SAYGI-SEV GİVE YA RDIM LAŞMA

Transkript

SAYGI-SEV GİVE YA RDIM LAŞMA
GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMA KOMİSYONU
ORTAOKULLAR SAYGI-SEVGİ VE YARDIMLAŞMA TEMASI PLANI
AY
DEĞERLER
UYGULAMALAR
 Öğretmen duygu ve düşüncelere saygının ne anlam ifade ettiğini örneklerle açıklar “Saygı
Göstermek” adlı etkinliği Türkçe dersinde öğrencilere yaptırır.
 4.hafta uygulanmak üzere münazara konusu( Saygı ailede başlar/Saygı okulda başlar) öğrencilere
ARALIK
SAYGI-SEVGİVE YARDIMLAŞMA
anlatılarak gruplar oluşturulur. Süreç öğretmen tarafından takip edilerek rehberlik yapılır.
 Değerler Eğitimi kapsamında okulda oluşturulan pano öğrencilere düzenlettirilir. Sürekli olarak
işlenen konulara ve etkinliklere göre güncellenir. (Günlük hayattan yaşanmış örnekler, resimler vs…)
 Duygu ve düşüncelere saygı kapsamında Görsel Sanatlar dersinde “Nasıl Bilinebilir?” adlı etkinlik
yaptırılır.
 “Affet Babacığım”okuma parçasının işlenmesi
 Türkçe dersinde “Cennetin Rengi”adlı filmden dört dakikalık görüntü öğrencilere izletilerek
“Sevgi”etkinliği yaptırılır.
 Öğretmen yardımseverliğin ne anlam ifade ettiğini örneklerle açıklar Yardımseverlik-1 adlı etkinliği
Türkçe dersinde öğrencilere yaptırır.
 Sosyal Bilgiler dersinde yardım kuruluşlarının neler olduğu derste işlenir. Öğrencilere Yardım
Kuruluşları etkinliği yaptırılır
 Değerler Eğitimi kapsamında okulda oluşturulan pano öğrencilere düzenlettirilir. Sürekli olarak
işlenen konulara ve etkinliklere göre güncellenir. (Günlük hayattan yaşanmış örnekler, resimler vs…)
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Birimi
GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMA KOMİSYONU
ORTAOKULLAR SAYGI-SEVGİ VE YARDIMLAŞMA TEMASI PLANI
AY
DEĞERLER
UYGULAMALAR

Öğretmen farklılıklara saygının ne anlam ifade ettiğini örneklerle açıklar “Farklılıklara
ARALIK
SAYGI-SEVGİVE YARDIMLAŞMA
Saygı”etkinliğini Türkçe dersinde öğrencilere yaptırır.

Değerlerimiz panosu “Farklılıklara Saygı” teması çerçevesinde güncellenir.

“Elmas ve Köle”okuma parçasının işlenmesi,

Öğrencilere Sosyal Bilgiler dersinde “Trafikte Saygı”adlı video izletilerek “Ne Düşünüyorsun?” adlı
etkinlik yaptırılır.

“Arkadaş”adlı okuma parçasının işlenmesi.

Öğrencilere “Sevgi Davranışları Çiçeği”adlı etkinlik yaptırılır. Örneklerle işlenir.

Yardımseverlik ve yardım davranışları kapsamında Beden Eğitimi dersinde”Takım Oyunlarımız”adlı
etkinlik yaptırılır.

çalışması yaptırılır.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Görsel Sanatlar dersinde yardım severlik ve yardımlaşma ile ilgili atasözleri ve güzel sözlerle ilgili resim
Fen ve Teknoloji dersinde “Doğal Afetlerde Yardımlaşma” adlı etkinlik işlenir.
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Birimi
GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMA KOMİSYONU
ORTAOKULLAR SAYGI-SEVGİ VE YARDIMLAŞMA TEMASI PLANI
AY
DEĞERLER
UYGULAMALAR
ARALIK
SAYGI-SEVGİVE YARDIMLAŞMA

Kurallara saygının toplum yaşantısındaki önemi öğrencilerle işlenir, “Kurallar Ne İçindir?” adlı etkinlik
Türkçe ve Görsel Sanatlar dersinde işlenir.

Değerlerimiz panosu “Kurallara Saygı”teması çerçevesinde güncellenir.

“Duygu ve Düşüncelere Saygı Etkinliği-3”Türkçe dersinde öğrencilere yaptırılır.

Öğrencilere “Sevgi Sözleri” adlı etkinlik yaptırılır. En güzel sözler afiş yapılarak okul değerler
panosunda sergilenir.

Türkçe dersinde Yardımseverlik-4etkinliği anlatılarak öğrencilere yaptırılır.

Sosyal Bilgiler dersinde, öğrencilerden son günlerde televizyonda izledikleri programlardaki
yardımlaşma, yardımseverlik, iyilik ve merhamet konularıyla ilgili olayların neler olduğu sorulur.
Verilen örnekler sınıfta konuşulur. Öğrencilere bir hafta içerisinde izledikleri televizyon programlarını
izlerken TV Seyrediyorum adlı etkinlik yaprağını doldurmalarını isteyin. Sınıf ortamında örnekler
üzerinde sınıf tartışması yapınız.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Birimi
GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMA KOMİSYONU
ORTAOKULLAR SAYGI-SEVGİ VE YARDIMLAŞMA TEMASI PLANI
AY
DEĞERLER
UYGULAMALAR

Öz-Saygının ne anlam ifade ettiği, öz-saygının nasıl kazanıldığı öğrencilere örneklerle işlenir. “Öz-saygı
ARALIK
SAYGI-SEVGİVE YARDIMLAŞMA
”adlı etkinlik Türkçe dersinde işlenir.

Münazara uygulaması sınıf içerisinde veya okul genelinde yaptırılır.

Değerlerimiz panosu “ Öz-Saygı” teması çerçevesinde güncellenir.

“Çocuklarda Öz Saygıyı Geliştirecek 20 Yol” veli toplantılarında velilere anlatılır.

Değerler Eğitimi kapsamında okulda oluşturulan pano öğrencilere düzenlettirilir. Sürekli olarak işlenen
konulara ve etkinliklere göre güncellenir. (Günlük hayattan yaşanmış örnekler, resimler vs…)

Görsel Sanatlar dersinde Afiş Hazırlıyorum adlı etkinlik hazırlattırılır.

Okul öğrenci kurulunda bulunan sınıf temsilcilerine yapılan toplantıda sınıflarını gözlem görevi verilir.
Sınıflarında yardımlaşma, iyilik ve merhamet gibi davranış gösteren öğrencilerin davranışlarını bir
hafta sonra yapılacak toplantıda anlatır. Sınıflardan en güzel örnek davranış gösteren üç öğrenci
belirlenerek bu öğrenciler törende ödüllendirilir.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Fen ve Teknoloji dersinde Yardımseverlik-7 adlı etkinlik işlenir.
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

Benzer belgeler