PPh3 N N N S O CH Ni R CH3

Transkript

PPh3 N N N S O CH Ni R CH3
IP-TR-103
2-hidroksiasetofenon-S-alkil-N-metil-tiyosemikarbazon’ un Trifenilfosfin Ni (II) Kompleksleri
Şükriye Güveli1, Tülay Bal Demirci1, Bahri Ülküseven1
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı
[email protected]
Tiyosemikarbazonlar çeşitli biyolojik aktivitilerinden (antiviral, antibakteriyal, antilösemik) dolayı ilaç
araştırmalarında büyük ilgi görmektedir. Ribonükleotitlerin deoksiribonükleotite dönüşümünü sağlayan
indirgenme işlemindeki bir değişikliğin sebep olduğu DNA sentezinin engellenmesine bağlı olarak ortaya
çıkan antitümör aktivite ayrıca özel bir ilgi konusu olmuştur [1,2]. Yapılan bir dizi inceleme sonucunda
tiyosemikarbazonların geçiş metal komplekslerinin, kompleks oluşturmamış ligandlarına oranla daha iyi
biyolojik aktivite gösterdiği gözlenmiştir [3]. Bu gözlemler, tiyosemikarbazonların koordinasyon kimyası
üzerine daha ayrıntılı çalışmalar yapılmasına yol açmıştır [4,5].
Çalışmamızda 2-hidroksiasetofenon-S-R-N-metil tiyosemikarbazonun (R: CH3 (L1 ); C3H5 (L2) ), ONN donör
sistemi ile koordine olduğu, dördüncü koordinasyonun ise PPh3 ile tamamlandığı nikel (II) kompleksi sentez
edildi. Ligandlar ve [Ni (L )PPh3] bileşimindeki komplekslerin yapısı elementel analiz, IR, Uv-Visible ve 1H-NMR
spektrumları ile aydınlatıldı.
PPh3
O
Ni
N
H3C
N
CH3
S
R
N
R: CH3 (L1 ); C3H5 (L2 )
KAYNAKLAR
[1] Boon, R., Antiviral Chemistry Chemotherapy., 8 (1 ), 5-10, 1997.
[2] Güveli, Ş., Özdemir, N., Bal-Demirci, T., Ülküseven, B., Dinçer, M., Andaç, Ö., Polyhedron,
29, 2393–2403, 2010.
[3] Pandeya, S.N., Dimmock, J.R., Pharmazie, 48 (9 ), 659-666, 1993.
[4] West, D.X., Padhye, S.B., Sonawane, Struct. Bond. (Berlin ), 76, 1, 1991.
[5] Casas, J.S., Garcia-Tasende, M.S., Sordo, J., Coordination Chemistry Reviews, 213, 331, 2001,
254