Cimento Esaslı yapıstırıcı.fh10

Transkript

Cimento Esaslı yapıstırıcı.fh10
ULTRAFLEKS®
Özel Çimento Esasl, Her Çeşit Zemin İçin Yüksek Dayanm
ve Performansl, Esnek, Hzl, Seramik, Granit ve Doğal
Taş Yapştrcs
Tanm
Astar A® ile astarlanmasndan sonra, seramik yapştrma
işlerinde,
Yüzme havuzu, su deposu, banyo vb. slak hacimlerde,
Yerden stmal zeminlerde, stmal havuzlarda, termal
havuzlarda, kşn suyu boşaltlmayan yüzme
havuzlarnda,
Soğuk hava depolarnn duvar ve döşeme
kaplamalarnda,
Yüksek binalarn dş cephelerinde seramik ve granit
yapştrma işlerinde, tadilat ve onarmda, seramik
üzerine seramik yapştrma işlerinde mükemmel sonuç
verir.
ULTRAFLEKS®, çimento esasl, seramik, granit, cotto, pres
tuğla, porselen, cam mozaik, mermer, doğal ve kompoze
taşlarn her türlü zemine yapştrlmasnda kullanlan,
yüksek stabiliteye ve performansa sahip hzl yapştrcdr.
TS 11140 EN 12004 - C2FTE snf belgelidir.
C2=İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esasl yapştrc,
F=Hzl sertleşen, T=Kayma özelliği azaltlmş, E=Açk
bekletme süresi uzatlmş
Avantajlar
Kullanm Yerleri
Yüksek teknoloji ile üretilmiş özel hafif ince dolgu
kombinasyonudur.
Sarfiyat, bilinen yapştrclarn yaklaşk yars kadardr.
Kolay hazrlanr ve uygulanr.
Yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.
İşleme süresi uzundur ve hzl priz alr.
Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Mükemmel
vakum etkisine sahiptir.
Donma - Çözünme döngüsüne dayankldr.
Scaklk farkllklarndan doğan gerilmelere ve
titreşimlere dayankldr.
İç - dş mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
Seramik, granit, cotto, pres tuğla, porselen, cam mozaik,
mermer, doğal ve kompoze taşlarn her çeşit zemin
üzerine yapştrlmasnda, (çimento esasl yüzeyler,
beton, prekast beton elemanlar, sva vb.)
Yonga levha, OSB, PVC ve metal zeminlerin (sadece iç
mekanlarda) Astar 303® ’ile astarlanmasndan sonra
yapştrc olarak,
Alç-kartonplak, alç-sva, s izolasyon plakalar, gazbeton
gibi scaklk değişiminden etkilenen yüzeyler üzerine,
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
xxx
Teknik Özellikler
Malzemenin Yaps
Renk
Çekme Yapşma
Dayanm
Uygulama Kalnlğ
Derz Dolgu Süresi *
Uygulanacak Zeminin
Scaklğ
Servis Scaklğ
Olgunlaştrma Süresi
Kullanma Süresi
Açk Bekletme Süresi
Kayma (mm)
Islanabilirlik
Tam Yükleme Süresi
Kürlenme Süresi (Hafif
emici yüzeylerde) Üzerinde Yürünebilme
Süresi *
sva, sunta üzerine Astar A®, birinci katta 1/1 orannda su
ile inceltilerek, ikinci katta ise konsantre olarak uygulanr.
Astar A® uygulamasndan 24 saat sonra yapştrma
işlemine geçilebilir.
Yüksek teknolojik dolgular, sentetik
katklar ve özel çimentolar içerir.
Gri - Beyaz
≥ 2,00 N/mm2
PVC Esasl Yüzeyler
Min. 1 mm
Maks. 15 mm
~5 saat ila 10 saat aras
+5°C +25°C
Mevcut PVC kaplama, zemine iyice yapşmş olmaldr.
Aderans azaltc her türlü malzeme yüzeyden temizlenmeli
ve yüzey zmpara ile pürüzlendirilerek Astar 303® ile
astarlanmaldr.
-30°C +80°C
3 - 5 dakika
~90 dakika
~30 dakika
Yok
Min. % 99
~24 saat
Metal Yüzeyler
İç mekanlarda bulunan metal yüzeyler (çelik, alüminyum
vb.) hareket etmeyecek şekilde iyice sabitlenmelidir. Yüzey
pas, kir, toz ve yağ gibi aderans azaltc maddelerden
arndrlmaldr ve Astar 303® ile astarlanmaldr.
~5 saat ila 10 saat aras
Ahşap Yonga Esasl Yüzeyler (Osb ve Yonga Levhalar)
Yukardaki değerler +23°C’de ve %50 bağl nem için verilmiştir.
Yüksek scaklklar süreleri ksaltr, düşük scaklklar uzatr.
* 5 mm’ye kadar yaplan yayl kalnlklarda derz dolgu işlemi
5 - 10 saat arasnda, 5 mm’yi geçen uygulamalarda ise 24 saat
sonra yaplmaldr.
Ahşap yonga levhalar maksimum %10 nem içermelidir.
Zeminlere uygulanan ahşap yonga levha (V100) minimum
25 mm, duvarlara uygulanan ise 19 mm olmaldr. Levhalar
yüzeye 30 cm aralklar ile vidalanmaldr. Kenar birleşimi
en az 8 mm genişliğinde olmaldr. Yongalarn birleşim
yerlerinde yiv açlarak Sonolastic NP1® doldurulmaldr.
Ahşap yonga levhalar, kuru ortamlarda ise Astar 303® ile
astarlanmaldr. Eğer levhalar neme maruz kalan yerlerde
ise (dş cephe), Yapfleks® 306 veya Thoroseal® FX 100
iki kat kanaviçeli uygulanmaldr.
Uygulama Prosedürü
Yüzey Hazrlğ
Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşyc, tozsuz ve temiz,
ayn zamanda terazisinde olmasna dikkat edilmelidir.
Yüzey, her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalntlarndan
iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacklar
olmamaldr. 5 ila 20 mm derinliğindeki bozuk yüzeyler,
iki gün önceden Yapkret® tamir harçlar ile tamir
edilmelidir. Uygulanacak yüzeyin scaklğ +25°C’nin
üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.
Karştrma
Uygun su miktar, bir ölçek yardmyla temiz karştrma
kabna boşaltlr. ULTRAFLEKS®, yavaş yavaş ilave edilerek
400 - 600 devir/dk’lk bir karştrc ile 3 - 5 dakika, üniform
ve topaksz bir karşm elde edilinceye kadar karştrlr.
Yaklaşk 3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye
karştrldktan sonra malzeme kullanma hazr hale gelir.
Alç Esasl Yüzeyler
Emiciliği yüksek alç-kartonplak, alç-sva, gazbeton, kireçli
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
xxx
Karşm Oranlar
ULTRAFLEKS®
Karşm Suyu Miktar
Karşm Yoğunluğu
1 kg toz için
~0,60 litre
ya da granitin altna 1 mm kalnlğnda harç sürülmesi
önerilir. Seramikleri veya granitleri yerine uygularken
yapştrma harcna tamamen temas etmesini sağlamak
için, seramik ya da granit harcn içinde yüzdürülür. Uygun
seramik veya granit ebadna göre tavsiye edilen derz aralğ
braklarak uygulama tamamlanr.
Braklan derz aralklarnn doldurulmas için YKS derz
dolgular kullanlmaldr.
15 kg torba için
9,00 litre
1,30 kg/litre
Uygulama Yöntemi
Malann düz taraf ile uygulama yüzeyine 1 mm kalnlğnda
ULTRAFLEKS® tabakas tatbik edilir. Açk bekletme süresi
olan 30 dakika içinde kaplanabilecek büyüklükteki alana
ULTRAFLEKS®, malann dişli taraf ile üniform kalnlk elde
edilecek şekilde tek yönde çekilir. Kalnlklar farkl
seramiklerin veya granitlerin yapştrlmasnda uygulama
yüzeyindeki bozukluklar kapatmak amacyla her seramiğin
Tavsiye Edilen Derz Genişliği
5 x 5 cm'ye kadar
15 x 15 cm'ye kadar
15 x 15 cm üstü
3 mm
4 mm
6 - 8 mm
Tavsiye Edilen Tarak Dişi Boyutlar
Seramik Boyutlar
Küçük Mozaikler
15 cm x 15 cm'ye kadar
30 cm x 30 cm’ye kadar
30 cm x 30 cm’den büyük
Seramik Tarağ Diş Boyutlar
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Harç Yataklama Kalnlğ
~1 - 2 mm
~2 - 3 mm
~3 mm
~4 mm
Yapştrcnn Kullanlabilirlik Testi (Açk Bekletme Süresi)
Uygulama yaplmş yüzey üzerindeki yapştrcya parmaklar
bastrlr. Yapştrc parmaklara bulaşyorsa, seramik veya
granitlerin uygulanmasna devam edilir. Parmaklar temiz
kalyorsa, yapştrcnn uygulama süresi geçmiş demektir.
Bu durumda yapştrc yüzeyden kaznmal, yeni yapştrc
uygulanmaldr.
Sarfiyat
ULTRAFLEKS®
15 kg
Karşm
Yoğunluğu
(kg/litre)
1,30
1 mm/m2
Toz Sarfiyat
(kg)
Karşm Suyu
Miktar
(litre)
0,81
9,00
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Seramik Tarağ Diş Boyutlar ve Sarfiyatlar
(kg/m2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
1,63
2,44
3,25
4,06
ULTRAFLEKS® uygulamasnda, ortam ve yüzey scaklğ
+5°C'nin altnda ya da +25°C’nin üzerinde ise, uygun
scaklklar beklenmelidir. Ayrca aşr scak, yağşl ve
rüzgarl havalarda da uygulama yaplmamaldr.
ULTRAFLEKS® mekanik karştrclar yardm ile
karştrlmaldr,kesinlikle mala ile karştrlmamaldr
xxx
ULTRAFLEKS® harcnn yayl kalnlğ 15 mm'yi
geçmemelidir. (min. 1 mm)
Dş yüzey uygulamalarnda, kaplanmş yüzeyin ilk 24
saat aşr güneş şğ, rüzgar, don ve yağmurdan
korunmas gereklidir.
Su emmesi yüksek olan kaplamalar, uygulama öncesinde
suya doyurulmaldr.
Kurumaya başlamş ULTRAFLEKS® karşmna kesinlikle
su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.
Yüzme havuzlarna cam mozaik kaplarken sadece ön
taraf kağt veya folyo kapl olan cam mozaik
kullanlmaldr.
Mozaikler uygulandktan sonra derzler düzgün bir
derinlik oluşacak şekilde temizlenmeli ve artk
braklmadan fugalanmaldr. Bu yöntem ayn zamanda
ön yüzü kağt kapl moziklerde de kullanlabilir.
Güvenlik Önlemleri
Uygulama esnasnda, İş ve İşçi Sağlğ kurallarna uygun
iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanlmaldr. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolay, bileşenler cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve
sabunla ykanmal, yutulmas durumunda acilen doktora
başvurulmaldr.
Uygulama alanlarna yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamaldr. Çocuklarn erişemeyeceği yerlerde
depolanmaldr.
Ayrntl bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety
Data Sheet) baklmaldr.
Sorumluluk
Aletlerin Temizlenmesi
Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktadr. Degussa Yap Kimyasallar
San. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nasl kullanlacağ ile ilgili yazl öneriler
dşndaki ve/veya hatal kullanmlardan dolay oluşabilecek
sonuçlardan Degussa Yap Kimyasallar San. A.Ş. sorumlu
tutulamaz.
Bu teknik döküman yenisi baslncaya kadar geçerli olup
eski basmlar hükümsüz klar. 03/2006
Uygulamadan sonra kullanlan alet ve ekipmanlar su ile
temizlenmelidir. ULTRAFLEKS® sertleştikten sonra PCIElofix® ile mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.
Ambalaj
15 kg'lk polietilen takviyeli kraft torba
Depolama
Açlmamş orijinal ambalajnda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmaldr. Ksa süreli
depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmal ve ilk
giren ilk çkar sistemiyle sevkiyat yaplmaldr. Uzun süreli
depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamaldr.
Raf Ömrü
Uygun depolama koşullarnda üretim tarihinden itibaren
12 aydr. Açlmş ambalajlar, ağzlar skca kapatlarak
uygun depolama koşullarnda saklanmal ve bir hafta
içerisinde kullanlmaldr.
xxx

Benzer belgeler

ULTRAFLEKS®

ULTRAFLEKS® Aletlerin Temizlenmesi Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. ULTRAFLEKS® sertlefltikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. Ambalaj 15 kg'l›k poliet...

Detaylı

L‹K‹T MEMBRAN®

L‹K‹T MEMBRAN® Modifiye edilmifl sentetik reçine esasl› kaplama Yo¤unlu¤u 1,36 kg/lt Uygulanacak Zeminim S›cakl›¤› +5°C - +30°C Servis S›cakl›¤› -20°C - +120°C Esneklik

Detaylı

Ürün Broşürü

Ürün Broşürü POLYFLOTT® RAPID’in yay›l› kal›nl›¤› 15 mm'yi geçmemelidir. (min. 4 mm) Su emmesi yüksek olan kaplamalar, uygulama öncesinde suya doyurulmal›d›r. D›fl yüzey uygulamalar›nda, kaplanm›fl yüzeyin ilk 24...

Detaylı

POLYFLOTT®

POLYFLOTT® POLYFLOTT ® ’un yay›l› kal›nl›¤› 15 mm'yi geçmemelidir. (min. 4 mm) Su emmesi yüksek olan kaplamalar, uygulama öncesinde suya doyurulmal›d›r. D›fl yüzey uygulamalar›nda, kaplanm›fl yüzeyin ilk 24 saa...

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 05.02.2010 GÖNDERİ son

FİYAT LİSTESİ 05.02.2010 GÖNDERİ son Alkali içermeyen, yüksek performanslı, yaş ve kuru karışım püskürtme betonlar için yeni nesil sıvı priz hızlandırıcısı Alkali içermeyen, yüksek performanslı, yaş ve kuru karışım püskürtme betonlar ...

Detaylı