Szerző Cím Kiadás éve Kiadó ISBN TÖRÖK NYELVŰ KÖNYVEK

Transkript

Szerző Cím Kiadás éve Kiadó ISBN TÖRÖK NYELVŰ KÖNYVEK
Szerző
Cím
Kiadás éve
Kiadó
ISBN
Timas
Yeni Yüzyıl
Türk Dil Kurumu
Türk Dil Kurumu
9786051149332
9786055857103
9789751630254
9789751623058
TÖRÖK NYELVŰ KÖNYVEK
Ágoston Gábor
Akkan Suver
András Róna-Tas
Árpád Berta
Atilla Jorma
Azmi Koçak
Baron de Tott
Beder Tibor
Beşir Ayvazoğlu
Chen Lianshan
Csaba Ujkéry
Dávid Géza
Osmanlı'da Strateji ve Askeri Güç
Gelecek Avrasya'dır
Gyula Nemeth
Sözlerimi iyi dinleyin
Bolqaristandaki Türk Edebiyatina Bir
Baxis
Atatürk'ün İlk Öğretmeni Şemsi
Efendi
Türkler
Türkiye'ye yaya seyahat
Yahya Kemal
Çin Mitolojisi
Zigetvar Kalkanları
16. Yüzyılda Simontornya sancağı
Enis Behiç Koryürek'ten Budapeşte'ye
Doç. Dr. Melek Çolak Mektuplar
Doç. Dr. Melek Çolak 1956 Macar İhtilali ve Türkiye
Domonkos István
Dr. Gökhan Dilbaş
Dragomán György
Dursun Ayan
Engin Köklüçınar
Erdoğan Mert
Erdoğan Mert
Erdoğan Mert
Kormányeltörésben/ Kırık dümenle
Macarların Gestası
Beyaz Şah
Türkçede Macarlarla İlgili Telif ve
Çeviri Kitaplar
Akkan Suver
Hayatın kullanma kılavuzu
Mucize ve klavye
Kadınlardan koruma kılavuzu
2012
2008
2015
2010
2013
9789952290899
2006
9759728303
2014
2007
2015
2015
1998
Tercüman Gazetesi
Birlesik
Korpus
Kaynak Yayınları
Birlesik
Tarih Vakfi Yurt Yayinlari
Akçağ
2009
2015
2014
2009
2016
2016
Nehir
Napkút
Zepros
Yapı Kredi Yayınları
Kitabevi
Marmara Vakfı
Yankı
Puslu
Puslu
9786054733682
9789750076220
9789753439336
9786059769136
9753331037
9789753389402
8734008946
9789632635187
9786055075170
9789750817267
9786054907786
9786054368990
9786058615489
9786056198588
F. Eckhart
Fahri Belen
Fazıl Bülent
Kocamemi
Fekete István
Ferenc Molnár
Ferenc Molnár
Ferenc Molnár
Frigyes König
Gárdonyi Géza
Gárdonyi Géza
Gibor Ágoston
Gilles Deleuze-Félix
Guattari
Gökhan Akçura
Gülsevin Kıral
György Hazai
Hasan Eren
Háy Gyula
Hermann Róbert
Horváth Béla
2010
2001
Türk Tarih Kurumu
Basimevi
Cumhuriyet
9789751623010
2013
Bilge Kültür Sanat
9786055261375
2014
1976
2007
2014
2014
2015
2013
2013
Yapi Kredi Yayinlari
Milliyet
Yapı Kredi Yayınları
Yapı Kredi Yayınları
Güler Sanat
Birlesik
Kayhan
Timaş
9789750830723
Kafka: Minör Bir Edebiyat Icin
2015
Dedalus
9786054708512
Piyalepaşa
Çalınan Kent
2016
2014
İmak
Günisigi Kitapligi
9789750087516
9786054603756
Macaristan Tarihi
Tarih ışığında Devrimlerimiz III
Hüzünlü Kahramanlar Ülkesinde İki
Devir
Vuk
Pál sokağın çocukları
Pál sokağı çocukları
Pál sokağı çocukları
Simyacı
Eğri Yıldızları
Eğri Yıldızları
Osmanlı'da savaş ve serhad
Türkiye Türkçesinin dünü ve bugünü
Türklük Bilimi Sözlügü
At
Lajos Kossuth ve 1848-49 Yıllarında
Macar Özgürlük Savaşı
Anadolu 1913
Hóvári János-Tasnádi
Edit-Tüskés AnnaTekirdağ tarihinin Macar Yazarı:
Tüskés Gábor-Vásáry Kelemen Mikes
István
Hüseyin Bokaii
Yarışma
2012
1998
Türk Dil Kurumu
9789750815546
9789750815546
9786058598003
9786058598003
9786050809053
9789751625113
9751610338
Kabalci
2003
Akadémia Kiadó
9630580543
2010
Tarih Vakfi Yurt Yayinlari
9789753330572
2012
Macar Türk Dostluk
Derneği
9789638854728
2014
Morpa
9786063902492
İsmail Tosun - Emre
Saral
İsmail Tosun Saral Fahri Sezer - Hadnagy
Szabolcs
İsmail Tosun Saral,
Emre Saral
Çanakkale ve Sina-Filistin
Cepheleri'nde Avusturya-Macaristan
Ordusu Topçu Bataryaları
2012
Türk-Macar Dostluk
Dernegi Yayinlari
Türkolojinin öncüsü Ármin Vámbéry
ile sohbetler
2014
Türk-Macar Dostluk
Dernegi Yayinlari
Macarlar ve Tuna Hakkında Yazılan
Şiirler
2001
İsmail Tosun SaralYadigar-ı Macaristan asr-ı
Emre Saral-Fahri Sezer
Abdülhamid Han
Avukat, Hakim Yarbay
Istvan Orosz
Istvan Orosz
Harezm, kıpçak ve çağtay türkçesi
üzerine araştırmalar
Çin Müziği
Evrenle ölç kendini
Türk Macar Dostluk
Derneği
9789759409746
9759409712
Türk-Macar Dostluk
Dernegi Yayinlari
2014
Güler Sanat
Türk Dil Kurumu
János Eckmann
Jin Jie
József Attila
K. Pintér Tamás-Sudár
Macaristanda Osmanlı Türk Mimarisi
Balázs
Kertész Imre
Dosya K.
2014
2015
2005
Kaynak Yayınları
Edebiyatcilar Dernegi
2014
Türkinfo
2010
Can
9789750712296
Kristóf Ágota
Büyük defter - Kanit - Üçüncü yalan
2009
Yapi Kredi Yayinlari
9789750817984
Kristóf Ágota
Krisztián Grecsó
Krúdy Gyula
L. Ligeti
László Krasznahorkai
László Krasznahorkai
Márai Sándor
Márai Sándor
Dün
Hos Geldin
Günebakan
Bilinmeyen iç Asya
Savaş ve savaş
Şeytan Tangosu
Buda'da bir boşanma
Eszter'in Mirası
2010
Yapı Kredi Yayınları
Yapi Kredi Yayinlari
Aylak Adam
Türk Dil Kurumu
Can
Can
Yapi Kredi Yayinlari
Yapi Kredi Yayinlari
9789750819957
9789750820274
9786054849062
9751609828
9789750719455
9789750718144
9789750819919
9789750816352
2013
2011
2014
2013
2011
2008
9751607825
9789753437998
9757872202
Mehmet Serez
Mehmet Serez
Tarihte Türk-Macar İlişkileri II.
Rakoczi Ferenc ve Mikes Kelemen'in
Türkiye Mektupları
Tekirdağ Namik Kemal Evi
Mehmet Yaman
Mihály Hoppál
Mustafa Tatcı
Karacaahmet Sultan
Şamanlar ve Semboller
Yunus Emre ile Aşk Yolculuğu
Macaristan'da Değişim ve
Naciye Güngörmüş
Demokrasiye Geçiş 1989-2009
Nevzat Yusf Sarıgöl
Kelebeklerin öldüğü gün
Nyírő József
Sibo Kasirgasi
Okay Tiryakioğlu
Mohaç
Osman Şengezer
Bence dekor ve kostüm
Öksel Demir
Tekirdağ - Mavi Gözlü Kent
Güzel Sanatlar Akademisi'nde
Prof. Ataman Demir Yabanci Hocalar
Prof. Dr. Fethi Vecdet Macar Basınında Mustafa Kemal
Erkun
Atatürk
Prof. Dr. İbrahim SezginOsmanlı Romanları
Osmanlı Paleografya ve Diplomatik
Prof. Dr. M. Tayyib Gökbilgin
İlmi
Prof. Dr. Naciye Güngörmüs
Imre Thököly'nin Izmit günleri
Prof. Dr. Necati Demir Sarı Saltık Gazi
2001
Tekirdag Valiligi Yayinidir
2008
2012
2015
Dönmez Offset
Karacaahmet Sultan
Derneği
Yapı Kredi Yayınları
H Yayınları
9789759312367
9789750831904
9786054042753
2010
Köksav Yayinlari
9789757430360
9732605707
1948
Kriterion
Nuri Akcaa
Timaş
1999
2015
2008
9789756264256
Öz-is matbaacilik
9751616409
2015
Trakya Üniversitesi
9789753741835
1992
2015
Kanuni ile 46 yıl
1987
Rakovszky Zsuzsa
Róbert Hermann,
András Joó, Kálmán
Mészáros, István
Seres
Rubin Szilárd
Sadık Müfit Bilge
VS - Ah, Arsız Ruhum
2014
Piliç Oyunu
Osmanlı'nın Macaristanı
Mimar Sinan Üni
9786050820553
97894181OX
9789756121870
2003
Prof. Dr. Yaşar Yücel
Türkiye'de kendilerine sığınma hakkı
tanınan Macar mültecilerinin
özyaşamlarından özetler
Heyemola Yayınları
975985818
Enderun Kitabevi
Kocaeli Gazetecilik
Trakya Üniversitesi
Türk Tarih Kurumu
Basimevi
Yapi Kredi Yayinlari
9757658103
9789753741873
9789750830693
Magyar-török Baráti
Társaság
2010
2012
2010
Dedalus
Kitabevi
9789638854711
9786054708086
9786054208586
Seres István
Imre Thököly ve Türkiye
Sıddık Hayber KahramanBitmeyen Bahar
Soner Cuna
Külliye
Spiró György
1956 ve kücük adam
Szabó Magda
Kapı
Szabó Magda
Katalin Sokağı
Szabó Magda
Yavru ceylan
Szabó Magda
Yavru ceylan
Szerb Antal
Dünya Yazın tarihi
Szerb Antal
Pendragon Söylencesi
Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin
Tahir Kahraman Dr.
Durum Ekli Tamlayıcıları
2006
1994
2015
2014
2005
2009
2013
Tarık Demirkan
Tasnádi Edit
Tasnádi Edit- Kemal
Özer
Tasnádi Edit-Dursun
Ayan
Tayyip Yılmaz
Tibor Déry
Tibor Déry
Tolga Yalur
Tóth Krisztina
Ujkéry Csaba
Vásáry István
Wen Haiming
Yaşar Ergene
Yavuz Argıt
Yücel Namal
Zilahy Péter
9630584093
2008
2011
Akadémiai Kiadó
Bayrak
Trakya Üniversitesi
Dedalus
Yapi Kredi Yayinlari
Yapı Kredi Yayınları
Yapi Kredi Yayinlari
E Yayınları
Dost
Elips Kitap
1996
Filiz
9751607949
Macar Turancıları
2000
Tarih Vakfi Yurt Yayinlari
9753331282
Türk - Macar İlişkileri Üzerine Seçme
Yazılar
2013
Paradigma Akademi
9786055193201
Yüzünün Arkasında Mayıs
2007
Artshop
9789756038758
Macar Şiirinden Bir Seçki
2013
Birlesik
9786054733224
Çizgilerle Edirne
Dev
Eğlentili bir gömme töreni
Macar Sineması
Piksel
Aynadaki Hancer
Kumanlar ve Tatarlar
Çin Felsefesi
Sandor Petofi Hayatı ve Şiirleri
2015
1968
1967
2009
2014
2013
2008
2014
2015
Armaganı
Macarisatan ve Ermeni Meselesi
Son pencere zürafa
2010
2010
2014
9789753741842
9786054708604
9789750812620
9789750817045
9789750826060
9789752983618
9786051211077
9789753741811
Varlık
Bilgi
Phoenix
Dedalus
Birlesik
Yapi Kredi Yayinlari
Kaynak Yayınları
Toprak Grafik
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi
Truva
Monokl Edebiyat
9786055738310
97896054708789
9786055515255
9789750813108
9789753439084
9786056520815
9786056256752
9786055638603
9786055159146
Budapeşte
Türkiye'de Macar İzleri - Bir Saray Üç
Şehirden Yansımalar
II. Rákóczi Ferenc ve Tekirdağ
XVI Yüzyıl Macar Ozan Bálint Balassi
ve Şiirlerinden Örnekler
Türk-Macar tarihi ilişkilerinden
kesitler
2000
Türkiye Mektupları - Mikes Kelemen
II. Ferenc Rákóczi'nin hayati ve
Türkiye'deki sürgün günleri
Dil ve yaraticilik
Sempozyum - Doğumunun 200.
yıldönümünde Lajos Kossuth, 184849 Macar özgürlük mücadelesi ve
Osmanlı-Macar ilişkileri
Mahtumkulu Anı Kitabı
Barbar Conan'ın Vahşi Kılıcı 8-9
Sonbahar Müzayedesi
Macar generalleri osmanlı
hizmetinde
Islam Ansiklopedisi
Çağdaş Romen Yazarlar Çeviri
Atölyesi - II.
Çağdaş Romen Yazarlar Çeviri
Atölyesi İstanbul
2010
2003
Akadémia Kiadó
2009
Milli Saraylar Daire
Başkanlığı
2006
Tekirdag Valiligi Yayinidir
2005
2007
9639172065
9759230003
2006
Magyar-török Baráti
Társaság
Dil dernegi
9630584328
9632182790
2002
2014
2008
2013
1991
Özyurt
Norem
Conrad
Magyar-török Baráti
Társaság
Milliyet
Kalem Ajans
Kalem Ajans
Kehribar Ülkesinden Yeni Öyküler Çağdaş Polonya Edebiyatı Antolojisi
Prof. M. Tayyib Gökbilgin'in Edirne
Makaleleri
Merhavia
Milli Saraylar Daire
Başkanlığı
9786056019333
9789638854735
9786058478701
9786058940123
Kalem Ajans
9786058940185
2015
Trakya Üniversitesi
9789753741798
Şehit Ressam Hasan Rıza
Türkiye Mektupları - Mikes Kelemen
2016
2016
Trakya Üniversitesi
Tekirdağ Macar Dostluk
Derneği
9789753741859

Benzer belgeler

Ady Endre Kan ve Altın Adam Yayıncılık Vér és arany Ágoston

Ady Endre Kan ve Altın Adam Yayıncılık Vér és arany Ágoston Macaristan Türk Aleminden Çizgiler Türk Tarih Kurumu Rajzok a török világból

Detaylı