Lisans eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Sinema

Transkript

Lisans eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Sinema
A.KEREM KABAN
Lisans eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-Tv
Bölümünde başlayıp, Master eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Bölümünde
tamamlamıştır.
Profesyonel
çalışma
hayatına
TRT
televizyonunda,ardından BRT, TV8, Kanal6, STAR TV, SHOW TV,
Kanal A televizyonlarında metin yazarı, program danışmanı ve
yönetmen olarak devam etti. 2005 yılında İzmir Ekonomi
Üniversitesi İletişim Fakültesinde başladığı akademik yaşamına
halen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarım Bölümünde devam
etmektedir. Aynı üniversitede; İleri Ses Kayıt Teknikleri, Ses Kurgusu, Ses Tasarımı dersleri
vermekle birlikte Ses Duyum Biçimleri, Ses Terapi ve Film Terapi alanlarında da
çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu yanı sıra çalışmalarında Sivil Toplum Örgütleri, Kamu
Kurumları ve birçok proje de yer alan Kerem Kaban İstanbul SAE Enstitü, Ege Üniversitesi,
Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi gibi bazı üniversiteler de “Ses Ontolojisi”
üzerine seminerler vermiş, son olarak Polonya’nın Lodz kentinde “FilmTerapi/Metamorfoz”
adlı konferans da konuşmacı olarak katılmıştır. Kaban’ın; “Sinema ve Jazz” adlı basılmış
bir kitabı bulunmakla beraber basım aşamasında da olan “Film Terapi” ve “Sinemada Ses
ve Ses Ontolojisi” adlı kitapları da bulunmaktadır.