parıs pledge for actıon - Paris Pledge for Action

Transkript

parıs pledge for actıon - Paris Pledge for Action
PARIS PLEDGE FOR ACTION
Şehir idareleri, bölgesel idareler, işletmeler, yatırımcılar, sivil toplum örgütleri, sendikalar
ve toplumun her kesiminden ve dünyanın her köşesinden diğer imzacılar olarak bizler,
tehlikeli iklim değişikliğinin gerek bizlerin gerekse de gelecek nesillerin huzurlu ve
elverişli bir dünyada yaşama olanağını tehdit ettiğini görüyoruz. Ayrıca emisyonların
azaltılmasına yönelik sıkı önlemlerin iklim değişikliği risklerini azaltmakla kalmayıp,
büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı artıracağını da görüyoruz.
Bunun sonucunda imza sahipleri olarak, sıcaklık artışının 2 Santigrat derecenin altında
tutulduğu, güvenli ve dengeli bir iklimin sağlanması ve sürdürülmesi ülküsüne bağlı
kalacağımızı beyan ederiz.
Bu doğrultuda, Paris'te düzenlenen COP21'de, iklim değişikliğinin çözümlenmesi yolunda
kritik bir adım olarak yeni, evrensel bir iklim anlaşmasının kabulünü memnuniyetle
karşılıyoruz. Bu anlaşma ile ortaya konan hedeflere ulaşılmasına ya da bu hedeflerin
ötesine geçilmesine destek olacağımızı taahhüt ederiz.
Bu bağlamda, anlaşmanın yürürlüğe gireceği 2020 yılını beklemeksizin, hemen şimdi,
gerek bireysel olarak gerekse işbirliği halinde, sera gazı emisyonlarının güvenli bir düzeye
çekilmesi ve halihazırda yaşanmakta olan değişikliklerin tersine çevrilmesi için somut
adımlar atacağız.
Geldiğimiz nokta, iklim değişikliğine dirençli ve düşük emisyonlu bir ekonomiye geçişin
kaçınılmaz, geri dönülmez ve karşı konulmaz hale geldiği bir dönüm noktası olarak
gelecekte hatırlanacaktır. İklim değişikliği sorununu çözmek durumundayız, çözebiliriz ve
bunu, hep beraber, başaracağız.
Paris Pledge for Action hareketine siz de katılın:
www.parispledgeforaction.org
COP21 Paris 2015 • Paris Pledge for Action

Benzer belgeler

Dünya ekonomisinin yeni korkusu küresel ısınma!

Dünya ekonomisinin yeni korkusu küresel ısınma! Dünya ekonomisinin yeni korkusu küresel ısınma! Araştırmaya göre iklim değişikliği kontrol altına alınmazsa 2100'de ülkelerin %77'sinde kişi başına gelir düşecek ve üretim %20'den fazla gerileyecek

Detaylı