22 Nisan 2014 Staj

Transkript

22 Nisan 2014 Staj
22 Nisan 2014 Oryantasyon Toplantısı
İKİ FARKLI DÖNEM

800.000 € Kullanılan Hibe Miktarı
Yararlanıcı Sayısı 400 üzerinde

2013-2014 HİBE 80.000 €

2014 - 2020 ERASMUS +

2014-2015 Başvurusu yapanlar ve bu yaz
döneminde yararlanacaklar için ek başvuru formu
doldurulacak.
E-Posta adresleriniz ve telefon numaralarınızın
güncel olması ÖNEMLİ


KARİYERİNİZE BİR ADIM
Staj Nedir ?
Nerelerde Staj Yapılabilir?
Ne Kadar Süreyle?
Yapılacaklar ?

Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu
mesleki eğitim alanında uygulamalı iş
deneyimi elde etmesidir.

İşletmeler

Eğitim Merkezleri

Araştırma Merkezleri

İşletme niteliği taşıyan diğer kuruluşlar

Türk Firmalarında staj yapılabilir
NERELERDE STAJ YAPILAMAZ
AB kurumları ve AB ajansları
 AB programlarını yürüten ve bu kapsamda
hibe alan kuruluşlar
 Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik
temsilciliklerimiz (büyük elçilik ve
konsolosluk gibi)
 Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi
Erasmus Faaliyeti için uygun değildir.
(Erasmus Uygulama El Kitabı, sayfa 17)

STAJ SÜRESİ 2013 - 2014

Önlisans
En az 2 ay / En fazla: 12 ay

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora
En az 3 ay / En fazla: 12 ay

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda hibe
ödenmez ve öğrenci tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

Öğrenciler bir kez öğrenim bir kez de stajdan “Hibeli” olarak
yararlanabilir.

İsteyen öğrenci “Hibesiz” olarak öğrenim ya da stajdan tekrar
yararlanabilir.
STAJ SÜRESİ 2014 - 2015

Önlisans / Lisans / Yüksek Lisans / Doktora
En az 2 ay / En fazla: 12 ay
Her kademe için 12 ay ÖĞRENİM + STAJ

12 ayı aşan kısımlarda isteyen öğrenci “Hibesiz”
olarak devam edebilir.

MYO farklılığı kaldırıldı. Seyahat bedeli ayrıca
ödenmez.
DÖNEMLER
Dönem Başlama Tarihi Dönem Bitiş Tarihi
2013 – 2014
01 Haziran 2013
30 Eylül 2014
2014 – 2015
01 Haziran 2014
30 Eylül 2015
YENİ DÖNEM DEĞİŞİKLİKLERİ



Akademik Başarı Düzeyi % 50
Dil Seviyesi
% 50
Üniversite öğrencilerinin mezuniyetlerinden
itibaren en fazla bir yıl içerisinde yurt
dışında bir işyerinde yaptığı stajlar da
desteklenebilmektedir.
Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin
“asistanlıklarını” da kapsamaktadır. Bu
imkandan faydalanabilmek için öğrencilerin
mezun olmadan önce kurumlarına başvuru
yapmaları gerekmektedir.
DAHA ÖNCE YARARLANMIŞ OLMA

Benzer faaliyetlerden daha önce yararlanmamış
öğrencilere öncelik konusunda ise programlardan
mümkün olduğu kadar fazla sayıda kişinin
yararlanabilmesi amacıyla, yükseköğretim kurumu,
daha önce Erasmus hareketlilik faaliyetinden
yararlanmış öğrenciler yerine, hiç yararlanmamış
öğrencilere öncelik verebilecektir. Yeni dönemde
öncelik uygulamasının, öğrenci seçimlerinde
kullanılacak puanın (%50-%50) belirtildiği şekilde
hesaplanmasını takiben, daha önce faaliyetten
faydalanan öğrencilerden 10 puan düşülmesi
şeklinde kullanılması beklenmektedir.
YENİ DÖNEM DİL DESTEĞİ

Dil Desteği;
Avrupa Komisyonu tarafından; seçilen öğrencilerin yurtdışında eğitim
görmek ya da staj yapmak için kullanacakları dile ilişkin yeterliliklerini
değerlendirmek ve gerekli olması halinde hareketlilik döneminden
önce ve/veya hareketlilik dönemi esnasında öğrencilere dil bilgilerini
geliştirme olanağı sağlayacak online bir dil hizmetidir.

Komisyon tarafından en çok konuşulan beş dilde -İngilizce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca- uzaktan öğrenme
şeklinde hazırlanması planlanmaktadır.

Dil desteği için ayrıca bir hibe verilmeyecektir.

Online dil hizmeti hazır hale gelir gelmez, daha fazla ayrıntıya Avrupa
Komisyonu’nun ve Ulusal Ajansların internet sayfalarından
erişilebilecektir.
STAJ HİBESİ 2013 - 2014
Ülke
İki Aylık
Hibe
3 ay ve üzeri
Aylık Hibe €
Ülke
İki Aylık Hibe
3 ay ve üzeri
Aylık Hibe €
Avusturya
762
476
Belçika
717
448
Almanya
680
425
Çek Cumh.
603
377
Danimarka
962
601
İspanya
701
438
Finlandiya
856
535
Fransa
832
520
İngiltere
963
602
Yunanistan
680
425
İtalya
763
477
Hollanda
746
466
Polonya
552
345
Portekiz
610
381
İsveç
850
531
Slovenya
642
401
Macaristan
568
355
Bulgaristan
450
281
MYO ÖĞRENCİLERİ
SÜRE VE ÖDEMELER
Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12
hafta dahil), öğrenciye haftalık hibe miktarına ilaveten
seyahat bedeli ve vize bedeli ödenir.
 Ödenecek seyahat bedeli ve vize bedeli, gerçekleşen
seyahat bedeli ve vize bedeli toplamının % 75’idir. Yalnızca
staj yapılacak ülkeye gidiş seyahatine ilişkin (bağlantılı ve
aktarmalı seyahatler dahil) seyahat bedeli dikkate alınır;
şehir içi ulaşım giderleri için ödeme yapılmaz.


01 Temmuz 2014 - 31 Ağustos 2014 Tam ay

Örnek hesaplama:
2 ay + 2 hafta + 3 gün
STAJ HİBESİ 2014-2015
Hayat
Pahalılığına Göre
Ülke Türleri
1. Grup
Program Ülkeleri
2. Grup
Program Ülkeleri
3. Grup
Program Ülkeleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci
Staj Hibesi (€)
Avusturya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, İngiltere (Birleşik Krallık),
İrlanda, İsveç, İtalya, Lihtenştayn,
Norveç
600
Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,
Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İzlanda,
Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg,
Portekiz, Slovenya, Yunanistan
500
Bulgaristan, Estonya, Letonya,
Litvanya, Macaristan, Makedonya,
Malta, Polonya, Romanya, Slovakya
400
**** Öğrenim ve Staj Hibesi Farklı ( - 100 € )
BİLİNMESİ GEREKENLER

Örnek hesaplama :
3 ay için : 24 Aralık 2012- 23 Mart 2013
14 Ocak 2013 – 13 Nisan 2013
13 Nisan’dan önce biten faaliyet asgari süreyi sağlamaz ve kabul edilmez.

Erken Dönme : Hareketlilik süresi Asgari sürenin altında olması durumunda
hiç hibe ödemesi yapılmaz.

Mücbir Sebep: Asgari süre tamamlanmadan dönen öğrenciye kalış süresi
kadar hibe ödenir.

İşletmenin tatil sebebiyle kapalı olması: Hibe ödenir ancak staj faaliyet
süresine eklenmez. Bir haftadan fazla işletmeden ayrılma durumunda hibesi
kesilir.
BİLİNMESİ GEREKENLER

Fiili Faaliyet Süresi: Katılım Sertifikası + Pasaport giriş çıkış
tarihlerine göre hesaplanır

Son sınıfta olma: Mezun duruma gelen öğrenciler ilişiklerini
kestirmeseler ve/veya mezuniyet belgelerini almasalar dahi staj
faaliyetinden yararlanamazlar (2013-2014).

Zorunlu staj: Son sınıfta olup da zorunlu stajını yapmayanlar
yararlanabilir. Zorunlu stajına saydırmak isteyen öğrenciler Tanınma
işlemlerini kendi okullarında yaptırırlar. Gitmeden önce Dışilişkilerden
alınacak formu doldurup bölümlerine vermeleri gerekir.

Stajın Kredilendirilmesi

Diploma Eki ve Transkripte gösterilmesi
STAJ YERİ NASIL BULURUZ







Cv - Motivation Letter
Koordinatörler
Daha önce yararlanmış öğrencilerin staj
yerleri
U.A. tarafından duyurusu yapılan staj
olanakları web sayfamızda
Meslek Odaları
Dışilişkiler staj olanakları
Aracı Kurumlar
STAJ OLANAKLARI











Docklands Academy
Tas Restoranları ve Kafeleri
Sofra International
Cactus Language School
Select Fashion online satış
Acsess Network Solutions
Placement UK – ücretsiz
Placement in Portugal - ücretsiz
İnci Tourism & Hospitality - ücretli
Dpoint Group - ücretli
Intern Placements – ücretli
SOFRA International - Hüseyin ÖZER
Sofra International
Londra
Polonya – American School of Wroclaw
Premium Doner
Leonardo Dondurmaları
Dusseldorf - ALMANYA
Ali ERDOĞAN
YAPILACAKLAR

Niyet Beyanı

Staj Programı

Staj Bilgi Formu

Pasaport İşlemleri

Transkript

Zorunlu staj yazısı

Yerleştirme
Anlaşması

Eğitim Anlaşması

Seyahat-Sağlık
Sigortası

Kişisel Sorumluluk
Sigortası

Kaza Sigortası
STAJ SONUNDA YAPILACAKLAR

Katılım Sertifikası


Staj Başarı
durumunu gösterir
bir belge
Uçak Bileti faturası
(MYO öğrencileri)

Vize ücreti ödeme
belgesi

Nihai Rapor

Öğrenci Raporu
VİZE İŞLEMLERİ




Vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.
Staj vizesi ve öğrenim vizesi farklılık gösterebilir.
Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlandığınızı
belirtin.
Konsolosluklar belirli şirketlerle vize başvuru
işlemlerini yürütmektedir.
 Almanya : IDATA
 İngiltere : World Bridge
 İspanya : VFS Global

90 gün ve +90 gün başvurularında faklı
sürelerde vize işlemi tamamlanmaktadır.
İNGİLTERE





World Bridge vize işlemlerini yürütür. Başvuluranızı World Bridge ofislerinin
bulunduğu Ankara, İstanbul, Gaziantep’te yapabilirsiniz. Başvurunuz
İstanbul Konsolosluğuna gönderilir ve vize işlemleri İstanbul’da tamamlanır.
Vize ücreti ödenmektedir.
İngiltere’ye vize başvurusunda bulunmadan önce sponsor olacak olan
British Council ile gerekli işlemlerin yapılması ve British Council tarafından
gönderilecek COS (Certificate of Sponsorship) belgesinin gelmesi
gerekmektedir. British Council COS belgesini önce e-posta adresinize daha
sonra ise orijinalini posta adresinize gönderecektir.
COS belgeniz geldikten sonra vize işlemlerinize başlayınız (Orijinal belgenin
gelmesi 2 haftayı bulmaktadır. E-posta ile gelen belge ile de vize
başvurunuzu yapabilirsiniz)
Staj tamamlandıktan sonra da British Council’e bilgi vermeniz ve belge
göndermeniz gerekmektedir.
ALMANYA







Randevu İDATA firmasından alınacak.
12 TL randevu ücreti ödeniyor. Kredi kartı ödemesine hemen, hesap
numarasına ödeme yapılırsa bir gün sonra randevu tarihi veriliyor. İDATA
firmasına ödenecek hizmet bedeli 20 Avro. (Staj öğrencileri ödemiyor)
Staj Öğrencileri vize başvurularını doğrudan Ankara Büyükelçiliğine
yapacaktır.
İDATA firmasının büroları: İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir ve
Gaziantep
Vize Başvuru Bilgileri : Yüksek Öğrenim / EU-Placement Eğitim Programı
Vize işlemi ortalama 15 gün (En az bir ay önce başvuru)
Erasmus veya Leonardo da Vinci gibi AB kısmi burslarında, Federal Eğitim
Teşvik Kanununa göre belirlenmiş ve halihazırda 659,- Euro olması gereken
meblağa göre eksik kalan kısım için ikamet süresini kapsayacak şekilde
kanıtlar getirilmesi gerekmektedir
İSPANYA

Ankara Konsolosluğundan işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması gerekiyor.

Erasmus öğrencilerinden vize ücreti alınmıyor.

İspanya Konsolosluğu resmi web sitesi:
www.maec.es/subwebs/Consulados/

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/Inform
acionParaExtranjeros/Paginas/Estudiar.aspx

Erasmus Internship Activities

Banka hesabında para göstermek gerekebilir.

Vize işlemi ortalama 1 ay olabilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
[email protected]
[email protected]
aysunozyol@hotmail
Skype: Cuintoffice
ERASMUS GÜNÜ – 08 Mayıs 2014
Hipokrat Salonu
Hipokrat Konferans Salonu
8 Mayıs 2014
09:30-15:30
16 Avrupa üniversitesinin temsilcileriyle tanışmak, üniversiteler hakkında bilgi edinmek, fuar alanında
sorularınıza cevap bulmak ve uluslar arası bir ortama hazırlık yapmak ister misiniz?
Program detayları için: http://international.cu.edu.tr/tr/
STAJDAN YARARLANARAK





Avrupa’da İş Deneyimi Kazanma fırsatı elde edin
Başka bir ülkede çalışarak kişisel, akademik,
kültürel ve dil gelişiminize katkı sağlayın
Daha kendine güvenli, daha bağımsız ve daha
motive olmuş olarak dönün
Seyahat edin, yeni yerler görün
Kendinize yeni olanakların kapısını aralayın
T
E
Ş
E
K
K
Ü
R
L
E
R

Benzer belgeler

AVRUPA`DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI Erasmus+ Programı

AVRUPA`DA STAJ İÇİN HİBE OLANAĞI Erasmus+ Programı numarasına ödeme yapılırsa bir gün sonra randevu tarihi veriliyor. İDATA firmasına ödenecek hizmet bedeli 20 Avro. (Staj öğrencileri ödemiyor) Staj Öğrencileri vize başvurularını doğrudan Ankara Bü...

Detaylı

16 Mart 2015 Staj Oryantasyon

16 Mart 2015 Staj Oryantasyon başvurunuzu yapabilirsiniz)

Detaylı

tc celal bayar üniversitesi rektörlüğü uluslararası ilişkiler ofisi

tc celal bayar üniversitesi rektörlüğü uluslararası ilişkiler ofisi NERELERDE STAJ YAPILAMAZ AB kurumları ve AB ajansları  AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar  Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyük elçilik ve

Detaylı

2016-KA1-Yükseköğretim-Kurumları-İçin-El-Kitabı

2016-KA1-Yükseköğretim-Kurumları-İçin-El-Kitabı mezun olmadan önce kurumlarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Detaylı