C:\Documents and Settings\obatigun\My Documents\Ozan\Ozan

Yorumlar

Transkript

C:\Documents and Settings\obatigun\My Documents\Ozan\Ozan
Hayatta Bir Felsefeniz Olsun...
Dr. Ozan BATIGÜN MD, MBA, PhD
Point Hotel - PTMS
© All rights reserved to Ozan BATIGÜ
BATIGÜN MD, MBA,
MBA, PhD
Pazarlamanın Evrimi
 1950’ler – 1960’lar
Kişisel İlişkiler
 1970’ler – 1980’ler
Arzı Azaltıp Arttırma
 1980’ler – 1990’lar
Farklılaşma Stratejileri
 1990’lar – 2000’ler
Kilit Kurum Yönetimi
 2000’ler ve Sonrası
Real-Time Marketing
Harward Business Review 2006
Algı Yaratmak – Algıyı Yaratabilmek
İlaç Sektöründe Oyun Farklı
Başarı ve Başarızlık Çizgisi
100 m Şampiyonu
Justin Gatlin
9:85
Francis Obikwelu
9:86
Maurice Grenee
9:87
Shawn Crawford
9:89
Asafa Powell
9:94
Kim Kollins
10:00
Obadele Thompson
10:10
Mesajın Ne Kadarı?
 Yurtdışından verilen mesajların %85’i
%15 Kayıp
 İstanbul merkezden verilen mesajların %45-65’i
%35 - 55 Kayıp
Nicholson 2005
Oysa Watson Wyatt’
Wyatt’ın 2009–
2009–2010 yılları
llarında yaptığı
yaptığı bir araş
araştırmanı
rmanın sonuç
sonuçları
larına
göre şirket içi iletiş
iletişimi etkin kullanabilen firmalar hissedarları
hissedarlarına %47 daha fazla
kazanç
kazanç (2004(2004-2009 döneminde)
neminde) sağ
sağlamaktadı
lamaktadır (John Baldoni,
Baldoni, 2009).
2009).
Kabul Oranı?
51 %
Minimum reddetme
eğilimi
49
Maksimum satın
alma eğilimi
Nicholson 2005
Müşteri Nerede Olmalı
Strategic Humor 
Bilgi Logaritmik Olarak Artmaktadır
½
Bugün bildiklerimizin
bilinmiyordu.
yarısı
10
yıl
önce
Bilgi miktarı 18 ayda bir ikiye katlanıyor...
American Society of Training and Documentation (ASTD)
x2
Literatürü Takip Etmek Önemlidir ama...
“Kill as Few Patients as Possible" - Oscar London
Günde
5,000
Yayı
ınlar
YMedical
ılda ÇıkanArticles
Medikalper
Yay
Year
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
Günde
55
Günde
1,260
0
Çalışmalar
MEDLINE
BioMedikal
Bilgiyi Yönetmek
Sektörel Farklılıklar
 Havayolları Endüstrisi
 Boeing 777 el kitabı
• 24 dosya
• 3 metre yü
yüksekliğ
ksekliğinde bir kü
kütüphanede
 CD haline getirildiğinde
• Kullanı
t ır
Kullanılabilirliğ
labilirliği %60 artmış
artmışt
 Sağlık Sektörü
 Kim prospektüslerü sonuna kadar
okuyor?
 Kim broşürleri inceleyip sorular
yöneltiyor?
 Kim literatürü eksiksiz takip edip
tedavisini düzenliyor?
Paul Glasziou,
Glasziou, Centre for Evidence Based Medicine,
Medicine, University of Oxford
Meşhur p değeri
1
0
Gerçekleşmesi imkansız
Amanda Burls,
Burls, Oxford University, 2004
Kesinlikle olacak
Türkiye’nin Bilimsel Arena’da Artan Önemi
En Gelişmiş Sektörlerden Biri
 İlaç sektörü tüm dünyada AR-GE faaliyetlerinde başı çekmektedir.
 Cirosunun %16’sı AR-GE
 Tüm sektörler içinde AR-GE’ye en fazla ayıran
 Dünyadaki toplam AR-GE harcamalarının %18’i ilaç sektörü
tarafından yapılıyor.
 Yılda 100 milyar USD
 Türkiye’nin payı 38 milyon USD (4/10.000)
• Dünyanı
nyanın en bü
büyük 15 pazarı
pazarından biri!
Medical Tribune 2010
Global Standartlar Yükseliyor
Erken kalkan yol alır mı?
Gündüz
İnsanları
Uyumlu
İyimser
Dengeli
Proaktif
Uzlaşmacı
Hayatla
barışık
Yaratıcı
Zeki
Dışadönük
Espirili
Kötümser
Depresif
Nevrotik
Defend your Research, Christoph Randler 2010
Gece
İnsanları
www.FDA.gov 2007
Ödenebilirlik
Maliyet Etkinlik
Etkinlik
Güvenilirlik
Klinik Etki
FDA - ABD
İlaç Geliştirmede Yeni Bir Aşama
NICE goes global
Pandoranın Kutusu
Tuncay TEKSÖ
TEKSÖZ, Eylü
Eylül 2010
Mutlu bir evlilik için gerekli olan “çiftin ne
kadar uyumlu olduğu değil, uyumsuzluklarla
nasıl başa çıkabildiğidir”.
Leo Tolstoy (1828 – 1910)
2013 Yılında Çin Dünyanın 3. Büyük İlaç Pazarı
Olurken, Türkiye Yerini Koruyucak
Ali Akyı
Akyıldı
ldız, Mayı
Mayıs 2010 Değ
Değişim Zİ
Zİrvesi
Aslında Bardak Her Zaman Tam Doludur
½’si Hava
½’si Su
Aslında ilaç sektörü olarak şanslıyız...
Ya başkaları gibi yaptığımız iş 275 milyon km
uzakta olsaydı...
Takım Olabilmek
400 Metre Dünya Rekoru
43.18 saniye
Jamaika
Krizleri bazen seviyorum.
Şirketler inovasyon ve kurumsal önceliklerine
ara verip satış etkinliğinin değerini yeniden
keşfediyor.
Hayatta Bir Felsefeniz Olsun...
Teşekkürler...
© All rights reserved to Ozan BATIGÜ
BATIGÜN MD, MBA,
MBA, PhD

Benzer belgeler