Bülent GÜL - Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Transkript

Bülent GÜL - Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Bülent GÜL
KİŞİSEL BİLGİLER:
Doğum Tarihi: 30.12.1972
Doğum Yeri: Ankara
Medeni Hâli: Evli
İŞ ADRESİ:
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
06532 Beytepe/Ankara.
Ofis Tel: (+90 312) 2978102
Fax: (+90 312) 2992085
E‐MAİL:
[email protected]
EĞİTİM:
Doktora: Eski Türk Tarım Terimleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, 2004.
(Dan. Prof. Dr. Sema BARUTCU ÖZÖNDER).
Yüksek Lisans: Kısas‐ı Enbiyâ, Metin‐İnceleme‐Analitik İndeks‐Karşılaştırmalı Sözlük, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1996‐1998).Ankara, 1998. (Dan. Doç. Dr. Ülkü ÇELİK)
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1991‐1995).
İŞ DENEYİMİ:
(Aralık 2004‐…) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
Görevlisi.
(2001‐2002) Mongol Ulsiin İx Surguul/Moğolistan Devlet Üniversitesi (MUIS) Türkoloji Bölümü,
Misafir Öğretim Görevlisi.
(Ekim 1996) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma
Görevlisi.
(1995‐1996) Iğdır Kacardoğanşalı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni.
BURS VE YURTDIŞI ÇALIŞMALARI
ALMANYA (2000‐2001): Türk Dil Kurumuʹnun bursu ile ʺAlmanya’da Türkoloji Çalışmalarıʺ adlı
araştırmayı yapmak üzere Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Yakındoğu Tarih ve Kültürü İle
Türkoloji Enstitüsüʹnde çalıştı.
MOĞOLİSTAN (2001‐2002): TİKA ile Moğolistan Milli Üniversitesi (MUIS) arasında yapılan antlaşma
sonucunda Moğolistanʹda Moğolistan Milli Üniversitesi Moğol Dili ve Kültürü Fakültesiʹnde 2001
yılında kurulan Türkoloji Bölümüʹnde çalışmak ve araştırmalar yapmak üzere TİKA ve Hacettepe
Üniversitesi tarafından görevlendirildi. Adı gecen Bölümün kuruluş ve ders program çalışmalarını Dr.
Ts. BATTULGA ile gerçekleştirdi. Adı geçen Bölüm öğrencilerine ve Epigrafik ve Altay Dilleri Bölümü
son sınıf öğrencilerine Türkçe dersleri verdi.(2001-2002). Moğolistan’da Türkiye’yi ve Türkçe’yi
tanıtmak amacıyla MUIS’de panel düzenledi. Türkiye’de ve Moğolistan’da yapılan Türkoloji ve
Mongolistik çalışmalarını inceleyerek bu konular üzerine yapılmış çalışmaları tanıtmak amacıyla
bildiriler sundu.
MOĞOLİSTAN (01.10.2004 ‐ 10.10.2004) Prof. Dr. Dursun Yıldırım başkanlığında yürütülen Türk
Dilinin Tarihi Gelişimi adlı Devlet Planlama Teşkilatı projesinin ilmî araştırma gezisine katıldı.
POLONYA (04.03.2007‐11.03.2007): Erasmus programı kapsamında Polonyanın Krakow şehrinde
bulunan Jagiellionski Üniversitesinin Türkoloji Bölümünde ders ve seminer vermek üzere davet edildi.
BELÇİKA : Erasmus Programı kapsamında Belçikanın Gent şehrinde bulunan Hogeshool Gent Çeviri
Fakültesinde eğitim gören öğrencilere ders ve seminer vermek üzere davet edildi.
İDARİ GÖREVLER:
HÜDİL Müdür Yardımcısı.
ÜNİVERSİTE DIŞI GÖREVLERİ:
TÜRKBİLİG Türkoloji Araştırmaları Dergisi Sahibi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Kurulu Başkanı
(2005 yılından itibaren).
Türk Kültürü Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.
TKAE (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü) Yayınları Teknik Editörü.
TKAE (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü) Yönetim Kurulu Üyesi.
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Asli Üyesi.
KATILDIĞI PROJELER
Prof. Dr. Dursun Yıldırım yürütücülüğündeki “Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Dilbilimsel Özellikleri”,
Devlet Planlama Teşkilatı‐Hacettepe Üniversitesi Projesi. (Proje No: 04 HU40 410) (2004‐….).
H. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Yayınlarının Elektronik Ortama Aktarılması. Proje
yürütücüsü. (Haydar Yalçın ve Mikail Cengiz ile birlikte)
ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMLAR VE PANELLER
1. Mogolistan Milli Üniversitesiʹnde (Ulaanbaatar) 26. 10. 2001 tarihinde düzenlenen ʺMongol xel
sogolin surguuliin olon ulsin erdem şinjilgeenii namrin baga huralʺ (Moğol Dili ve Kültürü Fakültesinin
Uluslar Arası Araştırmalar Sonbahar Sempozyumu) adlı sempozyuma ʺTürkiyeʹde Mongolistik
Araştırmalarıʺ adlı bildiri ile katıldı.(Altaica adlı dergide bu bildiri yayımlandı).
2. 18 Nisan 2002 tarihinde Moğolistan Milli Üniversitesiʹnde düzenlenen Türkiye Konulu Panelʹde
ʺTürkçe ve Moğolca İlişkileriʺ adlı konferans verdi.
3. 21 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen Uluslar Arası Yaşayan Eski Türk İnançları Sempozyumu’nda
“Moğolistan Duhaları (Tsaatanlar)” adlı bildiriyi sundu.
4. 28-30 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri
Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi 28-30 Mayıs 2008 adlı sempozyumda "Eski Türk Tarım Terimlerinin
Metaforlu Kullanımları Üzerine", (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009:291-308) adlı bildiriyi
sundu. (Bildiri basıldı).
5. 25-28 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları
Uluslar Arası Sempozyumu’nda (25-28 Ekim 2010, Lefkoşa, KKTC.) “Tsengel Tuvalarından Algış (Algışyerööl) Örnekleri”, adlı bildiriyi sundu. (Bildiri basıldı).
6. Edirne’de düzenlenen IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’na, (27-29 Ekim
2011, Edirne) “Moğol Dil Atlası” Adlı bildiri katıldı.
7. İzmir’de düzenlenen VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi’ne Ankbayar Danuu ile birlikte
hazırladıkları “Erimekte olan Türk Boyu: Moğolistan Duhaları (Tsaatanlar)” adlı bildiri ile katıldı.
ULUSAL SEMPOZYUMLAR VE KONFERANSLAR:
1. ʺMoğolistan Halk Cumhuriyetinde Türklük Bilimiʺ, A.Ü. DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2003, Ankara, 5‐7 Mayıs 2003. (Basıldı)
2. “Türk ve Mongol Ad Verme Geleneği”, A.Ü. DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü,
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2006, Ankara, 10‐13 Mayıs 2006. (Basılacak)
3. “Moğolistan’da Türkolojinin Gelişimi ve Moğolistan’da Yapılması Gerekli Türkoloji Çalışmaları
Üzerine”, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 26‐27 Mayıs 2006. (Basıldı)
4. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün isteği üzerine 22 Şubat 2007’de
“Moğolistan ve Moğolistan’daki Türk Eserleri” adlı konferans verdi.
5. “ʺTürk‐Moğol Ortak Tarım Terminolojisine Dair Örneklerʺ”, A.Ü. DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2007, Ankara, 27 ‐ 30 Kasım 2007.
(Basılacak)
6. "Orta Dönem Arap Sözlük ve Gramerciliğinin Moğol Dili Tarihi Araştırmalarındaki Yeri", A.Ü. DTCF
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2008,
Ankara, 24 - 27 Haziran 2008. (Baskıda).
7. (Ferruh AĞCA ile birlikte), “İbni Muhanna Lugati’nin Tarihî Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri ve
Önemi”, A.Ü. DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Türklük Araştırmaları
Sempozyumu 2010 İran Türkolojisi: Konular, Sorunlar ve Yaklaşımlar, 22-25 Haziran 2010, Ankara.
(Basılacak).
8. “Moğolistan’da Yeni Bulunan Türk Yazıtları” , Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi
25.04.2011 Edirne (Konferans).
9. “Moğolistan’da Türk Yazıtları” , Kırklareli Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü, 26.04.2011 Kırklareli
(Konferans).
10. “50. Yılında Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Sempozyumu”nda (8 Ekim 2011, Ankara.) “Elli Yıl
İçinde Türk Kültürü Dergisi” adlı bildiriyi sundu.
ALDIĞI BELGELER VE ÖDÜLLER
BELGELER:
1) Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin yaptığı sınav sonucunda Bilgisayar Okur Yazarlığı
belgesi aldı.
2) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği “Eğiticilerin Eğitimi” kursuna katıldı ve
Katılım Belgesi aldı.
3) Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu “H.Ü. Stratejik
Planlama Temel Eğitimi” kursuna katıldı ve Katılım Belgesi aldı (2006)
TEŞEKKÜR BELGESİ VE ÖDÜL:
1) Moğolistan Devlet Üniversitesi tarafından Türkoloji ve Altayistik Bölümünde Türkçe dersleri
vermesinden dolayı Teşekkür Belgesi verildi.
2) Moğolistan Devlet Üniversitesi tarafından Türkoloji Bölümü’ne yaptığı hizmetlerden dolayı
(Hononary Lecturer) Saygıdeğer Öğretmen madalyası ve belgesi verildi.
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI:
1998
1) “Doğu Karadenizde ve Kırgızistanda Anlatılan ʹGeyik Anaʹ Efsanesi Üzerine Bir Denemeʺ, Milli
Folklor, Kış, sayı: 40, 1998, s. 41‐47.
2) ʺNahçıvanʹda (Güneşli Köyü) Nevruz Geleneğiʺ, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı , Ankara, 1998,
s. 379‐381.
1999
3) ʺTürkiyeʹde Altayistik Alanında Yapılan Çalışmaların Açıklamalı Kaynakçası Üzerine Bir Denemeʺ,
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yay., sayı: 7, Bahar 1999, s. 119‐172.
4) ʺDursun Yıldırım, Türk Edebiyatında Bektaşî Fıkraları, Akçağ Yayınları: 276, Ankara, 1999, XXIV+264
s.ʺ, Türk Dili, TDK Yay., sayı: 576, Aralık 1999, Ankara, 1999, s. 1097‐1100. (Tanıtma).
2000
5) ʺKazan Tatarlarında Kişi Adlarıʺ, Türkbilig, 2000/1, Ankara, 2000, s. 219‐228.
2001
6) ʺKırım‐Tatar Türklerinde Kişi Adlarıʺ, Türkbilig, 2001/2, s. 55‐60.(Kırım, Yıl 9, sayı 34, 2001:33‐35)
7) ʺKazak Kültürüʺ (Tanıtma), Türkbilig, 2001/2, s. 181‐183.
2002
8) ʺTürkiyede Mongolistik Araştırmalarıʺ, Altaica, II, 2002, Ulaanbaatar: 124‐136.
9) ʺMünih Üniversitesi Yakın Doğu Tarihi, Kültürü ve Türkoloji Enstitüsü ve Çalışmalarıʺ, Türkbilig,
2002/3, 2002: 18‐33.(Türk Dili Araştırmaları Yıllığı‐Belleten 2001/I‐II, 2003: 291‐312).
10) ʺMongol‐Turk/Turk‐Mongol Tolʹ Bicig (Moğolca‐Türkçe/Türkçe‐Moğolca Sozluk)ʺ, Türkbilig,
2002/3, 2002: 193‐194 (Tanıtma).
11) ʺTalat Tekin, Orhon Türkçesi Grameriʺ, Altaica, II, 2002, Ulaanbaatar: 183‐184 (Tanıtma/Moğolca)
12) ʺLars Johanson (2002) Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler, Ankara: Grafiker Yayınlarıʺ, Türkbilig,
2002/4, 2002: 88‐90.(Tanıtma)
2003
13) ʺMoğol Atasözleriʺ, Türkbilig, 2003/5: 45‐64.
14) ʺSieben Jahre in Aleppo (1656‐1663), Ein Abschinitt aus den ʹReiss‐Beschereibungenʹ des
Wolfgang Aigen, Herausgegeben von Andreas Tietze, Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde
des Morgenlandes, Wien, 1980ʺ, Türkbilig, 2003/5:189‐190(Tanıtma).
15) “Eski Türk Heykelleri Üzerine Moğolca Bir Eser”, Türkbilig, 2003/6: 180‐183 (Tanıtma).
2005
16) “L. Bold: Orxon biçgiin dursgal II”, Türkbilig, 2005/10: 153‐156 (Tanıtma).
2006
17) “Almanya’da Türkoloji Çalışmaları”, Türkbilig, 2006/11: 56‐117.
18) “Hayvan Adları İle Kurulan Türk ve Moğol Kişi Adları”, Türkbilig, 2006/12: 185‐191.
19) “Mongolın nutag dax’ tüüx soyolın dursgal”, Türk Kültürü, Yıl XLIV, Sayı 515‐516, Mart‐Nisan
2006: 122‐128. (Tanıtma)
20) “Moğolistandaki Türk Yazıtları Üzerine Yeni Bir Eser: Mongolın Runi Biçgiin Dursgaluud. (Ts.
Battulga), Corpus Scriptorum, Tomus 1, Ulaanbaatar, 2005, 214 ss+70 fotoğraf”, MTAD (Modern
Türklük Araştırmaları Dergisi), cilt 3, Sayı 4, Aralık 2006: 149‐153. (Tanıtma).
21) “Moğolistan’da Türkolojinin Gelişimi ve Moğolistan’da Yapılması Gerekli Türkoloji Çalışmaları
Üzerine”, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 25‐26 Mayıs 2006, Ankara, Hacettepe
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, 2006: 203‐217.
22) “Türk ve Mongol Ad Verme Geleneği”, A.Ü. DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü,
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 10‐13 Mayıs 2006. (Basılacak)
2007
23) “Moğolistan Halk Cumhuriyetinde Türklük Bilimi”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu
Bildirileri 2003, cilt 2, Ocak 2007: 272‐283.
24) “Ablet Semet. Xuanzangs Leben und Werk, Teil 8, Lexikalische Untersuchungen zur uigurischen
Xuanzang‐Biographie.”, MTAD (Modern Türklük Araştırmaları Dergisi), 2007/ 4 (1): 108‐111.
(Tanıtma)
25) “Karin Schweissgut. Fremdheitserfahrungen. Untersuchungen zur Prosa türkischer
Schriftstellerinnen von 1980 bis 2000.”, MTAD (Modern Türklük Araştırmaları Dergisi), 2007/4 (1):
112‐115. (Tanıtma)
26) “Turkologie für das 21. Jahrhundert Herausforderungen zwischen Tradition und Moderne”,
Türkbilig 2007/13: 193‐196. (Tanıtma).
27) “Moğolistan Duhaları (Tsaatanlar)”, Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni: Bildiriler, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara, 2007: 27‐36.
2008
28) “Prof.Dr.Şükrü Elçin (23.09.1912-27.10.2008)”, Türk Kültürü, 2008: 259-267.
29) “Aleksandr Mihayloviç Şçerbak (18.12.1928-28.01.2008”, Türkbilig, 2008: 176-182.
30) "Bir Sözlüğün Hikayesi", Kâşgarlı Mahmud Kitabı, Ed. S. Barutcu-Özönder, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara, 2008: 137-148. (Kitap içinde bölüm).
31) "Divanu Lugat'it-Türkün Söz Dünyası", Kâşgarlı Mahmud Kitabı, Ed. S. Barutcu-Özönder, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2008: 279-296. (Kitap içinde bölüm).
32) "Orta Dönem Arap Sözlük ve Gramerciliğinin Moğol Dili Tarihi Araştırmalarındaki Yeri", A.Ü. DTCF
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2008,
Ankara, 24 - 27 Haziran 2008. (Baskıda).
2009
33) “ek- ‘ekmek’ ve Türevleri Üzerine”, International Journal of Central Asian Studies (KOREA), 2009:
317-341.
34) "Eski Türk Tarım Terimlerinin Metaforlu Kullanımları Üzerine", 2. Uluslararası Türkiyat
Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi 28-30 Mayıs 2008, Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara, 2009:291-308.
35) "Margarete I. Ersen-Rasch (2009), Baschkirisch, Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene,
(Yeni Başlayanlar ve İleri Düzeydekiler İçin Başkurtça), 2 CD, Harrassowitz, Wiesbaden, ISBN 978-3447-05730-1.", Türkbilig, 2009/18: 210-213.
2010
36) Moğol Atasözleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2010. (ISBN 978-975456-097-8)
37) “Moğol Kişi Adları”, (MTAD) Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 7, sayı 1, 2010: 217-229.
38) “İbni Mühenna Lugati’nin Türk ve Moğol Dil Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi”, Türkbilig
2010/19: 87-95.
39) (Ferruh Ağca ile birlikte), “İbni Muhanna Lugati’nin Tarihî Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri ve
Önemi”, A.Ü. DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Türklük Araştırmaları
Sempozyumu 2010 İran Türkolojisi : Konular, Sorunlar Ve Yaklaşımlar, 22 - 25 Haziran 2010, Ankara
(Basılacak).
40) “Tsengel Tuvalarından Algış (Algış-yerööl) Örnekleri”, Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk
Destanları Uluslar Arası Sempozyumu, 25-28 Ekim 2010, Lefkoşa, KKTC. (Basılacak).
2011
41) “Moğol Dil Atlası”, IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, (27-29 Ekim
2011, Edirne) (basılacak).
42) TKAE’nin 50. Kuruluş Yılı Sempozyumu “Elli Yıl İçinde Türk Kültürü Dergisi” (basılacak).
43) “Erimekte olan Türk Boyu: Moğolistan Duhaları (Tsaatanlar)”, VIII. Milletlerarası Türk Halk
Kültürü Kongresi, İzmir (Ankbayar Danuu ile birlikte) (basılacak).
SON İKİ YILDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE VERDİĞİ DERSLER:
TDE 111‐01 Türkiye Türkçesi I
TDE 112‐01 Türkiye Türkçesi II
TDE 135‐01 Türk Dili Tarihine Giriş I
TDE 136‐01 Türk Dili Tarihine Giriş II
TDE 211‐01 Eski Anadolu Türkçesi
TDE 333‐01 T.D. ve Ed. Araş. Bilgisayar I
TDE 334‐01 T.D. ve Ed. Araş. Bilgisayar II
TDE 305‐01/02 Karahanlı Türkçesi
TDE 306‐01/02 Harezm Kıpçak Türkçesi
MTB 115-01/02 Çevirmenler İçin Türkçe
MTB 116-01/02 Çevirmenler İçin Türkçe

Benzer belgeler

Ö ZGE Ç M İ Ş - Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ö ZGE Ç M İ Ş - Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 6. "Orta Dönem Arap Sözlük ve Gramerciliğinin Moğol Dili Tarihi Araştırmalarındaki Yeri", A.Ü. DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2008, Ankar...

Detaylı