Galva info - Marmara Siegener Galvaniz

Transkript

Galva info - Marmara Siegener Galvaniz
Galva info
Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler
Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing
www.galvaniz.com
Sıcak daldırma galvaniz kaplama
Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması amacı ile yüzey temizleme işleminden sonra 450°C civarında
erimiş çinko banyosuna daldırılması ile oluşturulan metalik bir kaplama türüdür. Diğer metalik kaplamalarla
karşılaştırıldığında, uygulama prosesi ve kaplama özellikleri açısından farklılıklar gösterir.
SDG yöntemi ile elde edilen kaplamanın kalitesi, fiziksel, mekanik ve kimyasal tüm özellikleri, kaplanan ürünün; çelik
türüne, yüzey durumuna, ebadı ve kütlesine, tasarımına, imalat yöntemlerine ve galvanizleme şartlarına bağlıdır.
SICAK DALDIRMA GALVANIZ PROSESİ ŞEMASI
Hot Dip Galvanizing Process Scheme
YAĞALMA
ASİTTE YÜZEY
TEMİZLEME
SU İLE DURULAMA
FLAKS KAPLAMA
ERGİMİŞ ÇİNKO
BANYOSU
SU İLE SOĞUTMA
DEGREASING
PICKLING
RINSING
FLUXING
GALVANIZING
QUENCHING
Hot-dip galvanizing
It is a type of metallic coating formed by plunging iron or steel products into melted zinc bath with a temperature of 450°C after the surface cleaning process in order to protect them against corrosion.
When compared to other mechanical coatings, it has differences in terms of application process and coating features. Quality and physical, mechanic and chemical features of the coating obtained
by HDG method depends on the steel type, surface condition, size and mass, design, production methods and galvanizing conditions of the coated product.
GALVANİZ SONRASI OLUŞAN ALAŞIM KATMANLARI
Çeliğin galvaniz yolu ile koruma kararı her zaman tasarım ve
imalat öncesi alınmalıdır. Tasarımcı, imalatçı ve galvanizcinin
aralarında görüşmeleri galvaniz prosesinden iyi sonuçlar elde
etmek için gereklidir.
Kolay askılama ergimiş çinkonun serbestçe yüzeylerden
akmasını sağlayan bir tasarım, teknik ve estetik açıdan
kaplamanın kalitesini artırır.
Sıcak Daldırma
Galvanizde
ETA KATMANI % 100 Çinko 70 DPN Sertlik
ETA LAYER % 100 Zinc 70 DPN
Çinko zarar gören yüzeyde
tepkimeye devam eder.
Korozyonun çeliğe
ZETA LAYER % 94 Zinc, % 6 Iron 179 DPN
ulaşmasını engeller. Bir
DELTA KATMANI % 90 Çinko, % 10 Demir 244 DPN Sertlik nevi kendi yarasını kendi
iyileştirir. Korozyon
DELTA LAYER % 90 Zinc, % 10 Iron 244 DPN
yayılmaz.
GAMA KATMANI % 75 Çinko, % 25 Demir
ZETA KATMANI % 94 Çinko, % 6 Demir 179 DPN Sertlik
Boya
Uygulamalarında
Paslanma hemen başlar ve
demirin iç yüzeylerine doğru
hızla ilerler. Onarım yapılana
kadar paslanma devam eder.
Bu yüzden sık sık
boya uygulaması
tekrarlanmalıdır.
Diğer Metalik
Kaplamalarda
Başlıcaları nikel, bakır ve
pirinç kaplamalarıdır.
Bu metaller demirden daha
güçlü oldukları için zarar
gördüklerinde kendileri
mukavemet gösterir. Fakat
koruduğu demir daha
yumuşak olduğu için
kaplamadan önce demir içten
içe paslanır.
Painting
Corrosion begins
immediately and progresses
rapidly towards to the inner
layers of iron.
Other metallic coatings
Nickel, Copper,brass , etc.
these metals resist against the
corrosion stronger than iron.
They protect the coating layer,
but corrosion progresses
deeper in iron because of
weaknesses.
GAMA LAYER % 75 Zinc, % 25 Iron
ANA ÇELİK KATMAN 159 DPN Sertlik
MAIN LAYER 159 DPN
ALLOY LAYERS OCCURING AFTER GALVANIZING
The decision to protect the steel by galvanizing should always be taken before designing and production. It is required for
obtaining good results from galvanizing process that the designer, producer and galvanizer keep in touch.
A design ensuring that the molten zinc pours through the spaces with easy hanger enhances the quality of the coating
technically and esthetically.
Mükemmel sonuç için...
For the best result...
İMALAT
TASARIM
GALVANİZ
PRODUCTION
DESIGN
GALVANIZING
Hot Dip Galvanize
Zinc continues to react on
the surface of damaged
area.Prevent the corrosion,
reaching to steel.Corrosion
does not handle deeper.
Ebat - Ağırlık
Ürün ebadı, galvaniz banyosuna rahatça sığacak ölçülerde olmalıdır. (ürün 450 °C ye ısındığında
genleşeceğinden boyutlarındaki artış göz önünde bulundurulmalıdır.)
Ürün boyu veya yüksekliği banyo ölçülerinden fazla olduğu durumlarda, özel daldırma teknikleri
(çift daldırma) kullanılabilir. Bu gibi durumlarda galvanizci firmaya danışılmalıdır. Çift dalışın birleştiği
yüzeylerde kaplama izi oluşacak ancak fonksiyonel açıdan problem oluşmayacaktır.
Ürün ağırlığı, galvanizci firma vinçlerinin emniyetli yük kaldırma kapasitesinden fazla olmamalıdır.
Size-Weight
Product should have sizes that will easily fit in the galvanizing bath (as the product will expand when it is heated to 450 °C, the increase in sizes should be taken into consideration).
When product length or height is more than the measures of the bath, special dipping techniques (double dipping) may be used. In such cases, galvanizing company should be consulted.
Coating trace will be formed on the surfaces where double dipping unites, but it will not create any functional problem.
Product weight should not be more than the safe load bearing capacity of the galvanizing company’s cranes.
Askılama
Askılama, ürün üzerine delik açılarak veya mapa kaynatılarak yapılır. Askılamada ürün üzerindeki deliklerden
faydalanılabilir.
İnce kesitli uzun veya geniş hacimli ürünler ağırlık noktalarından askılanmalıdır. Aksi takdirde ürün kendi ağırlığından
dolayı deforme olabilir. Bu tür ürünlerin imalatı sırasında askılama delikleri veya mapaların yerlerinin belirlenmesi
1/4
L
için galvanizci firmadan yardım alınmalıdır.
Uygun olmayan askılama
Uygun askılama
Hanging
Unsuitable hanging
Suitable hanging
Hanging is performed by making hole on the product or welding eyebolts. Holes on the product may be utilized in hanging. O
Thin-section long or wide products should be hanged from the weight points. Otherwise, the product may be deformed due to its own weight. For determining the places of hanger holes
or eyebolts during the production of these products, help should be requested from the galvanizing company.
Galvanizlemeye uygun malzemeler
Her türlü yapı çelikleri, düz karbon çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, dövme, demir ve çelik
dökümler galvanizlenebilir.
Dökme demirler ( gri, sfero) galvanizlenebilir ancak yüzeylerindeki kum ve karbon kalıntılarını
uzaklaştırmak, temiz ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için kumlama işlemine tabi tutulmalıdır.
Lehimli, pirinç ve bronz kaynaklı, aluminyum perçinli ürünler galvanizlenmez.
Galvaniz kaplama, çelik ve 450°C de sıvı haldeki çinko ile metalurjik reaksiyon sonucu oluşur.
Çelik metalurjisi ve yüzey durumu, oluşan kaplamanın görünüm, kalınlık ve tokluk, bağlılık,
kırılganlık ve sertlik gibi özelliklerine etki eder.
Çoğu yapı çelikleri bünyesinde düşük seviyede alaşım elementleri içerir.
Çinko - çelik reaksiyonunda kaplamayı oluşturan ana element demirdir. Saf demirin çinko
ile reaksiyonu düşüktür. Bu nedenle çok düşük alaşımlı çeliklerde oluşan kaplama, standart
kalınlık değerlerinin altındadır.
Materials suitable for galvanizing
All kinds of construction steels, flat carbon steels, low-alloy steels, forge, iron or steel castings
may be galvanized.
Casting irons (gray, nodular) may be galvanized, but they should be sanded in order to remove
carbon residuals and obtain a clean and smooth surface.
Soldered, brass or bronze-sourced and aluminum-riveted products cannot be galvanized.
Galvanized coating is formed as a result of metallurgic reaction with steel and liquid zinc in 450°C.
Steel metallurgy and surface condition influences the appearance, thickness and toughness,
adhesion, fragility and harness of the coating.
Many construction steels contain alloy elements in low levels.
The main element forming the coating in zinc-steel reaction is iron. Reaction of pure iron with zinc
is low. Therefore, coating on steels with very low alloy is below the standard thickness values.
In production, steels are deoxidized with silicon and aluminum (steel damping process). Steels
damped with silicon forms a thick and gray coating which is not bright. Steels damped with
aluminum forms bright coating.
1/4
L
Karbon : Kaplama kalınlığına önemli ölçüde katkısı yoktur. Ancak yüksek karbon
çelikler asit banyosundan hidrojen kaparak hidrojen gevrekliğine (kırılgan yapıya)
sebep olur.
Mangan :Yüksek mangan içeren çelikler, kalın ve darbe dayancı düşük
kaplama oluşturur.
Fosfor :Yüksek fosfor içeren çelikler, kalın ve kırılgan kaplama oluşturur.
Silisyum : Çok reaktif bir elementtir. Kalın, gri ve parlak olmayan kaplama
oluşturur.
Carbon: It doesn’t have a considerable influence on coating thickness. However, high-carbon
steels get hydrogen from the acid bath and cause hydrogen brittleness (fragile structure).
Manganese: Steels containing high amounts of manganese form thick coatings with low
resistance to crash.
Phosphor: Steels containing high amounts of phosphor form thick and fragile coatings.
Silicon: It is a very reactive element. It forms thick and gray coating which is not bright.
SİLİSYUMUN KAPLAMA KALINLIĞINA ETKİSİ
Söndürülmüş Çelik
Quenched Steel
EFFECT ON THICKNESS OF SILICON
Si= 0,07 %
4
3
Söndürülmemiş Çelik
2
200
4
6
8
10
12
Si= 0,15 %
Si= Çok az
Çinko banyo sıcaklığı 460˚C Zinc Bath Temp. 460˚C
KAPLAMA SÜRESİ (DAKİKA)
COATING TIME (MIN.)
0
5
10
15
Gri Grey
190
Si= 0,25 %
1
2
200
Si= 0,25 %
100
Non-Quenched Steel
Sandelin Etkisi Sandelin effect
Si= 0,30 %
300
20
DALIŞ SÜRESİ (DAKİKA)
DIPPING TIME (MIN.)
Üretiminde çelikler, silisyum veya aluminyum ile
deokside edilirler (çelik söndürme işlemi)
Silisyumla söndürülen çelikler kalın ve gri parlak
olmayan kaplama oluşturur.
Aluminyumla söndürülen çelikler ise parlak
kaplama oluşturur.
Aşağıdaki çelik kompozisyonlarından parlak,
eş dağılımlı, kaplamalar elde edilir.
% 0,25 den az Karbon
% 0,04 den az Fosfor
% 1,35 den az Mangan
% 0,03 den az veya % 0,15-0,25 arası
Silisyum
Steels are deoxidizing with silicon or aluminum during the
production. Quenched steels with silicon to form a thick, gray
non-glossy finish. Quenched steels with aluminum creates a
glossy finish.
In the steel compositions as below obtained bright
and uniform coating .
Carbon less than 0.25 %
Phosphor less than 0.04 %
Manganese less than 1.35 %
Silicon less than 0.03 % or between 0.15-0.25 %
Çinko Kaplama Kalınlığı µm Steel coating thickness µm
5
ZINC COATING WEIGHT
ÇİNKO KAPLAMA AĞIRLIĞI µ
400
6
COATING WEIGHT
KAPLAMA AĞIRLIĞI (oz/ft2)
7
180
Gri Grey
170
160
Kısmen Parlak
Yarı Mat
150
140
Partly bright
semi-matt
130
120
110
100
90
Kısmen Parlak
Parlak
Partly bright
Bright
80
70
Haddelenmiş Çelik: 455°C’de, 5 dakika
Parlak
60
Bright
50
0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Çelikteki % Silisyum Oranı % Silicon content in steel
Yüzey Gereksinimleri
Galvaniz reaksiyonu sadece kimyasal anlamda temiz bir yüzeyde oluşur. Bu yüzden çoğu yüzey hazırlama işlemleri bu etken dikkate alınarak yapılır. Kaplama
proseslerinin çoğunda iyi bir kaplama elde etmenin yolu demir veya çelik yüzeyin hazırlanmasıdır. Kaplamanın gerçekleşmesi, kalınlığı, rengi, görünümü ve bağlılığı
ürün yüzeyinin durumuna bağlıdır.
Galvanizlenecek ürün yüzeyinde ağır yağ, gres, zift, tutkal, vernik, etiket, suda çözünmeyen boya, boyalı marka yazıları vb. kirlilikleri galvaniz tesisinde bulunan
yüzey temizleme solüsyonları temizleyemez ve temizlenemeyen yüzey kaplanmaz. İmalatçı firma bu tür kirlilikler bulunan malzemeleri imalatında kullanmamalıdır
veya galvanizciye gönderilmeden önce bu kirlilikler imalatçı firma tarafından temizlenmelidir.
Çelik yüzeyinde derin pas varsa homojen olmayan bölgesel kalın ve pürüzlü kaplama oluşacaktır. Ancak homojen görünümlü bir yüzeyde eş dağılımlı bir kaplama
oluşturulabilir. Derin pas bulunan yüzeyler galvaniz öncesi kumlanarak homojen bir yüzey elde edilebilir.
Surface Requirements
Galvanic reaction occurs only on a chemically clean surface. Therefore, many surface preparation processes are performed
considering this factor. The way of obtaining a good coating in many of coating processes is preparing the iron or steel
surface. Implementation, thickness, color, appearance and adhesion of the coating depend on the surface condition.
Surface cleaning solutions in the galvanizing facility cannot clean the contaminations on the surface of the product to be
galvanized like heavy oil, grease, pitch, glue, varnish, water-insoluble paint, painted brand names etc. and the surface that
is not cleaned cannot be coated. The producing company should not use the materials having such contaminations in its
production processes or these contaminations should be removed by the producing company before being sent to the
galvanizer.
If there is deep rust on the steel surface, a non-homogenous, sectional, thick and rough coating will be obtained. A uniform
coating can be formed only in a homogenous surface. A homogeny surface may be obtained by sanding the surfaces with
deep rust before galvanizing.
Kabartma yazılı
metal etiket ile
markalama
YAĞLI BOYA
Oil Paint
Kaynakla
markalama
Stamping
Marking with
welding
Galvanizlenecek çelik ürünlerin markalanmasında kesinlikle yağlı boya
kullanmayınız. Suda çözülen boya kullanılabilir.
Do not use oil paint on the material that will be galvanizing for marking.
Sıcak şekillendirilmiş ürün yüzeylerinde kalın oksit tabakaları, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş ürün yüzeyinlerinde katmer şeklinde sıvama bulunabilir. Çizgi veya
pul şeklinde olan bu katmer hataları, asitte yüzey temizleme ve galvanizleme banyosunda yüzeyden kısmen ayrılarak kaplanan yüzeyde sivilce şeklinde görünüm
oluşturur ve yüzeyden koparıldığında bu bölgede kaplama kalmaz.
Bu tür hataların oluşmaması için malzeme seçimine dikkat edilmeli veya kaplama öncesi kumlama yöntemi ile yüzeyler temizlenmelidir.
Çelik imalatlarda kesme çapakları temizlenmelidir. Kaplama sonrası bu çapaklar çinko akıntısı görünümü vereceğinden kaplama sonrası temizleme yoluna gidilirse
kaplama zarar görecektir.
Galvanizlenecek imalatlarda kaynak yapılmışsa kaynak pürüzsüz, gözeneksiz düzgün olmalıdır.
Kaynak yapıldıktan sonra
galvaniz öncesi kaynak
curufları temizlenmelidir.
Slags should be clean
after welding
Gazaltı kaynağı kullanıldığında eğer kaynak çapağı oluşuyor ise çapaklar galvaniz öncesi temizlenmelidir.
Kaynak çapağı oluşmaması amacı ile kullanılan spreylerin oluşturduğu film yüzey temizleme solüsyonlarında
temizlenemez. Galvanizlenecek ürünlerin imalatında kaynak spreyi kullanılmamalıdır.
Elektrod kaynağı kullanıldığında kaynak curufları temizlenmelidir.
Kullanılan elektrodun kimyasal özellikleri kaynağın bulunduğu yerlerde kaplama kalınlığını ve rengini
etkileyecektir.
Kullanılan elektrodun silis oranı düşük olmalıdır.
Gazaltı kaynağı elektrod kaynağına tercih edilmelidir.
There may be thick oxide layers on the hot-formed product surfaces and laminar plastering on cold- formed product surfaces. This layer mistakes in the form of lines or scales partially draw away
from the surface in acid surface cleaning and galvanizing bath and cause a spot-kind appearance on the coated surface. When it is removed from the surface, there remains no coating in this part.
To prevent such mistakes, materials should be selected carefully or the surfaces should be cleaned by sanding method before coating.
In steel productions, cutting burrs should be cleaned. As these burrs will cause appearance of zinc effluence, the coating will be damaged if cleaning is made after the coating process. If welding is
performed in productions to be galvanized, the welding should be smooth, nonporous and proper.
After the welding is performed, welding slags should be cleaned before galvanizing.
If welding burrs comes out when inert-gas welding is used, burrs should be cleaned before galvanizing. The film formed by the sprays used for avoiding welding burrs cannot be cleaned with surface
cleaning solutions. Welding spray should be used in the production of the products to be galvanized.
When electrode welding is used, welding slags should be cleaned.
Chemical features of the electrode used will influence the thickness and color of the coating in places where welding is performed.
Silica rate of the electrode used should be low.
Inert-gas electrode welding should be preferred.
Genel tasarım kuralları
İyi bir tasarım,
• Erimiş çinkoya giriş ve çinkonun süzülmesi olanağı sağlar.
• Kapalı hacme sahip ürünlerde iç kısımdan çinkonun boşalması ve gaz çıkış olanağı sağlar.
Tam bir koruma için ürünün tüm yüzeylerinde ergimiş çinkonun serbestçe akması gerekir.
Kapalı hacme sahip iç bölmeleri olan ürünün iç yüzeylerinin galvanizlenmesi, kullanımda gizli korozyon tehlikesini ortadan kaldıracaktır.
General Design Rules
A good design
• Provides entry into melted zinc and infiltration of zinc.
• Provides discharge of zinc from the inner part and outlet of gas in products with enclosed volume.
For a total protection, molten zinc should freely flow in all surfaces of the product.
Galvanizing of the inner surfaces of the product having inner parts with enclosed volume will eliminate the danger of corrosion in usage.
damped with silicon forms a thick and gray coating which is not bright. Steels damped with aluminum forms bright coating.
1) Çinko akışı ve gaz çıkışı için açılan delikler mümkün olduğunca büyük olmalıdır.
Dalış süresi kısalacağından deformasyon riski azalır.
Minimum delik çaplarıaşağıdaki tabloda verilmiştir.
1) Holes made for zinc flow and gas outlet should be as large as possible.
As dipping time will be shorter, risk of deformation will decrease. Minimum hole diameters are
stated in the following table. 4
Gaz çıkış delik ölçüleri;
Measures of gas outlet holes
• It depends on the size and inner surface area of the enclosed volume.
•There should be a hole with 1250 mm2 section for every cubic meter volume in products
with large enclosed volume (hole with 40 mm diameter).
Position of holes
•It depends on the product form and dipping angle during galvanizing (dipping angle
should be learned from the galvanizing company).
• Kapalı hacim büyüklüğüne
• Kapalı hacmin iç yüzey alanına bağlıdır
• Büyük kapalı hacimli ürünlerde her metreküp hacim için
1250 mm2 kesitte delik bulunmalıdır.( 40 mm çapta delik)
Deliklerin konumu;
• Ürün şekline
• Galvanizleme esnasındaki dalış açısına bağlıdır.
(Dalış açısı galvanizci firmadan öğrenilmelidir.)
KAPALI HACİM KESİTİ
MINIMUM HOLE DIAMETER
(mm)
Çinko akış delik ölçüleri;
• Kapalı hacim büyüklüğüne
• Ürünün tasarım detayına bağlıdır.
• Büyük kapalı hacme sahip kolon, kazan vb. ürünlerde
her metreküp hacim için10.000 mm2 kesitte delik
bulunmalıdır. (57 mm çapta delik )
MİNİMUM DELİK ÇAPI
MINIMUM HOLE DIAMETER
(mm)
< 25
10
≥ 25 - 50
12
> 50 - 100
16
> 100 - 150
Measures of zinc flow holes
• It depends on the size of the enclosed volume and design
details of the product.
•There should be a hole with 10.000 mm2 section for every
cubic meter volume in products like column, boiler etc. with
large enclosed volume (hole with 57 mm diameter).
20
GALVANİZCİYE DANIŞ
CONSULT GALVANIZER
> 150
YANLIŞ / FALSE
DOĞRU / TRUE
Askılama mapası gaz çıkış deliğine yakın
Askılama mapası gaz çıkış deliğinden uzakta
hanging lug close range to hole of gas outlet. hanging lug far away from hole of gas outlet.
2) Galvanizleme için askılanmış ürüne çinko akışı ve gaz çıkışı için açılan delikler,
çapraz olarak karşılıklı ve biri diğerine göre alt noktada ve üst noktada olmalıdır.
2) Holes opened for zinc flow and gas outlet on the product, which is hanged to be
galvanized, should be facing one another in cross and one of them should be on a
point upper and lower than the other.
Uygun olmayan tasarım
Geliştirilmiş tasarım
Sıkışmış hava yok
Sıkışmış hava yok
Çinko banyo yüzeyi
Çinko banyo yüzeyi
zinc bath surface
Çinko giriş deliği Hole of zinc input
Çinko
tamamen boşalmış
Zinc emptied completly.
6) Kapalı hacme sahip ürünlerde içten gizli delik açılacaksa
birleşen profil kesitinin iç kesit alanı kadar olmalıdır.
6) If an inner hidden hole will be opened in products with enclosed
volume, it should have the same inner section area with the uniting
profile section.
Hole of zinc input
Mapası çıkış deliğinin
ters yönünde
lugs opposite direction of
the exit pupil
Çinko
birikintisi
Zinc emptied completly.
Gaz çıkış deliği
Hole of air outlet
3) Holes facing one another in cross should be opened in products with empty volumes having both ends
closed and these holes should be as close as possible to the ends. In some cases, V or U-formed notches
may be opened in the ends or corners of the ends may be cut in rectangular materials may be cut. These
processes will provide ideal areas for zinc flow and gas outlet.
4) Holes opened on plates used for closing the ends should be cross to
each other and as close as possible to the corner where the plate which
is away from the center unites with the main material. Corners on the
union section should be cut or holes should be opened for the elements
welded as perpendicular to each other to prevent zinc flow.
Çinko giriş deliği
Gaz çıkış deliği
Unsuitable design
3) Her iki ucu da kapatılmış içi boş hacme sahip ürünlerde biri diğerine göre çapraz
karşılıklı delikler açılmalıdır ve bu delikler mümkün olduğunca uçlara yakın olmalıdır.
Bazı durumlarda uç kısımlara V veya U şeklinde çentikler açılabilir veya dikdörtgen
şeklindeki malzemelerde uç kısımların köşeleri kesilebilir. Bu işlemler çinko akışı ve
gaz çıkışı için ideal bölgeler oluşturmasını sağlayacaktır.
Dairesel
(delik çapı
min 25 mm)
Radiuslu
köşeler
Circular radius corners
(Min.25 mm)
Gaz çıkış deliği
Hole of air outlet
Sıkışan hava sonucunda
kaplanmayan bölge
regions which are not
covered as a result of
trapped air
Hole of air outlet
Suitable design
Çinko akış deliği
Zinc outlet hole
4) Uç kısımları kapatmak için kullanılan plakalarda açılan
delikler birbirine göre çapraz ve merkezden uzak plakanın
ana malzemeyle birleştiği kenara mümkün olduğunca yakın
olmalıdır. Ürün üzerinde birbirine dik kaynatılan elemanların
çinko akışını engellemesi için birleşme kesitinde köşeler
kesilmeli veya delik açılmalıdır.
Zinc bath surface
Gaz çıkış deliği
Alternatif olarak
kutu profillerin
köşeleri kesilerek
çıkartılabilir.
Zinc outlet hole
Delikler biri diğerine göre çapraz olacak
şekilde açılmalıdır.
The holes should be open cross side eachothers.
Alternatively ,
can be cut
corner of
profile
Çinko akışı ve gaz çıkışı için açılan delikler
mümkün olduğunca köşelere yakın olmalıdır.
The holes that opened for zinc flow and gas outlet
should be close to the corner.
5) İç ve dış bölmeler, diyaframlar vb. kesitlerin
gövde ile birleştiği köşeleri ergimiş çinkonun
akışını sağlamak için kesilmelidir.
Çıkartılmış
köşeler
Cutted
corners
Kaynaklar
kesilen köşeleri
kapatmamalıdır
Emptied corners
Ara bölme ortası
çıkartılmış
Emptied mid hole
Hole of air outlet
Çinko akış deliği
5) Corners of sections like inner and outer parts,
diaphragms etc. which unite with the body should be cut
for ensuring the flow of molten zinc.
Kesilmiş köşeler
Cutted corners
Boru bağlantılarında
içten gizli delik açıldığında iç kesit
tamamen açık olmalıdır.
Gaz çıkışıdeliği
Gas out put hole
Internal hidden hole should be fully open when
the internal cross-section in the pipe connections .
Ara
bölmelerin
köşeleri
kesilmelidir. Cutted mid hole
Çinko dolma ve
boşalma deliği
Zinc filling and emptying hole
7) Kapalı hacme sahip ürünlerde çinko akışı ve gaz çıkışı, manşon kullanılarak yapılmışsa manşon ürün iç kesiti ile
aynı düzlemde olmalıdır. Aksi takdirde galvanizleme yönüne göre üst kısımda hava sıkışan yüzey kaplanmayacak, alt
kısımda ise çinko tamamen boşalmayacağından ürün içerisinde kalacaktır.
7) If zinc flow and gas outlet is made by using sleeve, the sleeve should be on the same plane with the inner section of the product. Otherwise,
the surface in the upper part of which air is pressed according to the galvanizing direction will not be coated and, as the zinc in the lower part
will not be totally discharged, it will remain in the product.
Utilized from cover
gaps for controlling
Zinc deposit
Unsuitable
design
The inner surface of the boiler should be
same level with cuff
Suitable
design
Dışarı doğru uzatılan gaz çıkış boruları
iç boşluğun açık atmosfer ile
bağlantısını sağlar.
Extended gas outlet pipes provides contact with
the atmosphere the space inside of the boiler.
ŞNORKEL
Snorkel
NOT: Kaldırma mapaları
gösterilmemiştir.
Note: Not shown lifting lugs
8) Birbiri ile örtüşen büyük yüzeylerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Örtüşen yüzeylerin etrafı tamamen kaynakla kapatılmamalı aralıklı kaynatılmalıdır ve
örtüşen yüzeyler arasında 2 mm boşluk bırakılmalıdır. Etrafı tamamen kaynaklı örtüşen yüzeyler kullanılmışsa gaz çıkış deliği açılmalıdır.
Örtüşen yüzey alanı 40.000 mm2 den büyük ise 10 mm çapta delik açılmalıdır. 10.000 mm2 örtüşen yüzeyler için delik açılmasına gerek yoktur.
8) Large surfaces overlapping with each other should be avoided as far as possible. Surrounding of the overlapping surfaces shouldn’t be totally closed by welding, but be welded intermittently and
2 mm space should be left between the overlapping surfaces. If overlapping surfaces with totally welded surroundings are used, gas outlet hole should be opened. When the overlapping surface area
is larger than 40.000 m2, a hole with 10 mm diameter should be opened. No hole is required to be opened for overlapping surfaces of 10.000 m2.
Parçanın birinin üzerine Ø 10 mm delik
Dıştaki plaka üzerine
Ø 10 mm delik açılmalıdır
Ø10 mm hole must be opened on the part of one .
Kaynak aralıklı
En az
2 mm boşluk
Intermittently welding,
2 mm space at least.
Kalın profil
9) İmalatlarda birbirine yakın kalınlıkta malzeme kullanılmalıdır.
9) Materials with close thicknesses should be used in productions.
Thicker profile
İnce saç levha
Thin plate
Ø 10 mm hole must be opened on the top part .
10) Elemanlarının birleştirilmesinde uygulanan kaynak ve montaj teknikleri
ile üründe gerilim oluşturulmamalıdır.
10) No tension should be caused by welding and assembly techniques applied in jointing the
elements.
Köşebent
çerçeve
11) Ürünün yapısal tasarımı, kendi ağırlığını taşıyacak yeterlilikte olmalıdır. Ürünü güçlendirmek için geçici destekler kullanılabilir.
11) Structural design of the products should be sufficient for bearing its own weight. Temporary support may be used to strengthen the product.
12) İnce ( 8 mm'in altında) sac plakalardan çok geniş yüzeyler kullanmaktan kaçınılmalıdır.
12) It should be avoided to use very large surfaces of thin (less than 8 mm) sheet plates
13) Sac kesimlerinde oksi-asetilen kesme yerine giyotin kesme tercih edilmelidir.
13) In sheet cuttings, guillotine should be preferred rather than oxy-ethylene cutting.
14) Kompleks ve büyük ürünler modüler, daha küçük ve basit imalatlar şeklinde tasarlanmalıdır.
14) Complex and large products should be designed as modular, smaller and simple productions.
Frame of
angles
Kanallar
Channels
Silindir
Cylinder
DESTEKLER SUPPORT
1/4 H
1/4 H
H
Oluk
Gutter
15) Kaynak ile birleştirme yerine ciıvata ile birleştirme tercih edilmelidir.
15) Jointing with screws should be preferred rather than jointing by welding.
16) Ürün kenarlarında, sac bükümlerinde keskin veya küçük radyüs yerine büyük radyüs oluşturulmalıdır.
16) Large radius should be preferred rather than sharp or small radius in sheet spinning on product sides.
17) İncee kesitli, geniş yüzeyli sac imalatlarda yüzey üzerine kabartma formu verilerek çarpılma riski azaltılabilir.
17) Risk of distortion may be reduced by giving emboss form on the surface in thin-section and wide-surface sheet productions.
18) Ürün üzerindeki hareketli elemanlar arasında çinko akışını sağlamak ve birbirine
yapışmasını önlemek için boşluk bırakılmalıdır. Menteşelerde 0,8 mm, millerde 2,5 mm
boşluk bırakılmalıdır.
18) A space should be left between the dynamic elements on the product to provide zinc flow and to
prevent them from adhering to each other. 0.8 mm space should be left for hinges and 2.5 mm space
should be left for shafts.
Uygun olmayan
tasarım
Unsuitable
Geliştirilmiş
tasarım
Uygun olmayan
tasarım
ŞAFT
Shaft
Geliştirilmiş
tasarım
Suitable
Çinko banyosunda
ısınma sonucu sac levha
deforme olabilir. Uzama
ve deformasyonun
konumu, malzemedeki
iç gerilimin
büyüklüğüne bağlıdır.
Isı artışı ile birlikte
malzeme aynı yönlü
genleşir. Çinko akışına
yardımcı olmak için
kenarlara delik
açılmalıdır.
2,5 mm açıklık
2,5 mm space
0,8 mm
19) Ana taşıyıcı eleman üzerine kaynatılan köşebentler kısa tutularak çinko akışı sağlanmalıdır.
Unsuitable design
Sheet may be deformed
due to zinc bath heat.
Size of elongation and
deformation depends
on the internal tension
of the material.
19) Zinc flow should be provided by keeping the brackets, which are welded on the main bearing element, short.
Ana taşıyıcı eleman üzerine kaynatılan açılı
destekler kısa tutularak (aralık bırakarak)
çinko akışı sağlanmalıdır.
Supports that welded on the main parts should be
kept short for flowing of zinc
Suitable design
With the increase in
temperature the material
moves in the same
direction.May be open the
holes for helping zinc
drainage.
20) Ürün üzerinde boru, cıvata, somun vb diş açılmış elemanlar varsa, diş aralarına çinko dolacak, eriyik çinkonun akışkanlığı düşük olduğundan diş aralarından
boşalmayacaktır ve diş formu bozulacaktır. Bu şekilde galvanizleme yapıldığında dişler arasındaki çinko oksi-asetilen ile eritilir tel fırça ile dişler arasındaki sıvı
çinko temizlenir veya galvanizleme sonrası pafta veya klavuz kullanılarak dişler düzeltilmelidir veya galvaniz öncesi dişler 450 °C ye dayanıklı boya veya teflon türü
bantla kapatılarak korunmalıdır. Galvanizleme prosesi sonunda dişler tel fırça ile temizlenmelidir. Bu durumda dişlerin kaplanmayacağı unutulmamalıdır.
20) If there are threaded elements like pipe, screw, nut etc. on the product, zinc will get between the threads and will not discharge as the fluidity of melt zinc is low. Thus, thread form will be
corrupted. When galvanizing is performed that way, zinc between the threads is melted with oxy-acetylene; the liquid zinc between the threads is cleaned with wire brush; the threads should be
reformed by using screw plate or guide or the threads should be protected by closing with a painting resistant to 450 °C or teflon-type plaster before galvanizing. Threads should be cleaned with wire
brush after the galvanizing process. It should be noted that threads will not be coated in this case.
Kaplama kalınlığı
SDG yöntemi ile oluşan kaplamalarda kalınlık; ürün imalatında kullanılan malzemelerin kesit kalınlığına, ürünün kütlesine, çelik kimyasal kompozisyonuna, dalış
süresine, çinko banyosu sıcaklığına ve yüzey pürüzlülüğüne bağlıdır. (Kalın kaplama isteniyorsa ürün yüzeyi kumlama ile yüzey pürüzlendirilebilir.)
Kaplama kalınlığı malzeme kesit kalınlığına göre değerlendirilir. Kaplama kalınlık değerleri “TS EN ISO 1461 Demir ve çelikten yapılmış malzemeler üzerine sıcak
daldırmalı galvaniz kaplamalar özellikler ve deney metotları” standardında verilmiştir.
General Design Rules
Thickness in coatings formed with HDG method depends on the section thickness of the materials used in the production, mass of the product, steel chemical composition, dipping time, zinc bath
temperature and surface roughness (If thick coating is wanted, product surface may be roughed by sanding).
Coating thickness is evaluated according to the section thickness of the material. Coating thickness values are stated in the standard named “TS 914 EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on
fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods”.
Buna göre;
Accordingly;
Santrifüjlenmiş numuneler üzerinde minimum kaplama kalınlıkları
Minimum coating thicknesses on centrifuged samples
Malzeme & Kalınlığı
Material & Thickness
Dişli malzemeler
Threaded materials
> 6 mm
≤ 6mm
Diğer malzemeler (Dökümler dahil)
Other materials (including castings)
≥ 3mm çap /diameter
<3 mm çap/diameter
Lokal kaplama kalınlığı Lokal kaplama kalınlığı
Ortalama kaplama
Ortalama kaplama
(en az)a
(en az)b
kalınlığı (en az)c
kalınlığı (en az)b
Local coating thickness Local coating thickness Average coating thickness Average coating thickness
a
b
c
b
(minimum)
(minimum)
(minimum)
(minimum)
µm
g/m²
µm
g/m²
40
20
285
145
50
25
360
180
45
35
325
250
55
45
395
325
Not: Bu çizerge genel kullanım amaçlıdır. Bağlama elemanları standartları ve tek tek mamul standartları farklı şartları [ ayrıca bk. Madde A.2h)]
kapsayabilir. Lokal Kaplama kütleleri ve ortalama kaplama kalınlıkları bu çizergede anlaşmazlık durumlarında referans olak üzere verilmiştir.
Note: This chart is for general use. Fastener standards and separate product standards (also see Article A.2h) may cover different conditions. Local coating masses and average
coating thicknesses are stated in this chard to be used as a reference in case of conflict.
Santrifüjlenmemiş numuneler üzerinde minimum kaplama kalınlıkları
Minimum coating thicknesses on non-centrifuged samples
Malzeme & Kalınlığı
Material & Thickness
Çelik /Steel > 6 mm
Çelik/Steel > 3 mm ≤ 6 mm
Çelik /Steel ≥ 1.5 mm ≤ 3 mm
Çelik/Steel < 1.5 mm
Dökümler/Castings ≥ 6 mm
Dökümler/Castings < 6 mm
Lokal kaplama kalınlığı Lokal kaplama kalınlığı
(en az)a
(en az)b
Local coating thickness Local coating thickness
a
b
(minimum)
(minimum)
µm
g/m²
70
55
45
35
70
60
505
395
325
250
505
430
Ortalama kaplama
kalınlığı (en az)c
Average coating thickness
c
(minimum)
µm
85
70
55
45
80
70
Ortalama kaplama
kalınlığı (en az)b
Average coating thickness
b
(minimum)
g/m²
610
505
395
325
575
505
Not: Bu çizerge genel kullanım amaçlıdır. Mamul standartları farklı kalınlık kategorileri dahil farklı şartları kapsayabilir. Lokal kapsama kütleleri
ve ortalama kaplama kalınlıkları bu çizergede anlaşmazlık durumlarında referans olmak üzere verilmiştir.
Note: This chart is for general use. Product standards may cover different conditions including different thickness categories. Local coating masses and average coating thicknesses
are stated in this chard to be used as a reference in case of conflict.
Korozyon performansı
Korozyon hızını etki eden diğer faktörler
80
Çinko korozyon hızı g/m2 /yıl
11
60
50
9
40
SO2 µg/m3 hava/air
7
30
20
5
10
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
0
3
Yıllar
Years
70
Zinc corrosion rate g/m2/year
1979
Atmospheric corrosion resistance of galvanization depends on the formation of a protective layer on the zinc surface. When steel comes out of
the galvanizing bath, zinc surface is clean and bright. In time, the surface gets in reaction with the oxygen, water and carbon dioxide in the
atmosphere and a matt gray surface layer is formed. This firm, stable and protective layer is strictly adhered to zinc and protects the galvanized
surface against atmospheric corrosion. Contaminations in the atmosphere have an influence on the corruption of this protective film.
Atmosphere contaminations increasing the speed of atmospheric corrosion (solving the protective layer), Sulphur dioxide (SO 2), considerably
influence the atmospheric corrosion of zinc. Other contaminations are moist, salt and azote oxides.
90
13
1978
Corrosion performance
Çinko korozyon hızı g/m2/yıl
Atmosferik korozyon hızını artıran (koruyucu katmanı çözen) atmosfer kirlilikleri;
Kükürtdioksit (SO 2), çinkonun atmosferik korozyonuna büyük ölçüde etki eder. Diğer kirlilikler, nem, tuz, azot oksitlerdir.
15
Zinc corrosion rate g/m2/year
Galvanizin atmosferik korozyon direnci, çinko yüzeyinde koruyucu bir tabakanın oluşmasına bağlıdır. Çelik galvaniz
banyosundan çıktığında çinko yüzeyi temiz ve parlaktır. Zamanla yüzey atmosferdeki oksijen, su ve karbondioksit ile
reaksiyona girer ve mat gri renkte katman oluşur. Tok, kararlı koruyucu bu tabaka çinkoya sıkıca bağlıdır ve galvanizli
yüzeyi atmosferik korozyona uğramasını engeller. Atmosferdeki kirlilikler koruyucu bu filmin bozulmasına etki ederler.
Kaynakça / Source: Knotkova D and Porter F 1994 Longer life of
galvanized steel due foreduced sulphur dioxide pollution in
Europe, Ed. proc. intergalva 94, p GD 8/20 pub EGGA, London.
Other factors influencing the speed of corrosion
• It increases in direct proportion to the given environmental conditions.
This provides easiness in predicting the physical life.
• Moisture content
• Ambient temperature
• PH value of the moist having impact on the surface
• Settings submerged required special evaluation.
• Chloride level in the atmosphere
• Contact with other chemicals (Acids and alkalis gets reacts quickly)
• Contact with different metals
• Direction of influence (vertical, horizontal)
• Nature of influence (close environment, open environment)
• Ventilation conditions
• Verilen çevre koşullarına bağlı doğru orantılı olarak artar.
Bu kullanım ömrünü öngörmede kolaylık sağlar.
• Nem miktarı
• Ortam sıcaklığı
• Yüzeye etki eden nemin PH değeri
• Su içerisine daldırılmış ortamlar özel değerlendirme gerektirir.
• Atmosferdeki klorür seviyesi
• Diğer kimyasallarla teması (Asitler ve alkaliler çok çabuk
reaksiyona girerler.)
• Farklı metallerle teması
• Etkinin yönü (yatay, dikey)
• Etkinin doğası ( kapalı ortam, açık ortam)
• Havalandırma koşulları
Farklı çevrelerde korozyon hızları
Corrosion Speeds in Different Environments
2 ila 4 arası
Between 2 and 4
4 ila 8 arası
Between 4 and 8
Kloratlar / Sülfatlar
Chlorites / Sulphates
Düşük ve yüksek pH değerleri
Low and high pH rates
Karbondioksit / oksijen
Carbon dioxide / oxygen
Korozyon parametresinin ötesinde korozyonu başlatan etkenler
Initiating corrosion factors beyond the corrosion parameter
SGD için
uygun aralık
Suitable range
for HDG
ASİT
HCL
ALKALİ
Seyreltik alkali: film çözünür
Diluted alkali : Film dissolves
0.7 ila 2 arası
Between 0.7 and 2
Kararlı film
Asit: Film çözünür
HCL : Film dissolves
0.1 ila 0.7 arası
Between 0.1 and 0.7
Korozyon hızı Corrosion Rate
< 0.1
Korozyon hızındaki artış
C1 İç çevreler: Kuru
Inner environments: Dry
C2 İç çevreler: Ara sıra yoğunlaşma
Dış çevreler: Kırsal
Inner environment: Occasional condensation
Outer environment: Rural
C3 İç çevreler: Yüksek nem, bir miktar hava kirliliği
Dış çevreler: Kırsal kara iklimi vaya ılımlı sahiller
Inner environment: High moisture, some air pollution
Outer environment: Rural continental climate or mild coasts
C4 İç çevreler: Yüzme havuzları, kimyasal fabrikalar
Dış çevreler: Endüstriyel kara iklimi veya sahil kentleri
Inner environment: Swimming pools, chemical factories
Outer environment: Industrial continental climate or sea towns
C5 Dış çevreler: Yüksek nemli endüstriyel
veya yüksek tuzlu sahiller
Outer environment: High-moisture industrial
or high-salty coasts
Yıllık ortalama çinko korozyon hızı
Annual average zinc corrosion speed
(µm/yıl/year)
Increase of corrosion rate
Korozivite Sınıfı
Corrosivity Class
ALKALI
Alkalinite / SertlikAlkalinity / Hardness
Konsantrasyon artışı
Increase of concentration
0
2
4
6
8
pH
10 12 14 16
Güvenlik notu
Safety Note
Su veya proses solüsyonları üretim esnasında kapalı hacimden boşaltılamazsa galvanizleme esnasında ürün In case water or process solutions are not discharged from the enclosed volume during production, the water turns into vapor
450 °C ye ısıtıldığında su buhara dönüşür ve orijinal hacminin 1750 katı genleşir ve 500 bar basınç oluşturur. when the product is heated to 450 °C; expands 1750 times more than its original volume and constitutes 500 bar pressure. Fatal
Ürünün patlaması sonucunda ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.
injuries may occur in case the product explodes.
Galvanizli ürünlerin boyanması (Dubleks Sistem)
Painting galvanized products (Duplex System)
Çeliği korozyondan uzun süreli, etkili ve ekonomik korumada SDG kaplama kendi başına
yeterlidir. Ancak,
• Estetik açıdan görünümüne renk katmak,
• Kullanım ömrünü artırmak,
• Kamuflaj veya güvenlik amaçlı,
• Saldırgan ortamlarda ek koruma sağlamak amacı ile galvanizli yüzeyler boyanabilir.
Dubleks kaplamanın kullanım ömrü, boya ve galvaniz kaplamanın sağladığı korumaların
toplam ömründen en az 1.5 kat daha fazladır.
Çelik yüzeylere boya yapışkanlığı iyidir. Ancak galvanizli yüzeylere boya yapışkanlığı zayıftır.
Galvanizli yüzey temizlendikten sonra direk boya uygulandığında kısasa bir süre sonra
atmosferik koşullarda boya ve galvaniz kaplamanın farklı genleşmeleri ve boyanın altına nem
girmesi sonucunda galvanizli yüzeyde oluşan çinko korozyon ürünleri ( çinko hidroksit, çinko
karbonat vb) boyayı galvanizli yüzeyden kaldırır ve boya dökülür.
1) Yüzey temizleme
• Alkali yağalma banyosunda yüzey temizleme
2) Ön kaplama
• Yeni galvanizlenmiş ürünler için; T-Wash (bakır tuzu içeren çinko fosfatlı solüsyon)
• Yüzeyi atmosfer şartlarından etkilenmiş galvanizli ürünüler için; etch primer
• Yüzeyde çinko korozyon ürünleri oluşturarak
• Kumlama yöntemi ile yüzeyin pürüzlendirilmesi ( metal bilya kullanılmamalı,
toz halinde aşındırıcı, köşeli kumtaşı)
3) Boyama
• Ön kaplama kuruduktan sonra boya uygulanır. Uygulanan boya çinko ile
uyumlu benzer termal özelliklere sahip olmalıdır.
Epoxy türü boyalar, vinil akrilik boyalar, mikalı demir oksit bazlı boyalar kullanılabilir.
HDG coating is sufficient in long-term, effective and economic protection of steel against corrosion.
However, galvanized surfaces may be painted
•to esthetically embellish the appearance,
•for camouflage or safety,
•to increase its physical life,
•to provide additional protection in aggressive environments.
Physical life of duplex coating is 1,5 times more than the total life provided by painting and galvanized
coating.
Painting adhesion to steel surfaces is fine, but painting adhesion to galvanized products is poor.
Zinc corrosion products (zinc hydroxide, zinc carbonate etc.) that comes out as a result of different
expansions of painting and galvanized coating and the moisture formation under the painting in
atmospheric conditions after a while when painting is applied directly after the galvanized surface
is cleaned removes the painting from the galvanized surface and the painting falls.
1) Surface cleaning
• Surface cleaning in alkali degreasing bath
2) Pre-coating
• For newly galvanized products: T-Wash (zinc sulphate solution containing copper salt)
• For galvanized products surface of which is influenced by atmospheric conditions: etch primer
• Forming zinc products on the surface
• Roughening the surface with sanding method (metal ball shouldn’t be used; dust corrosive,
angular sandstone)
3) Painting
• Painting is applied after the pre-coating dries. The painting applied should have similar thermal
features compatible with zinc.
Epoxy-type paintings, vinyl acrylic paintings and micaceous iron oxide-based paintings may be used.
Hasar gören kaplamanın tamiri
Galvaniz kaplamaya kesme, delme, kaynak vb. galvaniz sonrası operasyonlar sonucu hasar verilebilir. Galvaniz kaplamanın darbe ve aşınma direnci yüksektir. Ancak bazen taşıma ve
montaj aşamalarında kaplama hasar görebilir. Hasar gören yüzey, tel fırça ile yüzey kirlilikleri temizlenir. Boyanacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Daha sonra çinkoca zengin boya ile kaplanır.
Uygulama yöntemleri
• Solventle inceltilmiş pasta boya, kıl fırça ile yüzeye sürülerek veya aerosol sprey formunda boya yüzeye püskürtülerek uygulanır. İstenilen mikron kalınlığı
elde edilene kadar bu işlem birkaç kez tekrarlanır.
• Hasar gören bölge tel fırça ile yüzey kirlilikleri temizlenir. Yüzey düşük alevle 300 °C ye ısıtılır. Düşük erime noktasına sahip özel alaşımlı çinko çubuk yüzeyde eritilerek uygulanır.
• Hasar gören yüzey grit ( kum taşı) ile kumlanır ve termal çinko sprey uygulanır.
Repair of damaged coating
Post-galvanizing operations like cutting, drilling, welding etc. may damage the galvanized coating. Resistance of galvanized coating against crushes and corrosions is high. However, the coating may
be damaged sometimes in the stages of carriage and assembly. The damages surface is cleaned for surface contaminations with wire brush. The surface to be painted should be clean and dry. Then
it is coated with a painting rich in zinc.
Application methods
• Paste paint diluted with solvent is splashed on the surface with hair paint brush or applied by spraying the paint to the surface in the form of aerosol spray.
This is repeated several times until the desired micron thickness is obtained.
• The damaged area is cleaned with wire brush for surface contaminations. The surface is heated to 300°C with low flame. Zinc stick with special alloy having a low melting point is applied
on the surface by being melted.
• The damaged surface is sanded with grit (sandstone) and thermal zinc spray is applied.
Beyaz pas - Galvanizli ürünlerin taşınması ve depolanması White rust – Carriage and storage of galvanized products
Oluşumu
Formation
Yaş depolama lekesi terimi, rutubete maruz kalmış veya ıslak koşullarda birbirine
yakın istiflenen ve depolanan veya taşınan yeni galvanizlenmiş yada çinko kaplanmış
ürünlerin yüzeyinde oluşan beyaz korozyon ürünleri yada siyah lekeleri tanımlamak
için kullanılır. Çinko yüzeyleri arasına sıkışmış nem veya yağmur suyu, yoğunlaşınca
çinko su ile ve çözünmüş gazlarla reaksiyona girer ve çinko esaslı bileşikler olan beyaz
korozyon ürünlerini oluşturur. Bu ürünlerin hacmi, kendini oluşturan ve altta kalan
bol miktardaki katı çinko kaplamadan bile çok büyüktür. Yaş depolama lekesi
oluştuğunda altta kalan kaplamada siyah leke oluşabilir. Beyaz pas terimi diğer
korozyon ürünleri için kullanılmaz.
The term wet storage stain is used to define the white corrosion products or black stains
formed on the surface of newly galvanized or zinc-coated products that are stowed close to
each other or stored or carried in humid or wet conditions. Moist or rainwater pressed
between zinc surfaces reacts with zinc water or dissolved gasses when it is condensed and
forms white rust products which are zinc-based compounds. Volume of these products is
much larger than the plenty of solid zinc coating that forms itself and remains under. When
wet storage stain occurs, black stain may be formed on the underlying coating. The term
white rust is not used for other corrosion products.
Önlenmesi
Prevention
Depolama koşulları ve buna bağlı olarak nemin sebep olduğu beyaz pasın oluşumu
tüm önleyici tedbirler bu sebeplerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kimyasal
işlemlerle beyaz pas oluşma riski azaltılabilir; Kaplamaların kromatlanması etkili bir
yöntemdir. Bariyer kaplamalar, örneğin vernikler kaplamada parlak bir görünümün
önemli olduğu durumda parlaklığı korumak için kullanılabilir. Özel uygulamalar için
çeşitli özelliklerde bir dizi ürün bulmak mümkündür. Örneğin 30ºC nin üzerinde %
0.15 lik sodyum di kromat çözeltisi genellikle beyaz pas oluşma riskini azaltmak için
yeterli olacaktır.
Beyaz pasın ortadan kaldırmasında bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır.
All preventive measures for the formation of white rust caused by storage conditions and
accordingly by moisture helps to eliminate such causes. Risk of white rust formation may
be reduced with chemical processes. Chromatizing the coatings is an effective method.
Barrier coatings may be used to protect the brightness, for example when a bright appearance
is important in varnish coating. It is possible to find a series of product having various features
for special applications. For instance, a sodium dichromate solution of 0,15% over 30°C is
generally enough to reduce the risk of white rush formation.
Some recommendations for removing white dust are listed below.
a) Storage
a) Depolama
• Do not store newly galvanized products in open air in rainy, foggy or high-moisture
conditions for a long time.
• White dust occurs on galvanized products that remain under snow for a long time.
Therefore, store the sensitive parts by covering.
• Do not store the galvanized parts on long wet grasses or muddy areas.
• Store the galvanized parts in open air by putting a timber under them.
(A ground clearance of 150 mm is ideal).
• Do not cover them with linoleum or plastic cover (condensation is possible).
• Avoid bringing galvanized parts to a position that may cause condensation.
Put the open sections downward.
• Do not let the galvanized part to contact each other (put timber between surfaces,
if necessary).
• If possible, store the galvanized parts in an angular way. Thus, the water can be
discharged.
• Yeni galvanizlenmiş ürünleri açık havada yağmurlu, sisli yada nemi yüksek
koşullarda uzun süreli depolamayın.
• Uzun süreli kar altında kalan galvanizli ürünlerde beyaz pas oluşur. Bu nedenle
hasas parçaları örterek depolayın.
• Galvanizli parçaları uzun yaş çimler üzerinde yada çamurlu alanda depolamayın.
• Galvanizli parçaları açık alanda altına kereste koyarak depolayın.
(Yerden yüksekliği 150 mm ideal yüksekliktir)
• Muşamba yada plastik örtü ile üzerlerini kapatmayın (yoğunlaşma olabilir)
• Galvanizli parçaları yoğunlaşma oluşturabilecek konuma getirmekten kaçının.
Açık kesitleri aşağı tarafa getirin.
• Galvanizli yüzeylerin birbirine temas etmesine izin vermeyin.
(Gerekirse yüzeyler arasına kereste koyun)
• Mümkünse galvanizli parçaları açılı olarak depolayın.Böylece su tahliye olabilir.
5 mm
Köşebent
Angle
U-Profil
Eğim
I-Profil
Slope
b) Taşıma
b) Carriage
Onarımı
Repair
• Yeterli havalandırmayı sağlayın ve yoğunlaşmadan kaçının.
• Yağışlı havalarda hassas parçaları üstü açık korumasız
araçlarla taşımayın.
• Deniz taşımacılığında galvanizli parçaları kimyasalla yada
yağ ile koruyun.
• Galvanizli ürünleri kirlenme yaratabilecek diğer eşyalarla
temas ettirmeyi. (Kimyasal dökülmesi gibi)
• Ambalajla taşınması gereken galvanizli ürünleri (örneğin çivi gibi)
yaş tahta kutularda yada açık konteynerlerde atmosfere açık taşımayın.
Beyaz pasın bulunması korozyon açısından bir sorun teşkil etmez ancak estetik açıdan iyi bir
görünüm arzetmez. Beyaz pası oluşturan çinko ürünleri ( çinko oksit, çinko hidroksit ve çinko
karbonat) ürün yüzeyi kuru iken fırça, skoç brite veya bez ile temizlenmelidir.
Galvaniz kaplama mekanik özellikleri yüksek olan bir kaplamadır. Ancak istifleme,
paketleme, nakliye ve montaj aşamalarında ürünlerin darbelere maruz kalmamasına
özen gösterilmelidir.
• Provide sufficient ventilation and avoid condensation.
• Do not carry the sensitive parts with open-top unprotected vehicles in rainy
weathers.
• Protect the galvanized parts with chemicals or oils in sea transportation.
• Ensure that the galvanized parts do not contact with other goods that may
cause contamination (like spilling of chemicals).
• Do not carry the galvanized products, which are to be carried with package
(like nail), in wet wooden boxes or open containers in a way open to the
atmosphere.
Existence of white dust does not create a problem in terms of corrosion, but it does not give a good
appearance esthetically. Zinc products forming the white dust (zinc acid, zinc hydroxide and zinc carbonate)
should be cleaned with brush, scotch brite or cloth when its surface is dry. Galvanized coatings have high
mechanical features. However, strict attention should be paid to prevent the products to be exposed to
crashes in stowing, packaging, shipping and assembly stages.
Faaliyet Konularımız
Our Areas of Activity
• Sıcak Daldırma Galvanizleme
• Çinko Esaslı Boya Satış ve Uygulama
• Metallizing uygulamaları
• Hot-Dip Galvanizing
• Sales and Application of Zinc-Based Painting
• Metallizing applications
Galvanizlemeye Uygun Bazı Malzemeler ve Kullanım Alanları Some Materials Suitable for Galvanizing and Their Areas of Use
• Tasarımı galvanizlemeye uygun her türlü çelik malzeme
• Çelik bina kolon, kiriş malzemeleri
• Civata, pul, somun, ankraj elemanları
• Çatı sistemleri
• Enerji sistemlerinde kullanılan her türlü demir potans, traversrı
• Aydınlatma direkleri
• Elektrik panoları
• Kablo kanalları
• Çöp kovaları, konteynerler
• Şehir mobilyaları, park bahçe konstrüksiyonları
• Lunapark makine ve aletleri
• Karayolu korkulukları
• Trafik sistemleri
• Izgaralar
• Arıtma sistemleri, konstrüksiyonları
• Kazan, tank, boyler
• Otomotiv sektörü
• Çitler, çevre koruma sistemleri
• Gemi imalatı, boru ve diğer sistemler
• Tabela ve totem uygulamaları
• All kinds of steel materials design of which is suitable for galvanizing
• Steel building column and beam materials
• Screw, spacer, nut, anchor elements
• Roof systems
• All kinds of iron potans and traverses used in energy systems
• Lighting poles
• Power boards
• Cable ducts
• Dustbins and containers
• City furnishings, park and garden constructions
• Funfair machines and equipment
• Highway barriers
• Traffic systems
• Grates
• Treatment systems and constructions
• Vessels, tanks, boilers
• Automotive sector
• Fences and environmental protection systems
• Ship production, pipes and other systems
• Sign and totem applications
Ocak Ölçülerimiz
Furnace sizes
• Maksimum uzunluk ve genişlik
• Maximum length and width
İzmit
Gebze
Kettle Genişlik / Width
1500 mm
Kettle Uzunluk / Length
7500 mm
Kettle Yükseklik
/ Height
2200 mm
Kettle Uzunluk / Length
16000 mm
Kettle Yükseklik / Height
3200 mm
MARMARA - SIEGENER GALVANİZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Phone
: +90 262 335 05 95
Fax
: +90 262 335 05 94
İzmit Factory:
Sanayi Mah. Hayrettin Uzun Cad. Köşk Sok. No:10
41040 İzmit/Kocaeli - TÜRKİYE
Gebze Factory:
Çerkeşli Mh. İMES 5. Cadde No:11
41455 Dilovası/Kocaeli - - TÜRKİYE
www.galvaniz.com
[email protected]
Kettle Genişlik / Width
1800 mm