REHBERLİK 1

Transkript

REHBERLİK 1
REHBERLİK
Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü
gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.
Rehberlik Hizmetlerinin Genel Amaçları
1) İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesine
2) Çalışmayı zevk hâline getirmelerine ve serbest zamanlarını iyi kullanmalarına,
3) Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine,
4) Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine,
5) Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine,
6) Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına,
7) Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine,
8) Kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına,
9) Başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı
olmaktır.
Sonuç olarak, kendilerini belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.
Rehberlik çalışmaları; gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği ,bireyin
özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin
sağlıklı bir ortam içinde kendilerini geliştirme ve gerçekleştirmelerini amaçlayan, Okul Rehber öğretmeni
tarafından yürütülen ve tüm eğitim programının bir parçası olarak hizmet sunmaktadır.
1
REHBERLİK
2
REHBERLİK
3
REHBERLİK
4
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
A
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
.
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
sonuna nokta konulmalıdır?
1. “Anne sevgisi en kutsal sevgidir (1)
Yazıklar olsun, onu ayaklar altına alan
kötü yaratığa (2) Annesini inciten, üzen
ve ağır sözlerle
onu yaralayan en üstün insan bile, bayağı
bir yaratıktan farksızdır (3) Annesini üzen,
yaşamında mutluluk bulamaz (4)”
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış
cümlelerin hangisine nokta (.) getirilmez?
A) Evden çıkar çıkmaz onunla
karşılaşmayayım mı
B) Hemen ondan özür dile
C) Biraz yalnız kalmak istediğini söyledi
bize
D) Bugüne kadar hiç çalıştın mı
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
parantezle gösterilen yere iki nokta
getirilemez?
2. Aşağıdakilerden hangisinde parantezle
boş bırakılan yere iki nokta (:)
konulmalıdır?
A) Babamın sesi kulaklarımda çınlıyor ( )
Zamanını iyi değerlendir çocuğum.
B) Bu mevsimin en lezzetli meyveleri
şunlardır ( ) kayısı, kiraz, şeftali….
C) Eve gelir gelmez çekmeceleri,
dolapları karıştırdı ( ) bir şeyler aradı.
D) Senden istediklerim belli ( ) düzen ve
temizlik
A) Hazırlıklar dün bitti ( ) senin gelmeni
bekliyorum.
B) Arkadaşının yardıma ihtiyacı vardı ( )
bütün gün ona yardım etti.
C) Bugün ne yaptığımı söyleyeyim ( )
Sabahtan beri ders çalıştım.
D) Bütün yatırımını işine yaptı ( ) şimdi
bunun ürünlerini topluyor.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
(,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Yaşlı, bütün gün dışarı da kaldı.
B) Şu, senin almak istediğin kazak mı?
C) Genç, kıza baktı ve ona yaklaştı.
D) Arkadaşım, bu yatılı okulda çok mutlu.
3. Aşağıdakilerden hangisinde virgülün
kullanım amacı farklıdır?
A) Uzun boylu, yeşil gözlü bir çocuktu.
B) Akşamleyin Elif’e, Neslihan’a, Dilek’e
telefon edeceğim.
C) Anneannem çocuklarına, torunlarına
kavuşmuştu.
D) Akşam parka gittim, seni bekledim.
8. Aşağıda verilen
bilgilerden hangisi noktanın (.) kullanıldığı
yerlerdendir?
A) Sözcüklerde yapılan kısaltmalarda
kullanılır.
B) Kitap, dergi, makale adlarında yazı ve
bölüm başlıklarında nokta kullanılır.
C) Sayılarda ondalık kısımları ayırmak
için kullanılır.
D) Hitaplardan sonra kullanılır.
4. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın
kullanılması yanlış olur?
A) Tamamlanmış cümle sonunda
B) Kısaltmalardan sonra
C) Sıra bildiren rakamlardan sonra
D) Örnek verilecek cümlenin sonunda
5
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
parantezle boş bırakılan yere nokta (.)
getirilmelidir?
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
nesnel yargı vardır?
A) Hayat her zaman güzeldir.
B) Yazarın mükemmel bir anlatımı var.
C) Daha önce bu kadar iyi bir filme
gitmemiştim..
D) Yazarın yirmiden fazla öykü kitabı var.
A) Sular mı yandı, neden tuna benziyor
mermer ( )
B) Onun dostluğunu bir daha elde
etmenin artık imkanı var mıdır ( )
C) Arife günü yalan söyleyenin bayram
günü yüzü kara çıkar ( )
D) Ne mutlu Türk’üm diyene ( )
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
parantezle boş bırakılan yere iki nokta (:)
getirilmelidir?
14. .I. Mavi diğer renklerden güzeldir.
II. Şiir, benim yaşam biçimimdir.
III. Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş
bir türdür.
IV. İnsanoğlu yenilikleri çok çabuk kabul
ediyor.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da
hangileri nesneldir?
A) Eğer dünyada umut olmasaydı ( )
hiçbir şey olmayacaktı.
B) Kel ölür, sırma saçlı olur ( ) kör ölür,
badem gözlü olur.
C) Kalabalığa, gerisindeki padişahı
göstererek ( ) “Sultan Mehmet odur, ona
gidiniz.”
D) “Doğuluyum, batılıyım, çerkezim,
lazım( )”
A) III, IV
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) II, IV
11. Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta
(:) yanlış yerde kullanılmıştır?
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
nesnel bir anlatım vardır?
A) İyi yazı karışık fikirleri sadeleştirir: Kötü
yazı sade fikirleri karıştırır.
B) Atatürk şöyle diyordu: “Türk dili zengin,
geniş bir dildir. Her kavramı ifade
yeteneği vardır.”
C) İyi yazının affetmediği başlıca hatalar
şunlardır: Kararsızlık, tekrar, bulanıklık,
ahenksizlik…
D) Sosyal hayatta nizamın ehemmiyetini
gösteren aktüel bir konu vardır: Trafik.
A) Her insan karanlıktan korkar.
B) “Kibritçi Kız” Andersen Masalları’ndan
biridir.
C) Abant Gölü güzelliğiyle herkesi
büyüler.
D) Çocukları oldum olası severim.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
nesnel bir yargı vardır?
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel
bir yargı içermektedir?
A) Sabahları sıcak süt içmekten çok
keyif alıyorum.
B) Atatürk 10 Kasım 1938’ de vefat
etmiştir.
C) Satranç, hem düşündüren hem de
keyif veren bir oyundur.
D) Haziran ayını okullar kapandığı için hiç
sevmezdi.
A) Mevsimlerden en güzeli sonbahardır.
B) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
C) Haftada beş saat Türkçe dersi
işliyoruz.
D) Sınıfın en uzun boylu çocuğu Emre’dir.
6
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
nesnel anlatım vardır?
20.Parçada asıl anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bugünkü toplantı oldukça verimliydi
B) İnsanlar sorunlarını konuşarak
çözmelidir.
C) Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.
D) Makale yazılarında fikir ispatlama
amacı vardır.
A) Sözcükler herkesin ortak malıdır.
B) En iyi sözcükler ince ve kıvrak
olanlardır.
C) Sözcükler usta ellerde daha kıymetli
olurlar.
D) Zengin dünyalara ancak sözcüklerle
girilir.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
nesnel bir yardır?
A) Herkesin okuması gereken güzel bir
kitaptı.
B) Aileden uzak yaşamak çok zor.
C) Yazarımız romanında köyünden
uzakta yaşayan bir insanı anlatmıştır.
D) Kitaplar ayrılıkları değil, kavuşmaları
anlatmalı bence.
21.Parçada geçen "en kıvrak" ifadesiyle
anlatılmak istenen ne olabilir?
A) Sözcüklerin hareketli olması
B) Sözcüklerin duygu yoğunluğu
C) Sözcüklerin sevimli olması
D)Sözcüklerin çok anlamlılığı
19. Aşağıdaki cümlelerin nesnel
yargı yoktur?
22. Necatigil, şiiri bir çizgi üzerinde
götüren biri değildir. Öz yönünden olsun,
biçim yönünden ol sun, bugünkü şiirleriyle
eski şiirleri arasında yapacağımız
karşılaştırmalar sonunda şairin
genişleyen çemberlerde olduğunu
görürüz. Tek bir çizgi üzerinde yürüyen
bir kişi değildir o.
Paragrafta anlatılan şair
için hangisi söylenebilir?
A) Son okuduğum kitap çok güzeldi.
B) Son okuduğum kitap yüz kırk sayfaydı.
C) Son okuduğum kitabı 5 YTL ‘ye aldım.
D) Son okuduğum kitapta beş öykü var.
Sözcükler herkesindir,
eyvallah!... Fakat onlara en ince,
en kıvrak ve en unutulmaz
anlamlar vermiş, kendi canından
can katmış faniler yok değildir.
Kimi sözcükler, bir şairin, bir
denemecinin dilinde, herkeste
olduğundan daha çalımlı, daha
gösterişli durur, daha zengin
dünyalara kapı açar.
A) Edebi anlayışı tek düzedir,
değişmemiştir.
B) Eski şiirleriyle yeni şiirleri aynı
özelliktedir.
C) Şiirlerini toplum için yazmıştır.
D)Tek düzelikten kaçınan yenilikçi biridir.
(20. ve 21. sorular parçaya göre
cevaplandırılacaktır.)
7
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
.Bir şairin, yazıcının evidir sözcükler,
kuş tüyü yastığıdır; havası, suyu,
ekmeği ve tuzudur. Sözcüklerin balını
sızdırmaktır onun işi, peteğini
örmektir. Bir çocuk için oyuncakları
neyse, yazı adamı için de odur
sözcük. Ruhunun fotoğrafını onlarda
görür, kalbinin atışlarını onda / onlarda
duyurur. Ve kendi sözcükleri olur onlar
da; yaşar kendi adıyla. Adı
sözcüklerde yaşar onun.
27-Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş
bildiriyor?
A)
B)
C)
D)
Bakıyor
Sararıyor
Uyumuş
Güldü
28-Aşağıdaki altı çizili
fiillerin hangisi mastar haliyle
kullanılmıştır?
A)
Bana verdiğin kitabı
hemen okuyacağım.
B)
Derste en hoşuma giden etkinlik
yazı yazmak.
C)
Hakan topu attı.
D)
Sıra arkadaşım çok güzel
resim çiziyor.
(23. ve 24. sorular parçaya göre
cevaplandırılacaktır.)
23. Parçaya göre hangisi yazarın
görevi değildir?
A) Yeni sözcükler türetmek
B) Sözcükleri en iyi şekilde kullanmak
C) Sözcükleri korumak
D) Adını onlarda yaşatmak
29-Bazı fiiller ‘sararmak’ eyleminde
olduğu gibi öznenin yapısındaki
değişmeyi ifade eder.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle
bir eylem kullanılmıştır?
24. Parçadaki "balını sızdırmak" sözüyle
anlatılmak istenen nedir?
A) Sözcükleri tatlandırmak
B) Sözcükleri etkili kullanmak
C)Sözcükleri ölümsüz kılmak
D) Sözcüklere çeşitli anlamlar katmak
A) Bütün gün onun gelmesini bekledik.
B) Bugün yeni aldığım ceketi giyeceğim.
C) Bu maça çok iyi hazırlandılar.
D) Artık hava erkenden kararıyor.
.
25. Aşağıdaki fiillerin hangisi emir
kipindedir?
A) Uyanmalı
B) Uyansa
C) Uyansın
D) Uyanasın
30-Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek
zaman kipiyle çekimlenmiştir?
A]Sevdim
B) Görmekteyim
C) Giderler
D) Seveceksin
26- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil
kipi ''her zaman'' anlamı taşımaktadır?
A) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ
olur.
B) Bahar gelince yazlıklar çıkarıldı.
C) Yarın memlekete döneceğim.
D) Bir hafta sonra dönüyorum.
8
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
B
Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını yazınız.
KELİME
EŞ ANLAMLISI (ANLAMDAŞI)
Bonkör
Çağrı
Dilek
Emniyet
Haber
İmtihan
Kılavuz
Matem
Nesil
Önder
Serüven
Temel
Ulu
C
Aşağıdaki zıt anlamlı kelimeler karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri birbiriyle eşleştiriniz.
1. afacan ….........................
a.
acemi
2. kıt ….........................
b.
özgürlük
3. ret ….........................
c.
gerçek
4. sığ ….........................
ç.
dahil
5. dikit ….........................
d.
gösterişli
6. masum ….........................
e.
uslu
7. alçak gönüllü …........................ f.
saf
8. bayat ….........................
g.
derin
9. esaret ….........................
ğ.
mat
10. hariç ….........................
h.
sarkıt
11. sade ….........................
ı.
bol
12. hayal….........................
i.
kibirli
13. usta ….........................
j.
suçlu
14. kurnaz ….........................
k.
Kabul
9
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
D
Aşağıdaki cümleleri amaç-sonuç bildirecek şekilde tek bir cümle haline getiriniz.
a)
Biraz rahatlamak istedim.
/
Müzik dinledim.
…………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………..................................................
b)
Islanmak istemedi.
/
Şemsiyesini yanına aldı.
…………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………..................................................
c)
En iyi okulu kazanmak istiyor.
/
Gece gündüz demeden çalışıyor.
…………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………..................................................
10
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
E
Aşağıdaki atasözleriyle anlamlarını eşleştiriniz.
1.
Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.
(…….)
2.
Acemi katır kapı önünde yük indirir.
(…….)
3.
Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
(…….)
4.
Çatal kazık yere batmaz.
(…….)
5.
Deme dostuna, der dostuna
(…….)
6.
El elin eşeğini türkü çağırarak arar
(…….)
7.
Faydasız baş mezara yaraşır
(…….)
8.
Irmaktan geçerken at değiştirilmez
(…….)
9.
Kol kırılır yen içinde kalır.
(…….)
10.
Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
(…….)
11
7.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ
ANLAMLARI
a. Kişi, karşılık beklediği işten istediğini alabilmek için gereken harcamaları yapmalıdır.
b. Yaşayan kimse bir işe yaramalıdır, bir işe yaramayan kimsenin ölüden farkı yoktur.
c. Aile içindeki, arkadaşlar arasındaki uyuşmazlıklar ya-bancılara duyurulmamalıdır.
ç.
Konuk, ev sahibinin kendisine çok şeyler ikram et-mesini bekleyebilir ama ev sahibi
ancak evinde olan-ları ikram edebilir.
d. Görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin
hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.
e. Bir yöntemden başka bir yönteme geçiş tehlikeli bir durum veya zamanda yapılmamalıdır
f.
Bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.
g. Beceriksiz ve anlayışsız kişi kendisine yaptırılan işi en önemli yerinde bırakır.
ğ. İnsanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar
ilgilenmez. Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez
12
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
1.
Aşağıda verilen işlemleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz ve sayma pulları ile modelleyiniz.
(+3) + (+4) = …….
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(− 5)
(− 5) − (+ 3)
(…..)
(−2) + (−8) = …….
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
(+4) + (−6) = …….
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
(−5) − (+3) = …….
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
2.
Aşağıda verilen
−3
işlem tablolarını tamamlayınız.
ve
−1
−5
+2
−2
0
+1
+2
+4
0
−6
−1
+2
+6
−1
−4
13
−5
+3
+7
−9
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
3.
Aşağıda verilen eşitliklerde kullanılan sembollerin yerine gelmesi gereken sayıları ve hangi özelliği
ifade etiiğini yazınız.
a.
(+12) + (−6) = (−6) + ∆
∆ =…….
……………… özelliği
b.
(−8) +  = 0
 =……
……………….. özelliği
c.
[(−12) + (+7)] + (+4) = (−12) + [(+7) +]
 =……
……………… özelliği
d.
 . (−318) = −318
 =……
Çarpma işleminin etkisiz
elemanı …….. dir.
e.
 . 512 = 0
 =……
Çarpma işleminin yutan
elemanı ……. dır.
f.
7 . (8 + 12) = 7 . 8 +  . 12
 =……
Çarpma işleminin toplama
işlemi üzerine …………..
özelliği vardır.
4. Aşağıda A sütununda verilen işlemleri çözerek, B sütunundaki uygun sonuçlarla eşleştiriniz.
−8 − (−5) − (+4)
28
−42 : 3 . (−2)
−4
−18 : (−3) −5 . 2
7
−2 . (24 : 8 − 5)
−3
32 : (−4) – 5 – (−4 – 6)
−7
(25 : 5 – 3 . 4) : (−1)
0
4 . (−6) – [12 : (−2)]
4
14
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
A. Aşağıdaki kutulara ,verilen eşitlikleri sağlayacak tam sayıları yazarak boşlukları
doldurunuz.
1
-8
2
×
=
3
2
+
×
5
=
×
×
6
=
×
7
+
+
=
=
=
-7
=
=
7
÷
-3
=
-7
B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “DOĞRU “ ,yanlış ise “YANLIŞ” sütunundaki
harfi numaralandırılmış dairelerin içine yazarak şifreyi bulunuz.
DOĞRU YANLIŞ
1
S
B
İki negatif sayının çarpımı negatiftir.
2
A
K
Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır.
3
E
Ş
Tam sayılarda çıkarma işleminin değişme özelliği vardır.
4
A
L
5
R
A
Bir tam sayının, toplama işlemine göre tersi olan sayıyla
toplamı sıfırdır.
Tam sayılar “ Z ” harfi ile gösterilir.
6
T
I
Tam sayılarda çıkarma işleminin etkisiz elemanı -1 dir.
7
L
E
Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatiftir.
8
I
N
Tam sayılarda çarma işleminin çıkarma işlemi üzerine
dağılma özelliği vardır.
1
2
3
4
5
6
15
7
8
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
C. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösteriniz.
3 6
,
5 7

12 5
,
5 3
D. Aşağıda verilen rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

10 2 1 4
, , ,
5 3 6 30
7 1 5 8
, , ,
36 6 9 12
16
72 18 15 32
, , ,
9
3 3
8
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu
(−2) dir?
A) (−4) + (+6)
5.
(3)  (15)
2
B) (+7) – (−9)
C) (−3) – (−1)
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
D) (−1) − (−1)
A) +6
2.
B) −6
C) +9
D) −9
(+16) + [(−21) − (−2)]
6.
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
(−8) ile (+8) arasındaki sayıların toplamı K ,
çarpımı ise L olsun. Buna göre K ve L ilgili
aşağıda verilenlerden hangisi dpğrudur?
B) −3
A) +3
C) −6
A) K = L
B) K > L
C) K < L
D) K + L
D) −7
3.
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
7.
Sayı doğrusu üzerinde gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+5)+(+8)
B) (-5)+(+8)
C) (+5)+(-8)
D) (-3)+(+5)
A) -198
8.
4.
(−10) + (+2) −|−3|−|−1|
İşleminin
sidir?
sonucu aşağıdakilerden hangi-
A) −7
B) −8
C) −10
En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı
en küçük tam sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
B) -109
C) -100
D) -119
Menekşe apartmanında zemin
katın üstünde 6 kat , zemin
katın
altında
3
kat
bulunmaktadır.
4.katta oturan bir kişi, -3.
katta oturan bir kişiye
gitmek için kaç kat aşağı
inmelidir?
A) 7
D) −12
17
B) 6
C) 3
D) 4
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
9.
-5
10
-9
12.
6
+
Aşağıdaki işlemlerde
yerine gelmesi
gereken sayılardan hangisi en büyüktür?
A) −2.
-
= −18
B)
: (-3) =−5
C)
. 6 = +24
D) −60 :
+
=+5
-23
13. Bir şişe suyun sıcaklığı 10
C dir. Su soğu-tucuya
konduktan sonra her saatte
6 C soğuyor.
+
?
Suyun 4 saat sonra
sıcaklığı kaç C olur?
Şekildeki işlem akışı şeması takip edildiğin-de
“ ? ” yerine gelecek değer aşağıdakiler-den
hangisi olur?
A) +3
B) −33
C) −21
A) −24
D) 43
14.
10.
B) −6
C) −4
D) −14
16
(2)  2
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu
(−20) dir?
A) (−4).(−5)
B) 4.5
C) (−10).(−2)
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
D) (−20).(+1)
A) −2
C) +4
B) +2
D) −4
15.
11.
Aşağıdaki
seçeneklerden
sonucunda (−40) elde edilemez?
hangisinin
+3
A) 4.5.(-2)
+2
-1
-2
Şekildeki piramitte yan yana olan her iki
kutunun
çarpımı
üstlerindeki,
kutuya
yazılacaktır.
Buna göre , piramidin zirvesindeki mavi
kutuya hangi sayı gelmelidir?
B) (-160) : (+4)
C) (-2).(-4).5
D) (-400) : (+10)
18
A) +48
B) −48
C) +24
D) -24
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
16.
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu
(−2) dir?
A) (−4) + (+6)
B) (+7) – (−9)
C) (−3) – (−1)
D) (−1) − (−1)
20.
a
a değeri kaçtır?
a=− 5 sayısı için
A) 0
B) 1
C) -1
D) 2
17.
 4    5  K  60
21. x ve y tam sayılardır.
İşleminde K yerine gelmesi gereken sayı
kaçtır?
A) -3
B) 3
C) 2
x  3ve y  4
D) -2
Olduğuna göre, x+y’ nin en küçük değeri
kaçtır?
A) 12
B) -12
C) -1
D) -7
18. 16 sayısından , aşağıdaki sayılardan
hangisi çıkarılırsa sonuç 30 olur?
14
B) 14
D) 18
C) 18
22. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin
sonucu sıfırdan küçüktür?
A) (7.10+2).(-1)
19.
B) 32 + 22 + 12
a  12 ve b  30
C) (-6) .(-7) . (-8) . (-9)
D) 650 : 50+ (-1) . (-2)
için
6
A) 9
ab
işlemini sonucu kaçtır?
ab
6
B) 9
7
C) 3
7
D) 3
19
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
23. (7)+(-3) işleminin sonucu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
26.
– 14 ile +16 arasındaki sayıların toplamı
kaçtır?
A) Negatiftir.
B) – 15’ ten büyüktür.
A) 31
B) 30
C) -30 D) -31
C) (-7) – (+3) işleminin sonucu ile aynıdır.
D) (+7)−(+3) işleminin sonucu ile aynıdır.
(-3) +
= 0
27. Aşağıdaki rasyonel sayılardan
hangisi tam sayı olarak ifade edilemez?
(-9) +
= -2
A)
24.
− 10
81
9
B) 
85
6
C) 
102
3
D) 
84
4
= −15
Yukarıda verilen eşitliklere göre ,
−
A) +9
+
ifadesinin değeri kaçtır?
B) -9
C) +5
D) -5
1
rasyonel sayısı sayı
3
doğrusunda hangi iki tam sayı arasında
yer alır?
28. 10
25. Bir laboratuvarda sıcaklık saatte 3 °C
düşmektedir.
Laboratuvarda sıcaklık +6°C iken kaç
saat sonra ‐9°C olur?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
20
A) –10 ile –11
C) –9 ile –10
B) –11 ile –12
D) –8 ile –9
7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
A
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
.
“Melek, insanı iyilik işlemeye yönlendirir.
Kim, içinden iyiliğe yönelten bir ses
duyarsa bilsin ki bu, meleğin sesidir.”
(Tirmizi)
1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin
özelliklerinden biri değildir?
A) Çok hızlı hareket etmeleri
B) Gaybı bilmeleri
C) Günahsız olmaları
D) Çeşitli şekillere girebilmeleri
6. Hadisten hareketle meleklerle ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) Çok sayıda olduklarına,
B) Allah’aibadet ettiklerine,
C) Çeşitli şekillere girebildiklerine
D) İyiliğin sembolü olduklarına.
2. Melekler ve şeytanın var olduğuna niçin
inanırız?
A) Gözümüzle gördüğümüz için
B) Aklımızla anladığımız için
C) Kur’an-ı Kerimde bildirildiği için
D) Kulağımızla duyduğumuz için
Rabb’in buyruklarını,
Peygamberlere sunar.
Arzın ufuklarını,
Rahmete boğan pınar.
3. Âlem kavramı hangi varlıkları
kapsamaktadır?
A) Gözle görünen varlıkları
B) Duyulan varlıkları
C) Allah’ın dışındaki tüm varlıkları
D) Gözle görülmeyen varlıkları
7. Yukarıda şiirde hangi melekten ve
görevinden söz edilmiştir?
A) Mikail (a.s.)
B) İsrafil (a.s.)
C) Cebrail (a.s.)
D) Azrail (a.s.)
4. Algılanabilirliği bakımından aşağıdaki
canlılardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Hayvan
B) Bitki
C) Şeytan
D) İnsan
8. Bir kısım hâdiselerin; Meselâ rüzgârların,
yağışların, hubûbatın ve bitkilerin
meydana getirilmesiyle görevli olan melek
aşağıdakilerden hangisidir?
5. "Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım."
aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?
A) Mikail (a.s.)
B) Cebrail (a.s.)
C) Azrail (a.s.)
D) İsrafil (a.s.)
A) Kelime-i Şehadet
B) Euzü
C) Kelime-i Tevhit
D) Besmele
21
7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
Kur’an-ı Kerim’de dört büyük melek
dışında bazı meleklerin görevlerinden de
bahseder. Örneğin sorgu melekleri
bunlardan birdir.
Ölüm şüphesiz Rabb’in
Kesin buyruğudur, bil.
Bu çetin hizmet için
Görevlidir……………
13. Bu meleklerin ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
9. Yukarıdaki şiirde boş bırakılan yerlere
hangi meleğin isimi gelmelidir?
A) Cebrail (a.s.)
B) Kirâmen Kâtibin
C) Münker- Nekir
D) Hafaza
A) Mikail (a.s.)
B) İsrafil (a.s.)
C) Cebrail (a.s.)
D) Azrail (a.s.)
10. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın, şeytanı
huzurundan kovmasının nedenlerinden biri
olamaz?
“İnsanları doğru yoldan uzaklaştırmak için
şüpheye düşürür. Kötü alışkanlıklarla
insanları Allah’ı anmaktan ve ona ibadet
etmekten alıkoymak ister. İnsanların
arasına düşmanlık sokarak onları birbirine
düşürür. İyi ve güzel işlerden uzaklaştırıp
kötü davranışlara yöneltmek için çalışır.
İnsanlara, yaptıkları kötü işleri güzel
gösterir. İnatçı ve nankördür. İnsanlara
sinsice yaklaşır, vesvese verir, hile yapar ve
tuzak kurar. İnsanda boş kuruntular
uyandırır. Onlara yalancı vaatlerde
bulunarak haram işlemeye teşvik eder.
A) Allah’ın emrini yerine getirmediği için
B) Nankörlük yaptığı için
C) İkinci defa secde etmediği için
D) Kibirlendiği için
11. Melek, Cin ve Şeytan gibi varlıklar
hakkında en doğru bilgiyi edineceğimiz
kaynaklardan biri aşağıdakilerden
hangisidir?
14. Yukarıda özellikleri verilen varlık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberimizin sözleri
B) Bilim
C) Din adamları
D) Akıl
A)
B)
C)
D)
12. Ahirette sorgulanmaya yol açması
açısından insanı meleklerden ayıran
özelliklerden biri aşağıdakilerden
hangisidir?
Melek
Cin
İnsan
Şeytan
15. Meleklerle ilgili bilgi kaynakları hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Akıl
B) Duyu organlarımız
C) Ayetler ve Hadis-i şerifler
D) Deney ve gözlemler
A) Çalışma
B) İrade-i cüziyye
C) Çoğalma
D) Yeme- İçme
22
7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
B
.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
1. (…….) Âlemdeki görünen ve görünmeyen tüm varlıkları yaratan Allah’tır.
2. (…….) Şeytanın varlığı Kur’anı Kerim’de bize bildirilmektedir.
3. (…….) Meleklerin varlığını kabul etmek mekruhtur.
4. (…….) Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
5. (…….) Kötülük yapan melekler de insanlar gibi cehennemde cezalandırılırlar.
C
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz.
.
DÖRT BÜYÜK MELEK VE GÖREVLERİ
1
CEBRAİL
(A.S.)
Bir kısım hâdiselerin; Meselâ rüzgârların, yağışların, hubûbatın ve
bitkilerin meydana getirilmesine memurdur
2
MİKAİL
(A.S.)
Öleceklerin ruhlarını almaya memurdur.
3
İSRAFİL
(A.S.)
Cenab-ı Hakk'ın kitaplarını peygamberlere getirmeye, yâni vahye
memur, Allâh ile resülleri arasında bir vâsıtadır.
4
AZRAİL
(A.S.)
Sûrun üfürülmesi, kıyâmet gününün meydana gelmesi ve insanların
kıyâmette tekrar dirilmeleri hususlarına memurdur.
23
7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
D
.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz.
( Amel Defteri, Şeytan, Akıllı, Kur’anı Kerim, Melek )
1. Allah’ın nurdan yarattığı, istedikleri şekillere girebilen ruhani varlıklara …………….. denir.
2. ………………., göremediğimiz halde varlığını kabul ettiğimiz varlıklardan biridir.
3. Allah, ………………………………..’ de bize bildirdiği için melek, cin ve şeytanın varlığını kabul
ederiz.
4. Varlıklar arasında insanın özel bir yeri vardır, Çünkü insan ……………………bir varlıktır.
5. İnsanların işlemiş olduğu iyi ve kötü her şeyin yazıldığı yer ……………………………’ dir.
E
Aşağıdaki tabloyu Meleklerin özelliklerini (niteliklerini) yazmak suretiyle doldurunuz
.
Yemez, içmezler.
Meleklerin
özellikleri
Çok hızlı hareket
ederler
24
7.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
1.
3.
Yukarıda sindirim canlandırmasında rol alan üç
arkadaşın canlandırdıkları besin maddeleri ile ilgili
verdikleri bilgiler verilmiştir.
Şenol öğretmen Orhan’dan ağızda sindirilen
besinlerden oluşan bir görsel ödev hazırlamasını
istemiştir.
Buna göre Gülsüm, Baki ve Yusuf’un besin
çeşitleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
Gülsüm
Baki
Mineral
Protein
B) Vitamin
C)
Su
D)
Mineral
Orhan hangi şekli koyarak ödevinde hata
yapmıştır?
Karbonhidrat
Yağ
Protein
Yağ
Vitamin
Protein
Orhan’ın ödevi yukarıda görülmüştür.
Yusuf
A) Ekmek
B) Makarna
Yağ
C) Patates ve havuç
2.
Galiba yemeği biraz fazla
kaçırmışım.Karbonhidrat, protein,
yağ ve vitamin.Hepsinden yedim.
D) Balık
Ama bunlardan birtanesi midemde
kimyasal sindirime uğradı.
4. Aşağıdaki organlardan hangisi besinlerin daha
küçük parçalara ayrılmasında görev yapmaz?
Bu besin sizce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbonhidrat
B) Yağ
C) Protein
D) Mineral
25
A) Ağız
B) İnce bağırsak
C) Kalın bağırsak
D) Mide
7.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
5.
7. Kalın bağırsaktan alınan bir miktar posa
içerisinde;
I.
II.
III.
Su ve vitamin
Besin atıkları
Mikroorganizma
gibi madde veya canlıların hangileri bulunabilir?
Şekilde sindirim sisteminde görevli ve yardımcı
organlar verilmiştir.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
8.
Bu organlarla ilgili hangisi yanlıştır?
A) 1 ve 3 numaralı organlar sindirime yardımcı
organlardır
B) 2 numaralı organda hem fiziksel hem kimyasal
sindirim görülür
C) 4 numaralı organda su, vitamin ve minerallerin
emilimi gerçekleşir.
D) 5 numaralı organ tüm besinlerin sindirimini
yapar, emilimini yapmaz.
Merve sindirim sistemine ait yandaki resmi
inceleyerek, X, Y, Z ve T harfleriyle gösterilen
yapı ve organlarla ilgili, defterine aşağıdaki
notları alıyor.
-
K’de proteinlerin kimyasal sindirimi başlar
L’ de besinlerin bulamaç haline gelmesiyle
fiziksel sindirim gerçekleşir.
M’de yağlarım kimyasal sindirimi başlar.
N’de besin içinde kalan su ve mineraller son
kez emilir.
6. Böbreğin temel birimi olan nefronlar ile ilgili
olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
-
A) Boşaltım maddelerini kandan süzerek idrarı
oluşturur
Buna göre Merve aşağıdaki yapı ve organlardan
hangisinin görevini tekrar çalışmalıdır?
B) Kan içinde karbon dioksit ve suyu vücut dışına
atar
A) Mide
B) Kalın bağırsak
C) İnce bağırsak
D) Ağız
C) Safranın vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar
D) Ürenin sindirilmesini sağlar
26
7.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
13. Aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal
sindirimi ağızda başlar?
9. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine
yardımcı organdır?
A) Mide
B) Karaciğer
C) İnce bağırsak
D) Yutak
A) Köfte
B) Mandalina
C) Makarna
D) Tereyağı
10. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi
hastalıklarından biri değildir?
14. Sindirim sisteminde rahatsızlığı olan bir kişi
aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz?
A) Reflü
B) Nefrit
A) Bol bol asitli ve kafeinli (kahve vb.) içecekler
içmesi
C) Ülser
D) Gastrit
B) Yemekleri ağızda iyice çiğnemesi
C) Akşam yemeklerinde sindirimi kolay ve hafif
yemekler yemesi
D) Sabah kahvaltısını sıkı bir şekilde yapması
11. Sindirilen besin içerikleri ile ilgili olarak
Hücre zarından geçebilecek büyüklüğe
sahiptir.
İnce bağırsaklarda yer alan villus denilen
yapılarla kana geçmesi sağlanır.,
Kanla tüm vücut organları taşınır.
I.
II.
III.
15. Aşağıdakilerden hangisinde mekanik veya
kimyasal sindirim gerçekleşmez?
şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ağız
B)
12. - Enerji vericidir.
Yemek borusu
- Bitkisel besinlerde bulunur.
- Kimyasal sindirim ağızda başlar.
C)
Yukarıda verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki
besin gruplarından hangisi için doğrudur?
Mide
A) Karbonhidrat
B) Yağ
D)
İnce bağırsak
C) Protein
D) Vitamin
27
7.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
16. Üç farklı organdan alınan X, Y ve Z salgıları,
şekildeki tüplere ekleniyor. Bir süre sonra, bu
tüplerdeki besinlerin sindirildiği belirleniyor.
19. Bir öğrenci, aynı miktar et kullanarak iki ayrı
düzenekle deney yapıyor.
Buna göre, belirtilen salgıların alındığı organlar,
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
X
Öğrenci bu deneyi yaparak, aşağıdaki sorulardan
hangisine cevap aramaktadır?
Y
Z
A) Mide
Ağız
İnce Bağırsak
A) Fiziksel sindirim sindirim süresini etkiler mi?
B) Ağız
Mide
İnce Bağırsak
B) Kimyasal sindirim sindirim süresini etkiler mi?
C) İnce Bağırsak
D) Ağız
Ağız
İnce Bağırsak
Mide
C) Et parçaları sindirime uğrar mı?
Mide
D) Besin sindirimi sıcaklıktan etkilenir mi?
17. I - Böbrek
II - Karaciğer
III - Akciğer
IV - Pankreas
Yukarıdakilerden hangileri sindirime yardımcı
organlardandır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
20. Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen
bir olaydır?
A) Protein sindirimini gerçekleştirmek
B) Sindirim sonucu oluşan besinleri emmek
C) Sindirim ürünlerini bir süre bekletmek
D) Kan şekeri miktarını düzenlemek
18. Yutulan besinlerin yemek borusuna geçmesini,
aşağıdaki yapılardan hangisi sağlar?
A) Gırtlak
B) Mide
C) Ağız
D) Yutak
28
7.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
1) Sindirimde görev yapan organları aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız?
1).........
6)..........
2).......
5).........
3).......
4)........
2) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri dolduralım.
Besinlerin hücrelerden geçebilecek kadar daha küçük parçalara ayrılmasına ……………………….. denir.
Sindirim …………………………..sindirim ve …………………………….. sindirim olmak üzere iki
kısma ayrılır.
Yemeklerim mideye iletilmesini ………………………………………… sağlar.
Ağızda tükürük salgıları ile …………………………………………… kimyasal sindirimi gerçekleşir.
İnce bağırsakta ………………………………. Hem fiziksel hem de kimyasal sindirimi gerçekleşir.
İnce bağırsak da besinlerin emilimi ………………………………… sayesinde gerçekleşir.
29
7.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
3) Aşağıda verilmiş olan organların görevlerini yazınız?
AĞIZ:
•..............................................................................................................
•...............................................................................................................
•.............................................................................................................
•.............................................................................................................
MİDE:
•.............................................................................................................
•.............................................................................................................
•.............................................................................................................
•...............................................................................................................
KARACİĞER:
•.....................................................................................................................
•...................................................................................................................
•.................................................................................................................
•...................................................................................................................
KALIN BAĞISAK:
•..................................................................................................................
•..................................................................................................................
•...................................................................................................................
•..................................................................................................................
PANKREAS:
•.....................................................................................................................
•......................................................................................................................
•.......................................................................................................................
•......................................................................................................................
30
7.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
1
2
3
4
4) a) Yukarıda oklarla gösterilen yerleri dolduralım.
1:
2:
3:
4:
b) Hangi organlar fiziksel sindirimi gerçekleştirir? Nasıl gerçekleştirdiğini yazalım.
c) 2 ve 4 numaralı organların görevlerini yazınız.
31
7.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
5) Aşağıda, sindirim sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına
(Y) koyunuz.
1.
Mekanik sindirim ağızda başlar.
2.
Vitaminler midede sindirilir.
3.
Sindirime yardımcı organlar pankreas ve karaciğerdir.
4.
Yemek borusunda sindirim gerçekleşir.
5.
İnce bağırsakta, suda çözünmüş besinler villuslar yardımıyla geri emilir.
6.
Mide, isteğimiz dışında çalışan kaslardan oluşmuştur.
7.
Besinlerin bulamaç haline gelmesi fiziksel sindirim örneğidir.
8.
Ağızda yağların sindirimi olmaz.
9.
Midede bulunan mukus mideyi içten sararak mide asidinden zarar görmesini engeller.
10.
Ağızda sadece kimyasal sindirim gerçekleşir.
11.
Sindirim sisteminin altıncı organı kalın bağırsaktır.
12.
İnce bağırsak, B ve K vitaminlerinin üretilmesini sağlar.
13.
Amonyağı, üre ve ürik aside çeviren organ Pankreas’tır.
14.
Yağların sindirimi midede başlar, ince bağırsakta sonra erer.
15.
Safra sıvısı yağları mekanik olarak sindirir.
32
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
Sağlıklı İletişim
İletişim temelde konuşmaya dayanır. Ancak konuşmak, insan ilişkilerinde yapıcı olduğu kadar
yıkıcı da olabilir. Karşımızdakini bize yakınlaştırabildiği gibi uzaklaştırabilir de. Demek ki iletişim
dediğimizde konuşmaktan öte bir şeyden söz ediyoruz.
Kişisel ilişkilerin sağlam bir temel üzerine kurulması açık iletişimle olur ancak bu insanların
başlarından geçen olayları birbirine anlatmasıyla sağlanmaz. Kişiler etkileşimde bulundukları
sırada, o anda, bu etkileşimden doğan düşünce ve duyguları paylaşabilirlerse kendilerini açmış
olurlar.
Kendini açmak ise ancak "güven duyulan" bir kişiye yapılabilir. Bir insanın karşısındakine güven
duyabilmesi ise zaman içinde gerçekleşir. Kurduğumuz dostluk ilişkileri, o kişilerin geçmiş
yaşantılarını öğrenip, ya da şimdiki yaşam olaylarını gözleyerek onları tanımamızla oluşmamıştır.
Belki bu bilgilerin de katkısı olmuştur onların yaşantısını anlamamıza ama burada esas olan o
anda, orada, bizimle ilişki içindeyken ne yaşadıklarını anlayabilmek ve paylaşabilmek ve kendi
duygu ve düşüncelerimizi de ona aktarabilmektir, yani etkileşim sürecidir.
A
Aşağıdaki soruları yukarıda verilen yazıya göre yanıtlayınız
.
1. İletişimde konuşmanın rolü nedir?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
2. Parçaya göre etkileşim süreci nasıl gerçekleşir?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
B
B
B
Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D” yanlış ise “Y” koyunuz.
1. (
) İyi bir dinleyici konuşurken karşısındaki ile göz iletişimi kurmaması gerekir.
2. (
) İletişim beşikten mezara kadar devam eder.
3.
) Radyo ve televizyonların denetiminden sorumlu kuruluş T.R.T’DİR.
4. (
) Kişi dokunulmazlığı, düşünce ve kanaat, din ve vicdan özgürlükleri Anayasamızda
yer alan temel hak ve özgürlüklerdendir.
5. (
) İyi bir iletişimin temeli empatiye dayanır.
6. (
) “Beni kimse anlamıyor”sözü sen diline iyi bir örnektir.
7. (
) A. Graham Bell’in telefonu icat etmesi modern iletişimin başlangıcı oldu.
33
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
C
Aşağıda verilen kavram haritasındaki boşluklulara uygun olan kavramları yazınız.
B
B
Televizyon
KİTLE
İLETİŞİM
ARAÇLARI
34
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
D
B
Aşağıdaki akıllı işaretlerin ne anlama geldiğini boş sütunlara yazınız.
B
D
B
B
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz.
 EMPATİ
 İLETİŞİM
1. Duygu ve düşüncelerin veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla
başkalarına aktarılmasına ……………..……… denir.
2. ………………… ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının kişi hak ve
özgürlüklerine uygun yayın yapmasını denetleyen bir kuruluştur.
 SANSÜR
 TEKZİP
3. Bir yayın kuruluşunda yayınlamış asılsız bir haberi yalanlamak veya
düzeltmek amacıyla yapılan habere …………………….. denir.
 BEDEN DİLİ
4. M.Kemal’in “benim gazetem” dediği gazete……………………………….’dir.
 HAKİMİYET-İ
5. ……………kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak anlayabilme
becerisidir.
MİLLİYE
 İRADE-İ MİLLİYE
6. Herhangi bir haberin kitle iletişim
yasaklanmasına ………………… denir.
 RTÜK
7. Kurtuluş
Savaşı’nda
gazete………………………………..’dir
araçlarında
Ankara’da
yayınlanmasının
çıkarılan
8. Etkili bir iletişim kurmak için konuşmalarımızı ………………………. ile
desteklemek gerekir.
35
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
D
B
Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
B
1. Kameraman olsaydınız, herhangi bir olayı görüntülerken nelere dikkat ederdiniz yazınız? .
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. İletişimde yapılan dört hata yazınız?
……………………………………………………………………………………...........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kötü bir dinleyiciye ait dört özellik yazınız?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Empati ne demektir?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Sansür ne demektir?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Tekzip ne demektir?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
36
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
7. Kamuoyu ne demektir?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Temel hak ve özgürlüklerimiz hangi durumlarda kısıtlanır, yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9. Atatürk döneminde iletişime verilen önemi yazınız
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
10.Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmaları(gazete, ajans) yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
11.İyi bir dinleyicide bulunması gereken özellikler nelerdir? 5 tanesini yazınız.
1……………………………………………………………………
2……………………………………………………………………
3……………………………………………………………………
4……………………………………………………………………
5……………………………………………………………………
37
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
D
B
B
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Ülkemizde yayın yapan basın yayın kuruluşlarının, bazen kişilerin yasal haklarını ihlal ettiği, bazen de
toplumun genel ahlakına, gelenek ve göreneklerine aykırı yayınlar yaptığı görülmektedir.
Yukarıdaki durumların ortaya çıkması karşısında bu yayınları yapanları yasal yollarla uyarma görevi
aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir.
A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
B) Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
C) Anadolu Ajansı (AA)
D) Basın Konseyi
2) İletişimi olumlu etkileyen unsurlardan biri de ben dilinin kullanılmasıdır. Ben dili;
 Kişinin duygu ve düşüncelerinden oluşur.
 Genellikle “ben” ile başlar ve “ben” ile biter.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “ben dili”nin kullanılmasına örnek sayılır?
A-Düşüncelerine değer veriyorum.
B-Bu konuda hata yapmışsın.
C-Hiç düşünceli değilsin.
D-Bu konuda hatalı olduğunu kabul etmelisin
3) “Koca bebek, hadi bakalım süpermen, geri zekalı, bugün maymunlar gibi davranıyorsun.” şeklinde
ifadelerle ortaya çıkan çocuğun kendisini değersiz hissetmesine, sevilmediği kanısına varmasına yol açan
ve genellikle karşılık verme ihtiyacını doğuran iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir?
A-Teselli etmek, desteklemek, avutmak
B-Ad takma, gülünç duruma düşürmek
C-Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
D-Sınamak, sorguya çekmek
38
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
4) -Bir kişiye ait mektupların yayınlanması
- Bir kişinin telefon görüşmelerinin kaydedilip televizyonda yayınlanması.
Yukarıda belirtilen davranışları gösteren bir yayın kuruluşunun Anayasamızda yer alan aşağıdaki
maddelerden hangisini çiğnediğini söyleyebiliriz?
A)Düşünce ve ifade özgürlüğü
B)Din ve inanç özgürlüğü
C)Özel hayatın gizliliği
D)Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
5- Milli mücadele döneminde en önemli sorunlardan biri halkın uydurma haberlerle kandırılarak isyana
teşvik edilmesiydi. Bu haberleri milli mücadele düşmanları çıkarıyordu ve yer yer isyanlar çıkmasına sebep
oldukları için sıkıntıya sebep oluyorlardı.
Mustafa Kemal halkın bu söylentilerden etkilenmesini önlemek ve doğru haber almalarını sağlamak
amacıyla aşağıdaki kuruluşlardan hangisini kurmuştur?
A) Türk Tarih Kurumu
B) Türk Dil Kurumu
C) Anadolu Ajansı
D) Temsil Heyeti
6-Aşağıda verilen etkili dinleme ile ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Konuşmacı ile göz teması kurmak.
B) Dinlerken başka bir işle meşgul olmamak
C) Konuşmacının sadece sözlerini dinlemek
D) Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinlemek.
7- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz?,
A) Bilgisayar
B)Güvercin
C)Televizyon
D)Telefon
39
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
8- Aşağıda verilen aşamalarda yanlışlık yapılmıştır. Yanlışlığın düzeltilmesi için hangi maddelerin yer
değiştirilmesi gerekir?
Kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur.
Bunlar;
1. İşaretlerle iletişim
2. Dilin gelişimiyle iletişim
3. Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim
4. Yazının icadıyla iletişim
5. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimi.
A)1-2
B)3-4
C)2-3
D)4-5
9- Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında millete ve yabancı devletlere doğru bilgi vermek
amacıyla kurulmuş basın- yayın kurumlarından biri değildir?
A) Anadolu Ajansı
B) İrade-i Milliye Gazetesi
C) T.R.T
D) Hakimiyet-i Milliye gazetesi
10- Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edildiğini
gösterir?
A)Dokunulmazlık
B)Özel hayatın gizliliği
C)düşünceyi açıklama
D)güvenlik hakkı
40
7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
4- I love my teacher …………… she is a
1- A: I am Elif.This is my photo.
I have …………………. hair.
a)
b)
c)
d)
good-tempered person.
Short wavy red
Long straight black
Short curly brown
Long wavy blonde
a)
b)
c)
d)
So
And
Because
But
5- Furkan is hardworking and ………………
boy. He always comes to school on time.
a)
b)
c)
d)
2- B: He is my brother, Baha.
He ……. …………….
a)
b)
c)
d)
Slim
Selfish
Overweight
Punctual
Are / old
İs / middle aged
İs / old
İs / young
6- My sister usually breaks something. She
is ……………. girl.
3- She ….. got …….. …….. hair and
a)
b)
c)
d)
brown eyes.
a)
b)
c)
d)
Has / short fair
Has / long dark
Have / short ginger
Have / long Brown
41
Outgoing
Clumsy
Honest
Easygoing
7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
7- My grandfather is old and …………..
a)
b)
c)
d)
11- A: ………………………………?
B: He is forgetful and stubborn.
Bald
Beard
Moustache
Young
a)
b)
c)
d)
8- Talha can’t see the board ……….. he
12- A: She got wet.
has glasses.
a)
b)
c)
d)
What does your father look like ?
What is your father like ?
Who is he look like
Who do you like ?
B: Oh! She is very …………….
a)
b)
c)
d)
So
And
Because
But
Thin
Fat
Excited
Unlucky
9- A: …………………………… ?
B: Nisanur has short blonde hair and
light brown eyes.
a)
b)
c)
d)
What is she like ?
Where does he look like ?
What does she look like ?
What is he like ?
13- Circle the different adjective.
a)
b)
c)
d)
10- A: Which one is slower ?
a)
b)
c)
d)
Rabbit
Turtle
Cat
Ant
42
Disobedient
İmpatient
İncorrect
Possible
7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
14- Aşağıdaki resmi anlatan seçeneği
işaretleyiniz.
17- Dolphins are …..............................
sharks.
a)
b)
c)
d)
intelligent
intelligent than
more intelligent than
more intelligent
18- A train is ……………………….. a plane.
a)
b)
c)
d)
Slim
Overweight
Well-built
Plump
a)
b)
c)
d)
Cheaper than
Cheap than
More cheap than
More cheaper than
15- Aşağıdaki resmi anlatan seçeneği
işaretleyiniz.
19- I think my mother is ………………………
my aunt.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
Reliable
Sad
Polite
Happy
20- The traffic in İstanbul is ………………….
the traffic in Ankara.
a)
b)
c)
d)
16- A rabbit is ………. ……….a turtle.
a)
b)
c)
d)
More beautiful
More beautiful than
Beautiful than
Beautifuler than
fast than
more fast
more faster
faster than
43
Bader than
Bad than
Worse than
Worser than
7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
25- __________ sports can you do?
21- Paper bags are …………………………...
- I can do judo __________ karate.
plastic bags.
a)
b)
c)
d)
a) What / but
b) Which / and
c) Whose / and
d) Why / but
Better
Good than
Gooder than
Better than
26-You always like sharing your
housework with your mother. You
are a __________ girl.
22- France is …………………… Germany.
a)
b)
c)
d)
Farther
Further than
Far than
Further
a) careless
b) intelligent
c) tall
d)thoughtful
27-- __________ is older, you father or
your grandpa?
- My grandpa!
23- There are ……………………….than girls
a)What
b)Where
c) Who
d)When
at school.
a)
b)
c)
d)
More boys
More girls
Many boys
Much boys
28-My father gives me pocket money every
week. He is __________ .
a)generous
b) stingy
c) stubborn
d)shy
24You are a __________ swimmer
than me.
a)
b)
c)
d)
29-Robert __________ straight fair hair.
Worse
Good
Best
bad
a)is
b)has got
c) can
d)have got
44
7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
Aşağıdaki boşlukları en iyi dolduran
seçeneği işaretleyiniz.
6- I usually study my lessons at home,
but I don't remember all of them in
class. I am __________ .
1- She is very __________ with short
black straight hair.
handsome
easygoing
medium-height
curly
forgetful
clumsy
ugly
mean
7- Sally is short and fat __________
long
wavy hair.
2- Suna is __________ . She can play
chess very well.
or
intelligent
outgoing
but
with
because
happy
friendly
8- Your aunt never cooks delicious
meals. She is a __________ woman.
successful
clumsy
energetic
stubborn
3- Hakan __________ tall and
handsome with brown hair and
moustache.
has got
is
got
9- You always come everywhere on
time. You are __________ .
have got
4- Musa always does sports at the gym.
He is a __________ man.
punctual
short
stingy
straight
short
ginger
well-built
forgetful
10- Okan never tells lies. He is a
__________ boy.
5- Your sister doesn't help old and poor
men. She is __________ .
dishonest
polite
selfish
rude
thoughtful
worse
45
fair
honest
7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
friendly
funny
generous
stingy
supportive
kind
sensitive
helpful narrow- minded
a good sense of humour
honest
self-confident
encourage
in trouble
shy
feel
reliable
serious
laugh
friendship
brave
special
rude
1. We should _____________________ her to sing a song for the school party.
2. Don’t be afraid of making mistakes! You are a good student. Be ____________________ .
3.
I ____________________ terrible today because I have got a headache.
4.
Mustafa is a ____________________ person. You can trust him.
5.
Ali is a supportive friend. If you are ___________________, you can phone him.
6.
Emre is a very ______________________ student. Everybody loves him.
7.
My brother is very ______________________. He makes us laugh.
8.
Ayşe is very ____________________. She is interested in with her friends’ problems.
9.
He is so _____________________ that he doesn’t help anybody. So everybody hates him.
10. My friend always tells the truth and what he really thinks. He is an
_______________________ friend.
11. A true friend is ______________________ and helpful. They give you encouragement when
you are in an unhappy situation.
12. My father is very ______________________. He gives money to everybody.
13. That man is so ______________________ that he doesn’t give any money to anybody.
14. Necati is very good at understanding and making jokes. He has _____________________.
15. Some people are really _________________ but I like open-minded people.
46
7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
Complete the song with the following words
generosity
selflessness
gifts
love x2
gratitude
thank you x2
tenderness
generous x2
honesty
kindness x2
kind x2
respect
"Kind & Generous"
by Natalie Merchant
La la la la
You've been so __________________ and __________________
I don't know how you keep on giving
For your __________________ I'm in debt to you
For your __________________, my admiration
And for everything you've done
You know I'm bound...
I'm bound to __________________for it
La la la
Hey hey hey
You've been so __________________ and __________________
I don't know how you keep on giving
For your __________________ I'm in debt to you
And I never could have come this far without you
So for everything you've done
You know I'm bound...
I'm bound to thank you for it
La la la la
Oh
47
7.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
I want to thank you
For so many __________________you gave
with __________________ and __________________
I want to thank you
I want to thank you
For your __________________
The love and the __________________
That you gave me
I want to thank you
Show my __________________
My __________________
and my __________________ for you
I want to thank you
I want to...
__________________
Thank you
Thank you
48
7.SINIF MANEVİ DEĞERLER ÖDEVİ
A
Aşağıda verilenlerin anlamlarını boş bırakılan yerlere yazınız.
ANLAMLARI
.
ُُ‫لاُللاُُ َوا َ ْش َهد‬
ُ ِ‫لَُاِل ُهَُا‬
ُ ُ‫ن‬
ُْ َ ‫ا َ ْش َهدُُا‬
ُ‫عبْدهُُ َو َرسوله‬
ُ‫ا َ ا‬
َ ُ‫نُم َح امدًا‬
49
7.SINIF MANEVİ DEĞERLER ÖDEVİ
B
ARKADAŞLAR AHMED ABDEST ALMAYI ÖĞRENECEK ONA YARDIMCI OLALIM LÜTFEN !
1-Euzü
besmele
çekerim
2-
3-
11-
PEYGAMBERİMİZİN
SÜNNETİ ÜZERE
10-
4-
9-
5-
8-
67-
50
7.SINIF MANEVİ DEĞERLER ÖDEVİ
C
Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacada bulalım.
.
T
Ş
A
E
M
F
T
I
M
Ğ
M
M
T
U S
H Ü
A B
M H
M A
E N
T E
E K
D E
E D
K
H
X
D
F
T
J
M
K
N
İ
M
M
Q
U
Ğ
I
T
L
E
R
N
Z
H
A
L
İ
M
E
Y
İ
D
E
Ç
H
R
M
N
A
R
G
M
I
İ
A
B
D
U
L
L
A
H
Ü
G
M
E
G
D
T
Z
S
K
C
K
İ
Ü
V
N
H
T
A
İ
K
B
E
U
N
Ş
İ
F
A
M
F
L
Ç
R
E
E
I
B
H
L
A
D
E
L
R
A
V
Ü
A
M
İ
N
E
V
Y
E
T
V
R
D
S
P
İ
T
Ü
S
M
M
E
1-PEYGAMBERİMİZİN ADI
2- PEYGAMBERİMİZİN ANNESİNİN ADI
3- PEYGAMBERİMİZİN BABASININ ADI
4- PEYGAMBERİMİZİN SÜT ANNESİNİN ADI
5- PEYGAMBERİMİZİN EBESİNİN ADI
6- PEYGAMBERİMİZİN DEDESİNİN ADI
7- ALLAH’A KULLUK VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRMEK İÇİN YAPARIZ
8- HERGÜN BEŞ VAKİT KILARIZ
9-NAMAZDA İLK TEKBİRDEN SONRA OKURUZ
10- PEYGAMBERİMİZİN ŞU AN KABRİNİN BULUNDUĞU ŞEHİR
11- ALLAH KATINDAKİ TEK DİN
12-PEYGAMBER EFEFNDİMİZİN DOĞDUĞU ŞEHİR
51
Y
E
C
I
Ğ
M
T
Ş
E
M
R
T
T
E
M
P
H
L
R
E
L
E
7.SINIF MANEVİ DEĞERLER ÖDEVİ
D
Hadis-i Şerif ve Anlamını Bulmaca
U
O
S
L
Ş
A
T
T
I
R
Ş
K
H
İ
D
N
B
T
A
K
Z
Ğ
P
B
H
A
Ğ
M
K
Ö
K
E
M
S
Ş
W
Z
R
Y
I
N
K
V
M
İ
L
B
Y
F
I
Ü
Ğ
O
Ğ
L
C
L
U
Y
L
B
M
Ü
K
O
N
U
Y
Ç
Y
Q
Ş
H
Ç
M
Ş
H
D
R
İ
U
Z
Ş
P
J
X
U
E
Ö
L
K
M
E
Ğ
S
J
H
A
E
T
N
C
M
M
M
D
G
G
Ö
N
L
F
E
S
Ç
B
L
K
R
F
Ğ
V
R
L
Ğ
İ
B
İ
M
Y
H
Y
O
C
C
D
E
M
E
L
Ü
T
B
H
Ş
R
Ö
Ç
O
T
Ü
Ğ
K
T
İ
S
P
E
L
L
A
E
E
O
R
U
K
U
V
Y
M
L
İ
F
V
E
N
E
R
S
J
C
H
E
P
G
G
O
I
D
L
G
I
Ç
Z
Ü
N
U
F
Ğ
I
Ğ
O
N
H
L
Z
U
Yukarıdaki bulmacada Kur’an-ı Kerim okumakla ilgili güzel bir Hadis-i Şerif gizli. Altı çizili H
harfinden başlayıp, altı çizili Ü harfine kadar harfleri takip ederek bu güzel cümleyi, bakalım bulabilecek
misiniz?
(Not: Harfleri sağ-sol-aşağı-yukarı-geri olarak takip edin. Çapraz harf takibi yapmayın. Bulduğunuz
Hadis-i Şerifi ve anlamını aşağıdaki şeklin içine yazın.)
Hadis-i Şerif:
Anlamı:
52
7.SINIF MANEVİ DEĞERLER ÖDEVİ
E
Her müslüman çocuğun bilmesi gereken sual ve cevapları yazınız.
SUAL - Seni kim yarattı?
CEVAP SUAL - Sen kimin kulusun?
CEVAP SUAL - Allâh kaçtır diyenlere ne dersin?
CEVAP SUAL - Allâh'ın bir olduğuna delilin nedir?
CEVAP SUAL - Bunun manası nedir?
CEVAP SUAL - Allâh'ın varlığına aklî delilin nedir?
SUAL - Sen müslüman mısın?
CEVAP –
CEVAP -
SUAL - Allâh'ın zâtı hakkında düşünce câiz
midir?
SUAL - Müslümanım demenin mânası nedir?
CEVAP–
CEVAP SUAL - İman-ı yeis nedir?
SUAL - Ne zamandan beri müslümansın?
CEVAP CEVAP –
SUAL - Bu iman mûteber midir?
SUAL - „Belâ“ zamanı neye derler?
CEVAP CEVAP –
SUAL - Tevbe-i yeis nedir?
CEVAP SUAL - Bu tevbe mûteber midir?
SUAL - Rabbin kimdir?
CEVAP CEVAP -
53
7.SINIF MANEVİ DEĞERLER ÖDEVİ
F
Aşağıdaki dualarda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
SÜBHANEKE
"Allaahü Ekber.
Sübhaanekellaahümme ve …………………….. Ve tebâarakesmük. Ve
teaalâaceddük. (…………………………..*) Velâa
………………………..ğayrük."
* …………………………ilavesi cenaze namazında yapılır.
Mânâsı:
"Allâh En Büyüktür.
Allâh'ım, seni tenzîh ve hamdinletesbih ederim. Senin adın mübârektir. Senin
azametin çok yücedir. (Senin şânın yücedir) ve senden gayri hiçbir ilâh
yoktur."
TAHİYYAT
Ettehıyyâatü lillâahi vessalevâatü
vettayyibâatü………………………………..eyyühennebi
yyü…………………………………………………………
…esselâamüaleynâa ve
alâa……………………………………………..………..Eş
hedüellâailâaheillallâah ve eşhedüenne Muhammeden
abdühüü ve rasüülüh."
Mânâsı:
"Her türlü kavlî, bedenî ve mâlî ibâdetler Allâh'a
mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selâm ve Allâh'ın
rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selâm bizlere
ve Allâh'ın sâlih kullarına olsun. Ben şehâdet ederim
(yakînen bilirim) ki, Allâh'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve
şehâdet ederim ki Hazret-i Muhammed Allâh'ın kulu ve
Resûlüdür."
54
7.SINIF MANEVİ DEĞERLER ÖDEVİ
SALLİ
"Allâahümmesalli alâa………………….. ve alâaâali Muhammedin
……………………..alâa ibraahiyme ve alâa âali
ibraahiyme…………………………….meciyd.
Mânâsı:
"Allâh'ım, (Peygamber Efendimiz) Hz. Muhammed'e ve âline, Hz. İbrahim'e ve
âline rahmet ettiğin gibi, rahmet eyle.
BARİK
Allâahümmebârik alâa Muhammediv ve alâa âali
………………………kemâabârekte…………………….ve alâa âali ibraahiyme inneke
hamiydümmeciyd."
Mânâsı:
Allâh'ım, (Peygamber Efendimiz) Hz. Muhammed ve âlini, Hz. İbrahim ve âlini
mübârek kıldığın gibi mübârek kıl."
55
7.SINIF MANEVİ DEĞERLER ÖDEVİ
G
Aşağıdaki resimler size neler anımsatıyor. Lütfen kısaca bizimle paylaşın.
56

Benzer belgeler

REHBERLİK 1

REHBERLİK 1 7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ A. Aşağıdaki kutulara ,verilen eşitlikleri sağlayacak tam sayıları yazarak boşlukları

Detaylı

rehberlik 1 - Özel Süleymaniye Eğitim Kurumları

rehberlik 1 - Özel Süleymaniye Eğitim Kurumları 4. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kullanılması yanlış olur? A) Tamamlanmış cümle sonunda B) Kısaltmalardan sonra C) Sıra bildiren rakamlardan sonra D) Örnek verilecek cümlenin sonunda

Detaylı