burs istek dilekçesi - Burdur Ticaret Borsası

Transkript

burs istek dilekçesi - Burdur Ticaret Borsası
BURS İSTEK DİLEKÇESİ
BURDUR TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,
Borsanızca verilmekte olan karşılıksız eğitim bursundan faydalanmak istiyorum.Hiçbir kurum ve
şahıstan burs almamakta olup,herhangi bir firma veya kuruşta daimi eleman olarak çalışmıyorum.
Tarafıma burs verildiği takdirde,durum bildirim formunda belirttiğim beyanlarımda değişiklik
olduğunda Borsa Genel Sekreterliğine bilgi vereceğimi,bu beyanımın aksi sabit olduğu takdirde bursumun
kesilmesini ve almış bulunduğum bursları iade edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
ÖĞRENCİNİN :
ADI SOYADI
:
İMZASI
:
MÜRACAAT TARİHİ
:
T.İŞ BANKASI ŞUBE/HS.NO
:
BURS VERİLEBİLMESİ ŞARTLARI VE GEREKLİ BİLGİLER:
1. Burs verilebilmesi için :
 T.C.vatandaşı olmak
 En az dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumunun öğrencisi olmak (Açık Öğretim Fakültesi
hariç)
 Hazırlık ve birinci sınıfta 22,ikinci sınıfta 24,üçüncü sınıfta 25,dördüncü sınıfta 26 yaşından
büyük olmamak
 Herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almamak
 Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak gerekmektedir.
2. ”Durum Bildirim Formu”ndaki sorular eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde doldurulacaktır.Banka hesap
numarası ve diğer istenilen belgelerde eksiklikler olması halinde burs başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
3. Durum bildirim formunun 2.sorusuna karşılık belirtilen aile geliri,işyerinden alınacak maaş
bordrosu,sosyal güvenlik kurumundan alınacak maaş belgesi veya vergi dairelerinden alınacak
beyanname ile sabıka kayıt belgesi dilekçeye eklenecektir.
4. Yüksek Öğrenim kurumuna ilk defa kayıt yaptıranlar,kayıt belgelerini,ara sınıftakiler ise okuldan
temin edecekleri öğrenci belgelerini ve başarılı olarak geçtiği sınıfın not durum belgesini forma
ekleyeceklerdir .Bu belgelerde ayrıca,öğrencinin başka bir kurumdan burs alıp almadığı hususu da
belirtilecektir.
5. İş Bankası hesap numarası öğrencinin kendi adına açılacaktır.
6. Ayrıca burs istek dilekçesine; Nüfus idaresinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi ile birlikte
1 adet vesikalık fotoğraf eklenecektir.
7. Burs başvurusunda beyan edilecek belgelerin tamamı asıl ve ıslak imzalı olacaktır. Fotokopi yada
internet çıktıları kabul edilmeyecektir.
Eğitim Bursu Müracatına Eklenecek Belgeler
1.
2.
3.
4.
5.
Öğrenci Durum Belgesi (Fakülteden alınacak)
Gelir Belgesi (Aileyi geçindiren kişinin maaş/gelir belgesi)
Sabıka Belgesi (Savcılıktan alınacak)
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Dairesinden alınacak)
1 adet fotoğraf

Benzer belgeler

Başvuru Formu`nu indirmek için tıklayınız

Başvuru Formu`nu indirmek için tıklayınız TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI

Detaylı

Burs Başvuru Formu - Gebze Teknik Üniversitesi

Burs Başvuru Formu - Gebze Teknik Üniversitesi YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA, Borsanızca verilmekte olan karşılıksız eğitim bursundan faydalanmak istiyorum.Hiçbir kurum ve şahıstan burs almamakta olup,herhangi bir firma veya kuruşta daimi eleman ...

Detaylı

2016-2017 Öğretim yılında ÇYDD Ankara Şubesi`ne yeni burs

2016-2017 Öğretim yılında ÇYDD Ankara Şubesi`ne yeni burs alınmayacaktır. 3. Durum bildirim formunun 2.sorusuna karşılık belirtilen aile geliri,işyerinden alınacak maaş bordrosu,sosyal güvenlik kurumundan alınacak maaş belgesi veya vergi dairelerinden alı...

Detaylı

tesyev - Giresun Üniversitesi Engelli Üniversite Birimi

tesyev - Giresun Üniversitesi Engelli Üniversite Birimi edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır). 4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru...

Detaylı

Burs Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin

Burs Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin imkan eĢitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetiĢmelerine katkıda bulunmak amacı ile verilecek olan burstan yararlanmak istiyorum. RÜġTÜ AKIN VAKFI burs esaslarını okudu...

Detaylı

Karşıyaka`nın Filizleri Öğrenci Başvuru Formu

Karşıyaka`nın Filizleri Öğrenci Başvuru Formu 6. Aile Sicil Beyannamesi (Muhtarlıktan) 7. Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, gelir vergisi matrahı, emekli aylığını gösterir belge) 8. Burs Başvuru Formu (EK.1) a. Talep dil...

Detaylı