2013 eylül ayı meclis toplantısı

Transkript

2013 eylül ayı meclis toplantısı
MECLİS TOPLANTISI
Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
30 Eylül 2013
SN. HİSARCIKLIOĞLU’NUN ZİYARETİ
END
RUSYA
TAYLAND
ÇİN
BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYONU (BALO)
NEDEN BALO?
MENA
10%
İstanbul
USD 51 Milyar
Kocaeli
Asya
27%
USD 10 Milyar
Asya &
Diğer
4%
MENA
12%
Avrupa
51%
Bursa
MENA
33%
Diğer
12%
USD 11.2 Milyar
Avrupa
Avrupa
78%
39%
İzmir
USD 6.6 Milyar
Konya
USD 1.1 Milyar
Gaziantep
USD 3.6 Milyar
Avru
pa
61%
Avrupa
24%
Avrupa
33%
MENA
18%
Asya
11%
Kayseri
USD 1 Milyar
Asya
8%
Diğer
13%
Diğer
17%
Asya
7%
Diğer
16%
MENA
44%
MENA
60%
Diğer
8%Asya
8%
Kaynak: TÜİK
BALO NEDEN TERCİH EDİLECEK?
5 Büyük avantajımız:
1. Hacim Avantajı
2. Ekipman Avantajı
3. Güzergah ve Taşıma Süresi Avantajı
4. Navlun Avantajı
5. Mevsimsel ve Çevresel Avantajlar
HACİM AVANTAJI
BALO taşıma sisteminde;
standart 40’ DC konteynerler yerine, çok daha verimli olan
45’ HC konteynerler kullanılmaktadır.
Bu konteynerler, standart yükleme biçimlerine uygun olup,
40’ DC konteynerlere göre daha çok,
normal bir tır römorkuna eşit sayıda palet alabilmektedir.
Hacim Avantajı
Standart 40’ dc
Konteyner
45’ HC PW
Konteyner
+ %33
67 m3
90 m3
25 euro palet
80 x 120 cm
34 euro palet
80 x 120 cm
NAVLUN AVANTAJI
90 m3
67 m3
90 m3
7-8 Gün
17-22 Gün
12 GÜn
Münih
İstanbul
Ankara
Mersin
*18 Ton Ortalama ile Ankara Çıkış Baz Alınmıştır
TAŞIMA SÜRESİ AVANTAJI
Mevcut TCDD Sistemi
YÜKLEME MERKEZLERİ
Konteynerler Tekirdağ’da varış
noktalarına göre uluslararası
blok trenlere yüklenir.
GÜZERGAHLAR
Avrupa’dan gelen yükler, aynı yolla ülkemize
ve ülkemizi transit geçerek hicaz demiryolu hattıyla
Ortadoğu ve Arap yarımadasına, İpek ve Baharat yoluyla
Uzakdoğu’ya ulaştırılır.
Klaipeda
Belfast
Helsingborg
Vilnius
Minsk
Dublin
London
Rotterdam
Brussel
Warsaw
Berlin
Amsterdam
Korosten
Köln
Kiev
Praha
Frankfurt
Nürnberg
Odessa
Stuttgart
Bern
Munich
Wien
Samsun
Istanbul
G-20 ZİRVESİ KARARLARI
Amacı “Küresel Ekonomiyi Güçlendirmek” olarak belirlenen ve 5-6
Eylül tarihlerinde St. Petersburg’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi’nde;
END
 Büyümenin artırılması, istihdam ve iş alanları yaratılması birincil
öncelik olarak kabul edilmiştir.
 Sürdürülebilir büyümenin artan ve önceden öngörülebilir yatırımlara
RUSYA
bağlı olduğu belirtilmiştir.
TAYLAND
 Dünya ekonomisinin kalkınması ve yeni işyerlerinin oluşturulmasına
yönelik Petersburg planı onaylanmıştır. (Yatırımların
ÇİN teşviki, borçların
ve bütçe açıklarının azaltılması )
 FED’in parasal desteğini sona erdirmesine karşı BRICS ülkeleri
tarafından “dövize müdahale fonu” oluşturulması karara
bağlanmıştır.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BORSALARINDAKİ DEĞİŞİM
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
22.000
20.000
18.000 19.894
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000 2.385
2.000
0
Kaynak: Bloomberg
92.112
85.898
FED 1
85.990
78.783
%17 Artış
FED 2
73.377
77.862
74.783
67.932
76.294
TÜRKİYE
BREZİLYA
68.545
%19 Azalış
20.247
19.804
18.835
ÇİN
19.760
%2 Artış
19.395
19.345
18.519
20.264
18.886
%2 Azalış
HİNDİSTAN
2.186
2.236
2.300 2.252
1.979
1.993
2.057
2.098
2.221
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN DOLAR KARŞISINDA
PARA BİRİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM
2,40
FED 2
May-Eyl
TR:%8,7
Brz: %7,8
2,30
2,20
FED 1
2,10
1,98
2,00
1,90
1,79
1,79
1,82
1,84
1,80
1,88
2,00
1,92
TÜRKİYE
1,96
2,00
BREZİLYA
1,70
106,00
104,00
102,00
100,00
98,00
96,00
94,00
92,00
90,00
88,00
86,00
Kaynak: Bloomberg
HİND
May-Eyl
Hind:%6,5
Rus: %1,3
RUSYA
HİNDİSTAN
RUSYA
MEKS
13,20
JAPONYA
Kaynak: Bloomberg
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
MEKSİKA
BRZ
13,00
12,80
May-Eyl
Jap:%-4,3
12,60
12,40
12,20
12,00
May-Eyl
%4,8
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSK PRİMİ (CDS*)
300
FED 1
250
İTALYA
262
FED 2
232
TR
213
200
BRZ
174
RUSYA
150
171
RUSYA
117
BRZ
100
ÇİN
50
TAYLAND
ÇİN
0
BREZİLYA
Kaynak:Deutsche Bank
85
TÜRKİYE
RUSYA
ÇİN
İTALYA
OECD EYLÜL 2013 RAPORU: KIRILGAN ÜLKELER
Cari açık dengesi
4 /Milli Gelir
ÇİN
RUSYA
2
END
ARJANTİN
0
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
Dolar
karşısında
0 ki değişim
2
MEKSİKA
-2
ENDONEZYA
POLONYA
BREZİLYA
-4
ŞİLİ
TAYLAND
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
-6
GÜNEY AFRİKA
-8
Gelişmekte olan ekonomilerin döviz kurlarındaki hareketler ve
cari dengeleri baz alınarak en kırılgan ülkeler tespit edilmiştir.
Cari açığı milli gelirin %5,5’uğu olan ve Mayıs-Ağustos
döneminde TL’nin dolar karşısındaki %9,5’luk değer kaybı
Türkiye’yi en kırılgan ülkeler arasına almıştır.
ÇEYREKLER İTİBARİYLE GSYH VE İMALAT SANAYİ BÜYÜME
ORANLARI (%)
25
İmalat Sanayi
20
2013 II.Ç
Büyüme oranı %4,4
İmalat Sanayi %3,4
15
Büyüme
10
0
-5
2007/I
2007/II
2007/III
2007/IV
2008/I
2008/II
2008/III
2008/IV
2009/I
2009/II
2009/III
2009/IV
2010/I
2010/II
2010/III
2010/IV
2011/I
2011/II
2011/III
2011/IV
2012/I
2012/II
2012/III
2012/IV
2013/I
2013/II
5
ÜLKELER
2013
II.Ç
2013
(T)
2014
(T)
-10
Almanya
0,5
0,4
1,9
-15
ABD
1,6
1,9
2,8
-20
Japonya
1,3
1,6
1,4
-25
İngiltere
1,5
0,8
1,5
Fransa
0,3
-0,3
0,8
Çin
7,5
7,8
8,4
TÜRKİYE
4,4
3,1
4,6
Brezilya
3,3
2,9
3,5
Hindistan
2,7
5,7
6,6
Endonezya
5,8
6,0
6,2
Kaynak:
Kaynak
: TUİK TUİK
Kaynak: OECD
BÜYÜMEYE KATKI
8,00
6,00
İç
Tükt
4,00
Kamu
2,00
İmlt
2008
2009
2010
2011
2012
2013/I
2013/II
Özel
(2,00)
Net Dış
Talep
(4,00)
(6,00)
İMALAT
Kaynak : TUİK
NET DIŞ TALEP
İÇ TÜKETİM
ÖZELYAT
KAMU YAT
2013 KÜRESEL REKABET GÜCÜ ENDEKSİ
ÜLKELER
Genel
Sıra
Sağlık ve
Temel
Eğitim
Yüksek
Öğrenim
ve Eğitim
İşgücü
Piyasası
Etkinliği
Makro
Ekonomik
Ortam
Türkiye
44
59
65
130
76
Finlandiya
3
1
1
20
36
Hong Kong
7
31
22
3
12
Japonya
9
10
21
23
127
Tayvan
12
11
11
33
32
G.Kore
25
18
19
78
9
Malezya
24
33
46
25
38
Çin
29
40
70
34
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
40
43
44
45
50
53
55
60
65
58
63
61
61
59
Gelişmekte
olan
ve
rekabet
halinde olduğumuz Asya ülkeleri,
alt başlıklarda da Türkiye’ye karşı
önemli üstünlük sağlamaktadır.
Özellikle
makro
ekonomik
ortamda Türkiye 55. sıradan 76.
sıraya gerilemiştir.
Kaynak:Dünya
Ekonomik Forumu
Teşekkürler