REHBERLİK 1

Transkript

REHBERLİK 1
REHBERLİK
Sorumluluk kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini
zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.
Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir.
Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde
istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır.
Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak var olan çevre dolayısıyla insanın içinde yer
eder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır.
Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır.
Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp
kendiliğinden harekete geçebilen insandır.
1
REHBERLİK
Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüz dünyasında, insan bir şeye karar verdimi sonuna
kadar gitmeli, ama yaptığı şeyden de sorumluluk almalı. Ne yaparsa yapsın, önce niçin onu
yaptığını bilmeli ve daha sonra yaptıklarından hiç kuşkulanmadan, çekinmeden ve bütün
gücünü vererek yapmalı. Yaşamın akıp gittiği bir dünyada, sorumluluklarımızı yüklendiğimizde
kuşku ve pişmanlık için vakit yok. Ancak sorumluluğunu taşıyacağımız kararlar alabilmek için
zaman var. Yediden yetmişe pek çok birey yerine getirmesi gereken sorumlulukların bilincinde
değildir. Bu kişilerin önemli bir bölümü sahip oldukları çeşitli görevlerin, sorumlulukların neler
olduğunu bile tam olarak bilmemektedirler. Kayıp izin kâğıtları, unutulan ödevler, okulda
unutulan çantalar, kitaplar ve açılmak için sizin derse başlamanızı bekleyen kurşun kalemler...
2
REHBERLİK
8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ ALABİLECEKLERİ SORUMLULUKLAR
• Masa düzenini tam olarak hazırlamak,
• Yardım almadan banyo yapabilmek,
• Çekmece ve dolaplarını temiz ve düzenli tutmak,
• Kimse söylemeden okul giysilerini değiştirmek
• İlgilerini belirleyip zamanını planlamak ve günlük programlar yapabilmek
•Kimse söylemeden derslerini düzenli olarak yapmak,
• Basit bazı yemek tariflerini okuyup yemek yapımında yardımcı olmak,
• Kardeşleri varsa onlarla ilgilenmek (yemek yemesine, giyinmesine yardım etmek vb.),
• Telefonda iletilen mesajlarını alıp not etmek, okuldan anne—babasına gelen mesajları iletebilmek
• Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurmak,
10 YAŞ ÇOCUKLARININ ALABİLECEKLERİ SORUMLULUKLAR
• Kendi yatak çarşaflarını değiştirmek,
• Çamaşır makinesini çalıştırmak,
• Yardım almadan bulaşık makinesini yerleştirmek ve çalıştırmak,
• Kendi başına listelenmiş malzemeleri bakkal, çarşıdan almak,
• Kendi randevularını (dişçi, antrenman gibi) takip etmek,
• Basit yaralanmalarla başa çıkmak,
• Kimse söylemeden belirli görevleri yerine getirmek,
• Para biriktirip uzun vadede almak istediklerini planlamak
11-17 YAŞ ÇOCUKLARIN ALABİLECEKLERİ SORUMLULUKLAR
•
Başkalarının hakkına saygı duymak,
•
Başkalarının eşyalarına saygı göstermek,
•
Evde yardım gerektiren işler olduğunda kendi isteğiyle yardım önerisinde bulanabilmek,
•
Çamaşır, bulaşık makinesi vb çalıştırmak.
•
Eve dönüş saatlerine uymak,
•
Anne babası meşgul olduğunda kardeşiyle ilgilenmek,
•
Evde tek başına kalmak,
•
Kendi başına ulaşım araçlarına binmek,
•
Bağımsız olarak kendi ödev programını yürütmek,
3
REHBERLİK
Sorumluluk
Vaktiyle her türlü maddi imkâna sahip olmasına rağmen can sıkıntısından, hayatın yaşanmaya değmez
olduğundan yakınan bir şehzade varmış. Kardeşleri, arkadaşları gezip eğlenirken o odasına kapanır; sürekli
düşünürmüş.
Oğlunun bu haline, hükümdar babası çok üzülürmüş. Bir gün hükümdar, ülkesinin en bilge kişisini
sarayına çağırtıp ona oğlunun durumunu anlatmış, buna bir çözüm bulmasını istemiş ve bilgeye bir hafta mühlet
vermiş.
Yaşlı bilge, üç beş gün düşünüp taşınmış, aklına hiç bir çözüm yolu gelmemiş. “Koskoca hükümdarın
verdiği görevi yerine getiremedim. Hükümdarın ve insanların yüzüne nasıl bakarım? Kimse benim ilmime değer
vermez, bana saygı duyan olmaz bundan böyle” diye düşünerek ülkeyi terk etmeye karar vermiş. Apar topar
hazırlanıp yola koyulmuş. Üzgün, dalgın bir şekilde yol alırken bir köyün yakınında koyun otlatan küçük bir
çobanla bir süre sohbet etmiş.
Küçük çoban, yaşlı adama:
- Amca, şu hayvanlarıma biraz göz kulak oluver de, ben de şu görünen köyden azık alıp geleyim. Bugün yanıma
azık almayı unutmuşum, demiş.
Bilge kabul etmiş. Ama çoban gittikten sonra düşüncelere dalıvermiş. Üzüntü içinde ülkesini, ailesini,
arkadaşlarını ne kadar özleyeceğini düşünüyormuş. Bu sırada yaramaz kuzulardan birinin uçurumun ucuna kadar
gittiğini fark edememiş. Kuzucuk da uçurumdan aşağıya yuvarlanıvermiş.
Bilge, kuzuyu kurtarmak için uçurumun dibine inmiş. Önce kuzuyu sırtına bağlamış, sonra tırmanmaya
başlamış. Uğraşa, didine kuzuyu yukarı çıkarmayı başarmış.
Çok yorulmuş. Bir taşın üzerine oturup soluklanmaya başlamış. Bu sırada kafasında bir şimşek çakmış.
"Bir kimse bir işle uğraşır, o işi başarıyla sonuçlandırmak için çabalarsa, o kimsede can sıkıntısı falan kalmaz"
diye düşünmüş. Sevinçle yerinden doğrulmuş.
- Şehzadeyi can sıkıntısından nasıl kurtaracağımı buldum, diye mırıldanmış gülerek. Ülkeyi terk etmekten
vazgeçmiş. Geri dönmüş ve hükümdarın huzuruna çıkmış.
- Hükümdarım, eğer oğlunuzun can sıkıntısından kurtulmasını istiyorsanız ona bir iş, bir görev verin. Çünkü can
sıkıntısının sebebi başıboşluktur. Vereceğiniz iş ne kadar zor olursa o kadar can sıkıntısından kurtaracak oğlunuzu.
Ona yaşama azmi verecek, demiş.
Hükümdar tavsiyesine uymuş bilgenin. Şehzadeye zor bir görev vermiş. Şehzade de böylece can
sıkıntısından kurtulmuş. Çalışmanın zevkini tatmış, bir daha da hiç boşa vakit geçirmemiş. Tüm hayatı boyunca
çalışmış. Ülkesindeki tüm insanları mutlu etmiş.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
1. 0 sayısı hangi aralığa girmez?
A) 74
B) 75
C) 76
6.
(40 − 18) ÷ 4 + 5
D) 77
A) -2 ile +8
B) -4 ile +6
C) -1 ile +1
D) +1 ile +10
işleminde, işlem önceliği sırası
aşağıdakilerden hangisidir?
2.990 + 33 − 71
işleminin sonucu kaçtır?
A) 21
B) 23
C) 27
A) Parantez - Toplama - Bölme
B) Parantez - Bölme - Toplama
C) Toplama - Parantez - Bölme
D) Toplama - Çıkarma – Bölme
D) 29
3. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I. 23 = 32
II. 16 = 6
III. 170 = 1
IV. 91 = 9
A) 1
B) 2
C) 3
7. Hangi sıralamada 0 yanlış yere
yerleştirilmiştir?
A) |−2| < 0 < +8
B) 0 < |−2| < +8
C) −3 < −2 < −1 < 0
D) −1 < 0 < 1 < 2
D) 4
8.
4.
|−14| − |−9|
çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
2n = 32 ve 3m = 81
ise,m + n işleminin sonucu kaçtır?
A) −23
A) 9
9.Tablo : Okul Basketbol Takımının İki
Maçtaki Atışları
5.
B) 16
C) 27
D) 32
B) −5
C) +5
D) +23
k < 53 − 72
ifadesindek yerine yazılabilecek en büyük
doğal sayı kaçtır?
Yukarıdaki ikili sıklık tablosuna göre verilen
bilgilerden hangisini söyleyebiliriz?
13
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
A) Okul basketbol takımı 2.maçta 2 sayılık 15
atış yapmıştır.
B) Okul basketbol takımı 2.maçta 3 sayılık
9atış yapmıştır.
C) 1. maç sonunda toplam atış sayısı 31 dir.
D) Okul takımının iki maçta yaptığı serbest
atış sayılarının farkı 3 tür.
14. “Annemin yaşının yarısının 5 eksiği”
cümlesinin cebirsel ifadesi hangisidir?
10. Üç kardeş cebindeki paraları ortaya döküp
eşit şekilde paylaştığında her birine 20 TL
düşüyor.
Birinci kardeşin cebinden 15 TL ve ikinci
kardeşin cebinden 20 TL çıktığına göre;
üçüncü kardeş ortaya kaç TL koymuştur?
A) 20 TL
11.
B) 25 TL
C) 30 TL
D) 35 TL
15. 3x – 5 ile 7x + 12 cebirsel ifadelerinin
toplamı nedir?
A) 10x + 17
B) 10x – 20
C) 10x + 7
D) 4x + 7
... ,10 , 15 , 20 , 25 , ...
Sayı dizisinde ilk ve son terim boş
bırakılmıştır. Boşlukları doğru sayılarla
doldurduğumuzda açıklık kaç olur?
A) 15
B) 20
C) 25
16.
25 – 4a cebirsel ifadesinin a = 3 için
değeri kaçtır?
D) 30
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
12.Asal çarpanlarının çarpımı 3 .52 . 11 olan
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 525
B) 565
C) 645
D) 825
17.
2,14 + 0,8 + 31,201
toplamının sonucu kaçtır?
A) 33,136
B) 34,141
C) 34,231
D) 35,916
13. 630 sayısının asal çarpanlarının çarpımı
şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 .32 .5 . 7
C) 23 .3 .5 . 7
B) 22 .3 . 52
D) 22 .32 . 5
14
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
22. 2,5 : 0,05
bölme işleminin sonucu kaçtır?
18.
302,8 – 102,302
A) 0,5
B) 5
C) 50
D) 500
çıkarma işleminin sonucu nedir?
A) 200,382
B) 200,402
C) 200,498
D) 200,509
23. Ali Öğretmen tanesi 1,5 TL den 5 tane
kalem almıştır. Ödemede 10 TL verdiğine göre
kaç TL para üstü almalıdır?
19. 0,4365 ondalık kesri onda birler
basamağına göre yuvarlatılırsa
aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) 3,5
A) 0,44
24. 20 ltlik bir teneke zeytinyağı 0,5 ltlik
şişelere dolduruluyor.kaç tane şişe
kullanılmıştır?
B) 0,43
C) 0,4
D) 0,3
B) 4,5
C) 1,5
D) 2,5
20. 2,3 x 4,5
A) 40
çarpımının sonucu kaçtır?
A) 1,035
C) 10,45
B) 4
C) 100
D) 10
B) 10,35
D) 103,5
25. (5 x 10) + (2 x 1) + (5 x 0,01)
çözümlenmiş şekliyle verilen ondalık sayı
hangisidir?
21.
A) 525
74,3a6 > 74,347
B) 52,05
C) 52,5
D) 5,25
sıralamasının doğru olabilmesi için aşağıda
verilenlerden hangisi a yerine yazılamaz?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
26. Bir araç 4 saatte 180 kilometre yol
almaktadir. Bu aracın aldığı yolun zamana
oranı nedir?
A) 30 km
15
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
B) 40 km/saat
C) 45 km/saat
D) 45 km
27. 28 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 16 tanesi
erkek öğrencidir. Sınıftaki kız öğrencilerin
erkek öğrencilere oranı nedir?
28.Ardışık iki tek sayının toplamı 136 dır. Bu
sayılardan büyük olanı kaçtır?
A) 65
B) 67
C) 69
D) 71
16
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
 Aşağıdaki şekillerde verilen dikdörtgen ve parelelkenar bölgelerinin alanlarını bulalım.
D
B
15 cm
7 cm
H
20 cm
B
C
C
A
D
A
4cm
8 cm
C
12 cm
D
16 cm
B
D
A
6 cm
A
B
C
D
D
8 cm
A
A
6cm
H
16 cm
B
C
B
18 cm
A
C
A
8 cm
7 cm
D
D
14 cm
9 cm
B
C
B
C
A
D
A
D
24 cm
C
H
8 cm
9 cm
B
B
17 cm
17
C
H
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
 Aşağıdaki şekillerde verilen üçgen bölgelerinin alanlarını bulalım.
A
AD  6cm
6cm
BC  10cm
B
A( ABC )  ?
D
C
K
K N  8 cm
N L  4 cm
8cm
L M  1 1cm
N
A(K LM )  ?
4cm
L
M
11cm
K
KL  9cm
ML  6cm
9cm
M
A( KLM )  ?
L
6cm
A
12cm
AD  12cm
B
15cm
C
BC  15cm
A( ABC )  ?
D
18
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
A
Aşağıda alanları verilen kare, dikdörtgen, üçgen ve parelelkenar bölgelerin istenilen kısımlarını
bulunuz.
15cm
G
D
B
2
A( DEFG )  75cm 2
A( ABCD)  81cm
81cm
DE  11cm
2
AD  ?
2
75cm
FG  ?
F
E
C
K
A
N
A( KLMN )  48cm 2
h  8cm
2
8cm
48cm
ABCeşkenarüçgen
A( ABC )  40cm2
KN  ?
L
AH  8cm
8cm
D
AB  ?
M
B
A
H
C
A
A( ABCD)  72cm2
BC  7cm
2
56cm
D
2
12cm
A( ABC )  56cm
AH  ?
AB  12cm
72cm2
AD  ?
B
B
h?
H
C
C
A
P
A( ABC )  153cm 2
RS  9cm
2
108cm
R
9cm
h?
AH  17cm
17cm
A( PRS )  108cm 2
2
BC  ?
153cm
H
S
19
B
C
6.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
Aşağıda verilen birimleri istenilen birimlere dönüştürünüz. (Hatırlatma..dekar=dönüm)
15dam2  .................cm2
4000m2  ...............dönüm
1800cm2  ................m2
360000hektar  .............m2
1080000mm2  ..................m2
54dekar  ..............cm2
1500cm2  ..............dm2
40ar  ...............hektar
48m2  ..............hm2
1580000cm2  ................ar
9dönüm  ..............dekar
70dönüm  ..............ar
9ar  ................mm2
3400hm2  ...............km2
5ar  .................m2  ..............cm2
90000cm2  ...............m2  .................dekar
35hektar  ................ar  ..............hm2
580dm2  ................m2  ...............dönüm
7,5km2  ...............m2  ...............dekar
0, 48hm2  .................m2  ..............dönüm
20
6.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükler ile tamamlayınız.
yenilenebilir
∼
soğuk
∼
∼
iletkeni
∼
yalıtkanı ∼
yakıt
ışıma
∼
∼
konveksiyon
strafor
∼
fosil
∼
iletim
1. Isınan madde ile ısınacak madde birbirine dokunmuyorsa ısı ……………….yoluyla aktarılır.
2. Bir tencerede ısınan su ………………yoluyla ısının yayılmasına örnektir
3. Isıyı kolay ileten maddelere ısı ……………….. denir.
4. Isı akışı sıcak maddelerden ………………….. maddelere doğrudur.
5. Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara ………………….yakıtlar denir.
6. Sürekli kullanıldığı hâlde tükenmeyen enerji kaynaklarına, ………………. enerji kaynakları
denir.
7. Isıyı iyi iletmeyen maddelere ısı ………………denir.
8. Yanma özelliğine sahip çevresine ısı veren maddelere …………………. denir.
9. Güneşin Dünyamızı ……………. Yoluyla ısının yayılmasına örnektir.
10. ………………….. binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemesidir.
21
6.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
Aşağıdaki cümleleri doğru –yanlış olarak değerlendiriniz.
(…) Işığı yansıtma özelliği olan yüzeyler ısıyı da yansıtır.
(…) Atmosfer, ısının uzaya yayılmasını önemli ölçüde önler.
(…) Isı yalıtımı amacıyla kullanılan ve ısıyı az ileten maddelere yalıtım malzemesi denir.
(…) Bir maddenin ısısını korumak için madde ile dış ortam arasındaki ısı alışverişini önlemeye ısı
yalıtımı denir.
(…) Tava Sapları, tencere ve tava kulpları elimizi yakmaması için ısı yalıtkanı olan maddelerden
yapılır.
(…) Yemek yapmak için kullandığımız tencere, sobanın gövdesi, kalorifer peteklerinin gövdesi ısı
iletkeni olan metallerden yapılır.
(…) Isı yalıtımı her zaman istenilen bir durumdur.
(…) Atmosfer tabakasının Dünya’dan uzaya yayılan ışınların dışarı çıkmasını önleyip ısının içerde
kalmasını sağlaması olayına sera etkisi adı verilir.
(…) Kömür, petrol ve doğalgaz fosil yakıtlardandır.
(…) Doğalgaz yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir.
(…) Biyokütle bitki ve hayvan atıklarının birikmesi sonucu oluşur.
(…) Yenilenebilir enerji kaynakları çevreye zarar vermez.
22
6.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
Aşağıdaki kavram haritasını uygun kavramlarla tamamlayınız.
Madde
meydana gelir
Çarpışarak
birbirine aktarılır
Yayılma yollarıdır
Isı enerjisi
Yayılma yollarıdır
İletim
Örnektir
Örnektir
Örnektir
Çay kaşığının
ısınması
Suyun ısınması
23
Güneş’in dünyayı
ısıtması
6.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı tamamlayınız. Kutulardaki rakamlara göre şifreli
kavramı bulunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Isı aktarımını yavaşlatmak için yapılan uygulama
Termometre ile ölçülen nicelik
Sıvılarda ve gazlarda gerçekleşen ısı aktarım şekli
Dünya’yı saran ve uzaya ısının kaçmasını önemli ölçüde önleyen katman
Maddeler arasında aktarılan enerji
Tanecik olmadan ısı aktarımı
İçinde soğuk ve sıcak sıvı saklanan ısı yalıtım kabı
Katılarda ısı aktarım yolunun adı
Hava tabakasının Dünya ısısının bir kısmının uzaya kaçmasını önlemesinden dolayı hava
sıcaklığının artmasına sebep olan etki
10.Maddelerin ışınları tutması
11.Fazla uzun ömürlü olmayan, alev alabilen ısı yalıtım malzemesi
12.Havanın ısınmasını sağlayan enerji kaynağı
13.Günümüzde çok yaygın olarak kullanılan bir ısı yalıtım maddesi
24
6.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
1) Aşağıdakilerden hangisi ısıyı iyi iletmez?
A) Tahta
B) Gümüş
C) Demir
D) Bakır
Evlerimizde;
I. Pencerelerin çift camlı olması
II. Çatılarda cam yünü kullanılması
III. Zeminin ahşap olması
2) Isı yalıtım yöntemlerinden hangileri kullanıldığına enerji tasarrufu sağlanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II
D) I, II, III
3) Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?
A) Rüzgar enerjisi
B) Fosil yakıtlar
C) Hidroelektrik
D) Güneş
4) Yandaki şekilde kap içindeki suya bir ısıtıcıyla ısı verilmektedir.
Su içinde ısının yayılması hangi şekilde gerçekleşir?
A) İletim
B) Konveksiyon
C) Radyasyon
D) Işıma
25
6.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
5) Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış olarak verilen ısının yayılma şekilleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
6) Isıyı çok iyi yalıtan bir kutu tasarlamanız istendiğinde aşağıdaki maddelerden hangisini
kullanmanız yanlış olur?
A) Strafor
B) Plastik
C) Tahta
D) Metal
7) Isının iletimiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Isı katılarda konveksiyonla yayılır.
B) Demir iyi bir ısı iletkenidir.
C) Isı boşlukta ışıma yoluyla yayılır.
D) Sıvı ve gazların yoğunlukları farkıyla yer değiştirmesiyle ısının yayılmasına konveksiyon denir.
8) Maddeler ısındıkça atomların veya moleküllerin hareket hızları artar. Buna göre
aşağıdakilerden hangisinin atomlarının hızı artmaz?
A) Güneşte bırakılan buzun
B) Kaynayan sütün
C) Derin dondurucuya konulan dondurmanın
D) Eriyen dondurmanın
26
6.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
I. Sıcaklığı 25 oC olan demir çubuk
II. Sıcaklığı 0 oC olan demir çubuk
III. Sıcaklığı 40 oC olan demir çubuk
9) Yukarıdaki demir bloklarının moleküllerinin titreşim hızları arasındaki ilişki hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) I > II > III
C) III > II > I
B) III > I > II
D) II > III > I
10) Yukarıda bazı maddelerin molekül modelleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerin ısıyı en iyi
iletenden en kötü iletene doğru sıralaması nasıldır?
A) 2 - 1 - 3
C) 1 - 2 - 3
B) 2 - 3 - 1
D) 3 - 1 – 2
11) Aşağıda verilenler hangisi ısının yayılma yollarından biri değildir?
A) iletim yolu ile
B) konveksiyon yolu ile
C) parıldama yolu ile
D) ışıma yolu ile
12) Bir çay bardağının yarısına kadar sıcak su üstüne bir miktar soğuk su konuyor. Bu bardaktaki
sıcak ve soğuk sular için aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I. Sular arasında ısı alış verişi olur.
II. Sular arasında konveksiyon gerçekleşir.
III. Sular arasında sadece iletimle ısı aktarımı olur.
IV. Suları karıştırmak ısı alışverişini yavaşlatır.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
27
6.SINIF FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
13) Bir öğrenci iki destek arasına bakır tel bağlıyor. Bakır telin üzerine belirli aralıklarla mum
damlalarıyla çivileri tutturuyor. Teli desteğin bir tarafından ısıtmaya başlıyor ve çivilerin sırayla
düştüğünü görüyor. Öğrenci bu deneyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Isının ışıma ile taşınmasını
B) Isının konveksiyon ile taşınmasını
C) Isının iletim yoluyla
D) Isının mum damlalarını erittiğini
14) Bina duvarları arasına köpük konulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duvarın daha sağlam olması
B) Binanın daha gösterişli olması
C) Isı yalıtımının daha iyi olması
D) Binanın daha ucuza mal olması
15) Yemek yapmasını yeni öğrenen Pelin çorbayı metal kaşıkla karıştırırken eli yanar ve çorbayı
karıştırmaktan vazgeçer.
Annesi ; çorbayı tahta kaşıkla karıştırmalısın ‘dedi
Yılların tecrübesi annenin böyle bir öğüt vermesini nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahta kaşığın, metal kaşıktan daha büyük olması.
B) Tahta kaşıkla yemeklerin daha lezzetli olması.
C) Tahta kaşığın ısı iletiminin, metal kaşığa göre daha az olması.
D) Metal kaşığın ısı iletiminin, tahta kaşığa göre daha az olması.
28
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
1) Buğday, yetişme döneminde bol su,
olgunlaşma döneminde ise çok az su isteyen bir
üründür.
4) Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının
Türkiye'deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim
farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür.
Buğday ekimi yapılan bir bölgede nisan ayının az
yağışlı, temmuz ayının ise yağışlı geçmesi halinde
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde
aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az
gelişmesi beklenir?
A) Buğday ekiminin yapıldığı alanlar genişler.
A) Makarna Fabrikaları
B) Kereste Sanayi
B) Buğday tarımında makine kullanımı artar.
C) Fındık İşletmeleri
D) Çay Fabrikaları
C) Yıllık buğday veriminde önemli düşüş olur.
D) Buğday tarımı yapılan alanlarda gübreleme
gereksinimi artar.
5) Bir girişimci, Türkiye’nin bazı illerinde fabrikalar
kurmak istemektedir.
Ürünün fabrikaya taşınması sırasındaki ulaşım
masraflarının
en
az
olması
istendiğinde
girişimcinin seçeceği il ve ürün aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
2) Tarımın makineyle yapılması, bu sektörde
çalışan işgücüne duyulan gereksinimi azaltmış ve
kentlere olan göçü hızlandırmıştır. Bunun sonucunda ise, kadın çeşitli iş kollarında çalışmaya
başlamış, aile üretim birimi olmaktan çıkmış tüketim
birimi haline gelmiş ve aile yapısı giderek
küçülmüştür.
İl
Bu parçada, ailenin değişmesinde rol oynayan
etkenlerin hangisi üzerinde durulmuştur?
Ürün
A)
Zonguldak
Zeytinyağı
B)
Rize
Makarna
C)
Konya
Un
D)
Urfa
Kâğıt
A) Sanayileşmenin yaygınlaşması
B) Çocuk sayısının azalması
6) Karadeniz Bölgesi’ndeki akarsuların yıl içinde
taşıdıkları su miktarlarında, diğer bölgelerimize
oranla daha az değişme olduğu izlenir.
C) Tüketim biçiminin değişmesi
D) Demokrasi inancının yaygınlaşması
Bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu
durumda daha etkilidir?
3) Dünyada en fazla Türkiye’de bulunan maden
hangisidir?
A) Killi toprakların geniş yer kaplaması
B) Orman varlığı yönünden zengin olması
A) Bor
C) Dört mevsimin de yağışlı olması
B) Demir
D) Dağların kıyıya paralel uzanması
C) Bakır
D) Altın
29
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
7) Türkler’in anayurdu, batıda Hazar Deniz’inden
doğuda Kingan dağlarına, kuzeyde Sibirya’dan,
güneyde Hindikuş ve Karanlık dağlara kadar
uzanan bölgedir.
11) Aşağıdakilerden hangisinde Akdeniz Bölgesi
ile Karadeniz Bölgesi arasında benzerlik yoktur?
A) Dağların kıyıya paralele uzanması
B) Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım zorluğu
Bu bilgi Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisini desteklemektedir?
C) Kıyı ile iç kısımlardaki bitki örtüsünün farklı
olması
A) Geniş bir coğrafyada yaşadıklarını.
D) Arazilerin kalkerli olması
B) İleri bir kültüre sahip olduklarını.
C) Yerleşik hayatı benimsediklerini.
12) Bir bölgede en çok koyun besleniyorsa bu
durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
D) Daha çok tarımla uğraştıklarını.
A) Bozkırların çok olmasıyla
8)Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde hayvancılık
tarımın önüne geçmiştir?
B) Çayırların çok olmasıyla
A) Marmara
C) Orman ve orman altı bitki örtüsünün çok
olmasıyla
B) Akdeniz
D) Tahıl tarımının yaygın olmasıyla
C) Doğu Anadolu
D) Karadeniz
13) Marmara Bölgesi’nde en çok yetiştirilen ürün
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayçiçeği
9) İç Anadolu Bölgesi ortalama olarak Türkiye’nin
en az yağış alan bölgesidir. Bu durumun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Zeytin
C) Mısır
A) Ormanları az olması
D) Fındık
B) Yer şekillerinin engebesiz olması
C) Etrafının yüksek dağlarla çevrili olması
14) Akdeniz Bölgesi’nde yapılan aşağıdaki
ekonomik
etkinliklerden
hangisinin
Türkiye
ekonomisine olan katkısı daha azdır?
D) Sıcaklığının yüksek olması
A) Turizm
10) Aynı dönemde ekilen buğdayın, İç Anadolu
Bölgesi’nde Ege Bölgesi’nden daha sonra
olgunlaşması, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Yağış miktarı
B) İklim
C) Enlem
D) Toprak çeşidi
B) Seracılık
C) Balıkçılık
D) Gül
30
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
15) I. Sıcaklık çok yüksek olup gece - gündüz
sıcaklık farkı fazladır.
kültürü sanatı da kervanlar vasıtasıyla buralara
kadar ulaştırılmıştır.
II. Nem az olduğu için yağış pek görülmez
bundan dolayı kuraklık hâkimdir.
18) Yukarıda bazı özellikleri verilen tarihi ticaret
yolu aşağıdakilerden hangisidir?
III. Bu iklim türünün görüldüğü bölgelerde
nüfus çok azdır.
A) İpek yolu
B) Baharat yolu
C) Kral yolu
D) Doğru yol
Bu özellikler aşağıdaki hangi iklim türüne ait
olabilir?
A) Çöl
C) Kutup
B) Muson
D) Ekvatoral
16)İnsanlar
meslek
seçimi
aşağıdakilerden hangisine daha
etmelidir?
19)
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki karikatürle
verilmek istenen mesajlardan biri değildir?
yaparken
az dikkat
A) Daha çok yakacak odun için daha çok ağaç
keselim.
A) Mesleğin yeteneğine uygun olmasına
B) Ağaçlandırma için fidan dikelim.
B) Mesleğin başkalarının isteğine göre seçilmiş
olmasına
C) Çocuklarımıza ağaç sevgisi aşılayalım.
D) Ormanlarımızı koruyalım.
C) Mesleğin bol kazanç sağlayan bir meslek
olmasına
20)
D) Mesleğin severek yapabileceğimiz bir meslek
olmasına
17) Bir mesleği seçerken dikkat etmemiz gereken
en önemli ilke nedir?
Yukarıda verilen numaralı yerlerin hangisinde nüfus
yoğunluğu azdır?
A) Yaşımıza uygun olmalıdır
B) Maaşı iyi olmalıdır
A) I
C) Ailemizin istediği meslek olmalıdır
D) İlgi istek ve yeteneklerimize uygun olmalıdır
B) II
21) İlk Türk-İslam
hangisidir?
Çin’den başlayan tarihi bir ticaret yoludur. Doğu
ile batının sosyal ve ekonomik alanlarda
birbirlerinden etkilenmelerini sağlamıştır. Doğudaki
ipek, porselen, süs eşyası vb. ürünler batıdaki
pazarlarda satılırken aynı zamanda doğunun
31
C) III
devleti
D) IV
aşağıdakilerden
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Osmanlı devleti
D) Karesioğulları
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
27) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i
kabul etmelerinin sebeplerindendir?
22) Tarihte ilk defa “sultan” ünvanını kullanan
hangi hükümdardır?
A) Alparslan
B) Melikşah
C) Gazneli Mahmut
C) Osman Bey
A) Müslümanların Arap olmayanları köle olarak
görmeleri.
B) İslamiyet
benzerlikler.
I. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, vb
olarak sayılan dönemlere denir.
II
A)
Yüzyıl
Çağ
Milat
B)
Yüzyıl
Milat
Çağ
C)
Milat
Çağ
Yüzyıl
D)
Çağ
Milat
arasındaki
yeryüzünde buluştukları gün olması sebebiyle her
yıl 6 Mayısta kutlanmaktadır.
tanımı
III
Yukarıda bahsedilen mevsimlik bayramlarımızdan
hangisidir?
A) Nevruz
C) Sünnet Töreni
B) Hıdırellez
C) Yuğ töreni
29) Aşağıdaki madenlerden hangisinin rezervleri
Yüzyıl
en çok Türkiye’de bulunmaktadır?
A) Bor mineralleri
C) Demir
24) Aşağıdakilerden hangisi dört halifeden birisi
değildir?
A) Hz. Ömer
C) Hz. Muaviye
inancı
28) Mevsimlik bayramlarımızdandır. Hızır Günü
olarak adlandırılır. Hızır ve İlyas peygamberlerin
III. Hz. İsa’nın doğduğu güne denir.
I
Göktanrı
C) Arapların Türklerin memleketlerini işgal etmeleri
D) Türklerin Arapları Orta Asya’ya sokmamaları.
II. İnsanları etkileyen önemli toplumsal ve ekonomik
olayların başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki
zaman dilimlerine denir.
23)
Yukarıda
verilen
maddelerin
aşağıdakilerden hangisidir?
ile
B) Hz. Osman
D) Hz. Ebubekir
B) Petrol
D) Krom
30) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ülkemizin
en büyük tarım projesidir. Proje tamamlandığında
25) Kur-anı Kerim Kimin zamanında kitap haline
getirilmiştir?
bu bölgemizde sosyal, kültürel ve ekonomik
değişiklikler yaşanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi
A)Hz. Ömer
C)Hz. Ali
bu değişimlerden biri olamaz?
B) Hz. Osman
D) Hz. Ebubekir
A) Kişi başına düşen gelirin azalması.
B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileşmesi
26) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Müslüman ve
müşrikler arasında olmamıştır?
A) Bedir
C) Hendek
C) İşsizliğin azalması
B) Uhud
D) Dandanakan
D)Yetiştirilen
32
ürün
çeşitliliğinin
artması.
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
A) Gülseren, numaralandırılmış yollardaki bilgileri takip ettiğinde hangi Türk devletine ulaşır? Boş bırakılan
yerlere yazınız.
Mete Han
Ergenekon Destanı
Mani Dini
Satuk Buğra Han
Onlu Sistem
Oğuz Kağan Destanı
Balbal
Orhun Yazıtları
Yerleşik Hayat
Göç Destanı
Kaşgarlı Mahmut
Resmi Dil Türkçe
GÜLSEREN
B) Aşağıdaki imkânlara sahip olan kişilerin ödeyecekleri vergileri boş bırakılan yerlere yazınız.
Emel Hanım’ın
kendisine ait evi var.
Ödeyeceği Vergi:
Oğuz Bey, yurtdışından
mal getirip satıyor.
Ödeyeceği Vergi:
Mehmet Bey, okulda öğretmen olarak çalışmaktadır.
Ödeyeceği Vergi:
Vahit Bey’in
arabası var.
Ödeyeceği Vergi:
Elmas Hanım, manavdan
alışveriş yapıyor.
Ahmet Bey, telefonla
konuşuyor.
Ödeyeceği Vergi:
Ödeyeceği Vergi:
33
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
C) Aşağıdaki ifadelerin altına cümle doğruysa “DOĞRU”, yanlış ise “YANLIŞ” yazınız.
Sosyal Bilgiler
dersinin amaçlarından biri de etkin ve sosyal
vatandaşlar
yetiştirmektir.
Kutup
ikliminde
sıcaklıklar yıl
boyunca 0 oC’nin
üzerindedir.
Tarihte
kurulan ilk
Türk devleti
Kök
Türklerdir.
Nevruz sadece Türkiye’de kutlanan dini bir
bayramdır.
Dünyada en
fazla bor
madeni
rezervine
sahip olan
ülke
Türkiye’dir.
Görüşler
insanların
kişisel
düşünceleri
yansıtır.
D) Aşağıdaki hayvancılık faaliyetleri ile özdeşleşmiş bölgelerimizi eşleştiriniz.
1
3
2
4
E) Aşağıda verilen faktörlere bağlı olarak bir yerde gelişmesi beklenen sanayi dallarını karşısındaki
boşluklara yazınız.
1
Pamuk üretimi
2
Ayçiçeği ve zeytin üretimi
3
Buğday üretimi
4
Şeker pancarı üretimi
5
Süt üretiminin fazla olması
6
Ormanların fazla olması
34
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
F) Aşağıdaki tabloda çıkarıldığı yerler verilen madenlerin isimlerini yazınız.
Çıkarıldığı Yerler
Maden
Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu)
Kırka (Eskişehir),Emet (Kütahya), Susurluk (Balıkesir)
Seydişehir (Konya), Akseki (Antalya)
Divriği (Sivas), Hekimhan (Malatya), Hasan Çelebi (Malatya)
G) Aşağıda tabloda verilen bilgilerin, hangi olayla ilgili olduğunu (X) koyarak eşleştiriniz.
1
Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır.
2
Kâbe, putlardan temizlenmiştir.
3
Mekkeliler, Müslümanları resmen tanımışlardır.
4
Okçuların yerlerinden ayrılması sonucunda Müslümanların büyük kayıplar
verdiği savaştır.
5
Selman-ı Farisi’nin teklifiyle Medine şehrinin etrafına hendeklerin kazıldığı
savaştır.
35
Hudeybiye Antlaşması
Mekke’nin Fethi
Uhud Savaşı
Bedir Savaşı
Gelişmeler
Hendek Savaşı
Olaylar
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİ
H) Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri verilenlerden yararlanarak doldurunuz.
Su
Yenilenebilir
Petrol
Güneş enerjisi
Rüzgâr
Taş Kömürü
ENERJİ KAYNAKLARI
Jeotermal
Doğalgaz
Linyit
Yenilenemeyen
36
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
1.Görseldeki meslek hangi seçenekte
verilmiştir?
6.I’m an architect. I can design and draw
building plans, ............ I can’t build a
house.
A) because
B) and
C) but
D) so
A) doctor
B) architect
C) teacher
D) pilot
7. My brother is a pilot. He can ..................
.
2. She dyes, cuts and styles hair. She is a
.................... .
A) hairdresser
B) nurse
C) driver
D) cook
3. He repairs electrical devices. He is
................... .
a/an
A) doctor
B) mechanic
C) engineer
D) technicia
A) drive a car
B) fly a plane
C) ride a bike
D) ride a horse
4.I am interested in cars. I want to be a ..................
.
8. Jane: .................................
Meg: He is an engineer.
A) driver
B) secretary
C) pilot
D) teacher
A) What is your father doing?
B) What did your father do?
C) What can your father do?
D) What does your father do?
5. He is a mechanic. He ................ cars.
9. Tina: ............... does a doctor work?
Lin: At a hospital.
A) What
B) Where
C) What time
D) When
10. Mr. Brown: What is your job?
A) drives
B)looks
B) mends
C) cut
Tim: I am a computer programmer.
Mr. Brown: .................................
Tim: in 2011.
37
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
B) get
C) got
D) is getting
A) Where do you work?
B) Why did you become a computer
programmer?
C) When did you become a computer
programmer?
16. Mrs. Kelly: What is your ............?
Bob: I am a technician.
D) Do you like working with computers?
11. Gina: ................... do you start and
stop work?
A) hobby
B) job
C) school subject
D) work
Oliver: I start work at 9:00 a.m. and stop
at 6:00 p.m.
17. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
A) Where
B) How often
C) Why
D) What time
farklıdır?
A) a doctor
B) a hairdresser
C) a nurse
D) a hospital
12. He is a policeman. He works for
........................ .
A) the security office
B) a computer company
C) a hospital
D) a school
18.I ’m a .................... . I can make
dresses, trousers and skirts.
hospital?
A) mechanic
B) teacher
C) tailor
D) nurse
Lale: Yes. She is a nurse.
19. I’m a driver. I ............ drive a car, but I
13. Gül: ........... your mother work at a
A) Did
B) Can
C) Does
D) Is
.............. fly a plane.
14. Ece: ............. your mother a teacher?
A) can / can’t
B) can / can
C) can’t / can’t
D) can’t /can
Melis: No, she ..............
A) Is / is
B) Isn’t / is
C) Are / isn’t
D) Is / isn’t
20. Can: .......... you use a spaceship?
Lexie: Yes, I ........... .I’m an astronaut.
15. She always ............. up early in the
A) can / can’t
B) can’t / can’t
C) can’t / can
D) can / can
morning.
A) gets
38
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
21. Görseldeki meslek hangi seçenekte
verilmiştir?
25. I am off at weekends. I mean I ............
work on Saturdays and Sundays.
A) do
B) don’t
C) am
D) aren’t
A)
B)
C)
D)
26. “My favourite school subject is
.................... .”
architect
policeman
cook
tailor
Aşağıdakilerden hangisi cümleyi
tamamlamak için uygun değildir?
22. Duygu: What is your .............. job?
A) Arts
B) Science
C) Maths
D) Planes
Ata: I want to be an engineer.
27. Mr. White: .............. did you become
a teacher?
Mrs. Brown: I became a teacher in 2007.
A) work
B) office
C) favourite
D) dream
A) What
B) Where
C) When
D) Why
23.I want to be a computer programmer
28. I ............. dinner with my family at
because I’m interested ............ computers.
7:00 p.m. every evening.
A) in
B) on
C) about
D) at
A) had
B) have
C) has
D) having
24. What ........... you like doing in your
29. Lina: What time do you start work?
free time?
Khalil: I start work ................. .
A) are
B) can
C) do
D) did
A) yesterday
B) on Mondays
C) in 1995
D) at 8:30 a.m.
39
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
30.
Cansu: What do you do in your free time?
Melisa: I .......... TV and ............ to music.
33.
Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.
A) watching / listening
B) watches/ listens
C) watch / listen
D) watched / listened
A) a detective
B) a burglar
C) steal
D) prison
34. A detective ................. the witnesses.
A) investigates
B) takes
C) questions
D) watches
31.
35.
What is the man doing?
A) He is carrying some bags.
B) He is stealing the bags.
C) He is looking out of the window.
D) He is driving a car.
Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.
A) thief
B) witness
C) footprint
D) fingerprint
36. Two men .................. a bank in
İstanbul last night.
32.
A) robbed
B) robbing
C) rob
D) robs
Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.
A) He is cleaning the window.
B) He is visiting his family.
C) He is breaking into a house.
D) He is dancing
37. Ronny: What are you doing?
Greg: I’m ......................... my wallet. I
can’t find it.
A) stealing
B) taking
C) looking for
D) robbing
40
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
3. I ________ (visit) Germany the
1. Fill in the gaps with the past simple
form of the verbs in brackets.
previous week.
4. You ________ (play) very well.
a) She (forget) ________ the password
5. They ________ (find) this book on
and they (not can) ________ open the
their trip to Italy.
safe.
6. I ________ (bake) this cake by
b) Why (not be) ________ you at home
myself.
last night?
7. We ________ (open) the store in
c) We (see) ________ the cat when we
1987.
(arrive) ________ at home.
8. The rain finally ________ (stop), and
d) (you/close) ________ the window
we ________ (go) home.
when you (leave) ________ the
9. She ________ (plan) to come, but
classroom?
she ________ (have) some problems.
e) Ray (fail) ________ the exam, so he
f)
10. Kate ________ (have) a big house,
(not be) ________ very happy.
but she ________ (sell) it.
She (feel) ________ ill during the class,
11. Rose ________ (be) very thin.
and the teacher (let) ________ her go
12. You ________ (be) at work
home.
yesterday morning.
13. We ________ (think) New York
2. Change the verb simple past :
was in England!
1. Dan (leave) ________very early
14. They ________ (bring) this from
today.
their trip.
2. Sam and Sue ________ (buy) a new
house last month.
41
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
3. Fill in the blanks with the present
continuous tense.
5. Put ‘to’ if neccessary.
1. I would like …………. hamburgers.
a. It is sunny today. I _____________ (wear) my
2. My sister wants ……….. change
T-Shirt.
her job.
b. Joey and Chandler I _____________ (play)
3. The children don’t want ……………
chess in the living room.
c.
Monica and Janice _____________
take exercises.
(watch) a movie on TV.
4. We’d like ………….. be on a
d. Susan _____________ (listen) to music.
holiday.
e. Carol _____________ (take) a photo.
f.
5. The girls want ……….. fruit and
You _____________ (study) English.
vegetables.
6. She’d like ………… a red dress for
4. Write the words under the pictures:
the party.
7. He wants ………….. a better job.
8. My mother wants ……….. have a
better job.
9. He’d like ………….. something to
drink.
10. I don’t want …………… anything
to eat.
42
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
8. Fill in the missing parts either V1 or V2:
6. Fill in the gaps with the comparative
forms of adjectives in the box.
older
taller
easier
smaller
(to) be
beat
(to) become
hotter
Began
a. My grandfather is ______________ than
(to) bring
my grandmother.
Caught
b. A village is ______________ than a city.
(to) cut
c. Antalya is _______________ than
Drank
Erzurum.
(to) eat
d. Life in a village is _________________
found
than life in a big city.
(to) fly
e. Ross is 1.80 m. He is ______________
than Jack.
went
(to) have
7. Fill in the blanks with some or any.
knew
a. I’m going to buy ________ eggs.
(to) learn
b. During our holidays we vistited _______
made
very intersting places.
(to) meet
c. I cant’t pay. I haven’t got _______ money.
paid
d. There aren’t ______ shops in this part of
(to) ride
the town.
ran
e. George and Alice haven’t got _______
(to) sit
children.
43
6.SINIF İNGİLİZCE ÖDEVİ
9. Use the simple past tense:
10.
a) Tom __________ stamps. (not/to
a) I __________ my maths homework
yesterday. (to do)
collect)
b) __________Susan__________ to
b) You __________ songs in the
England by plane? (to go)
bathroom. (not/to sing)
c) They __________a farm two weeks
c) Julie __________ in the
ago. (to visit)
garden. (not/to work)
d) I __________ at home. (not/to sit)
d) Jenny and Peggy __________ their
brother. (not/to help)
e) Tina and Kate __________ the
windows. (not/to open)
e) The children __________ at home last
weekend. (not/to be)
f)
f)
g) His
sister __________ lemonade. (not/to
g) My mother __________into the
van. (not/to crash)
like)
h) We __________ to music. (not/to
h) The boys __________ the mudguards
of their bicycles. (to take off)
listen)
_____ you __________your aunt last
i)
week? (to phone)
j)
Adam __________ French. (not/to
speak)
When ____ you _________ this
wonderful skirt? (to design)
i)
Use the simple present tense:
My father __________ the car every
Saturday. (not/to clean)
He __________ milk at school. (not/to
j)
drink)
Johnny and Danny __________ in the
lake. (not/to swim)
44
6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1- Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kişiye ne ad
8- Aşağıdaki ayet meallerinden hangisinde insanların asıl
verilir?
yaratılış amacının ibadet etmek olduğu vurgulanmaktadır?
a) Hafız
b) Hatim
a) "Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir."
c) Mukabele
d) Musafaha
A'raf suresi, 199. ayet
b) "De ki: O Allah birdir. Allah sameddir..." İhlas suresi
2- Kur'an-ı Kerim'in Arapça'dan başka bir dile tercüme
c) "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye
edilmesine ne ad verilir?
yarattım." Zariyat suresi, 56. ayet
a) Tefsir
b) Mukabele
c) Meal
d) Tecvit
d) "Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma..." İsra suresi, 37. ayet
9- Kur'an-ı Kerim'in başlıca üç ana konusu aşağıdaki
3- Kur'an ayetlerini geniş bir şekilde açıklayıp yorumlama işine
şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
..............................., bu çalışmayı yapan kişiye de
a) İman-sadaka-namaz
.............................. denir.
b) Namaz-oruç-zekat
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara sırasıyla
c) İman-ibadet-hac
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
d) İman-ibadet-ahlak
a) Tecvit-müfessir
b) Tefsir-müfessir
c) Tercüme-mütercim
d) Tefsir-mütercim
10- Kur'an'da yer alan ana konulardan biridir. İmanımızın
ve yaptığımız ibadetlerin bir gereği olarak ortaya çıkan,
4- Kur'an-ı Kerim'de yer alan en önemli konu
iyi niyetle ve samimi bir şekilde yerine getirilen güzel
aşağıdakilerden hangisidir?
davranışlar demektir. Bu kavram aşağıdakilerden
a) Peygamber kıssaları
hangisidir?
b) İbadetler
a) İnanç
b) Ahlak
c) Ahlak kuralları
c) Tefsir
d) İman
d) İman (inanç) esasları
11- "Hak Dini Kur'an Dili" adlı tefsir kitabı aşağıdakilerden
5- Tevhid inancının tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde
hangisine aittir?
doğru olarak verilmiştir?
a) Muhammed Hamdi Yazır
a) Kutsal kitap inancı
b) Hacı Bektaş-i Veli
b) Allah'ın varlığı ve birliği inancı
c) Hacı Bayram Veli
c) Dört büyük melek inancı
d) Mehmet Akif Ersoy
d) Kader ve kaza inancı
12- İslamiyet öncesi Arap Yarımadasının durumuyla ilgili
6- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan inanç
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
esaslarından (imanın şartları) değildir?
a) Kabile savaşları ve kan davaları vardı
a) Meleklere inanmak
b) İnsanların çoğu putlara tapıyorlardı
b) Sadaka vermek
c) Kadınlar ailede ve yönetimde etkili bir rol oynuyorlardı
c) Kader ve kazaya inanmak
d)Toplumda kölelik vardı.
d) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak
13- Allahü Teala'nın Peygamberimize ve dolayısıyla biz
7- İnsanın Allah'a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek,
Müslümanlara ilk emri aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
O'nun rızasını kazanmak amacıyla yaptığı güzel iş ve
a) Oruç tutmak
b) Namaz kılmak
davranışlara ne ad verilir?
c) Temiz olmak
d) Okumak
a) İbadet
b) Meal
c) İtikad
d) Tevhid
45
6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
14- Hz. Muhammed (s.a.v.) toplumdaki adaletsizliklere,
20- Peygamberliğin Mekke döneminde müşriklerin
zulümlere çok üzülüyordu. Bu sebeple 40'lı yaşlarına
yaklaşırken yalnız kalmak ve tefekkür etmek amacıyla sık
sık Mekke yakınlarındaki ......................... mağarasına
gitmeye başladı.
Müslümanlar üzerindeki zulüm ve baskılarının artması
sonucu Müslümanlardan bir grup 615 yılında Cafer-i
Tayyar başkanlığında ................................ ülkesine
göç etti.
Yukarıdaki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisi
Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
yazılmalıdır?
a) Hira
b) Sevr
a) Medine
b) Habeşistan
c) Kuba
d) Arafat
c) Yemen
d) Şam
15- Peygamberimize ilk vahiy ne zaman gelmiştir?
21- Peygamber Efendimizin 620 yılında İslam'ı tebliğ
a) 571 yılı Ramazan ayında
etmek amacıyla gittiği, ancak halkı tarafından taşlanarak
b) 610 yılı Ramazan ayında
kovulduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
c) 622 yılı Muharrem ayında
a) Şam
b) Basra
d) 622 yılı Ramazan ayında
c) Taif
d) Medine
16- 610 yılında Peygamberimize Allah'tan ilk gelen
22- Peygamberliğin onuncu yılına "Hüzün yılı" adı
vahiyler, hangi surenin ayetleridir?
verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İhlas suresi
b) Fatiha suresi
a) Peygamberimizin amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice'nin
c) Bakara suresi
d) Alak suresi
vefat etmesi
b) Peygamberimizin amcası Hamza ile eşi Hz. Hatice'nin
17- "Ey bürünüp sarınan! Kalk ve (insanları) uyar, sadece
vefat etmesi
Rabb'ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri
terket." (Müddessir suresi, 1.-5. ayetler)
c) Müslümanların Mekke'den göç etmek zorunda kalmaları
d) Hz. Hamza'nın şehit edilmesi
Yukarıda yer alan Müddessir suresinin ilk ayetleri
Peygamberimize ikinci vahiy olarak geldikten sonra Hz.
Muhammed'in (s.a.v.) hangi görevi başlamış oldu?
a) Ticaret görevi
c) Tebliğ görevi
b) Hicret görevi
d) Başkanlık görevi
18- Peygamber Efendimize ilk iman eden dört kişinin
isimleri, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Hz. Hatice-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ali-Hz. Zeyd
b) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer-Hz. Osman-Hz. Ali
c) Hz. Hatice-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer-Hz. Ali
d) Hz. Aişe-Hz. Ebu Bekir-Hz. Ali-Hz. Zeyd
23- Peygamberliğin on birinci yılında Akabe'de
Peygamberimize biat eden altı kişilik grup, hangi şehir
halkındandır?
a) Medine
b) Mekke
c) Taif
d) Yemen
24- Peygamberimizin 621 ve 622 yıllarında Medineliler'le
yaptığı ve İslam dininin Medine'de hızla yayılmasını
sağlayan görüşmelere ne ad verilir?
a) Veda Hutbesi
b) Medine Sözleşmesi
c) Hılful Fudul
d) Akabe Biatları
19- Peygamberimiz tebliğ görevini açık bir şekilde
yapmaya başladıktan sonra İslam dini Mekke'de
yayılmaya başlayınca müşriklerin Hz. Muhammed'e
(s.a.v.) ilk tepkileri ne olmuştur?
a) Peygamberimizi öldürmeye karar verdiler
b) Peygamberimizi Mekke'den göç etmeye zorladılar
c) Peygamberimizi desteklediler
d) Peygamberimize makam, mevki, para teklif ettiler
25- Müşriklerin Peygamber Efendimize suikast girişimleri
sırasında müşrikleri oyalamak, hicreti kolaylaştırmak
amacıyla bütün tehlikeleri göze alarak Peygamberimizin
yerine O'nun yatağına yatan kişi kimdir?
a) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Osman
46
b) Hz. Ali
d) Hz. Bilal
6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
B. Aşağıda verilen kelimeleri, numara vermek suretiyle anlamları ile eşleştiriniz.
1.
Peygamberlerin "güvenilir" olmalarını ifade eden sıfat.
SIDK
2.
Peygamberlerin "günah işlemek"ten kaçındıklarını ifade eden sıfat.
EMANET
3.
Peygamberlerin "doğru sözlü ve doğru davranışlı" olmalarını ifade eden sıfat.
FETANET
4.
Peygamberlerin "akıllı ve zeki" olmalarını ifade eden sıfat.
TEBLİĞ
5.
Peygamberlerin "Allah'tan aldıkları mesajları, hiç değiştirmeden insanlara
İSMET
aktarmalarını, öğretmelerini" ifade eden sıfat.
Kur'an'ın kitap haline getirilmiş şeklidir. İlkİ, Hz. Ebu Bekir'in halifeliği
6.
döneminde oluşturulmuş, Hz. Ebu Bekir'e teslim edilmiş, onun vefatıyla Hz.
SURE
Ömer'e, ondan da kızı Hafsa'ya geçmiştir.
7.
8.
Kur'an'da ayetlerden oluşan bölümlere verilen isimdir.
Kur'an'ın her biri 20 sayfadan oluşan bölümlerine verilen isimdir. Kur'an'ı
CÜZ
AYET
okumak ve ezberlemek açısından bir kolaylıktır.
9.
Sözlük anlamı "işaret", "delil", "alamet" demektir. Terim olarak ise "Kur'an-ı
HİZİB
Kerim'i oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleri"ne denir.
10.
Kur'an cüzlerinin her 5 sayfadan oluşan bölümlerine verilen isimdir. Hatim
okumak açısından bir kolaylıktır.
47
MUSHAF
6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ÖDEVİ
C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlarının başına (D), yanlış olanlarının başına ise
(Y) işareti koyunuz.
1. Besmele çekip niyet ederek vücudumuzun tamamını, hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak şeklinde
yapılan ibadetin adıdır “ Boy (gusül) abdesti “
2. "Günde beş vakit namaz kılmak, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman erkek ve kadına
“Farzdır.”
3. Bir kişi elinde olmayan sebeplerle vakit namazını zamanında kılamazsa, vaktinde kılamadığı bu
namazı en yakın zamanda kılar. Vaktinin dışında kılınan bu namaza “ Eda Namazı” denir.
4. Namaza hazırlık şartlarından "hadesten taharet" ifadesinin Türkçe karşılığıdır “ Abdest almak”
5.
"Et-Tahiyyatü" duası namazın "kade-i ahire" bölümünde okunur.
6. Dinimizde bazı namazlar mutlaka cemaatle kılınmalıdır. Bu namazlardan birisidir. “Teravih Namazı”
7. Namazdayken eller bağlı olarak ayakta durmaktır “Kıyam”
8. Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan ve kılınması sünnet olan namazın
adıdır “Teravih Namazı”
9. Namazın kılınış şartlarından "kade-i ahire" ifadesinin Türkçe karşılığıdır “Örtülü giyinmek”
10. Su bulunamadığı zaman temiz bir toprakla alınan abdestin adıdıdr “Teyemmüm”
48