Genel Değerlendirme Cevaplı Test

Yorumlar

Transkript

Genel Değerlendirme Cevaplı Test
İNTERAKTİF EĞİTİM
GENEL TARAMA -9-
1- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün
D) Mehmet'in kendisine selam veren
kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından
arkadaşını görmezden gelmesi
A) Hakimiyeti milliye gazetesi
içerisinde bir yaşam sürdürme hakkına
biri değildir.
6.Vatandaşlar kendi evinde huzur ve güven
B) Anadolu ajansı
sahiptir. Konut dokunulmazlığı anayasamızın
C) İradeyi milliye gazetesi
güvencesi altındadır. Yukarıda belirtilen
D) Türkiye radyo ve televizyon kurumu
konut dokunulmazlığı hakkı aşağıda verilen
2- İletişimle
temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden
birbirini tamamlar?
biri değildir?
B) Haber alma özgürlüğü
B) BAĞ-KUR
D) Düşünce ve kanat özgürlüğü
D) EMEKLİ SANDIĞI
yerin özelliği olamaz?
hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından
A) SSK
A) Basın yayın özgürlüğü
C) Özel yaşamın gizliliği
C) TSK
7Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu bir
3.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu
Devleti’nin medreselerinde öğretilen bilim
A) İş gücü ucuzdur.
B) Ulaşım sorunu olmaz
dalları arasında yer almaz.?
C) Konut sıkıntısı yaşanabilir
B) Matematik
8.Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangi ikisinde
A) Kelam
D) Tüketim artar
C) Astronomi
nüfus yoğunluğunun sebebi aynıdır?
4.İletişimle
B) İzmit-Antalya
D) Jeoloji
A) Bodrum- Antalya
ilgi aşağıdakilerder hangisi yanlıştır.?
C) İstanbul- Alanya
de saygı duymalıyız.
nüfus sayımı hangi amaçla yapılmıştır?
vermeliyiz.
B) Endüstriyel yatırımlar
isterlerse yapmalıyız.
D) Askeri
A) İletişimde karşımızdaki kişinin görüşlerine
B) Konuşmak kadar dinlemeye de önem
D) Bursa –Alanya 9.Osmanlı Devleti’nde ilk
A) Nüfus yoğunluğunu öğrenmek
C) Eğitim kurumu açmak
C) Arkadaşlarımızı kırmamak için ne
D) Biriyle konuşurken başka şeylerle meşgul
10 .Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal
olmamalıyız.
güvenlik kurumu değildir?
yanlış bir iletişim şeklidir?
B) Sosyal Sigortalar Kurumu
5- Aşağıdaki davranışlardan hangisi
A) Emekli Sandığı
A) Ali'nin sınıf arkadaşlarına her sabah
C) Bağ-Kur
B) Ahmet'in iş arkadaşlarına her gün "kolay
11 .Aşağıdakilerden hangisi göçün sosyal
"günaydın" demesi
D)TEMA
gelsin" demesi
sebeplerinden değildir?
C) Zeynep'in küçük kardeşiyle konuşurken
A) İş olanağı
güler yüzlü olması
B) Küresel baskılar
www.testimiz.com
C) Eğitim olanağı
İNTERAKTİF EĞİTİM
17.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus
D) Sağlık koşulları
dağılışını etkileyen faktörler arasında
12. Anadolu’ya yerleşmek amacı ile gelenler
gösterilemez?
Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır.
B) Sıcak su akıntıları
Oğuzlar aşağıdakihangi olaydan sonra
A) Malazgirt Savaşı
A) İklim özellikleri
C) Tarım yapmaya elverişli alanlar
B) Pasinler Savaşı
D) Turizm faaliyetleri
D) Dandanakan Sanaşı
sayımı yapılmasının amaçlarından
C) I. Haçlı Savaşı
18.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus
13.Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede
biri değildir?
biri değildir.
B) Nüfusun öğrenim durumunu belirlemek
meydana gelen geçici nüfus artışlarından
A) Uludağ’a kayak yapmaya gitmek
A) Konutların yapı malzemelerini belirlemek
C) İşsizlerin ve çalışanların sayısını
B) Çukurova’ya pamuk toplamaya gitmek
belirlemek
D) Samsun’a fabrikada çalışmaya gitmek
19-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim
C) Rize’ye çay toplamaya gitmek
14- Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri
D) Kadın, erkek ve çocuk sayısını belirlemek
araçlarıyla ilgili yanlışbir ifadedir?
padişahlarındandeğildir?
A)Bu araçlar insanların bilgilenmesini
B) Osman Gazi
B)Bu araçlar dilimizin doğru kullanılmasında
sağlar.
A) Orhan Gazi
etkilidir.
C) 1, Mehmet
D) II, Mahmut
C)Bu araçlar yaşamı kolaylaştırır.
özgürlüklerin kısıtlanabileceği durumlar
faydalıdır.
15-Öğrencilerine “Temel hak ve
D)Bu araçlar her durumda çocuklar için
vardır.”diyen bir öğretmen,bu durumlara
20-Aşağıdakilerden hangisi nüfusun
söylerse yanlış olur?
A)Trafik Kazaları
örnek olarakaşağıdakilerden hangisini
A)Savaş halini
azalmasına neden olmaz?
B)İç Göçler
B)Seçim kampanyalarını
C)Çocuk Ölümleri
C)Seferberlik halini
D)Doğal Afetler
D)Sıkıyönetim durumu
16. Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı
kalmak koşulu ile; onuru , şerefi, adı ve özel
hayatı medyada ihlal edilen herkesin
hakkıdır. Bu hak medyaya karşı kullanılır. Bu
bilgilerin aşağıda verilenlerden
öncelikli hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) Tekzip
B) Sansür
C) Dokunulmazlık
D) Basın
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM
CEVAP ANAHTARI
1. D
2. C
3. D
4. C
5. D
6. C
7. B
8. A
9. D
10. D
11. A
12. A
13. D
14. D
15. B
16. A
17. B
18. A
19. D
20. B
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen
internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış
olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen
kontrol ediniz.
www.testimiz.com