İŞYERİ KÜLTÜRÜ CAZİP İŞVEREN TA

Transkript

İŞYERİ KÜLTÜRÜ CAZİP İŞVEREN TA
BELİRLEMESİ İŞYERİ KÜLTÜRÜ
BAR
KIYASLAMA
BAŞARI KO
Great Place
to Work
Benchmark Çalışması & Yarışması
TÜRÜ
CAZİP
İŞVEREN
TASARIM
Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014
YERİ KÜLTÜRÜ CAZİP İŞVEREN
BAŞARI KONUM BELİRLEMES
EREN TASARIM İTİBAR KIYAS
LİRLEMESİ İŞYERİ KÜLTÜRÜ
BAR KIYASLAMA BAŞARI KO
KÜLTÜRÜ CAZİP İŞVEREN TA
BAŞARI KONUM BELİRLEMES
HEMEN BAŞVURUN
®
İş Birlikleri
1
BENCHMARKING
BAŞARI
KONUMLANDIRMA
İŞYERİ
KÜLTÜRÜ
EN İYİ İŞVERENLER
2
CAZİP İŞVEREN
MARKASI
PRESTİJ
Davet
“Çalışan odaklı, cazip bir iş yeri kültürünün
inşası, işletmenizin rekabet gücünü arttırır ve
sürdürülebilirliğini sağlar.
İçerik
Great Place to Work Benchmark çalışmasına
katılarak, işletmenizde büyük bir değişimin ilk
adımını atmış olacaksınız. Benchmark çalışmamıza
sizde katılın, değişim başlasın.”
®
05
İlk Bakışta Önemli Konular
07
Great Place to Work® Hakkında
08
Great Place to Work® Modeli
11
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014” Yarışması
13
İşyeri Kültürünün Aktif Biçimde Yapılandırılması
14
Prestij Kazanın
17
Great Place to Work® Benchmark Çalışmasının
İşleyişi
Frank Hauser
Managing Partner
Eyüp Toprak
Managing Director
18
Genel Katılım Bilgileri
19
Katılım Olanaklarınız
20
Raporlama ve Analiz Hizmetlerimiz
22
Etkinlik Takvimi
Great Place to Work® Türkiye Enstitüsü
Katılım hakkında detaylı bilgi ve açıklamaları ilerleyen sayfalarda
bulabilirsiniz. Uzman ekibimiz ile birlikte sizlere yardımcı olmak
ve tüm sorularınızı cevaplamak üzere hazırız.
23İletişim
3
“Benchmark çalışması, bize bir yandan işyerimizde şeffaflığı
sağlama olanağı vermiş, diğer bir yandan da iş yeri kültürü
analizi ile faaliyet ve önlemlerimizin çalışanlar arasında işyeri
kültürü gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu ölçme imkanı
tanımıştır.
Andrea Hiller, Recruitment Manager
Danone GmbH
4
Bu çalışma sonucunda elde etmiş olduğumuz kalite belgesini
hem şirket içinde, hem de şirket dışında web sitemizde, iş
ilanlarımızda ve işveren olarak özellikle kamuoyunda sunmuş
olduğumuz bilgilendirme ve ilanlarımızda kullanabilmekteyiz.
Bu hedef kitlemiz arasında bize yüksek itibar kazandıran çok
güvenilir bir işaret.”
İlk Bakışta Önemli Konular
İşyeri kültürünüzü analiz edin ve geliştirin.
İşletmenizde oluşan cazip işveren markası ile itibar kazanın.
Başvuru
Çalışan Anketi
İş yeri Kültürü Analizi
•
20’den fazla çalışanı olan tüm işletmeler katılabilir. Yarışma için son katılım tarihi : 31 Ekim 2013
•
Yarışma harici Benchmark çalışmasına tüm yıl boyunca başvurabilirsiniz.
•
Çalışanlarınızın perspektifinden iş yeri kültürünüzün analizi.
•
İşletme büyüklüğününe göre tam anket veya örnekleme çalışması.
•
Çalışanların işe başlangıcından, işten ayrılmasına kadar yaşanan süreçlerin insan kaynakları yönetimi tarafından
ortaya konulması.
Yönetim tarafından iş yeri kültürünüzün analizi.
•
Benchmarking
Geliştirme
Ödüllendirme
•
Sektörel farklılıklar ve büyüklük oranları dikkate alınarak diğer işletmeler ile benzersiz bir kıyaslama ve
konumlandırma yapma imkanı.
•
Objektif ve global deneyimlere dayalı analiz ve raporlar.
•
Güçlü yanlar ve iyileştirilebilecek alanların belirlenmesi.
•
Çalışanlarla diyalog içinde gelişim.
•
‘’ Türkiye’nin En İyi İşverenleri ‘’ 5 farklı büyüklük kategorisine göre belirlenir ve ödüllendirilir.
•
En iyi işverenler listesine giren işletmelere Great Place to Work® Kalite Belgesinin verilmesi.
5
BENCHMARK
DANIŞMANLIK
UZMANLIK
6
EĞİTİM
ARAŞTIRMA
İŞYERİ
KÜLTÜRÜ
Hakkımızda
Great Place to Work® Enstitüsü tüm dünyada 49 ülkede faaliyet
gösteren, işletmeleri cazip bir iş yeri kültürü oluşturulmasında
destekleyen uluslararası bir araştırma ve danışmanlık kurumudur.
Sürdürülebilir bir işletme oluşturmak, çalışan odaklı, cazip bir iş yeri kültürünün hayata
Uzun yıllar sonucu elde ettiğimiz deneyim, çalışan odaklı bir iş yeri kültürüne dayanır.
geçirilmesi ile mümkündür. Bu yol, pek çok aşamadan oluşan ve çaba sarfedilmesi
İşletmelere kesin ölçümler ile net sonuçlar verilir ve yeni yapının gelişimine değerli bir
®
gereken bir süreçtir. Great Place to Work Enstitüsü bu alanlarda her büyüklük ve
katkı sağlar.
sektörden işletmeye, güvenilir ve global olarak kanıtlanmış çok sayıda araştırma
yöntemi, danışmanlık ve eğitiim hizmetleri sunar.
İşletmelere özgü araştırmalar, danışmanlık, eğitim ve benchmark hizmetleri
sunmamızın yanısıra pek çok ülkede En İyi İşverenleri belirlemekteyiz.
Her işletme mükemmel bir işveren olabilir.
Hedefler
Konum
Gelişim
• Great Place to Work® kültürünün stratejik
yönetim olarak benimsenmesi.
• Çalışan anketi, fokus grupları vb. yöntemler ile
iş yeri kültürü analizi.
• İş yeri kültürünün hedefe uygun olarak
geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi.
• Yönetime duyulan güven ve bağlılık duygusunun
geliştirilmesi.
• Farklı, benzer işletmeler ve kurum içi benchmark
imkanı.
• ‘’Best Practice’’lerin iş yeri kültürünüze
adaptasyonu.
Teşvik Edici Katkılar
Danışmanlık Hizmetleri
En İyi İşverenler Yarışması
Benchmark Çalışmaları
Fokus Grup Çalışmaları
Workshop Uygulamaları
Araştırma Projeleri
Networking
Leadership Training
7
Great Place to Work® Modeli
“Mükemmel bir iş yeri; çalışanların yöneticilerine güvendiği,
yaptıkları işten gurur duyduğu ve birlikte çalıştığı
insanlardan keyif aldığı yerdir.”
“Yöneticiler iyi çalışmayı ve özel çabayı takdir etmektedir.”
“Burada çalışanlar işlerine severek gelir.”
Bunlar bir işletmenin iş yeri kültürü ve işveren cazibesiyle başkalarından ayrıştığını gösteren birkaç ifadedir.
Great Place to Work ® Modeli
Güvenilirlik
• Açık iletişim
• Yetkin yönetim
• Dürüst yönetim anlayışı
Saygı
• Teşvik ve takdir
• Çalışanlarla işbirliği
• Özen ve denge
Great Place to Work® modeli, yürütülen kapsamlı ve deneysel araştırmalar neticesinde geliştirilerek hayata
geçirilmiştir. Çalışanların bakış açısıyla oluşturulan bu model mükemmel işveren profilini ortaya koymaktadır.
Great Place to Work® modeli, iş yeri kültürünün iki evresini içerir: Bu evrelerden ilki, klasik iş hayatı
Hakkaniyet
• Adil ücretlendirme
• Tarafsızlık - öncelik tanımama
• Adil davranma - ayrımcılık yapmama
içerisindeki konuları ele alır, kaliteli ve yetkin yönetimin algısı, iletişim ve takdir edilmenin hissiyatı, birlikte
çalışmak ve takım ruhundan oluşmaktadır. İkinci evrede ise mükemmel bir iş yeri; çalışan perspektifinden,
olağanüstü değerlerden ve ilişki kalitesinden oluşur.
Güvenilirlik
Saygı
Hakkaniyet
Gurur
Takım ruhu
Buna giden yol hedeflerin sistematik biçimde belirlenmesi, konum tespiti, sürekli şekillendirme, özen ve
geliştirmeyi gerektirmektedir. İyi bir işletmede karşılıklı güven kültürü inşa etmek, günlük iş yaşamında temel
değerler ve ilişki özelliklerini hayata geçirmek büyük önem taşır.
8
Gurur
• Kendi işinden gurur duyma
• Takım çalışmasından gurur duyma
• İşletme başarılarından gurur duyma
Takım Ruhu
• Samimiyet ve güvenilirlik
• Dostça çalışma ortamı
• Ortak hedef için çalışma
G
Ü
V
E
N
Çalışan Odaklı İş yeri Kültürünün Avantajları
En iyi işverenlerin sahip olduğu değerler
İstekli ve
bağlı çalışanlar
İşgücü piyasasında
avantajlı konum
Daha yüksek
ekonomik başarı
Yüksek Güvenilirlik Kültürü ve Finansal Performans Arasındaki İlişki
Karşılaştırmalı Yıllık Hisse Senedi
Değer Artışı 1997-2010
Great Place to Work® kültürünün inşası çalışanların
kendilerini tanımlama ve çalışma isteğine önemli
katkılarda bulunacak, zorlu işgücü piyasasında
%12
%10
Genel
piyasaya
göre En İyi
İşverenler daha
fazla kazanç
sağlar
%10.30
%8
%6.40
%6
%4
4.26%
%2
%0
100 Best Buy
and Hold
çalışanların gelişimini ve devamlılığını sağlayacaktır.
✓✓ Çalışanlar gibi yatırımcılar da
Amerika’da En İyi 100 Şirket’e
güvenmektedir.
3.83%
%3.27
%2.95
2.50%
Fortune’s 100 Best
Companies to
Work for
işletmenizin şansını artıracak ve işletmenizle birlikte
Russel 3000
✓✓ Çalışan odaklılığı yüksek olan
şirketler, daha fazla ekonomik başarı
elde eder.
S&P 500
Source: Russel Investment Group
9
“Şirketin bir parçası olmak ve kaliteli hizmet ağına sahip olmak
şirketimi diğer şirketlerden ayıran önemli bir unsurdur. Ayrıca
ürünlerimize , yaptığımız işe inanmam ülkeme fayda sağladığımı
bana hissettirmektedir. Müşteri odaklı yapımız buna en önemli
etkendir.
10
Şirketimi ve çalışma arkadaşlarımı seviyorum. Huzurlu bir
çalışma ortamımızın olması, yöneticilerimizin bizi dinlemesi ve
sorunlarımıza sonuç odaklı yaklaşımları beni iş yerime bağlayan
en önemli unsurlardan birisidir.” *
Çalışan Yorumu
Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014 Yarışması
Trust Index© Çalışan Anketi
Culture Audit© İş yeri Kültürü Analizi
Çalıșan anketi, 63 kapalı soru,
2 açık soru, tüm çalışanların katılımı veya
örnekleme (Çalıșan sayısına bağlı olarak)
İnsan kaynakları alanındaki uygulamalar,
programlar, konseptler hakkında yönetim analizi; önlemlerin ortaya konulması için açık sorular.
Ağırlıklandırma
2/3
Çalıșan tarafından iș yeri kültürü algısı
Her yıl yapılan Great Place to Work®
Benchmark çalışmasına katılarak işveren
olarak konumunuzu görebileceksiniz.
İş yeri kültürünüzün etkin biçimde
geliştirilmesi için bir adım atmış olacaksınız.
1/3
Yönetim tarafından İK
uygulamalarının tanımlanması
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
® Çalış
n
n
n
ork
a
n
n
düny
to W
anır.
ce
ye ve
ğl
rki
la
n
n
ır.
sa
n
P
udur.
su, Tü
vard
bana
konu rma kurum
Great
n
n
ımız
mlar
m
ketin
ştı
nı
ta
an
ara
or
Bu
n
n
dona
n
ma
sız bir
tadır.
vap e ve
çalış
rmak rk bağım
ce
m
r
a
ptı
n
n
bi
arı
ze
ti ya
nd
ça
Wo
mal
i sorul
ce to
dost
n anke
n
ndak
n
olan
n
r.
Hakkı
çalışa Great Pla
ş ve
hakkı
tadı
rekli
.
nket
işyeri var.
Work
n
n
da ho
n ge
nmak
liğidir
iş ve
ce to
Bu A
Bura
bulu
ek içi
cazip
ır.
t Pla
ıdaki ihtiyacınız
lm
ve
nı
n
n
rd
n
ea
ağ
bi
si
ka
1.
zı
bir Gr rin kalite
de aş
aya
yapa
e im
a ha
niniz
n
dakik
n
denle
nle
may
edilm
imi iyi
lış
ir
İşvere ki işvere
Bu ne sadece 15
İş
ça
r.
kd
n
n
n
da
n
zla
2.
emlidi
ticide
için
ve ta
çapın
ha fa
çok ön amlamak
z yöne nışlarını
ilme
da
n
n
nu
ed
için
n
ğu
vra
içi
rk
du
niniz
ti tam
in fa
bulun ticilerin da
n
mak
n
n
işvere ruz. Anke
3.
rkes
ne
riniz
amla
.
n bağlı
yö
iyo
he
m
irle
da
ed
um
ta
n
n
da
a
Fik
doğru li olan tüm
iliyor
r, işi
ızı ric
Bura
etmiş
er.
arda,
em
alab
anla
n
n
elde
laman
n
4.
n sorul
için ön
de ed
vap
ızda
nilir.
çalış
r ce
ek
alanın
n
güve
ilgili ola dar, sizin
n
ak ifa
daki
dest
an bi
ka
lışma ız.
su ile
Bura
t olar
iğine
e
ça
ye
ud
ve
i
irl
dro
tm
ne
ğr
tici
rı
n
nd
n
n
sın
işle
ke
5.
ve
tim ka eki yöne
akla
rın işb
ve do
arda kate almalı
Hiçbir
Yöne
olan
i açık
um
n
anla
n
zeyd
sorul
ktur.
rin
or
lış
dik
dü
an
yo
itim
t
ile
liy
r
de
rul
•
Ça
eğ
bi
nt
pla
leri
en üs ndiriniz.
a so
n
n
n
sora
6.
acak
bekle
” ceva
neyim
kkınd
rle
ruyu
ğlay
iler,
“doğru
değe
lar ha başka de
so
tic
sa
n
n
ya
an
i
ul
a
lış
dir.
ş” ve
Yöne
mem
ve ça ler dışınd
r mak
ekte
n
“Yanlı
n
n
liştir
7.
eniz
etm
yim
re he
ırınız. rdır.
İşletm uz dene
imi ge
tedir.
kdir
ticile
n
pland
n
va
un
mek
se
yı ta
kend
ceva
nleri
•
Yöne
olduğ
öden
çaba
hiç kim 8.
ıdan
n
n
rüstçe ve zayıf yö
t
n
el
de
an
aç
dü
re
nd
kil
öz
ve
r.
leki
ğildir.
n üc
r şe
tarafı
güçlü
ıkça
n
n
Mes mektedi
" de
ayı ve
tiniz
uygu
iyi bi
arı aç hepsinin
m
"iş
ke
rul
lış
işe
Şir
de
ril
ce
ir,
in
ça
n
n so
ve
n
n
ve9.
ıkları
sade
ti eder.
ikler
değild
Lütfe
r, iyi
ması
yapt
ismini r ve
geçt
un
mmel
ı garan
ticile
n
n
in
dı
e
ra
ke
ğın
or
ta
ne
la
m
iniz
ma
mü
ca
im
Yö
nu
nK
bölü
lışan
n bir
şımak
n
n
aynı
n
li tutula
10.
veya ur.
rileri
m ta
de ça
izasyo lışanları
rın giz
la
in
an
Ve
işe
pla
er
an
org
ça
n
n
r
ir.
bir ek olun
ceva
tüm
inde
biliriz.
ik ve
el bi
Bu işy
şka
değild
ğiniz uyamaz.
st
rektiğ biriminin
n
n
n öz
n
nuşa
verdi
mkün
11.
de ba n de
a ge
Gizlil
ı ok
a ko
m içi
syon
ek mü
Work
hilin aları içi
nı sır
.
çların
n
n
hatç
beni
aniza
ce to
e da
pit etm
zun ya
t sonu
l eder
İşim
t Pla
rla ra
etm sağlam
bu
nunu n veya org ası ile tes
la
anke
işl
.
n
e
ka
Grea
n
syo
n
r,
12
, on
iza
sıt
nu
ğini
şekild
uyum
anla
ar va
abilir
organ anizasyo
ilece
hiçbir
n
n
n
Çalışılanır ve
maral
ulaş
veya
ab
rile
org
nu
a
ol
ve
izin
yc
e
da
iz. Bir kişileri bu
n
karş
n
ketin
n
kola
yıp siz z bölümün 13.
n
tte şir göreceksin
taların
.
katla
ilere
ını
m
ha
katıla
de
Anke
tic
n
n
yı
a
ttığ
te
im
ını
ta
ke
pa
nd
biç
ras
Yöne
rası
keti ka
ymak
numa hiptirler. An
ün bir
n
n
n
iş sı
i belirt 14.
r du
olu eti
.
r,
sa
ti düzg
ru
ism
m
a
log
ke
ile
ray
tW
n
erici
, an
n
n gu
yoru
r.
netic
lütfen
, gönd
ızda
nra GP
ndiri
şünü
i
. Yö
n
n
sonra ttıktan so
n
ını dü
ıklarım
bilgile
rsiz ola 15
pa
uktan
ıdığ
Teslim
yapt
rekli
e geçe
n
in old sıkıca ka
n
yans
arak
ni sü
irmed
n em
rfı
ol
de
nd
da
be
Anket
k
Za
rle
kil
.
n
re
n
da
n
ğe
ığınız ştiriniz
16.
n şe
üşte
kkın
tler de
rle
iniz.
amlad
uygu
r ha
n
n
da m
ıyor.
ti tam ın içine ye
le
lim ed olan anke
na
ra
ke
an
lik
tes
ba
Bu
An
n
ış
a in
ğişik
n
zarfın tırınız.
n
ının
n
ğruda
açılm
17.
ıkların
ve de
hürü
GPtW
pış
zanc
iye do
nuya
r
pt
ya
mü
kiş
ka
la
ko
ya
n
n
ına
et
er
veya
lirtilen
konu
rı da
ortas
Şirk
iyi işl
de be gönderilen
onla
emli
n
n
n
18.
ların
rda
tiyeniz
r, ön
nra
rarla
lışan
ticile
n
n dave ihten so
n
mede
en ka
de ça
Yöne
Bu tar
ey
ir.
en
.
li:
n
n
n
kil
pt
ed
19
hi
z.
ı et
Önem
l etm
e sa
mın
kliyoru
n
n
r.
ntro
eler
orta
la be
ko
nc
caktı
iş
rak
kli
me
n
düşü
n
n
veya
20.
süre
rinizi
iler,
a iyi
Fikirle
rın işi
tic
n
la
n
nd
an
su
.:
Yöne
çalış
konu
n No
n
n
n
21.
iler,
onu
asyo
m.
.
tic
niz
sy
or
nu
r.
na
n
n
Orga
rmıy
Yönel ediyo
emnu
ordi
.:
kayı
en m
rın ko
n
dahi
n
am
n
imi No
22.
anla
imizd
ye
k
iler ad
yon Bir
çalış
n
Türki
n
Topra
nizas
a biçim
netic
ı ve
tm
Yö
Work
Orga
Eyüp
as
to
ka
r
n
n
n
23.
ğıtılm
t Place
değe
Grea
or.
rin da
n
n
uma
iliy
pl
vle
ır.
re
To
k alab
n
n
r, gö
ı vard
24.
tam
ticile
mlulu
or
ru
ne
n
iş
so
Yö ıyor.
k
bir
r ço
ğlıklı
n
çalış
ılır.
anla
25.
ak sa
vran
çalış
i 2012
nket
an A
/ 2013
®
®
Trust Index© Modeli ile analiz
Giftwork™ Modeli ile analiz
®
Trust Index© Raporları
İş yeri Kültürü Analizi Raporları
İș yeri kültürü benchmarkı
İK uygulamalarının benchmarkı
®
Çalıșanların algıları ile insan kaynakları uygulamalarının
karşılaştırılması.
da
Bura
26.
lojik
usal
Duyg
27.
28.
29.
30.
iko
ve ps
En
hak
çok
sızın
lmak
bakı
adil
da
tedir.
elmek
ks
r yü
anla
çalış
gelir.
rek
ve
ine se
r işler
anla
Çalış
eden
olar
rına
şla
ra, ya
anla
Çalış
İş yeri kültürü analizinizin değerlendirilmesi sonucu iş yeri kültürünüzün geliştirilmesi için gerekli
önlemlerin yapılandırılması.
11
“Daima değişimi yaşayan, hızlı gelişim gösteren bir işletme
olarak çalışanlarımızla birlikte hareket etmek, birlikte düşünmek,
değişimi aktif ve güvenilir şekilde yapılandırmak, öğrenmek ve
birlikte gelişmek zorundayız.
Jürgen Dolle, SMA Technology AG
İnsan Kaynakları Müdürü
12
Bu yarışma bize buna yönelik anketlerle işletme kültürümüzü
değerlendirme fırsatı sağlıyor. En önemli olumlu etkilerini
işletme yönetimi ve personel çalışması, personel pazarlaması
alanlarındaki iyileşmelerle görmekteyiz.”
İş yeri Kültürünün Aktif Biçimde
Yapılandırılması
Konum belirlemesine dayalı olarak, işletmede çalışan odaklı iş yeri kültürünü destekleme ve
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
İşletmenizin iş yeri kültürü ve işveren cazibesi alanında ne konumda olduğunu bilmek,
Best Practice çalışmaları, yöneticilerin eğitimi ve somut geliştirme önlemlerinin belirlen-
sonraki geliştirme adımları için gereklidir. Bu ise ancak, somut önlemler, davranış biçim-
mesi şeklinde çok sayıda destekleyici hizmet sunmaktayız.
leri ve temel tutumlar sayesinde ve çalışanlarla açık, mümkün olduğu kadar ön koşulsuz
diyaloğun sağlandığı bir ortamda başarılabilir.
Benchmark çalışmasına katılan işletmelerin karşılıklı bilgi alışverişini desteklemek için
düzenli olarak bölgesel Great Place to Work® ağ buluşmaları düzenlemekteyiz.
Çalışan anketi, iş yeri kültürü analizi ve sonuç raporlamasından sonraki süreçte Great
Place to Work® benchmark çalışmasının katılımcılarına, yöneticiler için anket raporlarının
sunumu, önemli yapılandırma alanlarının analizi (aşağıdaki tabloya bakınız)
Great Place to Work® Kültürünü Oluşturan 9 Alan:
İlham verme
Geliştirme
İşe alım
Bilgilendirme
Önemseme
Katılım
Dinleme
Takdir etme
Kutlama
Hedefe Ulaşmak
Yüksek Motivasyon Sağlamak
Birliktelik Duygusu Oluşturmak
13
Prestij kazanın!
‘’Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014
Yarışmasına Katılın! ‘’
Great Place to Work® Benchmark çalışması sonucunda
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri” belirlenir ve ilan edilir.
Türkiye çapında düzenlenen Great Place to Work®
Yarışmaya katılmak için ön koşul, Great Place to Work®
benchmark çalışmalarına katılan tüm şirketler, aynı zamanda
Trust Index© Çalışan Anketi ve Culture Audit© İş yeri Kültürü
düzenlenecek olan Türkiye’nin En İyi İşverenleri Yarışmasına
Analizi uygulamalarına katılmaktır. İki araştırma aracı 2:1
katılabilir ve En İyiler Listesi’nde yer almak için başvurabilir.
oranında ağırlıklandırılmaktadır. Çalışanların bakış açısından
iş yeri kültürü ve işveren cazibesinin değerlendirilmesi ön
Burada amaç, iş yeri kültürünü geliştirmiş olan işletmelere
planda tutulmaktadır.
işveren markalarını konumlandırmada destek olmak ve
uluslararası saygınlığa sahip Great Place to Work® İşveren
Türkiye’nin En iyi İşverenleri Yarışması dışında da
Kalite Belgesi ile ödüllendirmektir. Ödüllendirme işletme
Great Place to Work® Benchmark çalışmasına, tüm yıl
büyüklüklerine göre beş farklı kategoride gerçekleştilmektedir.
boyunca katılabilirsiniz.Trust Index© çalışan anketi zaman
Listede yer almayan işletmelerin isimleri anonim olarak saklı
açısından esnek biçimde tüm yıl içerisinde gerçekleştirebil-
kalmaktadır.
mektedir.
Ayrıca insan kaynakları uygulamalarının ‘’ Yaşam boyu
DEĞERLENDİRME ESASI
öğrenme ‘’ , ‘’Kadınların desteklenmesi’’, ‘’ Diversity’’,
‘’İş sağlığı ve iş güvenliği’’, ‘’iş - yaşam dengesi’’ gibi
önemli alanlarda öne çıkan başarılı işletmeler için özel
ödüller verilmektedir.
14
ÇALIŞAN
ANKETİ
1/3
2/3
İŞYERİ KÜLTÜRÜ
ANALİZİ
Yüksek Prestij ve Kamuoyu Bilinirliği
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri” yarışmasıyla bağlantılı benchmark
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri” yarışmasına katılan işletmeler aynı
çalışmasına katılan işletmeler. Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi-
zamanda Great Place to Work® Enstitüsünün Avrupa bölgesinde
ne girme ve uluslararası alanda kabul gören Great Place to Work®
düzenlediği “100 Best Workplaces in Europe” yarışmasına katıl-
İşveren Kalite Belgesini alma şansına sahip olurlar. Cazip bir
maya hak kazanırlar. Çok uluslu şirketler ise “World’s Best
işveren olmanın yüksek itibarı ve çalışan piyasasındaki çok sayıda
Multinationals” yarışmasında listeye girme şansına
avantajlardan yararlanabilirler.
sahip olabilirler.
®
i’m lovin’ it®
15
• Ülkemiz sınırları içerisinde bakınca, insanların seviyesine bakılmaksızın
herkesin eşit olması ve direkt iletişim kurulabilmesi burayı özel yapan noktalardan biridir. Kaç iş yerinde kişiler her seviye yöneticisine ismiyle hitap
edebilir ki... *
• Müdürünüzle herşeyi tartışabilirsiniz ve hakkınızı savunabileceğiniz açık bir
sistem mevcut. Asla hakkınızın yenmeyeceğinden emin olabilirsiniz bu şirkette.
Ast üst ilişkisi gayet yumuşak . İşinizi yaptığınız ve sonuçlarınızı elde ettiğiniz
sürece çalışma saati esnekliğine sahipsiniz. Özel hayat dengesi için bu çok
önemli bir konu. Her birey kendi sonuçlarından sorumlu. *
Çalışan Yorumu
16
Great Place to Work® Benchmark Çalışmasının İşleyişi:
Zaman planlaması
Başvuru
01 Nisan 2013 - 31 Ekim 2013 tarihleri arası
Trust Index© Çalışan Anketi
04 Haziran 2013 - 30 Aralık 2013 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.
Yarışmaya katılmayacak şirketler tüm yıl boyunca başvuru yapabilirler.
Culture Audit© İşyeri Kültürü Analizi
2 Temmuz 2013 - 03 Aralık 2013 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.
Sonuç Raporu
Esnek olarak Mart 2014
Ödül Töreni
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014” sonuçlarının kamuoyuna duyurulması ve ödüllendirmesi Mayıs 2014
Proje ajandası
Hazırlık
Anket başlangıcından
4 hafta önce
• Kapsamlı destek ve yönlendirmeler
• Katılım kılavuzu
Çalışan anketi
Uygulama süresi 2 hafta
Gelişme süreci
• Hatırlatma gönderimi
• Feedback Raporları
• Fokus grupları, Workshoplar
• Anket katılım oranı bilgisi
• Benchmark Raporları
• Önlemlerin seçilmesi ve uygulanışı
• Sonuçların sunumu
• Süreç takibi
• Kontrol listeleri
• Kurum içi iletişim için örnekler
Raporlar
İş yeri Kültürü Analizi
Teslimat 6 hafta sonra
• Tesadüfi örneklem seçimi
• Tahmini işlem süresi 3-6 iş günü
En iyi işverenlerin
ödüllendirilmesi
Mayıs 2014
• En İyi İşverenler listesinin
çok sayıda yazılı ve online
basında yayınlanması
ÇALIŞAN
ANKETİ
1/3
2/3
İŞ YERİ KÜLTÜRÜ
ANALİZİ
17
Great Place to Work® Benchmark
Çalışması için Genel Katılım Bilgileri
Katılım Koşulları
Ödüllendirme
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Great Place to Work® Benchmark çalışmasına
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014 ‘’ yarışması işletmelerde bulunan çalışan sayısına
küçük,orta ve büyük işletmeler katılabilir (En az 20 çalışana kadar). Grup şirketler
bağlı olarak beş büyüklük kategorisinde gerçekleşmektedir.
ise toplu olarak veya bağımsız şirketler halinde ayrı ayrı katılabilirler.
20 - 50 | 51 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 üzeri
Hizmetler
Great Place to Work® Benchmark çalışması tüm katılımcılarına kendi iş yeri kültürleri
‘’Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014 ‘’ yarışmasına katılan işletmeler aynı zamanda
hakkında güvenilir ve gerçekçi bir konum belirlemesi ( Bireysel sonuç raporları,
‘’100 Best Workplaces in Europe‘’ yarışmasına da katılabilmektedirler. İşletmeler İnsan
Benchmark verileri, güçlü ve zayıf yönlerin analizi v.b ) sunarak hedefe yönelik
Kaynakları’nın ‘’ Yaşam boyu öğrenme ‘’ , ‘’ Kadınların desteklenmesi’’,’’İş sağlığı
ilerlemeler için çok değerli destekler sağlayacaktır. Önceliğimiz her bir işletme için
ve güvenliği’’, ‘’İş - Yaşam dengesi ‘’ ve “Diversity” gibi önemli alanlarında öne çıkan
ülke genelinde cazip bir iş yeri kültürü ve işveren markası oluşumunu desteklemektir.
başarılarında özel ödüller kazanma şansına sahip olacaklardır. Türkiye’nin En İyi İşverenler
listesinde yer alamayan işletmelerin isimleri ise anonim olarak kalacaktır.
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014 ‘’ yarışmasına katılmak istemeyen işletmeler için
Great Place to Work® iş yeri kültürü analizinin uygulanması zorunlu değildir. Dileyen
Great Place to Work® Benchmark çalışmasının diğer tüm katılımcıları gibi konum tanımla-
işletmeler yalnızca Benchmark çalışmasına katılabilir.Benchmark çalışması için çalışan
masından yararlanabilir ve cazip bir işveren olarak hedefe yönelik gelişim
anketinin uygulanması yeterlidir. (Çalışan anketi tüm yıl boyunca uygulanabilmektedir.)
sağlayabilirsiniz.
‘’Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014 ‘’ yarışması ödülleri Mayıs 2014 tarihinde
İstanbul’da tüm basın ve devlet kurumlarının katılımları ile sahiplerini bulacaktır. En İyi
İşverenler listesi medya partnerlerimiz ‘’ Capital ‘’ ve ‘’ Kariyer.net ‘’ aracılığı ile ilan
edilecek ve aynı zamanda basın bültenleri ve makaleler ile yayımlanacaktır.
18
Katılım Olanaklarınız
Çalışan Sayısı
Basic Package
☐☐ Türkiye’nin En İyi İşverenleri Yarışmasına Katılım
☐☐ Trust Index© Çalışan Anketi
☐☐ Culture Audit© İş yeri Kültürü Analizi
☐☐ Feedback Raporu
☐☐ İş yeri Kültürü Analizi Özet Raporu
☐☐ Standart Benchmark Raporu
20 - 50
3.400 €
51 - 500
4.900 €
501 - 1000
6.900 €
1001 - 5000
8.900 €
5001+
Premium Package
☐☐ Türkiye’nin En İyi İşverenleri Yarışmasına Katılım
☐☐ Trust Index© Çalışan Anketi
☐☐ Culture Audit© İş yeri Kültürü Analizi
☐☐ Feedback Raporu
☐☐ Standart Benchmark Raporu
☐☐ İş yeri Kültürü Analizi Detaylı Raporu
☐☐ İşe Yönelik Analiz Raporu
☐☐ Uyarlanmış Benchmark Raporları
☐☐ Sonuçların Sunumu
Fiyat*
Çalışan Sayısı
10.900 €
Fiyat*
20 - 50
6.900 €
51 - 500
9.900 €
501 - 1000
12.900 €
1001 - 5000
14.900 €
5001+
16.900 €
* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Belirtilen hizmetler şirketinize özel olarak düzenlenebilir ve oluşturulabilir.
Daha ayrıntılı bilgileri, başvuru belgemizden edinebilir veya müşteri danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
19
Profesyonel ve İşletmeye Özel Uyarlanmış
Raporlama ve Analiz Hizmetlerimiz
Great Place to Work® benchmark çalısmasına katılmanız durumunda farklı
Seçiminizin, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014” yarışmasındaki işletmenizin olası
raporlama ve analiz paketleri içinden size uygun çözümler gerçekleştirmekteyiz.
konumu üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Sunmuş olduğumuz hizmetlerin tanımı
Temel raporlara ilave analizler ve hizmetler, iş yeri kültürü ve işveren cazibenizin
aşağıdaki gibidir.
derinlemesine incelenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktadır.
Trust Index© Çalışan Anketi Feedback Raporu
®
Great Place to Work
İş yeri Kültürü Analizi Özet Raporu
Çalışan Anketi sonuçlarının, tablo şeklinde sunulması . Tüm konu
alanları ve bireysel soruların, hem tüm işletme hem de sosyo-demografik ve kurumsal kriterler
İşletmenizin insan kaynakları ve yönetim uygulamalarının güncel benchmark çalışmasının, En
İyi İşletmelere kıyasla değerlendirmesinin sade biçimde sunumu.
doğrultusunda farklılaştırılmış onay değerleri ile sunulacaktır (Geribildirim Raporu).
İş yeri Kültürü Analizi Detaylı Raporu
Standart Benchmark Raporu
İnsan kaynakları yönetimi kavram ve uygulamalarının dokuz görev alanı üzerinden sektör
İşletmenizin Çalışan Anketi sonuçlarının En iyi işletmeler ile karşılaştırmasını içeren, grafiksel
ortalama değerlerine göre sistematik olarak değerlendirilmesi. Rapor çok sayıda kıyaslama
olarak hazırlanmış rapordur.
verisi ve En İyi Uygulama (Best Practice) örnekleri sunmaktadır.
Sektörel Benchmark Raporu
İşe Yönelik Analiz
İşletmenizin sonuçlarının, kendi sektörünüzdeki (Üretim, Perakande , IT, Finans, vb.) En İyi
İşletmenizde var olan mevcut iş yeri kültürünün ciddi şekilde olumlu veya olumsuz etkileyen
İşletmeler, güncel benchmark çalışmasındaki En Iyi İşletmeler ve seçebileceğiniz benchmark
özelliklerin bireysel analizidir. Performans – Algı şeması ile kısa vadede iyileştirilmesi gereken
değerleriyle karşılaştırılması.
ve esas önem taşıyan konular belirlenmekte, öncelikle odaklanacak noktalar gösterilmektedir.
Uyarlanmış Benchmark Raporu
Sonuçların Sunumu
®
İşletmenizin sonuçlarının güncel Great Place to Work veri havuzundan bireysel olarak
Sonuçların Üst Yönetim ve İK sorumluları için yalın şekilde sunumudur. Bireysel hedef ve
seçilebilecek üç adet benchmark örneği ile (Büyüklük, sektör, Global Markalar, vb.)
gereksinimler doğrultusunda iş yeri kültürünün geliştirilmesi ve işveren cazibesinin artırılması
sistematik olarak karşılaştırılması. Optimum seçim için size yardımcı olabiliriz.
için perspektifler gösterilmektedir.
20
“Kurum olarak güven ve başarı kültürünün herkes tarafından sahiplenilmiş
olması, yöneticilerin her düzey çalışanı teşvik eden ve işe katan iletişimleri,
bürokrasinin minimum düzeye indirilerek, müşteri odaklı bakış açısının tüm
çalışanlar tarafından hissedilmesini sağlar.
Hepsinden öte çalışanların iş zenginliği ile kendilerini hem iş başında hem
de eğitim olanakları ile her zaman geliştirme fırsatları yakalaması, burayı
mükemmel bir işyeri yapıyor.” *
Çalışan Yorumu
21
WEBINAR
Project Management
9 Temmuz 2013 14:00 – 15:00
Great Place to Work ® Trust İndex© Çalışan Anketi
Türkiyenin En İyi İşverenleri 2013 Galası
19 Haziran 2013 19:00 – 22:00 / İstanbul
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2013” Listesinin açıklanması ve
Ödül Töreni
Business Development & Sales
HR Leader Breakfast 2013
11 Eylül 2013 08:00 – 12:00 / İstanbul
21 Mayıs 2013 15:00 – 16:00
Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014 Yarışması Katılım Detayları
Kariyer.net 10. Kat Seminerleri
Temmuz 2013 14:00 – 15:00 / İstanbul
17 Temmuz 2013 10:00 – 11:00
Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014 Yarışması Katılım Detayları
Türkiyenin En İyi İşverenleri 2014 Galası
Mayıs 2014 19:00 – 22:00 / İstanbul
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014” Listesinin açıklanması ve
Ödül Töreni
22
10 Temmuz 2013 14:00 – 15:00
Great Place to Work© Culture Audit© İş yeri Kültürü Analizi
Consulting
8 Ekim 2014 14:00 – 15:00
How to Become a Great Place to Work & Our Roadmap
14 Ocak 2014 14:00 – 15:00
The Best Practices
Başarıyı, çalışan odaklı
iş yeri kültürünüz ile
yakalayın!
Great Place to Work®
Benchmark Çalışması & Yarışması
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014”
Başvuru belgeleriniz için
[email protected] | www.greatplacetowork-turkey.com
23
KIYASLAMA BAŞARI KONUM B
CAZİP İŞVEREN TASARIM İTİB
NUM BELİRLEMESİ İŞYERİ KÜLT
İTİBARNUM BELİRLEMESİ İŞY
TASARIM İTİBAR KIYASLAMA
İŞYERİ KÜLTÜRÜ CAZİP İŞVE
LAMA BAŞARI
KONUM
BEL
İNOVASYON
İŞYERİ
BENCHMARKING
CAZİP
İŞVEREN TASARIM
İTİB
CAZİP İŞVEREN
BAŞARI
KÜLTÜRÜ
NUM
BELİRLEMESİMARKASI
İŞYERİ K
EN İYİ İŞVERENLER
PRESTİJ B
SARIM İTİBAR KIYASLAMA
GPTW Turk Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti.
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. Levent İş Merkezi
A blok No:6 Kat:4 D:63 Zincirlikuyu 34340
İstanbul / Türkiye
T + 90 212 236 50 20
F + 90 212 236 96 94
[email protected]
www.greatplacetowork-turkey.com
24

Benzer belgeler

Türkiye`nin En İyi İşverenleri 2017 Benchmark

Türkiye`nin En İyi İşverenleri 2017 Benchmark “Benchmark çalışması, bize bir yandan işyerimizde şeffaflığı sağlama olanağı vermiş, diğer bir yandan da iş yeri kültürü analizi ile faaliyet ve önlemlerimizin çalışanlar arasında işyeri kültürü g...

Detaylı

türkiye`nin en iyi işverenleri 2013

türkiye`nin en iyi işverenleri 2013 her deneyimiyle, birebir öğrenme fırsatı veriyor şirket bana ve tüm çalışanlara. ” • “ Ülkemiz sınırları içerisinde bakınca, insanların seviyesine bakılmaksınız herkesin eşit olması ve direk iletiş...

Detaylı

türkiye`nin en iyi işverenleri 2014

türkiye`nin en iyi işverenleri 2014 Great Place to Work® modeli, yürütülen kapsamlı ve deneysel araştırmalar neticesinde geliştirilerek hayata geçirilmiştir. Çalışanların bakış açısıyla oluşturulan bu model mükemmel işveren profilini...

Detaylı