KÜLTÜR

Transkript

KÜLTÜR
KÜLTÜR
Geyre Foundation
Gelecek için Geçmişi Koruyalım
1987 yılında İstanbul'da kurulan Geyre Vakfı; Antik kent Afrodisias'ın arkeolojisi üzerine yapılacak bilimsel
araştırmaları ve incelemeleri desteklemek; Afrodisias kazılarından elde edilen eserlerin yurt içi ve dışında
tanıtılması amacı ile yurt içi ve dışında sergiler açmak; bu çalışmaların yürütülmesini sağlayacak personelin
yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
www.geyrevakfi.org
Afrodisias’da 1979’da hizmete giren mevcut müze binasının yetersiz kalmasından dolayı çıkarılan eserler
depolarda saklanmaktaydı. Depolardaki objeler, sergilenen eserlerin iki-üç katına çıkınca yeni bir Müze binası
ihtiyacı ciddi bir şekilde gündeme gelmiştir. Sergilenecek eserlerin değerleri ile orantılı nitelikte bir müze
binasının gerek tasarımı, gerekse finansmanı özel önem taşıdığından, Afrodisias Kazıları-Geyre Vakfı
Yöneticileri; Kültür Bakanlığı ve Kazı Heyeti titiz ve uzun araştırmalar sonucunda Yapı Merkezi’ne
başvurmuşlardır. Daha sonra Vakıf, Kültür Bakanlığı ile müze konusunda bir protokol imzalanmıştır.
Ağustos 1998’den itibaren -müze mimarisi konusunda uluslararası deneyime sahip bir kuruluştan danışmanlık
hizmeti alınması amacıyla- Yapı Merkezi’nin girişimleriyle, ABD’de Cesar PELLİ Mimarlık Grubu ile
çalışmalara başlanmıştır. Fikir projesi hazırlıkları ve danışmanlık hizmetleri Yapı Merkezi sponsorluğu ve
koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir.
Yeni müze binasında; turistlerin kenti ve müzeyi gezmeden önce bilinçlendirilmeleri ve gördüklerini daha iyi
algılayabilmeleri için bir kent maketi üzerinde açıklamaların ve multimedya gösterisinin yapılabileceği bir
oriyantasyon anfisi düzenlenecektir. Daha sonra sergileme mekanları gezilecek; en sonunda da Sebastion
buluntularının yeraldığı hol gezilecektir. Bu hol; Sebastion’un kent içindeki konumuna paralel biçimde aynı
boyutlarda ve aydınlanma koşullarında düzenlenecektir.
Yeni Müze Kompleksi; 4 575 m2 kapalı alana, 3 160 m2 açık alana sahip olacaktır. Binalarda yerel taş
malzemeler, betonarme, lamine ahşap, çelik ve cam kullanılacaktır.Tarihi eserlerle yarışmayan kitle
görünümlerine gidilecektir. Kompleks ve koruma alanları için Kültür Bakanlığı tarafından 180 dönüm bir arazi
kamulaştırılmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Giriş Yolu
Giriş Holü-Resepsiyon
Vestiyer-Emanet
Hediyelik-Hatıra Eşya Satış Birimi
Yönlendirme-Multi-Medya Amfisi
Yönetim ve Destek Birimleri
Afrodisias Tarihi, Afrodit ve Tapınağı
Dionisos’un Dünyası: Balıkçı ve Keçibaşlı İnsan Heykelleri
Kabul Atölyesi
Avlu
Kafeterya
Heykel Üreticileri ve Heykeltraşlık Atölyesi
Tiyatro- Oyunlar-.Gladyatörler
WC
Asansörler
Makina Dairesi
Bazilika ve Yerel .Kahramanlar
Mimari Bezemeler, Güney Agora ve Hadrian Hamamı
Agora Kapısı
Bahçe Avlusu
Günlük Hayat, Konut Mimarisi ve Özel Mermerler
Geç antikite: İmparatorlar ve Valiler
Lahitler
II. Bahçe Avlusu
Sebasteion Holül: Roma İmparatorları ve Yunan Mitolojileri
Rölyef seyir Platformu
Çıkış Koridoru
YENİ MÜZE’nin PLANI

Benzer belgeler