Antropometriye Giriş

Transkript

Antropometriye Giriş
3/7/2015
İçerik
Antropometriye
Giriş
Tarihsel gelişim
• Hippocrates, 2500 yıl önce beden yapısı ve davranış
arasındaki ilişkiyi tanımlamak için davranış tiplerinden söz
etmişti.
• Antik yunan heykellerindeki boyutlar ve oranlar
• 13. Asırda Marco Polo farklı beden yapı ve ölçülerinden
söz ediyordu
• 1400s Leonardo da Vinci (kemik ve kas fonksiyonu)
Tarihsel gelişim
• 1800 sonu / 1900 erken döneminde gözlenen endüstri
devriminde
• Frank and Lillian Gilbreth
• insan hareketi ve çalışma yeri yönetimi, beceri
performansı, yorgunluk, fiziksel engellilerle ilgili
çalışma istasyonları ve araç gereçleri üzerinde
çalışıyordu
• 1945-1960: “Human Factors” mesleği ortaya çıktı
• Ergonominin gelişiminde bedenin statik ve dinamik
ölçümler
•
•
•
•
•
•
Antropometrinin tarihi
Antropometri nedir?
Anatomik pozisyonlar
Anatomik noktalar
Statik Boyutlar
Dinamik (Fonksiyonal) boyutlar
Tarihsel gelişim
• Ondokuzuncu yüzyılın son yarısında anatomist Beneke,
davranış tipi ile fizyolojik sistemin birlikte etkilendiklerini
ileri sürüyordu.
• Yüzyılımızın ilk yarısına gelindiğinde, Kretschmer ve Viola
gibi araştırıcılar da yapısal tipler üzerindeki yoğun
çalışmalarını tamamlamış bulunuyorlardı
Tarihsel gelişim
• Somatotip araştırmalarının gelişimi, Sheldon ve
arkadaşları (Dupertuis, McDermott, Hartl, Stevens,
Tucker)’ nın çalışmalarıyla başlamıştır.
• Tanner(1956) bedenin belirli hastalıklara karşı konumunu
incelerken somatotip teknikleri kullanmıştı.
• Brozek 1965`lerde somatotip ve beden kompozisyonu
ilişkilerindeki büyük derinliği ortaya koyuyordu.
• Somatotip belirleme yönteminin geliştirilmesini ve bu
konudaki ilginin sürdürülmesini Heath ve
Carter(1967)sağladılar.
1
3/7/2015
Antropometri Nedir
Antropometride Ölçme Biçimleri
• insan bedeninin nesnel özelliklerini, belirli ölçme
yöntemleri ve ilkeleriyle boyutlarına ve yapı
özelliklerine göre sınıflandıran sistematik
teknikler bütünüdür.
• “Anthropos” (greek) = İnsan, (human being)
• “Metron” (greek) = ölçme (measure, limit, extent)
• “Anthropometrics” = insanın ölçümü
(measurement of people)
Antropometrik Ölçümlerin
Matematik Sonuçları
•
•
•
•
•
Proporsiyon indeksleri
Beden profili (somatogram)
Beden tipi ve yapısı (somatotip)
Beden kompozisyonu
Beden alanı ve oylumu
Biometrik Programlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yükseklik, uzunluk
Genişlik, çap
Derinlik
Çevre
Deri kıvrımı (skinfold)
Antropometrik ölçüm ve
sonuçlarının kullanım alanları
• Büyüme ve gelişim
• Norm çalışmaları
• Tıp
•
•
•
•
Endokrinoloji
Dişçilik
Plastik cerrahi
Ortopedi
• Spor
• Beslenme
• Fiziki antropoloji
• Evrim
• Biometri
• Otomatik tanımlama
• Kimliğin doğrulanması
• Adli tıp
• Ergonomi
• Statik ve
• Dinamik
Çoklu Biometrik
Parmak izi
El geometrisi
Yüz biçimi
Çoklu biometrik:
2
3/7/2015
Biometrinin Kullanımı
BenGurion Airport:
Hand Geometry
FacePass: Face
Verification
Heathrow
Airport- Iris
3- D Antropometri
Biometrinin Kullanımı
INSPASS:
Hand
Geometry
Grocery Store
Payment: Fingerprint
US- Visit
Program
CySlice
• Programlar:
• Siber giyim(Cyberware)
• Dijital ebatlar (DigiSize)
• CySlice
• Ear Impression 3-D Scanner
• SizeUSA: 3D ölçme sistemi,
• CAESAR: 18-65 yaşları arasında kadın ve erkeklerde
değişik ağırlıklara göre fiziksel boyutlar oluşturan bir
yazılım
• Virtual Modeller: giysi ve makyaj denemek için görsel
canlandırma.
DigiSize
Cyberware
3
3/7/2015
Cyberware
Ear Impression 3-D Scanner
Civilian American and European Surface
Anthropometry Resource (CAESAR)
Diet Progress Over Several
Months
Virtual Models
Antropometri Ölçüm Araçları
Antropometri Ölçüm Araçları
Tartı
Antropometre
Şerit metre
Goniometre
Kayan Kaliper:
büyük ve küçük
Kıvrık uçlu
Pergel
4

Benzer belgeler