18. temmuz 2016 bilgilendirme - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

Transkript

18. temmuz 2016 bilgilendirme - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
T.C.
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
14.07.2016
Sayın Üyemiz,
Huzur ve muhabbet ile geçirmeyi beklediğimiz Ramazan Bayramımızı buruk
geçirdik.
Ne yazık ki yine terörü lanetlemekten, yine başsağlığı dilemekten başka
elimizden bir şey gelmedi.
Atatürk Havalimanında yaşanan alçak saldırıda; tatile giden, sevdiklerine
kavuşma heyecanı ile orada bulunan, ekmek parası için havalimanında çalışan
onlarca
masum
insan
hayatını
kaybetti.
Doğu’daki şehit haberleri yüreğimizi dağlıyor.
Terörle mücadele hepimizin, tüm ülkelerin, tüm insanlığın ortak amacı
olmalıdır.
Bir kez daha saldırıda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, tüm şehitlerimize
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.
Değerli üyeler,
Ülkemiz 2016 yılı büyümesi ile ilgili açıklanan rakamlar, önemli iç ve dış etkilere
rağmen direnen bir büyüme ortaya koydu. İlk çeyrekte % 4,8 olarak açıklanan
büyüme oranı Ülkemizin ve Dünyanın içinde bulunduğu duruma göre
değerlendirildiğinde önemlidir. Bu sonuçta, siyasi belirsizliğin ortadan kalkması
önemli rol oynamıştır. Ancak ikinci çeyrek verileri büyümenin hız kestiğini,
sanayi verilerinin yavaşladığını göstermektedir.
Üretimin olmadığı, sanayinin can çekiştiği her dönemde ekonomik krizler
kaçınılmazdır, doğal sonuçtur.
Hükümetimizin programında da tanımlandığı gibi; yüksek ve istikrarlı büyüme
için temel strateji; rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi, verimlilik artışı ve
sanayileşmenin güçlendirilmesi ile mümkündür.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak; üretmek için, istihdam sağlamak için,
rekabet gücümüzü arttırmak için bu uğurda mücadele etmeye devam edeceğiz.
153-160 no’lu tutanaklarımız bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU
1 NO’LU MESLEK GRUBU ÜYELERİ İLE GÖRÜŞME
1 no’lu Meslek Grubu ile yapılan görüşmede; üyelerin bürokrasiden şikayetleri,
bu konudaki sorunları çözmek için kolaylaştırıcı olmak yönünde ayrı bir kurum olması
gerektiği yönünde görüşler iletildi.
Değerli üyelerimiz,
Her zaman söylediğimiz gibi bizler emanetçiyiz. Odamızın gerçek sahibi
sizlersiniz. Üyelerimizin seçtiği komite üyeleri bizler için çok önemli ve
değerlidir. Komitelerimiz her ay toplanıyor, biz ayrıca başkanlarımızla da yasal
bir zorunluluk olmamasına rağmen her ay istişare yapıyoruz.
Bu toplantıların yanı sıra Yönetim Kurulumuzdan gelen bir öneri ile her hafta bir
meslek grubumuzun üyeleri ile görüşme başlattık. Üye tabanına daha çok
ulaşmayı, üyelerimizin komiteleri ile iletişimlerini arttırmayı amaçladık. İki aylık
periyotlarla bu bilgilendirmelerimizi yapsak da bunun karşılıklı görüşmelerle
pekişmesinin, üyelerimize dokunmanın faydasını gördük.
Komitelerde hiç gündeme gelmemiş konular iletildi.
İlgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunup takipçisi oluyoruz.
PORTEKİZ TEKNİK İŞ GEZİSİNİN RAMAZAN
ERTELENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ
BAYRAMI
SONRASINA
Genel Sekreter Sema Sandal Güney Marmara Gıda Kümesi Projesi çalışmaları
hakkında bilgi verdi. 30 Mayıs-03 Haziran 2016 tarihleri arasında planlanan Portekiz
Teknik İş Gezisinin 18-22 Temmuz tarihleri arasında planlandığının ve ayrıca geziye
katılacak olanların kurulacak Derneğe üye olmaları yönünde bir istek ve beklenti
olduğunun iletildiğini belirtti. İş gezisine katılacak üyelere duyurulmasına oybirliği ile
karar verildi, bilgi edinildi.
Sayın Üyemiz,
Tarımsal potansiyelimizi fırsata çevirmek ve ayrıca Ezine Gıda OSB çalışmalarına
da katkı sağlamak için; GMKA, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası ve
Portekiz’de ‘Inovcluster’ gıda kümesi ortaklığında bir projede yer alıyoruz.
Uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katılımı ile Odamızda tanıtım toplantımızı
gerçekleştirdik.
Proje kapsamında Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizden de sektör
temsilcilerinin kurucu üye olarak yer aldığı Güney Marmara Gıda Kümesi
Derneği kuruldu. Dernek ile gıda sektöründeki ve sektörle bağlantılı zincirdeki
firmaları bir çatı altında toplayarak bölgenin rekabetçilik gücünün gelişmesini
sağlamak amaçlanmaktadır.
Derneğin ilk toplantı tarihi 14 Temmuz 2016.
Görevlendirilen üyelerimiz 18-22 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’deki
ortağımızı ziyaret edecekler.
ODAMIZCA DÜZENLENECEK BARCELONA İŞ GEZİSİ PROGRAMI HAKKINDA
BİLGİ VERİLMESİ
Cosme Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında düzenlenecek olan Barcelona
İş Gezisi taslak programı değerlendirildi.
Tarihinin 25 – 29 Temmuz 2016 olarak kesinleştirilmesine kruvaziyer turizmi başta
olmak üzere turizm ile ilgili bölgesel planlama ve çalışmalar gerçekleştiren aşağıda
isimleri yazılı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmasına, Bölgemizin öncelikli
gıda ürünleri arasında yer alan zeytinyağı üretimi konusunda Madrid, Jean ve
Cordoba bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelerek sektördeki
teknolojik yeniliklerin görülmesi ile beraber yeni işbirlikleri oluşturulması için ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirilmesine, teklif istenmesine oybirliği ile karar verildi.
- Barcelona Ticaret Odası,
- Türk-İspanya Resmi Sanayi ve Ticaret Odası,
- İspanya Katalonya Bölgesi Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı ACCIO,
- Barselona Liman İşletmeleri (Barcelona Port Investments – BPI),
- Barcelona Activa Barselona Belediyesi Kalkınma Ajansı,
- Barcelona Konsorsiyumu
- Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu
- Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği,
- İsoliva; İspanyol Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
Sayın Üyemiz,
Üyelerimizin rekabet güçlerinin artırılarak ekonomik gelişimine katkı sağlamak,
dolayısıyle İlimiz ve Ülke ekonomisinin güçlenmesine destek olmak için Oda
olarak proje üretiyor veya bu amaca hizmet edeceğine inandığımız projelere
ortak oluyoruz.
Edirne KOSGEB ve Namık Kemal Üniversitesi Teknoparkı ile birlikte
yürüttüğümüz COSME Avrupa İşletmeler Ağı Projesinde de aynı düşünce ile
hareket etmekteyiz.
Proje kapsamında gıda ve turizm sektörü ile ilgili bir iş gezisi de 25 – 29 Temmuz
tarihleri arasında organize edildi.
Barselona’da kruvaziyer turizmi başta olmak üzere turizm ile ilgili bölgesel
planlama ve çalışmalar gerçekleştiren kurum ve kuruluşlarla görüşmeler
yapılması,
Madrid, Jean ve Cordoba bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarla bir araya
gelerek de gıda sektöründeki teknolojik yeniliklerin görülmesi ile beraber yeni
işbirlikleri oluşturulması için ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.
ODAMIZCA İSKANDİNAV ÜLKELERİNE DÜZENLENECEK İŞ GEZİSİ PROGRAMI
HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Gıda ve turizm sektörünü kapsayan İspanya İş Gezisinden sonra bu sektör dışında
kalan inşaat, inşaat malzemeleri, enerji, ARGE, eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren
üyelerimiz için de Finlandiya İş gezisi organize edilmesine ve taslak program için
çalışmaların başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.
“GELECEK TURİZMDE” SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU HAKKINDA
BİLGİ VERİLMESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
destekleriyle “Gelecek Turizmde” Programı hakkında bilgi verildi. 03 Mayıs – 01
Temmuz 2016 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek olan programa Ayvacık
halısının tanıtılması, eğitim verilmesi ve satış pazarlama ağı kurulması konusunda
proje yazılmasına oybirliği ile karar verildi.
Sayın Üyemiz,
Ortak sevdamız Çanakkale...
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası bu sevdasını lafla, güzel söylemlerle
göstermekten ziyade icraatı seçiyor. Çanakkale için her fırsatı değerlendiriyor,
kalıcı eserler bırakmak için çalışıyor, proje üretiyor.
Odamızın projelerinde daima kişisel çıkarlardan arındırılmış bir şekilde sadece
Çanakkale’nin kazanması hedeflenmiştir. Çünkü Çanakkale kazanınca üyelerimiz
kazanacak, Çanakkale kazanınca Ülkemiz kazanacak.
Unutulmaya yüz tutan Ayvacık Halımızın, Babakale Bıçağımızın tanıtılması,
halılarımızın yine eskisi gibi tüm dünya ülkelerine ihracatının gerçekleştirilmesi,
bu sektörlerde yeni işgücü yaratılarak istihdamın arttırılması amacıyla da
hazırladığımız
bu
projenin
hayırlı
olmasını
diliyoruz.
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN İKİLİ İŞ GÖRÜŞME TALEPLERİ İLE
İLGİLİ YAZISI
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12.05.2016 tarihli yazısı okundu. Odalarının 50.
Meslek grubunda hırdavat ve elektrik malzemeleri imalat ve ticareti sektöründe
faaliyet gösteren firmalarının diğer illerinde faaliyet gösteren firmalarla ticaret
hacminin genişletilmesi amacıyla Odamıza günü birlik ziyaret gerçekleştirilerek ikili iş
görüşmeleri düzenlenmesinin talep edildiği anlaşıldı. Uygun görülerek gerekli
görüşmelerin yapılmasına ve program hazırlanmasına oybirliği ile karar verildi.
KEŞAN TİCARET BORSASI’NIN TRAKYA KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI
Keşan Ticaret Borsası’nın 13.05.2016 tarihli yazısı okundu. 20.05.2016 tarihinde
Keşan’da yapılacak olan ve ana teması Saros Körfezi olarak belirlenen Trakya
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına katılım sağlanmasının istendiği
anlaşıldı.
Bilgi
edinildi.
AZAMİ FİYAT TARİFE TALEPLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İlgili Komitesinden gelen Çanakkale Ekmek Sanayi Limited Şirketi, Tadımsı Unlu
Mamuller Limited Şirketi ve Çayeli Çakır Kardeşler Unlu Mamuller Limited Şirketi’nin
Azami Fiyat Tarife talepleri değerlendirildi. Komitelerinde uygun bulunan aşağıdaki
tarifelerin Meclise arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Sayın Üyemiz,
Üyelerimizin Odamıza iletmiş oldukları yazılı tarife talepleri “Tacir ve Sanayiciler
Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi
Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde ilgili meslek komitesinde görüşüldükten
sonra Yönetim
sunulmaktadır.
Kurulu
tarafından
değerlendirilerek
Meclisin
onayına
Yönetim Kurulu ve Meclisimizdeki bakış açısı genelde "işi ehli bilir " mantığı ile
Komitelerimizin uygun gördüğünün onaylanması yönünde olmuştur. Ancak;
vatandaşın temel ihtiyaç maddesi olan ekmek, hassas bir konu olduğu için
yıllardan beri gelen teamül ile esnaf odaları ile görüş birliğine varılarak, karşılıklı
görüşmeler
ve
fikir
birliği
ile
fiyat
belirlenmekteydi.
Yine bu şekilde olduğu bilgisi ile Yönetim Kurulumuza gelen ve Meclisimizin
Mayıs ayı toplantısında onaylanan tarifeye Çanakkale Belediyesi "yoksulluk
içersinde temel ihtiyaçlarını dahi karşılamayan vatandaşların ana besin maddesi
ekmeğe mübarek Ramazan gününde yapılan bu zammın toplum gerçeğini
yansıtmaması
"
gerekçesi
ile
itiraz
etmiştir.
İtiraz üzerine Valilik tarafından kurulan Komisyon, Meclisimizce onaylanan 250
gr ekmek için 1,25 TL azami fiyat tarifesini reddetmiş ve 1,10 TL fiyat
belirlemiştir.
Konu ile ilgili Komite Başkanı Sayın Bahar Yurt’un Meclisimizi yaptığı açıklama
aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
“ Başta Yönetim Kurulumuzdan ve değerli Meclis Üyelerimizden şahsım ve
Komitem adına çok özür diliyorum.
17 Mayıs 2016 tarihli Komite toplantımızda, Çanakkale Ekmek Sanayi, Tadımsı
Unlu Mamuller ve Çayeli Çakır Kardeşler Limited Şirketlerine ait ekmek, pide ve
diğer unlu mamullere ilişkin fiyat tarifelerini değerlendirirken fakir fukaraya
temel gıda maddesi olan ekmeği yüksek fiyattan yedirmek gibi bir lüksümüz
olmadığını konuştuk, tartıştık. Komitemizdeki en kıdemli ve hem yaş hem iş
olarak tecrübesi bizden fazla olan saygı duyduğumuz bir büyüğümüzün imzası
ile gelen fiyat artış isteğinin, kendisinin sunduğu, en son zam yapılan 2014
yılından beri işçi maliyetleri, nakliye, % 25 bayi kârı gibi diğer girdilerdeki
artışları göz önünde bulundurduğumuzda uygun olabileceğini düşündük.
Komitedeki arkadaşlarımız ekmeğe şu anda zam yapılmaması, özellikle
Ramazan ayı geçtikten sonra zam yapılması hatta sadece pide fiyatı verilmesini
ısrarla önerdiler. Fakat kıdemli ve değerli büyüğümüz de ısrarla Esnaf ve
Sanatkarlar Odası ile görüştüğünü, fikir birliği sağladıktan sonra bu talebini
sunduğunu, bu kararı da şimdi almamız gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine karara imza attık ve Yönetim Kurulumuza sunduk, oradan da
Meclise sunuldu, onaylandı.
Meclis onayından 15 gün kadar sonra Belediye Başkanımız Sayın Ülgür
Gökhan’ın bu tarifeye itirazı üzerine Valilikçe Komisyon kuruldu.
Komisyon toplantısı öncesi Komite olarak Yönetim Kuruluna davet edildik ve
yine görüştük. Yine Esnaf Odası ile mutabık kalınarak Komiteye getirildiği
cevabını aldık.
Bu süreç içerisinde de yerel basında tamamen yanlış bilgilendirmeler ile ÇTSO’yu
hedef alan yazılar, Belediye Başkanının açıklamaları hemen her gün yer aldı.
Çıkan yazıları okudukça Çanakkale halkının çok yanlış yönlendirildiğini gördüm.
Bir şekilde sebep olduğumuz durum üzerine yaratılan algının ÇTSO’ya, Meclise,
Yönetim Kuruluna, Sayın Başkan’a geldiğini düşünüyorum. Hata olabilir ama iki
haftadır yapılanın siyasi şova dönüştüğü kanısındayım. Böyle bir şeye de bizim
sebep olduğumuzdan dolayı ben başta olmak üzere bu görevimden istifa etmek
istiyorum ve duayen olarak gördüğümüz kişi ve diğer arkadaşlarımı da istifaya
davet ediyorum. “Mutabıktık ama vazgeçtiler ne yapabilirim” sözü beni tatmin
etmedi. Bunun örtbas edilip çok fazla olayın abartılmaması gerektiği gibi sözler
22 senedir ticaret yapan bir kişi olarak benim karakterime, üslubuma uygun
değil. Ben doğru bildiğimi söylerim. Şu anda arkadaşlarımızın da burada
olmamasından çok üzüntü duydum. Tekrar çok özür diliyorum. Hepimizin siyasi
görüşleri olabilir, onu dışarıda bırakıp Kurumumuzu daha ileriye nasıl
götürebilirizi konuşmalıyız, çalışmak durumundayız. Bir hipotezimiz olabilir. Onu
karşı taraftaki bir arkadaşımız çürütebilir ama çözüme ulaşmak için yeni bir
çözüm ve hipotez kurmak kaydıyla. Ben burada bunu göremiyorum, çok özür
dilerim. Hem karar aldırıp hem arkasında durmamak, itiraz etmeye itiraz etmek,
hatayı kabul etmemek bana uymuyor.”
Meclisimizde oy çokluğu ile Komisyon kararına itiraz edilmemesi kararı çıkmıştır.
ÇTSO
SU
ADASI
VE
ÖNÜNDE
ETKİNLİK
YAPMAK
VATANDAŞLARIMIZIN MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İSTEYEN
- 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği’nin yazısı okundu. Şampiyonluk programı
kutlaması için ÇTSO Su Adası’nın kullanmak istedikleri anlaşıldı. Uygun bulunarak
izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencisi
Samet İnan’ın yazısı okundu. 25 Mayıs 2016 tarihinde kız arkadaşına yapacağı
evlenme teklifi için ÇTSO Su Adası’nın kullanmak isteği anlaşıldı. Uygun bulunarak
izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Cengizhan Mert’in yazısı okundu. 27.05.2016 tarihinde doğum günü kutlaması için
ÇTSO Su Adası’nın kullanmak isteği anlaşıldı. Uygun bulunarak izin verilmesine
oybirliği
ile
karar
verildi.
- ÇOMÜ Genç Liderler Topluluğu Başkanı Alperen Uysal’ın yazısı okundu. ÇTSO Su
adasında ek bir farkındalık yaratmak için bazı çalışmalarda bulunduklarını ve bu
çalışmalar sonucunda #Su Perdesi Online Hashtag’i ile twitter kaynaklı görsel bir
çalışma yapmaya karar verdiklerin belirterek bu çalışmanın sonucunda fonda uygun
müzik eşliğinde atılan twitt lerin yansıtılmasının planlandığı anlaşıldı. Uygun
bulunarak çalışmanın #ÇTSOSuAdası online hashtag ile yapılmasına oybirliği ile
karar verildi.
AHİLİK HAFTASI İLE İLGİLİ GÖREVLENDİRME YAPILMASI
23 Mayıs 2016 Pazartesi günü kutlamaları başlayacak Ahilk Haftası hakkında bilgi
verildi. İlgili komite talebi üzerine esnafa moral ve farkındalık amacıyla çalışma
başlatılan billboard görselleri ile ilgili bütçeye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın katılım
sağlamayacağının öğrenildiği belirtildi. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İş, bu çalışmayı
üyelerimizi beklediğini ve tarafından çalışıldığını belirtti. Diğer harcamalara
katılınmamasına, billboardlara 5.000,00TL bütçe ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
Sayın Üyemiz,
Çarşı esnafımızın rekabet gücünü arttırmak için, moral ve motivasyonlarını
kaybetmemeleri için kendilerinden gelen her öneri ve isteği değerlendiriyoruz.
Yıllar önce Çarşının üstünün kapatılması ile ilgili hazırlanan projeyi ne yazık ki
hayata geçiremedik.
Çanakkale’de AVM yokken, Çanakkale’li esnaf kendi AVM sini yapsın istedik,
fizibilitesini hazırladık ama olmadı.
Kruvaziyer iskele konusundaki ısrarımız da yine esnafımızın yüzünün gülmesi
içindir.
Ortak kültürümüzün ürünü olan, geleneklerimizin yaşatıldığı Çarşımızda ahilik
kültürünün de yaşatılması için bir nebze de olsa bilboard çalışmaları ile katkı
sağlamaya çalıştık. En iyi 36 noktaya yerleştirilen görseller ile ilgili
üyelerimizden ve tüketici örgütlerimizden çok güzel geri dönüşler aldık,
teşekkürlerini ilettiler. İnşallah Çarşımız için daha büyük daha somut projeleri el
birliği ile gerçekleştiririz.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
- 20. Komite üyelerinin 18.05.2016 tarihli yazısı okundu. Özel eğitim kurumlarından
gelen talep doğrultusunda 31 Mayıs – 05 Haziran 2016 tarihleri arasında Çanakkale
Kordon bölgesinde “Eğitim Günleri” adı altında bir etkinlik yapmak istediklerini
belirterek uygun görülmesi halinde gerekli başvuruların yapılması ve organizasyonun
kendileri tarafından yaptırılması konusunu Yönetim Kuruluna sundukları anlaşıldı.
Uygun görülerek oybirliği ile talepleri ile ilgili yazışmaların yapılmasına karar verildi.
Sayın Üyemiz,
Komitemizin talebi doğrultusunda gerekli izinler alınarak “Eğitim Günleri”
etkinliğini üyelerimizin de katkıları ile gerçekleştirdik. Bir sonraki eğitim öğretim
yılı için daha kapsamlı ve ses getirecek bir çalışma yapmaya karar verdik.
TOBB’NİN HUZUR HAKKI İLE İLGİLİ YAZISI
TOBB’nin 16.05.2016 tarihli yazısı okundu. 11 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen
Genel Kurulda oda ve borsa meclis üyelerine net 50,00 TL huzur hakkı ödenmesine
karar verildiği anlaşıldı. Bilgi edinildi.
TOBB’NİN GIDA YARDIMI İLE İLGİLİ YAZISI
TOBB’nin gıda yardımı ile ilgili yazısı okundu. Beheri 60 TL’yi geçmemek ve en az
666 aileye dağıtmak üzere gıda yardımız için 40.000 TL gönderileceği anlaşıldı. Konu
ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Selçuk Erdoğan, Emin Aydoğan ve
Emin Bacak’ın görevlendirilmelerine oybirlliği ile karar verildi.
ÇANAKKALE
İLİ
SU
YÖNETİMİ
KOORDİNASYON
KURULUNUN
YAZISI
Çanakkale İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun yazısı okundu. 2016 Yılı 2.
Toplantısının 08 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 10.00’da Çanakkale Ticaret
Borsasında yapılacağı anlaşıldı. Toplantıdan 1 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine
tekrar hatırlatılmasına ve katılım sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.
MEHMET
AKİF
ERSOY MESLEKİ VE
TEKNİK
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KOMİSYON ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ YAZISI
ANADOLU
LİSESİ
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün 24.05.2016
tarihli yazısı okundu. 2015-2016 eğitim öğretim yılında yapılacak beceri eğitim
sınavlarında sınav komisyonunda görevlendirmek üzere Büro Yönetimi, Bilişim
Teknolojileri alanı ve muhasebe alanlarında üye bildirilmesinin istendiği anlaşıldı.
Emre Altındal ve Şerife Kurt’un görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
05 HAZİRAN KURUMLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI HAKKINDA BİLGİ
VERİLMESİ
Genel Sekreter Sema Sandal Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda
düzenlenen Voleybol Turnuvası hakkında bilgi verdi. Üyelerimizden ve üyelerimizin
çalışanlarından oluşan Voleybol Takımımızın finale kaldığını belirterek 03.06.2016
Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile maç yapılacağı bilgisini verdi. Duyurulmasına
oybirliği
ile
karar
verildi.
Sayın Üyemiz,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve toplam 16 kurumun
katıldığı Voleybol Turnuvasında, üyelerimiz ve çalışanlarından oluşan ÇTSO
Voleybol Takımı şampiyon oldu. Tüm sporcularımıza ve katılımcılara, destek
olanlara teşekkür ediyoruz.
OSB’NİN MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI
OSB’nin 30.05.2016 tarihli yazısı okundu. 03.06.2016 tarihinde Müteşebbis Heyet
toplantısı yapılacağı anlaşıldı. Arsa fiyatlarının belirlenmesi, OSB Çevre Yönetim
Sisteminin belirlenmesi ve OSB’de yapılanlar hakkında bilgi verilmesi gündem
maddelerinden oluşan toplantıya Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk
Semizoğlu’nun katılmasına oybirliği ile karar verildi.
ANTALYA TİCARET BORSASI’NIN 7.YÖREX FUARI İLE İLGİLİ YAZISI
Antalya Ticaret Borsası’nın 24.05.2016 tarihli yazısı okundu. 7.Yörex Yöresel Ürünler
Fuarının 26-30 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacağı anlaşıldı. Genel Sekreter
Sema Sandal Ticaret Borsasında yapılan toplantıda konunun gündeme getirildiğini,
Çanakkale Ticaret Borsasının katılım konusunda destek istediğini belirtti. Ayrıca
GMKA tarafından da stand konusunda görüşme yapıldığının öğrenildiği bilgisini verdi.
GMKA 7. Yörex Fuarında stand kiralar ise katılım sağlanmasına, Oda olarak stand
kiralanmamasına
oybirliği
ile
karar
veridli.
MARMARİS TİCARET
KONUSUNDA YAZISI
ODASI’NIN
TUR
PAKETLERİ
VE
ORTAK
PROJE
Marmaris Ticaret Odası’nın 25.05.2016 tarihli yazısı okundu. Odamız üyeleri
ilgilenirse indirimli tur paketleri hazırlanabileceği ayrıca, Odamızla beraber Kalkınma
Ajanslarına Avrupa Birliğine her konuda beraber proje hazırlamak için işbirliği
yapmak arzusunda oldukları anlaşıldı. Bilgi edinildi.
ÇTSO SU ADASI’NDA ETKİNLİK YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN
MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Alaattin Gönül’ün yazısı okundu. ÇTSO Su adasında 01.06.2016 günü doğum günü
kutlaması yapmak ve dört dakikalık bir video yayınlamak istediği anlaşıldı. Uygun
bulunarak oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEME
GELEBİLECEK
DİĞER
KONULARIN
GÖRÜŞÜLMESİ
- Nedime Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün yazısı okundu.
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri meslek dalında beceri eğitimi sınavları için
görevlendirme yapılmasının istendiği anlaşıldı. Mehtap Balcı Göynüer’in
görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Oda aracının 31.05.2016 tarihi itibariyle 119.633 km olduğu bilgisi verildi.
- Genel Sekreter Sema Sandal, 30.05.2016 tarihinde Oda aracında meydana gelen
arıza ilgili olarak Dinçer Açıkgöz’ün raporunu okudu. Aracın akü arızası ve şanzıman
arızası verdiğini ve servise çekici ile götürüldüğünü yapılan kontrolde aracın şarj
dinamosunun arızalandığı buna bağlı olarak da akünün de değişmesi gerektiği ve
yaklaşık 2.500 TL maliyet çıkarıldığını, aracın parçasının stokta bulunmadığından 15
günlük de bir tamir süreci öngörüldüğü anlaşıldı. Tamirinin yapılmasına, akabinde
satış ve uygun bir araç alınması konusunun değerlendirilmesine oybirliği ile karar
verildi.
KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ ÜYELERİ İLE TOPLANTI
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri Yönetim Kurulu toplantısına katıldılar.
ÇTSO Çanakkale Evi Oda Bahçe’nin tanıtımının artırılması, yerel tatların daha yaygın
geniş kitlelere ulaştırılması amacı ile yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu. 29 Haziran 2016 Çarşamba günü yapılacak Meclis toplantısı
ardından Oda Bahçe’de iftar yemeği düzenlenmesine, İl Kadın Girişimciler Kurulu
Üyelerinin de menü oluşturulmasında görev almasına oybirliği ile karar verildi.
ODAMIZI TEMSİLEN KATILIM SAĞLANAN TOPLANTILAR HAKKINDA BİLGİ
VERİLMESİ
Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Semizoğlu OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı hakkında
bilgi verdi. Arsa m² fiyatının 100,00 TL olduğunu, % 25 peşin % 75’inin Merkez
Bankası faizi ile 12 ayda ödeme imkanı olduğunu, kullanma suyu m³ fiyatının 1,1 TL
olduğunu belirtti. Ayrıca içme suyunda hat yenilendiğini, bekçi ve emniyet sisteminin
geliştirildiği bilgisinin verildiğini bildirdi.
GÜNEY MARMARA GIDA KÜMESİ DERNEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ
Genel Sekreter Sema Sandal, Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği kurucu üyeliği
için doğrudan gıda sektöründe faaliyet gösteren kişilerin olmasının beklendiğini
belirterek iki isim daha belirlenmesinin gerektiğini, GMKA tarafından Atiye Laçin’in
istekli olduğunun iletildiğini belirtti. Diğer üye olarak Meclis Üyemiz Güray Özsoy’un
bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2 NO’LU MESLEK GRUBU ÜYELERİ İLE TOPLANTI
2 no’lu meslek grubu üyeleri toplantıya katıldılar.
- S.S. Saraycık Köyü Tarımsal Kooperatifi Üyesi olarak katılan Alaeddin Ömürtaş,
Barajdan bırakılan suyun % 50’sinin boşa aktığını, barajın yıllık masrafının adaletsiz
bir şekilde tahsil edildiğini, Köylerinde 1000 dönüm sulama alanı olduğunu ancak
DSİ’den yardım göremediklerini, 1974 yılında yapılan barajda beton kalmadığını,
barajın ufak olduğunu su toplamazsa şehrin sıkıntıya gireceğini ifade ederek kapalı
sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti. Konunun araştırılarak ilgili kurumlara gerekli
girişimin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- Dilkorhan Gıda İthalat İhracat Limited Şirketi yetkilisi Korhan Meriç, Yenice’den
yapılan kırmızı biber ihracatına plastik kasa ambalaj zorunluluğu gelmesi ile birlikte
maliyetlerin arttığı ve bu durumunda ihracatı olumsuz etkilediğini, yapılan girişimlerin
sonuçsuz kaldığın belirtti. Odamızca da ilgili kurumlara yazılarak konunun takip
edildiği ancak bir değişiklik olmadığı belirtildi. Tekrar yazılmasına oybirliği ile karar
verildi.
- Orsa İnşaat Film Gıda San. Tic. Ltd. Şti yetkilisi Cem Birder , köy ürünleri
konusunda bir yasa olmadığını belirterek kendilerinin başka mevzuatlar üzerinden
üretim izni aldığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti. Bu konuda bir yasal
düzenleme yapılması için girişimde bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.
Toplantıya katılan diğer üyeler KOSGEB destekleri hakkında bilgi talep ettiler.
Önümüzdeki hafta KOSGEB işbirliği ile bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı bilgisi
verildi.
ÜYELERİMİZDEN ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM UYGULAMASI TALEPLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulama ile ilgili gelen talepler değerlendirildi. Aşağıdaki gibi güncellenerek tüm
üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verildi:
ÖZEL İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜN
ÖZEL İNDİRİM MİKTARI
ÖZEL İNDİRİM
SÜRESİ
Alesta Denizcilik
Kumanyacılık Ve Gıda
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
Tüplü Dalış Kursu
%20 indirim
Süresiz
DGO Ares Yangın Gıda
Turizm İnşaat Ticaret Ve
Sanayi Anonim Şirketi
Yangın Kapıları, Yangın Hidrant
Sistemleri, Portatif Yangın Söndürme
Cihazları, Köpüklü Yangın Söndürme
Sistemleri, Siprinkler Yangın Söndürme
Sistemleri, Davlumbaz Söndürme
Sistemleri, Argon,Co2 ve FM200 Gazlı
Söndürme Sistemleri, Yangın İhbar ve
Algılama sistemleri, Yangın Dolapları,
Yangın Hortumları, Pano Söndürme
Sistemleri, Reklam Konileri, Refüj Başı
Tabelaları, Delinatörler, Trafik Konileri,
Uyarıcı Yol Butonları,Hız Sınırlayıcı
Kasisler, Yürüme Yüzey Uyarıcıları,
Trafik Uyarı ve Reklam Levhaları,
Fonksiyonel Yatay ve Dikey Uyarıcılar,
Korna Ve Butonlar, Elektrik
Koruyucular, Göz Koruyucular, İş
Ayakkabıları, İş Elbiseleri, Yüz ve Kafa
Koruyucular, İş Elbiseleri, Uyarı ve İkaz
Levhaları, Göz Duşları, Düşme
%10 indirim
Süresiz
ÜYE ADI
Koruyucular,
Kulak Koruyucular, Güvenlik Aynaları,
Toz Maskeleri, İlk Yardım Çantaları, İş
Güvenliği Malzemeleri, Polyster
Sapanlar
Peninsula İnşaat Tarım
Turizm Hayvancılık Gıda
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
Konaklama ve Restaurant
Mustafa Gür Troia Merkez
Emlak İnşaat
Emlak Komisyonu (Kiralama ve Satış)
İda Assos Turizm İnşaat
Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketi
Konaklama ve Restaurant
Konaklama ve Restaurant
harcamalarında %15
indirim
Kiralamalarda %50
Komisyon, satışlarda %1
Komisyon
Konaklama ve Restaurant
harcamalarında %10
indirim
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Kıyı AVM önü ve İskele Meydanında
bulunan Reklam Amaçlı Dijital Led
Ekranlar
%10 indirim
Süresiz
Fırat Yürükçü - Göz Optik
Gözlük Camı ve Çerçeveleri
Gözlük Camlarında %40
net indirim, Gözlük
Çerçevelerinde ve Güneş
Gözlüklerinde %70'e
varan indirimler
26 Kasım 2016
tarihine kadar
Değirmenci Vizyon Medya
Reklam Organizasyon
Turizm Ticaret Limited
Şirketi
Reklam, Tanıtım, Medya, Organizasyon
Hizmetleri
%25 indirim
02 Aralık 2016
tarihine kadar
%10 indirim
31 Aralık 2016
tarihine kadar
Satışlarda %5,
Uygulamalarda %10
indirim
18 Şubat 2017
tarihine kadar
%10 indirim
30 Haziran
2017 tarihine
kadar
Sf Grup İnşaat Turizm
Ticaret Limited Şirketi
Fatma Aslıhan Alef Hibe
Proje Danışmanlığı
Semih Makas - Öz Makas
İnşaat Taahhüt Ticaret
Env Çevre Yönetimi Ve
Teknolojileri İş Sağlığı Ve
Güvenliği Jeoloji
Madencilik İnşaat Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi
TKDK-GMKA-KOSGEB-TÜBİTAK-Tarım
Kredi Koop. Hibe ve Projeleri Yatırım
Danışmanlığı
Çelik kapı (Montaj dahil), duvar kağıdı
mantolama malzemeleri, boya
malzemeleri, asma tavan malzemeleri
ve Pabbuchbox metal ayakkabılık
satışları ile mantolama, boya, alçı sıva,
kartonpiyer ve asma tavan uygulamaları
Paket/Betonarme Atıksu Arıtma
Tesisleri Proje, İmalat, İşletme, Kireç Su
Yumuşatma Sistemleri, Ters Osmos
Arıtma Sistemleri, Çevre Danışmanlık
Hizmetleri, Güneş Enerji Uygulamaları
SALON TAHSİS TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
- Çilek Akademi Sanat Merkezi’nin yazısı okundu. 18.06.2016 tarihinde 10.00-20.00
saatleri arasında yıl sonu gösterileri için salon tahsis talebinde bulundukları anlaşıldı.
Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi.
- Çanakkale Rotary Kulübü’nün yazısı okundu. Yüzme yazrışı etkinlikleri için 29
Ağustos 2016 tarihinde kayıt brifing ve makarna partisi için ÇTSO Kongre Fuar
Merkezinin tahsisini talep ettikleri anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine
karar
verildi.
GÜNDEME
GELEBİLECEK
DİĞER
KONULARIN
GÖRÜŞÜLMESİ
- Ticaret İl Müdürlüğü’nün 15.06.2016 tarihli yazısı okundu. Odamızın 27.05.2016
tarih ve 35 sayılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 31.05.2016 tarih ve 5 sayılı
kararı ile onaylanan fiyat tarifelerine Çanakkale Belediyesi’nin 10.06.2016 tarihli
yazıları ile itiraz edildiği belirtilerek ilgili mevzuat çerçevesinde 17.06.2016 tarihinde
yapılacak komisyon toplantısına katılacak temsilcinin isminin bildirilmesinin istendiği
anlaşıldı. Genel Sekreter Sema Sandal ilgili Komiteye yazıyı ilettiğini ve Komite
Başkan Yardımcısı Ali Polat’ın katılacağı bilgisi verildiğini belirtti. Uygun bulunarak
Odamızı temsilen Ali Polat’ın katılmasına oybirliği ile karar verildi.
3 NO’LU MESLEK GRUBU ÜYELERİ İLE GÖRÜŞME
3 no’lu Meslek Grubu üyeleri ile toplanıldı. Peynir altı suyunun dönemsel alınırken 3-4
aydır alınmadığı, dereye akıtıldığı, gıda maddelerinde genelinde KDV % 1’e düşmüş
iken peynirde ve sütte % 8 olduğu, sütün kalitesinin artırılması gerektiği, süt
üreticisinden kaynaklanan sorunlardan mandıracıların sorumlu tutulduğu, antibiyotikli
sütler, peynir altı suyunu satacak yer olmadığı hususları görüşüldü.
Arıcılık ile ilgili olarak da Çanakkale’de 72.000 kovan olduğu, Arıcılar Birliği’nin yöre
balının tanıtılması ve kurumsallaşması adına ciddi çalışmalar yaptığı ancak
merdiven altı üretim ile başa çıkılamadığı, açıkta, pazarlarda bal satıldığı denetim
olmadığı konuları görüşüldü.
İlgili kurumlara yazılarak takibine oybirliği ile karar verildi.
TKDK desteklerinden yararlanmak için hem yeni bir işletme kurulması hem de 2 yıllık
KOSGEB üyeliği şartı aranması gibi çelişkili bir durum olduğu belirtildi. Konu ile ilgili
TKDK’dan bilgi alınmasına oybirliği ile karar verildi.
T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ BÖLGELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN EZİNE GIDA İHTİSAS OSB İLE İLGİLİ YAZISI
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün
14.06.2016 tarihli yazısı okundu. Ezine Gıda İhtisas OSB Yer Seçimi ile ilgili kurum
görüşleri tamamlandığı ve uygun görüldüğü bildirilerek, jeolojik jeoteknik etüt raporu,
ÇED Olumlu Belgesi, mera vasıflı parsel varsa vasıf değişikliği yapılarak Hazineye
tescili yapılması, tescil harici yer varsa tescillerinin yapılması, 1/5000 ölçekli kadastral
pafta, mülkiyet durumları istendiği görüldü. Konu ile ilgili çalışmaların acilen
başlatılmasına
oybirliği
ile
karar
verildi.
Sayın Üyemiz,
Yaklaşık iki yıl önce Odamıza tevdi edilen görev ile çalışmalarını başlattığımız
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yer seçim süreci çalışmaları devam
etmektedir.
Bu süreçte mevzuatın gerektirdiği şekilde yer seçiminin kesinleşmesi için ilgili
kurum görüşlerinin alınması, çekincesi olan kurumların bu çekincelerinin
ortadan kaldırılması ve tüm bunların da Bakanlık talimatlarına göre yerine
getirilmesi gerekmektedir. Çalışmalar Odamız tarafından bizzat titizlikle
yürütülerek aynı hassasiyetle ve şeffaflıkla takip edilmektedir. Aksaklıkların
giderilmesi ve çalışmanın hızlandırılması konusunda tüm bilgiler ilgililer ve
yetkililer ile paylaşılmaktadır.
Akçin Çayının ıslahından bilimsel ekolojik rapora, bölgenin yaban hayatından
olası kirlilik risklerinin tespiti ve bertarafına, mania hattından arkeolojik
durumunun tespitine kadar, bazen ise bir kurumdan dört daire başkanlığının
görüşünün alınması zorunluluğu gibi süreçlerden geçilmesi gerekmiştir.
En kısa zamanda Çanakkale’ye kazandırmak istediğimiz Ezine Gıda İhtisas OSB
ile İlimiz ürünlerinin marka değerinin artacağına, yeni yatırımcılar için cazip hale
geleceğine inancımız tamdır.
GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞININ KANUNİ PAY İL İLGİLİ YAZISI
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın 13.06.2016 tarihli yazısı okundu. 2015 Yılı
kesinleşen bütçemizin % 1’i kadar kısmın Alan Başkanlığı hesabına kanuni pay
olarak yatırılmasının talep edildiği anlaşıldı. Sene sonunda yatırılmasına oybirliği ile
karar verildi.
SALON TAHSİS TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarihli yazısı okundu. İl Merkezinde görevli
öğretmenlere eğitim için 28.06.2016 tarihinde salon tahsisi talep edildiği anlaşıldı.
Oybirliği ile ücretsiz tahsisine karar verildi.
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarihli yazısı okundu. Mesleki eğitim çalıma
toplantısı için 29 .06.2016 tarihinde salon tahsisi talep edildiği anlaşıldı. Oybirliği ile
ücretsiz tahsisine karar verildi.
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İL KOORDİNASYON
KURULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün yazısı okundu. 2016 Yılı 2. Dönem
Değerlendirme Toplantısı’nın 20 Temmuz 2016 tarihinde yapılacağı anlaşıldı. Bilgi
edinildi.
T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN BİSİKLET
DENETİM YOLU EKİBİ KONULU YAZISI
T.C.Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yazısı okundu. Fiziksel Aktiviteyi
Teşvik Programı kapsamında Belediyelere bisiklet desteği sağlanması planlandığı ve
mevcut kriterler doğrultusunda bisiklet talep eden belediyelere ait bisiklet yollarının
uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili protokol çerçevesinde Halk Sağlığı
Müdürlüğü koordinasyonunda denetim ekibi oluşturulması istendiği belirtilerek Türk
Standartları Enstitüsünden 1 temsilci bildirilmesi talep edildiği görüldü. TSE İl
temsilcisi Sema Sandal’ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TOBB’NİN AKREDİTASYON GELİŞTİRME ZİYARETİ İLE İLGİLİ YAZISI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.06.2016 tarihli yazısı okundu. 2016 Yılı
Kasım- Aralık döneminde yapılacak olan Belge Yenileme Denetimi öncesinde
düzenlenecek olan Geliştirme Ziyareti programı sunulduğu ve 05.08.2016 günü
Odamıza Geliştirme Ziyareti gerçekleştirileceği anlaşıldı. Bilgi edinildi ve ziyarette
Yönetim Kurulu olarak bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.
AZAMİ FİYAT TARİFE TALEPLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
4 no’lu Meslek Komitesinde görüşülerek sunulan Balcı Unlu Mamuller Limited Şirketi
ve Bozcaada Çiçek Un ve Unlu Mamuller Limited Şirketine ait tarifeler incelendi.
Komitenin ekmek tarifesindeki eksik ve yanlış bilgilendirmesi üzerine onaylanmadan
yeniden değerlendirilmek üzere iadesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
- 12. Komitenin talebi üzerine yaptırılan merkezi 35 noktadaki network çalışması
için ayrılan 5.000,00 TL bütçenin yetersiz kaldığı ve çalışmanın toplam maliyetinin
5.492,90 TL olduğu belirtildi. Uygun bulunarak oybirliği ile onaylandı.
- Cosme Programı çerçevesinde 25-29 Temmuz 2016 tarihlerinde düzenlenecek
olana İspanya İş Gezisine proje kapsamında görevli olarak katılacak Sema Sandal ve
Gökhan Doğru ile birlikte Evren Şahin’in de Oda'dan görevlendirilmesine oybirliği ile
karar
verildi.
- Ramazan Bayramı münasebetiyle önümüzdeki hafta Yönetim Kurulu toplantısının
08.07.2016 Cuma günü 17.00’de yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
-ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel Sekreter Sema Sandal, 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle 1 kişi dahi çalıştıran
tüm işyerlerinin kamu kurumları da dahil olmak üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) Kanunu yükümlülükleri altına girdiğini ve OSGB’lerden İSG
Hizmetleri almalarının zorunlu hale geldiğini belirtti. Odamıza kayıtlı ilgili firmalardan
teklif istendiğini ve en uygun teklifi veren Marmara İSG OSG Ltd Şti ile prensipte
anlaştığını belirterek onaya sundu. Teklifler değerlendirildi ve işin Marmara İSG OSG
Ltd Şti’ne verilmesine oybirliği ile karar verildi:
-GÜNDEME
GELEBİLECEK
DİĞER
KONULARIN
GÖRÜŞÜLMESİ
- Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, ÇTSO Su Adası ile ilgili olarak büyükşehir
belediyeleri ile diğer bazı belediyelerin talip olduğunu, kendisine ulaştıklarını ve
ÇTSO Su Adasını kendi şehirlerinde görmek istediklerini ilettiklerini belirtti. Konuyu
araştırmak üzere Genel Sekreter Sema Sandal’a görev verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Sayın Üyemiz,
Sizlerden gelen istek ve öneriler değerlendirildi ve Su Perdemizi artık “ÇTSO Su
Adası” olarak anıyoruz. Her geçen gün ilgi ve talepler artıyor. Türkiye’de örneği
olmayan ÇTSO Su Adamıza ne mutlu bizlere ki bazı büyükşehir belediyeleri ve
diğer belediyelerimiz talip.
Konuyu araştırmak üzere Genel Sekreterimize görev versek ise de;
ÇTSO Su Adasının en çok yakıştığı yerin tarihe şahitlik yapmış olan Çanakkale
Bogazı suları olduğunu düşünüyoruz,
ÇTSO Su Adası’nın en güzel izleneceği yerin Çanakkale Kordonu olduğunu
düşünüyoruz.
Şanlı Bayrağımızın ÇTSO Su Adası’nda daha bir gururla dalgalandığını
düşünüyoruz.
Ve ÇTSO Su Adası’nın görselliğini zenginleştirerek, Boğazımızın mavi sularında
yükselmeye devam etmesini arzuluyoruz.
- Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, Meclis toplantısında da dile getirdiği gibi 5560 gibi belli bir yaşın üstünde olan üyelerin Oda organlarında görev almaması
konusunda İç Yönergede değişiklik yapılması önerisini hatırlattı. Konuyu araştırmak
üzere Genel Sekreter Sema Sandal’a görev verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Sayın Üyemiz,
TOBB Organ Seçimleri Yönetmeliği ile seçme ve seçilme yeterlilikleri belirlenmiş.
Ancak; her zaman dediğimiz gibi bizden sonra görev alacak olanlara
bırakacağımız en önemli miras şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizdir.
Tüm kararlarımızı paylaşıyor, süreci ve sonucu hakkında bilgi veriyoruz.
Yerine getiremediğimiz kararlarımız olabiliyor, sebeplerini açıklıyor ve süreç
hakkında bilgi veriyoruz.
Ama arkasında durmadığımız, duramadığımız ya da hatalı kararlarımız olursa
bunu da açık yüreklilikle kabul etmek ve açıklamak, üyelerimizi ve gerektiğinde
tüm kamuoyunu bilgilendirmek de şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizin bir
gereğidir.
Ayrıca; Kanunumuzda da Odaların tanımı yapılırken , mensuplarının birbirleri ve
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî
disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve diğer verilen görevleri yerine
getirmek
amacıyla
kurulduğu
belirtilmiştir.
Böylesine sorumluluk gerektiren ve kamu kurumu niteliği taşıyan Odalarda
görev almak, organ üyeliklerine seçilmek için nasıl ki doldurulması gerekli en
küçük yaş tespit edilmiş ise, verilen görevlerin ifasında da en ufak bir ihmal ya
da şüphe olmaması adına en büyük yaş için de bir sınır belirlenmesi ya da bir
disiplin getirilmesi konusunda düzenleme yapılmasının, Yönetim Kurulu
Başkanımızdan gelen öneri ile 55 veya 60 yaşın olabilirliği ilgili mercilere
sunulmak üzere araştırılmaktadır.
- Genel Sekreter Sema Sandal, ÇTSO Kongre Fuar Merkezi girişindeki güvenlik
kulübesinin küçük ve yetersiz geldiğini, ayrıca bariyer kapıların rüzgardan kırıldığı ve
kısaldığını belirterek işlevini yerine getiremediğini, bunların güvenlik personeli
performansını da olumsuz etkilediğini söyledi ve iyileştirilmesi talebini iletti. Yönetim
Kurulu Başkanı Bülend Engin, demir sürgülü kapıyı kendisinin yaptıracağını belirtti.
Güvenlik kulübesi için de fiyat araştırması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 3 no’lu meslek grubu üyeleri ile yapılan toplantıda süt ve süt ürünleri ile ilgili geniş
kapsamlı bir toplantı yapılması gündeme geldiğinden konu değerlendirildi ve nace
kodundan dolayı farklı gruplarda yer alan aynı sektördeki üyelerimizin de katılımı ile
13 Temmuz 2016 Çarşamba günü 16.00’da bir toplantı düzenlenmesine oybirliği ile
karar verildi.
- 4 no’lu meslek grubu üyeleri ile yapılan toplantıda, ekmek fiyat tarifesi ile ilgili güncel
konudan dolayı ve sektörde olmasına rağmen nace kodundan dolayı farklı grupta yer
alan aynı sektördeki üyelerimizin de katılımı ile 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü
17.00’da bir toplantı düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5 no’lu meslek grubu üyeleri ile 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü 18.00’da bir
toplantı düzenlenmesine oybirliği ile karar veridli.
Sayın Üyemiz,
Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, önemini en çok kavramamız
gereken değerler kardeşlik, birlik ve beraberliktir, önce memleketimiz ve Ülkemiz için
istemektir.
21 meslek gurubunda, çok daha da fazla sayıda sektörü aynı çatıda buluşturan
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası bu birlikteliği sağlamak ve Çanakkale’den
kazanmak değil Çanakkale’ye kazandırmak ülküsü ile hiçbir karşılık beklemeden
hizmet vermeye çalışmaktadır.
Her şeyi Devletten beklemek, oturup şikayet etmek yerine elbirliği ve imece usulü ile
her işin altından kalkacak potansiyelimiz olduğunu düşündük ve her projede elimizi
taşın altına koyacağımızı beyan ettik.
“Yapacağız, edeceğiz” diyerek günleri geçirmek yerine en
çözümsüzlükten ve kararsızlıktan çok daha iyi olduğunu söyledik.
kötü
çözümün
Çünkü gelişimi gerçekten istiyorsak bulunmayacak çözüm, yaratılamayacak kaynak
olmadığına inanıyoruz.
Gıda, inşaat ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin şehrin içinde
sıkışıp kaldıklarını belirterek özellikle otopark sıkıntılarını ortadan kaldıracak,
kümelenme modeli ile bir arada mesleki faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak yer
taleplerini Odamıza iletmeleri üzerine de yer arayışı çalışmalarını başlattık.
Defterdarlığımıza yazarak uygun araziler hakkında bilgi talep ettik.
Emlakçılar Odasına yazarak portföylerinde uygun araziler olup olmadığının
araştırılmasını
istedik.
Sektördeki üyelerimize görev verdik, araştırmalarını rica ettik.
Merkez Işıklar köyünde yaklaşık 600 dönüm olan bir yer üyelerimiz tarafından
önerildi. Araştırdık ve mera vasfında olduğunu tespit ettik.
Yatırım için bu vasfının kaldırılması gerektiğinden yasal prosedürü için girişimlerimizi
başlattık.
Üyelerimizin ihtiyacının karşılanması ile birlikte öncelikli amacımız yerin ekonomiye
kazandırılmasıdır. Hali hazırda mera olarak kullanılmayan yerin Hazineye tescilinden
sonra ihale usulü ile bedeli karşılığında satın alınacağı, diğer yükümlülüklerin de
yerine getirileceği müracaatlarımızda belirtilmiştir.
Bu süreç içerisinde, mevcut Küçük Sanayi Sitemizin Yönetimi Odamızı ziyaret
ederek, şimdiki yerlerinde yeniden yapılanma için görüşmeler yaptıklarını ve
Odamızca düşünülen yer için kendilerine söz verildiğini, kısacası aynı yere
kendilerinin
de
talip
olduklarını
bildirmişlerdir.
Diğer bir konu da Meclisimizce oybirliği ile destekleme kararı alınan Ayvacık İskelesi
projesidir. Fizibilitesi Odamızca hazırlanan Proje hayata geçtiğinde Ayvacık
ekonomisine doğrudan katkı sağlayacaktır. Ne yazık ki aynı süreçte gündeme gelen
Ayvalık projesi çalışmaya başlarken ÇED raporu alınmış olan Ayvacık İskelesi halen
hayata geçirilememiştir. Ayvacık Belediyesinin projeye gerektiği gibi sahip
çıkacağına olan inancımız ile bir an önce İlçeye kazandırılması için desteğimiz
sürmektedir.
Değerli üyelerimiz,
Çanakkale üniversite kenti olmalıdır, doğru. Ama bir üniversite ile üniversite
kenti
olunmaz.
Çanakkale turizm kenti olmalıdır, doğru. Ama konaklama süresi 2 gece bile
olamıyorsa, denizi sadece seyrediyorsanız bu lafta kalmış demektir.
Çanakkale kültür kenti olmalıdır, doğru. Ama düne kadar tiyatronun çadırda
seyredildiği bir kentte bunun iddiasında haklı çıkamazsınız.
Yöneticilerin görevi temenni etmek değil gereğini yerine getirmektir.
Çanakkale aynı zamanda yüksek teknoloji üreten bir sanayi kenti de olmalıdır.
Bunun gereği de yasalara uygun olarak yapılan yatırımları desteklemektir,
önünü
açmaktır.
Çanakkale’nin hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşmak için elimizden gelenden
de fazlasını yapmaya, Çanakkale’nin kazanması için mücadele vermeye devam
edeceğimizi tekrar ifade ediyor, tüm üyelerimizin de bunun takipçisi olacağına
inancımız ile saygılarımızı sunuyoruz.
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU

Benzer belgeler

8. temmuz 2014 bilgilendirme - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

8. temmuz 2014 bilgilendirme - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 14.05.2014 tarihli yazısı okundu. Games of Troy arazisinin, Müdürlük bünyesinde görev alan arama ve kurtarma teknisyenlerinin fizik, spor ve kondisyon faaliyetle...

Detaylı