01 FME 0109 “Özel Öğretim Yöntemleri-Fizik”

Yorumlar

Transkript

01 FME 0109 “Özel Öğretim Yöntemleri-Fizik”
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR
27 Şubat 2015 Cuma
“İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi” (Tezli YL Programı)
SUNUM TAKVİMİ (2014/2015 Bahar)
Tarih
SUNUM YAPACAKLAR
KONU BAŞLIKLARI
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE;
Hüseyin Talha GÜLSOY
 Beyin Temelli Öğrenme
 Sunuş Yöntemi
27.03.2015 Hatice KORUR
Özlem OKATAN
03.04.2015
Fadime Atalay YAKAR
Huri ASAN
10.04.2015
Ayşen AYDIN
Yasemin DÖNMEZ
17.04.2015
Çağatay TETİK
VİZE
24.04.2015
İsmet GÖKÇE
08.05.2013
Münire GÖKCE
Lale KARCI
Erkan ÖZÇELİK
15.05.2013 Ziynet KIYAK
Güllü Duman YEGEN
Ercüment ÜLGEN
22.05.2013 Yaşar ÖZMEN
Özge Ruken ERGÜN
30.05.2013
 Kavramsal Değişim Stratejileri-Kavram değişim metinleri, çürütme
metinleri, kavram haritaları, rol yapma-drama, birleştirici benzetim.
 Öğretim Teknikleri (Beyin fırtınası, soru-cevap , gösterip yaptırma,
gezi-gözlem)
 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi
 Akran Öğretimi
 Buluş Yöntemi
 Laboratuvar ve Gösteri Yöntemi
(yaklaşık 30-40 dakikalık bir sınav olacak)
 Yapılandırmacı (constructivist) Öğretim Yaklaşımı
 Sorgulayıcı Araştırma Yöntemi
 Öğrenme Halkası Yaklaşımı (3E-5E-7E)






Probleme Dayalı Öğrenme Modeli
Bilgisayar Destekli Öğrenme Modeli
Modelleme Yöntemi ve Simulasyonlar
Yaşam Temelli Öğretim Yaklaşımı
Proje Tabanlı Öğrenme Modeli
Proje Yöntemi / Farklar ve Benzerlikler
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Plan Hazırlama- Ünite Planı, Günlük ve Yıllık Plan Uygulamaları.
NOT: Programdaki tarihlerde gerçekten çok ZORUNLU olarak değişiklik yapmak zorunda olanlar, programda yer almak istedikleri tarihte sunum yapacak arkadaşları
ile görüşüp “BECAYİŞ” yapmak için anlaşıtktan sonra bana e-mail ile haber verebilirler.
SUNUMLARA FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GERÇEK SINIF ÖRNEKLERİ EKLEMEYİ UNUTMAYALIM.

Benzer belgeler