SONUÇ BİLDİRGESİ

Transkript

SONUÇ BİLDİRGESİ
KIZILELMA SİTESİ OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
Tarihi ve gündemi 15 gün önce bildirilmiş ve kat maliklerine imza karşılığı, yazılı bir çağrıyla(kitapçık
ile) verilmiş; Ayrıca, Blok ilan panolarında ilan edilmiş olan 21.03.2015 günü saat 19:00 da çoğunluk
sağlanamadığı için gerçekleştirilemeyen Kızıl Elma Sitesi Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısı,
28.03.1015 tarihinde 19:00 da Kızılelma Evleri C-Blok altındaki toplantı salonunda toplanmıştır.
Toplantıda alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir:
1. Gündem gereği açılış konuşmasını site yönetim kurulu başkanı Yılmaz UZUN yapmıştır.
Konuşmasında özetle bir aylık süre içerisinde Yönetim Kurulu olarak yapmış oldukları
çalışmalardan bahsetmiş yapılacak işler ve işletme bütçesini sunmuştur. Önceki yönetimden
henüz hesapları devralamadığı için eski borçlar hakkında kesin bir rakam verememiştir.
2. Yönetim Planı Değişikliği Kat Maliklerinin 4/5 i olmadığından müzakere edilmeden geçilmiştir.
3. Tekrar Yönetim Kurulu seçimi yapılmamış, önceki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun
aynen devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
4. 1 Mart 2015 den itibaren Yılmaz Uzun’a Sitenin muhasebesini düzenlemek ve planlanan işler ile
önceden kalan aksaklıkların tamamını düzenlemek üzere, ücreti ödenmek kaydı ile, danışmanlık
görevi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5. 2015 yılı işletme bütçesi müzakere edilmiş ve Apartman sakinlerine daha önce verilen
kitapçıktaki sunulduğu şekliyle kabulüne ve uygulanmasına oy birliği ile karar veriliştir.
6. Katılım avans payının belirlenmesi müzakere edilmiş ve 01.01.2015 tarihinden itibaren 100 TL
(YÜZ Türk Lirası) olmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Avans payını zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 5 gecikme faizinin günlük olarak
uygulanmasına da oy birliği ile karar verilmiştir.
8. 2015 yılında yapılacak işler müzakere edilmiş ve apartman sakinlerine daha önce verilen
kitapçıktaki sunulduğu şekliyle kabulüne ve uygulanmasına oy birliği ile karar veriliştir.
9. 2015 yılında yapılacak işler ve geçmiş yıllardan kalan site borçları ile ilgili olarak bir defaya
mahsus 160 TL toplanmasına ve bu miktarın toplanması ile ilgili olarak yönetim kuruluna yetki
verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10. Apartman görevlilerine kanuni bir zorunluluk olan süt parasının verilmesine, Elektrik ve Su
parasına katkı verilmemesine, 01.03.2015 den itibaren ilgili görevlilerin elektrik ve su paralarının
tamamını kendilerinin ödemesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Sitemiz kuralları müzakere edilmiş ve Apartman sakinlerine daha önce verilen kitapçıktaki
sunulduğu şekliyle kabulüne ve uygulanmasına oy birliği ile karar veriliştir.
12. Sitemiz çalışanlarının görevleri müzakere edilmiş ve Apartman sakinlerine daha önce verilen
kitapçıktaki sunulduğu şekliyle kabulüne ve uygulanmasına oy birliği ile karar veriliştir.
13. Doğal gaz sistemine geçişle ilgili site sakinlerine sorulması ve site sakinlerinin 2/3 ünün kabul
etmesi kaydı ile doğal gaz sistemine geçiş çalışmalarının başlatılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
KIZILELMA SİTE YÖNETİMİ