buradan - Haber Utrecht

Transkript

buradan - Haber Utrecht
DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ
Hollanda'da en az toplam üç yıldır (365x3=1095 gün) oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi,
işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan veya bir sanatı icra eden veya gemi adamı sıfatını taşıyan
vatandaşlarımız dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunabilirler. Bu haktan yararlanmak
isteyenler Başkonsolosluğumuza aşağıda belirtilen belgelerle bizzat müracaat edeceklerdir.
Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları
için, son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.
Ödeme Şartları;
38 yaş ve öncesindeki yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi tamamını peşin olarak, en geç 38
yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler.
38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere
başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde
tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, başvuru şartlarını
taşımaları halinde 31.12.2017 tarihine kadar 1.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak ödeyerek
işlem yaparlar.
27 Ocak 2016 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için
toplamda 1.000 Avro ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları
sağlanmıştır. Bunun üzerindeki ödemeler iade edilmeyecektir.
Dövizle askerlik başvurusu için aşağıda istenen gerekli belgeler ile Başkonsolosluğumuza müracaat
eden ve yararlanma şartlarını taşıdıkları anlaşılan yükümlüler adına bir adet ‘Döviz Ödeme Belgesi’
düzenlenerek ödeme yapması için kendisine verilir. Başvuru sahibi ödemesini peşin olarak yaparak
ödeme dekontu ile aynı gün içinde yeniden Başkonsolosluğumuza gelerek işlemlerini tamamlar.
Askerlik erteleme, dövizle askerlik işlemleri ve benzeri tüm askerlik işlemleri için başvuruda bulunmak
isteyen vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza gelmeden önce RANDEVU almaları gerekmektedir.
Bu çerçevede, randevusuz yapılan başvurular kabul edilemeyecektir. Askerlik işlemleri için
randevu www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden (e-randevu bölümü) alınabilir.
Gerekli Belgeler :
-
-
Nüfus Cüzdanı aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi
Varsa Türk Pasaportu aslı ve işlem görmüş sayfalarının 1 adet fotokopisi
Hollanda oturum kartı ile ikamet eden başvuru sahipleri için; Süresi geçerli oturma
ve çalışma müsaadesi kartının aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi
Çifte vatandaş statüsünde bulunan başvuru sahipleri için; Süresi geçerli Hollanda
pasaportu aslı ve Türkiye'ye giriş -çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi
(Çifte vatandaşlarımızın Türk pasaportu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır)
2 adet fotoğraf (en fazla üç ay önce çekilmiş olmalıdır)
Ayrıca ;
İşçiler İçin : Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini
belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan yeni tarihli imzalı işveren belgesi
(werkgeversverklaring) ve son maaş kağıdının birer adet kopyası
Başvuru sırasında ibraz edilen çalışma / ödenek / işveren belgelerine göre net 1095 günlük süreyi
kanıtlayamayanların izleyecekleri yöntem: Bu belgeleri ibraz edemeyen ya da eksik belge ibraz edenler,
Bağlı bulunulan İşsizlik Sigortası İdari Kurumu (UWV) geriye dönük olarak ; çalışılan ve ödenek
alınan
tarihleri
gösteren
belge/döküm
Verzekeringsbericht (Overzicht
Arbeidsverleden/Uitkeringsverleden) başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
Ödenek Alanlar İçin : Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı veya
hastalık sigortası ödeneği alanların bunu ödeyen makamlardan, bu ödeneklerin başlangıç tarihini ve
süresini gösterir belge ve son ödenek maaş kağıdı orjinali ve birer adet kopyası.
İşverenler İçin: Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir iş yerine fiilen en az
toplam 1095 gün süre ile işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan yeni tarihli Ticaret Odaları'na kayıt
belgesi ve bir adet kopyası (Kamer van Koophandel'dan alınan uitreksel) (son üç ay içerisinde alınmış
olmalıdır).
Net 1095 gün hesaplanırken, Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma
süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi
yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra
başvurularını yapabilirler.
Hollanda vatandaşlığını haiz bulunan askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın, öncelikle
Başkonsolosluğumuzun Vatandaşlık bölümü aracılığıyla Hollanda vatandaşlıklarının
Türkiye’de kayıtlara geçtiğinden emin olmaları gerekmektedir.Bu nedenle, önceden
Hollanda vatandaşlığını bildirmemiş olan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları
Belediye’den alacakları, Türkçeyi’de içeren çok dilli ‘’International Uitreksel uit de
basisadministratie persoonsgegevens’’ belgesiyle Başkonsolosluğumuz Vatandaşlık
bölümüne başvurmaları, daha sonra dövizle askerlik başvurusunda bulunmaları
önemle
rica
olunur.
(‘’International
Uitreksel
uit
de
basisadministratie
persoonsgegevens’’ belgesinde Hollanda vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının
‘’Datum waarop de Nedernandse Nationaliteit is verkregen’’ belirtilmiş olması önem
arzetmektedir).
Net 1095 gün hesaplanırken, Türkiye’de geçirilen günlerin toplam sayısının belgede belirtilen çalışma
süresinden düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi
yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımız, eksik kalan süre kadar çalıştıktan sonra
başvurularını yapabilirler.
Örnek: İşyerince tanzim edilmiş belgede kayıtlı olan çalışmaya başlandığı tarih : 03.04.2012
Belgenin düzenlendiği tarih ise
:03.04.2015
-----------------1095 gün (3x365)
Örneğin;
Türkiye’ de geçirilen süreler ;
2012 yılında 14 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2013 yılında 30 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2014 yılında 29 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
2015 yılında 17 gün ( pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerine göre)
---------------------------Toplam :
90 gün
Türkiye’de toplam 90 gün kalmış ise; 1095-90 = 1005 gün net olacağından ve başvuru sırasında fiilen
1095 gün tamamlanmamış olacağından dolayı başvuru kabul edilmeyecektir. Bu durumda
başvurunun, yurtdışında Türkiye’ye gitmeden 90 gün daha kaldıktan sonra yapılması gerekecektir.
Her ne sebeple olursa olsun ( yıllık izin, tatil, iş vs.) Türkiye’de geçirilen süre toplamdan
düşülmektedir.
Bu durum, herhangi bir iş yerinde çalışmayarak işsizlik sigortası, maluliyet yardımı,
sosyal ödenek veya hastalık sigortası ödeneği alanlar için de geçerlidir.
Bu bilgi notunda cevabını bulamadığınız sorularınızı [email protected] e-posta
adresimize iletebilirsiniz.

Benzer belgeler

DÖVİZ ASKERLİK BAŞVURUSU İÇİN RANDEVU SİSTEMİ

DÖVİZ ASKERLİK BAŞVURUSU İÇİN RANDEVU SİSTEMİ toplamı net çalışma süresinden düşülmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda, çalışma süresi yeterli olmayan ( 1095 günden daha az) vatandaşlarımızın başvuruları alınmaz. Örnek: İbraz edi...

Detaylı