Kredi Kartı Ücretleri Hakkında Kamuoyu Duyurusu (15 Mart

Transkript

Kredi Kartı Ücretleri Hakkında Kamuoyu Duyurusu (15 Mart
Kredi Kartı Ücretleri Hakkında Kamuoyu Duyurusu
(15 Mart 2012)
Son günlerde kamuoyunda yer alan değerlendirmelerde, Yargıtay’ın bir kararı(*) gerekçe
gösterilerek, kredi kartı üyelik ücreti alınmasının yasal olmadığı, ödenmişse de geriye yönelik
talep edilebileceği iddia edilmektedir. Birliğimizin 3 Mart 2012 tarihli duyurusunda da açıklandığı
üzere, bu iddia doğru değildir.
Yargıtay’ın ilgili kararında, kredi kartı üyelik ücretinin yasal dayanağının bulunmadığına ilişkin bir
değerlendirme yer almamaktadır.
Kredi kartı üyelik ücreti, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca, kredi kartı üyelik
sözleşmesine göre alınmaktadır. Dolayısıyla yasal dayanağı mevcuttur. Yargıtay’ın yerleşik
kararları da bu yöndedir.
Sonuç olarak, ilgili Yargıtay kararı, kredi kartı üyelik ücretinin alınamayacağı veya alınmış ise
iade edilmesi iddialarına dayanak olamaz.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği
* Resmi Gazete’nin 06.12.2011 tarih ve 28134 sayılı nüshasında yayımlanan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin
18.07.2011 tarih ve 2011/4736 E., 2011/11579 K. sayılı kararı