09-13 Aralık 2015 Tarihleri Arasında Kervansaray Lara Hotel

Transkript

09-13 Aralık 2015 Tarihleri Arasında Kervansaray Lara Hotel
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 71/30
Malte/ANKARA
Tel: 0 312 231 32 25 Faks: 0 312 231 32 26
[email protected]. - www.kamuder.org
Der. Kd : 06 - 068 – 05
Sayı : 055
Konu : Seminer
Tarih : 17.11.2015
Sayın Yetkili,
Kamuder olarak, 2003 yılından itibaren, kamu kurum ve kuruluşlarının her kademedeki çalışanlarına,
uygulamada karşılaştıkları sorunların giderilmesi noktasında, ilgili konularda eğitim desteğini vermeye devam
etmekteyiz.
2015 yılı eğitim programlarımız doğrultusunda, son değişiklikler kapsamında ‘aşağıda belirtilen konularda,
uzmanımız tarafından verilecek olan eğitim seminerimize tüm ilgili birim yetkilileri ve çalışanlarını davet
ederiz.
Eğitim Tarihi
09-13 Aralık 2015 Tarihleri Arasında
Eğitim Yeri
Kervansaray Lara Hotel(*****)ANTALYA
Eğitim Konuları
Eğitmen
Kamu İhale Mevzuatı
İçişleri Bakanlığı (E) Cemal ÖZYARDIMCI
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN;
Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulup,
Seminer ücretinin ilgili hesaba yatırılarak,
Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun
0312 231 32 26 No’lu faksa veya [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi Hattı:
0 507 681 34 88 0312 231 32 25
KAPSANACAK KONU DETAYLARI
* 6552 sayılı kanunu ile bazı kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması
ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına
dair kanunla getirilen yasal düzenlemeler
* 6552 sayılı kanunla iş kanununa getirilen
düzenlemeler
*İşçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin
düzenlemeler
* İşçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin
düzenlemeler
* Toplu iş sözleşmeleri, yıllık izinleri ve diger
özlük haklarına ilişkin düzenlemeler
* 4734 sayılı kanun ve 4735 sayılı kamu ihale
sözleşmeleri kanununa göre fiyat farkı
verilmesine ilişkin düzenlemeler
* 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma
kanunu ve 2942 sayılı kamulaştırma kanununda
yapılan düzenlemeler

* 5393 sayılı belediye kanununda yapılan
düzenlemeler
* Memur disiplin cezaları ve adaylık sürelerine
ilişkin düzenlemeler
* Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler ve
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları
* 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası kanununda yapılan düzenlemeler
* 6245 sayılı harcırah kanununda yapılan
düzenlemeler
* 5682 sayılı pasaport kanununda yapılan
düzenlemeler
* 5502 sayılı sosyal güvenlik kurumu kanununda
yapılan düzenlemeler
* 6475 sayılı posta hizmetlerinde yapılan
düzenlemeler
BANKA HESAP VE RESMİ ÖDEME BİLGİLERİ
T.C. Ziraat Bankası Necatibey Şubesi TR 31 0001 0007 9506 5738 70 5001
Seminer Ücreti Nasıl Ödenecek
4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın
alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin (22/b – 22/
d) ile ödenmesi mümkündür. (Aynı tarihte, aynı eğitim mekanında, aynı eğitimcinin davet edildiği başka bir eğitim
semineri düzenlemesi mümkün olmadığından bu konuda derneğimiz özel bir hakka sahip bulunmakta ve eğitim
seminer ödemesinin 22/b kapsamında yapılması mümkün olmaktadır.) Seminer katılım ücreti, eğitim ve otel konaklama
ücretini kapsayıp, gidiş-dönüş gündeliği ile yol ücretini kapsamamaktadır.
Bütçe Tertibi
Kurs giderleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (E) cetveli ile Analitik bütçe sınıflandırmasına göre 03.05.09.03
Kurslara Katılım Gideri bütçe tertibinden ödenebilir. Döner sermayeli işletmelerde ise Genel Yönetim
Giderleri’nden(eğitim, seminer, kurs tertiplerinde ödeneği bulunan kalemlerden) ödenebilir.
Damga Vergisi
Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre KDV hariç tutar üzerinden binde
9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Damga Vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin
fakslanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
EĞİTİM PROGRAMI
09 Aralık 2015
14:00 Otel’e Giriş
10 Aralık 2015
07:00 - 09:00 Kahvaltı
09:00 - 10:00 Eğitim
10:00 - 10:15 Ara
10:15 - 11:00 Eğitim
11:00 - 11:15 Ara
11:15 - 11:45 Eğitim
12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Eğitim
15:00 - 15:15 Ara
15:15 - 16:00 Eğitim
11 Aralık 2015
07:00 - 09:00 Kahvaltı
09:00 - 10:00 Eğitim
10:00 - 10:15 Ara
10:15 - 11:00 Eğitim
11:00 - 11:15 Ara
11:15 - 11:45 Eğitim
12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Eğitim
15:00 - 15:15 Ara
15:15 - 16:00 Eğitim
16:00 - 16:30 Sertifika Dağıtımı
12 Aralık 2015
07:00 - 09:00 Kahvaltı
09:00 - 12:00 Serbest Zaman
12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 19:00 Serbest Zaman
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği
13 Aralık 2015
07:00 - 09:00 Kahvaltı
09:00 - 12:00 Otelden Ayrılış