Kullanıcı Kontrolleri

Transkript

Kullanıcı Kontrolleri
İçindekiler
İçindekiler.........................................1
Kullanım Uyarısı...............................2
Güvenlik Bilgileri..................................2
Önlemler..............................................3
Göz Güvenliği Uyarıları........................5
Ürün Özellikleri....................................5
Giriş..................................................6
Pakete Genel Bakış.............................6
Ürüne Genel Bakış..............................7
Ana Ünite.............................................. 7
Kontrol Paneli....................................... 8
Giriş / Çıkış Bağlantıları........................ 9
Uzaktan Kumanda.............................. 10
Kurulum.......................................... 11
Projektörü Bağlama...........................11
Bilgisayarı/Dizüstünü bağlayın............ 11
Video Kaynaklarına Bağlama............. 12
SEÇENEKLER.................................... 36
SEÇENEKLER | Gelişmiş................ 37
SEÇENEKLER |Lamba Ayarları... 38
Ekler...............................................39
Sorun Giderme..................................39
Lambayı değiştirme...........................44
Uyum Modları....................................46
Bilgisayar Uyumu................................ 46
Video Uyumu...................................... 47
RS232 Komutları ve Protokol İşlev
Listesi.................................................48
RS232 Pin Atamaları.......................... 48
RS232 Protokol İşlev Listesi............... 49
Tavana Montaj Kurulumu...................52
Optoma Global Ofisleri......................53
Yönetmelik & Güvenlik Uyarıları........55
Projektörün Gücünü Açma/Kapatma.13
Projektörün Gücünü Açma.................. 13
Projektörün Gücünü Kapatma............ 14
Uyarı Göstergesi................................. 14
Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama.........15
Projektör Yüksekliğini Ayarlama ........ 15
Projektör Odaklamasını Ayarlama...... 16
Projeksiyon Görüntü Boyutunu Ayarlama.16
Kullanıcı Kontrolleri........................18
Kontrol Paneli ve Uzaktan Kumanda.18
Kontrol Paneli..................................... 18
Uzaktan Kumanda ............................. 19
Ekran üzeri Gösterim Menüleri..........21
Çalıştırma .......................................... 21
Menü Ağacı......................................... 22
Görüntü Modu..................................... 24
GÖRÜNTÜ | Gelişmiş...................... 26
EKRAN............................................... 28
AYAR | Dil........................................... 30
AYAR.................................................. 31
AYAR | Güvenlik............................. 33
AYAR | Sinyal................................... 35
1
Türkçe
Kullanım Uyarısı
Güvenlik Bilgileri
Eşkenar üçgen içerisindeki oklu şimşek işareti, kullanıcıyı, kişilere
elektrik çarpması oluşturmaya yetecek boyutta olabilecek, ürünün kutusu
içerisinde yalıtılmamış “tehlikeli voltaj”ın varlığı hakkında uyarmak üzere
tasarlanmıştır.
Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, kullanıcıyı, cihazın
beraberindeki dokümanlardaki önemli çalıştırma ve bakım (tamir)
talimatlarının varlığı hakkında uyarmak üzere tasarlanmıştır.
UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU
CİHAZI YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. KUTUNUN İÇERİSİNDE
TEHLİKELİ YÜKSEK VOLTAJLAR VARDIR. DOLABI AÇMAYIN. YALNIZCA
YETKİLİ PERSONELE TAMİR ETTİRİN.
B Sınıfı emisyon sınırları
Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada Girişime Neden olan Cihazlar
Yönetmeliklerinin tüm şartlarını karşılamaktadır.
Önemli Güvenlik Talimatı
1.Havalandırma açıklıklarını engellemeyin. Projektörün güvenilir biçimde
çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmadan korunmak için, projektörün
havalandırmanın engellenmediği bir yere kurulması tavsiye edilir.
Örnek olarak, projektörü kalabalık bir kafe masası, sofa, yatak, vb.
Üzerine kurmayın. Projektörü, hava akımını kısıtlayan bir kitap çantası
veya dolabı gibi kapalı yerlere koymayın.
2.Projektörü su veya rutubetin yakınında kullanmayın. Yangın ve/veya
elektrik çarpması riskini azaltmak için, projektörü yağmur veya neme
maruz bırakmayın.
3.Radyatörler, ısıtıcılar, fırınlar veya ısı yayan amplifikatörler gibi ısı
kaynaklarının yanına kurmayın.
4.Yalnızca kuru bez ile temizleyin.
5.Yalnızca üretici tarafından belirtilen eklentiler/aksesuarları kullanın.
6. Fiziksel olarak hasar görmüşse veya kötü kullanılmışsa üniteyi
kullanmayın. Fiziksel hasar/kötü kullanma şunlar olacaktır (fakat
bunlarla sınırlı değildir):
 Ünite düşürülmüştür.
 Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüştür.
 Projektörün üstüne sıvı dökülmüştür.
 Projektör yağmur veya neme maruz kalmıştır.
 Projektörün içine birşey düşmüştür veya içerisinde birşey gevşektir.
Üniteyi kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Kapakları açmak veya
çıkarmak, sizi tehlikeli voltajlar veya diğer tehlikelere maruz bırakabilir.
Lütfen üniteyi tamir için göndermeden önce Optoma’yı arayın.
7.Projektörün içine nesne veya sıvıların girmesine izin vermeyin. Yangın
veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilecek şekilde tehlikeli voltajlara
veya kısa devre yapan parçalara değebilirler.
8.Güvenlikle ilgili işaretler için projektörün kutusuna bakın.
9.Ünite yalnızca uygun servis personeli tarafından tamir edilmelidir.
Türkçe
2
Kullanım Uyarısı
Önlemler
Lütfen bu kullanıcı kılavuzunda tavsiye edilen
tüm uyarılar, önlemler ve bakımı izleyin.
▀■ Uyarı-
Lamba açıkken projektörün merceğinin içine
bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
▀■ Uyarı-
Yangın ve/veya elektrik çarpması riskini azaltmak için,
bu projektörü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
▀■ Uyarı-
Lütfen projektörü açmayın veya sökmeyin, çünkü bu
elektrik çarpmasına yol açabilir.
▀■ Uyarı-
Lambayı yenisiyle değiştirirken, lütfen ünitenin
soğumasına izin verin. 44. ve 45. sayfada açıklanan
talimatları uygulayın.
▀■ Uyarı-
Bu projektör, lambanın ömrünü kendisi algılayacaktır.
Lütfen, uyarı mesajları gösterdiğinde lambayı
değiştirdiğinizden emin olun.
▀■ Uyarı-
Lamba modülünü yenisiyle değiştirdikten sonra, ekran
üzer gösterimdeki “Seçenekler|Lamba Ayarları”
menüsünden “Lamba Sıfırlama” işlevini sıfırlayın (38.
sayfaya bakın).
▀■ Uyarı-
Projektörü kapatırken, lütfen gücü kesmeden önce
soğutma döngüsünün tamamlandığından emin olun.
Projektörün soğuması için 90 saniye bekleyin.
Lamba ömrünün
sonuna ulaştığında,
lamba modülü
▀■ Uyarı-
yenisiyle
değiştirilene
kadar projektör
▀■ Uyarı-
açılmayacaktır.
Lambayı yenisiyle
değiştirmek için 44.
ve 45. sayfadaki
“Lambayı Yenisiyle
▀■ Uyarı-
Değiştirme”
bölümü altındaki
prosedürler listesini
izleyin.
Projektör çalışırken mercek kapağını kullanmayın.
Lamba kullanım ömrünün donuna yaklaşırken şu
mesaj “Lamba Uyarısı: Lamba ömrü bitti.” ekranda
görünecektir. Lambayı en kısa sürede değiştirmek için
yerel satıcınız veya servis merkezi ile irtibat kurun.
Uzaktan kumandanızdaki lazer işaretleyiciye bakmayın
veya kendinizin ya da başkasının gözlerine tutmayın.
Lazer işaretleyici görme kabiliyetine kalıcı derecede
zarar verebilir.
3
Türkçe
Kullanım Uyarısı
Yapın:
 Ürünü temizlemeden önce kapatın ve güç fişini AC prizinden
çekin.
 Ekran muhafazasını temizlemek için hafif deterjanlı yumuşak
kuru bir bez kullanın.
 Ürün uzun süre boyunca kullanılmayacaksa güç fişini AC
prizinden sökün.
Yapmayın:
 Havalandırmaiçin sağlanan ünite üzerindeki yuvaları ve
açıklıkları engellemeyin.
 Üniteyi temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, cilalar veya
çözücüler kullanmayın.
 Aşağıdaki şartlar altında kullanın:
- Aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda.
Ortam oda sıcaklığının 5 - 35°C aralığında olmasını
sağlayın.
Türkçe
4
Bağıl Nem 5 - 35°C, %80 (Maks.)’dir, yoğuşmasız.
- Aşırı toz ve kire duyarlı alanlarda.
- Güçlü bir manyetik alan üreten herhangi bir cihaz yanında.
- Doğrudan güneş ışığında.
Kullanım Uyarısı
Göz Güvenliği Uyarıları
▀■ Daima projektöre doğrudan bakmaktan/gözünüzü doğrultmaktan
kaçının. Işına mümkün olduğunca arkanızı verin.
▀■ Projektör sınıfta kullanıldığında, ekranda birşey göstermeleri
istendiğinde öğrencileri yeterince gözetim altında tutun.
▀■ Lamba gücünü en aza indirgemek için, ortamdaki ışık
seviyesini azaltmak için oda jaluzileri kullanın.
Ürün Özellikleri
▀■ SVGA (800x600) / Doğal çözünürlük
WXGA (1280x800) / Doğal çözünürlük
▀■ HD uyumlu – 1080p destekli
▀■ BrilliantColorTM Teknolojisi
▀■ Güvenlik Çubuğu ve Kensington Kilidi
▀■ RS232 kontrolü
▀■ Hızlı kapatma
▀■ Yerleşik hoparlör
5
Türkçe
Giriş
Pakete Genel Bakış
Aşağıda listelenen tüm parçaların kutuda olduğundan
emin olmak için paketi açın ve kutunun içindekileri
inceleyin. Eğer herhangi bir şey yoksa, lütfen en
yakındaki müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçiniz.
Mercek kapaklı projektör
Güç Kablosu 1,8m
Overscan
HDMI
Her Ülkedeki
farklı uygulamalar
nedeniyle, bazı
bölgelerde farklı
aksesuarlar
bulunabilir.
2 × AAA Pili
Dokümantasyon :
Kullanıcı Kılavuzu

Garanti Kartı

H
ızlı Başlangıç Kartı

WEEE Kartı

(sadece EMEA için)
Türkçe
6
IR Uzaktan Kumanda
VGA Kablosu 1,8m
Giriş
Ürüne Genel Bakış
Ana Ünite
4
1
2
4
5
3
8
7
1.
2.
3.
4.
5.
6
Kontrol Paneli
Odak Halkası
Mercek
IR Alıcıları
Eğim-Ayarlama Ayakları
5
6. Güvenlik Çubuğu
7. Giriş / Çıkış Bağlantıları
8. Güç Soketi
7
Türkçe
Giriş
Kontrol Paneli
1
2
12
3
4
5
6
POW
ER
7
8
1. AV sessiz
2. Menü
3. Kaynak
4. Enter
5. Yeniden-Senk
6. Güç
7. Keystone Düzeltmesi
8. Dört Yönlü Seçme Tuşları
9. Açık/Beklemede LED'i
10.Lamba LED’i
11. Sıcaklık-LED’i
12.IR Alıcısı
Türkçe
8
9
10
11
Giriş
Giriş / Çıkış Bağlantıları
1
2
VGA-IN / YPbPr /
HDMI
6
3
4
5
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO-OUT
RS-232
RCA-L
RCA-R
7
8
9
10
11
1. HDMI Konektörü (Sadece WXGA için)
2. VGA-In/YPbPr/ Konektör
(PC Analog Sinyal/Komponent Video Girişi/HDTV/YPbPr/
Kablosuz Yazılım Kilidi).
3. S-Video Giriş Konektörü
4. Kompozit Video Giriş Konektörü
5. Ses Çıkış Konektörü (3,5mm Mini Jak)
6. Güç Soketi
7. RS-232 Konektörü (9 pimli)
8. Sol RCA Ses Giriş Konektörü
9. Sağ RCA Ses Giriş Konektrörü
10.KensingtonTM Kilitleme Yuvası
11. Güvenlik Çubuğu
9
Türkçe
Giriş
Uzaktan Kumanda
WXGA
1
2
17
3
16
4
15
14
5
Overscan
13
HDMI
12
7
11
8
18
SVGA
10
9
19
Overscan
Contrast
Türkçe
10
6
1. LED Göstergesi
2. Açma/Kapama
3. Dört Yönlü
Seçme Tuşları
4. Yeniden-Senk
5. Ses +/6. Aşırı Tarama
7. AV sessiz
8. Video
9. VGA
10.Dondur
11. S-Video
12.HDMI (Sadece WXGA
için)
13.Parlaklık
14.Menü
15.Anahtar Taşı +/16.Kaynak
17.Giriş
18.Rakamlı tuş takımı
(parola girişi için)
19.Karşıtlık (Sadece SVGA
için)
Kurulum
Projektörü Bağlama
Bilgisayarı/Dizüstünü bağlayın
2
1
4
S-VIDEO
VGA-IN / YPbPr /
HDMI
5
RS-232
6
VIDEO
RCA-L
AUDIO-OUT
RCA-R
R
PS50426E
Her ülkedeki
farklı uygulamalar
nedeniyle, bazı
bölgelerde
farklı aksesuarlar
bulunabilir.
3
(*) İsteğe bağlı
aksesuar
1.������������������������������������������������������������������������������������������������ Güç Kablosu
2.������������������������������������������������������������������������������������� *DVI/HDMI Kablosu
3.����������������������������������������������������������������������������������������������� VGA Kablosu
4.������������������������������������������������������������������������������������������ *RS232 Kablosu
5.���������������������������������������������������������������������������������������*Ses Giriş Kablosu
6.��������������������������������������������������������������������������������������*Ses Çıkış Kablosu
11
Türkçe
Kurulum
Video Kaynaklarına Bağlama
DVD Oynatıcısı, Set üstü
Kutu, HDTV alıcıs
7
S-Video Çıkışı
Kompozit Video Çıkışı
2
4
5
6
7
VIDEO
AUDIO-OUT
3
S-VIDEO
VGA-IN / YPbPr /
1
HDMI
RS-232
RCA-L
Ses Girişi
RCA-R
R
PS50426E
Her ülkedeki farklı
uygulamalar
nedeniyle, bazı
bölgelerde farklı
aksesuarlar
bulunabilir.
(*) İsteğe bağlı
aksesuar
Türkçe
12
1.������������������������������������������������������������������������������������������������ Güç Kablosu
2.�������������������������������������������������������������������������������������������� *HDMI Kablosu
3.��������������������������������� *3 RCA Komponent/HDTV Adaptörüne giden 15-Pim
4.����������������������������������������������������������������������� *3 RCA Komponent Kablosu
5������������������������������������������������������������������������������������������*S-Video Kablosu
6.���������������������������������������������������������������������������� *Kompozit Video Kablosu
7.������������������������������������������������������������������������������� *Ses Kablosu Jakı/RCA
Kurulum
Projektörün Gücünü Açma/Kapatma
Projektörün Gücünü Açma
1. Mercek kapağını çıkarın. 
2. Güç kablosu ve sinyal kablosunu sıkıca takın.
Bağlandığında, AÇIK/BEKLEMEDE LED'i Kehribar
renginde yanar.
3. Projektörün yan tarafındaki veya uzaktan kumanda
üzerindeki “ ” düğmesine basarak lambayı açın. AÇIK/
BEKLEMEDE LED'i artık Yeşil yanacaktır. 
Başlangıç ekranı, yaklaşık 10 saniye içerisinde
gösterilecektir. Projektörü ilk kullandığınızda, tercih ettiğiniz
dili ve güç tasarruf modunu seçmeniz istenecektir.
4. Ekran üzerinde göstermek istediğiniz kaynağınızı
açın ve bağlayın (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, video
oynatıcı, vb.). Projektör, kaynağı otomatik olarak
algılayacaktır. Göstermiyorsa, menü düğmesine basın ve
“SEÇENEKLER" öğesine gidin.
“Kaynak Kilidi”nin “Kapalı” olarak ayarlandığından emin olun.
Birden fazla kaynağı aynı anda bağlarsanız, kontrol
panelindeki “KAYNAK” düğmesine tıklayın veya uzaktan
kumandadaki direk kaynak tuşlarına tıklayarak girişler
arasında geçiş yapın.
2
Güç
POW
ER
İlk önce
projektörü açın ve
daha sonra sinyal
kaynaklarını
seçin.
1
Mercek Kapağı
13
Türkçe
Kurulum
Projektörün Gücünü Kapatma
1. Projektörü kapatmak için uzaktan kumandadaki
veya denetim panelindeki “ ” düğmesine basın.
Aşağıdaki mesaj ekranda gösterilecektir.
Onaylamak için “ ” düğmesine tekrar basın; aksi takdirde
mesaj 15 saniye sonra kaybolacaktır. “ ” düğmesine
ikinci kez bastığınızda, projektör zamanlayıcı gösterecek
ve kapanacaktır.
2. Soğutma fanları soğutma devri için yaklaşık 10 saniye
çalışmaya devam eder ve AÇIK/BEKLEMEDE LED'i Yeşil
Renkte Yanıp Söner. AÇIK/BEKLEMEDE LED'i Kehribar
renginde sürekli olarak yandığında, projektör bekleme
moduna girmiştir.
Projektörü yeniden açmak isterseniz, projektörün soğutma
döngüsünü tamamlayıp bekleme moduna girmesini
beklemelisiniz. Bekleme moduna girdiğinde, projektörü
yeniden başlatmak için yalnızca “ ” düğmesine basın.
3. Güç kablosunu elektrik fişi ve projektörden sökün.
4. Kapatma işleminin hemen ardından projektörü açmayın.
Uyarı Göstergesi
Uyarı göstergeleri (aşağıya bakınız) yandığında, projektör
otomatik olarak kapanacaktır:
Projektör
bu belirtileri
gösterirse
en yakın servis
merkezi ile
irtibat kurun.
Daha fazla bilgi
için 53. ve 54.
sayfaya bakın.
Türkçe
14
 “LAMBA” LED gösterge kırmızı renkte yanar ve “Açık/
Beklemede” göstergesi kehribar renkte yanıp sönerse.
 “SICAKLIK” LED gösterge kırmızı renkte yanar ve “Açık/
Beklemede” göstergesi kehribar renkte yanıp sönerse. Bu,
projektörün aşırı ısındığını gösterir. Normal koşullar altında,
projektör tekrar açılabilir.
 “SICAKLIK” LED gösterge kırmızı renkte yanıp söner ve
“Açık/Beklemede”
göstergesi kehribar renkte yanıp sönerse.
Güç kablosunu projektörden çıkarıp 30 saniye bekleyin ve
tekrar deneyin. Uyarı göstergesi tekrar yanarsa, yardım için
lütfen en yakın servis merkezinizle temasa geçin.
Kurulum
Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama
Projektör Yüksekliğini Ayarlama
Projektör, görüntü yüksekliğini ayarlamak için yükseltici
ayaklar ile donatılmıştır.
1.Projektörün alt tarafında bulunan ayarlamak istediğiniz
ayarlanabilir ayağı bulun.
2. Projektörü indirmek veya kaldırmak için ayarlanabilir
halkaları saat yönünde/saat yönünün tersine döndürün.
Gerekiyorsa diğer ayakta da aynı işlemi tekrarlayın.
Eğim-Ayarlama Ayakları
Eğim-Ayarlama Halkası
15
Türkçe
Kurulum
Projektör Odaklamasını Ayarlama
Görüntüyü odaklamak için görüntü netleşinceye kadar odaklama halkasını çevirin.
SVGA serisi: Projektör 1,64 – 18,05 fit (0,5 – 5,5 metre) mesafede odaklama yapabilir.
WXGA serisi: Projektör 1,64 – 16,40fit (0,5 – 5,0 metre) mesafede odaklama yapabilir.
Odak Halkası
Projeksiyon Görüntü Boyutunu Ayarlama
SVGA serisi: Projeksiyon Görüntüsü Boyutu 27,3” – 300,0”
(0,7 – 7,6 metre).
SVGA serisi: Projeksiyon Görüntüsü Boyutu 34,0” – 322,0”
Kö
şe
de
nk
öş
ey
e
Yükseklik
(0,8 – 8,2 metre).
SVGA
Genişlik
27,1"
(68,8cm)
54,1"
(137,5cm)
135,3"
(343,8cm)
189,5"
(481,3cm)
243,6"
(618,8cm)
297,8"
(756,3cm)
Hd
1,64'(0,50m)
3,28'(1,00m)
8,20'(2,50m)
11,48'(3,50m)
14,76'(4,50m)
18,05'(5,50m)
Türkçe
16
Kurulum
Ekran
(Köşeden
köşeye)
Ekran Boyut
(GxY)
27,1”
54,1”
135,3”
189,5”
243,6”
297,8”
(68,8cm)
(137,5cm)
(343,8cm)
(481,3cm)
(618,8cm)
(756,3cm)
21,7” x 16,3”
43,3” x 32,5”
108,2” x 81,2”
151,6” x 113,7”
194,9” x 146,2”
238,2” x 178,7”
55,0 x 41,3cm 110,0 x 82,5cm 275,0 x 206,3cm 385,0 x 288,8cm 495,0 x 371,3cm 605,0 x 453,8cm
Hd
2,44” (6,2cm)
Uzaklık
4,87” (12,4cm) 12,18” (30,9cm) 17,06” (43,3cm) 21,92” (55,7cm) 26,80” (68,1cm)
1,64’ (0,50m) 3,28’ (1,00m)
8,20’ (2,50m)
11,48’ (3,50m) 14,76’ (4,50m)
18,05’ (5,5m)
Bu tablo, yalnızca kullanıcı referansı içindir.
Kö
şe
de
nk
öş
ey
e
Yükseklik
WXGA
Genişlik
32,2"
(81,9cm)
64,5"
(163,8cm)
161,2"
(409,5cm)
225,7"
(573,2cm)
322,4"
(818,9cm)
290,2"
(737,0cm)
Hd
1,64'(0,50m)
3,28'(1,00m)
8,20'(2,50m)
11,48'(3,50m)
14,76'(4,50m)
16,40'(5,00m)
Ekran
(Köşeden
köşeye)
Ekran Boyut
(GxY)
Hd
Uzaklık
32,2”
64,5”
161,2”
225,7”
290,2”
322,4”
(81,9cm)
(163,8cm)
(409,5cm)
(573,2cm)
(737,0cm)
(818,9cm)
27,3” x 17,1”
54,7” x 34,2”
136,7” x 85,4”
191,4” x 119,6”
246,1” x 153,8”
273,4” x 170,9”
69,5 x 43,4cm 138,9 x 86,8cm 347,3 x 217,0cm 486,1 x 303,8cm 625,0 x 390,6cm 694,4 x 434,0cm
2,12” (5,4cm)
4,24” (10,8cm) 10,59” (26,9cm) 14,83” (37,7cm) 19,07” (48,4cm) 21,19” (53,8cm)
1,64’ (0,50m) 3,28’ (1,00m)
8,20’ (2,50m)
11,48’ (3,50m) 14,76’ (4,50m) 16,40’ (5,00m)
Bu tablo, yalnızca kullanıcı referansı içindir.
17
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
Kontrol Paneli ve Uzaktan Kumanda
Kontrol Paneli
POW
ER
Kontrol Panelinin Kullanılması
Türkçe
18
Güç
13. ve 14. sayfadaki “Projektörün Gücünü Açma/
Kapama” bölümüne bakın.
TEKRARSENK
Projektörü otomatik olarak giriş kaynağına
senkronize eder.
Enter
Öğe seçiminizi onaylar.
KAYNAK
“KAYNAK”a basarak bir giriş sinyali seçin.
Menü
“Menü” düğmesine basarak ekran üstü kumanda
(OSD) menüsünü başlatın. OSD'den çıkmak için
“Menü”ye tekrar basın.
AV sessiz
Ses ve videoyu anlık olarak kapatır/açar.
Dört Yönlü Seçme
Tuşları
Öğeleri seçmek ve seçiminize ayarlamalar yapmak
için
tuşlarını kullanın.
Anahtar Taşı
tuşunu kullanarak projektörün eğilmesinin
sebep olduğu görüntü bozulmasını ayarlayın. (±40
derece)
Lamba LED'i
Projektörün lamba durumunu gösterir.
Sıcaklık-LED’i
Projektörün sıcaklık durumunu gösterir.
AÇIK/
BEKLEMEDE
LED'i
Projektörün durumunu gösterir.
Kullanıcı Kontrolleri
Uzaktan Kumanda
Uzaktan Kumandayı Kullanma
WXGA
Overscan
HDMI
SVGA
Overscan
Güç
13. ve 14. sayfadaki “Projektörün Gücünü
Açma/Kapama” bölümüne bakın.
Karşıtlık
Görüntü karşıtlığını ayarlar. (Sadece SVGA
için)
L Düğmesi
İşlevsiz.
R Düğmesi
İşlevsiz.
Sayfa +
İşlevsiz.
Sayfa -
İşlevsiz.
Giriş
Öğe seçiminizi onaylar.
Kaynak
“Kaynak”a basarak bir giriş sinyali seçin.
Tekrar-SENK
Projektörü otomatik olarak giriş kaynağına
senkronize eder.
Dört Yönlü Seçme
Tuşları
Öğeleri seçmek ve seçiminize ayarlamalar
yapmak için
tuşlarını kullanın.
Anahtar Taşı +/-
Projektörün eğilmesinin sebep olduğu
görüntü bozulmasını ayarlayın.
Ses +/-
Sesi artırmak / azaltmak için ayarlayın.
Parlaklık
Görüntünün parlaklığını ayarlar.
Menü
“Menü” düğmesine basarak ekran üstü
kumanda (OSD) menüsünü başlatın.
OSD'den çıkmak için tekrar “Menü” öğesine
basın.
Aşırı Tarama
Gösterilecek görüntünün her bir kenarında
birkaç piksel maskeler. Görüntü kaynağında
ekran görüntüsünün kenerına yakın parazit
varsa ayarlamak içni bu işlevi kullanın.
Contrast
19
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
Uzaktan Kumandayı Kullanma
Türkçe
20
HDMI
HDMI kaynağını seçmek için “HDMI”
düğmesine basın. (Sadece WXGA için)
Dondur
“Dondur”a basarak ekran görüntüsünü
duraklatın.
Bu düğmeye tekrar basarak kilidi açın.
AV sessiz
Ses ve videoyu anlık olarak kapatır/açar.
S-Video
“S-Video” tuşuna basarak S-Video
kaynağını seçin.
VGA
“VGA”ya basarak VGA kaynaklarını seçin.
Video
Kompozit video kaynağını seçmek için
“Video” öğesine basın.
Kullanıcı Kontrolleri
Ekran üzeri Gösterim Menüleri
Projektör, görüntü ayarları yapmanız ve ayarları değiştirmenize
imkan veren çok dilli Ekran üzeri Gösterim menülerine sahiptir.
Projektör, kaynağı otomatik olarak algılayacaktır.
Çalıştırma
1. OSD menüsünü açmak için, Uzaktan Kumanda veya Projektör
Tuş takımı üzerindeki “Menü” öğesine basın.
2. OSD gösterildiğinde, ana menüden herhangi bir öğe seçmek için
tuşlarını kullanın. Belirli bir sayfada bir seçim yaparken, alt
menüye girmek için
öğesi veya “Enter” tuşuna basın.
3. İstenilen öğeyi seçmek için
tuşlarını kullanın ve
tuşuyla
ayarları yapın.
4. Alt menüde ayarlanacak sonraki öğeyi seçin ve yukarıda
açıklandığı gibi ayarlayın.
5. Onaylamak için “Enter” öğesine basın ve ekran ana menüye geri
dönecektir.
6. Çıkmak için tekrar “MENÜ” öğesine basın. OSD menüsü
kapanacak ve projektör yeni ayarları otomatik olarak kaydedecektir.
Ana Menü
Alt Menü
Ayarlar
21
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
Menü Ağacı
Main Menu
Sub Menu
Image
Mode
#1
#1
Settings
Cinema / Bright / Presentation / Game /
Blackboard / Classroom / User / 3D
Contrast
Brightness
Color
Tint
Sharpness
Advanced
BrilliantColor™
Gamma
Color Temp.
Color Setting
0-10
Film / Video / Graphics / Standard
Warm / Medium / Cold
Red Gain / Green Gain / Blue Gain / Red
Bias / Green Bias / Blue Bias / Reset / Exit
AUTO / RGB / YCbCr
VGA / Video / S-Video / HDMI
Color Space
Input Source
Exit
Format
Display
#2
#3
Overscan
EdgeMask
V Image Shift
V Keystone
3D
#4
3D Mode
3D Sync. Invert
Language
Setup
Projection
Menu Location
Security
#5
Signal
Projector ID
Mute
Volume
Wireless
Türkçe
22
Security
Timer-Month
Timer-Day
Timer-Hour
Change Password
Exit
Automatic
Phase (VGA)
Frequency (VGA)
H. Position (VGA)
V. Position (VGA)
Exit
4:3 / 16:9-1 / 16:9-II / Native / AUTO
4:3 / 16:9 / 16:10 / Native / AUTO
-10 ~ +40
0~10
-50 ~ +50
-40 ~ +40
Off / DLP-Link / IR
On / Off
English / Deutsch / Français / Italiano /
Español / Português / Svenska /
Nederlands / Norsk/Dansk / Polski /
Русский / ελληνικά / Magyar / Čeština /
‫ ﻋﺮﺑﻲ‬/ ᜗᧯խ֮ / 亞᫿խ֮ / ֲ‫ء‬፿ /
ᾂ᝖᱑ / Türkçe
Front / Front-Ceiling / Rear / Rear-Ceiling
(ICONS)
Top-Left / Top-Right / Center / Bottom-Left
/ Bottom-Right (ICONS)
On / Off
0-12
0-30
0-24
Enable / Disable
00~99
On / Off
0~10
On / Off
Kullanıcı Kontrolleri
Main Menu
Sub Menu
Options
Source Lock
High Altitude
Information Hide
Keypad Lock
Background Color
Test Pattern
Advanced
Lamp Settings
Reset
Settings
Direct Power On
Auto Power Off (min.)
Sleep Timer (min.)
Exit
Lamp Hour
Lamp Reminder
Brightness Mode
Lamp Reset
Exit
On / Off
On / Off
On / Off
On / Off
Black / Red / Blue / Green / White
None / Grid / White Pattern
On / Off
0-180
0-995
On / Off
STD/Bright
Yes/No
Lütfen ekran göstergesi (OSD) menülerinin seçilen sinyal türü ve
kullandığınız modele göre değiştiğini unutmayın.
(#1) “Renk” ve “Renk Tonu” yalnızca Video modunda desteklenmektedir.
(#2) Sadece WXGA için.
(#3) Sadece WXGA için.
(#4) “3D Senk Dön.” sadece DLP Bağlantısı etkinleştirildiğinde mümkündür.
(#5) “Sinyal” yalnızca Analog VGA (RGB) sinyalinde desteklenmektedir.
23
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
Görüntü
Modu
Görüntü Modu
Çeşitli görüntü tipleri için optimize edilen birçok fabrika önayarı
vardır.
Sunum: PC girişinden iyi renk ve parlaklık.
Parlak: PC girişinden maksimum parlaklık.
Sinema: Ev sineması için.
Oyun: Oyun modu için
Kara tahta: Kara tahtaya (yeşil) yansıtırken optimum renk
ayarlarını elde etmek için bu mod seçilmelidir.
Sınıf: Bu mod bir sınıfta yansıtma yapmak için önerilir.
Kullanıcı: Kullanıcı ayarları.
Üç boyut: Bu modun varsayılan ilk ayarı DLP-Linkidir. Kullanıcı
tarafından üç boyutta yapılacak herhangi bir ileri ayar ileride
kullanılmak üzere bu modda kaydedilecektir.
Karşıtlık
Karşıtlık, resmin en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkın
derecesini kontrol eder.
 tuşuna basarak kontrastı düşürün.
 tuşuna basarak kontrastı artırın.
Parlaklık
Görüntünün parlaklığını ayarlar.
Türkçe
24
 tuşuna basarak görüntüyü koyulaştırın.
 tuşuna basarak görüntünün rengini açın.
Kullanıcı Kontrolleri
Renk
Video görüntüsünü siyah beyazdan tam doygun renge kadar ayarlar.
Görüntü doygunluğunu azaltmak için tuşuna basın.
Görüntü doygunluğunu artırmak için tuşuna basın.
Renk Tonu
“Renk” ve “Renk
Tonu” yalnızca
Video modunda
desteklenmektedir.
Kırmızı ve yeşilin renk dengesini ayarlar.
 tuşuna basarak görüntüdeki yeşil miktarını artırın.
 tuşuna basarak görüntüdeki kırmızı miktarını artırın.
Netlik
Görüntünün netliğini ayarlar.
 tuşuna basarak netliği düşürün.
 tuşuna basarak netliği artırın.
25
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
GÖRÜNTÜ | Gelişmiş
BrilliantColor™
Bu ayarlanabilir öğe yeni renk işleme algoritmasını ve sistem
seviyesi artışlarını kullanarak resimde gerçek, daha canlı renkler
sağlarken daha yüksek parlaklığı etkin hale getirir. Aralık “0”
ile “10” arasındadır. Güçlü gelişmiş görüntü tercih ediyorsanız,
maksimum ayara doğru ayarlama yapın. Daha yumuşak, doğal
görüntü elde etmek için minimum ayara doğru ayarlama yapın.
Degamma
Bu, girişiniz için en iyi resim kalitesi almanızı sağlamak üzere
ince ayarı yapılan degama tablosunu seçmenize olanak sağlar.
Film: ev sineması için.
Video: video veya TV kaynağı için.
Grafik: görüntü kaynağı için.
STD: PC veya bilgisayar kaynağı için.
Renk Isısı
Renk sıcaklığını ayarlayın. Soğuk havalarda, ekran daha soğuk
görünür; sıcak havalarda, ekran daha sıcak görünür.
Türkçe
26
Kullanıcı Kontrolleri
Renk ayarları
Öğeyi seçmek için aşağıdaki gibi menünün yanındaki
tuşuna
basın ve ardından
veya
tuşunu kullanın. Parlaklık (Kazanç)
ve karşıtlık (Eğilim) için Kırmızı, Yeşil veya Maviyi seçmek üzere
veya tuşunu kullanın.
Renk Düzlemi
AUTO, RGB veya YUV’den uygun bir renk matrisi tipi seçer.
Giriş Kaynağı
Bu seçeneği kullanarak giriş kaynaklarını etkinleştirin / engelleyin.
tuşuna basarak alt menüye girin ve istediğiniz kaynağı
seçin. Seçimi sonlandırmak için “Enter” tuşuna basın. Projektör,
seçilmeyen girişleri aramayacaktır.
27
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
EKRAN
Biçim
İstediğiniz en/boy oranını seçmek için bu işlevi kullanın.
SVGA
4:3: Bu biçim 4×3 giriş kaynakları içindir.
16:9-I: Bu biçim HDTV gibi 16×9 giriş kaynakları ve DVD
geliştirilmiş Geniş Ekran TV içindir. (576i/p)
16:9-II: Bu biçim HDTV gibi 16×9 giriş kaynakları ve DVD
geliştirilmiş Geniş Ekran TV içindir. (480i/p)
 Doğal: Bu biçim, hiç ölçekleme olmaksızın orijinal görüntüyü
gösterir.
OTO: Uygun ekran biçimini otomatik olarak seçer.
Türkçe
28
En/Boy oranı
(kaynak algılandı)
Görüntüye yeniden boyutlandır
4:3
800 x 600 merkezi
16:9-I
800 x 450 merkezi
16:9-II
854 x 480 merkezi,
yalnızca 800 x 480 ekran
Doğal
Piksel çözünürlüğünü değil,
doğal değişikliğin görüntüsünü
yukarıdaki tanımda yeniden
boyutlandırın.
SVGA modeli
Kullanıcı Kontrolleri
WXGA
4:3: Bu biçim 4×3 giriş kaynakları içindir.
16:9: Bu biçim HDTV gibi 16×9 giriş kaynakları ve DVD
geliştirilmiş Geniş Ekran TV içindir.
16:10: Bu biçim geniş ekran dizüstü bilgisayarlar gibi 16x10 giriş
kaynakları içindir.
Doğal: Bu biçim, hiç ölçekleme olmaksızın orijinal görüntüyü
gösterir.
OTO: Uygun ekran biçimini otomatik olarak seçer.
En/Boy oranı
(kaynak algılandı)
Görüntüye yeniden boyutlandır
4:3
1067 x 800 merkezi
16:9
1280 x 720 merkezi
WXGA modeli
16:10
1280 x 800 merkezi
Doğal
Piksel çözünürlüğünü değil,
doğal değişikliğin görüntüsünü
yukarıdaki tanımda yeniden
boyutlandırın.
Aşırı Tarama
Her bir G/Ç farklı
“Aşırı tarama”
ayarına sahiptir.
Aşırı tarama işlevi video görüntüsündeki paraziti kaldırır. Video
kaynağının kenarındaki video şifreleme parazitini kaldırmak için
görüntüyü aşırı tarayın.
“Aşırı tarama”
ve “Kenar
Maskelemesi” aynı
anda çalışmaz.
Kenar Maskelemesi
Görüntünün boyutunu azaltmak için tuşuna basın.
Projeksiyon ekranındaki görüntüyü büyütmek için tuşuna basın.
Dikey Gör. Kaydır
Yansıtılan görüntüyü dikey olarak kaydırır.
Dikey Anahtar Taşı
Görüntü distorsiyonunu dikey olarak ayarlamak için veya
tuşuna basın. Görüntü ikiz kenar yamuk şeklinde görünürse, bu
seçenek görüntüyü dikdörtgen yapmaya yardımcı olabilir.
29
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
AYAR | Dil
Üç Boyut Modu
“IR” seçenekleri
modele göre farklılık
gösterebilir.
“3D Senk Dön.”
yalnızca DLPLinki moduyla
kullanılabilir.
Türkçe
30
Kapalı: “Kapalı”yı seçerek Üç Boyut görüntüleri için Üç Boyut
ayarlarını kapatır.
DLP Linki: “DLP Linki”ni serçerek DLP Linki 3D görüntüleri için
optimize edilen ayarları kullanın.
IR: “IR”ı seçerek IR tabanlı Üç Boyutlu gözlük kullanın.
3D Senk Dön.
Sol ve sağ çerçeve içeriklerini dönüştürmek için “Açık”’a basın.
Varsayılan çerçeve içerikleri için “Kapalı”’ya basın.
Kullanıcı Kontrolleri
AYAR
Dil
Çok dilli OSD menüsünü seçin. Tercih ettiğiniz dili seçmek için
veya öğesine altmenüden basın ve daha sonra
or
veya
tuşunu kullanın. Seçimi sonlandırmak için “Enter” tuşuna basın.
Arka-Masaüstü ve
Arka-Tavan, yarı
şeffaf bir ekran ile
kullanılacaktır.
Projeksiyon

Ön-Masaüstü
Bu, varsayılan seçimdir. Görüntü, ekrana düz biçimde yansıtılır.

Arka-Masaüstü
Seçildiğinde, görüntü ters çevrilmiş olarak görünür.

Ön-Tavan
Seçildiğinde, görüntü baş aşağı olarak görünecektir.
31
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri

Arka-Tavan
Seçildiğinde, görüntü baş aşağı ve ters olarak görünecektir.
“Kablosuz” yalnızca
VGA konektörüyle
çalışır.
U
yarı��������
: Kablosuz açıldığında
bağlanırsa Kablolu
VGA çalışmaz ve
projektör kapanabilir.
Menü Konumu
Görüntü ekranı üzerindeki menü yerini seçin.
Projektör Kimliği
Kod tanımı menü tarafından ayarlanabilir (0~99 aralığı) ve
kullanıcının RS232 ile bireysel projektörü kontrol etmesine olanak
sağlar. RS232 komutlarının tam listesi için sayfa 48'e bakınız.
Sessiz
Sessiz'i açmak için “Açık”ı seçin.
Sessiz'i kapatmak için “Kapalı”yı seçin.
Projektörde kablosuz işlevini kullanmak için isteğe bağlı
kablosuz donanım
kilidi kullanılması
gerekir.
Ses
 tuşuna basarak sesi azaltın.
 tuşuna basarak sesi artırın.
Kablosuz
Kablosuz'u açmak için “Açık”ı seçin.
Türkçe
32
Kullanıcı Kontrolleri
AYAR | Güvenlik
Güvenlik
Açık: “ Açık”ı seçerek projektörü açacağınızda güvenlik
doğrulamasını kullanın.
Kapalı: “Kapalı”yı seçerek parola doğrulaması olmadan
projektörü açabileceksiniz.
Güvenlik Zamanlayıcısı

Geçiş-kodu
varsayılan değeri
“1234”'dür (ilk kez).
Projektörün kullanabileceği saat miktarını ayarlamak için zaman
(Ay/Gün/Saat) işlevini seçebilirsiniz. Bu zaman geldiğinde parolayı
tekrar girmeniz istenecektir.
Şifreyi Değiştir
İlk kez:
1. “
” tuşuna basarak parolayı ayarlayın.
2. Parolada 4 hane bulunmalıdır.
3. Uzaktan kumandadaki rakam düğmesini kullanarak yeni
parolanızı girin ve ardından “ ” tuşuna basarak parolanızı
onaylayın.
Şifreyi Değiştir:
1. “
” tuşuna basarak eski parolanızı girin.
2. Rakam tuşlarını kullanarak güncel parolanızı girin ve
ardından “ ” tuşuna basarak onaylayın.
3. Uzaktan kumandadaki rakam tuşlarını kullanarak yeni
parolanızı (4 hane uzunluğunda) girin, ardından “ ” tuşuna
basarak onaylayın.
33
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
4. Yeni parolayı tekrar girin ve “
” tuşuna basarak onaylayın.
3 defa yanlış parola girilirse, projektör otomatik olarak kapanır.
Parolanızı unuttuysanız, lütfen destek almak için bölgenizdeki
ofis ile irtibata geçin.
Türkçe
34
Kullanıcı Kontrolleri
AYAR | Sinyal
“Sinyal” yalnızca
Analog VGA
(RGB) sinyalinde
desteklenmektedir.
Oto
Sinyali otomatik olarak seçer. Bu işlevi kullanırsanız, Faz, frekans
öğeleri gri olur ve Sinyal otomatik değilse, faz, frekans öğeleri
kullanıcının manüel olarak ayarlaması için gösterilir ve bir daha
sefere kullanmak için ayarlara kaydedilir, projektör kapanıp tekrar
açılır.
Faz
Ekranın sinyal zamanlamasını grafik kartı ile senkronize eder. Eğer
görüntü dengesiz görünüyorsa ya da titriyorsa, bunu düzeltmek
için bu işlevi kullanın.
Frekans
Bilgisayarın grafik kartının frekansı ile uyması için görüntü veri
frekansını değiştirir. Bu işlevi yalnızca görüntü dikey titriyorsa kullanın.
Yatay Konum
 tuşuna basarak görüntüyü sola hareket ettirin.
 tuşuna basarak görüntüyü sağa hareket ettirin.
Dikey Konum
 tuşuna basarak görüntüyü aşağı hareket ettirin.
 tuşuna basarak görüntüyü yukarı hareket ettirin.
35
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
SEÇENEKLER
Kaynak Kilidi
Açık: Projektör yalnızca o anki giriş bağlantısını arar.
Kapalı: Güncel giriş sinyali kaybedilirse projektör diğer sinyalleri
arayacaktır.
Yüksek Rakım
“Açık” seçildiğinde, fanlar daha hızlı dönecektir. Bu özellik
atmosferin ince olduğu yüksek rakımlı yerlerde kullanışlıdır.
Bilgi Gizleme
Açık: Bilgi mesajlarını gizlemek için “Açık”ı seçin.
Kapalı: “Kapalı”yı seçerek “arıyor” mesajını gösterin.
Tuştakımı Kilidi

Tuş takımı kilidini
kapatmak için
projektörün en
üstündeki “Enter”
tuşuna 5 saniye
basılı tutun.
Tuş takımı işlevi “Açık” iken, kontrol paneli kilitlenecektir, ancak
projektör uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir. “Kapalı”yı seçerek
kontrol panelini tekrar kullanabileceksiniz.
Arkaplan Rengi
Bu özelliği kullanarak sinyal verilemediğinde “Siyah”, “Kırmızı”,
“Mavi”, “Yeşil” veya “Beyaz” renk ekran gösterin.
Test Deseni
Bir test deseni gösterin. Kılavuz, Beyaz desen ve Hiçbiri vardır.
Sıfırla
“Evet”i seçerek tüm menülerdeki ekran parametrelerini fabrika
varsayılan ayarlarına getirin.
Türkçe
36
Kullanıcı Kontrolleri
SEÇENEKLER |
Gelişmiş
Direkt Açılma
“Açık”ı seçerek Doğrudan Güç modunu etkinleştirin. AC gücü
verildiğinde projektör otomatik olarak açılacaktır, projektörün
kontrol panelindeki ya da uzaktan kumandadaki “ ” düğmesine
basmaya gerek yoktur.
Otomatik Kapama (dak)
Zamanlayıcı geri sayım aralığını ayarlar. Projektöre gönderilen bir
sinyal olmadığında geri sayım zamanlayıcısı başlayacaktır. Geri
sayım bittiğinde projektör otomatik olarak kapanacaktır (dakika
olarak).
Uyku Zamanlayıcısı (dak)
Zamanlayıcı geri sayım aralığını ayarlar. Projektöre sinyal
gönderilsin ya da gönderilmesin geri sayım zamanlayıcısı
başlayacaktır. Geri sayım bittiğinde projektör otomatik olarak
kapanacaktır (dakika olarak).
37
Türkçe
Kullanıcı Kontrolleri
SEÇENEKLER |
Lamba Ayarları
Lamba Zamanı
Yansıtma zamanını gösterir.
Lamba Hatırlatıcı
Lambayı değiştirme mesajı gösterildiğinde, uyarı mesajını
göstermek veya gizlemek için bu işlevi seçin.
Mesaj, önerilen lamba değiştirmenin 30 saat öncesinde
görünecektir.
Parlaklık Modu

Çalışma sırasında
ortam sıcaklığı
35°C üzerinde
olduğunda,
projektör STD'ye
otomatik olarak
geçecektir.
Türkçe
38
STD: “STD”yi seçerek projektör lambasını karartın, bu durum
güç tüketimini düşürecek ve lamba ömrünü artıracaktır.
PARLAK: Parlaklığı arttırmak için “PARLAK” öğesini seçin.
Lamba Sıfırlama
Lambayı değiştirdikten sonra saat sayacı saatini sıfırlayın.
Ekler
Sorun Giderme
Projektörünüzle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız,
lütfen aşağıdaki bilgilere bakın. Sorun devam
ederse, lütfen yerel satıcınız veya servis merkezi ile
irtibat kurun.
Ekranda hiç görüntü görünmez
Tüm kablolar ve güç bağlantılarının, “Kurulum” bölümünde
açıklandığı gibi doğru ve sağlam biçimde takıldığından emin olun.
Konnektörlerin tüm pinlerinin bükülmüş veya kırılmış olmadığından
emin olun.
Projeksiyon lambasının sağlam biçimde takılıp takılmadığını
kontrol edin. Lütfen“Lambayı Değiştirme” bölümüne bakın.
Mercek kapağını çıkardığınızdan ve projektörün açıldığından
emin olun.
“AV sessiz” özelliğinin açık olduğundan emin olun.
Kısmi, kaydırma veya yanlış gösterilen görüntü
 Uzaktan kumandadaki “Yeniden-Senk” tuşuna basın.
Bir PC kullanıyorsanız:
Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7 için:
1. “Bilgisayarım” simgesini, “Kontrol Paneli” klasörünü açın ve
ardından “Ekran” simgesine çift tıklayın.
2. “Ayarlar” sekmesini seçin.
3. Ekran çözünürlük ayarınızın UXGA (1600 x 1200) değerine eşit
veya daha düşük olduğunu doğrulayın.
4. “Gelişmiş Özellikler” düğmesine tıklayın.
Projektör tüm görüntüyü göstermiyorsa, kullandığınız monitör
ekranını da değiştirmeniz gerekecektir. Şu adımlara bakınız.
5. Çözünürlük ayarınızın UXGA (1600 x 1200) değerine eşit veya
daha düşük olduğunu doğrulayın.
6. "Monitör" sekmesinde bulunan “Değiştir” düğmesini seçin.
39
Türkçe
Ekler
7. “Tüm aygıtları göster”e tıklayın. Ardından SP kutusu altındaki
“Standart monitör türleri”ni seçin; “Modeller” kutusu altından
istediğiniz çözünürlük modunu seçin.
8. Monitör ekranı çözünürlük ayarınızın UXGA (1600 x 1200)
değerine eşit veya daha düşük olduğunu doğrulayın.
Bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız:
1. İlk önce yukarıdaki adımları izleyerek bilgisayarın
çözünürlüğünü ayarlayın.
2. Dizüstünden projektöre sinyal göndermek için dizüstü
bilgisayarınızın üretici firması için aşağıda listelenenilgili tuşlara
basın. Örnek: [Fn]+[F4]
Acer  [Fn]+[F5]
Asus  [Fn]+[F8]
Dell  [Fn]+[F8]
Gateway  [Fn]+[F4]
IBM/Lenovo 
HP/Compaq 
NEC 
Toshiba 
[Fn]+[F7]
[Fn]+[F4]
[Fn]+[F3]
[Fn]+[F5]
Mac Apple:
Sistem Tercihi  Ekran  Düzenlemesi  Ayna ekran
Çözünürlüğü değiştirirken zorluk yaşarsanız ya da monitörünüz
donarsa, projektör de dahil olmak üzere tüm ekipmanı yeniden
başlatın.
Dizüstü ya da PowerBook bilgisayarın ekranı sunumunuzu
göstermiyor
Bir Dizüstü Bilgisayar kullanıyorsanız
Bazı dizüstü bilgisayarlar ikinci bir aygıt kullanımda iken kendi
ekranlarını engelleyebilirler. Herbirinin farklı bir yeniden
etkinleştirme yöntemi vardır. Ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızın
elkitabına bakınız.
Görüntü dengede değil veya titriyor
“Faz”ı kullanarak bunu düzeltin. Daha fazla bilgi için 35. sayfaya
bakın.
Bilgisayarınızdaki
monitör renk ayarını değiştirin.

Görüntüde dikey titreyen çizgiler var
“Frekans”ı kullanarak bir ayar yapın. Daha fazla bilgi için 35.
sayfaya bakın.
Türkçe
40
Grafik kartınızı kontrol eidn ve ekran modunu yeniden
yapılandırarak projektör ile uyumlu hale getirin.
Ekler
Görüntü odak dışında
Mercek kapağının çıkarıldığından emin olun.
Projektör merceği üzerindeki Odak Ringini ayarlayın.
Projektör ekranının gerekli mesafede olduğundan emin olun. Bkz.
Sayfa 16.
16:9 DVD başlığını gösterirken görüntü uzatılır
Anamorfik DVD veya 16:9 DVD oynatıyorsanız, projektör görüntü
modu OSD'de 16:9 olarak ayarlandığında projektör en iyi
görüntüyü gösterir.
4:3 biçimindeki DVD başlığını oynatırsanız, lütfen projektör
OSD’sindeki biçimi 4:3 olarak değiştirin.
Görüntü hala uzatılmış ise, aynı zamanda aşağıdakilere bakarak
en/boy oranını ayarlamanız gerekecektir:
 Lütfen görüntü biçimini DVD oynatıcınızdaki 16:9 (geniş) en/boy
oranı tipi olarak ayarlayın.
Görüntü çok küçük veya çok büyük
Projektörü, ekrana daha yakın veya daha uzağa hareket ettirin.
Uzaktan kumandadaki veya projektör panelindeki “Menü” düğmesine
basarak “Ekran Biçimi”ne gidin ve farklı ayarları deneyin.
Görüntünün yanları eğiktir
Keystone
kullanımı
önerilmemektedir.
Mümkünse, projektörü ekrana yatay olarak ortalanacak şekilde ve
ekranın alt kısmının altına gelecek şekilde yeniden konumlandırın.
Uzaktan
kumandadaki “Keystone +/-” tuşuna ya da projektör

panelindeki “
/ ” tuşuna yan kısımlar dikey oluncaya kadar
basın.
Görüntü ters çevrilmiştir
OSD'den “KURULUM  Yansıtma”yı seçin ve
yansıtma yönünü seçin.
41
Türkçe
Ekler
Projektör, tüm kontrollere yanıt vermeyi durdurur
Mümkünse, projektörü kapatın, daha sonra güç kablosunu sökün
ve gücü yeniden bağlamadan önce en az 60 saniye bekleyin.
Projektörü uzaktan kumandayı kullanarak kontrol ederek “Tuş
Takımı kilitli”nin etkinleştirilmediğini kontrol edin.
Lamba söner veya bir pat sesi çıkarır
Lamba ömrünün sonuna ulaştığında, sönecektir ve bir yüksek
pat sesi yapabilir. Bu durum oluşursa, projektör lamba modülü
değiştirilene kadar açılmayacaktır. Lambayı yenisiyle değiştirmek
için 44.ve 45. sayfalardaki “Lambayı Yenisiyle Değiştirme”
bölümümdeki prosedürleri izleyin.
LED ışıklı mesaj
Mesaj
Lamba-LED’i
(Yeşil/Kehribar
Rengi)
(Kırmızı)
(Kırmızı)
Kehribar Rengi
Güç açma (Uyarı)
Yanıp Sönen
Yeşil
Güç Kapanma
(Soğutma)
Sıcaklık-LED’i
Bekleme Durumu
(Giriş güç kablosu)
Lamba aydınlatması
Sürekli yanma 
AÇIK/
BEKLEMEDE
LED'i
Yeşil
Yanıp Sönen
Yeşil
Hata (Aşırı Sıcaklık)
Yanıp Sönen
Kehribar Rengi
Hata (Fan arızası)
Yanıp Sönen
Kehribar Rengi
Hata (Lamba arızası)
Yanıp Sönen
Kehribar Rengi
Işık yok 
Yanıp sönüyor
* OSD göründüğünde AÇIK/BEKLEME LED’İ AÇIK olur, OSD kaybolduğunda KAPALI
olur.
Türkçe
42
Ekler
Ekran Üzeri Mesajlar
Sıcaklık uyarısı:
Fan arızalıdır:
Lamba ısınıyor:
Ekran dışı menzili:
Uzaktan kumanda çalışmazsa
Uzaktan kumandanın çalışma açısının, projektör üzerindeki
IR alıcılarının hem yatay hem de dikey olarak ±15°
dahilinde olduğunu kontrol edin.
Uzaktan kumanda ile projektör arasında herhangi bir engel
olmadığından emin olun. Projektörün 7 m (±0°) dahiline kadar
taşıyın.
 Pillerin doğru biçimde takıldığından emin olun.
 Bitmişse pilleri değiştirin.
43
Türkçe
Ekler
Lambayı değiştirme
Projektör lamba ömrünü otomatik olarak algılar. Lamba
ömrü kullanımının sonuna yaklaştığında, bir uyarı mesajı
alacaksınız.
Bu mesajı gördüğünüzde, lambayı en kısa sürede değiştirmek
için yerel satıcınız veya servis merkezi ile irtibat kurun.
Lambayı değiştirmeden önce projektörün en az 30 dakika
boyunca soğuduğundan emin olun.
Uyarı: Tavana monte edilmişse, lütfen lamba giriş
panelini açarken dikkatli olun. Tavana monte edildiğinde
ampülü değiştirirken güvenlik gözlükleri giymeniz önerilir.
“Projektördeki gevşek parçaların düşmemesi için dikkatli
olun.”
Uyarı: Lamba yuvası sıcak olabilir! Lambayı değiştirmeden
önce soğumasına izin verin!
Uyarı: Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, lamba
modülünü düşürmeyin veya lamba ampülüne dokunmayın.
Düşürülürse, ampül kırılabilir ve yaralanmaya yol açabilir.
Türkçe
44
Ekler
1
Lamba kapağındaki
vidalar ve lamba
çıkarılmamalıdır.
Lamba kapağı
projektöre geri
yerleştirilmemişse
projektör açılamaz.
Lambanın cam
alanına dokunmayın.
El yağı lambanın
kırılmasına sebep
olabilir. Eğer yanlışlıkla
dokunursanız, lamba
modülünü temizlemek
için kuru bez kullanın.
2
4
3
Lamba Değiştirme Prosedürü:
1. "
" düğmesine basarak projektöre giden gücü kapatın.
2. En az 30 dakika boyunca projektörün soğumasına izin verin.
3. Güç kablosunu sökün.
4. Kapaktaki iki vidayı da çıkarın. 1
5. Kaldırın ve kapağı çıkarın. 2
6. Lamba modülündeki iki vidayı da çıkarın. 3
7. Lamba kolunu yukarı kaldırın ve lamba modülünü yavaşça ve dikkatlice çıkarın. 4
Lamba modülünü değiştirmek için, önceki adımları tersten yapın.
8. Lamba modülü değiştirildikten sonra projektörü açın ve “Lamba Sıfırlama”yı kullanın.
Lamba Sıfırlama: (i) “Menü”  öğesine basın  (ii) “SEÇENEKLER”  öğesini seçin 
(iii) “Lamba Ayarları” öğesini seçin  (iv) “Lamba Sıfırlama"  öğesini
seçin  (v) “Evet” öğesini seçin.
45
Türkçe
Ekler
Uyum Modları
 Bilgisayar Uyumu
 Geniş ekran
çözünürlük için
(WXGA), uyum
desteği Dizüstü/
PCmodellerine
bağlıdır.
 120Hz giriş
sinyalleri grafik
kartı desteğine
bağlı olabilir.
(*) Sadece WXGA
için.
Türkçe
46
Mod
Çözünürlük
VGA
VGA
D-Senk (Hz)
Y-Senk (KHz)
Analog
Dijital
Analog
Dijital
640 × 350
70
70
31,50
31,50
640 × 350
85
85
37,90
37,90
VGA
640 × 400
85
85
37,90
37,90
VGA
640 × 480
60
60
31,50
31,50
VGA
640 × 480
67
67
-
-
VGA
640 × 480
72
72
37,90
37,90
VGA
640 × 480
75
75
37,50
37,50
VGA
720 × 400
70
70
31,50
31,50
VGA
720 × 400
85
85
37,90
37,90
SVGA
800 × 600
56
56
35,20
35,20
SVGA
800 × 600
60
60
37,90
37,90
SVGA
800 × 600
72
72
48,10
48,10
SVGA
800 × 600
75
75
46,90
46,90
SVGA
800 × 600
120
120
-
-
XGA
1024 × 768
60
60
48,40
48,40
XGA
1024 × 768
70
70
56,50
56,50
XGA
1024 × 768
75
75
60,00
60,00
XGA
1024 × 768
120
120
-
-
WXGA
1280 × 800
60
60
49,68
49,64
SXGA
1280 × 1024
60
60
63,98
63,98
SXGA+
1400 × 1050
60
60
63,98
63,98
UXGA
1600 × 1200
60
60
75,00
75,00
WSXGA+(*)
1680 × 1050
60
60
65,00
65,00
HD
1280 × 720
60
60
45,00
45,00
HD
1280 × 720
120
120
-
-
HD
1920 × 1080
60
60
-
-
Ekler
 Bilgisayar Uyumu
Mod
Çözünürlük
D-Senk (Hz)
Y-Senk (KHz)
MAC LC 13”
640 × 480
66,66
34,98
MAC II 13”
640 × 480
66,68
35,00
MAC 16”
832 × 624
74,55
49,73
MAC 19”
1024 × 768
75
60,24
MAC
1152 × 870
75,06
68,68
MAC G4
640 × 480
60
31,35
i MAC DV
1024 × 768
75
60,00
i MAC DV
1152 × 870
75
68,49
 Video Uyumu
NTSC
M (3,58MHz), 4,43 MHz
PAL
B, D, G, H, I, M, N
SECAM
B, D, G, K, K1, L
SDTV/HDTV
480i/p, 576i/p, [email protected]/60Hz, 1080i/[email protected]/60Hz
47
Türkçe
Ekler
RS232 Komutları ve Protokol İşlev
Listesi
RS232 Pin Atamaları
9
5
Pin no.
Türkçe
48
8
4
7
3
6
2
1
Teknik Özellik
(projektör tarafından)
1
YOK
2
RXD
3
TXD
4
YOK
5
GND
6
YOK
7
YOK
8
YOK
9
YOK
Ekler
RS232 Protokol İşlev Listesi
XX=00-99, projector's ID,
Baud Rate : 9600
XX=00 is for all projectors
Data Bits: 8
Parity: None
Stop Bits: 1
1. Tüm ASCII
Flow
Control
: None
Optoma
ES523ST/EW533ST
RS232
Command
Table
komutlarından
sonra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<CR> vardır.
UART16550 FIFO: Disable
Baud Rate : 9600
Note : There is a <CR> after all ASCII commands
Data Bits: 8
0D is the HEX code for <CR> in ASCII code
Projector
Return
(Pass):
P
Parity: None
2. Stop
0D,Bits:
ASCII
kodda
1
Projector Return (Fail): F
Flow
Control
: Nonekodudur.
<CR>
HEX
UART16550 FIFO: Disable
Projector Return (Pass): P
Projector Return (Fail): F
XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEND to projector
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------232 ASCII Code
HEX Code
Function
Description
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX00 1
7E 30 30 30 30 20 31 0D
Power ON
~XX00 0
7E 30 30 30 30 20 30 0D
Power OFF
(0/2 for backward compatible)
~XX00 1 ~nnnn
7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0D Power ON with Password
~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) - ~9999(a=7E 39 39 39 39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------~XX01 1
7E 30 30 30 31 20 31 0D
Resync
~XX02 1
7E 30 30 30 32 20 31 0D
AV Mute
On
~XX02 0
7E 30 30 30 32 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX03 1
7E 30 30 30 33 20 31 0D
Mute
On
~XX03 0
7E 30 30 30 33 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX04 1
7E 30 30 30 34 20 31 0D
Freeze
~XX04 0
7E 30 30 30 34 20 30 0D
Unfreeze
(0/2 for backward compatible)
~XX05 1
7E 30 30 30 35 20 31 0D
Zoom Plus
~XX06 1
7E 30 30 30 36 20 31 0D
Zoom Minus
~XX12 5
7E 30 30 31 32 20 35 0D
Direct Source Commands
VGA
~XX12 8
7E 30 30 31 32 20 38 0D
VGA Component
~XX12 9
7E 30 30 31 32 20 39 0D
S-Video
~XX12 10
7E 30 30 31 32 20 31 30 0D
Video
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------~XX20 1
7E 30 30 32 30 20 31 0D
Display Mode
Presentation
~XX20 2
7E 30 30 32 30 20 32 0D
Bright
~XX20 5
7E 30 30 32 30 20 35 0D
User
~XX20 7
7E 30 30 32 30 20 37 0D
Blackboard
~XX20 8
7E 30 30 32 30 20 38 0D
Classroom
~XX20 11
7E 30 30 32 30 20 31 31 0D
Cinema
~XX20 5
7E 30 30 32 30 20 35 0D
User
~XX20 9
7E 30 30 32 30 20 39 0D
3D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------~XX21 n
7E 30 30 32 31 20 a 0D
Brightness
n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX22 n
7E 30 30 32 32 20 a 0D
Contrast
n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX23 n
7E 30 30 32 33 20 a 0D
Sharpness
n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX24 n
7E 30 30 32 34 20 a 0D
Color Settings
Red Gain
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n
7E 30 30 32 35 20 a 0D
Green Gain
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n
7E 30 30 32 36 20 a 0D
Blue Gain
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n
7E 30 30 32 37 20 a 0D
Red Bias
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n
7E 30 30 32 38 20 a 0D
Green Bias
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n
7E 30 30 32 39 20 a 0D
Blue Bias
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX33 1
7E 30 30 33 33 20 31 0D
Reset
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX34 n
7E 30 30 33 34 20 a 0D
BrilliantColorTM
~XX35 1
7E 30 30 33 35 20 31 0D
Degamma
Film
~XX35 2
7E 30 30 33 35 20 32 0D
Video
~XX35 3
7E 30 30 33 35 20 33 0D
Graphics
~XX35 4
7E 30 30 33 35 20 34 0D
Standard
~XX36 1
7E 30 30 33 36 20 31 0D
Color Temp.
Warm
~XX36 2
7E 30 30 33 36 20 32 0D
Medium
~XX36 3
7E 30 30 33 36 20 33 0D
Cold
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------~XX37 1
7E 30 30 33 37 20 31 0D
Color Space
Auto
~XX37 2
7E 30 30 33 37 20 32 0D
RGB
~XX37 3
7E 30 30 33 37 20 33 0D
YUV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------~XX44 n
7E 30 30 34 34 20 a 0D
Color (Saturation)
n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX45 n
7E 30 30 34 35 20 a 0D
Tint (Hue)
n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
49
Türkçe
Ekler
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------~XX60 1
7E 30 30 36 30 20 31 0D
Format
4:3
~XX60 2
7E 30 30 36 30 20 32 0D
16:9-l (for ES523ST) / 16:9 (for EW533ST)
~XX60 3
7E 30 30 36 30 20 33 0D
16:9-ll (for ES523ST) / 16:10 (for EW533ST)
~XX60 6
7E 30 30 36 30 20 36 0D
Native
~XX60 7
7E 30 30 36 30 20 37 0D
Auto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX61 n
7E 30 30 36 31 20 a 0D
EdgeMask
n = 0 (a=30) ~ 5 (a=31 30)
~XX62 n
7E 30 30 36 32 20 a 0D
Overscan
n = -10 (a=2D 31 30) ~ 40 (a=34 30)
~XX64 n
7E 30 30 36 34 20 a 0D
V Image Shift
n = -50 (a=2D 35 30) ~ +50 (a=35 30)
~XX66 n
7E 30 30 36 36 20 a 0D
V Keystone
n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX230 3
7E 30 30 32 33 30 20 31 0D
3D Mode
Nvidia 3D Vision
~XX230 1
7E 30 30 32 33 30 20 31 0D
3D Mode
DLP-Link
~XX230 0
7E 30 30 32 33 30 20 30 0D
3D Mode
Off
~XX231 1
7E 30 30 32 33 31 20 31 0D
3D Sync Invert
On
~XX231 0
7E 30 30 32 33 31 20 30 0D
3D Sync Invert
Off
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX70 1
7E 30 30 37 30 20 31 0D
Language
English
~XX70 2
7E 30 30 37 30 20 32 0D
German
~XX70 3
7E 30 30 37 30 20 33 0D
French
~XX70 4
7E 30 30 37 30 20 34 0D
Italian
~XX70 5
7E 30 30 37 30 20 35 0D
Spanish
~XX70 6
7E 30 30 37 30 20 36 0D
Portuguese
~XX70 7
7E 30 30 37 30 20 37 0D
Polish
~XX70 8
7E 30 30 37 30 20 38 0D
Dutch
~XX70 9
7E 30 30 37 30 20 39 0D
Swedish
~XX70 10
7E 30 30 37 30 20 31 30 0D
Norwegian/Danish
~XX70 12
7E 30 30 37 30 20 31 32 0D
Greek
~XX70 13
7E 30 30 37 30 20 31 33 0D
Traditional Chinese
~XX70 14
7E 30 30 37 30 20 31 34 0D
Simplified Chinese
~XX70 15
7E 30 30 37 30 20 31 35 0D
Japanese
~XX70 16
7E 30 30 37 30 20 31 36 0D
Korean
~XX70 17
7E 30 30 37 30 20 31 37 0D
Russian
~XX70 18
7E 30 30 37 30 20 31 38 0D
Hungarian
~XX70 19
7E 30 30 37 30 20 31 39 0D
Czechoslovak
~XX70 20
7E 30 30 37 30 20 32 30 0D
Arabic
~XX70 22
7E 30 30 37 30 20 32 32 0D
Turkish
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX71 1
7E 30 30 37 31 20 31 0D
Projection
Front-Desktop
~XX71 2
7E 30 30 37 31 20 32 0D
Rear-Desktop
~XX71 3
7E 30 30 37 31 20 33 0D
Front-Ceiling
~XX71 4
7E 30 30 37 31 20 34 0D
Rear-Ceiling
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX72 1
7E 30 30 37 32 20 31 0D
Menu Location
Top Left
~XX72 2
7E 30 30 37 32 20 32 0D
Top Right
~XX72 3
7E 30 30 37 32 20 33 0D
Centre
~XX72 4
7E 30 30 37 32 20 34 0D
Bottom Left
~XX72 5
7E 30 30 37 32 20 35 0D
Bottom Right
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX91 n
7E 30 30 39 31 20 a 0D
Signal
Automatic
n=0 disable; n=1 enable
~XX73 n
7E 30 30 37 33 20 a 0D
Frequency
n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX74 n
7E 30 30 37 34 20 a 0D
Phase
n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal
~XX75 n
7E 30 30 37 35 20 a 0D
H. Position
n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX76 n
7E 30 30 37 36 20 a 0D
V. Position
n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX77 n
7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D Security
Security Timer
Month/Day/Hour
n = mm/dd/hh
mm = 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32)
dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30)
hh = 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1
7E 30 30 37 38 20 31 0D
Security Settings
Enable
~XX78 2
7E 30 30 37 38 20 32 0D
Disable
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX79 n
7E 30 30 37 39 20 a 0D
Projector ID
n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX80 1
7E 30 30 38 30 20 31 0D
Mute
On
~XX80 0
7E 30 30 38 30 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX81 n
7E 30 30 38 31 20 a 0D
Volume
n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX100 1
7E 30 30 31 30 30 20 31 0D
Source Lock
On
~XX100 0
7E 30 30 31 30 30 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX100 3
7E 30 30 31 30 30 20 33 0D
Next Source
~XX101 1
7E 30 30 31 30 31 20 31 0D
High Altitude
On
~XX101 0
7E 30 30 31 30 31 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX102 1
7E 30 30 31 30 32 20 31 0D
Information Hide
On
~XX102 0
7E 30 30 31 30 32 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX103 1
7E 30 30 31 30 33 20 31 0D
Keypad Lock
On
~XX103 0
7E 30 30 31 30 33 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX104 1
7E 30 30 31 30 34 20 31 0D
Background Color
Blue
~XX104 2
7E 30 30 31 30 34 20 32 0D
Black
~XX104 3
7E 30 30 31 30 34 20 33 0D
Red
~XX104 4
7E 30 30 31 30 34 20 34 0D
Green
~XX104 5
7E 30 30 31 30 34 20 35 0D
White
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Türkçe
50
Ekler
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX105 1
7E 30 30 31 30 35 20 31 0D
Advanced
Direct Power On
On
~XX105 0
7E 30 30 31 30 35 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX106 n
7E 30 30 31 30 36 20 a 0D
Auto Power Off (min) n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30) step:5
~XX107 n
7E 30 30 31 30 37 20 a 0D
Sleep Timer (min)
n = 0 (a=30) ~ 995 (a=39 39 39) step:5
~XX114 1
7E 30 30 31 31 34 20 31 0D
Power Mode(Standby) Eco.(<=1W)
~XX114 0
7E 30 30 31 31 34 20 30 0D
Active (0/2 for backward compatible
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX109 1
7E 30 30 31 30 39 20 31 0D
Lamp Reminder
On
~XX109 0
7E 30 30 31 30 39 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1
7E 30 30 31 31 30 20 31 0D
Brightness Mode
Bright
~XX110 0
7E 30 30 31 31 30 20 30 0D
STD (0/2 for backward compatible)
~XX111 1
7E 30 30 31 31 31 20 31 0D
Lamp Reset
Yes
~XX111 0
7E 30 30 31 31 31 20 30 0D
No (0/2 for backward compatible)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX112 1
7E 30 30 31 31 32 20 31 0D
Reset
Yes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX99 1
7E 30 30 39 39 20 31 0D
RS232 Alert Reset
Reset System Alert
~XX210 n
7E 30 30 32 30 30 20 n 0D
Display message on the OSD
n: 1-30 characters
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEND to emulate Remote
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX140 1
7E 30 30 31 34 30 20 31 0D
Power
~XX140 10
7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D
Up/Page +
~XX140 11
7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D
Left/Source
~XX140 12
7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D
Enter (for projection MENU)
~XX140 13
7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D
Right/Re-SYNC
~XX140 14
7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D
Down/Page ~XX140 15
7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D
Keystone +
~XX140 16
7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D
Keystone ~XX140 17
7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D
Volume ~XX140 18
7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D
Volume +
~XX140 19
7E 30 30 31 34 30 20 31 39 0D
Brightness (1)
~XX140 20
7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D
Menu (2)
~XX140 21
7E 30 30 31 34 30 20 32 31 0D
Overscan(3)
~XX140 22
7E 30 30 31 34 30 20 32 32 0D
Contrast(4) (for ES523ST) / HDMI(4) (for EW533ST)
~XX140 23
7E 30 30 31 34 30 20 32 33 0D
Freeze (5)
~XX140 24
7E 30 30 31 34 30 20 32 34 0D
AV Mute (6)
~XX140 25
7E 30 30 31 34 30 20 32 35 0D
S-Video (7)
~XX140 26
7E 30 30 31 34 30 20 32 36 0D
VGA (8)
~XX140 27
7E 30 30 31 34 30 20 32 37 0D
Video (9)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEND from projector automatically
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/
INFOn
n : 0/1/2/3/4/6/7/8/9 = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/
Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cover Open
Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cover Open
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------READ from projector
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX121 1
7E 30 30 31 32 31 20 31 0D
Input Source Commands
OKn
n : 0/1/2/3 =
None/VGA /S-Video/Video (for ES523ST)
n : 0/1/2/3/4 =
None/VGA /S-Video/Video/HDMI (for EW533ST)
~XX122 1
7E 30 30 31 32 32 20 31 0D
Sofware Version
OKdddd
dddd: FW version
~XX123 1
7E 30 30 31 32 33 20 31 0D
Display Mode
OKn
n : 0/1/2/3/4/5/6/7/8 =
None/Presentation/Bright/Game/Blackboard/Classroom/Cinema/User/3D
~XX124 1
7E 30 30 31 32 34 20 31 0D
Power State
OKn
n : 0/1 = Off/On
~XX125 1
7E 30 30 31 32 35 20 31 0D
Brightness
OKn
~XX126 1
7E 30 30 31 32 36 20 31 0D
Contrast
OKn
~XX127 1
7E 30 30 31 32 37 20 31 0D
Aspect Ratio
OKn
n : 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9-l/16:9-ll/Native/AUTO (for ES523ST)
n : 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9/16-10/Native/AUTO (for EW533ST)
~XX128 1
7E 30 30 31 32 38 20 31 0D
Color Temperature
OKn
n : 0/1/2 = Warm/Medium/Cold
~XX129 1
7E 30 30 31 32 39 20 31 0D
Projection Mode
OKn
n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling
~XX150 1
7E 30 30 31 35 30 20 31 0D
Information
OKabbbbccdddde
a : 0/1 = Off/On
bbbb: LampHour
cc: source 00/01/02/03 =
None/VGA/S-Video/Video (for ES523ST)
cc: source 00/01/02/03/04 =
None/VGA/S-Video/Video/HDMI (for EW533ST)
dddd: FW version
e : Display mode 0/1/2/3/4/5/6/7/8
None/Presentation/Bright/Game/
Blackboard/Classroom/User/3D
~XX151 1
7E 30 30 31 35 31 20 31 0D
Model name
OKn
n:1/2=ES523ST/EW533ST
~XX108 1
7E 30 30 31 30 38 20 31 0D
Lamp Hours
OKbbbb
bbbb: LampHour
~XX108 2
7E 30 30 31 30 38 20 31 0D
Cumulative Lamp Hours
OKbbbbb
bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
51
Türkçe
Ekler
Tavana Montaj Kurulumu
1. Projektörünüze hasarı önlemek için, lütfen Optoma
tavana montajı kullanın.
2. Üçüncü şahıs tavana montaj kiti kullanmak isterseniz,
lütfen projektörü monte etmek için kullanılan vidaların
aşağıdaki spesifikasyonları karşıladığından emin olun:
53.40
76.40
110.00
137.20
82.30
55.00
233.30
Uyarı:
1. Başka bir şirketten
tavana montaj kiti
satın alırsanız, lütfen
doğru vida boyutu
kullandığınızdan
emin olun. Vida
boyutu montaj
plakasının kalınlığına
bağlı olarak değişiklik
gösterir.
2. Tavan ile projektörün
altı arasında en
az 10 cm boşluk
bıraktığınızdan emin
olun.
3. Projektörü bir ısı
kaynağının yanına
kurmaktan kaçının.
93.60
Lüyfen, hatalı
kurulumdan
kaynaklanan
hasarın garantiyi
geçersiz kılacağına
dikkat edin.
Vida tipi: M3*3
Maksimum vida uzunluğu: 10mm
Minimum vida uzunluğu: 7,5mm
Birim: mm
59.01
89.75
Türkçe
52
Mercek
323.60
Ekler
Optoma Global Ofisleri
Servis veya destek için lütfen yerel ofisiniz ile irtibat kurun.
ABD
715 Sycamore Drive Milpitas, CA 95035, USA www.optomausa.com
Kanada
5630 Kennedy Road, Mississauga,
ON, L4Z 2A9, Canada www.optoma.ca
408-383-3700
408-383-3702
[email protected]
905-361-2582
905-361-2581
[email protected]
Avrupa
42 Caxton Way, The Watford Business Park
Watford, Hertfordshire,
WD18 8QZ, UK
+44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu +44 (0) 1923 691 888
Servis Tel : +44 (0)1923 691865
[email protected]
Fransa
Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France İspanya
C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid,
İspanya Almanya
Werftstrasse 25 D40549 Düsseldorf, Germany İskandinavya
Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway +33 1 41 46 12 20
+33 1 41 46 94 35
[email protected]
+34 91 499 06 06
+34 91 670 08 32
+49 (0) 211 506 6670
+49 (0) 211 506 66799
[email protected]
+47 32 98 89 90
+47 32 98 89 99
[email protected]
PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway
53
Türkçe
Ekler
Latin Amerika
715 Sycamore Drive Milpitas, CA 95035, USA
www.optoma.com.br
408-383-3700
408-383-3702
www.optoma.com.mx
Kore
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA
+82+2+34430004
+82+2+34430005
Japonya
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエスエム
サポートセンター:0120-46-5040
Tayvan
5F., No. 108, Minchiuan Rd. Shindian City, Taipei Taiwan 231, R.O.C.
www.optoma.com.tw
[email protected]
www.os-worldwide.com
+886-2-2218-2360
+886-2-2218-2313
[email protected]
asia.optoma.com
Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Çin
5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China
Türkçe
54
+852-2396-8968
+852-2370-1222
www.optoma.com.hk
+86-21-62947376
+86-21-62947375
www.optoma.com.cn
Ekler
Yönetmelik & Güvenlik Uyarıları
Bu ek, Projektörünüzün genel uyarılarını listelemektedir.
FCC uyarısı
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15.Bölümü uyarınca,
B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit
edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel tesisatta zararlı parazitlere
karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu
cihaz radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir
ve üreticisinin talimatlarına uygun biçimde kurulmaz ve
kullanılmazsa, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden
olabilir.
Ancak, belirli tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir
garanti verilmez. Bu aygıt radyo ve televizyon alıcılarında,
cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı
parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki
önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:
• Alıcı anteni yeniden yönlendirmek veya yeniden
konumlandırmak.
• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
• Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki
çıkış noktasına bağlamak.
• Yardım için bayi veya deneyimli bir radyo / televizyon
teknisyenine danışmak.
Uyarı: Blendajlı kablolar
Diğer hesaplama cihazlarına giden tüm bağlantılar, FCC
yönetmelikleriyle uyumluluk sağlamak üzere blendajlı
kabloları kullanılarak yapılmalıdır.
Dikkat
Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler
veya modifikasyonlar, kullanıcının Federal İletişim
Komisyonu tarafından verilen projektörü kullanma
yetkisini geçersiz kılabilir.
55
Türkçe
Ekler
Çalıştırma koşulları
Bu aygıt FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletimi
aşağıdaki iki koşula tabidir:
1.Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve
2.Vu cihaz, istenmiyen işletime neden olabilecek
parazitler dahil, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
Uyarı: Kanadalı kullanıcılar
Bu B Sınıfı dijital cihaz Canadian ICES-003 ile uyumludur.
Remarque à l’intention des utilisateurs
canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la
norme NMB-003 du Canada.
AB ülkeleri için Uyumluluk Beyanatı
• EMC Direktifi 2004/108/EC (tadiller dahil)
• Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
• R & TTE Direktifi 1999/5/EC (ürün RF işlevine sahipse)
İmha talimatları
Atarken bu elektronik cihazı çöpe atmayın.
Kirliliği en aza indirgemek ve global çevrenin
korunmasını sağlamak için, lütfen bunu geri
dönüştürün.
Türkçe
56

Benzer belgeler

Kullanıcı Kontrolleri

Kullanıcı Kontrolleri  Ortam oda sıcaklığının 5 - 35°C aralığında olmasını sağlayın.

Detaylı

Ayarları Yapma

Ayarları Yapma Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, kullanıcıyı, cihazın beraberindeki dokümanlardaki önemli çalıştırma ve bakım (tamir) talimatlarının varlığı hakkında uyarmak üzere tasarlanmıştır.

Detaylı

Kullanıcı Kontrolleri

Kullanıcı Kontrolleri  Ürünü temizlemeden önce kapatın ve güç fişini AC prizinden

Detaylı

Kullanıcı Kontrolleri

Kullanıcı Kontrolleri  Ürünü temizlemeden önce kapatın ve güç fişini AC prizinden

Detaylı

Kullanıcı Ayarları

Kullanıcı Ayarları  Ünite düşürülmüştür.  Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüştür.  Projektörün üstüne sıvı dökülmüştür.  Projektör yağmur veya neme maruz kalmıştır.  Projektörün içine birşey düşmüştü...

Detaylı

Kullanıcı Kontrolleri

Kullanıcı Kontrolleri Ürün Özellikleri...............................................................................................5

Detaylı

Kontroller

Kontroller HD65 projeksiyon cihazının lamba garantisi 6 ay veya 1000 saattir

Detaylı

User Guide

User Guide 4. ������������������������������������������������������������������������������������������ *RS232 Kablosu 5. �������������������������������������������������������������������������������������...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu Kontrol Paneli ve Uzaktan Kumanda.18 Kontrol Paneli..................................... 18 Uzaktan Kumanda ............................. 19

Detaylı