TailGUARDTM - inform.wabco

Transkript

TailGUARDTM - inform.wabco
TailGUARDTM
KAMYON VE OTOBÜS UYGULAMALARI İÇİN
SİSTEM AÇIKLAMASI
TailGuardTM
Kamyon Ve Otobüs
Uygulamaları İçin
Sistem Açıklaması
Baskı
1
Bu broşür herhangi bir güncellemeye tâbi değildir.
Güncel versiyonu
http://www.wabco.info/8151402113
altında bulabilirsiniz
© 2014 /2015 WABCO Europe BVBA – Tüm hakları saklıdır
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
Sürüm 3 / 12.2014(tr)
815 140 211 3
Notlar
2
İçindekiler
İçindekiler
1
Kısaltmalar Dizini.................................................................................................................................... 4
2
Genel Bilgiler........................................................................................................................................... 5
3
Güvenlik Uyarıları.................................................................................................................................... 9
4
Giriş........................................................................................................................................................ 11
4.1Araca Yönelik Talepler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5
Sistem Ve Fonksiyon............................................................................................................................ 13
5.1Arka Alan Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2 Otonom Frenleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.3 Bileşenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.4 Fonksiyon Açıklaması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6
Araca Montaj.......................................................................................................................................... 20
6.1Elektronik Genişletme Modülü Kumanda Elektroniği Montajı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.2Kablo Montajı / Sabitlemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.3TailGUARDTM Sensörlerinin Montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.4Trailer Remote Control Montajı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.5 Hız Sinyali Bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.6 Fren Müdahalesi İçin Valflerin Montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.7 Fren Lambalarının Kumanda Edilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7
İşletime Alma......................................................................................................................................... 27
7.1TEBS E Diyagnoz Yazılımı İle Parametreleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.2 Fonksiyon Testi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.3 Ultrasonik Sensörlerin İşletime Alınması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8
Kullanım................................................................................................................................................. 31
8.1Trailer Remote Control Üzerinden Kullanım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.2 Hatalı Fonksiyonun Fark Edilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9
Servis Bilgileri....................................................................................................................................... 36
9.1 Diyagnoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9.2Tamir ve Değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.3Atık Yönetimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10
Ek............................................................................................................................................................ 38
10.1 Devre Şemaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3
Kısaltmalar Dizini
1
4
Kısaltmalar Dizini
Kısaltma
Anlamı
ABS
(İng. Anti-Lock Braking System); Anti Blokaj Sistemi
ABV
(Alm. Automatischer Blockier-Verhinderung); Otomatik Kilitlemeyi Önleyici Fren Sistemi
ADR
(Fr. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route);
Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması
ALB
(Alm. Automatisch Lastabhängige Bremskraftregelung); Otomatik Yük Algılamalı Fren Kuvveti
Kontrolü
ESD
(İng. Electrostatic Discharge); Elektrostatik Yük Boşaltımı
GGVS
(Alm. Gefahrgut-Verordnung Straße); Karayolları Tehlikeli Madde Direktifi (ADR'nin Almanya'daki
Muadili)
GIO
(İng. Generic Input/Output); Programlanabilir Giriş/Çıkış
GND
(İng. Ground); Toprak
LIN
(İng. Local Interconnect Network); LIN Bus Gibi Seri Bir Haberleşme Sistemi İçin Spesifikasyonlar,
Ultrasonik Sensörler İçin Arabirim
PLC
(İng. Power Line Communication); Akım Besleme Kablosu Üzerinden Veri İletişimi
PWM
(Alm. Pulsweitenmodulation); Pals Genişliği Modülasyonu, Teknik Bir Değerin (Örn. Elektrik Akımı)
İki Farklı Değer Arasında Değişiklik Gösterdiği Modülasyon Türü.
StVZO
(Alm. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung); Trafik Çıkış Ruhsatı Nizamnamesi (Almanya İçin
Geçerli)
TEBS
(İng. Electronic Braking System for Trailers); Treyler İçin Elektronik Fren Sistemi
Genel Bilgiler
2
Genel Bilgiler
Sorumluluk reddi
Bu broşürde sunulan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya güncelliği
tarafımızdan garanti edilmez. Tüm teknik bilgiler, açıklamalar ve resimler bu
broşürün ve/veya ilavelerinin basıldığı tarih için geçerlidir. Geliştirme nedeniyle
değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bu broşürün içeriği, hiçbir güvenceyi veya garanti edilmiş özelliği belgelemez
ve bunu belgeleyecek şekilde kullanılamaz. Firmamızın ihmali veya kötü niyeti
söz konusu olmadığı durumlarda veya yasal yükümlülükler zorunlu kılmadığı
takdirde firmamız hasarlar için hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
Metin ve grafiklerin tüm kullanım hakları firmamıza aittir. Bunların kullanımı,
çoğaltılması veya herhangi bir şekilde dağıtımı için firmamızın onayı alınmalıdır.
Tescil işaretine sahip olmasa da, adı geçen tüm markalar telif hakkı kapsamında
koruma altına alınmıştır. Bu broşürde yer alan bilgilerin kullanımından
kaynaklanan her tür yasal anlaşmazlıkta Almanya yasaları geçerlidir.
Eğer bu broşürün içeriği kısmen veya münferit bölümler halinde hukuki durum
açısından tamamen veya kısmen geçerliliğini kaybederse, broşürün kalan
bölümlerinin içeriğinin geçerliliği bu durumdan etkilenmez.
Kullanılan semboller
UYARI
Olası tehlikeli bir duruma işaret etmektedir.
Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması
durumunda, ağır ve ölümcül yaralanmalar söz
konusu olabilir.
–– İnsanların yaralanmasını önlemek için bu uyarı
açıklaması içindeki talimatlara uyun.
DİKKAT
Olası tehlikeli bir duruma işaret etmektedir.
Güvenlik uyarısının dikkate alınmaması durumunda
hafif veya orta dereceli yaralanmalar söz konusu
olabilir.
–– İnsanların yaralanmasını önlemek için bu uyarı
açıklaması içindeki talimatlara uyun.
!!
Mutlaka dikkate alınması gereken önemli talimatlar, bilgiler ve/veya ipuçları.
İnternet'teki bilgilere yönlendirme
–– İşlem adımı
ÖÖ Bir işlemin sonucu
„„ Liste/Listeleme
5
Genel Bilgiler
Teknik broşürler
Çevrimiçi ürün kataloğu INFORM ile komple teknik dokümantasyona konforlu bir
erişime sahipsiniz. Tüm broşürler INFORM ürün kataloğu içinde PDF formatında
sunulmaktadır. Basılı yayınlar için lütfen WABCO partnerinizle görüşünüz.
Lütfen, broşürlerin her dilde mevcut olmadığını dikkate alınız.
–– İnternet'te WABCO ana sayfasını açın:
http://www.wabco-auto.com
–– Orada INFORM Ürün Kataloğu linki üzerine tıklayın.
–– Broşür numarasını Ürün numarası alınına girin.
–– Başlat butonu üzerine tıklayın.
–– Broşürler seçenek butonuna tıklayın.
Broşürler başlığı
TÜV Nord Kontrol Raporu EB181.0
Broşür numarası
Talep üzere
Trailer Remote Control –
Kullanma Kılavuzu
815 990 212 3
Trailer Remote Control – Montaj ve
Bağlantı Talimatı
815 xx0 195 3
TailGUARD Kamyon Ve Otobüs, Kontrol
Edilmiş Arka Portalları
http://www.wabco.info/i/46
TEBS E Sistem Açıklaması (Ek, Kablolara
genel bakış, Electronic Extension Module)
815 xx 093 3
Vidalı Birleştirme Kataloğu
815 xx0 080 3
*Dil kodu xx: 01 = İngilizce, 02 = Almanca, 03 = Fransızca, 04 = İspanyolca, 05 = İtalyanca, 06 =
Hollandaca, 07 = İsveççe, 08 = Rusça, 09 = Lehçe, 10 = Hırvatça, 11 = Romence, 12 = Macarca,
13 = Portekizce (Portekiz), 14 = Türkçe, 15 = Çekçe, 16 = Çince, 17 = Korece, 18 = Japonca, 19 =
İbranice, 20 = Yunanca, 21 = Arapça, 24 = Danca, 25 = Litvanya dili, 26 = Norveççe, 27 = Slovence,
28 = Fince, 29 = Estonca, 30 = Letçe, 31 = Bulgarca, 32 = Slovakça,34 = Portekizce (Brezilya), 98 =
çok dilli, 99 = sözsüz
6
Genel Bilgiler
WABCO ürün numarasının yapısı
WABCO ürün numaraları 10 rakamdan oluşmaktadır.
Üretim tarihi
Cihaz tipi
Varyant
Durum tanımlama rakamı
0 = Yeni cihaz (Komple cihaz)
1 = Yeni cihaz (Alt yapı grubu)
2 = Tamir seti veya alt yapı grubu
4 = Münferit parça
7 = Değiştirme cihazı
WABCO orijinal ürünler kullanmaya karar verin
WABCO orijinal ürünler kalite bakımından yüksek değerlikli malzemelerden
üretilir ve fabrikamızdan çıkmadan önce itinalı ve ayrıntılı bir şekilde test edilir.
Ayrıca tüm WABCO ürünlerinin kalitesinin mükemmel bir WABCO Müşteri
Servisi ağı tarafından desteklendiğinin güvencesine sahip oluyorsunuz.
Lider tedarikçilerin arasında bulunan WABCO, dünyanın her yerinde en önemli
ilk donatıcılarla birlikte çalışıyor ve en ileri üretim standartlarını karşılamak için
gerekli deneyime ve kapasiteye sahiptir. Her bir münferit WABCO ürününün
kalitesi aşağıda belirtilen hususlar sayesinde garanti edilmektedir:
„„ Seri üretim için üretilen takımlar
„„ Tedarikçilerin düzenli aralıklarla denetlenmesi (auditler)
„„ Kapsamlı ''Satır sonu'' kontrolleri
„„ Kalite standartları < 50 PPM
Bir WABCO orijinal ürün, parmak iziniz kadar eşsizdir. Daha azıyla yetinmeyin.
Taklit yapı parçalarının montajı insan hayatına mâl olabilir – WABCO
orijinal ürünler işinizi koruma altına alıyor.
WABCO ek hizmetler
WABCO orijinal ürünüyle birlikte sahip olduğunuz ek hizmetler:
„„ 24 ay ürün garantisi
„„ Gece teslimatı
„„ WABCO'nun Teknik Desteği
„„ WABCO Üniversitesi'nin profesyonel eğitim olanakları
„„ WABCO Servis Partneri ağı üzerinden diyagnoz araçlarına ve desteğine
erişim
„„ Şikayetlerin karmaşık olmayan bir şekilde ele alınması
„„ Ve ayrıca araç üreticilerinin yüksek kalite standartlarına uygunluk ve
uyumum güvencesi.
7
Genel Bilgiler
WABCO Servis Partneri
WABCO Servis Partnerleri – Her zaman güvenebileceğiniz servis ağı. En
yüksek kalite standartlarını karşılayan 2.000'den fazla atölye ve bu atölyelerde
çalışan, yüksek WABCO standartlarına uygun şekilde eğitim almış, en modern
sistem diyagnozu teknolojimizi ve servislerimizi kullanan sayıları 6.000'i aşan
teknisyen her an hizmetinizde.
WABCO ile doğrudan iletişim
Çevrimiçi servislerimize ek olarak, WABCO Müşteri Merkezleri'mizde eğitimli
çalışanlarımız, teknik ve ticari sorularınıza derhal yanıt vermek için hazır
bulunmaktadır.
Desteğe ihtiyacınız olduğunda, bizimle temas kurunuz:
„„ Doğru ürünün bulunması
„„ Diyagnoz desteği
„„ Eğitim
„„ Sistem desteği
„„ Sipariş yönetimi
WABCO partnerinizi İnternet üzerinden wabco-auto.com altında bulabilirsiniz.
''Hızlı Erişim'' alanı içinde ''WABCO'yu nerede bulabilirim?'' linkine tıklayın
(http://www.wabco-auto.com/findwabco)
8
h Hatch
Güvenlik Uyarıları
3
Güvenlik Uyarıları
Gerekli tüm yönetmelik ve talimatları dikkate alın:
–– Bu broşürü dikkatlice okuyun.
–– Yaralanmaları ve/veya maddi hasarları önlemek için mutlaka tüm talimatlara
ve güvenlik uyarılarına uyun ve sunulan tüm bilgileri dikkate alın.
–– WABCO, ancak bu broşürde sunulan tüm bilgiler dikkate alındığında, ürün ve
sistemlerinin güvenliğini, güvenilirliğini ve performansını garanti etmektedir.
–– Araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve talimatlarına mutlaka uymalısınız.
–– Kazaların önlenmesine yönelik yerel ve ulusal yasal düzenlemelere ve ayrıca
işletmenin dâhili kurallarına kesinlikle uymalısınız.
Çalışma alanında güvenli bir şekilde çalışmak için gereken önlemleri alın:
–– Araç üzerinde sadece eğitimli ve kalifiye personelin çalışma yapmasına
müsaade edilir.
–– Koruyucu ekipman – gerekli ise – kullanın (örn. koruyucu gözlük, solunum
koruması, koruyucu kulaklık).
Pedallara basılması, araç yakınında bulunan kişilerde ağır yaralanmalara neden
olabilir. Pedallara basılmamasını, aşağıda açıklandığı şekilde garanti edin:
–– Şanzımanı "nötr'' konuma getirin ve el frenini çekin.
–– Takozlarla aracı kaymaya karşı emniyete alın.
–– Direksiyon simidine, araç üzerinde çalışma yapıldığını ve pedallara
basmanın yasak olduğunu bildiren bir uyarı yerleştirin.
Elektrostatik yüklenmeleri ve kontrolsüz deşarjları (ESD) önleyin:
MidSkirtve3üretiminde şuEndSkirt
Aracın tasarımında
noktalara dikkat edin:
–– Bileşenler (örn.akslar) ile şasi (chassis) arasında potansiyel farklılıklarını
önleyin.
–– Bileşenlerin metal parçaları ve araç şasisi arasındaki direncin 10 Ohm'dan
düşük olmasını garanti edin.
–– Akslar gibi hareketli veya yalıtımlı araç parçalarını iletken şekilde şasiye
bağlayın.
–– Çekici araç ile treyler arasındaki potansiyel farklarını önleyin.
Left Side
Left
Side
–– Kablo bağlantısı olmadan da çekici aracın metal parçaları ve bağlı treyler
arasında bağlantı kafası üzerinden (üst rotil, beşinci teker, pinli kıskaç)
iletken bir bağlantı sağlanmış olduğunu garanti edin.
–– ECU'ların araç şasisine sabitlerken elektriği ileten vidalı birleştirmeler
kullanın.
–– Elektromanyetik alanların etkisini asgariye indirmek için kabloları mümkün
olduğunca metal boşluklara (örn. U taşıyıcıların içine) veya metallik ve
topraklı koruyucu kapakların arkasına döşeyin.
–– Elektrostatik yüklenmeye yol açabileceğinden plastik malzeme kullanmaktan
kaçının.
EndSkirts
Basic
Standard, with Door Holder
9
Güvenlik Uyarıları

Araçtaki tamir ve kaynak çalışmalarında şunlara dikkat edin:
–– Şayet akü araçta monte edilmiş durumda ise, akü bağlantılarını ayırın.
–– Cihazlara ve bileşenlere giden kablo bağlantılarını ayırın, soketleri/fişleri ve
bağlantıları kire ve neme karşı koruyun.
–– Kablo veya bileşenler üzerinde manyetik alanların ve akım geçişinin
önlenmesi için kaynak işlemi esnasında şase elektrotunu her zaman
doğrudan kaynak noktasının yanındaki metale bağlayın.
–– Boya veya pası tamamen temizleyerek, akım iletiminin iyi olmasına dikkat
edin.
–– Kaynaklama esnasında ısının cihaza ve kabloya etki etmesini önleyin.
10
Giriş

4
Giriş
TailGUARDTM, araç arkasındaki ölü noktadaki küçük, büyük veya hareket eden
objeleri algılayarak ve aracı otonom bir şekilde objeye güvenli bir mesafede
tutarak geri sürüşteki riskleri azaltmaktadır.
Sistem, geri sürüş esnasında sürücü için stresi azaltmaktadır ve yayalar,
yükleme rampaları, bariyerler, ağaçlar, forkliftler, araçlar veya başka objeler ile
çarpışmaları önlemeye yardımcı olmaktadır.
TailGUARDTM, geri vites seçildiğinde otomatik şekilde etkinleştirilir.
TailGUARDTM araç dururken veya sürüş esnasında 3 metre dâhilinde aracın
arkasında bir obje algılarsa, kabin içindeki Trailer Remote Control ekranında
objeye olan mesafe yeşil, sarı veya kırmızı çubuklarla gösterilir.
''Otonom frenleme'' genişletmesi
TailGUARDTM, aracı objelere yaklaşıldığında 50 ila 200 cm arasında
programlanabilen bir mesafede durdurmaktadır.
Araç TailGUARDTM tarafından frenlendikten sonra sürücü, örn. duruştan sonra
tekrar rampa yönünde geri yönde hareket etmek için tekrar yavaş bir şekilde
geri sürüşe devam edebilir.
!!
TailGUARDTM, objelere yaklaşıldığı uyarısı yaparak ve gerekli olması halinde
çarpışmayı önlemek için kendi kendine freni tetikleyen, sürücüyü geri sürüş
esnasında destekleyen bir geri sürüş asistan sistemidir.
Ancak sürücü aracın hareketi konusunda ve aracın işletiminden kaynaklanan
hasarlar için tam kapsamıyla sorumlu kalmaktadır.
TailGUARDTM sistemi, sürücünün geri sürüş esnasındaki arka alan kontrolü
konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yönlendirme yapan bir
görevlinin gerekliliğini ortadan kaldırmaz.
TailGUARDTM sistemi aşağıda belirtilen direktifleri karşılamaktadır:
„„ 72/245/EEC – EMU – Elektromanyetik Uyumluluk
„„ ECE-R10 – Elektromanyetik Uyumluluk
„„ ECE-R13 – Ticari Araçlar İçin Fren Sistemleri
11
Giriş
Araca Yönelik Talepler
4.1
Araca Yönelik Talepler
Algılama ve uyarı
Besleme gerilimi 24 V olan her ticari araç donatılabilir.
Algılama, uyarı ve otonom frenleme
TailGUARDTM, M3, N2 ve N3 sınıfı ve 71/320/EWG ya da ECE-R13 direktiflerine
uygun basınçlı hava fren sistemleri olan araçlar için onaylıdır.
Treyler çekmeye uygun donanıma sahip olan araçlar, sistemin sürekli devre
dışı bırakılmasına hizmet eden bir kumanda tertibatı ile donatılmış durumda
olmalıdır.
Besleme gerilimi 24 Volt olmak zorundadır. 12 Volt araçlarda uygulama talep
üzere mümkün olmaktadır.
Otonom frenlemenin gerçekleştirilmesi için genişletmenin gerçekleştirilmesi,
ABS olan veya olmayan konvansiyonel frenlenmiş araçlarda uygulanabilir, fakat
elektronik fren sistemine (EBS) sahip araçlarda yasaktır.
Fren sistemi yukarıda belirtilen direktiflere uygun bir otomatik blokaj önleme
sistemi (ABV) ve ayrıca otomatik yüke bağlı fren gücü regülatörü ile donatılmış
durumda olmalıdır.
Otonom frenleme olan TailGUARDTM için fren sisteminde müsaade edilen
basınç azami 13 bar'dır.
Güncel araç hızı ile ilgili bilgi, hız sinyali ISO 16844-2'ye uygun şekilde
(C3 sinyal) araç içinde hizmette olmalıdır. Bu sinyalin harici sistemler için
kullanılması, araç üreticisi tarafından yasaklanmamış olmalıdır.
12
Sistem Ve Fonksiyon
Arka Alan Kontrolü
5
Sistem Ve Fonksiyon
Bu bölüm size sistemin yapısı ve fonksiyonu ile ilgili bir genel bakış
sunmaktadır.
TailGUARDTM, Trailer EBS E ile bağlantılı olarak treyler araçları için geliştirilen
bir sistemdir. Burada objelere yaklaşıldığında Trailer EBS E üzerinden otonom
frenleme uygulanmaktadır.
Kamyon ve otobüsler için geliştirilen TailGUARDTM'de konvansiyonel frenlenen
araçlarda (ABS olan ve olmayan) frenleme solenoid valf üzerinden mümkün
olmaktadır. Burada arka alan kontrolü fonksiyonu, otonom frenleme fonksiyonu
ile kombine edilebilir.
EBS olan kamyon ve otobüsler şu anda sadece arka alan kontrolü bakımından
desteklenmektedir, otonom frenleme mümkün değildir.
5.1
Arka Alan Kontrolü
TailGUARDTM sensörleri aracın arkasındaki alana ultrasonik ses dalgaları
göndermektedir.
Bir nesne veya insan bu ses dalgalarını yansıtırsa, sensörler bir yankı
almaktadır. Ses dalgalarının gönderilmesi anı ve yankının alış anı arasında
geçen süre kullanılarak, objeye olan mesafe hesaplanmaktadır.
TailGUARDTM, 6 kadar sensör destekleyebiliyor. Her sensör, şekli
yassılaştırılmış bir buta benzeyen alanı algılamaktadır. Sensörlerin araca
hedefe odaklı düzenlenmesi sayesinde örn. zemin veya tavan alanındaki objeler
de tanımlanabiliyor.
Sensörlerin bağlantısı bir ağaç yapısı içinde gerçekleştirilir, burada tüm
sensörler LIN (Local Interconnect Network) olarak kumanda elektroniğin bir
girişine bağlanmış durumdadır.
Her sensör kendine ait bir LIN adresine sahip olmaktadır, böylelikle verileri bu
ağ yapısı içinde özgün şekilde değerlendirilebiliyor.
ECU ve son ultrasonik sensör arasında müsaade edilen azami kablo uzunluğu
40 m'dir.
13
Sistem Ve Fonksiyon
Otonom Frenleme
5.2
Otonom Frenleme
Bir obje algıladığında TailGUARDTM, aracın basınçlı havalı fren sistemine etki
edebiliyor ve bu sayede otonom şekilde frenlemeyi gerçekleştirebiliyor.
Aktif bir frenlemeye sadece, fren valfindeki (2) hazne basıncı asgari olarak 7,3
bar'lık bir basınca sahip ise müsaade edilir. Bu durum bir doldurma valfi (3) ile
garanti edilmektedir. Bir basınç sınırlama valfi (4) ile aktif frenleme için gerekli
basınç belirlenmektedir ve böylelikle yavaşlama tanımlanmaktadır.
Bir objeye kritik mesafe kadar yaklaşıldığında, elektronik genişletme modülü
(1) frenlemeyi başlatır ve iki solenoid valfi (5) ve (6) bağımsız iki kumanda
devresi üzerinden kumanda etmektedir. Sadece her iki solenoid valf eşzamanlı
kumanda ederse bir fren basıncı beslemesi gerçekleştirilir. Böylelikle bir
elektriksel hata nedeniyle frenlemenin gerçekleşmesi önlenir.
Bir basınç sensörü (8) solenoid valfler tarafından kumanda edilen basını
denetlemektedir.
Bir iki yollu valf (Select-High valfi, 7) üzerinden servis freni kumanda edilir.
Basınç, otomatik yüke bağlı fren gücü regülatöründen (9) önce sisteme
verildiğinden, fren basıncı fren silindirlerinde yüke bağlı şekilde uyarlanır.
Otonom frenleme esnasında fren lambası elektronik genişletme modülü
tarafından açılır.
14
Sistem Ve Fonksiyon
Otonom Frenleme
Lejant
1
Elektronik genişletme
modülü (kumanda
elektroniği)
2
Fren valfi
3
Doldurma valfi
4
Basınç sınırlandırma valfi
5, 6
Solenoid valf
7
İki yollu valf
8
Basınç sensörü
9
Otomatik yüke bağlı fren
gücü regülatörü
10
Trailer Remote Control
(Treyler Uzaktan Kumandası)
!!
Otonom frenleme uygulaması sonradan eklendiğinde sistem için onay
muayenesi gerçekleştirilmelidir ve ruhsata kaydedilmelidir.
TÜV Nord tarafından düzenlenen EB181.0 raporu araç muayenesinde ilgili
kuruma sunulmalıdır.
15
Sistem Ve Fonksiyon
Bileşenler
5.3
Bileşenler
Tanımlama ve uyarı için temel konfigürasyon
BİLEŞEN /
Parça numarası
RESİM
NOT
Elektronik genişletme
modülü
446 122 070 0
Kumanda elektroniği
Ürün tarihi 01/2014 veya daha geç bir tarih
olmalıdır.
''Besleme'' kablosu
449 305 100 0
Uzunluk: 10 m (farklı uzunluklar talep üzere)
''Power'' (güç) elektronik genişletme modülünün
araç sigorta kutusuna bağlantısı
Pembe: Klemens 30
Siyah: Klemens 15
Beyaz: Şase
Beyaz-Yeşil: CAN1 H (opsiyonel)
Beyaz-Kahverengi: CAN1 L (opsiyonel)
''Diyagnoz bağlantısı''
kablosu
449 605 020 0
Uzunluk: 2 m
''Subsystems'' (alt sistemler) elektronik genişletme
modülü, aracın dış tarafında bulunan iyi erişilebilir
bir konumda bir diyagnoz bağlantısı sunmaktadır.
Ultrasonik sensör 0°
446 122 401 0
3 m bağlantı kablosu dâhil
Adet uygulamaya bağlıdır
Ultrasonik sensör 15°
(Ön ayar: sağ)
446 122 402 0
3 m bağlantı kablosu dâhil
Adet uygulamaya bağlıdır
Ultrasonik sensör 15°
446 122 403 0
0,3 m bağlantı kablosu dâhil
Adet uygulamaya bağlıdır
Ultrasonik sensör 15°
(Ön ayar: sol)
446 122 404 0
3 m bağlantı kablosu dâhil.
Adet uygulamaya bağlıdır.
''Ultrasonik sensörler''
bağlantı kablosu
449 806 060 0
Uzunluk: 6 m
''GIO18'' elektronik genişletme modülü
Uzatma kablosu
449 747 060 0
Uzunluk: 6 m
Adet uygulamaya bağlıdır
16
Sistem Ve Fonksiyon
Bileşenler
BİLEŞEN /
Parça numarası
RESİM
NOT
Sensör dağıtım kablosu
894 600 024 0
Uzunluk: 0,5 m
Adet uygulamaya bağlıdır
Trailer Remote Control
(Treyler Uzaktan
Kumandası)
446 122 080 0
Sigorta kutusu içindeki bağlantı klemens 15'e ve
şaseye yapılır
Elektronik genişletme modülü ile haberleşme PLC
üzerinden
Tutucu ve bağlantı kablosu dâhildir
Otonom frenleme için genişletme
BİLEŞEN /
Parça numarası
RESİM
NOT
Doldurma valfi
434 100 033 0
Otonom frenlemeye sadece yeterli hazne basıncına
müsaade eder
Ayar basıncı: 7,3 bar
Basınç sınırlandırma
valfi
475 010 313 0
Fren basıncı ayarı için
Asgari ayar basıncı: 3,2 bar
Önerilen ayar basıncı: 3,6 bar
Müsaade edilen azami basınç, arka aksın azami
fren basıncın %60'ıdır.
Solenoid valf
472 170 606 0
2 adet gereklidir
Araca montaj hava boşaltma aşağı bakacak şekilde
gerçekleştirilmelidir (resimde gösterildiğinden farklı
olarak)
GIO13'e ve GIO16'ya bağlantı.
Basınç sensörü
441 044 101 0
Geri vites seçildiğinde otonom fren müdahalesinin
fonksiyonunu kontrol etmektedir
GIO13'ya bağlantı
İki yollu valf
434 208 027 0
TailGUARDTM fren basıncını fren sisteminin içine
kumanda ederek vermektedir
17
Sistem Ve Fonksiyon
Bileşenler
BİLEŞEN /
Parça numarası
RESİM
NOT
''Solenoid valf'' kablosu
449 443 xxx 0
Solenoid valflerden birini ''GIO16'' elektronik
genişletme modülüne bağlamaktadır
''Solenoid valf ve basınç
sensörü'' (dağıtıcı)
kablosu
449 629 022 0
Solenoid valflerden birini ve basınç sensörünü,
''GIO13'' elektronik genişletme modülüne
bağlamaktadır
''Solenoid valf veya
basınç sensörü'' kablosu
449 752 xxx 0
Uzatma, 2 adet gereklidir
''Hız sinyali'' kablosu
449 535 100 0
Uzunluk: 10 m (farklı uzunluklar talep üzere)
''GIO17'' elektronik genişletme modülüne bağlantı,
hız sinyali kablo rengi kırmızı (sinyal) ve kahverengi
(toprak) ile takograftan temin edilmektedir.
Kablonun diğer telleri boş kalmaktadır ve izole
edilmelidir.
''Fren lambası
kumandası'' bağlantı
kablosu
449 908 100 0
Uzunluk: 10 m (farklı uzunluklar talep üzere)
''GIO12'' elektronik genişletme modülüne ''fren
lambası kablolaması'' bağlantısı
Pembe: Geri vites lambasından temin edilmesi
Siyah: Sol fren lambası girişi
Kahverengi: Sağ fren lambası girişi
Sarı-Kahverengi: Sağ fren lambası çıkışı
Sarı-Siyah: Sol fren lambası çıkışı
Kablo bağlantı kutusu
''Fren lambası''
446 122 633 0
İhtiyaca göre kullanım
Ek buzzer için genişletme
BİLEŞEN / Parça
numarası
RESİM
NOT
Buzzer
894 450 000 0
Trailer Remote Control'üne ek olarak sesli bir uyarı
sinyali verebilir
Kablo
449 443 xxx 0
Buzzer için bağlantı kablosu
18
Sistem Ve Fonksiyon
Fonksiyon Açıklaması
5.4
Fonksiyon Açıklaması
TailGUARDTM geri vitesin seçilmesiyle etkinleştirilir. Sensörler ve valfler
fonksiyon açısından kontrol edilir ve fonksiyona hazır olma durumu sürücüye
işaret edilir.
Geri sürüş esnasında bir obje algılanırsa ve parametrelenen durma mesafesinin
altına düşülürse, araç 3 saniye süreyle frenlenir ve bu sürenin sonunda fren
tekrar serbest bırakılır. Durma mesafesi diyagnoz yardımıyla ayarlanabilir (50 ila
200 cm arasında).
Hız 9 km/s'nin altında kalırsa, fren sadece aracın yükleme rampasından önce
durdurulması için etkinleştirilir.
TailGUARDTM için ayarlanmış olan yavaşlama 9 km/s üzerindeki hızlarda aracı
parametrelenen durma mesafesi dâhilinde durdurmak için olası olarak yeterli
olmayabilir.
Araç, 9 km/s'den yüksek bir hızla geri yönde rampaya doğru hareket ediyorsa,
TailGUARDTM sürücüyü hızın çok yüksek olduğu konusunda uyarmak için kısa
frenleme palsları tetikler, TailGUARDTM bu esnada hızı 7 km/s'ye kadar düşürür.
Bu uyarı frenlemeleri yoksayılır ve hız artmaya devam ederse, sistem 12
km/s'den sonra kapatılır.
Otonom bir frenlemeden sonra sürücü tekrar kalkış yapabilir ve geri sürüşe
devam edebilir.
Uzaklık bilgisi PLC (Power Line Communication) üzerinden Trailer Remote
Control'a iletilir ve bu şekilde sürücüye gösterilir.
Silent mode (Sessiz mod): Harici bir buzzer bağlandığında, geri vitese 2 kere
geçildiğinde (3 saniye dâhilinde) buzzer' geçici olarak devre dışı bırakılabilir;
örn. mesken bölgelerindeki teslimatlarında.
!!
Parametrelemeye bağlı olarak komple TailGUARDTM fonksiyonu geri vitesin 2
kere seçilmesi ile devre dışı bırakılabilir.
19
Araca Montaj
Elektronik Genişletme Modülü Kumanda Elektroniği Montajı
6
Araca Montaj
Sistemin tüm bileşenleri – Trailer Remote Control hariç – dış tarafa şasi
üzerine monte edilebilir.
Bileşenlerin, teklif çizimindeki ilgili müsaade edilen montaj konumunu
dikkate alın.
6.1
Elektronik Genişletme Modülü Kumanda Elektroniği
Montajı
!!
Montaja başlamadan önce kesinlikle ESD konusu ile ilgili güvenlik
talimatlarına dikkat edin, bkz. Bölüm ‘’3 Güvenlik Uyarıları’’, Sayfa 9.
Elektronik genişletme modülü için teklif çizimi
–– İnternet'te WABCO ana sayfasını http://www.wabco-auto.com
açın.
–– Orada INFORM Ürün Kataloğu linki üzerine tıklayın.
–– Ürün numarası alanı içine 446 122 070 0 parça numarasını
girin.
–– Başlat butonu üzerine tıklayın.
–– Çizim seçenek butonuna tıklayın.
Aynı şekilde başka sistem bileşenlerine ait çizimler INFORM
içinden açılabilir.
Kablonun montajı / sökülmesi için elektronik genişletme modülü kapağı
sökülmelidir.
–– Kapağı sökmek için en az 11 cm uzunlukta bir tornavida kullanın ve
bununla kasanın yerleşme tırnaklarını açın.
–– Elektronik genişletme modüllerini istisnasız şekilde sadece dik konumda
monte edin, bu esnada kablo geçiş delikleri aşağı veya yan tarafa
bakmalıdır.
–– 8 kutuplu sokete ait soket gövdelerini kablo bağları ile ilgili tutucu
tertibatlarına sabitleyin.
–– Kablonun montajından sonra kapağı tekrar monte edin.
ÖÖ Tüm tutucu tırnakların yerlerine oturmasına dikkat edin.
ÖÖ Açık taraf 4 kutuplu geçme yerlerine bakmalıdır.
20
Araca Montaj
Kablo Montajı / Sabitlemesi
Resimlerdeki ölçüler mm olarak belirtilmiştir.
6.2
Kablo Montajı / Sabitlemesi
DİKKAT
Kablolarda hasar
–– Kablo damarlarına giren su, kumanda
elektroniklerine zarar verebilir. İstisnasız şekilde
sadece orijinal WABCO kablolar kullanın. Başka
marka kabloların kullanılması durumunda olası
bir hasarda şikayette bulunma hakkı ortadan
kalkacaktır.
–– Montaj yerini, kabloların bükülmeyeceği şekilde
planlayın.
–– Kabloları ve soketleri, soket bağlantıları üzerine
çekme gerilimleri veya çapraz kuvvetler etki
etmeyecek şekilde sabitleyin.
–– Kabloları, keskin kenarların veya aşındırıcı
maddelerin (örn. asitler) bulunduğu yerlere
döşemekten kaçının.
–– Kabloları bağlantılara doğru, soketlere su
girmeyecek şekilde döşeyin.
Kablo/Uç kapaklarının montajı
–– Kablo uçlarındaki soketleri ECU çerçevesindeki uygun soket yerlerine
takmadan önce Kilitlemelerinin sarı sürgülerini açın.
Sürgüler, kilitli uç konumunda (teslimat durumu) ise, tırnağı üstten
veya alttan 13'lük açık uçlu bir somun anahtarı yardımıyla serbest
bırakabilirsiniz.
–– Ardından, soket kılavuzuna erişim olanağı sağlamak için sürgüyü elle
kapak ucuna kadar çekip çıkarın.
21
Araca Montaj
TailGUARDTM Sensörlerinin Montajı
–– Kablo ucunu (veya koruyucu kapağı) ECU'nun ilgili geçme yerine dik
konumda takın.
Doğru kutup düzenine ve kodlamaya (soketin geçme yerine göre
düzeni) dikkat edin. Sadece iki parça birbirine uygun ise, takma işlemi
gerçekleştirilmelidir.
4 ve 8 kutuplu geçme yerlerinin siyah kör kapakları kodlanmamıştır ve ilgili
geçme yerine uymaktadır.
–– Kablo ucunu biraz kuvvetle geçme yerine takın ve sarı sürgüyü tekrar ilk
konumuna geri bastırın.
ÖÖ Bu prosedürde sürgünün kancaları ECU çerçevesine oturur.
ÖÖ Sürgünün doğru şekilde oturduğu bir "klik” sesiyle doğrulanır.
Kabloların sabitlenmesi
DİKKAT
Kablolarda hasar
–– Kablo bağlarını, kablolara zarar vermeyecek
şekilde sabitleyin.
–– Alet kullanacaksanız lütfen kablo bağı
üreticisinin talimatlarını dikkate alın.
–– Kablolar fazla uzunsa, onları sarmayın, bunun
yerine bunları gevşek halkalar halinde döşeyin.
6.3
TailGUARDTM Sensörlerinin Montajı
Ultrasonik sensörlerin konumu ve sayısı denetlenecek olan alana ve aracın arka
tarafının kontürüne bağlı olarak belirlenir.
6 kadar sensör denetlenebiliyor. Genel olarak 15° ultrasonik sensörler en önemli
konum olan aracın yan taraflarında kullanılmaktadır. Ultrasonik sensörler arka
taraftaki dik bir alana monte edilir ve gövdelerindeki 15°'lik büküm sayesinde
aracın dış kenarından aracın ortasına kadar bir bölgeyi denetlemektedir. Dar
bir yolda geri yönde hareket ederken böylece sadece aracın arkasındaki alan
denetlenir ve örn. yol şeridinin yan tarafına park edilmiş araçlar denetlenmez.
Aracın ortasının daha iyi denetlenmesi için düz gövdeli (0°) üçüncü bir ultrasonik
sensör ortaya konumlandırılabilir.
Çok sayıda olası konumlandırmadan birini gösteren aşağıdaki şekil, bu
durumu açıklayıcı bir şekilde göstermektedir. Sarı alanlar ultrasonik sensörlerin
denetleme alanını göstermektedir.
22
Araca Montaj
TailGUARDTM Sensörlerinin Montajı
Lejant
A, B
Bu 15° ultrasonik sensörler dik konumda
monte edildi ve aracın arkasındaki ''orta
bölgeye'' bakmaktadır.
C
Bu 0° ultrasonik sensör ortalanmış ve dik
durumda monte edildi. A, B ve C aracın arka
tarafında yatay bir düzlemi denetlemektedir.
D, E
Bu 15° ultrasonik sensörler yatay şekilde
monte edildi ve çatı alanının korunması için
iki paralel, dik düzlemi denetlemektedir.
Kabloları döşerken elektronik genişletme modülü ve son ultrasonik sensör
arasında azami 40 m mesafe olması gerektiğini dikkate alın.
DİKKAT
Ultrasonik sensörlerinde hasar
Bir ultrasonik sensörün monte edildiği yüzey düz
olmalı ve dört tarafta ultrasonik sensörden en az
2 mm daha büyük olmalıdır (arka alandaki drenaj
deliklerinin yüksek basınçlı temizleme sistemlerinin
direkt etkisine karşı korunması için bu gereklidir).
Yansımalar oluşabileceğinden, ultrasonik sensörler
bir U profili içine monte edilmemelidir. Hasarları
önlemek için ultrasonik sensörlerin mekanik olarak
korumalı şekilde monte edilmesi tavsiye edilir.
Arka konumu, yani sensörün aracın arka tarafına olan mesafesi, 35 cm'den
büyük olmamalıdır.
23
Araca Montaj
TailGUARDTM Sensörlerinin Montajı
Ultrasonik sensörlerin montaj ölçüleri
Ultrasonik sensörlerin teklif çizimleri
446 122 401 0 / 446 122 402 0
–– İnternet'te WABCO ana sayfasını http://www.wabco-auto.com
açın.
–– Orada INFORM Ürün Kataloğu linki üzerine tıklayın.
–– Ultrasonik sensöre ait parça numarasını ürün numarası alanına
girin.
–– Başlat butonu üzerine tıklayın.
–– Çizim seçenek butonuna tıklayın.
Aşağıdaki tabloda gösterilen standart uygulamalar, düz arka tarafı olan araçlar
için uygundur.
ÖZELLİKLER
Tipik lojistik çevre
Ultrasonik sensörlerin
sayısı (nokta = sensör)
TailGUARDTM
TailGUARDRoofTM
TailGUARDMAXTM
Sürücüye yabancı
ve farklı türde masif
yükleme rampaları
ve paletler, binek
otomobilleri gibi büyük
objeler ve metal ya da
ahşap direkler.
Yüksekliğin kısıtlı olduğu
alanlar: Örn. depo holleri,
yükleme kapıları, ağaçlar
ve çatı konstrüksiyonları.
Küçük ve / veya hareket
eden objelere sahip alanlar:
Örn. forklift ile yükleme
yapılan alanlar, yol levhaları,
perakende işletmeler,
mesken bölgeler.
ISO 12155 onaylıdır.
3x
5x
6x
Sensörler tarafından
algılanan alan
(Aracın yukarıdan
görünüşü)
Aracın komple arka tarafı sensörlerle algılanmaktadır.
1 ve 2 aracın arka tarafında bulunan objeleri simgelemektedir.
Sensörler tarafından
algılanan alan
(Yandan görünüş)
Her çubuk 50 cm'lik bir
mesafeyi simgelemektedir.
Kırmızı: 0 ila 150 cm.
Sarı: 50 ila 300 cm.
Yeşil: 300 ila 450 cm.
Ek olarak yakın bölgede
şu husus geçerlidir (kırmızı
LED'ler): Her bir LED'in 2
konumu var, sürekli yanan
ve yanıp sönen. Böylece
mesafe 25 cm'lik bir
hassasiyetle gösterilir.
24
Trailer Remote Control
üzerindeki gösterge
Gösterge
Zemin
yüksekliği
Gösterge
Tavan
yüksekliği
En yakın objenin
bulunduğu düzlem
gösterilir.
Trailer Remote Control
üzerindeki gösterge
Araca Montaj
Hız Sinyali Bağlantısı
ÖZELLİKLER
TailGUARDTM
TailGUARDRoofTM
TailGUARDMAXTM
Sensörlerin hassasiyeti
Büyük, hareket eden
objeler birbirinden
bağımsız olarak algılanır
ve gösterilir.
Taban ve tavan
yüksekliğindeki objeler
birbirinden bağımsız
olarak algılanır ve
gösterilir.
Küçük, hareket eden objeler
birbirinden bağımsız olarak
algılanır ve gösterilir.
Mesafe göstergesi
(Mod)
ISO 12155 veya WABCO
Standart
ISO 12155 veya WABCO
Standart
ISO 12155
Çizime göre sensör
konumu
841 802 281 0
841 802 285 0
841 802 282 0
!!
Ultrasonik sensörlerin kapsamlı deneyime sahip olmadan uygulanması sadece
ultrasonik sensörlerin ölçüm alanında hiçbir araç parçasının mevcut olmadığı
basit arka taraf şekillerinde mümkündür.
Örn. çöp araçlarında mevcut olduğu gibi arka portallar, WABCO tarafından bir
kontrolü gerektirmektedir, ancak bu şekilde ilerideki işletim esnasında arızalar
ve hatalı fonksiyonlar hariç tutulabilir. Böyle bir durumda lütfen WABCO iletişim
partnerinizle temas kurunuz.
6.4
Trailer Remote Control Montajı
Trailer Remote Control teslimat kapsamında bulunan tutucu ile sürücünün
trafiğe olan görüşünü kısıtlamayacak şekilde gösterge tablosuna
sabitlenmektedir.
Teslimat kapsamında bulunan kablo ile Trailer Remote Control klemens 15 ve
şaseye bağlanmaktadır. Sigorta olarak bir 5A sigortası (teslimat kapsamında
yok) akım devresine entegre edilmelidir.
Trailer Remote Control montajı ve bağlantısı ile ilgili ayrıntılı bir açıklamayı
"Trailer Remote Control - Montaj ve Bağlantı Talimatı" 815 xx0 195 3 broşürü
içinde bulabilirsiniz.
!!
Teslimat kapsamında bulunan vidalama adaptörü yerine piyasada bulunan bir
emişli çanak adaptörü de kullanılabilir, çünkü Trailer Remote Control 'standart'
bir yuvaya sahiptir.
6.5
Hız Sinyali Bağlantısı
Hız sinyalinin algılanması, otonom fren müdahalesinin ön koşuludur.
Takograftan gelen pals sinyali (''v pals çıkışı'', ''Takograf B7'', ''Hız C3'')
doğrudan veya uygun bir araç arabirim üzerinden kullanılmalıdır.
Sonradan ekleme işleminde hız sinyali araç üreticisinin talimatlarına uygun
şekilde temin edilmelidir.
UYARI
Hız Sinyali Arızası
Hatalı veya profesyonel gerçekleştirmeyen bağlantı
nedeniyle oluşan sinyal arızası araç güvenliğini
önemli ölçüde olumsuz etkileyebilir.
25
Araca Montaj
Fren Lambalarının Kumanda Edilmesi
6.6
Fren Müdahalesi İçin Valflerin Montajı
UYARI
Fren sistemine müdahale
–– Sadece fren sistemleri hakkında yeterli bilgiye
sahip, yaptıklarınızın etkisini tam kapsamlı bir
şekilde biliyorsanız ve bu işin sorumluluğunu
üstlenebiliyorsanız, fren sistemine müdahale
edin.
–– Araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın.
UYARI
Fren sistemleri basınç altındadır
–– Fren sistemine müdahale etmeden önce, tüm
hazne ve hatların basınçsız durumda olmasını
garanti edin.
Valfler bir çelik açı parçası üzerine derlenmiş bir şekilde veya doğrudan çerçeve
üzerine monte edilebilir. Yük Algılama Valfi'nin yakını mantıklı bir montaj yeridir,
böylelikle fren sistemine giden kabloların uzunluğu kısa tutulmaktadır.
Şu kısıtlamaları dikkate alın:
„„ Hazneden doldurma valfine giden bağlantı: Nominal genişlik 12
„„ Solenoid valfleri arasındaki bağlantı: Nominal genişlik 8 azami 1 m
„„ Solenoid valften Yük Algılama Valfi'ne giden bağlantı: Nominal genişlik 8
azami 5 m
–– Montajdan sonra sistemi fonksiyon ve sızıntı konusunda kontrol edin
6.7
Fren Lambalarının Kumanda Edilmesi
Yasal düzenlemeler gereğince her frenleme esnasında fren lambaları
yanmalıdır. Bu aynı şekilde geri sürüş esnasındaki frenleme için de geçerlidir.
TÜV raporu gereğince kumanda elektroniği fren lambalarını geri vites lambası
akımı ile açmaktadır.
Geri vites lambasına ait akım beslemesi ve sigortaları, fren lambalarının ayrıca
beslenmesi için uygun şekilde boyutlandırılmış olup olmadığını kontrol edin.
Fren lambalarının geri vites lambaları üzerinden beslenmesi mümkün değilse,
fren lambaları alternatif olarak örn. klemens 15 üzerinden beslenebilir.
Bunun için diyagnoz içinde ''Fren lambası için geri vites lambası üzerinden
besleme yok'' seçilmelidir ve geri sürüş sinyali bağlantı GIO14, Pin 3 üzerinden
bağlanmalıdır.
Sorularınız olduğunda lütfen WABCO iletişim partnerinizle temas kurunuz.
26
İşletime Alma
TEBS E Diyagnoz Yazılımı İle Parametreleme
7
İşletime Alma
İşletime alma bileşenlerin araç üzerine montajını, diyagnoz bilgisayarının
bağlanmasını, sisteme akım verilmesini ve Diyagnoz Yazılımı TEBS E'nin
başlatılmasını gerektirmektedir.
7.1
TEBS E Diyagnoz Yazılımı İle Parametreleme
Giriş
WABCO elektronik genişletme modülü kumanda elektroniğini, parametreler
yardımıyla ilgili araç tipine uyarlanabilen üniversal bir sistem olarak hizmete
sunmaktadır. Bu ayar olmadan TailGUARDTM işlevsel değildir.
Parametrelerin ayarı TEBS E Diyagnoz Yazılımı ile gerçekleştirilir. Araçların
seri üretimi için hazır parametre setleri elektronik genişletme modülü içine
kopyalanabilir.
Lütfen, yeni kumanda elektroniklerinin uygun TEBS E Diyagnoz Yazılımı'nın en
güncel sürümüne ihtiyaç duyduklarını dikkate alın.
TEBS E Diyagnoz Yazılımı içindeki kullanıcı yönlendirilmesi, gerekli ayar
adımlarını temel almaktadır. Yazılımın kullanımı, kendi kendine açıklamalıdır ve
ek olarak yazılım dâhilinde kapsamlı yardımlar sunulmaktadır.
TEBS E Diyagnoz Yazılımı'nin sipariş edilmesi
–– İnternet'te WABCO ana sayfasını http://www.wabco-auto.com
açın.
–– Orada myWABCO linki üzerine tıklayın.
–– Giriş işlemleri için yardımı, Adım adım talimat düğmesi üzerinden
elde edebilirsiniz.
–– Başarılı giriş işleminden sonra myWABCO üzerinden TEBS E
Diyagnoz Yazılımı'nı sipariş edebilirsiniz.
–– Sorularınız olduğunda WABCO iletişim partnerinizle temas
kurunuz.
Çevrimdışı parametreleme
Bir parametre setinin doğrudan araç üzerinde belirlenmesi daha kolaydır,
çünkü ayarlanmış fonksiyon derhal kontrol edilebilir. Ancak araç olmadan
da bir parametre seti hazırlanabilir ve daha sonraki kullanım için bilgisayara
kaydedilebilir.
Parametreleme için ön koşul
Yeni bir parametre setinin oluşturulması için bir TEBS E sistem eğitimini almış
olmak şarttır. Sadece alacağınız PIN 1 kodu ile TEBS E Diyagnoz Yazılımı ile
bir parametre seti üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
Çoğu durumda tek kerelik hazırlanmış olan parametre seti ile parametreleme
yeterli olacaktır ve işletime alma süreci böylelikle çok daha kolay olacaktır.
Hazır parametre setlerini WABCO iletişim partnerinizden temin edebilirsiniz.
Hazır bir parametre seti ile işletime alma için Pin 2 gereklidir, onu başarılı
bir şekilde tamamladığınız bir WABCO E-Learning (E-Öğrenim) kursu ile
edinebilirsiniz.
27
İşletime Alma
Ultrasonik Sensörlerin İşletime Alınması
''Trailer EBS E'' WABCO E-Learning (E-Öğrenim) kaydı
(ücretlidir)
–– İnternet'te WABCO ana sayfasını http://wbt.wabco.info/ açın.
–– ''Trailer EBS E'' kursunu başlatın.
–– Gerekli olması halinde myWABCO üzerinden kaydolun.
–– Sorularınız olduğunda WABCO iletişim partnerinizle temas
kurunuz.
7.2
Fonksiyon Testi
Parametrelemeden sonra fonksiyon testi gerçekleştirilir:
Fonksiyon testini (EOL-Test) sadece TEBS E eğitimine katıldıktan sonra
gerçekleştirebilirsiniz.
Tüm kontroller İşletime almayı başlat menüsü üzerinden gerçekleştirilir. Takip
eden kontrol adımları sadece, parametreleme esnasında otonom frenleme
ayarlanmış ise gerçekleştirilir.
Elektronik genişletme modülü basınç testi
Diyagnoz Yazılımı solenoid valfleri kumanda eder ve basınç sensörü üzerinden
basınç kumandasını ölçer.
Fren lambası kumandası
Bu kontrol esnasında doğru gerilim geri vites lambası şalteri ve fren lambası
şalteri üzerinden ölçülür ve fren lambası kumandası TailGUARDTM üzerinden
kontrol edilir.
Elektronik genişletme modülü hız sinyali ölçüm değeri
Bu kontrol esnasında takograf hız sinyali değerlendirilir ve kontrol eden,
diyagnoz programı içinde gösterilen hızın gerçek hızla aynı olduğunu
onaylamak zorunda. Bunun için araç kısa süreli sürülmelidir veya bir hareketli
test standı üzerinde çalıştırılmalıdır.
Diğer bir olanak olarak diyagnoz üzerinden takografta bir hız simüle edilebilir.
Bu ölçüm işletime alma sürecinden sonra da gerçekleştirilebilir, ancak bu testten
önce otonom frenleme mümkün değildir.
7.3
Ultrasonik Sensörlerin İşletime Alınması
Ultrasonik sensörlerin ve TailGUARDTM sisteminin işletime alınması esnasında
kontak açık ve geri vites seçilmiş durumda olmalıdır.
Buna ek olarak diyagnoz bilgisayarı TailGUARDTM diyagnoz bağlantısına (sarı
başlıklı olan) bağlanmış durumda olmalıdır ve Diyagnoz Yazılımı başlatılmalıdır.
Normal EOL-Testi
Ultrasonik sensörlerin işletime alınması satır sonu testleri üzerinden üç adımda
gerçekleştirilir:
1. Ultrasonik sensörlerin tanıtılması
Ultrasonik sensörlere montajından sonra araçtaki pozisyonu tanıtılmalıdır.
28
İşletime Alma
Ultrasonik Sensörlerin İşletime Alınması
–– TEBS E Diyagnoz Yazılımı içinde Ölçüm değerleri, TailGUARD üzerine
tıklayın.
–– TailGUARD penceresi içinde İşletime almayı başlat düğmesi üzerine tıklayın.
Ultrasonik sensörlerin her biri tek olarak 1-2 saniye süreyle örtülmelidir. Aşağıda
belirtilen sıralamaya mutlaka uyulmalıdır:
„„ Ana düzlem: 1-sol 2-sağ 3-orta
„„ Ek düzlem: 4-sol 5-sağ 6-orta
Örtülecek ultrasonik sensör diyagnoz içinde yanıp sönen bir gösterimle
gösterilir.
–– Şimdi ultrasonik sensörü, o sistem tarafından algılanana kadar kısa bir süre
için örtün.
ÖÖ Diyagnoz bilgisayar monitörü üzerinde şimdi sonraki, örtülmesi gereken
ultrasonik sensör yanıp söner. Fren müdahalesi olan sistemlerde buna ek
olarak, bir sensör algılandığında fren lambaları kısa bir süre yanıp söner
ÖÖ Son ultrasonik sensör algılanana kadar süreç tekrarlanmaktadır.
–– Ekran üzerindeki talimatlara uyun.
2. Yansımalar konusunda test
Ultrasonik sensörler tanıtıldıktan sonra, yansımaların meydana gelip gelmediği
ve ultrasonik sensörlerin araç üzerine monte edilmiş objeleri yanlışlıkla engel
olarak algılayıp algılamadığı test edilir.
–– Bu test için, aracın arkasında 2,5 m'lik ve aracın yanlarında 0,5 m'lik bir alanı
serbest tutun.
–– Şimdi sistem tarafından yanlışlıkla bir obje algılanırsa, yansımaları gizlemek
için Yansımaları gizle düğmesine basın.
ÖÖ Başka nesnelere ait yansımaların gizlenmesi gerekli olup olmadığını
anlamak için ölçüme devam edilir.
ÖÖ Buna rağmen objeler algılanırsa, ultrasonik sensörler veya ek parçalar
farklı şekilde konumlandırılmalıdır.
3. Test objesi algılaması
Sistem sorunsuz duruma geldikten sonra, obje testi gerçekleştirilir.
–– Bunun için ultrasonik sensörlerin montaj yüksekliğinde daha yüksek olan bir
test objesini, örn. bir plastik borusunu 0,6 m (+/- 0,1 m) mesafede aracın
arkasındaki alana yerleştirin.
–– Diyagnoz bilgisayarının talimatlarına uyun.
–– Obje testini, test objesini 1,6 m (+/-0,2 m) mesafeye yerleştirerek tekrarlayın.
–– Diyagnoz bilgisayarının talimatlarına uyun.
–– Ölçümü başlat düğmesi ile objelerin ilgili konumunu onaylayın.
ÖÖ Şayet test nesnesi doğru algılanırsa, elektronik genişletme modülü
içindeki Satır Sonu Bit'i silinir ve sistem hatasızdır. İşletime alma başarılı
sonuçlandı.
ÖÖ Eğer test başarılı olmamışsa, ya ultrasonik sensörler hatalı pozisyonda
tanıtıldı ya da sensör mesafesi için parametreler hatalı girildi.
–– Parametreleri ve ultrasonik sensörlerin montaj konumlarını kontrol edin ve
testi tekrarlayın.
29
İşletime Alma
Ultrasonik Sensörlerin İşletime Alınması
Düşürülmüş EOL-Testi
Seçenekler, Ayarlar, Kontrol seçenekleri altında kontrol adımları aşağıda
belirtilen koşullar altında iptal edilebilir:
Obje testinin iptal edilmesi için ön koşullar
Sistem, çok sayıda yapı açısından aynı araca monte edilmiş, başarılı bir şekilde
uyarlanmış ve denenmiş durumda.
Sol ve sağ ultrasonik sensör arasındaki mesafe 1,6 ila 2,4 m arasında.
3 ultrasonik sensörde, ortadaki ultrasonik sensör merkezi bir şekilde monte
edilmiş olmalıdır. Orta eksenden sapma azami 30 cm olmalıdır.
Ultrasonik sensörlerin montaj derinliği azami 35 cm'dir.
Yansıma testinin iptal edilmesi
Aynı araç tipinde TailGUARDTM ile ilgili yeterli deneyim mevcutsa, yansıma
testinde de bir basitleştirme mümkün olmaktadır.
Testin ilk kez gerçekleştirilmesinden sonra, elde ettiğiniz arıza yankısı
değerlerini bir dosyaya yazın (şayet arıza yankıları tespit edilmiş ise). Bu
dosyanın içeriği ardından ECU dosyasına kaydedilir ve sonraki araçlara aktarılır.
30
Kullanım
Ultrasonik Sensörlerin İşletime Alınması
8
Kullanım
Sürücünün bilgilendirilmesi
Bu sistem açıklaması öncelikle araç üreticilerine ve atölyelere hitap etmektedir.
TailGUARDTM'ın kullanımı basit ve hiçbir şekilde ön bilgi gerektirmemesine
rağmen, araç üreticisi veya ekleme çalışmasını gerçekleştiren atölye işleteni
sistemle ilgili bilgilendirmek zorundadır.
WABCO, bu bölümün içerdiği bilgileri araç işleticisine veya sürücüye
teslim edilmesini veya bunları aracın kullanma kılavuzuna ilave edilmesini
önermektedir.
Trailer Remote Control – Kullanma Kılavuzu (sözel olmayan)
815 990 212 3
–– İnternet'te WABCO ana sayfasını http://www.wabco-auto.com
açın.
–– Orada INFORM Ürün Kataloğu linki üzerine tıklayın.
–– Ürün numarası alanı içine 815 990 212 3 parça numarasını
girin.
–– Başlat butonu üzerine tıklayın.
–– Broşürler seçenek butonuna tıklayın.
UYARI
Ekstrem hava şartlarında sistemin devre dışı
kalması nedeniyle kaza tehlikesi söz konusudur
Şiddetli yağmur veya kar yağışı gibi ekstrem hava
şartlarında, fonksiyon kısıtlamaları söz konusu
olabilir.
Çok yumuşak yüzeylere sahip objeler bazen
algılanmayabilir.
Söz konusu sistem sadece destekleyici bir sistem
olduğundan, bu sistemin kullanılmasına rağmen
meydana gelen bir kazadan WABCO sorumlu
tutulamaz.
DİKKAT
TailGUARDTM, objelere yaklaşıldığı uyarısı yaparak
ve gerekli olması halinde çarpışmayı önlemek
için kendi kendine freni tetikleyen, sürücüyü geri
sürüş esnasında destekleyen bir geri sürüş asistan
sistemidir.
Ancak sürücü aracın hareketi konusunda ve
aracın işletiminden kaynaklanan hasarlar için tam
kapsamıyla sorumlu kalmaktadır.
TailGUARDTM, geri sürüş için geçerli yasal veya
işletmeye ait direktifleri sürücü sorumluluğunu, örn.
yönlendirme yapan bir görevlinin desteğin alınması,
ortadan kaldırmaz.
31
Kullanım
Ultrasonik Sensörlerin İşletime Alınması
DİKKAT
Algılama oranı obje yüzeyine bağlıdır
Ultrasonik ses en iyi ses dalgalarına dik konumda
bulunan düz yüzeylerden yansıtılmaktadır.
Ağ yapıları, kürklü veya tüylü yüzeyler gibi küçük ve
uygun olmayan yüzeyler ve ayrıca ses dalgalarına
göre eğik bir konumda olan yüzeyler, daha az iyi
algılanmaktadır.
DİKKAT
Fazla hızlı geri sürüşte fren palsları dikkate alın
TailGUARDTM, sadece geri sürüş hızı 9 km/s'in
altında ise destek sunabiliyor.
Kritik bir hıza ulaşıldığında TailGUARDTM kısa fren
palsları vermektedir.
Araç sürücü tarafından daha da hızlandırılırsa
TailGUARDTM kendini kapatır ve bir arıza mesajı
verir.
Sistemin etkinleştirilmesi
TailGUARDTM geri vitesin seçilmesiyle etkinleştirilir.
Sürücü, bir sistem kontrolünden sonra sistemin kullanıma hazır olduğu
konusunda Trailer Remote Control üzerinden verilen kısa bir bip sesi ve ayrıca
sarı ve kırmızı LED lambaların yanmasıyla bilgilendirilir.
!!
Sürücü sadece, geri vites seçildiğinde Trailer Remote Control üzerinden
etkinleştirme mesajları gerçekleşirse TailGUARDTM tarafından
desteklenmektedir.
Sistemin devre dışı bırakılması
Fonksiyon şu durumlarda devre dışı bırakılır:
„„ İleri sürüş.
Hız geri viteste > 12 km/s ve/veya rezerv basıncı 7,3 bar'dan
düşük ise.
„„ Trailer Remote Control üzerinden geçici kapatma, bkz. Bölüm ‘’8.1 Trailer
Remote Control Üzerinden Kullanım’’, Sayfa 33.
„„ Opsiyonel, harici bir düğme üzerinden geçici kapatma
„„ Aracı 1-3 saniye dâhilinde iki kez geri vitese alınması (parametrelenebilir).
„„ Bir arıza.
Tüm devre dışı bırakma işlemleri, araç tekrar geri vitese alınana kadar geçerli
kalmaktadır.
32
Kullanım
Trailer Remote Control Üzerinden Kullanım
8.1
Trailer Remote Control Üzerinden Kullanım
Lejant
A
Mesafe göstergesi
(renkli çubuklar)
B
Buzzer ses
şiddeti için ön
seçim
+
Ses şiddetinin
yükseltilmesi
-
Ses şiddetinin
azaltılması
C
TailGUARDTM'nin
geçici kapatılması
Gösterge
Algılama alanı dâhilindeki objeler Trailer Remote Control üzerinde renkli
çubuklar ile işaret edilir
Yanan her bir çubuk, içinde bir obje bulunan 50 cm uzunluğundaki bir alanı
temsil etmektedir.
„„ Kırmızı (üst 3 çubuk): 0 ila 150 cm.
„„ Sarı (ortadaki 3 çubuk): 150 ila 300 cm.
„„ Yeşil (alt 3 çubuk): 300 ila 450 cm.
Ek olarak yakın bölgede şu husus geçerlidir (kırmızı LED'ler): Her bir LED'in 2
konumu var - sürekli yanan ve yanıp sönen. Sabit yanan LED 25 cm mesafeyi
temsil etmektedir, yanıp sönen ise 50 cm'yi.
33
Kullanım
Hatalı Fonksiyonun Fark Edilmesi
Sesli uyarılar
!!
Sesli uyarıların tek başına mesafe bilgisi olarak kullanılması yasaktır, çünkü
sistemin hatalı fonksiyonu bu şekilde kesin bir şekilde belirlenemez.
Objeye kalan mesafe
Sesli sinyal
>3m
kapalı
3 m - 1,8 m
2 Hz
1,8 m - 0,7 m
4 Hz
< 0,7 m – otomatik frenleme
6 Hz
< otomatik (parametrelenmiş) fren
mesafesi
sürekli yanık
Trailer Remote Control'deki buzzer için ses şiddetinin ayarlanması
–– Ses şiddeti ayarını B tuşuna (> 2 saniye) +/- tuşları yanıp sönene kadar
basarak seçin.
–– Sesi uyarlamak için +/- tuşlarına basın.
Trailer Remote Control üzerinden TailGUARDTM'nin kapatılması
–– C tuşuna basın.
ÖÖ TailGUARDTM, geri vitesin tekrar seçilmesine kadar devre dışı bırakılır.
8.2
Hatalı Fonksiyonun Fark Edilmesi
Trailer Remote Control üzerindeki bir kırmızı veya bir sarı LED satırının
yanıp sönmesi veya kesintisiz yanması ile bir hatalı fonksiyon gösterilir. Buna
ek olarak Trailer Remote Control'daki buzzer 3 saniye süreyle bir bip sesi
vermektedir. TailGUARDTM şimdi artık kullanılabilir durumda değildir.
Trailer Remote Control, geri vites seçildiğinde ışıklı çubuklar veya buzzer
üzerinden bir geri bildirimde bulunmuyorsa da bir arıza söz konusudur.
Hafif hatalar
Hafif hatalarda arıza mesajları sadece geri vites seçilmişse verilir. Kendi
kendine yardım ile olası olarak bu hata giderilebilir:
Algılama ve uyarı:
–– Ultrasonik sensörleri gözle kontrol edin.
–– Algılanabilir kirlenme söz konusu ise ultrasonik sensörleri temizleyin.
''Otonom frenleme'' seçeneğinde ek hususlar:
–– Uzun durma süresinden (kontak açık durumda) sonra, TailGUARDTM bir hız
sinyali algılayana kadar kısa bir mesafe ileriye doğru sürün.
–– Gösterge panelinde fren sisteminin sistem basıncının kontrol edin.
TailGUARDTM sadece 7,3 bar üzerindeki basınçlarda çalışmaktadır.
–– Sürüşle, sistemde yeteri kadar basınç olduğu işaret edilene kadar bekleyin.
Hata bu şekilde giderilemiyorsa, en yakın zamanda bir atölyeye., örn. WABCO
Servis Partneriniz'e başvurmalısınız. Burada sistem WABCO sistem diyagnozu
(TEBS E) yardımıyla muayene edilmelidir.
34
Kullanım
Hatalı Fonksiyonun Fark Edilmesi
Ağır hata
Ağır hatalar hafif hatalar gibi işaret edilir, tek fark, hata mesajı geri vites
seçilmeden de ortaya çıkmaktadır ve sürekli etkin kalmaktadır. Bu durumda fren
müdahalesi alanında bir sorun söz konusu.
Bu araç derhal ve büyük bir dikkatle atölyeye götürülmelidir. Burada sistem
WABCO sistem diyagnozu (TEBS E) yardımıyla muayene edilmelidir.
35
Servis Bilgileri
Diyagnoz
9
Servis Bilgileri
DİKKAT
Hareketli test standı üzerinde geri sürüş
nedeniyle kaza tehlikesi söz konusudur
Geri vites seçili durumda ise hareketli test
standı içinde otonom fren müdahalelerinin
gerçekleşebileceğini dikkate alın. Bu nedenle
kazalara neden olan beklenmedik hareketler
oluşabilir.
–– Araç hareketli test standı üzerinde iken
TailGUARDTM sistemini devre dışı bırakın.
TailGUARDTM bakım gerektirmez. Sistem hata mesajı verdiğinde veya hatalı
bir fonksiyon şüphesi söz konusu ise, önce ultrasonik sensörler kirlenme
konusunda kontrol edilmelidir ve gerekli ise temizlenmelidir.
Uzun durma süresinden (kontak açık durumda) sonra, TailGUARDTM-hata
mesajı verirse veya çalışmaya hazır durumu gösterimi gerçekleşmediğinde
(bkz. Bölüm ‘’8 Kullanım’’, Sayfa 31), araç önce TailGUARDTM bir hız sinyalini
algılayana kadar kısa bir mesafe ileriye doğru sürülmelidir. Geri vitesin sonraki
seçiminde TailGUARDTM tekrar işletime hazır durumdadır.
Sonraki adım olarak bir sistem diyagnozu gerçekleştirilmelidir. Diyagnoz
belleğinin okunmasının yanı sıra sistem diyagnozu üzerinden TailGUARDTM'in
münferit bileşenleri, fonksiyonlarının kontrol edilmesi için doğrudan
etkinleştirilebilir.
9.1
Diyagnoz
Sistemde dikkati çeken her durumda veya ikaz lambası/ikaz göstergesi
yandığında bir sistem diyagnozu gerçekleştirilmelidir.
Güncel mevcut, ayrıca ara sıra ortaya çıkan hatalar diyagnoz belleğine
kaydedilir ve TEBS E Diyagnoz Yazılımı üzerinde gösterilir. Diyagnoz Yazılımı
içinde tamir ile ilgili bir talimat sunulmaktadır.
Arızalar giderildikten sonra, her durumda diyagnoz belleği silinmelidir.
ISO 11898 (CAN 5 V) uyarınca diyagnoz; harici diyagnoz bağlantısı üzerinden
BİLEŞEN / Parça numarası
Harici diyagnoz girişi
Diyagnoz Arayüzü (DI-2)
446 301 030 0
CAN diyagnoz kablosu
446 300 348 0
36
RESİM
NOT
Sarı kapaklı
USB arabirimi ile
(bilgisayara bağlamak
için)
Servis Bilgileri
Atık Yönetimi
9.2
Tamir ve Değiştirme
Arıza durumunda kablo ve cihazlar parça numarası aynı olan WABCO orijinal
ürünleri ile değiştirilmelidir.
Sensörler veya kontrol ünitesi değiştirildiğinde sistem diyagnozu yardımıyla
tekrar bir işletime alma süreci gerçekleştirilmelidir.
Kumanda elektroniği değiştirildiğinde mümkün olduğu ölçüde mevcut parametre
seti ayrıştırılmalıdır ve yeni kumanda elektroniği içine kopyalanmalıdır.
Kumanda elektroniği değiştirme işlemi için önce muhafaza kapağı sökülmelidir.
–– Kapağı sökmek için en az 11 cm uzunlukta bir tornavida kullanın ve bununla
– müteakip şekilde gösterildiği şekilde – kasanın yerleşme tırnaklarını açın.
9.3
Atık Yönetimi
Elektronik cihazları, pilleri ve aküleri evsel atıklarla birlikte çöpe atmayın, bu
amaçla kurulmuş olan geri alma noktalarına teslim edin.
Ulusal ve yerel yasal düzenlemelere mutlaka uyun.
Bozulan WABCO fren cihazları, mümkün olan en iyi şekilde tamir edilmeleri için
WABCO'ya geri gönderilebilir.
WABCO iletişim partnerinizle temas kurunuz.
37
Ek
Devre Şemaları
10
Ek
10.1
Devre Şemaları
Devre şemalarının açılması
–– İnternet'te WABCO ana sayfasını http://www.wabco-auto.com
açın.
–– Orada INFORM Ürün Kataloğu linki üzerine tıklayın.
–– Devre şeması numarasını Ürün numarası alınına girin.
–– Başlat butonu üzerine tıklayın.
–– Çizim seçenek butonuna tıklayın.
Lütfen, devre şemalarının her dilde mevcut olmadığını dikkate
alınız.
Devre şeması
38
Devre şeması
no.su
ABS sistemi olan araçlar için tüm seçeneklere
sahip komple TailGUARDTM sistemi.
841 802 340 0
TÜV raporuna uygun ABS sistemine sahip araçlar
için otonom fren müdahaleli TailGUARDTM sistemi
841 802 341 0
TailGUARDTM sistemi – sadece arka alanın
denetimi için
841 802 343 0
Ek
Devre Şemaları
39
Ek
Devre Şemaları
10.2
Elektronik Genişletme Modülündeki Pin Yerleşimi
Bağlantılar
PIN
Elektronik genişletme modülü
POWER, 8 kutuplu Code E
1
Klemens 30
2
CAN1-High 5 V
3
CAN1-Low 5 V
4
Şase
5
Klemens 15
6
-
7
-
8
-
1
Klemens 30-X2
2
CAN2-High 5 V
3
CAN2-Low 5 V
4
Şase
5
-
6
-
7
-
8
-
1
Geri vites lambası girişi
2
-
3
-
4
Şase lambalar
5
Sol iz lambaları / fren lambası girişi
6
Sol iz lambaları / fren lambası çıkışı
7
Sağ iz lambaları / fren lambası çıkışı
8
Sağ iz lambaları / fren lambası girişi
1
Basınç sensörü beslemesi
2
Şase
3
Analog giriş 2, basınç sensörü sinyali
4
Solenoid valf 2
ALT SİSTEM, 8 kutuplu Code C, Mavi
GIO12, 8 kutuplu Code C
GIO13, 4 kutuplu Code B
40
Ek
Devre Şemaları
Bağlantılar
PIN
Elektronik genişletme modülü
GIO14, 4 kutuplu Code B
1
Harici ek buzzer
2
Şase
3
Analog giriş 2, ek TailGUARD kapatma düğmesi veya alternatif geri
vites sinyali girişi (bkz. Ayrı 841 802 342 0)
4
-
1
Geri vites sinyal lambası (opsiyonel)
2
Şase
3
-
4
Geri vites sinyal lambası (opsiyonel)
1
Solenoid valf 1
2
Solenoid valf 1 şase
3
-
4
-
1
Takograf hız sinyali (C3 / B7)
2
Takograf, şase
3
-
4
-
1
-
2
LIN şase
3
LIN sensörü
4
LIN besleme gerilimi
GIO15, 4 kutuplu Code B
GIO16, 4 kutuplu Code B
GIO17, 4 kutuplu Code B
GIO18, 4 kutuplu Code B
41
Notlar
42
sistemlerinde kullanılan, çığır açan
elektronik, mekanik ve mekatronik
teknolojiler geliştirmektedir. Merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’de
bulunan WABCO’nun cirosu, 2014
yılında 2,9 milyar dolara ulaştı.
www.wabco-auto.com
© 2014/2015 WABCO Europe BVBA – Tüm hakları saklıdır – 815 140 211 3 / 12.2014
WABCO (NYSE: WBC), ticari
araçların güvenliği ve verimliliği
için teknolojiler ve kontrol sistemleri üreten dünyanın önde gelen
kuruluşlardan biridir. WABCO, 150
yılı aşkın bir süreden beri dünyanın her yerindeki lider ticari kamyon, tır ve otobüs üreticileri için
fren, stabilite ve otomatik tahrik

Benzer belgeler

complete premium_TR.indd

complete premium_TR.indd elektronik fren sistemine (EBS) sahip araçlarda yasaktır. Fren sistemi yukarıda belirtilen direktiflere uygun bir otomatik blokaj önleme sistemi (ABV) ve ayrıca otomatik yüke bağlı fren gücü regüla...

Detaylı

2242 WABCO TRAILER TK_Layout 1

2242 WABCO TRAILER TK_Layout 1 Treyler yükseklik seviyelerini kaydeden programlanabilir hafıza optimum yol verimi ve emniyeti sağlar.

Detaylı

Diyagnoz için kablolar - inform.wabco

Diyagnoz için kablolar - inform.wabco için gerekli deneyime ve kapasiteye sahiptir. Her bir münferit WABCO ürününün kalitesi aşağıda belirtilen hususlar sayesinde garanti edilmektedir: „„ Seri üretim için üretilen takımlar „„ Tedarikçi...

Detaylı