Kayhan Başpınar CV .

Transkript

Kayhan Başpınar CV .
Kayhan BAfiPINAR
09/09/1974 ‹stanbul, Beyo¤lu do¤umlu
Reklam Sanat Yönetmeni
www.kayhanbaspinar.com
[email protected]
Okmeydan› / ‹stanbul
MEDEN‹ DURUMU
Evli
ASKERL‹K
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›, Mrk. D. Bflk.l›¤›,
Neflriyat Subayl›¤›, Grafik Tasar›m, Hv.Te¤men
Bitirifl tarihi: 23/11/2002, Ankara
E⁄‹T‹M
Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, 1999 mezunu, Eskiflehir.
fiiflli Lisesi 1994 ‹stanbul
YABANCI D‹L
‹ngilizce (Pre - Intermediate)
KURS
‹ngilizce Dil E¤itimi, Gökdil Language Center, 2004 - 2006
DENEY‹M
Mass Advertising Agency, Sanat Yönetmeni / Grup Baflkan›, 2003 - Devam
Aras Kargo, FTG (F›nd›k Tan›t›m Grubu), BankAsya, Nisa Hastanesi, Medipol Hastanesi, Bifa,
Gezer (Terlik), MaviKale-BlueSafe, Duru Bulgur, Selva Makarna, HSC (Hakk› Sezer Concept),
Oba Çay, PelicanHill, Ikebana (Güneri ‹nflaat), Fuzul Otomotiv, AutoCity, DeFacto,
Herfley ‹letiflim (Turkishtime Dergisi), Sanat Yönetmeni, 2003
Exim Bank, Asya Finans, AlbarakaTürk, Mio, Gis Sigorta.
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›, Grafik Tasar›mc› / Hv.Te¤men, 2001 - 2003
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Dergisi, Bülteni, Bas›n ilanlar› ve di¤er bas›l› ifller
GSF Reklam, Sanat Yönetmeni / Kurucu üye, 1999 - 2001
Vizontele ( Sinema filmi reklam kampanyas›), LaCave fiarap, Cengiz ‹nflaat, Blaue Reise
C8 Creative Center, Junior Sanat Yönetmeni, 1999
Johnnie Walker, Ülker
Arada yapt›¤›m çapk›nl›klar,
IKEA, Mustafa Hakk›nda Herfley ( Sinema filmi web sitesi), Kütahya Seramik, Kütahya Vitrifiye,
Kütahya Armatür, Ayvaz Armatüren, Anadolu Kimya, Ves Deri, Güven Sigorta, ITO Kilit,
AB D›fl Cephe Mantolama Sistemleri, Viko
ÖDÜL
Meram Belediyesi Amblem Yar›flmas› Birincilik Ödülü
‹LG‹ ALANLARI
Satranç, Matematik (Geometri), Zeka oyunlari, Özgün bask› (Metal gravür), Tiyatro (Komedi),
Sinema (Görsel efekt, Komedi), Müzik (Rock, Türkü), Spor (Semi Contact, Yüzme, Bowling)
REFERANS
Mass Advertising Agency, (0216 340 66 01)
U¤ur Alparslan, Fil Adam, Yarat›c› yönetmen / Ajans baflkan› (0212 267 13 66)
Aykut Üstün, Vion Film, Yönetmen (0216 486 42 52)
Adil Kaya, Esen Ofset, Matbaac› (0532 743 53 66)