Ocak - 2015

Transkript

Ocak - 2015
TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANASINIFI
2014-2015 EĞİTİMVE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI
B ŞUBESİ PROGRAMI
AYIN FĠLMĠ
AYIN TEMASI:
ĠletiĢim araçları
YÜRÜYEN ġATO
Anahtar kelimeler:
Televizyon,gazete,dergi,haber ,sunum
,iletiĢim,oy,demokrasi,insan
hakları,kumbara,tasarruf
PAZARTESİ
OKUNACAK HĠKAYELER
Alaaddin’in Sihirli Lambası
Karga ile tilki
SALI
VELĠLERĠMĠZE KĠTAP
ÖNERĠLERĠMĠZ
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ
YARDIMSEVERLĠK
ĠġBĠRLĠĞĠ
ÇARŞAMBA
MUTLU YILLAR
1.HAFTA | 01-02 OCAK
BU AY KĠMĠ TANIYORUZ?
Graham Bell
BU AYKĠ PROJEMĠZ
Hepimizin telefonu var..
Kötü Çocuk yoktur (Ali
Çankırılı)
PERŞEMBE
CUMA
K
CUMARTESİ/PAZAR
Karton kutudan televizyon
yapıyoruz.kış uykusuna yatan
hayvanlarla ilgili sunum
izliyoruz.
Ailemizle birlikte
iletişim araçları ile
ilgili resimler bulup
okula getiriyoruz.
BED EĞ: Yağ satarım, bal satarım oyununu oynarız GÖR SAN: ĠletiĢim Araçlarını Tanıyoruz MÜZĠK: Mozart’ın hayatı
animasyonunu izliyoruz ve öğreniyoruz B.SAYAR: Paintte televizyon çiziyor ve boyuyoruz. ĠNGĠLĠZCE:Teddy’s FamilyHouse-mom-dad-brother-sister-baby-house-family
BĠLĠM SINIFI: Sihirli Limon Resmi
2.HAFTA | 05-09 OCAK
Evden getirilen resimlerle
iletişim panosu
oluşturuyoruz
Telefon, televizyon
,gazete vb iletişim
araçlarıyla ilgili
bilmeceler öğreniyor
,birbirimize soruyoruz.
3.HAFTA | 12-16 OCAK
4.HAFTA | 19-23 OCAK
Acil durum telefonlarını
okuduğumuz hikaye
öğreniyoruz.
Acil durumlarda neler
ENERJİ TASARRUFU İLE
İLGİLİ ETKİNLİK
YAPIYORUZ..
İletişim araçları
olmasaydı hayatımız nasıl
olurdu sohbet ediyoruz
yapabileceğimizi drama
Ailemizle birlikte
telefonun icadı ile
ilgili resimler okula
getirmeyi
unutmuyoruz.
ile canlandırıyoruz.
.
BED EĞ: Yağ satarım, bal satarım oyununu oynarız SAN: Pastel Tekniği Ġle Enerji santrali yapıyoruzMÜZĠK: Müzikli
hikayeler canlandırıyoruz B.SAYAR:ĠletiĢim araçlarını tanıtan oyunumuzu oynuyoruz. :ĠNGĠLĠZCE:Teddy’s Family-Housemom-dad-brother-sister-baby-house-family
BĠLĠM SINIFI: Kağıt Katlama
Bardaklarla telefon
5.HAFTA / 26 -30 ocak
EĞİTİM PROGRAMIMIZDAN ALINTILAR
………..
deneyi yapıyoruz Graham
Sınıf dergimizi
oluşturuyoruz.
Bell
Bak postacı şarkısını
öğreniyoruz.Postacı
Zarfların kullanım amaçlarını sınıflarımızı ziyaret ederek
öğreniyoruz.katlama tekniği
resimli mektuplarımızı
ile zarf yapıyoruz ve
dağıtıyor.
süslüyoruz.
Sınıfımızda iletişim
araçları köşesi
oluşturuyoruz.
İlerde olmak istediğimiz
mesleğimizle ilgili resim
yapıyoruz.
kim? Tanıyoruz
BEDEN EĞĠTĠMĠ: Top çalıĢmaları(çevir,zıplat,yakala) GÖRSEL SANATLAR: Postacı Kime DenirMÜZĠK: Bak Postacı
Ģarkısını söylüyoruz. B.SAYAR:Bilgisayar nasıl çalıĢır? Oyununu oynuyoruz. ĠNGĠLĠZCE:Teddy’s Family-House:livingroombedroom-bathroom-kitchen,mom-dad-sister-brother-baby BĠLĠM SINIFI: Ters Çevirme
Sınıfımıza posta kutusu
yapıyoruz.Diğer sınıf ile
mektup alış-verişinde
bulunuyoruz.
Ne olmak istiyoruz?
resmini yapıyoruz
Meslekler hakkında
sohbet ediyoruz.(
postacı,
spiker,radyocu,
gazeteci)
Anne ve babamızın
meslekleri hakkında
konuşuyoruz.Drama
yapıyoruz.
Yarı yıl karne tatiline
giriyoruz.
.
BED EĞ: Top çalıĢmaları(çevir,zıplat,yakala) GÖR SAN: Büyüyünce Ne Olacağım?MÜZĠK: 1.Dönem öğrendiğimiz Ģarkıları
tekrar ediyoruz. B.SAYAR:Bilgisayar parçalarını bulduran oyunumuzu oynuyoruz ĠNGĠLĠZCE:Teddy’s FamilyHouse:television-telephone-toilet-bed-bath-fridge .BĠLĠM SINIFI:Isınan Hava GeniĢler
YARIYIL TATĠLĠ
Tatili nasıl geçirdiğimiz
ile ilgili resim yapıyoruz.
Okul açıldığında
getirmeyi unutmuyoruz.

Benzer belgeler

Nisan - ted karabük koleji

Nisan - ted karabük koleji TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANASINIFI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI A ŞUBESİ PROGRAMI AYIN FĠLMĠ SEVĠMLĠ DĠNAZOR TATĠLDE

Detaylı

Mart - 2016

Mart - 2016 TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANASINIFI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MART AYI B ŞUBESİ PROGRAMI

Detaylı

Eylül - 2013

Eylül - 2013 TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANASINIFI 2014-2015 EĞİTİMVE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI B ŞUBESİ PROGRAMI

Detaylı

Kasım - 2013 - ted karabük koleji

Kasım - 2013 - ted karabük koleji TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANASINIFI 2014-2015 EĞİTİMVE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI B ŞUBESİ PROGRAMI

Detaylı

Şubat - 2014 - ted karabük koleji

Şubat - 2014 - ted karabük koleji TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANASINIFI 2014-2015 EĞİTİMVE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI B ŞUBESİ PROGRAMI

Detaylı

Ekim - ted karabük koleji

Ekim - ted karabük koleji TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANASINIFI 2014-2015 EĞİTİMVE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI B ŞUBESİ PROGRAMI

Detaylı

Kasım - 2013 - ted karabük koleji

Kasım - 2013 - ted karabük koleji TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANASINIFI 2014-2015 EĞİTİMVE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI B ŞUBESİ PROGRAMI

Detaylı

Görüntülemek için tıklayın

Görüntülemek için tıklayın 2014-2015 EĞİTİMVE ÖĞRETİM YILI OCAK AYI B ŞUBESİ PROGRAMI

Detaylı