,"1

Yorumlar

Transkript

,"1
1'l'
llA$llAli.\Nl l|\
ai.tucJtirmt idxrtsi llatk,lrlrgl
crYl
$6ti1q4i0'
:
KO\t
5 0 b . 2 0 ] 34" ! ? $
AR lr'Rl'i';i
Til|rKiYs {)DALARvll l}oRsAI
r . , r \ 3\ c. , ' a , ,\ :.t tL'r\r rl':r 1: 1,.1r ^ .Li/ !, '! : "" " ' . 1 ,: '' i' l , l ] . : ; :
[)/rllLrrlilrrl,ii.lNfcsrIl3\l'Jnll+l
rtrn rr.i"i
! i , 1 . l l ( I)' l ' r r c ' i n t i l i ; l ' r t r
Ll t l r r i r r r ' c
,"1
/
fHdkao,ll
Itr:k!
l}n:'rnve tli:
l)rirt llt
&
I l:url'lrln1
,--!
LJ
wiit*r*^..LT.NDAN
ouoa,ga
0zc:,lr$TlrMg
Kntuir hiikumleri
ra'stndall 'li)'+6 sa-'rl!t
(ldare)
Batlianllgr
ldalcli
*lqbakanhk O*llotii'tt'
ge4evssitrdei
"itdlbk
.. gayrns
-.,,__rnkLrller,,salri. v3 firhrelif gal"ri$erlkullerin
art
yc
A
$
'. Gavrinranl_Il
tzial€tido De!"ri '
;""i'ilrr-;";k;ll6!da
liisralr gnliim.Ilkuller "Sat1i"
tapsamve Plogtamrn"l
O:etieyinnc
rteo
ail
I Matilc H3:inesi'ic
y6:rt${ed ile dz*llestiileceklrt'
caqici
iltaLt
TEITIiTAT
TI.J1IRl
Kgl*tjs!
ia At.!1
$nlll:ylsi
I
tstrbsi
(ltt
m:;*'tl'fi,fiil#*'
;Ll*-'*ffi
hrin mr )ijzoi(
:.IO no.tupu'et'res ll
10'
i; I na lu paJs.ldeli122uom ]'rlzotgullr! , .
ri nin lZ l i'f m t(
J22no lu prscld€kr22 200
nt'
ral*Br talasrdli{dd l!tll'' k|3
s!0 mi ni! 2 M0 m4li* mhqt
.rr r no lu t'NldcLid
i
rr
k
ri,.rr, J,sr'JJklcn
t r n ! b 9 5n l l k r d r ' n r
a ' 8 n o l u P d - e l . e ! 1 6b o um )
L'iinr'
$tlss, dqrndsL'rldn
m_ lrF
'trv no lu pdtscldc$ l5 tr(Jnm: Dio l0 {i5
k'16].
flhsa! setnsrdttrndak'lin
.ll0 ro.lu pnllrldeki 5 000 mi \n/rltihlti'
j5
421 nn luPt rsldnkr 6l,,umt /rzihhilu'
.l:2 nt.h p:rseldeki J2 600 r: llttnltfinl!'
{2ll no.ltr pnrseldski:? S00 n' }Oailg0$li!'
!o'vi/inc4n'lii
4 1 4n o l u ? a r 5 e l d e 1
L6
i 1n0
h rlk:e bll:ul:l
imed{.ulle',n,!ze'dd{ki b nu'arI'e
d*''
#i"i'o'.i'''
;50.000
?50
:4.06.1011
l;';''*'tan*'a !zinrc'nm
)erJlll] ve
ili. Ci8l, rls(s\ Sa$n MehallesDde
us lahin. inifd hak\1 bulunrD;
446no.h p&3.ld.K 800rn' vl/ijltiimln'
,r4?!o.l! p*sldeki j0 l!0 n: )a1'tli|$itj'
4'i8nolu Pa$.ldskl6 20! t" vtlr"lil$it*1u'
44, no.lstatteldeki 8 {00 m t'li'd}gitnlq
450no.lupsi.ldeki 4 000m; Judrtltirnrl&
'i50.000
l
?.4.06.?ol
q , , ' . t r t , ,, 1 ' : ' : ' : ' " ' . ' : , 1 .). " ; ' . ' : ,.' . , - : "
.i:',Til;:;*":"':oeirb'n'rdrrebrd'"FUl
i'i
'
':,,.
ii
',
.,";"
!
tl 01,:il1:l
:J.:ia.:t1l
..I"'*',-'':
!iLiru:r,r'r,riu',,ir!i L'i,'.'r'
', t";il:lt;,:::],i,:,r,
-
(' ' i r h a pr ' ' ] a i i ' l
8' : rd:
, ; : ' ' t ' ; . . " r ' t i ' : . ' r L"n i 'l u ' ^ - 'r e] ") "i L,: : : ; 1 ] , ' ,
Prrse
al,"r'rnarL rc l:rr'l adr'
"
\larri qnrfli
r . l T d , c i D x l u| ! l ' d t l ' l l 1 2 n ' I
,
5
o : r L rb" : f i r '
;il:l..,"'. "'';,
.'
''
-\ n. .\ ,'!.i ,: - 1 4.' ,' l. , ' // I:r ll \J \. |r ,\1 \ l'' 1rr l"i ' J . .); ', * . -' i-i \: 1- r, ' \' ' '
"
..;-,;,'
.i,:,1i.,,:
("
Ini,.r:'r"r"iJLrr'
'
.
'
'
'
' . 't . . r .' , . , .. . .
(
*^'*:'ill
r r , . r . I n c F , l i ' \ < " re' r I r ' l 1 :
.;.
1a.a01r
llrr
-'.,
:
i;
:lil.".'fi::,i'
."1
;li*'l;
iji,.:,tl
^
"
; " . . . , : , , - . . h r o, )\ . . .. " . , , . ' J" K; u. 1' . '
,.,,. .: r:
,, ,-.
' n r L" o r L
n-
tJ.
:1!6:0il
""
..".:
i : ; , . . i".r . ,, , : . - . , . , . . . . ,. .. ., -. ,,' r. i \ . ' r u
q *",
"'
N \''i i^xr'
lnc r | 'eq r "rr" \"v
:
rr'r n . , i l : i L / " I \ u r n ' L\ "
iuath gavirltrrktlil
-6
'!r
rt 0trlr
ttlr'lr'
t; o(.la1i
lx
unarLig!:_iimedkd'r ralil
h' r '
'
: 1 ir\:: \r r!'l r!
,r,.,"n ,
tr'. ' \J
\
I'n.'
' L / r ' ' ! u d l I X ' t ' u rr : r
.,.,t'..r.."
I g!:Lltr? iuli s8lr't'
' l :
:;.06.:0ll
tl.0{i0
;lll,-:1".
"";,: ; ll l':"i.;;l'."1:,
i;;i,''l;",'ylli''" "u'"'""'* ""1
'll
_rl."\cl l'Ll rJ"
'
\esr '
'' '."u'I ' i ' l J f r * i + r
r,'r,-J -"
add-\.\Lir,\\.n
.r. ,,-, 'r: '
2r'.atr.llJli
\ : r r ' ' rr j \ ' * c ' r ' n r r " ' r
llll
li;,;,1;iil,'i
i.iii;Ii,l!i,l$iJ.i'lll,,lii
j- iru:0li
't1(l
. r r r L . , b \ ' r h 5 r h a nq " i \ l ' r L r z l u n ' r r r f 5 L ' r u '
r
|
/
6
T
u
_
1Lr
DtrlC R I ll :I
.r' q,. ." ,
nr
nn"rl
lFn
"
'
," ,,'t.,
1"1rrnLr
ii"',
1,11"
5{10
l
l
'
irssci'1'n -{nrr:l
I'rnilir
rli. Ylt:lih:ir il!!i'r. \k*ti
n r r r L. r arl Ln cf l
Urlailtii
I lj0
rito
ilil l':i
(rr iiai'"\1ili -i
\4drr.r l.lr.!Jr'_chL.\'
r'r 'i0'
rlJ :En uri'cld'lr
DiSr li.nr!.! i'irlrerln'\ranl l'r'rr
t]j-,r,:Si.l'nlii]{nf
'
tlrl
:rn:rr)nlrltria: iil.i
'. tli':1" \
\1airli. , i vr;ii./il'.si.
otJ
rn:
rt
)'tl'!lt!ll]ln
n..h Pr!s'!ri'ki
:0
irllill 'rSi r'i: i
Koirl \itrlL
, - r , - : rl l
::r ,( |
.l(tLl
.\li!r
i:r411 !r)'iimclksli*.airl
J qrlr'l'1rf r L L . ' . j . e , lL ' r u \ u ; T u l r u ! ! l ' "
qr
r
\
'
'
1
d. 1
) u z o\ ' r r l
' - r i . ,. r , . . - r ,
" "
.:\litir ifittfl g3)r'lnehli lili:rsirrfl
:a
10..100
:00
,
0.,ut ao,,
-r-, l'
.
)rl^r. \4r*,rr*.,:..-J''
r
1l:I'
..o,)'. cl'..
lrr;1'\r'1tr
L
n
L
r
r
.
n
,
l\1r,i' \.',',n.
""lr'
gijrillJijiit tilJirle
gsnukl::gtirlcc'kl$ l[aL' '(''nrrrJ't]|r||ln lefcfi]1.
jl:
l, llulel.r. przr.rlk lrriuli il;
nrtr ll rlrrrlr\ir
at!;i
eiile; leklii sahiplcrilri:rki*rlr|nl
ihale]lr. iraTxrlk gdfii$ esrne ill'\'an
sr'ruql&td!rlltbilr'
bir'tcn lr:la ihxle) ' l'klij \orchiljflrr'
2) KatLllnrrar n!1 t!]l olnlsk ktid!r'vlt'
i}]lnn.i$:
ve lrri|ak I{drkr iqin t1-rr .yn il le si!|n&flesi
g]r}lllteo|iuLlel
l';];
kaldab]lmck
3J 'halcye
*'r"t;n" sor ltl'lif t tr c riinii
1.etrkliilerin Zila CitL'fp C''r' lu t tO Xutroruiirr{!.{cl
r n 'r '
' e l | ' e ' 'z o r ' " : ' l t r
'".,,ii:;:'" l,o"
"l
ldsferr :
.l)' l&1rim l)okilmanrvt llale Soruumesibcdsllefi'
0ll(ll :009 451000t-l 000006
- Hrlkl)nnii \nitf' hrlrurllsi1lsrrl'eshit LR2i
0B!7 '{53! ":3{r {it5l38
rir'rl,:i:ri| f(1* 0{}1}1
- T.al.li$i11ts'ti(rsr Anlirt K:rtr'irKrlnrirrsal
5001530nt?87 55066r
- lakrfbank AnkafaM'rkez $ubesinirTR:2 t)01)l
hnlitldc
lo ut C:i$i1'I1{Jlrrb|l'ilnnsi
ka$ll111clllllln
t)ckofllIa;
lttlrlacal(ttr'
hlnoe
ll'lgi
iL
hesqllarlndan
f"]'i;rl! ttdtllr ohle;r g(r'kirl isl''i
Il"iiti'"fl,"
(imbltlor
tt'"
adua
oraL CiriSil:I
:,ri-".r,i. ',r 'r: i l''li r' 'l't'
i.,,.,.
i)l rfsi o:ilr1
olarrit 'tiurrlr brdel hcr i\t srrrtrtl'
.lol iilnirrott! lhalc $arlt:tlr's: karillli't
T$llt
+
I
*i1,'l::i::1':i'-:1ffjiil*il'l;r';*J5':;"'il':l:"'i"li"lJilff:';::i:i
2886
i) rh,.1eler.
re teLlrl (enne
Llled *r11ci.]|nrdllu
!d:ihc kdd:rr!]atmskla s"ttJll'
ftlrr vergi reiir \e harqunmuriltr'
6) orelle;ri$neiSienieri:K])\: dAhilher
ilrle"c ili$lir brlgt
lc \t\1woih'st:'\'tr rrlr'':sLndcn
7i.A.!lrn; (312)58i
a)rnabiiir'
g3:0 nLrrnar'!l'lrliridrn
I
l
!li t
,l
.l
I
Itl
i:
I
.l
I
't a.
${r$l vE
.|d*lK.rrs,$w
j*ii$l
tx;!*;rffi
",xltrl;"xiixlffi
Qsx hlssl
T.C.
{q1t'
s a v r I: r 7 r 7 8 70 2 4 - Y D
( 1 1 ' J) - "
11 kts 1013
I
'l
.1
,
I
tl
BiRIiEiNK
TiJRKIYE ODAIAR V9 BORSA!.|'R
ta|!indan
Ka'nu Flekttik $-irkeli'(PEc')
Ycmen Lk*ltik \c hnerji uakanhgr
ibalc 'luvuru kaFa$$da
\e bil droc*i clte itcire'n uluslanrasr
ihaieye
u*og;;,i'ut
"*o dogal gw rlt talr$cal l50MW llk clcllik santr8llctiiQil
re
'Jil
lutl
Aden'de ag:r
crkrldr! bddirilmekedir'
ih*cd'l Bt!$]]u ui:liL:-1Y:*,:XX;X.
* o11|lat]
Bilgilerini
gcreli.i
Lususunrra
;;;';
I
,1
-
saorral
Ko u: Yemend< 150M$-lrr
:rrojesi lhale l,}\rjuitr!
,r*JlTHTff#ffi
l
;*'*esi
ilal1na itgi
6,r',
'/'l:.ur-
I
ri
. 1
!
j;
i
t;
$
:1,
"":"0*')
+/t
I
i3
{
ECI
Bak*a a.
D{ir. B&k{E v'
' t
'l
ri
:j
EK:
lhaicD$Yu.usu(l satta)
DAGTI-IM:
Blrngl
TudiYeodalarveRorsalar
Eleknikiireric.ileriDem'"EtDrsEkono$ikiliikilerKurulu
Tt LiveMiiteahbillcr BtrIrEt
Llcnegl
ve l$adsrnl{n
Ttrtivc sonayicr
Demegl
M rBkil Sanavreivc ltadonllarr
veft Adanl- ?"..t".q' .
TirmS0na-\ici
u'tr
KonrcJeftL'\
i#r,iii il"l'"'"1' '" \an8)iciler
ffi
y5.:,l11il'Y,'*|i',,",'*-"'*
Bilgi L{in
E-msil
([email protected],eueliisc$
l
!;
I
l:
i
I
.t
t
nltll $ll0ll lllll00istnlllt
t*$nxff
roltaKsTAilo*e
j
't
^oi* un ** ilrol'Ag
:
+:l*"#H.tr#Ji?r:JF*:';T
'L: HL::"j:::*
;ffi
nxrux-
fl!8ft
[email protected]
cdtPdtti"
ItE
)
PO. *t R' 1?!
R"!5t' !* Yden
AJrrona€|d. stnt t
i,60'!r
rirn: P€a |rs"sl6
otA
Pos:di{
6.sd
ilar'c0rffi'
T.nds!
Fler
9
tu.oa!6t-1-l'!131
T.l0066!_1-32!{i'
'J:.JJr;j;; i-':
;;:
"' :T;;liJl
.'r3#;*m;#trT;
-"Hffsdn*I".r'd"'E't
.T..d.rod|i$t. csbeobbY,l.::,**fi;;;T"""
** ""*
:tr;-":H:
JHi#':flX'T?;;;'ffi
::!AE'Hru";Hi'"T
*
:nffxx,
",:Tr.?ffi
s:o",o.r'-o""'o"''*"ca
[s
:t
*.'*
:
-" ;:* " -::t::T";:rTsl
:I
.*. : fi
-."
:xa""0ffi::;;r;
..,il'
i.i,'.:1T:'
;;:;
" 1j;'
""
-y::":1,J,.
* ;;;;...
"
"..".*
"*.
;;;^,;
l"t:i,H:
rT:1":.:::i,i;I*lencii']:ici'tu6'
-'
I #;';;"-'""
1,
;;;;;";;.*=.,-"',"''"
^ @r; or!*rd
acooy ol i..!,r'l't
6'd ' z*'
ktn5!
c'6
;"',"""r.i eov""[email protected],6"i
:;rr;:::H:x.""'*
*::
*'*'
tril::::::lT;:i
r";::l;";'::
:.:*;::r
I
"#H:l*i;;n";#'=
::l*r-i;$* :r":ff;
:r6ji";**;;;1"I;T'Hi,;ff
"T5I":if.,"Llllfi
q{:
'
:*J*
j:
**
:l'ffJ::
::::;i::,HTil':.l;llJfi
"ff::'H
or
dal€
ro'ihe
JiT;,ffi
davs
:il*"Jff ni'ffii:::i":lii::"*trfi
ff
ror
Po)
"'il:l:"J::ffi
;ffi:1frflff]ff1i:'ff1:Ti'il;;;;"ni!
of fle id
annolncstnshl'
Th. ?.qi,linc..oo o*uit'r
v1$bcpurNl en 'Itc
{c!'::aff
I
I
,;
il
'
ij;
l
I
f.c.
ElrRJl !e lAall xAYt{...{ra* RAXAI'IuGl
t1
trtadtn TetkL(v. a.a]r|a G€.d Miidarl&r|!
t.
t
:l
!
ANOIXPLORAION
OFMll'lERArRESEARCf{
GEN€RALDIRSC:rORA'IE
ri$Pih)
rfl
t{
Say! :89825952-152.997
{20J3/rA-?4J.. . .?5I l
Kqttl : Jeolel]:$lAlar lhalesa
r, )H!tr
T0RKIYE otALAR Yn DoRSAL,\RBiRa-:ei
DBtrrl$pt {. grlvln
:\o:?S, (!3ktte}ir
Yalr' 9' K|tl')
T
- t i
:i
1
I
!,
0653{/tu\K RA
olaral sja]r1a'&ngluma \c sondaj
M{idiir[tgilmn2.ce.
6eiel-y"ptf.
'iJU"-ir,t" Jootsnnal en'rjiye y6nelik
bilinen iqotcrr:lql sihahllp bl:-99-g$a- onaya f rkanlnrdr
f,
s"f,wd-t
ir'Daden'
ielo Sayrh JeotermolKaynailar ve Dolal Mineralli sula'.Kanuuna
G["'"rto..
i{lemleriti
ihdc
dtfflann
o;*tr alllr salalarda laynal varS6 lei$l etti&i
l1;*;rr..r*.u
j*iUoattedir,
' Bu kaDserda: igL€ al(oroBisdl!€ klrsldrnlmrsl ryJ$ndri8,Kurumun*sca 'illllJik':st!!8
turk8rl-3lypartrF
uy$rn otarak, Ato:r-Merkez-Crknk-Susqz-hcehiqr'
Gi*"
o" *t-J
(iie)
dcr
ve- ankare-frmtrtere-Mctrkr"l atl'k ,olT:!- ie'rc 1:elTr 'l
*iam'i"y.*l
lzmir'Aliig
n;*ti, ;"it .*ol Al8ri6 ilgrli so$ reklif veffie larihi 03'0?J013r.rr I l r0l)'
olmal
ievq.hir-0rxap-onthiser-Altth'c t{sv{3bit-Mcrkez
iift"-i"*"-i.p*ov'
-trXl[f*"iia*ti
s{Nt
lt'06'2013
rarihi
v'rme
son
t€[lif
iru*attrt"ot"t*ui nt*ld illili
"a"i
1l:00'{ir.
ve 286?'l say'b Restr'
Adr geten Jeoternlal Alanlarla ilcili ilan metni, 11.06.2011iaih
e{z€te ile Kirlll1||1.nruz*eb
Ale0lann {iike ekonomilrne
!c s02 lonusu J.:ott''ltal
Ji yayrmllrumlu.Bi\ii(inize
ulmasr
h!s!$unu arz edliz
igil ilgilenenieredult
ffivrul|s{r DAiIST
Ccacl Midlir Y.rduncrsl
;l
x
I
I
I
!l