vertebroplasti - Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

Transkript

vertebroplasti - Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
VERTEBROPLASTİ
OSTEOPOROZA BAĞLI OMURGA
KIRIKLARINDA GÜNCEL TEDAVİ
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
Zakirbaşı Sok. No:32 - 34780 Kazlıçeşme - İstanbul
[email protected]
www.surppirgic.com
444 50 52
VERTEBROPLASTİ
OSTEOPOROZA BAĞLI
OMURGA KIRIKLARINDA
GÜNCEL TEDAVİ
Omurlar (vertebralar), biraraya gelerek omurgayı
oluşturan kemiklerdir. Bir omurun kompresyon
kırığı, o kemiğin ezilmesi ile meydana gelen
kırıktır. Kompresyon kırıkları çoğunlukla
osteoporoz (kemik erimesi), nadiren de travma
veya tümör sonucu kemiğin zayıflaması ile
oluşur.
OSTEOPOROZ
bu ağrı günlük aktiviteleri belirgin derecede
kısıtlayıp, yaşam kalitesini azaltır. Kırıklar uzun
dönemde ise boy kısalığı, kamburluk veya duruş
bozukluğuna yol açarlar.
Kemik kitlesinin azalması ve kemik dokusunun
yapısal bozulması olarak tarif edilebilir.
Osteoporoz sonucunda omurga ve kalça başta
olmak üzere etkilenen kemikler kırılmaya karşı
duyarlı hale gelirler.
Osteoporoz hastalarının %80’i kadınlardır.
Beslenme alışkanlıkları, egzersiz ve çevresel
koşulları daha iyi olan batı toplumlarında
bile 50 yaşın üzerindeki her iki kadından biri
hayatının bir döneminde osteoporotik kırıkla
karşılaşmaktadır.
Dolayısıyla basit tedavi yöntemleri ile
düzelmeyen her sırt ve bel ağrısında, altta yatan
hastalığın teşhisi ve erken tedavinin başlatılması
önem taşımaktadır.
OSTEOPOROZA BAĞLI
KOMPRESYON KIRIKLARININ
TEDAVİSİ
“Sessiz hastalık” olarak tanımlanan osteoporoz
ancak, zayıflamış olan kemiklerde herhangi bir
kırılma olduğu zaman belirti verir. Bu kırıklar
omurlarda meydana geldiğinde şiddetli sırt
ve bel ağrısına neden olurlar. Bir çok hastada
Geçmişten yakın zamana kadar bu hastalar
güçlü ağrı kesici ilaçlar, uzun süreli mutlak
yatak istirahati, ağır korseler veya açık omurga
ameliyatları ile tedavi ediliyorlardı. Bu da daha
uzun iyileşme süreleri ve günlük yaşantının
kısıtlanmasını beraberinde getiriyordu.
VERTEBROPLASTİ
Yakın zamanda geliştirilmiş olan bu tedavi
yöntemi, hastanemizde de Beyin, Omurilik ve
Sinir Cerrahisi tarafından uygulanmaktadır.
Vertebroplasti, omurganın zayıflamış veya
kırılmış olan kemiklerini güçlendirmeyi ve
onarmayı amaçlar.
Omurlarda kompresyon kırığı şüphesi olan
hastaların gerekli tetkikleri yapılıp, kırık
omurlar tespit edilir ve bu işlemin hasta için
uygun olup olmadığı belirlenir. Hastanın
genel durumuna göre lokal anestezi veya genel
anestezi altında yapılır.
Sırt veya bel bölgesinde 0.5 cm kesilerden
iğneler girilir.
İşlemden sonra hastalar 4 – 8 saat sonra ayağa
kaldırılır. Aynı gün veya bir gece hastanede
takip sonrası taburcu edilirler. 24 – 48 saat
sonra da normal günlük aktivitelerine devam
edebilirler.
VERTEBROPLASTİNİN
AVANTAJLARI
1. Küçük, kısa ve kapalı cerrahi girişim
olması
2. Lokal anestezi ile yapılması halinde
genel anestezi riskinin olmaması
3. Hastanede kısa kalış süresi
4. Hızlı iyileşme ve günlük aktivitelere
erken dönebilme
5. Birçok hastada 48 saat içinde
ağrının belirgin olarak azalması, bazı
hastalarda ise işlemden hemen sonra
ağrının tamamen geçebilmesi
6. Kırık omurun çökmeye devam
etmesini durdurarak kamburlaşmayı
önlemesi
7. Diğer cerrahi işlemlerden daha
ekonomik olması
Bu iğneler ile sıvı haldeki akrilik kemik
sementi omur içerisine enjekte edilir. İğneler
alındıktan sonra dakikalar içerisinde sement
katılaşır. Kesi yerleri bandajla kapatılarak
işlem tamamlanmış olur.
444 50 52
www.surppirgic.com
SPEH.KYB.FR.34
SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ
SPEH.POL.BR.98/00

Benzer belgeler

Omurga Anatomisi - Özel Egepol Hastanesi

Omurga Anatomisi - Özel Egepol Hastanesi jöle kıvamındaki maddenin omuriliğe ve/veya sinir köklerine baskı yapmasıdır (Şekil 3).

Detaylı