Türkçe

Yorumlar

Transkript

Türkçe
8. Sınıf TÜRKÇE
KELİMELERİN ANLAM İLİŞKİLERİ
TEST 1
•
5. Hayatımda böylesine ince zevkle işlenmiş bir baş-
NE
KL
ER
İ
1. • Büyük balerinler gibi tülden, kısa bir fistanı var.
ka örnek görmedim. Bu muhteşem halılar, yüreğin
Bol kollu, parlak fistanıyla hemen göze çarpıyor-
renkle deseni birleştirmesinden başka şey olamazdı.
du.
Yaşama olumlu bakışın, yaşamı olumlu etkileyişin
Bu cümlelere göre “fistan”, kullanım amacı bakı-
sembolüydü bu halılar.
mından aşağıdakilerin hangisine benzer?
C) Elbise
D) Etek
Böyle söyleyen birinin duygularını en iyi yansıtan
ÖR
B) Yelek
sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benimseme
B) Şaşkınlık
C) Hayranlık
D) Abartma
YA
YI
N
A) Pantolon
2. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Ailenizden sıcak bir karşılama bekliyordum.
B) Mehmet, serin havalarda gezmeyi çok severdi.
6. “Soğumak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
C) Hayat merdiveninin son basamağına gelmişti
sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
artık.
A) Kırıcı sözlerinden dolayı arkadaşından soğudu.
D) İhtiyar adam keskin bakışlarıyla çevresindekileri korkutuyordu.
B) Sonbaharda havalar birden soğudu.
C) Uzun süre beklediği için yemek soğudu.
Rİ
D) Sen kapıyı açınca içerisi birden soğudu.
3. Evleri yüksek kurdular
2
LE
1
NE
K
Cama betona boğdular
3
4
hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
7. Adam, göz kapaklarını kısarak elindeki kâğıda son
ÖR
Bu dizelerdeki numaralandırılmış sözcüklerden
kez baktı ve kendi kendine, “Biraz mutfaktan biraz da
N
giyimden kısarsak bu ayın sonu rahat gelir.” dedi.
“taban” anlamını kaybetmiştir?
YA
YI
4. “Dip” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
Bu parçadaki “kısmak” sözcükleri hangi anlamlarda kullanılmıştır?
A) Tencerenin dibini bir güzel temizledim.
A) Sesi azaltmak - Ezmek, büzmek
B) Yer yokmuş gibi, tabakları dip dibe koymuş.
B) Lamba ışığını azaltmak - Sıkıştırmak
C) Bardağın dibindeki artıkları çöpe boşalt.
C) Gözü biraz kapamak - Masrafı azaltmak
D) Dibinin her yanı yosun tutmuş sürahinin.
D) Özgürlüğün sınırını daraltmak - Pintilik etmek
www.basaranyayin.com
8. “Oturmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde
12. Usta sanatçılar, eserlerinde daima kendi çizgilerini
“Sarı çiçekli ipek elbise, üzerine tam oturmuştu.”
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
korurlar.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen,
A) Evdeki herkes çalışıyor, o öylece oturuyor.
aşağıdakilerden hangisidir?
NE
KL
ER
İ
B) Toplumumuzda bu anlayış oturmaya başladı.
A) Sıradan özellikler taşımak
C) Her şeye rağmen o köhne evde oturuyordu.
B) Basmakalıp olmak
D) Yeni televizyon, vitrindeki boşluğa iyi oturmuş.
C) Kendine özgü nitelik taşımak
D) Kültürel birikime sahip olmak
9. Organ isimleri, benzerlik ilişkileri kurularak başka var-
ÖR
lıkların yerini tutabilir. Sözcüğün gerçek anlamına bağlı
olarak kazandığı bu anlama “yan anlam” denir.
B) Uçağın burnu
YA
A) Kedinin ayağı
YI
N
Bu bilgiye bağlı olarak aşağıdaki görsellerden
hangisi, buna örnek gösterilemez?
13. “İnsanlar ümit ile yaşar, dostluklarla güçlükleri yener.”
Bu cümledeki “güçlükleri yener” sözünün anlamı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir zorluğu ortadan kaldırmak
B) Yoğun emek harcamak
C) Çarkın dişi
D) Sıranın gözü
C) Sıkıntı içinde olmak
D) Engelleyici sebep ileri sürmek
10. Yüzlerce insan sokakları, meydanları, kırları doldur-
14. Ömer Seyfettin, zevkle okunan öykü yazarlarından
muştu.
KL
ER
İ
1
biridir. Hiçbir zaman eskimeyecek olan eserlerini dört
2
senelik bir zaman diliminde yazmıştır.
3
4
“Meydan” sözcüğünün bu cümledeki anlamı, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır?
A) Cüzdanını ortalık yerde bırakıp gitmiş.
NE
B) Koca bir alanda tek başına oturmuş, etrafı sey-
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangi-
C) Futbol sahasının çimlerini tazelemek gerekiyormuş.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
YI
N
D) Bunca insanın ortasında bu sözler söylenir mi?
si gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
ÖR
rediyor.
YA
11. 1. Arkadaşını bu karardan caydırmak için boşuna
uğraştı.
15. 1. Bu kof cevizleri sen mi aldın?
2. Tarihin derinliklerine saklanmış nice gerçek var.
2. Söylediklerinin hepsi kof sözler.
3. Işıkta uyuyamadığı için karanlık odada yatıyor.
3. Tam bir kof adam oldum, iyice güçsüzleştim.
4. Hava her geçen gün biraz daha soğuyor.
4. Sana güvenmiştim sen de kof çıktın.
Yukarıda verilen kaç numaralı cümledeki altı çizili
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı çi-
sözcük “mecaz” anlamda kullanılmıştır?
zili sözcük, gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
ÖR
NE
KL
ER
İ
8. Sınıf TÜRKÇE
KELİMELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ
1. 1. Ağrısız
TEST 2
4. “Büyük” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde
nitel anlamda kullanılmıştır?
2. Acıklı
3. Dövüşmek
A) Büyük bir karpuzu tek başına yedi.
N
4. Dokunaklı
B) Büyük umutlarla yeni işine başladı.
YI
5. Vuruşmak
C) Büyük bahçeli evde çok mutluydu.
YA
Yukarıdaki sözcükler anlam bakımından ikişerli
eşleştirildiğinde, hangisi dışta kalır?
A) Ağrısız
B) Dokunaklı
C) Vuruşmak
D) Acıklı
D) Büyük parçaları bir kenara koydu.
5.
2. “Koyu” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“sulu” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlamın karşıtı
A) Kavanozdaki koyu pekmezden kaşık kaşık alıp
yoğurdun üzerine döküyordu.
A) Yardımsever olmak, ruhu da rahatlatır.
B) Boğaziçi’nin koyu mavi gecesinde balıkçı kayıklarını seyrediyordum.
B) Bu sıralar çok cimri davrandığımın farkındayım.
C) Öyle koyu bir sohbete dalmışız ki çevrede olup
bitenlerden haberimiz olmamış.
KL
ER
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
İ
D) Boşboğazlık yapıp benim canımı sıkıyorsun.
6. Aşağıda genel ve özel anlamlı sözcüklerle ilgili bir
NE
D) Onu mahallede herkes koyu bir taraftar olarak
tanır.
C) Ahmet cana yakın bir çocuktu ama çekingendi.
tablo verilmiştir.
ÖR
3.
Derneğe girince, Topkapı Sarayı’nın
YA
olmama rağmen sarayın bu kadar
YI
karşıladı bizi. Saraya defalarca gitmiş
N
uçaktan çekilmiş büyükçe bir fotoğrafı
Genel Anlamlı
büyük olmasına şaşırarak bir süre
duraksadım fotoğrafın önünde.
spor
▲
●
köpek
meyve
■
Buna göre, tabloda sembolle gösterilen yerlere yazılması gereken sözcükler, aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
▲
Bu parçadaki altı çizili sözün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Özel Anlamlı
●
■
A) futbol
hayvan
incir
B) atletizm
Karabaş
biber
A) karşı
B) yani
C) sporcu
kedi
elma
C) karşın
D) hâlbuki
D) yarış
canlı
bitki
www.basaranyayin.com
7. Aşa€›daki altı çizili sözcüklerden hangileri arasın-
11. Doğrusu bu sözleriniz beni yüreklendirdi.
da sesteşlik ilişkisi vardır?
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı,
A) Yüzündeki teri, yastığın yüzüyle sildi.
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
B) Önce duvara boya sürdü, sonra eline krem
A) Deniz fenerinin karşısında buluşuyorduk.
ÖR
NE
KL
ER
İ
sürdü.
B) Yolun iki yakasında sürüyle gelincik vardı.
C) Burnunu silerken geminin burnuna doğru yürüdü.
D) Beni çok cesaretlendirdi yanımda olman.
YI
N
D) Araya düşen yüzüğünü aradı ama bulamadı.
C) Onlarla arkadaşlığımız yıllarca devam etti.
kullanılmıştır?
YA
8. Aşa€›dakilerin hangisinde yansıma bir sözcük
12. 1.
A) Belli belirsiz bir ses duyuldu yan odadan.
B) Çocuğun gözlerindeki ışıltı bize de yansıyordu.
2.
C) Sabah olunca kuşlar neşeyle ötmeye başlar.
D) Radyodan gelen cızırtı, bebeği uyandırdı.
3.
NE
KL
ER
İ
4.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
9.
terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır?
İ
ER
KL
D) Katışıksız
NE
C) Güzelce
D) 4
ÖR
B) Arı
C) 3
YA
YI
N
YA
A) Saf
B) 2
YIN
cüklerden hangisi yakın anlamlı değildir?
A) 1
ÖR
Bu cümledeki altı çizili sözcükle aşağıdaki söz-
13. • 1. ve 2. kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi
vardır.
•
10. Aşağıdakilerin hangisinde hem soyut hem de somut kelimeler bir arada verilmiştir?
A) Toprak, tüfek, elek
B) Simit, tohum, çim
1. ve 3. kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi
vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir?
1. Kelime
2. Kelime
3. Kelime
A)
Ulus
Millet
Halk
B)
Kötü
İyi
Fena
C) İnanç, akıl, lamba
C)
İri
Büyük
Kocaman
D) Düşünce, ümit, emek
D)
İhtiyar
Yaşlı
Genç
LE
Rİ
ÖR
NE
K
8. Sınıf TÜRKÇE
KALIPLAŞMIŞ - KALIPLAŞMAMIŞ SÖZ ÖBEKLERİ
1. Aşa€›daki deyimlerden hangisi cümlenin anlamı-
TEST 3
4. + Ağaç yaprağıyla gürler.
na uygun kullanılmamıştır?
– Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
A) Bana masal okuma, olayın gerçek yüzünü anlat.
÷ Yalnız taş duvar olmaz.
YA
YI
N
x İşten artmaz, dişten artar.
B) Çocuğun maşallahı var, tüm dersleri çok iyi.
Yukarıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönüyle
diğerlerinden farklıdır?
C) Kardeşi olunca kendi pabucu dama atılır sanmıştı.
A) +
D) Onun kadar alçak gönüllü, herkese tepeden bakan bir insan tanımadım.
B) –
C) ÷
D) x
5.
2. Şiirlerimin, başkalarına yeni kapılar açması ya da var
olan kapıları zorlaması beni mutlu eder.
Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Olanakların genişletilmesi için herkesin el ele
vermesi gerekir.
Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı
anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
B) Düşünceleri doğru biçimde dile getirmek ancak
yalın bir dille sağlanır.
A) Bir eserde sanatçıya özgü bir boya, iz varsa
C) Bu sanatçı, Türk tiyatrosuna yeni bakış açıları
kazandırmıştır.
B) Sanatçı, her şeyi olduğu gibi verebiliyorsa ger-
KL
E
Rİ
bunun adına özgünlük denir.
çekliği sağlar.
D) Yerli konuları her zamanki söyleyiş güzelliği ile
yeniden ele almış.
NE
C) Sanata kendi gözüyle bakanlar asla evrenselliği
yakalayamazlar.
ÖR
D) Sanattaki gerçekçilik, gerçekler ayna gibi yansı-
Eve gider gitmez beni aramayı unutma!
•
Her söylediğime mırın kırın ediyorsun.
•
Bir araya gelmiş, fısır fısır konuşuyorlar.
YI
•
B) Mırıldanarak
YA
Aşağıdakilerden hangisi, altı çizili ikilemelerin bu
cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir?
A) Gizli olarak, alçak sesle
tıldığında ortaya çıkar.
N
3. • Bütün gün ıvır zıvır işlerle uğraştım.
6. “Kulak” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Herkes konuşmacının sözlerine kulak kesilmişti.
B) İçerideki konuşmalara kulak misafiri olduk.
C) Hemen, ulaşınca
C) Benim söylediğim hiçbir şeye kulak asmıyor.
D) Küçük, önemsiz
D) Çocuğun kulakları soğuktan kızarmıştı.
www.basaranyayin.com
7. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde ikileme cümle-
11. Aşa€›dakilerin hangisinde ikileme kullanılmamış-
ye “zorlukla” anlamı katmıştır?
tır?
A) Yaptığı hatayı er geç o da anlayacaktır.
A) Kapı kapı dolaşıp kaybolan kedisini sordu.
B) Onun da iyi kötü bir evi olsun istedik.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır, demiş ata-
C) Eşyalarımızı palas pandıras toplayıp yola koyul-
NE
KL
ER
İ
larımız.
duk.
C) Demet demet çiçekler alıp ondan özür diledi.
D) Düşe kalka geldiği yolun dönüşünü düşünüyor-
D) Uslu uslu oynayan çocukları uzaktan seyredi-
du.
8. Gücü yerindeyken kazanç peşinde koşmayıp zevke
N
dalan, gençliğini boşa geçiren kişi hastalandığında ve
ÖR
yordu.
12. 1. Can çıkmayınca huy çıkmaz.
Huy, kişiliğin bir parçasıdır, kişi ile birlikte doğar,
ölünceye kadar sürüp gider.
YA
YI
Bu cümle aşağıdaki atasözlerinden hangisinin
2. Canı cana ölçmeli.
Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız.
A) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
B) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
C) Damlaya damlaya göl olur.
3. Dokuz at, bir kazığa bağlanmaz.
Bir işin başına, tanınmış kişiliği bulunan birçok
kimse birden getirilmemelidir.
D) Ayağını yorganına göre uzat.
4. Eğreti ata binen tez iner.
İnsanlar, başkasından geçici olarak aldıkları şeye,
kendi mallarına gösterdikleri özeni göstermezler,
hor kullanırlar.
9. Körü körüne inandığımız bazı değerlerin sonradan
değiştiğini gördük. O zaman da yanlış yaptığımızı
anladık.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
ikinci cümle, birinci cümlede kullanılan atasözünün açıklamasını içermez?
Bu parçadaki altı çizili söz grubunun eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
A) Körcesine
B) 2
C) 3
D) 4
KL
B) Düşünüp taşınmadan
İ
açıklamasıdır?
ER
ihtiyarladığında perişan olur.
NE
C) Doğrusu
D) Söz gelimi
N
ÖR
13. Öğretmenimiz, bir sözcüğün fiilimsi olabilmesi için
YI
10. “Konuşmalarında tutarlı bir yan yoktu. Farkında olgeçerdi.”
YA
madan konu dışına çıkar, bir konuyu bırakır diğerine
Bu parçada sözü edilen kişinin tutumu aşağıdaki
deyimlerden hangisiyle ifade edilir?
A) Havanda su dövmek
B) Daldan dala konmak
C) Bulanık suda balık avlamak
D) Köşe kapmaca oynamak
sözcüğün fiilden türemesi gerektiğini üstüne basa
basa söyledi.
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Her işi özveri ile yapmalıyız.
B) Özellikle belirttiğim hâlde yine aynı hatayı yapmışsın.
C) Senin ne kadar becerikli olduğunu ben de biliyorum.
D) İnsan, önüne çıkan fırsatları değerlendirmeyi
bilmeli.
NE
KL
ER
İ
8. Sınıf TÜRKÇE
SANATLAR
1. Kedim henüz bir yaşında
TEST 4
4.
Uyuyor soba başında.
Bir tıkırtı duyar duymaz
ÖR
Uyanır aslan kesilir,
Gözleri volkan kesilir.
Bu dizelerde, aşağıdakilerden hangisi vardır?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde insandan
doğaya aktarma yapılmamıştır?
N
B) Dolaylama
C) Abartma
D) Konuşturma
YI
A) Kişileştirme
YA
A) Çok sert bir öğretmendi, disiplinsizliği ve tembelliği asla affetmezdi.
2. Her tarafı bağ, bahçe, bostan olan kentin ortasından
B) Bu yaşlı, yorgun evler bana çocukluğumun geçtiği kasabayı hatırlatıyordu.
Bu cümledeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangi-
C) Deniz, hüzünlü dalgalarıyla sahile derdini döküyordu.
geçen Birgi Deresi, yeşilliği kılıç gibi ikiye ayırıyor.
sinde vardır?
D) Güneş, gülümseyerek karamsar bulutların arasından kendini gösterdi.
A) Göz alabildiğine uzayıp giden tarlalar su içindeydi.
kaplamıştı.
D) Güneş, tarlaların ıslaklığını az da olsa almaya
çalışıyordu.
Kiminin suyu az kiminin çok
Kiminde ellerimiz ıslanır yalnızca
Kiminde ruhumuz yıkanır boydan boya
Bir hurda teknedir şimdi
Dalgalar dünden daha zalim
YA
YI
N
Rüzgâr daha hoyrat
ÖR
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
3. Ümitlerimiz fırtınalı deniz ortasında
Ne bulut var ufuklarda ne gemi
5. Dostlar ırmak gibidir
Rİ
C) Boyu bir karışı bulmayan ekinler, bütün ovayı
NE
KL
E
B) Ova, zümrütten bir denizi andırıyordu.
A) Benzetme
B) Konuşturma
C) Karşılaştırma
D) Zıtlık
6.
Bu dizelerdeki anlatımla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Rüzgâr sözcüğünde abartma vardır.
Bu dizelerdeki mecaz, aşağıdakilerden hangisidir?
B) Kişileştirilen unsur “dalgalar”dır.
A) İnsandan doğaya aktarma
C) “Ümitlerimiz” sözcüğü “tekne”ye benzetilmiştir.
B) Duyular arası aktarma
D) İlk iki dizede benzetme yönü “hurda” sözcüğü-
C) Doğadan insana aktarma
dür.
D) Doğadan doğaya aktarma
www.basaranyayin.com
7.
11. Göz alabildiğine uzanan şehirde tek bir ışık bile yan-
Cebeci köprüsünün üstü
.DU×QFD\XYDV×QDEHQ]L\RU
+DPDOODUN|UOHUWRSDOODU
2WXUPXüQDVLELQLEHNOL\RU
mıyor. Kar, gökyüzünün derinliklerinden gizli bir ışıkta
usulca yağıyor. Ortalıkta kar tanelerinin fısıltısından
ÖR
NE
KL
ER
İ
başka ses yok. Pencerelerin köşeleri de buz tutmuş.
Karla kaplı damlardan beyaz ışık yansıyor.
Bu parçada bir söz sanatı kullanılmıştır. Bunun
Bu dizelerdeki benzetme, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Çok kalabalık
B) Coşkulu
C) Telaşlı
D) Sakin
göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Kar tanelerine” insan özellikleri yüklenmesi
B) “Şehir”in anlatımında aşırılığa gidilmesi
N
C) “Kar”ın “gizli bir ışık”a benzetilmesi
YA
YI
D) Damlardan beyaz ışık yansıması
8. Dil, öyle bir aynadır ki ağzını yanaştırmaya gelmez,
buğulanır.
Bu cümlede aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A) Abartma
B) Konuşturma
C) Kişileştirme
D) Benzetme
12. “Ömer Seyfettin güçlü bir kalemdir.” cümlesindeki
“kalem” sözcüğü benzetme ilgisi olmaksızın “yazar”
sözcüğü yerine kullanılmıştır.
Bu açıklamaya uygun bir kullanım aşağıdaki altı
çizili sözcüklerin hangisinde vardır?
A) Tencere kaynayınca altını kıs.
B) Tabakları güzelce kurulayalım.
9. Rüzgârda uçan tüy bile
İ
C) Çorbayı sıcak içmeyi severim.
ER
Benim kadar hafif değil.
D) Bardakları bol su ile durula.
KL
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi
C) Benzetme
D) Kişileştirme
ÖR
B) Abartma
YA
YI
N
A) Konuşturma
NE
vardır?
10. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?
A) İzmir’den gelen incirler bal gibi tatlıydı.
B) Kar gibi bembeyazdı yıkanan çamaşırlar.
13. Ümidim yılların seline düştü
Saçının en titrek teline düştü
Kuru yaprak gibi eline düştü
İstersen rüzgârla salıver gitsin
Bu dizelerdeki benzetmenin “benzeyen”i aşağıdakilerden hangisidir?
C) Üzüm üzümdü gözleri, ne güzel!
A) Ümit
B) Saç
D) Beğendiğimiz eteği alırken karşılaştım onunla.
C) Yaprak
D) Rüzgâr
8. Sınıf TÜRKÇE
KELİME DÜZEYİNDE ANLAM (Karma)
TEST 5
sonuna kadar sürer. Yazar kapıyı bilerek açmayıp
aralık bırakır. Böylece son sayfaya kadar kitabı soluksuz okuruz.
İ
4. Doğadaki kavramlar anlatılırken bazen başka bir
NE
KL
ER
1. Bazı kitaplar vardır ki içindeki merak unsuru kitabın
kavramla karşılaştırılır ve aralarında benzerlik ilgisi
kurulur.
Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım yok-
Bu parçadaki altı çizili cümleyle anlatılmak iste-
A) Köyde evimiz iki gözdü ama orada mutluyduk.
ÖR
nen aşağıdakilerden hangisidir?
tur?
B) Köyün deresi yılan gibi kıvrılır.
B) Yazarın her şeyi açıkça ifade etmeyip sezdir-
C) Bulutlar dedemin bembeyaz sakalını andırıyor.
N
A) Yazarın görüşlerini okuyucudan gizlemesi
D) Meyve dolu ağaçlar, saygılı insanlar kadar yü-
YI
mesi
C) Yazarın içinden geçenleri gizlemesi
YA
ceydi bence.
D) Yazarın okurla samimi bir ilişki içinde olmaması
5. Aşa€›daki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz-
2. “Verilen teklifi kabul etmek istemeyince...” sözleri
KL
ER
İ
cüğün sesteşi yoktur?
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle-
A) Sık ağaçların arasında güçlükle ilerliyordu.
ye “birçok bahane öne sürerek vazgeçirmek” anlamı
B) Yemeğin yağını iyi ayarlayamamışsın.
verir?
NE
C) Giydiği kıyafet ona biraz bol olmuştu.
A) kan ter içinde kaldı.
D) İlacını iç ki rahat uyuyabilesin.
ÖR
B) işi oluruna bıraktı.
C) bin dereden su getirdi.
YA
YI
N
D) akla karayı seçti.
3. “Dağıtmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
6. İyi ki bu kitapları yanımda getirmişim.
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu işi her zamanki gibi başarıyla tamamladı.
A) Elindeki şekerleri çocuklara dağıttı.
B) Ne derlerse desinler, bildiğimi yaparım.
B) Kurduğu kooperatifi sonunda dağıttı.
C) Yağmura yakalandığımda bereket versin ki şemsiyem vardı.
C) Öğretmen, yazılı kâğıtlarını dağıttı.
D) Meydandaki kalabalığı güçlükle dağıttı.
D) Yine mi bu hataya düştün?
www.basaranyayin.com
7. • Beni deniz tutar.
11. Aşa€›daki atasözlerinin hangisinde doğrudan bir
Halamlar aşağı mahalledeki daireyi tutmuş.
öğüt yoktur?
•
Elinde büyük bir bayrak tutuyordu.
A) Ay ışığında ceviz silkilmez.
•
Tuttuğu takım şampiyonluğa oynuyormuş.
B) Aşını, eşini, işini bil.
Yukarıdaki cümlelerde “tutmak” sözcüğü kaç farklı
anlamda kullanılmıştır?
B) 2
C) 3
C) Ayı, sevdiği yavrusunu hırpalar.
D) Az söyle çok dinle.
D) 4
N
ÖR
A) 1
NE
KL
ER
İ
•
12. harf
1
YI
8. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluş-
dize
2
kıta
3
sözcük
4
şiir
5
Yukarıdaki sözcüklerin genelden özele doğru sı-
A) Bugün doğru dürüst yemek bile yemedim.
ralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?
B) Bu konuda eksik gedik bir şey kalmasın.
A) 3 - 1 - 2 - 5 - 4
B) 5 - 3 - 2 - 4 - 1
C) Üzerinde efil efil bir gömlek vardı.
C) 5 - 3 - 4 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 4 - 5 - 1
YA
turan sözcükler tek başına kullanılamaz?
D) Büyüdükçe akıllı uslu bir çocuk olmuş.
13.
Sözcük
Olumsuz
Karşıt (zıt)
1.
gülmek
gülmemek
ağlamak
bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?
2.
tatlı
tatsız
acı
A) Tartışmanın havası birden değişti.
3.
büyük
büyükçe
küçük
4.
üzülmek
üzülmemek
sevinmek
9. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde somut anlamlı
B) Düzenli çalışırsan başarılı olursun.
C) Onun sözleri çok abartılmış.
Rİ
Yukarıdaki tabloda, sözcüklerle ilgili belirlemelerden hangisi yanlıştır?
NE
KL
E
D) Arkadaşım hayallerini bana da anlattı.
B) 2
C) 3
D) 4
ÖR
A) 1
YA
YI
mak” anlamında kullanılmıştır?
N
10. “Bilmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “san-
A) Onu hayatım boyunca dost bildim ama beni çok
yanılttı.
B) Biz bu işi yapacak bir sizi biliriz, başkasıyla
işimiz olmaz.
C) Ayıp nedir, bilmedi bugüne dek; bugün de bilmiyor.
D) Borç ödenmezse ben seni bilirim, ona göre.
14. “Belki yine o çılgınlıklarından birini yapmak istemiş,
kimsenin bilmediği bir arkadaşının yanına gitmiştir.”
Bu cümledeki altı çizili sözcük hangi anlamda
kullanılmıştır?
A) Aşırı davranış
B) Deli gibi
C) Olağanüstü
D) Kendine hâkim olamamak
ÖR
NE
KL
ER
İ
8. Sınıf TÜRKÇE
FİİLİMSİ I
1. 1. Bir kere sevdaya tutulmaya gör
5. (1) Bir gün yaşadığı kente yolum düştü. (2) Bir akşam
2. Ateşlere yandığının resmidir
yemeğinde buluştum kendisiyle. (3) İkimiz de alışık
olduğumuz duygular içinde söyleştik. (4) Kendimi çok
şeyler söylemek zorunda hissettim.
N
3. Âşık dediğin, Mecnun misali kör
YA
YI
4. Ne bilsin âlemde ne mevsimidir
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
fiilimsi yoktur?
Numaralanmış dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) 1
B) 2
C) 3
A) 1
D) 4
2. Bazı isim-fiiller zaman içinde fiilimsi özelliğini tama-
B) 2
Bu cümlede geçen fiilimsilerin türlerine ve sayılarına ait grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A) Sağlığın ön koşulu iyi beslenmektir.
)LLOLPVL6D\×V×
C) Suların akmadığını duyunca bize gelmedi.
1
1
KL
ER
ýVLP)LLO
3.
C)
1
YA
6×IDW)LLO
D)
Fiilimsi
Türü
)LLOLPVL6D\×V×
1
ýVLP
Fiil
6×IDW Fiilimsi
Fiil
Türü
ýVLP
Fiil
=DUI Fiilimsi
Fiil Türü
7. 1. Hani, ey gözlerim bu son vedada
2. Yolunu kaybeden yolcunun dağda
4. Deneme; yazarın, isteyerek seçtiği bir konu üzerindeki fikirlerini serbestçe anlattığı yazı türüdür, diye
tanımlanabilir.
Bu cümlede kaç fiilimsi kullanılmıştır?
C) 4
)LLOLPVL6D\×V×
N
YI
C) Onu karşımda görünce çok şaşırdım.
Fiilimsi
Türü
NE
ÖR
Bu cümledeki altı çizili fiilimsinin türce benzeri,
aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır?
B) 3
)LLOLPVL6D\×V×
İ
D) Danışmadaki memur da bilmiyormuş yerini.
A) 2
B)
2
B) Bunları konuşacak zamanımız kalmadı.
B) Kükremeyi andırır bir sesle horluyor.
D) 4
lerdendir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamayı
örnekleyen bir kullanım vardır?
A) Her doğan gün yeni bir başlangıçtır.
C) 3
6. O, öykülerini hayatın içinde yaşatmayı becerebilen-
men yitirerek bir varlığa kalıcı isim olur.
D) Ben, utanılası bir iş yapmadım.
TEST 6
D) 5
3. Birini çağırmak için imdada
4. Yaktığı ateşi yakmayacaktın
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde
fiilimsi yoktur?
A) 1
www.basaranyayin.com
B) 2
C) 3
D) 4
8. Atlayın arabanıza, çıkın yollara. Temmuz ayının orta-
13.
elbiselerini çoktan giymiştir.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi fii-
C) Açmış
D) Beklerken
3
4
Bilmediğin konuda
fikir belirtme.
Çok anlayışlı biridir
amcam.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde zarf-fiil vardır?
ÖR
NE
KL
ER
İ
B) Çıkın
2
Bıkmadan
usanmadan çalışıyor.
limsidir?
A) Atlayın
1
Sana yardım etmek
beni mutlu ediyor.
sında sahiller kucak açmış sizi beklerken yayla, yeşil
A)
1
B) 2
C) 3
D) 4
9. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil bir sıfat
tamlaması oluşturmuştur?
A) Bütün bu sözler yenilir yutulur gibi değil.
B) Askerliğini bitirdiği ay işe başladı.
14. Zarf-fiil görevinde kullanılan bir sözcük, cümleye zaman anlamı da kazandırabilir.
Bu kurala uygun bir kullanım aşağıdaki cümlele-
D) Şimdiye kadar yazdıklarımı kimseye gösterme-
rin hangisinde vardır?
YI
N
C) Gelenlerin kim olduğu konusunda bir fikrim yok.
A) Ağlaya ağlaya evin yolunu tuttu.
YA
dim.
B) Koca yaz tatili anında geçip gitti.
C) Gülerek yaklaşıp selam verdi.
10. Aşa€›dakilerin hangisinde “-mış, -miş” eki alan
D) Sesini duyunca beni aradığını anladım.
sözcük, çekimli fiil görevinde kullanılmıştır?
A) Damlaya damlaya göl olur, demiş atalarımız.
B) Geçmiş günleri boş yere konuşuyoruz.
C) Ne kadar tanınmış sanatçı varsa hepsi oradaydı.
15. Türlü eklerle eylemlerden yap›lmalar›na karş›n ad,
s›fat ve zarf görevinde de kullan›lan, cümlede yan
cümlecik kuran sözcüklere eylemsi (fiilimsi) denir.
KL
ER
İ
D) Ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış.
Aşa€›daki cümlelerde alt› çizili sözcüklerden
hangisi bu tan›ma uymaz?
A) Cebinden bir kalem bir de çakmak ç›kt›.
NE
11.
B) Yana yak›la bir şeyler anlatmak istiyordu.
2
3
4
ÖR
1
C) 3
D) 4
YI
B) 2
YA
A) 1
12. Kışı henüz üzerinden atamamış topraklarda otlar
1
yeşeriyor, gök bir açılıp bir kapandıkça yağmurlar
2
3
4
düşüyordu.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) D›şar›ya ç›kmak için geç bir vakitti.
N
Yukarıdaki numaralandırılmış eklerden hangisini
alan sözcük diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi
olur?
C) Sana söylemek için uygun bir an bekledim.
D) 4
16. “‹nsan›, uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan
koruyarak hayata yeniden döndüren biricik güç
aşkt›r.” cümlesinde yer alan eylemsilerin türleri,
aşa€›dakilerin hangisinde do€ru s›ralamayla
verilmiştir?
A) ‹sim - fiil, s›fat - fiil, zarf - fiil
B) ‹sim - fiil, zarf - fiil, s›fat - fiil
C) Zarf - fiil, isim - fiil, s›fat - fiil
D) S›fat - fiil, zarf - fiil, isim - fiil
FİİLİMSİ II
A) Adam, durmadan öfkeli öfkeli konuşuyor.
ÖR
mıştır?
5.
B) Konuyu kaldığı yerden anlatmaya başladı.
Bu cümledeki fiilimsilerle ilgili aşağıdaki grafik-
C) Getirilen kahveden bir yudum aldı, etrafına baktı.
N
lerden hangisi doğrudur?
D) Sonunda aradığım nitelikte bir eleman buldum.
YA
YI
A)
2. Benim için futbol, bir gencin kendisine meslek
seçinceye kadar zaman ayırabileceği bir eğlence, bir
1
2
3
)LLOLPVL6D\×V×
3
2
2
1
1
C)
limsi değildir?
C) 3
D) 4
)LLOLPVL6D\×V×
D)
3
3
2
2
1
1
)LLOLPVL6D\×V×
ýVLP 6×IDW =DUI
Fiil Fiil Fiil
ýVLP 6×IDW =DUI
Fiil Fiil Fiil
eki alan sözcük, çekimli fiil görevinde kullanılmıştır?
6. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde zarf - fiil cümle-
NE
A) Bu semtte oturulacak ev bulamadık.
ye farklı bir anlam katmıştır?
C) Bütün gün yapacak bir iş aradım.
N
D) Gelecek yıl, emekli olmayı düşünüyorum.
ÖR
B) Eninde sonunda gelecek benim sözüme.
YA
YI
4. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde isim-fiil bir isim
A) Şimdi eğlenmek zamanı değil, çalışmak zamanıdır.
ýVLP 6×IDW =DUI
Fiil Fiil Fiil
KL
ER
İ
3. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde “-acak, -ecek”
tamlaması oluşturmuştur?
)LLOLPVL6D\×V×
ýVLP 6×IDW =DUI
Fiil Fiil Fiil
Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiiB) 2
B)
3
spor dalı olarak kaldı.
4
A) 1
TEST 7
NE
K
1. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanıl-
LE
Rİ
8. Sınıf TÜRKÇE
B) Çalışan, üreten insan her zaman başarılı olur.
C) Testleri ve çıkmış soruları çözmeyi bitirdim.
D) Özlediğim o günlere yeniden dönmek isterdim.
A) Eve dönünce seni ararım.
B) Okuldan çıkar çıkmaz bize geldi.
C) Sen gideli tadım tuzum kalmadı.
D) Yola yürüyerek devam ettik.
7. 1. O, beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı.
2. Yol gibi dağları aşan atlıydı.
3. Hayaldi, hayalden bile tatlıydı.
4. Ne ışık bıraktı ne iz bıraktı.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?
A) 1
www.basaranyayin.com
B) 2
C) 3
D) 4
8. Derenin denize döküldüğü yerde oturduk.
12. Her zaman, kendimi öykülerimin okuruymuşum gibi düşünerek yazarım. Beni amansız bir yalınlığa
Bu cümlede sıfat-fiil, bir sıfat tamlaması oluştur-
götüren de sanırım bu olmuştur. Bu çabayı bütün
muştur. Aynı kullanım aşağıdakilerin hangisinde
yazdıklarımda görebilirsiniz.
vardır?
Bu parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
ÖR
NE
KL
ER
İ
A) Başında yeşilli bir yazma vardı.
A) 1
B) Adamın gülüşü bana birini hatırlattı.
C) Akla gelebilecek her yere baktım.
D) Seni görünce yüzünde güller açıyor.
B) 2
C) 3
D) 4
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat-fiil
hem de zarf-fiil kullanılmıştır?
A) Sistemli çalışmayı bilen sınavı kazanır.
9. Aşa€›dakilerin hangisinde üç fiilimsi türü de kul-
B) Gitmeden önce sana sormak istedim.
N
lanılmıştır?
C) Şurada oturup babam gelinceye kadar bekleye-
A) Anlatılan olaylar, yapılan gözlemler inandırıcı
YI
ceğim.
D) Yüzüne bakınca onu daha önce gördüğümü
YA
olmalıdır.
B) Çocukların okumaları için önerilen yazılar dikkatli seçilmelidir.
hatırladım.
C) Gezi yazarları gezip gördükleri yerleri anlatmakla yetinmezler.
14. Eğitim alanında yapılan araştırmalar, baskın ve
D) Üzerinde durulan konular çocuk beğenisine hi-
1
tap etmelidir.
2
otoriter tavırlarla eğitim başarısı arasında olumsuz
3
bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur.
gisi fiilimsidir?
(3) Salk›m da günlerce a€lad› ve kap›y› aç›k unut-
A) 1
KL
ER
olur? (2) Arkas›ndan hüngür hüngür a€lar elbette.
tu€u için kardeşini suçlad›. (4) Oysa kardeşi de
YI
YA
D) 4
nitelendirebiliriz. (2) Soyut şiir, olsa olsa daha yaz›l-
ÖR
D) 4
N
C) 3
C) 3
15. (1) Soyut şiiri ne kapal›l›kla ne de anlams›z olmakla
Bu parçada numaralanm›ş cümlelerin hangisinB) 2
B) 2
NE
kedinin evden kaçmas›na üzülmüştü.
A) 1
İ
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden han-
10. (1) Küçük bir çocu€un kedisi evden kaç›nca ne
de eylemsi (fiilimsi) kullan›lmam›şt›r?
4
mam›ş bir şiirdir. (3) Ya da belli bir şiir düzeninde
yer alamam›şt›r. (4) Bu anlamda tek gerçek şiirdir.
Yukar›daki numaralanm›ş cümlelerin hangisinde s›fat-fiil (ortaç) vard›r?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
11. Aşa€›dakilerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Kendini boş yere savunmaya çalışma.
B) Bu gidiş pek hayra alamet gibi değil.
C) Böyle yaptıkça daha da kötü oluyor.
D) Müzik dinlemek en büyük hobimdir.
16. Öykülerim karşısında okurun neler hissettiğini bilemem. Ama tanımasam da onun kim olduğunu bilmesem de okuru hiçbir zaman küçümsememişimdir.
Bu parçada kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
LE
Rİ
ÖR
NE
K
8. Sınıf TÜRKÇE
FİİLİMSİ III
TEST 8
1. Kimi isim - fiiller, zamanla hareket anlam›n› tümüyle
5. “Kimse başkas›n› ezerek mutlu olamaz.” cümlesin-
Aşa€›daki cümlelerin hangisinde bu aç›klamaya uygun bir örnek yer alm›şt›r?
Aşa€›dakilerin hangisinde eylemin durumunu
belirten bir zarf-fiil vard›r?
de “ezerek” zarf-fiili, eylemi belirtmektedir.
YA
YI
N
yitirip varl›klara kal›c› ad olur.
A) Bolca su içmenizi öneriyorum.
A) Annem benim gibi düşünmüyordu.
B) Annesinin gelişini pencereden izliyordu.
B) Konunun de€işmesini biz istemedik.
C) Bütün bu olanları anlamaya çalışıyorum.
C) Yaşl› adam kayg›yla baş›n› kaş›d›.
D) Okulun ana ç›k›ş›nda buluşuruz.
D) Cihat, sözünü sak›nmadan söylerdi.
2. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?
6. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde aynı türden
A) Çevre kirliliğinin önüne geçilmelidir.
fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?
B) Güzellik, insandan insana değişir.
C) Kenti, dev dalgalar vurmuştu.
A) Gelecek yıl otomobil almak istiyordu.
D) Okumak, tutkuların en soylusudur.
B) Ağlayıp durunca çocuğa mama verdiler.
C) Çalışmadan başarmak mümkün değil.
3. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
A) Hasan, koşarak yanımdan geçip okula doğru
gitti.
7.
N
D) Tanıdık birini görmek, kavuşmaya hasret gönlüme su serpti.
Bu cümledeki numaralanm›ş sözcüklerden hangisi fiilimsidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
YI
4. Yirmi yaş›ndan fazla göstermeyen bu delikanl›y›,
çizdiği çizgiyi sürdürürüm.
3
4
ÖR
C) Adam kayırma, insanın sevilmemesine neden
olur.
Kimi zaman kendimi sadece şiire bırakırım, şiirin
1
2
NE
B) Bana soracak başka sorularınız varsa odama
gelin.
KL
ER
İ
D) Bu bekleyiş bizi canımızdan bezdirdi.
daha çok fiilimsi kullanılmıştır?
YA
çad›r›n önünde yan yat›r›lm›ş bir el arabas›n›n üstünde oturarak saz çalmaya u€raş›rken tan›d›m.
Bu cümledeki eylemsilerle ilgili aşa€›daki belirlemelerden hangisi yanl›şt›r?
A) ‹ki s›fat-fiil kullan›lm›şt›r.
B) Adlaşm›ş s›fat-fiile yer verilmiştir.
8. Elbette “insan”dır edebiyatın ana teması. İnsansız
bir edebiyat düşünemiyorum. İnsanın ruhsal yapısının derinliklerinde dolaşmak, onu yakalamaya
çalışmak, onun boyutlarına erişmek; bütün bunları
da sözcüklerle gerçekleştirmektir edebiyat.
C) ‹ki zarf-fiil vard›r.
Bu parçada kaç fiilimsi kullanılmıştır?
D) Bir isim-fiil kullan›lm›şt›r.
A) 2
www.basaranyayin.com
B) 3
C) 4
D) 5
lan›labilen sözcüklere isim- fiil denir.
14. Bir ad› nitelemeyen s›fat-fiil (ortaç) adlaş›r.
Buna göre aşa€›daki cümlelerin hangisindeki
s›fat-fiil adlaşm›şt›r?
Rİ
9. Eylem özelli€ini koruyan, fakat ad göreviyle de kulAşa€›daki cümlelerin hangisinde ad-eylem (isimfiil) kullan›lmam›şt›r?
KL
E
A) Ne demişler; erken kalkan, yol al›r.
A) Beni anlamak için biraz çaba harcamal›s›n.
B) Görür gözüm görmez oldu.
B) Bu sözümü unutma: ‹nsan bir mucizedir.
ÖR
NE
C) Ayr›lmaz bir çift olursunuz, umar›m.
C) Mendilini ç›kar›p yüzünü silmeye başlad›.
D) ‹yi pişmiş bir biftek istedi.
D) Bankan›n kapan›şına denk gelmiştim.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
YI
N
farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
1
Sınav başlayalı beş dakika oldu.
2
YA
10.
Kırılası elleri ile nasıl vurdu sana?
C) Büyüdüğünde bunu anlayacak.
3
Başardıkça daha çok çalışıyorum.
D) Gelir gelmez soğuk bir kola içti.
4
Ağlaya ağlaya eve doğru gidiyor.
A) Sana ayıracak vaktim yok artık.
B) Onu ölesiye seviyordum tabi ki.
16. Dost elini uzat›p merhaba bile demeden, çevresin1
2
dekilere ald›rmadan, kula€›ma sevdi€im şiirlerin3
4
den birini okusayd›...
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Bu cümledeki alt› çizili sözcüklerden hangisi
zarf-fiil (ba€-fiil) de€ildir?
11. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde eylemsi yok-
A) 1
tur?
A) Gülü seven dikenine katlan›r.
D) 4
İ
KL
ER
laması kurmuştur?
C) Ellerin bir yan›k türküye durmuş, gezer.
A) Söz verince verilen sözü tutmak karakterli olmanın işaretidir.
D) Hava so€udu€unda tarla işleri bitmemişti.
NE
B) Bıkmadan usanmadan çalışmak adamcağızı yordu.
ÖR
12. Aşa€›daki cümlelerde yer alan alt› çizili eylemA) Kimseye görünmeden çekip gitmişti.
C) 3
17. Aşa€›dakilerin hangisinde isim-fiil bir ad tam-
B) Seninle tan›şt›€›mda on beş yaş›ndayd›m.
silerden hangisi ötekilerden farkl› türdedir?
B) 2
D) Ben bu bakışı bir yerden hatırlıyor gibiyim.
N
B) Biliyor musun, anlaş›lmaz bir adams›n.
C) Eskiyen bazı eşyaları atmadan önce çok iyi düşünmeliyiz.
YI
C) Kaş yapay›m derken göz ç›karm›şt›m.
YA
D) Sevda’y› tan›d›kça daha çok sevmiştim.
13. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullan›lmam›şt›r?
A) Kahrolası adam, nasıl da vuruyor acımasızca!
B) Sen gideli yüzümüz gülmez oldu arkadaşım.
C) İşin bitince öğretmenin verdiği ödevleri yap.
D) Olayın aslını öğrenmeden konuşmamalısın.
18. Bazı yazarlar, masalarının başına oturup gerçek
1
dünyayı hatırlamaktan başka bir şey yapmazlar.
2
Bu cümledeki alt› çizili fiilimsilerin türleri aşa€›dakilerin hangisinde do€ru verilmiştir?
1
A) Zarf-fiil
2
İsim-fiil
B) İsim-fiil
Sıfat-fiil
C) Zarf-fiil
Sıfat-fiil
D) İsim-fiil
Zarf-fiil
NE
KL
ER
İ
8. Sınıf TÜRKÇE
TEMEL ÖGELER (Özne - Yüklem / Özne - Yüklem Uygunluğu)
1. K›namay›n bizi hakk› sevenler
5. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde yüklem, yans›ma bir sözcüktür?
Ya€mur ya€may›nca sel uyan›r m›
Gönül boş de€ildir aşka düşeli
Yukar›daki dörtlükte kaç yüklem vard›r?
D) 4
N
C) 3
Bir sola bir sağa çoban çeşmesi...
B) İki sözünün birinde “İstanbul” diyordu.
Yukar›daki dörtlükte özne görevinde kaç sözcük vard›r?
C) Bu organizasyona İstanbul da adaymış.
D) İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biridir.
D) 5
3. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde özne, s›fat tam-
7. “Akıl ve dil, insanı hayvandan ayıran en önemli ni-
KL
ER
İ
C) 4
D) Kapının menteşeleri yağsızlıktan gıcırdıyordu.
A) İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan bir metropoldür.
Beyhude seslenir, beyhude çağlar,
B) 3
C) Dışarıda çok sert bir rüzgâr esiyordu.
cü€ü özne görevinde kullan›lmam›şt›r?
Tarihe karıştı eski sevdalar.
A) 2
B) Kapının zili iki defa uzun uzun çaldı.
6. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde “‹stanbul” söz-
YA
2. Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar,
YI
B) 2
ÖR
A) Satıcı sürekli bağırıp duruyordu.
Rüzgâr esmeyince dal uyan›r m›
A) 1
TEST 9
teliklerdir.”
lamas› biçimindedir?
Yukar›daki cümlenin yüklemi aşa€›dakilerden
hangisidir?
A) Taş köprü, dün selin etkisiyle yıkıldı.
NE
A) niteliklerdir.
B) en önemli niteliklerdir.
ÖR
B) Kompresörün gürültüsü ders işlememize izin
vermiyordu.
C) O mavi bakışlardı beni benden alan.
D) insanı hayvandan ayıran en önemli niteliklerdir.
YI
N
D) Bu sıcaklarda soğuk bir duş iyi gelir.
C) hayvandan ayıran en önemli niteliklerdir.
buldurmaya yöneliktir?
YA
4. Aşa€›daki soru cümlelerinden hangisi yüklemi
A) Babaannem bu bereyi kimin için örüyormuş?
8. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde özne, dönüşlülük zamiri (kendi) ile güçlendirilmiştir?
A) Akşam yemeğini kendimiz hazırladık.
B) Su taşımak için kova mı lazım?
B) Radyo ayarlanınca kendiliğinden, otomatik kapanıyor.
C) Gecenin bu saatinde nereden geliyorsunuz?
C) Kaplıcalara gitmeyi biz kendimiz istedik.
D) Dün telefona çıkan küçük kardeşin miydi?
D) Bize katılıp katılmamak sizin kendinizin tercihi.
www.basaranyayin.com
9. Ben Anadolu’yum, acılı, mahzun
14. 1. Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye.
Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç.
2. Boş başak, dik durur.
Yukar›daki dizelerde alt› çizili söz, cümlenin hangi ögesidir?
3. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
A) Yüklem
B) Özne
C) Zarf tamlayıcısı
D) Nesne
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla yüklem bulunmaktadır?
ÖR
NE
KL
ER
İ
4. İyi dost, kara günde belli olur.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10. Aşa€›daki soru cümlelerinden hangisinin cevab› öznedir?
15. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde özne-yüklem
A) – Piste inen bu uçak nereden geliyor?
B) Sen ve arkadaşların akşam bize gelebilirler.
YI
– Görmedim.
A) Bu soruyu ben ve sen birlikte çözeceğiz.
C) Evde bir sen bir de kedi mi kaldınız?
YA
B) – Hasan’› bugün gördün mü?
uyumsuzluğu vardır?
N
– Hollanda’dan.
C) – Türkiye’ye ne ile geleceksiniz?
– Uçakla.
D) Toplantıya sadece Ahmet katılacakmış.
D) – Yemekte ne var?
– Karn›yar›k.
16. Aşa€›daki cümlelerden hangisi temel ögelerden
oluşmuştur?
11. Aşa€›daki cümlelerden hangisinin yüklemi za-
A) Güzel haberi duyunca sevinmiş.
mirdir?
B) Bu küçük kasabada sıkılmış.
A) Dün derste benden başka kim yoktu?
C) Eski bina güçlükle yıkılmış.
B) Dayanacak gücüm kalmad› benim.
D) Kardan kapanan yollar açılmış.
C) Duvar gazetesi ç›karmak iyi fikirdi.
A) Görünen köy k›lavuz istemez.
B) Geçmek bilmiyor zaman.
C) K›z›l›rmak Türkiye’nin en uzun nehridir.
YI
YA
13. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde isim tamlamas› yüklem görevindedir?
A) Öğrenciler sessizce ders dinliyor.
B) Çiçekler ne güzel açmışlar.
C) Çocuklar bahçede top oynuyorlar.
D) Hiç kimse evden dışarı çıkmıyor.
N
D) Çiçek, dal›nda güzeldir.
uyumsuzluğu vardır?
ÖR
sinin öge dizilişi ve öge say›s›yla özdeş olan
cümle aşa€›dakilerden hangisidir?
17. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde özne-yüklem
NE
12. “Çocuk, dünyan›n en büyük saadetidir.” cümle-
KL
ER
İ
D) 8 / A şubesinin s›n›f başkan› benim.
A) Dünya’n›n merkezine inildikçe kara s›cakl›€›
artar.
18. Yiyeceklerimizin büyük bir bölümü de yaz mevsi-
minin ürünleridir.
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaz mevsiminin ürünleri
B) Ufkumuzun genişli€i herkesi şaş›rtt›.
B) Büyük bir bölümü
C) Asitli içecekler diş sa€l›€› aç›s›ndan zararl›.
C) Bir bölümü
D) Orta oyunu ve meddah, ödevimin konusuydu.
D) Yiyeceklerimizin büyük bir bölümü
YARDIMCI ÖGELER (Nesne - Tümleç)
1. 1. Gazeteyi gözlüksüz okuyamıyorum.
ÖR
NE
KL
ER
İ
8. Sınıf TÜRKÇE
TEST 10
5. “Gidece€i yeri kime söylemiş?” cümlesinin cevab›
aşa€›daki ögelerden hangisidir?
YI
N
2. Kaza yerine ambulans çabucak geldi.
A) Özne
B) Nesne
4. Serdar’ın kurnaz olduğunu sen de bilirsin.
C) Yer tamlayıcısı
D) Zarf tamlayıcısı
YA
3. Güneşin yakıcı etkisinden korunuyorlardı.
Yukar›daki cümlelerin hangilerinde zarf tamlayıcısı vard›r?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4
6.
2. “Bakan, kahvehanede halkın derdini dinledi.”
Bu cümlenin öge dizilişi aşa€›dakilerden hangisinde do€ru verilmiştir?
Bu cümlede aşa€›daki ögelerin hangisi yoktur?
A) Belirtili nesne
B) Belirtisiz nesne
A) Özne / yer tamlayıcısı / yüklem
C) Yüklem
D) Zarf tamlayıcısı
B) Özne / zarf tamlayıcısı / nesne / yüklem
C) Özne / yer tamlayıcısı / nesne / yüklem
D) Özne / yüklem
KL
ER
İ
7. “Etin kokusunu al›r almaz ar›lar sofraya doluştu.”
3. 1. Kurban eti ile köpek tavlanmaz.
3. Dostun attığı taş baş yarmaz.
A) Zarf tamlayıcısı / özne / yüklem
4. Etle tırnak arasına girilmez.
B) Zarf tamlayıcısı / özne / yer tamlayıcısı / yüklem
C) 3
D) 4
C) Nesne / zarf tamlayıcısı / özne / yer tamlayıcısı/
yüklem
D) Nesne / özne / yüklem
N
B) 2
ÖR
Yukar›da numaralanm›ş atasözlerinden hangisinin öge say›s› di€erlerinden azd›r?
A) 1
NE
2. Kurt dumanlı havayı sever.
cümlesinin öge dizilişi aşa€›dakilerin hangisinde do€ru s›rayla verilmiştir?
YI
4. “Sen düzenli çalıştıkça başarıların böyle sürüp gi-
YA
decek.”
Bu cümlenin öge dizilişi aşa€›dakilerin hangisinde do€ru verilmiştir?
A) Özne / zarf tamlayıcısı / zarf tamlayıcısı / yüklem
B) Zarf tamlayıcısı / özne / zarf tamlayıcısı / yüklem
C) Özne / yüklem
D) Zarf tamlayıcısı / özne / yüklem
8. (1) Sunucu, Mahmut’u kürsüye davet etti. (2) Mah-
mut, kocaman ellerini koyacak bir yer ararken
konuşmasına başladı. (3) Bir müddet sonra heyecanını yendi, kendini toparladı. (4) Konuşmasının
sonunda da kocaman bir alkışı hak etti.
Bu parçada numaralanm›ş cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A) 1
www.basaranyayin.com
B) 2
C) 3
D) 4
9. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde alt› çizili söz-
15. Aşa€›daki cümlelerden hangisi öge say›s› bak›-
cük yer tamlayıcısı de€ildir?
m›ndan en azd›r?
A) Yalan korkaklar›n işidir.
B) Aklımda güzel bir fikir var.
B) Çalışkan ve başarılı bir çocuktu.
C) Cebimde hiç para kalmadı.
C) Yaylada gün çabuk geçer.
D) Bugün nereye gidiyoruz?
D) Kar lapa lapa ya€›yor.
10. “Kırlangıçlar gökyüzünde çığlık atarak uçuyordu.”
ÖR
NE
KL
E
Rİ
A) Annem 1968’de doğmuş.
16. Gülmek isterdi uzaktan bana bir gölge, niye?
Bu cümlenin ögelerini bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisine gerek yoktur?
YI
N
Tanımazdım onu esmer mi veyahut sarı mı
B) Nasıl?
C) Niçin?
D) Nerede?
Belki bir gün gelerek toplar o mabude diye
Dağıtırdım deli rüzgârda uzun saçlarımı
YA
A) Ne?
Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlükteki yer tamlayıcılarından biri değildir?
11. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde yüklemden
önceki söz grubu yer tamlayıcısı de€ildir?
A) deli rüzgârda
B) uzaktan
C) gölge
D) bana
A) Ülkemize turistler daha çok yaz aylarında geliyor.
B) Aradığın soruların cevabı ders kitabında var.
17. Artık moda uzmanları bile insanın kendine yakışanı
giymesinin en doğru karar olduğunu savunuyorlar.
C) Biraz önce okul servisinden indi.
Bu cümlenin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?
D) Yarın akşam hep birlikte onu karşılamaya gidelim.
A) moda uzmanları
B) en doğru karar olduğunu
12. “Başarmak için her zaman sıkıntıya katlanmalıyız.”
İ
C) insanın kendine yakışanı giymesinin en doğru
karar olduğunu
N
B) Gelir gelmez / seni / sordu.
NE
Bir kuş kafesi gibidir zaman
Rİ
A) K›ş›n / kendine özgü güzellikleri / vard›r.
18. Mahallede esen akşam rüzgârında
KLE
mada yanl›şl›k yap›lm›şt›r?
ÖR
13. Aşa€›daki cümlelerin hangisinde ögeleri ay›r-
D) insanın kendine yakışanı
NE
D) Yüklem
ÖR
C) Nesne
YIN
B) Yer tamlayıcısı
YA
A) Zarf tamlayıcısı
KL
ER
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
Bu dizelerde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B) Yüklem
D) Garsondan / içecek bir şeyler / istedi.
C) Nesne
D) Yer tamlayıcısı
YA
YI
C) Duvarda / el işlemesi bir kilim / as›l›yd›.
14. “Çıkmayan candan ümit kesilmez.”
Bu atasözünün ögeleri aşa€›dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Özne - nesne - yüklem
B) Yer tamlayıcısı - yüklem
C) Zarf tamlayıcısı - nesne - yüklem
D) Özne - yer tamlayıcısı - yüklem
19. O anda yaşanan aksaklıkları ancak sizin tecrübeniz
giderebilir.
Bu cümledeki altı çizili bölüm, içinde geçtiği cümlenin hangi ögesidir?
A) Özne
B) Nesne
C) Yer tamlayıcısı
D) Zarf tamlayıcısı

Benzer belgeler

(FİİLİMSİ)

(FİİLİMSİ) 1. Aşa€›daki deyimlerden hangisi cümlenin anlamı-

Detaylı

Dil ve Anlatım Testleri Bölüm 1 15 Test

Dil ve Anlatım Testleri Bölüm 1 15 Test D) İhtiyar adam keskin bakışlarıyla çevresindekileri korkutuyordu.

Detaylı

TRK7_RF_001_04

TRK7_RF_001_04 B) Özellikle belirttiğim hâlde yine aynı hatayı yapmışsın. C) Senin ne kadar becerikli olduğunu ben de biliyorum. D) İnsan, önüne çıkan fırsatları değerlendirmeyi

Detaylı

Türkçe Kazanım Kavrama Testleri 2015

Türkçe Kazanım Kavrama Testleri 2015 1. Aşa€›daki deyimlerden hangisi cümlenin anlamı-

Detaylı

TRK8_RF_002_03

TRK8_RF_002_03 D) İhtiyar adam keskin bakışlarıyla çevresindekileri korkutuyordu.

Detaylı

TRK7_RF_001_12

TRK7_RF_001_12 aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle-

Detaylı

türkçe ders notları - Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

türkçe ders notları - Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü C) Onlarla arkadaşlığımız yıllarca devam etti.

Detaylı