Patent Ön Araştırması Eğitim Seminer 2

Transkript

Patent Ön Araştırması Eğitim Seminer 2
PATENT SİSTEMİ VE PATENT
ÖN ARAŞTIRMASI
«TEZ KONULARININ PATENTLENEBİLİRLİĞİ»
Esra YARDIMOĞLU, MSc.
Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili
[email protected]
İçerik
1. Bölüm:
2. Bölüm:
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
1.1. Patent Sistemine İlişkin Temel Kavramlar
1.2. Üniversitemizde Patent Süreci ve Teşvikler
1.3. HT-TTM Patent Ofisi
Patent Ön Araştırması
1.1. Patent Ön Araştırmasının Önemi
1.2. Literatür Taraması ile Birlikte Patent Taraması
Biz Kimiz?
Hacettepe Üniversitesi’nin Patent Ofisiyiz !
«Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi» Patent Ofisiyiz.
Türk Patent Enstitüsü’nün «Bilgi Dokümantasyon Birimi» yiz.
2014 yılında Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) «Patent Bilgi Merkezi» yiz.
HT-TTM Patent Ofisi
Faaliyet Konularımız: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Temel Amacımız:
Üniversitemizdeki akademisyenlerimizin bilimsel çalışmaları
sırasında ortaya çıkan buluşlarını PATENT hakkı ile koruma altına
alınmasını sağlamak
Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesindeki çalışmalar sırasında ortaya
çıkan buluşların PATENT hakkı ile koruma altına alınmasını
sağlamak
1. BÖLÜM
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
(Intellectual Property Rights)
Fikir ve Sanat Eserleri
(Copyrights)
5846 Sayılı Kanun
- İlim ve edebiyat eserleri
(Roman, şiir, harita, proje, vb.)
- Bilgisayar programları
- Güzel sanat eserleri
- Musiki Eserleri
Sınai Mülkiyet Hakları
(Industrial Property Rights)
- Patent ve Faydalı Model
(551 Sayılı KHK)
- Marka
- Endüstriyel Tasarım
- Coğrafi İşaret
 Her fikir buluş mudur?
 Akla gelen her yeni fikri patent
İle koruyabilir miyiz?
 Buluş Nedir?
 Neler patentlenebilir?
 Patent ile neyi koruyoruz?
BULUŞLARI
 Buluş Nedir?
Teknik bir probleme getirilen teknik çözüm veya
Teknik bir problemi çözmek için icat edilen/geliştirilen yeni
bir yöntem
 Buluşların patent ile tescil edilerek
korunmasının amacı:
Buluş yapma faaliyetini özendirmek,
Sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal
ilerleme sağlanması
 Üniversitelerde Neden Patent?
 Akademik çalışmaların makale düzeyinde kalmaması
 Bilimsel çalışmalardan ortaya çıkan buluşların sanayiye
uygulanması, teknolojiye katkısı
 Lisans yoluyla kiralanması
 Devir yoluyla satışı ile ticari kazanç elde edilmesi
 Sanayicinin ihtiyacının akademisyen buluşları ile
karşılanması
 Koruma Türleri ve Koruma Süreleri
İncelemeli Patent
(20 Yıl Koruma)
TESCİL TÜRLERİ
PATENT
FAYDALI MODEL
(10 Yıl Koruma)
İncelemesiz Patent
(7 Yıl Koruma)
 Patent Nedir?
Buluş konusu ürün ya da yöntemi belli bir süre
boyunca kullanma, üretme, satma hakkıdır.
Patent sahibi bu hakkını bir başkasına devredebilir,
ya da lisans yoluyla kiralayabilir.
Patentlenebilirlik Kriterleri:
551 Sayılı KHK- 5. Madde
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik (Novelty)
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması (Inventive
Step)
3) Sanayiye Uygulanabilirlik (Industrial Applicability)
Patentlenebilirlik Kriterleri:
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İLK OLMALI!
YENİLİK KRİTERİNİ YOK ETMEMEK İÇİN;
Patent başvurusundan önce;
1. Buluşunuzu paylaşmayın !
2. Makalenizi yayınlamayın !
Patentlenebilirlik Kriterleri:
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
İLGİLİ ALANDAKİ TEKNİK UZMAN TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNDAN YARARLANARAK BULUŞU
AŞİKAR BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARAMAMALI!
Patentlenebilirlik Kriterleri
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
BULUŞ, TARIM DAHİL SANAYİNİN HERHANGİ BİR DALINDA
ÜRETİLEBİLİR VEYA KULLANILABİLİR NİTELİKTE OLMALI!
 Faydalı Model Nedir? (Small Patent)
Bir ürün üzerinde yapılan ufak değişiklikler, yenilikler
faydalı model ile korunabilir.
1) Yenilik
2) Sanayiye Uygulanabilirlik
 Kimyasal Maddeler, usuller faydalı modelle korunamaz.
Buluş Başlığı : Epiglot Tutucu Forseps
Bu buluş, gırtlağa yapılan endoskopik cerrahi
müdahale olan direkt larongoskopi sırasında,
larongoskop yerleştirilirken, gırtlağın içine doğru
kıvrılan epiglotun gırtlak için kıvrılmasını
engelleyen bir epiglot tutucu ile ilgilidir.
Hacettepe Üniversitesi/ Tıp Fakültesi KBB
Prof. Dr. Taner YILMAZ
TR 2012/ 10870
*Faydalı Model
Buluş Başlığı : Oral Enjektör
Bu buluş, çocuklara ve bebeklere kolay sıvı
verilmesini sağlayan kaşık ve enjektör olarak
birlikte kullanılabilen oral enjektör (1) ile ilgilidir.
Hacettepe Üniversitesi/Hemşirelik Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Öğr. Gör. Dr. Handan BOZTEPE
TR 2013/ 12358
*Faydalı Model
 Başvuru Türleri
1. Ulusal başvuru (Ulusal Patent Ofisine)
 Türkiye –
2. Uluslar arası başvuru
EPC (Avrupa Patent Sistemi)
PCT (Patent İşbirliği Anlaşması)
Bireysel başvuru (Her ülkeye yapılan başvuru)
 Neler Patentlenebilir?
• Ürünler
• Ürünü üretmek için aletler
• Ürün üretim metodları
• Ürünün kullanımı
 Neler Patentlenemez? KHK 551, Madde 6
 Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
 Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
 Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar
 Bilgisayar yazılımları
 Bilginin düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü olmayan usuller
 İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi tedavi usulleri ile teşhis usulleri
 Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
 Bitki veya hayvan türleri, veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya
hayvan yetiştirilmesi usulleri
 Neler Patentlenemez?
 Teşhis yöntemlerinde ve cerrahi yöntemler dahil tedavi
yöntemlerinde kullanılan aletler, cihazlar patente konu olabilir.
 Protez ve yapay uzuv üretim prosesleri de patente konu olabilir,
usul olmalarına rağmen.
(EPC, Art. 53-c)
Exceptions to patentability
Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy
and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision
shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in
any of these methods.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
PATENT BAŞVURU ÖRNEKLERİ
Avrupa Patent Başvuru No: EP12834597.2
Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yağ
Bazlı Nanotaşıyıcı Sistemler
İlgili teknik alan: Mevcut buluş, kanser tedavisinde
kullanılmak üzere, tümör lenfatik damar ağına spesifisite
gösteren bir peptidin lenfatik hedeflendirilmesi amacıyla
lipid bazlı taşıyıcı sistemler ile formüle edilmesi ve vücut
içinde istenilen dokuya taşınması ile ilgilidir.
H.Ü. Eczacılık Fakültesi/ Prof. Dr. Neslihan Gürsoy
 Yöntem Patenti
Patent Başvuru No: TR 2013/11057
Oksim Ester Yapısında Azol Türevi Antifungal Bileşikler
İlgili teknik alan: Mevcut buluş, azol yapısındaki antifungal bileşikler ile
ilgilidir. Formül 1’ deki bileşikler bunların hidratları, solvatları, farmasötik
olarak kabul edilebilir tuzları ve geometrik izomerleri ile ilgilidir.
Mevcut buluşun amacı, klinikte kullanılan diğer antifungal ilaçlardan
örneğin; piyasada mevcut azol antifungal ilaçlardan daha yüksek etki
gösteren, yan etkileri az, daha iyi farmakokinetik özelliklere sahip
sistemik etkili (arilalkil) azol yapısında yeni bileşiklerin geliştirilmesidir.
H.Ü. Eczacılık Fakültesi/ Prof. Dr. Sevim DALKARA,
Prof. Dr. Selma SARAÇ, Dr. Suat SARI, Arzu KARAKURT
Patent Başvuru No: TR 2013/00366
*Ürün ve Yöntem Patenti
Kırık Kemik Tedavisinde Kullanılan Bir İmplant ve Üretim Yöntemi
Patent Sahibi: Doç. Dr. Benat KOÇKAR
Üniversitemizde Patent Süreci
Buluş Bildirimi
PATENT
OFİSİ
Patentlenebilirlik ?
Ticarileşebilirlik ?
PATENT BAŞVURUSU
Patent Ofisi - Hizmetler
• Patent Ön Araştırması (Buluş konusu ürün/yöntemin patent
veritabanlarında taranması)
• Ulusal ve Uluslararası Patent Başvuruları
• Patent Eğitim Hizmetleri
• Lisans/Devir İşlemleri
Patent Ofisi - Hizmetler
•
•
•
•
•
•
•
Patentlenebilirlik Değerlendirmesi
Ticarileşebilirlik Değerlendirmesi
Tarifname ve İstem Takımının Hazırlanması
Patent Başvurusunun Yapılması
Patent Başvurusundan Tescile Süreç Takibi
Patent Teşvik Başvurusunun Yapılması
Patent Sürecinde Teknik Çeviri Hizmeti
Patent Ofisi- Mevcut Durum Tablosu
Patent Başvuruları
10
9
8
7
6
5
9
9
7
4
6
8
3
2
1
2
1
MADEN
MÜHENDİSLİĞİ
JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
0
SAĞLIK BİLİMLERİ
KİMYA
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
DİĞER ( FİRMA )
TOPLAM 42 BAŞVURU
Patent Teşvikleri:
1. HT-TTM - Patent Ön Araştırma Desteği
2. BAB – 6087 Patent Desteği
3. TÜBİTAK- 1602 Patent Teşviki
2. BÖLÜM
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI NEDEN ÖNEMLİ?
Mevcut teknolojileri, yeni kullanım alanlarını takip olanağı
Çalışma alanınızdaki yeni teknolojilere sahip şahıs, firma veya üniversiteleri takip
olanağı
Çalışmalar sırasında karşılaşılan teknik problemlere çözüm olanağı
Türkiye’de ve Dünyada buluş konusuna ilişkin alınmış diğer patentler hakkında bilgi
Bir başkasının patentini ihlal edip etmediğinizi öğrenme imkanı
Tez konusunun yeni olup olmadığını, önceki patent durumunu öğrenme
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI NEDEN ÖNEMLİ?
Teknolojilerin ilerleme yönünü ve hızını takip olanağı
Mevcut ve gelecekte yapılacak olan araştırmalara yön verme olanağı
Bilimsel araştırmalara, akademik çalışmalara başlamadan önce literatür taraması
sürecinde iken yapılan patent ön araştırması, bu alanda dünyada daha önceden
yapılmış patent başvuruları olup olmadığı konusunda bilgi olanağı,
Tez çalışmasına başlamadan önce konu değişikliğine gidilebilmesi olanağı
Önceden çalışılmış, patenti alınmış bir konuda tekrar bilimsel çalışma yapılmasının
önüne geçme olanağı
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?
PATENT ÖN ARAŞTIRMA
KAYNAKLAR
TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA
TPE (TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ)
DÜNYADA ARAŞTIRMA
WORLDWIDE:
EPO (EUROPEAN PATENT OFFICE)
WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION)
YEREL:
USPTO (ABD)
PAJ (JAPON)
SIPO (ÇİN)
Türkiye’deki Patentler Arasında Tarama:
www.tpe.gov.tr
Dünyadaki Patentler Arasında Tarama:
www.epo.org
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?
Amerika’daki Patentler Arasında Tarama:
The United States Patent and Trademark Office
http://www.uspto.gov
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
PATENT ARAŞTIRMANIN YOLLARI !
1. Yol: Keyword
2. Yol: Classification
(IPC-International Patent Classification)
PATENT CLASSIFICATION
TPE’de ARAŞTIRMA
ARAMA KRİTERLERİ:
ANAHTAR KELİME (BULUŞ BAŞLIĞI/ ÖZET)
BAŞVURU SAHİBİ
BULUŞ SAHİBİ
BAŞVURU TARİHİ
PATENT SINIFLARI
• Patent Dokümanının Tam Metnine
Ulaşma Şansı
TPE’de ARAŞTIRMA
Uygulama 1:
«Novartis» firmasına ait Türkiye’de
kaç adet patent başvurusu yapılmıştır?
TPE’de ARAŞTIRMA
Uygulama 2:
«Novartis» firmasının kanser konusunda Türkiye’deki
yayınlanan başvurularını
Bulunuz.
EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI- Worldwide
www.epo.org
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
Araştırma öncesi database seçimi:
• Worldwide
• EP
• US
Araştırma seçenekleri:
1) Smart Search
2) Advanced Search
3) Classification Search
BOOLEAN OPERATÖRÜ:
1.
2.
3.
AND (tooth and implant «tooth implant»)
OR (dental or tooth)
NOT (Nail not finger)
TRUNCATION:
1. *
2. ?
3. #
implant*
car?
car#
implantation, implantable
car, care
care, cars
DATE FORMATS:
• yyyymmdd
• yyyy-mm-dd
• dd/mm/yyyy
• dd.mm.yyyy
DATE RANGES:
• 2005:2007
• 2005,2007
• "2005 2007"
Patent Numaraları:
• Ülke Kodu - TR 20120006112T
• Seri Numara - WO1995US15925
• Doküman Kodu – EP0287578 B1
Örnek Patent :
Ortodontik Bir Tedavi İçin Bir Yöntem Ve Bir Aparat
Mevcut buluş sabit ortodontik tedavide dişlerin hedeflenen son
konuma ulaşabilmesi için tam kontrol sağlayan bir yöntemde
kullanılan bir aparat ile ilgilidir. Bahsedilen yöntem ortodontik
tedavinin başında veya seviyeleme safhasından sonra
uygulanabilmektedir. Tedavinin başında kullanılan yöntem
hastadan alınan model üzerinde, dişlerin ulaşılması hedeflenen
son konumunun belirlenmesi, bu konuma göre model üzerine
rehber bir ark teli yerleştirilmesi, bu ark telinin üzerinde çekim
boşluklarına gelecek şekilde mini plak(lar)ın (1) yerleştirilmesi
ve ardından plak(lar)ın (1) ağza taşınması aşamalarını
içermektedir. Seviyeleme safhasının ardından kullanıldığında,
boşlukların kapatılması safhasının başlangıcında boşluğa bakan
dişlerin buluşacağı nokta belirlenerek, buluş konusu plak(lar) (1)
uygulanmaktadır. Buluş konusu plak (1) kemiğe sabitlenmekte
ve diş telinin içersinde hareket edebileceği bir halka (2)
içermektedir. Ağızda sabitlenen plaklar tedavi boyunca tedaviye
rehberlik ederek doğru sonuca ulaşılmasını sağlamaktadır.
Uygulama 3:
Bayer’ in 2014 yılında
yayınlanan PCT
başvurularını bulunuz.
Uygulama 3:
Beyer’ in 2014 yılında
yayınlanan PCT
başvurularını bulunuz.
Sonuç:
476 başvuru
Kelime Oyunları
Eş anlamlar, harf farklılıkları, yazım yanlışları
- color/colour
- organise/ organize
- container/vessel/holder
Uygulama 4: Manolya bitkisinin yağının cilt üzerindeki kırışıklık giderici etkisi
konusunda yapılan patent başvurularını araştırınız.
Keywords: Magnolia, oil, skin, antiaging
Programın Diğer Özellikleri:
In my patent list
Machine translation
Document download
Title, description, claims, drawings
Q&A
Teşekkürler...
Patent Ofisi Tel : (312) 227 03 22
Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi Tel : (312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Hacettepe Üniversitesi Teknokent 1. Ar-Ge Binası, No: 8 Beytepe/Ankara

Benzer belgeler

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi alınmasını sağlamak Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesindeki çalışmalar sırasında ortaya çıkan buluşların PATENT hakkı ile koruma altına alınmasını sağlamak

Detaylı

Fikri Mülkiyet Hakları - Teknoloji Transfer Platformu

Fikri Mülkiyet Hakları - Teknoloji Transfer Platformu  Neler Patentlenemez? KHK 551, Madde 6  Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları  Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar  Edebiyat ve sanat eserleri, bi...

Detaylı