Başhekimin Yazısı - İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği

Transkript

Başhekimin Yazısı - İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İzmir İli Kamu Hastaneleri Güney Bölgesi Genel Sekreterliği
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ORYANTASYON REHBERİ
İçindekiler Tablosu
ÖNSÖZ ............................................................................................................................................................................................... 3
1.
GİRİŞ ........................................................................................................................................................................................ 6
2.
MİSYONUMUZ....................................................................................................................................................................... 6
3.
VİZYONUMUZ ....................................................................................................................................................................... 6
4.
KALİTE POLİTİKAMIZ ....................................................................................................................................................... 6
5.
HASTANEMİZİN TARİHÇESİ ............................................................................................................................................ 7
6.
HASTANEMİZİN FİZİKİ YAPISI ....................................................................................................................................... 9
7.
HİZMET SUNULAN BİRİMLER VE YERLEŞİM ALANLARI .................................................................................... 11
8.
KURUMUN SUNDUĞU HİZMETLER VE SÜRELERİ .................................................................................................. 14
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
8.21.
8.22.
Klinikler ve Laboratuar Hizmetleri ............................................................................................... 14
Nütrisyon Destek Birimi ................................................................................................................15
Diyetisyenlik ..................................................................................................................................15
Sosyal Hizmet Birimi ....................................................................................................................16
Organ Nakli Merkezi .....................................................................................................................17
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi.........................................................................................18
Acil Sağlık Hizmetleri ...................................................................................................................18
Amatem ve Kapalı Psikiyatri Klinikleri ........................................................................................20
Cyberknife Cihazı (robotik radyocerrahi) .....................................................................................22
Trilogy ünitesi (ıgrt, ımrt ve srt/src) ..........................................................................................22
Görüntüleme Hizmetleri ............................................................................................................23
Emzirme Politikası .....................................................................................................................24
Tıbbı Onkolojı Klınığı Günübırlık Kemoterapı Ünıtesı ............................................................ 25
Endokrınolojı Klınığı .................................................................................................................25
Sigara Bırakma Polikliniği .........................................................................................................26
Karşılama Yönlendirme Danışma Hizmetleri ............................................................................26
Sağlık Kurulu ve Rapor Hizmetleri ........................................................................................... 27
Klinik İşlemleri ..........................................................................................................................27
Dini Hizmetler ........................................................................................................................... 28
Girişimsel İşlemler (küçük müdahale) .......................................................................................28
Ameliyathane Hizmetleri ...........................................................................................................29
Kurumun Sunduğu Hizmet Süreleri........................................................................................... 30
9.
HASTANE YÖNETSEL YAPISI ......................................................................................................................................... 32
10.
HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ .................................................................................................................................... 33
11.
HASTANEYE ULAŞIM BİLGİLERİ ................................................................................................................................. 33
12.
ÖZLÜK BİLGİLERİ ............................................................................................................................................................. 33
12.1.
12.2.
12.3.
13.
Çalışma Saatleri .........................................................................................................................33
Kılık Kıyafet .............................................................................................................................. 34
İzinler .........................................................................................................................................34
GENEL HİZMETLERİMİZ ................................................................................................................................................ 34
13.1. Mutfak ve Yemek Hizmeti..............................................................................................................34
13.2. Güvenlik Hizmeti ............................................................................................................................ 34
13.3. Hasta Yönlendirme Hizmeti ...........................................................................................................35
13.4. Temizlik Hizmeti ............................................................................................................................ 35
1
13.5. Çamaşırhane ve Çamaşır Yıkama Hizmeti .....................................................................................35
13.6. Çevre Birimi....................................................................................................................................35
14.
İDARİ BİRİMLER ................................................................................................................................................................ 36
14.1. Hastane Yöneticisi ..........................................................................................................................36
14.2. Başhekimlik ....................................................................................................................................37
14.3. İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ................................................................................................ 39
14.4. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü............................................................................................. 44
14.5. Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürlüğü ..........................................................................46
14.6. Bilgi İşlem Birimi ........................................................................................................................... 47
14.7. Enfeksiyon Kontrol Birimi .............................................................................................................48
14.8.Kalite Yönetim Birimi .....................................................................................................................49
14.9.Evde Bakım Hizmetleri....................................................................................................................50
14.10.Sağlık Kurulu .................................................................................................................................50
14.11.Ambar ............................................................................................................................................51
14.12.Arşiv...............................................................................................................................................52
14.13.Çalışan Güvenliği Birimi ...............................................................................................................52
14.14.Sivil savunma hizmetleri................................................................................................................54
14.15.Eczane ............................................................................................................................................57
14.16.Eğitim birimi ..................................................................................................................................58
15.
ACİL ÇAĞRI KOD SİSTEMLERİ ..................................................................................................................................... 62
15.1. Beyaz Kod .......................................................................................................................................62
15.2. Mavi Kod ........................................................................................................................................63
15.3. Pembe Kod ......................................................................................................................................63
15.04. İç İletişim Sistemi .........................................................................................................................63
16.
ORYANTASYON EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI ......................................................................................................... 64
16.1. Kalite Yönetim Sistemi ...................................................................................................................64
16.2.Yasal Haklarımız ve Sorumluluklarımız .........................................................................................69
16.3. Bilgi İşlem Eğitimi ..........................................................................................................................72
16.4. Enfeksiyon Kontrol Eğitimi ............................................................................................................73
16.5. Hasta Hakları Eğitimi .....................................................................................................................97
16.6. Hasta Güvenliği ............................................................................................................................ 103
16.7. Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi ......................................................................................... 113
16.8. İletişim ve İletişim Becerileri........................................................................................................118
16.09. Çalışan Hakları ve Güvenliği....................................................................................................135
17.ORYANTASYON EĞİTİMLERİ KONU VE EĞİTİMCİ TABLOSU...................................................... ............... 139
2
ÖNSÖZ
Değerli sağlık çalışanı;
Bilindiği üzere 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bütün illerde olduğu gibi İzmir ilinde de Kamu
Hastaneleri Birliği 02 Kasım 2012 tarihi itibariyle kurulmuştur. Kamu Hastaneleri Birlikleri, ilerleyen sağlık
hizmetleriyle birlikte, hem hızının arttırılması hem de ekonominin gözetilmesi, verimlilik ve beraberinde
kalitenin daha arttırılması için profesyonel bir yönetim oluşturmak, bürokrasiyi azaltmak, hizmetin daha
verimli ve hızlı sunulmasını sağlamak, yeni gelişmeleri takip etmek, teknolojiye ayak uydurmak ve modern
tıp hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.
Bakanlığımızın bu misyonu çerçevesinde, Genel Sekreterliğimizin vizyonu hasta ve çalışan memnuniyetini
sağlama bilinciyle çağdaş ve güvenilir sağlık hizmeti yönetiminde ülkede lider uluslararası düzeyde sözü
geçen bir kurum olmaktır. Bu hedeflere ulaşmak ve kaliteli sağlık hizmetinin devamlılığını sağlamak tek
başına yapılacak bir iş değil, tüm çalışanlarımızın katılımı ile mümkün olacak bir ekip işidir. Birlikte nice
başarılara imza atmak temennisiyle Güney Genel Sekreterliği Ailesine hoş geldiniz.
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
Genel Sekreter
3
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerleşkesinden Genel Görüntü
4
ÖNSÖZ
Değerli Çalışma Arkadaşlarım;
Hastanemiz yüz yılı aşan geçmişinden aldığı güçle, tüm çalışanların ve yöneticilerin emekleriyle örülen bir
kültür birikimiyle hizmet vermektedir. Hastanemizin, ilk açılan ismiyle (Gurebayı Müslimin Hastanesi1851) başlayan sağlıkta hizmet verme serüveninde, günümüze kadar olan süreçte, görev anlayışı ve isim
değişiklikleri ile bu günkü hali içerisinde olgunlaşmıştır. Bu gün bir üniversite hastanesi olarak bölgemizin
sağlık hizmetinde son basamak hastane olarak hizmet vermektedir.
Tüm çalışanlarımız hastanemizin, hem halkımız hem de sağlık kuruluşları açısından bölgemiz için olmazsa
olmaz bir hastane olduğunun farkında ve bilincinde olarak, kendilerinden beklenen hizmeti yine
kendilerinden beklenen kalite anlayışı ile vermektedirler.
Bir ekip ruhuyla hastane işleyişini iyileştirme ve idame ettirmeye çalışan biz yöneticiler, tüm çalışanların
katılımıyla, devletin bizlere sağladığı kaynak ve imkânların eşliğinde, devamlılığı olan, verimli ve adaletli
bir yönetim anlayışı ile hizmetin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz.
Aramıza yeni katılan her personelin emeğinin gücümüzü artıracağı inancı ile mesai arkadaşlarım adına
yürekten HOŞ GELDİNİZ diyorum.
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
5
1. GİRİŞ
Bu rehber, hastanemizde göreve yeni başlayan sağlık personelinin, hastanemize ve görevine uyum
sürecini hızlandırmak, hastanemizin kurum kültürünü, genel kurallarını, uygulamalarını aktarmak ve
uygulayıcılara kılavuzluk etmek amacıyla hazırlanmıştır. Böylelikle siz değerli sağlık çalışanlarımızın
klinik/birimlerde görev almaya başlamadan önce hastanemizi ve kurumsal işleyişimizi daha iyi
tanımanız hedeflenmektedir.
2. MİSYONUMUZ
Sosyal sorumluluk anlayışı ile insan ve hasta hakları çerçevesinde, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini
dikkate alarak uluslararası standartlara uygun, çağdaş, etik, bilimsel, güvenli, kolay ulaşılabilir ve güler
yüzlü sağlık hizmeti sunmak.
3. VİZYONUMUZ
Saygınlığı ve güvenilirliği ile bölgesinde lider, ülkesinde tanınan, hastalar ve sağlık çalışanları tarafından
tercih edilen bir sağlık kurumu olmak.
4. KALİTE POLİTİKAMIZ
 Kamu olanaklarını toplum ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanmak
 Bilimsel yaklaşımla etkin, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunmak
 En iyi hizmet anlayışı ile ölçme ve iyileştirme araçlarını kullanarak sürekli gelişmek
 Katılımcı, paylaşıma açık yönetim yaklaşımı ve ekip ruhu ile profesyonel ve güler yüzlü hizmet
anlayışının hâkim olduğu bir kurum kültürü oluşturmak
 Hasta haklarını korumak, tedavinin her aşamasında hasta ve ailesini bilgilendirme eğitmek
 Çalışanların mesleki yetkinliğini arttırmak için sürekli eğitimi desteklemek
 Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, sürekli memnuniyeti arttırmak yönünde çaba sarf etmek
6
5. HASTANEMİZİN TARİHÇESİ
İlimizde faaliyet gösteren ilk hastaneler azınlık hastaneleriydi. Bunlar; Hollanda Hastanesi (1670),
Saint Antuan Hastanesi (1710), Rum Gureba Hastanesi (Saint Haralambo 1748), Fransız Hastanesi
(1749), Ermeni Gureba Hastanesi (1801), Millet–i Museviye Hastanesi (1843), İngiliz Hastanesi (1850),
İskoç Hastanesi (1882)dir. 1829 yılında Karataş semtinde kiralanan bir binada sağlık hizmeti veren
Askeriye Hastanesi ise yetersiz kalıyordu.
1848 yılında Emin Muhlis Paşa tarafından Sultan Abdülmecid’in izni ile yapımına başlanarak 1851
yılında tamamlanan ve hastanemizin temellerini oluşturan bugünkü Konak Doğum Hastanesi binasında
“Gurebayı Müslimin Hastanesi” hizmete girdi. O zamanlar bir tabip, bir cerrah, bir eczacı, bir müdür ve
bir katip ile hizmete başladı. 1851 yılında Emin Muhlis Paşa tarafından “Gurebayı Müslimin Hastanesi
Nizamnamesi” hazırlandı. Hastane yönetimi hayırsever kişilerden oluşan bir heyete bırakıldı.
7
Konak Doğum Evi ( Gurebayi Müslimin Hastanesi)
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1851 yılında hizmete açılan hastanemizin 1876 yılında ilk Türk Başhekimi Dr. Mustafa Enver’di.
1914 yılında Özel İdareye devredilerek “Memleket Hastanesi” adını aldı. 1920 yılında hastanenin bir
kısmı 15 doktorun görev aldığı “Amerikan Kızılhaç Hastanesi” olarak görev yaptı. 1982 yılında şu anki
yeri ve binasına “Atatürk Sağlık Sitesi ve İzmir Devlet Hastanesi” adıyla taşındı.
2006 yılında AMATEM Binası, 2007 yılında Acil Servis ve Poliklinik Binası, 2012’de Ameliyathane
ve Yoğun Bakım Binası açılmış olup halen “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi” adıyla
hizmetlerine devam etmektedir.
Uzmanlık ve Kursiyer eğitimleriyle, bilimsel çalışmalara katkılarıyla, sempozyum ve kongreleriyle
ileri tetkik ve tedavi işlemleriyle Türkiye ve dünya standartlarında en kaliteli hizmeti üretmeyi temel
amaç edinmiştir.
Hastanemiz ile ilgili diğer tüm bilgilere www.iaeh.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
8
6. HASTANEMİZİN FİZİKİ YAPISI
Ana hatlarıyla yerleşkemiz
Yeşilyurt’tan İzmir Körfezi’ni izleyen hastanemiz
9
Krokimiz
10
7. HİZMET SUNULAN BİRİMLER VE YERLEŞİM ALANLARI
YATAKLI SERVİS
(A-B-C Blok)
POLİKLİNİK
( F Blok)
Dermatoloji
1. kat
2. kat
Endokrinoloji
6.kat
1. kat
Enfeksiyon Hastalıkları
1. kat
Zemin
1.-2.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
9. kat
2. kat
Gastroenteroloji
4. kat
1. kat
G Blok 3.kat
1. kat
KLİNİK VE POLİKLİNİKLER
DAHİLİ KLİNİKLER
Hematoloji
1. İç Hastalıkları
9. kat
2. İç Hastalıkları
5. kat
3. İç Hastalıkları
6. kat
1.-2. Kardiyoloji
7. kat
3. kat
Nefroloji
6. kat
1. kat
3. kat
1.-3. Nöroloji
G Blok 2. Kat
2. Nöroloji
G Blok 1. Kat
1.-2. Psikiyatri
G Blok 3-4.kat
G. Zemin
1.-3. Nöroloji
G Blok 2. Kat
3. kat
Ameliyathane Binası
Zemin
1. -2.Anesteziyoloji ve Rean.
Anjio ve Kardiyoloji tetkik Üniteleri
7. kat
Beyin ve Sinir Cerrahisi
9. kat
1. Genel Cerrahi
3. kat
2. Genel Cerrahi
3. kat
3. Genel Cerrahi
4. kat
4. Genel Cerrahi
3. kat
1.-2 Göz Hastalıkları
5. kat
Doğumhane
2. kat
1.-2. Kadın Hast. ve Doğum
2. kat
3. Kadın Hast. ve Doğum
1. kat
Kalp ve Damar Cerrahisi
6. ve 7. Kat
3. kat
3. kat
CERRAHİ KLİNİKLER
1. kat
3. kat
2. kat
3. kat
1. KBB Hastalıkları
5. kat
2.-3. KBB Hastalıkları
10. kat
1.-2. Ortopedi ve Travmatoloji
8. kat
2. kat
1.-2. Plastik, Rekon. ve Est.Cer.
10. kat
2. kat
1.-2. Üroloji
4. kat
1. kat
11
1. kat
SADECE POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLEN BÖLÜMLER
Alerjik Hastalıklar
F Blok 1. Kat
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
F Blok 2. Kat
Romatoloji
F Blok 3. Kat
Göğüs Hastalıkları
F Blok 1. Kat
Radyasyon Onkoloji
Ana Bina Bodrum-1
Ağız ve Diş Sağlığı
G Blok Bodrum kat
LABORATUARLAR
Biyokimya
Mikrobiyoloji
F Blok 2. Kat
F Blok 2. Kat
Radyoloji
D Blok Bodrum 1
Patoloji
H Blok Zemin Kat Ameliyathane
Odyometri Laboratuar
D Blok Bodrum 1
Motilite Laboratuvarı
Poliklinikler 1 Kat
YOĞUN BAKIMLAR
Anestezi Yoğun Bakım
Ameliyathane binası zemin kat
Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım
Ameliyathane binası zemin kat
Nöroloji Yoğun Bakım
AMATEM Binası 2. Kat
Kardiyoloji Yoğun Bakım
Ana bina 7. Kat
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım
Ana Bina 9. Kat
GÖRÜNTÜLEME ALANLARI
Röntgen
Ana binanın -2. Katında
Acil Röntgen
Acil Tıp Kliniği içinde
MR
Ana binanın -2. Katında
Tomografi
Ana binanın -2. Katında
Acil Tomografi
Acil Tıp Kliniği içinde
Endoskopi Ünitesi
F Blok 3. Kat
EEG ve EMG
AMATEM binasının zemin katında
Mamografi
Ana binanın -2. Katında
USG
Ana binanın -2. Katında
Kemik Dansitometresi
Ana binanın -2. Katında
EKO
Poliklinik binası 2. Kat Kardiyoloji polikliniği içinde
12
İDARİ BİRİMLER
BULUNDUĞU ALAN
Hastane Yöneticiliği
Ana Bina Zemin Kat
Başhekim ve Yardımcıları
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Yardımcıları
Ana Bina Zemin Kat
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ve Yardımcıları
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
Ana Bina Zemin Kat
Dekan ve Dekan Yardımcısı
Ana Bina Zemin Kat
Mühendislik - Hukuk Bürosu- Santral
Ana Bina Zemin Kat
Muayene Komisyonu-Muhasebe- Adli Hekimlik - Fotokopi
Ana Bina Zemin Kat
Personel Şubesi- Maaş - Satın Alma –
Kalite Yönetimi- Yabancı Hasta
Ana Bina Zemin Kat
Gelir Gerçekleştirme – TİG - Taahhütname-
Ana Bina Zemin Kat
Organ Bağışı Birimi- Hasta Kabul- Evrak Kayıt
Ana Bina Zemin Kat
SABİM-Hasta Hakları-Sosyal Hizmetler-
Ana Bina Zemin Kat/ Poliklinik 3.kat
Enfeksiyon Kont. Komitesi – Eczane- Sağlık Kurulu-Odyometri Bodrum 1.Kat
Eğitim Organizasyon- Hizmetiçi Eğt. HemşireliğiNütrisyon Birimi
Poliklinikler 1. Kat arka koridor
İstatistik - Etik Kurul-Yazılım-Poliklinik Destek
Poliklinikler 1. Kat arka koridor
Teknik Servis- Yemekhane - Kütüphane
Ara Kat
13
8. KURUMUN SUNDUĞU HİZMETLER
8.1.
KLİNİKLER VE LABORATUAR HİZMETLERİ
Laboratuarlar
Verilen Hizmetler
Biyokimya
Genetik
Hormon
Farmakoloji Laboratuarı
Rutin biyokimya, Hormon, Spesifik hormon, Prenatal tanı testleri,
Hemogram, Sedimantasyon, Koagulasyon, Elektroforez, İdrar, Acil
laboratuar, DNA ve RNA üzerinden Kadın Doğum, Nöroloji,
Kardiyoloji ve Hematoloji için özellikli testler Genetik ve madde
bağımlılığı ve ilaç analizleri, İlaç kullanımı ile ilgili danışmanlık
Mikrobiyoloji
Kültür, Mikobakteri, ELISA,
Sterilizasyon ve Besiyeri, Seroloji
Patoloji
Patoloji ve sitoloji işlemleri
Odyometri Laboratuarı
Bebek, çocuk ve yetişkinler için işitme ölçümleri
Motilite Laboratuvarı
Anorektal manometri, Özofageal manometri tetkikleri ve pH metre
uygulaması
Koroner anjijografi,
Elektrofizyoloji, Eko, Efor
laboratuarı ve Tilt table
Laboratuvarı
PCR,
Mikoloji,
Otoantikor,
Balon ve/ya stent işlemi, ritim bozuklukları giderilmesi, bacak,
boyun ve kol damar hastalıklarında damar açma işlemi, “pacemaker”
işlemleri vb.
14
8.2.
NÜTRİSYON DESTEK BİRİMİ
Nütrisyon Destek birimi Başhekimlik onayı ile Nisan 2004 tarihinde kurulmuştur. Birim
Gastroenteroloji Kliniği Şefi Dr. Belkıs ÜNSAL başkanlığında doktor, diyetisyen, eczacı ve hemşirelerden
oluşmaktadır. Konsültasyon ile çalışan birimin konsültasyon kodu 3003 Nütrisyon Destek kliniğidir.
Konsültasyon istendiğinde hastanın beslenme desteğine olan ihtiyacı sorgulanır, antropometrik
ölçümlerine ve standart formüllerle hesaplamalara göre beslenme planı oluşturulur ve hasta günlük olarak
takibe alınır, taburcu oluncaya kadar takipleri yapılır. Taburcu olurken evdeki beslenmesi, destek gerekip
gerekmediği, gerekiyorsa heyet raporunun düzenlenmesi konularında da hastanın yattığı klinik ile
koordinasyon kurularak planlama ve düzenlemeler yapılarak takip sonlandırılır. İletişim No: 2607-1607
8.3.
DİYETİSYENLİK
Bölümümüzde bir Başdiyetisyen, Endokrinoloji Diyetisyeni, Nutrisyon Destek Birimi Diyetisyeni, dört
Poliklinik ve Klinik Diyetisyeni olmak üzere yedi diyetisyen görev yapmaktadır.
Hastanemizin sadece İzmir iline değil tüm Ege Bölgesi’ne de hizmet vermesi nedeni ile ayaktan ve yatan
hasta sayısının artması diyetisyen ihtiyacını da artırmaktadır. Personel sayımızda oluşan eksikliği İl Sağlık
Müdürlüğü’nden gelen gıda mühendisleri ile gidermeye çalışmaktayız. Görev dağılımlarımız aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
Başdiyetisyen



İhalelerde teknik şartnamenin diyetisyenlerle birlikte hazırlanmasını sağlama
Mesleki, idari ve özlük işleri
Onkoloji hastalarının, hastane personelinden diyet yemeği alanların beslenme eğitimleri
Nutrisyon Destek Birimi Diyetisyeni
 Klinik hastaları içinde enteral ya da parenteral beslenme gereksinimi olanlara, konsültasyon isteği ile
hasta başında doktor ve hemşireden oluşan ekiple birlikte hastalık özelliklerine göre beslenme planı
oluşturma ve uygulama
Endokrinoloji Diyetisyeni
 Endokrinoloji hastalarının (klinik ve poliklinik hastası olabilir) ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde
diyet düzenleme, ilgili eğitimleri gerçekleştirme ve ilgili kayıtları tutma
Poliklinik ve Klinik Diyetisyeni








Endokrinoloji hastaları hariç tüm poliklinik hastalarının ayaktan diyet tedavileri
Diyet yiyen hastaların diyet yemek türlerinin belirlenmesi ve diyet menüsü planlama
Kliniklerde hekim ve hemşirenin, hastaların hastalıklarına yönelik olarak kodladıkları diyet
içeriğinin oluşturulması
Her yeni duruma göre diyet tablolarının oluşturulması
Diyet yiyen personelin takibi
İlgili konulardaki hasta eğitimleri
Gıda Mühendisleri
Hastanemiz mutfağının kontrolü
Muayene komisyonu ile birlikte çalışmaları yürütme. İletişim no:2392-1392
15
8.4.
SOSYAL HİZMET BİRİMİ
Bireylerin, grupların ve toplulukların, kendilerinden ya da içinde yaşadıkları sosyal çevrelerinden
kaynaklanan psiko - sosyal sorunlarını tespit ederek, bireyin toplumsal fonksiyonlarını düzeltmek,
desteklemek ve değiştirerek sorun olarak getirilen olgunun çözülmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar
yapar. Bu sorunların çözümü ya da en aza indirilmesi için kendi mesleki yöntem ve tekniklerini kullanarak
gerekli yardımları yapar.
Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını; planlama, yürütme, izleme ve değerlendirme süreçleri
içinde uygular.
Uygulamalarında kullanılan teknik ve yöntemler;
o
o
o
o
Gözlem - görüşme
Psikolojik ölçme - değerlendirme
Rehberlik - danışmanlık
Çeşitli psikoterapi yöntem ve teknikleri
Hastanemizde sosyal hizmet planlaması önceliği olan hastalarımız;

Kimsesiz, tek ve bakıma muhtaç hastalar,

Sağlık güvencesiz hastalar,

Engelli hastalar,

Aile içi şiddet mağduru hastalar,

İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

Mülteci ve sığınmacı hastalar,

İnsan ticareti mağduru hastalar,

Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

Yoksul hastalar,

Kronik hastalar,

Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,

Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,

İl dışından gelen hastalar
16
8.5.
ORGAN NAKLİ MERKEZİ
Hastanemizin böbrek nakli merkezi 2007 Aralık ayında kurulmuştur. Hastane ana binasının 6. katında
bulunan Nefroloji kliniğinin içinde ayrı bir bölümde 5 yatak ile hizmet vermektedir. Merkezde, canlıdan ve
kadavradan böbrek nakilleri yapılmaktadır. Nakil sonrası hasta bakımları ve takipleri de nefroloji kliniği
hekimleri ve organ nakil hemşireleri tarafından düzenli yapılmaktadır.
Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü’nde; beyin ölümü tespitleri, kadavra donör organizasyonları,
organ bağışı işlemleri, organ nakli ve bağışı ile ilgili sağlık çalışanları ve halk eğitimleri gibi etkinlikler aktif
olarak yapılmaktadır.
Organ bağışları, koordinatörlükte veya poliklinik binası girişinde yer alan “Organ Bağış Birimi”nde
alınmaktadır.
Organ ve Doku Nakli bağışı hasta ve/veya hasta yakınının izni olmadan yapılmamaktadır.
İletişim No: 2630
17
8.6.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Ünitemizde elektroterapi kombine cihazları, whirlpool,
parafin kazanı, traksiyon cihazı, kısa dalga diatermi
cihazı, ESWT ve TENS cihazları bulunmaktadır

Birimlerimizde nörolojik ve kas-iskelet sistemi
hastalıklarına yönelik muayeneler yapılarak gerekli
tıbbi tedavisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyonu
uygulanmaktadır.
8.7.
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
8.7.1.
Monitorlü Birim
Acil Tıp Kliniğimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hastanın ilk değerlendirmesi yapılırken kayıt
işlemleri için hasta yakını ile hasta yakını yoksa acil servis personeli tarafından kayıt işlemleri için
sekreterliğe yönlendirilir ve kayıt işlemleri yapılır.
18
8.7.2.
Bakı Birimi
Hastalarımız acil servis giriş kapısında sedye personeli tarafından karşılanır ve sedyeye alınır. Hastamız
triaj biriminde görevli Acil Tıp Teknisyenleri tarafından ilk değerlendirmesi yapılarak yönlendirileceği
birim ve hekimi belirlenir.
Kliniğimiz; Hasta Kabul Bölümü, Resüsitasyon Odası, Hızlı Bakı Birimi, Bakı Birimi, Monitör Birimi,
Travma Birimi, Yoğun Bakım Birimi olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. Saat başı hasta yakını
bilgilendirmesi yapılır.
8.7.3.
HELİPORT (Helipek) Alanı
19
Hastanemiz Helipek (Helikopter pisti) alanında, Sağlık Bakanlığı’nın özel helikopter firmalarıyla
yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde “112 Helikopter Ambulans”
hizmeti verilmektedir. Hastanemiz bahçesindeki helikopter alanı 13 Şubat 2009’da hizmete başlamıştır.
Sadece gündüz uçuşlarıyla Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümüne hizmet veren alanın gece uçuşlarına da
açılması için çalışmalar yürütülmektedir.
Türkiye’de helikopter ambulansı hizmeti veren 17 noktadan en yoğun alanlardan biri olup bir yılda
500’ün üzerinde vakaya hizmet vermektedir. Yeni yapılan Ameliyathane binasının çatısındaki helipek alanı
henüz faaliyete girmemiştir.
Kullanılan alanın zemini sıkıştırılmış beton olup 20 ton taşıma kapasitesindedir.
8.8.
AMATEM VE KAPALI PSİKİYATRİ KLİNİKLERİ
8.8.1.
AMATEM Kliniği
AMATEM Kliniği hastanemiz AMATEM binasının 4. katında yer alan, alkol ve madde kullanım
bozukluğu olan hastaların bireysel ve grup terapileri, uğraş faaliyetleri ve ortam tedavisiyle bağımlılıkları ve
kendileri ile ilgili farkındalıklarının artırıldığı, uzun süreli ayıklığın hedeflendiği, yapılandırılmış, yaklaşık
28 günlük bir tedavi programının yatarak gerçekleştirildiği bölümdür.
Detoksifikasyon ve rehabilitasyon olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kliniğimizde 14 yatak
detoksifikasyon ve 12 yatak rehabilitasyon bölümünde olmak üzere toplam 26 yatak bulunmaktadır.
Detoksifikasyon bölümünde bulunan yatakların 4'ü yakın gözlem gerektiren hastaların yatırıldığı yoğun
bakım odasında bulunmaktadır. Klinikte bulunan diğer odalar 2 kişiliktir ve her odada banyo ve tuvalet
bulunmaktadır. Her iki bölümde de hastaların TV izledikleri, yemeklerini yedikleri, toplantıların yapıldığı
ve uğraş saatlerinde kullanılan birer salon ve birer sigara odası bulunmaktadır.
Klinikte hastalar için pek çok aktivite düzenlenmektedir. Bu aktiviteler ile hastalarımız yeni
deneyimler kazanmakta, güzel vakit geçirmekte ve tedavileri için gerekli sorumluluk ve motivasyonlarını
artırmaktadırlar. Bu aktiviteler arasında her gün yapılan "Günaydın Toplantıları", pazartesi günleri yapılan
"İş Bölümü Toplantısı" ve "Pazartesi Gezileri", Salı günleri yapılan "Okuma Saati", Çarşamba günleri
yapılan "Tatlı Çarşamba" etkinliği ve "Film Saati", Perşembe günleri yapılan "Sağlıklı Yaşamla İlgili
Eğitim" saatini sayabiliriz.
20
8.8.2.
KAPALI PSİKİYATRİ Kliniği
Kapalı Psikiyatri Kliniği’nde erkek ve kadın hastalarımızın değerlendirme ve tedavileri birbirinden
bağımsız bölümlerde sürdürülmektedir. Tüm hastalarımızın yemek yiyebilecekleri, uğraşı saatlerini
değerlendirebilecekleri, TV seyredebilecekleri, sohbet edebilecekleri çok amaçlı ana salon ve bir sigara
odası mevcuttur. Her iki bölümde de ortak kullanılan banyo ve tuvaletler bulunmaktadır.
Hastalarımızın beceri kazanmalarını, duygularını dışavurumlarını kolaylaştırma, zamanı
değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen ve tedavilerinin önemli bir parçası olan "hobi saatleri'', tüm hafta
boyunca Halk Eğitim Müdürlüklerinden görevlendirilen hobi öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirilir. Bu
saatlerde hastanın ilgisine ve becerisine göre müzik, resim, rölyef, ebru, ahşap boyama, takı tasarım vb.
etkinlikleri yaptırılır ve yılın belli zamanlarında ise ortaya çıkan tüm ürünler hastanemizde sergilenir.
Hastalarımızın yaptığı etkinliklerden örnekler
21
8.9.
CYBERKNİFE CİHAZI (ROBOTİK RADYOCERRAHİ)
Ege
Bölgesi’nde
yalnızca
hastanemiz
bünyesinde
bulunan
Cyberknife cihazı vücudun herhangi bir
bölgesindeki benign veya malign
tümörlerin
ameliyatsız
tedavisine
olanak veren ‘’Robotik Radyocerrahi
Sistemi’’dir.
Cyberknife, tümör çevresindeki
normal dokulara en az radyasyon
dozunu vererek maksimum koruma
sağlayan,
aynı
zamanda
tümör
dokusuna mümkün olan en fazla
radyasyonu veren, operasyon kadar
etkili bir tedavi yöntemidir.
Alışılmış tedaviler için 25-35 seans gerekirken Cyberknifeda bu tedaviler 1-7 seansta tamamlanır.
1200 ‘e kadar değişik koordinattan ışınlama yaparak sağlıklı dokuları koruyabilen Cyberknife’da
intrakraniyal ve spinal tümörler karaciğer tümör ve metastazları iskelet sistemi tümörleri ile baş-boyun
akciğer pankreas ve prostat gibi kanserler tedavi edilebilir.
8.10.
TRİLOGY ÜNİTESİ (IGRT, IMRT ve SRT/SRC)
Trilogy
cihazı
radyoterapi
tedavisinde kullanılan bir tür Lineer
hızlandırıcı yani Linac cihazıdır.
Görüntülemeden tedaviye kadar farklı
yöntemler olarak kullanılan 3 yeni
teknolojiyi içinde barındırır.
Trilogy cihazının içinde bulunan 3
radyoterapi yöntemi şu şekildedir;



IGRT; Görüntü kılavuzluğunda
radyoterapi
IMRT; Yoğunluk ayarlı ışınlama
SRT / SRC; Noktasal ışınlama
Diğer radyoterapi cihazlarında ayrı ayrı bulunan özelliklerin Trilogy'de bir arada bulunması,
uzmanların doğru müdahaleyi, daha kısa zamanda ve en ideal oranda yapmasını sağlar. Bu durum
hasta açısından da en doğru tedaviyi en kısa zamanda görmesi anlamına gelir.
22
8.11.
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
Görüntüleme ünitelerimizde / Laboratuarlarımızda; Ege Bölgesi genelindeki Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hastanelerde yapılmayan pek çok farklı inceleme yapılmaktadır.
Endoskopi, enteroskopi, kolonoskopi, fleksibl sigmoidoskopi, rektoskopi, ERCP, endoskopik USG
gibi dijital teknoloji ile donatılmış cihazlarımızla ve deneyimli personelimiz eşliğinde yemek borusu, mideduodenum, ince bağırsak, kalın bağırsak ve safra yolları- pankreas hastalıklarında hem tanısal hem de tedavi
işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
Kalp damarlarının, kansız anjio yöntemi olarak da bilinen Koroner BT-Anjio incelemesi, radyoloji
ve kardiyoloji uzmanlarının da bizzat başında bulunduğu bir ekip tarafından, 64 kesitli BT cihazımızda
gerçekleştirilmektedir.
İnce ve kalın bağırsakların radyasyonsuz ve baryumlu kontrast madde verilmeden görüntülenmesi,
MR Enterografi adı verilen özel bir MR görüntüleme yöntemiyle yapılabilmektedir.
23
8.12.
EMZİRME POLİTİKASI
 Kurumumuzun bebek beslenmesindeki temel politikası ‘ ANNE SÜTÜ ’ ile beslenmedir.
 Tıbbi bir gereksinim olmadıkça kurumumuzda doğan bebekler sadece anne sütü ile beslenir. Anne
sütü ile beslenen bebeklere emzik, biberon veya ek besin verilmemesi için annelere ve aile
yakınlarına eğitim verilir.
 Bebekler doğumdan sonraki ilk 30 dk. içinde hemşire gözetiminde emzirilir. Doğru emzirme
gerçekleşene kadar anneye destek sağlanmaya devam edilir.
 Anne ve bebeğin bedensel ve görsel temasının kolaylıkla sağlanabilmesi için 24 saat aynı odada
kalmaları sağlanır. Ancak tıbbi bir gereksinim halinde ayrılmalarına izin verilebilir.
 Anneler bebeklerinden ayrı kalmak zorunda olduklarında, annelere anne sütü ile beslenmenin nasıl
olabileceği hakkında bilgi verilir ve süt sağma teknikleri öğretilir.
 Kurumumuzda ilgili kliniklerde çalışan tüm sağlık personeline yönelik anne sütü ve emzirme
teknikleri ile ilgili olarak eğitim programı hazırlanmış ve sağlık personelinin eğitime katılımı
sağlanmaktadır.
 Kurumumuza başvuran gebelere emzirmenin yararları ve emzirme teknikleri ile ilgili olarak bilgi
verilmektedir.
 Kurumumuzdaki tüm annelere bebeklerini nasıl emzireceği ile ilgili bilgi verilip emzirme
uygulaması ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.
 Kurumumuzdaki annelere taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri,
karşılaşabilecekleri sorunların çözüme ulaşması ve bebeklerin düzenli kontrollerinin yapılabilmesi
için başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirilmektedir.

Kurumumuz ‘ BEBEK DOSTU’ hastanedir ve onların sağlıklı büyümeleri için çalışır.
24
8.13.
TIBBİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ GÜNÜBİRLİK KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
Hastanemiz zemin katında bulunmaktadır. Hastanemizin merkezi kemoterapi ünitesidir. Kemoterapi
ünitesinde 33 koltukla hizmet verilmektedir. Günlük 100 civarında hastaya kemoterapi uygulanmaktadır.
Ayrıca transfüzyon uygulamaları, parenteral hidrasyon ve destek aynı ünitede uygulanmaktadır. Kemoterapi
ünitesinde 10 hemşire çalışmakta, kemoterapiler tam kapalı temiz odada Clas 2B kemoterapi kabininde
hazırlanmaktadır.
8.14.
ENDOKRİNOLOJİ KLİNİĞİ
2009 yılında kurulan Endokrinoloji kliniği hastane binasının 6. katında yerleşmiş olup, yatan hastalar
için Nefroloji kliniği ile ortak mekanı paylaşmaktadır.
1- Tiroidin ultrasonografik değerlendirilmesi
2- Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (TİİAB): Tiroid nodülü olan hastalarda kanser olup
olmadığının anlaşılmasına yönelik olarak yapılan bu girişim ultrason altında endokrinoloji
uzmanlarınca gerçekleştirilmektedir.
3- İnferyor Petrozal Sinüs Örneklemesi: Cushing hastalığında lezyonun yerinin belirlemesi için yapılan
bu işlem endokrinoloji kliniği eşliğinde radyoloji bölümünde gerçekleştirilmektedir.
4- Uyarı ve Baskılama Testleri

İnsülin Tolerans testi

Büyüme hormonu baskılama testi

Deksametazon supresyon testi

ACTH uyarı testi

TRH testi

Glukagon testi

Uzun süreli açlık testi

Su kısıtlama testi

Oral glukoz tolerans testi
25
8.15.
SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ
4207 Sayılı Kanun gereğince hastanemiz içinde sigara içmek yasaktır.
Sigara ile ilgili bilgilendirme afiş ve broşürleri hastane içerisinde herkesin
görebileceği bilgilendirme panoları vb alanlara asılmıştır.
Amatem binası ve semt polikliniklerinde “Sigara Bırakma Poliklinikleri”
açılmış, talepte bulunan bireylere uygun tedavi programı çerçevesinde
randevu ile hizmet vermeye devam etmektedir.
8.16.
KARŞILAMA YÖNLENDİRME DANIŞMA HİZMETLERİ

Hastalarımızın refakatçilerimizin ve ziyaretçilerimizin doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini
sağlamak, hizmet almalarını kolaylaştırmak, huzur ve sükunun sağlanması, hastane idaresinin
koyduğu kurallar çerçevesinde işlerin yürütülmesi için Acil Tıp Kliniğinde, polikliniklerde ve
hastanenin kritik yerlerinde karşılama, yönlendirme ve danışma hizmeti verilmektedir.

Yaşlı ve engelli hastalarımız için poliklinik girişinde tekerlekli sandalyelerimiz ve sedyelerimiz
mevcuttur. Ayrıca yaşlı ve engelliler için poliklinik bekleme alanlarında oturma yerleri ayrılmıştır.

Tuvaletlerimiz engellilerin de kullanacağı şekilde düzenlenmiştir.


Onkoloji hastalarımıza kan alma birimimizde ve polikliniklerde öncelik verilmektedir.
Kronik Diyaliz hastaları için servis hizmetimiz mevcuttur.
26
8.17.
SAĞLIK KURULU VE RAPOR HİZMETLERİ
Hastanemizde Sağlık Kurulu Hizmeti verilmektedir. Sağlık Kurulu Birimi Poliklinik binasında 2. katta
bulunmaktadır.
Sağlık Kurulu Bürosu her gün saat 07:15’ten itibaren kayıt için müracaat etmek isteyenlere sıra
numarası vermekte ve daha sonra saat 08:00 itibariyle de kayıtlar başlamaktadır.
Sağlık Kurulumuz Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri saat 13:30’da toplanmaktadır.
Sağlık Kurulu Poliklinikleri haftanın her günü saat 10:30- 12:00 saatleri arasında Sağlık Kurulu
Müracaat ofisinin hemen yanında bulunan Sağlık Kurulu Poliklinikleri bölümünde çalışmaktadır.
Şahsen müracaat ile düzenlenen raporlar imza ve onay aşamalarının tamamlanmasının ardından en geç
10 (on) gün içerisinde rapor sahibine, 1. derece yakınlarına ya da yasal temsilcisine teslim edilmektedir.
Kurumlardan resmi yazı ile istenen raporlara ilişkin sağlık kurulu raporları evrakı gönderen kuruma en
geç 15 (on beş) gün içerisinde posta ile gönderilir.
Kayıp ya da çalıntı raporlar için rapor sahibi ya da yasal temsilcisinin dilekçesi, kimlik belgesi ve
fotokopisi ile müracaatı ile ilgili rapor arşivden çıkarılarak 3 gün içerisinde ilgilisine ya da yasal temsilcisine
verilebilmektedir.
8.18.
KLİNİK İŞLEMLERİ
Yatış İşlemleri
Hastanın poliklinikten yataklı tedavisine karar verilirse, hastanın doktoru hastanın yatışını bilgi sistemi
üzerinden yapmaktadır. Hastalar yatış dosyası çıkartılmak üzere hasta yatış birimine yönlendirilir. Dosyası
ve bilekliği çıkartılan hasta yatacağı servise yönlendirilir. Sosyal güvencesi olmayan ücretli hastaların
ödemesi hasta taburcu olurken yapılır. Yurtdışı sigortalı hastalar için ‘Yurtdışı Hasta Birimi’ bulunmaktadır.
Hasta Çıkış İşlemleri
Taburculuğuna karar verilen hasta ve/veya hasta yakınıyla konuşularak servis sekreterine yönlendirilir.
Servis sekreteri tarafından otomasyon üzerinden çıkış işlemi yapılır.
Hasta taburcu olurken yapılan bütün işlemlerin özeti olan epikriz raporu doldurulur, epikriz raporunun bir
nüshası hasta tarafından mutlaka alınmalıdır. Hasta ve/veya yakınına diyeti, egzersizi, ilaçları vb. bilgi
verilir. Taburcu işlemleri bittikten sonra hastaya işlemlerin bittiğine dair bilgi verilir. Taburcu olan hastanın
kimlik bilekliği çıkartılır.
Sevk İşlemleri
Hasta herhangi bir nedenle başka bir kuruma sevk edilecekse, hekim tarafından hastane bilgi yönetim
sistemi üzerinden hastanın sevk formu düzenlenir uzman hekim tarafından kaşe imza yapıldıktan sonra hasta
sevk bürosuna gidilerek yönlendirme yapılır. Yatarak ve ayaktan tetkik ve tedavi hizmeti alan tüm hastalar
için aynı işlemler uygulanır.
Vefat Eden Hasta İşlemleri
Vefat eden hastanın hekim tarafından epikrizi yazılır. Hasta dosyasında kimlik fotokopisi yoksa
kimlik fotokopisi alınır ve taburculuk işlemleri yapılır. Eğer vefat eden hasta ücretli ise ücretli taburcu
işlemleri yapılır. Vefat eden hastanın yakını cenazesini isteğine göre yıkatabilir ve istediği saatte cenazesini
alabilir.
27
8.19.
DİNİ HİZMETLER
Hastanemizde dini hizmetleri yerine getirebilmek için ana binanın Bodrum-3 katında mescidimiz ve
hastane imamı bulunmaktadır.
8.20.
GİRİŞİMSEL İŞLEMLER (KÜÇÜK MÜDAHALE)
Polikliniklerimizde lokal anestezi ile yapılan girişimsel işlemler polikliniklerimizde küçük
müdahale odalarında yapılır.
Acil tıp kliniği katında Girişimsel Radyoloji Biriminde bulunmaktadır. Girişimsel Radyoloji
Biriminde Karaciğer kisthidatik girişim (PAİR), serebral, periferik, karotis anjiyo, lazerle varis yakma,
görüntüleme eşliğinde biyopsi, beyin embolizasyonu, basit kistlerin aspirasyonu vb. gibi işlemler
yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak hekiminiz sizi yönlendirecektir.
28
8.21.
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Ameliyathanemiz yüksek standartlarda olup özel aydınlatma, izolasyon ve donanım sistemlerine
sahiptir. Tüm kliniklerimize hizmet veren 34 ameliyat masasında yeni teknoloji ile uyumlu, video kamera
ve kayıt sistemine sahip, yüksek çözünürlüklü vb özelliklere sahip tıbbi cihazlar bulunmaktadır.
Ameliyatlarda mikrocerrahi yöntemler de yaygın olarak kullanılmaktadır
Ameliyathanemizin Bodrum katında bekleme salonu ve kafeterya bulunmaktadır.
Salonda bulunan LCD ekrandan hastanın ameliyata girip girmediği, ameliyatın aşaması takip
edilebilmektedir. Ayrıca ameliyathanenin zemin katında bulunan danışma bölümünden de bilgilendirme
yapılmaktadır.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği de ameliyathanede cerrahi girişim geçirecek tüm hastalara
anestezi uygulamalarını, ameliyathane dışında orta ve derin sedasyon uygulamalarını, reanimasyon
ünitesinde 3.düzey yoğun bakım hizmetlerini haftada 7 gün ve 24 saat sunulmaktadır.
Ameliyathane dışı anestezi işlemleri ise Gastroenteroloji, Kardiyoloji anjio laboratuarı, İnvaziv
radyoloji, Küçük müdahele, ve Mental Retarde hastaların diş işlemleri için sedasyon ve anestezi
uygulamaları olarak gerçekleştirmektedir.
29
8.22.
KURUMUN SUNDUĞU HİZMET SÜRELERİ
MESAİ SONRASI (17:00 – 19:00) HİZMET VEREN POLİKLİNİKLER
Ağız ve Diş Sağlığı, Beyin Cerrahi, Dahiliye, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs
Hastalıkları, Kardiyoloji, Kadın Doğum ve Perinatoloji, Plastik Cerrahi ve Rekontrüksiyon, Romatoloji,
Sigara Bırakma
GÖRÜNTÜLEME HİZMET SÜRELERİ
Gastroenterolojik Görüntüleme
Kolonoskopi
Gastroskopi
60 gün
30 gün
Nörofizyolojik Görüntüleme
EEG
15 gün
Kardiyolojik Görüntüleme
EMG
Ritim Holter
7 gün
7 gün
EKG
1 gün
Eforlu EKG
1 gün
MR
6 gün
Mamografi
6 gün
EKO
5 gün
Doopler USG
4 gün
Bilgisayarlı Tomografi(BT)
4 gün
USG
3 gün
Kemik Dansimetre
3 gün
Röntgen
1 gün
Radyolojik
Görüntüleme
PATOLOJİ LABORATUVARI RAPORLAMA SÜRELERİ
Uterus serviks sitolojileri
Diğer sitolojiler
3 iş günü,
5 iş günü
Küçük biopsi ve konsültasyon blokları
7 iş günü
Kemik iliği ve ameliyat rezeksiyonları
12-15 iş günü
Otopsiler
30 iş günü sonrası rapor edilir.
30
BİYOKİMYA LABORATUVARI TETKİK SÜRESİ
Rutin Biyokimya Testleri
3-24 saat
HormonTestleri
3-24 saat
7 gün
Spesifik HormonTestleri
Hemogram
30 dk-4 saat
Sedimantasyon
Aynı gün
Koagulasyon
4 -48 saat
HbA1c
3-24 saat
Elektroforez
20 gün
İdrar
3 saat
Acil Laboratuvar
2 saat
Dış Laboratuvar
7 gün
Madde Bağımlılık Testleri
1-7 gün
İlaç Düzeyleri
1-3 gün
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TETKİK SÜRELERİ
Parazitoloji
1-3 gün
Allerji
10 gün
Mikoloji
Üreme olmaz ise 21 gün
Üreme olur ise 72 saat içinde
1 gün
Seroloji
Mikroelisa Testleri
Makroelisa Testleri
İmmunoblot Analizi
HBV DNA,HCV RNA, HPV DNA, HCV GENOTİPLENDİRME,
HDV RNA, CMV DNA, BK-JC VİRUS, HSV1-2,VRE, MRSA, TBC DNA
MOLEKÜLER TETKİKİ
Spermiyogram
Boğaz Kültürü
Gaita Kültürü
İdrar Kültürü
Kan Kültürü
Mikrobakteriyoloji
2-3 hafta
24 saat
10 gün
10 gün
Üreme olmaz ise 2 gün
Üreme olur ise 72 saat
Kültür sonucu 1 iş günü,
Antibiyogram 2 iş günü sonunda
1 gün, Antibiyogram 2 gün
1 gün, Antibiogram 2 gün
7 gün, üreme olanlarda +2 gün
Direkt bakı 1 gün, Negatif ise 6 hafta
Pozitif ise üreme olduğunda
31
9. HASTANE YÖNETSEL YAPISI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici Organizasyon Şeması
Hastane Yöneticisi
Döner Sermaye
Komisyonu
Döner Sermaye
İnceleme Heyeti
Hasta Hakları
Başhekimlik
Sağlık Bakım
Hizmetleri
Müdürlüğü
İdari ve Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Hasta Hizmetleri
ve
Sağlık Otelciliği
Müdürlüğü
Hukuk Birimi
Sivil Savunma
Kalite Yönetim
Birimi
SABİM
Hastane
Mühendisliği
32
10.
HASTANE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın Sitesi 35360– İZMİR
Telefon: (0232) 243 43 43
Fax:
(0232) 243 15 30
Web adresi:
Eposta adresi:
www.iaeh.gov.tr
[email protected]
Semt Poliklinikleri:
 Basın Sitesi İsmet Yorgancılar Semt Polikliniği:
0 232 232 50 07 – 244 04 05 (Faks)
 Eşrefpaşa Süleyman Taştekin Semt Polikliniği:
0 232 261 86 86 – 262 23 33 (Faks)

Narlıdere Semt Polikliniği:
0 232 239 29 29 – 238 24 24 (Faks)

Balçova Semt Polikliniği:
0 232 259 17 72 - 277 66 09 (Faks)
11.
HASTANEYE ULAŞIM
BİLGİLERİ
•
Hastanemiz Metro Üçyol son duraktan 2 km.
uzaklıktadır. Metro Hatay durağına 1 km. uzaklıktadır.
•
Konak (Varyant-Üçyol), Halkapınar (Alsancak – İkiçeşmelik - Üçyol) duraklarından hastanemiz
önünden geçen otobüsler bulunmaktadır.
•
Hastane önünden Buca, Bornova, Gaziemir, Otogar yönüne giden dolmuşlar geçmektedir.
12.
ÖZLÜK BİLGİLERİ
12.1.
ÇALIŞMA SAATLERİ
Hastanemiz 24 saat hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Bu nedenle nöbet sistemiyle çalışmaktadır.
Nöbet dışında vardiya saatlerimiz 08:00-16:30 dur. Resmi tatiller ve diğer izinler Sağlık Bakanlığı İzin
Yönergesine göre işlem görmektedir.
Mesai saatleri:
Mesai başlayış: 08:00 - 12:00
Öğle yemeği : 12:00 - 13:00
Mesai bitiş
: 13:00 - 16:30
33
12.2.
KILIK KIYAFET
Doktor - İdari Kadro - Diş Teknisyeni: Beyaz
doktor üniforması
Hemşire-Lab.Teknisyeni-Anestezi TeknisyeniSağlık Memuru-Ebe Rad. Teknisyeni: Çalıştıkları
birimlerde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nün
onayı ile karar verilen renklerde hemşire üniforması
giyer.
Güvenlik Görevlisi: Hizmet satın alınan firmanın
temin ettiği güvenlik üniforması giyer.
Tıbbi Sekreter: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nün belirlediği renklerde pantolon ve gömlek
giyer.
Karşılama Yönlendirme: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nün belirlediği renklerde pantolon,
gömlek giyer ve fular takar.
Temizlik Personeli: Hizmet satın alınan firmanın belirlediği renklerde forma giyer bayanlar bone
takar.
12.3.
İZİNLER
Çalışan tüm personel kullanacak olduğu iznini bağlı olduğu birim yöneticisinden onay alarak
personel şefliğinden yazdırır ve ilgili yöneticiye onaylatır
13. GENEL HİZMETLERİMİZ
13.1. Mutfak ve Yemek Hizmeti
Yemek hizmetinin verilmesi için gelen malzemelerin kabulü, yemeğin pişirme esaslarına göre
üretilmesi için ilgili kontrol ve denetim işlemlerini yürütür. Hastanemizde çalışan personele, staj
yapan öğrencilere ve yatan hastalara ve refakatçilerine verilen yemek hizmeti, hizmet alımı ile
gerçekleştirilir. İletişim No: 2492
13.2. Güvenlik Hizmeti
Güvenlik hizmetleri, hastanemiz ve bağlı semt polikliniği sınırları içindeki hastane personelinin,
hasta ve hasta yakını ile genel hizmet firması çalışanlarının huzuru ve güvenliğini sağlamak için,
hizmet alımı yolu ile Özel Güvenlik Görevlileri tarafından yürütülür. İletişim No: 2544-2779
34
13.3. Hasta Yönlendirme Hizmeti
Hasta, hasta yakını, refakatçi, ayaktan muayene hastası ve hastaneye gelen diğer bireyleri karşılama,
yönlendirme, danışma ve bilgilendirme, tekerlekli sandalye ve sedye ile hastayı gideceği yere
ulaştırma, kayıt tutma ve MHRS ile randevu alıma vb işlemlerin yürütülmesi “Hasta Yönlendirme
Hizmet Alımı” ile verilmektedir. İletişim No: 1758
13.4. Temizlik Hizmeti
Hastanemiz ve semt poliklinikleri sınırları içerisindeki poliklinik, semt polikliniği, servis,
laboratuvar, ameliyathane, çamaşırhane, poliklinikler, yataklı hasta servisleri, genel alanlar vb.
birimlerde; personel, hasta, hasta yakınlarının sağlık hizmetinin etkin, sağlıklı, verimli, düzenli ve
kontrollü bir şekilde yapılabilmesi için temizlik “hizmet alımı” yapılarak sunulmaktadır. İletişim No:
2758
13.5. Çamaşırhane ve Çamaşır Yıkama Hizmeti
Çamaşır kaynaklı enfeksiyonları ve çapraz bulaşı engellemek için; hastanemize ait çamaşırların
klinik veya birimlerden teslim alındıktan sonra uygun olarak ayrıştırılması ve sayılması, yıkama
işlemi tamamlandıktan sonra, aynı şekilde ilgili klinik ve birimlere teslim edilmesi işlemlerini
yürütür. Klinik, Poliklinik, Ameliyathane ve birimlere ait çamaşır vb. yıkama, kurutma, ütüleme ve
tasnif işlemleri hizmet alımı yapılarak yürütülmektedir. İletişim No: 2656
13.6. Çevre Birimi
Hastane birimlerinde kullanılan farklı ürünlerle ortaya çıkan atıkların toplanması, taşınması ve
bertaraf hizmetleri ve ilgili her türlü yazışma, kontrol ve muayene kabul işlemlerinin yürütüldüğü
birimimizdir. İletişim No: 2406
35
14. İDARİ BİRİMLER
14.1. HASTANE YÖNETİCİSİ
Hastane yöneticisi; hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile
sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinden ve sağlık tesisinin
yönetiminden sorumludur. Kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından
genel sekretere karşı sorumlu olan Hastane Yöneticisi’nin odası A blok idari
katta yer almaktadır.
14.1.1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Bakanlık, Kurum ve Birlik Sekreterliği tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun
olarak, sağlık hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek,
standartlara uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak
 Mevzuatı yakından takip ederek düzenlemeleri süratle uygulamaya koymak, sağlık tesisinde
çalışanlara karşı şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi
uygulamalarının takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla
tedbirler almak
 Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynakların zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak
karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak temini için gerekli
çalışmaları yürütmek
 Kurum tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak bu
değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak Genel Sekreterliğe verilmesini
sağlamak
 Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve
kalibrasyonların yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını engellemek
 Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve
planlanmasını yaparak teknik şartnamelerin hazırlanması vb işlemler için gerekli süreçleri yürütmek
 Ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık tesis ve
kurumlar ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve
yürütülmesini sağlamak
 Olağanüstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili
birimlerle koordinasyonu sağlamak
 Sağlık tesisinde staj alan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli düzenlemeleri planlamak,
uygulaması ile denetimini yapmak
 Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak
 Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak
36
14.2. BAŞHEKİMLİK
Hasta ve Çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı,
tıp etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.
Başhekimlik Organizasyon Şeması
Başhekimlik
Başhekim
Yardımcısı
Başhekim
Yardımcısı
Başhekim
Yardımcısı
Başhekim
Yardımcısı
Başhekim
Yardımcısı
Tıbbi Genetik
Lab.
Biyokimya Kliniği
Mikrobiyoloji
Kliniği
Yataklı Cerrahi
Klinikler
Ameliyathane
Poliklinikler
Nükleer Tıp
Kliniği
Patoloji Kliniği
Cerrahi Yoğun
Bakımlar
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Semt Poliklinikleri
Radyoloji Kliniği
Çalışan Sağlığı
ve Güvenliği
Birimi
Kreş
Anestezi Yoğun
Bakım
Ağız ve Diş
Sağlığı Kliniği
Kan merkezi
Eczane
Kalite ve
Performasn
Birimi
Acil Tıp Kliniği
Toplum ve Ruh
Sağılığı Merkezi
Adli Tıp
SABİM
Halkla İlişkiler
Birimi
Sterilizasyon
Ünitesi
Evde Bakım
Hizmetleri
Hasta Hakları
Birimi
Akılcı İlaç
Kullanım Ekibi
Sosyal ve
Kültürel Faaliyet
Komitesi
Heyet
Poliklinikleri
Sosyal Hizmet
Birimi
Yataklı Dahili
Klinikler
Tıbbi Farmakoloji
ve Toks. Lab.
Girişimsel
Radyoloji
Dahili Yoğun
Bakımlar
Radyasyon
Onkolojisi Birimi
Mahkum Koğuşu
Diyet Birimi
Çalışan Güvenliği
Kom.
Hasta Güvenliği
Kom.
Organ Nakli
Merkezi
Organ Nakli
Koordinatörlüğü
Sağlık Kurulu
Hukuk ve Adli
Evrak
Diyaliz
Laboratuar
Verimlilik Kom.
Antibiyotik
Kontrol Kom.
Turist Sağlığı
Birimi
Transfüzyon
Kom.
Enfeksiyon
Kontrol Komitesi
Afet ve Acil
Durum Yönetim
Kom.
Bilgi Güvenliği
Ekibi
Tesis Güvenliği
Kom.
Eğitim Kom.
Bilimsel Yayın
Kom.
Radyasyon
Güvenliği
Komitesi
Asistan Hekim
Bilimsel Yayın
Kom.
37
Başhekimliğin genel olarak görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek
 Tıbbi hizmetlerin sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulmasını sağlamak eğitim ve
araştırma faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaları yapmak
 Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini
belirlemek
 Özellikli sağlık hizmetlerinin hastane yönetimi tarafından belirlenmiş planlara uygun olarak hizmet
vermesini sağlamak
 Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi
hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak
 Hastanemizde kurulan komisyon veya komitelerde görev almak
 Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve
esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak
 Görev alanındaki personelin;
o Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak
o Nöbet, çalışma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli tedbirleri almak
o Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini belirleyip takip
ve kontrolünü sağlamak.
o Planlanma, yer değişikliği, görevlendirme gibi işlemleri hastane yöneticisinin onayını alarak
yürütmek
38
14.3. İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyon Şeması
İdari ve Mali
Hizmetler Müdürü
Müdür
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Personel Birimi
Tüketim
(Kırtasiye)
Ambarı
Muayene
Komisyonu
Arşiv Birimi
Muhasebe
Kalite ve
Performans
Maaş Birimi
Dayanaıklı
Taşınır Ambarı
Kütüphane
Morg
Döner Sermaye
Gider Tahakkuk
İstatistik Birimi
Döner Sermaye
ve Ek Ödeme
Birimi
Tıbbi Sarf Ambarı
Adli Evrak Birimi
Santral
Genel Bütçe
Tahakkuk
Satınalma Birimi
Eğitim
Organizasyon
Birimi
Mühendislik
Ambarı
İmza-Mühür
Fotokopi
Gelir
Gerçekleştirme
Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Uzmanlık Eğitimi
Birimi
Laboratuar Kit
Ambarı
Ulaştırma Birimi
Hasta Kabul
Birimi
Ücretli Hasta
Takip Birimi
Evrak Kayıt ve
Yazı İşleri Birimi
Eczane Ambarı
Sağlık Kurulu
Atık Birimi
Vezne
Hukuk
Acil Sarf Ambarı
HBYS Yazılım
Bakım Hizmetleri
Güvenlik
Hizmetleri
Temizlik
Hizmetleri
Kreş
Nöbetçi
Memurluk
MutfakYemekhane
Hizmetleri
Çamaşırhane
Hizmetleri
Çalışan Güvenliği
Kom.
Teknik Servis ve
Bilgisayar Teknik
Destek Hizmetleri
Terzihane
Afet ve Acil
Durum Yönetim
Kom.
Sosyal ve
Kültürel Faaliyet
Komitesi
Hasta Güvenliği
Kom.
Eğitim Kom.
Semt Poliklinikleri
Tesis Güvenliği
Kom.
Kafeterya
Stajyerler (İdari)
Hasta
Yönlendirme ve
Veri Kayıt
Hizmetleri
Bilgi Güvenliği
Ekibi
Döner Sermaye
Kom.
39
Bilimsel Yayın
Kom.
İdari ve Mali hizmetler Müdürlüğü;
Kurumun düzenli, etkin ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak, sağlık hizmeti sunan personelin
hizmetlerini kolaylaştırmak için; insan kaynakları, özlük, mali hizmetler, bütçe ve muhasebe, akılcı
malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik,
mutfak, güvenlik, çamaşır hizmetleri, hastane afet planlaması ve teknik destek gibi idari, mali ve teknik
hizmetleri kanun, yönetmelik ve genelgeler uyarınca yürütmektedir.
Amacı tüm bu hizmetlerin kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum
içerisinde yürütülmesini, denetlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktır. Ayrıca;
 Personel atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
 Tüketime yönelik ihtiyaçların birim maliyeti çalışmalarını yürütmek, sağlık hizmetini aksatmayacak
şekilde satın almalarda birim maliyetlerini düşürmek ve buna ilişkin istatistiki verilerin
dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin gerektiğinde bu verilere ulaşmasını sağlamak.
 Hastanenin satın alma, taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, terzihane, morg ve otopark gibi
hizmetlerin yürütülmesini sağlamak

Her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak
bulundurulmasını ve takibini sağlamak
 Doğru malzeme ile etkin stok yönetimi ve depo kontrolünü sağlamak ve düzenli stok kayıtları tutarak
takibini yapabilmek, güncel veriler üzerinden değerlendirebilmek, taşınır mal yönetmeliği
çerçevesinde işlemleri yürütmek
 Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum
içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak
 Tüketime yönelik ihtiyaçların birim maliyeti çalışmalarını yürütmek, sağlık hizmetini aksatmayacak
şekilde satın almalarda birim maliyetlerini düşürmek ve buna ilişkin istatistiki verilerin
dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin gerektiğinde bu verilere ulaşmasını sağlamak
 Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek
40
14.3.1. İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI BİRİMLER
Adli Evrak Birimi: Hastanemize tetkik ve tedavi için başvuran adli hastaların tedavi sırasındaki veya
sonrasına ait bilgi ve belgelerle ilgili işlemler ile adli birimler tarafından istenilen bilgi ve belgenin temini ile
ilgili işlemleri yürütür. İletişim No: 2378
Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi: Hastanemize bağlı birimler ve ilgili kurumlar arasındaki gelen ve giden
evrak akışı, dağıtımı, ilgili evrak zimmetinin yapılması, evrakın hastane içi veya dışı kurumlara teslim
edilmesi ile dış kurumlardan gelen evrak vb. tüm posta işlemlerini yürütür. İletişim No:1547
Hasta Kabul: Hastanemize tedavi görmek amacıyla gelen hastaların yatış işlemleri, ölüm tutanaklarının
Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmesi, kıymetli eşya kabulü ile teslimi ve SGK raporlarının bildirilmesi
işlemlerini yürütür. İletişim No: 2227
İstatistik: Personel dağılımı, ilgili servislere göre hasta hareketleri, ameliyatların dağılımı, doğum – ölüm,
hastanın ortalama kalış gün sayısı ve yatak işgal oranı, acil sevk, ağız diş sağlığı, diyaliz, kan merkezi
verileri ile ilgili hastanemizin istatistiksel çalışmalarını yaparak, ilgili formların doldurulması Kamu
Hastaneleri Kurumu’na ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesi işlemlerini yürütür. İletişim No: 2126
Maaş: Hastanemizde 657 sayılı kanuna göre çalışan devlet memuru, 4/A, 4 /B ve 4/C’ ye tabi personel ile
Geçici Görev ile gelen personelin maaş, sabit ek ödeme, mesai içi ve dışı ek ödeme, döner sermaye, normal
ve icap nöbeti ödemesi, terfi ve intibak, giyim ve eğitim, mali sorumluluk sigortası ve sosyal haklarından
doğan ödemelerin yapılabilmesi için gereken işlemleri yürütür. İletişim No: 2214- 1514
Muayene Komisyon Birimi: Satın alındıktan sonra teslimi yapılan ürün ve mal (ilaç, yakacak, tıbbi ve
sıhhi malzeme, demirbaş, döşeme, cihaz vb.) ile ilgili sipariş yazıları hariç her türlü ihtar, ceza, uygun ürün
teslimi ile ek teminat yatırma ve çözme işlemlerini yürütür.
Hizmet alımlarında ise (genel hizmet, güvenlik, yemek, görüntüleme, çamaşır, laboratuar, yazılım,
tehlikeli atık vb.) ihtiyaç tespiti ve hizmet talebini yapmakla birlikte, kontrol, muayene ve kabul, puantaj,
hak ediş ve ilgili işlemleri yürütür. İletişim No: 1294-2794
Muhasebe Birimi: Hastanemizin; yıllık döner sermaye bütçesini oluşturup, girişlerinin yapılması, döner
sermayeden yapılan harcamaların ilgili bütçe tertibine göre düzenli kayıt edilmesi, ön muhasebe işlemleri,
günlük banka ve kasa girişlerinin kaydı, kontrol ve takibi, firma borç ve alacaklarının takibine bağlı aylık
ödeme listelerinin oluşturulup, saymanlığa gönderilmesi işlemlerini yürütür. Ayrıca döner sermaye
bütçesinden maaş alan personelin aylık maaşlarını tahakkuku, 657 s. Kanuna göre çalışan personelin aylık
ek ödeme tahakkuku, aylık vergi beyannamelerinin hazırlanması, ilgili vergi dairesine gönderilmesi ve
gerektiğinde istatistiki verilerin hazırlanmasını sağlamaktadır. İletişim No: 2734
Santral: Hastane içi ve kurumlar arasındaki iç ve dış iletişimi sağlamak için gereken işlemleri yürütür.
İletişim No: 9
41
Morg: Ölüm tespitinden sonra ölen kişinin usulüne göre muhafaza, nakil edilmesi, defin işlemleri ve ilgili
kurumlar arası işleyişi yürütür. Ayrıca morg görevlisi tarafından ölü doğan çocuklar, düşük mahsulleri ve
ampute edilmiş organlar aileleri tarafından ya da tıbbi maksatla kullanılmak üzere ilgililerce alınmadıkları
takdirde gömülmesi sağlanır. Ancak adli vakalarda savcılıkla ilgili işlem tamamlandıktan sonra defin
muamelesi yapılır. İletişim No: 2691
Personel Birimi: Hastanemizde çalışan 4/A, 4/B ve 4/C’ ye tabi personelin özlük, atama, nakil,
görevlendirme, istifa, başlayış, ayrılış ile uzmanlık eğitimleri, izin ve rapor vb. işlemlerinin yürütüldüğü
birimdir. Ayrıca Birlikte Kullanım Protokolü çerçevesinde kurumumuzda görevlendirilen üniversite
personelinin başlayış ile ayrılış, izin, rapor vb. işlemleri de birimimiz tarafından takip edilmektedir. İletişim
No: 2706-2708
Satın Alma Birimi: İhtiyaç tespit komisyonu kararı ile ilgili depo veya ambarlardan gelen hizmet ve
malzeme taleplerine bağlı olarak, yaklaşık maliyet hesap cetvelinin hazırlanması, doğrudan temin veya ihale
yolu ile alımların yapılması işlemlerini yürütür. Ayrıca acil olan veya hasta adına acil olan alımların
yapılması, tüm alımlara ait alım onayının belirlenmesi ve ihalede görev alacak personel ile ilgili
görevlendirmeleri vb ilgili yasal mevzuat çerçevesinde HBYS ve MKYS modülü üzerinden yürütür. İletişim
No: 2764-1374-1864-2464
Tahakkuk: Atama ve geçici görev nedeniyle hastanemize gelen veya hastaneden ayrılan personele ödenen
görev yolluklarının hazırlanması, üniversitede ve hastanemizde tedavi olan tutuklu, hükümlü, yeşil kartlı
hastalar ve adli vakalara ait faturaların ayrılıp düzenlenmesi, ödenek takibinin yapılması ve ödeme emri
belgesinin düzenlenmesi, giyim yardımı yapılacak personelin ödeneklerinin bütçeden talep edilmesi ile ilgili
işlemleri yürütür. İletişim No: 2213
Terzihane: Kurum içinde kullanılacak malzemeler için alınan kumaşın kesilmesi, dikilmesi işlemleri ile
onarım ve tamirat işlemlerini yürütür. Kurumda dikilemeyen yeşil ürünlerin kumaş kesim işlemini yapar ve
ilgili firmaya gönderir. İletişim No: 2566
Ulaştırma Hizmetleri: Hastane personelinin, hastaneye ait ürün veya malzemenin ve hastaların, uygun
görülen kurumlara veya ilgili alanlara ulaşımının sağlanması hizmetlerini yürütür. İletişim No: 2606
Veri Giriş Hizmeti: Ayaktan hastaların, Radyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji vb laboratuar
birimi, Hasta Kabul ve Yatan Hasta, Ameliyathane ve Anestezi, Eczane, Tıbbi Sarf Depo vb Ambarlar,
Gelir Tahakkuk, Muhasebe Birimi ve Sağlık Kurulu vb birimlerde yürütülen hizmetlerin etkin, verimli,
düzenli ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için bölüme özel veri kayıt işlemlerinin yürütülmesi “ veri kayıt
hizmet alımı” yolu ile sağlanmaktadır. İletişim No: 1758
42
Bakım Onarım ve Bilgisayar Teknik Destek Hizmeti: Hastanemiz ve bağlı
semt polikliniklerinde, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilirliğini
sağlamak için gerekli olan bakım onarım ve destek hizmetlerini
kapsamaktadır.
Her türlü mekanik tesisat, medikal gaz sistemleri, ilgili hastane donanım
malzemeleri, tıbbi cihazlar ve diğer aletler, kalorifer kazanları, ısıtma,
havalandırma ve klima sistemleri, asansörler, jeneratörler, elektrik panoları,
yangın algılama sistemi ve zayıf akımla çalışan diğer sistemler, kapı-pencere
vb. işleri, elektrikli ve elektronik hastane donanımları, tüm bilgisayar ve
yazıcılar vb. için arıza tespiti yapılması, onarım, bakım, kalibrasyon vb. teknik
destek hizmetleri hizmet alımı yolu ile verilmektedir. İletişim No: 2411-26112757-2511
Mühendislik: Hastanemizde Mühendislik birimi işlerin koordinasyonundan sorumlu mühendis ile kendi
sahalarında lisans eğitimi almış mühendisler ve tekniker, teknisyen ve teknisyen yardımcıları ile bunlara
bağlı olarak görev yapan ilgili birim ve atölyelerden oluşur. Hastane Mühendisliği çalışmaları;

Teknik İşletme: PYK Birimi ile birlikte Teknik İşletme olarak Mühendislik 6 ana birimden
oluşur. PYK hariç diğer 5 birimde mühendisliğe bağlı atölyeler bulunmaktadır. Atölyelerin 1.
derecede sorumlusu ilgili daldaki mühendislerdir. Atölyelere gelen taleplerin değerlendirilerek
işin tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapılmasından sorumlu teknisyenler,
başteknisyene bağlı olarak görev yapmaktadır. Atölyelerin arasındaki iş dağılımını ve birlikte
yapılacak işlerde organizasyonu sağlamaktan başteknisyen sorumludur.

Teknik Şartname Hazırlanması: Satın alma talebi yapılan başta tıbbi cihazlar olmak üzere;
elektrik, asansör, telefon, zayıf akım, inşaat, boya, döşeme, marangoz, tesisat, medikal gaz
ısıtma, havalandırma, klima ve soğutma sistemleri, kazanlar vb her türlü teknik malzeme ve
hırdavata ait yedek parçalar ve her türlü hizmet alımları teknik hizmet, cihaz bakım-onarım
sözleşmeleri vb için teknik şartnameler hazırlanır.

Satın Alma, Kontrol, Muayene Ve Kabul: Her türlü teknik malzeme, cihaz, makine ve hizmet
alımları için Başhekimlikçe kurulan komisyonlarda görev yapılır.

PYK (Proje-Yapım-Kabul) Birimi; Mühendislik Proje Yapım Kabul Birimi 2009 Yılında
Mühendisliğe bağlı olarak kurulmuştur. Proje Yapım Kabul Birimi tarafından yapılan işler:
o Hastanemiz ile ilgili plan ve projeleri hazırlamak
o Hastanemizde yapılan tüm yapım işlerinde Satın Alma Komisyonunda yer almak
o Yapılan tüm yapım işlerinde yapı denetim işlemlerini gerçekleştirmek
o Yapım sonrası kabul işlemlerini yapmak
o Bu işlerin yanı sıra sağlık tesisinin birimle ilgili görevlerini yürütmek vb
43
14.4. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini,
değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve kayıt altına alınmasını
sağlar. Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması,
geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileştirilmesi amacıyla
hemşirelik bakımının verilmesini ve tedavi planının
uygulanmasını sağlar. Hemşirelerin mevzuata ve meslek
ilkelerine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik
hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur.

Hemşirelik hizmetlerinin meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunulmasını sağlar.
Hizmet sunumunda hastaların bireysel farklılıklarının kabul edilmesini ve mahremiyetinin
korunmasını sağlar.

Hastalara verilecek hemşirelik bakımı ve ilgili aktivitelerine yönelik standart, politika ve
işlemleri tanımlar, geliştirir, bunların uygulanmasını ve güncelleştirilmesini sağlar. Hemşirelik
hizmetlerinin yürütülmesi sırasındaki sorunları saptar ve çözümü için girişimlerde bulunur.

Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.
Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar. Sağlık politikalarının
yürütülmesinde mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

Hizmet birimlerinin niteliğini ve gerekli personel sayısını göz önünde bulundurarak hemşireleri
görevlendirir.

Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma
çizelgelerinin yapılmasını sağlar. Hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin düzenli olarak
kullanılmasını sağlar.

Hemşirelerin mesleki bilgi, beceri ve karar verme yeteneği kazanmalarını sağlar. Eğitim,
danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, iletişim ve işbirliği yapma rollerini yerine
getirir. Her düzeydeki yönetici hemşirelere destek olur.

Periyodik olarak toplantı düzenler ve kayıt altına alır. Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum
eğitimi sağlar. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için
sürekli eğitimlerini destekler.

Hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar.
Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine destek
olur. İletişim No: 2205-1216
44
Sağlık Bakım Hizmetleri Organizasyon Şeması
Kalite Yönetim
Çalışmaları
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Diyabet Eğitim
Hemşireliği
Hizmetiçi Eğitim
Hemşireliği
Süpervizör
Yara ve Stoma
Bakım
Hemşireliği
Enefeksiyon
Kontrol
Hemşireliği
Nutrisyon
Hemşireliği
Süpervizör
Süpervizör
(gece)
Süpervizör
Anestezi Yoğun
Bakım
Nöroloji Yoğun
Bakım
Dahili Yataklı
Klinikler
Poliklinik
Hemşirelik
Hizmetleri
Cerrahi Yataklı
Klinkler
Ameliyathane
Hemşirelik
Hizmetleri
Beyin Cerrahi
Yoğun Bakım
Kalp Damar
Cerrahisi Yoğun
Bakım
Semt Poliklinikleri
Hemşirelik
Hizmetleri
Diyaliz Ünitesi
Hemşirelik
Hizmetleri
Merkezi
Sterilizasyon
Ünitesi
Destek Hizmetler
(Çamaşırhane)
Koroner Yoğun
Bakım
Yenidoğan
Yoğun Bakım
Gündüz Tedavi
Merkezi
Hemşirelik
Hizmetleri
Tetkik ve Tanı
Birimleri
Hemşirelik
Hizmetleri
HASTA BAKIM
STANDARTLARI
ÇALIŞMA GRUBU
SOSYAL FAALİYET
ÇALIŞMA GRUBU
Acil Tıp Kliniği
Acil Yoğun
Bakım
Evde Bakım
Hemşirelik
Hizmetleri
Mahkum Hasta
Birimi Hemşirelik
Hizmetleri
Destek Hizmetler
(İlaçlama)
Dahiliye Yoğun
Bakım
Destek Hizmetler
(Yemek-Temizlik)
HEMŞİRELİK
BİLİŞİMİ ÇALIŞMA
GRUBU
HEMŞİRELİK
ARAŞTIRMA VE
BİLİMSEL YAYIN
ÇALIŞMA GRUBU
45
14.5. HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz; Güvenlik, temizlik, yemekhane ve mutfak, çamaşırhane, ilaçlama, danışma ve
yönlendirme hizmetleri, atık yönetimi, kafeteryalar ile sağlık tesisinin tüm dış mekanla ilgili (otopark,
meydan, park, bahçe vb) düzenlemelerinin takibini yapan ayrıca hastanenin Hasta ve Çalışan
Memnuniyetini artırmak amaçlı diğer birimlerle iş birliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi
denetlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayarak sağlık otelciliği hizmetlerini yürütmektedir.
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü Organizasyon Şeması
Hasta Hizmetleri ve
Sağlık Otelciliği
Müdürü
Kantin Hizmetleri
Hasta
Yönlendirme
Hizmetleri
İlaçlama
Hizmetleri
Temizlik
Hizmetleri
Çamaşırhane
Hizmetleri
Güvenlik
Hizmetleri
Bahçe ve
Otopark
Atık Birimi
Yemek Hizmetleri
46
14.6. BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
Bilgi işlem Birimi, hastanemizde sağlık hizmeti alan hastalara ait bilgileri ve hastanenin genel
işleyişinde kullanılan bilgileri saklayan, işleyen ve ayrıştıran, sağladığı teknik altyapı ile verilerden istatistik
ve raporların çıkarılmasını sağlayan birimdir. Hastanede kullanılan Hastane Otomasyon Sisteminin Parçaları
olan programlarla ilgili yardım ve destek, personel adına kullanıcı kodu oluşturma işlemi, açılan kullanıcı
kodları için görevli olunan birim ve kullanılacak ekran yetkileri tanımlama işlemi, kilitlenen şifrelerin
açılması, yeni oluşturulan ekranların test edilmesi ve kontrolü gibi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili
destek Yazılım Destek Bölümü tarafından sağlanmaktadır.
Tedavi ve tanı amacıyla hastanemize başvuran hastaların kimlik ve sağlık bilgilerinin bulunduğu,
personelin yıllık izin talebinin yapılabildiği, arıza talep işleminin yapılabildiği, bordro bilgileri, istatistiki
bilgilerin alınabildiği HBYS ve hastane işleyişi ile ilgili bilgilerin tutulduğu personel, ambar, maaş
modülü gibi programlar ile ilgili işlemlerde Bilgi İşlem Birimince yapılmaktadır. Hastalarımızın tanı ve
tedavileri ile ilgili bütün işlemler HBYS üzerinden yapıldığı için hastanemizde göreve başlayan ve
kayıtları yapılan personellerin hastane otomasyon sistemini kullanabilmeleri için Bilgi İşlem Birimine
müracaat ederek şifre almaları gerekmektedir. Verilen şifreler hastane otomasyon sisteminde ve internet
girişlerinde kullanılacağı için kişinin şifresini değiştirmesi ve kimse ile paylaşmaması gerekmektedir.
Bilindiği gibi bütün hekimlerimizin medula sistemine kaydı yapılmaktadır. Medula sisteminde kaydı
bulunmayan hekimlerimizin yazmış oldukları reçetelerde ve raporlarda sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle
hastanemizde göreve başlayan hekimlerimizin, medula kayıtlarını yaptırmak üzere Bilgi İşlem Birimine
müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrılacak olan personel ayrılmadan önce şifresini muhakkak iptal
ettirmelidir. Hastanemizden ayrılış yapan hekimler, yeni göreve başlayacakları kurumda sorun yaşamamak
için Bilgi İşlem Birimine müracaat ederek medula ayrılışlarını yaptırmalıdırlar.
Bilgi işlem yazılım destek bölümü tarafından oluşturulan HBYS (PROBEL) kullanıcı kodu kişinin
görevine ve bulunduğu birime göre yetkilendirilmektedir. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve veri kayıt
sekreterlerimiz için birimlerine göre ayrı yetkilendirmeler yapılır. Probel kullanıcı kodu alan personel
tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemi aracılığı ile yapılabilecek işlemler aşağıda kısaca başlıklar halinde
verilmiştir.

Hasta kayıt ve hastanın bütün tıbbi işlem kayıtları (tetkik istem, tetkik sonuçları, order, rasyon bilgileri,
ameliyat bilgileri, klinik bilgileri vb.) tutulabilir

Personelin yıllık izin talepleri programdan üzerinden takibi yapılabilir

Hastane atölyelerine arıza bildirimleri yapılabilir

Personel Bordro bilgilerinin HBYS üzerinden görebilir

Hastane geneline ait telefon rehberi görülebilir

Personel duyuruları okunabilir

Nöbet işlemleri yapılabilir

Mesai giriş çıkış saatleri takip edilebilir

İstatistiki bilgiler (Hasta ist. Performans ist. vb.) izlenebilir

Eğitim Modülüne giriş işlemleri yapılabilir

Kalite Yönetim sistemi gereği klinik ve birimlerde kullanılan dökümanlar (Prosedürler, formlar, görev
tanımları, talimatlar, iş akışı vb) kalite modülünde görülebilir. İletişim No: 3030
47
14.7. ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ
Yataklı tedavi kurumlarında, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği kapsamında belirtilen faaliyetlerin
yürütülmesinden sorumlu birim enfeksiyon komitesidir.
14.7.1. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ GÖREVLERİ
 Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir
enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda
öneriler sunmak,
 Güncel, ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması
gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
 Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet
içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
 Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve
çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
 Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete
geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne
ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
 Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin enfeksiyon kontrolü ile ilgili
diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek, görev alanı ile
ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde
yönetime görüş bildirmek,
 Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin
belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve
böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya
gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
 Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik
kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
 Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili
standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
 Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyon hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans
raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirmek,
 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime
sunmak,
 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve
yönetime iletmek,
 Görev alanı ile ilgili gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturmak.
48
14.7.2. ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ
 Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları
değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu
gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski
açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,
 Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artısı
belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,
 Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik
çalışmalara katılmak,
 En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,
 Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin
kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,
 Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
 Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,
 Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.
Çalışan Sağlık Taramaları: Hastanemizde sağlık taramaları Enfeksiyon Hemşiresi kontrolünde
yaptırılmakta ve Enfeksiyon Uzmanlarımız tarafından değerlendirilmektedir. Mutfak çalışanları,
yemek dağıtmaktan sorumlu personel ve görüntüleme hizmetleri sağlık taramaları 6 ayda bir
tekrarlanmaktadır. Kayıtlar mahremiyet ve güvenlik açısından Enfeksiyon Biriminde kilitli bir dolapta
muhafaza edilmektedir. Tarama periyotları ve tarama içerikleri Çalışan Güvenliği Tarama Planı ve
Sağlık Personeli Tarama Planında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
14.8. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
Hastanemizdeki kalite çalışmaları, 2002 yılında başlamıştır. Kalite çalışmaları TC Sağlık
Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Hastane Sağlıkta Kalite Standartları
doğrultusunda yürütülmektedir.
Hastanemizde kalite yönetimine ilişkin temel faaliyetler Kalite Yönetim Birimi tarafından
yürütülmekte olup, hizmet kalitesinin sürekli arttırılması tüm hastane çalışanlarımızın katılımı ile
mümkün olduğundan her klinik / birimde en az iki kişi bölüm kalite sorumlusu olarak dokümanların
hazırlanması, süreç ölçümlerinin ve iyileştirmelerin yapılması konusunda Kalite Yönetim Birimi ile
işbirliği halinde çalışmaktadır.
Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi’nde belirlenen
Sağlıkta Kalite Standartları, hastanemizde sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükseltme
çalışmalarımıza yön vermektedir.
Bu standartlar direk sağlık hizmetine özgü olup, özel ve kamu tüm sağlık kurumlarını
kapsamakta, Bakanlığımız tarafından yılda iki kez değerlendirme yapılarak, sunduğumuz hizmetin
standartlara uygunluğu değerlendirilip puanlanmaktadır.
49
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları;

Hastanemiz işleyişini anlatan ve hizmetin standartlara uygunluğunu sağlamaya yönelik dokümanlar
hazırlanıp Probel HBYS üzerinde Kalite Modülü’nde yayınlanmaktadır. Tüm hastane çalışanları
görev tanımları ve çalıştıkları klinik/bölümlere ilişkin işleyişi anlatan dokümanlara bu modül
üzerinden ulaşabilmektedir.

Hastanemizden hizmet alan hastaların ve hastanemiz çalışanlarının memnuniyetlerini ölçmek
amacıyla düzenli olarak memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Ayrıca hem hasta hem de
çalışanlarımızın dilek, öneri ve görüşlerini bildirmesi amacıyla hastanemizin çeşitli noktalarında
MÖŞ (memnuniyet, öneri, şikayet) kutuları bulunmakta, bildirimler düzenli olarak
değerlendirilmektedir.

Sunduğumuz hizmetin niteliğini ölçmek amacıyla süreç performans göstergeleri belirlenmiş olup,
ilgili klinik / birimler tarafından ölçümler yapılmakta, gerektiğinde iyileştirme çalışmaları
başlatılmaktadır. İletişim No: 2916-2816
14.9. EVDE BAKIM HİZMETLERİ
Evde sağlık hizmetleri daha önce ilgili dal
uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve
planlanan tedavi çerçevesinde; kişinin bulunduğu
ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi
bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık
raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin
raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde
üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile
alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması
konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsayan bir hizmettir.
Evde Bakım Hizmetinden yararlanmak için önce Aile Hekimine gidilir. Aile hekimi uygun
görürse İl Sağlık Müdürlüğü’ne hastanın bilgilerini içeren e-mail gönderir. İl Sağlık Müdürlüğü en
yakın Evde Sağlık Birimine durumu bildiren resmi yazı gönderir. Evde Sağlık Birimine bilgileri
gelen kişilere randevu verilir. Randevu günü eve giderek ve/veya gerekliyse ambulansla hasta
evinden alınarak hastaneye getirilmek suretiyle işlemleri yapılır.
14.10.
SAĞLIK KURULU
Belirli bir nedenle; heyet raporu isteği ile hastaneye başvuran
hastaların ve kurumumuzdan ya da başka kurumlardan verilmiş olan
heyet raporlarının uygunluğu ile ilgili işlemleri Sağlık Bakanlığı ve
diğer ilgili kurumların yasa, yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda
yürütür. İletişim No: 2219- 1219
50
14.11.
AMBAR
Dayanıklı Taşınır Ambarı: Hastaneye alınacak demirbaş malzemenin ihtiyaç tespitinin yapılması, satın
alma tarafından alımı yapıldıktan sonra malzemenin sözleşme kapsamında kabulü, kabulü yapılan
demirbaşın teslim alınarak kayıt işlemlerinin yapılması, bağış yapılan demirbaşın ambara girişi,
kullanımdaki malzemenin personele zimmetle teslim edilmesi ve takibi, hurda, eskimiş, kullanılamaz
durumda olan demirbaşın kayıttan düşürülmesi ile işlemlerini, HBYS ve MKYS modülü üzerinden yürütür.
İletişim No: 2315-2215
Tüketim Ambarı: Hastanemizin tüketim malzemeleri sınıfındaki ürün veya malzemenin ihtiyaç tespiti,
satın alma tarafından alımı yapıldıktan sonra depoya kabulü, ilgili birim ve kliniğe dağıtılması, giyim-kuşam
istihkakının hazırlanması ve yakıt alımı ile ilgili işlemlerini, ilgili mevzuat ve yapılan sözleşmelere bağlı
olarak HBYS ile MKYS modülü üzerinden yürütür. İletişim No:2224
Laboratuar Kit Ambarı: Hastanemiz laboratuarlarına ait (mikrobiyoloji, biyokimya, diş vb.) sarf ve kit
malzemelerinin ihtiyaç tespiti, satın alma tarafından alımı yapıldıktan sonra depoya kabulü, ilgili birim ve
kliniğe dağıtılması ile ilgili işlemleri ilgili mevzuat ve yapılan sözleşmelere bağlı olarak HBYS ile MKYS
modülü üzerinden yürütür. İletişim No: 2928
Mühendislik Ambarı; Mühendislik birimi tarafından talep edilen teknik malzeme ile yedek parça vb.
ihtiyaç tespiti, satın alma tarafından alımı yapıldıktan sonra depoya kabulü, ilgili birime bağlı atölyelere
teslim edilmesi ile ilgili işlemleri ilgili mevzuat ve yapılan sözleşmelere bağlı olarak HBYS ile MKYS
modülü üzerinden yürütür. İletişim No: 2522
Tıbbi Sarf Ambarı; Hastanemizin klinik veya birimlerinden gelen Tıbbi Sarf’a ait ürün veya malzemenin
ihtiyaçları ile ilgili işlemleri yürütür. İlgili ürün veya malzeme ihtiyacının tespiti yapıldıktan sonra talep
edilmesi, satın alma tarafından alımı yapıldıktan sonra ürün veya malzemenin depoya kabulü ve ilgili
birimlere teslim edilmesi, ilgili faturaların muhasebeye teslimi, alınan ürün veya malzemenin, sipariş,
uygunluk, uygunsuzluk ile stok seviyesi ve miad takibi işlemlerini, ilgili mevzuat ve yapılan sözleşmelere
bağlı olarak HBYS MKYS modülü üzerinden yürütür. İletişim No:2508- 1508
Eczane Ambarı: Hastane eczane ambarımız, ilaçların
temin edilmesi, stoklanması, ilgili klinik veya birimlere
dağıtılması, ilgili kayıt ve istatistiki işlemleri ilgili
mevzuat ve yapılan sözleşmelere bağlı olarak HBYS ile
MKYS modülü üzerinden yürütür. Eczanemizde ilaçlar,
hem ilaç ambarı hem de eczane servis hizmetleri
bölümünde uygun saklama ve depolama koşullarına
göre depolanmaktadır. İlaç taleplerinin yapılmasında,
ihale listelerinin oluşturulmasında, ihale satın alma ve
mal muayene komisyonlarında görev almaktadırlar.
İletişim no: 2108- 1108
51
14.12.
ARŞİV
Arşiv alanlarını düzenler, arşivlik malzemeleri hastane yönetim bilgi sistemine kaydeder,
uygunluğunu ve giriş çıkışını kontrol eder, arşivler, günlük takibini yapar, istem olduğunda yönetmeliğe
uygun şekilde ve zamanında ilgili belgeleri teslim eder, kliniklerden gelen günlük hasta dosyalarını defterle
teslim alır ve bilgisayara kaydeder. İmha edilecek arşiv evraklarını tespit eder. İletişim No:1904
14.13.
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanması konulu
2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalışanlarının, sağlık hizmetlerinin sunum sürecinde
muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun en üst düzeyde tutulmasını
ve çalışan farkındalığını arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle
sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet
olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.
Kurulan birimde Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikolog görevlendirilmiş olup, Çalışan Hakları ve Güvenliği
Birimi poliklinik girişi zemin katta hizmet vermektedir. Başvuruları değerlendirilerek raporlar ve
gerektiğinde DÖF başlatarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.
14.13.1.
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:
Komite asgari olarak aşağıdaki görevleri yapmak amacıyla her dönem en az 1 defa düzenli olarak
toplanmaktadır.






Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
Kesici- Delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
Sağlık taramalarının yapılması
Bu görevler dışında sağlık çalışanlarını ilgilendiren Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) veya
Güvenlik Raporlama Sistemi bildirimleri (GRS) sonucunda olağan dışı toplantılar yapılmaktadır.
Toplantı sonuçları Çalışan Güvenliği Komitesi karar defterine ve Komite ve Ekip Faaliyetleri
Listesi’ne işlenmektedir.
52
14.13.2.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (SABİM)
Bakanlığımız çalışanlarından, hizmet alan her vatandaşımız ile tüm
Türkiye’ye uzanan bir dost eli olarak kurulmuş ve ülkemizde ilk olmanın
bilinç ve de sorumluluğuyla 01.01.2004 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.
Halkımız, çalışanlarımız ve yöneticilerimiz arasındaki iletişimsizlikten
kaynaklanan sorunlar, zaman içinde hizmet üretememe ve hizmetten
yararlanamama şekline dönüşmüştür. Bunu aşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı bir ilki gerçekleştirerek kendi
bünyesinde SABİM adı altında bir Halkla ilişkiler Koordinatörlüğü kurmuştur.
Sağlık hizmetlerinde niteliğinden dolayı etkili bir iletişim sürecinin zorunlu olduğunun bilinciyle
sağlık hizmetlerini planlayıp yönetenleri, sağlık hizmetlerini sunanları, sağlık hizmetlerinden
yararlananları uzlaşımsal bir Platforma taşımak suretiyle Sağlık Sisteminde Etkili İletişim sağlamayı
amaçlamaktadır.
SABİM Türkiye’de, haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz bir şekilde, hizmet vermektedir. ‘184 ALO
SABİM’ hattını arayarak veya 0312 430 18 49 nolu faksla ya da şahsen Bakanlık Merkez Binasında
bulunan SABİM’e başvurulmaktadır.
Bu yollarla SABİM’e ulaşan vatandaşlarımız ve sağlık çalışanları; sağlık sisteminin işleyişine
yönelik her türlü konuda bilgi alabilirler, sağlık sistemine yönelik talep, eleştiri ve önerilerde
bulunabilirler, sağlık hizmetlerinden yararlanırken, sistemin herhangi bir aşamasında yaşadıkları
sorunlarını iletebilirler.
SABİM Operatörleri tarafından kayıt altına alınan başvurular (Teşekkür, Talep, Bilgi Edinme, Öneri,
Eleştiri ve şikayet) SABİM çözümleyicileri tarafından da nesnellik ilkesinden ödün verilmeden, mercek
altına alınmakta en hızlı ve en doğru şekilde çözümlendirilmektedir.
GİZLİ ibaresi ile gönderilen yazılı başvurular için, ilgili klinikler, birim ve/veya ilgili kişilerden konu
hakkında yazılı açıklama alınmaktadır. Başvuru içeriği doğrultusunda, idari soruşturma, hukuk incelemesi
ve personel disiplin şubesi incelemesi de yaptırılıp, verilen idari kararın, yine GİZLİ ibaresi ile başvuru
yapan kişilere veya kurumlara telefonla aranarak ya da karşılıklı görüşülerek geri bildirim bulunulur, yazılı
olan başvurulara da yazılı ve GİZLİ olarak geri bildirim yapılmaktadır.
Web başvuru içerikleri Yöneticiliğimiz tarafından değerlendirilip, ilgili kişi veya birimden yazılı ya da
sözlü bilgi alınıp, başvuru yapanın mail adresine bilgi ve açıklama gönderilmektedir.
Yöneticiliğimize, hastanemiz evrak/kayıt biriminden girişi yapılarak alınan yazılı başvurular, içeriğine
göre incelenip, verilen idari kararlar, başvuru yapanın adresine yazılı ve GİZLİ olarak gönderilmektedir.
Bütün başvurular, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanun ve 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde incelenip sonuçlandırılmaktadır.
Yapılan başvuruların içeriğine göre bazı durumlarda kişiler hastanemize davet edilerek, mağdur
oldukları konuda öncelikle gerekli yardımlar yapılarak (muayene, hekimle görüştürme, tetkiklerinin takibi)
sonrasında ise şikayet başvurusu değerlendirilmektedir.
SABİM işleyişimiz, hizmet alan ve çalışan memnuniyetine önem vermekte en iyi iletişimi sağlamak
ve uzlaşma kültürünü genele yaymayı hedeflemektedir.
Bu işleyiş, Hastane Başhekim Yardımcısı sorumluluğunda yürütülmektedir. İletişim No: 2909
53
14.14.
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
Sivil Savunma; 7126 s. kanunun 1. Md. “düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara
karşı; halkın can ve mal kaybının asgari halde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis
ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil
halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak
her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.” şeklinde tarif edilmektedir.
Sivil savunma cephe gerisi halkı korumak amaçla kurulmuştur. Zaman içinde sivil savunma savaştan
korunmaktan ziyade doğal afetlere yönelmiş, bu çalışmalar hızla gelişme göstermiştir. Bu nedenle
kurumlardaki sivil savunma uzmanları olağandışı durumlara ilgili planlamalara yönelmiş, hastanelerde
(HAP) Hastane Afet Planları oluşturulmuştur.
Hastanemiz Acil Servis ve Poliklinik bina alanında yapılan tatbikattan bir görüntü
54
Kamu kurum kuruşlarda sivil savunma uzmanlarının görev ve yetkileri;
Sivil savunma hizmetlerini yürütmekle görevli olan sivil savunma uzmanlarının; görev, yetki ve
sorumlulukları “sivil savunma idaresi taşra teşkilatı ile daire müessese ve teşekküller sivil savunma
personelinin görev işbölümü hakkındaki yönetmelikte” açıklanmıştır. Sivil savunma uzmanları, görevlerinin
yürütülmesinde bulundukları kurum amirine karşı sorumludur.
Ancak 5902 s. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanunun
çıkmasıyla Sivil Savunma kapatılarak yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. 5902 s.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 25. md. 5. fıkrasına
dayanılarak hazırlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile
Eğitimleri Hk. Yönetmelik çıkarılmış, sivil savunma uzmanlarının görev ve yetkileri yeniden belirlenmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğin sivil savunma uzmanlarının idari statüsü 5. maddesinde “Kamu kurum ve
kuruluşlarının sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin
koordinasyonu; kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu
amaçla kurulmuş hizmet birimleri bünyesinde birim yöneticisine doğrudan bağlı olarak, kurum ve
kuruluşların taşra teşkilatlarında ise teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı olarak sivil savunma
uzmanlarınca yürütür” denilmektedir.
Aynı yönetmeliğin kurum üst yöneticisinin görevi başlığı altındaki 6. maddesinde; sivil savunma,
afet, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde
yürütülmesinden kurumun üst yöneticisi yetkilidir.
Üst yönetici bu görevleri sivil savunma uzmanları eliyle yerine getirir.
Görev ve Yetkiler:

Kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarında, teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı olarak yürütür

Kamu kurumlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine eder

Sivil savunma planlarını hazırlar ve günceller

Sivil savunma servislerinin kurulmasını sağlar ve ilgili konularda (tehdit ve tehlikeler, koruyucu
güvenlik ve ilk yardım) eğitim verir veya organize eder. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri
için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek
planlar, takibini yapar, bu durumlar için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirler ve
bütçeye konulmasını sağlar

Afet-acil durumlarda müdahaleyi koordine eter ve üst yöneticileri bilgilendirir

Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer
kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütür

İlgili yönetmeliklerdeki hükümlerin kurumunda uygulanmasını takip eder ve yangın önleme
tedbirlerini denetler

Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin
işlemleri, sığınaklarla ilgili hizmetleri düzenler ve yürütür
55

Kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar

Görevlendirildiğinde; diğer kuruluşlarda yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve
koruyucu güvenlik hizmetlerini denetler, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri
yapar ve yaptırılmasını sağlar

Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin sekretarya hizmetini yapar, İl Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlar

Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri
adına hizmetin takip ve denetimini yapar

Sivil savunma uzmanları, bu yönetmelikte belirtilen görevleri; ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya,
yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.
56
14.15.
ECZANE
1851 yılında Konak’ta Gurebayı Müslimin Hastanesi adı ile İzmir ve havalisinin Türk ve Müslüman
nüfusa hizmet eden ilk hastanesi olan hastanemiz ile birlikte hastane eczanesi de kurulmuştur.
1914 yılında İzmir Memleket Hastanesi adını almıştır. Kuruluşunda 1 eczacı ile başlayan hastane
eczanesinin serüveni, hastane gelişip büyüdükçe artan ihtiyaca binaen hali hazırda 15 eczacı, 5 memur ve 12
personel ile sürmektedir. Hastane eczanesi sorumlu eczacının liderliğinde iki ana kısımdan oluşmaktadır;
 Servis eczanesi

Eczane ambarı.
Hastane eczanesinin organizasyon şeması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sorumlu Eczacı
Eczane Ambarı
(Klinikler, Poliklinikler, Ameliyathane,
Acil servis vb. İlaçları karşılanır)
Servis Eczanesi
(Yatan Hastaların İlaçları Karşılanır)
Eczacılar
Memurlar
Personel
Eczacılar
Memurlar
Personel
Hastane eczanesinin görevleri
 Yatan hastaların ilaç gereksinimlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler uyarınca karşılanması,
 Kurumun yıllık ilaç ihtiyacının ve bunlara ait muhammen bedellerin tespiti ve idareye bildirilmesi,
ilaçların kuruma kabulü,
 Yıl içerisinde azalan miktarlara bağlı olarak kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile ihtiyacın
belirlenmesi ve idareye bildirilmesi,
 İlaçların kalite standartlarına ve taşınır mal yönetmeliğine uygun şekilde depo edilmesi,
 Hastalara verilecek olan ilaçların kalite standartlarına ve hazırlama usullerine uygun şekilde
hazırlanması ve ilgililere teslim edilmesi,
 Günlük ihtiyaçların karşılanabilmesi için servis eczanesinde hazır tutulması,
 Akılcı İlaç Kullanım Komisyonu aracılığı ile temel ilaç listesinin belirlenmesi, bu liste haricinde
kullanılacak ilaçların tespit edilmesi ve hastane stoklarında var olan ilaçların rasyonel
kullanımlarının sağlanması yönünde çalışmalar yapılması,
 Enfeksiyon ve nutrisyon komiteleri ile koordinasyon halinde olup hastanede ilgili birimlere ait
ürünlerin rasyonel kullanımının sağlanması, yıllık tüketim miktarlarının tespit edilmesidir.
İletişim No: 2404- 2408 – 2108 – 2308
57
14.16.
EĞİTİM BİRİMİ
Eğitim birimimiz idari binanın 2. katındadır. Hastanemizde hizmet kalitesini artıracak eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması, eğitimler için planların hazırlanması ve
uygulama kayıtlarının tutulması Eğitim Komitesi tarafından Eğitim Prosedürü’ne göre yürütülmektedir.
Ayrıca hastanemizde Enfeksiyon Kontrol Birimi, Hasta Hakları, Çalışan Hakları, Kalite Yönetim
Birimi ve tüm birimlerin hizmet içi eğitim çalışanları tarafından belirlenen planlara göre eğitimler
verilmektedir. Gerektiğinde Eğitim Birimi ile işbirliği içinde eğitim faaliyetlerini yürütmektedirler.
Hasta ve hasta yakınlarına verilecek eğitimler Hasta ve Hasta Yakınları Eğitim Talimatı’na göre
yapılmaktadır.
Birimimiz 2004 yılında Başhekimliğin kararı ile Eğitim Planlama ve Koordinasyon kuruluna bağlı
olarak, kurulun yetki verdiği bir klinik şefinin sorumluluğunda kurulmuştur. Halen Hastane İdari ve Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nün sorumluluğunda çalışmalarını yürütmektedir.
Eğitim Organizasyon Birimi;

Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu’nun veya Güney Genel Sekreterliği’nin eğitim
programlarının kurumumuzla ilgili olanlarının uygulanmasından,

Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları ve verimlilik kriterleri için gerekli olan (HKS Eğitimleri,
Uyum Eğitimleri, İletişim Eğitimleri, CPR vb.) eğitimlerin planlaması ve/veya uygulamasından

Hastane Birimlerinden (Kalite ve Performans Birimi, Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği, Enfeksiyon
Kontrol Komitesi, Hasta Hakları, Klinikler vb.) gelen bilgiler doğrultusunda;
o Hastane eğitim planının hazırlanması,
o Gerçekleştirilen eğitimlerin raporlanması,
o Talep edilen veya planlanan eğitimlerin organizasyonu ve/veya eğitimin yürütülmesinden,

Eğitim salonlarının kullanım planının yapılmasından veya kullanıma tahsisinden

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi dersliklerinin organizasyonundan,
 Eğitimler ve sosyal etkinliklerde kullanılan eğitim araç-gereç vb. temini veya araç gerecin kullanıma
hazır hale getirilmesi için ilgili birimlerle koordinasyonun sağlanmasından,

TÜBİTAK tarafından kurulan ULAKBİM EKUAL ile ilgili bağlantılar ve ilgili kurumlarla
iletişimden,

Kliniklerde gerçekleşen uzmanlık eğitimi programlarının hastane otomasyon sisteminde takibi ve
ilgili konularda birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.
58
Ayrıca; aşağıda belirtilen eğitimlerin organizasyonları da birimimiz tarafından yapılmaktadır.
o
o
o
o
o
Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitim programları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Tez Eğitimi
Aday Memur Eğitimleri
Kardio Pulmoner Resüsitasyon Eğitimleri
Hastane çalışanlarına yönelik diğer eğitimler (Neonatal Resüsitasyon, İlkyardım, güncel sağlık ve
kişisel gelişime yönelik konular vb.)
Eğitim Salonlarımız;
 A Konferans Salonu
100 Kişilik
 Dr. Mustafa Enver Konferans salonu
100 Kişilik
 AMATEM Eğitim Salonu
40 Kişilik
 Acil Eğitim Salonu
50 Kişilik
 Ameliyathane Büyük Salon
236 Kişilik
 Ameliyathane Küçük Salon
100 Kişilik
59
14.15.1. HEMŞİRELİK HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı
Mevzuatları gereğince kurulan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan bir birimdir. Sağlık
Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların hizmet içi eğitim faaliyetlerinden sorumludur.
Hizmetiçi eğitimlerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması ana görevleridir.
Kurum ve çalışanların ihtiyaçlarına, üst makam isteklerine cevap verecek ve hedeflenen hizmet
standartlarına ulaşmayı sağlayacak eğitimleri programlarını ve eğitim sürekliliğini sağlar.
Kurum dışı eğitim faaliyetlerini takip eder ve sorumlu olduğu grubun bu eğitimlere katılmasını
sağlayacak çalışmaları yapar. Mesleki bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapar. Sorumlu olduğu grubun
mesleki üst eğitimler alması için meslektaşlarını teşvik edip yol göstermek görevleri arasındadır.
Kurumla sözleşme yapmış Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğundaki stajyer
öğrencilerle ilgili çalışmaları ve düzenlemeleri yürütür. Sağlık Bakanlığı’nın sertifikalı hemşirelik
kurslarının yürütülmesini sağlar.
Kurumun eğitimlerle ilgili dış temsilini üslenir. Hedeflenen hizmet çıtasına uygun standartlar
oluşturulmasına katkı sağlar.
Birimin genel amaç ve hedefleri;

Personelin görevini güvenli ve yeterli biçimde uygulamasını sağlamak

Uygulamalardaki değişimlere ayak uydurulmasını sağlamak

Var olan potansiyelin en üst düzeye çıkmasını sağlamak

Çalışanları özlük hakları, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek

İş hatalarının azalmasına yardımcı olmak

Kurumda etkili denetimi sağlamak

Bakımda, hizmette kalite güvenliğini sağlamak

Kuruma yeni gelen personeli oryante etmek

Kurumda görevli personelin yeteneklerini tanımak ve amaçlanan yönde geliştirmek

Hemşirelerin mesleki olarak kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek

Hizmetiçi eğitimin işbirliği ve ortak çalışmalar ile yürütülmesi ile daha etkin olmasını sağlamak

Hemşireleri ve sağlık personelini mesleki ve kişisel self gelişime yönlendirmek, bunun için farklı
kurumlarla işbirliği yapmak
60
Yapılan eğitimlerden bir görüntü
Bu amaçlar doğrultusunda kurumsal ve bireysel yararlar elde edilmesi hedeflenmiştir. Hedeflenen
kurumsal yararlar
 Bakımın kalitesinin yükselmesi, bakım metotlarının geliştirilebilmesi,
 Maliyetinin azalması, verimlilik artışı ve israfın önlenmesi,
 Uygulamaların zamanında yapılması, gelişmelere uyum sağlanması,
 Meslek hastalıklarının önlenmesi,
 İletişimin kolaylıkla sağlanması,
 Rekabet gücünün arttırılması,
Böylece zaman ve enerjiden ekonomi elde edilmesi gibi kurumsal yararların yanı sıra; bireysel alanda
da;










Güven duygusunun gelişmesi,
İşten memnuniyetin arttırılması,
Moralin yükselmesi,
Yeterlilik kazanımı,
Görevde yükselme imkanının bulunması,
Yeniliklerin izlenmesi,
Bireysel doyumun sağlanması,
İş kazalarından korunma,
İnsan ilişkilerinde artma,
İşinde saygınlığın artması, gibi yararlar elde edilmesi beklenmektedir. İletişim No: 2873-1873
61
15. ACİL ÇAĞRI KOD SİSTEMLERİ
Hastanemizde renkli kod uygulamaları etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Ekiplerin listeleri
hastanemizin intranet ortamında ve birim panolarında güncel olarak yayınlanmaktadır. Ekipler olaya
müdahale ettikten sonra müdahale ettikleri kodun bildirim formunu doldurarak kalite birimine bildirim
yapar.
Beyaz kod
Mavi kod
Pembe kod
15.1. BEYAZ KOD
Hastanemizin çalışanlarına karşı meydana gelebilecek saldırılara karşı kurulmuş bir uyarı sistemidir.
Böyle bir durumla karşılaşıldığında dahili telefondan 1111 numaralı telefon aranarak bilgi verilmelidir.
Hastanemizde Beyaz Kod Olayının Bildirimi: Beyaz Kod Talimatına göre olaya müdahale edilir.
Olay sonucunda Beyaz Kod Ekibi tarafından (olaya müdahale eden güvenlik görevlileri) Beyaz Kod
Bildirim Formu doldurularak Kalite Yönetim Birimi’ne teslim edilir.
İl Sağlık Müdürlüğü’ne Beyaz Kod Olayının Bildirimi: Sağlık çalışanlarına sözlü ve fiziksel şiddet
olayının meydana gelmesi durumunda mesai saatleri içerisinde Başhekimlik, mesai saatleri dışında ise İdari
Nöbetçi Şef tarafından Sağlık Müdürlüğü’nün 441 21 89 no’lu telefonuna bildirilir. Ayrıca Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Şiddet Vakaları Bildirim Formu doldurularak 446 59 21 nolu faksa iletilmelidir.
Sağlık Bakanlığı’na Beyaz Kod Olayının Bildirimi: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını
takip etmek üzere “ Bakanlık beyaz kod birimi “ kurulmuştur, 24 saat
hizmet verecek 113 numaralı telefon ve www.beyazkod.saglik.gov.tr
internet sayfası oluşturulmuştur. Bu birime ilgili sağlık çalışanı ve
yönetici bildirim yapabilmektedir.
Yönetmelik kapsamında ilgili personele karşı işlenen fiiller,
Beyaz Kod Uygulaması Sorumlu Başhekim Yardımcısı tarafından, 24
saat hizmet verecek olan, 113 nolu telefonla Bakanlık Beyaz Kod
Birimine bildirilecek; ayrıca yöneticiler, “www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinde bulunan “Beyaz Kod
Bildirim Formu’nu dolduracaktır, eş zamanlı olarak olay adli mercilere intikal ettirilecek ve ilgili kurumun
hukuk birimine olaya ilişkin tüm evraklarla birlikte bildirilecektir. Adli mercilerce sağlıklı bir soruşturma
yapılabilmesi için, hazırlanan tutanaklarda olay açık ve net bir şekilde ifade edilmeli (örneğin hakarette
bulunduysa hangi ifadelerin kullanıldığı açıkça belirtilmeli) ve olaya ilişkin tüm evrak ile kayıtlar
eklenmelidir. Mağdur personelin kolluk birimlerince ifade alma işlemleri, kamu hizmetinin aksamaması
nedeniyle, olayın meydana geldiği yerde aldırılmaya çalışılmalıdır.
Hukuki Yardım Yapılacak Haller: Şiddete uğrayan personele veya bu personellerin vefatı halinde
kanuni mirasçılarına ilgili yönetmelik kapsamında hukuki yardımda bulunulabilmesi için aşağıda belirtilen
hallerin gerçekleşmiş olması gerekir.


İlgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık durumunda bulunmaması
Personelin bir olayda hem mağdur hem de şüpheli veya sanık durumunda olması halinde mağdur sıfatıyla
hukuki yardım yapılır.
62
15.2. MAVİ KOD
Hastanemizin herhangi bir biriminde meydana gelen
resusitasyon gerektiren olayların acil uyarı sistemidir. Böyle bir
durumla karşılaşıldığında hastanemizin dahili telefonlarından 2222
numaralı telefon aranarak bilgi verilmelidir. Anons sitemi yoluyla
da ekipte görevli bütün çalışanlara ulaşılır.
15.3. PEMBE KOD
Hastanemizde yaşanabilecek bebek ya da çocuk kaçırma
olaylarına müdahale edilebilmek amacıyla kurulmuş bir uyarı
sistemidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hastanemizin dahili
telefonlarından 3333 numaralı telefon aranarak bilgi verilmelidir.
15.04. İÇ İLETİŞİM SİSTEMİ
Hastanemizde yönetimin çalışanlarımız ile iletişiminden Personel - Özlük Servisimiz sorumludur.
Resmi nitelikli her türlü duyuru, ilan, genelge, yönerge, talimat, iç emir imza karşılığı ilgili
çalışanlarımıza duyurulur.
Hastanemizde, çalışmamızı etkileyecek resmi toplantılar imza karşılığı duyurulup, toplantı gerekir
ise öncesinde anons ile hatırlatılır.
Hastane dahili hat telefon rehberine göre, birimler ve çalışanlar arası haberleşme sağlanır. İcap
nöbeti tutan personel ve üst yönetim başta olmak üzere personelin ev-cep telefon numara listesi santralde
bulunmaktadır.
63
16. ORYANTASYON EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
16.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TC. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Hastane Sağlıkta Kalite
Standartları doğrultusunda çalışılmaktadır.
16.1.1. KALİTE YÖNETİM BİRİMİNDE KURULAN KOMİTE VE EKİPLER












Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Kan Transfüzyon Komitesi
Hasta Güvenliği Komitesi
Çalışan Güvenliği Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi
Akılcı İlaç Kullanım Kontrol Ekibi
Bilgi Güvenliği Ekibi
Antibiyotik Kontrol Ekibi
Bina Turları Ekibi
Organ Bağış Birimi
o Oluşturulan komite ve ekiplerin kayıtları karar defterlerine ve toplantı tutanak formuna kayıt edilir
o Hastane yönetimi ve Kalite Birimi tarafından oluşturulan bu komite ve ekipler belirli aralıklarda
toplanarak Sağlıkta Kalite Standartlarındaki (SKS) görevleri ve toplantılar sırasında alınan kararlar
doğrultusunda çalışmalarını devam ettirir
o İlgili komitelerde görevli olan kişilerin sorumluların resmi yazıları mevcuttur (görevlendirme)
o Komite ve ekipler ilgili oldukları konularda karşılaşılan aksaklıklarla ilgili DÖF başlatır ve
sonuçlarını takip eder
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Enfeksiyon Kontrol Komitesi: İnfeksiyon Kontrol Prosedürü’ne göre çalışır (Yataklı Tedavi Kurumları
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği)
Hasta Güvenliği Komitesi: Hasta Güvenliği Prosedürü’ne göre çalışır
Çalışan Güvenliği Komitesi: Çalışan Güvenliği Prosedürü’ne göre çalışır
Tesis Güvenliği Komitesi: Bina turlarından elde edilen verileri değerlendirir. Hastane alt yapı güvenliğini
sağlar. Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yürütür. Tıbbi cihazların bakım onarım ve
kalibrasyonlarını takip eder ve yapılmasını sağlar. Tehlikeli maddelerin yönetimini düzenler.
64
Eğitim Komitesi: SKS eğitimlerini yaparak çalışanları standartlar konusunda bilgilendirir. Hizmet içi
eğitimleri planlar ve uygulamaları takip eder. Uyum eğitimlerini planlar ve takip eder. Hastalara yönelik
yapılacak eğitimleri planlar. Eğitim Prosedürü doğrultusunda hareket eder.
Kan Transfüzyon Komitesi: Kan Transfüzyon Prosedürü’ne göre çalışır.
Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi: Tesis güvenliği komitesine bağlı çalışan ekip tıbbi cihazların bakım
kalibrasyonlarından sorumludur.
Akılcı İlaç Kullanım Ekibi: Hastanenin ilaç kullanımı ile ilgili politikasını belirler ve bu doğrultuda
faaliyetler planlar ve uygular. Akılcı ilaç kullanımı konusunda hasta ve çalışanlarda farkındalık oluşturmak
için eğitimler planlar ve uygulanmasını sağlar.
Bilgi Güvenliği Ekibi: Hasta Bilgi Yönetim Sisteminin etkin çalışması, gizliliği ve bilgilerin yedeklenmesi
gibi konuları planlamak ve uygulatmakla görevlidir.
Antibiyotik Kontrol Ekibi: Antibiyotik kullanım kontrolü ve antibiyotik profilaksi rehberi hazırlar.
Antibiyotik kullanımını hasta dosyaları ve eczane aracılığı ile denetler ve görülen aksaklıklara karşın
düzeltici faaliyetler başlatır.
Bina Turları Ekibi: En az üç ayda bir hastanenin bütün birimleri yerinde görülerek tespit edilen
aksaklıklarla ilgili düzeltici faaliyetler başlatır ve bunların sonuçlarını takip eder.
Kalite Yönetim Birimi: Kalite çalışmalarından, SKS uygulamalarından, kurumsal performans katsayısı
hesaplamalarından sorumludur.
Organ bağış birimi: Organ bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmalarından sorumludur. Tüm klinik
servislerde organ bağışı ile ilgili hastalara bilgi verilir. Organ bağışı gerçekleşmesi için beyin ölümü
tespitinden başlayarak, organın nakledilmesine kadar tüm olayları organize etmekten, organ bağış birimi
koordinatörü sorumludur.
Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra diğer komite ve ekiplerimiz şunlardır;
 Bilimsel Yayın Komitesi (Başhekimlik)
 Asistan Hekim Bilimsel Yayın Komitesi (Başhekimlik)
 Sosyal Ve Kültürel Faaliyetler Komitesi (Başhekimlik)
 Halk Eğitim Komitesi (Başhekimlik)
 Sevk Denetleme Komisyonu
Oluşturulan komite ve ekiplerin kayıtları toplantı tutanak formuna kayıt edilir.
Hastane yönetimi ve Kalite Birimi tarafından oluşturulan bu komite ve ekipler belirli aralıklarda
toplanarak Sağlıkta Kalite Standartlarındaki (SKS) görevleri ve toplantılar sırasında alınan kararlar
doğrultusunda çalışmalarını devam ettirir.
İlgili komitelerde görevli olan kişilerin, sorumluların resmi yazıları mevcuttur (görevlendirme)
Komite ve ekipler ilgili oldukları konularda karşılaşılan aksaklıklarla ilgili DÖF başlatır ve
sonuçlarını takip eder.
65
16.1.2. KALİTE DOKÜMANTASYON SİSTEMİ
Hastanede kullanılan tüm dokümanlar Sağlıkta Kalite Standartları Doküman Yönetim Sistemi
Rehberi doğrultusunda, birimlerin ihtiyaçlarına göre Kalite Yönetim Birimi’nde hazırlanmaktadır.
Dokümanlara intranetten ulaşılmaktadır. İntranetle dokümanlara ulaşamayan çalışanlar birimlerinde Kalite
Yönetim dosyası bulundurabilirler. Hastanemizde kullanılan dökümanlara ait tanımlar aşağıdaki gibidir.
Doküman: Bilginin yer aldığı ortamdır.
Prosedür: Faaliyetlerden oluşan bir sürecin nasıl icra edildiğini anlatan dokümandır.
Talimat: Tek bir faaliyetin işlem basamaklarını içeren dokümandır.
Rehber: Yapılan faaliyetlerde yol gösterme ve bilgilendirme amacıyla oluşturulan dokümandır.
Form: İstenilen veri veya bilgilerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış dokümandır.
Dış Kaynaklı Doküman: Kurumun kendisi
gerçekleştirilmesinde faydalanılan dokümandır.
tarafından
hazırlanmayan,
ancak
faaliyetlerin
Görev Tanımı: Meslek gruplarının görevlerini belirten dokümandır.
Plan: Hedeflenen bir amaca ulaşılmasını sağlayacak adımlardan oluşan; neyi, ne zaman, niçin ve nasıl
yapacağımızı gösteren dokümandır.
Rıza Belgesi: Uygulanacak tıbbi işleme ilişkin, işlemi yapacak sağlık personeli tarafından hastaya aktarılan
bilgilerin yer aldığı ve hastanın rızasını almak için oluşturulmuş dokümandır.
Liste: Benzer öğelerin ardışık sıralandığı dokümandır.
Yardımcı Doküman: Prosedür, Talimat, Rehber, Form, Plan, Liste, Rıza Belgesi ve Dış Kaynaklı
Dokümanın dışında kalan veya bu dokümanları destekleyici nitelikteki dokümandır.
Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.
Dokümanın Kodu: Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan Doküman Yönetim Sistemi Rehberi’nde
belirlenen kurallara göre oluşturulan tanımlama sistemine denir.
Yayın Tarihi: Dokümanın yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder.
Revizyon Tarihi: Dokümanın en son güncellendiği tarihi ifade eder.
Revizyon Numarası: Dokümanın kaç kez güncellendiğini ifade eder.
66
16.1.3. HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ- ANKETLER
Anketler
Uygulama Zamanı
Uygulama Periyodu
Uygulanacak
Kişi
Sayısı
Ayaktan Hasta
Memnuniyet Anketi
Her ay
Kişinin işlemleri bittiğinde
35
Yatan Hasta
Memnuniyet Anketi
Her ay
Hasta taburcu edildiği gün
20
Acil Servis Hasta
Memnuniyet Anketi
Her ay
Ayaktan hasta taburcu
edilirken ya da hasta
gözlemdeyken (hekim anket
yapılabilir görüşü verdiği
takdirde)
20
Çalışan Memnuniyeti
Anketi
Her dönem bir kez
1. dönem Mart ayında, 2.
dönem ise Eylül ayında
uygulanacaktır.
Hastanede Çalışanların
Yarısı
16.01.04. GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ (GRS)
GRS’nin Kapsadığı Konular
İlaç Güvenliği: Yanlış ilaç istenmesi, yanlış ilaç uygulaması, ilacın yanlış yolla uygulanması, ilacın yanlış
zamanda uygulanması, eczaneden yanlış ilaç gelmesi, eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi,
kayıtların yanlış olması vb.
Transfüzyon Güvenliği: Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması, yanlış kan ve/veya kan ürünü, kan
ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi, kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan koşullarda
depolanması, transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması vb.
Cerrahi Güvenlik: Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması, ameliyat taraf işaretleme yapılmaması,
yanlış taraf/organ cerrahisi, Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin yanlış doldurulması, cerrahi işlem sırasında
oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi vb. konularını kapsar.
Olay bildirimleri basılı kopya Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu doldurularak Kalite
Yönetim Birimi’ne teslim edilir. Kalite Yönetim Birimi’ne gönderilmeyen bildirim formları geçersiz sayılır.
Bildirim formları Kalite Yönetim Birimi’nde saklanır. Uygun olmayan bildirimler Kalite Yönetim Birimi
tarafından işleme alınmaz. Değerlendirme sonunda kabul edilen formlar, olayın niteliğine göre ilgili hasta
güvenliği komitesine iletilir. İlgili komite/sorumlular tarafından olay hakkında kök/neden analizi yapılır ve
gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyet başlatılır. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan
düzeltici/önleyici faaliyet çalışmaları kalite yönetim birimine gönderilir.
67
Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu
Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu üç bölümden oluşur:
1. Olayın Konusu
2. Olayın Anlatımı
3. Olaya ilişkin Görüş ve Öneriler
Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
 Bildirim formlarına intranet ortamında ulaşılır, tüm kullanıcılar tarafından basılı kopya olarak
kullanılır.
 1. ve 2. bölümler zorunlu olarak doldurulmalıdır. 3. bölüm bildirimi yapanın kendi cümleleri ile
yazılır.
 Formlarda olay ile ilgisi olan çalışanların isimleri, yer ve tarih kullanılmaz. Çalışanlar için herhangi
bir tanımlayıcı da kullanılmamalıdır.
 İsim ve/veya tanımlayıcı bulunan formlar kabul edilmez.
GRS’nin Bildirimi Sonrasında Yapılacak İşlemler
KYD tarafından değerlendirilen GRS bildirimi ilgili komiteye sunulur. KYD ve ilgili komite
çalışanları tarafından kök neden analizi yapılarak gerekirse DÖF başlatılır. Olaya yönelik çözüm üretilir.
16.1.5. RİSK ANALİZİ
Hastanemizde, hizmet sunumu esnasında hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği, afet
yönetimi gibi konularda ortaya çıkabilecek tehlikelerin, risklerin ve istenmeyen olayların tanımlanması,
ortadan kaldırılması, önlem almak suretiyle etkilerinin azaltılması amacıyla yılda bir kere tüm birim
sorumlularıyla toplantı düzenlenerek risk analizi yapılır.
Risk analizi sonuçları Kalite Yönetim Birimi, Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi
tarafından değerlendirilir. Yüksek riskler tespit edilerek düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
Risk analizindeki konular asgari olarak;
 Radyasyon
 Gürültü
 Tehlikeli maddeler
 Kanserojen/mutajen maddeler
 Tıbbi atıklar
 Enfeksiyon
 Alerjen maddeler
 Ergonomi
 Şiddet
 İletişim
Mevcut risklerle ilgili bir istenmeyen olayın meydana gelmesi halinde, Güvenlik Raporlama Sistemi
üzerinden ve/veya Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü’ne uygun olarak Kalite Yönetim Birimi’ne
bildirilir. Belirlenen risklerle ilgili gerekli uyum eğitimleri, hizmet içi eğitimler klinik/birim yönetimi,
ilgili komiteler ve Kalite Yönetim Birimi tarafından planlanarak uygulanır, gereğinde uygulamaya
yönelik dokümanlar (prosedür, talimat vb.) hazırlanarak yürürlüğe sokulur.
68
16.2. YASAL HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ
16.2.1. MESAİ SAATLERİ VE NÖBET ESASLARI
(Mesai saatleri; 12. Özlük Bilgileri başlığında verilmiştir)
NÖBET ESASLARI: Madde 41 - Genel olarak yataklı tedavi kurumlarında nöbet; normal çalışma saatleri
dışında ve resmi tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla, kurum içindeki hastaların acil durumlarında
tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlayabilmek, olması muhtemel idari ve teknik
olay ve kazalara zamanında müdahale edebilmek amacını güder.
a) Nöbet Saat 8.00 den ertesi gün 8.00 e kadar devam eder. Nöbetçi olanlar hiçbir surette
kurumdan ayrılamazlar.
Nöbetçi personel nöbeti teslim alacak personel gelmeden ve nöbetinde geçen önemli olaylar,
izlenecek hususlar hakkında gerekli bilgiyi vermeden ayrılamaz. Nöbeti teslim alacak personel vaktinde
gelmediği takdirde, durum baştabibe bildirilir, gerekli tedbir alındıktan sonra, nöbetini tamamlamış personel
hastaneden ayrılabilir.
b)
Nöbet günleri ancak baştabiplik müsaadesiyle değiştirilir. Bu takdirde nöbetçinin kabul
edilebilir bir mazeretinin bulunması, değişikliğin hastane müdürü tarafından daha önceden nöbet
cetvellerine işlenmesi ve ilgililere duyurulması gerekir.
c)
Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve
önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir.
d)
Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren
personele, kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyla evinde veya
kurum içerisinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştabip izin verebilir. Bu takdirde de sağlık
personeli acil durumlarda baştabip veya nöbetçi tabibin davetine uymaya mecburdurlar. Hafta tatillerinde ve
resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksatmamak kaydıyla diğer iş günlerinde nöbet süresi kadar
izin verilebilir.
e)
Kurum nöbet cetvelleri her hizmet bölümü veya meslek gurubu için ayrı ayrı düzenlenir. Nöbet
listeleri aylık olarak hazırlanır; tabip ve doğrudan baştabipliğe bağlı görevlilerin listelerini baştabiplik,
idareye bağlı personelin listesini hastane müdürlüğü, sağlık bakım hizmetlerine bağlı olanların listelerini ise
sağlık bakım hizmetleri düzenler ve baştabip onaylar. Nöbet listelerinin birer örneği baştabip odasına,
nöbetçi tabip odalarına ve ayrıca kurumun görülebilen bir yerine asılır. Birer örneği de Sağlık Müdürlüğü’ne
gönderilir. Nöbet listeleri normal günler için ayrı, Cumartesi, Pazar, bayram ve tatil günleri için de ayrı
olarak düzenlenir. Nöbet listelerinin düzenlenmesinde yıllık izinler dikkate alınır.
f)
Nöbet tutan her meslek grubu için sahifeleri numaralı ve tasdikli bir nöbet defteri tutulur.
Nöbetçiler bu deftere nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirleyerek ve bir sonraki nöbetçiye
devredilen tıbbi, idari ve teknik işlerle ilgili önerilerini kaydeder. Nöbet defterleri her gün hastane müdürü
tarafından tetkik edilerek gerekleri yapılır. Önemli hususlarda baştabibe iletilir.
g)
69
16.2.2. İZİNLER
Doğumda Annenin Ölmesi Halinde Babaya İzin: Doğumda veya doğum sonrasında analık izni
kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin
verilir.
Babalık İzni: Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.
Ölüm İzni: Kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin
verilir.
Evlilik İzni: Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün izin verilir.
Süt İzni: Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden
itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi
saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihine bırakılır.
Hastalık İzni: Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,
kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde on sekiz aya
kadar, diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar izin verilir.
SİLİNECEK Üç Ay Ücretli Refakat İzni: Anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir
kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde
bu süre bir katına uzatılır.
Refakatten Dolayı Aylıksız İzin: Hasta olan memura iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Doğum Yapan Kadın Memura 24 Ay Aylıksız İzin: Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden yirmi
dört aya kadar aylıksız izin verilir.
Doğumdan Dolayı Babaya 24 Ay Aylıksız İzin: Eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren
istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.
Evlat Edinme İzni: Çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya veraset dairelerinin izin
verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Beş Yıl Hizmeti Olan Memura Aylıksız İzin: Memura, beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği
halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin
verilebilir.
70
Hizmetten Çekilme: Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu
esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler
hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen
yöneticiye sözlü veya yazılı bildirilecektir.
Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek
hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında
gecikmeksizin karar verecektir.
Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına
ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili
hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun
mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını
sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.
16.2.3. KADRO TERFİ İŞLEMLERİ
Terfi zamanı gelen memurun terfisi personel şefliği tarafından hazırlanır. Çalışan kişiye tebliğ edilir.
İşlem yapılmak üzere ilgili birim olan mutemetliğe iletilir.
16.2.4. DİSİPLİN VE CEZA İŞLEMLERİ:
Vatandaş ve çalışan şikayetlerinde izlenen disiplin ve ceza işlemlerinin uygulanması
Soruşturma açılması
Soruşturmacı tayini
Soruşturma onayı
Soruşturmanın yapılması
Soruşturma raporu
Sanığın savunmasının alınması
Disiplin Cezası vermeye yetkili merciler
Kararların ilgiye tebliği ve uygulama ve itiraz gibi
işlemler sırasıyla uygulanır.
71
16.3. BİLGİ İŞLEM EĞİTİMİ
16.3.1. HBYS GİRİŞ VE YETKİLENDİRME
 Kullanıcılar kendileri için belirlenmiş olan
kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş
yapabilmekte olup yalnızca çalıştıkları
birim, branş ve rolleriyle ilgili modül ve
ekranlara erişim iznine sahiptir.
Kullanıcıların erişim izinleri Bilgi İşlem
Merkezi tarafından izlenmektedir.
16.3.2. POLİKLİNİK VE KLİNİK İŞLEMLERİ
Ayaktan Hasta
 Yeni hasta kaydı ve kaydı bulunan hastaların bulunması
 Hastane dahilindeki laboratuvarlarda yapılamayan tetkikler için sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi
ve bu tetkiklerin hastanın mali kayıtlarına yansıtılması
 Birden fazla incelemeyi içeren paketler kullanılması
 Kontrol için gelen hastalara ait işlemlerin gerçekleştirilmesi
 Sevk İşlemlerinin yapılması ve sevk işlemleri ile ilgili bilgilerin tutulması
 E-Reçete ve İlaç Raporlarının oluşturulması
 Hastanın muayenesi sırasında, doktor tarafından gerekli görülen isteklerin (radyoloji, laboratuvar,
vb.) sisteme girilmesi ve sonuçların görülebilmesi
Yatan Hasta










Poliklinik, acil ya da başka bir servis hastasının ve
yenidoğanın servise kabulü ile ilgili işlemlerin
gerçekleştirilmesi
Hastanın yatışları ile ilgili tüm kayıtların tutulması
(Hasta bilgileri, yatış onayı bilgileri gibi)
Tüm servislerdeki dolu, boş yatakların listelenmesi
Hasta tabelası bilgileri ve hastanın yatışı sırasında
gerçekleştirilen tetkik ve tedavilerin sisteme
girilebilmesi ve bu kayıtlara ulaşılabilmesi
Doktor isteklerinin (tedavi, ilaç vb.) sisteme
girilmesi
Hastane dahilinde yapılmayan tetkikler için sevk işlemleri gerçekleştirilmesi
Konsültasyon isteklerinin yapılması
Hastanın yatışı sırasında yapılan ameliyat, eczane, laboratuvar, röntgen vs. gibi işlemler ve
kullanılan tüm malzemelerin sisteme girilmesi
Yatak ya da servis değişiklikleri, izinli ayrılışlar gibi işlemlerin yapılması
Hasta refakatçilerine ait işlemlerin yapılabilmesi
72




Epikriz raporları hazırlanması ve istenildiğinde başka bir servis, poliklinik ya da kuruma sevk
işlemlerinin yapılması
Serviste yapılan cerrahi müdahalelerle ilgili bilgilerin tutulması
Düzenlenmesi gereken matbu formların çıktılarının alınabilmesi
Bildirimi zorunlu hastalıkların sisteme girilmesi
Yatış İşlemleri




Poliklinik, acil ya da başka bir servis hastasının ve
yenidoğanın servise kabulü ile ilgili işlemlerin
gerçekleştirilmesi
Hastanın yatışları ile ilgili tüm kayıtların tutulması
(hasta bilgileri, yatış onayı vb)
Tüm servislerdeki dolu, boş yatakların listelenmesi
Hasta tabelası bilgileri ve hastanın yatışı sırasında
gerçekleştirilen tetkik ve tedavilerin sisteme
girilebilmesi ve bu kayıtlara ulaşılabilmesi
Tahlil ve Tetkik İstemleri
 Laboratuvar tahlil ve tetkiklerinin sisteme girilmesi
16.4. ENFEKSİYON KONTROL EĞİTİMİ
16.4.1. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ GÖREVLERİ
 Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi
kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir
enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak,
yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler
sunmak,
 Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak
yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken
enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek,
bunları gerektikçe güncellemek,
 Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu
standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi
eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları
denetlemek,
 Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve
çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
 Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete
geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne
ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
73
 Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili
diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek, görev alanı ile
ilgili hususlarda yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde
yönetime görüş bildirmek,
 Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin
belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve
böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya
gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
 Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik
kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
 Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili
standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
 Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyon hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans
raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirmek,
 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime
sunmak,
 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve
yönetime iletmek,
 Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak gerekli gördüğü durumlarda çalışma
grupları oluşturmak.
16.4.2. ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ
 Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları
değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu
gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski
açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,
 Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artısı
belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,
 Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik
çalışmalara katılmak,
 En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,
 Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin
kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,
 Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
 Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,
 Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.
74
16.4.3. HASTANE ENFEKSİYONLARI TANIMI


Hastaların;
o Hastaneye başvurduktan 48-72 saat sonra
o Taburcu olduktan sonra ilk 10 gün
o Operasyondan sonra ilk 30 gün
o Operasyonda implant konulmuşsa 1 yıl içinde ortaya çıkabilen enfeksiyonlar
Annede enfeksiyon yok, 48-72 saat sonra doğan bebek enfekte ise hastane enfeksiyonu kabul edilir.
16.4.4. ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMININ AMAÇLARI



Hastayı korumak
Sağlık çalışanlarını, ziyaretçileri ve hastane ortamındaki diğer insanları korumak
Mümkün olan her durumda ilk iki amaca “maliyet etkin” bir şekilde ulaşmak
16.4.5. HASTANE ENFEKSİYONLARININ
BULAŞMA YOLU
Enfeksiyöz etkenin kaynaktan duyarlı konağa
geçiş yoludur.
 Temas (Direkt veya indirekt)
 Hava yolu
 Damlacık
 Vektör aracılı
75
16.4.6. HASTANE ENFEKSİYONLARININ RİSK
FAKTÖRLERİ
•
•
•
•
•
Mikrobiyal faktörler
– Artmış antibiyotik kullanımı (flora değişikliği,
multiple dirençli patojenler)
Konakçı faktörleri
– Kronik Akciğer Hastalığı, yaş, malnütrisyon,
Diabetes Mellitus, alkolizm, nöropati, miyopati, travma, yanık vb.
Tedavi yöntemleri
– Sedatif ilaçlar, paralitik ilaçlar, kortikosteroidler, antasidler, stres ülseri profilaksisi,
antibiyotik tedavisi, multipl kan transfüzyonları
Çevresel faktörler
– Cerrahi (tip, süre)
– İnvaziv girişimler (kateterizasyon, entübasyon, vb.)
• Nozokomiyal pnömonilerin %83’ü mekanik ventilasyonla
• Üriner sistem enfeksiyonlarının %97’si üriner kateter kulanımı ile
• Primer kan dolaşımı enfeksiyonlarının %87’si santral kateterlerle ilişkili
Hijyenik alışkanlıklar
– El hijyeni
16.4.7. HASTANE ENFEKSİYONLARI VE PERSONEL SAĞLIĞI
Sağlık hizmeti veren,
-Doktor
-Ebe
-Hemşire
-Diş hekimi
-Stajyer öğrenciler ve diğer sağlık personelleri risk altındadır.
Sağlık personelinin infeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve Hİ’nın yayılımı açısından önemlidir.
Sağlık çalışanlarının infeksiyondan korunması 3 amaca yöneliktir
 Çalışanın sağlığının korunması
 İş gücü kaybının önlenmesi
 Hastane kökenli infeksiyonların önlenmesi
Sağlık personelinin izleminde temel noktalar;
 Eğitim
 Aşı ile önlenebilen infeksiyonlara karşı bağışıklanma
 Hasta sağlık personeli için alınacak önlemlerin belirlenmesidir
76
16.4.8. HASTANE ENFEKSİYONLARININ AZALTILMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
NOKTALAR
–
–
–
_
El hijyeni
Standart önlemler ve izolasyonlar
Enfeksiyon kontrol kılavuzları
Kontrollü antibiyotik kullanımı
16.4.9. EL HİJYENİ
El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır. El yıkama, günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin
kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında, diğer kişilerin sağlığı için de önem kazanmaktadır. Başta
sağlık sektörü olmak üzere birçok iş kolunda, çalışanların el yıkamasındaki aksaklıklar, toplumu tehdit eden
ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Hastanede yatan hastalar genellikle sağlıksızdırlar, bir ameliyat sonrası
iyileşme dönemi içindedirler ya da bağışıklık sistemlerinin zayıf olması nedeniyle enfeksiyon riskleri
yüksektir. Sadece hasta teması değil odasındaki eşya ve yüzeylerle temas da kontaminasyona neden olabilir.
Enfeksiyon oluşumunun önlenmesinde en kolay ve etkin yollardan biri, tüm sağlık çalışanları, görevli,
hasta ve ziyaretçileri tarafından el hijyeni kurallarına uyulmasıdır.
• Her gün normal deriden, canlı mikroorganizma içeren 106 hücre dökülür.
• Hasta yakınındaki cansız çevre kontamine olur.
• Hastaya / yakınındaki cansız çevreye temas ile sağlık çalışanlarının ellerinin kontaminasyonu ve
kontamine ellerden çapraz kontaminasyona neden olur.
• Kontamine bir gerece temas el kontaminasyonuna
• Diğer gereç veya hastaya kontamine ellerle temas onların da kontaminasyonuna
• Mikroorganizmaların onlara nakline ve elde var olan herhangi bir kesiden mikroorganizmaların kan
dolaşımına girmesine ve enfeksiyon gelişimine sebep olur.
EL HİJYENİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
Kontaminasyon: Bulaşma, kirlenme anlamına gelmektedir.
Flora: Vücudun her anatomik bölgesinde yaşamını sürdüren bu bakteri topluluklarına flora adı verilir.
Kalıcı Flora: Cildin derin tabakalarında bulunan bakterilerdir, uzaklaştırılamaz.
Hastane enfeksiyonlarından sorumlu değildir.
Geçici Flora: Cildin yüzeyel kısmına kolonize olur ve uzaklaştırılabilir. Hastane enfeksiyonlarından
sorumludur.
Sterilizasyon: Herhangi bir maddenin veya cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü
canlı ve aktif şekillerinden temizlenmesidir.
Dezenfeksiyon: Patojen mikroorganizmaların ve çok dirençli olmayan diğer mikroorganizmaların tahrip
edilmesi veya virüslerin inaktive edilmesidir.
Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere “dezenfektan” veya “sanitizer”
denmektedir. Dezenfektan maddeler enfeksiyon oluşturabilecek patojen mikroorganizmaların tahrip
edilmesi için kullanılan kimyasal maddelerdir.
Antisepsi: Patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak veya öldürmek için canlı doku üzerine
kimyasal maddelerin uygulanmasıdır. Antisepsi için kullanılan kimyasal maddelere antiseptik denir.
77
Düz sabun: Antimikrobiyal içermeyen ya da sadece koruyucu olacak kadar içeren
deterjanı ifade eder. Kir ve beraberindeki mikroorganizmaların fiziksel olarak
giderilmesi amacı ile kullanılır.
Antimikrobiyal sabun: Cilt florasına karşı in vitro ve in vivo etkiye sahip
antiseptik madde içeren sabunu ifade eder.
Belirgin olarak kirli el: Kir veya proteinli materyal, kan ve diğer vücut sıvıları ile
görünür bir şekilde kontamine olmuş eli ifade eder.
El yıkama: Ellerin düz sabun ve su ile yıkanmasıdır.
El hijyeni: El yıkama, antiseptik ile yıkama, antiseptik ile ovma veya cerrahi el antisepsisi dahil olmak
üzere tüm uygulamaları kapsayan genel bir tanımdır.
El antisepsisi: Antiseptik el yıkama veya antiseptik el ovmayı ifade eder.
Cerrahi el antisepsisi: Cerrahi personel tarafından operasyon öncesinde geçici florayı elimine etmek ve
kalıcı florayı azaltmak üzere yapılan el yıkama veya el ovmayı tanımlar.
EL YIKAMA: El yıkamayı, basit sosyal tip, hijyenik tip,
cerrahi tip olarak 3 ana başlıkta incelemek mümkündür.
Sosyal El Yıkama: Ellerin düz sabun ve su ile yıkanması
işlemidir.
 Ellerin her kirlenmesinde
 Yiyecek tutmadan, yemek yemeden ve hastaya yemek
yedirmeden önce
 Hasta bakımına başlamadan önce
 Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra
Hijyenik el yıkama: Kontaminasyon sonrasında kir ve geçici florayı mekanik olarak uzaklaştırma,
dezenfektan ile kalıcı florayı da bir miktar azaltmak işlemidir. Kirli olmasa bile aşağıdaki durumlarda eller
yıkanır.
 Mesaiye başlamadan önce
 Kirlilik hissedildiği anda
 Eldiven giymeden önce ve sonra
 Her türlü açık yara ile temastan önce ve sonra
 Mikroorganizmaların bulaşma olasılığı yüksek cisimlere temas sonrası
 Vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoza, bütünlüğü bozulmuş deri ya da yara ile temas halinde
 Aseptik teknik gerektiren işlemler ve invaziv girişimlerden önce ve sonra
 İnfeksiyon olasılığı olan hastaya temastan sonra
 İnfekte hastaya temastan sonra
 Yoğun bakım gibi infeksiyon riskinin yüksek olduğu birimlerde hastaya temastan önce ve sonra
 Pansuman değişimlerinden önce ve sonra
 Hastada kontamine vücut bölgesinden temiz bölgeye geçerken
 İmmun yetersizliği olan hastaya temastan önce ve sonra
 Yenidoğan ile temastan önce ve sonra
 Tuvalet kullanımından önce ve sonra
78
Hijyenik el yıkama tekniği
 Elde bulunan tüm takılar ve saat çıkarılır
 Musluk açılır, eller ıslatılır, 3-5 ml sabun avuç içine alınır
 El yüzeyinin tamamı avuç içi sabunlanır
 Bol su ile eller durulanır
 Kağıt havlu ile eller kurulanır
 Kağıt havlu ile musluk kapatılır
 Alkol bazlı el antiseptiği üretici firmanın talimatı doğrultusunda ellere uygulanır
 İşleme solüsyon kuruyana dek devam edilir
Cerrahi el yıkama: Ellerde bulunan kalıcı floranın büyük bir kısmını uzaklaştırarak cerrahi girişim
boyunca eldivende yırtılma ve delinme olasılığına karşı ellerdeki bakteri sayısını düşük tutmaktır.
Hijyenik El Ovma
 Alkol ancak temiz şartlarda etkili olduğundan görünür kir varsa eller önce su ve sabunla yıkanarak
kurutulur
 Alkol bazlı solüsyon 3-5 ml. avuca alır. İki el birleştirilerek tüm el yüzeyi ve parmaklara temas
edecek şekilde 1 dk. süre ile iyice ovuşturulur, kendi halinde kuruması beklenir.
Eldiven kullanımı:
 Eldiven, çapraz bulaşları( sağlık personelinin elinden hastalara veya steril malzemelere, hastadan
sağlık personeline, sağlık personeli eliyle hastadan hastaya) önlemek için giyilir.
 Eldiven bulaşma riskini tamamen kaldırmaz, bu nedenle eldiven el yıkama yerine kullanılmamalıdır.
 Eldiven giymeden önce ve eldiveni çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.
 Bulaşma riskinin fazla olduğu durumlarda çift eldiven giyilebilir.
 Hastadan bir başka hastaya geçerken ayrıca aynı hastanın kontamine bir bölgesiyle temastan sonra
başka bir bölgeye temas etmeden önce eldiven değiştirilmelidir.
 Sağlık personelinin elinde kesik, çizik ve çatlaklar olduğunda rutin işlemler sırasında da kendini
korumak için eldiven giymelidir.
 Aynı eldivenle asla iki farklı girişimde bulunulmamalıdır
79
16.4.10. HASTANEDE ÜRETİLEN ATIKLAR
Hastanelerde atıklar dörde ayrılır;
A ) TIBBİ ATIK
Enfekte Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve kan
ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ve insan dokuları, organları, anatomik parçalar, otopsi
materyali, plasenta, fetüs ve diğer patolojik materyal, bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, bandaj, flaster,
tamponlar ve karantina altındaki hastaların vücut çıktıları, bakteri ve virüs tutucu hava filtreleridir.
Patolojik Atık: Dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi vb. tıbbi müdahaleler sırasında ortaya
çıkan sıvıları, ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden gelen vücut parçaları, plesanta, kesik
uzuvlar, biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri patolojik atıklardır.
Kesici-Delici Atık: Batma ve sıyrık gibi yaralanmalara neden olabilecek enjektör ve diğer tüm deri altı
girişim iğneleri, lanset, bistüri, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık
cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi atıklardır.
B ) TEHLİKELİ ATIK
Farmasötik Atık: Kullanım süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve
kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ile bunların artıklarını ihtiva eden
kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutulardır.
Genotoksik Atık: Hücre DNA’sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan veya hayvanda düşüğe
neden olabilecek türden farmasötik ve kimyasal maddeler, kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik
(antineoplastik) ürünler ve radyoaktif materyal ihtiva eden atıklar ile bu tür ajanlar ile tedavi gören
hastaların idrar ve dışkı gibi vücut çıktıları genotoksik atıklardır.
Kimyasal Atık: Ünitelerde tanı, tedavi veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan ve insan ve
çevre sağlığı için çeşitli etkilerle zararlı olabilen kimyasal maddelerin gaz, katı veya sıvı atıklarıdır.
Ağır Metal İçeren Atık: Ünitelerde tanı, tedavi veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan
termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan koruma amaçlı paneller gibi alet ve ekipmanların içinde
veya bünyesinde bulunan civa, kadmiyum ve kurşun içeren atıklardır.
C ) EVSEL ATIK
Genel atıklar: Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfak, ambar ve
atölyelerden gelen atıklardır.
Ambalaj (Geri dönüşümlü) Atıkları: Kağıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal vb. gibi tekrar kullanılabilir
olan atıktır.
D ) RADYOAKTİF ATIK
Radyoaktif madde içeren atıklardır.
80
16.4.11. ATIKLARIN DOĞRU AYRIŞTIRILMASI
Evsel nitelikli atıklar siyah renkli poşetlerde toplanır.
Ambalaj atıkları, kontamine olmamak koşuluyla mavi renkli poşette toplanır
Tıbbi atıklar kırmızı renkli özel nitelikli torbada toplanır
Kesici-delici atıklar ve tehlikeli kesici-delici aletler kırmızı/sarı renkli kesicidelici alet kutusu ya da özel üretilmiş karton kutularda toplanır
Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı, mavi renkli varillerde toplanır
81
16.4.12. KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI VE ÖNLENMESİ
Sağlık çalışanları bu tür yaralanmalar sonucunda;
 Hepatit C (HCV),
 Hepatit B (HBV),
 AIDS (HIV) virüsüne maruz kalmaktadırlar.
Kesici Delici Aletlerle Yaralanma Nedenleri
 Yanlış kullanım,
 Güvenli aletlerin uygunsuz kullanımı ve yanlış seçimi,
 Uygun olmayan tekniklerin kullanılması,
 Alet ya da enjektörün uygunsuz yerleştirilmesi (hastanın aniden hareket etmesi vb)
 Çalışan birisiyle çarpışma,
 Temizlik esnasında oluşan sıçramalar vb nedenlere bağlı olabilir.
NE ÖNLEM ALMALIYIZ?








Güvenli aletlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı
İğneler hiç bir zaman yeniden kılıfına geçirilmemeli, ucu bükülmemeli
Her tür kesici-delici alet özel kesici-delici alet kutularına atılmalı
Her hastaya infekte olduğu kabul edilerek yaklaşılmalı
o Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dışında her tür vücut salgısı ile
o Mukoza ile
o Bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında
 Eldiven giyilmeli,
 Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.
Hastanın sekresyonlarının etrafa sıçrama ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda ek bariyer önlemleri
kullanılmalı:
o Maske
o Önlük
o Gözlük
Hepatit veya HIV marker sonuçları bilinen veya bilinmeyen tüm hastalarda bu önlemlere
uyulmalıdır.
Kesici delici alet ile yaralanma bildirim formu ve kan ve vücut sıvıları ile temas bildirim formu gibi
vaka kayıt formlarımız mevcuttur. Yaralanma sonrasında ilgili formlar doldurularak enfeksiyon
birimine kişi takibi ve tedavisi için yönlendirilir.
Yaralanmalarla ilgili aylık verilerin istatistiği, enfeksiyon birimi tarafından yapılır. 3 aylık veriler
kalite birimine bildirilir. Birim hedefine ulaşılamayan durumlarda düzeltici önleyici faaliyetler
planlanır, uygulanır.
82
Riskli Yaralanma Anında Yapılması Gerekenler
•
•
•
•
•
•
Yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesi su ve sabunla yıkanmalı
Mukozal temas durumunda, kan veya vücut sıvısı ile temas eden mukoza bölgesi bol su ile yıkanmalı
Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak kanatılmamalı
Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra antiseptik solüsyonla silinmesinde
sakınca yok (ek korunma sağlamıyor)
Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaşır suyu vb. kostik maddeler ve dezenfektan
solüsyonlar sürülmemeli
Yaralanan kişinin markerleri bilinmiyor ise hemen kan alınarak HBsAg, anti-HBs Ab, anti-HCV Ab
bakılmalı
16.4.13. STANDART ÖNLEMLER VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ
İzolasyon; ayırma, tecrit etme anlamına gelmektedir.
Enfekte ve kolonize hastalardan;
 Diğer hastalara,
 Hastane ziyaretçilerine,
 Sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir.
STANDART İZOLASYON ÖNLEMLERİ
 Tüm hastaların bakımında kan, vücut sıvıları ve çıkartılarına karşı ilk sırada uygulanacak
önlemlerdir.
 Bu önlemlerin esasını, temizlik ve riskli materyalle teması engelleyecek uygun bariyerin
kullanılması oluşturur.
 Hastanede bakım alan tüm hastalara uygulanır.
 El yıkama
 Eldiven kullanımı
o Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlüğü
bozulmuş deriye dokunmadan önce eldiven giyilmelidir.
o Aynı hastada farklı girişimler için eldiven değiştirilmelidir. Kullanımdan sonra hiçbir yere
dokunmadan eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.
o Hepatit B, Hepatit C ve HİV gibi kan yoluyla bulaşan hastaların invaziv girişimlerinde çift
katlı bariyerli eldiven kullanılmalıdır.
o Dirseklere kadar uzanan eldiven doğumhanede kullanılır.
83
 Maske, yüz-göz koruyucu:
o İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz,
burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır.
o Endüstriyel tip toz maskesi teknik servis personeli tarafından kullanılır.
 Önlük
o İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrayabileceğinden deri ve
giysilerin kirlenmesini önlemek için giyilir
o Kirlenen önlük dış yüzüne dokunmadan çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır.
 Kişisel Koruyucu Önlemler: Her dönem 1 defa birim
sorumlularıyla risk değerlendirmesi yapılarak yüksek risk
tespit edilen birimlere yönelik özel tedbirler alınmaktadır.
o Birimlerde iş yüküne göre sağlık çalışanı sayıları yeterli hale
getirilmektedir.
o Acil Servis, Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Doğumhane
bekleme alanlarında 24 saat görev yapan güvenlik
personelleri bulundurulmaktadır. Tüm koridor ve ana giriş
çıkışlar güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Tüm birimler
24 saat merkezi olarak havalandırılmakta, iklimlendirilmekte
ve aydınlatılmaktadır.
o Koruyucu Ekipman Kullanımı: Tüm birimlerde kişisel
koruyucu ekipmanlar, Kişisel Koruyucu Ekipman Planı’na
göre ve yeterli sayıda bulundurulmaktadır.
o Gürültülü birimler olan çamaşırhane ve sterilizasyonda
kulaklık kullanılmaktadır.
o Görüntüleme hizmeti sunan tüm birimlerde koruyucu kurşun
ekipmanlar bulundurulmaktadır.
 Hasta bakım malzemeleri:
o Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve deriye
dokunmadan, giysiler ve diğer malzemeler, başka hastalar ve çevre kontamine edilmeden
uzaklaştırılmalıdır
o Bir kullanımlık malzemeler hemen atılmalıdır, tekrar kullanılacak olanlar uygun yöntemlerle
steril / dezenfekte edilmelidir
o Yatak çarşafları, çevrekontamine edilmeden uygun şekilde çamaşırhaneye gönderilmelidir
84
BULAŞMA YOLUNA YÖNELİK ÖNLEMLER
Temas İzolasyonu
 Tek kişilik oda veya kohort uygulaması yapılır
 Oda kapısına temas izolasyonu olduğunu simgeliyen kımızı yıldız
asılır
 Hasta odasına girişte temiz, steril olmayan eldiven giyilir
 İnfekte materyalle (dışkı / yara drenajı vb) temas olursa eldivenler
değiştirilir
 Eldiven ve önlük hasta odasını terk etmeden önce veya hasta başından
ayrılırken çıkarılır
Damlacık İzolasyonu
 Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde
kullanılır
 Partiküller büyük olduğu için yere çöker
 Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında yakın
mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir
 Oda kapısına damlacık izolasyonu olduğunu gösteren mavi
papatya asılır
 Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla bulaşma olur
Enfekte hastaların konuşması, öksürmesi ya da burun silmesi, aspirasyon, entübasyon, bronkoskopi
gibi işlemler sırasında gerçekleşebilir
 Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır
 Eğer tek kişilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile enfekte ve başka enfeksiyonu olmayan bir hasta
ile aynı odayı paylaşabilir
 Eğer farklı tanılı hastalarla aynı odayı paylaşması gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az 1 m
olmalıdır
 Oda kapısı açık olabilir, özel havalandırma gerekmez
 Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın mesafede çalışırken maske takmalıdır
 Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır. Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile
çıkarılmalıdır.
85
Solunum İzolasyonu

Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin
önlenmesinde kullanılır

Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır

Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak
mesafelere kadar gidebilirler. Özel havalandırma
ya da ventilasyon sistemi gereklidir

Odanın kapısına solunum izolasyonu olduğunu gösteren sarı yaprak asılır

Hava akımı koridordan odaya olmalı (negatif basınç)

Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalı

Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmeli

Oda kapısı kapalı tutulmalıdır

Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına çıkarılmaz. Çıkması gerekiyorsa cerrahi
maske takılır
Pulmoner tüberküloz tanısı veya şüphesi olan hasta;
– Odasına girerken N95 solunum maskesi takılmalıdır
Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta;
– Odasına duyarlı kişiler girmemelidir.
– Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi ile
girmelidirler.
– Bağışık iseler maske takmalarına gerek yoktur.
86
16.4.13. HASTANE TEMİZLİĞİ
Hastane Ortamı Temizliği: Hastane ortamından toprak, kir, organik madde ve bakteriyel
sporlar dahil mikroorganizmaların büyük bir kısmının ortadan kaldırılmasıdır.
Çok Yüksek Riskli Alanlar: Ameliyathaneler, yoğun bakımlar, hemodiyaliz üniteleri,
izolasyon odaları, yanık üniteleri ve bu alanlardaki banyo, koridor, depo, toplantı odası, büro
ve personel odaları
Yüksek Riskli Alanlar: Acil servis, sterilizasyon ünitesi, steril destek alanları ve bu
alanlardaki banyo, koridor, ofis, depo, toplamı odası, büro ve personel odaları
Orta Riskli Alanlar: Günlük kullanım alanları, genel klinikler, mutfak, laboratuarlar,
radyoloji, halka açık işlek bölümler, poliklinikler, patoloji, eczane, lojmanlar, tedavi odaları,
bekleme odaları, morg, kafeterya ve diğer iç alanlar (banyo, koridor, asansör, toplantı odası,
ofis bürolar, merdivenler, personel odaları ve depolar)
Düşük Riskli Alanlar: İdari bölümler, amfi, konferans salonları, steril olmayan destek
bölümleri ve diğer iç alanlar (banyo, balkon, koridor, asansör, mutfak, depo, toplantı odası,
büro ve personel odaları, yükleme boşaltma odaları)
En Az Riskli Alanlar: Arşiv, teknik servis, çevre alanlar ve bu alanlardaki iç bölümler
(balkon, tuvalet, koridor, yollar, bahçe bölümleri, asansör, depo, toplantı odası, bürolar)
Kullanılan Cihaz, Makina Ve Teçhizat: Çift kovalı temizlik arabası, kuru mop, kuru paspas,
ıslak paspas, genel temizlik ürünü, klor bileşiği, sarf malzemeler.
Temizlik Solüsyonlarının Hazırlanması Ve Uygulanması

Yüzey temizleyici, paspas arabası kovasına 10 litre suya 100 ml (1 çay bardağı ) ilave
edilerek sulandırılır

Temizlik malzemeleri işlem bitince kova içerisinde bırakılmaz.

Kullanılan solüsyon başka bir solüsyonla karıştırılmaz.

Rutin temizlikte özel durumlar dışında dezenfektan kullanılmaz.

Her bez farklı alanlarda kullanılır

Zemin temizliğinde kuru mop ve elektrik süpürgesi ile tozlar alınır, ıslak paspasla
paspaslanır

Kuru paspas ile de kurulanır
87
Uygulama

Temizlik yukarıdan aşağıya, temizden kirliye doğru uygulanır

Her klinikteki zemin temizliğinden sonra temizlik solüsyonu dökülür

Sabah 07.30, öğle 12.30, akşam 16.00’da klor bileşikleri ile hazırlanmış paspas suyu ile
poliklinikler ve hasta bekleme salonu paspas yapılır
Hasta Bekleme Salonlarının Temizliği

Zemin tozdan arındırılır (mop ve el süpürgesi veya elektrikli süpürge yardımı ile)

Zemin dik olarak ikiye bölünür. İlk önce bir bölüm paspaslanır daha sonra diğer bölüm
paspaslanır. Böylece güvenli geçiş engellenmemiş olur. Son olarak duvar kenarları
alınarak temizlik işlemi bitirilir

Gün sonunda da işlem tekrarlanır. Hasta kabul ile birlikte duvarlar, pencereler, banko,
telefon ve bilgisayarlar uygun bez ile silinir
Polikliniklerin Temizliği

Temizlik öncesi ve sonrası eller ‘ENF. TL.01 Hastane El Hijyeni ve Eldiven Kullanma
Talimatı’na uygun olarak yıkanır

Non-steril eldivenler giyilir

Çöpler ‘ATK. PR.01 Atık Yönetimi Prosedürü’ne uygun olarak toplanır

Polikliniklerdeki hasta muayene masaları ve hastanın temas ettiği diğer yerler, öğleyin,
gün sonunda ve her kirlendiğinde granüllü deterjanla fırçalanır, sarı bezle silinip durulanır

Kirlendikçe muayene masası örtüsü değiştirilir. Kirli malzemeler dezenfeksiyon için
ayrılır. Lamba ve muayene koltukları kaba kirinden arındırılıp, mavi bez kullanılarak
dezenfektanlı solüsyon ile silinir

KBB, Göz Polikliniği’nde ve Diş Ünitesi’nde, hasta koltuğunda veya çevresinde, kan
tükürük ve benzeri vücut sıvıları ile kirlenme varsa önce kâğıt havlu ile kaba kiri alınır.
Daha sonra dezenfektanlı solüsyonla sarı bez kullanılarak temizlenir

Telefon ve bilgisayarlar dezenfektanlı solüsyonla pembe bezle silinir

Muayene masası dışındaki dolap, tezgah ve benzeri malzemeler kaba kirinden arındırılıp,
mineralli temizlik malzemesi ile mavi bez kullanılarak silinir

Pencere ve kapılar yeşil bezle deterjanlı suyla silinir, son kontrol yapılır

Temizlik takip formu temizlik yapan personel tarafından doldurulur, imzalanır. Bölüm
sorumlusu tarafından kontrol edilip imzalanır
88
Ameliyathanelerin Temizliği

Ameliyathane temizliğinde görevli personel bu konuda eğitim almış olmalıdır

Ameliyathanede kullanılacak temizlik ekipmanları ameliyathaneye özeldir. Dışarı
çıkartılmaz sadece ameliyathanede kullanılır

Temizlik solüsyonları her oda için ayrı hazırlanır. Dezenfektan solüsyonlar ve yıkama
suları her 20 m2 de bir değiştirilir

Ameliyathane temizlik denetiminden “Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi” sorumludur
Günün İlk Ameliyatından Önce Yapılacak Temizlik;

Tüm alet ve eşyaların ve lambaların tüy bırakmayan bez ile tozu alınır

Oda zemini su ve deterjanla yıkanmış paspas ile temizlenir ve kurulanır

Temizlik işlemi, temiz alandan kirli alana doğru yapılır

Tıbbi atıklar ATK.PR.01 Atık Yönetimi Prosedürü’ne uygun olarak toplanır

Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilir, ağzı bağlanarak görevliye
teslim edilir
Vaka Aralarında Oda Temizlikleri;

Öncelikle kan ve vücut sıvıları ile kirletilmiş yüzeyler organik materyalden arındırılıp
dezenfekte edilir

Yerde kalan diğer atıklar çek-çek ve faraş ile uzaklaştırılır

Fırça ve süpürge kesinlikle kullanılmaz

Oda zemini uygun dezenfektan solüsyon ile paspaslanır ve kurulanır

Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilir

Yeni vaka başlamadan önce odada bulunan monitör, anestezi cihazı, hasta masası gibi
yüzeyler dezenfekte edilmelidir.
89
Gün Sonunda Temizlik;

Her bölümün ameliyatları farklı saatlerde bittiği için gün sonunda her ameliyat odası için
aynı şeklide temizlik yapılır

Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletler tekerlekleri silinerek dışarı çıkartılır, dolaplar
ve lambalar dezenfektanlı solüsyon ile silinir ve kurulanır

Oda zemini dezenfektanlı solüsyon ile silinir ve kurulanır

Oda dışına çıkarılan tüm malzemelerin yüzey ve tekerlekleri temizlenip odaya yerleştirilir

Cerrahi el yıkama lavaboları önce sıvı deterjan ile veya ovma maddesi ile temizlenir ve
ardından dezenfekte edilir

Ameliyathane koridorları dezenfektan solüsyon ile silinir ve kurulanır

Temizlik takip formu temizlik yapan personel tarafından doldurulur, imzalanır. Bölüm
sorumlusu tarafından kontrol edilip imzalanır
Ofislerin Temizliği

Çöpler Atık Yönetimi Prosedürü’ne uygun olarak toplanır

Zemin üzerindeki çöpler çek-çek veya elektrik süpürgesi ile toplanır

Masa, sandalye, etajer, bilgisayar, telefon vb. tozları her gün pembe bezle alınır, kapı
kolları yeşil bez kullanılarak deterjan ile temizlenir

Zemin, deterjanlı su ile ıslatılıp, sıkılmış paspasla silinir ve kurulanır

Temizlik arabasındaki su ve deterjan her gün yeniden hazırlanır, su daha önce kirlenirse
hemen değiştirilir

Günlük temizlik sonunda, temizlik arabasındaki su boşaldıktan sonra arabada temizlenir,
tüm paspas ve bezler yıkanıp asılarak kurutulur
90
Tuvaletlerin ve Lavaboların Temizliği

Tuvaletlerin temizlik kontrolü Tuvalet Temizlik Listesi Formu’na uygun olarak takip
edilir

Temizlik öncesi ve sonrası eller ‘Hastane El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı’na
uygun olarak yıkanır

Sarf malzemeler tamamlanır

Non-steril eldivenler giyilir

Çöpler uygun şekilde toplanır

Sifon çekilir

Tuvalete mineralli deterjan dökülür, sert sünger yardımıyla durulanır, klorakla ağartılır

Lavaboya mineralli deterjan dökülür, sert sünger yardımıyla arındırılır, klorakla ağartılır

Kapılar, musluk başları, sifon tutamağı her temizlik sırasında klor bileşikleri ile
hazırlanmış spreyle silinir

Zemin sodyum hipoklorid (klorak) ile yıkanır, çek-çekle suları giderilir

Aynalar uygun bezle silinir

Kireç ve pas lekeleri olan bölümler pas ve kireç çözücü ile fırçalanır

Son kontroller yapılır
Haftalık Temizlik
Günlük temizliğe ek, olarak bir aylık periyoda her Cuma 3 saat;

1.hafta; tüm hastane, yerlerde deterjan birikimini önleyecek şekilde makineyle yıkanır ve
suyu çekilir

2.hafta; tüm kapı, pencere camları, pervazları silinir

3.hafta; duvarlar kirlilik oranı göz önünde bulundurularak silinir

4.hafta, tüm taşınabilir eşyalar (resim, tablo, saat), dolap üstleri tozları alınır

Laboratuar, arşiv, morg ve depo temizliği kirlilik oranına göre ayarlanarak temizlenir
91
Kan ve Vücut Sıvılarıyla Kirlenmiş Yüzeylerin Temizliği

Bütün kan ve vücut sıvıları ENFEKTE kabul edilerek, dökülme ve sıçramalarda temizliği
derhal ve güvenli bir şekilde yapılır

Öncelikle eldiven giyilir. Kanlı yüzeye klorak dökülür, 3-5 dk. beklenir

Zemin üzerine damlayan ya da sıçrayan sıvıların kaba kiri kağıt havlu ile alınır

Kullanılan eldiven ve kağıt havlu kırmızı atık torbasına atılır

Yeni eldiven giyilir

Kirlenen yüzey ya da zemini, kırmızı kovada 1/10’luk çamaşır suyu ( bir litre suya 100 cc
ya da 1/2 su bardağı) veya klorsept tabletle (1 litre suya 2 tablet) hazırlanmış solüsyon ile
temizlenir

Kirli su boşaltılır, temiz su ile durulanır ve kurulanır

Kovadaki su boşaltılır, kova sıcak su ile çalkalanır

Kirlenen bez, paspas ve mop sıcak su ve deterjanla yıkanır

Paspas ve mop, saçaklar yukarıya gelecek şekilde ters olarak kurutulur

Bez, paspas ve mop kuruduktan sonra kullanılır

İşlem sonrası eller mutlaka yıkanır.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğini ve İzolasyon Odalarının
Temizliği

Her sabah hastaların yattığı bölümler, koridorlar, doktor odası önce süpürülmeli ve
ardından deterjanlı su ile paspas yapılmalıdır. Paspas sık sık kovada yıkanıp sıkılmalı,
hasta odalarının paspası yapılırken her odada su değiştirilmelidir

Bu temizlikten sonra % 10’luk çamaşır suyu ile her yer bir kez daha silinmelidir

Bu işlemler günde iki kez tekrarlanmalıdır

Hasta etajerleri, yemek masaları, karyola başlıkları ve ayakuçları her gün % 10’luk
çamaşır suyu ile silinerek dezenfekte edilmelidir

Bir odanın temizliği bittikten sonra su değiştirilmelidir
92

Bezler sıcak su ve sabunla yıkanarak diğer odaya geçilmelidir

Temizlik yapılırken, temiz bölgeden enfekte bölgeye doğru yapılmalıdır

Hastaların yatak çarşafları günlük değiştirilmelidir. Kirlenen çarşaflar kirlendiği an
değiştirilmelidir. Hasta taburcu olduktan sonra da karyola silinip, çarşaflar
değiştirilmelidir. Etajerler % 10’luk çamaşır suyu ile silinmelidir

Hemşire bankosu, doktor yazı masası ve benzeri yüzeyler sıcak su ve deterjanla
silinmelidir

Hasta etajerleri, yemek masalarının bezleri ile karyola bezleri, pencere kenarının bezleri
ve kovaları ayrı (mümkünse farklı renklerde) olmalıdır

Lavabo ve tuvaletlerin temizliği klor içeren toz ovucu malzemeler ile her sabah ve her
kirlendiğinde temizlenmelidir

Tuvaletler fırçalanarak, lavabolar ovularak temizlenmelidir

Delikli yatakların muşambaları her hastada değiştirilmeli, kovaları çamaşır suyu ile
yıkanarak kaldırılmalıdır

Mutfak; yüzeyler ve yerler her sabah ve akşam sıcak su ve deterjan ile silinmelidir. Gün
boyu kirlenme olduğunda bu işlem tekrarlanmalıdır

Yemek kapları disposible olarak kullanılmalıdır

Temizlik takip formu temizlik yapan personel tarafından doldurulur, imzalanır, bölüm
sorumlusu tarafından kontrol edilip imzalanır
Laboratuvar Temizliği

Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde ve her zaman temiz alandan kirli alana doğru
yapılır

Oda zemininde kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmaz

Eldiven giyilir

Çöpler “PR-23 Atık Yönetimi Prosedürü’ne göre toplanır

Çöp kovasına atık türüne göre belirlenen renkte çöp poşeti geçirilir

Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere yıkayıp
durulanır
93

Zemin çekçek ve faraşla kaba kirden arındırılır

Tüm yüzeyler (cam, kapı, kapı tokmağı, pencere önleri, radyatörler, masa, sandalye,
dolap, etajer vb.) kırmızı bezle deterjanlı su ile silip kurulanır

Oda zemininin temizliği, eşyaların altları da dahil olacak şekilde ve kapıya doğru
paspasla, su ve deterjan kullanılarak yapılmalıdır

Kovadaki su boşaltılır

Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme durumunda ve mikrobiyolojik örnek ve malzemelerle
kirlenen alanlar için, “Kan ve Vücut Sıvıları ile Kirlenmiş Yüzeylerin Temizlik
Talimatı”na göre temizlik yapılmalıdır

Temizlik bittikten sonra eller mutlaka yıkanır

Temizlik takip formu temizlik yapan personel tarafından doldurulur, imzalanır. Bölüm
sorumlusu tarafından kontrol edilip imzalanır.
Morg Temizliği

“El hijyeni ve eldiven kullanma talimatına” uygun olarak eldiven giyilir

Morg buzdolabının içinin ve dışının temizliği ile cenazelerin yıkandığı masanın
temizliğini her cenaze sonrası ve rutin olarak her hafta yapılır

Temizlik su, deterjan ve klorak kullanarak temiz alandan kirli alana doğru yapılır. İşlem
bitiminde, zemin temizliği bölüm için ayrılan mop ve paspas aracılığı ile temiz alandan
kirli alana doğru yapılır

Cenazenin enfekte olduğu bildirilmişse, deterjanla temizlik yaptıktan sonra dezenfeksiyon
için, 1/10’luk çamaşır suyu (çamaşır suyu, bir litre suya 100 cc) veya klorsept tabletle (1
litre suya 2 tablet) hazırlanmış solüsyon kullanarak temizlik tekrarlanır

Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme varsa; “Kan Ve Vücut Sıvılarıyla Kirlenmiş Yüzeylerin
Temizlik Talimatı’na” uygun olarak temizlik yapılır

İşlem sonrası oluşan atıklar “Atık Yönetimi Talimatı’na ‘’ uygun olarak toplanır

Ortamdaki çöp kovalarına tıbbi atık yönetimi talimatına uygun renkte torba geçirilir

İşlem sonrası “El Hijyeni Ve Eldiven Kullanma Talimatı’na uygun olarak eller yıkanır

Temizlik takip formu temizlik yapan personel tarafından doldurulur, imzalanır. Bölüm
sorumlusu tarafından kontrol edilip imzalanır
94
Çevre Temizliği

Acil ön bahçesi acil personeli tarafından süpürülür, gerekirse yıkama işlemi yapılır

Bahçe temizliği 08:00 ile 09:30 saatleri arasında poliklinik personeli tarafından yapılır

Bahçe temizliği özel bahçe süpürgesi ile içten dışa doğru bölümler halinde yapılır

Bahçe temizliği eski bina, yeni bina bahçesi ve poliklinik giriş bölümünü kapsar

Bahçe temizliğinde toplanan çöpler siyah evsel atık torbalarına konularak çöp
konteynırlarına atılar ve konteynırlar kilitlenir

Bahçe temizliğinde kullanılan süpürge ve faraşlar çöp konteynırları arkasında muhafaza
edilir

Bahçede bulunan çöp kovalarına yeni çöp poşetleri yerleştirilir

Oturma bankları ve masalar silinir

Çöp konteynırları haftada bir kez ve gerek duyuldukça 100/1 çamaşır suyu katkılı su ile
Emniyet binası yan bahçesinde yıkanır

Bahçedeki ağaç türleri gerektiğinde budama bakım ve sulama işleri yapılır
Sabunlukların Temizliği: Sabunluk çıkarılır, yıkanır, kurulanıp tekrar doldurulur.
Çamaşır Taşıma Arabalarının Temizliği
Çamaşır taşıma arabaları haftada bir periyodik olarak temizlenir
Temizleme işlemi 10/100 klorakla silinerek yapılır
Çöp Kovalarının Temizliği
Çöp Kovaları haftada bir periyodik olarak temizlenir
10/100lük klorakla yıkanır ve kurulanır
95
HASTANE TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN BEZ VE KOVA RENKLERİ
ALANLAR
Büro tipi alanlar (idari birimler. ayniyat, mutemet vb. depolar, doktor
ve hemşire odaları, hemşire deskleri, ayna ve cam yüzeyler,
poliklinik bekleme alanlarındaki oturma alanları ve sekreter deskleri,
poliklinik içi sekreter ve hekim masası, koltuklar, cam önü ve
muayene masasının mobilya kısmı, otomatik kapılar, mobilya
yüzeyler
Hastaların temas ettiği ve kullandığı alanlar (muayene masası,
röntgen masası, duvar tipi röntgen, tekerlekli sandalye, sedye, vb.) el
temasının çok olduğu yüzeyler (kapı kolları, asansörler, kapı
girişindeki zil ve şifre panelleri vb.) alanlardaki tutunma barları,
işlem yapılan çalışma alanları( laboratuarda ve patolojide çalışma
tezgahları vb.) ve tıbbi cihazlar ve aletler
Tuvalet içerisindeki fayanslar, musluk, duş başlığı, havalandırma
ünitesi, lavabo tezgahı, sabunluk, genel tuvaletlerde aradaki mobilya
bölme kısım
96
BEZ
KOVA
YEŞİL
YEŞİL
SARI
SARI
PEMBE
KIRMIZI
16.5. HASTA HAKLARI EĞİTİMİ
Hasta hakları; yaşam hakkı ve sağlık hakkı başta olmak üzere anayasalar ve
uluslararası belgelerde tanımını bulan, esas olarak insan haklarının ve değerlerinin sağlık
hizmetlerine uygulanmasını ifade etmekte ve dayanağını insan haklarıyla ilgili temel
belgelerden almaktadır.
Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı, 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları
Yönetmeliği’nin uygulanmasını sağlamak üzere 'Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına
İlişkin Yönerge' hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Hasta Hakları;
Eşitlik içinde hizmete ulaşma
Kuruluşu seçme ve değiştirme
Bilgi isteme
Rıza ve izin
Güvenlik
Saygınlık görme
Ziyaret
Sürekli hizmet
Hizmetten genel olarak faydalanma
Bilgilendirme
Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
Mahremiyet
Reddetme ve durdurma
Dini vecibelerini yerine getirebilme
Rahatlık
Refakatçi bulundurma
Müracaat, şikayet ve dava hakkı
16.5.1. HASTA HAKLARININ TARİHSEL SÜRECİ
Hasta Hakları MÖ.400’lü yıllarda Hipokrat ile başlamış olarak kabul edilebilir. O
yıllarda tıbbi etik ile ilgili metinlerde Hipokrat Andı’nda hasta hakları vardır.
Hasta hakları insan haklarının sağlık hizmetindeki yansıması olduğu için, bir bakış açısına
göre insan haklarının tarihsel gelişimi bir anlamda hasta haklarının tarihsel gelişimi veya bu
gelişiminin başlangıcı olarak kabul edilebilir.
Hasta hakları kavramı ilk olarak Amerika’da hastalara daha kaliteli hizmet sunmak
düşüncesi ile yola çıkan bir grup hekim tarafından ortaya atılmış olup, daha sonra uluslar arası
bir çok bildirge ile gelişimini sürdürmüştür.
Ülkemizde 01.08.1998 tarihinde hasta haklarını somut olarak göstermek, sağlık
hizmetinin verildiği her yerde, sağlık hizmetini alan herkesin faydalanmasını, hak
ihlallerinden korunmasını, gerekirse hukuki yollara başvurabilmesini sağlamak amacı ile
Hasta Hakları Yönetmeliği (01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı) yayınlanmıştır.
15.10.2003 tarih Hasta Hakları Uygulamalarını planlamak, uygulamak, denetlemek ve
değerlendirmek amacı ile sağlık tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge
(15.10.2003 tarih ve 19499 sayılı) yayınlanmış ve Bakanlığımızda Hasta Hakları Şube
Müdürlüğü kurulmuştur.
2005 yılı içinde Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayacak
şekilde yaygınlaştırılması amacı ile ilgili Yönerge günün gereklerine göre revize edilerek,
26.04.2005 tarihinde Hasta Hakları Uygulama Yönergesi (26.04.2005 tarih ve 3077 sayılı)
yayınlanmıştır.
2005 yılı Ekim ayı itibari ile 100 ve üstü yatak sayılı hastanelerde Hasta Hakları
Uygulamaları başlatılmıştır.
97
16.5.2. HASTA HAKLARI BİRİMİNİN GÖREVLERİ







Hasta Hakları uygulamalarının geliştirilmesi için
yerel düzeyde çalışmak
Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre
içerisinde incelemek ve buna dayanarak şikâyet
bildirim formunu doldurmak
Hasta Hakları Merkez Birimi’nin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi
çalışmalarına yardım etmek
Hasta hakları uygulamalarının yerel düzeyde sağlıklı işlemesini sağlamak
Hasta Hakları Birimi’ne ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve buna
dayanarak şikâyet bildirim formunu doldurmak, şikâyet bildirim formunu bir sonraki
kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu Sağlık Bakanlığı Web
sayfasına online olarak aktarmak
Hastane hizmetleri konusunda yapılan şikâyetleri konularına göre sınıflandırarak
hastane yönetimi ile birlikte çalışmak
Hasta hakları uygulamalarına ilişkin bilgileri rapor etmek, hasta hakları ihlallerinin
yürütülecek çalışmalar sırasına göre yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin esas ve
süreçler yönergede belirlendiği biçimde uygulanması hiçbir aşamada birimlerin veya
kişilerin inisiyatif kullanmasına veya istismarına fırsat vermemek görevlerini esas
almaktadır.
Hasta Hakları Uygulama Aşamaları;
Hasta Hakları Birimleri, hasta hakları şikâyet ve zaman süreci olarak adlandırılan
usullere göre hareket etmektedir. Şikâyet edilen personelden bir gün içerisinde bilgi istenir,
personel 2 gün içerisinde kurula cevap verir.
Hasta Hakları Kurulu haftada bir toplanarak (kurulun kendisinin belirleyeceği gün ve
saat) dosyalar değerlendirilir, oy çokluğu ile karar verilir (oylama gizli olarak yapılır)
Şikâyet sonuçlandıktan sonra, sonuçtan taraflar haberdar edilir. Kararın sonucu idari ve
adli takip açısından hastane idaresine ve Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü’ne bildirilir.
Kurul ilgili personeli kusurlu bulmuş ise dosya gerekli idari ve adli takibat için
Başhekimliğe üst yazı ile iletilir. İdare 657 sayılı kanuna göre gerekli idari ve adli takibi
yapar.
Hasta Hakları Birimi tarafından hasta hakları panoları oluşturulması, eğitim çalışmaları,
belge alma hakkı (hastanın tedavisi ile ilgili evraklar), yaptırım, bilgi verme, hastanın tıbbi
müdahale öncesi bilgilendirilmesi ve onayının alınması, araştırma ve tez çalışmalarına
katılma, yakınları ile görüşme, sorumluluk ve kimlik takma gibi esasları kapsar.
98
Hastanemizde Hasta Hakları Kurulu








Hastanenin kalite hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı kurulun başkanıdır
Hasta Hakları Birimi sorumlusu
Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu
Hasta hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi
Varsa hastanın avukatı, ayrıca hasta veya yakını isterlerse kurula girerek kurul
üyelerini konu hakkında bilgilendirebilirler. Ama oylamaya katılamazlar ve oylama
sırasında kurulda bulunamazlar.
4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunu'na göre o kurumda yetki almış sendika
temsilcisi
Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş
İl Genel Meclis üyeleri arasından vali tarafından seçilecek bir üye
Hasta Hakları Eğitimi:
Eğitim planı dahilinde düzenli aralıklarla 657 sayılı kanuna tabi personele, tedarikçi
firma ve güvenlik personeline kurum içi hasta hakları ve hasta sorumlulukları konulu
eğitimler, yatan hastalara ve hastanemize başvuran hasta ve yakınlarına sağlık hizmetinden
faydalanırken ihtiyaç duydukları hastane kurallarını ve hastanenin işleyişi ile ilgili bilgileri
içeren hasta hakları ve hasta sorumlulukları konulu eğitimler verilmektedir.
Ayrıca Hasta Hakları Birimi olarak Hekim Çalışma Takvimi istatistiki bilgileri İl
Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Sağlık Bakanlığı’na iletilmektedir. Merkezi Sağlık Sistemi
uygulamaya geçtiği takdirde istatistiki veriler Direkt olarak Sağlık Bakanlığı’na iletilecektir.
İletişim No: 2926-27
16.5.3. HASTA SORUMLULUKLARI
1-Sağlığımıza dikkat etmek
2-Uygunsa kan ve organ bağışında bulunmak
3-Hastalığımız ile ilgili yakınmaları, daha önce geçirdiğimiz hastalıkları, yatarak herhangi
bir tedavi görüp görmediğimizi varsa halen kullandığımız ilaçları ve sağlığımızla ilgili diğer
bilgileri sağlık personeline tam ve eksiksiz olarak vermek
4-Hizmet aldığımız hastanenin tüm kural ve uygulamalarına uymak
5-Sağlık Bakanlığınca belirlenen sevk zincirine uymak
6-Tedavi süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde bulunmak
7-Randevu ile verilen bir hizmetten yararlanılıyorsa randevunun tarih ve saatine uymak
8-Sağlık tesisinde diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek
9-Eğer hastane malzemelerine zarar verilmişse bu zararı karşılamak
10-Hekimin verdiği tedavi ve tavsiyeleri dikkatlice dinlemek ve anlaşılamadı ise tekrar
sormak
11-Eğer verilen tedaviye uyum sağlanmamışsa bunu sağlık çalışanlarına bildirmek
12-Eğer bir tedavi reddedilmişse ya da verilen tavsiyelere uyulmamışsa doğacak sonuçtan
hasta sorumludur.
99
16.5.4. HASTA MEMNUNİYETİ
Hasta memnuniyeti, verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması ya da hastanın
verilen hizmeti algılamasına dayanmaktadır.
Hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda bu birlikteliğin odak noktasının
iletişim olduğu belirlenmiştir.
Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler
 Hastaya ilişkin faktörler: Edindiği bilgiler, beklentileri, yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi,
sosyal statüsü sağlık durumu, tanısı, hastanın kendi sağlık durumunu algılayışı hasta
memnuniyetini etkileyebilmektedir.
 Hizmet Verenlere İlişkin Faktörler: Sağlık personelinin kişilik özellikleri, gösterilen
nezaket, şefkat, ilgi ve anlayış, profesyonel tutumları, bilgi ve becerilerini sunma
biçimleri, özellikle hasta-sağlık personeli ilişkisi hasta memnuniyeti üzerinde önemli
rol oynamaktadır.
 Çevresel ya da Kurumsal Faktörler: Hastanenin ulaşılabilirliği, ortamı, çalışma
saatleri, otopark, temizlik, yiyecek hizmetlerinin kalitesi gibi konular çevresel ve
kurumsal faktörleri içermektedir.
Sonuç olarak hasta memnuniyeti, hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin
etkileşimini, hizmetin varlığını, hizmetin sürekliliğini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve
iletişim özelliklerini içeren çok boyutlu bir kavramdır. Bundan dolayı, hasta memnuniyeti
sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve genellikle hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul
edilmektedir.
16.5.5. MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ
www.iaeh.gov.tr internet adresinden ya da 182 MHRS Çağrı Merkezi aranarak çağrıyı
karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulur. T.C. Kimlik Numarası
verilir, bilgiler doğrulanır, poliklinik ve hekim bilgileri alınır, uygun tarih ve saat arayana
iletilerek randevu işlemi tamamlanır.
Randevu saatinden 30 dakika önce poliklinik kaydınızı yaptırarak randevu saatinde ilgili
poliklinikte muayene olabilirsiniz.
Ayrıca; Web'den; www.mhrs.gov.tr adresinden de randevu alınabileceği gibi hastanemiz
Danışma ve Yönlendirme personeli yardımı ile de randevu alınabilmektedir.
Muayene Önceliği: Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre
hastanemizde uygulanan hasta muayene önceliği;





Doktor tarafından aciliyeti uygun görülen hastalar,
Özürlü hastalar,
Hamile olan hastalar,
Yedi yaşından küçük olan hastalar,
Gazi ve malul olan hastalar için geçerlidir.
100
16.5.6. POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Polikliniklerimiz 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Ayrıca bazı bölümlerimiz mesai sonrasında 17.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet
vermektedir. Mesai dışındaki poliklinik çalışmalarıyla ilgili bilgiyi hastane içindeki danışma
masalarından alabilirsiniz
16.5.7. ZİYARETÇİ POLİTİKASI

Hastalarımızı hastaneden taburcu olduktan
sonra evinde ziyaret etmeniz, hastaneye
hastanın ihtiyaçlarının karşılanması amacı
ile gelmeniz daha uygundur. Bulaşıcı
hastalığı olan hasta yakınları (grip vb)
hastalıkları başkalarına bulaştırmamak için
ziyarete gelmemelidir. Hasta açısından
sakınca doğurabilecek durumlarda hasta
ziyaretlerini hekiminiz yasaklayabilir.
Hastanemizde hasta ziyaretleri her gün
13:30 - 14:30 saatleri arasındadır.
Hastaların enfeksiyon riskine daha az
maruz kalmaları açısından ziyaretin en çok
15 dakika sürmesi gerekmektedir. Hasta yataklarına oturulmamalıdır.


AMATEM kliniğimizde; Detoks Bölümü için ziyaret saatleri 13:3 – 14:30, Rehabilitasyon
Bölümü için 14:30 – 15:30 olarak düzenlenmiştir.

Çocuklarınızın sağlığını korumak için 10 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul
edilmez. 16 yaş altındaki ziyaretçilerin bulaşıcı hastalıklardan korunması amacıyla hasta
ziyaret etmemesi uygundur.

AMATEM kliniğimizde; çocuk ziyaretçilerin kabulü doktor onayına göre yapılmaktadır.

Yoğun Bakım Ünitelerinde ziyaret kesinlikle yasaktır ve refakatçi bulundurulmaz. Yoğun
bakım hastaları ile ilgili her gün belirli saatlerde hasta yakınlarına bilgi verilmektedir.

Yatan hastalara bazı hallerde doktorunun kabulü ve baştabibin onayı ile en geç aynı gün
saat 20:00’da dönmek kaydıyla izin verilebilir. AMATEM kliniğimizde; izin uygulaması
farklı olup izin halinde tarafınıza bilgi verilmektedir.

Psikiyatri kliniklerinde hasta ziyaretleri farklı olup konuyla ilgili klinikçe bilgi
verilmektedir
101
16.5.8. REFAKATÇİ POLİTİKASI


Hasta yanında refakatçi gerekiyorsa doktoru tarafından belirlenir. 18 yaşından büyük bir
kişi refakatçi olarak kalabilir.
Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını taşımak ve sorulduğunda göstermek
mecburiyetindedir. Refakatçi değişimleri 08:00 - 17:00 saatleri arasında yapılır.
Refakatçiler doktor ve hemşirelerin direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve
kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Aksi takdirde refakatleri iptal edilir.
Günlük Vizitler: Hasta vizitleri (kliniklere göre değişim göstermekle beraber) sabah 08:00 –
11:00, öğleden sonra 15:00–16:00 saatleri arasındadır. Bu saatlerde refakatçiler klinik
hemşiresinin direktifleri doğrultusunda hasta odalarından çıkartılabilirler.
16.5.9. ÖNERİ ŞİKÂYET MEMNUNİYET POLİTİKASI

Hizmetlerimizle ilgili her türlü dilek öneri ve görüşlerinizi koridorda bulacağınız dilek,
öneri ve görüş formlarını doldurarak ilgili kutuya atabilirsiniz. Ayrıca poliklinik 3. Katta
bulunan Hasta hakları ve sabim birimlerine direk başvurarak da dilek, öneri ve
şikayetlerinizi iletebilirsiniz
102
16.6. HASTA GÜVENLİĞİ
16.6.1. HASTA KİMLİK BİLGİLERİ VE OTOMASYON KAYDI
Hastanemize ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti almak için başvuran hastaların tüm
bilgileri (adı soyadı, TC kimlik numarası, hizmet tarihi, hangi hizmeti aldığı, protokol ve sıra
nosu, vb.) bilgisayara girilerek otomasyona dahil edilir. Hastanemize bu şekilde başvuran
hastaların laboratuvar numuneleri mevcut olan otomasyon sistemi dahilinde tüm birimlerde
görevli tıbbi sekreterler tarafından bilgisayara girilir. Laboratuvara ulaşan numuneler
laboratuvar elemanları tarafından işlem görerek sonuçları LIS (Laboratory Information
System) ile çıkan sonuçlar otomasyona dahil edilir. Hastanın laboratuvar tetkik sonuçları ve
tüm diğer bilgileri ilgili hekimce izlenebilir ve geriye dönük bulunabilir.
Hasta kaydı hastanın kimliği ile birlikte başvurması ile yapılır. Fakat acil müdahale
gereken vakalarda hastanın durumu stabilleşene kadar herhangi bir evrak istenmez.
Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi ve Tanımlanması
 Tetkik, tedavi, cerrahi girişimler ile girişimsel işlemler öncesinde ve ilaç, kan ve kan
ürünü uygulamadan önce, klinik testler için numune alımında ve hasta transferinde
kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir. Bu konuda tüm sağlık çalışanlarına eğitim
verilmelidir.
 Hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde hasta kol bandı kullanılır, oda ve
yatak numarası kullanılmaz.
 Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkotlu kol bandında;
o Protokol numarası (kalın ve büyük punto)
o Hasta adı– soyadı
o Doğum tarihi (gün–ay–yıl) bulunur
 Hasta kimlik doğrulamada hastanın protokol numarasına bakılır
 Hasta yatışlarında 6 (altı) ayrı renkte kol bandı kullanılır. Renkli kol bandı
uygulamasında;
o Normal hastalar için beyaz renkli barkotlu kimlik doğrulama kol bandı,
o Alerjik hastalar için kırmızı kol bandı
o Psikiyatri hastalarına lacivert kol bandı
103
o Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere ise mavi bileklik takılır.
Doğan bebeğin cinsiyetine göre annenin beyaz yatış bilekliği çıkarılarak
bebekle aynı renkte olan bileklikle değiştirilir. Çoğul gebeliklerde kız ve erkek
bebek doğması durumunda aynı kola pembe ve mavi bileklik takılır.
 Bebeğin bilekliğindeki barkotta;
o Annenin adı soyadı
o Bebeğin doğum tarihi(gün/ay/yıl)
o Bebeğin protokol numarası olmalıdır.
 Refakatçilere de açık yeşil renkte bileklik takılır ve bu bilekliklerde sadece
refakatçinin hastasının yatmakta olduğu servisin adı yazar.

Yatış işlemleri sırasında hastaya ve refakatçisine bilekliğin takılma nedeni hakkında
bilgi verilir. Her tedavi işlemi öncesinde kimlikle doğrulama yapılmasının gerekliliği
konusunda hasta bilgilendirilir.
 Kimliklerin değiştirilmesi gereken durumlar
o Barkodun yıpranması, üzerindeki bilgilerin okunmaz hale gelmesi durumunda
barkod değiştirilir
o Doğum olduktan sonra bebeğin cinsiyetine göre annedeki bileklik değişir.
Hastada alerji gelişmesi durumunda kırmızı renkli bileklikle değiştirilir
o Hasta başka bir kliniğe nakil olduğunda değiştirilir.
 Günü birlik tedavi gören hastalara (Hemodiyaliz) tedavileri sırasında hasta barkotlu
yaka kartı takılır. Alerjisi olan hastalara da hasta dosyasına ve yaka kartına kırmızı
etiket yapıştırılır
 Kemoterapi hastaları, üniteye kabul edildikleri zaman (tetkik ya da tedavi amaçlı)
yatan hastalarda olduğu gibi bileklik uygulaması yapılır
 Acil servis muayene masaları ya da müşahede odalarına alınan tüm hastalara bileklik
ile kimlik doğrulama uygulaması yapılır.
104
16.6.2. İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimi
Hasta yatışı yapıldığında hemşire tarafından hastanın ön değerlendirmesi yapılır. Ön
değerlendirme sırasında hasta / hasta yakınına yanında hastaya ait ilaç olup olmadığı sorulur.
Hasta yanındaki bütün ilaçlar miat kontrolü yapılarak teslim alınır. Miadı geçen ilaç varsa ilaç
imha tutanağıyla eczaneye gönderilir.
Hastanın Yatış Sürecinde Kullanmaya Devam Edeceği İlaçların Yönetimi
Hastadan teslim alınan ilaçlar hastanın hekimi tarafından kontrol edilir. Hastanın
kullanacağı ilaçlar hasta tabelasına yazılır. Tabelada olan ilaçlar hastanın ilaç dolabına
kaldırılır. Kullanmayacağı ilaçlar ayrı bir poşet içinde hasta dolabının arkasında muhafaza
edilir.
İlaçlar saklanma koşulları açısından değerlendirilir. Buzdolabında saklanması
gerekiyorsa hasta barkodu ile buzdolabına konur. Işıktan korunması gereken ilaçlar yine
hasta barkodu ile etiketlenerek ışık görmeyen bir dolapta muhafaza edilir. Yeşil ve kırmızı
reçeteye tabii ilaçlar hastadan teslim alındıysa hasta dolabı kilitli tutulur. Teslim alınan
bütün ilaçlar Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu’ na kayıt edilir. Hasta /
hasta yakını ve hemşire tarafından imzalanır.
Hastanın Taburcu Olduktan Sonraki Süreçte Kullanacağı İlaçların
Yönetimi
Hastanın taburcu olması durumunda hastadan alınan ilaçlar hastaya iade edilir.
Fakat kullanmaya devam etmesi gereken ve kullanmayacağı ilaçlar hekimi tarafından
anlatılır ve Çıkış Özeti’ ne kayıt edilir.
105
Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Yönetimi
Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Listeleri tıbbi hizmet sunan tüm birimlerde ilaç
kullanım alanında bulundurulmalıdır. Birimin deposuna alınan ilaçlar narkotik dolabında
kilitli olarak muhafaza edilir. Dolabın anahtarı gündüz mesaisinde birim sorumlusunda
nöbetlerde ise nöbetçi hemşirede olmalıdır. Sadece mesai yapan birimlerde anahtar birim
sorumlusunda olmalıdır. Hasta adına istenen ilaçlar hastanın dolabında kilitli olarak saklanır.
Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların İstemi
Kırmızı reçeteli ilaçlar hasta adına istenecekse HBYS üzerinden ve Kırmızı Reçeteli
İlaç İstem Defteri ile istenir. Birimin deposuna istenecekse sadece Kırmızı Reçeteli İlaç İstem
Defteri ile istenir.
Yeşil Reçeteye Tabi İlaçların İstemi
Hasta adına istenen ilaçlar HBYS üzerinden istenir. Depoya istenecek ilaçlar Yeşil
Reçete İstem Defteri ile istenir. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar hemşire tarafından teslim
alınır ve kliniğe gelir gelmez kilit altında muhafazası sağlanır.
Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Uygulanması
 Tedavi sırasında hasta odasına girilmesi durumunda tedavi arabası kilitlenir
 Kullanılan ilaçlar depoya kayıtlıysa narkotik ilaç defterine kayıt edilir. Kayıtta ilacın
hangi hastaya kaç adet uygulandığı, ilacın kullanıldığı tarih, uygulayan kişi, istemi yapan
hekim ve kime kaç adet teslim edildiği ve teslim eden yazılmalıdır
 Kullanılan narkotik ilaç hasta adına istendiyse 24 saatte bir ( her sabah saat 08:00’ dan
sonra ) HBYS üzerinden narkotik ilaç listesi birim sorumlusu tarafından çekilir. İlaçları
uygulayan hemşirelerin adı yazılır. Kullanımdan arta kalan ilaç varsa veya hasta adına
gelen narkotikle ilgili bir sorun yaşandıysa bu çıktının altına yazılır. Nöbetçi ve birim
sorumlusu arasında devir teslim yapılır.
 Tedavi sırasında veya başka nedenlerle kırılan narkotik ilaç varsa kırık kutusu bir poşet
içine koyularak İlaç İade Formu hekim ve hemşire tarafından imzalanarak eczaneye teslim
edilir. Bu kaydın bir sayfası klinikte diğer sayfası eczanede muhafaza edilir.
 Kaybolan narkotikler söz konusu olursa ayrıntılı bir tutanakla durum hastane yönetimi ve
hastane eczanesine bildirilir.
 Birimde bulunan kırmızı ve yeşil reçeteler kilitli dolaplarda muhafaza edilir. Sayfaları
tamamen dolan reçeteler tutanakla hastane eczanesine imza karşılığı teslim edilir.
İlaç güvenliği sağlamaya yönelik tedbirler
 İlaçların güvenliğini sağlamak amacıyla İlaçların hastaneye istenmesi hastane eczanesinde
güvenle depolanması, birimlerden ilaç istemi, ilaçların birimlere transferi ve kullanımdan
arta kalan ilaçların güvenliği ve dikkat edilmesi gereken konular Eczane Prosedürü’ nde
anlatılmıştır.
 İlaç deposu bulunan birimlerin depolama sırasında dikkat etmeleri gereken durumlar
Eczane Depo Talimatı’ nda anlatılmıştır.
106










Birimlerde ilaç uygulamaları sırasında oluşabilecek hataları engellemek amacıyla ilaç
listeleri hazırlanmakta ve intranette yayınlanmaktadır. Bu listeler ilaç hazırlama
alanlarında bulundurulmaktadır. Gerekli görülen durumlarda da güncellenmektedir
Tüm birimlerde ışıktan korunması gereken ilaçlar için ayrı bölümler oluşturulmuştur
Çocuk hasta kabul eden birimlerde ilaç muhafaza alanlarında pediatrik alanlar
belirlenmiştir
Tüm kliniklerde ilaç hazırlama alanı standardize edilmiştir
Yatan hastalar için ilaç istemi hasta adına yapılmaktadır. Sadece özel birimlerde depo
usulü çalışılmaktadır
HBYS üzerinden birimdeki tüm ilaç ve sarf malzemelerin minimum, maksimum kritik
stok seviyeleri ve miad kontrolleri en geç ayda bir ve istem sırasında yapılmaktadır.
Miadını doldurmasına 3 ay kalan ilaçlar için uyarı sistemi oluşturulmuştur. Stok seviyesi
içinde aynı şekilde uyarı sistemi mevcuttur
Narkotikler için alınan önlemler bu prosedürde yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların
yönetimi maddesinde anlatılmıştır
Tıbbi tedavi uygulanan tüm birimlerde acil çantaları bulunmaktadır. Bu çantaların
içerikleri günlük olarak miad ve minimum, maksimum stok yönünden kontrol
edilmektedir
Hastaların beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınıp gerekiyorsa doktor
tarafından ordere edildikten sonra uygun koşullarda muhafaza edilir. Refakatçiye ait
ilaçlar teslim alınmaz. Fakat hastaya vermemesi konusunda uyarılır. Hasta odasında
hastanın ulaşabileceği hiçbir alanda ilaç bulunmamasına özen gösterilir
İlaç uygulanan bütün birimlerde kimlik doğrulama işlemi yapılır
İlaç güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar
Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirimleri
İlaç güvenliğini tehdit eden bir durum tespit edilirse Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim
Formu doldurularak Kalite Yönetim Birimi’ne gönderilir. Bu hataları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz;
 Hasta tabelasında uygunsuz kısaltma yapılması
 Eksik hasta tabelası yazılması (ilacın tam adı, veriliş yolu, dozu, veriliş süresinin
yazılmaması)
 Yanlış ilaç istenmesi
 Eczaneden yanlış ilaç gelmesi
 İlacın uygunsuz koşullarda saklanması
 Hastanın ilaç dolabında başka bir hastanın ilacının olması
 Narkotik ilaçların tesliminde sorun yaşanması
 İlacın tedavi saatinde yapılmaması
 Hastaya yanlış ilaç uygulamak
 Stajyerlerin hemşire gözetimi olmadan ilaç uygulaması
107

Advers Etki: Hastanemizde her hangi bir hastada
ilaç uygulaması sırasında gelişen beklenmeyen
ciddi advers etkiler gözlemlendiği anda ilaç
uygulaması durdurularak hastanın hekimine haber
verilmelidir. Hastaya müdahale edildikten sonra
müdahaleyi yapan hekim ve hemşire tarafından
Advers Etki Bildirim Formu doldurularak
farmakovijilans
sorumlusuna
teslim
edilir.
Farmakovijilans sorumlusu bu bildirimi en geç 15
gün içerisinde TÜFAM ‘a elektronik raporlama
sistemi ile veya doldurulan formu fakslayarak
bildirim yapar. Yapılan bildirimler eczanede
bulunan advers etki dosyasında saklanır.

Yüksek Riskli İlaçlar: Yüksek riski ilaçlardan kemoterapiler onkoloji odasında,
narkotikler eczanede ve kliniklerde kilitli dolaplarda ve diğerleri birbirinden ayrı olacak
şekilde çekmecelerde saklanmaktadır. “Yüksek Riskli İlaçlar Listesi ”ne HBYS üzerinden
tüm klinikler ulaşabilmektedir. Bu ilaçlar eczaneden kliniklere çıkarken kırmızı renkte
etiket ile etiketlenerek çıkmaktadır.

İsmi ve Söylenişi Benzer İlaçlar: Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların
karışmaması amacıyla İsmi ve Söylenişi Benzer İlaç Listesi’ne hastanemiz HBYS
üzerinden tüm klinikler ulaşılabilmektedir. Yazılışı ve okunuşu benzer ilaçlardan
kaynaklanabilecek hatalar e-order uygulaması ile en aza indirilmiştir. Klinik ve birimlerde
ilaç güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer isimli ve benzer ambalajlı ilaçlar mümkün
olduğunca farklı alanlarda ve dolap içlerinde ayrı raflarda birbirine uzak yerleştirilir.

İlaç-İlaç ve İlaç-Besin Etkileşimi; Klinik ve birimlerde ilaç güvenliğinin sağlanması
amacıyla oluşturulan İlaç Besin Etkileşim Listesi, İlaç İlaç Etkileşim Listesi’ne
hastanemiz HBYS Kalite modülü üzerinden tüm klinikler tarafından ulaşabilmektedir.

Çocuklarda Acil Durumlarda Kullanılan İlaçlar; Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara
yönelik tedbirler kapsamında ‘Çocuklarda Acil Durumlarda Kullanılan İlaç Rehberi
(RB/ECZ/24)’ mevcuttur. Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer
ilaçlardan ayrı raflarda yapılır.
108
16.6.3. KAN TRANSFÜZYONUNDA GÜVENLİ UYGULAMALAR

Kan ürünü uygulanacak hastadan/ yakınından Kan Transfüzyonu Rıza Belgesi ile onay alınır. Hasta
işlemi kabul etmiyorsa yine Kan Transfüzyonu Rıza Belgesine reddettiğini bildirir.

Kan Transfüzyonu Rıza Belgesi imzalandıktan sonra kan grubu belirlenmesi ve
crossmatch işlemi için kimlik tanımlama işlemi yapılarak hastadan numune kan alınır.
Kan grubu kartı veya HBYS’den kan grubu belirlenebilir

Hekim tarafından Kan ve Kan Kompanentleri Talep Formu doldurulur ve tedavi planına kanın miktarı,
veriliş süresi, takılacağı saat yazılır ve imzalanır.

Transfüzyon Talep Formu ve numune örneği KTM’ye gönderilir. Laboratuvarda Cross Match Çalışma
Talimatına göre işlemler yapılarak hazır olan kan için ilgili birim aranır.

KTM kayıt defterine verilecek kan ürününün bilgileri işlendikten sonra kanı alacak sağlık çalışanının
imzası alınarak kan ürünü, kan grubu sonucu, crossmatch sonucu ve Kan ve Kan Kompanentleri Talep
Formu teslim edilir.

Kan torba numarası ve crossmatch sonucunun üzerindeki numara karşılaştırılır. Kanın son kullanma
tarihi pıhtı ve partikül yönünden kontrol edilir.

Kan takılmadan hemen önce kanın takılacağı hastanın kimlik bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından
kontrol edilir. Kimlik doğrulama hasta bilekliği ve kan torbası üzerindeki barkotların üzerindeki
bilgilerin karşılaştırılması ile yapılır

Kan ürünün türü, miktarı ve planlanan veriliş süresi de yine iki sağlık çalışanı tarafından
doğrulanmalıdır. Hasta başı crossu da yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sorun yoksa kan takılır.

Kan takıldığında ilk 15 dakika sağlık çalışanı tarafından hasta gözlemlenir. Kan Transfüzyon Takip
Formu’nda istenen bulgular takip edilerek forma kayıt edilir. Daha sonra transfüzyon boyunca 30
dakika arayla takipler tekrar edilir. Bütün takipler kayıt altına alınır.

Transfüzyon sırasında bir komplikasyon (terleme, çarpıntı) gözlendiğinde işlem durdurulur ve ilgili
hekime haber verilir. Kan Transfüzyon Takip Formu’na kayıt edilir.

Transfüzyon sonrası takip formunun bir nüshası KTM’ye gönderilir, diğeri hasta dosyasında saklanır.

Kan takılan hastanın hasta dosyasında bulundurulması gereken formlar aşağıdaki gibidir. Hepsi sıralı
bir şekilde bulundurulmalıdır.
o Kan Transfüzyonu Rıza Belgesi
o Kan Grubu Sonucu
o Kan ve Kan Kompanentleri Talep Formu
o Cross Match Sonucu
o Kan Transfüzyonu Takip Formu (bir nüshası KTM’ye gönderilir)


Herhangi bir nedenle kullanılmayan ya da kullanımdan bir miktar arta kalan
kan/ürünleri tutanakla KTM’ye gönderilir. Burada Kan Ürünleri İmha Talimatı’na göre imha edilir.
Transfüzyon güvenliğini tehdit eden durumlarda (yanlış kan takılması, KTM’den yanlış kan gelmesi,
kimlik doğrulama yapılmaması, kanın takılma süresinin belirtilmemesi, son kullanma tarihinin geçmesi
vb.) Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu doldurularak KYB’ye gönderilir.
109
16.6.4. GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI
Cerrahi işlem güvenliği için;

Ameliyathanedeki tüm cihaz ve ısı kaynaklarının
periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması sağlanır
ve ameliyat öncesi son teknik kontrolleri yapılır

Hatalı gaz ve gaz karışımı verilmesini önlemek amacıyla,
ameliyat öncesi gerekli kontroller yapılır

Cerrahi işleme başlamadan önce tüm ekipmanın mevcut ve fonksiyonel olduğu kontrol
edilir

Yapılacak uygulamanın eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için süreçle ilgili bir kontrol
listesi hazırlanır

Ameliyattan hemen önce son kontrol uygulaması mutlaka yapılır ve de yer alan Cerrahi
Güvenlik Ve Ameliyathaneye Hasta Teslim Formu ekip tarafından duyulacak şekilde
okunarak doldurulur
Yanlış hasta ve yanlış taraf cerrahi uygulamalarının önlenmesi

Cerrahi işlemlerin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği
çözümlerine ve evrensel protokole uygunluğunun sağlanması esastır

Ameliyat öncesi serviste hasta ile ilgili son kontroller tabip tarafından yapılarak hastanın
da katılımıyla taraf işaretleme süreci gerçekleştirilir

Hastaya ameliyat öncesi servis hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılır ve
hasta, dosyası ile birlikte bir sağlık çalışanı refakatinde ameliyathaneye gönderilir

Hasta ameliyathaneye kabul edilirken, ameliyathane hemşiresi ve anestezi teknisyeni
tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılarak beraberce teslim alınır
Cerrahi işlemlerde taraf işaretlemesi

Taraf işaretlemesi için cerrahi taraf işaretleme kalemi kullanılır

Yapışkan taraf işaretleyicileri kullanılmaz

İşaret ameliyat bölgesine veya yakınına belirgin ve silik olmayacak şekilde konulur

Diğer bakım süreçleri için gerekmedikçe ameliyat edilmeyecek bölgeler işaretlenmez

Taraf işaretleme hastanın uyanık ve bilinçli olduğu zaman diliminde yapılır

Çoklu yatay yapılar (el ve ayak parmakları ve lezyonlar) veya çoklu düzeylerde
(lomber ve torakal ve servikal omurlar) en uygun ve en yakın bölge işaretlenir

Göz tarafı işaretlemesi için kaşın üzeri kullanılır

Tek organ vakaları (sezaryen bölgesi, kalp cerrahisi gibi) müdahaleler sırasında, kateter
ve enstrümanların takılmasında, cerrahi prosedürün tasarlandığı açık yara ve lezyonlarda,
acil müdahalelerde, prematüre bebeklerle ilgili müdahalelerde işaretleme yapılmaz.
110
16.6.5. DÜŞMELERDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİN ÖNLENMESİ

Hastanemize yatışı yapılan hastalar hastanemizde kullanılan Yetişkin Hasta Düşme Riski
Değerlendirme Formu ve Çocuk Hasta Düşme Riski Değerlendirme Formu’na göre
değerlendirir. Düşme riski olan hastanın oda kapısına dört yapraklı yonca figürü asılır

İki kişilik odalarda ise dört yapraklı yonca figürü hasta yatağına asılır (yatakların
ayakucundaki hasta dosyasının şeffaf bölmesi). Birinci basamak yoğun bakımda ise dört
yapraklı yonca figürü yatak başına asılır. Hasta refakatçisi bu konuda eğitilir. Yatak
frenleri kapatılır, yatak kenarlıkları yükseltilir

Çocuk servisindeki bütün yatan hastalar için rutin düşme tedbirlerinin yanı sıra yatak
kenarlıkları için hastanemiz tarafından yaptırılan ek yatak kenarlığı aparatları
kullanılmaktadır

Hastane içerisinde düşme olaylarını engellemek amacıyla kaygan zeminlere uyarı
levhaları bırakılmaktadır. Tüm hastane koridorlarında tutunma barları bulunmaktadır.
Merdiven kenarlıkları kırılmaz cam ile kapatılmıştır. Kapı önlerinde yükseltiler
bulunmamaktadır. Pencerelerden düşmelerin önlenmesi için güvenlik aparatları
takılmıştır.

Bu önlemlere rağmen düşme olayı gerçekleşirse Düşme Olayı Bildirim Formu
doldurularak kalite birimine bildirilir. Bildirilen olaya göre düzeltici önleyici faaliyet
başlatılır.
Tekerlekli Sandalye ve Sedye ile Hasta Taşıma

Hasta sedye ve tekerlekli sandalye ile taşınıyor ise sedye kenar korumaları kaldırılarak ve
emniyet kemeri takılarak taşınmalıdır

Hastanın üstü örtülmelidir

Hasta bir klinikten diğerine nakil edilirken hastayla gitmesi gereken dosyası, laboratuvar
sonuçları, filmleri, ilaçları ve benzeri malzemeler beraberinde gönderilmelidir

Hasta yatağının ve sedyenin kilitlenebiliyor ise tekerlekleri kilitlenir

Hasta en az üç kişi ile yataktan sedyeye alınır. Ortak komut ile hastayı kaldırır ve baş
kısmını, bir kişi kalça ve kollarını, bir kişi de ayaklarının altından tutar

Nakil sırasında sedye kenarlıkları kaldırılmalıdır

Hasta ajite ise nakil iki personel ile gerçekleştirilmelidir. Hastanın genel durumu kötü ise
solunum sıkıntısı var ise nakil sırasında hekim eşlik etmelidir.

Hasta özel bir cihaza bağlı ise nakil sırasında da bulunduğu ortamdaki tüm koşullar
sağlanmalıdır.

Hastanın travma nedeniyle hasar görmüş organı var ise
nakil sırasında zarar görmemesi için korunmalıdır.
111
Solunum Desteğine İhtiyacı Olan Hastanın Taşınması

Hasta sedye, tekerlekli sandalye veya ambulansla servis hekimi ve yardımcı personel ile
gideceği kliniğe gönderilir. Hastanın yanında gidecek oksijen tüpünde yeterli oksijen
miktarının olup olmadığı kontrol edilir. Gelişebilecek solunum arrestinde kullanılmak
üzere ambu, acil çantası hastanın yanında refakat eden hekime verilir. İntravenöz sıvı
tedavisi var ise damar yolunun güvenirliği ve açık olup olmadığı kontrol edilir

Sedye ve tekerlekli sandalyelerin emniyet kemeri takılır.
16.6.6. RADYASYON GÜVENLİĞİ
Hastanemizde görüntüleme hizmet sürecinden kaynaklanan ve hasta ve çalışan
güvenliğini sağlamaya yönelik tüm önlemler ve uygulamalar; Radyoloji Kliniği, Radyasyon
Güvenliği Komitesi ve Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından yürütülmektedir.
Radyasyon kaynağı bulunan anjio laboratuvarı, endoskopi ünitesi, skopi, röntgen,
tomografi, nükleer tıp ve radyasyon onkolojisi bölümlerinde çalışanların dozimetre takipleri
periyodik sağlık taramaları “PL/KYB/100 Çalışan Güvenliği Sağlık Tarama Planı” na göre
yapılmaktadır.
Tüm radyasyon alanlarında kullanılan radyasyon koruyucularının fiziksel kontrolleri
ve etkinlik testleri kalibrasyon laboratuvarı tarafından “FR/RAD/776 Radyoloji Kliniği
Radyasyon Koruyucu Ekipman (Kurşun Önlük, Troid, Gonad) Envanter ve Kontrol Plan
Takip Formu” ile planlanarak, “FR/MÜH/134 Radyasyon Koruyucu Ekipman Kontrol
Formu” ile kayıt altına alınır ve gerekli önlemler alınır. Hasta ve çalışanların güvenliğini
sağlamak amacı ile denetimli ve gözetimli alanlarda radyasyon uyarı işaretleri ve levhaları
gerekli yerlere yerleştirilmiştir. İletişim No: 2816-2916
112
16.6.7. ENFEKSİYON RİSKLERİNİN AZALTILMASI
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ENFEKSİYON KONTROL EĞİTİMİ başlığı altında
verilmiştir.
16.7. ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ
16.7.1. YANGINDAN KORUNMA YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
Hastanemiz sivil savunma birimi tüm hastane çalışanlarına yangın söndürücü ve
yangınların eğitimine yönelik eğitimi 6 ayda bir vermektedir. Eğitim, hastanemizde bu
konuda sertifika almış elemanlarca verilmektedir. Eğitimler şartlar çerçevesinde bazen birim
ve servislerde verilirken bazen de hastane konferans salonunda verilmektedir. Eğitim; üç konu
başlığında verilmektedir.
İlk İşlemler: Çalışanlar yangını ilk gördüklerinde boyutu ne olursa olsun önce soğukkanlı
olup en yakın yangın butonuna basarak tüm binayı yangından haberdar etmelilerdir. Butonun
alarm sesiyle birlikte tüm hastanedeki yangın çıkış kapıları ve servislerde bulunan kapılar
açılacaktır. Diğer yandan kırmızı kod- 2406 aranarak yangının bulunduğu yer bildirilmelidir.
Müdahale: En yakın yangın dolabından yangın tüpü alınarak önce hafifçe çalkalanarak içinde
dibe çökmüş gaz aktif hale getirilir. Yangın tüpü güvenlik kilidi açıldıktan sonra yangın
tüpündeki müdahale hortumu plastik bölümden tutularak yanan kitleye 45 derecelik bir açı ile
üstten sıkılır. Yangın tüpü müdahalede yetersiz gelirse yangın dolaplarında bulunan yangın
vanaları açılarak hortum (standart 20 m) yanan kitleye doğru hızla çekilerek götürülür. Yanan
kitle katı ve bütün halde yanıyorsa yangın hortumunun uç kısmındaki vana saate ters yönde
ilk etap açılarak yanan cismin parçalanması sağlanır eğer yanan madde dağılabilecek bir
yapıya sahipse vana sonuna kadar açılarak yağmurlama sistemi ile üstten oksijen kesimi
sağlanarak söndürülür.
Detektörler: Hastanemizde duman detektörleri bulunmaktadır. Bu detektörler hassas
algılayıcıları vasıtası ile dumanı önceden algılayıp uyarı sistemini devreye sokmaktadır.
Böylece yangın ve benzeri olaylara önceden müdahale etmemizi sağlamaktadır. Ayrıca
tahliye işlemleri sonrasında soğutma çalışmalarına yardımcı 60 °C derecede kırılan içi civa
olan soğutucular devreye girerek yağmurlama sistemi ile soğutma çalışmalarına yardımcı
olmaktadır.
Yangın söndürme tatbikatı: Hastane içi yangın söndürme ekibi vardır ve bu ekipler;
söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım şeklinde ekiplerden oluşmaktadır. Ayrıca yangında
ilk haberdar edilecek personel belirlenir. Bu personel hastanenin idari yapısı (başhekim,
hastane yöneticisi, müdür ve yard., şefler) içinde yer alan kişilerdir. Oluşan ekip personeline
resmi yazı ile görevlendirmeler yapılır. Sonrasında tatbikat senaryosu ile birlikte tatbikat yerzaman ve saati bildirilir. Ayrıca ilçe itfaiyesine resmi yazı ile ihtiyaç duyulan itfaiye arabası
ve personel isteminde bulunulur.
113
Tatbikattan bir-iki gün önce toplantı yapılarak tatbikatta görevli personele ön
bilgilendirme yapılır ve eğitim verilir. Tatbikat önceden hazırlanan senaryo doğrultusunda
gerçekleştirilir. İlçe itfaiyesinden gelen görevliler tarafından yapılan tatbikatın raporu bir
nüsha hastane sivil savunma birimine verilir. Diğer nüsha itfaiye ekibinde kalır. Tatbikat hem
yazılı hem de görüntülü olarak kaydedilir. Amaç, çalışanların olası yangın durumunda acil
müdahale yetisi kazanmasını sağlamaktır.
16.7.3. HASTANE AFET VE ACİL DURUM
Masa başı tatbikatı
Masa başı tatbikatı hastanemizin konferans salonunda ………… saatleri arasında
gerçekleştirilir. Masa başı tatbikatı hastane afet planı organizasyon şemasında yer alan asil ve
yedek üyelerin katılımı ile yapılır. Masa başı tatbikatı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci
aşama hastane afet planlamada görevli kişilere gönderilen dosyalar dahilinde
bilgilendirilmenin yapılması, ikinci aşama senaryo eşliğinde tatbikatın gerçekleşmesi şeklinde
gerçekleşmiştir.
İlk kısımda hastane afet planını sadece afet yöneticisinin aktivite edebileceği veya
sonlandırabileceğinin, H.A.P’ın ana görevliler, onlara bağlı şefler ve şeflerin alt birimlerinden
oluşan hiyerarşik bir disiplin olduğunun önemi vurgulanır.
Hastane; olağandışı durumda, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da
tamamen boşaltılma kararını HAP başkanı verir. Hastanenin tamamen boşaltılarak hastaların
gönderileceği yeri belirleyecek kişi ve boşaltım işinin organizasyonundan ve idaresinden
sorumlu kişi HAP başkanıdır.
Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme,
arama ve kurtarma çalışmalarını yürütme, merdiven ve asansörlerin kullanılıp
kullanılmayacağına karar verme, hastane transport yollarının sağlanma yetkisi Lojistik bölüm
şefinin görevidir.
Hangi hastanın nereye tahliye edildiği ile ilgili dokümantasyonu yapan Planlama
şefidir.
Hastanenin boşaltılması sırasında ve sonrasında güvenliğin sağlanmasından Güvenlik
Direktörü sorumludur.
HAP başkanı, şefler ve alt birimlere afet anında görev ve sorumluluklarını bildiren
detaylı dökümanlar verilmektedir. Görevli personel ile istişare yapılarak afet bilincinin
yerleşmesi sağlanmaktadır.
İkinci kısımda senaryo eşliğinde ana görevlilerin istekleri doğrultusunda şeflerin alt
birilerinden aldığı verileri mesajlar doğrultusunda aktarması tatbik edilmektedir. Katılımcılara
soru-cevap şeklinde senaryo çerçevesinde görev tanımlamalarını kavrama ve uygulayabilme
becerisi kazandırılmaktadır.
114
Kyo ( kitlesel yaralanma olayları) tatbikatı
KYO uygun senaryo hazırlanır. Hastane personeli yazılı olarak görevlendirilir. Acil
servis çalışanları bu senaryoda aktif yer alır. Hasta rolünde oynayacak kişiler için ilçe sağlık
meslek yüksekokulundan öğrenci talebinde bulunur. Senaryo çoğaltılıp tatbikatta görevli
kişilere dağıtılır. Hastane ambulansı veya 112 servisinden resmi yazı ile ambulans talebinde
bulunulur.
Tatbikattan bir-iki gün önce masa başı toplantısı yapılarak senaryonun görevlilerce
kavranması sağlanır. Tatbikat günü gerekli hazırlıklar yapılarak tatbikat senaryo
doğrultusunda yapılır. Tatbikat kaydedilir. Amaç, olası kitlesel yaralanmalarda acil servis
ekibinin koordineli bir şekilde müdahale yetisi kazanmasını sağlamaktır.
HAP NEDİR? Hastane afet planı, deprem başta olmak üzere tüm doğal, insan kaynaklı veya
teknolojik afetlere hazırlıklı olmak, gerekli tedbirleri almak, hasta ve yaralılara sunulacak
sağlık hizmetleri düzeninin olağan dönem hizmet sürecinden Afet Dönemi uygun hizmet
sistemine hızlı geçişi sağlamak için yapılır.
ACİL MÜDAHALE PLANI
AMAÇ: Afet, yangın, kimyasal madde dökülmesi, yaralanma, gaz kokusu / elektrik kaçağı,
deprem ve su baskınında mal ve can kaybını en aza indirmek amacı ile tehlike sırasında
alınacak tedbirlerin uygulanmasını belirmektedir.
115
YANGIN
SERVİS VE
LABORATUVARLARDA
ÇALIŞANLAR
SERVİS VE LABORATUVARLAR SORUMLULARI
*Sorumluya ve diğer laboratuvar
çalışanlarına haber verin
*kırmızı kod: 2406 alarmı verin
*kırmızı kod: 2406 alarmı verin
*Yangın alarm butonlarına basın
*Tek başınıza müdahale etmeyin
*Yanıcı, parlayıcı maddeleri
uzaklaştırın
*Yangına müdahale edebiliyorsanız
yangın tüpü ve yangın hortumu ile
müdahale edin
*Asansörü acil çıkış olarak
kullanmayın
DEPREM
* İTFAİYE 110’u arayın
*Gerekiyorsa polis, ilkyardım, acil tıbbi yardım ekiplerine
haber verin
*Elektrikleri kesin
*İdareyi bilgilendirin
*Yangına müdahale edebiliyorsanız yangın tüpü ve yangın
hortumu ile müdahale edin
*Gerekiyorsa tahliye işlemlerini gerçekleştirin
*Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil durum
toplanma alanına gidin
*Panik yapmayın
*Panik yapmayın
*Korozif kimyasalların yanındaysanız
hemen uzaklaşın
*Korozif kimyasalların yanındaysanız hemen uzaklaşın
*Ağırlık merkezi yere yakın eşyaların
yanına eğilip kollarınızı başınızın
üzerine koyun. Başınızı dizlerinizin
arasına eğip bekleyin
*Pencere kenarından uzak durun
SU BASKINI
*Yangın alarm butonlarına basın
*Ağırlık merkezi yere yakın eşyaların yanına eğilip
kollarınızı başınızın üzerine koyun. Başınızı dizlerinizin
arasına eğip bekleyin
*Sarsıntı bittikten sonra gerekiyorsa çalışanları tahliye edin
* İdareyi bilgilendirin
*Sorumluya ve görevliye haber verin
*İdareyi bilgilendirin
*Elektrik şalterini indirin
*Su ve elektrik teknisyenlerine haber verin
*Elektrikli malzemelerin zeminden
yüksekte olmasını sağlayın
*Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak, acil durum
toplanma alanına gidin
*Mevcutsa kum torbalarını kullanın
*Suyun tahliyesinden sonra gerekli temizlik çalışmalarını
yapın
*Belediye, itfaiye, ilkyardım ve acil
tıbbi yardım ekiplerine haber verin
*Havalandırmayı sağlayın
Gerekiyorsa polisi arayın
116
*Sorumluya / görevliye haber verin
*Gaz ve elektrik kaçağının kaynağını belirleyin
*Kapı ve pencereleri açık bırakın
* İdareyi bilgilendirin
GAZ KOKUSU/
* Elektrik teknisyenine haber verin
*Elektrik düğmelerini kullanmayın
ELEKTRİK
KAÇAĞI
*Elektrik düğmelerini, elektrikli
cihaz ve ekipmanları, asansör, kapı
zili ve telefonları kullanmayın
*Elektrik kaçağı olan bölgenin şalterlerini indirin
*Doğal gaz kaçağında yetkili firma telefonları bina dışından
arayın
*Sigara içmeyin
KİMYASAL
MADDE
DÖKÜLMESİ
*Sorumluya ve diğer çalışanlara
haber verin
*Çalışanları çevreden uzaklaştırın
*Kimyasal maddenin özelliklerini tespit edin
*Bol su ile yıkayın veya vakumlu süpürge ile temizleyin
*Temizlik sırasında koruyucu ekipman kullanın
*Dökülen maddeye temas etmeyin ve
maddeyi koklamayın
*Ateşle yaklaşmayın
YARALANMA
*Sorumluya ve diğer çalışanlara
haber verin
*Küçük yaralanmalarda ilkyardım
dolabını kullanın
*Küçük yaralanmalarda ilkyardım dolabını kullanın
*Tıbbi müdahale gerektiren durumlarda acil polikliniğe
haber verin
* İdareyi bilgilendirin
*Yaralanan kişiye zarar
gelmeyeceğinden emin olmadan
kişiyi hareket ettirmeyin
SABOTAJ
*Panik yapmayın
*Panik yapmayın
*Acil durum sirenini çaldırın. İtfaiye,
polis, ilkyardım ve acil tıbbi yardım
ekiplerine haber verin.*POLİS
İMDAT: 155 arayın
*Acil durum sirenini çaldırın. İtfaiye, polis, ilkyardım ve
acil tıbbi yardım ekiplerine haber verin
*Makine ve ekipmanları, alet ve
cihazları kapatın. Kimyasalların
güvenliğini sağlayın
*Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan
çıkarak acil durum toplanma alanına
gidin
*Makine ve ekipmanları, alet ve cihazları kapatın
*Kimyasalların güvenliğini sağlayın
*Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil durum
toplanma alanına gidin
*Kişi ya da kişileri yaklaştırmayın
*Müdahale etmeyin. Emniyetli bir alana geçin
*Kişi /kişileri yaklaştırmayın
*Müdahale etmeyin, emniyetli bir
alana geçin
SAVAŞ
*Savaş durumuna geçişi sağlamak için Milli Alarm Talimatı uygulamaya konulacaktır. Her
türlü önlem alınarak alt katta bulunan sığınak yerleri sığınak talimatına uygun olarak
kullanıma sunulacaktır
117
16.8. İLETİŞİM VE İLETİŞİM BECERİLERİ
16.8.1. ÇALIŞANLARA İLETİŞİM EĞİTİMLERİ



Başta güvenlik görevlileri, acil çalışanları ve tıbbi sekreterler olmak üzere çalışanlara
iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim
konularında 6 ayda bir eğitim verilmektedir.
Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı yılda bir defa tedbir alma eğitimleri
verilecektir.
Eğitimler sırasında hastaların bilgilendirilmesinin önemi vurgulanmalıdır. Teşhis, tanı ve
tedavi süreçlerinde hastaların bekleme süreleri ve durumları konusunda bilgilendirilmesi
şiddet olaylarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
 Gülümseyin, güler yüzle karşılayın.
 Göz teması kurun, kişinin yüzüne bakın.
 Konuştuğunuz kişiye mümkünse adı ile hitap edin.
 Mutlaka dinleyin.
 Kişi konuşurken, ”hımm” “evet” “gerçekten mi?” “ya demek öyle” gibi dinlediğinizi
gösteren ifadeler kullanın.
 Empati kurun.
 Kişinin duygularını anladığınızı ve olayları kendi açısından yorumlamasına hak verdiğinizi
gösterin.
 Karşınızdakinin yüz ifadesini, mimiklerini, beden dilini izleyin ve onu anlamaya çalışın.
 Karşınızdaki kişiyle onun anlayabileceği bir dilden konuşun.
 Önce karşınızdakinin konuşmasına izin verin. Söylenenlerden ne anladığınızı özetleyerek
tekrarlayın.
 Tek sözcükle cevaplanabilecek sorular sormayın, açık uçlu soruları tercih edin.
 Aynı fikirde değilseniz önce sebebini belirtin, sonra kendi görüşünüzü belirtin.
 Gerektiğinde sessiz kalmayı bilin. Sabırlı olun. Yargılayıcı olmayın ve karşınızdakini
olduğu gibi kabullenin.
 Hatanız olduğunda kabul edin
 Zamanı iyi kullanın.
Size yapılmasını istemediğiniz davranışı başkasına yapmayın
UNUTMAYIN
Ne söylediğinizden çok NASIL SÖYLEDİĞİNİZ önemlidir
118
ETKİLİ İLETİŞİMİN AMACI
İletmek istediğimizi, karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletebilmek ve beklenen
tepkiyi oluşturmaktır.
İletişimin Öğeleri
 Mesaj
 Kaynak
 Kanal
 Alıcı
 Geri bildirim
İletişim Öğelerinin Nitelikleri
Kaynak (verici)
 Konuyu iyi bilen,
 Konuyla yakından ilgilenen,
 Ulaşmak istediği çevrenin ortamını ve insanlarını tanıyıp onlarla iyi ilişkileri olan,
 Alıcının anlayacağı dilde konuşan,
 Uygun bir iletişim kanalını seçmiş,
İleti (Mesaj)
 Açık ve kısa,
 Doğru,
 Alıcının ihtiyaçlarına cevap veren,
 Anlamlı,
 Uygun zamanda olmalı,
Kanal (Yol; Araç; Aracı)
 Uygun,
 Ulaşılabilir,
 Temin edilebilir,
 Hoşa giden, dikkat çekici ve hitap eden,
Etkin iletişim için ipuçları
• Yalın bir dil
•
Soruna odaklanma
•
Örnekler
•
Geri bildirim
•
Aktif dinleme
•
Beden diline dikkat!
•
Göz teması
Şunlardan kaçının
• Uzun cümleler, hızlı / yavaş konuşma
•
Dinlerken başka şeylerle ilgilenme, Kişiye odaklanma
•
Duygusallık, Genellemeler, Ön yargılar
119
DESTEKLEYİCİ İLETİŞİM Mİ, SAVUNUCU İLETİŞİM Mİ?
Sağlık çalışanları destekleyici iletişimi kullanarak savunucu iletişimden kaçınmalıdırlar.
Destekleyici İletişim
 Karşındakine eşitlik duygusunu hissettirebilmeliyiz (İnsan = İnsan)

Kişileri olduğu gibi kabul etmeliyiz

Doğal olup saklı gizli hareketler yapmamaya özen göstermeliyiz

Empati kurmalıyız
Empati
 Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncesini anlamak
 İçinde bulunduğu durumun boyutlarını kavramak
 Olayın dışında kalmak
 Kabul etmek
Sempati
 Karşıdaki kişinin sahip olduğu duygu ve düşüncenin aynısına sahip olmak (yandaşlık)
 Sevinmek ve birlikte acı çekmek
 Olayın içinde yer almak
 Hak ve onay vermek
Savunucu İletişim
 Yargılayıcı tutum; yargılayan ve tehdit eden bir ses tonu savunuculuğu arttırır.

Kontrol etme tutumu; baskıcı ve zorlayıcı iletişim sıklıkla karşımızdaki kişinin
savunuculuğunu ve direncini arttırır.

Kesin tutum; kesin tutumlu kimseler dinleyende "Kendi düşündüğümün dışında bir
gerçek kabul etmiyorum" yargısı uyandırır.

Aldırmaz/ umursamaz tutum; umursamaz bir tutum dinleyende dolaylı olarak
(beden dilimizle) ‘’Sen benim için dikkatimi sana yöneltecek kadar önemli değilsin ya
da senin problemin için yeterince zamanım yok’’ mesajı verir.
Sizce iletişim kurmada;
Beden Dili Mi? Ses Tonu Mu? Sözler Mi? daha etkilidir ???
10 sözler
30 ses tonu
120
60 beden dili
16.8.2. HASTA VE HASTA YAKINLARIYLA İLETİŞİM
•
Hasta ve yakınıyla başarılı bir iletişim genellikle görünüşle başlar
•
Personelin iyi giyimli olması ve profesyonel tavırları güven duygusunu artırır
•
Hasta ve yakını, personelle iletişimi sırasında utangaçlık, korku ve kızgınlık gibi
duygulara bürünebilir ve sağlık problemleri stresini artırabilir
•
Uzun süren ve acı veren durumlar hayal kırıklığı ve umutsuzluğunu tetikleyebilir ve
duygusal tepkilerini artırabilir. Hastanın sinirliliğinin korkudan, ummadığı veya yanlış
anladığı olaylardan, organik ya da psikolojik karışıklıklardan kaynaklanabileceği
unutulmamalıdır
•
Personel, kızgın bir hastayla ilgilenirken sinirli ve
savunmacı olmaktan kaçınmalıdır
•
Personel, güler yüzlü ve hoşgörülü olmalıdır
•
Hasta ve yakınına karşı sıcak ve ilgili olmalıdır
•
Hasta ile oturup onun seviyesinde konuşmalıdır
•
Sorunları dikkatle ve nazikçe ve sabırla dinlemeli
•
Hasta ve yakınına karşı saygılı olmalıdır
•
Mantıksız bile olsa bütün şikayetleri kabul etmelidir
•
Açık sözlü ve dürüst olunmalıdır
•
Durumu anlaşılır hale getirmek için kesin bilgiler
vermelidir
•
Personel herkese eşit davranmalıdır (milliyet, ırk, mezhep, renk, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey vb)
Yatan ve acil hastanın veya poliklinik hastasının sağlık kuruluşunda tetkik ve
tedavilerini yaptırmak üzere çoğunlukla bir yerden bir yere gitmesi gerekir (bekleme
odasından görüşmeye, laboratuara, röntgen bölümüne, muayene odasına gibi). Hastaya açık,
kesin gidiş istikametlerinin gösterilmesi ile nereye ve niçin gidileceğine dair açıklamada
bulunulması; hastanın kaybolmasını, laboratuardaki veya röntgendeki randevusunu
kaçırmasını önleyeceğinden, personel hastaya kesin ve yeterli bilgi vermelidir.
Sağlıklı iletişim için ilk izlenimin çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Önce kişiye bir
“merhaba, hoş geldin” demeli, kişinin yüzüne bakmalı ve onunla göz teması kurmalıyız.
Kişiyi anlamaya çalışmalı ve ona yer göstermeliyiz. Gülümsemeliyiz; çünkü hasta, güven
duymalı, varlığının bizim için önemli olduğunu hissetmeli, ihtiyacı olduğunda yanında
olacağımızı bilmeli ve memnun olmalıdır. Herkes güler yüzle ve samimi karşılanmayı hak
eder.
Ön yargının tehlikeli olduğu unutulmamalı, işlemlere ve soru sormaya hemen
başlanmamalıdır. Hasta mutlaka rahatlatılmalıdır. Önce dinlemeli, sonra soru sorulmalıdır.
Bilgilendirme yapılmalı, hasta ve yakınlarının endişeleri giderilmeli, işbirliği sağlanmalıdır.
121
Olumlu sözsüz iletişim örnekleri
Başvurana doğru eğilmek
Gülümsemek, gerginliğini belli etmemek
Sinirli ya da uygunsuz hareketlerden kaçınmak
Güven telkin eden mimikler kullanmak
Başvuran ile göz teması kurmak
Baş sallamak gibi teşvik edici hareketlerde bulunmak
Karşıdaki kişi ile 90º açı ile oturmak
Açık bir beden dili kullanmak
Olumsuz sözsüz iletişim örnekleri
Göz teması kurmamak
İlgisiz kalmak
Okuyarak anlatmak
Saatine bakmak
Esnemek ya da etraftaki nesnelere bakmak
Surat asmak
Kımıldayıp durmak
16.8.3. ÖFKE VE ÖFKELİ HASTAYLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI
Öfke, uygun ifade edildiğinde, son derece sağlıklı ve doğal bir duygudur. Ancak kontrolden
çıkıp da yıkıcı hale dönüşürse okul-iş hayatında, kişisel ilişkilerde ve genel yaşam kalitesinde
sorunlara yol açar.
ÖFKE NEDENLERİ
 Kendisine sunulacak hizmet gecikmiş olabilir
 Kendisine saygısızca davranılmış olabilir
 Yorgun, uykusuz ve stresli olabilir
 Kendisini kimsenin anlamadığını düşünüyor olabilir
 Bağırarak isteklerinin yerine geleceğini sanıyor olabilir
 Beklentileri yerine getirilmemiş olabilir
122
Öfkeli Bireye (hastaya) Karşı Önlemler
 Sakin olmaya çalışın
 Karşınızdakini ilgiyle ve ciddi bir şekilde dinleyin, araya girmeyin
 Duygularına saygı gösterin ve onları isimlendirin “sesiniz çok öfkeli geliyor”
 Onu kendisini dinlediğinize inandırın
 Onu öfkelendiren özel noktaları belirleyin
 Dikkatinizi, karşınızdakinin sözünü ettiği sorun ve sorunun çözümü üzerinde
yoğunlaştırın
 Asla “sinirlenmeyin”, “sinirlenmeye gerek yok” demeyin
 Münakaşa etmeyin, tartışmaya girmeyin
 Eğer o şaka yapmıyorsa, şaka yapmaya kalkışmayın. Konuyu espri ile hafifletmeyin.
Unutmayın! HASTA BİREY HASTANEDEKİ EN ÖNEMLİ BİREYDİR
123
16.8.4. STRES, İŞ STRESİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ
Humphrey (1998) çalışmalarına dayanarak en stresli meslekleri sağlık profesyonelleri
(hekim, hemşire ve diş hekimleri) öğretmen ve hukukçular olarak göstermiştir. Stres; sıkıntı
yaratan olaylar karşısında kişinin verdiği tepki sürecidir.
İŞ STRESİ: Çalışanı normal fonksiyonlarından saptıran psikolojik ve fiziksel davranışlarını
değiştiren, işle ilgili etkenlerin sonucunda oluşan psikolojik bir durum olarak
tanımlanmaktadır.
SAĞLIK KURUMLARINDA STRES NEDENLERİ
 Çalıştığı birimin kendi ilgi ve uzmanlık alanı dışında olması
 Oryantasyon eğitiminin yapılmaması veya yetersiz olması
 İşe oryantasyon sürecinde başvuracağı uzman kişilerin olmaması
 Hizmet verdiği hasta sayısının fazla olması ve aşırı iş yükü
 İşleri yetiştirmede yaşanılan zaman baskısı
 Dinlenme zamanlarının az olması
 Keyfi, adil olmayan performans değerlendirme
 Hizmet verilen hasta profili
 Mesleki görev yetki ve sorumluluklarının dışında başka işler yapmaya zorlanılması
 Aldığı mesleki eğitimle çalışma ortamında karşılaştığı mesleki uygulamalar, iletişim
ve ilişkilerde yaşanılan çatışmalar
 Vardiya veya nöbet usulü çalışma, çalışma saatlerinin uzun olması
 Uykusuzluk
 Yetki yetersizliği ve hataları
 Kurumun sosyal olanaklarının azlığı veya yararlanılamaması
 Çalışanlar arasında destek ve sosyal ilişkilerin olmaması
 Ücretlerin azlığı, ek işte çalışma, ücret eşitsizliği
 Personel sayısının az olması
 Hasta ve yakınlarının olumsuz davranışları
 İş riskinin fazla olması ve sağlığı etkilemesi
 Çalışanların güvenliğinin sağlanamaması
 Hizmet içi eğitimlerin olmaması
Kariyer gelişimi için yeterli fırsatların tanınmaması
 Teşvik edilmeme, ödül ve takdirlerin az
olması
 Özel tatil günlerinde aile bireyleri ile birlikte
olamama
124
İŞLE İLGİLİ STRES KAYNAKLARI
 İşin zorluğu, sık sık iş ve yer değiştirme
 Gerçekçi olmayan iş tanımları, katı kurallar
 Tekdüze çalışma ve monotonluk
 İş ortamındaki fiziki şartların kötü olması
 Otoriter yönetim, hiyerarşik ve merkezi örgüt yapıları
 Kurumsal iletişim sisteminin yetersiz olması, iş yerinde dedikodu
 Yükselme olanağının bulunmaması, statü düşüklüğü
 Çalışanların kararlara katılım düzeyinin azlığı
 Ekip anlayışının olmayışı
 Rol çatışması ve rol belirsizliği
 Fiziksel, sözel saldırı, cinsel taciz
 Mobbing (Psikolojik, duygusal taciz, yıldırma)
Stresin Sağlık Kurumlarına Olan etkileri
 Düşük performans
 İş doyumsuzluğu
 Düşük moral
 İşten ayrılmaların artması
 İşe devamsızlık, geç gitme
 İşten uzaklaşma (yabancılaşma)
 Hasta ve yakınlarının şikayetleri artması
 Hizmetin niteliğinin düşmesi, uygulama hatalarının artması, verimsizlik
 Kurum çalışanların bedensel ve psikolojik sorunların artması
 Güvensizlik ve çalışanların terfi ve mesleki gelecek konusunda belirsizlik yaşamaları
 Yapıcı eleştirilerin, yeniliklerin, üretken ve yaratıcı çabaların yetersizliği
 Meslektaşlarla ya da diğer disiplinlerle iletişim ve uyumda belirgin güçlüklerin
çatışmaların olması
 Maliyetin artması
Fizyolojik Belirtiler

Yorgunluk, Halsizlik, Enerji kaybı,

Kronik soğuk algınlığı,

Sık baş ağrıları

Gastrointestinal bozukluklar, Bulantı kusma

Kilo kaybı

Kas krampları

Bel ağrısı

Uyku bozuklukları

Solunum güçlüğü

Psikosomatik hastalıklar

Koroner kalp rahatsızlığı oranında artma

Hastalıklara karşı hassas olma
125
Davranışsal Belirtiler
 Hatalar yapma, kişisel başarısızlık
 Bazı şeyleri erteleme ya da sürüncemede bırakma
 İşe karşı coşkunun ve ilginin azalması
 İşle ilgili aşırı yüklenildiğinin hissedilmesi
 İşe geç gelme, izinsiz olarak ya da hastalık nedeni ile işe gelmeme
 İşi bırakma eğilimi, iş yapmada isteksizlik, hizmetin niteliğinde bozulma
Psikolojik Belirtiler
 Kronik sinirlilik hali, çabuk öfkelenme
 Zaman zaman bilişsel becerilerde güçlükler yaşama
 Hayal kırıklığı, anksiyete, huzursuzluk
 Sabırsızlık
 Karar vermekte yetersizlik
 Öz güvenin ve benlik saygısının azalması, değersizlik
 Alkol, sigara kullanımının artması
 Eleştiriye aşırı duyarlılık, duygusal yoksunlaşma
 Boşluk ve anlamsızlık hissi, ümitsizlik
 Nezaket, saygı ve arkadaşlık gibi pozitif duygulanımlarda azalma
 Tükenmişlik, depresyon
STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ
1. Organizasyonel Düzeyde Yapılması Gerekenler
 Devlet yönetimi düzeyinde
 İş Yeri Yöneticileri Düzeyinde
2. Bireysel Düzeyde Yapılması Gerekenler
3. İş arkadaşları düzeyinde yapılması gerekenler
4. Aile düzeyinde yapılması gerekenler
Devlet Yönetimi Düzeyinde Yapılması Gerekenler
 Çalışanların görevlerini ve yetkilerini belirleyen
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve yaşama
geçirilmesi
 Demokratik olarak sorumluluk ve yetkileri
paylaştıran yönetim yaklaşımının benimsenmesi
 Sistemdeki ödül kaynaklarının arttırılması
 Uzun çalışma saatlerinin azaltılması
 Düşük ücret sorununun giderilmesi
 Tatil ve sosyal aktivite olanaklarının arttırılması
 Personel yetersizliği sorununun giderilmesi
126
İş Yeri Yöneticileri Düzeyinde Yapılması Gerekenler
 Görev tanımlarının açık ve net olması, işe yeni başlayan kişinin oryantasyon eğitimi
ve süpervizyon sağlanması
 Stres danışmanlığı, bireysel baş etme becerilerinin kazandırılmasına yönelik stres
yönetimi eğitimi
 İş ile çalışan arasında uyumu sağlamak için işin yeniden düzenlenmesi,
yapılandırılması, iş değiştirme, rotasyon, işin zenginleştirilmesi, işin eşit dağılımı
 Bölümlerin özelliklerine göre uygun personel planının yapılması personel sayısının
arttırılması
 Etkin zaman yönetimi, uygun dinlenme imkanı verilmesi
 Sistemdeki ödül kaynaklarının ve sosyal aktivitelerin arttırılması
 Çalışanların bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verilmesi
 Alınan kararlara katılımın sağlanması, etkin iletişim
 Dinleyen, değer veren bir yönetici olması
 Çalışma ortamının fiziksel olarak iyileştirilmesi ergonomik düzenlemelerin yapılması
 Düzenli nöbetlerin oluşturulması
Bireysel Düzeyde Yapılması Gerekenler
 Gereksiz ve kaldırılamayacak yüklerin altına girilmemesi
 Özel yaşamda iş konuşmalarından uzaklaşılması
 Tatil ve dinlenme olanaklarının mutlaka kullanılması
 İşyerindeki rutin alışkanlıkların bırakılması, monotonluğun azaltılması
 İş dışındaki yaşam alanlarının geliştirilmesi, iş çıkışında rahatlatıcı aktivitelerde
bulunulması
İş Arkadaşları Düzeyinde Yapılması Gerekenler
 Aynı yerde çalışan kişilerin zaman zaman iş dışı konularda konuşmaları ve birlikte
hoşça vakit geçirmeleri
 Birlikte çalışmadan doğan sorunların zamanında, sorun kronikleşmeden çözülmesi
 Daha kıdemli çalışanların, işe yeni başlayan kişilere gerçekçi rol modeli olabilmeleri
Aile Düzeyinde Yapılması Gerekenler
İş dışındaki yaşamda ailenin ve diğer yakın kişilerin desteği vazgeçilmezdir, ayrıca bu yolla
kişi, işi dışında var olduğu ve takdir edildiği bir alan bulmuş olacaktır.
127
16.8.5. TÜKENMİŞLİK SENDROMU
 Tükenmişlik; özellikle birey iyi bir performans gösterdiği halde bu çabasının
karşılığında uygun bir ödül alamadığı veya takdir edilmediği ve bunu da kabul
edemediği zamanlarda görülmektedir
 Tükenmişlik, belli bir dinlenme sonrası ortadan kalkan bir yorgunluk hali değildir
 Tükenmişliği stresten ayıran en önemli özellik, tükenmişliğin çalışan ile karsısındaki
kişi arasında olan sosyal ilişki kaynaklı bir stres olmasıdır
Tükenmişliğin en önemli kaynaklarından strese maruz kalan kişide şu safhalar görülür
 Alarm safhası: Stres hormonları kanda yükselerek organizmaya dövüş, kaç, kork,
donakal komutlarını verir. Bunlar sorunu çözerse homeostazise geri dönülür
 Direnç safhası: Alarm tepkileri yetersiz kalırsa, bir takım adaptif tepkiler ortaya çıkar;
kan basıncında ve kan şekerinde yükselme, bağışıklık sisteminde sorunlar gibi
 Tükenme safhası: Direnç yetersiz kalırsa organizma çöker ve her türlü hastalık ortaya
çıkabilir
TÜKENMİŞLİĞİN BOYUTLARI
Duygusal tükenme
Çalışanların yorgunluk ve duygusal yönden
kendilerini yıpranmış hissetmelerindeki artış, enerji
kaybı, halsizlik, aşırı yorgunluk olarak tanımlanır.
Duygusal tükenme, tükenmişlik sendromunun
başlangıcı ve merkezidir.
Göstergeleri
Kendini işe verememe
Sorumluluk yüklenememe
Gerginlik, Bıkkınlık
Ertesi gün işe gitmeme isteği
Duyarsızlaşma
Bu boyutta özellikle hizmet verilen bireylere karşı tutumlarda ve tepkilerde olumsuz
değişme vardır. Buna çoğunlukla sinirlilik ve işe ilişkin idealizm kaybı eşlik eder. Bu duyguya
sahip olan çalışan hastalarına karşı ilgisiz bir tavır geliştirebilir.
Duyarsızlaşmayla birlikte çalışanlar işlerine adapte olamamakta, umursamaz ve boş
vermiş ya da alaycı bir tavır sergilemektedirler
Düşük kişisel başarı hissi
Sorunları başarıyla çözememe ve kendini yetersiz hissetme düşüncesinden kaynaklanır
128
Tükenmişliğin Kaynakları
•
İş yoğunluğundan kaynaklı kendi ilgi duyduğu
konulara vakit ayıramamak
•
Demokratik olmayan, hiyerarşik ve
merkeziyetçi bir yönetim tarzı
•
Yapıcı olmayan bir eleştiri tarzının
kullanılıyor olması
•
Objektif ödüllendirme araçlarının olmaması
•
Çalışanlara eleştiri ve ödüllendirme
konusunda eşit davranılmaması
•
Çalışanların mesleki gelecekleri konusunda
kendilerini güvensiz hissetmesi, belirsizlik ve
engellenme yaşıyor olmaları
•
Çalışanların gereksinimlerini dikkate alan
bir yönetim anlayışının bulunmaması
•
İş yükünün fazla olması
•
İşin rutin olması, hep aynı şeylerin istenmesi,
yeni şeyler üretmede teşvik edilmemek
•
Uzun çalışma saatleri
•
Beklenti düzeyinin yüksek olması, ulaşılması
olanaksız olan hedeflere sahip olmak
•
Zihinsel yorgunluk ve iş stresi
•
Kendi kendini aşırı güdülemeye çalışmak
•
Katı kurallar
•
Her şeyi mükemmel yapma isteği
•
Zamanı gelmeden üst makama terfi etme isteği
129
Tükenmişliğin Sonuçları
Tükenmişliğin bireysel sonuçları; psikolojik sorunlar ve psikomatik rahatsızlıklar,
depresyon, devamlı kaygı hali, öz-saygıda azalma, alınganlığın temel kişilik özelliklerinden
biri haline dönüşmesi, alkol ve ilaç kullanımında artış, uyku bozuklukları, cinsel isteksizlik ve
iktidarsızlık, ani öfke patlamaları, saldırganlık eğiliminde artış, nefes alma güçlükleri ve
alerjik rahatsızlıkların yoğunlaşması öne çıkmaktadır.
Tükenmişliğin çevresel sonuçları; işi savsaklama ve aksatma eğilimleri, işe izinsiz olarak
geç gelme ya da gelmeme, rapor kullanmak suretiyle izin süresini uzatma, örgütsel aidiyet
duygusunda azalma, performansta düşüş, iş doyumsuzluğu, işe karşı giderek büyüyen bir
hoşnutsuzluk, başka iş alanlarına transfer olma veya yeni bir meslek eğitimi alma isteği, aşırı
risk alma eğilimi, verilen hizmetlerin kalitesinde bozulma, iş kazaları gibi sonuçlar
görülmektedir.
Tükenmişlikle Mücadele Yöntemleri; genellikle bireysel, kurumsal ve hatta sistemden
kaynaklanan etmenlerin bir arada rol oynaması ile ortaya çıkan tükenmişlik, bir sendrom ve
sistem sorunu olarak ele alınmalıdır. Etkili müdahale, hem bireysel hem de örgütsel zeminde
olmalıdır.
Bireysel Düzeyde Tükenmişlikle Başa Çıkma Yolları
Tükenmişlikle ilgili bilgi sahibi olmak
Zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
Kendini iyi tanımak ve ihtiyaçlarını belirlemek
Tatile çıkmak
İşle ilgili gerçekçi hedefler belirlemek
İşte ve özel hayatta monotonluğu azaltmak
Kişisel gelişim gruplarına katılmak
Huzurlu bir yaşam tarzı belirlemek
Nefes alma ve gevşeme tekniklerini öğrenmek,
müzik dinlemek, spor yapmak
Kendisini stresle başa çıkma konusunda
geliştirmek
Hobi edinmek
Kendi sınırlılıklarını bilmek
Örgütsel Düzeyde Tükenmişlikle Başa Çıkma Yolları
Görev tanımları açık ve net olarak belirlemek
Örgüt içi iletişimin yeterli düzeyde ve kaliteli
olmasını sağlamak
Serbest karar verme imkanlarını ve kararlara
katılımı arttırmak
Üst yönetim desteği sağlamak
Adil bir ödül sistemi geliştirmek
Sık sık pozitif geri bildirim vermek
İş yükünün aynı kişilere birikmesini önlemek
Hizmet içi eğitim planlamak
Örgütsel bağlılık sağlamak
Uzun çalışma saatlerini kısaltmak
Takım çalışmalarını desteklemek
Astların yaptıkları iş konunda yönetsel beceri
sahibi olmalarını sağlamak
130
16.8.6. MOBBİNG
Mobbing; Bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, düşmanca ve ahlak
dışı yöntemlerle sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik terördür.
Mobbing;
 İşyerinde gerçekleşir

bir veya daha fazla kişi tarafından

bir veya daha fazla kişiye

sistemli bir şekilde

süreklilik gösteren bir sıklıkta

çok çeşitli sebeplerden dolayı

kişiyi sindirme maksadı ile yapılır
Mobbinge hedef olan kişilerin
kişilik özellikleri
Mobbing uygulamaya yatkın kişilerin kişilik
özellikleri
Çoğu üstün özelliklere sahip, zeki,
başarı odaklı, yaratıcı, kendisini işine
adamış
Kendi yetersizlik duygularını hedef aldıkları kişinin
zor durumlarıyla eğlenerek yenmeye çalışan
Dürüst, insanlara güvenen, iyi niyetli
İkiyüzlü, farklılıklara karşı hoşgörüsüz
Politik davranmayan, kurumuna bağlı,
işiyle özdeşleşmiş
Kıskanç ve aşırı denetleyici
Özellikle yaratıcı ve yenilikçi
görüşleri, gelenekçi eski çalışanlar
tarafından taciz edilir
Kendi statülerini yükseltmek ve ihtirasları uğruna,
kötü niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan
çekinmeyen
Dürüst ve güvenilir, örgüte sadık
Ayrıcalıklı ve vazgeçilmez olduğuna inanan
Mobbinge başvurandan daha üstün
özelliklere sahip olan
Narsist kişilik, “gerçek”ten ziyade gösterişli bir
hayal ortamında yaşayan, kendini sürekli diğer
insanlardan üstün gören
Yetkinlik düzeyleri yüksek
Örgütte yöneticilik pozisyonlarına ulaşmak için
çırpınıp duran
131
Örnek olarak;
Bireyi gruptan hariç tutma
(DIŞLAMA)
Aşağılama, alay etme
Dedikodu yapma
Kurbana karşı meslektaşlarını
kışkırtma
Etrafa yalan bilgi yayma (İFTİRA)
Tehdit ve şiddet
Sözel taciz şeklinde mobbing
yapılabilir
Mobbingin kurumsal yaygınlaşma nedenleri
•
Yönetimde “kapalı kapı” politikası
•
Yetersiz liderlik, aşırı hiyerarşi
•
Adil olmayan başarı değerlendirme ve ücretlendirme
•
Karar verme ve yönetimde otokratik yaklaşım
•
Yetersiz iletişim
•
Etik değerlerin kaybolması
•
Örgüt yapısındaki radikal değişiklikler
•
Duygusal zekadan yoksunluk
•
İş yerinde yüksek düzeyde stres
•
İş yerindeki monotonluk
Mobbingle karşılaşan birey ne yapmalı?
•
Duygusal tacizde bulunan kişi ile konuşmak
•
Söz ve davranışlarını durdurmalarını açıkça söylemek
•
Yaşadıkları olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak
kaydetmek
•
Tacizde bulunan kişiyi bağlı bulunduğu birimin en üst amirine, insan kaynakları
departmanı ve/veya yönetim kuruluna raporlamak
•
Tıbbi ve psikolojik yardım almak ve iş arkadaşları ile durumu paylaşmak
132
Mobbingin örgüt içinde yayılması nasıl önlenir?
•
Öncelikle eğitim ile tüm çalışanları mobbing olgusu ve öğeleriyle tanıştırılması
•
Bu olgunun yıkıcı olduğunun resmen ilan edilmesi
•
Çalışanların katılımı sağlanarak bir politika oluşturulup yazılı hale getirilmesi
•
Kötü bir çalışma ortamından ayrıcalıksız tüm çalışanların korunması
•
Uygulanan duygusal tacizin ihbar olarak kabul edilmesi ve soruşturma başlatılabilmesi
•
Hedef olan kişinin hakları korunarak başka bir departmanda çalışmasının sağlanması
•
Tüm çalışanların adil ve geçerli olduğunu kabul ettiği bir soruşturma yönteminin
saptanması
•
Kişilerin güvenliği korunarak tanıklık etmeleri için koşulların belirlenmesi
•
Son kararlar kuruluşun tek bir yöneticisine bırakılmadan, en az üç karar verici
tarafından verilmesi
•
Maddi ve manevi zararın saptanması ve yazıya dökülmesi (Tıbbi teşhisler, ücretli
izinler, kaybedilen sosyal haklar)
•
Şikayet durumunda, yönetimin olumlu ve zamanında vereceği tepkinin, şikayetçiye
doğrudan bildirilmesi
•
Sorunu çözme ile ilgili alınacak önlemlerin açıklanması
•
Tacizcinin açık olarak özür dilemesinin sağlanması
•
İşyerindeki konumunun düşürülmesi veya
yer değiştirmesi
•
Tacizi kesinleşen ve suçlu bulunan
kişinin cezalandırılması
•
Misilleme veya intikam almayı
engelleyen tedbirlerin alınarak bunun
yeni bir taciz olarak kabul edileceğinin
belirtilmesidir.
133
16.09. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Çalışan personelin zarar görme risklerinin
azaltılması
 Çalışan güvenliği ve risklerin azaltılması
kapsamında düzenlemeler yapılmalıdır
 Bölümlerdeki belirlenen olası tehlike ve
risklere göre önlemler alınmalıdır
 Hastanede bölüm bazında risk analizleri ve
risk değerlendirmesi yapılmalıdır
 Çalışanların karşılaşabileceği olası riskler,
(Radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler,
kanserojen / mutajen maddeler, tıbbi atıklar,
enfeksiyon, kesici delici alet yaralanması, kan
ve vücut sıvıları sıçramasına maruz kalma,
şiddet, ergonomik vb) önlemek amacıyla
kişisel koruyucu ekipman temini ve
kullanımının sağlanması, sağlık taramalarının yaptırılması, aşılama faaliyetlerinin
yapılması, fiziksel çalışma şartlarının düzeltilmesi, güvenlik raporlama sisteminin
kurulması, Beyaz Kod uygulamasının başlatılması, çalışan güvenliği eğitimleri
düzenlenmesi gibi faaliyetler yapılmalıdır
 Çalışanların maruz kaldığı olaylar, olayın niteliğine göre
o Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu
o Beyaz Kod Olay Bildirim Formu
o Şiddet Bildirme Formu, Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu, İş
Kazası Bildirim Formu düzenlenir ve kayıt altına alınır
o Yapılan işlemler, Kalite Yönetim Direktörü tarafından değerlendirilip, Çalışan
Güvenliği Komitesine gönderilir ve düzeltici faaliyet başlatılır.
16.9.1. ÇALIŞANLARIN SAĞLIK TARAMALARI
Hastanede riskli ve diğer birimlerde çalışan personelin güvenliği açısından gerekli
olan sağlık taramalarının, belirlenen aralıklarda düzenli olarak yapılır. Yapılan sağlık
taramaları ve sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilir. Bilgiler, Çalışan Güvenliği
Birimi ve Enfeksiyon Komitesinde muhafaza edilir.
İşe Giriş Muayene ve Tarama Yapılması
Personel ilk işe girişte Enfeksiyon Hemşiresi tarafından Kişisel Sağlık Formu
doldurulur. Hastane personelinin sağlık durumunun tespiti ve gerektiğinde aşılanması, kişisel
sağlık formu doldurularak yapılır. Hastane personelini enfeksiyonlardan korumak için
personel yaralanmalarında Personel Yaralanmalarında İzlem Formu düzenlenir. Hastane
personelinin belirli aralıklarla aşılanmasının sağlanması, parenteral yolla bulaşan hastalıklara
mesleki temas olması durumunda önleyici tedavi verilmesi ve kişilerin takibi bildirimi
zorunlu olan bulaşıcı hastalıkların tespiti, bildirimi ve tedavisi, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Yönetmeliği’ne uygun şekilde yürütülür.
134
16.9.2. RADYASYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
16.6.6. RADYASYON GÜVENLİĞİ başlığında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
16.9.3. KAN TRANSFÜZYONUNDA GÜVENLİ UYGULAMALARIN SAĞLANMASI
16.6.3.KAN TRANSFÜZYONUNDA GÜVENLİ UYGULAMALAR başlığında
ayrıntılı bilgi verilmiştir.
16.9.4. KESİCİ DELİCİ ALETLERLE YARALANMA NEDENLERİ
16.4.12.KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI VE ÖNLENMESİ başlığında
ayrıntılı bilgi verilmiştir.
16.9.5. KAN VE VÜCUT SIVILARIYLA BULAŞ RİSKİNİN AZALTILMASI
16.4.13. STANDART ÖNLEMLER VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ başlığında
ayrıntılı bilgi verilmiştir.
135
16.9.6. KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI
Giyme sırası
1. Önlük
2. Maske
3. Gözlük-yüz koruyucu
4. Eldiven
1. Önlük giyerken
•Önlük malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmelidir.
•Malzeme uygun tip ve boyutta olmalıdır.
•Arkadan bağlanmalıdır.
•Eğer çok küçük ise biri önden, diğeri arkadan olmak üzere önlük
giyilmelidir
2. Maske takarken
•Maske burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine
almalıdır.
•Yüze uygunluk tam olmalıdır.
•N95-FFP3 gibi özel tip maskeler için yüze uyum
testi yapılmalıdır.
•Maske takıldıktan sonra, tükürük veya
sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmelidir.
•Maske tekrar kullanılmamalıdır.
•Ortak kullanılmamalı.
•Dış yüzüne çıplak elle dokunulmamalıdır.
3. Gözlük-yüz koruyucusu giyerken
•Gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalıdır.
•Yüze uygunluk tam olmalı, yüze oturmalı
ancak sıkmamalıdır.
4. Eldiven giyerken
•Eldivenler en son giyilmeli. Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmelidir.
•Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalıdır.
•Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmelidir.
136
Çıkarma sırası
1.Eldiven
2.Gözlük-yüz koruyucu
3.Önlük
4.Maske
1. Eldiven çıkarılırken
Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına
çevrilir
Diğer eldivenli el ile tutulur
Eldivensiz parmakla bilekten diğer
eldiven sıyrılır
İçi dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde atılır
2. Gözlük-yüz koruyucusu çıkarılırken
•Eldivensiz ellerle çıkarılır.
3. Önlük çıkarılırken
•Omuz kısımlarından tutulur
•Kontamine dış yüz içe doğru çevrilir
•Yuvarlayarak katlanır
•Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir.
4. Maske çıkarılırken
•Maske bağları (önce alttaki) çözülür
•Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas
etmemelidir
•Bağlardan tutularak atılır.
İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığı olduğunda göz,
burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı kullanılmalıdır
137
16.9.7. ÇALIŞANLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLEMESİ
15.1.BEYAZ KOD başlığında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
16.9.8. ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
14.13.ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ başlığında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
138
17.
ORYANTASYON EĞİTİMLERİ KONU VE EĞİTİMCİ TABLOSU
KURUMA YENİ BAŞLAYAN PERSONELE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONU BAŞLIKLARI
ÜZERİNDEN HER MESLEK GRUBUNA BELİRTİLEN EĞİTİM SORUMLUSU TARAFINDAN
POWER POİNT SUNUMLAR ÜZERİNDEN ORYANTASYON EĞİTİMLERİ YAPILMAKTADIR.
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞİTİMİ VERECEK BİRİM
HEMŞİRE EBE SAĞLIK MEMURU
GENEL EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMİ VERECEKLER
Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme
Hastane Müdürü
Kurumun Hasta ve Hasta Yakınlarına Taahhütleri Nasıl Yerine
Getirildiği ve Süresi Bilgilendirme Süresi
Kalite Yönetim Birimi
Acil Durum Eylem Planı ve yangın söndürücü kullanımı
Acil Durum Afet Yönetimi Sorumlusu
Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Yapısı
İş Sağlığı Çalışan Hakları ve Güvenliği (İş emniyeti ve sağlık tedbirleri,
radyasyon güvenliği, tehlikeli maddeler ve kullanılan simgeler, kişisel
koruyucu ekipman kullanımı, sağlık tarama programları, kesici delici
alet yaralanmaları, risk yönetimi, meslek hastalıkları ve hukuki
sonuçlarını kapsamalıdır)
Eğitim Hemşiresi
Yasal Sorumluluklar
Personel şefliği (özlük işleri)
Etik ve İletişim
Çalışan güvenliği birimi/psikolog
İndikatör Yönetimi/ Güvenlik Raporlama/Panik Değer Bildirimi/Tıbbi
Kayıtlar ve Önemi/Tıbbi Cihaz Güvenliği/Preanalitik Hata Kayıtları ve
Laboratuvar Süreçleri/Hasta Dosyası Hazırlama
Acil servis eğitim hemşiresi
CPR
Mikrobiyolojik Örnek Alımı ve Transferi
Kan Transfüzyonu
Görev Tanımları Ve Genel Kurallar
İlgili birim sorumlusu
Eğitim Hemşiresi
Hemşirelik Süreci Tanılama ve Bakım Planı Oluşturma
Kalite Yönetim Birimi
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Kurumun Kalite Yönetim Sistemi-Kurulan Komite ve Ekiplerin
Görevleri
Bilgi İşlem Sorumlusu
Kalite Yönetim Birimi
Akılcı İlaç Kullanımı
Hemşirelik Kayıtları Form Eğitimi
Klinik gündüz süpervizörü ilgili birim sorumlusu
El Hijyeni
Enfeksiyon Hemşiresi
İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler/Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon
Hasta Hakları (Hasta hakları ve sorumlulukları, hasta memnuniyeti, etik
ve hasta hakları konularını kapsamalıdır.)
Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Çalışan Hakları (mobing, beyaz kod, çalışan hakları genelgesini
kapsamalıdır)
Çalışan Hakları Birimi
Hasta Güvenliği (ilaç güvenliği, güvenli cerrahi uygulamaları, hasta başı
test cihazı uygulamaları, hasta transferi,hasta kimlik tanımlayıcıların
kullanımı,örnek alımı ve transferi,hasta düşmeleri,mavi kod,pembe
kod,sözel istem,transfüzyon güvenliği konularını kapsamalıdır)
Bilgi Güvenliği
Atık yönetimi
Hastane Temizliği
Enfeksiyon Hemşiresi
139
HEMŞİRELİK TEMEL UYGULAMALARI
1-Hasta kabulü, nöbet değişim, hasta teslimi ve hastanın taburcu
edilmesi
2-Katater takımı; periferik, intravenöz, santral venöz, üriner
katater, nazogastrik katater takımı ve bakımı,
3-Enteral ve parenteral bakımı,
4-Post-OP ve Pre-Op Uygulamalar,
5-İlaç Uygulamaları; göz, burun, kulak içi ilaç uygulama, Oral
yolla ilaç hazırlama ve uygulama, O2 uygulama, IV, İM, DC,
enjeksiyon uygulama, İnsülin uygulama, Vajinal, rektal ilaç
uygulama, Lavman uygulama
6-AÇT takibi ve ödem izlemi,
7-Yaşam bulguları ölçüm standartları (ateş, nabız, tansiyon,
solunum ve ağrılı hasta bakımı )
HEMŞİRE EBE SAĞLIK MEMURU BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
Bölüm Yönetici Ve Çalışanların Tanıştırılması
İlgili Birimdeki Sorumlu Hemşire
Birim Faaliyetleri ve İşleyişi
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Birimin Fiziki Yapısı
Sorumlu Hemşire
Birim Çalışanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları
Sorumlu Hemşire
Birime Ait Yazılı Düzenlemeler
Sorumlu Hemşire
Birim Kalite Standartları
Çalışacağı Bölüm İle İlgili Yönetim Sistemi Eğitimi
Sorumlu Hemşire
Birimde Kullanılan Malzeme ve Alet Tanıtımı
Sorumlu Hemşire
140
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞTİMİ VERECEK BİRİM
DOKTOR
GENEL UYUM EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMİ VERECEKLER
Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme
Hastane Müdürü
Hastane Bilgilendirme Kitapçığı baz alınarak hastalara ve hasta
yakınlarına kurumumuzun taahhütlerinin neler olduğu ve nasıl
yarine getirildiğine dair bilgilendirme sunumu
Kalite Yönetim Birimi
Acil Durum Eylem Planı ve Yangın Söndürücü Kullanımı
Acil Durum Afet Yönetimi Sorumlusu
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği
Bilgi İşlem Sorumlusu
Hastane Temizliği
Enfeksiyon Kontrol Hekimi
El Hijyeni
Enfeksiyon Kontrol Hekimi
Tehlikeli Maddeler/Atık Yönetimi
Enfeksiyon Kontrol Hekimi
Hasta Hakları (Hasta hakları ve sorumlulukları, hasta
memnuniyeti, etik ve hasta hakları konularını kapsamalıdır.)
Hasta Hakları Birim Sorumlusu
İş Sağlığı Çalışan Hakları ve Güvenliği( İş emniyeti ve sağlık tedbirleri,
radyasyon güvenliği, tehlikeli maddeler ve kullanılan simgeler, kişisel
koruyucu ekipman kullanımı, sağlık tarama programları,kesici delici alet
yaralanmaları,risk yönetimi,meslek hastalıkları ve hukuki sonuçlarını
Çalışan Hakları Birimi
kapsamalıdır)
Anestezi Uzmanı
CPR
İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler
İletişim
Çalışan Güvenliği Birimi/Psikolog
Hasta Güvenliği (ilaç güvenliği, güvenli cerrahi uygulamaları, hasta başı
test cihazı uygulamaları, hasta transferi, hasta kimlik tanımlayıcıların
kullanımı, örnek alımı ve transferi, hasta düşmeleri, mavi kod, pembe
kod,sözel istem,transfüzyon güvenliği konularını kapsamalıdır)
Akılcı İlaç Kullanımı
Kurumda Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi- Kurulan Komite ve
Ekipler-Görevleri
Çalışan Hakları( mobing, beyaz kod, çalışan hakları genelgesi)
Hekimlik Hizmetleri Organizasyon Yapısı
İndikatör Yönetimi/ Güvenlik Raporlama/Panik Değer Bildirimi/Tıbbi
Kayıtlar ve Önemi/Tıbbi Cihaz Güvenliği/Preanalitik Hata Kayıtları ve
Laboratuvar Süreçleri/Hasta Dosyası Hazırlama
Hekimlik Görev Tanımları Yetki ve Sorumlulukları- Genel
Kurallar
Doktorluk Kayıtları Form Eğitimi
BÖLÜM UYUM EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Birim - Hastane Yönetici Ve Çalışanlarının Tanıştırılması
Birim Faaliyetleri Ve İşleyişi
Birimin Fiziki Yapısı
Birim Çalışanlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Birime Ait Yazılı Düzenlemeler
Birim Kalite Standartları
Çalışacağı Birim İle İlgili Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi
İlgili Birimin Sorumlu Hekimi
İlgili Birimin Sorumlu Hekimi
İlgili Birimin Sorumlu Hekimi
İlgili Birimin Sorumlu Hekimi
İlgili Birimin Sorumlu Hekimi
İlgili Birimin Sorumlu Hekimi
141
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞİTİMİ VERECEK BİRİM
LABORATUVAR, RADYOLOJİ, ANESTEZİ VE DİĞER TIBBİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER
GENEL EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMİ VERECEKLER
Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme
Hastane Müdürü
Kurumun Hasta ve Hasta Yakınlarına Taahhütleri Nasıl Yerine Getirildiği ve
Süresi Bilgilendirme Süresi
Kalite Yönetim Birimi
Acil Durum Eylem Planı ve yangın söndürücü kullanımı
Acil Durum Afet Yönetimi Sorumlusu
Laboratuvar Radyoloji Anestezi ve Diğer Tıbbi Teknisyen ve Tekniker
Organizasyon Yapısı, Görev Tanımları ve Genel Kurallar
Eğitim Hemşiresi
İş Sağlığı Çalışan Hakları ve Güvenliği( İş emniyeti ve sağlık tedbirleri,
radyasyon güvenliği,tehlikeli maddeler ve kullanılan simgeler,kişisel koruyucu
ekipman
kullanımı,sağlık
tarama
programları,kesici
delici
alet
yaralanmaları,risk yönetimi,meslek hastalıkları ve hukuki sonuçlarını
kapsamalıdır.)
Yasal Sorumluluklar
Personel şefliği(özlük işleri)
İndikatör Yönetimi/ Güvenlik Raporlama / Panik Değer Bildirimi/Tıbbi Kayıtlar
ve Önemi/Tıbbi Cihaz Güvenliği / Preanalitik Hata Kayıtları ve Laboratuvar
Süreçleri/Hasta Dosyası Hazırlama
İletişim(iletişim temelleri, beden dili ve empati,hasta-hasta yakınları ile
iletişim,öfke-stres-panik-travma yaşayan hasta ,engelli,yaşlı hasta ile
iletişim,zaman yönetim,zor insanla baş etme,stres yönetimi)
Çalışan güvenliği birimi/psikolog
Acil servis eğitim hemşiresi
CPR
Mikrobiyolojik Örnek Alımı ve Transferi
Tıbbi Teknisyen Kayıtları Form Eğitimi
Görev Tanımları Ve Genel Kurallar
Eğitim Hemşiresi
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Bilgi İşlem Sorumlusu
İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler/Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Kurulan Kalite Yönetim Sistemi ve Kurulan Komite-Ekip ve Görevleri
El Hijyeni
Hasta Hakları (Hasta hakları ve sorumlulukları, hasta memnuniyeti, etik ve
hasta hakları konularını kapsamalıdır.)
Hasta Güvenliği (ilaç güvenliği, güvenli cerrahi uygulamaları, hasta başı test
cihazı uygulamaları, hasta transferi, hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı,
örnek alımı ve transferi, hasta düşmeleri,mavi kod,pembe kod,sözel
istem,transfüzyon güvenliği konularını kapsamalıdır.)
Kalite Yönetim Birimi
Enfeksiyon Hemşiresi
Çalışan Hakları (mobing, beyaz kod, çalışan hakları genelgesini kapsamalıdır.)
Atık yönetimi
Hastane Temizliği
Çalışan Hakları Birimi
Enfeksiyon Hemşiresi
Enfeksiyon Kontrol Hekimi
Hasta Hakları Birim Sorumlusu
LABORATUVAR, RADYOLOJİ, ANESTEZİ VE DİĞER TIBBİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER
BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
Bölüm Yönetici Ve Çalışanların Tanıştırılması
Birim Faaliyetleri ve İşleyişi
Birimin Fiziki Yapısı
Birim Çalışanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları
Birime Ait Yazılı Düzenlemeler
Birim Kalite Standartları
Çalışacağı Bölüm İle İlgili Yönetim Sistemi Eğitimi
Birimde Kullanılan Malzeme ve Alet Tanıtımı
İlgili Birimdeki Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
142
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞİTİMİ VERECEK BİRİM
İDARİ MEMUR, TEKNİSYEN, TEKNİKER VE MÜHENDİSLİK BİRİMLERİ
GENEL UYUM KONULARI
EĞİTİMİ VERECEKLER
Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme
Hastane Bilgilendirme Kitapçığı baz alınarak hastalara ve hasta
yakınlarına kurumumuzun taahhütlerinin neler olduğu ve nasıl
yerine getirildiğine dair bilgilendirme sunumu
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Kurumun Kalite Yönetim Sistemi Kurulan Komite ve Ekip/
Görevleri
Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
Acil Durum Eylem Planı ve Yangın Söndürücü Kullanımı
El Hijyeni
İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler
Tıbbi Cihaz Güvenliği
Atık Yönetimi
Hastane Temizliği
Çalışan Hakları (mobing, beyaz kod, çalışan hakları genelgesini
kaplamalıdır)
Hasta Hakları (Hasta hakları ve sorumlulukları, hasta
memnuniyeti, etik ve hasta hakları konularını kapsamalıdır)
İş Sağlığı Çalışan Hakları ve Güvenliği( İş emniyeti ve sağlık
tedbirleri, radyasyon güvenliği, tehlikeli maddeler ve kullanılan
simgeler, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, sağlık tarama
programları,kesici delici alet yaralanmaları,risk yönetimi,meslek
hastalıkları ve hukuki sonuçlarını kapsamalıdır.)
İletişim(iletişim temelleri, beden dili ve empati, hasta-hasta
yakınları ile iletişim, öfke-stres-panik-travma yaşayan hasta
engelli, yaşlı hasta ile iletişim, zaman yönetim, zor insanla baş
etme,stres yönetimi)
Devlet Malını Korunma ve Tasarruf Tedbirleri
İdari Memur Teknisyen Tekniker Mühendislik Birimleri
Organizasyon Yapısı Görev Tanımları ve Genel Kurallar
İdare Memur Oryantasyon Sorumlusu
Teknik Servis Oryantasyon Sorumlusu
Kalite Yönetim Birimi
Bilgi İşlem Sorumlusu
Kalite Yönetim Birimi
Enfeksiyon Hemşiresi
Acil Durum Afet Yönetim Sorumlusu
Enfeksiyon Hemşiresi
Enfeksiyon Hemşiresi
Enfeksiyon Kontrol Birimi
Hasta Hakları Sorumlusu
Çalışan Hakları Birimi
Çalışan Hakları Birimi / Psikolog
Teknik Servis Sorumlusu
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞİTİMİ VERECEK BİRİM
İDARİ MEMUR, TEKNİSYEN, TEKNİKER VE MÜHENDİSLİK BİRİMLERİ
BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
Birim Yönetici Ve Çalışanların Tanıştırılması
Birim Faaliyetleri Ve İşleyişi
Birimin Fiziki Yapısı
Birim Çalışanlarının Meslek Gruplarına Göre Görev,
Yetki Ve Sorumlulukları
Birime Ait Yazılı Düzenlemeler
Birim Kalite Standartları
Çalışacağı Birimle İlgili Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi
Birimde Kullanılan Malzeme ve Alet Tanıtımı
Memur Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Teknik Servis Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Memur Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Teknik Servis Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Memur Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Teknik Servis Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Memur Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Teknik Servis Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Memur Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Teknik Servis Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Kalite Yönetim Birimi
Bilgi İşlem Sorumlusu
Memur Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
Teknik Servis Bölüm Oryantasyon Sorumlusu
143
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞTİMİ VERECEK BİRİM
TIBBİ SEKRETER HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME PERSONELİ
GENEL UYUM EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMİ VERECEKLER
Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme
Hastane Bilgilendirme Kitapçığı baz alınarak hastalara ve hasta
yakınlarına kurumumuzun taahhütlerinin neler olduğu ve nasıl
yerine getirildiğine dair bilgilendirme sunumu
Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
Acil Durum Eylem Planı ve Yangın Söndürücü
İş Sağlığı Çalışan Hakları ve Güvenliği( İş emniyeti ve sağlık tedbirleri,
radyasyon güvenliği ,tehlikeli maddeler ve kullanılan simgeler,kişisel
koruyucu ekipman kullanımı,sağlık tarama programları,kesici delici alet
yaralanmaları,risk yönetimi,meslek hastalıkları ve hukuki sonuçlarını
kapsamalıdır.)
Servis ve Polikliniklerin Tanıtımı ve Genel Kurallar
Kişisel Bakım
İletişim Temelleri, Beden Dili ve Empati, Hasta-Hasta Yakınları ve
Çalışanlar ile İletişim, Öfke-Stres-Panik, Travma Yaşayan Hasta, Engelli,
Yaşlı Hasta ile İletişim, Zaman Yönetimi, Zor İnsanla Başetme Yolları, Stres
Yönetimi
Devlet Malını Koruma
Bilgi Güvenliği
Hasta Dosyası Hazırlama/Tıbbi Kayıtlar ve Önemi
Çalışan Hakları (mobing, beyaz kod, çalışan hakları genelgesini
kapsamalıdır.)
Hasta Hakları (Hasta hakları ve sorumlulukları, hasta memnunıyeti,etik ve
hasta hakları konularını kapsamalıdır.)
El hijyeni
İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler
Hastane Temizliği/Atık Yönetimi
Kurumun Kalite Yönetim Sistemi Kurulan Komite Ekipler ve Görevleri
Bilgi İşlem Eğitimi
Hasta Karşılama ve Yönlendirme
Görev Tanımı Mesai İle İlgili Genel Kurallar
BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
Birim – Hastane Yönetici Çalışanların Tanıştırılması
Birim faaliyetleri ve işleyişi
Birimin fiziki yapısı
Birim çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları
Birime ait yazılı düzenlemeler
Birimde Kullanılan Malzeme ve Alet Tanıtımı
144
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞTİMİ VERECEK BİRİM
TEMİZLİK PERSONELİ
EĞİTİMİ VERECEKLER
GENEL UYUM EĞİTİM KONULARI
Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme
Kurumun Hasta ve Hasta Yakınlarına Taahhütleri Nasıl Yerine
Getirildiği ve Süresi Bilgilendirme Sunumu
Bilgi Güvenliği
Acil Durum Eylem Planı ve Yangın Söndürücü
Servis ve Polikliniklerin Tanıtımı ve Genel Kurallar
El hijyeni
Hastane Temizliği / Atık Yönetimi
Hasta Hakları (Hasta hakları ve sorumlulukları,hasta memnunıyeti,etik ve
hasta hakları konularını kapsamalıdır.)
İş Sağlığı Çalışan Hakları ve Güvenliği( İş emniyeti ve sağlık tedbirleri,
radyasyon güvenliği,tehlikeli maddeler ve kullanılan simgeler,kişisel
koruyucu ekipman kullanımı,sağlık tarama programları,kesici delici alet
yaralanmaları,risk yönetimi,meslek hastalıkları ve hukuki sonuçlarını
kapsamalıdır.)
Kişisel Bakım
İletişim Temelleri, Hasta-Hasta Yakınları ve Çalışanlar ile
İletişim, Öfke-Stres-Panik Yaşayan Hasta, Engelli, Yaşlı Hasta
ile İletişim, Zaman Yönetimi, Zor İnsanla Baş etme, stres
yönetimi
Devlet Malını Koruma
Çalışan Hakları (mobing, beyaz kod, çalışan hakları genelgesini
kapsamalıdır.)
İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler-Sterilizasyon
ve Dezenfeksiyon
Kurumda Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi-Kalite
Standartlaarı Kurulan Komite-Ekip ve Görevleri
BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
Birim - Hastane Yönetici Ve Çalışanların Tanıştırılması
Birim Faaliyetleri Ve İşleyişi
Birimin Fiziki Yapısı
Birim Çalışanlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Birime Ait Yazılı Düzenlemeler
Birimde Kullanılan Malzeme ve Alet Tanıtımı
145
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞTİMİ VERECEK BİRİM
DESTEK PERSONELİ
GENEL UYUM EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMİ VERECEKLER
Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme
Kurumun Hasta ve Hasta Yakınlarına Taahhütleri Nasıl Yerine
Getirildiği ve Süresi Bilgilendirme Sunumu
Bilgi Güvenliği
Acil Durum Eylem Planı ve Yangın Söndürücü
Servis ve Polikliniklerin Tanıtımı ve Genel Kurallar
El hijyeni
Servis ve Poliklinikte Hasta Karşılama Yönlendirme
Hastane Temizliği / Atık Yönetimi
Hasta Hakları (Hasta hakları ve sorumlulukları,hasta memnunıyeti,etik ve
hasta hakları konularını kapsamalıdır.)
Hasta Taşıma İlkeleri
İş Sağlığı Çalışan Hakları ve Güvenliği( İş emniyeti ve sağlık tedbirleri,
radyasyon güvenliği,tehlikeli maddeler ve kullanılan simgeler,kişisel
koruyucu ekipman kullanımı,sağlık tarama prograimları,kesici delici alet
yaralanmaları,risk yönetimi,meslek hastalıkları ve hukuki sonuçlarını
kapsamalıdır.)
Hasta Bakım Yöntemleri ve Hasta Bakım Hizmetlerinde İlk Yardım
Çalışan Hakları (mobing,beyaz kod,çalışan hakları genelgesini kapsamalıdır.)
İletişim Temelleri, Hasta-Hasta Yakınları ve Çalışanlar ile
İletişim, Öfke-Stres-Panik Yaşayan Hasta, Engelli, Yaşlı Hasta
ile İletişim, Zaman Yönetimi,Zor İnsanla Başetme,stres
yönetimi
Devlet Malını Koruma
İzolasyon Uygulamaları ve Kullanılan Figürler-Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon
Kurumda Kurulan Kalite Yönetim Sistemi ve Kurulan KomiteEkiplerin Görevleri
Ölüm Sonrası Hazırlık
Örnek Numune Taşınması
Destek Personellerinin Görevleri ve Mesai İle İlgili Genel Kurallar
BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
Birim - Hastane Yönetici Ve Çalışanların Tanıştırılması
Birim Faaliyetleri Ve İşleyişi
Birimin Fiziki Yapısı
Birim Çalışanlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Birime Ait Yazılı Düzenlemeler
Birimde Kullanılan Malzeme ve Alet Tanıtımı
146
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞTİMİ VERECEK BİRİM
GÜVENLİK PERSONELİ
GENEL UYUM EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMİ VERECEKLER
Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme
Kurumun Hasta ve Hasta Yakınlarına Taahhütleri Nasıl Yerine
Getirildiği ve Süresi Bilgilendirme Sunumu
Bilgi Güvenliği
Servis ve Polikliniklerin Tanıtımı ve Genel Kurallar
Acil Durum Eylem Planı ve Yangın Söndürücü
Çalışan Hakları ( mobing, beyaz kod, çalışan hakları
genelgesini kapsamalıdır.)
El hijyeni
Atık Yönetimi/İzolasyon Önlemleri ve Kullanılan Figürler
Hastane Temizliği
Etik ve Hasta Hakları(Hasta hakları ve sorumlulukları, hasta
memnuniyeti, etik ve hasta hakları konularını kapsamalıdır.)
İş Sağlığı Çalışan Güvenliği ( İş emniyeti ve sağlık tedbirleri,
radyasyon güvenliği, tehlikeleri ve kullanılan
simgeler, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, sağlık tarama
programları, kesici delici alet yaralanmaları, risk yönetimi,
meslek hastalıkları ve hukuki sonuçları kapsamalıdır.)
Renkli Kod Uygulamaları
İletişim Temelleri( Beden Dili ve Empati, Hasta-Hasta
Yakınları ve Çalışanlar ile İletişim, Öfke Stres-Panik, Travma
Yaşayan Hasta, Engelli, Yaşlı Hasta ile İletişim, Zaman
Yönetimi, Zor İnsanlar ile Başetme Yolları, Stres Yönetimi,
Şiddet)
Devlet Malını Koruma
Kurumun Kalite Yönetim Sistemi ve Kurulan Komite-Ekipler
ve Görevleri
Güvenlik Personellerinin Görevleri ve Mesai İle İlgili Genel
Kurallar
BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
Birim - Hastane Yönetici Ve Çalışanların Tanıştırılması
Birim Faaliyetleri Ve İşleyişi
Birimin Fiziki Yapısı
Birim Çalışanlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Birime Ait Yazılı Düzenlemeler
Birimde Kullanılan Malzeme ve Alet Tanıtımı
147
MESLEK GRUPLARINA GÖRE UYUM EĞİTİM KONULARI VE EĞTİMİ VERECEK BİRİM
YEMEKHANE PERSONELİ
GENEL UYUM EĞİTİM KONULARI
EĞİTİMİ VERECEKLER
Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme
Kurumun Hasta ve Hasta Yakınlarına Taahhütleri Nasıl Yerine
Getirildiği ve Süresi Bilgilendirme Sunumu
Bilgi Güvenliği
Acil Durum Eylem Planı ve Yangın Söndürücü
Servis ve Polikliniklerin Tanıtımı ve Genel Kurallar
El hijyeni
Çalışan Hakları ( mobing, beyaz kod, çalışan hakları
genelgesini kapsamalıdır.)
Toplu Beslenme Yapılan Yerin Özellikleri
Hastane Temizliği
Hasta Hakları(Hasta hakları ve sorumlulukları, hasta memnuniyeti,etik ve
hasta hakları konularını kapsamalıdır.)
Toplu Beslenme Hizmetlerinde Hijyen
İş Sağlığı Çalışan Güvenliği ( İş emniyeti ve sağlık tedbirleri, radyasyon
güvenliği, tehlikeleri ve kullanılan simgeler, kişisel koruyucu ekipman
kullanımı, sağlık tarama programları, kesici delici alet yaralanmaları, risk
yönetimi, meslek hastalıkları ve hukuki sonuçları kapsamalıdır.)
Yemek Sunumu ve Servisi
İletişim Temelleri, Hasta-Hasta Yakınları ve Çalışanlar ile İletişim,
Öfke-Stres-Panik Yaşayan Hasta, Engelli, Yaşlı Hasta ile İletişim,
Zaman Yönetimi
Devlet Malını Koruma
Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Gereği Mutfak Hizmetlerinin
Özellikleri, Yemeklerin Korunması ve Dezenfeksiyon
Atık Ayrıştırma
BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
Birim - Hastane Yönetici Ve Çalışanların Tanıştırılması
Birim Faaliyetleri Ve İşleyişi
Birimin Fiziki Yapısı
Birim Çalışanlarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Birime Ait Yazılı Düzenlemeler
Birimde Kullanılan Malzeme ve Alet Tanıtımı
148
KISALTMALAR
DÖF: Düzenleyici Önleyici Faaliyetler
GRS: Güvenlik Raporlama Sistemi
HAP: Hastane Afet Planı
HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Hİ: Hastane İnfeksiyonu
KYD: Kalite Yönetim Birimi
LIS: (Laboratory Information System) Laboratuvar Bilgi Sistemi
MHRS: Merkezi Hastane Randevu Sistemi
SKS: Sağlıkta Kalite Sistemi
SHKS: Sağlık Hizmet Kalite Standartları
TİG: Teşhis İlişkili Gruplar
TÜFAM: Türkiye Farmakoloji Merkezi
149

Benzer belgeler

genel oryantasyon rehberi - İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri

genel oryantasyon rehberi - İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri beraberinde kalitenin daha arttırılması için profesyonel bir yönetim oluşturmak, bürokrasiyi azaltmak, hizmetin daha verimli ve hızlı sunulmasını sağlamak, yeni gelişmeleri takip etmek, teknolojiye...

Detaylı