program kitapçığı - İzmir

Transkript

program kitapçığı - İzmir
Yaşadığımız Alanda 3 Boyutlu Gezinti
13:00-20:00
Yaşadığımız mekanların 3D olarak modellenerek gerek planlama gerekse mimarlık - inşaat mühendisliği
gibi meslek sahibi olmak isteyen gençlere yönelik eğitici bir sunum olacaktır.
Prof.Dr. Vahap TECİM– Dokuz Eylül Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ebru Atölyesi
13:00-20:00
Suyun üzerine resim yapılır mıymış diyenler, gelin hep birlikte suya resim yapalım ve “Bilim ve Eğlence
Günü” anısına duvarımıza asalım.
AVRUPA BİLİM VE EĞLENCE GÜNÜ
2012
Öğr. Gör. Alev Yaylıoğlu, Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Matematik, Fen ve Ben
13:00-20:00
TEGV Eğitim Programları’ndan biri olan Matematik Fen ve Ben Programı ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültelerindeki akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu
tarafından 2004 yılında ilköğretim düzeyindeki çocukların fen ve matematik kavramlarını, analitik ve
yaratıcı düşünce becerilerini geliştirerek öğrenmeleri ve bilgiye ulaşmaları için hazırlanmıştır.
www.izmirbilimgecesi.net
Ödemiş Deneme ve Bilim Merkezi
Etkinlik Alanı:
Uluslararası İzmir Fuarı
13:00-20:00
Bilinçli Tüketici Durağı
13:00-20:00
Atlas Fuaye
Alanı,
İsmet
İnönüve
Sanat
Merkezi, İzmir Sanat Merkezi,
Standın amacı tüketici hakları
hakkında
bilgiler
vermek
yol göstermektir.
Celal Atik Spor Salonu
Dr. Zeki Atıl Bulut Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir MYO İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü
Prof.Dr. Muazzez Babacan Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir MYO İktisadi Ve İdari Programlar
Etkinlik Tarihi ve Saati:
28 Eylül 2012 Cuma -12:00-00:00
Resmi Açılış:
Yeryüzü Görünümleri Sergisi
13:00-20:00
Saat
13:00
İsmet
İnönü
Sanat
Merkezi
Yeryüzü şekillerinin maketlerinin sergilenmesi. Dağlar, ovalık alanlar, lapya uvala, volkanizma akarsular,
faylanma gibi yüzey şekillerinin oluşumunun maket üzerinde gösterilmesi . Dünyamızın çeşitli kesitlerinin
küçültülmüş biçimlerinin somut gösterimlerini gerçekleştirmek.
KONSER / CONCERT
Dr. Emineİzmir
Teyfur
, DokuzBelediyesi
Eylül Üniversitesi,
Buca Eğitim22:00-00:00
Fakültesi, Coğrafya Eğitimi
Büyükşehir
Pop Orkestrası
İsmet İnönü Sanat Merkezi/ Art Centre
GEZİ / TOUR
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı/ Natural Life Park
Ücretsiz Servis/ Free Transfer 12:30 ve 15:00 da Atlas Fuaye önünden kalkacaktır.
AVRUPA BİLİM VE EĞLENCE GÜNÜ 2012
EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT 2012
Bu etkinlik Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Marie Curie
Hareketi tarafından desteklenmekte ve Dokuz Eylül
Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.
The Researchers’ Night is supported by European Union
7th Framework Programme Marie Curie Actions and
organized by Dokuz Eylul University.
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
Değerli konuklarımız!
Değerli Konuklarımız,
Dokuz Eylül Üniversitesi, çağın gereklerine uygun modern öğrenme ve öğretme ortamlarıyla sağlıktan
ekonomiye, sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede eğitim vermenin yanısıra üst düzey araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerdeki odak noktamız toplumumuzdur. Avrupa Bilim ve
Eğlence Günü de toplumdaki tüm bireylerin bilimsel ve teknolojik okuryazarlıklarını artırmayı hedefleyen
önemli etkinliklerden birisini oluşturmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi ailesi olarak sizleri Avrupa Bilim ve Eğlence Gününde ağırlamaktan mutluluk
duyuyoruz.
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı, Marie Curie Programının desteklediği bir
projedir ve şu ana kadar Avrupa’nın 800 farklı şehrinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik bu yıl “Bilimle Eğlen, Bilimi
Sev ve Bilimi Yaşa (FuLL Science-Have Fun with Science, Love Science and Live Science)” başlığıyla Dokuz Eylül
Üniversitesinin koordinatörlüğünde ve 28 Eylül 2012 tarihinde İzmir Uluslararası Fuarında gerçekleştirilecektir.
Antik çağlardan bu yana yoğun bilimsel ve sanatsal etkinliklerle adını duyuran İzmir’imizde sizleri Avrupa Bilim
ve Eğlence Gününde ağırlamaktan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk
duyacağız.
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü’nün temel amacı toplumun bilime ve bilim insanlarına bakışını güçlendirmektir.
Bu etkinlik kapsamında üniversiteler ve AR-GE merkezlerinde çalışan bilim insanları toplumu gelişen bilim ve
teknoloji konusunda bilinçlendirecekler, bilimsel ve teknolojik etkinliklerle vatandaşlarımızın bilime karşı bakış
açılarını geliştirmeye çalışacaklardır.
Avrupa Bilim ve Eğlence Gününe Hoş Geldiniz!
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü bilimsel ve teknolojik etkinlikler, demostrasyonlar, çalıştaylar, paneller, alan
gezileri, oyunlar ve eğlenceli etkinlikleri içermektedir. Etkinlik bir konserle sona erecektir. Tüm etkinlikler
tamamen ücretsiz olup 7’den 70’e herkesin katılımına açıktır.
Prof.Dr.Mehmet Füzün
Rektör
Dokuz Eylül Üniversitesi
Avrupa’nın 250’den fazla şehrinde aynı gün ve aynı saatlerde gerçekleştirilecek Avrupa Bilim ve Eğlence
gününe hoşgeldiniz diyerek, bilimi eğlence tadında yaşamanızı ve sevmenizi diliyoruz.
Proje Ekibi adına
Doç. Dr. Bülent ÇAVAŞ
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Koordinatörü
Dear Guests,
Dokuz Eylul University, with its highly qualified contemporary investments in teaching and learning environments, ensures high-level education through research and development in all areas of science, art, engineering, economy, health, and social studies. Its mission is to support our society and humanities to seek
knowledge for social, cultural, economic, scientific, and technological development. The Researcher’s Night
activity is an action of our missions that increase the scientific and technological literacy of the society.
In Izmir, known as the city of science and art from ancient periods, we are pleased to welcome you to Researchers’ Night where scientists all over Turkey not only share the latest scientific and technological advancements but also have an delightful time with you.
We are happy to say welcome to the Researchers’ Night!
Prof.Dr.Mehmet Füzün
Rector
Dokuz Eylul University
Dear Guests!
As Dokuz Eylul University Family, It is great pleasure for us to host you in the Researchers’ Night.
Researchers’ Night is an European Commission - Marie Curie Action funded Project (under 7th Framework
programme) and has been organized in more than 800 different European cities. The Researchers’ Night event
is coordinated by Dokuz Eylul University in Izmir International Fair and will be organized on September 28,
2012 with the theme of “FuLL Science-Have Fun with Science, Love Science and Live Science”.
The main aim of Researchers’ Night is to increase society’s attitude towards science and scientists. The
scientists who work in universities and R&D centers will inform the society about the up to date science and
technology and will try to change their point of views toward science with the scientific and technologic
activities.
Researchers’ Night event will include scientific and technologic activities, demostrations, workshops, panels,
field trips, games and funny activities. The event will end up with a concert. All activities will be free and open
for all ages from 7 to 70.
We welcome you to the Researchers' Night that will be held on the same day and the same time in more than
250 cities in Europe, and I wish you an enjoyable and lovely day with science.
On behalf of the Project Team
Assoc. Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ
Coordinator of the Researchers’ Night Turkey Project
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
Proje Yürütme Kurulu
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Bülent ÇAVAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Proje Yürütme Kurulu
Prof. Dr. İ.Hakkı BAHAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Kemal BAYSAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Şermin GENÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fatma KÖKSAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi
Arş. Gör. Yasemin ÖZDEM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Özlem YILMAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Arş. Gör. Bahar YILMAZ YENDİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Uzm. Umut ALPER, Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Uzm. Serkan UZMEN, Dokuz Eylül Üniversitesi, PRODEB
ve
emeği geçen tüm öğrencilerimiz…
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
Project Management Team
Project Coordinator: Assoc.Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ, Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education
Project Management Team
Prof. Dr. İ.Hakkı BAHAR, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Prof. Dr. Kemal BAYSAL, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Assoc. Prof. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Prof. Dr. Şermin GENÇ, Dokuz Eylül University, Institute of Health Sciences
Fatma KÖKSAL, Dokuz Eylül University, Strategy Development Centre
Res. Assist. Yasemin ÖZDEM, Middle East Technical University, Faculty of Education
Prof. Dr. Özlem YILMAZ, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Res. Assist. Bahar YILMAZ YENDİ, Middle East Technical University, Faculty of Education
Exp. Umut ALPER, Atılım University, Science Entertaining Centre
Exp. Serkan UZMEN, Dokuz Eylül University PRODEB
and
all our students and colleagues who have contributed through this process.
Contact
İletişim
Doç.Dr. Bülent ÇAVAŞ
E-mail: [email protected]
Ofis: 0232 3012294
Cep: 0532 4267927
Fax: 0232 4204895
Doç.Dr.Zübeyde ERBAYRAKTAR
E-mail: [email protected]
Ofis: 0232 4124417
Cep: 0532 5512555
Assoc. Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ
E-mail: [email protected]
Office 0232 3012294
Mobile:0532 4267927
Fax: 0232 4204895
Assoc. Prof. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR
E-mail: [email protected]
Office: 0232 4124417
Mobile: 0532 5512555
Fax: 0232 4124439
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ
İSMET İNÖNÜ ART CENTRE
12:00- 12:50
Ses ve Titreşim Gösterisi
13:00- 14:00
Resmi Açılış
14:00- 14:50
15:00- 15:50
16:00–16:50
22:00- 00:00
Hava ve Girdaplar Gösterisi
Smyrna’ya Yolculuk: Çocuklar için İzmir Kent Tarihi
Balon ve Köpük Gösterisi
Konser
İZMİR SANAT MERKEZİ– BÜYÜK SALON
11:00- 12:45
14:00- 15:30
15:45- 16:45
17:00- 18:00
18:10- 19:10
19:20- 22:30
ATLAS FUAYE ALANI
İnşaat Mühendisliği Atölyeleri
Böcek-Robot Atölyesi
Olay Yeri İnceleme Atölyesi
Beynimiz Neler Yapar?
Yaratıcı Fikirler İcat Sergisi
Bilimde Dizin Kayması Nasıl Olur?
Tekerlek İzi Ne Anlama Gelir?
Hışır Naylondan El İzimizi Yapalım
Yaşadığımız Alanda 3 Boyutlu Gezinti
Ödemiş Deneme ve Bilim Merkezi
Yeryüzü Görünümleri Sergisi
Gökyüzü Fotoğrafları
Doğal Boyalarla Renklendirme Atölyesi
Air and Vortex Show
Travel to Smyrna: İzmir City History for Kids
Ballons and Bubbles Show
Concert
5N-1K Roundtables with Scientists
Obesity in Childhood and Diet Suggestions for Families
Infectious Agents Threatening Society’s Health
Celiac Disease
Science and Technology of Laboratory Animals
The Use of Painting, Music and Dance for Psychotherapy
İZMİR ART CENTRE- SEMINAR ROOM
11:00- 11:50
12:00- 12:50
14:00- 14:50
15:00- 15:50
16:00- 16:50
17:00- 17:50
18:00- 18:50
19:00- 19:50
20:00- 20:50
Volunteerism and Social Responsibility; Being an Activist as a Scientist
Basic Disaster Education for Elementary Students
Towards the European Summits by Cycle on the Way of Having a Second Life
Basic Disaster Education for Adults
Conflict Resolution and Peer Mediation
…and Human is Underwater
Turkey-EU Relations in the Process of Candidacy
Environmental Attitudes and the New Environmental Paradigm
Scientific Criticism
Mutfak Atölyesi
Su Okulu
Toprak Okulu
Tasarruf Dedektifleri
Elektronik Atölyesi
Akıl Oyunları
Renkler ve Tekstiller
Gökyüzü Simülasyonu
Ebru Atölyesi
Bilinçli Tüketici Durağı
Sihirli Tahtalar Atölyesi
Planeteryum
Bursa Bilim ve Tekn. Merk.
14:00–22:00
Competitions with Lego-robots
Programming of Robots of Endangered Species
So you think Math is not fun?
Creative Drama
DNA demonstration experiments
How do fossil records help us?
How does paradigm shift eventuate in science?
Mind Games– Puzzles
Hand tracks with rustling nylon
TEGV-Young Inventors (Maths, Science and me)
European Union Corner
Art exhibition on watercolour and oil paint
Celliac Disease Lab. Experiments and Diagnosis
LEGO– Robot MindStorms Workshops
Workshop on design of bridge
Workshop on Insect-Robot
A Workshop on crime scene investigation
What does our brain do?
Exhibition on invention of creative ideas
How many materials are there?
What do wheel tracks tell us?
Making musical instruments
3D tour of Tinaztepe Campus
Ödemiş Science Centre
Surface Landscape Exhibition
Exhibition of sky pictures
Colorizing textiles with natural colours
Kitchen experiments
School of Soil
School of Water
Saving Detectives
Electronic workshop
Simulation of sky
Colours and Textiles
Let’s discover CO2
Water-marbling
Concious Consumer Station
Toys area
Planetarium
Bursa Science and Tech Cent
Introduction to EU Projects
Games with Scientists
Radio Pause
LÖSEV
Solaris 7– Solar Car
Opening Concert
Origami
Science Cafe
TEGV
ATLAS HALL OUTDOOR
Avrupa Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme
LEGO-Robot Proje Sunum ve Performansı
Satranç ve Tavla Turnuvaları
TEGV
Solaris 7– Güneş Enerjili Araç
CELAL ATİK SPOR MERKEZİ
12:00-13:00
20:00-21:30
Opening
14:00- 14:50
15:00- 15:50
16:00- 16:50
22:00– 00.00
ATLAS HALL
ATLAS FUAYE AÇIK ALANI
14:00-22:00
Muhallebi Havuzu
Bilimsel Oyuncaklar Sergisi
Bilim Kafe
LÖSEV
İzmir Doğal Yaşam Parkı Gezisi
13:00- 14:00
11:00- 12:45
14:00- 15:30
15:45- 16:45
17:00- 18:00
18:10- 19:10
19:20- 22:30
Bilim İnsanı olarak Gönüllülük, Sosyal Sorumluluk ve Bir Aktivist Olma
İlköğretim Öğrencilerine Temel Afet Bilinci Eğitimi
Hayata Dönüşüm Yolunda Pedalla Avrupa Zirvelerine;Transplantasyon ve Organ Bağışı Öyküsü
Yetişkinlere Temel Afet Bilinci Eğitimi
Çatışma Çözümü ve Akran Buluculuğu
... ve İnsan Sualtında
Adaylık Sürecinde Türkiye– AB İlişkileri
Postmateryalizm ve Yeni Çevre Paradigması Kapsamında Çevresel Tutum
Eleştiride Bilimsellik
14:00-22:00
LEGO Robot Tasarım Atölyesi
Nesli Tükenen Hayvanların Robotları Atölyesi
Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?
Yaratıcı Drama Atölyesi
DNA Demonstrasyon Deneyleri
Fosiller Bize Nasıl Yardım Eder?
İçinde Kaç Malzeme Var?
Müzik Aleti Yapım Atölyesi
Karbondioksiti Keşfedelim
Matematik, Fen ve Ben
Avrupa Birliği Köşesi
Suluboya ve Yağlıboya Resim Sergisi
Çölyak Hastalığı Laboratuvar Tanı Testleri
LEGO– Robot MindStorms Atölyesi
Sound and Vibration Show
İZMİR ART CENTRE– HALL
Bilim İnsanları ile 5N-1K Oturumları
Çocuklukta Şişmanlık ve Ailelere Beslenme Önerileri
Toplum Sağlığını Tehdit Eden Enfeksiyöz Ajanlar
Pediatrik ve Erişkin Yaş Gruplarında Çölyak Hastalığı
Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Teknolojisi
Resim, Müzik ve Dansın Psikoterapi Amacıyla Kullanılması
İZMİR SANAT MERKEZİ—SEMİNER SALONU
11:00- 11:50
12:00- 12:50
14:00- 14:50
15:00- 15:50
16:00- 16:50
17:00- 17:50
18:00- 18:50
19:00- 19:50
20:00- 20:50
12:00- 12:50
Latin Dans Gösterisi ve Atölyesi
Bilim İnsanları ile Basketbol
Uçurtma Atölyesi
Origami
Gökyüzü Gözlemi
Radyo Pause
14:00–22:00
Pudding Pool
Exhibition of Scientific toys
LEGO-Robot Project Performance
Watching the Sky
İzmir Natural Life Park Tour
CELAL ATİK SPORTS CENTRE
12:00-13:00
20:00-21:30
Workshop and Performance of Latin-Dance
Basketball Tournaments with Scientists
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
SES VE TİTREŞİM GÖSTERİSİ
12:00- 12:50
Ses dalgaları nasıl oluşuyor ve nasıl yayılıyor? Frekans ne anlama geliyor? Sesin başka cisimlere
uyguladığı fiziksel etkileri neler? Çatlak profesörlerimiz sahnede birbirlerinin sesini yok etmeye
çalısırlarken bu soruların cevaplarını da buluyorlar. Enstrümanların her an her yerden çıkabildigi
müzikal bir gösteriye hazır olun!
Eğlen Bilim, genç beyinler için hazırladığı eğitim programlarını onlara eğlenceli bir şekilde sunan
bir “bilim sanatçıları” topluluğudur.
İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ
Eğlen Bilim, in a fun way for young minds that offer them the educational programs with a
"science artists' community.
13:00- 14:00
OPENING
13:00- 14:00
HAVA VE GİRDAPLAR GÖSTERİSİ
14:00 - 14:50
Fizik biliminin aerodinamik ve basınç kavramlarını anlatma amacı taşıyan gösteride çılgın Profesör
Meraklı ve Profesör Heyecanlı bize etrafımızı saran havanın ne kadar güçlü olduğunu, bir girdabın
kaç farklı şekilde oluşturulabileceğini anlatıyor ve görseli yüksek deneylerle sunuyorlar. Fakat
tüm bunları araştırırken hem çok ilginç seylerle karşılaşıyorlar hem de oldukça komik durumlara
düşüyorlar. “Hava ve Girdaplar” gösterisi, izleyen ögrencilerin katılımını da içeren dinamik ve
interaktif bir şovdur.
AIR AND VORTEX SHOW
14:00– 14:50
Our Crazy professors “Curious and Exciting” seek to explain the concepts of aerodynamics and
pressure in physics. They show us just how powerful the air that surrounds us is and explain the
types of vortex and its formation. While the experiments are ongoing, they may encounter
interesting and funny events. "Air and Whirlpools" is a in a dynamic and interactive show that
awaits students' participation.
Eğlen Bilim genç beyinler için hazırladığı eğitim programlarını onlara eğlenceli bir şekilde sunan
bir “bilim sanatçıları” topluluğudur.
Eğlen Bilim, in a fun way for young minds that offer them the educational programs with a
"science artists' community.
SMYRNA’YA YOLCULUK: ÇOCUKLAR İÇİN İZMİR KENT TARİHİ
15:00- 15:50
"Smyrna’ya Yolculuk”: İzmir Kent Tarihi Atölyeleri - İzmir’in köklü kent tarihini genç nesillere
aktarmaya yönelik, onlara bilimsel bilgiyi mümkün olan erken yaşlarda, çocukluk
dönemlerinde eğlenceli ve ilgi uyandırıcı biçimde tanıştırmayı amaçlayan özel bir eğitim
projesidir. “Smyrna’ya Yolculuk” kent kültürü eğitimi projesinin başlıca özelliği ise kent tarihi
bilgisinin aktarımında kullandığı yöntem ve eğitim materyalinde. “Smyrna’ya Yolculuk” esas
olarak bir görselleştirilmiş öykü anlatımı üzerinden ve ona bağlı olarak geliştirilmiş oyunlar,
egzersizler, geziler gibi deneyimlerden oluşuyor.
TRAVEL TO SMYRNA: İZMİR CITY HISTORY FOR KIDS
15:00- 15:50
" Travel to Smyrna " Izmir City History Workshop: This workshop is a special education project
that aims to transfer Izmir's deep-rooted history to younger generations, introduce children
with scientific knowledge at early ages within a funny and interesting atmosphere. The main
feature of this project is its method and training material that used to transfer of the knowledge
of urban history. “Travel to Smyrna " includes experiences such as; improved visualization of
storytelling games, exercises, trips.
Yrd. Doç. Dr. Zehra Akdemir Ersoy Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Şebnem Gökçen Dündar Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Arş. Gör. Feyzal Özkaban, Arş. Gör. Halil İbrahim Alpaslan, Arş. Gör. Burçin Hepgüzel Dokuz
Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
1
Assist. Prof. Dr. Zehra Akdemir Ersoy Dokuz Eylül University, Faculty of Architecture
Assoc. Prof. Dr. Şebnem Gökçen Dündar Dokuz Eylül University, Faculty of Architecture
Assist. Prof. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak Dokuz Eylül University, Faculty of Architecture
Res. Assist. Feyzal Özkaban, Res. Assist. Halil İbrahim Alpaslan, Res. Assist. Burçin Hepgüzel
Dokuz Eylül University, Faculty of Architecture
2
İSMET İNÖNÜ ART CENTRE
RESMİ AÇILIŞ
SOUND AND VIBRATION SHOW
12:00- 12:45
How do sound waves spread? What do we mean by “Frequency”? What is the effect of sound on
different objects? Trying to destroy each other's voice on stage, our nutty professors are finding
the answers to these questions. Be prepared for a demonstration of musical instruments which
may strike anywhere at any time!
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
BALON VE KÖPÜK GÖSTERİSİ
16:00- 16:50
Herkesin en sevdiği oyuncaklardan biridir balonlar. Bizim içinse bazen yakıt kaynağı, bazen de
eğlenceli fırlatıcılar… Köpüren içeceklerden, sihirli kürelere; suyun yüzey geriliminden, maddenin
hallerine doğru baloncuklar ve sabun köpükleri ile dolu “sulu” ve keyifli bir yolculuk yapıyor,
izleyenlerin katılımı ile bunu eğlenceli bir gösteriye dönüştürüyoruz.
BALLOONS AND BUBBLES SHOW
16:00- 16:50
Balloons have been a favorite for most of us. For us it is sometimes a source of fuel, and
sometimes the fun launchers ... Sparkling drinks, magic spheres, surface tension of the water,
the bubbles and soap bubbles filled with various “juices” and is a pleasant journey to different
states of matter, with the participation of the audience, learning will be transformed to a
demonstration full of fun.
Eğlen Bilim, genç beyinler için hazırladığı eğitim programlarını onlara eğlenceli bir şekilde sunan
bir “bilim sanatçıları” topluluğudur.
Eğlen Bilim, in a fun way for young minds that offer them the educational programs with a
"science artists' community.
KONSER
22:00– 00:00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından organize edilecek konserde iki
solist yer alacaktır. Türkçe ve yabancı pop müziklerinin yanı sıra modernize edilmiş batı soundlu
parçalar içeren güzel bir konser sizleri bekliyor.
CONCERT
22:00– 00.00
Organized by Izmir Metropolitan Municipality Directorate of Art and Culture, the concert will
take place with two soloists. Turkish and foreign pop music, as well as a nice concert with a
modernized parts of the western sound will be waiting for you.
3
4
İSMET İNÖNÜ ART CENTRE
İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
Prof. Dr. Metin Güner Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Beno Kuryel Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Işıl Özkan Yaşar Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Derya Murat Özgün Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Özge Altınok Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ÇOCUKLUKTA ŞİŞMANLIK VE AİLELERE BESLENME ÖNERİLERi
14:00-15:30
Ana babalar çocukluk döneminde başlayan şişmanlık/obezite konusunda ülkemizde önde gelen
pediatrik endokrinolog ve eğitimcilerden bu panel yolu ile bilgi alacaklar, soru sorma fırsatı elde
edeceklerdir. Etkinliğin amacı, ana babalara çocukluk döneminde şişmanlık/obezite konusunda
bilgi vermek, beslenme ve yaşam biçiminde değişimlerin nasıl yapılabileceğini açıklamaktır.
Prof. Dr. Hülya Günöz İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ece Böber Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Şükran Darcan Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Muazzez Garibağaoğlu Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ENFEKSİYÖZ AJANLAR
15:45– 16:45
Bu etkinliğin amacı toplumda enfeksiyon hastalıklarına karşı bilincin artırılmasını sağlamaktır.
Prof. Dr. Ayşe Yüce Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nedim Çakır Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
PEDİATRİK VE ERİŞKİN YAŞ GRUPLARINDA ÇÖLYAK HASTALIĞI
17:00-18:00
Çölyak hastalığının toplum sağlığındaki yeri ve rolü tanıtılacaktır. Toplumun çölyak hastalığı
hakkında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çölyak hastalığı, genetik olarak
yatkın bireylerde ortaya çıkan, ince bağırsakları tutan ve bağışıklık sistemindeki bozukluğun
sebep olduğu bir hastalıktır. Bebeklikten itibaren tüm yaş gruplarında görülebilir. Kronik ishal ve
sindirim bozukluğu görülür. Buğdayda ve tahıllarda bulunan gluten proteini tüketildiğinde ortaya
çıkar.
Prof. Dr. Hale Akpınar Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Yeşim Öztürk Dokuz Eylül University, Tıp Fakültesi
5
5N-1K ROUNDTABLES WITH SCIENTISTS
11:00- 12:45
5N-1K Roundtables with scientists is a roundtable in which the audience can meet with scientists
well-known in their respective areas. The scientists will engage in conversations with the
participants and discuss various topics such as the place of science in society today and the future.
Prof. Dr. Metin Güner Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine
Prof.Dr. Beno Kuryel Ege University, Faculty of Engineering
Prof. Dr. Işıl Özkan Yaşar Üniversitesi, Faculty of Law
Assoc.Prof.Dr. Zübeyde Erbayraktar Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Derya Murat Özgün Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Özge Altınok Dokuz Eylül Üniversitesi, Institute of Health Sciences
OBESITY IN CHILDHOOD & NUTRITION SUGGESTIONS FOR FAMILIES
14:00– 15:30
Parents will be informed about childhood obesity in our country by the leading pediatric
endocrinologists and clinicians trainers. There will be a question and answer session following the
panel. participants will have the opportunity to ask questions. The purpose of the event is to create
awareness on childhood obesity and to provide practical information on how changes in diet and
lifestyle can be done.
Prof. Dr. Hülya Günöz İstanbul University, Faculty of Medicine
Prof. Dr. Ece Böber Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Prof. Dr. Şükran Darcan Ege University, Faculty of Medicine
Prof. Dr. Muazzez Garibağaoğlu Medipol University, Faculty of Medical Sciences
INFECTIOUS AGENTS THREATENING SOCIETY’S HEALTH
15:45– 16:45
The main aim of this activity is to improve the conciousness of the society about infectious diseases.
Prof. Dr. Ayşe Yüce Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Prof. Dr. Nedim Çakır Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
CELIAC DISEASE in CHILDREN and ADULTS
17:00– 18:00
Increasing the awareness of the public on Celiac disease is the aim of this panel. Celiac disease is an
immune disorder of the small intestine that occurs in genetically predisposed people of all ages from
infancy onward. It is caused by consuming gluten protein found in wheat, and common grains.
Symptoms include chronic diarrhoea, failure to thrive and fatigue.
Prof. Dr. Hale Akpınar Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Prof.Dr. Yeşim Öztürk Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
6
İZMİR ART CENTRE
İZMİR SANAT MERKEZİ
BİLİM İNSANLARI İLE 5N-1K OTURUMLARI
11:00- 12:45
Gelecek nesiller ile bilim tarihi, bilim felsefesi ve günümüzde bilimin yeri ve geleceği hakkında
bilgi paylaşımı yapılarak bilime yönelimin ve toplumda bilimin farkındalığının artırılması
amaçlanmaktadır.
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
18:10–19:10
Deneysel hayvan çalışmalarında denek olarak hayvan kullanmak konusunda halkı bilgilendirmek,
yarının geleceği olan genç nesilleri bu konuda daha bilgili ve bilinçli hale getirmektir. Bilimsel
çalışmalarda hayvan çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyarak bugüne kadar
hayvanların kendi türleri ve insanlar için bilimsel araştırmalardaki önemini kavratmayı
hedeflemektedir.
RESİM, MÜZİK VE DANSIN PSİKOTERAPİ AMACI İLE KULLANILMASI
19:20- 22:30
Resim, müzik ve dansın psikoterapi amacı ile kullanılması hakkında genel bilgi ve kullanım
alanlarının aktarılması amaçlanmaktadır. Resim, müzik ve dansın psikoterapi amacı ile
kullanılmasında toplum bilincinin arttırılması hedeflenmektedir. Etkinlik sonunda sergilenecek
olan mini konserde hep birlikte eğlenmeye bekliyoruz.
Doç.Dr. Mehmet Fırıncı Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Resim Eğitimi AD
Yard.Doç.Dr. Gülnur Bayezid Işıker Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Emekli
Öğretim Üyesi
Uzm. Psikolojik Danışman Zahit Harmanlı
Uzm. Psikolojik Danışman Emrah Akman
7
Prof.Dr.Osman Yılmaz Dokuz Eylul University, School of Health Services
Efsun Kolatan Dokuz Eylul University, School of Health Services
THE USE OF PAINTING, MUSIC AND DANCE FOR PSYCHOTHERAPY
19:20- 22:30
Art, music and dance, with the aim of psychotherapy and general information about the use and
transfer application areas, and increasing awareness in society about the use of art, music and
dance, with the aim of psychotherapy .
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırıncı Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education
Assist Prof. Dr. Gülnur Bayezid Işıker Dokuz Eylül University
Expert Counselor Zahit Harmanlı
Expert Counselor Emrah Akman
8
İZMİR ART CENTRE
İZMİR SANAT MERKEZİ
Prof.Dr.Osman Yılmaz Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Efsun Kolatan Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF LABORATORY ANIMALS
18:10--19:10
Science and technology of laboratory animals seminar aims to inform the audience on the
importance of laboratory animals in scientific research, and increase the awareness on the use of
animals in scientific research. In this presentation, we expect the listeners of all ages to develop
a sense of responsibility towards the animals and their use in science by understanding the
importance of animals in research, particularly in the creation of new drugs and therapies. There
will be a mini concert at the end of the activity .
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
BİLİM İNSANI OLARAK GÖNÜLLÜLÜK, SOSYAL SORUMLULUK ve BİR AKTİVİST OLMAK
11:00- 11:50
Bu etkinlikle, bir bilim insanının, iş ve özel yaşamından arta kalan zamanını gönüllü bir faaliyet
olan dernek başkanlığına ayırarak ülkesi için gerçekleştirdiği hizmetleri ve tecrübelerini
paylaşarak bu tip bir görevde bulunmak isteyen insanlara örnek olmaya çalışacağız. Etkinliğimiz
bir bilim insanı ve sosyal aktivist olmanın zorlukları ve güzellikleri ile ilgili tecrübe paylaşımı, soru
ve cevap kısımlarından oluşacaktır.
Prof. Dr. Özgen Özer Ege Universitesi Eczacılık Fakültesi
VOLUNTEERISM AND SOCIAL RESPONSIBILITY; BEING AN ACTIVIST
11:00- 11:50
This event is a description of the voluntary activity carried out by a scientist on a mission to take
responsibility in public duty by devoting her spare time from work and family and contributing to
a national association. Dr. Ozer will talk to participants who want to share experiences and try to
lead them by being a good example. Event will inform people about how was to be a scientist,
and social activist with the beauty of the challenges and Dr Ozer will share experiences, and
answer questions.
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ
12:00- 12:50
Bu etkinlikle amacımız, ilköğretim öğrencilerine afetin tanımı ve çeşitleri hakkında bilgi aktarmak
ve olası bir afet durumunda hayat kurtarıcı hareketlerin öğretilmesini sağlamaktır.
Türk Kızılayı veya Kızılay, Türkiye'nin en büyük insani yardım örgütü ve Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Hareketi parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, 1935 yılında Kızılay adı
verilen kuruluş diğer ülkelerdeki meslektaşları gibi bir sivil toplum örgütüdür.
BASIC DISASTER EDUCATION FOR ELEMENTARY STUDENTS
12:00- 12:50
These activities aim to transfer information about the definition and types of natural disaster to
elementary school students; and to teach life-saving actions in the case of a disaster.
Turkish Red Crescent (Turkish: Türk Kızılayı [official name], or Kızılay) is the largest humanitarian
organization in Turkey and is part of the International Red Cross and Red Crescent Movement.
Like its counterparts in other countries, it is non-governmental organization.
HAYATA DÖNÜŞÜM YOLUNDA PEDALLA AVRUPA ZİRVELERİNE;TRANSPLANTASYON VE ORGAN
BAĞIŞI ÖYKÜSÜ
14:00- 14:50
Toplumda organ bağışı kültürünün gelişmesini sağlamak, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmek
amacıyla gerçekleştirilecek bu etkinlik aynı zamanda Türk gençlerinin sporda hayal gibi görünen
etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri fikrini onlara kazandıracaktır.
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Tarkan Ünek Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
TOWARDS THE EUROPEAN SUMMITS BY CYCLE ON THE WAY OF HAVING A SECOND LIFE
14:00- 14:50
This project is set to inspire many more people for organ donations as well as to create a public
awareness. It also has another aim to achieve such as encouraging and inspiring young people
to participate in similar sporting events that seem to be “impossible tasks”.
Assist. Prof. Dr. Yavuz Doğan Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Assoc. Prof. Dr. Tarkan Ünek Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
YETİŞKİNLERE TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ
15:00- 15:50
Bu etkinliğin insanların afetin tanımı ve çeşitleri hakkında bilgi almalarını sağlamaktır. Katılımcılar
bu sayede, ev ve iş yerlerindeki eşyaları nasıl yerleştirmeleri gerektiği, bir afet anında nasıl
hareket etmeleri ve nerelerle iletişim kurmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olurlar.
Türk Kızılayı
BASIC DISASTER EDUCATION FOR ADULTS
15:00- 15:50
The aim of this activity is to give information on the definition and types of disasters to the
audience. The Participants are expected to understand how to arrange furniture in their house
or office to minimize health risks, how to act, and where to communicate with in the event of a
disaster.
Turkish Red Crescent
ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE AKRAN ARABULUCULUĞU
16:00- 16:50
Bu seminerde, katılımcılara çatışma çözme yolları hakkında bilgi verilecektir. Seminer özellikle
ailelere, aile sorunlarının çözümü açısından; gençlere akran arabuluculuğu açısından fayda
sağlayacaktır.
Prof. Dr. Abbas Türnüklü Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Feridun Balcı Aybers Hikmet Karabacak Lisesi Felsefe Grubu Öğretmeni
9
Prof. Dr. Özgen Özer Ege University, Faculty of Pharmacy
CONFLICT RESOLUTION AND PEER MEDIATION
16:00- 16:50
In this seminar, participants will have a chance to learn about the ways of conflict resolution.
Moreover, especially, the families will benefit the seminar in terms of resolution of family
problems and youth will benefit in terms of peer mediation.
Prof. Dr. Abbas Türnüklü Dokuz Eylul University, Faculty of Arts
Feridun Balcı Aybers Hikmet Karabacak High School
10
İZMİR ART CENTRE SEMINAR ROOM
İZMİR SANAT MERKEZİ SEMİNER SALONU
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
…VE İNSAN SUALTINDA
17:00- 17:50
Katılımcılara sualtı ve dalışla ilgili; dalışın insan sağlığı ve fizyolojisi üzerine etkileri konusunda
bilgiler aktarılacaktır. İnsanoğlu binlerce yıl önce sualtına merak salmış, nefes tutarak yapılan
dalışla başlayan serüven, gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte günümüzde gelişmiş dalış
sistemleriyle devam etmiştir. Günümüzde dalış derinliği 100 metreleri geçmiş, satürasyon
dalışıyla da insanlar günlerce sualtında kalabilmiştir. Artan derinlik ve süreyle birlikte, sualtı
ortamının insan fizyolojisi üzerine etkileri gözlenmiş, bazı durumlarda ise insan sağlığı bu farklı
fiziksel ortamdan olumsuz etkilenmiştir. Etkinlikte dalış türleri, dalış fiziği, sualtı fizyolojisi ve
sağlığı ile ilgili bilgiler verilecektir.
Prof.Dr. Akın Savaş Toklu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
ADAYLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
18:00– 18:50
Bu etkinlik ile dinleyicilerin Türkiye-AB ilişkileri bağlamında doğru bilgilere ulaşması
amaçlanmaktadır. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin 1999 yılında aday ülke olmasının ardından
gerçekleştirilen reformlar, sürece ilişkin gelişmeler aktarılacaktır. Bu süreçte AB'nin ve Türkiye'nin
ödevlerini ne derece yerine getirdiği örneklerle anlatılacaktır. Adaylık süreci hakkında dinleyici
kitlesinin bilinçlenmesine katkı sağlanması beklenmektedir.
Arş. Gör. Zühal Ünalp Çepel Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı
POSTMATERYALİZM VE YENİ ÇEVRE PARADİGMASI
19:00– 19:50
Türkiye'deki lise öğrencilerinin çevresel tutumlarını keşfetmek ve belirleyici faktörler üzerine
yapılacak seminerde yeni çevresel paradigma ve postmateryalizm teorik çerçevesinde
demografik değişkenler ile bazı istatistiki veriler sunulacaktır.
Yrd. Doç. Dr. Özgür Taşkın Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ELEŞTİRİDE BİLİMSELLİK
20:00- 20:50
Eleştiri, 19. yüzyılda bugünkü şeklini almaya başlamıştır. Pozitivizm ile yönünü belirleyen ve 20.
yüzyılda bilimsel çerçevesi üzerinde tartışmalar gerçekleşen eleştiri, sanat yapıtı ile alımlayan
arasındaki ilişkinin ortaya konma yollarından ve bundan deneyim ve bilgi üretme önerilerinden
biridir.
…AND HUMAN IS UNDERWATER
17:00- 17:50
Participants will be informed about diving, and about the effects on human health and
physiology . Mankind had developed a passion for thousands of years for underwater, the
beginning of the adventure was breath holding, have continued to develop with science and
technology, advanced diving systems, nowadays. Today, 100 meters past the dive depth, with
saturation diving underwater, the people could have survived for several days. Increasing the
depth and duration, the underwater environment effects on human physiology has been
observed. In some cases, the physical environment, human health adversely affected by this. The
event types of diving, diving physics, physiology, and health-related information will be given.
Prof.Dr. Akın Savaş Toklu İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine
TURKEY-EU RELATIONS IN THE PROCESS OF CANDIDACY
18:00– 18:50
Turkey-EU Relations in the process of candidacy is a seminar about the reforms carried out in
Turkey in 1999 after being a candidate country, the developments will be transferred as a
presentation. In this process, the extent to which it fulfils the EU's and Turkey's homework will
be explained with examples.
Res. Assist. Zühal Ünalp Çepel Dokuz Eylul University, Department of European Union.
POSTMATERIALISM AND THE NEW ENVIRONMENTAL PARADIGM
19:00– 19:50
To explore the environmental attitudes (EA) of senior high school students in Turkey, and explain
which determinant factors affect EA. Presentation will include some statistical data with
demographic variables in the context of theoretical framework which is Postmaterialism and the
New Environmental Paradigm.
Assist. Prof. Dr. Özgür Taşkın Ondokuz Mayis University , Faculty of Education
SCIENTIFIC CRITICISM
20:00- 20:50
Scientific Criticism is a seminar where the idea that criticism is a personal as well as subjective
event is challenged. Re-evaluation of the approaches will be presented so that the criticism looks
like instead of negating looks, different scientific approaches that the right ideas being sampled.
Assist. Prof. Dr. Özlem Belkıs Dokuz Eylul Üniversity ,Faculty of Fine Arts
Yrd. Doç. Dr. Özlem Belkıs Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
11
12
İZMİR ART CENTRE SEMINAR ROOM
İZMİR SANAT MERKEZİ SEMİNER SALONU
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
LEGO Robot Tasarım Atölyesi
14:00-14:30/ 14:45-16:15/ 16:30-18:00/ 18:15-19:45
İlköğretim programında yer alan uzunlukları ölçme, eşitlik, denklem ve dönüşüm geometrisi gibi
konuların entegre edileceği, çocukları matematiğin eğlenceli yüzü ile tanıştıracak bir etkinliktir.
Çocuklar bu etkinlik sayesinde, derslerde karşılarına çıkan birçok soyut kavramın günlük hayattaki
yerini LEGO Robot programlayarak anlayacaklardır. Robotların programlandığı probleme dayalı
öğrenme yoluyla çocukların matematik konularına olan tutumlarının geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Workshop on LEGO-Robot Design
14:00-14:30/ 14:45-16:15/ 16:30-18:00/ 18:15-19:45
Workshop aims to introduce children the funny face of the mathematics by integrating some
concepts in primary school curriculum such as: measuring the lengths, equations and
transformation geometry. With the help of this activity, children can understand many abstract
concepts that encounter in daily life. Moreover, children attitudes are aimed to improve towards
math issues by means of problem-based learning.
Assist. Prof.Dr.Erol Özçelik Atılım University, Faculty of Engineering
İnşaat Mühendisliği Atölyeleri
İnşaat mühendisliği atölyeleri sayesinde ilköğretim öğrencilerin okulda öğrendikleri matematik,
fen ve teknoloji derslerinin gerçek hayatta nasıl işe yaradığını görebilecek ve bunun sonucunda
bilgileri daha kalıcı olabilecektir.
Kiriş Köprü Atölyesi
14:00-14:30
Asma Köprü Atölyesi
14:45-16:15
Gökdelen Atölyesi
16:30-18:00
Deprem Atölyesi
18:15-19:45
Workshop on Civil Engineering
Civil engineering workshops help elementary school students to see how math, science and
technology courses work in real life. As a result students will be learn math, science and
technology concepts more permanently.
Workshop on chain bridge
13:30-14:30
Workshop on crossbeam bridge
14:45-16:15
Workshop on skyscrapers
16:30-18:00
Workshop on earthquake action
18:15-19:45
Assist. Prof. Dr. H. Cenan Mertol Atılım University, Faculty of Engineering
Yrd.Doç.Dr.H.Cenan Mertol Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mutfak Atölyesi
14:45-15:15/ 15:30-16:00/ 16:15-16:45
Etkinliğimizde; buzun erime sıcaklığı düşürülerek 7 dk içerisinde istediğimiz karışımı dondurarak
yapacağımız hızlı dondurmalar, katı CO2 gözlemi ve deneyleri, yumurtaların kullanıldığı fizik ve
kimya deneyleri, sebze ve meyvelerden renk eldesi, “Sihirli iksirler”: Asit ve baz karışım
reaksiyonları, mutfakta yanardağ yapımı bulunmaktadır.
Eğlen Bilim, genç beyinler için hazırladığı eğitim programlarını onlara eğlenceli bir şekilde sunan
bir “bilim sanatçıları” topluluğudur.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
14:00- 22:00
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Türkiye’de bilgi toplumu yaratmak, Türk toplumunun bilime,
bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini arttırmak; özellikle gençlerimizin, bilgi, beceri ve
üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile katkıda bulunmak vizyonu ile
kurulmuştur.
13
Kitchen Experiments
14:45-15:15/ 15:30-16:00/ 16:15-16:45
Under the scope of “Kitchen Workshop” there are many interesting experiments such as; making
ice cream by reducing ice melting temperature in 7 minutes, solid CO2 observations and
experiments, physics and chemistry experiments with eggs, colorful vegetables and fruits,
"Magic Potions" acid and base reactions, making volcano in a kitchen.
Eğlen Bilim, in a fun way for young minds that offer them the educational programs with a
"science artists' community.
Bursa Science and Technology Center
14:00-22:00
Bursa Science and Technology Center was established with the vision to build an information
society, to increase interest of Turkish society in science, scientific thinking and the developing
technologies and to help the youth to develop their knowledge, abilities and manufacturing
capabilities by active training and teaching.
14
ATLAS HALL (5)
ATLAS FUAYE ALANI
Yrd.Doç.Dr.Erol Özçelik Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
Nesli Tükenen Hayvanların Robotları Atölyesi
14:15-15:15/ 15:30-22:00
Bu atölyede nesli tükenen canlılardan tembel hayvan, kurbağa, kutup ayısı ve gorile ait robotlar
yapılacaktır. Atölyeye katılan kişiler hem bu hayvanlar hakkında bilgi alırken hem de bu
hayvanların robotlarını yapıp, programlayacaklardır. Atölyeye 9 yaşından itibaren herkes
katılabilir. Programlama yapmak için üst düzey bilgisayar programlama dili bilmeye gerek yoktur.
Etkinlikler son derece eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilecektir.
Doç. Dr. Bülent Çavaş Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Seden Kırte, Sedef Kırte Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Tuğba B. Zöngür, Merve Nur Akyol Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Programming of Robots of Endangered Species
14:15-15:15/ 15:30-22:00
In this workshop we will make endangered animals’ robots such as; sloth, frog, polar bear, and
gorilla. Participants not only learn about endangered animals but also robot programming.
Anyone can participate in the workshop, from the age of 9. In order to program a robot, you do
not need to know high-level of computer programming language. You will learn programming in
a few minutes within an entertaining environment.
Assoc.Prof. Bulent Çavaş Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education
Sedef Kırte, Seden Kırte Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education
Tuğba B. Zöngür, Merve Nur Akyol Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education
Böcek-Robot Atölyesi
14:00-14:30/ 17:00-17:30
Öğrenciler kısa bir robotik bilginin ardından teneke bir kutuyu istedikleri gibi hareket
ettirebildikleri çılgın bir “böcek”e dönüştürecekler. Bu robotu yapmak için kabloları doğru yere
bağlıyoruz, enerji kaynağını tanıyoruz ve hareketin iletim kanalları üzerine kafa yoruyoruz!
Workshop on Insect-Robot
14:00-14:30/ 17:00-17:30
After a short robotic knowledge, students convert a tin can to an act-crazy "bug". We think on
attribute to the right place to make this robot cables, power transmission lines on the movement
and the source.
Eğlen Bilim, in a fun way for young minds that offer them the educational programs with a
"science artists' community.
Eğlen Bilim, genç beyinler için hazırladığı eğitim programlarını onlara eğlenceli bir şekilde sunan
bir “bilim sanatçıları” topluluğudur.
Su Okulu
7-15 yaş grubundaki öğrencilere sulak alan eğitim süreleri içerisinde doğal kaynaklarımızdan
birini teşkil eden sucul ekosistemlerin tanıtılması, sevdirilmesi ve bu alanları korumaya yönelik
bilinçlendirilerek bir alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.
Sucul Omurgasız Canlıların Tanıtılması
14:00-14:45
Balıkların Yaş Tayini
14:45-17:00
Mikroskobik Canlıların gösterilmesi
17:00-20:00
Araş. Gör. Şeyda Fikirdeşici Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Baran Tonyalı Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi
Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?
Etkinliğin amacı öğrencileri matematik bilimi ile tanıştırmaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerin
matematiğin yaşamımızdaki yerine ilişkin bilinç geliştirmelerini, bilimin günlük yaşamla
bağlantısını kurmalarına yardımcı olmayı, matematiğin sanatla olan ilişkisini fark etmelerine,
eğlenerek bilimin canlı yüzüyle tanışmalarına yardımcı olmayı sağlamaktır.
Geometrik Şeklimi Üretiyorum
14:00-14:30/ 15:30-16:00/ 18:45-19:15
Hanoi Kulesi
13:45-14:15/ 16:15-17:45/ 19:30-20:00
Tangram
14:30-15:00/ 18:00-18:30
Uzm.Ece Özdoğan, Hakkı Toy Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
Water School
Students in the age group of 7-15 years of schooling in the natural wetland resources, which
constitute one of the introduction of aquatic ecosystems, popularization and raising their
awareness to protect this area aims at creating an infrastructure.
Introduction to aquatic invertebrates living things
14:00-14:45
Determination of fish age
14:45-17:00
Microscopic demonstration of organisms
17:00-20:00
Şeyda Fikirdeşici Ankara University, Faculty of Science
Baran Tonyalı Ankara University, Faculty of Science
So You Think Math is Not Fun?
The main aim of this workshop is to introduce students to the mathematics. In addition, students
will develop awareness of mathematics’ place in our lives, establish connection with science and
daily life, develop awareness of the relationship between art and mathematics, and meet with
the entertaining side of science.
I'm doing geometric shapes
14:00-14:30/ 15:30-16:00/ 18:45-19:15
Hanoi tower
13:45-14:15/ 16:15-17:45/ 19:30-20:00
Tangram
14:30-15:00/ 18:00-18:30
Ece Özdoğan, Hakkı Toy Ankara University, Child University
15
16
ATLAS HALL (5)
ATLAS FUAYE ALANI
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
Toprak Okulu
Toprak oluşumu, kayaçlar, toprak yapısı, içindeki canlıların tanımlanmasıyla toprağın öneminin
farkındalığının oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca çevre kirliliği ve erozyonun olumsuz
etkilerinin kavranması, bireylerde çevreye duyarlılık bilincinin geliştirilmesi de önemli çıktılardan
birisidir.
Taş Devri
14:00-14:45/ 15:00-15:45/ 16:30-17:15
Bitkiler Hangi Toprağı Sever?
17:30-18:00/ 18:15-19:00/ 19:15-22:00
Prof.Dr. Sevinç Arcak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Uzm. Esra Güneri Bağcı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yaratıcı Drama Atölyesi
14:00-15:00/ 15:30-17:30/ 18:00-22:00
Yaratıcı drama atölyesinde kadın bilim insanlarından üçünün yaşamı yaratıcı drama ile
anlatılacaktır.
Öğr. Şahin İdin İpek Yolu İlköğretim Okulu
Öğr. Fatma Bozkuş Sabiha Gökçen Anaokulu
Beynimiz Neler Yapar?
14:00-14:15/ 14:30-15:00/ 15:30-16:00/ 16:15-22:00
Etkinliğin amacı çocuklarla sinirbilimleri alanında eğlenceli aktivite yapmaktır. Öğrenciler
aktiviteler sonunda beynimizi nasıl kontrol edebileceğimizi ve kaslarımızın çalışma biçimini
anlayacaklardır.
Prof.Dr. Şermin Genç Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Öğr. Kemal Uğur Tüfekci, Öğr. Begüm Alural, Öğr. Erden Eren Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü
17
A Workshop on Crime Scene Investigation
14:00-22:00
Within this project, a crime scene will be prepared artificially. In this place there will be
evidences which are belong to different types of crimes sequentially. Depending on these
evidences, stories will be created. Bedroom is selected as a crime scene because the
event is started by theft and finished by murder. As a result, the factors affecting the
reliability of medical evidence and the ways of obtaining the evidence will be be
presented. A forensic nurse, journalists, photojournalist, forensic experts and law
enforcement officers will take part in the workshop. Crime scene and the subsequent
events will be presented as an enactment.
Assist. Prof. Dr. İ. Özgür Can Dokuz Eylul University Faculty of Medicine
Ayse Selcen Guchan, Gökhan Yılmaz- Istanbul University Institute of Forensic Medicine
Soil School
With this workshop, participants will learn formation of soil and rocks, soil structure and
also they will develop awareness of the importance of soil by identification of organisms
living in the soil. In addition, workshop will help participants to understand the negative
effects of environmental pollution and erosion. Participants will develop the sense of
environmental awareness which is one of the important outcomes of the workshop
Stone Age
13:30-13:45/ 14:00-14:45/ 15:00-15:45/ 16:30-17:15
Which soil do plants like?
17:30-18:00/ 18:15-19:00/ 19:15-20:00
Prof.Dr. Sevinç Arcak Ankara University, Faculty of Agriculture
Uzm. Esra Güneri Bağcı Ankara University, Faculty of Agriculture
Creative Drama Workshop
14:00-15:00/ 15:30-17:30/ 18:00-22:00
With in the creative drama workshop, life of three women scientists will examined by role
playing and other creative drama techniques.
Teachers Şahin İdin, Fatma Bozkuş Ministry of National Education
What Does Our Brain Do?
14:30-15:00/15:30-16:00/ 16:15-22:00
The aim of this workshop is to make entertaining activities with the kids in the study areas
of neuroscience. At the end of activities, students will understand how we can control our
brain and how our muscles work.
Prof. Dr. Şermin Genç Dokuz Eylul University, Institute of Health Sciences
Öğr. Kemal Uğur Tüfekci, Öğr. Begüm Alural, Öğr. Erden Eren Dokuz Eylul University,
Institute of Health Sciences
18
ATLAS HALL (5)
ATLAS FUAYE ALANI
Olay Yeri İnceleme Atölyesi
14:00-22:00
Bu proje kapsamında yapay bir olay yeri hazırlanarak, farklı tipte ancak ardarda gelişebilecek suç
türlerine ait deliller ve hikayeler oluşturulacaktır. Sonuçta, tıbbi kanıtların güvenilirliğine etki
eden faktörler ve bu kanıtların elde edilme yolları gösterilmeye çalışılacaktır. Etkinlikte, olay
yerinde deneyimi olan bir adli hemşire, gazeteci, foto muhabir, adli tıp uzmanı ve kolluk görevlisi
yer alacaktır. Olay yeri bir tiyatro gibi canlandırılacaktır.
Yrd. Doç. Dr. İ. Özgür Can Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayşe Selcen Güçhan, Gökhan Yılmaz İstanbul Universitesi Adli Tıp Enstitüsü
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
Tasarruf Dedektifleri
14:00-22:00
Tasarruf dedektifleri atölyesi, toplumda enerji tasarrufuna yönelik bilinç oluşturmayı
hedeflemektedir. Atölyede çocuklar enerji dönüşümü, elektrik üretimi, alternatif enerji
kaynaklarına yönelik uygulamalardan ve hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretimi ve enerji
tasarrufuna yönelik yarışmalara katılacaklardır.
DNA Demonstrasyon Deneyleri
14:00-22:00
Bu etkinliğin amacı DNA izolasyonu ve kullanımı konusunda deneyleri demonstrasyon olarak
gerçekleştirmektir. DNA izolasyonu, kalıtım ve DNA’nın suçların aydınlatılmasında kullanımı
hakkında katılımcılara bilgi verilecektir.
DNAmız kolyemizde
13:00-20:00
Adli detektifler DNA ile nasıl çalışır?
13:00-20:00
Prof. Dr. Kemal Baysal Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Ece Çiner, Soheil Akbari Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çölyak Hastalığı Laboratuvar Tanı Testleri
14:00-22:00
Buzdağının altında yatan hastalık Çölyak. Her yaş grubunu etkileyebilen farklı klinik bulgularla
karşımıza çıkan bu hastalıkta rol oynayan otoantikorları mikroskop altında nasıl görüntülüyoruz.
Bu etkinlikte, çölyak hastalığı tanısında kullanılan serolojik tanı testlerinin amacı ve antijenantikor reaksiyonları belirleme yöntemleri hakkında bilgi verilerek, mikroskop görüntüleri ile
gösterilecektir. İmmünofloresan antikor ve ELISA test uygulamaları görüntülü demonstrasyon ile
gerçekleştirilecek, immünofloresan mikroskobunun kullanımı ve mikroskopta inceleme hakkında
katılımcılara bilgi verilecektir.
Özmen Tıbbi Laboratuvar Teşhisleri A.Ş. (EUROIMMUN– Türkiye) - ÖZSÜT işbirliği ve
Pera Medikal A.Ş. katkılarıyla gerçekleşecektir.
Ayrıca, glutensiz ekmek ve gıdalar tanıtımı gerçekleştirilerek, bu hastalıkla ilişkili güvenli gıda
kullanımı hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza A.Ş. (Kent Ekmek) katkısıyla gerçekleşecektir.
Prof.Dr. Özlem Yılmaz Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Yrd. Doç.Dr Yavuz Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Araş.Gör. Ebru Demiray Gürbüz, Tuba Becerikli Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
19
DNA Demonstration Experiments
14:00-22:00
The aim of the activity is to demonstrate the isolation and use of DNA with experiments.
İnformation will be available about DNA isolation, heredity, and how DNA is used in solving
crimes.
My DNA in my necklace
13:00-20:00
How do Forensic detectives work with DNA?
13:00-20:00
Prof. Dr. Kemal Baysal Dokuz Eylul University , Faculty of Medicine
Ece Çiner, Soheil Akbari Dokuz Eylül University Faculty of Medicine
Celiac Disease Laboratory Diagnostic Tests
14:00-20:00
Celiac, the disease underlying under the iceberg. Under the microscope, how do we show the
autoantibodies playing a role in this disease encountered in different clinical manifestations that
can affect any age group?
The activity aims to give information about, the aim of serological diagnostic tests used for
diagnosis of celiac disease, and the methods of determination in antigen-antibody reactions and
also the microscope images will be displayed. Test applications of immunofluorescent antibody
and ELISA will be held by video demonstration. The participants will be informed about the use
of immunofluorescence microscopy and the investigation in microscope.In addition, introducing
the gluten-free foods, raise of the awareness about the use of safe food associated with this
disease is the aim of this activity.
In contibution of
Özmen Tıbbi Laboratuvar Teşhisleri A.Ş. (EUROIMMUN– Turkey) - ÖZSÜT cooperation and
Pera Medikal A.Ş.
In addition, gluten-free bread and foods will be introduced and it is intended to raise awareness
about the use of safe food associated with this disease. In contribution of
İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza A.Ş. (Kent Ekmek)
Prof.Dr. Özlem Yılmaz Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Yrd. Doç.Dr Yavuz Doğan Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine
Araş.Gör. Ebru Demiray Gürbüz, Tuba Becerikli Dokuz Eylül University, Institute of Health
Sciences
20
ATLAS HALL (5)
ATLAS FUAYE ALANI
Uzm. Umut Oğur Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Saving Detectives
14:00-22:00
Saving Detectives workshop is aimed to develop awareness on the society about energy
conservation. Children will attend competitions related to energy saving, electricity generation,
alternative energy sources and energy transformations.
Umut Oğur Ankara University, Faculty of Engineering
Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu Ankara University, Measurement and Evaluation
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
Fosiller Bize Nasıl Yardım Eder?
14:00-16:00
Bu etkinlik ilk olarak insanların Evrim Teorisine göre nasıl düşündüğünü tanımlamayı
amaçlamaktadır. Bu amacı yerine getirirken öğrenciler, jeolojik zaman ölçeğine dayanarak ve
yaparak yaşayarak birçok etkinlik yapacaklardır.
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
How Do Fossil Records Help Us?
14:00-16:00
This activity aims at first defining how people think regarding the Theory of Evolution (TOE) with
a particular hands-on and minds-on activity based on geological time scale.
Assist. Prof. Dr. Özgür Taşkın Ondokuz Mayis University, Faculty of Education
Yrd. Doç. Dr. Özgür Taşkın Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Hacer Erar Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Öğr.Asistanı Mehmetcan Fal Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Görme Engelliler için Etkinlikler
Bilimde Dizin Kayması Nasıl Olur?
14:00- 16:00
Bu etkinliğin temel amacı bilimin doğası konusunda katılımcıları bilgilendirmektir. Bu etkinliğin
sonunda katılımcılar (görme engelli ya da değil) bilimsel yöntemlerle ulaşılmış bilgilerin bir başka
bulgu ile birden çürüyebileceğini kavrar.
İçinde Kaç Malzeme Var?
16:00– 17:00
İçerisinde üç farklı yapıda bulunan top konulur ve kutuda kaç adet topun olduğunun bilinmesi
istenir. Sallama ile bilinemeyince mıknatıs kullanılır. Mıknatıs bir topu yakalar ama hala kaç top
olduğu bilinemez.
Tekerlek İzi Ne Anlama Gelir?
18:00-19:00
Üç parça halinde hamur kalıplarının üzerine biri büyük ve biri küçük olacak biçimde iki oyuncak
arabanın tekerlek izi çıkarılmıştır. İlk parçada birbirlerine belli bir açıyla yaklaşan tekerlek izleri
vardır. İkinci kalıpta sadece büyük araba teker izi vardır. Üçüncü kalıpta ise büyük teker izinden
başka birde başka bir iz vardır. Bu üç kalıptaki izleri belirtmeli gözlemdir. Ancak bu gözlemlerden
nasıl bir olay olduğu ile ilgili fikirler ortaya koymaları çıkarımdır.
Araş. Gör. M. Şahin Bülbül Orta Doğu Teknik Fakültesi, Eğitim Fakültesi
Doğal Boyalarla Renklendirme Etkinlikleri
14:00-22:00
Atölye, doğal boyaların tarihsel gelişimi, kimyasal bileşimi ve boyama yöntemleri hakkında
verilen genel bilgileri içermektedir. Bu bilgiler sonrasında öğrencilere boyamaları için hazırlanmış
kumaş örnekleri verilecektir.
Doç. Dr. Özlenen Erdem İşmal Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğr. Gör. Leyla Yıldırım Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
21
Assist Prof. Dr. Hacer Erar Atılım University, Science Entertaining Centre
Assist. Mehmetcan Fal Atılım University, Science Entertaining Centre
Activities for Visually Impaired
How does paradigm shift eventuate in science?
14:00-15:00
The main purpose of this event is to inform the participants about the nature of science. At the
end of this activity participants (visually impaired or not) will comprehend that the information
attained by scientific methods can be disproved with another finding.
How many materials are there?
15:15-17:15
Three balls in different structures are placed in the box, and the participants are expected to
know how many balls in there. They can do this by shaking the box, if the participants are still
unable to guess the number of balls, they can use the magnets. The magnet will catch a ball, but
the number of balls may still be a mystery.
What do wheel tracks tell us?
17:30-19:30
Two toy car wheel tracks will be constructed on the three dough patterns. One of them is big car
wheel, another is small. In the first dough pattern, car wheel tracks are approaching each other
at an angle. In the second pattern, there is just a big car wheel track. In the third pattern, there is
one another track beside the big one. This is an observational activity. The aim is that they construct their ideas related to these events by the help of the observations.
Res. Assist. M. Şahin Bülbül Middle East Technical University, Faculty of Education
Colorizing Textiles with Natural Colours
14:00-17:00
Workshop where natural dyes, their historical development, its chemical composition, a general
disclosure about the methods of staining were introduced. Then, the students will be given
samples of fabric prepared for dyeing.
Assoc.Prof.Dr. Özlenen Erdem İşmal Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts
Lecturer Leyla Yıldırım Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts
22
ATLAS HALL (5)
ATLAS FUAYE ALANI
Akıl Oyunları
Aklımı karıştıran bulmacalara bayılırım diyorsanız bu stand tam sizlik!
Mind Games
If you say that I love puzzles that confuse my mind, this stand is just for you!
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
Yaratıcı Fikirler İcat Sergisi
14:00-22:00
Sergi 10-12 yaş çocuklar tarafından gözlemledikleri bir problem durumuna çözüm bulmak
amacıyla icat edilen materyalleri içermektedir. Sergi yaratıcı fikirler programı kapsamında
tasarlanmaktadır.
Elektronik Atölyesi
14:00-22:00
Rengarenk LEDlerin ve timsah ağızlı kabloların buluştuğu fantastik bir elektronik atölyesi için bu
standa uğramayı ihmal etmeyin. Bakalım size verilen görevi doğru bir şekilde yapıp, elektronik
devrenizi kurabilecek misiniz?
Yrd.Doç.Dr. Hacer Erar Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Öğr.Asistanı Levent Özer Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Usta Eğitici Mehmet Erkişi Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
LEGO-Robot MindStorms Atölyesi
LEGO robotlarla yapılacak bu eğlenceli atölyede buluşmayı diliyoruz.
Electronic Workshop
14:00-22:00
For a fantastic electronic workshop with colorful LEDs and alligator mouth cables, do not forget
to stop by the stand. Let's see whether you will accomplish your task correctly and able to form
an electronic circuit?
Assist Prof. Dr. Hacer Erar Atılım University, Science Entertaining Centre
Assist. Levent Özer Atılım University, Science Entertaining Centre
Expert Trainer Mehmet Erkişi Atılım University, Science Entertaining Centre
LEGO-Robot MindStorms Workshop
For an experience with LEGO Robots, we expect to see you in our workshop.
16:00-22:00
Fatma Bezek, LEGO-Mindstorms
Harun Göker, LEGO-Mindstorms
Fatma Bezek, LEGO-Mindstorms
Harun Göker, LEGO-Mindstorms
23
24
16:00-22:00
ATLAS HALL (5)
ATLAS FUAYE ALANI
Yrd. Doç. Dr. Aykut Kalaycıoğlu Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Sebla Oğur Ankara Üniversitesi, Sanat Alanı
Creative Ideas, Inventions Exhibition
14:00-22:00
Exhitibition includes materials invented by 10-12 years old children in order to find a solution for
a problem they had encountered. Exhibition is designed by creative ideas programme.
Assist. Prof. Dr. Aykut Kalaycıoğlu Ankara University, Faculty of Engineering
Sebla Oğur Ankara University, Faculty of Arts
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
Renkler ve Tekstiller
14:00-22:00
Çocuklarda renk kavramının tanıtılması, direkt boyar maddeler kullanarak renk elde etme, renk
varyantı oluşturma ve farklı pamuklu kumaşların bu boyar maddeler ile oluşturduğu etkilerin
gözlemlenmesi amacını taşımaktadır. Bu projede bir tekstil tasarımcısı ortaya çıkan sonuçları
tasarım kriterleri açısından bir kimya mühendisi de sonuçları bilimsel olarak yorumlayacaktır.
Öğr. Gör. Öznur Enes Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Colours and Textiles
14:00-22:00
The activity aims to introduce the concept of color to children, to obtain the color by using direct
dyes, to create color variant and to monitor of the effects of different cotton fabrics with these
dyes. In this project, the outcomes of the project will be interpreted by a textile designer from
the view of design criteria and by a chemical engineer scientifically .
Instructor Dr. Öznur Enes Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts
Müzik Aleti Yapım Atölyesi
14:00-22:00
Mutlaka müzik dinliyorsunuzdur, hatta bir müzik aleti bile çalıyor olabilirsiniz. Peki size bir soru:
Daha önce hiç müzik aleti yaptınız mı? Standımıza uğrayın kendi müzik aletinizi kendiniz yapın.
Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Öğr.Asistanı Levent Özer Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Usta Eğitici Mehmet Erkişi Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Making Musical Instruments
14:00-22:00
Everybody listens to music and some of you may even play a musical instrument. So here's a
question: Have you ever made a musical instrument? Stop by our stand in order to make your
own musical instrument.
Assist Prof. Dr. Hacer Erar Atılım University, Science Entertaining Centre
Assist. Levent Özer Atılım University, Science Entertaining Centre
Expert Trainer Mehmet Erkişi Atılım University, Science Entertaining Centre
Hışır Naylondan El İzimizi Yapalım
14:00-22:00
Bir plastik poşetin doğada yok olmadan kaç yıl kaldığını biliyor musunuz? 100-150 yıl kadar
kalıyorlar. O zaman gelin bu değerli poşetleri yeniden kullanalım ve çöpe atmadan önce bir
projede değerlendirelim.
Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Öğr.Asistanı Mehmetcan Fal Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Güler Karakaş Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Let’s Do Our Hand Tracks with Rustling Nylon
14:00-22:00
Do you know; how many years does a plastic bag stay without destroying in the nature? They
remain up to 100-150 years. Then come and reuse those precious bags before giving those to
recycling.
Assist Prof. Dr. Hacer Erar Atılım University, Science Entertaining Centre
Assist. Mehmetcan Fal Atılım University Science Entertaining Centre
Güler Karakaş Atılım University Science Entertaining Centre
Gökyüzü Simülasyonu
14:00-22:00
Atölye kapsamında gökyüzü, gök olayları, gökcisimleri vb. görsel olarak simüle edildiği
Stelarium, StarryNight, Celestia gibi programlar ekranda gösterilecek ve konu hakkında
açıklamalar yapılacaktır.
Ege Gözlemevi
Sky Simulation
14:00-22:00
Within the scope of this workshop sky, celestial phenomena, celestial bodies will be stimulated.
Some programs such as; Stelarium, StarryNight, Celestia will be displayed on the screen.
Ege Gözlemevi
Karbondioksiti Keşfedelim
14:00-22:00
Amaç tüm dünyada yoğun olarak tartışılan global ısınmanın nedeni olan karbondioksitin
tanıtılması ve özelliklerinin keşfedilmesi. Karbondioksitin dünyamızdaki döngüsünü, bu döngüde
miktarını azaltan ve arttıran faktörleri deneysel olarak ortaya koymak ve dünyadaki karbondioksit
azaltma ve izolasyon metodlarını olabildiğince deneyler ile tanıtmak.
Yrd. Doç. Dr. Sevgi Tokgöz Güneş Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Müh. Cihan Güneş Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Let’s Discover Carbondioxide
14:00-22:00
The aim of the workshop is to introduce the carbon dioxide(CO2) which is the cause of global
warming discussed all over the world. Experiments will include the cycle of CO2 in our world,
factors reducing and increasing the amount of carbon dioxide in the cycle, isolation and reducing
methods of CO2.
Assist. Prof. Dr. Sevgi Tokgöz Güneş Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering
Eng. Cihan Güneş Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering
25
26
ATLAS HALL (5)
ATLAS FUAYE ALANI
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
Yaşadığımız Alanda 3 Boyutlu Gezinti
14:00-22:00
Yaşadığımız mekanların 3D olarak modellenerek gerek planlama gerekse mimarlık - inşaat
mühendisliği gibi meslek sahibi olmak isteyen gençlere yönelik eğitici bir sunum olacaktır.
Prof.Dr. Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
3D Tour of Tinaztepe Campus of Dokuz Eylul University
14:00-22:00
Within the scope of this workshop, the places which we live in will modeled in 3D. Therefore,
participants will be informed about planning and architecture civil engineering , etc.
Prof.Dr. Vahap Tecim Dokuz Eylul University, Department of Management Information Systems
Ebru Atölyesi
14:00-22:00
Suyun üzerine resim yapılır mıymış diyenler, gelin hep birlikte suya resim yapalım ve “Avrupa
Bilim ve Eğlence Günü” anısına duvarımıza asalım.
Öğr. Gör. Alev Yaylıoğlu Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi
Marble Workshop
14:00-22:00
Those who say painting can not be done on to the water. Come and see how you can paint water
and then hang your masterpiece on your wall as a memory of “Researchers’ Night 2012”
Inst. Alev Yaylıoğlu Atılım University, Science Entertaining Centre
Matematik, Fen ve Ben
14:00-22:00
TEGV Eğitim Programları’ndan biri olan Matematik Fen ve Ben Programı ODTÜ, Ankara
Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültelerindeki akademisyenlerden oluşan
bir bilim kurulu tarafından 2004 yılında ilköğretim düzeyindeki çocukların fen ve matematik
kavramlarını, analitik ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirerek öğrenmeleri ve bilgiye
ulaşmaları için hazırlanmıştır.
Neşe Çelikkaya, Elif Türkmen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
TEGV-Young Inventors (Maths, Science and me)
14:00-22:00
"Mathematics in Science and I", which is one of TEGV Training Programs; is created and
developed by a committee composed of academics at METU, Ankara University and Abant Izzet
Baysal University Faculties of Education in 2004 . The aim is to develop analytical and creative
thinking skills through science and mathematics concepts in primary education.
Neşe Çelikkaya, Elif Türkmen Educational Volunteers Foundation of Turkey
Ödemiş Deneme ve Bilim Merkezi
14:00-22:00
Deneme ve Bilim Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerin sunulacağı ve sergileneceği bilim
standında bilimle buluşmak isteyen herkesi bekliyoruz.
Vedat Serim Ödemiş Deneme ve Bilim Merkezi
Bilinçli Tüketici Durağı
14:00-22:00
Standın amacı tüketici hakları hakkında bilgiler vermek ve yol göstermektir.
Dr. Zeki Atıl Bulut Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir MYO İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü
Prof.Dr. Muazzez Babacan Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir MYO İktisadi Ve İdari Programlar
Dilara Karakılıç, Emel Ulubaş, Sinem Çokgenç, Gülşen Engin, Emre Sert, Can Kök, Mustafa
Yaman
Yeryüzü Görünümleri Sergisi
14:00-22:00
Yeryüzü şekillerinin maketlerinin sergilenmesi. Dağlar, ovalık alanlar, lapya uvala, volkanizma
akarsular, faylanma gibi yüzey şekillerinin oluşumunun maket üzerinde gösterilmesi .
Dünyamızın çeşitli kesitlerinin küçültülmüş biçimlerinin somut gösterimlerini gerçekleştirmek.
Öğr. Gör. Dr. Emine Teyfur Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
27
Ödemiş Science Centre
Ödemiş Science Center activities will be presented and exhibited on the stand.
Vedat Serim Ödemiş Science Center
14:00-22:00
Conscious Consumer Stop
14:00-22:00
The purpose of the stand is to give information about consumer rights and to present suggestions
for being a conscious consumer.
Dr. Zeki Atıl Bulut Dokuz Eylul University, Izmir Vocational School of Economics and
Administrative Programs
Prof.Dr. Muazzez Babacan Dokuz Eylul University, Izmir Vocational School of Economics and
Administrative Programs
Dilara Karakılıç, Emel Ulubaş, Sinem Çokgenç, Gülşen Engin, Emre Sert, Can Kök, Mustafa
Yaman
Earth Views Exhibition
14:00-22:00
This activity is an exhibition including the models of topography. The formation of surface
shapes such as mountains, lowland areas, volcanism, streams, faulting is shown on the model. It
is performed the concrete representations of various forms of reduced cross-section of our
world.
Instructor Dr. Emine Teyfur Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education
28
ATLAS HALL (5)
ATLAS FUAYE ALANI
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
Avrupa Birliği Köşesi
14:00-22:00
Bu köşe İzmir Avrupa Bilim ve Eğlence Gününün kalbi niteliğinde olacaktır. Köşede, AB projeleri
hakkında bilgilendirme standları, Bilim ve Eğlence Günü kapsamında hazırlanan promosyonel
ürün dağıtımı, çocuklara yönelik etkinlikler ve sürpriz birçok etkinlik ve yarışma yapılacaktır.





















Sihirli Tahtalar Atölyesi
14:00-22:00
“INDI Oyuncak” tarafından sağlanan 10.000 Kapla parçası ve deneyimli ekip ile interaktif,
eğlenceli ve üretken bir etkinliktir.
CARBONCOMP Project
PROFILES Project
Comenius Projects
International Friendship
Draw a scientist!
Promotions
Turkish Ex-European Voluntary Service Association, (TREX-EVS) (Eurodesk Local Point)
E-Twinning Project
EU 7th Framework Programme and Marie Curie Actions
European Commission Life-Long Learning and Youth In Action Programmes
European Voluntary Service
Magic Woods Workshop
14:00-22:00
"INDI Toy" is provided by an experienced team of 10 000 Maximize part and an interactive, fun
and productive activity.
INDI Oyuncak
INDI Toy
Suluboya ve Yağlıboya Resim Sergisi
Bu etkinlikte suluboya ve yağlı boya resim çalışmaları sergilenecektir
14:00-22:00
Uzman Hilmiye Çalışkan Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Art Exhibition on Watercolour and Oil Paint
14:00-22:00
Art exhibition on watercolour and oil paint is an exhibition where art lovers meet with beautiful
examples of art and painting.
Exp. Hilmiye Çalışkan Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering
Planetaryum
14:00-22:00
YESANTEK Araştırma ve Geliştirme tarafından kurulan Planetaryum sayesinde katılımcıları
bulundukları dünyadan alıp evrenin egzotik gökcisimlerine taşıyarak onlara görsel şölenler
yaşatacağız.
Planetarium
14:00-22:00
With YESANTEK Planetarium Research and Development , universe in which the exotic celestial
objects by moving them away from the world will be shown.
YESANTEK
YESANTEK
29
30
ATLAS HALL (5)
ATLAS FUAYE ALANI

CARBONCOMP Proje Tanıtım Standı
PROFILES Proje Tanıtım Standı
Comenius Projeleri Tanıtım Standı
Uluslararası Dostluk Etkinlikleri
Bilim İnsanı Çizelim!
Promosyonel Ürün Dağıtım Standı
E-Twinning Projesi
Yedinci Çerçeve Programı ve Marie Curie Faaliyetleri
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Tanıtım Standı
Avrupa Gönüllü Hizmeti Tanıtımı
Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği Standı (Eurodesk Yerel Temas Noktası)
European Union Corner
14:00-22:00
European Projects Promotion will be done by Turkish Ex-European Voluntary Service Association.
In this informative activity, at EU corner, participants will be introduced to the EU projects for
society, especially in support of youth and women; for example Youth Action and Life-long
Learning frameworks.
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
Muhallebi Havuzu
14:00-22:00
Çılgın bilim adamlarımız yüzey üzerinde koşabileceğiniz ilginç havuzu gösterecektir. Pek çok
bilimsel gerçek ile su yüzey gerilimi gösterisine katılın ve eğlenin.
Eğlen Bilim, genç beyinler için hazırladığı eğitim programlarını onlara eğlenceli bir şekilde sunan
bir “bilim sanatçıları” topluluğudur.
Pudding Pool
14:00-22:00
Join our surface tension of the water show with so many scientific truth and you'll have fun and
learn to develop your imagination
Eğlen Bilim, in a fun way for young minds that offer them the educational programs with a
"science artists' community.
Bilimsel Oyuncaklar Sergisi
14:00-22:00
Buhar makinesi (Buharlı hava makinesi); Caterpillar; Balon arabası; Enjeksiyon roketi; vb. tüm
yaştaki katılımcılar için düzenlenecek bilimsel etkinliklerdir.
Araş. Gör. İlker Koştur Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Exhibition of Scientific Toys
14:00-22:00
Steam Engine- Stirling Engine (Air Engine with vacuum); Camshaft Toy (Caterpillar), Balloon Car;
etc. are science activities for all ages.
Res. Assist. İlker Koştur Başkent University, Faculty of Education
Origami
14:00-22:00
Origami geleneksel Japon kağıt katlama sanatıdır. Bu sanat etkinliğinin düz bir materyalin
katlama ve heykel oluşturma teknikleri kullanılarak bir heykel oluşturmaktır.
Araş. Gör. Merve Kaplan Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Origami
14:00-22:00
Origami is the traditional Japanese art of paper folding. In this activity, all age groups will learn
about origami and will be involved in an origami competition.
Res. Assist. Merve Kaplan Başkent University, Faculty of Education
Bilim Kafe ve Bilim insanları ile Oyunlar
14:00-22:00
Bilim kafe bilim insanlarımız ile bir buluşma noktasıdır. Bu alanda bilim insanlarımıza bir satranç
turnuvasında meydan okuyabilir ya da ilginç bir akıl oyununu birlikte çözebilirsiniz.
Science Cafe and Games with Scientists
14:00-22:00
Science cafe is a meeting point with our scientists. In this area, you may challenge our scientists
in a chess tournament or have an interesting mind game.
TEGV-LEGO Robot Proje Sunum ve Performansı
14:00-22:00
TEGV-LEGO Robot faaliyetleri robot ve programlama yapımında genç ziyaretçilere akranları ile
çalışma fırsatı sağlayacaktır.
Ekrem Kutsal, Ali Can Özden, Taner Uzunoğlu, Gözde Özgen Türkiye eğitim Gönüllüleri Vakfı
TEGV-LEGO Robot Project Performance
14:00-22:00
In these activities young visitors will have the opportunity to work with their peers in the
construction of Lego-robot and its programming.
Ekrem Kutsal, Ali Can Özden, Taner Uzunoğlu, Gözde Özgen
LÖSEV
14:00-22:00
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), bugüne kadar binlerce lösemili çocuk ve ailesini yaşama
bağlamıştır.
LÖSEV
14:00-22:00
LÖSEV (The Foundation for Children with Leukemia) is a non-profit NGO, mainly aiming to
provide educational and emotional support, financial assistance and health services for children
who have leukemia or chronic blood disorders.
Solaris 7-Güneş Enerjisi ile Çalışan Araç
14:00-22:00
Solaris takımı, güneş enerjisi ile çalışan araç yapma fikri etrafında toplanmış akademisyenler,
girişimciler ve lisans seviyesinden doktora seviyesine kadar genişleyen yelpazedeki
araştırmacılardan oluşmaktadır.
Yrd. Doç .Dr. Aytaç Gören Akademik Danışman
Yalçın Şahin Proje Lideri
Meral Dost Tanıtım ve Organizasyon Sorumlusu
Radyo Pause
14:00-22:00
Tüm gün sürecek karaoke dans ve müzik şovlarıyla bilim ve eğlence gününe renk katacak bir
stand.
31
Solaris 7– Solar Car
14:00-22:00
Team Solaris is a community of academicians, young investors and researchers from
undergraduate to Ph.D. level, who gathered around the idea of designing/creating a car powered
by solar energy in December 2004.
Assist. Prof. Dr. Aytaç Gören Academic consultant
Yalçın Şahin Project Leader Meral Dost Organisation Leader
Radio Pause
14:00-22:00
Karaoke, dance and music shows and all-day entertainment stand will add color to the day.
32
ATLAS HALL (5) OUTDORR AREA
ATLAS AÇIK ALAN
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
LATİN DANS GÖSTERİSİ VE ATÖLYESİ
12:00– 13:00
Atölye ve Latin Dans Performansı Smyrna Dans stüdyoları yetkin dansçıları tarafından icra
edilecek bir atölye ve dans gösterisidir. Atölye eğlenceli bir eşli danslar deneyimine katılımcıları
da dahil edecektir.
Dr. Görkem Dizdar Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
WORKSHOP AND PERFORMANCE OF LATIN-DANCE
12:00-13:00
Workshop and Performance of Latin-Dance is a workshop and dance show that will be
performed by experienced dancers who are members of the Smyrna (the old name of Izmir)
Dance studios. The workshop will involve the participants in an entertaining couple dances
experience.
BİLİM İNSANLARI İLE BASKETBOL
20:00-21:30
Bilim insanları ile bir basketbol maçı yapmaya ne dersiniz? Takım listesinde sizin isminiz de olsun.
BASKETBALL TOURNAMENTS WITH SCIENTISTS
20.00-21.30
You may add yourself on the team list to challenge the scientists in a basketball game.
Öğr. Gör. Dr. Tarık Kışla Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Instructor Dr. Tarık Kışla Ege University Faculty of Education
GEZİ
İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI
Ücretsiz Servis
12:30 ve 15:00 da Atlas Fuaye önünden kalkacaktır.
33
TOUR
NATURAL LIFE PARK
Free Transfer
In front of Atlas Hall at 12:30 and 15:00
34
CELAL ATİK SPORTS CENTRE
CELAL ATİK SPOR MERKEZİ
Dr. Görkem Dizdar Dokuz Eylul University, Institute of Health Sciences
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
İZMİR SANAT
MERKEZİ/ART
CENTRE
İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ/ ART CENTRE
RESEARCHERS’ NIGHT 2012
ATLAS AÇIK ALAN/
ATLAS HALL 5
OUTDOOR AREA
ATLAS FUAYE ALANI/ ATLAS HALL 5
CELAL ATİK SPOR
MERKEZİ/ SPORTS
CENTRE
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİLİM ve EĞLENCE GÜNÜ 2012
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
RESEARCHERS’ NIGHT 2012

Benzer belgeler