16 Mart 2015 Staj Oryantasyon

Transkript

16 Mart 2015 Staj Oryantasyon
16 Mart 2015 Oryantasyon Toplantısı
Uzm. Aysun Özyol
ERASMUS + NEDİR?

Uygulayıcılar
Avrupa Komisyonu :
 Erasmus+ Programını uygulamaktan nihai
olarak sorumludur.
 Bütçeyi yönetir
 Programın önceliklerini, amaçlarını ve
ölçütlerini belirler.
 Programın Avrupa seviyesinde genel olarak
uygulanmasına, takibine ve
değerlendirmesine rehberlik eder ve
faaliyetleri izler.
ERASMUS + NEDİR?

Uygulayıcılar
Ulusal Ajanslar :
 Her Program ülkesinin ayrı ulusal ajansı




bulunmaktadır.
Avrupa Komisyonu bütçe uygulamaları ile ilgili
görevleri Ulusal Ajansların yetkisine vermektedir.
ulusal seviyede programı tanıtıp uygulamaktadır
Ulusal, bölgesel ve yerel seviyede Avrupa
Komisyonu ile katılımcı kurum/kuruluşlar arasında
bir bağlantı noktası olarak hareket etmektedir.
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI : http://www.ua.gov.tr/
ERASMUS + NEDİR? Uygulayıcılar

Ulusal Erasmus+ Ofisleri:
 Yükseköğretim alanında ülkelerinin katılımına açık






Erasmus+ faaliyetleri hakkında bilgi sağlamak;
Potansiyel başvuru sahiplerine danışmanlık yapmak
ve yardım etmek;
Erasmus+ projelerini izlemek;
Araştırma ve etkinliklere katkı sağlamak;
Politika diyaloğuna destek sağlamak;
Yerel makamlar ve AB delegasyonları ile iletişimi
sürdürmek;
Ülkelerinde yükseköğretim alanındaki politika
gelişmelerini izlemek.
ERASMUS+ ERASMUS

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği

Yükseköğretim Öğrenci Öğrenme
Hareketliliği
 Öğrenim
 Staj
DİL SINAVINI GEÇTİK… İLK ADIM NEDİR ?
STAJ YERİ NASIL BULURUZ







Cv - Motivation Letter
Koordinatörler
Daha önce yararlanmış öğrencilerin staj
yerleri
U.A. tarafından duyurusu yapılan staj
olanakları web sayfamızda
Meslek Odaları
Dışilişkiler staj olanakları
Aracı Kurumlar
STAJ YERİ NERELER OLABİLİR ?
STAJ ÇALIŞMA ALANI NE OLMALI:
Staj öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı
iş deneyimi elde etmesidir. Çalışma alanı eğitim programına uygun
olmalıdır.

İşletmeler:
Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum

Okul / Enstitü / Eğitim Merkezleri

Araştırma Merkezleri

Vakıf / STK

İşletme niteliği taşıyan diğer kuruluşlar

Türk Firmalarında staj yapılabilir
NERELERDE STAJ YAPILAMAZ



AB kurumları ve AB ajansları
AB programlarını yürüten ve bu kapsamda
hibe alan kuruluşlar
Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik
temsilciliklerimiz
(büyük elçilik ve konsolosluk gibi)
STAJ SÜRESİ / STAJ PUANI HESAPLAMA

Önlisans / Lisans / Yüksek Lisans / Doktora
En az 2 ay / En fazla: 12 ay
Her kademe için toplam 12 ay ÖĞRENİM + STAJ

Son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj
faaliyeti gerçekleştirilebilir. Başvuru mezun olmadan önce yapılmış olmalıdır.

Öğrenci seçimlerinde kullanılacak puanın (%50-%50) belirtildiği şekilde
hesaplanmasını takiben Erasmus puanı hesaplanırken daha önce
faaliyetten faydalanan öğrencilerden 10 puan düşüllecektir.

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması
durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı
olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet
süresine eklenmeyecektir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri
dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez
DÖNEMLER
Dönem Başlama Tarihi Dönem Bitiş Tarihi
2014 – 2015
01 Haziran 2014
30 Eylül 2015
2015 – 2016
01 Haziran 2015
30 Eylül 2016
STAJ HİBESİ
Hayat Pahalılığına
Göre Ülke Türleri
1. Grup
Program Ülkeleri
2. Grup
Program Ülkeleri
3. Grup
Program Ülkeleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci
Staj Hibesi (€)
Avusturya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda,
İsveç, İtalya, Lihtenştayn, Norveç
600
Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,
Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İzlanda,
Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg,
Portekiz, Slovenya, Yunanistan
500
Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Makedonya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya
400
**** Öğrenim ve Staj Hibesi Farklı ( - 100 € )
YAPILACAKLAR

Niyet Beyanı / Kabul yazısı

Staj Hareketliliği Öğrenim Anlaşması LAT
Doldurulması gereken 3 ayrı kısım var :
- Staj başlamadan önce
- Staj başladıktan sonra değişiklik olması durumunda
- Staj bittikten sonra

Staj Bilgi Formu

Pasaport İşlemleri

Transkript

Mezun öğrenciler Diploma Fotokopisi / Çıkış belgesi

Stajın Kredilendirilmesi / Zorunlu staj kurul kararı / Enstitü öğrencileri için kurul kararı

Vize İşlemleri

Hibe Sözleşmesi

Seyahat-Sağlık Sigortası

Kişisel Sorumluluk Sigortası

Kaza Sigortası
OLS – Online Language Support
YENİ DÖNEM DİL DESTEĞİ



01 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlatıldı
Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca,
İngilizce ve İspanyolca
Öğrenciler faaliyetlerine başlamadan önce ve
faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı
olmak üzere, Çevirimiçi Dil Desteği sistemi
üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin
gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.
İSTEĞE BAĞLI DİL KURSLARI

Faaliyetlerine başlamadan önce dil sınavına
girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre
kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya
yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, kendi
isteklerine bağlı olarak çevirimiçi dil kurslarına
katılabilirler.

Sınava girilen dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır.
Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. 2-6
ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs
süreleri 2-6 ay süre arasındadır. 6 ay üzerinde (12
ay’a kadar) faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin
kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.
VİZE İŞLEMLERİ




Vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.
Staj vizesi ve öğrenim vizesi farklılık gösterebilir.
Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlandığınızı
belirtin.
Konsolosluklar belirli şirketlerle vize başvuru
işlemlerini yürütmektedir.
 Almanya : IDATA
 İngiltere : World Bridge
 İspanya : VFS Global

90 gün ve +90 gün başvurularında farklı
sürelerde vize işlemi tamamlanmaktadır.
İNGİLTERE






World Bridge vize işlemlerini yürütür. Başvuluranızı World Bridge ofislerinin
bulunduğu Ankara, İstanbul, Gaziantep’te yapabilirsiniz. Başvurunuz
İstanbul Konsolosluğuna gönderilir ve vize işlemleri İstanbul’da tamamlanır.
Vize ücreti ödenmektedir.
İngiltere’ye vize başvurusunda bulunmadan önce sponsor olacak olan
British Council ile gerekli işlemlerin yapılması ve British Council tarafından
gönderilecek COS (Certificate of Sponsorship) belgesinin gelmesi
gerekmektedir.
British Council tarafından istenen tüm evraklar Erasmus Ofis sorumlusu
tarafından gönderilecektir. 4 hafta sürebilir cevap gelmesi.
COS belgesi önce e-posta adresine daha sonra ise orijinalini posta
adresinize gönderilecektir.
COS belgeniz geldikten sonra vize işlemlerinize başlayınız (Orijinal belgenin
gelmesi 2 haftayı bulmaktadır. E-posta ile gelen belge ile de vize
başvurunuzu yapabilirsiniz)
ALMANYA
Randevu İDATA firmasından alınacak.
 12 TL randevu ücreti ödeniyor. Kredi kartı ödemesine hemen, hesap
numarasına ödeme yapılırsa bir gün sonra randevu tarihi veriliyor. İDATA
firmasına ödenecek hizmet bedeli 20 Avro. (Staj öğrencileri ödemiyor)
 Staj Öğrencileri vize başvurularını doğrudan Ankara Büyükelçiliğine
yapacaktır.
 İDATA firmasının büroları: İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir ve
Gaziantep
 Vize Başvuru Bilgileri : Yüksek Öğrenim / EU-Placement Eğitim Programı
 Vize işlemi ortalama 15 gün (En az bir ay önce başvuru)
 Erasmus veya Leonardo da Vinci gibi AB kısmi burslarında, Federal Eğitim
Teşvik Kanununa göre belirlenmiş ve halihazırda 659,- Euro olması gereken
meblağa göre eksik kalan kısım için ikamet süresini kapsayacak şekilde
kanıtlar getirilmesi gerekmektedir

*
Güncel bilgileri konsolosluktan alınız
İSPANYA

Ankara Konsolosluğundan işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması gerekiyor.

Erasmus öğrencilerinden vize ücreti alınmıyor.

İspanya Konsolosluğu resmi web sitesi:
www.maec.es/subwebs/Consulados/

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/Inform
acionParaExtranjeros/Paginas/Estudiar.aspx

Erasmus Internship Activities

Banka hesabında para göstermek gerekebilir.

Vize işlemi ortalama 1 ay olabilir.

*
Güncel bilgileri konsolosluktan alınız
STAJ SONUNDA YAPILACAKLAR

LAT – Section to be completed after mobility

Katılım Sertifikası

Staj Başarı durumunu gösterir bir belge

Öğrenci Raporu

OLS – Dil sınavı

Mobility Tool - Çevrimiçi Nihai Rapor
BİLİNMESİ GEREKENLER

Fiili Faaliyet Süresi: Katılım Sertifikası +
Pasaport giriş çıkış tarihlerine göre
hesaplanır

Stajın sayıldığına dair dönüş kurul kararı
Diploma Eki ve Transkripte gösterilmesi
Europass belgesi
Mezun öğrencilere kurum sertifikası
THY Kampanyası : %20 indirim, 10 kg ek
bagaj hakkı




STAJ OLANAKLARI








Cactus Language School – UK
Acsess Network Solutions - UK
Placement UK – ücretsiz
Placement in Portugal - ücretsiz
İnci Tourism & Hospitality - ücretli
Dpoint Group - ücretli
Intern Placements – ücretli
Bristol Myers-Swords Laboratoriesİrlanda -2015 yazında stajer almıyor
DOCKLANDS ACADEMY
LONDON
HAZEV RESTAURANT LONDON
PILGRIMS LANGAUGE SCHOOL
CANTERBURY - UK
ISI – DUBLIN
IRLANDA
SOFRA INTERNATIONAL
LONDON
American School of Wroclaw
Polonya
Premium Doner / Leonardo Dondurmaları
Duesseldorf – ALMANYA
İLETİŞİM BİLGİLERİ
[email protected]
[email protected]
aysunozyol@hotmail
Skype: Cuintoffice
STAJDAN YARARLANARAK





Avrupa’da İş Deneyimi Kazanma fırsatı elde edin
Başka bir ülkede çalışarak kişisel, akademik,
kültürel ve dil gelişiminize katkı sağlayın
Daha kendine güvenli, daha bağımsız ve daha
motive olmuş olarak dönün
Seyahat edin, yeni yerler görün
Kendinize yeni olanakların kapısını aralayın
T
E
Ş
E
K
K
Ü
R
L
E
R

Benzer belgeler

AVRUPA`DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI Erasmus+ Programı

AVRUPA`DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI Erasmus+ Programı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir.

Detaylı

22 Nisan 2014 Staj

22 Nisan 2014 Staj Vize işlemi ortalama 15 gün (En az bir ay önce başvuru) Erasmus veya Leonardo da Vinci gibi AB kısmi burslarında, Federal Eğitim Teşvik Kanununa göre belirlenmiş ve halihazırda 659,- Euro olması ge...

Detaylı