dergisi

Transkript

dergisi
DERGİSİ
HAZİRAN 2015 ● SAYI: 128 ● www.oyak.com.tr
HOLLANDA
Chemson
ALMANYA
Akdeniz Germany
Chemson
OYAK Anker Bank
VFG
İNGİLTERE
Chemson
LÜKSEMBURG
Atterbury
AVUSTURYA
Chemson
Innostar
FRANSA
OMSAN Logistique
ROMANYA
Ünye CEM
ERDEMİR Romania
OMSAN Logistica
İSPANYA
OMFESA Logistica
RUSYA
OMSAN Lojistik
Akdeniz Rus
ABD
Chemson
2014 YILINDA
Dünya’da OYAK
ÇİN
Dalian Chemson
BREZİLYA
Chemson
Durox
SİNGAPUR
ERDEMİR
Asia Pacific
AVUSTRALYA
Chemson Pacific
FAS
Omsan Logistique
19’uncu OYAK Temsilciler Kurulu
KKTC
Adana Çimento
55’inci OYAK Genel Kurulu
Üye Hizmetleri
2014 Yılı OYAK Faaliyet Raporu’na
www.oyak.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
ÖRNEK MODEL GÜVENLİ GELECEK
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
İÇİNDEKİLER
3
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU TUTANAKLARI
36
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU KARAR VE TEMENNİLERİ
37
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAKLARI
84
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL KARAR VE TEMENNİLERİ
87
YENİ SEÇİLEN YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ
93
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ VE GENEL BİLGİLER
111
SIKÇA SORULAN SORULAR
117
VAKIF DUYURULARI
SAHİBİ (OYAK ADINA)
: Bahattin ŞEN
YAYIN SORUMLUSU
: Bahattin ŞEN
YAYINA HAZIRLAYAN
: Kurumsal İletişim Müdürlüğü
GRAFİK TASARIM
: Kurumsal İletişim Müdürlüğü
YAYIN TÜRÜ
: Yaygın Süreli
YIL
: Haziran 2015 Sayı: 128
İDARE YER
: OYAK Genel Müdürlüğü, Ziya Gökalp Cad. No: 64 06600 Kurtuluş / Ankara
TEL
: 0312 415 6000
BASIM YERİ
: ETAM A.Ş. Matbaa Tesisleri / Eskişehir
BASIM TARİHİ
: 16 Haziran 2015
TEL: 0222 236 0051
Bu do­kü­man, mün­ha­sı­ran Or­du Yar­dım­laş­ma Ku­ru­mu (OYAK) ile üye­le­ri ara­sın­da­ki ha­ber­leş­me­ye yö­ne­lik olarak ha­zır­lan­mış bir iç du­yu­ru
niteli­ğin­de olup, Fi­kir ve Sa­nat Eser­le­ri Ka­nu­nu an­la­mın­da umu­ma arz edi­len ale­ni­leş­miş bir eser de­ğil­dir. Bu eser üze­rin­de her tür­lü fik­ri, ma­li
ve ma­ne­vi hak sa­hi­bi olan OYAK’ın ya­zı­lı ona­yı alın­mak­sı­zın, kıs­men ve­ya ta­ma­men alın­tı, ya­yın, ço­ğalt­ma, iş­le­me, işa­ret, ses ve­ya gö­rün­tü
nak­li­ne ya­ra­yan araç­lar­la umu­ma ile­tim ya­pı­la­maz. Ak­si­ne dav­ra­nış, hu­ku­ki ve ce­zai so­rum­luluğu gerek­tirir.
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
02 MAYIS 2015
OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
4
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU 2015 YILI 19’UNCU
TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
• Yoklama ve Açılış,
• Başkanlık Divanı Sekreterleri’nin Seçimi,
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
• Yönetim Kurulu Başkanı’nın Sunuş Konuşması,
• Genel Müdür’ün Konuşması,
• 205 sayılı Kanun’un 3’üncü Madde (A) Fıkrası Hükmü Gereğince, Üç Olağan Genel Kurul Toplantı
Dönemi İçin Temsilciler Kurulundaki Temsil Nisbetine Göre 20 Asil 10 Yedek Genel Kurul Üyesinin
Seçilmesi,
• 2004 Yılı 44’üncü Olağan Genel Kurulunun 21 No.lu Kararı Gereğince; Temsilciler Kurulu
Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Gönderilen Dokümanların Kurul Üyelerine 30 Gün Önceden
Ulaştırılması Uygulamasındaki Söz Konusu Sürenin Kısaltılmasına İlişkin Hususun OYAK 55’inci
Olağan Genel Kurulunca İncelenmesini,
• Geçen 3 Yıla (2012-2014) İlişkin Olarak;
A. 2012-2014 Yıllarına İlişkin Yapılan İşler Raporları/Faaliyet Raporları ve Teknik (Aktüeryal) Raporlar,
B. 2015 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi,
C. 2012-2014 Yıllarına İlişkin Denetleme Kurulu Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Raporları,
Üzerinde Kurulun Görüş ve Mütalaalarının Saptanması,
• Dilekler,
• Kapanış
5
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU ÜYELERİ
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TÜMG. ATTİLA ŞİRİN
K.K.GN.P.P.BŞK.
ANKARA
2 TUĞG. AHMET BİCAN KIRKER
K.K.PER.PL. VE YNT.D.BŞK.
ANKARA
3 P.ALB. CENGİZ HÜNER
PER.İŞL.D.BŞK. DİSMOR Ş.MD.
ANKARA
4 PROF.MÜH.ALB. ÖNDER HALUK TEKBAŞ
KHO SVN. BİLİMLERİ ENS.
ANKARA
5 PER.ALB. ALİ MERT
7'NCİ KOR.K.LIĞI GENSEK
DİYARBAKIR
6 İSTH.KUR.ALB. MUSTAFA BARIŞ AVIALAN
PER.PL. VE YNT.D.BŞK.YNT.Ş.MD.
ANKARA
7 TOPÇU KUR.ALB. FATİH İLHAN
MSB MRK.D.BŞK.LIĞI
ANKARA
8 MLY.ALB. AYHAN ÖZKARLIKLI
MSB MLY.BŞK.LIĞI
ANKARA
9 KR.PLT.YB. MUZAFFER KARTOPU
K.K.LOJ.K.LIĞI
ANKARA
10 P.BNB. AHMET YÜKSEL
KHO DEK. KAMU YNT.BÖL.
ANKARA
11 P.BNB. HAKAN TOPRAK
11'İNCİ MOT.P.TUG.K.LIĞI
DENİZLİ
12 P.BNB. MUSTAFA KAYAR
1'İNCİ KOMD.TUG.K.LIĞI
KAYSERİ
13 P.BNB. YASİN GÜNDÜZ
9'UNCU KOR.K.LIĞI
ERZURUM
14 TOPÇU BNB. ABDÜLKERİM CEYHAN
TOPÇU VE FÜZE OKL.K.LIĞI
ANKARA
15 KR.PLT.BNB. GÜRÇAY BAYLAR
2'NCİ KR.HVCL.A.K.LIĞI
MALATYA
16 PER.YZB. MURAT METE
1'İNCİ OR.KUR.BŞK.LIĞI
İSTANBUL
17 PER.YZB. SERKAN ÇOPUL
GNKUR.PER.BŞK.LIĞI
ANKARA
18 İST.ME. METİN ÇETİN
MSB GENSEK
ANKARA
19 MLY.ASB.KD.BÇVŞ. ZAFER DURAK
3'ÜNCÜ KOR.K.LIĞI
İSTANBUL
20 İKM.ASB.KD.BÇVŞ. BEKİR AKÇA
K.K.LOJ.K.LIĞI
ANKARA
21 BKM.ASB.BÇVŞ. YILMAZ ALDEMİR
ANKARA MRK.K.LIĞI
ANKARA
22 BKM.ASB.BÇVŞ. MEHMET AVCI
1'İNCİ MOT.P.TUG.K.LIĞI
KOCAELİ
23 U/H TEKNS.ASB.BÇVŞ. ÖMER GÜLER
KR.HVCL.OKL.ÖĞT.BŞK.LIĞI
ANKARA
24 P.ASB.BÇVŞ. YALÇIN AVA
K.K. KUR.BŞK.K.K. ASTSUBAYLIĞI
ANKARA
25 TNK.ASB.KD.BÇVŞ. NECİP TANER
KHO SVN. BİLİMLERİ ENS.
ANKARA
26 SAĞ.ASB.BÇVŞ. MURAT DEMİR
8'İNCİ KOR.K.LIĞI
ELAZIĞ
27 P.ASB.BÇVŞ. ALİ OSMAN SERİN
P.OKL.K.LIĞI
İSTANBUL
28 MU.ASB.BÇVŞ. MEHMET ATALAY
2'NCİ OR.K.LIĞI
MALATYA
29 TNK.ASB.BÇVŞ. SERKAN EROĞLU
28'İNCİ MKNZ.P.TÜM.K.LIĞI
KKTC
30 HV.SVN.ASB.KD.BÇVŞ. HARUN AĞPAK
GNKUR. ASTSUBAYLIĞI
ANKARA
31 TNK.ASB.KD.BÇVŞ. SÜLEYMAN ATA
MSB CARİ MAL VE HİZ.TED.BŞK.LIĞI
ANKARA
32 İKM.ASB.ÜÇVŞ. GÖKHAN YOLCU
K.K.KH.DES.KT.K.LIĞI
ANKARA
33 SVL.ME. ZEHRA ERDOĞAN
K.K.PER.PL. VE YNT.D.BŞK.LIĞI
ANKARA
34 P.UZM.ÇVŞ. HÜSEYİN TURAN
EĞT. VE TATB.MRK.LIĞI
ISPARTA
35 UZM.ME. KÖKSAL YONCA
GNKUR.PER.BŞK.LIĞI
ANKARA
6
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU ÜYELERİ
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
36 TUĞA. HASAN KULAÇ
DZ.K.K.LOJ.BŞK.İKM.D.BŞK.
ANKARA
37 TUĞA. YAŞAR ÇAMUR
GNKUR.GN.P.P.BŞK.LIĞI
ANKARA
38 DZ.ALB. VELİ HAŞİM KÖSE
DERİNCE EĞT.MRK.K.LIĞI
KOCAELİ
39 DZ.İKM.ALB. LEVENT DOĞAN
EREĞLİ İKM.DES.K.LIĞI
ZONGULDAK
40 DZ.DR.MÜH.ALB. ÖMER LİVVARÇİN
TEKNİK BŞK.LIĞI
ANKARA
41 DZ.KD.BNB. NİHAT KAYNAK
DZ.İKM.MRK.K.LIĞI
KOCAELİ
42 DZ.İKM.ASB.KD.BÇVŞ. BÜNYAMİN GÖKOĞLU
DZ.K.K.LIĞI PER.BŞK.LIĞI
ANKARA
43 DZ.Y/S ASB.KD.BÇVŞ. ÇETİN KUR
YILDIZLAR S/Ü EĞT.MRK.K.LIĞI
KOCAELİ
44 DZ.TOPÇU ASB.KD.BÇVŞ. MURAT URK
4'ÜNCÜ DZ.HV.SVN.TB.K.LIĞI
İZMIR
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
45 HV.PLT.TUĞG. EMİN AYIK
HV.K.PER.D.BŞK.
ANKARA
46 HV.MU.ALB. İLYAS KÜRŞAD ÇELİKBİLEK
MUH.HV.KV. VE HV.FZ.SVN.K.LIĞI
ESKIŞEHİR
47 HV.İKM.YB. İLHAN ATİK
HV.TEK.OKL.K.LIĞI
İZMİR
48 HV.PER.YB. DEVRİM PALAMUTCU
HV.LOJ.K.LIĞI
ANKARA
49 HV.PER.ÜTGM. ENGİN BOZKAYA
HV.K.PER.D.BŞK.LIĞI
ANKARA
50 HV.İKM.ASB.KD.BÇVŞ. BAHTİYAR CİVİL
HV.K.PER.D.BŞK.LIĞI
ANKARA
51 HV.RD.ASB.KD.BÇVŞ. İBRAHİM ÇETİNKAYA
3'ÜNCÜ ANA JET ÜS.K.LIĞI
KONYA
52 HV.SVN.ASB.KD.BÇVŞ. UMUT VARDAR
HV.LOJ.K.LIĞI
ANKARA
53 HV.MU.ASB.BÇVŞ. ENDER KADİR DERMAN
HV.LOJ.K.LIĞI
ANKARA
54 SVL.ME. LEVENT BERKTAŞ
HV.K.PER.D.BŞK.LIĞI
ANKARA
55 KORG. HARUN OCAKLI
DENT. VE DEĞ.BŞK.
ANKARA
56 J.ALB. KEMAL BENEK
J.TEF.KRL.BŞK.LIĞI
ANKARA
57 J.ALB. YUSUF ZİYADDİN CAVLAK
DENT. VE DEĞ.BŞK.LIĞI
ANKARA
58 J.PER.ALB. YAVUZ TAŞDEMİR
J.LOJ.K.LIĞI
ANKARA
59 J.ALB. MEHMET ÖZDEMİR
J.İSTH.OKL.K.LIĞI
ANKARA
60 J.ALB. TANERİ TANSEL BOZKURT
KAYSERİ J.BLG.K.LIĞI
KAYSERI
61 J.ALB. SİNAN ŞEN
J.GN.K.LIĞI HRK.BŞK.LIĞI
ANKARA
62 J.BKM.YB. MAHMUT AKBULUT
ANKARA J.TED.MRK.K.LIĞI
ANKARA
63 J.YB. ALİ KILIÇ
J.GN.K.LIĞI PER.BŞK.LIĞI
ANKARA
64 J.MLY.BNB. VELİ ATEŞ
J.GN.K.LIĞI MLY.BŞK.LIĞI
ANKARA
65 J.ASB.KD.BÇVŞ. SEYDİ TAŞCI
J.LOJ.K.LIĞI
ANKARA
66 J.ASB.KD.BÇVŞ. HALİT USLANMAZ
J.GN.K.LIĞI PER.BŞK.LIĞI
ANKARA
67 J.ASB.KD.BÇVŞ. ALİ BAYRAK
ŞANLIURFA İL J.K.LIĞI
ŞANLIURFA
68 J.ASB.KD.BÇVŞ. HAMZA DOĞMUŞ
ÇORUM İL J.K.LIĞI
ÇORUM
69 J.PER.ASB.KD.BÇVŞ. İBRAHİM AKGÜNEŞ
J.GN.K.LIĞI PER.BŞK.LIĞI
ANKARA
70 J.MLY.ASB.KD.BÇVŞ. TAMER TUTUŞ
ELAZIĞ İL J.K.LIĞI
ELAZIĞ
71 J.İKM.ASB.KD.BÇVŞ. MUSTAFA KART
KAYSERİ İL J.K.LIĞI
KAYSERI
72 UZM.J.ÇVŞ. MENDERES AKÇAKAYA
MANİSA İL J.K.LIĞI
MANİSA
73 UZM.J.ÇVŞ. ADEM ULUCAN
J.GN.K.LIĞI HRK.BŞK.LIĞI
ANKARA
74 J.UZM.ÇVŞ. MURAT TANIL
ANKARA DS.KT.GRP.K.LIĞI
ANKARA
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI
ANKARA
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
75 SG İK.ALB. ERTAN BALCI
7
MUSTAFA BARIŞ AVIALAN
İSTH.KUR.ALB.
DİVAN BAŞKANI
HARUN OCAKLI
KORGENERAL
ZEHRA ERDOĞAN
SVL.ME.
OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG SALONU
02 MAYIS 2015, CUMARTESİ - SAAT: 10:00
GÜNDEM MADDESİ: Yoklama ve açılış.
BAHATTİN ŞEN
KURUMSAL İLETİŞİM
MÜDÜRÜ
HARUN OCAKLI
KORGENERAL
(Divan Başkanı)
19’uncu Temsilciler Kurulumuzun Değerli Üyeleri,
Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim ve
Denetleme Kurulu Üyelerimiz, Sayın Genel
Müdürüm, Değerli Misafirlerimiz, Değerli OYAK
Yöneticileri ve OYAK Personeli,
19’uncu Temsilciler Kurulu Toplantısına hoş geldiniz.
Temsilciler Kurulu Çalışma Tarzı Talimatının 2’nci
maddesine istinaden, Divana Başkanlık yapmak
üzere Korgeneral Harun OCAKLI’nın Divanı teşrifleri
arz olunur.
Buyurun Komutanım.
Değerli arkadaşlarım, toplantıya başlamadan önce
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gündemimizin ilk maddesi “yoklama ve açılış”la
ilgilidir. Bu madde gereğince yoklama yapılması
gerekiyor.
Sayın Şen, çoğunluğumuz mevcut mu?
KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ
BAHATTİN ŞEN - Yoklama yapıldı, 75 üyemizin
hazır olduğu görüldü; arz ederim.
BAŞKAN – Evet, gerekli çoğunluğun olduğu tespit
8
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
edildiğine göre gündemimizin sıradaki maddesi
Başkanlık Divanı Sekreterlerinin seçimidir.
GÜNDEM MADDESİ: Başkanlık Divanı Sekreterlerinin
seçimi.
bir dakikalık Saygı Duruşuna ve İstiklal Marşı’na davet
ediyorum.
(Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Bu madde gereğince Divan Sekreterliği
için iki aday gösterilmesi gerekiyor.
Bu konuda herhangi bir önerge var mı?
Var Komutanım…
DİVAN BAŞKANI KORGENERAL
HARUN OCAKLI’NIN TEMSİLCİLER KURULU
TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI
19’uncu Temsilciler Kurulunun Değerli Üyeleri ve
OYAK’ın Değerli Yöneticileri;
Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun 19’uncu Temsilciler
Kurulu Toplantısını açarken, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Ordu Yardımlaşma Kurumunun en üst organı olan
ve OYAK Kanunu gereği her üç yılda bir toplanan
Temsilciler Kurulunun görevleri; Kurum’un geçmiş üç
yıllık faaliyetlerini değerlendirmek, üyeler tarafından
yapılacak dilekler üzerinde görüşlerini belirtmek ve
bu hususlara yönelik olarak, yine bu Kurul tarafından
seçilecek ve gelecek üç yıl için görev yapacak
olan Genel Kurul Üyelerine gereken temennilerde
bulunmaktır.
Değerli Üyeler;
Sizler, bu maksatla, Kuvvet Komutanlıklarınızı temsilen
seçilerek geldiniz. Burada bulunacağınız kısa süre
içerisinde, yapacağınız çalışmalarla, zor şartlar altında
görev yapan üyelerinin, emeklilik dönemlerinde daha
iyi hayat şartlarına sahip olmaları amacıyla kurulan
Ordu Yardımlaşma Kurumunun müstakbel çalışmaları
hakkında temennilerde bulunacaksınız.
Bu düşünceler, hiç şüphesiz ki, geldiğiniz birlik,
karargâh ve kurumlardaki meslektaşlarınızın ve
arkadaşlarınızın da ortak düşünceleri olacaktır.
Temsilciler Kurulunun üyeleri tarafından iyi etüt
edilmiş, tartışılmış ve mantık süzgecinden geçirilmiş
yapıcı ve yol gösterici her kararın, örnek bir model
olan Ordu Yardımlaşma Kurumunun, bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da hep ileriye gitmesine
ve bizlerin güvenli geleceğimize katkı sağlayacağına
yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, toplantının, üyelerimiz
için, OYAK ve ülkemiz için hayırlı ve başarılı olmasını
diliyor ve saygılarımı sunuyorum.
GÜNDEM MADDESİ: Yönetim Kurulu Başkanı’nın
sunuş konuşması.
YAVUZ TAŞDEMİR
J.PER.ALB.
BAŞKAN – Buyurun Albay TAŞDEMİR.
J.PER.ALB. YAVUZ TAŞDEMİR – Komutanım,
önergemizi arz ediyorum:
Önerge
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
Gündem maddesi gereğince oluşturulacak olan
Temsilciler Kurulu Toplantısı Başkanlık Divanı
Sekreterliklerine;
1. İsth.Kur.Alb. M. Barış AVIALAN ile,
2. Uzm.Me. Zehra ERDOĞAN’ın,
Seçilmelerini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Başka teklif var mı? Yok.
O zaman önergede geçen isimleri tek tek oylarınıza
sunuyorum:
İstihbarat Kurmay Albay Mustafa Barış AVIALAN’ı
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Uzman Memur Zehra ERDOĞAN’ı oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Divan Sekreterliğine seçilmiş bulunan arkadaşlarımızı
Divana davet ediyorum.
Toplantı ile ilgili görüşmeleri tutanakla tespit edelim.
GÜNDEM MADDESİ: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
BAŞKAN -
Şimdi gündem maddesi gereğince,
Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Sayın
Hasan MEMİŞOĞLU’nu konuşmalarını yapmak üzere
kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Sayın MEMİŞOĞLU.
BAŞKAN - Şimdi sizleri, Ulu Önder ATATÜRK ve silah
arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurunda
9
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
HASAN MEMİŞOĞLU
(E) KORGENERAL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Sayın Başkan, Temsilciler Kurulunun Değerli Üyeleri;
ülkelere yönelik sermaye akımlarıyla 2012 ve 2013
OYAK Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla yıllarında gelişmekte olan ülkeler görece yüksek
büyüme performansı gösterirken gelişmiş ülkelerde
selamlıyorum.
beklenen iyileşme sağlanamamıştır. Ancak 2013 yılı
Sayıları 300 bine yaklaşan OYAK üyelerini temsil
sonundan itibaren ABD ekonomisinde beklenen
etmek amacıyla 19’uncu Temsilciler Kurulu üyeliğine
iyileşmenin başlamasıyla tahvil alım programının
seçilmenizden dolayı sizleri tekrar kutluyorum.
sonlandırılması ve faiz artışına gidileceği beklentisi
Büyük bir gayret ve yoğun bir çalışma ile süren bu ile sermaye akımları tersine dönmeye başlamış, bu
üç günlük çalışma sonunda ulaştığınız sonuçların da gelişmekte olan ülkelerde büyüme performansını
Kurumumuza olumlu katkılar yapmasını diliyorum.
zayıflatmıştır.
2012 yılında yapılan 18’inci Temsilciler Kurulunda Öte yandan Euro bölgesinde beklenen iyileşmenin
görev yapan arkadaşlarımızca 2 adet karar ve 4 adet sağlanamaması Avrupa Merkez Bankasının da 2015
temenni kararı alınmıştır.
yılı Mart ayından itibaren tahvil alım programına
Genel Kurullarda incelenmesi ve görüşülmesi başlamasına neden olmuştur.
istenen bu temenniler, Temsilciler Kurulunda seçilen 2014 yılında petrol fiyatlarındaki düşüş enerji
Genel Kurul Üyeleri ile Genel Kurulun daimi üyeleri ithalatçısı ve ihracatçısı olan ülkeleri farklı yönde
tarafından 52, 53 ve 54’üncü Genel Kurullarda yerine etkilemiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüş ülkemizin
getirilmiştir.
cari açığının azalmasına katkı sağlarken, önemli
OYAK Yönetim Kurulu da tüm bu iş ve işlemlerin yerine ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkeleri
getirilmesi, raporların hazırlanması ve sunulması ekonomilerindeki zayıflık, Rusya gibi petrol ihraç
konularını görüşmek amacıyla her ay
eden ülkelerdeki talep daralması
en az bir defa olmak üzere toplantılar TAMAMLAYICI BİR
ve bölgemizdeki şiddet olayları
yapmış ve kararlar alınması için Genel MESLEKİ EMEKLİLİK
ihracatımızı olumsuz etkilemiştir.
Kurulun görüşlerine sunmuştur.
İç ve dış talepteki daralmanın
FONU OLAN OYAK,
Huzurlarınızda tüm kurullarda görev TEMEL HEDEFİMİZ
etkisiyle, 2012 yılında %2.1, 2013
alanlara ve bütün emeği geçenlere
OLAN SÜRDÜRÜLEBİLİR yılında %4.2 oranlarında büyüyen
şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye ekonomisinde, 2014 yılının
YÜKSEK NEMAYI
ikinci ve üçüncü çeyreğinden
Değerli Üyeler,
SAĞLAMAK VE
itibaren duraksama başlamış ve
Geçtiğimiz üç yıllık döneme ilişkin
ÜYE
BİRİKİMLERİNİ
2014 yılı büyüme oranı %2.9 olarak
gelişmelere geçmeden önce, 2000
gerçekleşmiştir.
ENFLASYONUN
yılından bu yana özverili çalışmalarıyla
Ekonomideki yavaşlama sonucu
Kurum’u bugünlere getiren gurur ÜZERİNDE ARTIRMAK
işsizlik oranı da 2012 yılında %9.2,
duyduğumuz profesyonel kadromuzu İÇİN AZAMİ GAYRET VE
2013 yılında %10 ve 2014 yılında
başarılarından dolayı tekrar kutluyor, ÖZENİ GÖSTERMİŞTİR.
%9.9 olmuştur.
bu vesileyle, Sayın ULUSOY başta
olmak üzere bütün OYAK çalışanlarına gayret, Tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonu olan OYAK,
fedakârlık ve başarılarından dolayı OYAK üyeleri adına temel hedefimiz olan sürdürülebilir yüksek nemayı
huzurlarınızda teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.
sağlamak ve üye birikimlerini enflasyonun üzerinde
2008 yılında ortaya çıkan küresel krizden sonra, artırmak için azami gayret ve özeni göstermiştir.
alınan tüm önlemlere rağmen dünya ekonomisi OYAK, ekonomide yaşanan bu gelişmelere rağmen
beklenen büyüme düzeyine ulaşamamıştır. ABD’nin bu üç yıllık süreçte de üyelerine sunduğu yardım
genişlemeci para politikası sonucu gelişmekte olan ve hizmetleri eksiksiz yerine getirmiş, sahip olduğu
10
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
profesyonel yönetim anlayışıyla ağırlıklı olarak
finansal ve şirket yatırımlarından oluşan varlıklarını
hızlı ve doğru kararlar alarak, sadece bugünü değil
gelecekteki üyelerini de düşünerek en verimli
alanlarda değerlendirmiş, ekonomik krizin etkilerini
en aza indirebilmeyi başararak, etkileri halen devam
eden krize ve bölgemizde yaşanan gelişmelere
rağmen enflasyonun ve birçok alternatif yatırım
aracının getirilerinin üzerinde üye birikimlerine getiri
sağlamıştır.
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102
sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, OYAK’ın
bir şirketler topluluğunu oluşturması nedeniyle
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren OYAK’ın finansal
tabloları “Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları” gereği, OYAK ve Grup Şirketleri tek bir
işletmeymiş gibi değerlendirilerek konsolide bazda
hazırlanmaya başlanmıştır.
Bu çerçevede; 2012-2014 yıllarını kapsayan bu üç
yıllık dönem içerisinde Kurum konsolide net varlığı
(net pozisyon), diğer bir ifade ile üye birikimleri,
%43’lük bir artışla 2014 yılı sonunda 19.8 milyar TL’ye
ulaşmıştır.
Haziran ayında Eti Gıda’ya satılmıştır.
• 2012 yılı sonunda Akdeniz Kimya ve Akdeniz
Kimyasal’ın hisseleri satın alınmış, 2013 yılında kimya
sektöründeki yatırımlara devam edilmiş ve 2013 yılı
Kasım ayında bu sektörde dünyanın önde gelen
kuruluşlarından biri olan Chemson hisselerinin
sahibi ve Lüksemburg merkezli özel amaçlı bir şirket
olan Atterbury hisselerinin tamamı ve bu kapsamda
Chemson’un çeşitli ülkelerde bulunan şirketleri
Akdeniz Kimya tarafından satın alınmıştır.
• 2009 yılı Nisan ayında kurulan ve Renault filo kiralama
işlemlerine aracılık, elektrikli araçların pillerinin
kiralanması gibi konularda faaliyet gösteren RCI
Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketinin
%50 hissesi 2013 yılı Haziran ayında satın alınmıştır.
2014 yılı Ocak ayında şirket anonim şirkete
dönüştürülmüş ve adı “ORF Kiralama, Pazarlama ve
Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.
• OYAK ve Grup Şirketlerinin sigorta işlemlerinin
daha etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması
amacıyla, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde münhasıran sigorta acenteliği yapmak
üzere 2013 yılı Aralık ayında ATAER’in %100 iştiraki
ile OSİAT Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş. kurulmuş
ve şirket 2014 yılı başında faaliyete geçmiştir.
• OYAK Yatırımın alt şirketi olarak kurulan OYAK
Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
faaliyet izni ile gerekli yetki belgelerini alarak 2014
yılı başında faaliyete geçmiştir.
• OYAK İnşaatın Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan
%25 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsamında
satışına yönelik yapılan ihale, 2014 yılı Temmuz
ayında OYAK lehine sonuçlanmış olup, gerekli
prosedürlerin tamamlanmasından sonra hisse
devrinin bu yıl içinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
• 2014 yılı Kasım ayında, çeşitli tiplerde çimento
üreten, yıllık klinker üretim kapasitesi 1.8 milyon ton
(Türkiye kapasitesinin %2.59’u) ve çimento öğütme
kapasitesi 3 milyon ton (Türkiye kapasitesinin
%2.64’ü) olan Denizli Çimento ve %100 ortağı
olduğu Modern Beton OYAK Grubuna katılmıştır.
• 2012 yılında hisseleri OYAK Girişime devredilen
TUKAŞ 2014 yılı Ekim ayında satılmış, satışa ilişkin
diğer tüm çalışmalar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
bitirilerek süreç tamamlanmıştır.
• Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları gereği finansal tablolarını yabancı para
birimi cinsinden hazırlama zorunluluğu bulunan
Grup Şirketlerimiz OYAK Renault, Akdeniz Kimya
ve Akdeniz Kimyasalın OYAK’a ait hisselerin yine
yabancı para cinsinden raporlama yapan ATAER’e
devredilmesine yönelik süreç devam etmektedir.
Bu aynı zamanda enflasyonun iki katına yakın bir artışı
sağlama başarısını göstermektedir.
Ekonomik konjonktür çerçevesinde finansal yatırım
gelirlerini artırmaya ve kur değişikliklerine karşı
korunmaya yönelik çeşitli finansal işlemler yapılırken,
ekonomik koşullar ve OYAK yatırım stratejileri
çerçevesinde şirket yatırımlarında da iyileştirme ve
güncelleme çalışmaları yapılmış, yurtiçi ve yurtdışı
fırsatlar değerlendirilmiş, iştirak portföyüne yeni
şirketler katılırken, OYAK yatırım kriterlerine uymayan
şirketler de portföyden çıkarılmıştır.
Son üç yıllık dönemde şirket portföy yapımızdaki
önemli gelişmeleri özetlersek:
• 2009 yılında %49 oranında ortak olunan AYAS
Enerji’nin kalan %51’lik hissesi 2011 yılı Ocak ayında
satın alındıktan sonra varılan anlaşma ile 2012 yılı
Mayıs ayında şirket hisselerinin %50’si, o tarihte Koç
Grubu ve ABD’li AES’in ortak enerji şirketi olan AES
Entek’e satılmıştır.
• 2012 yılında enerji grubu şirketlerini tek bir çatı
altında toplama kararı çerçevesinde, Birçim şirketi,
“OYAK Birleşik Enerji” olarak yeniden yapılandırılmış
ve İSKEN, AYAS ve OYAK Enerji Şirketlerindeki Kurum
hisseleri bu şirkete devredilmiştir.
• Diğer taraftan, Tam Gıda’da sahip olunan %29.09 ve
Eti Pazarlama’daki %26 oranındaki hisseler 2012 yılı
11
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
DENİZLİ ÇİMENTO / DENİZLİ
MODERN BETON / DENİZLİ
Bu arada, bütün bu faaliyetlerin yanı sıra, OYAK’ın
yardım ve hizmetlerine yönelik gelişmelere geçmeden
önce, bir kere daha, makroekonomik şartların en iyi
şekilde değerlendirilerek her yıl üye birikimlerine
enflasyonun iki katının üzerinde getiri sağlandığını
da belirtmek isterim.
OYAK’ın üyelerine sunduğu yardım ve hizmetlere
gelince:
2012-2014 yıllarını içeren üç yıllık dönemde;
Yasal yardımlar kapsamında;
•20,872 üyeye emeklilik yardımı ödemesi yapılmış,
•
1,098 üyenin varislerine ölüm yardımında
bulunulmuş,
•563 üyeye maluliyet yardımı ödenmiş,
•Kurum üyeliğinde 10 yılını doldurmadan ayrılan
ancak 3 yılını doldurmuş olan 3,066 üyeye aidat
iadesi yapılmıştır.
Emekli Maaşı Sisteminde ise;
•2014 yılında 43,214 üyeye maaş ödemesi yapılmış,
•Son üç yılda Sistem’den ayrılan veya pay azaltımı
yapan 9,140 üyeye de rezervleri iade edilmiştir.
12
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
OYAK’ın son üç yılda üyelerine yaptığı yasal yardım
ödemeleri toplamı 4.1 milyar TL, üyelerden gelen
yasal kaynaklar ise 3.1 milyar TL’dir. Aradaki 1.0
milyar TL işletme kaynaklarından karşılanmaktadır.
Üyelerden gelen yasal kaynaklar yardımların ancak
%75’ini karşılamaktadır.
Sosyal hizmetler kapsamında;
•Son üç yıl içinde 3,509 üyeye kullandırılan konut
kredisi tutarı 374.9 milyon TL olup, bu üyelerin
3,005’i bireysel konut kredisinden, 501’i Kurum
konut kredisinden, 3’ü de kooperatif kredisinden
faydalanmıştır.
•
Ayrıca 2012-2014 döneminde 6 banka ile
imzalanan protokol kapsamında Kurum kaynakları
kullanılmadan üyelerimize bu bankalar aracılığıyla
alternatif konut kredisi kullanma imkanı sağlanmış,
bu kapsamda 2012-2014 yılları arasında 7,055
üyemiz toplam 556 milyon TL banka kaynaklı konut
kredisi kullanmıştır.
yılı Ekim ayında 2 parsel olmak üzere 159,160.6 m2
yüzölçümlü arsa alımı yapılmıştır.
Özellikle 2000 yılından itibaren OYAK üyelerine
yönelik konut edindirme hizmetinde önemli bir
sıçrama yaşanmıştır. 1964-1999 yılları arasındaki 36
yıllık dönemde 7,720 konut üyelere sunulmuşken,
2000-2014 yılları arasındaki 15 yıllık dönemde, TOKİ
ile birlikte geliştirilen Eryaman projesi dahil toplamda
6,561 konut üyelere sunulmuştur.
2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde;
•İstanbul İkitelli’de inşa edilen OYAKKENT 2. Etap 2.
Faz 507 konut 2012 yılı Mayıs ayında,
•Ankara Eryaman 1. Etap 211 konut 2013 yılı Haziran
ayında,
•Yine Ankara Eryaman 2. Etap 344 konut 2014 yılı
Temmuz ayında hak sahiplerine teslim edilmiştir.
Ayrıca İzmir Buca’da iki etap halinde inşa edilecek
konut projesinde;
•1. Etap 272 konut 2015 yılı Ekim ayında hak
sahiplerine teslim edilecektir.
•2. Etap 1. Faz 291 konut inşaatlarına bu yıl Ocak
ayında başlanmıştır.
“Diğer Hizmetler” kapsamında ise;
•Konut Ön Biriktirim Fonu’ndaki üye sayısı 2012
yılında 104,765; 2013 yılında 100,796; 2014 yılında
ise 98,692 olmuş, bu üç yıllık dönemde sisteme
25,106 üye girmiş, 34,898 üye ise konut edinerek
çıkmıştır.
•Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi iştirakçi sayısı
2012 yılında 5,106; 2013 yılında 4,994; 2014 yılında
ise 4,962 olmuştur.
Üyelerimiz tarafından yaygın olarak kullanılan “Borç
Verme Hizmetinde” son üç yılda, 63 adedi fevkalade
borç olmak üzere 91,565 adet borç verilmiş ve
böylece Kurum kaynaklarından 520.0 milyon TL borç
kullandırılmıştır.
Bildiğiniz gibi, 2000 yılından itibaren banka kaynakları
kullanılarak sürdürülen “Borç Verme” hizmetine de
yapılan anlaşmalar çerçevesinde devam edilmekte
olup 2014 yılı sonu itibarıyla 40,165 üyenin kredi
bakiyesi 324.5 milyon TL’dir.
Üyelikte 29 yılını tamamlayan veya kadrosuzluk
nedeniyle emekliliğine 2 yıl kalan üyelerin kullandığı
Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmetinden de son
üç yılda 907 üye yararlanmıştır.
Kıbrıs Ordu Pazarı birimlerinin son üç yıllık dönemde
elde ettikleri 10.6 milyon TL tutarındaki kâr, Ordu
Pazarları’na fon olarak tahsis edilmiştir. Bu dönemde
Kıbrıs Ordu Pazarları Girne Mağazasından 6 üye mal
kredisi kullanmıştır.
Konut konusuna gelince:
Üyelere toplu konut yapmak amacıyla Ankara
Yenikent’de 2013 yılı Kasım ayında 3 parsel ve 2014
Ayrıca,
•4,935 üye otomobil kampanyasından yararlanmış,
•1,696 üyeye ise indirimli otomobil satışı yapılmıştır.
Son üç yıllık dönemde iletişim alanında da
gerçekleştirilen projeler ile yeniliklere imza atan
OYAK, teknoloji kullanımlarında üye bilgi güvenliğini
ön planda tutmuş, bu doğrultuda da üyelerimizin,
şahsi bilgilerine 24 saat kesintisiz ve güvenli olarak
ulaşabilmelerini sağlamıştır.
2014 yılı sonu itibarıyla kişisel şifre alan üyelerimizin
sayısı 255,590’a, yani toplam üye sayımızın %88’ine
13
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
ulaşmıştır ki, bu bizi çok memnun etmektedir.
Üyeler tarafından aktif olarak kullanılmakta olan
on-line üye hizmetleri uygulamaları geliştirilerek
mobil (akıllı telefon-tablet) ortamda da sunulmaya
başlanmış ve iletişim kanallarının kesintisiz hizmet
verebilmesi için gerekli sistemsel yatırımlar yapılmış,
OYAK Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi geliştirilmiştir.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, mevcut faaliyetleri
ve üyelerin emeklilik sürecinde yararlanabileceği
hizmetleri tanıtan sunumlar, konferanslar ve
toplantılar düzenlenmeye devam edilmiş, askeri
personelin yoğun olarak görev yaptığı yerlerde artan
bir ivme ile 2012-2014 döneminde 205 bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirilmiş, yaklaşık 50,961 üye ile
doğrudan temas sağlanmıştır.
Değerli Üyeler;
OYAK ile ilgili diğer birkaç hususa da konuşmamda
değinmek istiyorum.
Yaptığımız konferanslar ve çeşitli konuşmalarımızda
üyelerimizden gelen “OYAK’ın yaptığı yeni iştirak
yatırımları nema oranını olumsuz etkilemekte midir?”
sorusunu bir kez daha açmak istiyorum.
205 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi çerçevesinde
OYAK, mevcutlarının işletilmesi ve nemalandırılması
amacıyla şirketler kurmakta veya şirketlere iştirak
etmektedir. Bu maksatla OYAK, finansal yatırımlarına
ve mevcut iştiraklerine ilave olarak stratejik önem
taşıyan yeni alanlara da yatırımlar yaparak ileriki
yıllarda da sürdürülebilir kârlılığı hedeflemektedir.
Yapılan yeni şirket yatırımları, değişik yatırım
araçlarından oluşan OYAK varlığının toplamını değil,
yatırımın finansman şekline bağlı olarak varlığın kendi
içindeki dağılımını değiştirmektedir. Yani, yapılan
yeni şirket yatırımları OYAK varlığının toplamını,
diğer bir ifadeyle üye birikimlerini etkilememekte,
bu kaynaklarla şirket yatırımlarının yapılması, o yıl
nemayı azaltan bir husus olmamaktadır. Kaldı ki,
uygun şartların oluşmasına bağlı olarak bu yatırımlar
için yabancı kaynak da kullanılabilmektedir.
Değineceğim bir başka konu ise, OYAK’ın yaptığı
konutların pahalı olduğu iddialarıdır. Bu iddialar
gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle belirtmek isterim
ki, üyelerin maaşlarındaki artışların konut inşaat
maliyet artışlarını karşılayamaması üyelerin konut
edinmesini zorlaştırmakta, kredi ödeme gücünü de
olumsuz etkilemektedir. Örneğin, Haziran 2011 ile
2014 yılı sonu arasındaki süreçte konut maliyetleri
%58 oranında artarken, üye maaş artışları ortalama
%31 düzeyinde kalmıştır.
Kurumca inşa ettirilen konutların fiyatlarına
baktığımızda; inşaat maliyeti ile arsa bedelinden
oluştuğu görülmektedir. İnşaat maliyeti kârsız olarak
yansıtılmakta, bu nedenle konutların fiyatlarında
arsa bedeli belirleyici olmaktadır. OYAK’ın bireysel
eşitlik ve kaynakların adil kullanılması prensipleri
doğrultusunda, arsa payı gerçek değerleriyle konut
fiyatlarına yansıtılmaktadır.
Ayrıca, konutların inşa edildiği bölgelerdeki emsal
konutların fiyatları da dikkate alındığında, Kurum
konutlarının gerek inşaat gerekse kullanılan malzeme
kalitesine göre fiyatlarının her zaman uygun olduğu
görülmektedir.
Nitekim OYAK’tan üyelerce alınan konutların prim
yaparak, teslimin hemen akabinde kârlı rakamlarla
müşteri bulduğu gözlemlenmektedir.
Burada değinmek istediğim bir diğer husus ise Kamu
İhale Kurulu’nun, Kurul Başkanının muhalefet şerhine
rağmen oy çokluğu ile aldığı ve OYAK’ın, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinin (a) bendi
uyarınca kanun kapsamında bulunduğuna ilişkin
Nisan 2010 tarihli kararıdır. Kararın iptali için yasal
yollara başvurulmuş olup, dava halen Danıştay
aşamasında devam etmektedir.
Önemli gördüğümüz bir diğer hukuki konumuz
ise Mart 2012’den itibaren vergi denetçileri
tarafından denetlenen OYAK’a gönderilen vergi/ceza
ihbarnameleridir. Konu, Danıştay kararları, uzman kişi
ve kuruluşların OYAK’ın haklılığını öngören görüşleri
de dikkate alınarak yargıya taşınmıştır. Bu davaların bir
kısmı ilk derece mahkeme aşamasında OYAK lehine
sonuçlanmış olup hâlihazırda temyiz aşamasındadır,
davaların bir kısmı ise devam etmektedir.
Değerli Üyeler,
Son olarak; OYAK, misyonuna sıkıca sarılarak üyelerine
en iyi hizmeti sunma, daha da önemlisi uzun vadeli
refah ve hayat standartlarını inşa etme çalışmalarına
devam edecektir. Bu vesileyle, başta sizlerin ve sayıları
300 bine yaklaşan üyelerimizin desteğiyle güç birliği
içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize sağlık, mutluluk
ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Evet, Yönetim Kurulu Başkanımıza
teşekkür ediyoruz.
Gündemin sıradaki maddesine geçiyoruz:
GÜNDEM MADDESİ: Genel Müdür’ün konuşması.
BAŞKAN – Konuşmalarını yapmak üzere OYAK Genel
Müdürü Dr. Sayın Şerif Coşkun ULUSOY’u kürsüye
davet ediyorum.
Buyurun Sayın ULUSOY.
14
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
Dr. Ş. COŞKUN ULUSOY
GENEL MÜDÜR
Sayın Komutanım, Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,
Kıymetli Arkadaşlarım;
Hepinize “günaydın” diyorum, iyi bir gün diliyorum.
Bundan sonraki çalışmalarınızda, gelecek günlerde,
sağlık ve afiyet diliyorum.
Son toplantımızda ben sizlere çeşitli konularda bilgi
sunmuştum, ama verdiğim ana bilgi OYAK’ın elde
ettiği kazanç idi, bu yılki kazancımız idi. Bunu da,
bütün üyelerimizin üzerinde hassasiyet gösterdiği
nema oranını kullanarak ifade etmiştim.
Sizlere de o gün bilgi verdiğimiz üzere, OYAK 2014
yılında %17.2’lik bir nema oranına ulaştı. Bu rakamın
arkasında yatan, elde edilen toplam getiri, toplam
gelir 2 milyar 948 milyon TL’ydi (YANSI - 1-2). “Bu,
Türkiye’deki şartlar açısından nerededir?” diye sormuş
ve Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin sonuçlarını
sunmuştum. OYAK’ın üyelerine sunduğu kazanç, yani
“nema” A Holding’te ve B Holding’te ana hissedarların
elde ettiği rakamlardan fazlaydı. Dolayısıyla, %17.2
dediğimiz nema oranı, bugün diğer holdinglerin
elde ettiği kazançların üzerinde bir kazancı ifade
etmektedir.
Mesela, bizim “toplam kapsamlı getiri” diye yeni
Türk Ticaret Kanunu’nun klasifikasyonunda belirtilen
rakamımız 4.5 milyar TL’dir, ama bu 4.5 milyar
TL’nin tümü OYAK’ın değildir. Şirketlerimizde diğer
hissedarlarımız da vardır, onların hakları ödendikten
sonra bize gelen rakam 3 milyar TL mertebelerindedir.
Bizde 4.5 milyar TL rakamına ulaşmış olan “Toplam
Kapsamlı Gelirimiz” -belgeler internette bulunabilirincelendiğinde, mesela A Holdingin rakamı 4 milyar
200 milyon TL mertebesindedir. Onlar da diğer
ortaklarının haklarını çıkardıktan sonra elde ettikleri
rakam olan 2 milyar 807 milyon TL olmuş, B Holding’te
ise buna karşılık gelen rakam 2 milyar 495 milyon TL
gerçekleşmiştir. Her iki kazanç da bizim 2 milyar 948
milyon TL olan rakamımızın altında kalmıştır (YANSI - 3).
Görüldüğü üzere, bizim 2014 yılında elde ettiğimiz
rakamlar Türkiye’nin şartlarında güzel rakamlardır.
Üyelerimizin kendi hakları olan, elde ettikleri
birikimlerinin yönetilmesinde yıl sonu itibarıyla
yapılan değerlendirmelere esas olan bu rakamlar,
üyelerimiz tarafından yıllar içinde gittikçe artan bir
ilgiyle izlenmekte ve bu konularda çeşitli görüşler dile
getirilmektedir.
Hatta, müsaadenizle, size kısa bir anekdot anlatmak
isterim: 25 Nisan’da, malum, 57’inci Alay yürüyüşü
vardı. Benim de yakınlarım orada şehit olduğu için,
ben ve Genel Müdür Yardımcısı arkadaşım Nihat
Bey’le birlikte orada biz de yürüyüşe katılmaya karar
verdik. Zaman zaman gidip her ne kadar dualarımızı
ediyorsak da, “100’üncü yıl itibarıyla o gün, yabancılar,
oralardan buralardan geliyorlar, biz de hiç olmazsa
Türkiye’mizden oraya gidip yürüyelim”, istedik.
Yürüme yolunun başında, Bigalı Köyü’nün yakınlarında
bir yerde toplanma alanında saat 5.5 sularında,
6’ya çeyrek kala arasında, daha hava ışımamıştı,
yürüyordum. İlerden bir Jandarma Başçavuşum
gördü geldi. “Sayın Başkanım, siz ULUSOY musunuz?”
dedi. O karanlıkta o göze, tabii, “bravo” demek lazım.
“Evet” deyince hemen ilk sorduğu sual: “Bu sene nema
ne olacak?” Onu ifade ettim kendisine, “açıklıyoruz
zaten”, dedim.
(YANSI - 1)
(YANSI - 2)
15
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Bin TL
Toplam Getiri (*)
A
HOLDİNG
OYAK
2,948,217(**)
B
HOLDİNG
2,807,458
2,495,567
Konsolide Net Pozisyon
(Özkaynak)
19,750,890
20,348,423
19,177,680
Konsolide Varlıklar
45,093,214
63,941,008
230,526,555
(*) Ana ortaklığa ait “Toplam Kapsamlı Gelir” tutarını ifade etmektedir.
(**) %17.2 Nema Oranı Karşılığıdır.
“Peki” dedi, “iyi güzel de, Konut Ön Biriktirimi ne
olacak?” Onu da dilim döndüğünce ifade ettim.
Kendisinin bu konularda hassasiyet göstermesini
takdirle karşıladığımı, ama sadece oranlara değil
bir de Türk Liralarına da bakmasını, o oranların
ifade ettiği, Türk Lirasıyla ifade edilen kazançları
da değerlendirmesini istediğimi anlattım, sebebini
anlattım. Sanıyorum, o da bu konuda daha geniş,
daha kapsamlı çalışmalar yapıp ileriki yıllarda başka
boyutlarda da bakacaktır.
Üyelerimizden bu sene %17.2 olarak ifade ettiğimiz
nema açısından hep olumlu geri dönüşler aldık.
Herkesin bu konudaki ifadesi, memnun olduğu
yönündeydi. Öte yandan, 300 bine yakın üyemiz
arasından, bir avuç diyeceğim artık, sayısı o kadar az
ki, 3 haneli rakamlara çıkmayan boyutta, bazı yerlerde
yorumlar okuyorum. Bunları sizlerle paylaşmadan
edemeyeceğim.
Mesela, bunlar arasında şu ifadenin çok olduğunu
da gördüm: Yakın zamanda, birkaç gün evvel tekrar
gündemime geldi. Ben de artık sizin gündeminize
taşımaya karar verdim. “Nema oranı %30 niye
olmuyor?”
Biz üyelerimizin hesaplarına o yıl kazanılan parayı
dağıtıyoruz. %30 dediğiniz nema, 2014 yılının
rakamlarıyla A Holding ile B Holdingin toplamına
yaklaşmaktadır. A Holding ile B Holdingin getirilerinin
toplamı, yani haklarına düşen gelirleri 5.3 milyar TL
ediyor, %30 nema için gereken getiri de 5.1 milyar TL
ediyor. Dolayısıyla, “bazı şeyler matematiksel olarak
mümkün müdür, değil midir?” diye ilgi gösteren
üyelerimizin öncelikle düşünmeleri daha doğru olur,
ama biz, ilgiden de mutlu oluyoruz.
Bu arada, bu 2 milyar 948 milyon TL olan bu seneki
toplam getirimizin dağılımını da size kısaca ifade
etmek istiyorum:
Finansal yatırımlardan elde ettiğimiz gelirler 2014 yılı
içinde 965 milyon TL, şirket/hisse yatırımlarından elde
ettiğimiz gelirler 1 milyar 370 milyon TL, gayrimenkul
yatırımlarından elde ettiğimiz 448 milyon TL, bir de
(YANSI - 3)
diğer gelirlerimiz var, onlar da 165 milyon TL. Yani, 2.9
milyar TL’ye varan bir getiri.
Gördüğünüz gibi, şirket yatırımlarımızdan elde edilen
gelir 1.4 milyar TL mertebesinde, finansal yatırımlardan
elde edilen de 1 milyar TL’ye yakın bir kazanç. Bunu
“dengeli bir kazanç” diye mütalaa ediyoruz. Bütün
varlıklarımızı şirketlerimize, iştiraklerimize yatırmadık,
elimizde likit imkânlar, fonlar da tutuyoruz. Zaten,
bir emeklilik fonu olmamızın anlayışı içinde bunu
yapmamız gerekir. Ama oradan da elde ettiğimiz
kazançlar 2014 yılı içinde tatmin edici rakamlara
ulaştı. Zira, gelmekte olan, bu son 3 senedir de bir
şekilde sürmekte olan krize, biz likit imkânlarla girdik.
Dolar rakamlarımız oldukça yüksekti, hatta belki
Türkiye’deki en yüksek dolar birikimine biz sahibiz.
Onları doğru yönettiğimize inanıyoruz. Her ne kadar
“ne olur, ne olmaz” diyerek bazı tedbirler, bazı sigorta
tedbirleri diye nitelendirebileceğimiz işlemler yapmış
olsak da bunlardan da güzel getiriler elde ettik ve
dengeli bir dağılıma ulaştık.
Bu arada, iştiraklerde 1.4 milyar TL’ye yakın bir
getiriden bahsettim. Biz bazen iştirak yatırımlarımızı
azaltıp finansal yatırımlarımızı çoğaltıyoruz, şartlara
bağlı olarak. Bazen iştirak yatırımlarımızın içindeki
rakamı, Yönetim Kurulu Başkanımızın da ifade
ettiği gibi, kendi içinde dengeleyerek bazı portföy
değişikliklerine gidebiliyoruz. İştirak yatırımları
demek, neticede hisse senedi demektir. Ha hisse
senedini satıp elden çıkartmışsınız, ha şirketi olduğu
gibi elden çıkartmışsınız; temelde aynı yaklaşım. Biz
bu konularda azami dikkati sarf etmeye çalışıyoruz.
Size bir örnek vereyim: Birçok konuda çalışmalarımız
oluyor, “İştiraklere girelim mi, girmeyelim mi, girersek
hangi alanda girelim?” gibi. Sadece geçen sene,
2014 yılında 1,085 tane şirket incelendi, Türkiye’de
ve dünyada. Dünyada inceleme yaptığımız şirketleri,
yatırım bankalarıyla olan çok iyi ilişkilerimiz sayesinde
onlardan aldığımız bilgileri de kullandık. 1,085 tane
şirket ele alındı, bunlara bakıldı. Sonra, 25 tanesiyle
gizlilik sözleşmesi imzaladık. Daha detay bilgilerine
girdik. Bu 25 taneden 11 tanesine bağlayıcı olmayan
16
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
(YANSI - 4)
teklif vererek ihale boyutlarında katıldık. Bir adım
daha ileri gittiğimiz şirket sayısı 7’ye indi. Onlarda da,
“bilgi odası” tabir edilen, detaylı bilgilerini inceledik.
Bu 7’sinden de geçen sene bir tanesine teklif verdik. 1
milyar dolara yakın bir teklif verdik. Bunları rahatlıkla
karşılayabiliyoruz. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızın
da dediği gibi, o 1 milyar doları kullansaydık nemamız
1 milyar dolar düşmeyecekti. Elde var olan, zaten
nemaya yansımış olan nakit, gene aynı değerdeki
başka hisse senedine dönüşmüş olacaktı.
Dolayısıyla, bu çalışmalarımız devam ediyor. Hâlihazırda
2 tane şirketi, bir ihtimalle de bir üçüncüyü de katarak
ilerleyebileceğiz. Fakat, ben size geçmiş günlerde,
geçen yıllarda ne yaptığımızı gösterdim. Bir de, ileriye
yönelik düşüncelerimizi, aklımızdan geçenleri de
bugünkü toplantıdan istifade ederek sizlere sembolik
olarak göstermek istiyorum. OYAK nerden geldi,
nerelere gidiyor? Hangi konuşlanmalarda bulundu?
Bunları da belki burada daha iyi ifade edebileceğiz.
Biliyorsunuz, portföy yönetimi yapıyoruz; likit
varlıklar veya şirket varlıkları… Bunların hepsi kendi
içinde bir portföy. İkisini bir araya koyun, bu da bir
başka yatırım portföyü. Biz bunlar arasında geçişler
yaptığımız gibi, şirketlerle de çeşitli mülahazalarla
incelemeler
yapıyoruz.
Şirketlere
yaptığımız
yatırımların diversifikasyon prensibi ışığında sektörler
arasında da bir dağılımı olmasını ve artık zamanı
geldi deyip, ülkeler, coğrafyalar arasında da dağılım
olmasını gündeme getirebilir boyutlara geldik.
Demin size gösterdim; eğer Türkiye’deki sıralama
kârlılıkla ölçülüyor ise, zaten 1 numarayız; varlıklarla
ölçülüyor ise 3 numarayız. Çünkü, bizim büyük, böyle
paralar yatırdığımız varlıklarımızdan ziyade var olan
varlıklarımızla elde ettiğimiz kazançlar daha yüksek.
Şimdi, sizlere, bunu biliyor muydunuz, bilmiyorum
ama, bir şey göstereyim: Şu anda OYAK’ın Türkiye’de
ve KKTC’de var olan birimlerinin yerlerini yansıda
görüyorsunuz (YANSI - 4). OYAK Türkiye’de çok ciddi bir
oluşum içinde, çeşitli yerlerde, çeşitli iştiraklerimiz,
birimlerimiz var. Buraya sığdıramadığımız bazı ufak
tefek işletmelerimiz de var. Mesela, bir yerde diyelim
bir çimento değirmenimiz var veya OYAK Betonun
bazı ufak unsurları var. Onları buraya sığdırmak tam
mümkün olmadı. Ama, şu anda Türkiye içindeki
dağılımımızı görüyorsunuz
Peki, bugün itibarıyla dünyanın hangi ülkelerindeyiz?
Şu anda gördüğünüz gibi (YANSI - 5), dünyada bu
ülkelerde de varız. OYAK, birçok para biriminde defter
tutuyor, bütün bu tutulan rakamlar birbirleriyle
dengeleniyor, bunlara göre tedbirler alınıyor, finansal
operasyonlar yapılıyor ve buralarda varız. Bunların
birçoğuna Chemson’u aldıktan sonra sahip olabildik.
Ama, buralardaki vergi yönetimleri, oradaki mevzuatla
ilgili yönetimler, hepsi Türkiye’den ve gerektiğinde
o merkezlerde görevli arkadaşlarımız tarafından
yönetiliyor.
17
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
(YANSI - 5)
Şimdilik buradayız. Peki, eğer önümüzdeki günlerdeki
planlarımız gerçekleşirse ne olacak? Biliyorsunuz,
Amerika’da siyahi hareketi başlatan Martin Luther
King’in meşhur bir konuşması var, 1968 yılında. “I have
a dream” diye başlıyordu, “bir rüyam var” ve bizim
de rüyalarımız olması lazım. Rüyası olmayan, hedefi
olmayan işletmeler pek bir yerlere gidemiyorlar diye
söylemek mümkün. Eğer, bizim bu hedeflerimiz,
rüyalarımız gerçekleşirse, 2015’in sonuna gelmeden
var olacağımız yerler, buyurun yansıda görünmektedir
(YANSI - 6). Bu kadar yerlere dağılmış olacağız. Buralarda
elde edeceğimiz bilginin, teknolojinin, iletişimin
(YANSI - 6)
18
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
değerini Türkiye açısından da, OYAK açısından da
değerlendirelim.
Tabii, bunları yönetmek için çok ciddi hazırlık ve
bilgi birikimi gerekiyor. Biz buraları yönetebilecek
kadrolara şu anda sahibiz, ama ileriye yönelik daha
başka kadrolarımızı, imkânlarımızı geliştirmemiz
lazım. Neticede bunları geliştirmek demek, gene,
ülkemizin evlatlarının buralarda bilgi sahibi olması,
o ülkelere girmesi demek. O ülkelerden Türkiye’ye
yatırımlar geliyor. Çeşitli şekillerde burayla ilgili
bilgilere sahip oluyorlar. Ee, bizim de dünyayla rekabet
edeceksek, dünyada var olacaksak güçlü olmamız için
bilgiye sahip olmamız lazım. Gördüğünüz gibi, 2015
yılı sonunda bu resmi gerçekleştirmiş olabiliriz.
Burada öyle bir dünya başlıyor ki, hâlâ şu anda
arkadaşlarımız
öğlen
saatlerinde
Avustralya
kapanmadan Avustralya’yla görüşürken, birkaç saat
sonra Amerika açıldığı zaman Amerika’yla görüşmeye
başlıyorlar. Yani, tabiri caizse, ilerde daha iyisi olsun tabii
ama, çok ufak bir çizgide de olsa bizde de çalışanlar
açısından güneş batmıyor OYAK’ın üzerinde. Orada
güneşi batırırken, öteki tarafta da bilgi açısından,
yönetim açısından başka güneşler doğuyor.
İlerdeki yıllarda bu atılan adımlarla OYAK’ın daha
ilerlere gideceğine inanıyoruz. O yönde çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları, dünyada
kabul görmüş yönetim prensipleri, şeffaflık açısından
yürütüyoruz. OYAK’ta 2000 yılından beri biz dış
denetçilerle çalışıyoruz. 2004 yılından itibaren rating
şirketleriyle çalışıyoruz.
Biz dünyadaki gelişmelere ayak uyduran, Türkiye’de
çıkılabilecek en üst seviyelere çıkmış bir kurum
olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi işimiz biraz daha
zor. Burada kalmaya devam etmemiz, Türkiye’de
daha güçlü olmamız, dünyada da gücümüzü daha
sağlamlaştırıp daha ilerlere götürme misyonumuz
var, ama sahip olduğumuz yönetim sistemlerimiz,
kuvvetli bir şekilde oturmuş olan, yıllardır gelen
ananelerimiz çerçevesinde bunları da rahatlıkla
başarabileceğimize inanıyorum. OYAK’ın bu şekilde
devam etmesi gerekiyor.
Evet, OYAK’ın üzerinde sert rüzgârlar esti, hâlen da
esebilir. Dolayısıyla, hepimizin öncelikle OYAK’a sahip
çıkması lazım. Bir de, OYAK’ın temsil ettiği düşünceye
de sahip çıkmalıyız. Türkiye’de benzer kurumlar
kurulmasını teşvik etmeliyiz, gündeme getirmeliyiz
her aşamada. Ülkemizde başka tamamlayıcı mesleki
emeklilik fonlarının kurulması bizim yararımıza olur.
Nihayet hepsi bizim ülkemizin insanları. Polislerin,
öğretmenlerin, diğer, böyle tarif edilebilen çalışma
gruplarının da OYAK benzeri organizasyonları olursa,
yurt dışından gelecek olan sermaye akımlarına
bel bağlamadan, kendi özgün tasarruflarımızla bu
ülkeye daha iyi imkânlar sağlayabiliriz. Diğerleri de
bizim takip ettiğimiz, gittiğimiz yoldan giderlerse,
yönetimsel ilkelerimizle, onun dışında takip ettiğimiz
şeffaflık prensipleriyle, doğru dürüst bir kurum
olmanın çizgisinde ilerlerse, diğer kuruluşlar da bizim
geçtiğimiz yollardan geçip Türkiye’nin gücünü diğer
ülkelere de taşıyabilirler. Yoksa, ülkemizde takılıp
kalmakla pek bir yerlere, uzun vadede, dünya rekabeti
içinde gidemeyeceğiz.
Ben bu aşamada hepinize katkılarınızdan dolayı, teşrif
edip buralara geldiğiniz, emek verdiğiniz için teşekkür
ediyorum.
Bu arada, bu fırsattan istifadeyle, sizin huzurunuzda
Yönetim Kurulu Başkanımızın bizler için söylediği
sözlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerle çalışan,
bizi her aşamada destekleyen, bizlere güç veren
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Üyelerimize de
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onların desteği
olmasaydı biz bu rüyaları düşünemezdik bile. İnşallah,
onların destekleriyle bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da
daha iyi neticelere gideceğiz.
Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum, iyi
çalışmalar diliyorum.
BAŞKAN – Evet, Sayın Genel Müdürümüze
açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
GÜNDEM MADDESİ: 205 sayılı Kanun’un 3’üncü
madde (A) fıkrası hükmü gereğince, üç olağan Genel
Kurul Toplantı dönemi için, Temsilciler Kurulu’ndaki
temsil nispetine göre 20 asil 10 yedek Genel Kurul
Üyesinin seçilmesi.
BAŞKAN – Değerli üyeler, gündemimiz gereği, 205
sayılı Kanun’un 3’üncü madde (A) fıkrası hükmü
gereğince, üç olağan Genel Kurul Toplantı dönemi
için, gizli oyla, Temsilciler Kurulundaki temsil nispetine
göre 20 asil 10 yedek Genel Kurul Üyesinin seçilmesi
gerekmektedir.
Oylamamız gizli oy ve açık tasnif usulüne göre
yapılacaktır.
Oy Tasnif Heyeti’nin oluşturulmasıyla ilgili olarak
verilmiş bir önerge bulunmaktadır; önergeyi
okutuyorum:
Önerge
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
Gündem maddesi gereğince oluşturulacak olan
Temsilciler Kurulu Toplantısı Genel Kurul Üyeliği Seçimi
Tasnif Heyetine;
Per. Alb. Ali MERT,
Dz.Kd.Bnb. Nihat KAYNAK,
İstn.Me. Metin ÇETİN,
19
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Hv.Mu.Asb.Bçvş. Ender Kadir DERMAN,
Uzm.J.Çvş. Adem ULUCAN’ın,
seçilmelerini,
Seçilenler arasında oylamada eşitlik halinde, sıranın,
Tasnif Heyeti huzurunda kura çekilmesi suretiyle
belirlenmesini,
Arz ve teklif ederiz.
yedek üye seçimi söz konusu olduğundan; Temsilciler
Kurulu’nda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı temsilen
yalnızca bir üyenin bulunduğu dikkate alınarak Sahil
Güvenlik Komutanlığı’ndan Genel Kurula seçilecek
olan yedek üyenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
kontenjanından seçilmesini; oy pusulasında Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı için gösterilen dört adaydan en
az oy alan üyenin, Sahil Güvenlik Komutanlığı yedek
üyesi olarak belirlenmesini,
Arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN - Önergeyi dinlediniz.
Bu önergeye ilişkin başka önerisi veya görüşü olan var
mı? Yok.
Şimdi arkadaşlarımızın Seçim Tasnif Heyeti’nde yer
alıp almamasına ilişkin tek tek oylama yapacağım.
Personel Albay Ali MERT’i oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Deniz Kıdemli Binbaşı Nihat KAYNAK’ı oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
İstisnai Memur Metin ÇETİN’i oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Hava Muhabere Astsubay Başçavuş Ender Kadir
DERMAN’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Uzman Jandarma Çavuş Adem ULUCAN’ı oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Kabul edilmiştir.”
Arkadaşlarımızı yerlerine davet ediyorum.
Önergedeki “eşitlik” maddesini oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu gündem maddesine ilişkin başka söz almak isteyen
üyemiz var mı?
BAŞKAN – Teşekkür ederim Albay BALCI.
Önergenin lehinde veya aleyhinde söz almak isteyen
var mı? Olmadığı anlaşıldı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Oy pusulalarının dağıtımını gerçekleştirelim lütfen…
Arkadaşlar, oy pusulalarının toplanmasını müteakip
sayım ve tasnif işlemleri devam ederken gündemin
diğer maddesinden devam edeceğiz.
Şimdi, oy pusulalarının doldurulması amacıyla bir
süre bırakıyoruz…
(Oy pusulaları dağıtıldı ve oylar toplandı)
BAŞKAN – Evet, oyunu vermeyen arkadaşım kaldı
mı? Yok.
Değerli arkadaşlarım, oy verme işlemi sona ermiştir.
(Oyların sayım ve tasnifine geçildi)
BAŞKAN - Sayım ve tasnif işlemleri devam ederken,
biz gündemimizin sıradaki maddesiyle Temsilciler
Kurulu Toplantımıza devam edeceğiz.
Gündemimizin sıradaki maddesine geçmeden önce
raporların okunmamasına ilişkin bir önerge var;
önergeyi okutuyorum:
Önerge
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
Görüşülecek raporlar toplantı öncesinde tüm
Temsilciler Kurulu Üyelerine gönderilmiş ve incelenmiş
olup, raporlar hakkında yapılacak eleştirilere yeterli
zamanın ayrılabilmesini temin amacıyla raporların
okunmamasını,
Arz ve teklif ederiz.
ERTAN BALCI
SG İK.ALB
Bir önergemiz var Komutanım...
BAŞKAN – Buyurun
SG İK.ALB ERTAN BALCI – Önergemizi arz ediyorum: BAŞKAN – Önergeyi dinlediniz.
Önerge hakkında söz almak isteyen herhangi bir
arkadaşım var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Önerge
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
205 sayılı OYAK Kanunu’na göre Genel Kurula asil ve
20
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
GÜNDEM MADDESİ: 2004 yılı 44’üncü Olağan Genel
Kurulunun 21 no.lu kararı gereğince; Temsilciler
Kurulu çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen
dokümanların Kurul üyelerine 30 gün önceden
ulaştırılması uygulamasındaki söz konusu sürenin
kısaltılmasına ilişkin hususun OYAK 55’inci Olağan
Genel Kurulu’nca incelenmesi.
gönderilen dokümanların Kurul üyelerine 30 gün
önceden ulaştırılması uygulamasındaki söz konusu
sürenin kısaltılmasına ilişkin hususun OYAK 55’inci
Olağan Genel Kurulunca incelenmesi hakkında
hazırlanan raporun görüşülmesidir.
Rapor hakkında konuşmak isteyen bir üyemiz var.
Konuşmalarını yapmak üzere, Deniz Albay Veli Haşim
KÖSE’yi kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Albay KÖSE.
BAŞKAN - Gündem maddesi, 2004 yılı 44’üncü
Olağan Genel Kurulunun 21 no.lu kararı gereğince;
Temsilciler Kurulu çalışmalarında kullanılmak üzere
VELİ HAŞİM KÖSE
DZ.ALB.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
2003 yılında gerçekleşen 43’üncü Olağan Genel
Kurulu’nda; “Temsilciler Kurulu çalışmalarında
kullanılmak üzere gönderilen dokümanların yeterince
incelenebilmesi için, hazırlanan dokümanların üyelere
30 gün önceden başlayarak ulaştırılması” şeklinde
16 no’lu karar alınmış, 2004 yılında gerçekleşen
44’üncü Olağan Genel Kurulu’nda ise; 16 no’lu karar
yürürlükten kaldırılmış, 30 günlük sürede herhangi
bir değişikliğe gidilmeyerek 21 no’lu karar alınmıştır.
Alınan bu karar çerçevesinde Temsilciler Kurulu
çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen
dokümanların üyelere ulaştırılma süresi halen,
Temsilciler Kurulu Toplantı tarihinden 30 gün, Genel
Kurul Toplantı tarihinden de 45 gün önce olacak
şekilde uygulanmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlerin genel kurullarına
ilişkin düzenlemeler kapsamında, hesap dönemi
takvim yılı olan şirketlerde olağan genel kurul
toplantıları yılın ilk üç ayı içinde (31 Mart’a kadar), özel
hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin
bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılmalıdır.
Finansal tablo, kâr dağıtım önerisi ve benzeri
finansal bilgilerin ise asgari genel kurul tarihinden
on beş gün önce pay sahiplerinin kullanımına hazır
bulundurulması gerekmektedir.
Kurum ve Grup Şirketlerinin faaliyet dönemi takvim
yılı kabul edildiğinden, Grup Şirketleri açısından en
son gün 31 Mart olmaktadır.
OYAK Kanunu gereği Mayıs ayının sonuna kadar
gerçekleştirilmesi
gereken
Genel
Kurul’dan,
Temsilciler Kurulu iki hafta önce toplanacağından ve
dokümanların Temsilciler Kurulu’na 30 gün önceden
ulaştırılması gerektiğinden, toplamda en az 45 gün
önce finansal sonuçları içeren raporların Temsilciler
Kurulu üyelerine ulaştırılması gerekmektedir.
Kanun’un OYAK Genel Kurulunun gerçekleştirilmesi
için son gün olarak belirlediği 31 Mayıs tarihini baz
alarak geri dönüş yapıldığında, 15 Nisan tarihinde
ilgili dokümanların Temsilciler Kurulu üyelerinin eline
geçmesi gerekmektedir.
Kanun’da, OYAK Genel Kurul tarihi en geç 31 Mayıs
olarak belirlenmekle birlikte, faaliyet sonuçlarının
Genel Kurul’ca onaylanan nema oranına bağlı olarak;
•Kâr payının dağıtılması,
•Emekli maaşlarının artış oranlarının belirlenmesi,
•Emeklilik yardımının yeni nema oranı dahil edilerek
verilmesi,
•Hizmetlerden yararlanacak üye memnuniyetinin
artırılması,
•
İhtiyaç hâsıl olması halinde ulusal/uluslararası
çeşitli kurum ve kuruluşlara faaliyet sonuçlarının
verilebilmesi,
amacıyla OYAK Genel Kurulu’nun en kısa sürede
yapılması hedeflenmektedir.
Sonuç:
Kurum raporlarının daha sağlıklı hazırlanabilmesi, 15
günlük sürenin gönderilen dokümanların incelenmesi
açısından yeterli olacağı gerekçesiyle;
•Temsilciler Kurulu çalışmalarında kullanılmak üzere
gönderilen dokümanların yeterince incelenebilmesi
21
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
için üyelere Temsilciler Kurulu Toplantısından en az
15 gün önceden başlayarak ulaştırılması,
•2004 yılı 44’üncü Olağan Genel Kurulun 21 no’lu
kararının 1’inci maddesinin iptali,
şeklinde karar önerisinin 55’inci Genel Kurul’a
sunulmasını tensiplerinize arz ederim.
kararının 1’inci maddesinin iptalinin 55’inci Genel
Kurula sunulmasını,
Arz ve teklif ederiz.
(Temenni mahiyetinde)
BAŞKAN - Önergeyi dinlediniz.
BAŞKAN - Evet, Albay KÖSE’ye teşekkür ediyoruz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Yönetim
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL GÜNDEM MADDESİ: Geçen 3 yıla (2012-2014) ilişkin
HASAN MEMİŞOĞLU - Hayır, bir şey yok. Biz de, olarak;
üyelerden gelen istekler doğrultusunda bunun böyle
uygulanmasının uygun olacağını değerlendiriyoruz.
a- 2012-2014 yıllarına ilişkin Yapılan İşler Raporları/
Faaliyet Raporları ve Teknik (Aktüeryal) Raporlar,
b- 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi,
c- 2012-2014 yıllarına ilişkin Denetleme Kurulu
Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Raporları
üzerinde Kurul’un görüş ve mütalaalarının saptanması.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Yine, son söz Kurulumuzun olmak üzere Denetleme
Kurulundan söz almak isteyen var mı?
DENETLEME KURULU ÜYESİ TUĞGENERAL
BAŞKAN – Gündem maddesi gereğince, geçen 3
MUSA ÇİTİL - Yok.
yılın, yani 2012, 2013 ve 2014 yılları Faaliyet Raporları,
Yapılan İşler Raporları ve Teknik Raporlar ile Denetleme
Kurulu Raporları ve Bağımsız Dış Denetim Raporları ve
2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi hakkında görüş
ve mütalaaların saptanması söz konusudur.
Bu konuya ilişkin konuşmak isteyen Kurul Üyelerimiz
var; sırasıyla kürsüye davet edeceğim.
Son 3 yılın Faaliyet Raporları, Yapılan İşler Raporları ve
Teknik Raporları ile ilgili konuşmalarını yapmak üzere
Jandarma Maliye Binbaşı Veli ATEŞ’i kürsüye davet
ediyorum.
Buyurun Binbaşı ATEŞ.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
BAŞKAN - Temsilciler Kurulundan söz almak isteyen
üyemiz var mı? Yok.
Bu gündem maddesine ilişkin bir önerge var;
okutuyorum:
Önerge
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
1.Temsilciler Kurulu çalışmalarında kullanılmak üzere
gönderilen dokümanların yeterince incelenebilmesi için
üyelere Temsilciler Kurulu Toplantısı’ndan en az 15 gün
önceden başlayarak ulaştırılmasını,
2.2004 yılı 44’üncü Olağan Genel Kurulun 21 no’lu
22
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
VELİ ATEŞ
J.MLY.BNB.
Ordu Yardımlaşma Kurumunun 19’uncu Temsilciler
Kurulu olarak, geçen 3 yılın Bilançoları, Kâr-Zarar
Hesapları, Yapılan İşler Raporları ve Teknik Raporlar,
Temsilciler Kurulu Üyelerinin aktif katılımlarıyla
incelenmiştir.
Sizlere
bu
raporlarla
ilgili
inceleme
ve
değerlendirmeleri arz edeceğim.
Çalışmalarımızda; OYAK, görevleri gereğince
yaşamsal risklerle karşı karşıya kalan Türk Silahlı
Kuvvetleri mensuplarının geleceklerini garanti altına
almak ve daha yüksek bir sosyal güvenlik garantisi
sağlayabilmek maksadıyla kurulmuştur. OYAK’ın,
Türkiye’deki ilk özel tamamlayıcı mesleki emeklilik
fonu, bazı faaliyetleri ile bir hayat ve sağlık sigortası
kuruluşu, aynı zamanda sunduğu sosyal hizmetlerle
de finansal destek sağlayan bir kredi kurumu
niteliğinde olduğu dikkate alınmıştır.
OYAK, faaliyetlerini “bireysel eşitlik” ve “kaynakların
adil dağılımı” prensipleri çerçevesinde sürdürürken
devletten herhangi bir yardım ve destek almadan,
üye aidatları ve bu aidatların işletilmesinden elde
edilen gelirlerle, üyelerine karşı yasal yardım ve diğer
görevlerini yerine getirmektedir.
OYAK, yürüttüğü faaliyetlerle yalnızca üyelerine değil
Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlarken,
Türkiye’nin en büyük gruplarından biri haline gelmiş,
uluslararası kuruluşlardan Türkiye’de Hazine ve
bankacılık sektörü dışında derecelendirme notu alan
ilk kuruluşlardan biri olmuştur.
Küresel krizin etkileri tüm önlemlere rağmen
devam etmektedir. 2014 yılının bir toparlanma yılı
olacağı düşünülmüş olsa da beklenen toparlanma
yaşanmamıştır.
2013 yılının ikinci yarısından itibaren ağırlıklı
olarak gelişmiş ülke ekonomilerinde gözlemlenen
canlanmadan kaynaklanan küresel ekonomik aktivite,
tedrici bir şekilde devam etmekle birlikte ivme
kaybetmiştir.
Türkiye ekonomisi, küresel ekonomiye ilişkin
büyümenin beklentilerin altında kalması, iç ve dış
talebi dengeleyici politikalara devam edilmesiyle
yavaşlamıştır.
2012 yılında büyüme %2.1 olmuş, 2013 yılında %4.2
olan büyüme ise, 2014 yılında küresel ekonomide
yaşanan gelişmelerin yanı sıra bölgemizdeki
gelişmelere de bağlı olarak %2.9 seviyesinde kalmıştır.
OYAK bu dönemde dünyadaki ve Türkiye’deki
gelişmelere göre hareket ederek, güçlü finansal
yapısını korumuş, yurt içi ve yurt dışı yeni yatırım
fırsatlarını değerlendirmiştir.
Kimya sektöründe dünyanın öncü kuruluşlarından
biri haline gelmiş, çimento sektöründeki yatırımlarını
geliştirmiş, demir-çelikte güçlü bir performans
sergilemiştir.
1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde,
OYAK’ın finansal tabloları 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları’na uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartları doğrultusunda konsolide
bazda hazırlanmaya ve nema hesaplanmasına temel
teşkil eden teknik tabloların hazırlanmasında da bu
konsolide finansal tablolar esas alınmaya başlanmıştır.
Kurum konsolide net varlığı bu dönemde %43
oranında artarak 2014 yılı sonunda 19.8 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Bu dönemdeki kümülatif enflasyon dikkate
alındığında varlıktaki büyüme enflasyonun yaklaşık 2
katı olmuştur.
Varlıktaki bu büyümede, Kurum’un sahip olduğu
ekonomik gücü ve likit pozisyonunun avantajını en
iyi şekilde değerlendirmesi etkili olmuştur.
Finansal yatırımlar, piyasalardaki gelişmelere bağlı
olarak çeşitli finansal işlemlerden de yararlanılarak
korunma ve yüksek kazanç amacına göre
pozisyonlandırılmış, şirket portföyü de sürekli gözden
23
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
geçirilerek güncellemeler yapılmıştır.
Konsolide bilançodan yararlanılarak oluşturulan
teknik bilançonun aktifinde; Kurum Konsolide Net
Varlık (Net Pozisyon),
Pasifinde ise; bilanço tarihindeki tüm üyelerin
matematik rezervleri ile o yıla ait geliri gösteren
Toplam Dağıtıma Esas Kaynak yer almaktadır.
%5 Teknik Faiz dahil olmak üzere OYAK’ın Toplam
Dağıtıma Esas Kaynak Tutarı (Nema) 2014 yılında
2,948 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
alınmış, bunu takiben Chemson AG hisselerinin
tamamını elinde bulunduran Atterbury SA Akdeniz
Kimya tarafından satın alınmıştır.
•ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı
A.Ş.’ye %50 oranında ortak olunmuştur.
•
OSİAT Sigorta Acentelik Hizmetleri Şirketi
kurulmuştur.
•OYAK Yatırım’ın alt şirketi olarak OYAK Portföy
Yönetimi kurulmuştur.
•OYAK İnşaat’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait %25
oranındaki hissesinin özelleştirilmesine yönelik ihale
kazanılmıştır.
•Denizli Çimento ve %100 ortağı olduğu Modern
Beton OYAK Grubu’na katılmıştır.
•TUKAŞ hisselerinin tamamı satılmıştır.
•Yabancı para cinsinden raporlama yapan Grup
Şirketlerindeki hisselerin ATAER Holding’e devri için
işlemlere başlanmıştır.
Arz ettiğim tespitler ışığında, birkaç önemli noktaya
ilişkin değerlendirmelerimizi ifade etmek istiyorum:
•Dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler son üç
yılda zorluklar göstermiştir. Bu dönemde OYAK;
zorluklara rağmen, şirketlerinde başarılı sonuçlar
elde ederek ve finansal yatırımlarında aldığı doğru
pozisyonlarla büyümeye devam etmiştir.
•
2015 yılı, küresel ekonomik gelişmelere ve
bölgemizdeki sorunlara bağlı olarak zorluklar
içermektedir.
•
Yurt dışında edindiği şirketlerle OYAK’ın, artık
yalnızca Türkiye’deki değil, bu şirketlerin faaliyet
gösterdiği bölge ve ülkelerdeki siyasi, ekonomik ve
hukuki gelişmelerden de etkileneceği açıktır.
• Ancak bugünün koşullarında global düzeyde oyuncu
olmanın da bir gereklilik olduğu düşünülmektedir.
Bu nedenle, OYAK’ın bu riskleri de doğru yöneterek
yurt dışı yatırımlarının büyümesine katkısını
artıracağı değerlendirilmektedir.
•Kurulduğu tarihten bu yana sürekli gelişme gösteren
ve bugün tamamlayıcı mesleki emeklilik fonları
içinde örnek bir model olarak gösterilen OYAK
Kurumu’nun, sayısı 300 bine yaklaşan üyelerine
katkılarının artarak devam edeceğine inancımız
tamdır.
Arz ederim.
2012-2014 yıllarını kapsayan 3 yılın bileşik değerlerine
bakıldığında, enflasyon oranının %23.4, nema
oranının ise %54.3 olduğu ve nemanın enflasyonun 2
katından fazla seviyede gerçekleştiği görülmektedir.
OYAK’ın varlıklarının önemli bir kısmını oluşturan
şirket yatırımlarında son üç yıllık dönemde önemli
gelişmeler olmuştur. Şirket portföyüne yeni şirketler
katılırken, yeterli kârlılık seviyesine ulaşamayan
şirketler de elden çıkarılmıştır.
•AYAS Enerji’deki %50 hisse o tarihte Koç Grubu ve
ABD’li AES’in ortak enerji şirketi olan AES Entek’e
(Şimdiki unvanı Entek Enerji)satılmıştır.
•OYAK Grubu enerji sektörü şirketleri“OYAK Birleşik
Enerji” altında toplanmıştır.
•OYAK’ın Tam Gıda ve Eti Pazarlama’da sahip olduğu
hisseleri Eti Gıda’ya satılmıştır.
•Akdeniz Kimya ve Akdeniz Kimyasal şirketleri satın
BAŞKAN - Evet, Binbaşı ATEŞ’e teşekkür ediyoruz.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Yönetim
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU Sayın Başkan, kısa
sürede, yani dört günlük çalışma süresi içerisinde
24
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
DENETLEME KURULU ÜYESİ TUĞGENERAL
MUSA ÇİTİL - Sağ olun.
arkadaşlarımızın konuyu bu derece iyi incelemiş
olması, sonunda çalışmaları da takdir etmiş olması
bizim için önemliydi. Kendilerine ben de teşekkür
etmek istiyorum.
BAŞKAN - Temsilciler Kurulundan söz almak isteyen
üyemiz var mı? Yok.
Şimdi de, 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi ile
ilgili konuşmalarını yapmak üzere Maliye Albay Ayhan
ÖZKARLIKLI’yı kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Albay ÖZKARLIKLI.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
Yine, son söz Kurulumuzun olmak üzere Denetleme
Kurulundan söz almak isteyen var mı?
AYHAN ÖZKARLIKLI
MLY.ALB.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
Çalışma Grubumuzun 2015 yılı Çalışma Programı
ve Bütçesi üzerinde yapmış olduğu tespitleri arz
edeceğim.
2015 yılının genel değerlendirmesi kapsamında;
•Gelişmiş ülkelerin ekonomik görünümleri ve para
politikalarındaki ayrışımların belirginleşeceği,
•Dünyada Merkez Bankalarının faiz kararı ile varlık
alımı kararlarının küresel büyüme üzerinde belirleyici
olacağı,
Bu kapsamda hükümetin;
•Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği,
•Cari işlemler açığını düşürmeye çalışacağı,
•
Türkiye’nin potansiyel büyümesini artıracak
politikaları geliştireceği,
OYAK’ın ise;
•2015 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanacak
gelişmeleri her zaman olduğu gibi yakından takip
edeceği,
•Gerekli tedbirleri zamanında almaya gayret ve özen
göstereceği tespit edilmiştir.
Bu anlayışla hazırlanan OYAK’ın 2015 yılı Çalışma
Programı ve Bütçesi ile enflasyonun üzerinde nema
verilmesi hedeflenmiştir.
OYAK’ın 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin
hazırlanma esasları incelendiğinde;
•
İçinde bulunulan belirsizlik ortamı da dikkate
alınarak ekonomik krizden en az etkilenilmesi,
•Kurum’un büyüyerek güçlenmesi,
•
Bireysel eşitlik ve kaynakların adil dağıtılması
prensipleri kapsamında, üye odaklı hizmet anlayışı
ilkeleri ile en üst düzeyde üye memnuniyetinin
sağlanması,
•Kurum’un temel taahhüdünü yerine getirmede çok
önemli bir role sahip olan şirket portföyünün sürekli
gözden geçirilerek güncellenmesi,
•Nemaya olumlu katkı sağlayacak yeni yatırımların
yapılması,
•Bütçeye esas olmak üzere Merkez Bankasının 2015
yılına ilişkin TÜFE’nin %6.3 artacağı,
•Mali mevzuat düzenlemeleri kapsamında geçmiş
yıl uygulamaları ve Genel Kurul kararlarıyla oluşan
OYAK politikaları ve devletin ekonomiye ilişkin
öngörülerinin dikkate alındığı görülmüştür.
Grup Şirketlerinin de 2015 yılına ilişkin kendi
bütçelerini hazırlarken;
•Üretim maliyetleri,
•Hizmet maliyetleri,
•Mal ve hizmet satış gelirleri,
•Yatırım ihtiyaçları,
•Organizasyon ihtiyaçları,
•Genel giderler,
•Nakit akışları,
•Kaynak optimizasyonu,
•Risk analizi çalışmalarını yaptıkları,
tespit edilmiştir.
2015 yılına ilişkin nakit giriş ve çıkışları incelendiğinde;
•Muhtelif çıkışların 5.1 milyar TL,
•Finansal yatırımların 6.1 milyar TL olmak üzere,
•Toplam çıkışların 11.2 milyar TL olacağı;
25
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
•Muhtelif girişlerin 4.0 milyar TL,
•Geçen yıldan devreden hazır değerlerin 7.2 milyar TL
olmak üzere,
•
Toplam girişlerin 11.2 milyar TL olacağı
öngörülmüştür.
Sonuç ve öneriler kapsamında;
•Kurum’un 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin
Dünya ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri dikkate
alan minimum risk hedefi ile hazırlandığı,
•
Kurum nakit bütçesinin gerçekçi tahmin ve
varsayımlara dayandırılarak denk bütçe olarak
planlandığı tespit edilmiştir.
•Kurum’un, elindeki nakit varlığı ile üyelerine yüksek
kâr sağlayacak yurt içi ve yurt dışı stratejik alanlardaki
yatırım fırsatlarını araştırmasının,
•Gelecek yıllarda da bireysel eşitlik ve kaynakların
adil dağılımı prensibi çerçevesinde, kuruluş amacına
uygun olarak hizmetlerde bulunmaya devam
etmesinin,
•
Temel hedeflere ulaşılabilmesi için ekonomik
gelişmeler ve özellikle dövizdeki sapmalar dikkate
alınarak 2015 yılı bütçesinin gözden geçirilip revize
edilmesinin faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.
Arz ederim.
2015 yılı sonunda öngörülen hedefler kapsamında;
• 31 Aralık 2015 tarihli OYAK Teknik Bilançosunun
aktifinde yer alan, Grubun toplam yükümlülükleri
ile Kurum’a ait olmayan azınlık payları düşüldükten
sonra kalan Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net
Pozisyonun 21.3 milyar TL olacağı,
• 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan Teknik
Bilançoya göre; Kurum’un üyelerine olan
yükümlülüğünü gösteren Matematik Rezervin (Üye
Rezervi) 19 milyar TL olarak gerçekleşeceği,
• Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net Pozisyondan
Matematik Rezerv düşüldüğünde 2.3 milyar TL
Toplam Dağıtıma Esas Kaynak oluşacağı,
BAŞKAN - Albay ÖZKARLIKLI’ya teşekkür ediyorum.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Yönetim
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Arkadaşımızın da
ifade ettiği gibi, bazı faraziyelere dayalı olarak
hazırladığımız bütçe hedeflerine ulaşmaya, uymaya
çalışacağız. Eğer faraziyelerde bir değişiklik olursa,
bunun da, arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bütçenin
revize edilmesi şeklinde bir hareket tarzı da bizim
imkânlarımız arasındadır. Kendisine teşekkür
ediyorum.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
Yine, son söz Kurulumuzun olmak üzere Denetleme
Kurulundan söz almak isteyen var mı?
DENETLEME KURULU ÜYESİ TUĞGENERAL
• Bu tutarın, 2014 yılı Toplam Dağıtıma Esas Kaynak MUSA ÇİTİL - Sağ olun.
ile mukayese edildiğinde, 622.3 milyon TL daha az
olmasının beklendiği,
•Toplam Dağıtıma Esas Kaynağın üye rezervlerine
aktarılması sonucunda %12.0 oranında toplam
nema sağlanacağı,
•
Bu nema oranının 2015 yılı için %6.3 olarak
öngörülen TÜFE’ye göre %190.5 (1.9 misli) oranında
fazla getiri sağlayacağı tahmin edilmektedir.
BAŞKAN - Temsilciler Kurulundan söz almak isteyen
üyemiz var mı? Yok.
Yine bu gündem maddesi içerisinde, son 3 yılın
Denetleme Kurulu Raporları ile ilgili konuşmasını
yapmak üzere Hava Savunma Astsubay Kıdemli
Başçavuş Umut VARDAR’ı kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Başçavuş VARDAR.
26
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
UMUT VARDAR
HV.SVN.ASB.KD.BŞVŞ.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
Bilindiği üzere, OYAK’ın icra ettiği faaliyetler; Denetleme
Kurulu, Bağımsız Denetim ve Bağımsız Aktüer eliyle
olmak üzere 3 ayrı başlık altında denetlenmektedir.
Temsilciler Kurulu olarak Denetleme Kurulunun yapmış
olduğu denetimler sonucunda düzenlenen raporlara
ilişkin mütalaamızı arz ediyorum:
2008 yılından beri süregelen küresel ekonomik
durgunluğun toparlanmasına yönelik 2012 yılında
bazı olumlu gelişmeler olmuş, ancak alınan önlemlere
rağmen küresel krizin etkileri dünya genelinde bugüne
kadar sürmüştür.
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı
yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilişkili mali mevzuatta
önemli değişiklikler yapılmıştır.
Bu sebeple, 2013 ve 2014 finansal mali tabloları 2012
yılından farklı olarak yeni Türk Ticaret Kanununun
zorunlu kıldığı Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları çerçevesinde hazırlanmıştır.
2013 yılında kimya sektöründe dünyanın önde gelen
kuruluşlarından biri olan Akdeniz Kimya, OYAK Grubu
tarafından satın alınmıştır.
2014 yılında da dünya ekonomisinde beklenen iyileşme
tam olarak yaşanmamıştır.
Süregelen ekonomik durgunluğa Ukrayna ve
Ortadoğu’da sürekli artan jeopolitik risklerin de
eklenmesiyle olumsuz beklentilerin devam ettiği
gözlenmiştir.
2012 yılında 15.4 milyar TL olan Kurum Konsolide Net
Varlığının 2013 yılında 17.3 milyar TL, 2014 yılında
ise yaklaşık 19.7 milyar TL seviyesine yükseldiği
görülmüştür.
2012 yılında %14.2 olan nemanın 2013 yılında artarak
%15.3’e ve 2014 yılında da dağıtılması planlanan
nemanın %17.2’ye ulaştığı, incelenen raporlardan
anlaşılmıştır.
Görüldüğü üzere, bahse konu nema miktarlarının, her
üç yıla ait enflasyon oranlarının üzerinde gerçekleşmesi
memnuniyet vericidir.
Kurum yönetiminin, üyelerin menfaatleri doğrultusunda
ve birikimlerine yüksek katkıyı sağlayacak Denizli
Çimento, Akdeniz Kimya gibi yatırımlara yönelmesi
olumlu karşılanmış ve gelecekte de benzer kârlı yatırım
alanlarına yönelmesi temenni edilmektedir.
Değerli Üyeler, sonuç olarak;
Şirketler açısından yeni Türk Ticaret Kanunu ile denetleme
kurullarının kalkmasına rağmen, 205 sayılı OYAK Kanunu
gereğince görevlerine halen devam eden Denetleme
Kuruluna ilave bağımsız dış denetim mekanizmasının
birlikte kullanılmaya devam edilmesinin uygun bir hâl
tarzı olduğu değerlendirilmiştir.
OYAK’ın son 3 yıl içerisinde mevcut kanun, ilke ve
kurallar doğrultusunda işlemlerini başarıyla yürüttüğü
incelenen denetleme raporları neticesinde anlaşılmıştır.
2015 yılında da aynı başarının yakalanacağına inancımız
tamdır.
Arz ederim.
BAŞKAN - Başçavuş VARDAR’a teşekkür ediyorum.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
Yönetim
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Herhangi bir şey yok.
BAŞKAN - Yine, son söz Kurulumuzun olmak üzere
Denetleme Kurulundan söz almak isteyen var mı?
DENETLEME KURULU ÜYESİ TUĞGENERAL MUSA
ÇİTİL - Yok.
BAŞKAN - Temsilciler Kurulundan söz almak isteyen
arkadaşım var mı? Yok.
Yine bu gündem maddesi içerisinde son 3 yılın Bağımsız
Dış Denetim Raporları ile ilgili konuşmalarını yapmak
üzere, Jandarma Yarbay Ali KILIÇ’ı davet ediyorum.
Buyurun Yarbay KILIÇ.
27
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
ALİ KILIÇ
J.YB.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
Çalışma Grubumuzun 2012, 2013 ve 2014 yılı Bağımsız
Denetim Raporları ve Aktüeryal Durum Raporlarına
ilişkin tespitlerimi arz ediyorum:
Kurumumuzun denetimi:
• Denetleme Kurulu,
• Bağımsız Denetim Firması,
• Bağımsız Aktüer,
tarafından hazırlanan raporlarla birbirinden bağımsız
üç ayrı aşamada gerçekleştirilmektedir.
Kurum’un mali tabloları, 205 sayılı Kanun’la belirlenen
Denetleme Kurulu dışında, bağımsız denetim
firması Deloitte Touche tarafından 2012 yılında, EY
(Ernst & Young) tarafından 2013 ile 2014 yıllarında
denetlenmiştir.
Bağımsız Denetim Raporları ile bağımsız bir aktüer
tarafından hazırlanan yine aynı dönemleri içeren
Aktüeryal Durum Raporları Kurulumuza sunulmuştur.
Söz konusu raporlarda,
• OYAK ve Bağlı Ortaklıkları,
• Konut Ön Biriktirim Fonu,
• Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi denetlenmiştir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu Deloitte tarafından
hazırlanan 2012 yılı raporunda,
• Kira gelirlerinin muhasebeleştirilmesi,
• Yeniden değerleme fonlarının ve iştiraklerdeki
bedelsiz sermaye artırımlarının gelir yazılması,
• Maluliyet yardımlarının muhasebeleştirilmesi,
• Gider dağılımı,
• Konut kredilerine ilişkin teminatlar,
• Bireysel rezerv listesi uygulaması konularına yönelik
tespit ve önerilerde bulunulmuş, yönetimin bu
konulara ilişkin cevaplarına yer verildiği tespit
edilmiştir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu Ernst & Young tarafından
hazırlanan 2013-2014 yıllarına ait raporlarda;
• OYAK ve bağlı ortaklıklarının her iki yıl sonu itibarıyla
konsolide finansal durum tablolarından elde edilen
özet finansal tabloların, Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan
Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak
hazırlandığı belirtilmiş,
• Ayrıca söz konusu tablolar hakkında olumlu görüş
verilmiştir.
Konut Ön Biriktirim Fonuna ilişkin finansal tabloların,
söz konusu fonun her iki yıl sonu itibarıyla finansal
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine
ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 205 sayılı
Kanun’a ve TMS değerleme hükümlerine göre tüm
önemli yönleriyle gerçeğe uygun olarak sunduğu
belirtilmiştir.
Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi’ne ilişkin finansal
tabloların, söz konusu sistemin her iki yıl sonu
itibarıyla finansal durumunu, Aralık aylarına ait finansal
performanslarını ve her iki yıla ait nakit akışlarını, 205
sayılı Kanun’a ve TMS değerleme hükümlerine göre
tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun olarak sunduğu
belirtilmiştir.
Bağımsız aktüer tarafından hazırlanan aktüeryal durum
raporlarında ise;
• OYAK’ın üyelerine sağladığı tüm teminatların üye
birikimlerinin yatırıma yöneltilmesiyle elde edildiği,
• Kurum’un kendi teknik özelliği nedeniyle ülkemizde
bulunan diğer sosyal güvenlik sistemlerine kıyasla
farklı çalıştığı,
• Bu özellikleri sebebiyle de aktüeryal açık vermesinin
mümkün olmadığı,
• Muvazzaf daimi üyelere yapılacak emeklilik yardımı
hesabında sadece üyelerinin yatırdığı fiili aidat
tutarları ve aidatların sistemde kaldığı sürenin esas
alındığı,
• Üyelerin emeklilik yardımı veya emekli maaşı
hesaplamalarında, hiçbir ayrım yapılmadan aynı
nemanın kullanıldığı,
• Önümüzdeki dönemde Kurum’un üye menfaatleri
sebebiyle güvenli yatırımlara yönelme gerekliliğinin
enflasyonun üzerinde reel getiri elde edilmesinde
zorluklar içerdiği,
• Ülkemizde yatırım enstrümanlarının çok çeşitli
olmaması ve getirilerinin enflasyon ile çeşitli etkenler
28
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
nedeniyle sürekli değişmesinin de bu kapsamda
koşulları zorlaştırabileceği tespitinin yapıldığı,
• Kurum tarafından gerçekleştirilmekte olan tüm
işlemlerin, gerek mevcut mevzuat, gerekse aktüeryal
teknikler açısından büyük bir titizlikle yürütülmekte
olduğu belirtilmiştir.
Sonuç olarak;
• Bağımsız denetim faaliyetlerinin 205 sayılı Kanun ve
mevcut Yönetmeliklere uygun olduğu,
• Mali tabloların, Kurum’un 31 Aralık 2012, 2013 ve
2014 tarihlerindeki gerçek mali durumunu, 205 sayılı
Kanun hükümlerine ilişkin ilke ve kurallar ile Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak doğru
biçimde yansıttığı,
• Aktüeryal açıdan yapılan inceleme neticesinde de
Kurum yönetiminin tüm faaliyetlerinde aktüeryal
dengeyi gözettiği,
• OYAK’ın son üç yıl içerisinde mevcut kanun, ilke ve
kurallar doğrultusunda işlemlerini başarıyla yürüttüğü
tespit edilmiş olup bundan sonraki faaliyetlerine de
aynı başarıyla devam edeceği değerlendirilmektedir.
Arz ederim.
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Şimdi, denetleme işlemi
de bizim için çok önem verdiğimiz bir konu. Özellikle
bağımsız farklı denetim kurulları tarafından yapılan
denetlemelerin ve değerlendirmelerin bizi doğruya
götüreceği inancına sahibiz. Bunu böyle sürdürme
kararlılığındayız. Bunlardan ciddi şekilde de
faydalanıyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Yine, son söz Kurulumuzun olmak üzere
Denetleme Kurulundan söz almak isteyen var mı?
DENETLEME KURULU ÜYESİ TUĞGENERAL
MUSA ÇİTİL - Yok.
BAŞKAN - Temsilciler Kurulundan söz almak isteyen
arkadaşım var mı? Yok.
GÜNDEM MADDESİ: Dilekler.
BAŞKAN - Gündemimizin sıradaki maddesi dilekler
ve temennilerdir.
Bu konuda konuşma yapmak üzere Deniz Albay Veli
Haşim KÖSE’yi kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Albay KÖSE.
BAŞKAN - Yarbay KILIÇ’a teşekkür ediyorum.
Son
söz
Kurulumuzun
olmak
üzere Yönetim
VELİ HAŞİM KÖSE
DZ.ALB.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler;
Temenniler:
OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir
şirket anlayışı içinde en üst standartlarda sağlarken,
diğer yandan da üyelerine en çok nemayı sağlamaya
yönelik olarak, çevre ve toplum duyarlılığı içinde,
bir holding yaklaşımı çerçevesinde portföy ve iştirak
yatırımları yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal
dengeyi öncelikle gözeten bir sosyal yardımlaşma
kurumudur. Diğer bir deyişle tamamlayıcı mesleki
emeklilik fonudur.
Üye mutluluğunu daima göz önünde tutarak, değişim
gerekliliğini benimseyip dünya ve Türkiye’deki
yenilikleri yakalamayı, OYAK’a olduğu kadar ülkeye
de yararlı yatırımlar yapmayı, kaynaklarını riske
sokmadan üyelerine her yıl artan reel kâr dağıtmayı
hedeflemiş olan OYAK’ın, çalışmalarında gösterdiği
sonuçlar tatmin edicidir.
Kurulumuz adına Kurumumuza, profesyonel
yöneticilerimize var olan güven ve desteğimizi ifade
etmek istiyorum.
Bu kapsamda, başta Yönetim Kurulu Başkanımız,
Yönetim ve Denetim Kurullarımız, Genel Müdürümüz
ve Genel Müdür Yardımcılarımız olmak üzere, Kurum
çalışanlarımıza, olumlu neticelerin elde edilmesinde
emeği geçen OYAK ekibine, müsaadelerinizle OYAK
üyeleri adına teşekkürlerimi sunuyor başarılarının
devamını diliyorum.
19’uncu Temsilciler Kurulu olarak, Kanunun bize
verdiği görevleri üyelerimiz adına yaparken
oluşturulan çalışma gruplarından alınan dilekler ile
bireysel olarak dile getirilen dilekler toplanarak ön
29
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
DZ.TOPÇU ASB.KD.BÇVŞ. MURAT URK – Söz
değerlendirme yapılmak suretiyle Kurulumuzun
gündemine alınmıştır.
OYAK’ın gelecekteki faaliyetlerine ışık tutmak amacıyla
Kurulumuzun dileklerini müteakip sunularda arz
edeceğim.
1.OYAK’ın; rafine edilmiş petrol, yenilenebilir enerji
sektöründe BİO enerji, güneş enerjisi ve hidrojen
enerjisi alanında tesis, imar ve işletme sektörüne
geçilerek, bu enerji alanlarından faydalanılması için
gerekli incelemelerin yapılmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir
(Fayda-Maliyet
Analizi
ve çevreye olan olumsuz etkisinin diğer enerji
kaynaklarına göre daha az olması nedeniyle).
2.OYAK şirketlerinin pazar paylarının arttırılmasında,
güncel pazarlama metotlarının uygulanmasının
şirket kârlılıklarını arttıracağı değerlendirilmektedir.
Tensiplerinize arz ederim.
istiyorum Komutanım.
BAŞKAN - Buyurun.
MURAT URK
DZ.TOPÇU ASB.KD.BÇVŞ.
Komutanım, dünya ekonomisini global ölçekli
incelediğimizde en kârlı şirketlerin “Forbes 2014”
global ölçeğinde WalMart’tan sonra petrol
şirketlerinin olduğunu görmekteyiz. İlk 50’ye âdeta
kümelenmişler. Ülkemizde incelediğimizde TÜPRAŞ’ın
üst sıralarda yer aldığını görmekteyiz.
Ülkemizin rafine edilmiş petrol ihtiyacı incelendiğinde
20 milyon ton rafine edilmiş petrole ihtiyaç
duymaktadır. Bunun 8 milyonu TÜPRAŞ tarafından
karşılanırken, diğer 12 milyon ton ithal edilmektedir.
Güney’de, İskenderun’da AYAS Enerji’ye yakın
bölgemizde, Dörtyol mevkiinde Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığının 7 milyon metrekare arazisi
ve BOTAŞ’ın 3 milyon metrekare arazisi yan yana
durmaktadır ve BOTAŞ’ın arazisi kamulaştırma
çalışmaları bittikten sonra bölgede 2016 - 2017
yıllarında bir rafineri planlanmaktadır.
Sektörel bazda bu işle ilgilenen şirketler bir ortaklık
arayışındadır. Bunun çok kârlı bir yatırım aracı
olarak OYAK tarafından değerlendirilmesinin uygun
olacağını tavsiye ediyoruz.
Öteki taraftan Sayın Başkanım, pazarlamada alternatif
yöntemler diğer şirketler tarafından çok yoğun
kullanılıyor. Bunun bir kısmı tüketiciyi psikolojik
açıdan etkilemek ve “nöro pazarlama” dediğimiz
alanlara doğru kayıyor. Bunlardan bir tanesi de, bizim
çimento sektöründe rakiplerimizin çimentonun
kalitesiyle oynamaksızın rengini daha koyu yaparak
kâr marjlarını büyük oranda artırdığını görüyoruz.
Bu tip pazarlama yöntemlerinin kullanılmasının daha
uygun olacağını müsaadenize arz ediyorum.
BAŞKAN - Albay KÖSE’ye teşekkür ediyorum.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Yönetim
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Bu konuda bir iki şey
söylemek isterim. Önce, Heyetinizin görüşlerini ifade
ederken Yönetim Kuruluna ve diğer yöneticilerimize
gösterdiğiniz takdir tespitleri için teşekkür ediyoruz.
Genel Müdürümüz de bir konuşması esnasında arz
etmişti. OYAK devamlı bir arayış içindedir, çünkü üye
sayısı devamlı artmaktadır. Artan üyelere hedeflerimiz
doğrultusunda nemayı sağlayabilmek için getirisi
yüksek olan ve uzun vadeli yatırımlara da ihtiyaç
duyduğumuzu belirtmiştik.
Bu manada, ciddi şekilde ülkemizi ve dünyayı tarayan
bir ekibimiz var. İşte, başlangıçta da ifade edildi, kârlı
ve devamlılığı olan her şirket bizim ilgi alanımızdadır.
Bunu arkadaşlarımızın böyle bilmesinde fayda
mütalaa ediyorum.
Ee tabii, yöntemler konusunda sadece pazarlama
değil, her konuda da değişik yöntemleri araştırıyoruz,
en uygunu hangisiyse onu bulmaya çalışıyoruz. Bu
önerilen şekliyle de inceleme konularımız arasında
olacağını ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Yine, son söz Kurulumuzun olmak üzere Denetleme
Kurulundan söz almak isteyen var mı?
Başka söz almak isteyen var mı? Yok.
DENETLEME KURULU ÜYESİ TUĞGENERAL Yine, bu konuyla ilgili verilmiş önergeler var; sırasıyla
okutuyorum:
MUSA ÇİTİL - Yok.
BAŞKAN - Temsilciler Kurulundan söz almak isteyen
arkadaşım var mı? Yok.
30
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
Önerge
DENETLEME KURULU ÜYESİ TUĞGENERAL
MUSA ÇİTİL - Yok.
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
Meslekte 29. yıl ve sonrası için Rezervin %80 Oranında
Borç Verme Sistemi ile sağlanan kredi desteğinin
25. yıldan itibaren kullanılabilir hale getirilmesinin,
personelin acil ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla
faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Arz ve teklif ederiz.
(Temenni mahiyetinde)
BAŞKAN - Temsilciler Kurulumuzdan bu konuya
ilişkin olarak söz almak isteyen üyemiz var mı?
DZ. Y/S ASB.KD.BÇVŞ. ÇETİN KUR – Söz istiyorum
Komutanım.
BAŞKAN - Buyurun.
BAŞKAN - Önergeyi dinlediniz.
Önergenin lehinde veya aleyhinde konuşmak isteyen
arkadaşım var mı? Yok.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Yönetim
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
ÇETİN KUR
DZ.Y/S ASB.KD.BÇVŞ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Şimdi, bu konuda da birkaç
noktayı açıklamak istiyorum. Arkadaşlarımız gerçi
incelemiş olabilirler. %80 Borç Verme konusunun
geçmişi var. Geçmişten beri, yine bir Genel Kurul’da
alınmış bir kararla uygulanıyor. Ancak, geçmiş
18’inci Temsilciler Kurulu’nda alınmış olan kararlar
çerçevesinde müteakip Genel Kurullarca konunun
incelenmesine dair bir anket uygulaması da istenmiş.
Bu %80 Borç Verme’nin üyelerimiz açısından çok
kârlı olmadığı, çok zorunlu olduklarından dolayı,
mecbur kaldıklarından dolayı son çare olarak bu
yönteme başvurduklarını hem anket sonucunda
hem de bireysel, karşılıklı konuşmalarımızda
arkadaşlarımızdan bunu ediniyoruz. Gerçekten maddi
açıdan üyelerimizin çok fazla menfaatine olmuyor,
ama çok zorunlu oldukları için bu yola başvuran
arkadaşlarımız var.
Bunun, o anketler sonucunda, yaklaşık 18 bin
katılımın olduğu bir anket uygulamasıyla, “%80
Rezerv Karşılığı Borç Verme olayı devam etsin mi,
kalksın mı?” şeklindeki soruya %56 oranında “kalksın”
demiştir. Buna rağmen, 54’üncü Genel Kurul mevcut
haliyle, gene de zorunluluk halinde kullanılması için,
belki üyelerimizin bir kısmının çok zor durumda
kaldıklarında ihtiyaçlarını giderir mantığından
hareketle devamının uygun olacağı kararını vermiştir.
Şimdi, kullanılabilirliğinin 25 yıla çekilmesinin de çok
faydalı olmayacağını, bu sayıyı daha fazla artıracağını,
OYAK açısından değil ama üyeler açısından çok
olumlu olmayacağını şahsen düşünüyorum. Bizim
kanaatimiz bu yöndedir. Takdir sizindir.
“%80 Rezerv Karşılığı Borç Verme”nin 25. yılından
itibaren kullanılmaya yönelik olarak verilen önergeyi
destekliyorum. Son zamanlarda yetişmiş personelin
TSK’dan ve OYAK üyeliğinden ayrılmasına sebep
olmaktadır. Önerdiğiniz teklif uygulamasında bunun
önüne büyük oranda geçilebilecektir.
Sayın Genel Müdürümüzün de çalışmalarımızın ilk
gününde dediği gibi, 31 yılını doldurmuş astsubay
personel sayısı çok az. 25 yılını dolduran bir personelin
300 ay prim ödemesi yaptığı unutulmamalıdır.
Kuruluş amacına hizmet etmesi açısından Ordu
Yardımlaşma Kurumu Rezerv Karşılığı Borç Verme
uygulamasına yönelik gerekli değişikliğin yapılması
hususunu arz ve teklif ederim.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim.
Evet, görüşleri dinlediniz arkadaşlar…
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… 33 kabul, 34 ret oyu var, çekimser
kalan arkadaşlarım var. Ayrıca, yine önergenin kabulü
için Çalışma Tarzı Talimatı gereği en az 38 oy gerekiyor.
Bu durumda önerge kabul edilmemiştir.
Peki, teşekkür ediyorum.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Önerge
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
Meslekte 29. yıl ve sonrası için rezervin %80 Oranında
Borç Verme Sisteminde, üst limitin %80 oranında
kalması kaydıyla, alt limitin %20’den %10’a indirilmesi
ve bu uygulamanın 3 ile sınırlandırılması hususunun
55’inci Olağan Genel Kurulunca incelenmesini,
Arz ve teklif ederiz.
(Temenni mahiyetinde)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Denetim
Kurulundan söz isteyen var mı?
31
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
BAŞKAN - Önergeyi dinlediniz.
Önergenin lehinde veya aleyhinde söz almak isteyen
var mı? Yok.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Yönetim
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
BAŞKAN - Temsilciler Kurulumuzdan söz almak
isteyen var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Son önergeyi okutuyorum:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Yani, bu konudaki düşüncemi
Önerge
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
2012-2013-2014 yıllarında elde edilen başarılarda
katkıları olan başta Yönetim Kurulu Başkanı (E) Korg.
Sayın Hasan MEMİŞOĞLU ve Genel Müdür Dr. Sayın
Ş. Coşkun ULUSOY olmak üzere, OYAK Yönetim ve
Denetleme Kurulları, Genel Müdür Yardımcıları ve
eşdeğer personel, Genel Müdürlük çalışanları ile OYAK
iştiraklerinin tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür
eder, var olan güven ve desteğimizi tekrarlar, zor
şartlar altında görev yapan üyelerimizin emeklilik
dönemlerinde daha iyi hayat şartlarına sahip
olabilmeleri için, bugüne kadar olduğu gibi, bundan
sonra da üyeler arasında fark gözetmeksizin, bireysel
eşitlik prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini en iyi şekilde
sürdürmesini ve başarılarınızın devamını dileriz.
Arz ve teklif ederiz.
(Temenni mahiyetinde)
biraz önce arz ettim. Bu, %80 Rezerv Karşılığı Borç
Vermenin daha yaygınlaştırılmasının üyelerimizin
esasında
menfaatine
olmadığı
konusundaki
düşüncemiz devam ediyor. Yine de takdir Heyetinizin.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim.
Yine son söz Kurulumuzun olmak üzere Denetleme
Kurulundan söz almak isteyen var mı?
DENETLEME KURULU ÜYESİ TUĞGENERAL
MUSA ÇİTİL - Yok.
BAŞKAN - Temsilciler Kurulumuzdan söz almak
isteyen var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… 33 kabul, 32 ret oyu var, ancak yine
38 oyu geçmediği için bu önerge de reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Önerge
BAŞKAN - Evet, önergeyi dinlediniz.
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
Temsilciler Kurulu ve Genel Kurullarda yapılan konuşma
ve alınan kararlardan, ticari sır niteliğinde olduğu
veya yayınlanmasının Kurum ve üyelerini olumsuz
etkileyeceği Yönetim Kurulunca değerlendirilenler
dışında kalanların, verbatim (konuşulduğu gibi) olarak
üyelere ulaştırılmasını,
Arz ve teklif ederiz.
(Karar mahiyetinde)
Önergenin lehinde veya aleyhinde konuşmak isteyen
var mı? Yok.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Yönetim
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Yine bu konuda da birkaç
şey söylemem lazım.
Her şeyden önce OYAK’ın, konuşmalar esnasında
da ifade edildi, hem ülkemiz hem de üyelerimiz için
çok önemli bir kurum olduğunu, yani ülkemizin
vergi, ihracat, istihdam gibi birçok alanlarda ihtiyacı
olduğunu, ülkemizin ihtiyacı olduğu alanlarda katkıda
bulunduğunu ifade etmiştik.
Toplanan vergilerin %1’inden fazlasını OYAK şirketleri
ödüyor.
Çok ciddi ihtiyaç duyduğumuz ihracatın %2.5’a
yakınını OYAK ve şirketleri yapıyor.
Bu itibarla 28 bin civarında insanı istihdam ediyoruz.
Bunun dışında, 300 bine yaklaşan üyemiz var. Bütün
aileleriyle birlikte bu insan topluluğunu dikkate
aldığımıza 1 milyonun üzerinde insandan söz
ediyoruz. OYAK bu 1 milyondan fazla insana mutluluk
veriyor veya katkıda bulunuyor, geleceğini garanti
altına alıyor.
BAŞKAN - Önergeyi dinlediniz.
Önergenin lehinde veya aleyhinde konuşmak isteyen
var mı?
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Yönetim
Kurulumuzdan söz almak isteyen var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Yok.
BAŞKAN - Yine son söz Kurulumuzun olmak üzere
Denetleme Kurulundan söz almak isteyen var mı?
DENETLEME KURULU ÜYESİ TUĞGENERAL
MUSA ÇİTİL - Yok.
32
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
Bu yönüyle OYAK hakikaten hem ülkemiz hem de
üyelerimiz için önemli bir kurumdur.
Yönetiminde, sizlerin katkıları, Genel Kurulların
katkılarıyla Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve
Genel Müdürlük personeli sizlerin takdirlerinden
ciddi moral kazanıyorlar. Daha iyi yönetim, daha fazla
amaçlarına yönelik işler yapabilme konusunda bu
morale ihtiyaçları olduğunu ifade etmek istiyorum.
Sizlerin bu takdir duyguları bize, bu demin saydığım
heyete moral verecektir. Bunun için sizlere ayrıca
teşekkür ediyorum.
mevcuttur, arz ediyorum…
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Oy Tasnif Heyetine teşekkür ediyoruz.
Şimdi oylama sonuçlarını okutuyorum:
OY TASNİF TUTANAĞI
19’uncu Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına
OYAK 19’uncu Temsilciler Kurulu Toplantısında 20 asil
10 yedek Genel Kurul üyeliği için gizli oyla yapılan seçim
sonucunda, kullanılan oylar tarafımızdan tasnif edilmiş,
sayılmış ve sonuçlar, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na
göre aşağıda belirtilmiş olup, üç nüsha olarak tanzim
edilmiş ve işbu tutanak imza altına alınmıştır.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim.
Son söz Kurulumuzun olmak üzere Denetleme
Kurulundan söz almak isteyen var mı?
A) KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:
a) ASİL ÜYELER:
1. U/H Tekns.Asb.Bçvş. Ömer GÜLER 2. Tuğgeneral Ahmet Bican KIRKER
3. Sağ.Asb.Bçvş. Murat DEMİR
4. P.Asb.Bçvş. Yalçın AVA 5. Mly.Asb.Kd.Bçvş. Zafer DURAK
6. Kr.Plt.Yb. Muzaffer KARTOPU
7. P.Uzm.Çvş. Hüseyin TURAN
8. Per.Yzb. Serkan ÇOPUL
9. Tnk.Asb.Kd.Bçvş. Süleyman ATA
b) YEDEK ÜYELER:
1. İkm.Asb.Kd.Bçvş. Bekir AKÇA 2. Prof.Müh.Alb. Önder Haluk TEKBAŞ
3. Mly.Alb. Ayhan ÖZKARLIKLI
4. P.Bnb. Hakan TOPRAK
MUSA ÇİTİL
DENETLEME KURULU ÜYESİ
TUĞGENERAL
Ben de Denetleme Kurulu adına Kurulun gösterdiği
takdir için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Temsilciler Kurulundan söz almak isteyen var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Oy tasnifi hangi durumda?
PER.ALB. ALİ MERT – Yaklaşık bir saat daha sürebilir
Komutanım…
BAŞKAN - O zaman, toplantıya bir saatlik bir ara
veriyoruz.
KAPANMA SAATİ : 12.05
--------o-------İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 13.05
BAŞKAN - Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz
değerli arkadaşlarım, ancak toplantıya ara verdiğimiz
için tekrar bir yoklama yapmamız gerekiyor…
KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ BAHATTİN
ŞEN – Yoklama yaptık Komutanım, çoğunluğumuz
33
65 oy
64 oy
64 oy
64 oy
61 oy
60 oy
59 oy
59 oy
50 oy
49 oy
45 oy
38 oy
38 oy
B) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:
a) ASİL ÜYELER:
1. Dz.İkm.Asb.Kd.Bçvş. Bünyamin GÖKOĞLU
2. Dz.Dr.Müh.Alb. Ömer LİVVARÇİN
b) YEDEK ÜYE:
1. Dz.Kd.Bnb. Nihat KAYNAK
66 oy
66 oy
C) HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI:
a) ASİL ÜYELER:
1. Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş. Bahtiyar CİVİL
2. Svl.Me. Levent BERKTAŞ 3. Hv.Svn.Asb.Kd.Bçvş. Umut VARDAR
b) YEDEK ÜYELER:
1. Hv.İkm.Yb. İlhan ATİK 64 oy
60 oy
54 oy
41 oy
43 oy
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
2. Hv.Per.Yb. Devrim PALAMUTCU
D) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI:
a) ASİL ÜYELER:
1. J.Uzm.Çvş. Murat TANIL
2. J.Per.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim AKGÜNEŞ 3. J.Yb. Ali KILIÇ 4. J.Bkm.Yb. Mahmut AKBULUT
5. J.Alb. Mehmet ÖZDEMİR
b) YEDEK ÜYELER:
1. J.Asb.Kd.Bçvş. Halit USLANMAZ
2. J.Asb.Kd.Bçvş. Seydi TAŞCI
39 oy
ÜYEÜYE
Ender Kadir DERMAN
Adem ULUCAN
Hv.Mu.Asb.Bçvş.Uzm.J.Çvş.
66 oy
63 oy
53 oy
48 oy
44 oy
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Genel Kurula üç yıllığına seçilen bütün arkadaşlarımızı
tebrik ediyorum, kendilerine ve Kurumumuza hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyorum.
GÜNDEM MADDESİ: Kapanış.
38 oy
35 oy
DİVAN BAŞKANI KORGENERAL
HARUN OCAKLI’NIN TEMSİLCİLER KURULU
TOPLANTISI KAPANIŞ KONUŞMASI
E) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI:
a) ASİL ÜYE:
1. SG İk.Alb. Ertan BALCI
b) YEDEK ÜYE:
2. Dz.Topçu.Asb.Kd.Bçvş. Murat URK
19’uncu Temsilciler Kurulunun Değerli üyeleri ve
OYAK’ın Değerli Yöneticileri;
72 oy Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun 19’uncu Temsilciler
Kurulu Toplantısını tamamlamış bulunmaktayız.
30 oy Üyelerimize değerli katkıları için ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Burada bulunduğumuz süre zarfında
bizlere her türlü imkân ve desteği sağlayan OYAK
TASNİF HEYETİ
yönetimine ve ilgililere de ayrıca üyelerimiz adına
ÜYEÜYE ÜYE
şükranlarımı sunuyorum.
Ali MERT
Nihat KAYNAK
Metin ÇETİN
Genel Kurul Üyeliğine seçilmiş bulunan üyelerimizi
Per.Alb.Dz.Kd.Bnb.İstn.Me. kutluyor, arkadaşlarımızın önümüzdeki üç yıl
34
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
içerisinde Kurum’a önemli katkılar yapacağına
yürekten inanıyorum.
Bütün üyeleri için aynı esaslar dahilinde sürekli artan
oranlarda yardım ve hizmetlerini yerine getiren,
gelecek nesillere karşı da yükümlülükleri ve işlevleri
bulunduğu bilinci içerisinde, temelde “bireysel eşitlik”
ve “kaynakların katılımcılara adil dağılımı” prensipleri
doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren OYAK,
kuşkusuz önümüzdeki dönemlerde de üzerine düşen
görevleri üstün hizmet anlayışı içinde ve sizlerin de
desteği ile başarıyla yerine getirmeye devam edecek,
katkılarınızla, var olan sağlıklı yapısını daha da
güçlendirecektir.
Bugüne kadar olduğu gibi OYAK’ın örnek bir model
olarak güvenli bir gelecek olacağına olan inancımı
yenilerken;
19’uncu Temsilciler Kurulu Üyelerimize katkılarından
dolayı bir kez daha teşekkür eder, seçtiğimiz Genel
Kurul Üyesi arkadaşlarımıza yapacakları çalışmalarda
başarılar diler ve birliklerine dönecek arkadaşlarımıza
da iyi yolculuklar dilerim.
Bu duygu ve düşüncelerle toplantıyı kapatırken, alınan
ve alınacak olan kararların ülkemize, üyelerimize ve
OYAK için hayırlı olmasını diler saygılarımı sunarım.
Değerli arkadaşlarım, gündemin sonuna gelmiş
bulunuyoruz. Herkese katkılarından dolayı bir kez
daha teşekkür ediyor ve toplantıyı kapatıyorum.
KAPANMA SAATİ: 13.15
35
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU
KARAR ve TEMENNİLERİ
KARAR
Temsilciler Kurulu ve Genel Kurullarda yapılan
konuşma ve alınan kararlardan, ticari sır niteliğinde
olduğu veya yayımlanmasının kurum ve üyelerini
olumsuz
etkileyeceği
Yönetim
Kurulunca
değerlendirilenler dışında kalanların, verbatim
(konuşulduğu gibi) olarak üyelere ulaştırılmasını.
TEMENNİLER
Temenni
Temsilciler Kurulu
üzere gönderilen
incelenebilmesi için
toplantısından en az
ulaştırılması,
çalışmalarında kullanılmak
dokümanların, yeterince
üyelere Temsilciler Kurulu
15 gün önceden başlayarak
2004 Yılı 44’üncü Olağan Genel Kurulun 21 nolu
kararının 1’inci maddesinin iptalinin 55’inci Genel
Kurula sunulmasını,
Temenni
2012-2013-2014 yıllarında elde edilen başarılarda
katkıları olan başta Yönetim Kurulu Başkanı (E)
Korg. Sayın Hasan MEMİŞOĞLU ve Genel Müdür
Dr. Sayın Ş. Coşkun ULUSOY olmak üzere, OYAK
Yönetim ve Denetleme Kurulları, Genel Müdür
Yardımcıları ve eşdeğer personel, Genel Müdürlük
çalışanları ile OYAK İştiraklerinin tüm yönetici ve
çalışanlarına teşekkür eder, var olan güven ve
desteğimizi tekrarlar, zor şartlar altında görev
yapan üyelerimizin emeklilik dönemlerinde
daha iyi hayat şartlarına sahip olabilmeleri için,
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da
üyeler arasında fark gözetmeksizin, bireysel eşitlik
prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini en iyi şekilde
sürdürmesini ve başarılarınızın devamını dileriz.
36
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
37
OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
16 MAYIS 2015
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
38
55’İNCİ GENEL KURUL ÜYELERİ
GENEL KURUL YASAL ÜYELERİ
1 ORG. NECDET ÖZEL
2 İSMET YILMAZ
GENELKURMAY BAŞKANI
ANKARA
MİLLİ SAVUNMA BAKANI
ANKARA
3 MEHMET ŞİMŞEK
4 ORG. HULUSİ AKAR
MALİYE BAKANI
ANKARA
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI
ANKARA
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI
ANKARA
5 ORA. R. BÜLENT BOSTANOĞLU
KORA. SERDAR DÜLGER
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI
ANKARA
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI
ANKARA
6 ORG. AKIN ÖZTÜRK
HV.KORG. MEHMET ŞANVER
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI
ANKARA
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI
ANKARA
7 ORG. ABDULLAH ATAY
KORG. İBRAHİM YAŞAR
JANDARMA GENEL KOMUTANI
ANKARA
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI
ANKARA
8 DOÇ.DR. RECAİ AKYEL
9 HÜSEYİN AYDIN
SAYIŞTAY BAŞKANI
ANKARA
KORG. İHSAN UYAR
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ YNT.KRL.BŞK.
İSTANBUL
10 RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
11 KORG. İLHAN TALU
TOBB BAŞKANI
ANKARA
GNKUR.PER.BŞK.
ANKARA
12 HV.KORG. ATİLLA GÜLAN
13 TUĞG.ADNAN BAKSI
GNKUR.LOJ.BŞK.
ANKARA
MSB MLY.BŞK.
ANKARA
14 MÜH. ALB. HAYRİ ÖZDEN
15 HV.HAK.ALB. MURAT YAMAN
MSB ARGE VE TEK.D.BŞK.
ANKARA
MSB KAN.VE KAR.D.BŞK.
ANKARA
16 TBP.ALB. RAMAZAN AKYILDIZ
MSB SAĞ.D.BŞK.
ANKARA
MİLLİ SAVUNMA BAKANI TARAFINDAN SEÇİLEN GENEL KURUL ÜYELERİ
17 OSMAN OKYAY
18 MUSTAFA SARILAR
KALE ŞİRKETLER GRUBU TEKNİK BÖLÜM BŞK.
İSTANBUL
SİVAS KIZILAY ŞUBE BAŞKANI
SİVAS
19 SELAHATTİN AYAN
PELİT PASTANELERI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İSTANBUL
19’UNCU TEMSİLCİLER KURULU TARAFINDAN SEÇİLEN GENEL KURUL ÜYELERİ
1 TUĞG. AHMET BİCAN KIRKER
K.K.PER.PL. VE YNT.D.BŞK.
ANKARA
2 SG İK.ALB. ERTAN BALCI
SGK.LIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI
ANKARA
3 J.ALB. MEHMET ÖZDEMİR
J.İSTH.OKL.K.LIĞI
ANKARA
4 DZ.DR.MÜH.ALB. ÖMER LİVVARÇİN
DZ.K.K.LIĞI TEKNİK BŞK. ESD MU.K.K.ŞB.M.
ANKARA
5 KR.PLT.YB. MUZAFFER KARTOPU
K.K.LOJ.K.LIĞI İKMAL K.LIĞI 12’nci İKMAL MERKEZİ K.LIĞI GÜVERCİNLİK ANKARA
6 J.BKM.YB. MAHMUT AKBULUT
ANKARA J.TED.MRK.K.LIĞI 2 NU.LI İHL.KOMS.BŞK. GÜVERCİNLİK
ANKARA
7 J.YB. ALİ KILIÇ
J.GN.K.LIĞI PER.BŞK.LIĞI
ANKARA
8 PER.YZB. SERKAN ÇOPUL
GNKUR.PER.BŞK.LIĞI
ANKARA
9 HV.İKM.ASB.KD.BÇVŞ. BAHTİYAR CİVİL
HV.K.K.PER.BŞK.LIĞI SİC.KD.Ş.
ANKARA
10 DZ.İKM.ASB.KD.BÇVŞ. BÜNYAMİN GÖKOĞLU DZ.K.K.LIĞI PER.BŞK.LIĞI PER.D.BŞK.LIĞI DİSMOR.ŞB.MD.LÜĞÜ
ANKARA
11 J.PER.ASB.KD.BÇVŞ. İBRAHİM AKGÜNEŞ
J.GN.K.LIĞI PER.BŞK.LIĞI TYN.D.BŞK.LIĞI
ANKARA
12 MLY.ASB.KD.BÇVŞ. ZAFER DURAK
3'ÜNCÜ KOR.K.LIĞI MLY. VE BÜT.Ş.MD.LÜĞÜ
İSTANBUL
13 TNK.ASB.KD.BÇVŞ. SÜLEYMAN ATA
MSB CARİ MAL VE HİZ.TED.D.BŞK.LIĞI
ANKARA
14 U/H TEKNS.ASB.BÇVŞ. ÖMER GÜLER
KR.HVCL.OKL.ÖĞT.BŞK.LIĞI
ANKARA
15 HV.SVN.ASB.KD.BÇVŞ. UMUT VARDAR
HV.LOJ.K.LIĞI YER.SİS.YÖN.D.BŞK.LIĞI
ANKARA
16 P.ASB.BÇVŞ. YALÇIN AVA
K.K. KUR.BŞK.K.K. ASTSUBAYLIĞI
ANKARA
17 SAĞ.ASB.BÇVŞ. MURAT DEMİR
8'İNCİ KOR.K.LIĞI
ELAZIĞ
18 J.UZM.ÇVŞ. MURAT TANIL
J.GN.K.LIĞI ANKARA DS.KT.GRP.K.LIĞI
ANKARA
19 P.UZM.ÇVŞ. HÜSEYİN TURAN
EĞT. VE TATB.MRK.LIĞI
ISPARTA
20 SVL.ME. LEVENT BERKTAŞ
HV.K.K.PER.D.BŞK.LIĞI
ANKARA
39
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU 2015 YILI
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
• Yoklama ve Açılış,
• Başkanlık Divanı Sekreterleri’nin Seçimi,
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
• Gündemin Görüşülmesi (Gündem Madde Sırası Değişikliği ve/veya Yeni Madde Eklenmesi) ve
Karara Bağlanması,
• Yönetim Kurulu Başkanı’nın Sunuş Konuşması,
• Genel Müdür’ün Konuşması,
• 2014 Yılı Yapılan İşler Raporu/Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim
Raporları ve 2014 Yılı Teknik (Aktüeryal) Raporun Sunulması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
• 2014 Yılı 54’üncü Olağan Genel Kurulunda Alınan Karar ve Temennilere OYAK Yönetimince Yapılmış
Olan İşlemlerin Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve Aynı Konudaki Gelişmelerin Genel Kurul
Üyelerince Değerlendirilmesi,
• 2014 Yılı 54’üncü Olağan Genel Kurulunda Verilen Karar Gereğince; OYAK’ın Mülkiyetinde Bulunan,
Birinci ve İkinci Etaplar Haricinde Elde Kalan, İkitelli Arazisinin; Üzerindeki Konut, Ticari ve Sosyal
Donatı Alanlarının Tamamının Pazar Koşulları Dikkate Alınarak Topluca ya da Kısımlar Halinde Gelir
Amaçlı Olarak Değerlendirilmesine Yönelik 2012 Yılı 52’nci Olağan Genel Kurul Kararı Sonrasında
Yürütülen Çalışmalara İlişkin Raporun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
• 2004 Yılı 44’üncü Olağan Genel Kurulunun 21 No.lu Kararı Gereğince; Temsilciler Kurulu
Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Gönderilen Dokümanların Kurul Üyelerine 30 Gün Önceden
Ulaştırılması Uygulamasındaki Söz Konusu Sürenin Kısaltılmasına İlişkin Raporun Görüşülmesi ve
Karara Bağlanması,
• Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası,
• 2015 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi İle 2015-2017 Dönemi Üç Yıllık Planın Sunulması, Görüşülmesi
ve Karara Bağlanması,
• Yıl İçerisinde Vaki Yönetim Kurulu Üyesi Değişiklikleri Hakkında Bilgi Edinilmesi ve 205 Sayılı
Kanun’un 5. Maddesinin (B) Fıkrası İle 8. Maddesinin 1. Fıkrası Hükmü Uyarınca; Yönetim Kurulunun
Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Üye/Üyelerinin Seçilmesi,
• 205 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin (D) Fıkrası İle 6. Maddesinin 1. ve 4. Fıkraları Hükmü Uyarınca;
Denetleme Kurulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu 1 Asil, 2 Yedek Üyesinin Seçilmesi,
• Dilekler,
• Kapanış.
40
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
GENEL KURUL ÜYELERİNİN ANITKABİR ZİYARETİ
OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG SALONU
41
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
MEHMET ÖZDEMİR
J. ALB.
YALÇIN AVA
P.ASB.BÇVŞ.
DİVAN BAŞKANI
İSMET YILMAZ
MİLLİ SAVUNMA BAKANI
OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG SALONU
16 MAYIS 2015, CUMARTESİ - SAAT: 10:00
teşrifleri arz olunur.
Buyurun Sayın Bakanım.
GÜNDEM MADDESİ: Yoklama ve Açılış.
BAHATTİN ŞEN
KURUMSAL İLETİŞİM
MÜDÜRÜ
Genel Kurulumuzun Değerli Üyeleri, Değerli
Misafirlerimiz, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım,
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimiz, Sayın Genel
Müdürüm, OYAK’ın Değerli Yöneticileri ve Personeli,
55’inci OYAK Olağan Genel Kurul Toplantısı’na hoş
geldiniz.
205 sayılı OYAK Kanununun 4’üncü ve Genel Kurul
Çalışma Tarzı Talimatının 3’üncü maddelerine
istinaden, Divana Başkanlık yapmak üzere Milli
Savunma Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’ın Divanı
İSMET YILMAZ
MİLLİ SAVUNMA BAKANI
(Divan Başkanı)
Evet, günaydın…
Öncelikle 55’inci Genel Kurul hayırlı uğurlu olsun
diyoruz.
Gündemin ilk maddesi yoklama ve açılış konusundadır.
Bu madde gereğince yoklama yapılması gerekiyor.
Çoğunluğumuz mevcut mu?
42
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ BAHATTİN ŞEN – Piyade Astsubay Başçavuş Yalçın AVA’yı oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
Divan Sekreterliğine seçilmiş bulunan Divan
Sekreterlerini Divana davet ediyorum...
Gündemle ilgili görüşmeleri tutanakla tespit edelim
lütfen.
GÜNDEM MADDESİ: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
Şimdi sizleri, Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ile
aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na davet ediyorum.
Yoklama yapıldı Sayın Bakanım, 31 üye ile Heyetin
hazır olduğu görüldü; arz ederim.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Gündemin bu maddesini böylelikle geçmiş olduk.
GÜNDEM MADDESİ: Başkanlık Divanı Sekreterleri’nin
seçimi.
BAŞKAN – Gündemin sıradaki maddesi, Başkanlık
Divanı Sekreterleri’nin seçimiyle ilgilidir.
Bu madde gereğince Divan Sekreterliği için iki aday
gösterilmesi gerekiyor.
Bu konuda Genel Kurul’un bir önerisi var mı?
(Saygı Duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
DİVAN BAŞKANI
MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ’IN
GENEL KURULU AÇIŞ KONUŞMASI
BAHTİYAR CİVİL
HV.İKM.ASB.KD.BÇVŞ.
Genel Kurulun Sayın Üyeleri, Değerli Konuklar,
Ordu Yardımlaşma Kurumunun 55’inci Olağan Genel
Kurul Toplantısını açarken hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlarım.
Zor şartlar altında görev yapan üyelerinin emeklilik
dönemlerinde daha iyi hayat şartlarına sahip olmaları
amacıyla kurulan OYAK, sürekli artan oranlarda yardım
ve hizmetlerini yerine getirirken, gelecek nesillere
karşı da sorumlulukları olduğu bilinci içerisinde,
temelde “bireysel eşitlik” ve “kaynakların katılımcılara
adil dağılımı” prensipleri doğrultusunda faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Türkiye’nin ilk ve en büyük “tamamlayıcı mesleki
emeklilik fonu” olan
OYAK’ın
bugüne
OYAK BİR YANDAN
kadar olduğu gibi
bundan sonra da SOSYAL GÜVENLİK
örnek bir model İLKELERİNİN
olacağına yürekten GEREKLERİNİ YERİNE
inanmaktayım.
GETİRİRKEN DİĞER
OYAK bir yandan
YANDAN YAPTIĞI
sosyal güvenlik
YATIRIMLARLA ÜLKE
ilkelerinin
EKONOMİSİNE CİDDİ
gereklerini yerine
KATKILAR SAĞLAMAKTA,
getirirken diğer
TÜM FAALİYETLERİNDE
yandan yaptığı
AKTÜERYAL DENGEYİ
yatırımlarla ülke
ekonomisine
UZUN VADELİ BİR BAKIŞ
ciddi katkılar
AÇISIYLA VE ÖNCELİKLE
sağlamakta, tüm
GÖZETMEKTEDİR.
Sayın Başkanım, bu konuda Genel Kurul Üyelerinin bir
önergesi var, müsaadenizle onu arz etmek istiyorum…
BAŞKAN – Bahtiyar Bey, buyurun.
HV.İKM.ASB.KD.BÇVŞ. BAHTİYAR CİVİL - Arz
ediyorum:
Önerge
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
Gündem maddesi gereğince oluşturulacak olan Genel
Kurul Toplantısı Başkanlık Divanı Sekreterlikleri’ne;
1. Jandarma Albay Mehmet ÖZDEMİR ile,
2. Piyade Astsubay Başçavuş Yalçın AVA’nın,
Seçilmelerini,
Arz ve teklif ederiz.
Önerge sahipleri
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Kurulumuzun başka bir önerisi var mı? Görüyorum ki
yok.
Genel Kurul Çalışma Tarzı Talimatının 3’üncü maddesi
gereğince, verilen önergeye istinaden isimleri tek tek
oylamaya sunuyorum:
Jandarma Albay Mehmet ÖZDEMİR’i oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
43
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
• 2014 yılı 54’üncü Olağan Genel Kurulunda alınan
karar ve temennilere OYAK Yönetimince yapılmış
olan işlemlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması ve
aynı konudaki gelişmelerin Genel Kurul Üyelerince
değerlendirilmesi,
faaliyetlerinde aktüeryal dengeyi uzun vadeli bir
bakış açısıyla ve öncelikle gözetmektedir.
Sayın Üyeler,
Kurul üyesi olarak yaptığınız tüm çalışmalar,
aldığınız kararlar OYAK’ın strateji ve hedeflerinin
belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu
kararlarla temsil ettiğiniz diğer üyelerin birikimlerini
çoğaltmaya, var olan hizmetleri bireysel eşitlik
ilkesi çerçevesinde en adil biçimde dağıtmaya özen
gösterdiğinizi biliyorum.
OYAK, yurdun dört bir yanında büyük bir özveriyle
görev yapan üyelerine, iyi ve kötü günlerinde verdiği
destekle bir “yaşam ortağı” olduğunu kanıtlamıştır.
Yıllardır süregelen bu yaşam ortaklığının bundan
sonra da durmaksızın devam edeceğine ve hep ileriye
gideceğine olan inancım tamdır.
Ordu Yardımlaşma Kurumunun 55’inci Genel
Kurulunda alınacak kararların üyelerimiz için hayırlı
olmasını diler; Genel Kurulun Değerli Üyelerini, Sayın
Konuklarımızı bu düşüncelerle saygıyla selamlarım.
GÜNDEM MADDESİ: Gündemin görüşülmesi
(gündem madde sırası değişikliği ve/veya yeni madde
eklenmesi) ve karara bağlanması.
• 2014 yılı 54’üncü Olağan Genel Kurulunda verilen
karar gereğince; OYAK’ın mülkiyetinde bulunan
birinci ve ikinci etaplar haricinde elde kalan, İkitelli
arazisinin; üzerindeki konut, ticari ve sosyal donatı
alanlarının tamamının pazar koşulları dikkate
alınarak topluca ya da kısımlar halinde gelir amaçlı
olarak değerlendirilmesine yönelik 2012 yılı 52’nci
Olağan Genel Kurul kararı sonrasında yürütülen
çalışmalara ilişkin Rapor’un görüşülmesi ve karara
bağlanması,
• 2004 yılı 44’üncü Olağan Genel Kurulunun 21 No.lu
kararı gereğince; Temsilciler Kurulu çalışmalarında
kullanılmak üzere gönderilen dokümanların
Kurul üyelerine 30 gün önceden ulaştırılması
uygulamasındaki söz konusu sürenin kısaltılmasına
ilişkin Rapor’un görüşülmesi ve karara bağlanması,
• Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
• 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi ile 2015-2017
Dönemi Üç Yıllık Plan’ın sunulması, görüşülmesi ve
karara bağlanması,
BAŞKAN – Gündem maddesi, gündemin görüşülmesi
(gündem madde sırası değişikliği ve/veya yeni madde
eklenmesi) ve karara bağlanmasıyla ilgilidir.
Mevcut gündemi okutuyorum:
• Yıl içerisinde vaki Yönetim Kurulu Üyesi değişiklikleri
hakkında bilgi edinilmesi ve 205 sayılı Kanun’un 5.
maddesinin (b) fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrası
hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunun Türk Silahlı
Kuvvetleri mensubu üye/üyelerinin seçilmesi,
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU
2015 YILI 55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ
• Başkanlık Divanı Sekreterleri’nin seçimi,
• 205 sayılı Kanun’un 5. maddesinin (d) fıkrası ile
6. maddesinin 1. ve 4. fıkraları hükmü uyarınca,
Denetleme Kurulunun Türk Silahlı Kuvvetleri
mensubu 1 asil 2 yedek üyesinin seçilmesi,
• Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
• Dilekler,
• Gündemin görüşülmesi (gündem madde sırası
değişikliği ve/veya yeni madde eklenmesi) ve karara
bağlanması,
• Kapanış.
• Yoklama ve açılış,
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Gündeme ilişkin Genel Kurulun değişiklik önergesi var
mıdır? Görüyorum ki yok. Okunan mevcut gündemle
Genel Kurulumuza devam ediyoruz.
GÜNDEM MADDESİ: Yönetim Kurulu Başkanı’nın
sunuş konuşması.
• Yönetim Kurulu Başkanı’nın sunuş konuşması,
• Genel Müdür’ün konuşması,
• 2014 yılı Yapılan İşler Raporu/Faaliyet Raporu,
Denetleme Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim
Raporları ve 2014 yılı Teknik (Aktüeryal) Rapor’un
sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
BAŞKAN – Gündemimizin şimdiki maddesi Yönetim
Kurulu Başkanı’nın sunuş konuşmasıdır.
Sayın Hasan Bey buyurun.
44
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
HASAN MEMİŞOĞLU
(E) KORGENERAL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
55’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz.
OYAK Yönetim Kurulu adına sizleri en derin sevgi ve
saygılarımla selamlıyorum.
Değerli Üyeler,
Konuşmamın başlangıcında, dünyadaki ekonomik
duruma baktığımızda, küresel kriz sonrasında yıllardır
süregelen ekonomik durgunluk, ağırlıklı olarak
ABD ekonomisinde yaşanan canlanma nedeniyle
2014 yılında bir toparlanma eğilimi gösterse de,
Euro bölgesindeki durgunluk ve gelişmekte olan
ülkelerdeki büyümenin hız kesmesi nedeniyle
düşük büyüme oranlarının halen sürmekte olduğu
görülmektedir.
ABD’nin büyüme performansındaki iyileşme küresel
büyümeye olumlu bir katkı sağlarken, bu iyileşmeye
bağlı olarak Amerikan Merkez Bankasının 2014
yılı Ocak ayından itibaren varlık alımını kademeli
olarak azaltmaya başlaması ve Ekim ayı itibarıyla da
tamamen sonlandırması, özellikle yüksek enflasyon
ve cari açık sorunu yaşayan gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik performansı üzerinde büyük oranda
belirleyici olmuştur.
Ayrıca, küresel piyasalarda son dönemde artan
oynaklığın etkileri Türkiye ekonomisinde de
gözlenmiştir. Petrol başta olmak üzere enerji ve
hammadde fiyatlarında yaşanan düşüşün ekonomiye
olan olumlu etkisi ve para politikasındaki sıkı duruşa
rağmen, iç ve dış talepteki zayıflama büyümeye
olumsuz yansımıştır.
Bu ortamda OYAK, yüksek öngörü gücünün yanı
sıra, strateji geliştirme ve profesyonel yönetim ekibi
ile geleceğini öngördüğü küresel finansal krizin
başlangıcından itibaren doğru zamanda doğru
kararları hayata geçirerek kısa, orta ve uzun vadeli
sürdürülebilirliğini bir kez daha kanıtlamıştır.
Değerli Üyeler,
OYAK’ın kuruluş amacı; malum olduğu üzere, istedikleri
zaman görevden ayrılma imkânları olmayan, çok
sık yer değiştirme durumları yüzünden hayatlarını
yeterince planlayamayan üyelerinin geleceklerine
maddi açıdan daha güvenle bakmalarını sağlamaktır.
Bu amaçla OYAK; finansal ve şirket yatırımları
yaparak ve onları günün koşulları çerçevesinde
sürekli gözden geçirerek yüksek nema vermek
suretiyle üyelerinin emeklilikte alacakları yardımları
artırmaya, üyelere sunulan hizmetleri geliştirmeye ve
mükemmelleştirmeye çalışmaktadır.
OYAK, misyon ve vizyonu doğrultusunda üyelerini
tasarrufa teşvik ederek, onların küçük birikimleriyle
oluşan büyük fonların uzun vadeli yatırımlara
yönelmesini sağlayarak, Türkiye ekonomisi için de
katma değer yaratan bir kuruluştur.
Değerli Üyeler,
2013 sonunda 280,573 olan daimi üye sayımız 2014
yılı sonunda 291,618’e ulaşmıştır. Üyelerimizin %45.5’i
kendi istekleri ile OYAK’a üye olmuştur. Ayrıca 98,692
üyemiz yine kendi isteği ile Konut Ön Biriktirim
Fonunun üyesidir. Fonun kurulduğu tarihten itibaren
122,502 üyemiz ise bu sistemden konut edinerek
veya vefat nedeniyle birikimlerini alarak ayrılmışlardır.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilişkili mali mevzuat
düzenlemeleri kapsamında OYAK’ın finansal tabloları 1
Ocak 2013 tarihinden itibaren, Uluslararası Muhasebe
ve Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu,
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde konsolide bazda hazırlanmaktadır.
Bu çerçevede, üye nemasına esas teşkil edecek teknik
tablolarda da, OYAK ve Grup Şirketleri tek bir kuruluş
gibi değerlendirilerek oluşturulan konsolide finansal
tablolar baz alınmaktadır.
2014 yılında, üye birikimlerine enflasyonun üzerinde
ve en az %13 mertebelerinde bir nema vermeyi
hedeflemiştik. Hal böyle iken, planlananın çok
üzerinde bir getiri oranı ile 2014 yılını kapattığımızı
memnuniyetle belirtmek isterim.
45
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Kurulunuzun onayına sunulan teknik tablolarda;
OYAK Grubunun konsolide net varlığı 19.8 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Bu tablolarda yer alan teknik
faiz dahil 2 milyar 948 milyon TL’lik toplam dağıtıma
esas kaynağın dağıtımına yönelik Kurulunuzca karar
alınması halinde, üye birikimlerine, %8.2 olan 2014
yılı enflasyon oranının 2 katından fazla olmak üzere
%17.2 oranında katkı sağlanmış olacaktır. Bir puan
için 170.8 milyon TL net gelir gerektiği dikkate alınırsa,
%17.2’lik nemanın, içinde bulunulan ortamda başarılı
bir sonuç olduğu değerlendirilmektedir.
2012 yılında hisseleri OYAK Girişime devredilen
TUKAŞ, Genel Kurul kararları doğrultusunda 2014
yılı Ekim ayında satılmış, satışa ilişkin diğer tüm
çalışmalar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bitirilerek
süreç tamamlanmıştır.
OYAK Yatırımın alt şirketi olarak 2013 yılı sonunda
kurulan OYAK Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan faaliyet izni ile gerekli yetki belgelerini
alarak 2014 yılı başında faaliyete geçmiştir.
Bilindiği üzere, OYAK İnşaatın %25 hissesi Sosyal
Güvenlik Kurumuna aittir. Söz konusu bu %25 hissenin
özelleştirme kapsamında satışına yönelik 2014 yılı
Temmuz ayında yapılan ihaleyi OYAK kazanmış olup
gerekli prosedürlerin tamamlanmasından sonra hisse
devrinin 2015 yılında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Diğer taraftan, OYAK ve Grup Şirketlerinin sigorta
işlemlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini
sağlamak maksadıyla, Sigortacılık Kanunu ve ilgili
mevzuat çerçevesinde münhasıran sigorta acenteliği
yapmak üzere 2013 yılı Aralık ayında ATAER’in %100
iştiraki ile OSİAT Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş.
kurulmuş ve 2014 yılı başında faaliyete geçmiştir.
Aynı zamanda, Türkiye Muhasebe ve Finansal
Raporlama Standartları gereği finansal tablolarını
yabancı para birimi cinsinden hazırlama zorunluluğu
bulunan Grup Şirketlerimiz; OYAK Renault, Akdeniz
Kimya ve Akdeniz Kimyasal şirketlerindeki OYAK’a
ait hisselerin, yine yabancı para cinsinden raporlama
yapan ATAER’e devredilmesine yönelik süreç devam
etmektedir.
Bu arada, her fırsatta değindiğim üzere, OYAK’ın iştirak
yatırımı yapmasının önemine bir kez daha dikkat
çekmek istiyorum. Geçmişten günümüze doğru
baktığımızda OYAK’ın yaptığı şirket yatırımlarının
nemaya azaltıcı bir etkisinin olmadığı, bilakis,
yatırımı takip eden yıllarda şirketlerden sağlanan
getirilerin nemanın ve dolayısıyla üye birikimlerinin
yıllar içerisinde artmasına büyük katkılar sağladığı
görülmektedir. Esasen her yıl üye sayısı artan OYAK’ın
gelecek yıllarda da benzer şekilde nema verebilmesi
için kârlı yatırımlar aynı zamanda bir zorunluluktur.
Değerli Üyeler,
Bugün itibarıyla, OYAK Grubunda demir-çelik,
çimento-beton, otomotiv, kimya, enerji, lojistik,
finansal ve diğer hizmetler gibi farklı sektörlerde
faaliyet gösteren 24’ü doğrudan, 46’sı dolaylı olmak
üzere toplam 70 şirket bulunmaktadır.
Bunlardan ERDEMİR Grubu, sektörde yurt içi ve yurt
dışı piyasalara yönelik 2014 yılı başındaki olumsuz
beklentilerin yıl içerisinde realize olmasına rağmen,
bu gelişmeleri titizlikle takip ederek ve kendi lehine
çevirerek, yılı beklentilerin üzerinde olumlu finansal
sonuçlarla tamamlamıştır.
Değerli Üyeler,
Diğer taraftan, OYAK nemasına en çok katkı sağlayan
yatırım kalemlerinden biri finansal yatırımlardır.
OYAK, 2014 yılında da ekonomik konjonktür
çerçevesinde finansal yatırım gelirlerini, alınan doğru
pozisyonlar ile ve çeşitli finansal yatırım araçlarını
kullanarak artırmaya ve kur değişimlerine karşı
korumaya çalışmıştır. Ayrıca, Grup Şirketlerinin mali
durumları ve finansal pozisyonları da sürekli izlenerek
konsolide bazda en çok katkıyı sağlayacak pozisyonlar
alınmaktadır.
Öte yandan, OYAK’ın nemaya katkı sağlayan diğer
önemli kalem, yatırım stratejileri çerçevesinde yapılan
şirket yatırımlarıdır. Bu kapsamda, 2014 yılında şirket
portföyünde iyileştirme ve güncelleme çalışmaları
yapılmış, yeni yatırım fırsatları değerlendirilmiş,
portföye yeni şirketler katılırken, OYAK yatırım
kriterlerine uymayan şirketler de portföyden
çıkarılmıştır.
Bu anlamda OYAK, kurumsal stratejisi kapsamında
sanayi yatırımlarına büyük önem vermekte ve sanayi
yatırımlarını, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına
ve ekonomik büyümesine katkı yaptığı temel alan
olarak kabul etmektedir.
Bu çerçevede, çeşitli tiplerde çimento üreten, yıllık
klinker üretim kapasitesi 1.8 milyon ton (Türkiye
kapasitesinin %2.59’u) ve çimento öğütme kapasitesi
3 milyon ton (Türkiye kapasitesinin %2.64’ü) olan
Denizli Çimento ve %100 ortağı olduğu Modern Beton
2014 yılı Kasım ayında OYAK Grubuna katılmıştır.
46
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
otomobil satışlarında %15.3 pazar payı ile pazar
lideri olmuştur. Dacia markası dahil edildiğinde binek
otomobil pazar payı %20 seviyelerine ulaşmıştır.
Şirketin binek ve hafif ticari araç toplam pazar payı ise
%17.3 olmuştur.
Söz konusu veriler dikkate alındığında Renault
markası, binek otomobil satışında 2014 yılını lider
olarak tamamlamıştır.
MAİS’in ürün gamında yer alan modellerden Fluence,
2014 yılında ülkemizde en çok satılan binek otomobil
modeli olmuştur.
Enerji alanında ise, OYAK Grubunun iştiraki olan
İskenderun’daki İSKEN Elektrik Santrali, bugün
itibarıyla 1,320 MW kapasitesi ile Türkiye’nin yıllık
elektrik ihtiyacının yaklaşık %4’ünü karşılamaktadır.
Ayrıca, aynı bölgede İSKEN’in yarısı kapasitesinde
yapımı planlanan AYAS Enerji yatırımına ilişkin
çalışmalar sürdürülmektedir.
Diğer bir faaliyet alanımız olan “Kimya” konusuna
gelince:
Bu sektörde faaliyet gösteren Akdeniz Kimya ve 2013
yılında satın alınan Chemson Grubu şirketleri ile OYAK,
polimer katkı maddeleri arasında önemli bir yer tutan
ve PVC mamul üretiminde vazgeçilmez unsur olan
PVC stabilizatörleri alanında dünya pazarında önemli
bir konuma ulaşmıştır.
Bu kapsamda; Türkiye’deki stabilizatör tüketiminin
%80’i Akdeniz Kimya, %4’ü Chemson tarafından
olmak üzere %84’ü şirketlerimizce karşılanmaktadır.
Bu iki şirket aynı zamanda dünyaya hitap eden
şirketlerdir.
Bunlardan Akdeniz Kimya 90’ın üzerinde ülkeye
ihracat yapmakta, Chemson Grubu satışlarının ise
%44’ü Avrupa’ya, %33’ü Kuzey ve Güney Amerika’ya
yapılmaktadır.
Bu genel bilgiler ışığında;
Her biri sektöründe önemli bir yere sahip olan Grup
Şirketlerimizin 2014 yılındaki ihracatı 3.9 milyar dolara
ulaşmış, Türkiye’nin 2014 yılı toplam ihracatının
%2.46’sı OYAK Grubu şirketlerince sağlanmıştır.
Diğer yandan, 2014 yılında OYAK Grubu olarak,
Türkiye’de ödenen tüm vergilerin 3.7 milyar TL’sini
(Türkiye’nin toplam vergi gelirlerinin %1.04’ü),
toplam kurumlar vergisinin ise yaklaşık %1.14’ünü
(367 milyon TL) ödemiş bulunuyoruz.
Ayrıca OYAK, gerçekleştirdiği yatırımlar ile istihdama
da katkı sağlamakta olup OYAK ve Grup Şirketlerinde
yaklaşık 28 bin insanın istihdam ediliyor olmasından
büyük bir mutluluk duymaktayız.
Şimdi, önem verdiğimiz bir farklı konuya değinmek
istiyorum:
ERDEMİR Grubu, dünyanın en iyi çelik üreticileri
sıralamasında, 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla, bir
önceki değerlendirmeye göre 5 sıra birden yükselerek
10’uncu sırada yer almıştır. 2013 yılı ham çelik üretim
miktarları dikkate alındığında ERDEMİR, Avrupa
Birliği (AB) içindeki şirketler arasında 3’üncü sıradadır.
Türkiye’de ise, 2014 yılı yassı çelik satışında %35’lik
pazar payı ile açık ara liderliğini sürdürmektedir.
Çimento alanına gelince:
OYAK Grubu çimento şirketleri; özellikle Ortadoğu’da
yaşanan siyasi krizin etkileri ve satış bölgelerinde
ortaya çıkan yeni kapasiteler nedeniyle rekabetin
artmasına karşın, 2014 yılında yurt içinde ve yurt
dışında gerçekleştirdikleri rekabetçi satış politikası
ile yüksek bir performans göstermiş ve 2014 yılını da,
geçmiş yıllarda olduğu gibi, kapasite ve pazar lideri
olarak tamamlamıştır.
2014 yılında 11.4 milyon ton çimento üreten
şirketlerimiz, pazarın %16’lık kısmını elinde
bulundurmaktadır.
2014 yılı Aralık ayı itibarıyla Borsa İstanbul’da
işlem gören toplam 17 çimento şirketi arasındaki
5 şirketimiz, net kâr marjı sıralamasında ilk 5 sırada,
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)
sıralamasında ise 1, 2, 3, 4 ve 6’ncı sıralarda yer almıştır.
Otomotiv sektörüne gelince:
OYAK Grubu otomotiv sektöründe; üretici olarak
OYAK Renault ve pazarlama-satış alanında MAİS ile
başarısını 2014 yılında da sürdürmüştür.
2014 yıl sonu itibarıyla OYAK Renault tarafından
318,246 adet otomobil üretimi gerçekleştirilmiştir.
Şirketin otomobil ihracatındaki payı ise %44.3
olmuştur.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2014 yılı Mayıs
ayında açıklamış olduğu “2013 yılı ilk 1,000 ihracatçı
firma” listesinde 3.52 milyar ABD doları ihracat tutarı
ile OYAK Renault, Türkiye genel sıralamasında 3’üncü,
sektör sıralamasında ise 2’nci sırada yer almıştır.
MAİS tarafından ise bu dönemde 133,212 adet
otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirilmiştir.
MAİS, “Renault” markası ile 2014 yılında binek
47
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri
çevreyi korumak ve iklim değişikliği ile mücadeledir.
Biz de kurumsal sosyal sorumluluğun ötesinde iş
yapış şeklimizin bir yansıması olarak bu mücadele
kapsamında dünya çapında yürütülmekte olan
çalışmalara katkıda bulunmayı görev edinmiş
bulunmaktayız.
Bu doğrultuda, iştirak portföyümüzü oluşturan
ve aralarında coğrafyamızın en büyük sanayi
kuruluşlarının da yer aldığı şirketlerimizde
sürdürülebilirliği gözetmekte ve en üst seviyede
sahiplenmekteyiz.
Aynı kapsamda, insana yaraşır çalışma ortamlarının
devamlılığını, iş sağlığını ve güvenliğini son derece
önemli ve öncelikli konular, olarak kabul ediyor ve bu
hususta Grubumuzda yürütülmekte olan çalışmaları
yakından izliyor ve teşvik ediyoruz.
Değerli Üyeler,
Yasal yardımlar konusuna gelince:
OYAK, 2014 yılında da Kanun’da yazılı olan yasal
yardımların yanında borç verme, konut kredisi
gibi sosyal hizmetlerini de Genel Kurul kararları
doğrultusunda yapmaya devam etmiştir.
Bu kapsamda, üyelerimizin en önemli önceliklerinden
biri konut sahibi olabilmektir. Bu nedenle üyelerin
konut sahibi olabilmelerine imkânlar ölçüsünde
katkı sağlamak Kurum’un önem ve öncelik verdiği bir
husustur. Bu çerçevede Kurum, piyasanın her zaman
altında olan faiz oranı uygulamaları, konut üretimi,
Konut Ön Biriktirim Fonu ve Kurum dışı kaynaklı
alternatif konut kredisi uygulamalarıyla üyelerinin
konut edinmelerini sürekli desteklemektedir.
Bu meyanda;
2014 yılında Eryaman 2. Etap 344 konut inşaatı
tamamlanmış ve Temmuz ayı içerisinde hak
sahiplerine teslim edilmiştir.
İzmir Buca’da iki etap halinde inşa edilecek konut
projesinin 1. Etabını oluşturan 272 konutun 2013
yılında başlayan inşaatı halen devam etmektedir.
Söz konusu konutların bu yılın Ekim ayında hak
sahiplerine teslim edilmesi planlanmıştır.
Ayrıca yine Buca’da 522 konuttan oluşan 2. Etabın ise
2 faz olarak inşa edilmesi planlanmıştır. Bu çerçevede,
1. Faz 291 konutun inşaatına bu yılın Ocak ayında
başlanmıştır. Tahsis işlemlerinin Haziran ayında
tamamlanması ve Ocak 2017 döneminde konutların
hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülmektedir.
2. Etap 2. Faz 231 konut inşaatına ise 2016 yılı Ocak
ayında başlanması planlanmıştır.
Diğer taraftan, konut arsası temini çalışmaları
kapsamında 2013 yılı içerisinde Ankara – Sincan
Yenikent’te 95,477 m2 yüzölçümlü yaklaşık 1,250
konutluk 3 adet parselin alımı gerçekleştirilmiştir.
Yine aynı bölgede 2014 yılı Ekim ayında 63,684 m2
yüzölçümlü yaklaşık 850 konutluk 2 adet parsel daha
alınmıştır. Bu bölgede konut inşaatı konusu Genel
Kurul sonrasında değerlendirilecektir.
İstanbul’da da konut arsası temin çalışmaları
sürdürülmektedir.
Konut kredisi konusuna gelince:
2014 yılı sonu itibarıyla toplam konut kredileri 878
üye için 100.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Kurum kaynaklı konut kredisi hizmeti devam ederken
başlangıçta OYAK üyeleri için iki banka ile yürütülen
alternatif konut kredisi hizmetine halihazırda 6 banka
ile devam edilmektedir. 2014 yılında bu hizmetten
1,743 üye yararlanmış ve toplam 149.7 milyon TL
kredi kullanmıştır.
Borç verme konusuna gelince:
2014 yılı sonu itibarıyla toplam Kurum kaynaklı
borç verme 26,841 üye için 177.7 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Bildiğiniz gibi Kurum kaynaklı borç verme hizmetinin
yanı sıra 2000 yılından itibaren VakıfBank aracılığıyla
borç verme hizmetine de devam edilmektedir.
VakıfBank aracılığıyla üyelerin kullanımına sunulan
kredi uygulamasında 2014 yılı sonu itibarıyla 40,165
üye kredisi açık olup bakiyesi 324.6 milyon TL’dir.
Diğer Hizmetler’e gelince:
Konut Ön Biriktirim Fonunda 2014 yılı sonu itibarıyla
üye sayısı, daha önce de arz ettiğim üzere 98,692,
yıllık gelir oranı ise %11.6 olmuştur.
Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sisteminde ise, 2014 yılı
sonu itibarıyla iştirakçi sayısı 4,962, yıllık gelir oranı
%12.3 olarak gerçekleşmiştir.
48
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
Konut Ön Biriktirim Fonu ve Bağışa Dayalı Emekli çoğalması ve diğer tüm çalışan grupların da geleceğe
Geliri Sisteminde fon mevcutları; vadeli mevduat, güvenle bakabilmesidir. Bu sayede ülke ekonomisinin
hazine bonosu, devlet tahvili ve benzeri alternatif ihtiyacı olan tasarruf açığının kapanması ve
yatırım araçlarında değerlendirilmektedir. Bu sebeple, ekonominin desteklenmesi de sağlanacaktır.
içerisinde iştirak yatırım geliri olmadığından bu Bu maksatla OYAK, tamamlayıcı emeklilik
fonların getiri oranları OYAK nema oranından farklılık sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara
gösterebilmektedir. Ancak 2014 yılında da bu fonların katkı sağlamaya hazır olduğunu her platformda ifade
getirisi, enflasyonun ve banka faizi, yatırım fonları etmiştir. Bu amaçla, mesleki emeklilik fonlarını konu
gibi çeşitli yatırım araçlarının “net getirilerinden” daha alan çalışmalar desteklenmektedir.
yüksek olmuştur.
Bu çerçevede, seçkin akademisyenler tarafından
Değerli Üyeler,
hazırlanan, tarafımızdan da OYAK’a ait açık bilgilerle
Açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik politikamız desteklenen “Tamamlayıcı Emeklilikte Bir Başarı
gereği olarak, üyelerimizi bilgilendirme, sorularını Öyküsü OYAK” adlı kitap, İş Bankası Kültür Yayınları
cevaplama ve kendimizi daha iyi anlatabilme tarafından bastırılmıştır.
konusuna da çok önem veriyoruz. Bu kapsamda; Bu meyanda ayrıca Kurumumuzca hazırlanan ve
OYAK Web sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi, akademisyenlerden de katkı alınan OYAK’ın 54 yıllık
sesli yanıt sistemi gibi alternatif iletişim kanallarının
gelişimini
anlatan
tarihçe
etkin kullanımıyla üyelerin
çalışmasının ilk on yıllık
yararlanabileceği yardım ve
OYAK, UZUN VADEDE HAYATTA bölümünü anlatan birinci cildi
hizmetleri
tanıtıcı
gerekli
tamamlanmıştır.
KALABİLMEYİ VE SAĞLIKLI
bilgilendirmeler yapılmasının
Değinmek istediğim diğer bir
BİR BİÇİMDE BÜYÜMEYİ
yanı sıra, çeşitli iletişim kanalları
konu da zaman zaman gündeme
BAŞARABİLMİŞ, DÜNYADA
vasıtasıyla da üyelerle iletişim
gelen OYAK’ın denetimidir.
DA ÖNEMİ GİTTİKÇE DAHA
sağlanmaktadır.
OYAK’ın
faaliyetleri
yasal
İYİ KAVRANAN TAMAMLAYICI
2014 yılında, bu iletişim
denetimlerin dışında, hiçbir
kanallarından çoğunluğu yasal
MESLEKİ EMEKLİLİK
yasal zorunluluk olmamakla
yardımlar ve sosyal hizmetler
FONLARININ ÜLKEMİZDEKİ
birlikte, 2000 yılından itibaren
konusunda
olmak
üzere
TEK BAŞARILI ÖRNEĞİDİR.
dünyanın en büyük bağımsız
yaklaşık 14 milyon adet iletişim
denetim firmaları tarafından
TEMENNİMİZ
OYAK
GİBİ
gerçekleştirilmiştir.
denetlenmektedir. 2014 yılı
KURULUŞLARIN ÜLKEMİZDE
Yine geçen yıl, OYAK ve
konsolide sonuçları da bağımsız
ÇOĞALMASI VE DİĞER
Genelkurmay
Başkanlığının
dış denetimden geçmiş olup
TÜM ÇALIŞAN GRUPLARIN
koordinasyonunda
Kuvvet
Kurulunuza da sunulmuştur.
DA GELECEĞE GÜVENLE
karargâhları, askeri okullar
Bağımsız denetim firmasının her
ile asgari Tugay düzeyindeki
BAKABİLMESİDİR.
yıl olduğu gibi bu yıl da olumsuz
birliklerde bulunan personele
bir görüşünün olmaması bizler
yönelik 75 merkezde OYAK
açısından memnuniyet vericidir.
tanıtım konferansı verilmiş ve konferanslara 19,200
Bu kapsamda, yıllık performansımız uluslararası
üye ve askeri öğrenci katılmıştır.
standartlarda bağımsız denetimden geçerken,
2015 yılında da OYAK’ı tanıtıcı seri konferanslara çalışmalarımız uluslararası derecelendirme şirketleri
devam edilmektedir.
tarafından da değerlendirilmekte; portföyümüzde yer
Değerli Üyeler,
alan halka açık şirketlerimizde yürütülen faaliyetlerde
OYAK, üyelerinin geleceklerine maddi açıdan daha ise; hissedar değerinin sürekli geliştirilmesi ve
güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla, bildiğiniz sermaye piyasalarını düzenleyen mevzuata tam uyum
üzere, 1961 yılından beri faaliyetlerini, kuruluş hedeflenmektedir.
yılları dahil devletten, hiçbir kurum veya kuruluştan OYAK’ın görünen bu başarısının altında, kuşkusuz
herhangi bir katkı almaksızın sadece üye ödemeleriyle gerek kendi faaliyetlerinde gerekse Grup Şirketlerinde
sürdürmektedir.
kurumsal yönetime, şeffaflığa, yasalara uyuma ve
OYAK, uzun vadede hayatta kalabilmeyi ve sağlıklı hesap verebilirliğe verdiği önem yatmaktadır.
bir biçimde büyümeyi başarabilmiş, dünyada da Bildiğiniz gibi, OYAK politikalarının oluşturulmasında,
önemi gittikçe daha iyi kavranan tamamlayıcı mesleki OYAK Kanunu’nun yanı sıra, Genel Kurul kararları
emeklilik fonlarının ülkemizdeki tek başarılı örneğidir. önemli bir yer tutmaktadır. 54’üncü Genel Kurulda
Temennimiz OYAK gibi kuruluşların ülkemizde alınan kararlardan uygulamaya konulması gerekenler
49
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
hemen yürürlüğe konmuş, incelenmesi istenen husus
hakkında hazırlanan rapor ise Kurulunuzun görüş ve
değerlendirmelerine sunulmuştur.
Değerli Üyeler,
Burada değinmek istediğim bir diğer husus Kamu
İhale Kurulu’nun, Kurul Başkanı’nın muhalefet şerhine
rağmen oy çokluğu ile aldığı ve OYAK’ın, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinin (a) bendi
uyarınca Kanun kapsamında bulunduğuna ilişkin
Nisan 2010 tarihli kararıdır. Kararın iptali için yasal
yollara başvurulmuş olup, dava halen Danıştay
aşamasında devam etmektedir.
Önemli gördüğüm ve değinmek istediğim bir diğer
hukuki konumuz ise, Mart 2012’den itibaren vergi
denetçileri tarafından denetlenen OYAK’a gönderilen
vergi/ceza ihbarnameleridir. Konu, Danıştay kararları,
uzman kişi ve kuruluşların OYAK’ın haklılığını öngören
görüşleri de dikkate alınarak yargıya taşınmıştır. Bu
davaların bir kısmı ilk derece mahkeme aşamasında
OYAK lehine sonuçlanmış olup hâlihazırda temyiz
aşamasındadır, bazı davalar ise devam etmektedir.
Değerli Üyeler,
OYAK, kuruluşundan itibaren, yaşanan önemli krizlere
rağmen üyelerine sunduğu yardım ve hizmetleri
eksiksiz yerine getirmiş, sahip olduğu profesyonel
yönetim anlayışıyla ağırlıklı olarak finansal ve iştirak
yatırımlarından oluşan varlıklarını hızlı ve doğru kararlar
alarak, sadece bugünü değil gelecekteki üyelerini de
düşünerek en verimli alanlarda değerlendirmiş, her
zaman yasalara ve kurallara uymuş, “bireysel eşitlik”
ve “kaynakların adil dağılımı” prensiplerinden hiç
kopmamış ve bütün bunlar başarıyı beraberinde
getirmiştir. Şüphesiz bu başarının elde edilmesinde,
geçmişteki tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın
da katkısı büyüktür.
2014 yılı göstergeleri de, takdir Kurulunuzun olmak
üzere, bir başarıyı işaret etmektedir. Bu başarının
yönetimsel bir başarı olduğu, bu başarıda geçmiş
yönetici ve çalışanlarımızın mirası üzerinde özverili ve
becerili çalışmaları ile her biri üstün nitelikli mevcut
yönetim ekibimiz ile çalışanlarımızın büyük katkısı
olduğu açıktır. Bu vesile ile müsaadenizle kendilerine
takdir ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.
Bu meyanda, açık ve şeffaf yönetimimiz, hedef odaklı
politikalarımız, yetkin çalışanlarımız ve zamanında
doğru kararlar alan profesyonel ekibimizle, 2014
yılında elde edilen bu başarının bir tesadüf olmadığı
düşüncesi ile yönetici ve tüm çalışan arkadaşlarımın
2015 yılında da üye birikimlerinin enflasyonun
olumsuz etkisinden korunmasına olanak sağlayacak
azami nemanın kazanılması, yardım ve hizmetler
yerine getirilirken mümkün olan en üst seviyede
üye memnuniyetinin sağlanması ana hedefimiz
doğrultusunda aynı başarıyı göstereceğine bütün
kalbimle inanıyorum.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;
Konuşmamı bitirmeden önce, başta Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ü ve silah arkadaşlarını, Hakkın rahmetine
kavuşmuş ve şehit olmuş bütün üyelerimizi ve OYAK’a
kuruluşundan bu yana emeği geçenlerden ebediyete
intikal etmiş olanları rahmet, minnet ve şükranla
anıyor, hayatta olanlara ise sağlıklı uzun ömürler
diliyorum.
Ayrıca, bizi daima destekleyen ve her zaman yanımızda
hissettiğimiz Sayın Genelkurmay Başkanımıza, Genel
Kurul Üyemiz olarak OYAK’ın sorunlarına sahip
çıkan ve destek veren Sayın Bakanımıza, Sayın İkinci
Başkanımıza ve çalışmalarından ötürü tüm Genel
Kurul Üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum.
Bu vesileyle, uyum içerisinde başarılı hizmetler yapan
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine, başta Genel
Müdürümüz olmak üzere Kurum’un tüm çalışanlarına
teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Son olarak, OYAK’ın, üyelerimizin gelecekleri için
önemli bir teminat olduğu bilinci ve inancıyla,
55’inci Genel Kurul’un bütün üyelerimize, ülkemize
ve milletimize fayda getirmesi dileğiyle, saygılar
sunuyorum.
BAŞKAN - Yönetim Kurulu Başkanımıza teşekkür
ediyorum.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Sağ olun.
GÜNDEM MADDESİ: Genel Müdür’ün konuşması.
BAŞKAN -
Gündemimizin bu maddesi Genel
Müdür’ün konuşmasıdır.
OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun
ULUSOY’u, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet
ediyorum.
Coşkun Bey, buyurun.
50
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
Dr. Ş. COŞKUN ULUSOY
GENEL MÜDÜR
Sayın Bakanım, Sayın Komutanım, Sayın Başkanım,
Değerli Üyeler, Kıymetli Arkadaşlarım;
Günaydın… Hepinize güzel, sağlıklı bir gün diliyorum.
Burada iki haftadır yürütmekte olduğumuz
Genel Kurul çalışmalarımızın sonuna geldik. Bu
çalışmalardan evvel, bir hafta boyunca da Temsilciler
Kurulu çalışmalarımızı sürdürdük.
Bu
çalışmalar
sırasında
burada
toplanan
arkadaşlarımıza çok çeşitli bilgiler sunduk. Dolayısıyla
bugün sunacağım bilgilerin birçoğunu zaten
biliyorsunuz, fakat bu toplantı ayrıca bizim 300 bine
yaklaşan üyelerimizle bir iletişim fırsatı olarak da
görülmelidir. Burada verilen bilgiler, burada gündeme
getirilen konular mecmualarda basılarak bütün
üyelerimize iletilmekte, ayrıca internet ortamında
da kendilerine ulaştırılmaktadır. Dolayısıyla burada,
yapılan çalışmaları özetleyen, daha çok üyelerimizin
ilgi duyduğunu düşündüğümüz bazı hususlara,
müsaadenizle, değineceğim.
Bu arada, burada bulunan üyelerimizin her birine,
bu iki haftalık süre boyunca tam 3,202 sayfalık bilgi
sunduk. Bunlar, çeşitli belgeler, kitapçıklar, ayrıca
hazırlanmış sunumlar şeklinde oldu. Bu 3,202 sayfalık
bilgiye ilaveten de kendilerine 400 sayfa tutan iki
kitap sunduk, incelemeleri için takdirlerine getirdik.
Bu çok yüksek sayıda sayfalarda toplanan bilginin belki
bir toplantı için fazla olduğu düşünülebilir. OYAK’ın
Genel Kurul toplantıları iki hafta sürüyor. Normalde,
ticari kuruluşların Genel Kurul toplantıları birkaç
saatte biter. Biz iki hafta boyunca tartışıyoruz. Ayrıca,
şeffaflık ve bilgi edindirme politikamız çerçevesinde,
her türlü bilgiyi yalnız burada çalışan arkadaşlarımıza
değil, gelecek nesillere de aktarmamız gerektiğini
düşünüyoruz.
Türkiye’de kurumsal hafıza yaratmadaki çalışmaların,
tarihten gelen çizgiye bakarsak, biraz zayıf olduğu
düşünülebilir. Biz, kendi Kurumumuzda ilerideki yıllara
bazı bilgileri salimen ve doğru şekilde aktarabilmek
istiyoruz. Dolayısıyla, “Neyi yaptık, nasıl yaptık, niçin
yaptık, hangi şartlar altında nasıl kararlar aldık?”bunları
detaylarıyla yazdık. Bugün bahsettiğim bu 3 bin
sayfa birçok üniversitede, hakikaten, öğretilebilecek
ders konusu olabilir. Ayrıca, bunların içindeki birçok
bilgi, eğer bir gün Türkiye’de, diyelim ki polisler için,
öğretmenler için ve böyle benzer meslek grupları
için OYAK benzeri kuruluşlar kurulursa onlara da yol
gösterecek, ışık tutacak bilgiler olarak düşünülmelidir.
Müsaadenizle, Yönetim Kurulu Başkanımızın
gündeme getirdiği ve üyelerimizin de büyük dikkatle
izlediği bir husustan başlamak istiyorum: 2014
neticelerini görüyorsunuz (YANSI - 1). Bizim üyelerimizin
üzerinde olan, yani sermayesi olmayan, bütün
sermayesi üyelerinin üzerine kayıtlı olan OYAK’ın net
varlık değeri, görüldüğü gibi, 19.8 milyar TL’dir.
(YANSI - 1)
Bizim, teknik açıdan “Toplam Dağıtıma Esas Kaynak”
olarak nitelendirdiğimiz, üyelerimizin “Nema” diye
ifade ettiği, yeni TTK’nın “Toplam Kapsamlı Gelir”
olarak belittiği bu seneki kazancımız 2 milyar 948
milyon TL’dir. “2.9 küsur milyar” derken, buçuğu
da koyarsanız 3 milyar TL mertebesinde bir getiri
sağladık.
Bunun nema oranı olarak ifadesi %17.2’dir. “Nema”
ve “Nema Oranı” terimleri bu Kurumda yıllar içinde
geliştirilmiş terimler. “Nema”dan sonra “Oran” demek
fazla geliyor Türkçede ama, böyle yerleşmiş bu
Kurumda ve biz de böyle sürdürüyoruz. Yönetim
Kurulu Başkanımızın da vurguladığı gibi, nema oranı
olan %17.2 enflasyonun 2 mislinden daha fazla.
Peki, “17.2” neyi ifade ediyor? Belirttiğim gibi, 17.2’nin
arkasında 2 milyar 948 milyon TL yatıyor. Peki,
bu nasıl hesaplandı? En basit şekliyle, 2014 yılına
başladığımızda, üyelerimizin üzerinde olan “rezerv”
dediğimiz bir imkân vardı. Buna “kaynak” deyin,
51
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
“sermaye” deyin. Bu rakam ayrılan üyelerle azaldı,
katılan üyelerle arttı, ama yıl içinde biz ortalama bir
kaynağı, bir rezervi kullanarak bu bahsettiğim nemayı
üretebildik. Dolayısıyla yıl içinde kazandığımız 2
milyar 948 milyon TL’yi, ortalama rezervimiz olan 17.1
milyar TL’ye böldüğümüzde; bize nema oranı olan
%17.2’yi verdi.
Peki, Türkiye toplumu açısından bu oran, hepimizin
hep gündeme getirdiği, üyelerimizin gündeme
getirdiği bu oran neyi ifade ediyor? Dediğim gibi,
arkasında yatan rakam 3 milyar TL’ye yakın. Peki, o
zaman gelin kendimizi toplumda benzer çalışmalar
yürüten, kazançlar sağlayan diğer holdinglerle,
kuruluşlarla kıyaslayalım da nerede olduğumuzu
görelim, üyelerimiz de görsünler.
Gördüğünüz gibi, “Toplam Getiri” diye bir kavram
kullanıyoruz nemayı tespit etmek için biz burada. Ama,
yeni Türk Ticaret Kanunu’nun verdiği format içinde,
bilanço formatında, gelir-gider hesabı formatında bir
konsept var: “Toplam Kapsamlı Gelir” diyor. Bütün o
formlara bakın, en alt satıra inin, “Toplam Kapsamlı
Gelir” diyor. Bu “Toplam Kapsamlı Gelir”de de salt ana
ortaklığa ait rakam ayrıca belirtiliyor. Çünkü bütün
bu tip Grupların ortaklıkları var. Ortaklar alacağını
aldıktan sonra Toplam Kapsamlı Gelirden ana
ortaklığa kalan rakam nedir? Bu rakam incelenmeli.
Dolayısıyla şimdi, Türkiye’nin önde gelen holdinglerine
bakalım. Bunlardan birine A Holding diğerine B
Holding diyelim. Toplam getirisi A Holding’in 2.8
milyar TL (YANSI - 2). (Hatırlayın, bizimki 2.9 milyar TL
idi). İncelemeye devam edelim... Biz “Konsolide Net
Pozisyon” diyoruz, piyasada “özkaynak” diyorlar,
“sermaye” diyorlar. Gördüğünüz gibi, 20 milyar TL
mertebesinde. Konsolide varlıkları, kendilerinin ve
ortaklarının üzerinde olan bütün şirketleri bir araya
getirip de ölçülen konsolide varlıkları ise 64 milyar TL
mertebesinde.
Bin TL
Toplam Getiri (*)
TL, yani 2.5 milyar TL mertebesinde. Özkaynakları
-sermayesi diyelim- ise gördüğünüz gibi, 19 milyar
177 milyon TL. “Konsolide Varlıklar”ı çok yüksek.
Toplam 230.5 Milyar TL mertebesinde. Bunun içinde
epey ortaklıklar da var.
Toplam Getiri (*)
Konsolide Varlıklar
63,941,008
19,177,680
Konsolide Varlıklar
230,526,555
(*) Ana ortaklığa ait “Toplam Kapsamlı Gelir” tutarını ifade etmektedir.
(YANSI - 3)
Şimdi, OYAK’ınkine bakalım (YANSI - 4), zaten sizlere
sunmuştuk: OYAK’ın toplam getirisi, yani neması, 2
milyar 948 milyon TL. Biz bunu “%17.2” oranıyla ifade
ediyoruz. Üyelerimizin de hep takip ettiği rakam bu.
Bizim konsolide net pozisyon, yani bütün üyelerimizin
üzerinde bulunan rakam, bizlerin kullandığı, yıl sonu
itibarıyla “özkaynak” seviyesi ise 19 milyar 750 milyon
TL. Konsolide varlıklarımız da 45 milyar TL.
Bin TL
Toplam Getiri (Nema) (*)
OYAK
2,948,217
NEMA
: %17.2
ORANI
Konsolide Net Pozisyon
19,750,890
(Özkaynak)
Konsolide Varlıklar
45,093,214
(*) Ana ortaklığa ait “Toplam Kapsamlı Gelir” tutarını ifade etmektedir.
Kaynak: OYAK 2014 yılı Mali Raporları
(YANSI - 4)
Peki, 3 bilgiyi de yan yana koyup karşılaştıralım (YANSI 5). Bu %17.2 olan nema oranının, 2 milyar 950 milyon
TL mertebesinde olan toplam nemamızın ülkemizdeki
diğer büyük kuruluşlarla olan karşılaştırmasını yan
yana koyarak görelim. Gördüğünüz gibi, bizim bu
yıl içinde sağladığımız toplam getiri, A Holding ve B
Holding tarafından elde edilen rakamın fevkindedir.
Bizim özkaynaklarımız, yıllar içinde sürdürdüğümüz
çalışmalarla, gördüğünüz gibi, artık A Holding’in ve B
Holding’in sermaye, özkaynak seviyelerine ulaşmıştır.
Konsolide varlıklarımız, diğer yandan her ikisinden
de düşüktür. Ama biz bu konsolide varlıklarla, daha
iyi neticeler aldık. Diğer bir ifadeyle, “çalıştırdığımız”,
üretimde kullandığımız, gelir sağladığımız bu
2,807,458
20,348,423
2,495,567
Konsolide Net Pozisyon
(Özkaynak)
A
HOLDİNG
Konsolide Net Pozisyon
(Özkaynak)
B
HOLDİNG
Bin TL
(*) Ana ortaklığa ait “Toplam Kapsamlı Gelir” tutarını ifade etmektedir.
(YANSI - 2)
A Holdinge baktık, B Holdinge de bakalım (YANSI-3):
Onların da toplam getirisi, yani bu Türk Ticaret
Kanununun formatları içinde “Toplam Kapsamlı Gelir”
ifadesiyle konulan rakamı nedir? 2 milyar 495 milyon
52
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
Bin TL
Toplam Getiri (*)
A
HOLDİNG
OYAK
2,948,217(**)
B
HOLDİNG
2,807,458
2,495,567
Konsolide Net Pozisyon
(Özkaynak)
19,750,890
20,348,423
19,177,680
Konsolide Varlıklar
45,093,214
63,941,008
230,526,555
(*) Ana ortaklığa ait “Toplam Kapsamlı Gelir” tutarını ifade etmektedir.
(**) %17.2 Nema Oranı Karşılığıdır.
kaynakların tutarı, gördüğünüz gibi, her ikisinden
de daha az. Bu ne demektir? Hep benim yıllardır
söylediğim gibi ifade edeyim: Bizim bahçemiz en
küçük ama en fazla meyveyi biz topluyoruz.
Şimdi, bazen üyelerimiz bu nema oranına bakarak
çeşitli yorumlar yapabiliyorlar. Biz de inceleyelim:
Burada gördüğünüz gibi (YANSI - 6), kare içinde,
%17.2’nin hesaplanmasını gösterdim. Şimdi, çeşitli
mahfillerde, ortamlarda, yazışmalarda şöyle deniliyor:
“%30’dan aşağı olmamalı.” Peki %30 olması için -bu
seneyi örnek alalım- bizim kazancımızın ne olması
lazımdı? 5 milyar 125 milyon TL. Bu tutar A Holding
ile B Holding’in getirilerinin toplamına eşit. Bizim
17 milyar 82 milyon TL ile bu 5 milyar TL’yi nasıl
kazanacağımızı düşünmek lazım. Mümkün olup
olmadığını da iyi değerlendirmek lazım.
(YANSI - 5)
(YANSI - 6)
Evvelsi gün başka yerde okudum, “hayır” diyor,
“%50’den düşük sağlanan, az sağlanan nema bizim
paralarımızın eriyip gitmesidir.” O zaman %50 nemayı
sağlamak için 17 milyar TL mertebesinde olan
imkânlarımızla, “sermayemizle”, net pozisyonumuzla
bizim bir sene içinde 8.5 milyar TL kazanmamız lazım.
8.5 milyar TL A Holding’in, B Holding’in ve OYAK’ın,
(YANSI - 7)
53
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
2000 yılının ortasında göreve gelmiştik. O zaman
varlıklar 600 küsur -şimdiki parayla ifade edeyimmilyon TL mertebesindeydi. Şimdi ise 20 milyar
TL’ye doğru gitmiş bulunuyoruz. Yıllar içinde, tabii,
enflasyonun etkisi var. Ama enflasyonun etkisini
çıkartsanız da artış 7 misliden fazladır. Onu da burada
görüyoruz.
yani en önde gelen üç büyük kuruluşun, toplam
kazancından daha fazla. Türkiye’nin bu şartlarda
böyle bir gelir üretme imkânı yok ve öyle bir şey de şu
an mümkün değil.
Biz bu bahsettiğim 2 milyar 950 milyon TL’yi yahut 2.95
milyar TL mertebesindeki kazancımızı, gördüğünüz
gibi, oldukça dengeli bir çerçevede yarattık. Finansal
yatırımlardan elde ettiğimiz gelirler 965 milyon TL
mertebesinde; şirket ve hisse yatırımlarından elde
ettiğimiz 1.4 milyar TL mertebesinde; gayrimenkul
yatırımlarından 448 milyon TL elde ettik; diğer
gelirlerimiz 165 milyon TL mertebesinde; hepsini
toplarsanız 2.95 milyar TL’lik bir nemamız veya
“toplam dağıtıma esas kaynağımız” veya mevzuattaki
terimle, “Toplam Kapsamlı Gelirimiz” ortaya çıkıyor.
Burada, yine, üyelerimizi ilgilendiren bazı nema
oranlarını tekrar takdirinize getirdim (YANSI - 7). Bunları
sizlere yazılı olarak dağıtacağız. Yıl içinde ayrıca
referans olarak kullanmak isteyebilirsiniz diye, her
sene elde ettiğimiz toplam getiriyi, her sene o getiriyi
elde etmek için kullandığımız kaynağı, yani ortalama
rezervimizi belirttim. Burada nema oranlarını, birinin
diğerine bölünmesiyle ortaya çıkan nema oranlarını
görüyorsunuz, enflasyonu görüyorsunuz. Enflasyonun
ne kadar üzerinde getiriler sağlayabildiğimize
de burada işaret etmeye çalıştım. Bu çerçevede
Türkiye’nin gücünü, pazarının imkânlarını ve ortamı
da unutmamak lazım.
Üye varlıklarımıza bakabiliriz (YANSI - 8): Bizler ilk olarak
(YANSI - 8)
Size ilaveten şöyle bir sunum yapayım (YANSI - 9):
Olayı, ifade açısından mümkün olduğu kadar basite
indirgemeye çalıştım. 2000 yılında bizim 100 liramız
olsaydı ve bunu sırf enflasyon kadar artırabilseydik,
15 yıllık dönemde varacağımız nokta 857 lira olacaktı;
ama biz kümülatif bir şekilde, enflasyonun da
fevkinde kazançlar sağlayarak, o kazançları yeniden
değerlendirerek, gördüğünüz gibi, 5,864 liralık bir
54
(YANSI - 9)
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
(YANSI - 10)
rakama ulaştık. Dolayısıyla enflasyonun çok fevkinde,
yani 7 misline yakın bir kazancı yıllar içinde üretebildik.
Bazı üyelerimiz, gene, merak ediyorlar: Ee, peki OYAK
böyle kazanıyor, peki “BES” diye yeni bir oluşum var,
“BES’e karşı biz neredeyiz?” diye soruyorlar.
2004’ten beri, gördüğünüz gibi, yansıya (YANSI - 10)
BES’in çeşitli ölçülerini (“BES” dediğimiz, Bireysel
Emeklilik Sistemi’dir) bu dönemde en yüksek getiriyi
sağlayan hisse senedi fonunu ve uluslararası fonunu
koyduk. Onun yanında TÜFE’nin artışını koyduk, bir de
OYAK’ın kazançlarını koyduk. Yukarıda gördüğünüz
kırmızı çizgi yani OYAK çizgisi BES’in fevkinde, çok
fevkinde kazançlar sağlayabildiğimizi gösteriyor.
Bu arada, belki evvelsi gün görüp merak
etmişsinizdir, 13 Mayıs Çarşamba
günü bir gazetede şöyle bir yazı çıktı:
Dikkatinizi çekti mi, bilmiyorum;
Hürriyet Gazetesi Çarşamba günkü
sayıda “Emeklilik fonları %280
kazandırdı.” diyor. Ne kadar zamanda?
11 senede. İçinde yazılar var. 2 tane
Genel Müdürün görüşlerini koymuşlar.
Rakamlar pek birbirini tutmuyor, ama
mertebeler aynı. Bakın, ilgili şirketin
Genel Müdürlerinden birinin verdiği
rakamlar şu: “Enflasyon şu kadar
oldu” diyor, “işte %280 kazandırdı,
ama reel getiri %75’ti” diyor. OYAK’ın
rakamlarına aynı dönem için, aynı
hesaplama yöntemiyle bakılırsa,
onlar %280 dediği zaman, biz %886’lık bir kazanç
sağlamışız. Yani, OYAK için, eğer bir gün böyle bir
manşet koyulacaksa, emeklilik fonları değil, “OYAK
fonları %886 kazandırdı” demeleri lazım (YANSI - 11).
Diğer tarafta, diğer şirketin Genel Müdürünün de aynı
mealde bir beyanatı var. Onların rakamı da, %280
demiyor da %287 diyor, bizimki gene %886. O reel
getiriyi %71 olarak hesaplamış, buna tekabül eden
bizim rakamımız ise %327. Bunu da takdirlerinize
sunuyorum. Türkiye’nin şartlarında, herhalde, OYAK’ın
elden gelen her şeyi yaptığını düşünmemiz lazım.
Bunlar, bütün üyelerimizin dikkatle takip ettiği,
bizim de her sene burada gündeme getirdiğimiz
55
(YANSI - 11)
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
bir husus. Böylelikle, bütün üyelerimize bu bilginin
akmasını sağlamak istiyoruz. İşte 2000 yılında, tabii
fiyatlar ve ücretler değişikti, kazançlar değişikti,
onu da kabul etmekle birlikte, bunların nominal
rakamlar olduğunu vurgulamakla birlikte tekrar
sunuyoruz. Gördüğünüz gibi (YANSI - 12), 31 yıllık bir
Albayımızla 31 yıllık bir Kıdemli Başçavuşumuzun
yıllar içinde aldıkları emeklilik yardımları... Bunlar,
her biri için, isimler elimizde var, bunlar hesaplanmış
afaki rakamlar değil, fiilen verilen rakamlardır.
Üye sayılarımızı burada sizlerin takdirine sunuyoruz:
300 bine doğru gidiyoruz (YANSI - 14). Yönetim Kurulu
Başkanı’mızın da vurguladığı gibi, neredeyse
üyelerimizin yarısı kendi takdirleriyle ve kararlarıyla
üye olmuş arkadaşlarımız. Ama geri dönüp bakarsak,
2000 yılında 178 bin üyemiz, 15 sene sonra, 300 bine
doğru gitmekte. Bu herhalde OYAK’ın faydasının daha
iyi anlaşıldığını göstermektedir diye düşünüyorum.
(YANSI - 14)
Burada da (YANSI - 15), üyeler tarafından bize bazen şöyle
yorumlar geldiğini görüyorum: “Ee, tabii, gürül gürül
her ay para geliyor, siz de bunları çalıştırıyorsunuz.”
Ben de diyorum: “Doğru, gürül gürül para geliyor,
ama gürül gürül de para çıkıyor ve gördüğünüz gibi,
çıkmakta olan para her yıl daha da artmakta.” Şu anda
gelen-giden dengemizde negatif bir gelişme var.
Çünkü üyelerimizin gelirleri yeterli seviyede artmıyor,
bizim onlara sağladığımız imkânlar dolayısıyla çıkışlar
artıyor, ama öyle veya böyle yatırım kazançlarıyla
karşıladığımız negatif fark her sene artıyor. Bu,
bizim her sene daha fazla kazanmamız, daha başka
alanlara gitmemiz, yeniliklerin peşinde koşmamız ve
olduğumuz yerde kalmamamız demektir.
(YANSI - 12)
Ayrıca, bu rakamlar veriliyor. Peki, “biz de yıllar içinde
para verdik, o yıllardaki parayla şimdiki para aynı
mı?” denebilir. Değil, ama o yıllarda verdiğiniz para o
yıllarda çalıştırıldı, neticede her yıl toplanan rakamlar
da o yıllarda kazanıldı. Sonuçta bütün yıllar içinde
verilen rakamları toplayın, sol tarafta –aşağıdaki
slaytta (YANSI - 13) - gördüğünüz “nominal aidatlar” yer
alıyor; bizim de o nominal aidatlar karşılığında OYAK
olarak verdiğimiz rakamlar Türkiye şartlarında gene de
yüksek. Ayrıca, devletin ödediği emeklilik yardımıyla
karşılaştırırsanız ciddi bir fark göreceksiniz. Bu
yüzden bazı emekli bürokratlar bunları da gündeme
getirebildiler. Benim de onlara o zaman söylediğim,
hani kamyonların arkasında yazıyor ya Anadolu
yollarında, “gölge etme ne olur, siz de kurun sizin de
olur, buyurun yapın beyler” demiş idim. Yapılmasını,
hakikaten, gönülden istiyorum.
(YANSI - 15)
Şimdi, bütün bu çerçeve içinde, dediğim gibi, biz
yatırımlarımızı iki alanda yürütüyoruz. Finansal
alanda yaptığımız yatırımlar, ama bir yanda da şirket
satın alarak, yani hisse senedi satın alarak, piyasada,
borsada oynayarak değil, doğrudan hisselerini satın
alıp onları daha etkin çalıştırarak yürüttüğümüz
iştiraklerimiz var. 2014’e ait, bu hususdaki bilgileri
konuşmamın başında vermiştim.
Türkiye’deki iştiraklerimizi burada sizlere göstermeye
çalıştım(YANSI - 16). Türkiye’de biz 29 ilde, 89 ilçede
faaliyette bulunuyoruz ve yıllardır hep Türkiye’ye
kapalı kaldık. Biliyorsunuz, bizim ratingimizi, biz 2004
yılında ilk ratingimizi yaptırtmıştık. İlk ratingimizden
sonra birçok başka benzer holdingler de takip etti bizi,
onlar da yaptırıyor, herkesin de yaptırtması lazım, ama
kendimizi karşılaştırmaya çalıştığımız birçok holdingin
(YANSI - 13)
56
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
(YANSI - 16)
hâlâ daha rating yaptırmadığını da görüyoruz. Bu
arada, bizim ratingimiz devletin bir üstünde olan, -çok
az görülen-, çok yüksek bir seviyede.
Peki, ama bunların en çok bize yönelttiği tenkit nedir,
bu rating’ler yapılırken: “İyi, güzel ama, Türkiye’ye
sıkışıp kaldınız, Türkiye ekonomisi kadar iyisiniz,
Türkiye ekonomisinin bütün risklerine açıksınız.”
Bir anlamda doğru. Çünkü, biz madem bir portföy
yönetiyoruz, hem sektörler arasında “diversifikasyon”
yani farklılaştırma yapmamız lazım. İlaveten coğrafi
alanda da farklılaştırma yapmamız lazım. Diğer
yandan, bunu bir ileriye götürüp, ülkeler arasında,
dünya seviyesinde de farklılaştırma yaratmamız lazım.
Dolayısıyla şu an itibarıyla dünyadaki OYAK’ın durumu
bu (YANSI - 17).
2000 yılında bunlar düşünülmüyordu, ama hep inançlı,
57
(YANSI - 17)
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
kararlı ve vazgeçmediğimiz politikalar bizi buraya
getirdi. Şu anda biz 16 ülkede faaliyet gösteriyoruz,
10 ayrı para biriminde muhasebe tutuyoruz. 16
ülkenin mevzuatını, vergisel mevzuatını, yönetimsel
mevzuatını takip ediyoruz. 10 ayrı para biriminde
muhasebe tutmak demek, bütün bunların arasındaki
kur farklarını yönetmek demek. Çeşitli opsiyonlar,
forward’lar, futurelar, hedging’ler yaparak bu 10 para
birimini de yönetiyoruz.
Bu paralardan, bugün mesela dolarımız var diyelim.
Biz zaten krizin çıkacağını değerlendirerek dolar
varlıklarımız, dolar vecibelerimizden fazla olarak, yani
“long dolar pozisyonuyla” girdik bu krizlere. Ama yarın
dolar değeri yarı yarıya düşse, biz TL olarak sizlere bilgi
verdiğimiz için sonuçtaki değer de aniden düşer. Yani,
dolar aynı dolar ama, değeri, TL ile ifade edilen değeri
düşebilir. Bunlara karşı da biz günde milyarlarca liralık
operasyonlar yürütebiliyoruz.
Şimdi, esas vizyonumuzun varacağı esas nokta, yani
bizim uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarda
varmak istediğimiz noktalardan biri, muhtemelen, bu
sene bitmeden varacağımız nokta olacak. Gördüğünüz
gibi, eğer planlarımızı gerçekleştirebilirsek 2000
yılında çıktığımız yolculuk bizi şu noktaya götürecek.
Belki de 20 ülkede ve 56 noktada üretim faaliyeti
sürdürüyor olacağız. Buralarda olmamız demek,
o ülkelere bizim çocuklarımızın, çalışanlarımızın
gitmesi, oralarda yetişmesi, öğrenmesi ve oralarda
bizim de bir söz sahibi olmamız demek. Ufak
çaplarda başlayacağımız bu girişimler önümüzdeki
dönemlerde artarak sürecek. Ama ilk adımları
atmazsak, biz oralarda çok ciddi faaliyetlerde
bulunamayız, oraların bilgisini edinemeyiz. Diğer Türk
girişimcileri nasıl dünyaya yayılıyorlarsa, OYAK’ın da
daha organize ve daha güçlü bir şekilde bu 20 ülkeye
de çıkmasında fayda görüyoruz. Böylelikle portföy
dengemizi de koruyabileceğimize inanıyoruz.
Mesela, şu gördüğünüz haritanın oluşabilmesi (YANSI-18),
neticelerin doğması için, 16 aydır diyeyim, hemen
hemen 2014’ün başında başlayan çalışmalarımız
sırasında 1,085 tane şirket inceledik. Bunların içine
girip 25’i üzerinde detaylı bilgi aldık. Ondan sonra,
“bilgi odaları” diyorlar, 7’sinin bilgi odasına girdik,
bazı teklifler verdik. Bu nevi çalışmalarımız sürüyor,
sürecek. Çünkü, bu çalışmaların sürmemesi demek,
bizim dünyada OYAK benzeri şirketlerin yaptığı
çalışmaların gerisinde kalmamız demek.
Biz bu çizgilerden, dünyanın gittiği çizgilerden
ayrılmadan cesaretle ve bilgiyle benzerlerini
yapabilmeliyiz. Onlar bizim ülkemize gelip
faaliyetlerde bulunabiliyorlarsa bizim de o ülkelerde
faaliyette bulunmamız lazım ki, ilerde dünyanın yeni
düzeninde yerimizi alabilelim.
Efendim, “dünyada OYAK benzeri kuruluşlar yok”
diyorlar. Hayır, dünyada OYAK benzeri birçok
kuruluşlar var. Şu gösterdiğim kalın rapor (GÖRSEL - 1)
Avrupa Topluluğu’nun danışman firması tarafından
(YANSI - 18)
58
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
OYAK bir tamamlayıcı emeklilik fonu. Gelişmiş,
ileri demokrasilerde, bütün ülkelerde var, bizde de
1961’den beri bir örneği var. Biz de Avrupa Mesleki
Emeklilik Federasyonu’na 2003 yılında katıldık,
sürdürüyoruz, etkin çalışmalarımız var.
Bunlar hepimizin bildiği, “OYAK nedir?” diye
söylediğimiz hususlar (YANSI - 20). OYAK’ın kendine ait
bir parası yok, sermayesi yok. Sermayesi mevcut
üyelerimizin, hepinizin bugüne kadar yaptığınız
ortak tasarruflarıdır. Ayrıca yüksek toplamlı vergiler
ödüyoruz.
OYAK NEDİR?
(GÖRSEL - 1)
hazırlandı, biz bir tek cümle, kelime koymadık içine.
Bunlar dünyadaki bütün emeklilik fonlarının ne
olduğunu, hangi kurallarla yönetildiğini, hangisinin
mecburi, hangisinin mecburi olmadığını gösteriyor
ve bunların içinde birçoğunda da, bizde olduğu gibi,
ordu mensuplarının emeklilik fonları var.
Burada (YANSI - 19), daha evvel hepimizin konuştuğu,
fakat üyelerimize tekrar tekrar hatırlatmakta fayda
gördüğümüz bazı unsurlar var: Birer kelimeyle, birer
cümleyle geçeceğim.
OYAK’ın GENEL TANITIMI ve AMACI
(YANSI - 19)
(YANSI - 20)
Malumunuz, OYAK, iddia edildiği gibi bir darbenin
sonucunda kurulmuş değildir. Bir anlamda, 1911
yılında kurulan “Askeri İkraz Sandığının” devamıdır,
205 sayılı kanunun geçici 1. maddesinde bu açıktır.
Kurum bu haliyle 1961 yılında kurulmuştur. OYAK’ın
kuruluş çalışmaları 50’li yılların ortasında başlamıştır,
1961’de nihayete ermiştir.
Ayrıca, OYAK, hep söylediğimiz gibi, özel hukuk
hükümlerine tabi olduğu açıkça belirtilen, mali ve
idari bakımında özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.
Kanun böyle diyor. Fakat hâlâ bizi kamu hukukuna
tabi tutma girişimleri, -Yönetim Kurulu Başkanımızın
da belirttiği gibi-, devam ediyor.
Biz “yediemin” olarak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
OYAK, Silahlı Kuvvetlerin bir parçası değildir, bu
Kanunda açık, zaten söylüyoruz. Bakanlıkların Kuruluş
ve Görev Esasları ile ilgili 3046 sayılı Kanun’da biz yer
almıyoruz.
Bunun dışında, özel bütçeli bir kuruluş değiliz,
bütçeden pay alan bir kuruluş değiliz, 5018 sayılı
Kanun’da bu açık, bütçeden pay almıyoruz.
Bunlar hep sık sık gündeme getirdiğimiz ve bazen
kamuoyuna da hatırlatmakta fayda görmeye devam
ettiğimiz hususlar. Yıllardır söylüyoruz, ama bazı
ters niyetliler bunları duymazlıktan geliyor, ama biz
bıkmadan bunları ifade etmeye devam ediyoruz.
59
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
OYAK’ı değerlendirirken burada sunduğum hususlara
dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunları
zaten burada olan üyelerimiz yıllar içinde duydular,
biliyorlar, ama ben dergiye gireceği için, yeni birçok
üyemiz bunları ilk defa göreceği için koymakta yarar
gördüğüm için buraya da yansıttım (YANSI - 21).
imkânlarımız çok iyi durumda. Yeni düzenlemelere
doğru gidiyoruz, yeni atılımlar peşindeyiz. Yurt dışına
açılmamız o yıllardan gelen bu çizginin sonudur. Biz
bunları ısrarla ve dikkatle sürdüreceğiz.
Geçmişi anlattığım kadar, üyelerimizin merak ettiği
hususlardan, geleceğe yönelik olarak da bunları
söyleme ihtiyacını duydum. Çünkü bundan sonraki
perspektifimiz nedir? Bundan sonraki perspektifimiz
dünyada da belirli çizgide oynayabilen, dünyanın her
yerinde olan, oralarda da söz sahibi olma yolunda
adımlar atan bir şirket olmaktır.
Takdirlerinize sunuyorum. Hizmetleri geçen bütün
Kurullara, kişilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.
OYAK NE DEĞİLDİR?
BAŞKAN - Coşkun Bey’e teşekkür ediyoruz.
Coşkun Bey, sağ olun.
Bir sonraki gündem maddesine geçmeden önce,
Kurulumuzun gündemine sunulan raporların
okunmamasına ilişkin bir önerge var; önergeyi
okutuyorum:
Önerge
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
Görüşülecek raporlar toplantı öncesinde tüm Genel
Kurul Üyelerine gönderilmiş ve incelenmiş olup,
raporlar hakkında yapılacak eleştirilere yeterli
zamanın ayrılabilmesini temin amacıyla raporların
okunmamasını,
Arz ve teklif ederiz.
Önerge Sahipleri
(YANSI - 21)
Bundan sonra bir tek konuya değinerek sözlerimi
bitirmek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım OYAK’ta 2000
yılının ortasında göreve başladık. Göreve başladıktan
hemen sonra, birkaç hafta içinde dış denetim firmalarını
buraya soktuk. 2000 yılı sonunda tekrar dış denetimi
getirdik. O yıllarda dış denetim mecburi değildi. Dış
denetim 2 sene evvel mecburi oldu. Biz 2000 yılında,
yani Türkiye’den 13 sene evvel bunu burada mecburi
kıldık. Birçok reorganizasyonlar yaptık. O zaman
gündeme gelmeyen hususları getirdik, milletlerarası
seviyede ratingleri başlattık. Şimdi artık yavaş yavaş
bütün dünya ratinge doğru gidiyor, yoksa yüksek
tutarlarda kredi alınamıyor. Bu ratingler sayesinde
büyük krediler alıp, onları kullanarak, işte ERDEMİR’i
aldık. Bu arada, sağlıklı olmadığını düşündüğümüz
bankamızı başka bankayla destekleyerek, onu da sonra
satarak üyelerimize ciddi bir kazanç sağladık, ileri yıllara
bir baz oluşturduk. O bazı şimdi kullanarak devam
ediyoruz. Bunun üzerine, “efendim, bankayı ERDEMİR’i
almak için sattılar” dediler. Bu doğru değil. Banka’yı
ERDEMİR’i aldıktan daha sonra sattık. O zamanlar
bankayı satarak elde ettiğimiz kaynaklar hâlâ elimizde,
çünkü o kaynakları daha güzel kullanıp, çok daha ucuza
borçlandığımız için aradaki farktan da arbitraj yaparak
ilerleyebiliyoruz. Ratingimiz ve dolayısıyla kredi alma
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önergeyi dinlediniz.
Önerge hakkında görüş bildirmek isteyen var mı?
Görüyorum ki yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Gündemimizin bir sonraki maddesine geçtik:
GÜNDEM MADDESİ: 2014 yılı Yapılan İşler Raporu/
Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bağımsız
Dış Denetim Raporları ve 2014 yılı Teknik (Aktüeryal)
Rapor’un sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
BAŞKAN – Gündemin bu maddesi, 2014 yılı Yapılan
İşler Raporu/Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu
Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporları ve 2014 yılı
Teknik (Aktüeryal) Rapor’un sunulması, görüşülmesi
ve karara bağlanmasıdır.
Denetleme Kurulu Raporunu Denetleme Kurulu
adına takdim edecek olan Denetleme Kurulu Üyesi
Tuğgeneral Musa ÇİTİL’i kürsüye davet ediyorum.
Musa Bey, buyurun.
60
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
MUSA ÇİTİL
TUĞGENERAL
DENETLEME KURULU ÜYESİ
Sayın Bakanım, Komutanlarım, Genel Kurulun Değerli
Üyeleri;
Sözlerime Denetleme Kurulu adına saygı ve selamlarımı
arz ederek başlamak istiyorum.
Bilindiği gibi Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensuplarına ek sosyal güvenceler sağlayan,
diğer bir ifade ile sosyal güvenlik kuruluşlarının
sağladıkları güvenceleri tamamlayan bir mesleki
emeklilik fonudur. OYAK’ın temel amacı sürdürülebilir
bir kârlılık ile üye birikimlerinin -enflasyonun etkisinden
korunarak- reel olarak gelişmesini sağlamaktır.
Yasal defterlerini ve finansal tablolarını, yıllardır
hazırlanış tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan mali
mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyen
Kurum’un, finansal tablolarının hazırlanış usul ve
esaslarında, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilişkili
mali mevzuat düzenlemeleri kapsamında önemli
değişiklikler olmuştur.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile kurumsal yönetim ilkeleri
benimsenmiş, şirketlerde şeffaflığı sağlamak amacıyla,
kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğüne
dikkat çekilmiş, şirket yönetim kurullarına ilave
sorumluluklar yüklenmiş, grup şirketlerini bir bütün
olarak değerlendiren “şirketler topluluğu” kavramı
getirilmiş, muhasebe kayıt düzeni ve prensipleri ile
bağımsız denetim konusunda da yeni düzenlemeler
yapılmıştır.
Bu düzenlemelerden OYAK’ı yakından ilgilendiren en
önemlilerinden birisi şirketler topluluğu, bir diğeri ise
finansal tabloların hazırlanış usul ve esaslarına yönelik
düzenlemeler olmuştur.
Yeni TTK ile getirilen önemli değişikliklerden birisi
de, denetleme kurullarının, 2013 yılında yapılan ilk
olağan genel kurulu takiben sona erdirilmesi, yerine
yasal bir zorunluluk olarak bağımsız dış denetim
mekanizmasının getirilmesidir. Ancak, 205 sayılı
Kanun’un 2’nci maddesiyle düzenlenen ve izleyen
maddelerinde de görevleri sayılan OYAK’ın organları
ve teşkilatı ile birlikte OYAK Denetleme Kurulu da, yeni
Türk Ticaret Kanununa göre 205 sayılı Kanun’un özel bir
kanun niteliğinde olmasından dolayı devam etmiştir.
Bu konuda 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporundaki
önerimiz doğrultusunda, OYAK Denetleme Kurulu
Raporu’nun kapsamının, Türk Ticaret Kanunu dâhil,
meri mevzuat çerçevesinde ne şeklide olması
gerektiği konusunda, uluslararası dört büyük
bağımsız denetim şirketinden birisi olan Deloitte
firmasından görüş alındığı görülmüştür. Bu görüşün
özetine de Raporumuzda yer verilmiştir.
Çalışmalarımız, OYAK Kanunu’nun ilgili maddeleri
doğrultusunda, önceki dönemlerdeki Denetim
Kurullarının çalışmalarının yeni Türk Ticaret Kanunu
çerçevesinde güncellenmesiyle oluşan “OYAK
Denetleme Kurulu Çalışma Tarzı Kılavuzu” kapsamında
ve Deloitte’den alınan görüş de dikkate alınarak
yürütülmüştür.
Bu kapsamda, Kurulumuzca, OYAK’ın 2014 yılı
faaliyetleri yürürlükteki mevzuat ve 205 sayılı OYAK
Kanunu çerçevesinde denetlenmiş ve faaliyetlerin
Genel Kurul kararlarına uygunluğu kontrol edilmiştir.
Bilindiği gibi, 3 Mayıs 2014 tarihinde yapılan,
Kurum’un 54’üncü Olağan Genel Kurulu’nda 9 adet
karar alınmış, 2 adet temennide bulunulmuştur.
54’üncü Olağan Genel Kurul toplantısında alınan
karar ve temenniler üzerinde Yönetim Kurulunca
gerekli çalışmaların yapıldığı ve sürekli izlendiği,
2015 yılındaki 55’inci Olağan Genel Kurul gündemine
alınması istenilen kararların Genel Kurul gündemine
alındığı görülmüştür.
Yapılan değerlendirmeler, ulaşılan sonuçlar ve
düşüncelere
Denetleme
Kurulu
Raporu’nun
ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilmiş ve
görüşlerinize sunulmuştur.
Sayın Başkan, Genel Kurul’un Değerli Üyeleri,
Hazırlanan Denetleme Kurulu Raporu’nu özet olarak
arz ediyorum:
Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği Türkiye Muhasebe ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde
hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş OYAK
ve Grup Şirketlerinin 2014 yılı finansal tabloları
konsolidasyon ilke ve esasları doğrultusunda
konsolide edilmiş, nema hesabına baz teşkil edecek
teknik tablolarının hazırlanmasında da bu konsolide
61
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
finansal tablolar esas alınmıştır.
Bu çerçevede, konsolide finansal tablolar baz alınarak
hazırlanan 2014 yılı teknik bilançosunda yer alan
“Kurum Konsolide Net Varlığı” bir önceki yıla göre
%13.9 oranında artarak 19 milyar 751 milyon TL’ye
ulaşmıştır.
2014 yılında elde edilen ve 406.1 milyon TL tutarındaki
%5 teknik faizin de dahil olduğu 2.948.2 milyon TL
tutarındaki toplam dağıtıma esas kaynağın dağıtımına
yönelik Genel Kurul tarafından karar alınması halinde,
Grup Şirketlerinin faaliyetlerine yönelik olarak OYAK
Yönetim Kurulu’na yaptıkları sunumlarda, şirketlerin
yönetim kurullarında alınan önemli kararların
özetleri ile varsa iç denetim raporlarındaki önemli
bulguların OYAK Yönetim Kurulunca periyodik olarak
değerlendirilmesinin, iştirak yönetiminde OYAK
Yönetim Kurulu etkinliğinin daha da artmasına
yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, OYAK ve iştiraklerinin önemli davaları ve riskli
hususlara ilişkin bilgilerin OYAK Yönetim Kuruluna
daha sık olarak aktarılması önerilmektedir.
Şirket yatırımlarına ilave olarak Kurum nemasını
arttıran bir diğer yatırım kalemi de finansal yatırımlar
olup;
•2014 yılında Kurum tarafından yönetilen ortalama
finansal yatırım tutarı, TL ağırlıklı olmak üzere, 7.8
milyar TL olduğu,
•
Yıl içerisinde finansal piyasalarda yaşanan
dalgalanmalara rağmen finansal gelirleri artırmaya
ve kura karşı korunmaya yönelik olarak, ekonomik
konjonktür çerçevesinde yapılan çeşitli finansal
işlemler sonucunda elde edilen ortalama getirinin
%12.4 seviyesinde gerçekleştiği,
•
Ayrıca,
kurlarda
yaşanan
dalgalanmaların,
fonksiyonel para birimi yabancı para cinsinden
olan Grup Şirketlerinin finansal tabloları üzerinden
OYAK’ın konsolide finansal tablolarında yaratacağı
olumsuz etkinin önlenebilmesi amacıyla OYAK Genel
Müdürlüğü bünyesinde korumaya yönelik çeşitli
finansal işlemlerin de yapıldığı görülmüştür.
Bu faaliyetlerin sonuçlarının belirli periyotlarda
Yönetim Kurulu’na sunulması uygulamasına devam
edilmesi önem arz etmektedir.
Denetim Müdürlüğünün yaptığı faaliyetlerin
sonuçlarının özetinin Yönetim Kurulu’na sunulmasının
uygun olacağı değerlendirilmiştir.
OYAK Yönetim Kurulu kararı ile yürürlükte olan “OYAK
Yatırım Stratejileri” dokümanının Genel Kurul bilgisine
de sunulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Üyelerin emeklilik yardımı aldıktan sonra Kurum ile
bağlarını isteğe bağlı olarak sürdürdükleri Emekli
Maaşı Sistemi’ne katılım oranının 2014 yılında %65.3
olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu oran bir
önceki yıla göre düşmekle birlikte Sistem’e katılım
tutarının yüksek olduğu ve emeklilik yardımının
tamamını bırakarak sisteme katılımın geçen yıla göre
artarak %53.4 oranında gerçekleştiği tespit edilmiştir.
OYAK’ı etkileyebilecek önemli davalar ve riskli
hususlara Raporumuzun ilgili bölümlerinde yer
verilmiştir. Kurum ile ilgili konuların hukuki boyutunun
Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından, Grup Şirketleri
ile ilgili konuların ise Kurum Hukuk Müşavirliği
2014 Yılı Üyelere Yansıtılan
Toplam Dağıtıma Esas Kaynak
2 milyar 948.2 milyon TL
(406.1 milyon TL Teknik Faiz de dahil)
•Üye birikimlerine teknik faiz ve kâr payı olarak %17.2
oranında toplam nema sağlanacaktır.
•Bu nema oranı, 2014 yılında gerçekleşen TÜFE’nin
2.1 katı olacaktır.
Nema Oranı
%17.2
TÜFE + 9 Puan
Nema/TÜFE = 2.1 katı
OYAK ve Grup Şirketlerinin önümüzdeki dönemde
de sürdürülebilir kârlılık ve nema oranlarını artırarak
üyelerine en iyi desteği sağlayabilme hedefinde,
ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak
mevcut şirketlerin durumlarının ve yeni yatırımların
sürekli izlenmesi önem arz etmektedir.
Grup Şirketlerinin varlıkları kadar yükümlülüklerine
de yer verilen ve konsolidasyon ilke ve esasları
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak tek bir
işletmeymiş gibi hazırlanan Kurum’un denetlenmiş
konsolide finansal tablolarına, zarar eden grup
şirketlerinin faaliyet sonuçları da geçmiş yılların
aksine aynı dönem içerisinde yansımaktadır.
Ayrıca Grup Şirketlerinin denetim raporlarında yer
alan, varsa, olumsuz görüşler, şirketlerin lehine ve
aleyhine açılan davalar, vergisel ve finansal riskler de
Kurum’un denetlenmiş konsolide finansal tablolarına
yansıyacağından, Grup Şirketlerinin etkin bir şekilde
yönetilmesi, finansal risklerinin sürekli izlenmesi ve
finansal tabloları ile dönemsel bağımsız denetim
raporlarının titizlikle takibi ve sonuçlarının OYAK
Yönetim Kurulu’na sunulması önem arz etmektedir.
62
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
koordinesinde ilgili şirketler tarafından yürütülmekte
olduğu, ayrıca finansal tablolar bakımından da gerekli
karşılıkların ayrıldığı görülmüştür.
Sayın Başkan, Genel Kurul’un Değerli Üyeleri,
Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, Denetleme
Kurulu olarak bizlerin de katıldığı OYAK Yönetim Kurulu
toplantılarında alınan kararların ve temennilerin, 205
sayılı Kanun’a ve Genel Kurul’un belirlediği hedeflere
uygun olduğu, çalışmaların bu yönde yapıldığı
belirlenmiştir.
2014 yılında Kurulumuzca yapılan denetlemelerde;
•Genel Müdürlükçe Türkiye Muhasebe ve Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak
hazırlanan finansal ve teknik tablolar ile raporların
mevzuata uygun olduğu,
•
Faaliyetlerin bütçe paralelinde ve yetkiler
çerçevesinde yürütüldüğü,
•
Faaliyet
sonuçlarının
belgelere,
belgelerin
muhasebece hazırlanan fişlere, bu fişlerin muhasebe
kayıtlarına, bu kayıtların da sonuç hesaplarına
aktarıldığı,
•Yıl sonu envanter çalışmalarına ait değerlerin defter
kayıtlarını tuttuğu tespit edilmiş olup ayrıntılara
Rapor’un ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Sonuç olarak;
2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulunca Genel Kurul’a
sunulan finansal ve teknik tabloların kabulü ile
Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesini Denetleme
Kurulu olarak arz ve talep ederiz.
Arz ederim.
BAŞKAN – Denetleme Kurulu Üyemiz Musa ÇİTİL’e
teşekkür ediyorum.
Şimdi, gündemin ilgili maddesi gereğince söz konusu
raporlar hakkında görüşme açıyorum.
Konuyla ilgili konuşmak üzere önceden konuşma
isteğini Divana beyan eden Genel Kurul Üyemiz
Jandarma Yarbay Ali KILIÇ’ı kürsüye davet ediyorum.
Ali Bey, buyurun.
ALİ KILIÇ
J.YB.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,
OYAK Genel Kurulunun 2014 yılı Yapılan İşler, Faaliyet
Raporu, Denetleme Kurulu, Bağımsız Dış Denetim ve
Teknik Raporlara ilişkin çalışmalarını arz edeceğim:
OYAK Grubu Şirketlerinin 2014 yılı faaliyetleri
kapsamında; yabancı para cinsinden raporlama
yapan Grup Şirketlerindeki hisselerin ATAER Holding’e
devri için işlemlere başlanmış ve bu çerçevede OYAK
Renault’daki OYAK Grubuna ait %49’luk hisselerin
%45’lik kısmının OYAK’ın iştiraki olan ATAER Holding
tarafından satın alınması işlemi 24 Aralık 2014
tarihinde gerçekleşmiştir.
ERDEMİR, 2013 yılı sonunun olumsuz ekonomik
koşullarına rağmen, 2014 yılını olumlu finansal
sonuçlarla tamamlamıştır.
OYAK Renault 2014 yılında 318 bin adet otomobil
üretimi gerçekleştirmiş, 259 bin binek otomobili
ihraç ederek, hem otomobil üretimi hem de ihracatta
sektörde ilk sırayı almıştır.
Araç kampanyasından 2,678 üyemiz yararlanmış, 2015
yılı Şubat ve Mart aylarında araçlar teslim edilmiştir.
Ayrıca indirimli satış yoluyla 402 üyemiz araç sahibi
olmuştur.
ORF Kiralama, 2014 yılı sonu itibarıyla 1,880 adet
aracın filo kiralama işlemine aracılık etmiş, aynı
zamanda bu araçlara yönelik maxxibakım paketi
satışını gerçekleştirmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait %25 oranındaki OYAK
İnşaat hissesinin özelleştirilmesine yönelik ihale
kazanılmış ve devir süreci devam etmektedir.
TUKAŞ hisselerinin tamamı satılmıştır.
OYAK Yatırım’ın alt şirketi olarak OYAK Portföy Yönetimi
A.Ş. ile ATAER Holding’in alt şirketi olan OSİAT Sigorta
Acentelik Hizmetleri A.Ş. faaliyete geçmiştir.
Çimento şirketleri; özellikle Ortadoğu’da yaşanan
siyasi kriz ile piyasa kaynaklı rekabete rağmen 2014
yılını kapasite ve pazar lideri olarak tamamlamış,
kârlılık açısından da liderliğini sürdürmüştür.
Denizli Çimento ve %100 iştiraki olan Modern Beton
OYAK Grubuna katılmıştır.
OMSAN Lojistik 2014 yılında 171’i Türk Silahlı
Kuvvetleri mensubu, 7’si şehit ailesi olmak üzere
63
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
toplam 178 OYAK üyesi ile 49 OYAK ve Grup şirketi
personeline evden eve taşıma hizmeti sunmuştur.
OYKA, 2014 yılında satış fiyatlarındaki artış ve
maliyetlerindeki azalış nedeniyle tarihindeki en
yüksek esas faaliyet kârına ulaşmıştır.
2014 yılında 75 adet OYAK tanıtım konferansı icra
edilerek, askeri öğrenci ve üyelerden 19,200 kişiye,
2010-2014 yılları arasında düzenlenen konferanslarla
da toplam 75,965 üyeye ulaşılmış, üyelerle OYAK
Web sitesi, çağrı merkezi, belgegeçer, e-posta ve yüz
yüze görüşmeler ile toplam 13,906,056 adet iletişim
gerçekleştirilmiştir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Kurum üye durumu
yansıda sunulduğu gibidir.
Kurum’a ait nakit giriş ve çıkışları yansıda sunulmuş
olup, 2014 yılında 11 milyar 225 milyon TL nakit
hareketi oluşmuştur.
Üyelere yapılan yasal yardımların %74’ünün üyelerden
sağlanan üye aidatları ve katılım paylarından
karşılandığı görülmüştür.
2014 yılı Toplam Dağıtıma Esas Kaynak ile Kurum
Konsolide Net Varlığı yansıda sunulmuş olup, buna
göre üyelere dağıtılacak kâr payı oranı %17.2 olarak
gerçekleşmiştir.
Kurum’a ait varlıkların aktif ve pasifleri yansıda
sunulmuştur.
2014 yılı “Toplam Kâr”ın kaynakları yansıda
sunulmuş olup, bunun çoğunluğunun şirket/hisse
yatırımlarından oluştuğu görülmüştür.
Şimdi, OYAK Denetleme Kurulu’nun 2014 yılı
Raporu’na ilişkin hususları arz ediyorum:
OYAK’ın 2014 yılı Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış
finansal tablolarının;
•Mevzuata uygun olduğu,
•
Faaliyetlerin bütçe paralelinde ve yetkiler
çerçevesinde yürütüldüğü,
•
Faaliyet sonuçlarının belgelere ve muhasebe
kayıtlarına uygun olduğu,
Denetleme Kurulunca tespit edilmiştir.
OYAK yatırım stratejileri kapsamında, zarar eden
ve kâr etmesine rağmen Kurum’a yeterli katkı payı
Konut Ön Biriktirim Fonu’na ait nema %11.59 ve Bağışa
Dayalı Emekli Geliri Sistemi’ne ait nema %12.30 olarak
gerçekleşmiştir.
Her iki fon Kurum mevcutlarından, yani üye aidatları,
iştirakler, gayrimenkul yatırımları ve benzerlerinden
ayrı olarak, yalnızca finansal yatırım araçları
kullanılarak değerlendirilmektedir.
64
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
ödeyemediği değerlendirilen iştiraklerin gözden
geçirilmesi, uygun zaman, piyasa şartları ve diğer
koşullara göre gereğinin yapılmasının iştirak portföy
veriminin artırılması bakımından önemli olduğu ifade
edilmiştir.
Kurum’un Ernst & Young Firmasınca hazırlanan 2014
yılı Bağımsız Dış Denetim Raporuna ilişkin hususları
arz ediyorum:
OYAK ve bağlı ortaklıklarının yıl sonu itibarıyla
konsolide finansal durum tablolarından elde edilen
özet finansal tabloların;
•Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlandığı
belirtilmiş,
•Ayrıca söz konusu tablolar hakkında olumlu görüş
verilmiştir.
Konut Ön Biriktirim Fonu’na ilişkin finansal tabloların,
söz konusu fonun yılsonu itibarıyla finansal durumunu
ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal
performansını ve nakit akışlarını, 205 sayılı Kanun’a
ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) değerleme
hükümlerine göre tüm önemli yönleriyle gerçeğe
uygun olarak sunduğu belirtilmiştir.
Bağışa Dayalı Emekli Gelir Sistemi’ne ilişkin finansal
tabloların, söz konusu sistemin yılsonu itibarıyla
finansal durumunu, Aralık ayına ait finansal
performanslarını ve nakit akışlarını, 205 sayılı Kanun’a
ve Türkiye Muhasebe Standartları değerleme
hükümlerine göre tüm önemli yönleriyle gerçeğe
uygun olarak sunduğu belirtilmiştir.
•OYAK’ın üyelerine sağladığı tüm teminatların üye
birikimlerinin yatırıma yöneltilmesiyle elde edildiği,
bu sebeple de aktüeryal açık vermesinin mümkün
olmadığı,
•Muvazzaf daimi üyelere yapılacak emeklilik yardımı
hesabında sadece üyelerin yatırdığı fiili aidat tutarları
ve aidatların sistemde kaldığı sürenin esas alındığı,
•
Üyelerin emeklilik yardımı veya emekli maaşı
hesaplamalarında, hiçbir ayrım yapılmadan aynı
nemanın kullanıldığı,
•Önümüzdeki dönemde Kurum’un üye menfaatleri
sebebiyle güvenli yatırımlara yönelme gerekliliğinin
sebebiyle enflasyonun üzerinde reel getiri elde
edilmesinin zorluklar içerdiği,
•
Ülkemizde yatırım enstrümanlarının çok çeşitli
olmaması ve getirilerinin enflasyon ile çeşitli etkenler
nedeniyle sürekli değişmesinin de bu kapsamda
koşulları zorlaştırabileceği tespitinin yapıldığı,
•Kurum tarafından gerçekleştirilmekte olan tüm
işlemlerin, gerek mevcut mevzuat, gerekse aktüeryal
teknikler açısından büyük bir titizlikle yürütülmekte
olduğu belirtilmiştir.
Genel Kurulumuzca incelenen raporlar kapsamında;
•
Yürütülen tüm faaliyetlerde bireysel eşitlik ve
kaynakların adil dağılımı ilkesinin dikkate alındığı,
•
Elde edilen gelirlerde hiçbir kamu kaynağının
kullanılmadığı,
•Faaliyetlerden elde edilen gelirden her yıl artan
miktarda verginin zamanında ödendiği görülmüştür.
Kurum’un aktüeryal yapısı ve Yeni Türk Ticaret Kanunu
dikkate alındığında;
•Bilançonun zarar eden şirketlerden etkilenmemesi
için iştiraklerin gözden geçirilmesi ve uyumlu
olmayanların değerlendirilerek ekonomik şartlar
içerisinde elden çıkarılmasının uygun olacağı,
•OYAK’ın mevcut kanun, ilke ve OYAK kurul kararları
doğrultusunda işlemlerini başarıyla yürüttüğü,
•Bundan sonraki faaliyetlerini de aynı başarıyla
devam edeceği değerlendirilmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Genel Kurul Üyemiz Ali KILIÇ’a teşekkür
ediyorum.
Raporlarla ilgili Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda
söz almak isteyen var mı?
Evet, buyurun.
SERDAR DÜLGER
KORAMİRAL
DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI KURMAY
BAŞKANI
Sayın Bakanım, Sayın Başkanım;
Ben, iki tane hususa dikkat çekmek istiyorum. Bir
tanesi araçlarla ilgili. Yani, üyelerin aldığı Renault
araçların sayısına baktığımızda, 402 tane üyemiz
OYAK Renault’tan indirimli araç sahibi olmuşlar.
Taşınma olarak da, OMSAN’a baktığımızda, 178 üye
bu hizmetten istifade etmişlerdir. Bu, OYAK’ın tüm
genel üyelerinin toplamına bakıldığında kabili ihmal
değerler olarak gözükebilir.
Ben kendimden örnek verirsem: Albaylık rütbemden
itibaren bugüne kadar 20 kere taşındım. OMSAN’a her
gidişimde bana devletin ödemiş olduğu harcırahın
çok daha üzerinde bir fiyatla karşılaştım.
Dolayısıyla, üyelerin hayata bakışının daha
rahatlaştırılması, paylaşımın daha fazla sağlanması
65
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Belki onu değil, başka
açısından bu iki hususta biraz daha rahatlatıcı
yaklaşımlarla gidilmesinde veya olayın üzerinde
durulmasında fayda mütalaa görüyorum.
Arz ederim.
bir şey söylemek istedi. Yani, bu parayı biraz daha,
verdiğiniz hizmetin kalitesini biraz düşürürseniz bu
sayı artabilir dedi. Doğru, haklıdır, ama bu iş ticari bir
meseledir ve biz üyelerimize sağladığımız hizmetteki
kalitemizi düşürmek istemeyiz. Kalite yüksek olunca
çok da ucuza olmuyor; doğru, haklı, arkadaşlarımız
o parayı ödeyemiyorlar. Daha ucuza başka firmalarla
taşıtıyorlar eşyalarını. Buna söyleyecek bir şeyimiz
yok ama, bizim de kalitemiz bu. Kaliteyi düşürelim de
bunu artıralım, ona da pek yanaşmak istemiyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Genel Kurul üyelerimizden raporlar hakkında başka
bir açıklama, görüş bildirmek isteyen var mı? Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin, Serdar
Amiralimizin açıklamalarını dikkate alarak söylemek
istediği bir husus var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Öncelikle, Denetleme
BAŞKAN - Evet, 402 kişi yararlanmış…
Kurulu Raporu’yla ilgili veya Yönetim Kurulu’nun
faaliyetleriyle ilgili yapılan tespitlere katılıyoruz, onda
söyleyecek bir şeyimiz yok. Ancak, Serdar Amiralin
söylediği şey ekonomik bir faaliyettir, OMSAN’ın
asli faaliyeti olan çeşitli sektörlere verdiği lojistik
hizmetlerin yanı sıra üyelere yönelik sürdürdüğü
özel bir hizmettir. Diğer evden eve nakliye işi yapan
firmalara göre OMSAN’ın verdiği hizmetin kalitesi
üstündür.
BAŞKAN - Yani, “Bu eleştiri devlete miydi, OMSAN’a
mıydı?” diye ben de düşündüm. Yani, “devlet de
yeteri kadar da para vermiyor” hesabına girdi. Ben
de anladım, “Kim cevap verecek?” diye, ama yine de,
Hasan Paşa, sen cevap ver.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Diğer, araç konusunda
ise… Yani, araç satışlarında üyelerimize taksitli satış
imkanı sunan bir kampanyamız var, bir de üyelerimize
sağladığımız indirimli peşin satış imkanımız var. 402
kişi 2014 yılı boyunca indirimli peşin araç alan üye
sayımızdır. Ayrıca 2014 yılında yapılan kampanyadan
2.678 üyemiz taksitle otomobil sahibi olma imkanı
bulmuştur. Kampanya, yılın sonuna doğru yapılmıştır.
Bunları söyleyebilirim.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen
üyemiz var mı? Görüyorum yok.
Bu konuya ilişkin bir önerge var; okutuyorum:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Sayın Bakanım, ben olayın
Önerge
OMSAN tarafına, OYAK tarafına baktığımda, bu
konuyu biz de biliyoruz, bilinmedik bir konu değil.
Evet, OMSAN’ın evden eve nakliye hizmetinin fiyatını
kalitesi ile değerlendirmek gerekir. Bu alanda çeşitli
fiyatlar olabilir, diğer taşıyıcılara nazaran farklı olabilir,
ama hizmetin kalitesi de farklıdır.
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
Yeni TTK çerçevesinde, OYAK ve Grup Şirketlerinin
Uluslararası
Muhasebe/Finansal
Raporlama
Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartları (TMS/TFRS)
kapsamında
hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 2014 yılı
konsolide finansal tablolarında, 2.948.216.663,67 TL’lik
(ikimilyardokuzyüzkırksekizmilyonikiyüzonaltıbinaltı
yüzaltmışüçTürkLirasıaltmışyediKuruş) “Toplam Dağıtıma
Esas Kaynak” oluşmuştur.
OYAK Kanunu’nda belirtilen cari yıl %5 teknik faiz tutarı,
TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarda Toplam
Dağıtıma Esas Kaynak tutarına dâhil edilmiş olup Genel
Kurul kararı sonrasında üye hesaplarına yansıtılacaktır.
Bu çerçevede, TMS/TFRS kapsamında konsolide finansal
tablolar baz alınarak hazırlanan teknik tablolarda
(teknik bilanço ve teknik gelir-gider tabloları) yer alan
2.948.216.663,67 TL (ikimilyardokuzyüzkırksekizmilyon
ikiyüzonaltıbialtıyüzaltmışüç TürkLirasıaltmışyediKuruş)
tutarındaki “Toplam Dağıtıma Esas Kaynağın” (teknik faiz
dahil) tamamının, bireysel üye ortalama rezervine %17.2
BAŞKAN – “Sayı çok az” diyor. Bu, fiyatın
yüksekliğinden midir acaba?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Fiyat farkı tamamen kalite
farkından kaynaklanmaktadır.
BAŞKAN -
Dedi ki, bu hizmette, mesela, 178 kişi
sadece OMSAN’a başvurmuş, yani taşıma hizmeti
almış.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Üyelerden gelen talep bu
seviyededir.
BAŞKAN – Sayı çok az, ihmal edilebilir. Yani, bu
hizmetin fazla da bir cazibesi yok demeye getirdi.
66
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
olarak gerçekleşen toplam nema oranında uygulanması
suretiyle,
1.Aktif üyelerin 31 Aralık 2014 tarihindeki rezervlerine
(teknik faiz dahil) ilave edilerek emeklilik yardımlarının
arttırılmasını,
2.Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyelerin 31 Aralık 2014
tarihindeki rezervlerine (teknik faiz dahil) ilave edilmesini,
3.2014 yılı başından bugüne kadar emeklilik yardımına
hak kazanarak üyelikten ayrılmış olanlar ile EMS’den
çıkanlara ve pay azaltımı yapanlara, ayrılış tarihine
göre hesaplanarak (ayrıldıkları tarihte kendilerine veya
hak sahiplerine ödenen teknik faiz hariç) kendilerine
veya hak sahiplerine 22 Mayıs 2015 tarihinden itibaren
ödenmesini,
Arz ve teklif ederiz.
(Karar mahiyetinde)
Önerge Sahipleri
Önerge hakkında leh veya aleyhte söz isteyen var mı?
Görüyorum ki yok.
Yönetim ve Denetleme Kurullarının söylemek istediği
bir husus var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Önerge doğrultusunda karar
alındığı takdirde biz gereğini zamanında yapacağız.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Son söz yine Genel Kurul Üyelerimize aittir. Söz almak
isteyen üyemiz var mı? Görüyorum ki yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Gündemin sıradaki maddesine geçiyorum:
GÜNDEM MADDESİ: 2014 yılı 54’üncü Olağan
Genel Kurulunda alınan karar ve temennilere OYAK
Yönetimince yapılmış olan işlemlerin Genel Kurulun
bilgisine sunulması ve aynı konudaki gelişmelerin
Genel Kurul Üyelerince değerlendirilmesi.
işlemlerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve
aynı konudaki gelişmelerin Genel Kurul Üyelerince
değerlendirilmesidir.
Konuyla ilgili olarak konuşmak üzere önceden
konuşma isteğini Divana beyan eden Genel Kurul
Üyemiz Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman
ATA’yı kürsüye davet ediyorum.
Süleyman Bey, buyurun.
BAŞKAN - Gündemimizin şimdiki maddesi, 2014
yılı 54’üncü Olağan Genel Kurulunda alınan karar
ve temennilere OYAK Yönetimince yapılmış olan
67
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
SÜLEYMAN ATA
TNK.ASB.KD.BÇVŞ.
BAŞKAN - Genel Kurul Üyemiz Süleyman ATA’ya
teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak
isteyen var mı? Görüyorum yok.
Yönetim ve Denetleme Kurullarının söylemek istediği
bir husus var mı?
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,
2014 yılı 54’üncü Olağan Genel Kurulunca alınan karar
ve temennilerle ilgili olarak OYAK Yönetimi tarafından
yapılan işler hakkında 55’inci Olağan Genel Kurul’un
değerlendirmelerini arz edeceğim:
54’üncü Olağan Genel Kurul tarafından; 9’u karar,
2’si temenni niteliğinde olmak üzere toplam 11 konu
görüşülmüştür. Alınan kararların tamamına OYAK
Yönetimi tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı tespit
edilmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenen teknik
bilançoda 2 milyar 349 milyon TL olan kârın tamamı
üyelerin rezervine %15.3 olarak yansıtılmıştır.
OYAK mülkiyetinde bulunan ve bilanço içerisinde
önemli bir maddi değere ulaşan İkitelli Arazisinin gelir
amaçlı olarak değerlendirilmesine yönelik İnceleme
Raporu 55’inci Olağan Genel Kurul’da görüşülmek
üzere sunulmuştur.
54’üncü Olağan Genel Kurulda yapılan konuşma
ve alınan kararların ticari sır niteliği taşımayan
bölümleri OYAK Web sitesi aracılığıyla tüm üyeler ile
paylaşılmıştır.
Bütün üyelerden aynı miktarda kesinti yapılarak aynı
hizmet süresi içerisinde emekli olacak personelin
prensipte aynı miktarda emeklilik yardımı alabilmesi
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde mümkün
olmadığından, mevcut uygulamalara devam
edilmektedir.
Hak sahibi üyelere verilmekte olan hizmetlerin, üyelere
uygulanan anket sonuçları doğrultusunda OYAK
kaynaklarından verilmesine devam edilmektedir.
Konut kredisi miktarı üst limiti 1 Haziran 2014
tarihinden geçerli olmak üzere 170.000 TL’ye çıkarılarak
hak eden üyelere kullandırılmaya başlanmıştır.
Konut Ön Biriktirim Fonu üyeleri ve Bağışa Dayalı Gelir
Sistemi’nde yer alan iştirakçilerimizin birikimlerine
OYAK neması seviyesinde getiri sağlamasına yönelik
konjonktüre uygun alternatif finansal araçların da
kullanılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.
Arz ederim.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Yok.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen
başka üye var mı? Yok.
Peki, teşekkür ediyorum.
Gündemin yeni maddesine geçiyoruz.
GÜNDEM MADDESİ: 2014 yılı 54’üncü Olağan
Genel Kurulunda verilen karar gereğince; OYAK’ın
mülkiyetinde bulunan birinci ve ikinci etaplar
haricinde elde kalan, İkitelli arazisinin; üzerindeki
konut, ticari ve sosyal donatı alanlarının tamamının
pazar koşulları dikkate alınarak topluca ya da kısımlar
halinde gelir amaçlı olarak değerlendirilmesine
yönelik 2012 yılı 52’nci Olağan Genel Kurul kararı
sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin Rapor’un
görüşülmesi ve karara bağlanması.
BAŞKAN - Gündemin sıradaki maddesi, 2014 yılı
54’üncü Olağan Genel Kurulunda verilen karar
gereğince; OYAK’ın mülkiyetinde bulunan birinci
ve ikinci etaplar haricinde elde kalan, İkitelli
arazisinin; üzerindeki konut, ticari ve sosyal donatı
alanlarının tamamının pazar koşulları dikkate alınarak
topluca ya da kısımlar halinde gelir amaçlı olarak
değerlendirilmesine yönelik 2012 yılı 52’nci Olağan
Genel Kurul kararı sonrasında yürütülen çalışmalara
ilişkin Rapor’un görüşülmesi ve karara bağlanmasıdır.
Konuyla ilgili olarak konuşmak üzere önceden
konuşma isteğini Divana beyan eden Genel Kurul
Üyemiz Deniz Doktor Mühendis Albay Ömer
LİVVARÇİN’i kürsüye davet ediyorum.
Ömer Bey, buyurun.
68
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
ÖMER LİVVARÇİN
DZ.DR.MÜH.ALB.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,
54’üncü Genel Kurulda; “OYAK’ın mülkiyetinde
bulunan, birinci ve ikinci etaplar haricinde elde kalan,
Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal
Raporlama Standartları kapsamında rayiç değerleri
belirlenen ve bilanço içerisinde önemli bir maddi
değere ulaşan İkitelli arazisinin; üzerindeki konut,
ticari ve sosyal donatı alanlarının tamamının pazar
koşulları dikkate alınarak topluca ya da kısımlar
halinde gelir amaçlı olarak değerlendirmesine
yönelik 2012 yılı 52’inci Genel Kurul kararı sonrasında
yürütülen çalışmaların bir rapor halinde 55’inci Genel
Kurul’a sunulması” şeklinde 3 no.lu karar alınmıştır.
Anılan karar çerçevesinde hazırlanan; “İkitelli
Arazisinin Birinci ve İkinci Etaplar Haricinde Kalan
Kısmının Değerlendirilmesine Yönelik Rapor” 55’inci
Genel Kurul hazırlık çalışmalarında incelenmiştir.
16 Temmuz 1992 tarihinde OYAK’ın mülkiyetine
geçen İkitelli arazisinin imar çalışmaları 11 Mayıs 2005
tarihinde tamamlanmıştır.
2007-2012 yılları arasında devam eden 1’inci ve 2’nci
Etap projelerinde yaklaşık 192 bin m2 arsa alanlı
2,074 konutun teslim edilmesi sonrasında OYAK
mülkiyetinde toplam 1,821,044 m2 alan kalmıştır.
1 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe giren imar revizyonu
sonucunda, Kurum mülkiyetinde bulunan alanların
inşaat emsalleri yükseltilerek toplam 336,653 m2 ilave
emsal inşaat alanı hakkı kazanılmıştır.
69
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
toplu konut alanlarından biri olan Başakşehir’de
prestijli yaşam kentleri ve AVM’leri ile aynı bölgede
konumlanmış olmasıdır.
Eylül 2006 tarihinden itibaren Üretici Fiyat Endeksi
%74 oranında artış gösterirken, İkitelli arazisine
ait tespit edilen arsa değeri %206 oranında artış
göstermiştir.
1 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe giren revizyon
imar planı kapsamında hazırlanan raporda, İkitelli
OYAKKENT arazisi fiziki yapısı, imar yoğunlukları,
yol aksları ve çevre ilişkileri dikkate alınarak arazinin
en verimli şekilde değerlendirilebileceği 6 bölgeye
ayrılarak yatırım stratejisi belirlenmiştir.
Böylece Kurumumuza -ilaveten- yaklaşık 1,200
adet 3+1 konut hakkı ve 2 adet özel proje alanı
kazandırılmıştır.
İkitelli arazisi, güneyindeki ATATÜRK Havalimanı’na
ve kuzeyinde yapımı süren üçüncü havalimanı’na
yaklaşık 15’er km. mesafede yer almaktadır.
Sonuç olarak; Başakşehir (İkitelli) OYAKKENT Arazisi’nin
“OYAK’ın mülkiyetinde bulunan, Başakşehir (İkitelli)
OYAKKENT arazisi içerisindeki konut, ticari, özel proje ve
sosyal donatı alanlarının, aktüeryal denge, şeffaflık, bireysel
eşitlik ve kaynakların adil dağılımı prensipleri çerçevesinde,
raporda açıklanan bölgesel stratejik değerlendirmeler
2013 yılında hizmete açılan Başakşehir-Kirazlı metro
hattının Aralık 2014 ayında açılan Marmaray-Yenikapı
bağlantısı ile birlikte İstanbul’un tüm raylı sistem
hatları ile entegrasyonu sağlanmıştır.
OYAKKENT projesinin bulunduğu bölgenin konut
geliştirmesi anlamında en büyük avantajı, İstanbul
70
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
dikkate alınarak, toplu, tek tek veya kısımlar halinde satış,
kiralama, kat karşılığı, hasılat paylaşımı, yap işlet devret
usulü vb. yöntemlerle, kamuya duyurularak, açılacak
ihalelerle rekabet ve piyasa koşullarına göre en verimli
şekilde değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesini ve olursa, yapılan işlemler hakkında Genel
Kurullarda bilgi sunulmasını,”
şeklinde karar önerisinin 55’inci Genel Kurula sunulmasını,
Tensiplerinize arz ederim.
için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini ve olursa yapılan
işlemler hakkında Genel Kurullarda bilgi sunulmasını,
Arz ve teklif ederiz.
(Karar mahiyetinde)
Önerge Sahipleri
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen var mı?
Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulunun söylemek istediği bir
husus var mı?
BAŞKAN - Genel Kurul Üyemiz Ömer LİVVARÇİN’e
teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak isteyen
var mı? Görüyorum ki yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin söylemek
istediği bir husus var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Hayır efendim, katılıyoruz.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL Genel Kurulun Çalışma Tarzı Talimatı gereğince son söz
Genel Kurul Üyelerine aittir. Bu konuda söz almak isteyen
HASAN MEMİŞOĞLU – Efendim, önemli bir konu. üye var mı? Görüyorum ki yok.
Üzerinde geçen yıl ve daha önceden de yapılan çalışmalar
var. Halen devam ediyoruz. Bu görüşler doğrultusunda
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En verimli şekilde
sonuçlandırmayı amaçlıyoruz.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Gündemin sıradaki maddesine geçiyoruz:
GÜNDEM MADDESİ: 2004 yılı 44’üncü Olağan Genel
Kurulunun 21 No.lu kararı gereğince; Temsilciler
Kurulu çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen
dokümanların Kurul üyelerine 30 gün önceden ulaştırılması
uygulamasındaki söz konusu sürenin kısaltılmasına ilişkin
Rapor’un görüşülmesi ve karara bağlanması.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz yine Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen
üye var mı? Yok.
Bu konuya ilişkin bir önerge var; okutuyorum:
Önerge
BAŞKAN – Gündem maddesi, 2004 yılı 44’üncü Olağan
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
OYAK’ın mülkiyetinde bulunan, Başakşehir (İkitelli) OYAKKENT
arazisi içerisindeki konut, ticari, özel proje ve sosyal donatı
alanlarının, aktüeryal denge, şeffaflık, bireysel eşitlik ve
kaynakların adil dağılımı prensipleri çerçevesinde, raporda
açıklanan bölgesel stratejik değerlendirmeler dikkate
alınarak, toplu, tek tek veya kısımlar halinde satış, kiralama,
kat karşılığı, hasılat paylaşımı, yap işlet devret usulü vb.
yöntemlerle, kamuya duyurularak açılacak ihalelerle rekabet
ve piyasa koşullarına göre en verimli şekilde değerlendirilmesi
Genel Kurulunun 21 No.lu kararı gereğince; Temsilciler
Kurulu çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen
dokümanların Kurul üyelerine 30 gün önceden ulaştırılması
uygulamasındaki söz konusu sürenin kısaltılmasına ilişkin
Rapor’un görüşülmesi ve karara bağlanmasıdır.
Konu ile ilgili konuşmak üzere önceden konuşma isteğini
Divana beyan eden Sağlık Astsubay Başçavuş Murat
DEMİR’i kürsüye davet ediyorum.
Murat Bey, buyurun.
MURAT DEMİR
SAĞ.ASB.BÇVŞ.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,
“Temsilciler Kurulu çalışmalarında kullanılmak üzere
gönderilen dokümanların üyelere 30 gün önceden
gönderilmesi uygulamasının 15 güne indirilmesi”
konulu Rapora yönelik değerlendirmeyi arz edeceğim:
2003 yılında gerçekleşen 43’üncü Olağan Genel
Kurulda;
“Temsilciler
Kurulu
çalışmalarında
kullanılmak üzere gönderilen dokümanların, yeterince
71
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Önerge
incelenebilmesi için hazırlanan dokümanların
üyelere 30 gün önceden başlayarak ulaştırılması”
şeklinde 16 No’lu karar alınmış, 2004 yılında
gerçekleşen 44’üncü Olağan Genel Kurulda ise;
16 No’lu karar yürürlükten kaldırılmış, 30 günlük
sürede herhangi bir değişikliğe gidilmeyerek, 21
No’lu karar alınmıştır.
Alınan bu karar çerçevesinde Temsilciler Kurulu
çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen
dokümanların üyelere ulaştırılma süresi halen
Temsilciler Kurulu Toplantı tarihinden 30 gün,
Genel Kurul Toplantı tarihinden ise 45 gün önce
olarak uygulanmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlerin genel
kurullarına ilişkin düzenlemeler kapsamında;
hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde olağan
genel kurul toplantılarının yılın ilk üç ayı içinde (31
Mart’a kadar) yapılması gerektiği belirtilmektedir.
Finansal tablo, kâr dağıtım önerisi ve benzeri
finansal bilgilerin ise genel kurul tarihinden asgari
on beş gün önce pay sahiplerinin kullanımına
hazır bulundurulması gerekmektedir.
Sonuç olarak;
Kurum raporlarının daha sağlıklı hazırlanabilmesi,
15 günlük sürenin gönderilen dokümanların
incelenmesi
açısından
yeterli
olacağı
gerekçeleriyle;
“1. Temsilciler Kurulu çalışmalarında kullanılmak
üzere gönderilen dokümanların, yeterince
incelenebilmesi için üyelere Temsilciler
Kurulu Toplantısından en az 15 gün önceden
ulaştırılması,
2. 2004 Yılı 44’üncü Olağan Genel Kurulun 21
No’lu kararının 1’inci maddesinin iptali,”
şeklinde karar önerisinin 55’inci Genel Kurula
sunulmasını,
Tensiplerinize arz ederim.
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
Temsilciler Kurulu çalışmalarında kullanılmak üzere
gönderilen dokümanların, yeterince incelenebilmesi için
üyelere Temsilciler Kurulu toplantısından en az 15 gün
önceden ulaştırılmasını,
2004 yılı 44’üncü olağan Genel Kurulun 21 No.lu
kararının 1’inci maddesinin iptalini,
Arz ve teklif ederiz.
(Karar mahiyetinde)
Önerge Sahipleri
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında Genel Kurul Üyelerimizden lehte
veya aleyhte söz isteyen var mı? Görüyorum ki yok.
Bu konu hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulunun
söylemek istediği bir husus var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Hayır efendim.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Bu konuda söz
almak isteyen Genel Kurul Üyemiz var mı? Görüyorum
ki yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Gündemin sıradaki maddesine geçiyoruz:
GÜNDEM MADDESİ: Yönetim ve Denetleme
Kurullarının ibrası.
BAŞKAN - Gündem maddesi, Yönetim ve Denetleme
Kurullarının ibrasıdır.
Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası, yeni
Yönetim Kurulu Üyesi seçimi için Tasnif Heyetinin
oluşturulmasına ilişkin bir önerge var; önergeyi
okutuyorum:
BAŞKAN -
Evet, Genel Kurul Üyemiz Murat
DEMİR’e teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak
isteyen var mı? Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurullarının bu hususta
söylemek istediği bir husus var mı?
Önerge
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası ile gündem
maddelerinde yer alan seçimler için oluşturulacak Tasnif
Heyetine;
1 – Jandarma Bakım Yarbay Mahmut AKBULUT,
2 – Deniz İkmal Astsubay Kıdemli Başçavuş Bünyamin
GÖKOĞLU,
3 – Piyade Uzman Çavuş Hüseyin TURAN,
4 – Sivil Memur Levent BERKTAŞ’ın
seçilmelerini,
Seçim sonuçlarında eşitlik olması halinde sıranın Tasnif
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Hayır efendim, uygun
olacağı kanaatindeyiz.
BAŞKAN - Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir.
Bu konuda söz almak isteyen üyemiz var mı?
Görüyorum ki yok.
Bu konuya ilişkin bir önerge var; okutuyorum:
72
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
Heyeti huzurunda kura çekilmesi suretiyle belirlenmesini,
Arz ve teklif ederiz.
Önerge Sahipleri
renkli pusulaya “ibra ediyorum” ya da “ibra etmiyorum”
şeklinde yazılması gerekmektedir.
Evet, oylamayı başlatıyorum…
(Oylar toplandı)
Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrasına ilişkin
oylamanın tamamlandığını ve oy pusulalarının
toplandığını görüyorum.
Oyunu vermeyen sayın üyemiz var mı? Yok.
Şimdi, Tasnif Heyeti tasnif işlemine başlayacaktır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Gösterilen bu adayların her birini ayrı ayrı oylarınıza
sunacağım:
Jandarma Bakım Yarbay Mahmut AKBULUT’u kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Deniz İkmal Astsubay Kıdemli Başçavuş Bünyamin
GÖKOĞLU’nu kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin TURAN’ı kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sivil Memur Levent BERKTAŞ’ı kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Seçim sonucunda eşitlik olması halinde sıranın
Tasnif Heyeti huzurunda kura çekilmesi suretiyle
belirlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Seçilmiş bulunan Tasnif Heyetini tasnif masasına
davet ediyorum...
Evet, teşekkür ediyorum.
Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra oylamasına
geçiyorum:
İbralar gizli oyla yapılacaktır.
Oy pusulalarını lütfen dağıtalım…
Oy pusulaları Yönetim ve Denetleme Kurulları için
ayrı ayrı renklerde hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu için
beyaz renkli pusulaya, Denetleme Kurulu için de sarı
(Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası için yapılan
oylamanın tasnifine başlandı)
Oy tasnif işlemi devam ederken, zamandan tasarruf
etmek için gündemin diğer maddesine geçebiliriz,
Tasnif Heyeti tasnif işlemini tamamladığında tutanağı
Divana sunacak ve Divan da sonuçları Genel Kurulun
bilgisine sunacaktır.
Gündemin sıradaki maddesine geçiyorum:
GÜNDEM MADDESİ: 2015 yılı Çalışma Programı
ve Bütçesi ile 2015-2017 Dönemi Üç Yıllık Plan’ın
sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
BAŞKAN – Gündem maddesi, 2015 yılı Çalışma
Programı ve Bütçesi ile 2015-2017 Dönemi Üç
Yıllık Planın sunulması, görüşülmesi ve karara
bağlanmasıdır.
Konuyla ilgili olarak konuşmak üzere önceden
konuşma isteğini Divana beyan eden Hava Savunma
Astsubay Kıdemli Başçavuş Umut VARDAR’ı kürsüye
davet ediyorum.
Umut Bey, buyurun.
UMUT VARDAR
HV.SVN.ASB.KD.BÇVŞ.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,
OYAK’ın 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi ile
2015-2017 dönemi Üç Yıllık Planı üzerinde yapmış
olduğu tespitleri arz edeceğim.
2015 yılının genel değerlendirmesi kapsamında;
Dünya ekonomisinde;
• 2015 yılında gelişmiş ülkelerin ekonomik
görünümleri ve para politikalarındaki ayrışımların
belirginleşeceği,
• Dünyada Merkez Bankalarının faiz kararı ile varlık
alımı kararlarının küresel büyüme üzerinde belirleyici
olacağı,
• Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasının faiz
artırımının küresel sistemde önemli dalgalanmalara
yol açacağı, bu kararın gelişmekte olan ülkelerde dış
finansman akışını sekteye uğratacağı,
• Jeopolitik risklerin devam edeceği öngörülmektedir.
Bu kapsamda ülke içerisinde;
73
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
• Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği,
• Cari işlemler açığının düşürülmeye çalışılacağı,
• Yapısal reformlarla Türkiye’nin potansiyel büyümesini
artıracak politikalar geliştirileceği Orta Vadeli Planda
ifade edilmiştir.
OYAK’ın 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi
hazırlanırken;
• Üye odaklı hizmet anlayışı ilkelerinden taviz
vermeden en üst düzeyde üye memnuniyetinin
sağlanması,
• Nemayı artıracak yeni yatırımların yapılması,
• Kurum’un büyüyerek güçlenmesi,
• Küresel ekonomideki belirsizlikler ve giderek artan
risk ortamına yönelik tedbirlerin alınması,
• Şirket portföyünün sürekli gözden geçirilerek
güncellenmesi,
• Hızlı kararlar alınarak Kurum kaynaklarının en
verimli alanlarda değerlendirilmesinin esas alındığı
görülmüştür.
Ayrıca, 2015 yılı Çalışma Programının;
• Mali mevzuat düzenlemeleri kapsamında, geçmiş
yıl uygulamaları ve Genel Kurul kararlarıyla oluşan
OYAK politikaları ve devletin ekonomiye ilişkin
öngörülerinin dikkate alındığı,
• Bütçeye esas olmak üzere Merkez Bankasının 2015
yılına ilişkin TÜFE’nin %6.3 artacağı,
• Kurum’un 2015 yılı Çalışma Programının, dünya
ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri dikkate alan
minimum risk hedefi ile hazırlandığı,
• Kurum nakit bütçesinin gerçekçi tahmin ve
varsayımlara dayandırılarak planlandığı tespit
edilmiştir.
2015 yılına ilişkin nakit giriş ve çıkışları incelendiğinde,
yansıda arz edildiği şekilde öngörüldüğü tespit
edilmiştir.
2015 yılı sonunda öngörülen hedefler kapsamında;
•31 Aralık 2015 tarihli OYAK Teknik Bilançosunun
aktifinde yer alan, Grubun toplam yükümlülükleri
ile Kurum’a ait olmayan azınlık payları düşüldükten
sonra kalan Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net
Pozisyonun 21.3 milyar TL olacağı,
•Kurum’un üyelerine olan yükümlülüğünü gösteren
Matematik Rezervin (Üye Rezervi) 19 milyar TL olarak
gerçekleşeceği,
•
Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net Pozisyondan
Matematik Rezerv düşüldüğünde 2.3 milyar TL
Toplam Dağıtıma Esas Kaynak oluşacağı,
•Toplam Dağıtıma Esas Kaynağın üye rezervlerine
aktarılması sonucunda %12 oranında toplam nema
sağlanacağı,
•
Bu nema oranının 2015 yılı için %6.3 olarak
öngörülen TÜFE’ye göre 1.9 katı oranında fazla getiri
sağlayacağı tahmin edilmektedir.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler şimdi 2015-2017
yıllarını kapsayan planla ilgili tespitlerimizi arz
edeceğim:
Söz konusu yılları kapsayan üç yıllık plan döneminde;
• Küresel ekonominin ılımlı ancak dalgalı bir şekilde
toparlanmaya devam edeceği,
• Gelişmekte olan ekonomilerin potansiyel büyüme
hızlarının azalacağı,
• Dünyada yaşanacak ekonomik sorunlardan ve komşu
ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklardan etkilenmenin
kaçınılmaz olduğu öngörülmüştür.
2015-2017 dönemi için hazırlanan üç yıllık plan;
• Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015-2017
dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile Merkez
Bankası’nın enflasyon hedefleri dikkate alınarak
stratejik kurumsal planlama anlayışıyla hazırlanmış,
• “Aktüeryal denge”, “bireysel eşitlik” ve “kaynakların
adil dağılımı” prensipleri gözetilerek, üye
birikimlerine her yıl enflasyonun üzerinde nema
verilmesi hedeflenmiştir.
Ayrıca, söz konusu üç yıllık planın hazırlanmasında;
Tüketici fiyat endeksinin, 2015 yılı için %6, 2016 ve
2017 yılları için %5 olacağı öngörülmektedir.
Plan dönemi öngörülerinin aynen gerçekleşmesi
durumunda Toplam Dağıtıma Esas Kaynağın yansıda
görülen seviyelere ulaşacağı öngörülmüştür.
TOPLAM DAĞITIMA ESAS KAYNAK
Önümüzdeki üç yıllık plan sonunda öngörülen
hedefler kapsamında;
2015 yılında %12 ile TÜFE’nin 1.9 katı, 2016 ve 2017
yıllarında ise %10 ile TÜFE’nin 2 katı nema hedeflendiği
tespit edilmiştir.
Arz ederim.
74
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
BAŞKAN - Evet, Genel Kurul Üyemiz Umut VARDAR’a
edinilmesi ve 205 sayılı Kanun’un 5. maddesinin (b)
fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca,
Yönetim Kurulunun Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu
üye/üyelerinin seçilmesidir.
Hâlen vekâleten yürütülmekte olan Yönetim Kurulu
Üyelikleri değişiklikleri için oylamaya geçiyorum.
Seçim gizli oyla yapılacaktır.
İki üye değişikliği için iki ayrı seçim olacak.
Mavi ve pembe renkli iki ayrı renkte zarf ve pusulası
belirlenmiştir.
Oy pusulalarını dağıtalım lütfen.
Yansıda Milli Savunma Bakanı tarafından gösterilen
iki adayın isimleri yer almaktadır.
teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak
isteyen var mı? Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurullarının söylemek istediği
bir husus var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Yok Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen
Genel Kurul Üyemiz var mı? Görüyorum yok.
Bu konuya ilişkin bir önerge var; okutuyorum:
Önerge
• Tümgeneral Ömer Şevki GENÇTÜRK
• Tuğgeneral Ali AVCI
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
1- 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin 55’inci
Genel Kurulda alınacak kararlara ve ülkemizin içinde
bulunduğu ekonomik konjonktüre göre revize edilerek
uygulanmasını,
2- 2015-2017 Üç Yıllık Planın, yürüyen plan sistemi
çerçevesinde yıllık çalışma programları ile gözden
geçirilerek her yıl ileriye dönük olarak yenilenmesini,
Arz ve teklif ederiz.
(Karar mahiyetinde)
Önerge Sahipleri
İki adayımız mevcut.
Seçtiğimiz aday isminin oy pusulasına yazılması
gerekmektedir.
Diğer Yönetim Kurulu Üyesi seçimi için Genelkurmay
Başkanı tarafından gösterilen iki adayın isimleri
yansıda yer almaktadır.
• Tuğgeneral Mehmet PARTİGÖÇ
• Top.Kur.Alb. İrfan KARAN
Burada da seçtiğimiz aday isminin oy pusulasına
yazılması gerekmektedir.
Evet, seçim işlemini başlattık...
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında lehte veya aleyhte söz isteyen Genel
Kurul Üyemiz var mı? Yok.
Bu konu hakkında Yönetim ve Denetleme Kurullarının
söylemek istediği bir husus var mı?
(Oylar toplandı)
Oyunu kullanmayan sayın üyemiz var mı? Yok.
Oylama işlemi bitmiştir.
Oy pusulalarını Tasnif Heyetine veriyoruz.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Yok efendim.
(Oylamanın tasnifine başlandı)
Tasnif işlemi devam ederken gündemin diğer
maddesine geçebiliriz ve Tasnif Heyeti tasnif işlemini
tamamladığında tutanağı Divana sunacaktır.
Gündemin sıradaki maddesine geçiyorum:
GÜNDEM MADDESİ: 205 sayılı Kanun’un 5.
maddesinin (d) fıkrası ile 6. maddesinin 1. ve 4. fıkraları
hükmü uyarınca, Denetleme Kurulunun Türk Silahlı
Kuvvetleri mensubu 1 asil 2 yedek üyesinin seçilmesi,
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen
Genel Kurul Üyemiz var mı? Yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Gündemin sıradaki maddesine geçiyoruz:
GÜNDEM MADDESİ: Yıl içerisinde vaki Yönetim
Kurulu Üyesi değişiklikleri hakkında bilgi edinilmesi
ve 205 sayılı Kanun’un 5. maddesinin (b) fıkrası ile
8. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, Yönetim
Kurulunun Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu üye/
üyelerinin seçilmesi,
BAŞKAN – Gündem maddesi, 205 sayılı Kanun’un
5. maddesinin (d) fıkrası ile 6. maddesinin 1. ve 4.
fıkraları hükmü uyarınca, Denetleme Kurulunun Türk
Silahlı Kuvvetleri mensubu 1 asil 2 yedek üyesinin
seçilmesidir.
BAŞKAN - Gündem maddesi, yıl içerisinde vaki
Yönetim Kurulu Üyesi değişiklikleri hakkında bilgi
75
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Üç yıllık görev süresi dolan Denetleme Kurulu Üyeliği
için oylamaya geçiyorum.
Seçim gizli oyla yapılacaktır.
Oy pusulalarını lütfen dağıtalım…
Milli Savunma Bakanı tarafından aday gösterilen
isimler yansıda gösterilmektedir.
TASNİF HEYETİ
ÜYE
ÜYE
Mahmut AKBULUT Bünyamin GÖKOĞLU
J.Bkm.Yb. Dz.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
ÜYE
Hüseyin TURAN
P.Uzm.Çvş.
• Tümgeneral Salih KARATAŞ
• Tümgeneral Ata KALKAN
• Tümgeneral Arif ÇETİN
• Tümgeneral İbrahim AYDIN
• Tuğgeneral H.Abdullah DOĞAN
ÜYE
Levent BERKTAŞ
Svl.Me.
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
OYAK 55’inci Olağan Genel Kurulu’nun 16 Mayıs 2015
günü Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü
Brifing Salonunda yapılan toplantısında OYAK
Denetleme Kurulunun ibrası için 31 üyenin katılımlarıyla
oy kullanılmıştır.
Tasnif Heyetince yapılan oyların sayım sonuçları aşağıda
olduğu gibidir.
İşbu tutanağın Heyetçe tarafımızdan imza altına alınmış
olduğunu,
Arz ederiz.
Gösterilen 5 adaydan seçtiğimiz 3 aday isminin oy
pusulasına yazılması gerekmektedir.
Evet, seçim işlemini başlattık...
(Oylar toplandı)
Oylamanın tamamlandığı görünüyor.
Oyunu kullanmayan sayın üyemiz var mı? Yok.
Oylama işlemi bitmiştir.
Oy pusulalarını Tasnif Heyetine veriyoruz.
Denetleme Kurulu
İbra edenler
İbra etmeyenler
Çekimser
(Oylamanın tasnifine başlandı)
Tasnif işlemi devam ederken gündemin diğer
maddesine geçebiliriz ve Tasnif Heyeti tasnif işlemini
tamamladığında tutanağı Divana sunacaktır.
Bu arada Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun
ibralarına ilişkin tutanak gelmiştir; Tasnif Heyetinin
Divan Başkanlığına sunmuş olduğu tutanağı
okutuyorum:
: 31
: --: ---
TASNİF HEYETİ
ÜYE
ÜYE
Mahmut AKBULUT Bünyamin GÖKOĞLU
J.Bkm.Yb. Dz.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
OYAK 55’inci Olağan Genel Kurulunun 16 Mayıs 2015
günü Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü
Brifing Salonunda yapılan toplantısında OYAK Yönetim
Kurulunun ibrası için 31 üyenin katılımlarıyla oy
kullanılmıştır.
Tasnif Heyetince yapılan oyların sayım sonuçları aşağıda
olduğu gibidir.
İşbu tutanağın Heyetçe tarafımızdan imza altına alınmış
olduğunu,
Arz ederiz.
Yönetim Kurulu:
İbra edenler
İbra etmeyenler
Çekimser
ÜYE
Hüseyin TURAN
P.Uzm.Çvş.
ÜYE
Levent BERKTAŞ
Svl.Me.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Böylelikle hem Yönetim Kurulumuz hem de
Denetleme Kurulu ibra edilmiştir; [Yönetim ve
Denetleme Kurulları oy birliği ile ibra edilmiştir]
teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle çıkmasından da
memnunum. Gerçekten, bir şeyi kıyaslarken, çevreye
de bakmak lazım, sırf kendimize değil. Aynı şeyi
Türkiye için de söylüyoruz. Türkiye’nin çevresindeki
ülkelere bakın, Suriye’si var, Irak’ı var, Libya’sı var,
Yemen’i var, hatta Yunanistan’ı var, nasıl yönetildiği…
En son emekli maaşlarının ödenmesinin durdurulması
diye bir haber var. Bizde, Koç Holding var, Sabancı
Holding var, bir de bizim OYAK var. Tüm bunlara
: 31
: --: ---
76
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
BAŞKAN
- Gündem maddesi “Dilekler”in
sunulmasıdır.
Gündem üzerine Genel Kurul Üyemiz Uçak Helikopter
Teknisyen Astsubay Başçavuş Ömer GÜLER’i
konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
bakıldığında, Yönetim Kurulunun da, Denetleme
Kurulunun da görevini hakkıyla yerine getirdiğine
ben de inanıyorum; hem çalışanları hem de Genel
Kurulumuzu tebrik ediyorum.
Gündemimizin sıradaki maddesine geçiyoruz.
GÜNDEM MADDESİ: Dilekler.
ÖMER GÜLER
U/H TEKNS.ASB.BÇVŞ.
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,
Önümüzdeki
dönemlere
yönelik
dilek
ve
temennilerimizi arz edeceğim:
Bilindiği gibi, OYAK’ın vizyonu; üye mutluluğunu daima
göz önünde tutarak, değişim gerekliliğini benimseyip
dünya ve Türkiye’deki yenilikleri yakalamak, OYAK’a
olduğu kadar ülkeye de yararlı yatırımlar yapmak,
OYAK’ın kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl
artan reel kâr dağıtmayı hedeflemektir.
Bu vizyonu doğrultusunda OYAK’ın ana hedefi
üyelerine enflasyon üzerinde reel getiri sağlamak
olmuştur. Bu amacın gerçekleştirilmesinde finansal
araçların katkısına ilave olarak, iştiraklerden elde
edilen gelirler vasıtasıyla da nema artırılmıştır.
Üyeler olarak bizler, OYAK’ın;
• Kuruluş amacına yönelik hizmetleri bireysel eşitlik
ve kaynakların adil dağılımı prensibine göre
yürütmesini,
• Portföy ve iştirak yatırımlarını sürekli revize etmesini,
• Getirilerini üyelere en fazla miktarda yansıtmasını,
• Sosyal hizmet ve tanıtım arayışına devam etmesini,
• Bakmakla mükellef olduğu engelli yakını olan üyelere
mevzuat kapsamında yapılabilecekler hususunda
çalışılmasını,
• Tamamlayıcı bir meslekî emeklilik fonu olarak, ülke
ekonomisine katkısıyla bugün olduğu gibi gelecekte
de örnek olmayı hedeflemesini,
• Yurt içi ve yurt dışında stratejik yatırım fırsatlarının
araştırılmasını,
• Sürdürülebilirlik çatısı altında, çevre duyarlılığını
ve süreçlerin çevreye etkisini izleyerek sürekli
iyileştirmesini,
• İş sağlığı ve güvenliği konularında, ülke
standartlarının ilerisinde ve dünya ile yarışır örnek
politikalarını sürdürmesini,
• Davranışları ve kararları yönlendiren dürüstlük,
şeffaflık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik gibi ortak
değerleri gözetmeye devam etmesini,
• Üye odaklı hizmet anlayışı ilkelerinden taviz
vermeden mümkün olan en üst düzeyde üye
memnuniyetinin sağlanmasını temenni ederiz.
Son olarak, Genel Kurul ve bütün OYAK üyeleri
adına, başta Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel
Müdürümüz olmak üzere OYAK Yönetim ve
Denetleme Kurulları, Genel Müdür Yardımcıları ve
eşdeğer personel, tüm Genel Müdürlük çalışanları ile
OYAK iştiraklerinin yönetici ve çalışanlarına teşekkür
ederiz.
Arz ederim.
BAŞKAN - Ömer GÜLER Bey’e teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerimizden bu konuda söz almak
isteyen var mı? Yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulunun söylemek istediği
bir husus var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Önümüzdeki dönemde
temenniler
doğrultusunda
çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. İyi niyet, takdir konusundaki
dileklerinize teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen
üye var mı? Yok.
Teşekkür ediyorum.
Bu konuya ilişkin önergeler var; sırasıyla okutuyorum:
Önerge
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
Konut kredisi miktarı üst limitinin 190.000 TL’ye
77
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Önerge
çıkarılmasını ve 1 Haziran 2015 tarihinden geçerli olmak
üzere hak eden üyelere kullandırılmasını,
Arz ve teklif ederiz.
(Karar mahiyetinde)
Önerge Sahipleri
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
OYAK’ın 2014 yılında elde edilen başarılarında profesyonel
yönetim anlayışıyla büyük katkıları olan, başta
Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Sayın Hasan
MEMİŞOĞLU ve Genel Müdür Dr. Sayın Şerif Coşkun
ULUSOY olmak üzere, OYAK Yönetim ve Denetleme
Kurulları, Genel Müdür Yardımcıları ve eşdeğer personel,
tüm Genel Müdürlük çalışanları ile OYAK iştiraklerinin
yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz.
OYAK’ın zor koşullar altında görev yapan üyelerinin
beklentilerine bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra
da statü farkı gözetmeksizin, bireysel eşitlik prensipleri
çerçevesinde, faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürerek
cevap vereceğine, ülkemiz için de örnek bir model olarak
üyelerine “güvenli bir gelecek” sağlamak üzere başarılarını
durmaksızın devam ettireceğine olan inancımızla, var
olan güven ve desteğimizi tekrarlayarak, başarılarınızın
devamını dileriz.
Arz ve teklif ederiz
(Temenni mahiyetinde)
Önerge Sahipleri
BAŞKAN - Önerge hakkında Genel Kurul Üyelerimizden
lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? Görüyorum ki yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulunun önerge hakkında
söylemek istediği bir husus var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Bizce mahzuru yok.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen
üye var mı? Yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Bir sonraki önergeyi okutuyorum:
Önerge
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
2015-2018 yılları arasında görev yapacak Genel Kurul
Üyeleri’nin yasal sorumluluklarını yerine getirirken daha
sağlıklı değerlendirmeler yapabilmeleri ve faaliyetler
hakkında bilgi alabilmelerini sağlamak amacıyla OYAK
iştiraklerinin, Yönetim Kurulunun yapacağı plan dâhilinde
yerinde incelenmesinin sağlanmasını,
Arz ve teklif ederiz.
(Karar mahiyetinde)
Önerge Sahipleri
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Önerge hakkında Genel Kurul Üyelerimizden lehte veya
aleyhte söz isteyen var mı? Görüyorum yok.
Bu konu hakkında Yönetim ve Denetleme Kurullarının
söylemek istediği bir husus var mı?
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU - Efendim, Genel Kurulumuzun
bu takdiri ve teveccühü, biz çalışanlara, hem
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve OYAK Genel
Müdürlüğünün tüm çalışanlarına moral vermektedir.
Bu itibarla, Genel Kurulumuza, bu kurullarımız adına
şükranlarımı arz ediyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Önerge hakkında Genel Kurul Üyelerimizden
lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? Görüyorum ki yok.
Yönetim ve Denetleme Kurulunun bu önerge hakkında
söylemek istediği bir husus var mı?
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Bu konuda söz
almak isteyen üye var mı? Görüyorum ki yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Bu arada, hâlen vekaleten yürütülmekte olan Yönetim
Kurulu Üyelikleri değişikliği tasnifi sonuçlanmıştır. Tasnif
Heyetinin tutanakları Divana sunulmuştur.
Milli Savunma Bakanınca Yönetim Kurulu adayı olarak
gösterilenler arasından seçilenlere ilişkin sonucu
okutuyorum:
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
OYAK 55’inci Olağan Genel Kurulu’nun 16 Mayıs 2015
günü Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
HASAN MEMİŞOĞLU – Bu tetkik ve inceleme gezisinin
hem Genel Kurul Üyelerimiz hem de OYAK açısından
önemli olduğunu, faydalı olduğunu değerlendiriyoruz,
iyi oluyor.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Son söz Genel Kurul Üyelerine aittir. Söz almak isteyen
üye var mı? Yok.
O halde önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Bir başka önerge var, bu önergeyi okutuyorum:
78
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
Brifing Salonu’nda yapılan toplantısında, Milli Savunma
Bakanınca Yönetim Kurulu adayı olarak gösterilen Kara
Kuvvetleri Komutanlığı mensubu iki aday arasından gizli
oyla seçim yapılmış olup, Genel Kurulda hazır bulunan 31
üyenin iştirakiyle oy kullanılmış ve Tasnif Heyetince oyların
sayım ve tasnifi yapılarak adayların aşağıda hizalarında
gösterilen miktarda oy almış oldukları tespit edilmiştir.
İşbu tutanağın Heyetçe tarafımızdan imza altına alınmış
olduğunu,
Arz ederiz.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Tümgeneral Ömer Şevki GENÇTÜRK
Tuğgeneral Ali AVCI
TASNİF HEYETİ
ÜYE
ÜYE
Mahmut AKBULUT Bünyamin GÖKOĞLU
J.Bkm.Yb. Dz.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
ÜYE
Hüseyin TURAN
P.Uzm.Çvş.
ÜYE
Levent BERKTAŞ
Svl.Me.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Aldığı Oy Sayısı
27 4
Bu sonuçla da Tümgeneral Mehmet PARTİGÖÇ Yönetim
Kurulu Üyesi olmuştur; hayırlı uğurlu olsun.
Milli Savunma Bakanınca Denetleme Kurulu adayı olarak
gösterilen Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 5 aday
arasından yapılan seçime ilişkin sonucu okutuyorum:
TASNİF HEYETİ
ÜYE
ÜYE
Mahmut AKBULUT Bünyamin GÖKOĞLU
J.Bkm.Yb. Dz.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
ÜYE
Hüseyin TURAN
P.Uzm.Çvş.
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
OYAK 55’inci Olağan Genel Kurulunun 16 Mayıs 2015
günü Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü
Brifing Salonunda yapılan toplantısında, Millî Savunma
Bakanınca Denetleme Kurulu adayı olarak gösterilen
Jandarma Genel Komutanlığı mensubu beş aday
arasından bir asil iki yedek üyenin gizli oyla seçimleri
yapılmış olup, Genel Kurulda hazır bulunan 31 üyenin
iştirakiyle oy kullanılmış ve Tasnif Heyetince oyların
sayım ve tasnifi yapılarak adayların aşağıda hizalarında
gösterilen miktarda oy almış oldukları tespit edilmiştir.
İşbu tutanağın Heyetçe tarafımızdan imza altına alınmış
olduğunu,
Arz ederiz.
ÜYE
Levent BERKTAŞ
Svl.Me.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Bu sonuçla Tümgeneral Ömer Şevki GENÇTÜRK Yönetim
Kurulu Üyesi olmuştur; hayırlı uğurlu olsun.
Tasnif Heyetinin şimdi de Genelkurmay Başkanınca
Yönetim Kurulu adayı olarak gösterilenler arasından
seçilenlere ilişkin tutanağını okutuyorum:
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
ASİL :
Tümgeneral Salih KARATAŞ YEDEK :
1. Tümgeneral İbrahim AYDIN 2. Tümgeneral Ata KALKAN
55’inci Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına
OYAK 55’inci Olağan Genel Kurulu’nun 16 Mayıs 2015
günü Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü
Brifing Salonunda yapılan toplantısında, Genelkurmay
Başkanınca Yönetim Kurulu adayı olarak gösterilen Kara
Kuvvetleri Komutanlığı mensubu iki aday arasından gizli
oyla seçim yapılmış olup, Genel Kurul’da hazır bulunan 31
üyenin iştirakiyle oy kullanılmış ve Tasnif Heyetince oyların
sayım ve tasnifi yapılarak adayların aşağıda hizalarında
gösterilen miktarda oy almış oldukları tespit edilmiştir.
İşbu tutanağın Heyetçe tarafımızdan imza altına alınmış
olduğunu,
Arz ederiz.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Aldığı Oy Sayısı
Tuğgeneral Mehmet PARTİGÖÇ
25 Albay İrfan KARAN
6
Aldığı Oy Sayısı
28
19
17
TASNİF HEYETİ
ÜYE
ÜYE
Mahmut AKBULUT Bünyamin GÖKOĞLU
J.Bkm.Yb. Dz.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
ÜYE
Hüseyin TURAN
P.Uzm.Çvş.
79
ÜYE
Levent BERKTAŞ
Svl.Me.
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
yatırımlarınızın biraz daha ihracata dönük, ihracat
oranı yüksek olan sektörlerde olmasını temenni
ediyorum sadece.
Zira, ülkemizin 2023 hedefleri ortada, 500 milyar
dolar ihracat hedefi ortada. OYAK gibi büyük bir
kuruluşun bu hedefe ulaşmada ben çok büyük
katkısı olacağını düşünüyorum ve bu vesileyle tekrar
Yönetim Kurulu Başkanımız, Üyelerimiz, Denetleme
Kurulu Üyelerimiz, Genel Müdürümüz ve üst yönetim
ile bütün OYAK çalışanlarına bu gösterilen muhteşem
başarı dolayısıyla şükranlarımı arz ediyorum.
Saygılarımla.
Böylelikle, Tümgeneral Salih KARATAŞ, Denetleme
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Teşekkür ediyorum.
Genel Kurul Üyelerinden söz almak isteyen var mı?
Ben Osman Bey’e söz vereyim; Osman Bey, buyurun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Osman Bey.
OSMAN OKYAY
KALE Şirketler Grubu
Teknik Bölüm Başkanı
Osman Bey de, sanayiden gelen, yani bu işin ne kadar
zor olduğunu bilen birisi olarak görüşlerini dile getirdi.
Mustafa SARILAR Bey, bir şey eklemek ister misiniz?
Sayın Bakanım, Muhterem Hazırun;
Efendim, öncelikle zorlu rekabet şartları dahilinde
%17.2 gibi muhteşem bir nema oranını sağladığı için,
bu konuda emeği geçen; Yönetim Kurulu Başkanımız,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu
Üyelerimiz, Genel Müdürümüz ve üst yönetime
özellikle burada şükranlarımı arz etmek istiyorum.
Bir vatandaş olarak, bir sanayici olarak ve OYAK Genel
Kurul Üyesi olarak beni aslında bu nema oranından
daha fazla mutlu eden bir konu ise, OYAK’ın son
yıllardaki yatırımlarının ağırlıklı olarak sanayiye
yapılıyor olmasıdır. Avrupa Birliği’ndeki ekonomik
sıkıntılar ortada, ama Almanya’nın durumu da ortada.
Bugün Almanya’yı Avrupa Birliği’nden farklılaştıran
bir tek husus var, o da sanayileşmesi, muhteşem bir
sanayileşme örneği olması.
Ben, Türkiye’nin de bölgesinin Almanya’sı olacağına
inanan bir kişi olarak, OYAK’ın yatırımlarının sanayiye
dönük olması, hakikaten, beni çok gururlandırıyor
ve böyle bir organizasyonun bir parçası olmak,
hakikaten, benim için büyük bir gurur meselesi.
Bununla birlikte
küçük bir
ÜLKEMİZİN 2023
temennim de
HEDEFLERİ ORTADA,
olacak. Rakamlara
baktığımız zaman
500 MİLYAR DOLAR
3.9 milyar dolar
İHRACAT HEDEFİ
olan ihracatımızın,
ORTADA. OYAK GİBİ
yaklaşık 3
BÜYÜK BİR KURULUŞUN
milyar doları
BU HEDEFE ULAŞMADA
OYAK Renault
BEN ÇOK BÜYÜK
vasıtasıyla
KATKISI OLACAĞINI
sağlanıyor. Ben,
bundan sonraki
DÜŞÜNÜYORUM
sanayi
MUSTAFA SARILAR
Sivas Kızılay Şube Başkanı
Sayın Bakanım, Değerli Üyelerimiz;
Ben teşekkür etmekten başka, tabii ki, bir şey
bulamıyorum. Geçen yıl da aynı şeyleri söylemiştim.
Osman Bey’in söylediği gibi, rekabetin çok olduğu
bir dönemde böyle bir başarı yakalamamız,
hakikaten, gurur verici bir şey. Ben, yine Osman
Bey’e katılıyorum, yatırımlarımızın gerçekten sanayi
yönüne doğru kayması, istihdama katkı sağlamanız
açısından çok önemli. İhracatımızın ona göre
artmasının da Türkiye için çok önemli olduğuna
inanıyorum. Başarılarınızdan dolayı kutluyorum,
tebrik ediyorum. %17.2 gibi bir nemayı, biz de bir
iş adamı olarak
çok fevkalade
görüyoruz.
%17.2 GİBİ BİR
“Bütün
NEMAYI, BİZ DE BİR
üyelerinize
İŞ ADAMI OLARAK
hayırlı olsun”
ÇOK FEVKALADE
diyorum ve
GÖRÜYORUZ. “BÜTÜN
başarılarınızın
ÜYELERİNİZE HAYIRLI
devamını
diliyorum.
OLSUN” DİYORUM
VE BAŞARILARINIZIN
Hepinize saygılar
sunuyorum.
DEVAMINI DİLİYORUM.
80
55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Dolayısıyla, Türkiye’nin de yabancı yatırıma ihtiyacı
“Dilek ve temenni”de son söz olarak söz almak isteyen var. Niçin? Kendi yatırımlarını finanse edemediği için.
İşte, bu OYAK, tasarrufu artırmak için ve yine, gerek
var mı?
Osman Bey [Osman OKYAY - Genel Kurul Üyesi]
Teşekkür ediyorum, görüyorum yok.
gerek Mustafa Bey’in de [Mustafa SARILAR - Genel
O halde, gündemin son maddesine geldik.
Kurul Üyesi] söylediği gibi, Türkiye’nin mutlaka,
GÜNDEM MADDESİ: Kapanış.
olmazsa olmazı, hizmet sektörüyle değil, sanayisiyle
ayakta tutacak, krizleri en kısa zamanda atlatabilecek
sektörü de sanayi sektörü. İşte, ben OYAK’a, bu sanayi
DİVAN BAŞKANI
sektörümüzü diri tuttuğu için, ayakta tuttuğu için, ileri
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ’IN
götürdüğü için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm
KAPANIŞ KONUŞMASI
kurumlarımızın da OYAK’a destek olmaları gerektiğine
Genel Kurulumuzun Sayın Üyeleri, Değerli inanıyorum.
Misafirlerimiz;
Yurt dışında gelişmiş ülkelerde de OYAK benzeri
Gündemin son maddesi “kapanış”tır. Bu kapanışla birçok örnekler olduğunu biliyoruz. En son, Afrika’dan
ilgili gerçekten gurur duydum. Ben, her zaman çok geldiler. Gabon Savunma Bakanıyla görüştük,
net, açık, özü-sözü bir olan birisiyim. Keşke, Türkiye’de “Biliyoruz ki sizde çok başarılı bir uygulama var.
OYAK gibi 100 tane şirket olsa, başka şirkete gerek yok. OYAK benzerini biz de kendimiz kurmak istiyoruz.”
Türkiye’nin bütün toplamış olduğu vergiler toplanmış dediler. Yani, dışarıdaki ülkelere de örnek olmuş
mudur? Olmuştur. Dolayısıyla, biz de, elemanlarınızı
olur, doğru mudur?
Dolayısıyla, bu açık bir başarı, açık bir gurur… Başarı gönderirseniz gereken her türlü teknik bilgi yapılır,
Türkiye’ye artı değer, katma değer sağlamışsa bu da tecrübe paylaşımı yapılır; yok, eğer siz göndermezseniz
Türkiye’nin başarısıdır. Bunu sağlayan herkese, hem de bizi davet ederseniz, bizim de size katkımız olur, biz
üyelerimize, hem burada, Genel Kurulda görevli de elemanlarımızı göndeririz, bu konuda size gereken
olanlara, hem de onların vermiş oldukları çerçeve tecrübe paylaşımında bulunuruz dedik.
doğrultusunda, talimat doğrultusunda görevlerini Gönlümüzden geçen, ülkemizde tüm çalışanların
yapan Yönetim Kurulu’na, Denetleme Kuruluna da benzer mesleki emeklilik fonları olsun. Üyelerinin
ve onlar tarafından belirlenen bütün yöneticilere tasarruflarının uzun vadeli ve istihdam yaratan büyük
yatırımlara dönüştürebilsin. Dolayısıyla çalışanlarımız
huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
OYAK, üyelerinin birikimlerine katkıda bulunma da emekliliklerinde daha iyi bir getiri ve yaşama sahip
çabalarını, iyi bir yaşam ortağı olma misyonunu olabilsinler.
kurulduğundan bu yana başarıyla daha da ileri OYAK, Türkiye’de bu anlamda, hakikaten, öncü ve
örnek bir modeldir.
taşımaktadır.
Özgün bir model olan OYAK’ın diğer kurumlara da Genel Kurulda paylaşmış olduğunuz yapıcı ve yol
gösterici tüm görüş, öneri ve eleştiriler, gelecek yıllarda
örnek olmasını temenni ediyorum.
Türkiye’nin en büyük eksikliği tasarruf eksikliğidir. OYAK’ın hizmet kalitesinin artmasına, dolayısıyla
Yabancı sermayeye niçin ihtiyacımız var? Kendi daha başarılı, daha etkin bir kurum olmasına katkıda
yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla finanse bulunacaktır.
edebilir yeterliğe ulaşmadık. Bu sadece bizim için Genel Kurulumuzda alınan kararların Kurumun
değil, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’le geleceğini şekillendireceği gibi, gücünü artıracağı da
aşikârdır.
beraber NATO Zirvesinde
Chicago’ya gittiğimizde,
üyelerine,
KEŞKE, TÜRKİYE’DE OYAK GİBİ 100 TANE OYAK,
Chicago’nun, biz “valisi”
kurulduğundan
beri
diyoruz
ama
onlar ŞİRKET OLSA, BAŞKA ŞİRKETE GEREK YOK. yasal yardım ve sosyal
devlet başkanıdır yani, TÜRKİYE’NİN BÜTÜN TOPLAMIŞ OLDUĞU hizmetleri, sürekli artan
Chicago’nun
Devlet VERGİLER TOPLANMIŞ OLUR, DOĞRU
oranlarda ve üyeleri
Başkanı, öyle, Amerika’nın MUDUR?
arasında rütbe, sınıf,
değil, Chicago’nun, “Türk
statü farkı gözetmeden,
DOLAYISIYLA, BU AÇIK BİR BAŞARI, AÇIK
yatırımcılarını Chicago’ya
bireysel
eşitlik
bekliyoruz.” dedi. Yani, BİR GURUR… BAŞARI TÜRKİYE’YE ARTI
prensipleri çerçevesinde
dünyanın süper gücü DEĞER, KATMA DEĞER SAĞLAMIŞSA BU
sunmaktadır.
yabancı
yatırımcıyı DA TÜRKİYE’NİN BAŞARISIDIR.
OYAK’ın,
kuşkusuz,
Chicago’ya
bekliyor.
önümüzdeki dönemlerde
81
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
de üzerine düşen her türlü
BAŞKAN – Tabii, Mustafa Bey,
görevi, üstün hizmet anlayışı GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN,
buyurun lütfen.
içinde, ülkemize ve üyelerine ÜLKEMİZDE TÜM ÇALIŞANLARIN
MUSTAFA SARILAR (Sivas
karşı
sorumluluklarının DA BENZER MESLEKİ EMEKLİLİK
Kızılay Şube Başkanı)– Yani
bilincinde, gelişmiş ülkelerdeki
FONLARI OLSUN. ÜYELERİNİN
biraz
haddimizi de aşmış
benzer kuruluşlar çizgisinde
TASARRUFLARININ
UZUN
olabiliriz,
kusura bakmayın.
ve
çalışmalarını
geleceğe
VADELİ
VE
İSTİHDAM
YARATAN
Şimdi, Renault’u görüyorum,
güvenle bakma yolunda daha
3.5 milyar dolar civarında bir
da yoğunlaştırarak, sizlerin BÜYÜK YATIRIMLARA
ihracat söz konusu. Belki de
desteğiyle, başarıyla yerine DÖNÜŞTÜREBİLSİN.
bunun %50-60’ı ithalat olarak
getireceğine olan inancım da DOLAYISIYLA ÇALIŞANLARIMIZ
tamdır.
DA EMEKLİLİKLERİNDE DAHA İYİ aldığımız ve sonradan ihraç
ettiğimiz şeyler olabilir. Biz
Bugün yapılan 55’inci Olağan BİR GETİRİ VE YAŞAMA
bunları yapma yoluna OYAK
Genel Kurulumuzda alınan karar
SAHİP OLABİLSİNLER.
olarak gidebilir miyiz? Sayın
ve dile getirilen temennilerin
Cumhurbaşkanımızın da arzusu
OYAK,
TÜRKİYE’DE
BU
üyelerimize,
Kurumumuza
bir otomobil markası. “OYAK
ve ülkemize yararlı olmasını ANLAMDA, HAKİKATEN, ÖNCÜ
bunda öncülük edebilir mi?”
diliyorum.
VE ÖRNEK BİR MODELDİR.
diye öyle bir heyecanım var.
55’inci Olağan Genel Kurul
Bunu paylaşmak isterim. En
toplantısını kapatmadan önce
azından ithalat konusunda birazcık tasarruf sağlamış
bu başarılı sonuçların elde edilmesinde profesyonel
oluruz diye düşünüyorum.
yönetim anlayışıyla büyük katkıları olan, başta
Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Sayın Teşekkür ediyorum.
Hasan MEMİŞOĞLU’na ve Genel Müdür Sayın Coşkun BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
ULUSOY’a, OYAK Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Mustafa Bey, aynısını ben de, Hasan Bey ile Coşkun
OYAK yönetici ve çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür Bey bana geldiğinde, farklı şekilde söylemiştim. Onlar
ediyorum.
da “Böyle bir şeyi yapsak çok iyi olurdu.” dediler. Ben
Ayrıca, bu Genel Kurul çalışmasında bana yardımcı de onların bir gayret içerisinde olduklarını biliyorum.
olan siz Genel Kurul Üyelerine... Beklentimizden çok
daha iyi sürede bitti. Bu, gidişattan memnuniyetimizi MUSTAFA SARILAR (Sivas Kızılay Şube Başkanı)–
gösteriyor demektir. Çünkü, en iyi yönetim, varlığını İnşallah.
belli ettirmeyen yönetimdir. Varlığını belli ettirmeyen BAŞKAN - Hasan Bey, herhangi bir şey söyleyecek
yönetimler boşuna zaman harcamaz. İşte, biz de Genel misiniz?
Kurul Üyelerimizin de zamanını fazla harcamadık.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (E) KORGENERAL
Genel Kurul Üyelerine, konuklara ve emeği geçen
HASAN MEMİŞOĞLU – Hayır efendim.
personele bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Nice başarılı Genel Kurullarda, BAŞKAN - Böylelikle Genel Kurulumuzu tamamladık.
Hem OYAK’a hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını
inşallah, hep beraber bir arada oluruz diyorum.
diliyor, Yüce Heyetimizi saygıyla selamlıyorum.
MUSTAFA SARILAR (Sivas Kızılay Şube Başkanı)–
Sayın Bakanım, bir iki cümle söyleyebilir miyim,
müsaade eder misiniz?
KAPANMA SAATİ: 12.47
82
55’inci OLAĞAN GENEL KURUL
KARAR ve TEMENNİLERİ
83
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
55’inci OLAĞAN GENEL KURUL
KARAR ve TEMENNİLERİ
KARARLAR
Karar
Karar
Yeni TTK çerçevesinde, OYAK ve Grup Şirketlerinin
Uluslararası
Muhasebe/Finansal
Raporlama
Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe/
Finansal
Raporlama
Standartları
(TMS/
TFRS) kapsamında hazırlanan ve bağımsız
denetimden
geçen
2014
yılı
konsolide
finansal tablolarında, 2.948.216.663,67 TL’lik
(ikimilyardokuzyüzkırksekizmilyonikiyüzonaltıbin
altıyüzaltmışüçtürklirasıaltmışyedikuruş) “toplam
dağıtıma esas kaynak” oluşmuştur.
OYAK’ın mülkiyetinde bulunan, Başakşehir (İkitelli)
OYAKKENT arazisi içerisindeki konut, ticari, özel
proje ve sosyal donatı alanlarının, aktüeryal denge,
şeffaflık, bireysel eşitlik ve kaynakların adil dağılımı
prensipleri çerçevesinde, raporda açıklanan
bölgesel stratejik değerlendirmeler dikkate
alınarak, toplu, tek tek veya kısımlar halinde satış,
kiralama, kat karşılığı, hasılat paylaşımı, yap işlet
devret usulü vb. yöntemlerle, kamuya duyurularak
açılacak ihalelerle rekabet ve piyasa koşullarına göre
en verimli şekilde değerlendirilmesi için Yönetim
Kuruluna yetki verilmesini ve olursa yapılan işlemler
hakkında Genel Kurullarda bilgi sunulmasını,
OYAK Kanunu’nda belirtilen cari yıl %5 teknik
faiz tutarı, TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal
tablolarda toplam dağıtıma esas kaynak tutarına
dâhil edilmiş olup Genel Kurul kararı sonrasında üye
hesaplarına yansıtılacaktır.
Karar
1-Temsilciler Kurulu çalışmalarında kullanılmak
üzere gönderilen dokümanların, yeterince
incelenebilmesi
için
üyelere
Temsilciler
Kurulu toplantısından en az 15 gün önceden
ulaştırılmasını,
Bu çerçevede, TMS/TFRS kapsamında konsolide
finansal tablolar baz alınarak hazırlanan teknik
tablolarda (teknik bilanço ve teknik gelir
gider tabloları) yer alan 2.948.216.663,67 TL
(ikimilyardokuzyüzkırksekizmilyonikiyüzonaltıbin
altıyüzaltmışüç türklirasıaltmışyedikuruş tutarındaki
“toplam dağıtıma esas kaynağın” (teknik faiz
dahil) tamamının, bireysel üye ortalama rezervine
%17.2 olarak gerçekleşen toplam nema oranında
uygulanması suretiyle,
2-2004 yılı 44’üncü Olağan Genel Kurulun 21 nolu
kararının 1’inci maddesinin iptalini,
Karar
1-Aktif üyelerin 31 Aralık 2014 tarihindeki
rezervlerine (teknik faiz dahil) ilave edilerek
emeklilik yardımlarının arttırılmasını,
1-2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin 55’inci
Genel Kurulda alınacak kararlara ve ülkemizin
içinde bulunduğu ekonomik konjonktüre göre
revize edilerek uygulanmasını,
2-Emekli Maaşı Sistemindeki üyelerin 31 Aralık 2014
tarihindeki rezervlerine (teknik faiz dahil) ilave
edilmesini,
2-2015-2017 Üç Yıllık Planın, yürüyen plan sistemi
çerçevesinde yıllık çalışma programları ile
gözden geçirilerek her yıl ileriye dönük olarak
yenilenmesini,
3-2014 yılı başından bugüne kadar emeklilik
yardımına hak kazanarak üyelikten ayrılmış olanlar
ile EMS’den çıkanlara ve pay azaltımı yapanlara,
ayrılış tarihine göre hesaplanarak (ayrıldıkları
tarihte kendilerine veya hak sahiplerine ödenen
teknik faiz hariç) kendilerine veya hak sahiplerine
22 Mayıs 2015 tarihinden itibaren ödenmesini,
84
KARAR ve TEMENNİLER
55’inci OLAĞAN GENEL KURUL
KARAR ve TEMENNİLERİ
Karar
Konut kredisi miktarı üst limitinin 190.000 TL’ye
çıkarılmasını ve 01 Haziran 2015 tarihinden geçerli
olmak üzere hak eden üyelere kullandırılmasını,
Karar
2015-2018 yılları arasında görev yapacak Genel Kurul
Üyeleri’nin yasal sorumluluklarını yerine getirirken
daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmeleri ve
faaliyetler hakkında bilgi alabilmelerini sağlamak
amacıyla OYAK iştiraklerinin, Yönetim Kurulunun
yapacağı plan dâhilinde yerinde incelenmesinin
sağlanmasını,
TEMENNİ
Temenni
OYAK’ın 2014 yılında elde edilen başarılarında
profesyonel yönetim anlayışıyla büyük katkıları olan,
başta Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral
Sayın Hasan MEMİŞOĞLU ve Genel Müdür Dr. Sayın
Şerif Coşkun ULUSOY olmak üzere, OYAK Yönetim ve
Denetleme Kurulları, Genel Müdür Yardımcıları ve
eşdeğer personel, tüm Genel Müdürlük çalışanları
ile OYAK iştiraklerinin yönetici ve çalışanlarına
teşekkür ederiz.
OYAK’ın, zor koşullar altında görev yapan üyelerinin
beklentilerine bugüne kadar olduğu gibi, bundan
sonra da statü farkı gözetmeksizin, bireysel eşitlik
prensipleri çerçevesinde, faaliyetlerini en iyi şekilde
sürdürerek cevap vereceğine, ülkemiz için de örnek
bir model olarak üyelerine “güvenli bir gelecek”
sağlamak üzere başarılarını durmaksızın devam
ettireceğine olan inancımızla, var olan güven ve
desteğimizi tekrarlayarak, başarılarınızın devamını
dileriz.
85
YÖNETİM ve DENETLEME
KURULLARI YENİ ÜYELERİ
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
YÖNETİM KURULU YENİ ÜYELERİ
(E) Korg. Ömer Necati ÖZBAHADIR 1953 yılında Malatya’da doğmuş olup
memleketi Trabzondur.
1973 yılında Kara Harp Okulundan, 1974 yılında da Zırhlı Birlikler Okulundan
mezun olmuş ve çeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra 1998 yılında
Tuğgeneralliğe, 2002 yılında Tümgeneralliğe, 2006 yılında da Korgeneralliğe
terfi etmiştir.
ÖMER NECATİ
ÖZBAHADIR
(E) KORGENERAL
Tugay, Tümen ve Kolordu komutanlıklarının yanı sıra Daire Başkanlıkları, TSK
Sağlık ve GATA Komutanlığı, K.K. EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı ile K.K. Loj.K.lığı
görevlerinde bulunduktan sonra 2012 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekli
olmuştur.
(E) Korg. Ömer Necati ÖZBAHADIR evli ve 2 çocuk babası olup, bir torun
sahibidir.
Yönetim Kurulu
Başkanı
Tümg. Ömer Şevki GENÇTÜRK 1963 yılında Tokat Turhal’da doğmuştur.
1985 yılında Kara Hap Okulundan, 1986 yılında da Topçu ve Füze Okulundan
mezun olmuş ve çeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra 2010 yılında
Tuğgeneralliğe terfi ederek Tugay Komutanlığı ve Daire Başkanlıkları
görevlerinde bulunmuş ve 2014 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Halen
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Tümg. Ömer Şevki GENÇTÜRK evli ve 2 çocuk babasıdır.
ÖMER ŞEVKİ
GENÇTÜRK
TÜMGENERAL
Yönetim Kurulu Üyesi
88
YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI YENİ ÜYELERİ
YÖNETİM KURULU YENİ ÜYELERİ
Tuğg. Mehmet PARTİGÖÇ 1967 yılında Konya’da doğmuştur.
1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1990 yılında da Piyade Okulundan mezun
olmuş ve çeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra 2013 yılında Tuğgeneralliğe
terfi etmiştir. Halen Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı
görevini yürütmektedir.
Tuğg. Mehmet PARTİGÖÇ evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.
MEHMET PARTİGÖÇ
TUĞGENERAL
Yönetim Kurulu Üyesi
DOÇ.DR.
BEŞİR FATİH DOĞAN
Doç.Dr. Beşir Fatih DOĞAN 1973 yılında Yozgat’ta doğmuştur.
1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan
Sayın DOĞAN, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ticaret Hukuku
bölümünde yüksek lisans, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de doktora
eğitimini tamamlamıştır.
1995 yılında akademisyen olarak başladığı meslek hayatına 2012 yılından
itibaren doçent olarak devam etmekte olup halen Hacettepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde görev yapmaktadır. 2015 yılında seçilmiş olduğu Ankara
1 No.lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanlığı görevine de devam
etmektedir.
Doç.Dr. Beşir Fatih DOĞAN evli ve 4 çocuk babası olup İngilizce ve Almanca
bilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi
89
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
YÖNETİM KURULU YENİ ÜYELERİ
Ümit AYDINOĞLU 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Sayın AYDINOĞLU, 2003
yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, 2013 yılında ise Kamu Gözetim
Kurumu Bağımsız Denetçi unvanını almıştır. 2013-2014 yılları arasında İller
Bankası A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Halen özel
sektörde çalışma hayatına devam etmektedir.
Ümit AYDINOĞLU evli ve 2 çocuk babasıdır.
ÜMİT AYDINOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL ERMAN
HV.UÇK.BKM.ASB.
KD.BÇVŞ.
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Halil ERMAN 1975 yılında Ankara’da doğmuştur.
1992 yılında Balıkesir Teknik Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olmuş,
1993 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nda Jet Motor Teknisyenliği
eğitimini tamamlayarak Astsubay Çavuş olarak göreve başlamıştır. Teknoloji
Yönetimi alanındaki yüksek lisans eğitimini 2014 yılında Kara Harp Okulu
Savunma Bilimleri Enstitüsünde tamamlamış, Bilim ve Teknoloji Politikaları
alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli
birliklerde eğitim ve görev yapmış, 2008 yılından itibaren de Hava Kuvvetleri
Personel Başkanlığı Bireysel Eğitim Şubesinde görev yapmaktadır.
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Halil ERMAN evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce
bilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi
90
YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI YENİ ÜYELERİ
DENETLEME KURULU YENİ ÜYESİ
Tümg. Salih KARATAŞ 1963 yılında Malatya’da doğmuştur.
1984 yılında Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra Piyade Sınıf
Okulu ve Jandarma Subay Kursu eğitimlerini tamamlamıştır. 1986 yılından
itibaren çeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra 2010 yılında Tuğgeneralliğe
terfi ederek Tugay ve Bölge Komutanlıkları görevlerinde bulunmuş ve 2014
yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Halen Jandarma Genel Komutanlığı
Lojistik Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Tümg. Salih KARATAŞ evli ve 1 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.
SALİH KARATAŞ
TÜMGENERAL
Denetleme Kurulu
Üyesi
91
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
ve GENEL BİLGİLER
93
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
OYAK ÜYELERİNE YÖNELİK
2014 YILI FAALİYETLERİ
• OYAK, 7,954 üyesine Emeklilik Yardımı, 1,049 üyesine Aidat İadesi, 215 üyesine Maluliyet Yardımı ve 366
üyesine Ölüm Yardımı yapmıştır.
• Emekli Maaşı Sistemindeki 58,831 üyemizden 43,214’ü kendi tercihleri doğrultusunda Emekli Maaşı
almış, 3,025 üyemiz kendi isteği ile veya vefat nedeniyle Sistem’den çıkmış ve/veya pay azaltımı
yapmıştır.
• Konut Kredisi hizmetinden 878 OYAK Kaynaklı Borç Verme hizmetinden 26,841 Rezerv Karşılığı %80
Borç Verme hizmetinden 316 üyemiz yararlanmıştır.
• Konut Ön Biriktirim Fonundaki üye sayısı 98,692 olmuştur.
• Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi’ndeki iştirakçi sayısı 4,962’dir.
• MAİS’ten OYAK üyelerine özel kampanya:
Kampanya kapsamında, OYAK üyeleri Genel Kurul kararı doğrultusunda saptanan uygun koşullarda
Renault ve Dacia marka otomobil sahibi olabilmişlerdir. 04 Kasım - 05 Aralık 2014 tarihleri arasında
düzenlenen kampanya kapsamında otomobillerini Şubat veya Mart 2015 teslim seçenekli alan OYAK
üyelerine dönem zarfında otomobil bedeline gelebilecek herhangi bir zamdan etkilenmeme garantisi
de sunulmuştur.
Kampanyadan 2,678 OYAK üyesinin başvurusu alınmıştır.
• OYAK Tanıtım Konferansları:
2014 yılında OYAK ve Genelkurmay Başkanlığının koordinasyonunda kuvvet karargâhları, askeri
okullar ile asgari tugay düzeyindeki birliklerde personele yönelik 75 adet OYAK Tanıtım Konferansı
düzenlenmiştir.
Asgari tugay düzeyindeki birlikler belirlenirken önceki dönemlerde tanıtım konferansı verilmemiş
olan birlikler tercih edilmiştir. 2014 yılında düzenlenen konferanslar sonucunda OYAK toplam 19,200
üyesine ulaşmıştır.
Konferanslar OYAK’ın üye taleplerini tespit etmek, gelen sorulara cevap vermek, görüş ve önerileri
kayıt altına almak adına son derece verimli bir ortam sunmaktadır. Konferanslarda elde edilen geri
bildirimler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilmekte ve gerekli noktalarda çalışmalar yapılmakta
ve uygulamaya alınmaktadır. Hizmetlere yönelik iyileştirme çalışmaları ve temenniler, Yönetim
Kurulunun onayı sonrasında Genel Kurul Ön Çalışmalarında Genel Kurul üyeleriyle görüşmeye
açılmaktadır. OYAK 2015 yılında da tanıtıcı seri konferanslara devam etmektedir.
• 54’üncü Olağan Genel Kurul sonrası yayınlanan OYAK Dergisi ve Ekim 2014 tarihli Üyelerle Sohbet
Dergisi OYAK Web sitesinde yayınlanmış, ayrıca Emekli Maaşı Sistemindeki üyelerimizin adreslerine
de postalanmıştır.
(2014 sonu itibarıyla)
İletişim Kanalları
Çağrı Merkezi
Sesli Yanıt Sistemi
Hizmet Sunum Telefon
E-posta
Evrak - Faks
Yüz yüze görüşme
Web Sitesi
Gönderilen SMS
Gönderilen E-posta
İletişim Genel Toplam
OYAK-Üye iletişiminde
yaklaşık 14 MİLYON
temas sağlanmıştır.
94
İletişim Frekansı
243,170
142,408
68,427
10,618
31,088
22,079
9,652,333
3,308,512
427,421
13,906,056
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
GETİRİ ORANLARININ­­­­­­
KARŞILAŞTIRMASI
Emekli Maaşı Sistemi, Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi ve Konut Ön Biriktirim Fonu
nemalarının mevduat faizi ve enflasyon ile karşılaştırması
%
20
17.2
15.3
15
14.2
11.6
12.0
11.59
12.3
9.6
10
8.7
6.71
6.37
6.2
8.41
7.4
8.17
5
2012
%
2013
2014
2012
2013
2014
Mevduat Faizi (Net)*
6.71
6.37
8.41
Enflasyon Oranı (TÜFE)
6.2
7.4
8.2
11.55
8.73
11.59
12.0
9.6
12.3
14.2
15.3
17.2
Konut Ön
Biriktirim Fonu
Bağışa Dayalı Emekli
Geliri Sistemi
Emekli Maaşı Sistemi
* Mevduat faizleri bankaların 3 aylık ortalamalarıdır.
95
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
EMEKLİ OLACAK
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'nde­ki gö­rev­le­rin­den ay­rı­la­rak emek­li ola­cak üye­le­ri­mi­zin, emek­li­lik
işlem­le­rine başlamadan önce OYAK üyeliklerinin devam edip etmemesine, devam edeceklerse
de hangi katılım payı ile devam edeceğine karar vermeleri gerekmektedir.
OYAK üyeliğine devam etmeme kararı veren yani Emekli Maaşı Sistemine girmeyen üyelerin
daha sonra tekrar müracaat ederek Emekli Maaşı Sistemine girme hakkı bulunmamaktadır.
Bu çerçevede;
• Üye­le­ri­mizin Kuv­vet Ko­mu­tan­lık­la­rından ken­di­le­ri­ne tes­lim edi­len veya OYAK Web
sitesinden temin edilebilen “Emek­li Olan Üye­le­ri­miz için Bil­gi Ki­ta­bı ve Baş­vu­ru Formları”nı
dik­kat­le in­ce­le­meleri, açık­lan­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri hu­sus­ları OYAK gö­rev­li­le­ri ile biz­zat
görüşerek ve­ya OYAK Çağ­rı Mer­ke­zi’ni ara­ya­rak açıklığa kavuşturmaları, tereddütlerini
gidermeleri gerekmektedir.
• Üye­
le­
ri­
miz, Emekli Maaşı Sistemi’ne girip girmeme konusunda verdikleri ka­
rar
doğrultusunda, “Emek­li Olan Üye­le­ri­miz için Bil­gi Ki­ta­bı ve Baş­vu­ru Form­la­rı”nın ekinde yer
alan ilgili formları dol­du­ra­rak Kuvvet Personel Başkanlıklarından aldıkları Emek­li­lik Onay
Bel­ge­si, Hiz­met Sa­fa­hat Cet­ve­li ve Son iki Ay­lık Ke­sin­ti Bel­ge­le­ri­ ile birlikte OYAK Hiz­met
Su­num Mü­dür­lüğü gö­rev­li­le­ri­ne OYAK ile ilgili emeklilik işlemlerinin başlatılması için tes­lim
etmeleri gerekmektedir.
• OYAK üyeliğinin devamına karar verip, Emek­li Maa­şı Sis­te­mi'ne ka­tı­la­cak üye­le­ri­miz­den
yuka­rı­da­ki bel­ge­le­re ila­ve ola­rak iki adet fo­toğraf da is­ten­mek­te­dir.
• Bel­ge­le­rin, OYAK Hizmet Sunum Müdürlüğü personeli tarafından tes­lim alın­ma­sından
sonra mü­ra­ca­at ta­ri­hlerine gö­re, OYAK kayıtlarında İŞ BANKASI veya VAKIFBANK hesabı
olanların 10 gün içe­ri­sin­de ol­mak kay­dıy­la, en ya­kın öde­me gününde ban­ka hesap­la­rı
kana­lıy­la öde­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Üye­le­ri­miz OYAK Web Si­te­si (www.oyak.com.tr)
Üyelerimiz/Baş­vu­ru Form­la­rı/Dokümanlar bölümünden
“Emek­li Olan Üye­le­ri­miz için Bil­gi Ki­ta­bı ve Başvu­ru Form­la­rı”na ula­şa­bi­lir­ler.
Üyelerimizin emeklilik işlemlerine başlamadan önce,
OYAK Hizmet Sunum Müdürlüğü personeli ile görüşmeleri doğru
bilgilenme ve doğru karar verme açısından önemlidir.
96
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
OYAK Üye Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinde
İŞ Bankası ve VakıfBank Hesapları Kullanılmaktadır.
OYAK tarafından 290 binin üzerindeki üyeye yapılan tüm ödemeler, kurulmuş bir sistem alt yapısıyla
ödeme günlerinde toplu olarak gerçekleştirilmektedir. Ödemeleri, üyelerin belirleyeceği birden
fazla banka tercihine bırakmak teknik, idari ve sistemsel açıdan mümkün bulunmamaktadır. OYAK
ödeme ve tahsilat işlemlerinde mağduriyet yaşamamanız için OYAK kayıtlarında VakıfBank veya
T.İş Bankası’ndan birisine ait kullanılabilir bir hesabınızın bulunması gerekmektedir.
OYAK sistemlerinde kayıtlı hesabı bulunmayan üyelerimiz;
“Hesap Kayıt Formu”nu doldurarak, nüfus cüzdanı aslı ile birlikte (hesap açılış sözleşmeleri Banka
şubesinde imzalanacaktır) VakıfBank ya da T.İş Bankası’ndan kendi seçecekleri birine ait şubeye
bizzat gitmeleri gerekmektedir. Banka şubesine yapılacak bu başvuruda, OYAK üye numarası
belirtilerek hesap açtırıp bu hesabın OYAK’a tanıtılmasının talep edilmesi gerekmektedir. Banka,
hesap bilgisini elektronik ortamda OYAK’a gönderecektir. Bu çerçevede üyelerimizin Banka’da
açtırdıkları hesap numarasına ilişkin ayrıca OYAK’a bir bildirimde bulunmalarına gerek yoktur.
Anlaşma yapılan VakıfBank ve T.İş Bankası, muvazzaf ve emekli üye hesaplarına OYAK tarafından
yapılan ödemeler için Hesap İşletim Ücreti almayacaktır.
OYAK Web sitesinde yer alan “OYAK Ödemelerinde Banka Uygulamaları ve Üyelere Sağlanan
Muafiyetler” duyurusunda anlaşmalı bankaların üyelere sağladığı imkanlar incelenebilir.
İş Bankası ve VakıfBank ile muafiyet tablosunda yer alan koşulları sağladıkları halde işlemlerinde
problem yaşayan üyelerimizin yapması gereken adımlar:
• Bu durumda üyelerimiz öncelikle ilgili banka şubesiyle irtibata geçmelidir.
• Şube ile sorunu çözümlenmeyen üyelerimiz faks, e-posta, posta ve Çağrı Merkezi aracılığıyla
OYAK’a ulaşmalıdır.
OYAK, kendisine ulaşan talepleri yürürlükte olan muafiyet tablosuna göre değerlendirmekte ve
muafiyet koşullarını sağlamasına karşın Hesap İşletim Ücreti kesilen üyelerin durumu hakkında
ilgili Banka Genel Müdürlükleri ile yazılı ve/veya sözlü olarak irtibata geçmekte ve konunun
takipçisi olmaktadır. Sorunun bankadan kaynaklı olması halinde üyelerimizden kesilen masraf ve
ücretlerin kendilerine ödenmesi sağlanmaktadır.
OYAK’TAN
İLK DEFA BORÇ ALACAK ÜYELER İLE
HİZMET ALDIKLARI BANKAYI DEĞİŞTİRMEK
İSTEYEN
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
Üyelerimize ait tüm yasal yardım ve sosyal hizmet ödemeleri İş Bankası veya VakıfBank aracılığı ile
yapılmaktadır. Bu işlemler için üyelerimizin;
• Herhangi bir İş Bankası veya VakıfBank şubesine müracaat ederek bir form doldurmaları,
hesabın OYAK’a tanıtılmasını talep etmeleri gerekmektedir. İş Bankası ve VakıfBank, hesap
bilgilerinizi otomatik olarak OYAK’a göndermektedir. Üyelerimizin hesap numaralarını
bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
97
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU ÜYELERİNİN
KONUT EDİNDİRME HİZMETLERİNDEN
YARARLANMA DURUMU
OYAK Ko­nut Kre­di­si Yö­net­me­li­ği­’nin 6. mad­de­si­ne gö­re, Ko­nut Kre­di­si;
a. Üye­le­re bi­rey­sel kre­di,
b. Ko­ope­ra­tif­l e­re üye adı­na açı­la­cak kre­di,
c. Ku­rum­ca yap­tı­rı­lan/yap­tı­rı­la­cak ko­nut­la­rın üye­le­re tah­si­si,
bi­çi­min­de uy­gu­la­nmaktadır.
Ku­rum’un Ko­nut Ön Bi­rik­ti­rim Fo­nu Yö­net­me­li­ği­’nin 5. mad­de­si­nin 1. fık­ra­sı­nın a ben­din­de “Ku­rum ko­nut
kredisi kul­lan­ma­ya hak ka­za­nan üye­le­re, ko­nut kre­di­si­ni kul­lan­dı­ğı ta­rih­te Fon’da­ki bi­ri­kim­le­ri ne­ma­sıy­la
birlik­te ko­nut kre­di­si­ne ek ola­rak Ko­nut Edin­dir­me Yar­dı­mı adı al­tın­da öde­nir.” de­nil­mek­te­dir.
Do­la­yı­sıy­la, söz ko­nu­su Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ çerçevesinde, bi­rey­sel ko­nut kre­di­si, ko­ope­ra­tif kre­di­si ve
Kurum ko­nut­la­rın­dan tah­sis ya­pıl­ma­sı du­rum­la­rın­da Ko­nut Ön Bi­rik­ti­rim Fo­nu’ndan çı­kış zo­run­lu­dur.
OYAK Kanunu gereğince;
Konut Ön Biriktirim Fonu’ndan çıkan üyelerin
tekrar bu Fon’a üye olması mümkün değildir.
KONUT KREDİSİ KULLANAN
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
Kre­di kul­la­nı­la­cak ko­nu­ta ait zorunlu dep­rem si­gor­ta­sı (DASK Sigortası) kre­di baş­vu­ru­su sı­ra­sın­da ilk yıl için
üye ta­ra­fın­dan yaptırıl­mak­ta, borç de­vam et­ti­ği sü­re­ce, va­de so­nu­na ka­dar OYAK ta­ra­fın­dan ye­ni­len­mek­te­dir.
01 Haziran 2006 tarihinden itibaren konut kredisi kullanan üyelerimiz borçları bi­te­ne ka­dar DASK sigortası
yaptırmayacaklardır.
Konut kredisi başvuruları şahsen ya da posta kanalıyla yapılmakta olup,
internet üzerinden başvuru yapılmamaktadır.
Üyelerimize, OYAK garantörlüğü olmaksızın, Garanti Bankası, İş Bankası, VakıfBank,
Akbank ve Ziraat Bankası tarafından ayrıcalıklı şartlarla alternatif konut kredisi
hizmeti de sunulmaktadır.
98
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
Konut Ön Biriktirim Fonu
(KÖBF)
Ordu Yardımlaşma Kurumu, daimi üyelerinin ön biriktirim yaparak konut edinmeleri için gerekli öz kaynakları
sağlamaları amacıyla Konut Ön Biriktirim Fonu’nu 1996 yılında yapılan yasal bir düzenleme ile kurmuştur.
Kurum’dan konut kredisi kullanmamış bütün üyeler isteğe bağlı olarak Fon’a katılabilirler. Fon’a katılan
üyelerden, OYAK üye aidatına esas maaş veya ücretleri tutarından %10 oranında “ek aidat” kesilir.
Fon ile ilişiğin kesilmesi aşağıda belirtildiği şekilde olur;
a) Kurum konut kredisi kullanmaya hak kazanan üyeler, konut kredisini kullandığı tarihte Fon’daki
birikimleri nemasıyla birlikte konut kredisine ek olarak,
b) Konut kredisi hakkı doğmadan veya kredi hakkı doğduğu halde kullanmak istemeyenler konut edindiğini (kooperatiflerde, kooperatif ortağı olduğunu) belgelediklerinde ya da Noter Satış Vaadi
Sözleşmesi ile başvurmaları halinde Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte,
c) Vefat eden üyelerin Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte yasal mirasçılarına,
d) Emekli Maaşı Sistemi’ne giren ve Fon’a devam etmek istemeyen üye veya üye eşlerinin Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte,
e) Yukarıda belirtilenlerin dışında, diğer nedenlerle üyeliğin sona ermesi durumunda Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte,
Konut Edindirme Yardımı adı altında ödenir.
İlişiği kesilenler tekrar Fon’a katılamazlar.
Konut Ön Biriktirim Fonunun 2014 yılı (Aralık 2013- Aralık 2014) neması %11.59 oranında gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla KÖBF’deki üye sayısı 98,692 olmuş, KÖBF ’deki birikimlerini çekerek konut
edinmek amacıyla kullanan toplam üye sayısı ise 122,502’ye ulaşmıştır.
Fon’un 30 Nisan 2015 (Nisan 2014 – Nisan 2015) tarihinde gerçekleşen neması ise %10.96’dır.
30 Nisan 2015 tarihi itibarıyla ise KÖBF’deki üye sayısı 98,028 olup, KÖBF’deki birikimlerini çekerek konut
edinmek amacıyla kullanan toplam üye sayısı ise 127,221’e ulaşmıştır.
Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF) ve Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS) getirilerini artırıcı çalışmalarımız
sürekli devam etmekte, gelişen ekonomik koşullar ve mevzuattaki yenilikler izlenmektedir.
Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi
(BDEGS)
Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi 205 sayılı OYAK Kanunu’nun 34’üncü maddesi çerçevesinde, katılımcılarına
yaşamları boyunca ek gelir sağlamak amacıyla kurulan isteğe bağlı olarak iştirak edilebilen bir Sistem’dir.
Sistem’in 2014 yılı (Aralık 2013 - Aralık 2014) neması %12.30 olarak gerçekleşmiş olup, BDEGS nema oranı
Türkiye’de finansal kesim tarafından sunulan birçok alternatif yatırım aracının üzerinde bir nema sağlamaya
devam etmiştir.
Sistem’in 30 Nisan 2015 (Nisan 2014 - Nisan 2015) tarihinde gerçekleşen neması ise %12.0’dır.
Sistem, 30 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 4,950 iştirakçisi ve 7,938 ilave iştirak işlemi ile faaliyetlerine devam
etmektedir.
99
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
EMEKLİ MAAŞI SİSTEMİ
EMS
EMS NEDİR?
Üyelerin emeklilik halinde OYAK’la olan ilişkilerini devam ettirebilecekleri bir sistem olup emeklilik
yardımı almaya hak kazanarak OYAK daimi üyeliği sona erecek üyelerin emeklilik yardımlarının 1/4’ünü, 2/4’ünü,
3/4’ünü veya tamamını bırakarak, OYAK gelirleri ve sosyal hizmetlerinden yaşamları boyunca yararlanmalarına
imkan tanıyan Sistem’dir.
EMS, alışılageldiği anlamda bir maaş uygulaması olmayıp gelir paylaşımı esasına dayalı bir tür kâr payı
ortaklığıdır.
Bu Sistem’de, o yılın nema oranına göre hesaplanan gelirin bir bölümü“MAAŞ” adı altında üyelere ödenmekte
gelirin kalan kısmı “REZERVE” eklenmektedir. Maaş tutarı OYAK’ın nema oranına ve üyenin rezervine bağlı
olup, dönemler arasında farklılıklar gösterebilmektedir.
NEMA ORANI
EMS’de uygulanan nema, Genel Kurullarca belirlenen ve görevdeki üyelerin birikimlerine uygulanan nema
oranı ile aynıdır.
İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENMEKTEDİR?
Sistem’e giren üyeler, Kesin Maaş Uygulaması’na tabi olmaları nedeniyle girdikleri yıla ait kâr payının
kesinleşmesine kadar geçen dönemde maaş alamazlar.
2015 yılında emekli olan üyelerimiz;
• Nisan 2016 tarihinden itibaren KIST Maaş,
• Temmuz 2017 tarihinden itibaren TAM Maaş alacaklardır.
Örneğin;
15 Nisan 2015 tarihinde emekli olan bir üyemiz ilk maaşını kıst olarak Nisan 2016 tarihinde alacaktır. Kıst maaş
ile kastedilen 2015 yılında emekli olarak geçirdiği süre olan 8 aylık sürenin karpayı üzerinden Nisan 2016
tarihinden itibaren alması düşünülen maaş tutarıdır. 2016 yılının 12 aylık karpayına tahakkuk edecek tutar
üzerinden ise tam maaşını 2017 yılının Temmuz ayından itibaren almaya başlayacaktır.
15 Ekim 2015 tarihinde emekli olacak bir üyemiz ise ilk maaşını kıst olarak Nisan 2016 tarihinde alacak olup
emekli olarak geçirmiş olduğu süreye ait maaşını 2 aylık karpayı üzerinden alacaktır. Temmuz 2017 tarihinden
itibaren ise 2016 yılının 12 aylık karpayına tahakkuk edecek tutar üzerinden tam maaşını almaya başlayacaktır.
Aynı tutarda emeklilik yardımına sahip iki üyemizin emeklilik tarihlerinin farklı olması neticesinde Nisan 2016
tarihinde alacakları kıst maaş tutarlarında farklılıklar olacaktır, ancak Temmuz 2017 tarihinde alınacak tam
maaş ve 14.01.2016 rezervlerinde büyük farklılıklar olmayacaktır.
KESİN MAAŞ HESABI
Üyenin EMS’deki cari hesap hareketleri sonucunda oluşan bakiyelerin EMS’de kaldığı gün esasına göre
adatlandırılması ile bulunan ortalama rezerv üzerinden garanti edilen gelir ve Olağan Genel Kurul tarafından
kesinleştirilen kâr payı oranına göre kâr payı tutarı hesaplanarak yıllık brüt gelir bulunacaktır. Bu hesaplama
sistemsel olarak programlar aracılığı ile yapılmaktadır. Garanti edilen gelirle kâr payından riziko ve masraf primi
oransal olarak kesilerek net garanti gelirle net kâr payı hesaplanacaktır. Net kâr payının yarısı yıl sonu rezervine
ilave edilecektir. Kalan net kâr payının yarısı ile net garanti edilen gelirin (%5 teknik faiz) toplamı ödenecek
yıllık maaşı oluşturacaktır.
OYAK Kanunu ve Emekli Maaşı Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen Kesin Maaş
Uygulaması devir işlemlerinde, dönem başı rezervi olarak bir önceki yıl 14 Ocak tarihinde hesaplanan, maaşlar
dâhil rezerv esas olarak alınmaktadır. Dönem başı rezervinden devir yapılan yıl içinde ödenen maaşlar düşülerek
hesaplanan ortalama rezerve, kesinleşen nema oranı uygulanarak yıllık brüt gelir bulunmaktadır. Bulunan
brüt gelirden riziko primi ve masraf primi kesilerek net gelire ulaşılmaktadır. Elde edilen net gelir, dönembaşı
rezervinden yıl içerisinde ödenen maaşlar (2014 yılı için Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim 2014) düşüldükten sonra
100
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
EMS ÜÇER AYLIK KIST ve TAM MAAŞ TARİHLERİ
AYRILIŞ TARİHİ
KIST MAAŞ
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
MAAŞ
HESABINDAKİ
AY SAYISI
14 OCAK
12 AYLIK
14 ŞUBAT
11 AYLIK
14 MART
10 AYLIK
14 NİSAN
9 AYLIK
14 MAYIS
8 AYLIK
14 HAZİRAN
2015
14 TEMMUZ
NİSAN
2016
7 AYLIK
6 AYLIK
14 AĞUSTOS
5 AYLIK
14 EYLÜL
4 AYLIK
14 EKİM
3 AYLIK
14 KASIM
2 AYLIK
14 ARALIK
1 AYLIK
TAM MAAŞ
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
MAAŞ
HESABINDAKİ
AY SAYISI
TEMMUZ
2017
12
AYLIK
kalan bakiye tutarına (bir yıl önceki 14 Ocak tarihli maaşlar dâhil rezerv tutarı) eklenerek cari yıl 14 Ocak
tarihli ödenecek maaşlar dâhil rezerv tutarı elde edilmektedir. Üyelerimize yeni dönemde ödenecek maaşlar
düşülerek bulunan rezerv tutarı cari yıl 14 Ocak tarihli rezerv tutarı (maaşlar hariç) olarak bildirilmektedir.
PEŞİN MAAŞ HESABI
Sistem’e 2002 yılından önce giren üyelerimiz için geçerli olup Peşin Maaş Uygulamasında bulunan üyelerimiz
her yılın Kasım ve Aralık aylarında dilekçe ile müracaat ederen Kesin Maaş Uygulaması’na geçebilirler. Peşin
Maaş Hesabı’nda; öngörülen nema oranı ile dönem başı rezervi üzerinden hesaplanan yıllık toplam gelirden
masraf primi (kendilerine isabet eden toplam gelirin %2.6167’si oranında) ve riziko primi (ödenebilecek ölüm
yardımının %2.5 oranında) oransal olarak kesildikten sonra, kalan kâr payının üyenin tercihine göre en fazla
%50’si, %5 üzerinden hesap edilen garanti gelirle birlikte yıllık maaş tutarını oluşturmaktadır. Hesaplanan
maaşlar üçer aylık dönemlerde üyelere ödenmektedir.
Peşin Maaş Uygulamasında devir işlemlerinde dönem başı rezervi olarak bir önceki yıl 14 Ocak tarihinde
hesaplanan rezerv esas olarak alınmaktadır. Dönem başı rezervinden devir yapılan yıl içinde ödenen (2014
101
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
yılı için Nisan 2014-Temmuz 2014-Ekim 2014 ve Ocak 2015) maaşlar düşülerek hesaplanan ortalama rezerve,
kesinleşen nema oranı uygulanarak yıllık brüt gelir bulunmaktadır. Bulunan brüt gelirden riziko primi ve masraf
primi kesilerek net gelire ulaşılmaktadır. Elde edilen net gelir, dönembaşı rezervinden üyeye ödenen maaşlar
düşüldükten sonra kalan bakiye tutarına (bir yıl önceki 14 Ocak tarihli rezerv tutarı) eklenerek cari yıl 14 Ocak
tarihli rezerv tutarı elde edilmektedir. Yeni bulunan cari yıl 14 Ocak tarihli rezerv tutarı üzerinden tahmini nema
oranına maaşlar hesaplanmaktadır.
Not: Peşin maaş uygulamasına 2002 yılından itibaren üye girişi bulunmamaktadır.
MAAŞ ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI
EMS’deki üyelere maaş ödemeleri, 20 Nisan - 20 Temmuz - 20 Ekim - 20 Ocak tarihlerinde olmak üzere üç
ayda bir banka hesapları aracılığıyla yapılır. Talep eden üyeler maaş almamayı tercih ederek oluşan gelirin
tümünü rezerve ilave ettirerek rezervlerini daha fazla artırabilirler.
ÜYENİN VEFATI DURUMUNDA
Üye eşinin Sistem’e devam etme hakkı olup, diğer varislerin kendilerine düşen haklarından feragat etmeleri
durumunda üye eşi aynı rezerv tutarı ile Sistem’e devam etme hakkına sahiptir. Ayrıca EMS’deki üyenin ölümü
halinde mirasçılara üyenin ölüm tarihinde alabileceği en yüksek aylık maaşın 10 katı tutarında ölüm yardımı
yapılmaktadır. Üye eşinin de vefatı halinde ölüm yardımı yapılmamaktadır. Mirasçıların Sistem’e devam
etme hakkı olmayıp rezerv mirasçılara ödenmektedir.
SİSTEM’E PARA YATIRMA
EMS üyeleri, Sistem’deki katılım oranlarını en fazla 4/4 olacak şekilde her yıl artırabilirler. Katılım oranı artırım
hakkı, Sistem’e giriş tarihi esas alınarak yılda bir kez kullanılabilir. Ayrıca üyelerin birikimlerini artırmak amacıyla
yine yılda bir kez olmak üzere Emsal Tamamlama veya yalnızca Kesin Maaş Uygulamasındaki üyeler için Rezerv
Artırma seçenekleri de bulunmaktadır. İlgi tutarlar hesaplanırken emsalin rezervine göre hesaplama yapılır.
Not: Üyelerin katılım oranlarına ve maaş alıp/almama tercihine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca emsal
tanımı fiili hizmet yılı anlamına gelmekte olup göreve devam eden devrelerin hizmet yılı üzerinden hesap
yapılmaması gerekmektedir.
SİSTEM’DEN PARA ÇEKME
PAY AZALTIMI
Katılım oranını azaltma hakkı sadece bir defa ve Sistem’e girişten itibaren en az ÜÇ YIL geçtikten sonra
kullanılabilir. (Üyelerimize yapılacak ödeme tutarı Sistem’de kendi rezervleri esas alınarak değil, üyenin aynı
hizmet yılı ve rütbeye sahip emsalin Sistem’e katılım oranına göre yatırması gereken tutar esas alınarak
hesaplanmaktadır. Üye isterse tekrar Sistem’de pay artırımı yapabilir.
SİSTEM’DEN ÇIKIŞ
Sistem’de bulunan üyelerin Sistem’e girişlerinden itibaren en az ÜÇ YIL geçtikten sonra rezervlerini alarak
ayrılabilmeleri mümkündür. Ancak Sistem’den çıkanlar bir daha Sistem’e kabul edilmezler. EMS üyelerine
yapılan her türlü ödeme vergiden muaftır.
EMSAL NEDİR?
Sistem’de pay arttırımı, emsal tamamlama, rezerv arttırımı ve pay azaltması yapan üyeler için kullanılmak üzere,
rütbe veya kadro ile hizmet yılı itibarıyla esas alınacak muvazzaf daimi üyelerdir. Sistem’e katılım tarihindeki
emsal ne ise Sistem’in diğer aşamalarında da aynı emsal alınır.
Örneğin;
2010 yılında emekli olan 1984’lü bir subayın hizmet yılı Sistem’de 26 yıl subay olarak sabitlenmiş olup 2015
yılında bu üyemizin pay arttırımı veya pay azaltması durumunda ilgili hesaplamalar devreleri olan 31 yıllık
subay yerine 26 yıllık subay üzerinden yapılacaktır.
MASRAF PRİMİ ve RİZİKO PRİMİ KESİNTİSİ NEDİR?
Aktif üyelerde olduğu gibi EMS üyelerinde de EMS Yönetmeliği’nin 17’inci maddesi gereğince masraf primi kesilir.
Masraf Primi; Yönetim giderleri için Sistem’deki üyelerden her yıl rezervlerine isabet eden toplam gelirin %2.6167’si
oranınında kesilmektedir. EMS’de vefat eden üyelerimizin varislerine vefat yardımı ödeyebilmek için yıllık kesilen riziko
primi ise aynı yönetmeliğin 18’inci maddesi gereğince ödenebilecek ölüm yardımının %2.5’i olarak belirlenmiştir.
102
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
ÜYELERİMİZE ÖNERİLER
• Sistem’e giriş anında Sistem’den beklenen maaş gelirleriyle orantılı katılım rezervinin belirlenmesi önem arz
etmektedir. Sistem’den yüksek gelir bekleyen üyelerimizin Sistem’e 4/4 oranında katılmaları hususu yalnızca
genç yaşta Sistem’e giren üyelerimiz için olmayıp tüm üyelerimize önerilmektedir.
• Maaş gelirine ihtiyaç duyulmayan dönemlerde maaşın rezerve eklenmesi tavsiye edilmektedir.
• Sistem’de kalınan süre içinde sürekli maaş almayı tercih eden üyelerin, yıllar içerisinde reel olarak eriyen
rezervlerini ve maaşlarını güncel tutabilmeleri için pay artırımı, rezerv artırımı ve emsal tamamlama işlemlerini
yapması ya da bir süreliğine maaş almamayı tercih etmeleri önerilmektedir.
EMS ÜYELERİNİN YARARLANABİLECEKLERİ HİZMETLER
Emekli Maaşı Sistemi
Fevkalade Borç Verme Hizmeti
Ölüm Yardımı
Banka Kaynaklı Alternatif Tüketici Kredisi
Konut Kredileri
Banka Kaynaklı Alternatif Konut Kredisi
Kurum Konutları
Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi
Borç Verme Hizmeti
Konut Ön Biriktirim Fonu
DETAYLI BİLGİ İÇİN
EMS ile ilgili detaylı bilgiye 205 sayılı OYAK Kanunu’ndan, Emekli Maaşı Bağlanması Hakkındaki Yönetmelikten
ilgili hesaplamalara ise Yönetmelik ekindeki Emekli Maaşı Sistemi Rezerv ve Maaş Hesaplama Yöntemi
bölümünden ulaşılabilirsiniz. Ayrıca, www.oyak.com.tr adresinden veya (0312) 415 61 00 nolu OYAK Çağrı
Merkezinden Sistem ile ilgili detaylı bilgi alabilir, iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
103
EMEKLİ MAAŞI SİSTEMİ
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ
GÜNCEL Mİ?
Cep Telefonu, E-posta ve Adresinizi
OYAK Web Sitesi ONLİNE ÜYE HİZMETLERİ
Bölümünden veya (0312) 415 61 00 nolu
OYAK ÇAĞRI MERKEZİ’nden güncelleyebilirsiniz.
104
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
16 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OYAK 55’İNCİ OLAĞAN GENEL KURULU’NDA
KONUT KREDİSİ LİMİTİ ARTIRILDI
55’inci Olağan Genel Kurul’un ilgili kararı ile; Konut Kredisi üst limiti 01 Haziran 2015 tarihinden geçerli olmak
üzere 190,000 TL’ye çıkarılarak hak eden üyelere kullandırılmasına karar verilmiştir.
BORÇ PARA VERME
HİZMETİNDEN YARARLANAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
OYAK Kay­nak­lı Borç Para Ver­me Hiz­me­ti'nin da­ha hız­lı, ka­li­te­li ve et­kin
su­nu­la­bil­me­si için üyelerimizin uy­gu­la­ma ve ko­nu hak­kın­da bilgi sahibi
olmalarına ih­ti­yaç duyulmak­ta­dır. Bu­nun için aşa­ğı­da be­lir­ti­len
açık­la­ma­la­rın göz­den ge­çi­ril­me­sin­de fay­da gö­rül­mek­te­dir.
Borç Vadesinden Önce Kapatılsa Dahi Va­de So­na Er­me­den Ye­ni­den Borç Alı­na­mı­yor
OYAK’ın Borç Verme hiz­me­tin­de va­de­ler 6-9-12-18 ve 24 ay­dır. Üye­le­ri­miz; borç­la­rı­nın va­de­si bit­me­den yeniden
borç ala­ma­ya­cak­la­rı için va­de se­çi­mi­ni bu­na gö­re yap­ma­la­rı bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır.
Üye­le­ri­miz da­ha ön­ce­ki bor­cun va­de­si­nin bi­ti­mi­ni mü­tea­kip ayın 15’inden iti­ba­ren ye­ni borç ta­le­bin­de
bulunabil­mek­te­dir­ler. Bu ta­rih­ten ön­ce­ki gi­rişler kay­da alı­na­ma­mak­ta­dır. Ön­ce­ki borç va­de­sin­den ön­ce ödense
da­hi Borç Pa­ra Ver­me Yö­net­me­li­ği ge­re­ği, bor­cun va­de­si dol­ma­dan ye­ni borç alı­na­ma­mak­ta­dır. Üye­le­ri­miz
OYAK’tan al­mış ol­duk­la­rı borç­la­rı­nı de­fa­ten öde­yip ka­pat­mak ko­şu­lu ile bor­cun va­de bi­ti­mi­ni bek­le­me­den
Vakıf­Bank Ban­ko­mat 7/24 Açık Kre­di ve­ya Va­kıf­Bank Kay­nak­lı Tü­ke­ti­ci Kre­di­si hiz­me­tin­den fay­da­la­na­bi­lir­ler.
Haf­ta­da 3 Gün Öde­me Ya­pı­lı­yor
Borç pa­ra­lar da­ha ön­ce be­lir­le­nen öde­me plan­la­rı­na gö­re ya­pıl­mak­ta­dır. Üye­le­ri­mi­zin borç ta­lep­le­ri­nin kısa
sü­re­de sonuçlandırılması için öde­meler Pa­zar­te­si-Çar­şam­ba ve Cu­ma gün­le­ri ol­mak üze­re haf­ta­da 3 gün
yapılmak­ta­dır.
Va­kıf­Bank He­sa­bı İp­tal Edil­me­den OYAK’a Baş­vu­ru Ya­pı­la­mı­yor
Va­kıf­Bank Ban­ko­mat 7/24 açık ve­ya tü­ke­ti­ci kre­di­si he­sa­bı olan üye­le­ri­mizin, OYAK Borç Verme hiz­me­tin­den
ya­rar­la­na­bil­mek için ön­ce­lik­le Va­kıf­Bank Ban­ko­mat 7/24 açık ve­ya tü­ke­ti­ci kre­di­si he­sa­bına borcu ol­sun veya
ol­ma­sın herhan­gi bir Va­kıfBank şu­be­si­ne mü­ra­ca­at ede­rek he­sap­la­rı­nı İP­TAL et­tir­me­le­ri gerekmektedir.
Üye­le­ri­mi­ze Gön­de­ri­len Bel­ge­le­rin Ulaş­tı­rıl­ma­sın­da Yaşa­nan So­run­lar
OYAK’ın üye­le­ri­ne sun­muş ol­du­ğu her tür­lü hiz­met­le­re iliş­kin borç bil­di­ri­mi, tak­sit ke­sin­ti­si, sis­temsel değişiklik
bil­di­ri­le­ri, der­gi­ler, bro­şür­ler, Ge­nel Ku­rul Ka­rar­la­rı, ha­tır­lat­ma mek­tup­la­rı, ge­nel du­yu­ru mahiyetinde­ki tüm
do­kü­man­lar muvazzaf üye­le­ri­mi­zin de­tay ad­res bil­gi­le­ri bi­li­ne­me­di­ğin­den kayıtlarımızda mev­cut olan bordro
bil­gi­le­rin­den tes­pit edi­len ma­aş al­dık­la­rı bir­lik ad­res­le­ri­ne gön­de­ril­mek­te­dir.
OYAK’ın üye­le­ri­ne gön­der­di­ği ve bü­yük önem ta­şı­yan bu tür bel­ge­ler özel de­ğil, res­mi ya­zış­ma ni­te­liği
taşımaktadır. OYAK bil­di­rim­le­rinin bir bölümü; “Ko­mu­tan­lık em­ri ge­re­ği ka­bul edil­me­di”, “ad­res ye­tersizdir”,
veya “ta­nın­mı­yor” gi­bi ge­rek­çe­ler­le alı­cı­sı­na ulaş­tı­rıl­ma­ya­rak OYAK’a ia­de edil­mek­te­dir. Bu ne­den­le üyelerimizin
borç pa­ra ve­ya ko­nut kre­di­si öde­me­le­rin­de ak­sak­lık ol­mak­ta, ge­rek­siz ye­re ge­cik­me fai­zi ödemek du­ru­munda
ka­lın­mak­ta, ko­nut pro­je­le­ri­ne yö­ne­lik önem­li ya­zış­ma ve du­yu­ru­la­rı­mız üye­le­ri­mi­ze ula­şa­ma­mak­ta ve bu
neden­le OYAK’ta­ki ge­liş­me­ler­den ha­ber­dar olu­na­ma­mak­ta­dır.
105
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Bu bel­ge­le­rin ola­nak­lar da­hi­lin­de il­gi­li­le­ri­ne ulaştı­rıl­ma­sı ve bir­lik­le­re pos­ta da­ğı­tı­mı ya­pan PTT şu­besinin ve­ya
ko­nuy­la il­gi­li gö­rev­li­le­rin OYAK ta­ra­fın­dan üye­le­ri­mi­ze gön­de­ri­len bel­ge­le­rin bir­lik­le­rin ha­be­ri olmadan ia­de
edil­me­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Bel­ge­le­rin ulaşma­ma­sı ih­ti­ma­li­ne kar­şı­lık bu bel­ge­ler, üye­le­ri­mi­zin ko­lay­lık­la ta­kip ede­bil­me­le­ri için, OYAK Web
si­te­si ON­LINE ÜYE HİZ­MET­LE­Rİ/OYAK GÖNDERİLERİ bö­lü­mün­de gö­rü­le­bil­mek­te­dir. Değer­li üyelerimizin bu
bö­lü­mü dü­zen­li ola­rak ta­kip et­me­le­ri önem­li­dir.
İn­ter­net Or­ta­mın­da Borç Pa­ra Ta­le­bin­de Bu­lu­nan Üye­le­ri­mi­ze Önem­li Ha­tır­lat­ma
Üye­le­ri­miz ne ka­dar borç pa­ra ala­bi­le­cek­le­ri­ni, va­de­le­re gö­re fa­iz ve tak­sit mik­tar­la­rı­nı Üyeler/Online Üye
Hizmetleri/Hesaplama Araçlarından hesaplayabilmektedirler. Borç ta­le­bi gi­ri­şi yap­ma­dan ön­ce bu se­çeneğin
göz­den ge­çi­ri­lip emin olun­duk­tan ve ke­sin­lik ka­zan­dık­tan son­ra borç ta­le­bin­de bu­lu­nul­ma­sı önem arz
etmektedir.
Ge­rek­li iş­lem­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ve pa­ra­nın üye he­sa­bı­na ak­ta­rıl­ma­sın­dan son­ra bor­ca iliş­kin ke­sinti
belgeleri borç­lu üye­ye ve ma­aş mu­te­met­li­ği­ne gön­de­ril­mek­te­dir. Ne­ti­ce­le­nen, mu­ha­se­be ve is­ta­tis­tik kayıt­la­rı
oluşup üye­nin ban­ka he­sa­bı­na ak­ta­rı­lan borç pa­ra­nın ip­ta­li, va­de ve­ya mik­tar de­ği­şik­li­ği gi­bi talep­le­ri ye­ri­ne
getirilememek­te­dir.
Üyelerimizin borç ta­le­bi gi­ri­şi sı­ra­sın­da;
• Borç pa­ra ta­le­bi­nin ke­sin­lik­le de­ne­me amaç­lı gi­ril­me­me­si,
• Borç va­de­si ve li­mi­ti­nin HE­SAP­LA­MA ARAÇ­LA­RI bö­lü­mün­den in­ce­le­nip ke­sin­lik ka­zan­dık­tan
son­ra ta­le­bin gi­ril­me­si,
• Her şey­den emin ol­duk­tan son­ra gön­der tu­şu­nun kul­la­nıl­ma­sı,
• Üye­le­ri­mi­zin ile­ri­de mağ­dur ol­ma­ma­la­rı ve ge­rek­siz ge­cik­me fai­zi öde­me­me­le­ri için OYAK’tan veya
VakıfBank’tan al­mış ol­duk­la­rı borç­la­rı­nı mut­la­ka gön­de­ri­len bel­ge­le­re uy­gun ve za­ma­nın­da ödemele­ri,
• Üye­le­ri­mi­zin ken­di­le­ri­ne ait kim­lik, ban­ka ve in­ter­net şif­re bil­gi­le­ri­ni baş­ka­sı­na ver­me­me­si,
önem arz etmektedir.
Yu­ka­rı­da­ki açık­la­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­la­cak iş­lem­ler ve ko­nu­la­ra gös­te­ri­le­cek has­sa­si­yet üye­le­ri­mi­ze daha
ka­li­te­li hiz­met su­nul­ma­sı, ge­rek­siz ve olum­suz ya­zışma­la­rın ya­nı sı­ra bo­şa har­ca­na­cak iş ­gü­cü ile za­man kaybının
ön­len­me­si ve ger­çek ta­lep sa­hip­le­ri­nin iş­lem­le­ri­nin ak­sa­tıl­ma­ma­sı açı­sın­dan bü­yük de­ğer ta­şı­maktadır.
Ak­sak­lık­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için Web say­fa­mız­da­ki ON­LINE ÜYE HİZ­MET­LE­Rİ ve
ON­LINE BAŞ­VU­RU­LAR se­çe­ne­ği­ne gir­me­den ön­ce üye­le­ri­mi­zin
“Üyeler - Sosyal Hizmetler” ile “Sıkça So­ru­lan So­ru­lar”
kıs­mı­nı oku­ma­sın­da fay­da var­dır.
­­
LÜTFEN
İNTERNETTEN DENEME AMAÇLI
BORÇ VERME TALEBİNDE BULUNMAYINIZ
Değerli üyelerimiz,
Bilgi güvenliğiniz için OYAK Çağrı Merkezi’ne yapacağınız aramalarda OYAK üye numaranız ve web
sayfamızda kullandığınız Online Üye Hizmetleri şifrenizi kullanınız. Lütfen şifrenizi başkalarıyla
paylaşmayınız.
ISO27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Standardı kapsamında OYAK Çağrı Merkezi’ne
yapacağınız aramalarda Sesli Yanıt Sistemi tarafından “7 haneli OYAK Üye Numaranız”ı ve “Web
sayfamızda kullandığınız 6 haneli Online Üye Hizmetleri şifreniz”i tuşlamanız istenmektedir. Şifreniz
yoksa veya unutmuş iseniz yeni şifrenizi kimlik bilgilerinizi kullanarak Sesli Yanıt Sisteminde veya
Online Üye Hizmetlerinde oluşturabilirsiniz.
106
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
İZMİR BUCA
KONUT PROJELERİ
İzmir İli Buca İlçesi sınırları içerisindeki Tınaztepe
bölgesinde, 2 etap halinde 794 konut olarak inşa
edilmesi planlanan Buca konutlarının birinci etabı
olan OYAK Buca 1. Etap 272 Konut Projesi’nde yer alan
261 konut, 2013 ve 2014 yılları içerisinde düzenlenen
tahsis işlemleri ile OYAK üyelerine tahsis edilmiş, 11
konut boş kalmıştır. Artan 11 Konut, Projenin 2. Etap 1.
Fazını oluşturan 291 konut ile birlikte toplam 302 konut
olarak, 09 Ocak 2015 tarihinde 15 yıl ve daha üzeri üyelik
süresine sahip ve daha önce OYAK’ın Konut Edindirme
Hizmetleri’nden yararlanmamış yaklaşık 89,500 üyesine
yönelik olarak duyurulmuştur. 12 Ocak – 20 Şubat 2015
tarihleri arasında sürdürülen tercih girişleri sonucunda
226 üye ve 1 Şehit üye eşi olmak üzere toplam 227
üye projeden konut tahsisi almak üzere başvuruda
bulunmuştur. 08 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla tamamlanan
1. Tahsis ve 2. Tahsis / Tercih Kaydırma İşlemleri
sonucunda 158 konut tahsis edilmiştir. Projenin 3. Tahsis
İşlemi, 26 Haziran 2015 tarihinde tamamlanacak olup
her iki projeden tahsis edilemeyeceği değerlendirilen
yaklaşık 130-140 konutun, Temmuz ayından itibaren
tüm OYAK üyelerine yönelik olarak duyurulması
planlanmaktadır. İnşaatlarına Kasım 2013 ayı itibarıyla
başlanan 1. Etap konutların 2015 yılı Ekim ayı içerisinde,
inşaatlarına Ocak 2015 ayı içerisinde başlanan 2. Etap
1. Faz konutların ise 2017 yılı Ocak ayı içerisinde hak
sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Sosyal
Tesis, çocuk ve büyük açık yüzme havuzlarının da
yer aldığı projede 1+1, 2+1 ve 3+1 odalı konutlar yer
almaktadır. Projenin 2. Etap 2. Fazında yer alacak 231
konutun 2016 yılının ilk çeyreğinde üyelikte 15 yılını
doldurmuş ve daha önce OYAK’ın Konut Edindirme
Hizmetlerinden yararlanmamış üyelere yönelik olarak
duyurulması öngörülmektedir.
107
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
OYAK-ÜYE İLETİŞİMİ
OYAK-ÜYE daimi temas noktası konumunda olan
Hizmet Sunum Müdürlüğü; OYAK Çağrı Merkezi,
OYAK Web sitesi, OYAK Sesli Yanıt Sistemi, Posta,
Telefon, Faks, E-posta, SMS, yüz yüze görüşme, Dergi,
Brifing, Bülten, Üye dilek ve temenni kutusu gibi
çeşitli iletişim kanallarını kullanarak üye ile iletişimi
sağlamakta ve kayıt altına almaktadır.
Koşulsuz üye memnuniyeti, OYAK-ÜYE ilişkisinin
temelini oluşturmaktadır.
Bu kapsamda; iletişim kanallarına gelen tüm taleplerin,
istatistikleri tutulmakta, titizlikle analiz edilmektedir.
Üyelerimizin taleplerinin yoğunlaştığı konular tespit
edilerek, üyelerimizce arzulanan hizmetleri, Kanun,
Genel Kurul Kararı ve diğer mevzuatlar çerçevesinde
yerine getirebilmek için en kısa zamanda, en uygun
karar ve önlemlerin alınması için gerekli projelerin
geliştirilmesi ve uygulamaya alınması sağlanmaktadır.
Tüm kanallarda toplam iletişim dikkate alındığında
son beş yıldır yıllık ortalama 12 milyon üye iletişimi
sağlanmıştır.
OYAK Çağrı Merkezi, haftanın 5 günü, öğle tatili
de dahil olmak üzere 8:30-18:00 saatleri arasında
kesintisiz olarak, gerekli teknik donanıma sahip,
eğitimli, dinamik, OYAK misyon, vizyon ve değerleri ile
donatılmış üye temsilcileri ile hizmet veren güçlü bir
bağ ve güven unsurudur. Mesai saatleri dışında üye
temsilcisine ulaşmak isteyen üyelerimiz, OYAK üye
numaraları ile birlikte telefon numaralarını başında
-0- olmadan bırakmaları durumunda takip eden ilk
mesai saatinde aranılarak iletişim sağlanmıştır.
5 yıllık tüm kanallarda toplam iletişim:
2010
2011
2012
2013
11,588,603
10,877,564
10,633,821
13,428,687
2014
13,906,056
OYAK Sesli Yanıt Sistemi; üyelerimizin 7 gün 24
saat boyunca; Konut Ön Biriktirim Fonu rezerv
bilgilerini, Borç Verme Hizmeti kullanım durum
bilgilerini, VakıfBank/İş Bankası hesap numarası
bilgilerini, Emeklilik Yardımı tutar bilgilerini, Emekli
Maaş Sistemi maaş ve rezerv bilgilerini ve Bağışa
Dayalı Emekli Gelir Sistemi rezerv bilgilerini güvenli
şekilde öğrenebildikleri, mesai saatleri içerisinde üye
temsilcilerine ulaşabildikleri, mesai saatleri dışında
da OYAK üye numarası ve telefon numaralarını
bırakarak aranılmak istedikleri bilgisini sisteme
kaydedebildikleri üyelerimizin yüksek oranda tercih
ettikleri bir iletişim kanalıdır.
En çok kullanılan iletişim kanalı olan, OYAK Web
sitesi’nde, ISO27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi
standardı kapsamında koşulsuz kişisel bilgi güvenliği
sağlanmıştır. Üyelerimizin %95’i şifre almış olup kişisel
sayfalarını güvenle takip edebilmektedirler.
2014 yılında OYAK ve Genelkurmay Başkanlığı’nın
koordinesinde askeri okullar ve asgari tugay
düzeyinde birliklerdeki görevli personel için 75
adet OYAK Tanıtım Konferansı düzenlenmiş olup,
planlı bu konferanslarda 19 binin üzerinde üye ve
askeri öğrenciye ulaşılmıştır. 2015 yılında da seri
konferanslara devam edilmektedir.
2014 yılında üyelerimizin Kurum kayıtlarında yer
alan cep telefonlarına 3 milyonun üzerinde SMS ve
e-postalarına 1 milyonun üzerinde e-posta gönderimi
yapılarak, üyelerimize hızlı bir şekilde bilgilendirme
sağlanmıştır.
Değerli üyelerimiz, size hızlı bir şekilde bilgilendirme yapabilmemiz için
OYAK Online Üye Hizmetleri’nden veya Çağrı Merkezi kanalıyla adres,
cep telefonu ve e-posta bilginizi güncellemeniz önem arz etmektedir.
OYAK, üyelerle iletişimde öncülük ve yenilikçilikten ödün vermeden, üyelerine kaliteli, güvenli ve hızlı
iletişim sunmaya kararlı bir biçimde, günümüz teknolojilerini kullanarak hızlı, ekonomik ve güvenli iletişim
sağlamaya devam edecektir.
108
ÜYE HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ve GENEL BİLGİLER
2014 yılı neması %17.2 olarak gerçekleşti
OYAK’taki birikimlerinize 55’inci Olağan Ge­nel Ku­rulun ilgili ka­ra­rı
doğ­rul­tu­sun­da bu oran yan­sı­tıl­dı.
OYAK’taki birikimlerinizi
OYAK SESLİ YANIT SİSTEMİ OYAK ÇAĞRI MERKEZİ
OYAK Web Sitesi (On­li­ne Üye Hiz­met­le­ri Bö­lü­mü)
kanallarıyla öğrenebilirsiniz.
Sayın Üyelerimiz Sizinle Hızlı ve Doğru İletişim İçin Lütfen
OYAK’taki Adres ve Diğer İletişim Bilgilerinizi Güncelleyiniz
HİZMET SUNUM HATTI
.............................................................................
0312 415 6100
(OYAK Çağrı Merkezi’ne doğrudan ulaşabilirsiniz)
TURKCELL
...............................................................................................................................................
VODAFONE
AVEA
......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
OYAK SANTRAL
.....................................................................................................................
(OYAK Çağ­rı Mer­ke­zi’ne üc­ret­siz ulaşa­bi­lir­si­niz)
0532 757 6925
Genelkurmay Başkanlığı
0546 379 6925
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
0555 425 6925
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
0312 415 6000
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
(Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için OYAK Çağrı Merkezi’ni isteyiniz)
FAKS
ASKERİ HATLAR (TAFICS)
..............................................................................................................................................................................
0312 430 3733
...........................................................................................................................................................................................................
0312 434 1250
...........................................................................................................................................................................................................
0312 431 8327
...................................................................................................................
....................................................................
537 865 6555
.............................................................
537 865 6545
.................................................................
537 865 6535
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
865 6565
.............................................................
537 865 6525
.........................................................................
537 865 6515
(9) ile çıkış yapıldıktan sonra numaralar çevrilmelidir.
INTERNET
...................................................................................................................................................
www.oyak.com.tr
OYAK Mobil Uygulaması
iPhone, Android ve windows tabanlı cep telefonları ve tabletler
için geliştirilmiş olan OYAK Mobil Uygulaması hizmete girmiştir.
Cep telefonunuza veya tabletinize kolaylıkla indirebileceğiniz
uygulama ile üyelik bilgilerinizi görüntüleyebilir, kullanmakta
olduğunuz sosyal hizmetlerle ilgili bilgi alabilir, hesaplamalar
yapabilir ve iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
OYAK Mobil Uygulamasına giriş için kullanılacak şifre OYAK
Web sitesi online üye hizmetleri ve OYAK Sesli Yanıt Sistemi’nde
kullanmakta olduğunuz şifre ile aynıdır. Şifresini unutan ya
da ilk kez şifre oluşturacak olan üyelerimiz şifre alanındaki “?”
butonuna tıklayarak şifrelerini oluşturabilirler.
109
SIKÇA SORULAN SORULAR
111
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
OYAK Hakkında
Soru: OYAK’ın kuruluşu nasıl olmuştur?
Cevap: Ordu mensuplarına Emekli Sandığı dışında
ek bir sosyal sigorta imkânının sağlanması ve askerlik
mesleğinin ekonomik imkânlarının geliştirilmesi
yönündeki düşünceler; özellikle Kuzey Atlantik
Antlaşması Örgütü (NATO) üyeliği sonrasında hız
kazanmıştır. 24.02.1956, 25.02.1957, 24.02.1958,
24.02.1959, 24.02.1960 yılları Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Zabıt Cerideleri’nden de görüleceği üzere, bir
“OYAK” kurulmasına yönelik öneriler Meclis gündeminde
ve hükümet programlarında da yer almıştır.
1958 yılında TBMM Komisyonu tarafından hazırlanan
Taslak’ta;
“Emekli Sandığınca yapılmakta olan yardımlardan başka,
ordu mensuplarının mecburi ve kanuni bir sigortaya
bağlamak lüzumlu ve faydalı görülmüş, bu maksatla
bir kanun layihası hazırlanmıştır. Bu layiha kanuniyet
kesbettiği takdirde,
a) Ordudan ayrılanlara veya hizmette iken ölen veya
malul olanlara toplu para yardımı yapılması;
b) Ordu mensuplarının mesken sahibi olmalarını temin
için müsait şartlı krediler açılması;
c) Birlik kantinlerinin yeni teşkilata bağlanıp ordu
pazarları halinde sermayeli bir tesis haline getirilmesi
gibi yardımlar tahakkuk etmiş olacaktır. Halen
vekaletlerin tetkikına sunulmuş olan kanun layihası ile
kurulması derpiş olunan bu teşekkülün finansmanı,
ordu mensuplarının aylıklarından kesilecek aidat ile
karşılanacaktır” denilmektedir.
Bu Taslak, dönemin ekonomik ve siyasi gelişmeleri
nedeniyle hayatiyete geçirilememiş, ancak 01 Mart
1961 tarihinde yürürlüğe giren 205 sayılı Kanun’la
fiiliyata geçirilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
kurulmuştur.
Böylece, zorunlu sigortalılık kapsamında olan ve görevleri
gereğince çeşitli yaşamsal risklerle karşı karşıya kalan
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının geleceklerinin
güvence altına alınabilmesi ve ek bir sosyal güvenlik
garantisi sağlanabilmesi imkânı getirilmiştir.
Kanun’un Geçici Madde 1 hükmü çerçevesinde de
faaliyetlerini 12 Nisan 1911 tarihli (30 Mart 1327) “Askeri
İkraz Sandığı Komisyonu Nizamnamesi” ile sürdüren
“Askeri İkraz Sandığı” yürürlükten kaldırılmış, 205 sayılı
Kanun’un Geçici 1. maddesi ile Sandığın alacakları ve
borçları OYAK’a devrolunmuştur. Bu çerçevede OYAK’ın,
100 yılı aşkın bir geçmişi ve tecrübe birikimi olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Soru: OYAK Yönetim organlarında her rütbe/sınıf/statü
temsil ediliyor mu? Kararlarda ne kadar söz sahibidir?
Cevap: OYAK’ın 205 sayılı Kanun’da tanımlanmış güçlü
bir kurumsal yönetim sistemi bulunmaktadır. Aşağıda
detaylarıyla açıklandığı üzere, üyeleri ve görevleri OYAK
Kanunu ile tanımlanmış karar organlarında, bütün
üyelerin haklarını korumak bakımından üyeler arasından
seçilmiş temsilciler olduğu gibi, kararların objektifliğini
sağlamak bakımından konularında uzman ve OYAK’ın
işleyişine katkı yapabilecek bağımsız temsilciler de
bulunmaktadır.
1999 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) tarafından yayınlanan ve tüm Dünyada gittikçe
önem kazanarak uygulama alanları genişleyen kurumsal
yönetim prensiplerinin (principles of corporate
governance) ana ilkeleri, çok daha önce, 1961 yılında
yürürlüğe giren 205 sayılı OYAK Kanunu’nda yerini almış
olup o tarihten bu yana başarıyla uygulanmaktadır.
OYAK’ın kurumsal yönetim sistemini oluşturan yasal
organları; Temsilciler Kurulu, Genel Kurul, Yönetim
Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Müdürlük’tür. Bu
organların kimlerden, nasıl oluştuğu ve görevleri, 205
sayılı Kanun’da açık bir şekilde belirlenmiştir.
Temsilciler Kurulu: OYAK’ın en geniş katılımlı organıdır.
Temsilciler Kurulu daimi üye adedi dikkate alınarak birlik
ve kuruluşlarda görevli daimi üyeler arasından tespit
edilen üye temsilcilerinden meydana gelir. Uygulamada
75 kişiden oluşan Temsilciler Kurulunda; Sivil Memur,
Uzman Erbaş, Uzman Jandarma, Astsubay, Subay ve
General rütbesinde üyeler yer almaktadır. Temsilciler
Kurulu, Kanun’un kendisine verdiği vazifeleri yerine
getirmek üzere üç yılda bir toplanır ve geçmiş üç yılın
mali hesaplarını inceler. 20 asil, 10 yedek Genel Kurul
üyesini seçmek de bu Kurulun yetkisine girmektedir.
Genel Kurul: Genel Kurul, Temsilciler Kurulunun seçtiği
20 üye ile Kanun’da belirtilen ve içlerinde Milli Savunma
Bakanı, Maliye Bakanı, Sayıştay Başkanı, TOBB Başkanı,
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, özel sektörde mali
ve iktisadi alanlarda çalışan kişiler ile TSK mensupları
olmak üzere, toplam 39 üyeden oluşur. Uygulamada
Genel Kurulda, Sivil Memur, Uzman Jandarma, Astsubay,
Subay ve General rütbesinde üyeler yer alabilmektedir.
Genel Kurul, Kanun’un kendisine verdiği görevleri
yerine getirmek üzere her yıl toplanır. Genel Kurul, Türk
mevzuatında emsali bulunmayan 15 gün gibi uzun süren,
yoğun denetim ve değerlendirmeleri sırasında OYAK’ın
yıllık çalışmalarını inceler, faaliyet raporlarını, bilanço ve
kâr zarar hesaplarını görüşür, denetler, onaylar, Yönetim
ve Denetleme Kurullarının ibrası hakkında karar verir ve
çeşitli konularda önerilerde bulunur.
Denetleme Kurulu: 3 kişiden oluşur. Bir üyeyi Genel Kurul
seçer. Bir üye Sayıştay Başkanı (eski: Umumi Murakabe
Heyeti Başkanı) ve bir üye de Türkiye Bankalar Birliği
112
SIKÇA SORULAN SORULAR
Başkanı tarafından seçilir.
Yönetim Kurulu: OYAK’ın yönetiminden sorumlu
organdır. Üyelerden 3’ünü Genel Kurul, 4’ünü ise
Kanun’da belirtilen ve Milli Savunma Bakanı, Maliye
Bakanı, Sayıştay Başkanı, TOBB Başkanı, Türkiye Bankalar
Birliği İdari Heyeti Başkanından oluşan Komisyon seçer.
Genel Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir ve
kararlarda oy sahibidir.
OYAK’ın yasal organları arasında yer alan Genel
Müdürlük, yasal karar organları tarafından alınan
kararların yürütülmesinden sorumludur.
OYAK’ın yönetim organlarında, faaliyetin niteliğine göre
işleyen kademeli bir karar mekanizması mevcuttur.
Yukarıda özetlenen bilgiler çerçevesinde, daimi üye
adedi dikkate alınarak birlik ve kuruluşlarda görevli daimi
üyeler arasından seçilen 75 Temsilciler Kurulu üyesi ve
Temsilciler Kurulu tarafından kendi aralarından seçilen
20 Genel Kurul üyesi, uygulamada Sivil Memur, Uzman
Jandarma, Astsubay, Subay ve General rütbesindeki
üyelerden oluşmakta olup Kurul’da görev yapan herbir
üyenin 1 oy hakkı vardır. Divan Başkanları dahil hiçbir
üyenin, rütbenin/sınıfın/statünün oy ayrıcalığı yoktur.
Toplantılarda kararlar mevcudun çoğunluğuyla alınır.
Soru: OYAK medyada zaman zaman yer alan karalama
kampanyalarına karşı ne gibi hukuki işlemler yapmaktadır?
Cevap: Gerek basında, gerek internet ortamında
Kurum aleyhine haksız ve gerçeği yansıtmayan beyan,
yazı ve yorumlar sebebiyle söz konusu yayınları
yapan ve beyanlarda bulunanlar hakkında Kurum
menfaatlerini korumak maksadıyla hukuki girişimlerde
bulunulmaktadır.
Soru: OYAK borsaya açılamaz mı?
Cevap: Hayır. OYAK bir sermaye şirketi olmadığından
hisse senedi çıkaramaz ve dolayısıyla borsaya kote (açık)
olamaz. Ancak OYAK’ın bazı iştirakleri borsaya kotedir.
Emeklilik Yardımları
ve Nema
Soru: OYAK’a zamanında aidat ödeyen üyeler, emekli
olup ayrıldıktan sonra emeklilik yardımlarını alıyorlar ama
kendi üye oldukları dönemde alınan veya kurulan şirketler
satıldığında o şirketlerdeki haklarını neden alamıyorlar?
Cevap: 205 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri çerçevesinde
OYAK, üyelerin ödedikleri aidat ve bu aidatların yıl boyu
işletilmesinden elde edilen gelirleri, yani üye rezervlerini
(birikimlerini); finansal yatırımlarda (mevduat, tahvil,
bono, döviz gibi), iştirak yatırımlarında (hisse senedi),
gayrimenkul yatırımlarında (arsa, bina) ve diğer
faaliyetlerde değerlendirerek gelir elde etmektedir. Bu
şekilde her yıl elde edilen gelirler, gelirin kaynağına
bakılmaksızın, yani hisse senedinden mi, finansal
yatırımlardan mı veya arsadan mı kazanıldığına
bakılmaksızın, cari üyenin hesabına birikimleri nispetinde
ve usulüne uygun şekilde kayden aktarılmaktadır.
OYAK üyeliği boyunca her yıl mevzuat çerçevesinde
kayden üye hesabına aktarılan birikimlerin tamamı
emeklilik, ölüm ve maluliyet hallerinde, üyeliğin sona
ermesi sebebi ile üyenin kendisine veya mirasçılarına
nakden ödenmektedir.
OYAK, kurulduğu tarihten itibaren finansal tablolarını
yürürlükteki mevzuat doğrultusunda hazırlamakta
ve her türlü değer artışını mevzuat çerçevesinde üye
hesaplarına yansıtmaktadır.
Herhangi bir yıl süresince getirinin azalma riski nasıl ki
mevcut/kalan üyelere ait ise, getirinin artışı da, hakkını
alarak ayrılmış ve artık riske ortak olmayan üyelere değil,
mevcut/kalan üyelere aittir. Yani, bir yatırımın (iştirak
hissesinin veya mesela dövizin) değerinin azaldığı
durumlarda daha önce ayrılan üyelere dönülüp ödeme
iadesi yapmaları istenmiyorsa, bu yatırımların değerinin
arttığı hallerde de geriye dönük ek bir ödeme yapılması
söz konusu olamamaktadır.
Dolayısıyla OYAK üyeliği sona eren üyenin herhangi
bir biçimde hakkının geride, OYAK’ta kalması, hala bir
alacağının bulunması, kendine sonradan ilave bir ödeme
yapılması söz konusu değildir. Aksi durum, halen katkıda
bulunmaya devam eden ve yatırımların riskini taşıyan
mevcut/kalan üyelere ait birikimlerden kaynakların
alınıp, ayrılan üyelere transferi sonucunu doğurur ki
bunun da mevcut üyelerce kabul edilebilecek, adaletli
bir durum olmayacağı değerlendirilmelidir.
Soru: Aynı aidat ödeme süresine sahip üyelere yapılan
emeklilik yardımının farklı olmasının sebebi nedir?
Cevap: 205 sayılı OYAK Kanunu’nda; kuvvet, rütbe,
sınıf, statü ayrımları yapılmamış, bütün daimi üyelere
(muvazzaf ve emekli, subay, astsubay, uzman jandarma,
uzman erbaş ve sivil memurlar için) aynı esaslar dahilinde
ve bireysel eşitlik prensibi çerçevesinde yardım ve
hizmetlerin yerine getirilmesine yer verilmiştir.
205 sayılı OYAK Kanunu son derece adil, objektif ve
eşitlikçi bir sistem getirmiş olup, daimi üyelerden kesilen
aidat oranı her bir üye için aynıdır ve yıl sonlarında
elde edilen nemanın üye rezervlerine yansıltılması
için kullanılan nema oranı da üyeden üyeye farklılık
göstermemekte, rütbe, sınıf, statü vb. herhangi bir ayrım
yapılmamakta, herhangi bir üye veya üye grubu için
avantaj ve/veya dezavantaj yaratmamaktadır.
113
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Dolayısıyla emeklilik yardımı, tüm üyeler için rütbe,
sınıf, statü vb. farkı gözetilmeksizin, aynı yöntem, aynı
matematiksel formül kullanılarak hesaplanmakta, aynı
aidat ödeme süresine sahip kişilere yapılan emeklilik
yardımları arasında oluşan fark da, maaş farklılıklarının
yanısıra, yıllar içinde erken terfi, maaş artışı vb. nedenlerle
kesilen aidatların farklılıklarından kaynaklanmaktadır.
Soru: OYAK’ın yaptığı yeni iştirak yatırımları nema oranını
olumsuz etkilemekte midir?
Cevap: 205 sayılı Kanun’un 33. maddesi çerçevesinde OYAK,
mevcutlarının işletilmesi ve nemalandırılması amacıyla
şirketler kurmakta veya şirketlere iştirak etmektedir. Bu
maksat ve gaye ile OYAK, finansal yatırımlarına ve mevcut
iştiraklerine ilave olarak stratejik önem taşıyan yeni alanlara
da yatırımlar yaparak ileriki yıllarda da sürdürülebilir
kârlılığı hedeflemektedir.
Bu çerçevede OYAK, yatırım stratejileri doğrultusunda,
yeni yatırımlarında getirisi yüksek, riski düşük alanları
seçmekte, bu yatırımlarda hakim ortak olmakta ve Kurum
kaynakları dışında yabancı kaynak da (banka kredisi vb.)
kullanmaktadır.
Yapılan yeni iştirak yatırımları, değişik yatırım araçlarından
oluşan OYAK varlığının toplamını değil, yatırımın finansman
şekline bağlı olarak varlığın kendi içindeki dağılımını
değiştirmektedir. Yani, yapılan yeni iştirak yatırımları OYAK
varlığının toplamını, diğer bir ifadeyle üye birikimlerini
etkilememekte, bu kaynaklarla iştirak yatırımlarının
yapılması, o yıl nemayı azaltan bir husus olmamaktadır.
Bu durumu bir örnekle açıklarsak;
XX yılı başında OYAK’ın elinde 100 TL nakit olduğunu, yıl
içinde 60 TL ile iştirak yatırımı yaptığını, kalan 40 TL’nin ise
banka mevduatında olduğunu varsaydığımızda; XX yılı
yeni iştirak yatırımı öncesi ve sonrası örnek Bilanço Aktifi
oluşumu aşağıda gösterilmiştir.
XX yılı Başı (Yeni İştirak
Yatırımı Öncesi)
XX yılı Sonu (Yeni İştirak
Yatırımı Sonrası)
Aktif (varlıklar)
TL Aktif (varlıklar)
TL
Banka-Mevduat
100 Banka-Mevduat
40
İştirak (hisse senedi) Yatırımı
Toplam Varlık
100 Toplam Varlık
60
100
Yukardaki örnek bilanço aktiflerinde görüldüğü gibi, varlığı
oluşturan yatırım araçları arasındaki yer değişikliği, yani
varlık içerisinde yer alan mevduatın bir kısmının yeni iştirak
yatırımına yönlendirilmesi, bunların toplamından oluşan
aktif toplamını (toplam varlığı), yani üye birikimlerini
azaltıcı bir etki yaratmamaktadır.
Sonuç olarak yeni iştirak yatırımları, üye birikimlerini/
nemayı azaltıcı bir etkiye sahip olmayıp, aksine ileriki
yıllarda sürdürülebilir yüksek karlılık (yüksek nema) için bir
gerekliliktir.
Emekli Maaşı Sistemi
(EMS)
Soru: EMS’de rezerv ve maaş hesaplamaları neye göre
yapılmaktadır?
Cevap: Sistem’in işleyişine ve detaylı hesaplamaların
ilişkin olarak EMS Yönetmeliğinin ekindeki “Emekli
Maaşı Sistemi Rezerv ve Maaş Hesaplama Yöntemi”
dokümanında detaylı olarak hesaplamaların nasıl
yapıldığı açıklanmakta olup OYAK WEB Sitesinden de
hesaplama yönteminin detaylarına ulaşılabilir.
Emekli Maaşı Sisteminde bulunan üyelerimizin Sistem’e
katılım tarihleri, katılım şekilleri, Genel Kurul kararları ve
bunlara bağlı olarak zaman içerisinde gerçekleştirdikleri
hareketler sonucunda Kesin ve Peşin Maaş Uygulaması
olmak üzere birbirleriyle farklılık gösteren üye hesap
çeşitleri oluşmuştur. Bunlar ;
• Maaş alan üyeler,
• Maaş almayan üyeler,
• Bir önceki yıla göre maaş alma tercihi değişmiş üyeler,
• Pay artırımı yapmış üyeler,
• Emsal tamamlama/Rezerv arttırımı yapmış üyeler,
• Pay azaltımı yapmış üyeler,
• EMS’de vefat eden üyenin yerine Sistem’e devam eden
üye eşleri,
• Görevde Ölüm /Maluliyet nedeniyle Sistem’e girmiş üye
eşleri/üyeler v.b. üyeler ile
- Ayrıca, Sistem’e giriş tarihine göre,
• Genel Kurul tarihi öncesi Sistem’e girmiş üyeler,
• Genel Kurul tarihi sonrası Sistem’e girmiş üyeler,
• Genel Kurul tarihi öncesi pay artırımı/emsal tamamlama/
rezerv artırımı yapmış üyeler,
• Genel Kurul tarihi sonrası pay artırımı/emsal
tamamlama/rezerv artırımı yapmış üyeler,
• Peşin maaş uygulamasından Kesin maaş uygulamasına
geçen üyeler v.b. üyeler
şeklinde ana hatlarıyla kendi içinde farklı üye hesap
çeşitleri de bulunmaktadır.
Unutulmamalıdır ki, her üyemizin koşulları ve
hesaplamaya esas olacak miktar, süre ve durumları
farklılıklar içereceğinden farklı değerlere ulaşılabilecektir.
Soru: EMS’ye girdikten sonra ne zaman çıkabiliriz?
Cevap: Sistem’den çıkmak için 3 yılın tamamlanması
gerekmektedir. Sistem’de 3 yılı dolanlar her yıl Aralık
ayında, üç yılı takip eden yılda dolacaklar ise önceki
Aralık ayında çıkış dilekçesi verebilirler. Çıkış işlemi
müteakip Genel Kurul sonrasında yapılır. Üç yılın dolması
114
SIKÇA SORULAN SORULAR
Genel Kurul tarihi sonrasında olan üyelerin çıkış işlemleri
ise 3 yılın doldurulduğu tarihte yapılır.
Soru: EMS’ye girdikten sonra ne zaman pay azaltımı
yapılabilir?
Cevap: Sistem’de pay azaltımı yapmak için 3 yılın
tamamlanması gerekmektedir. Sistem’de 3 yılı dolanlar
her yıl Kasım ve Aralık aylarında, üç yılı takip eden
yılda dolacaklar ise önceki Kasım ve Aralık aylarında
pay azaltımı dilekçesi verebilirler. Pay azaltımı işlemi
müteakip Genel Kurul sonrasında yapılır. Üç yılın dolması
Genel Kurul tarihi sonrasında olan üyelerin pay azaltımı
işlemleri ise 3 yılın doldurulduğu tarihte yapılır.
Soru: EMS’de üye eşinin Sistem’e katılması mümkün
müdür?
Cevap: Görevde bulanan veya EMS’deki üyenin vefatı
halinde eşin Sistem’e katılma hakkı bulunmaktadır.
Soru: EMS’de emeklilik yardımı haricinde bir tutar ile
Sistem’e girebilmek mümkün müdür? SGK’dan alacağım
emekli ikramiyesini EMS’ye girerken ekleyebilir miyim?
Cevap: OYAK’tan hak edilen emeklilik yardımının 1/4,
2/4, 3/4 ya da tamamının OYAK’ta bırakılması ile Sistem’e
girilir.
Vefat ve maluliyet durumlarında, emeklilik yardımının
1/4, 2/4, 3/4 ya da tamamıyla ya da emeklilik yardımını
ayrılış tarihinde hak edilen ölüm yardımı (vefat eden
üyelerin eşleri için) veya maluliyet yardımı miktarlarına
tamamlayarak Sistem’e katılım mümkündür. Bunun
dışında bir miktar ile EMS’ye katılmak mümkün değildir.
Soru: KÖBF neması neden OYAK nemasının altında
seyretmektedir?
Cevap: KÖBF mevcutları piyasa şartları ve ekonomik
konjonktür gözetilerek, tüm alternatifler arasından
seçilen, “getirisi yüksek ancak riski az” yatırım araçlarında
değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, vadeli mevduat, EUR/TRY ve USD/TRY
swap işlemleri ile kredi-mevduat arbitraj işlemleri
yapılmaktadır.
Buralardan kazanılan gelire göre elde edilen getiri oranı,
ekonomik gelişmelere bağlı olarak her yıl ve dönem
değişim göstermektedir.
2014 yılında, TÜFE’nin %8.17 ve ÜFE’nin %6.36 olduğu
bir ortamda KÖBF %11.59 oranında bir getiri sağlamıştır.
KÖBF gibi diğer Fon’ların da getirilerini artırıcı
çalışmalarımız sürekli devam etmekte, gelişen ekonomik
koşullar ve mevzuattaki yenilikler sürekli izlenmektedir.
Soru: Daha önce KÖBF’na üyeydim, ayrıldım. Neden
yeniden üye olamıyorum?
Cevap: Üyelerimizin KÖBF birikimleri, 205 sayılı OYAK
Kanunu’nun 20. maddesinde üyelere bir defaya mahsus
yapılacak yardımlar arasında yer aldığından, Fon’dan
ayrılan üyelerin herhangi bir sebeple Fon’a yeniden üye
olabilmesi kanunen mümkün değildir.
Soru: KÖBF’dan kendi imkânlarımla ev aldığımdan çıkış
yaptım. Konut kredisi hakkım devam ediyor mu?
Cevap: Evet. Kurum Kaynaklı konut almadığınız veya
kredi kullanmadığınız sürece devam ediyor.
Konut Ön Biriktirim Fonu Konut Kredisi
Soru: OYAK Konut Kredisi faiz oranları neden bankalar ile
(KÖBF)
aynı seviyededir?
Soru: KÖBF’na ne zaman üye olunabiliyor?
Cevap: OYAK üyeleri KÖBF’e diledikleri zaman üye
olabilmektedirler. Üyelikle ilgili bir zorunluluk ya da süre
kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak, KÖBF üyeliğinden
ayrılmış olanlar yeniden katılımda bulunamamaktadırlar.
Soru: KÖBF’dan istediğimiz zaman ayrılabiliyor muyuz?
Cevap: Hayır. Konut almanız veya kendi arsanız üzerine
bir konut yapmaya başlamanız, bir yapı kooperatifine
üye olmanız veya Kurum ile ilişiğinizin kesilmesi
hallerinde Konut Ön Biriktirim Fonu’ndan çıkabilirsiniz.
Cevap : OYAK Konut Kredisi faiz oranları, 27 Mayıs
2000 tarihinde toplanan 40. OYAK Olağan Genel
Kurulu’nca alınan 4 nolu karar uyarınca, 01 Haziran 2000
tarihinden bu yana OYAK Yönetim Kurulu tarafından
aktif büyüklüklerine göre 10 büyük bankanın konut
kredisi faiz oranlarının aritmetik ortalaması baz alınarak
ve her dönem bu ortalamanın nisbi olarak altında
olarak belirlenmektedir. Belirlenen oranlar her dönem
bankaların dosya masrafı almaksızın uyguladıkları
oranların altında olmaktadır. Konut Kredisi faiz oranlarının
piyasa faiz oranlarının çok altında belirlenmesi,
hizmetten yararlanan üyelerin lehine, yararlanmayan
diğer tüm üyelerin ise aleyhine bir durum yaratacaktır ki
bu husus OYAK’ın tüm hizmetlerinde titizlikle üzerinde
durduğu Bireysel Eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır.
115
OYAK DERGİSİ • HAZİRAN 2015
Soru: Demir-Çelik ve çimento fabrikalarımız var ama OYAK
konutları neden pahalı?
Cevap : OYAK konutları, OYAK İnşaat tarafından maliyet
fiyatları üzerinden Kurum’a mal edilmektedir. OYAK’ın
iştiraki olan Demir-Çelik ve Çimento fabrikaları vardır.
Ancak konutlar inşa edilirken zararına fiyatlarla bu
inşaatlara OYAK şirketleri tarafından çimento ve/veya
beton verilmesi durumunda bu husus bu konutlardan
satın almayan diğer tüm üyelerimizin zararına bir durum
olacaktır. Ayrıca OYAK’ın sahibi olduğu Demir Çelik
fabrikalarında inşaatlarda kullanılan nihai demir ürünü de
üretilmemektedir. Bu fabrikalarda, inşaatlarda kullanılan
demirlerin üretildiği kütük demir üretilmektedir.
Soru: Bankadan kredi çekerek konut aldım. Bu konut için
OYAK’tan kredi kullanabilir miyim?
Cevap : OYAK tarafından kredi kullandırılacak konutların
tapu kayıtlarında herhangi bir takyidat bulunmaması
ve konut üzerinde OYAK lehine 1. derecede ipotek tesis
ettirilmesi gerekmektedir. Konutun edinim tarihinden
itibaren 1 yıl geçmemiş olması koşulu ve bankaya olan
borcun üyenin kendi imkânları ile kapatılarak banka
lehine tesis ettirilmiş ipoteğin kaldırılması ertesinde
bu konut için OYAK’a Konut Kredisi başvurusunda
bulunulabilir. Bu durumun dışında bankalardan
kullanılan kredilerin OYAK kaynaklı konut kredisi ile
yeniden yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.
Soru: Neden ikinci defa OYAK Konut kredisi kullanamıyoruz?
Cevap : OYAK Konut Kredisi üyelerimize piyasa faiz
oranlarının nisbi olarak altında oranlar ile sunulmaktadır.
Hizmette ayrıca faiz düşüşlerinde, yeni faizlerin bakiye
borca yansıtılması, erken hesap kapatma indirimi
gibi üyeler lehine uygulamalar bulunmaktadır. Bu
çerçevede 1963 yılından bu yana OYAK Konut Edindirme
Hizmetleri’nden yararlanma hakkı her üye için bir kereye
mahsus olarak uygulanmaktadır. Bu husus, OYAK’ın
tüm hizmetlerinde titizlikle üzerinde durduğu Bireysel
Eşitlik ilkesine de uygundur. Üyelerimiz, OYAK ile
anlaşmalı bankalardan OYAK üyelerine sunulan avantajlı
koşullarla ve dosya masrafı ödemeksizin, daha önce
üyenin OYAK’tan konut kredisi kullanıp kullanmadığına
bakılmaksızın, kredi kullanabilirler.
Soru: OYAK konut kredisi kullanılırken ödenen masraflar
geri alınabilir mi?
Cevap: OYAK kaynaklarından kullandırılan konut
kredilerinde, Dosya Masrafı, Komisyon, Masraf Karşılığı
vb adlar altında OYAK tarafından üyelerinden herhangi
bir ödeme alınması hiçbir dönem söz konusu olmamıştır.
OYAK kaynaklı kredilerin, Damga Vergisi Kanunu ve
Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca belirtilen vergilerden
muaf olmaması sebebiyle, ipotek tesisi aşamasında
İpotek Damga Vergisi ve İpotek Harcı ödemeleri üyeler
tarafından yapılmakta, kredinin ödenmesi aşamasında
ise Sözleşme Damga Vergisi ödenecek krediden kesilerek
üye adına Maliye’ye aktarılmaktadır. Kanunen ödenen bu
vergilerin geri alınması da söz konusu bulunmamaktadır.
İştirakler
Soru: OYAK üyelerine neden hisse senedi dağıtmıyor?
Cevap: OYAK, ekonomileri gelişmiş ülkelerde örneklerine
çok rastlanan, devletlerin vatandaşlarına sağladığı sosyal
güvenlik yardımlarına ek yardımlar sağlamak üzere 205
sayılı Kanun ile 1961 yılında kurulmuş, “tamamlayıcı
bir mesleki emeklilik fonu” olarak ifade edilebilecek bir
kurumdur.
Hisse senedi ise, sermaye şirketleri tarafından “şirket
ortaklarına” verilmek üzere çıkarılan, ortaklık payını
temsil eden, yasal şartlarına uygun olarak düzenlenmiş
kıymetli evraktır. Sermaye şirketlerinde sermayenin
bütünü, paylara bölünerek hisse senetleri ile temsil
edilir. Dolayısıyla hisse senedinden söz edilebilmesi için
belirli bir sermayenin varlığı gerekmektedir.
Oysa kuruluş kanunu ve yapısı gereği OYAK bir sermaye
şirketi değildir. Sermayesi ve ortakları yoktur. Diğer
mesleki emeklilik fonlarının katılımcıları olduğu gibi,
OYAK’ın da Kanun’da tanımlanmış, belirli şartlarda üye
olan ve zamanı gelince üyelikten ayrılan “üyeleri” vardır.
Dolayısıyla, OYAK’ın hisse senedi çıkartması da mümkün
değildir.
Sonuç olarak, OYAK tamamlayıcı bir mesleki emeklilik
fonudur, bir sermaye şirketi değildir. Sermayesi
ve ortakları yoktur, dolayısıyla hisse senetleri de
olamayacağından, üyelere “OYAK Hisse Senedi”
dağıtılması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır.
www.oyak.com.tr Üyeler bölümünden
Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.
116
VAKIF DUYURULARI
TSK MEHMETÇİK VAKFI
TürkiyeMehmetçik’e,
MehmetçikTürkMilletineEmanettir.
• TSK Mehmetçik Vakfı;
- Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden
Mehmetçiklerin ailelerine 42 bin TL ölüm yardımı, derecesine göre de
malul gazi ve engelli Mehmetçiklere maluliyet yardımı yapmaktadır.
(Örnek: 1’inci derece malul gazi ve engelli Mehmetçike 42 bin TL)
- Ayrıca malul gazi ve engelli Mehmetçiklere maluliyet derecesine
göre aylık bakım yardımı yapmaktadır. (Örnek: 1’inci derece malul gazi ve
engelli Mehmetçike ayda 1080 TL)
- Bunların dışında Mehmetçik çocuklarına doğumdan itibaren 26
yaşına kadar bakım ve öğrenim yardımı yapmaktadır. (Örnek: Üniversite
öğrencisi bir Mehmetçik çocuğuna ayda 720 TL)
• Vakıfkuruluşundanbuyanageçenotuzüçyıliçerisinde43.802
MehmetçikveMehmetçikailesineyardımdabulunmuştur.Vakıftanhalen
8.890 kişi yardım almaktadır. Bu yardımların aylık parasal tutarı 5.8
milyon TL’dır.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü • Tel : 0 312 284 19 70-71
www.mehmetcik.org.tr • [email protected]
facebook.com/TSKMEV1982
twitter.com/MehmetcikV
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
ELELE VAKFI
1995 Mart ayında Gazeteciler Cemiyeti tarafından TSK’ya maddi destek sağlamak amacıyla başlatılan ve Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu tarafından desteklenen bir yardım kampanyası düzenlenmiştir. Türk halkının, ordusuna
her zaman gösterdiği şükran duygusu; bu girişimi kendiliğinden ve gönüllü olarak bütün ülkeyi ve yurt dışındaki
vatandaşlarımızı kapsayan “Haydi Türkiye Mehmetçikle ELELE” kampanyası haline dönüştürmüştür.
Türkiye’yi tek bir vücut, tek bir yürek haline getiren bu kampanyada,56 saat gibi kısa bir sürede, aziz milletimizin
gönlünden kopan yardımlar bir çığ gibi büyüyerek 2.7 trilyon TL.na (60.8 Milyon ABD Doları) ulaşmıştır.
Bu bağışlar ile, ülke savunması ve terörle mücadele esnasında yaralanan veya uzvunu kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri
personeli için hizmet verecek ve onları tekrar sağlıklı
yaşamlarına döndürecek modern bir Rehabilitasyon
ve Bakım Merkezi kurulması kararlaştırılmıştır.
Hedeflenen bu yüce amacın bir vakıf eliyle
gerçekleştirilmesinin ve yaşatılmasının daha uygun
olacağının değerlendirilmesi üzerine; “TÜRK SİLAHLI
KUVVETLERİ ELELE VAKFI” 21 Nisan 1996 tarihli Resmi
Gazetede ilan edilerek kuruluşunu tamamlamıştır.
Milletinin verdiği bu emaneti üstlenen TSK ELELE
Vakfı Genel Müdürlüğü 3 Haziran 1996 tarihinde
Ankara’da çalışmalarına başlamış ve Aziz Milletinin
desteğiyle 34 ay gibi çok kısa bir sürede 105 Milyon
ABD Dolarına mal olan TSK Rehabilitasyon ve Bakım
Merkezini tamamlamış ve Türk Silahlı Kuvvetlerine
teslim etmiştir.
Kuruluş gayesini gerçekleştiren TSK Elele Vakfı, 2012 yılında kuruluş senedindeki düzenleme ile amacını; “Türk Silahlı
Kuvvetleri Personeli, emeklisi, malulen emeklisi ve bunların bakmakla yükümlü olduklarının rehabilitasyonu
ve devamlı bakımlarını sağlamak, uygar ve çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda
bulunmak, sağlık hizmetlerini daha iyiye götürmek, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili çalışma ve faaliyetlerde
bulunmak” olarak genişletmiştir.
Vakıf halen, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda TSK
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nin geliştirilmesi ve daha iyi hizmet verebilmesine için
gereken her türlü desteği vermeye devam etmektedir.
2000 yılında inşaası tamamlanan tesise 2004 yılında Gazi Uyum Evi, 2014 yılında 19
Eylül Spor tesisleri eklenmiş, bahse konu yeni tesislerin tüm finansmanı TSK ELELE VAKFI
tarafından karşılanmıştır.
Vakıf yine Ankara Bilkent’te bulunan ve 41 Milyon TL.na mal olan “TSK Ankara Özel
Bakım Merkezi”ninde tüm finansmanını karşılayarak hizmete hazır hale getirmiş ve 30
Haziran 2008 tarihinde TSK’ne teslim etmiştir.
Özellikle iç güvenlik harekatında yaralanan
ve doku kaybına uğrayan kahraman
gazilerimiz ve TSK Mensuplarının şiddetle
ihtiyaç duydukları yapay organ, ortez ve protezlerin üç boyutlu
teknolojiden istifadeyle hatasız ve hızlı imal edilebilmesi maksadıyla
yaptırılan “Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi” 03 Eylül 2011’de
faaliyete geçmiştir. GATA Kompleksi içinde hizmet veren Medikal Tasarım
ve Üretim Merkezİ 4.3 Milyon euro ya mal olmuş ve tüm finansmanı TSK
Elele Vakfı tarafından karşılanmıştır.
Vakıf 2013-2014 Öğretim yılı itibarıyla GATA/Ankara içinde, Güvercinlik/Ankara ve Diyarbakır’da bulunan TSK
Elele Vakfı Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri’nin yönetim ve idamesini de devir almış bulunmaktadır. Bu
merkezlerde zihinsel, işitme, görme, özgül öğrenme güçlüğü, bedensel ve yaygın gelişim bozukluğu bulunan
çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimi verilmektedir. Ayrıca çocukluk çağından çıkmış engellilere de
mesleki eğitim verilmektedir.Söz konusu merkezlerden halkımızda yararlanabilmektedir.
TSK Elele Vakfı, Ayvalık/Balıkesir’de Malul Gazilerimiz ve aileleri ile şehit aileleri
için hizmet veren TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nin
de milli bütçeden karşılanamayan ihtiyaçlarına yönelik olarak her türlü desteği
sağlamaktadır.
2014 yılı sonu itibarıyla Vakfın söz konusu merkezlere sağladığı ilave destek 50
Milyon TL.na ulaşmıştır.
Vakfı, diğer Vakıflardan ayıran en temel özellik kişilere değil sağlık ve rehabilitasyon
merkezlerine destek sağlamasıdır.
Devlet destekli veya yasa ile belirlenmiş herhangi bir geliri bulunmayan, değerbilir
halkımızın yaptığı gönüllü bağışlar ve iştiraklerinden elde ettiği gelirlerle varlığını
sürdüren TSK Elele Vakfı; Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdığı bu çağdaş tesislerin
yaşatılması, geliştirilmesi ve en üst düzeyde işletilmesi için gereken her türlü
desteği vermeye devam etmekte, bu tesislere yenilerinin eklenmesi için de
çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.
Bağış Hesap Numaraları
BANKA
ŞUBE
HESAP CİNSİ
IBAN NO
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KIZILAY ŞUBESİ
(BAĞIŞ-YTL)
TR970001000685390259905002
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KIZILAY ŞUBESİ
(EURO)
TR100001000685390259905016
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KIZILAY ŞUBESİ
(USD)
TR700001000685390259905003
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O
KOLEJ ŞUBESİ
(BAĞIŞ-YTL)
TR150001500158007288774545
T.HALK BANKASI A.Ş.
K.ESAT ŞUBESİ
(BAĞIŞ-YTL)
TR290001200921600016000013
ING BANK A.Ş.
CEBECİ ŞUBESİ
(BAĞIŞ-YTL)
TR320009900505050500100006
T.İŞ BANKASI A.Ş.
FRANKFURT ŞUBESİ
(EURO)
DE74502306000044000008
T.İŞ BANKASI A.Ş.
ANKARA ŞUBESİ
(BAĞIŞ-YTL)
TR550006400000142006000000
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
ÖZEL BANKACILIK
(BAĞIŞ-YTL)
TR470006701000000001000001
T.GARANTİ BANKASI
ANAFARTALAR ŞUBESİ
(BAĞIŞ-YTL)
TR280006200071100006299431
AKBANK
K. ESAT ŞUBESİ
(BAĞIŞ-YTL)
TR490004600101888000066182
TSK Elele Vakfı Genel Müdürlüğü:
Ziya Gökalp Cad. Ataç-2 Sok. 43/8 Kızılay ANKARA
0312 431 99 36 www.elele.org.tr
Felaket başa gelmeden önce onu
önleme ve ondan korunma çarelerini
düşünmek gerekir.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
DAYANIŞMA VAKFI
VAKFIN AMACI
TSK Dayanışma Vakfı’nın amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve
uzman erbaşlardan hizmette bulundukları süre içinde; yıllık katkı paylarını, yardım yapılmasını gerektiren risklerden biri
gerçekleşmeden önce ve olayın gerçekleştiği katkı payı dönemi içinde ödemek koşulu ile;
• Vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları,
• Malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak.
Ayrıca, vakfın imkanları ve ekonomik durumuna bağlı olarak hukuki destek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve
manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunmaktır.
Yapılacak yardımların usul ve esasları TSK Dayanışma Vakfı Yönetmeliğinde belirlenir.
YARDIM ÇEŞİTLERİ
• Vefat Yardımları
• Vefat Yardımı
• Vefata bağlı OYAK Emekli Maaş Sistemi (OEMS) Yardımı
• Maluliyet Yardımı
• Maluliyet Yardımı
• Maluliyete Bağlı OYAK Emekli Maaş (OEMS)Sistemi
• Avukatlık Ücreti Yardım,
• Doğal Afet Yardımı.
VEFAT YARDIMI
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaş iken yaşamını yitiren; evli personelin
eş ve çocuklarına, bekar personelin ise anne ve babasına fiili hizmet yılı dikkate alınarak yapılan maddi yardımdır. (Kişinin Vefat ettiği yıl
içinde ve vefat tarihinden önce TSK Dayanışma Vakfına katkı payını yatırmış olması koşulu aranır) (Tablo – 1)
MALULİYET YARDIMI
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli
subay, astsubay, sivil memur, uzman
jandarma ve uzman erbaş iken TSK’dan
malulen ayrılan ve T.C. Sosyal Güvenlik
Kurumu Maluliyet ve Sağlık Kurulları
Daire Başkanlığınca 1, 2, 3 ve 4’üncü
derece malul kararı verilen personele
yapılan maddi yardımdır. (Bu yardımda
“TSK’da Görev Yapamaz” raporu aldığı
yıl içinde ve rapor tarihinden önce TSK
Dayanışma Vakfına katkı payını yatırmış
olması koşulu aranır) (Tablo-2)
2015 YILI VEFAT VE MALULİYET YARDIMLARI TABLOSU (Tablo 1- 2)
OYAK EMEKLİ MAAŞ SİSTEMİ (OEMS) YARDIMI
OEMS yardımından yararlanmak için kişinin vefat veya maluliyet yardımından faydalanmış olması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumunca maaş bağlanmamış durumda olan;
Vefat etmiş evli personelin eşini,
Evli veya bekar olduğuna bakılmaksızın 1 ve 2 nci dereceden malulen TSK’dan ayrılan personelin kendisini OYAK üyesi olması
durumunda emekli maaş sistemine dahil etmek amacıyla yapılan yardımdır.
Vefat etmiş olan personelin eşi, malul olan personelin kendisi sisteme girmek istemediği taktirde bu yardım kendilerine ödenir.
OEMS yardımı; Harp Okulu mezunu kurmay olmayan 1 yıllık albay’ın OYAK keseneğine esas maaşının 20 katıdır.
Bu rakam 2015 yılında; 1 inci yarıyıl için 58,185.74 TL. dir. 2’nci yarıyıl OEMS yardım tutarı Temmuz 2015’de belirlenecek memur maaş
katsayısına yapılan artış oranına göre belirlenecektir.
AVUKATLIK ÜCRETİ YARDIMI
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; hizmet sürelerine bakılmaksızın,
askerî yargı hariç olmak üzere, görevlerini yerine getirmeleri sırasında veya görevlerinden dolayı haklarında kovuşturma yapılanlar
ile hukuk mahkemelerinde dava açılanlara, öngörülen koşulları taşımaları halinde, müdafi veya vekil olarak tayin ettiklerine avukat
ücretinin belirlenen esaslar dahilinde ödenmesi suretiyle yapılan yardımdır.
Avukatlık ücreti yardımından istifade edebilmek için, kovuşturma başlatılmasından ya da hukuk mahkemelerinde dava açılmasından
önce, o yıl içerisinde olmak koşulu ile Dayanışma Vakfına Katkı Payı yatırılmış olması gerekir.
Avukatlık Ücreti Yardımı yapılmasına karar verilen personele;
• Usulüne uygun olarak hazırlanmış avukatlık sözleşmesinde yazan miktar kadar,
• Avukatlık sözleşmesindeki yazılı miktar yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesinin üzerinde olması durumunda Yönetim Kurulunun
belirleyeceği miktar üzerinden ödeme yapılır.
DOĞAL AFET YARDIMI
Doğal afetlere maruz kalan personele can kayıplarında ve/veya personelin görev yaptığı garnizonda ikamet ettiği ya da aile
götürülemeyen garnizonlarda görev yapanların eşinin ikamet ettiği evde bulunan eşyaların büyük kısmıyla kullanılamaz duruma
gelmesi halinde Mütevelli Heyet kararına göre yapılan yardımdır.
Doğal afet yardımı için; doğal afet nedeniyle can ve mal kayıplarının meydana gelmesi, doğal afetten önce ve o yıl içerisinde Dayanışma
Vakıfına katkı payı yatırmış olması esastır.
KATKI PAYI DURUMU
Katkı Payı: Katkı payı dönemi içinde gerçekleşebilecek riskler karşısında dayanışmaya katılabilmek ve yapılacak yardımlardan istifade
edebilmek için her katkı payı döneminde bir defaya mahsus ödenmesi gereken para miktarıdır. 2015 yılı için belirlenen katkı payı 35
TL.’dir.
• Vakfa yapılan bu katkı payları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılma durumunda personele iade edilmez.
• Vakfın faaliyete başladığı 01 Ocak 2000 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde; toplam 3,744 kişiye 68.2 Milyon TL. yardım
yapılmıştır.
TANITIM KONFERANSLARI
2014 yılında 23 İl’de 69 Birlik ve Karargâh personeline yönelik 70 tanıtım konferansı icra edilmiştir.
KATKI PAYI YATIRILACAK ANKARA İLİ BANKA VE IBAN NUMARALARI
BANKA ADI
ING Bank
Türkiye Vakıflar Bankası
Türkiye İş Bankası
Yapı ve Kredi Bankası
Finansbank
Türkiye Halk Bankası
Türkiye Garanti Bankası
Akbank
Türk Ekonomi Bankası
Ziraat Bankası
BANKA ŞUBESİ
Yenişehir Kolej
Balgat
Balgat
Necatibey
Küçükesat
Cebeci
Nenehatun
Meşrutiyet
Kızılay
IBAN NUMARALARI
TR02 0009 9004 4404
TR74 0001 5001 5800
TR17 0006 4000 0014
TR09 0006 7010 0000
TR42 0011 1000 0000
TR45 0001 2009 2160
TR03 0006 2000 4700
TR60 0004 6002 8388
TR42 0003 2000 1050
TR79 0001 0006 8539
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TSK DAYANIŞMA VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Nenehatun Cad. No: 55 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA
Telefon: 0 312 448 13 11 (pbx) KILIÇ: 5449 - 5489 Faks: 0 312 448 17 70
Web Sitesi: www.tskdv.org.tr
E-Posta: [email protected]
4400
7287
2840
0070
0012
0016
0006
8000
0000
0318
1000
9710
4235
0383
3648
0000
2995
0501
0466
0350
01
02
90
98
27
16
34
91
55
01
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ
EĞİTİM VAKFI
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFININ GAYESİ:
1957 Yılında kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı “Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay,
astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile bunlardan disiplinsizlik ve ahlaki nedenler
dışında emekli olan ve şehit düşenlerin çocukları ve kardeşleri ile şehit erbaş ve er çocuklarının eğitim ve
öğretimlerini desteklemek maksadıyla,
* Öğrenci yurtları açıp işletmek,
* Hak sahibi öğrencilere her türlü (imkanları dahilinde) maddi ve manevi yardımı yapmak,
* Ayrıca üniversite dahil eğitim kurumları kurup işletmektir.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI YURTLARINDAN VE
DİĞER İMKANLARINDAN YARARLANMA:
* TSK personelinden şehit olanların çocukları, (Şehit erbaş ve er çocukları dahil)(Ücret
alınmamaktadır.)
* Halen görevde bulunan TSK personelinin çocukları,
* Emekli TSK personelinin çocukları,
* TSK personelinden şehit olanların kardeşleri,
* Halen görevde bulunan TSK personelinin kardeşleri,
* Emekli TSK personelinin kardeşleri,
* Görevde ve emekli işçi çocukları ve kardeşleri, (her yıl yeniden değerlendirilir)
* Yurtlarda yer kaldığı takdirde, TSK mensuplarının ikinci ve üçüncü derece kan ve sıhri hısımlarının
çocukları, (her yıl yeniden değerlendirilir)
* Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma
ve Uzman Erbaşlar ile bunların emeklileri ve erbaş ve erlerden şehit olanların yüksek lisans yapan
çocukları,
* Sivil şahısların çocukları (her yıl yeniden değerlendirilir) faydalandırılmaktadır.
* Tahsislerde rütbe, statü esas alınmamaktadır. Puanlama esas alınmaktadır. Puanlama esasları
(www.tskev.org.tr) adresinde belirtilmektedir.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI YURTLARI
Vakfın faaliyetlerini yürüten Vakıf Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, Eskişehir, Erzurum’ da konuşlu 4 kız 4 erkek yurdu olmak üzere 8 öğrenci yurdunda hizmet vermektedir.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI
ÖĞRENCİ YURTLARINDAN FAYDALANMA
Müracaat şekli ve zamanı, yurtlarda öğrencilere sunulan imkanlar ve yurtlar hakkında detaylı bilgiye
www.tskev.org.tr adresinden veya irtibat numaralarından ulaşılabilmektedir.
* ARKADAŞINIZIN ÇOCUĞUNUN EĞİTİMİ İÇİN,
* KENDİ ÇOCUĞUNUN EĞİTİMİ İÇİN,
*ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN,
* SİLAH ARKADAŞINIZIN ÜZERİNDEKİ EĞİTİM MASRAFLARINI DESTEKLEMEK İÇİN,
* AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN,
* GENÇLERİMİZE GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN,
* TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFININ DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK İÇİN
* DAHA ÇOK SAYIDA GENCİMİZİN DAHA İYİ İMKANLARDA ÖĞRENİMLERİNİ SÜRDÜRMELERİNE
KATKIDA BULUNMAK İSTİYORSANIZ
YARDIMLARINIZI VE BAĞIŞLARINIZI BEKLEMEKTEYİZ.
BAĞIŞLARINIZI HER ZAMAN YAPABİLİRSİNİZ.
Bağışlarınız için Banka IBAN Numaralarımız;
T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi
TR33 0001 0025 3207 0634 5350 05
ING Bank Yenişehir Şubesi
TR80 0009 9003 4756 0000 1000 01
Akbank Nenehatun Şubesi
TR33 0004 6002 8388 8000 0501 92
VakıfBank Anafartalar Şubesi
TR19 0001 5001 5800 7290 3324 87
İş Bankası Balgat Şubesi
TR21 0006 4000 0014 2840 4236 15
Garanti Bankası Kızılay Şubesi
TR38 0006 2000 0820 0006 2931 81
Türkiye Ekonomi Bankası Meşrutiyet Şubesi
TR50 0003 2000 1050 0000 0494 21
Halk Bankası Ulus Şubesi
TR18 0001 2009 3880 0016 0000 30
Kadirşinas vatandaşlarımızın yapacakları bağışlar da kabul edilmektedir.
İyi bir gelecek,
“İyi bir gelecek, Desteklerinizle gelecek.”
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
EĞİTİM VAKFI
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
EĞİTİM VAKFI
Desteklerinizle gelecek.
BAĞIŞLARINIZ İÇİN
T.C. Ziraat Bankası :
Garanti Bankası :
Türkiye İş Bankası :
Akbank
:
TR 33 0001 0025 3207 0634 5350 05
TR 38 0006 2000 0820 0006 2931 81
TR 21 0006 4000 0014 2840 4236 15
TR 33 0004 6002 8388 8000 0501 92
Ankara • İstanbul • Eskişehir • Erzurum
Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları
BAĞIŞLARINIZ İÇİN
T.C. Ziraat Bankası :
Garanti Bankası :
Türkiye İş Bankası :
Akbank
:
TR 33 0001 0025 3207 0634 5350 05
TR 38 0006 2000 0820 0006 2931 81
TR 21 0006 4000 0014 2840 4236 15
TR 33 0004 6002 8388 8000 0501 92
Ankara • İstanbul • Eskişehir • Erzurum
Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları
İRTİBAT BİLGİLERİ
İRTİBAT BİLGİLERİ
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :166 Tandoğan/ANKARA • Tel: 0.312 231 21 10 - 0.312 231 67 26
[email protected] • www.tskev.org.tr
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No :166 Tandoğan/ANKARA • Tel: 0.312 231 21 10 - 0.312 231 67 26
[email protected] • www.tskev.org.tr
TÜRK SİLAHL KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon: (312)2312110 İnternet Adresi: www.tskev.org.tr
Faks: 312 2323486
Elektronik Posta Adresi: [email protected]
OYAK Faaliyet Raporlarına
ve
OYAK Genel Kurul Dergilerine
www.oyak.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi No: 64
06600 Kurtuluş/ANKARA
Tel 0312 415 6000
Faks 0312 432 2705

Benzer belgeler