malzeme güvenliği veri tablosu - Eko-Yol

Transkript

malzeme güvenliği veri tablosu - Eko-Yol
MALZEME GÜVENLİĞİ VERİ TABLOSU
· ÜRÜN VE FİRMA TANIM BİLGİLERİ:
"E-KRETE™"
· İÇERİKLERİN BİLEŞİM BİLGİLERİBİLEŞENCAS-NO.KONSANTRASYONP(BAIMMA)25852-37-3%46.0-48.0Artık MonomerlerGerekli
değilYOKSıvı Amonyak1336-21-6{=%0.3Su7732-18-5 7732-18-5%52.0-54.0Çimento Tozu65997-15-1%30Kuvarz Toplamı14808%70
Bu bölümde sunulan Polimer tanımlamaları ABD Toksik Maddeler Kontrol Kanunu (TSCA) içerisindeki tanımlardır.
3. TEHLİKE BİLGİLERİ
Sıvı Gri
Amonyak Kokusu
Acil Durum Görünüm Şekil Renk Koku
Özetle Tehlike
DİKKAT!
DUMANIN SOLUNMASI BAŞAĞRISINA, BULANTIYA VE BURUNDA, BOĞAZDA VE CİĞERLERDE TAHRİŞE NEDEN OLABİLİR. GÖZ VE
DERİ TAHRİŞİNE NEDEN OLABİLİR.
Yanmaz Uygulanmaz Uygulanmaz
Sağlığa Olası Etkiler
Göz teması
Deri teması
Gözler: Direk temas şu duruma yol açabilir: aşırı tahriş Deri: Uzun süreli ve tekrarlanan deri teması şu duruma neden olabilir: aşırı tahriş Soluma:
dumanın solunması şu durumlara sebebiyet verebilir: burunda, boğazda ve ciğerlerde tahriş, baş ağrısı ve bulantı.
4. İLK YARDIM
Soluma: Önlem olarak açık havaya çıkartın.
Deri teması: Su ve sabunla yıkayın.
Eğer deri tahrişi devem ediyorsa, bir doktora başvurun.
Göz teması: Bol su ile yıkayın. Eğer göz tahrişi devem ediyorsa, bir doktora başvurun.
Kaldırım Bakımına Devrimsel Yaklaşım
Yutulması: 1 ya da 2 bardak su için. Gerekiyorsa bir doktora danışın. Bilinçsiz bir kişiye ağızdan herhangi bir şey vermeyin.
5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ
Termal olarak bozulma akrilik monomerler oluşturabilir.
Uygun söndürme mekanizmaları: Çevre yangınlarına uygun olan yangın söndürme cihazları:
Yangınla mücadele sırasında özel tehlikeler: Malzeme 100°C/212°F sıcaklığın üzerinde sıçrayabilir.
Yangın söndürücü ekiplerin özel koruma teçhizatı Kapalı soluma cihazları kullanın ve koruyucu giysiler giyin.
· KAZARA SERBEST KALMASI DURUMUNDAKİ ÖNLEMLER
Kişisel önlemler
Kişisel koruma ekipmanı kullanın.
Diğer kişileri dökülen alandan uzaklaştırın. Malzeme kaygan ortamlar oluşturabilir.
Çevre önlemleri
DİKKAT: Sızıntıları ve dökülmeleri kanalizasyondan ve açık sulardan uzak tutun.
Temizleme yöntemleri
Dökülmeleri zaman geçirmeden hareketsiz malzemelerle durdurun (örneğin kum, toprak, etc.).
Sıvıları ve katı durdurma malzemelerini atılmak üzere ayrı birer uygun kaplara koyun.
ariyle bildiğimiz kadarıyla doğru bilgilerdir. Verilen bu bilgiler sadece güvenli kullanım, idare, işleme tabi tutma, depolama, nakliye, atım ve salıma bir
kılavuz olarak tasarlanmıştır ve garanti ya kalite spesifikasyonları olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgiler sadece tanımlanmış olan belirli
malzemeyle ilgilidir ve diğer malzemelerle ya da herhangi bir işlemde birlikte kullanıldığında eğer metinde aksi geçmiyorsa geçerli olmayabilir.
enmezHızlandırılmış Hava Şartları (4000 saat)ASTM G-23EtkilenmezBüzülmeASTM C-596Standartların üzerinde
· Veriler iki (2) gün nemli kürlenmiş örnekler üzerindeki laboratuvar testlerini göstermektedir. Sonuçlardan makul seviyede sapmalar atmosfer ve
çalışılan yerin koşullarının bir sonucu olarak gözlemlenebilir. Güçlü örnekler hazırlarken Tüm Permastripe örneğini karıştırın.
· Beton wonderboard üzerine '/ ürün (6mm)' / kaplanarak hazırlanan kompozit kiriş.
Manufacturing
· KULLANIM VE DEPOLAMA
Kullanım
Göz, deri ve giysilerle teması önleyin. Bol su ile yıkayın. Kabı sıkıca kapatın. Dumanları ve gazı koklamayın. Depolama koşulları için ilave bilgiler:
Donmasını önleyin - ürünün kararlılığı etkilenebilir. KULLANIM ÖNCESİ KARIŞTIRIN.
Depolama
Depolama Sıcaklığı: 1 - 49 °C (34 - 120 °F)
Diğer bilgiler: İşlem sırasında malzeme ısıtıldığında monomer buharlar oluşabilir. Gerekli havalandırma için BÖLÜM 8'e bakınız.
· MARUZ KALMA SONRASI KONTROLLER KİŞİSEL KORUMA
Alev Alma Noktası Alt patlama sınırı Üst patlama limiti Termal bozulma
Maruz kalma sınırları
Maruz kalma sınırları eğer varsa aşağıda verilmiştir.BİLEŞENDÜZENLEMELİSTELEME TİPİDEĞERSıvı amonyak
TWA25ppm
STEL35ppm
ACGIHTWA17 mg/m3 25 ppm
ACGIHSTEL24 mg/m3 35 ppm
OSHA_TRANSPEL35 mg/m3 50 ppm
Göz Koruma: yan korumaları olan koruyucu gözlük. Kullanılan soluma koruma sistemiyle uyumlu gözlükler kullanılmalıdır.
El koruma: Aşınmaya karşı aşağıda belirtilen eldivenler kullanılmalıdır. (Diğer kimyasallara karşı koruma sağlayan eldivenler yeterli koruma
sağlayamayabilirler) Neopren eldivenler.
Soluma koruma: OSHA 1910.134 ve ANSI Z88.2 gereksinimleri ile ya da bunlara eşdeğer koruma sağlayan solunum koruma sistemleri çalışılan yerin
gerek duyduğu yerlerde kullanılmalıdır. Eğer havadaki yoğunluk yukarıda verilen Maruz Kalma Sınırları içerisinde listelenen maruz kalma sınırlarının
altında ise gerek yoktur. Maruz kalma sınırlarının 10 katına kadar olan yoğunluklarda uygun bir şekilde takılı NIOSH (ya da eşleniği) onaylı yarı maske ve
hava temizleyici solunum cihazı kullanılmalıdır. Hava temizleyici solunum cihazları NIOSH (ya da eşleniği) onaylı amonyak/metilamin kartuşları ve N95
filtreleri ile donatılmış olmalıdır. Eğer yağ dumanı mevcutsa R95 ya da P95 filtreler kullanın.
Koruyucu önlemler: Bu malzemeyi depolayan ya da kullanan tesisler bir göz yıkama cihazı ile donatılmış olmalıdırlar.
Mühendislik önlemleri: Dumanın oluştuğu yerde minimum yakalama hızı 100 feet/dakika (0.5 m/saniye) olan lokal bir çıkış havalandırması kullanın. Çıkış
havalandırmalarının tasarımı, kurulumu, kullanımı ve bakımı için Devlet Endüstriyel Hijyenistler Amerikan Konferansı tarafından yayınlanmış olan Endüstriyel
Havalandırma: Önerilen Uygulamalar Kılavuzunun son baskısına başvurun.
Görünüm Şekil Renk Koku
Ph
Kaynama noktası/aralığı Alev alma noktası Alt patlama sınırı Üst patlama limiti Suda çözünebilirlik, Viskozite, dinamik Buharlaşma oranı Uçuculuk yüzdesi
9. FİZİKSEL / KİMYASAL ÖZELLİKLER
Sıvı Gri
Amonyak Kokusu 9.2
100 C (212.00 F) Su
Yanmaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz Seyreltilebilir
5.000 - 55.000 mPa.s
(1.00 Su
%52 - 54.
14. NAKLİYE BİLGİLERİ
Nakliye için herhangi bir özel düzenlemeye gerek yoktur.
Özel düzenlemeye gerek yoktur (Nakliye tehlikeli değildir.)
Nakliye sınıflandırması kap hacmine göre değişebilir ve yürürlükteki bölgesel ya da ülke düzenlemelerine göre farklılık gösterebilir.
· DÜZENLEME BİLGİLERİ
İşyeri Sınıflandırması
Bu ürün OSHA Tehlike İletişim Standardı (29CFR1910.1200) uyarınca tehlikesiz olarak değerlendirilmektedir.
Bu ürün Kanada İşyeri Tehlikeli Malzemeler Bilgi (WHMIS) Sisteminde bir 'kontrollü ürün' olarak değerlendirilmemektedir.
SARA BAŞLIK III: Bölüm 311/312 Kategorileri (40CFR370): Bu ürün 29CFR 1910.1200 kapsamında zararlı bir kimyasal olarak değerlendirilmemektedir bju
nedenle SARA'nın 3. Başlığı kapsamına girmemektedir.
SARA BAŞLIK III: Bölüm 313 Bilgi (40CFR372)
Bu ürün minimum konsantrasyonlarında ya da daha yukarısında Bölüm 313'te listelenmiş olan bir kimyasal içermemektedir.
CERCLA Bilgisi (40CFR302.4)
Bu malzemenin havaya, toprağa ya da suya salınımı Kapsamlı Çevresel Tepki Tazminat ve Sorumluluk Yasası (CERCLA) altında Ulusal Tepki Merkezine
veya devlete ya da Süperfon Değişiklikler ve Yeniden İzin Yasası (SARA) Başlık III Bölüm 304 altında yerel acil durum planlama komitelerine raporlanabilir
değildir.
ABD Toksik Maddeler Kontrol Kanunu (TSCA) Bu ürünün tüm bileşenleri ABD Toksik Maddeler Kontrol Kanunu (TSCA) İçerik Envanterinin içerik liste
gereksinimleri ile uyumludur.
Pensilvanya
MSDS'nin BÖLÜM 2 Bileşim / İçerik Hakkında Bilgilerin CAS REG. NO sütununda "Tehlikeli Olmayanlar" olarak listelenmiş olan herhangi malzeme
Pensilvanya İşçi ve Toplum Bilgilendirme Hakkı Yasasının hükümleri kapsamında bir ticari sırdır.
DOT
IMO/IMDG
· DİĞER BİLGİLER
NOT: Yukarıda verilen veriler tipik değerlerdir ve bir teknik özellik olarak değerlendirilmemelidir.
10. TUTARLILIK VE REAKTİVİTEHird DeğeriSağlıkYangınReaktiviteHMIS100
Bilinmiyor Kararlı
Bu ürünle uyumsuz olan bilinen bir malzeme yoktur. Ürün polimerizasyon yapmayacaktır.
Manufacturing
11. ZEHİR BİLGİLERİ
Akut oral toksisite Akut dermal toksisite Cilt tahrişi Göz tahrişi
Bu malzeme için herhangi bir veri yoktur. Bilgiler yapısal anlamda benzer malzemelerin profillerine dayanarak gösterilmiştir.
LD50 rat> 5,000 mg/kg LD50 tavşan> 5,000 mg/kg tavşan Geçici tahrişe neden olabilir, tavşan Göz tahrişi yok
· ÇEVRE BİLGİLERİ
Bu ürün için mevcut herhangi bir veri yoktur.
· ATIM BİLGİLERİ
Çevre önlemleri: DİKKAT: Sızıntıları ve dökülmeleri kanalizasyondan ve açık sulardan uzak tutun.
Atım
Tehlikeli reaksiyonlar Göz ardı edilmesi gereken malzemeler
Polimerizasyon
Atık Sınıflandırması: Bu ürün eğer satın alındığı şekilde atılmaya karar verilirse, RCRA içerisinde tanımlanmış olan alev alabilirlik, korozyon veya reaktivite ile
uyumlu değildir ve 40 CFR 261.33 listesinde bulunmamaktadır. Buna karşın toksisite nitelikleri (TC) Toksisite Karakteristik Süzme Prosedürü (TCLP)
tarafından değerlendirilmemiştir. Emülsiyonu adım adım demir klorür ve kireç taşı ekleyerek pıhtılaştırın. Üstte yüzen bölümü alarak kimyasal bir
kanalizasyona atın. Atmak için, yerel, eyalet ve federal düzenlemelere uygun olarak izin verilen bir tesiste yakın ya da depolayın.ACGIHDevlet Endüstriyel
Hijyenistler Amerikan KonferansıBAcBütil asetatOSHAİş Güvenliği ve Sağlığı İdaresiPELİzin verilen maruz kalma sınırıSTELKısa Süreli Maruz Kalma Sınırı
(STEL)TLVEğik sınır değeriTWAOrtalama (TWA)IÇubuk bir önceli MSDS'e göre yapılan revizyonu göstermektedir.
Bu Güvenlik Veri Tablosunda verilen bilgiler yayınlandığı tarih itibariyle bildiğimiz kadarıyla doğru bilgilerdir. Verilen bu bilgiler sadece güvenli kullanım,
idare, işleme tabi tutma, depolama, nakliye, atım ve salıma bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve garanti ya kalite spesifikasyonları olarak
değerlendirilmemelidir. Bu bilgiler sadece tanımlanmış olan belirli malzemeyle ilgilidir ve diğer malzemelerle ya da herhangi bir işlemde birlikte
kullanıldığında eğer metinde aksi geçmiyorsa geçerli olmayabilir.
Daha fazla bilgi için www.eko-yol.com adresini ziyaret edin.
Kürleme
Güneşli bir günde (%50 - 75 arası bağıl nemde ve 75°F sıcaklıkta) kürleme tek katman başına yaklaşık olarak 3 saat sürer. Sıcaklık daha yüksekse ve hava
daha kuruysa, kürleme daha hızlı gerçekleşecektir.
Özel Durumlar
Uygulama sıcaklığı minimum 50°F ve daha yukarısında olmalıdır.
24 saat içerisinde yağmur yağması muhtemelse ya da sıcaklığın donma sıcaklıklarına düşmesi öngörülüyorsa uygulamayın.
Uygulama yüzeyi yapısal anlamda sağlam olmalıdır.
Uygulama yüzeyi temiz, kuru ve yabancı cisimlerden arındırılmış olmalıdır.
İlgili Yazılar
·
MSDS
EPA Ortaklık Mektubu
Tavsiye Edilen Sıcaklık Aralığı
Başarılı bir uygulama için ortam ve yüzey sıcaklıklarının 50°F ile 85°F olması gerekmektedir. Buna karşın sıcaklık 85°F'yi geçtiğinde polimerin soğutulması
karışımı çalışılabilir bir yapıda tutmak için gereklidir. Sıcaklık arttığında eğer karışım kalınlaşmaya başlıyorsa 2.5 galon karıştırılmış karışım başına 12 ons
oranında polimer ilave edebilirsiniz. SU EKLEMEYİN.
Karıştırma
Karıştırma cihazı ya da büyük kapsamlı işler için çimento karıştırıcı kullanmak tavsiye edilir. Daha küçük oranlardaki işler için, özellikle sıcak havalarda
zamansız oturmayı önlemek için her seferde 5 galon karışım tavsiye edilir. Reçineler eğer mümkünse uygulama öncesi ve sonrası serin tutulmalıdır. Bir fi"
matkabı ve çamur kürekleri kullanırken oldukça dikkatli olun. Karışımı fazla karıştırmayın ve yönünü değiştirmeyin, bu sürtünmeyi artıracak ve zamanından önce
küre ve yerleştirme zamanının kısalmasına neden olacaktır. En iyi sonucu elde etmek için yavaşça ve sabit bir şekilde karıştırın. Şunlar önemlidir: Tüm sıvıları
önce koyun.
Orta hızda karıştırırken tozu yavaşça ekleyin.
İlk karıştırma sonrası ürünün "nefes alması" için bir süre karıştırmaya ara verin ve daha sonra nihai ürün için yavaşça karıştırın. Kullanılmayan ürünleri
kapalı tutun ve sıcaktan uzak tutun.
·
SU EKLEMEYİN.
Kullanım talimatları (yeni ve mevcut asfaltlar ve beton yüzeyler)
·
Yüzeyi uygulanabilirlik açısından inceleyin. Aşırı alt yüzey problemleri Polycon'un ürün yelpazesinin kapsamı dışında tamir gerekebilir.
·
Uygulanacak yüzeyi süpürün ya da hava ile temizleyin. Yüzeyde herhangi bir serbest cisim olmamasına dikkat edin.
·
Yüzeyin yağ, gres, kir, pas, kür malzemeleri, mantar, çiçeklenme, küf ya da yapışmayı önleyecek herhangi bir diğer kirletici de dahil olmak üzere tüm
·
Uygulanacakları yerlerdeki tüm parçalanmaları, çatlakları ve çıkıntıları düzeltin. Permastripe bileşeni bir düzeltme malzemesi değildir.
·
Malzeme elle ya da makineyle, spreyle ya da çekçekle uygulanabilir.
yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Etkin bir hazırlık yöntemi, basınçlı yıkama, asitle düzeltme, kumlama gibi yöntemlerdir.
Not: Polycon tarafından tasarlanmış olan tavsiye edilen uygulama sistemi bir karıştırıcı ve Polycon şap kutusu ya da sprey uygulama cihazından oluşur. Bu
mekanik sistemler tutarlı homojen bir karışım elde etmek ve tam olarak karışım ya da uygulama prosedürleri ile eğitilen herhangi biri tarafından minimum
tecrübe ile düz temiz yüzeylere uygulamak üzere tasarlanmışlardır.
Uyarılar
Manufacturing
Tüm malzemeler sadece endüstriyel ve profesyonel kullanım için formüle edilmişlerdir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
Havayla temas ettiğinde, Permastripe sıvı birleştirici açık bir şekilde amonyak dumanı yayar.
Ürünü karıştırırken oluşan dumanı ve tozu solumamak gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir.
Atıkların Yok Edilmesi
Bu ürünler sıvı ya da kürlenmiş şekillerde ortadan kaldırılırlarsa ya da yok edilirlerse Federal Düzenlemelerde tehlikeli bir atık olarak tanımlanmamıştır. Uygun bir
arazide yerel düzenlemelere göre ortadan kaldırın.
Açıklama
Permastripe kaldırım işaretleme sistemleri metal beton (PCC) ya da asfalt yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış polimer çimento içeren, yansıtıcı ve
dayanıklı işaretleme bileşenleridir.
Aşağıdaki yerler için tavsiye edilir:
Havaalanları: apronlar, taksi yolları, pistler Askeri alanlar Park alanları ve otoparklar Otel/motel zincirleri Off-Shore Helikopter pistleri
Bankalar, okullar, kiliseler Hastaneler/helikopter pistleri Alışveriş merkezleri Yüzey işaretleri/logoları Güvenlik Hatları
Yaya geçitleri/durma çubukları Engelli park alanları Fast food restoranları Yönlendirme İşaretleri
Özellikler ve Yararlar:
Kaldırım Bakımına Devrimsel Yaklaşım
Uzun ömürlü ve dayanıklı Aşınmaya mükemmel bir şekilde dayanım Asfalta ya da betona yapışma
Paketleme ve Depolama
Permastripe paketleme sistemi aşağıdaki önceden paketlenmiş miktarlarda karıştırılmaya hazır bir şekilde gelir:
Ticari İşaretleme Kiti
Raf Ömrü
Sıvı Polimer - açılmamış kaplarda 12 ay Toz - kuru iç mekanlarda 6 ay
1 kova önceden boyanmış sıvı polimer reçinesi (5 galonluk tenekelerde) 3 paket çimentolu toz
(pakette 60 lb)
Depolama
Ham malzemeleri donmaya karşı koruma altına alın Malzemeler uygulama öncesi soğuk bir durumda olmalılardır Direk güneş ışığı altında saklamayın ya
da karıştırmayın Kullanılmadığı zaman kapları kapalı tutun
Teorik Uygulama Alanı
Bir (1) kit uygulama yüzeyinin koşullarına bağlı olarak yaklaşık olarak 4 inç genişliğinde 550 düz feet alana uygulanabilir. Performans VerileriBasınç
DayanımıASTM C-1093950 PSIEğilme DayanımıASTM C-2381835 PSIGerilme DayanımıASTM C-190615 PSIMakaslama Bağlanma YapışmasıASTM C-882>550
PSIKimyasal MukavemetASTM C-2299EtkilenmezHızlandırılmış Hava Şartları (4000 saat)ASTM G-23EtkilenmezBüzülmeASTM C-596Standartların üzerinde
· Veriler iki (2) gün nemli kürlenmiş örnekler üzerindeki laboratuvar testlerini göstermektedir. Sonuçlardan makul seviyede sapmalar atmosfer ve çalışılan yerin
koşullarının bir sonucu olarak gözlemlenebilir. Güçlü örnekler hazırlarken Tüm Permastripe örneğini karıştırın.
· Beton wonderboard üzerine '/ ürün (6mm)' / kaplanarak hazırlanan kompozit kiriş.
Uygulama
Yıllık tekrar uygulamaya göre maliyet etkin Kısa uygulama süresi
Hızlı oturma Kar temizleme aracına dayanıklı Yansıtmalı
Permastripe makine ile ya da manüel olarak sprey ile ya da çekçek ile uygulanabilir.
Açıklama
E-Kretetm Polimer Kompozit Mikro Kaplama (PCMO) oksidasyon, aşınma ya da kimyasal, yağ ya da yakıt gibi etkenlere maruz kalma
nedenleriyle bozulma meydana gelmiş asfalt kaldırımlar için tasarlanmış dayanıklı bir kaplama yüzeyidir. E-Krete tm trafik geçitlerinde kalınlık
oluşturmak üzere birkaç katman (kat) halinde uygulanabilir.
Manufacturing

Benzer belgeler

WTR Waterlife ALKA MINUS pH ve Alkalinite Düşürücü Ürün

WTR Waterlife ALKA MINUS pH ve Alkalinite Düşürücü Ürün kılavuz olarak tasarlanmıştır ve garanti ya kalite spesifikasyonları olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgiler sadece tanımlanmış olan belirli malzemeyle ilgilidir ve diğer malzemelerle ya da herh...

Detaylı