Çocuk koruma lisans programı hakkında daha fazla bilgi

Transkript

Çocuk koruma lisans programı hakkında daha fazla bilgi
Çocuk koruma
­lisans programı
hakkında daha fazla bilgi
edinmek ister misiniz?
Høgskolen i Oslo og Akershus
Fakultet for samfunnsfag
Postboks 4 st. Olavs plass
0130 Oslo
www.hioa.no/barnevern
http://blogg.hioa.no/mangfold
www.hioa.no
Tlf.: 67 23 50 00
[email protected]
Çocuk koruma uzmanlığı eğitimi, genel olarak
çocuklara ve gençlere, özel olarak ise zor
durumdaki çocuklarla gençlere ve onların aileleri
ile yakın çevrelerine yönelik bir sosyal içerikli
çalışma eğitimidir.
İs olanakları çoktur:
Çocuk koruma uzmanlığı eğitimini
niçin seçmelisiniz?
Oslo ve Akershus Yüksekokulu (Høgskolen i Oslo og Akershus),
etnik azınlık kökenli olan daha fazla insanın çocuk koruma
uzmanlığı eğitimine başvurmasını hedeflemektedir.
İçinde yasadığımız toplum bir çok
yönden farklılıkları barındırır.
Bundan dolayı, bu farklılıkların
çocuk koruma konusunda da
yansıması ve çocuk koruma
kurumlarının Norveç toplumunu
oluşturan herkese karsı profes­
yonelce ve kucaklayıcı bir şekilde
davranması gerekir.
Çocuk koruma uzmanı olarak
çalışmak bir sosyal refah devleti
olan Norveç’te sorumluluk taşıyan
bir meslektir. Çocuk koruma
konusundaki eğitim dalı, bütün
çocukların ve gençlerin gerekli
bakımını, güvenliğini ve gelişimini
sağlamanın garantisidir. Bu,
Norveç Çocuk Koruma Kanunu’nda
yazmaktadır.
Çocukların bakımından ebeveyn­
leri sorumludur. Çocuk koruma
kurumları zor durumda kalan çocuk­
lara ve ailelere gerekli yardımı ve
rehberliği sunar. Bu iş çoğu kez hem
destek vermeyi hem de denetlemeyi
kapsar.
Eğitim programının içeriği:
– teorik ve pratik eğitim
– eğitimin merkezinde etkinlik
dersleri, etik, hukuk, çocuk
koruma, sosyal pedagoji, psikoloji
ve toplum bilgisi konuları yer alır.
– iki tane zorunlu pratik dönemi
vardır. Öğrenciler proje döneminde
ve pratik dönemlerin birinde yurt
dışına gitme imkanına sahiptir.
Çocuk koruma uzmanlarının
edindiği bilgiler arasından
örnekler:
–çocukların ve gençlerin gelişim
ihtiyacını ve yetişme koşullarını
anlamak
–farklı kültürleri anlamak ve çok
kültürlü toplum karşısında duyarlı
olmak
– insanları saygılı bir şekilde
karşılamak
– çocukları desteklemek ve sorunlar
büyümeden aileleri ile işbirliği
yapmak
– köklü sorunlar yaşayan aileler
karşısında araştırmalar yapmak ve
gerekli tedbirleri almak
Çocuk koruma uzmanları, çocuk
koruma kurumlarında, çocuk ve
gençlik kuruluşlarında, madde
bağımlıları merkezlerinde, mül­
teci merkezlerinde, sosyal içerikli
çalışma projelerinde, okullarda,
genç­lik kulüplerinde, gönüllü yardım
kuruluşlarında vs. çalışabilirler.
Çocuk koruma uzmanı olarak
çocuklarla ve gençlerle yakından
çalışabileceğiniz gibi çocuk koruma
sektörünün farklı kademelerinde
memur ve yönetici olarak da görev
alabilirsiniz.
Daha ileri eğitim imkanları:
– Lisans derecesi – üç yıl (bachelor­
grad)
– Yüksek Lisans derecesi, örneğin
çocuk koruma, sosyal çalışmalar,
aile terapisi ve International Social
Welfare and Health Policy gibi
alanlarda. Iki yıl (mastergrad)
– Ph.d.- programı (doktora programı)
sosyal çalışmalar ve sosyal politika
üzerine yapılır
– İleri/ek eğitim, örneğin çevre
terapisti, yöneticilik, çocuk
koruma, aile terapisi, sosyal
içerikli çalışmalar, ruhsal sağlık
çalışmaları, çocuk ve gençlik
psikiyatrisi ve maddi bağımlılık
çalışmaları gibi konularda
alınabilir.
Kayıt sartları:
– Tam gün: Generell studie­
kompetanse (genel yüksekeğitim
hakkı)/ realkompetanse*
– Yarım gün: Generell studie­
kompetanse (genel yüksekeğitim
hakkı) / realkompetanse* ve özel
kayıt şartları olarak iki yıllık
konuyla ilintili bir iş tecrübesi
olması veya eğitimi esnasında
konuyla alakalı bir işte yüzde
50’lik bir kadroyla görev yapması
gerekir.
Maaş
2010 yılında ortalama maaş oranı
403 200 kron olarak belirlenmiştir
(Kaynak SSB-Norveç Istatistik
Kurumu)
Daha fazla bilgi ister misiniz?
www.hioa.no/barnevern
ve http://blogg.hioa.no/mangfold
sayfalarına bakınız
*Realkompetanse, genel yüksekeğitim hakkı olmayan bir kişinin hayatı boyuncaeğitim,
meslek v.b. konularda edindiği tecrübe ve bilgi doğrultusunda basvurma hakkının olması
demektir. Bu tecrübelerin yeterince kapsamlı ve başvurulan yüksekeğitimle bağlantılı
olması gerekir.

Benzer belgeler