türkiye e-bülten

Transkript

türkiye e-bülten
Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen çok-uluslu bir projedir.
DEĞİŞİM İÇİN ORTAKLIK: BATI BALKANLARDA VE TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM VE
HÜKÜMETLER KONFERANSI SIRBİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ
“Değişim İçin Ortaklık: Batı Balkanlarda ve Türkiye’de Sivil Toplum
ve Hükümetler” isimli konferans, Sırbistan Devleti, Balkan Sivil Toplum
Geliştirme Ağı ve TACSO ortaklığı ile 15 Mart 2012 tarihinde Sırbistan’ın
başkenti Belgrad’da gerçekleşti. Konferansa Batı Balkanlar ve Türkiye’den
devlet ve sivil toplum temsilcileri katıldılar. Konferansta kamu-sivil toplum
işbirliğinin farklı boyutları derinlemesine tartışıldı. Avrupa Birliği temsilcisi Yngve Engstrom, kamu-sivil toplum ilişkisinin yapıcı ve diyaloğa dayalı
bir mekanizma ile kurumsallaşmasının AB’ye katılım sürecinde önemli bir
rol oynadığını vurguladı.
Batı Balkanlar ve Türkiye’den katılan devlet temsilcileri kendi ülkelerindeki kamu-sivil toplum
ilişkisinden ve var ise buna destek olan yapılardan bahsettiler. Bölgedeki birçok ülkede kamu-sivil toplum
ilişkilerinden sorumlu olan ayrı bir yapı var. Bu yapılar arasında en başarılı görüleni, Hırvatistan’ın
uyguladığı ve Sırbistan’ın örnek alarak kendine uyarladığı model. Bu üçlü yapıda hem devletin sivil toplum
stratejisini oluşturmak ve izlemekten sorumlu bir birim, hem sivil toplum ve kamunun bir arada karar
mekanizmalarına katılım sağladığı bir konsey, hem de sivil topluma kaynak sağlayan bir fon bulunuyor.
Konferansın devamında çalışma gruplarında farklı konular tartışıldı. Çalışma gruplarından birinde AB
katılım sürecinde AB’nin sivil topluma destek veren politikaları konuşuldu. Bir diğer çalışma grubunda
sivil toplum kuruluşları için şeffaf kamu finansmanı konusunda bilgi alışverişi yapıldı. Üçüncü çalışma
grubunda da katılım için asgari standartların ne olması gerektiği konuşuldu.
Toplantıda, sivil toplumun, aday ülkelerde, AB müktesebatına uyum konusunda yapılan çalışmalara
sağlayacağı katkının belirgin bir fark yaratacağı ifade edildi. Her bir aday ülkenin kendine özgü koşulları
içinde, bölgedeki iyi örneklerden yararlanarak, kamu- sivil toplum diyaloğu ve işbirliği mekanizmalarını
oluşturmasının önemine dikkat çekildi.
Hırvatistan deneyimi konusundaki sunuşlarda, bu inisiyatifi hayata geçirmek için sivil toplumun çabası
kadar, kamunun kararlılığının da vazgeçilmez olduğu ifade edildi.
4.STK GÜNLERİ TACSO’NUN DESTEĞİ İLE
DÜZENLENİYOR
Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği ortaklığı ile kurulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi
tarafından, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek
olan Sivil Toplum Kuruluşları Günleri “Sivil
Toplum: Dünü Bugünü ve Yarını” teması ile 20
Nisan 2012’de Kadir Has Üniversitesi Cibali
Yerleşkesinde, TACSO işbirliği ile düzenleniyor.
Konferans açılış konuşmalarının ardından zaman
çizgisi ve World Cafe* yöntemi ile katılımcılar
Sivil Toplumun Dünü Bügünü ve Yarınını
tartışacaklar.
Konferansı TACSO Twitter ve Facebook
hesaplarından takip edebilirsiniz. Detaylı bilgi
için TACSO web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
TACSO 9.ULUSAL DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
TACSO Türkiye Ulusal Danışma Kurulu
toplantısı
29
Mart
2012, Perşembe günü
İstanbul’da gerçekleşti.
Toplantıda geçmiş dönem etkinlikleri hakkında
kurula bilgi verildi. Gelecek dönem aktiviteleri
ve TACSO Türkiye Ofisi tarafından verilecek
destekler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ulusal Danışma Kurulu notlarına
www.tacso.org adresinden ulaşabilirsiniz.
Sivil Toplum Kuruluşları için
Teknik Destek Projesi
TÜRKİYE
E-BÜLTEN
SAYI 2012/2
İÇİNDEKİLER
TACSO TÜRKİYE
1
KAPASİTE
GELİŞTİRME
6
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
KONFERANSI 4
DUYURULAR
TACSO HAKKINDA 8
KONSORSİYUM ÜYELERİ
• SIPU International AB
www.sipuinternational.se
•Civil Society Promotion
Center
www.civilnodrustvo.ba
• Partners Foundation
For Local Development
www.fpdl.ro
•Foundation in Support
of Local Democracy
www.frdl.org.pl
•İnsan Kaynağını
Gelistirme Vakfı
www.ikgv.org
*6. sayfada World Cafe yöntemi ile ilgili geniş bilgi bulabilirsiniz.
7
Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır . Bu proje SIPU International ve Konsorsiyum Ortakları tarafından yürütülmektedir.
1
Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen çok-uluslu bir projedir.
Sivil Toplum Kuruluşları için
Teknik Destek Projesi
TACSO TÜRKİYE’DEN HABERLER
CEID- CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ İZLEME DERNEĞİ ARAMA TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ
TACSO’nun desteği ile 3 Mart 2012 tarihinde “Türkiye’de Cinsiyet Eşitliğini İzlemek: Ne
Yapmalı? Nasıl Yapmalı? Cinsiyet Eşitliğini İzlemek Üzerine Ortak Akıl” konulu arama
toplantısı gerçekleşti. Arama toplantısı, kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında
ortak akıl geliştirmeye yönelik bilgi ve deneyim paylaşımını sağladı.
Toplantının ilk bölümünde, izleme konusunda çalışmalar yapan uzmanların cinsiyet eşitliğinin
izlenmesi hakkındaki sunumları ve soru cevap bölümü gerçekleşti. Yapılan sunumlar grup
çalışmalarının da zeminini oluşturdu. Sonuç olarak, izleme konusunda geniş bir farkındalık ve
ortak çalışmaya yönelik bir isteklilik ortaya çıktı.
Arama toplantısının sonucunda oluşturulan yol haritası CEID’in ileride gerçekleştireceği grup çalışmalarının zeminini oluşturacak.
Toplantı hakkında detaylı bilgiye www.tacso.org ‘dan ulaşabilirsiniz.
İKİNCİ “HOMOFOBİYE KARŞI BÖLGESEL AĞ” TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI
TACSO’nun desteğiyle, KAOS GL tarafından organizasyonu yapılan toplantı 16-19 Şubat 2012
tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlar’dan toplam 12 ülkeden LGBT aktivistleri homofobiye karşı buluşmak için ikinci defa Ankara’da bir araya geldiler. “Homofobiye Karşı
Bölgesel Ağ”ı örgütleyen ve buluşmaya ikinci kez ev sahipliği yapan Kaos GL’nin amacı ağa üye LGBT
örgütleri arasında dayanışmayı yaratmak.
Geçen bir yılın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Ağ’ın hedefleri, çalışma planı, örgütsel
ihtiyaçları gibi konular tartışıldı. Ayrıca ağ üyeleri, hukuk, medya, sığınma evleri, savunuculuk, sağlık,
eğitim, gençlik, kadın gibi konularda yaptıkları çalışmaları paylaştılar.
Toplantı hakkında detaylı bilgiye www.tacso.org ‘ dan ulaşabilirsiniz.
ULUSLARARASI BALKAN ROMAN AĞI İÇİN ORTAKLIK
KURMA TOPLANTISI BELGRAD’DA GERÇEKLEŞTİ
AZINLIK HUKUKU UZMANLARI SARAYBOSNA’DA
BULUŞTU
TACSO’nun desteği ile Edirne
Roman Derneği- EDROM’un
öncülüğünde 12-13 Mart 2012
tarihlerinde Belgrad’da Balkan
Roman Ağı’nın kurulması için
ortaklık kurma toplantısı düzenlendi. Ağ’ın amacı; Balkanlarda
Roman topluluklarının temsiliyeti, sosyo-ekonomik entegrasyonu ve ortaklar arasında işbirliğini sağlamak.
TACSO’nun desteği ile İHAD-İnsan Hakları
Araştırmaları Derneği Batı Balkan ülkeleri
ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları
arasında bilgi ve deneyim paylaşımı
sağlamak üzere “Siyasi Reformların
Gerçekleştirilmesinde Sivil Toplum
Kuruluşlarının Rolü” konulu bölgesel bir
toplantı gerçekleştirdi. Bölgesel toplantı 24-25 Mart 2012 tarihlerinde Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapıldı.
2 günlük çalışma sonunda Balkan Roman Ağ’ının özellikle Roman topluluklarının eğitim sorunlarının üzerine
çalışmasına karar verildi.
Toplantının raporuna www.tacso.org adresinden ulaşabilirsiniz.
Toplantıya Türkiye’den EDROM, Macaristan’dan Avrupa Roman Hakları Merkezi, Sırbistan’dan Azınlık Hakları Merkezi,
Makedonya’dan Bölgesel Roman Derneği ve Kosova’dan Pozitif Değişim İçin Gençlik Derneği’nden temsilciler katıldı.
Toplantı hakkında daha detaylı bilgiye www.tacso.org
Toplantıya; Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve BosnaHersek’den azınlık hukuku ve insan hakları savunucularıyla beraber, Türkiye’den insan hakları uzmanları katıldı. Farklı ülkelerden
gelen katılımcılar kendi ülkelerindeki azınlık hukuku, azınlık
sorunları ve AB ilerleme raporlarına yansıyan politikalarıyla ilgili
sunumlar yaptı.
Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır . Bu proje SIPU International ve Konsorsiyum Ortakları tarafından yürütülmektedir.
2
Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen çok-uluslu bir projedir.
Sivil Toplum Kuruluşları için
Teknik Destek Projesi
TACSO TÜRKİYE’DEN HABERLER
SPOD- SOSYAL POLİTİKALAR CİNSİYET KİMLİĞİ VE CİNSEL YÖNELİM ÇALIŞMALARI DERNEĞİ ANAYASA TOPLANTILARI
DEVAM EDİYOR
TACSO’nun desteği ile SPOD- Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları
Derneği’nin yürüttüğü Yeni Anayasa çalışmalarına yönelik görüş alma toplantıları tüm hızıyla devam
ediyor. 25 Şubat 2012 tarihinde gazeteci Banu Güven’in moderatörlüğünü yaptığı toplantı Ankara’da,
17 Mart 2012 tarihinde, gazeteci Mehveş Evin’in moderatörlüğünü yürüttüğü toplantı ise İzmir’de
gerçekleşti.
Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra bireysel katılımların da olduğu toplantılarda anayasa
içeriğine dair görüşler alındı. LGBT bireyler özellikle Anayasa’nın eşitlik ve hak ve genel ahlak maddeleri üzerinde görüşlerini bildirdiler. 7 Nisan 2012’de Diyarbakır’da gerçekleşecek olan toplantı ile
çalışmalar devam edecek. Diyarbakır toplantısından sonra oluşturulacak rapor geniş katılımlı bir yuvarlak masa toplantısı ile son haline getirilecek ve SPOD’un Anayasa Öneri Metni olarak ilgili kurumlara
iletilecek.
31 Mart 2012’de TACSO’nun desteği ile gerçekleşen “Türkiye ve Avrupa’da Sosyal Politika ve LGBT
Hakları” Sempozyumunda da LGBT’lerin Anayasal Taleplerine yönelik bir forumda katılımcıların görüşleri toplandı. Daha detaylı
bilgi için www.tacso.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
ANKARA KADIN PLATFORMU FETHİYE DAVASI’NI İZLEDİ
Yaklaşık 45 örgütün yer aldığı Ankara Kadın Platformu temsilcileri, kadınların kadına yönelik
şiddet suçunun önlenmesi konusunda cesaretlendirilmesi ve toplumun bu suçlara karşı tepki
geliştirmesinin sağlanması için bir yılı aşkın süredir izlemekte oldukları “Fethiye Davası”nın 17
Şubat 2012’deki oturumuna katıldı.
TACSO’nun Ağ, platform ve inisiyatiflerin savunuculuk çalışmalarına yönelik açık çağrısı
kapsamında desteklenen faaliyetin amacı, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik
şiddetin engellenmesi için yargılamalarda caydırıcı cezaların verilmesi için kamuoyu baskısı yaratmak.
Dava sonrasında Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadın örgütlerinin ve platformların da açıklamaları güçlenen izleme süreci ile
davadaki gelişmeler ve kadın örgütlerinin eleştirileri medyada yer buldu. Daha detaylı bilgi için www.tacso.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.
SÖZLÜK
PARTNERSHIP/ORTAKLIK
Ortaklık, amacı iki veya daha fazla taraf arasında bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme, yaratıcılığı desteklemek ve
rekabeti güçlendirmek olan, uzun soluklu bir bağlılık gerektiren iki yönlü bir ilişkidir. Ortaklık, pazarın getirdiği
güç ve erişim için karşılıklı bağlılık, risklerin ve maliyetlerin paylaşımını gerektiren bir etkileşimdir. Ortaklık farklı birçok şekilde
olabilir; politika düzeyinde ulusal veya uluslararası stratejik ortaklık, yerel ölçekte pratik girişimler gibi.
NETWORKS/ AĞLAR
Ağlar birçok şekilde ortaya çıkabilir. Genellikle belirli bir amaç üzerinde ortak faaliyetler yürütecek olan kuruluşlar ve/veya sivil
toplum kuruluşlarından oluşur. Ağlar kuruluşların bilgi kazanmaları ve geliştirmeleri için deneyim paylaşımı, sonuç, bilgi ve beceri
paylaşabilecekleri bir ortam yaratır. Ağların en önemli özelliklerinden biri de ağ üyelerinin coğrafi olarak yakın olmasının gerekmemesi.
Ağlar ve ortaklıkların en önemli farkı şudur; ağlar çok sayıda kuruluşu içerebilir ama ortaklıklar daha az sayıda kuruluşu yapılarına
dahil edebilirler. Bir diğer fark ise kuruluşlar ağ içinde bilgilerini arttırarak işlerini yaparken daha güçlü hale gelirler, ortaklıkta ise
ortak bir amaç üzerinde çalışan kuruluşlar birlikte kazanım yaratırlar.
3
Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır . Bu proje SIPU International ve Konsorsiyum Ortakları tarafından yürütülmektedir.
Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen çok-uluslu bir projedir.
Sivil Toplum Kuruluşları için
Teknik Destek Projesi
ULUSLARARASI SOSYAL GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı, British Council, TACSO ve TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) ortaklığında 29
Şubat-1 Mart 2012 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye Vodafone Vakfı’nın stratejik ortaklığı
ile düzenlenen konferansa Batı Balkanlar, Avrupa ve Türkiye’den sosyal girişimci, kamu ve özel sektörden yaklaşık 150 kişi katıldı.
Konferans, açılış konuşmalarının ardından, “Sosyal Girişimcilikte Yeni Trendler ve Gelişmeler” oturumu ile devam etti.
Moderatörlüğünü Endeavor Türkiye Genel Müdürü Didem Altop’un yaptığı bu oturumda EUCLID Network Yöneticisi Filippo Addarii, Social Enterprise UK CEO’su Peter Holbrook ve Heidelberg Üniversitesi’nden Dr. Volker Then dünyada sosyal girişimciliğin
gelişmesini ve yeni trendleri sunumları ile anlattı. Soru-cevap bölümünde katılımcılar; sosyal girişimcilik ile kurumsal sosyal
sorumluluğun farkı ve benzerlikleri, kamunun sosyal girişimciliğe bakışı ve dünyada kamu ve sosyal girişimler arasındaki ortaklık
yapılarına ilişkin sorular sordular.
İlk gün World Café* yöntemi ile katılımcılar derinlemesine finans, etki, ortam ve düzenlemeler hakkında tartıştılar. Her konu
başlığında üç soru üzerinde tartışan katılımcılar, çıkan sonuçları, diğer katılımcıların da okuyabilmesi için galeri bölümünde
paylaştılar.
Konferansın ilk akşamı Türkiye Vodafone Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteylde Social Inclusion Band konser verdi.
Türkiye Vodafone Vakfı’nın destekleriyle kurulan bir sosyal girişim olan Social Inclusion Band, engelli gençlerin ve çocukların
oluşturduğu bir müzik grubu. Grup ile ilgili daha fazla bilgiye www.duslerakademisi.org adresinden ulaşılabilir.
Konferansın ikinci günü “Bölgede Sosyal Girişimciliğin Geleceği” oturumu ile başladı. Moderatörlüğünü Ogunté’nin kurucusu
Servane Mouazan’ın yaptığı oturumda Çöp(m)adam kurucularından Melih Özsöz, Mozaik Foundation’un kurucusu Zoran Puljic ve
Ashoka Türkiye Koordinatörü Matthias Scheffelmeier, sosyal girişimciliğin bölgede şu anki durumu ve geleceğini tartıştılar. Sorucevap bölümünde katılımcılar Sosyal Girişimcilik modelleri ve geleceğin inşaası üzerine sorular sordular.
İkinci gün tekrar World Café yöntemi ile çalışan katılımcılar kapasite geliştirme, pazarlama stratejileri, sürdürülebilirlik ve sektörler
arası işbilirlikleri konularında derinlemesine tartıştılar. Galeri paylaşımından sonra katılımcılar 2 günlük World Café atölyelerinin
çıktılarını özetleyen bir sunum dinlediler.
Konferansın kapanışında 2 günün çıktıları üzerinde duruldu. Katılımcılar sözlü ve yazılı olarak
konferansın yeni bağlar kurmaya olanak yarattığını ve sosyal girişimcilik alanında yapılan en
etkili konferanslardan biri olduğunu belirttiler.
yaptıkları
değerlendirmede
Konferans hakkında daha fazla bilgiye www.tacso.org adresinden ulaşabilirsiniz.
*World Cafe ile ilgili geniş bilgiyi 6. sayfada bulabilirsiniz.
Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır . Bu proje SIPU International ve Konsorsiyum Ortakları tarafından yürütülmektedir.
4
Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen çok-uluslu bir projedir.
Sivil Toplum Kuruluşları için
Teknik Destek Projesi
TÜRKİYE’DEN VE BÖLGEDEN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ
BenVarim.com
BenVarim.com, Türkiye’deki vakıf ve derneklerin kaynak yaratma ve tanıtım faaliyetlerini kuvvetlendirmek üzere kurulmuş bir sosyal
bağış platformu.
BenVarım’da doğum günü, düğün, sportif faaliyetler gibi vesilelerle kendinize yarattığınız bağış sayfalarıyla, sosyal çevrenizde bulunan
arkadaş ve aile üyelerinin hızlı ve güvenle bağış yapabilecekleri kampanyalar oluşturabilirsiniz. Herkese sınırsız bağış toplama fırsatı
sunan platform, yardımseverlerin yaratıcılıklarını ve sosyal medyada geçirdikleri vakti faydalı bir amaca çeviriyor.
Şu anda BenVarim.com üzerinden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Nesin Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği gibi sivil toplum kuruluşları için destek toplayabilirsiniz.
Gürcistan/ Sivil Toplum Enstitüsü
Bosna-Hersek / Mozaik Vakfı
Sosyal Girişimcilik Konferansına Gürcistan’dan katılan
Sivil Toplum Enstitüsü, sivil toplum kuruluşlarının ve fon
sağlayan kuruluşların işbirliği içinde oluşturduğu savunuculuk platformu ile, Gürcistan’da kar amaçlı olmayan girişimlerin
tabi olduğu vergi yasasında kritik düzenlemenin yasalaşması
deneyimini paylaştı.
Sosyal Girişimcilik Konferansına Bosna Hersek’ten katılan
Mozaik Vakfı, girişimcilik, toplumsal kalkınma ve uzlaşma
çalışmalarını birleştirerek Doğu ve Orta Avrupa’nın en
önemli Vakıflarından biri haline geldi.
Sosyal Girişimciliğin güçlendirilmesi için birçok projede yer
alan Enstitü ve platform üyeleri, taslak bir vergi yasası önerisi
hazırladıklarını; burada kar amacı gütmeyen kurumlardan
alınacak gelir vergisinin ya gerçek kişiler oranında düzenlenmesini ya da hiç alınmamasını talep etmiş. Yasalaşan
son taslakta, kar amacı gütmeyen girişimlerin, tedricen gerçek kişiler kadar gelirlerinden vergi verecekleri ve 2014
sonrasında gelir vergisi ödemeyecekleri garantileniyor.
Gürcistan örneği, sosyal girişimcilik için geliştirici bir yasal
ortamın oluşturulmasında sivil toplum örgütlerinin işbirliğinin
önemine dikkat çekiyor.
Sivil Toplum Enstitüsü ile ilgili daha
www.civilin.org adresinden ulaşabilirsiniz.
fazla
bilgiye
Mozaik Vakfı faaliyetleri ile Bosna’nın en fakir bölgelerinde
yaşayan insanlara destekte bulunarak kendi topluluklarını
organize etmelerine ve ilerletmelerine yardımcı oluyor.
Gençlerin yerel kalkınmaya katılımları, dezavantajlı
grupların sosyal süreçlere dahil edilmesi ve kültürel mirasın
korunması gibi alanlarda çalışan Mozaik Vakfı, aynı zamanda
Ekomozaik adında bir şirket işleterek Bosna’nın en yoksul
bölgelerinde özellikle kadınlara yönelik istihdam yaratmakta ve halen çatışma halinde olan farklı etnik grupların
bir arada çalışarak toplumsal barışa katkıda bulunmalarını
sağlamaktadır.
Mozaik Vakfı hakkında daha fazla bilgiye
www.mozaik.ba adresinden ulaşabilirsiniz.
Nilüfer Kadın Kooperatifi
Nilüfer Kadın Kooperatifi, özellikle kooperatifin ortaklarının ve diğer dezavantajlı
kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için
1999 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın desteği ile kurulmuştur.
Kooperatifin ana çalışma alanları; deprem sonrası sosyal ve konut sorunlarını tartışmak
ve çözüm üretmek üzere bir araya gelmek, farklı içerikli eğitim seminerleri ile geleceği aydınlık güçlü kadınlar ve anneleri
destekleyerek kadınların toplumdaki rollerinin tanınmasına çalışmak, 0-6 yaş gurubu çocuk bakım ve eğitimleri ile çocukların
sağlıklı bireyler olarak yetişmesini desteklemektir. Kooperatif çocuk yuvası, kadın emeği projeleri, kadın tasarruf projeleri ve
mikro kredi programı yürütmektedir.
Daha fazla bilgi için niluferkadinlar.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır . Bu proje SIPU International ve Konsorsiyum Ortakları tarafından yürütülmektedir.
5
IN FOCUS
Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen çok-uluslu bir projedir.
Sivil Toplum Kuruluşları için
Teknik Destek Projesi
KAPASİTE GELİŞTİRME
AÇIK ALAN TEKNOLOJİSİ( OPEN SPACE TECHNOLOGY)
Açık Alan Teknolojisi (AAT) bir çeşit toplantı yapma tekniğidir. Basit fakat aynı zamanda da etkili bir tekniktir.
Değişik sayıda kişiden (2-2000) meydana gelen grupların bir araya gelmesine ve kısa bir sürede çok karmaşık konular üzerinde
çalışmalarına yardımcı olur. Son 15 yılda oldukça açık bir biçimde görülmüştür ki, etkin bir liderlik aracı olarak ‘alan açmak’ oldukça
yaratıcı çalışma gruplarının oluşmasına ve her tür katılımcının, bir düzen içinde, birlikte çalışarak olağanüstü sonuçlar elde etmesine
olanak tanımaktadır.
Açık Alan toplantılarında, eylem ve etkinliklerinde, katılımcılar; stratejik öneme sahip temel bir tema etrafında, gündemi tamamen
kendilerinin kararlaştırdıkları paralel atölyeler ve çalışma alanları düzenlerler. ‘Stratejik öneme sahip temel bir tema’ ile kastedilen,
şöyle bir sorudur; bütün paydaşların destekleyeceği ve gerçekleştirmek için birlikte çalışabileceği strateji, grup, örgüt ve topluluk ne
olabilir?
5 kişilikten 1000 kişiliğe kadar olan gruplar; tek günlük atölyeler, üç günlük konferanslar veya düzenli haftalık yönetim toplantıları
şeklinde çalışırlar.
Genel sonuç; kurumlarda zaten olan ve gerçekleşen uygulamaların - planlama ve eylem, öğrenme ve yapma, tutku ve sorumluluk,
katılım ve performans- güçlendirilmesi ve daha etkin bir biçimde birbirleriye ilişkilendirilmesidir.
*Micheal Herman tarafından hazırlanan bu metin Özge Ertem, Funda Oral ve Filiz Telek tarafından yorumlanarak Türkçe’ye çevrilmiştir.
DÜNYA KAFE ( WORLD CAFE)*
Dünya Kafe yönetimi geniş grupların diyalog kurması için yaratılmış basit, esnek ve etkili bir
yöntemdir. Yedi prensip üzerine kuruludur; konuyu belirle, rahat bir ortam yarat, konu ile ilgili
soruları belirle, tüm katılımcıları katkı vermek için teşvik et, farklı bakış açılarını bir araya getir,
ortak noktaları ve bağlantıları takip et ve birlikte oluşturulan çıktıları paylaş. Dünya Kafe yöntemi konuya, yere, kişi sayısına, amaca ve diğer şartlara göre tasarlanabilir.
Grubun toplanacağı alan her birine 4 ya da 5 kişinin
oturabileceği, üzerlerinde kır kahvelerindeki gibi
örtüleriyle, çiçekleriyle, masalardan oluşan bir kafeye
dönüştürülür. Daha sonra güzel bir müzik eşliğinde
katılımcılar salona davet edilir ve masalara rastgele
otururlar. Dünya Kafe’nin kolaylaştırıcısı konuyu anons
eder, üzerinde konuşulacak soruları paylaşır ve katılımcılar aynı bir kafede muhabbet
ediyormuşcasına soruları tartışırlar, masaların üzerindeki kâğıtlara önemli noktaları not
alırlar. Belli bir süre sonra kolaylaştırıcının işaretiyle, masalardaki katılımcılar bir kişi
haricinde yer değiştirirler ve yeni masalarda farklı kişilerle ya aynı soruyu ya da farklı bir
soruyu tartışırlar. Masada kalan katılımcı ise yeni gelenlere bir önceki grupta konuşulanları
aktarır, böylece yeni diyalog bir önceki grupta konuşulanların üzerine kurulur.
Gruplar üç kez yer değiştirdikten sonra bu sohbetlerde ortaya çıkan fikirler, öneriler, alınan
kararlar dileyen katılımcılar tarafından grubun geri kalanıyla paylaşılır. Böylece dinamik bir
etkileşim ortamında samimi ve gerçek paylaşımlar yaşanır; bireyle kolektifin dansı sonucu
bütüncül bir bakış açısına ulaşılmaya çalışılır.
*http://kolektifbilinc.wordpress.com/ortak-akil/
derlenmiştir.
sitesindeki
World
Café
yazısından
6
Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır . Bu proje SIPU International ve Konsorsiyum Ortakları tarafından yürütülmektedir.
Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen çok-uluslu bir projedir.
DUYURULAR
“Bölgesel Ağlara Ortaklık Çağrısı” Bilgilendirme Toplantıları
TAŞINDIK!
TACSO İstanbul Ofisi
Taşındı! Yeni adresimizde
Sivil Toplum Kuruluşlarına
hizmet vermeye devam
ediyoruz!
Adres: Dümen Sok. 7/14
Gümüşsuyu- Beyoğlu
İstanbul
t.0212 243 87 26
Kalkınma Ajansları
Destek duyuruları devam
ediyor!
Bilgi İçin;
www.kalkinma.gov.tr
MFIB-2012 Hibe Teklif Çağrıları Yıllık İş
Programı Açıklandı!
Bilgi İçin;
www.cfcu.gov.tr
Avrupa Kültür Vakfı Hibe
Başvuruları Başladı!
Son Başvuru Tarihi
02.05.2012
Bilgi İçin;
www.eurocult.org
Sivil Toplum Kuruluşları için
Teknik Destek Projesi
TACSO Türkiye, Avrupa Komisyonu tarafından Sivil Toplum Aracı
Programı altında açıklanan “Bölgesel Ağlara Ortaklık Çağrısı ve Hibe
Olanağı” hakkında bilgilendirme toplantılarını 27 ve 28 Mart 2012’de
Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdi. Açık çağrı ile duyurulan
toplantılara 30 STK temsilcisi katıldı. Ankara Bilgilendirme toplantısına
katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da, Sivil Toplum Aracı ve bu
kapsamda yakın gelecekteki olanaklar konusunda bilgi verdi.
Çağrının başvuru rehberleri ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen “Sıkça Sorulan Sorular” webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services adresinde bulunuyor.
Bilgilendirme toplantılarında kullanılan sunuşlara ise www.tacso.org adresinden ulaşılabilir.
Çağrının başvuru süresi 13 Nisan 2012’de sona eriyor.
SİVİL
TAKVİM
TARİH
GÜN
26 HAZİRAN
İŞKENCE GÖRENLER ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ
28 TEMMUZ
DÜNYA HEPATİT GÜNÜ
11 TEMMUZ
18 TEMMUZ
9 AĞUSTOS
12 AĞUSTOS
15 EYLÜL
21 EYLÜL
2 EKİM
16 EKİM
24 EKİM
20 KASIM
25 KASIM
1 ARALIK
3 ARALIK
5 ARALIK
10 ARALIK
DÜNYA NÜFUS GÜNÜ
NELSON MANDELA ULUSLARARASI GÜNÜ
DÜNYA YERLİ HALKLAR ULUSLARARASI GÜNÜ
ULUSLARARASI GENÇLİK GÜNÜ
ULUSLARARASI DEMOKRASİ GÜNÜ
ULUSLARARASI BARIŞ GÜNÜ
DÜNYA ŞİDDETSİZLİK GÜNÜ
DÜNYA GIDA GÜNÜ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ
EVRENSEL ÇOCUK GÜNÜ
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARSI
MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ
DÜNYA AIDS GÜNÜ
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜLÜK GÜNÜ
İNSAN HAKLARI GÜNÜ
7
Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır . Bu proje SIPU International ve Konsorsiyum Ortakları tarafından yürütülmektedir.
Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen çok-uluslu bir projedir.
BİZ KİMİZ?
TACSO-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sivil Toplum Kuruluşları
için Teknik Destek” (TACSO) Projesi Sivil Topluma Destek Fonu
kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’de uygulamaya konulan
bir projedir. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV) proje ortağı
olarak yer almakta ve tüm proje çalışmalarına destek olmaktadır.
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) de kuruluş misyonuna
uygun olarak proje faaliyetlerinin uygulanmasına büyük katkı
sağlamaktadır.
Projenin ana amaçları, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesinin artmasına destek
vermek ve demokratik sürece katılımlarına katkıda bulunmaktır.
STK’ların hizmet kalitesini arttırmak ve demokratik süreçlere katılımlarını sağlamak yoluyla,
STK’ların hesap verebilirliklerini ve kamuoyundaki imajlarını güçlendirmek, sivil toplum dostu bir
ortamı teşvik etmek gerekmektedir.
Projenin ihtiyaçlara uygun yürütülebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla her bir
faydalanıcı ülkede, kamu, sivil toplum ve bağışçı kuruluş temsilcilerinden oluşan birer Ulusal
Danışma Kurulu oluşturulmuştur. TACSO Türkiye Danışma Kurulu; Arı Hareketi, BİANET, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Habitat Gençlik ve Yönetişim Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitim Derneği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör
Vakfı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan oluşmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, T.C. İçişleri
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulusal Danışma Kurulumuza destek vermektedir.
PROJE OFİSLERİ
Merkez Ofis
Potoklinica 16
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
T: +387 (0)33 532 757
[email protected]
Hırvatistan Yardım Masası
Amruševa 10/1
10 000 Zagreb, Croa/a
T: +385 1 484 1737, 1738,
1739
[email protected]
Arnavutluk Yardım Masası
Rr Donika Kastrioti
Kotoni Business Centre,
K-3, Nr. 7,
Tirana Albania
T: +355 (4) 22 59 597
[email protected]
Bosna Hersek Yardım
Masası
Visegradska 26
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
T: +387 (0)33 546 351
Kosova*
Yardım Masası
Fazli Grajqevci 4/a
10 000 Pris/na, Kosovo
Ph. no: +381 38 220 517
[email protected]
Karadağ Yardım Masası
Dalma/nska 78
20 000 Podgorica,
Montenegro
Ph. no: +382 20 219 122/123
[email protected]
Sivil Toplum Kuruluşları için
Teknik Destek Projesi
TACSO TÜRKİYE
[email protected]
İSTANBUL OFİSİ
NESLİHAN ÖZGÜNEŞ
Türkiye Koordinatörü
[email protected]
MEHRU AYGÜL
Proje Uzmanı
[email protected]
t.0212 243 87 26
Dümen Sok. 7/14
Gümüşsuyu- Beyoğlu
İstanbul
ANKARA OFİSİ
AYÇA BULUT BİCAN
Türkiye Koordinatörü
[email protected]
Sırbistan Yardım Masası
Spanski Boraca 24, stan broj 3
11 070 Novi Belgrade, Serbia
T: +381 11 212 93 72
[email protected]
Eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyeti
(EYMC) Yardım Masası
11 Oktomvri 6/1-3
T: +389 2 322 53 40
[email protected]
AYÇA BEŞTEPE GÜNÇAKIN
Proje Uzmanı
[email protected]
AKÇA ÜNSAL
Mali ve İdari Asistan
akc[email protected]
t/f.0312 4264451
Gülden Sok. 2/2
Kavaklıdere–Ankara
*İsim, statüsü hakkındaki konumlara karşı önyargısızdır; BM Güvenlik Konseyi
1244 sayılı kararı ve ICJ’nin Kosova bağımszlık bildirgesi üzerindeki düşüncesi ile
uyumludur.
Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır . Bu proje SIPU International ve Konsorsiyum Ortakları tarafından yürütülmektedir.
8

Benzer belgeler

bağlantıdan

bağlantıdan işbirliğinin farklı boyutları derinlemesine tartışıldı. Avrupa Birliği temsilcisi Yngve Engstrom, kamu-sivil toplum ilişkisinin yapıcı ve diyaloğa dayalı bir mekanizma ile kurumsallaşmasının AB’ye ...

Detaylı

E-Bülten

E-Bülten Bosna Hersek’teki Kalite Güvence Sistemleri iyi uygulamaları konuları üzerine sunumlar yapılmış, katılımcıların soruları yanıtlanmış ve çalıştaylar yapılmıştır. Konferansın en önemli çıktılarından ...

Detaylı

TÜRKİYE E

TÜRKİYE E Ankara’da geniş katılımlı bir takip toplantısı tasarlanmaktadır. Daha fazla bilgi için www.tacso.org adre  

Detaylı