THE SOUNDDOCK® 10 DİJİTAL MÜZİK SİSTEMİ Giriş

Transkript

THE SOUNDDOCK® 10 DİJİTAL MÜZİK SİSTEMİ Giriş
Kullanım Kılavuzu
Guîa de usario
Notice d'utilisation
dijital müzik sistemi
GÜVENLİK BİLGİSİ
Lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun
Lütfen bu kullanım kılavuzundaki talimatları dikkatle takip etmek için yeterli
zamanı ayırın. Bu kılavuz, sisteminizi uygun bir şekilde kurmanıza, çalıştırmanıza
ve gelişmiş özelliklerinden yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Lütfen bu kullanım
kılavuzunu gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.
UYARILAR:
• Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme
maruz bırakmayın.
• Elektrik çarpmasını önlemek için, elektrik kablosundaki fişin geniş ucunu AC
(şebeke) prizinin geniş yuvasına takın. Fişi prize tamamen takın.
• Bu cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi
sıvı dolu cisimleri cihazın üzerine veya yanına koymayın. Tüm elektronik
ürünlerde olduğu gibi sıvıların sistemin herhangi bir kısmına dökülmemesi için
özen gösterin. Sıvılarla temas, arıza ve/veya yangınlara neden olabilir.
• Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş
kaynakları yerleştirmeyin.
• Uzaktan kumandanın pilini çocuklardan uzak tutun. Yanlış kullanıldığı takdirde
yangına veya kimyasal yanıklara yol açabilir. Yeniden şarj etmeyin,
parçalarına ayırmayın, 100º C'nin (212º F) üzerine çıkacak şekilde ısıtmayın veya
yakmayın. Kullanılmış pilleri derhal atın. Sadece doğru tip ve model
numarasındaki piller ile değiştirin.
• Pilin hatalı yerleştirilmesi halinde patlama tehlikesi vardır. Değiştirirken sadece
Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba veya Shun Wo CR2032 veya
DL2032 3-volt lityum pil kullanın.
• Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük
çocuklar için uygun değildir.
• Kullanılmış pilleri yerel yönetmelikler gereğince lütfen uygun bir
şekilde atın. Yakarak imha etmeyin.
Bu ürün 2004/108/EEC sayılı EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
Direktifine ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Direktifine uygundur.
Uygunluk Beyanının tamamı
www.Bose.com/static/compliance/index.html adresinde yer almaktadır.
DİKKAT:
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİ AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ
AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA CİHAZIN
ARKASINI) AÇMAYIN. CİHAZIN İÇERSİNDEKİ
PARÇALARI KENDİNİZ ONARMAYA
KALKIŞMAYIN. SERVİS İŞLEMLERİ İÇİN
EHLİYETLİ PERSONELE DANIŞIN.
Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı sistem kasası
içerisinde elektrik çarpması riski oluşturacak düzeyde yalıtımsız voltaj
tehlikesine karşı uyarır.
Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıya bu kullanım kılavuzu
içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli işletim ve bakım talimatları
olduğunu belirtir.
Notlar:
• Ürün etiketi ürünün arkasında bulunmaktadır.
• Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı
olarak kullanıldığı yerlerde, bu bağlantı kesme aygıtı kolayca kullanılabilir
durumda olacaktır.
• Bu ürün kapalı mekanda kullanım içindir. Açık havada, eğlence araçlarında
veya deniz taşıtlarında kullanılmak üzere tasarlanmamış veya test
edilmemiştir.
• Sistem ya da aksesuarları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. İzinsiz
değişiklikler emniyet düzenlemelerine uyumluluğu ve sistem performansını
etkileyebilir.
Sınıf B emisyon sınırları
Bu B Sınıfı dijital cihaz, Canadian Interference-Causing Equipment Regulations’ın (Kanada Karışmaya Neden Olan Ekipman Yönetmelikleri) tüm
gerekliliklerini karşılamaktadır (yalnızca Kanada).
Geçerli olan durumlarda bu cihaz içersindeki radyo iletişim aygıtı Industry
Canada standard RSS-310’un (Kanada Endüstri Standardı RSS-310) tüm
gerekliliklerini karşılamaktadır (yalnızca Kanada).
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm parçaları için bu talimatları okuyun.
Daha sonra gerektiğinde başvurmak üzere bu talimatları saklayın.
Ürünün üstündeki ve Kullanma kılavuzundaki tüm uyarılara önem verin.
Talimatların tümüne uyun.
Bu cihazı su içeren veya rutubetli ortamlarda kullanmayın - Bu ürünü
banyo küveti, lavabo, çamaşır leğeni yanında, rutubetli zeminlerde, yüzme
havuzu kenarında veya suyun mevcut olduğu herhangi bir yerde
kullanmayın.
Sadece kuru bir bez ile ve Bose Corporation'ın talimatlarına göre
temizleyin. Bu ürünü temizlemeden önce fişini duvar prizinden çekin.
Havalandırma deliklerini kapamayın. Ürünü üreticinin talimatlarına
uygun olarak kurun - Ürünün güvenilir bir şekilde çalışmasını temin etmek
ve aşırı ısınmasını önlemek için, ürünü, uygun şekilde hava almasının
engellenmeyeceği bir konum ve yere yerleştirin. Örneğin, ürünü
havalandırma deliklerini kapayabilecek yatak, divan veya benzeri yüzeylerin
üzerine yerleştirmeyin. Ürünü, havalandırma deliklerinden hava geçmesini
engelleyecek kitaplık veya dolap gibi gömme sistemlerin içerisine koymayın.
Ürünü kalorifer, rezistanslı ısıtıcı, soba gibi ısı kaynakları ve ısı üreten
diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları
kullanın.
10. Elektrik kablosunu üzerinde yürünmesine ve özellikle fişlerde, priz
yuvalarında ve cihazdan çıktığı noktada sıkışmalara karşı koruyun.
11. Ürünün hasar görmesini önlemek için - cihazı yıldırımlı havalarda veya
uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekiniz.
12. Onarım hizmetleri için yetkili servise başvurun. Cihazın aşağıda
belirtilen şekillerde hasar görmüş olduğu durumlarda onarıma gerek
vardır: örneğin elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması; cihazın
üstüne sıvı dökülmüş veya kimi cisimlerin cihazın içine düşmüş
olması; cihazın yağmur veya rutubete maruz bırakılmış olması, normal
bir şekilde çalışmaması veya yere düşürülmüş olması gibi durumlarda.
Ürünü kendiniz onarmayı denemeyin. Kapağının açılması veya sökülmesi
sizi tehlikeli düzeyde voltaja veya başka tehlikelere maruz bırakabilir.
Yakınızdaki bir yetkili servis merkezi hakkında bilgi almak için lütfen Bose'yi
arayın.
13. Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için duvar prizlerine,
uzatma kablolarına ve dahili priz yuvalarına aşırı yüklenmekten
kaçının.
14. Yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilecek tehlikeli voltaj noktalarına
temas edebileceğinden veya devre elemanları arasında kısa devre
yaratabileceğinden ürünün içine çeşitli cisim veya sıvıların girmesine
izin vermeyin.
15. Güvenlik işaretleri için ürün kasasına bakın.
16. Uygun güç kaynakları kullanın. Ürünün fişini, çalıştırma talimatlarında
açıklandığı veya ürün üzerinde işaretlendiği gibi uygun bir güç kaynağına
takın.
Elektrik paraziti üreten ürünler hakkında bilgi
Yalnızca ABD içindir
Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına
göre test edilmiş olup bu sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar konut içi
kurulumlarda zararlı müdahalelere karşı uygun koruma sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve
yayabilmekte olup talimatlara göre kurulup kullanılmadığı takdirde radyo
iletişiminde zararlı müdahalelere yol açabilir. Ancak, bu husus, belirli bir montaj
sonrasında müdahale meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu
donanım radyo veya televizyon yayın alımında zararlı müdahaleye yol açacak
olursa (ki zararlı müdahale olup olmadığını cihazı açıp kapatarak
anlayabilirsiniz), müdahaleyi aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek
düzeltmeniz tavsiye edilir:
• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.
• Yardım için yetkili satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Bu cihaza Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış herhangi
bir değişikliğin yapılması, kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz
kılabilir.
Kanada
Bu Sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003 B Sınıfı teknik spesifikasyonlarına
uymaktadır.
Kayıtlarınız için
Seri numarası: ___________________________________________
Satın alma tarihi: __________________________________________
Satıcının adı: _____________________________________________
Satıcının telefonu: _________________________________________
Lütfen satış fişinizi bu kullanım kılavuzu ile saklayın.
SoundDock ve SoundDock 10 sisteminin ayırt edici tasarımı, Birleşik
Devletlerde ve diğer ülkelerde Bose Corporation’ın tescilli markalarıdır.
iPod, Birleşik Devletlerde ve diğer ülkelerde Apple Inc.’in tescilli
markasıdır. Diğer tüm markalar Bose Corporation’ın tescilli ticari ve
ticari markalarıdır.
“iPod için Üretildi”, elektronik bir aksesuarın özellikle iPod cihazına
bağlanmak için tasarlandığı anlamına gelmektedir ve Apple
performans standartlarını karşılamak için geliştirici tarafından
onaylanmıştır.
Apple bu cihazın işletiminden veya güvenlik ve düzenleme
standartlarıyla uyumluluğundan sorumlu değildir.
®
Bluetooth sözcük işareti ve logosu Bluetooth SIG, Inc.’ye ait tescilli
ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her
kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir. Diğer markalar ve ticari adlar,
onların ilgili sahiplerine aittir.
THE SOUNDDOCK® 10 DİJİTAL MÜZİK SİSTEMİ
Giriş
SoundDock 10 dijital müzik sistemini satın aldığınız için
teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli, odayı dolduran bir ses
sistemi 10 dijital sunarak, SoundDock müzik sistemi, öncelikli
müzik sistemi olarak evinizde kolaylıkla işlev görebilir.
Ürünün herhangi bir bölümü hasarlı görünüyorsa, kullanmaya
çalışmayın. Derhal yetkili Bose satıcınıza başvurun veya Bose
Müşteri Hizmetlerini arayın. İletişim bilgileri için ambalajla
gelen adres listesine bakın.
Olağanüstü özellikler:
•
Tescilli akustik tasarım, dolgun, zengin ses üretir.
•
Uzaktan kumanda temel sistemi, kaynak seçimini içererek
işlev görmektedir.
Yardımcı giriş, diğer ses aygıtlarıyla birlikte kullanıma
olanak sağlar.
Birçok iPod modeli ile çalışır
Cihazınızı takılıyken şarj edin
Televizyon ve monitör için video çıkış bağlantısı sunar
®
Bluetooth bağlantı yuvası aksesuarı mevcuttur
•
•
•
•
•
Paketi açma
Gösterilen parçaların kutunun içinde bulunup bulunmadığını
kontrol edin.
Kutu ve ambalaj materyallerini saklayın, bunlar bu ürünün
taşınması için en güvenli yolu sunacaktır.
Uzaktan kumanda
SoundDock dijital müzik
sistemi
AC güç kablosu
UYARI: Boğulma tehlikesini önlemek için, plastik torbaları
çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
SoundDock 10 sisteminizin arkasındaki seri numarasını
bulmak ve önceki sayfaya kaydetmek için şimdi en iyi zaman.
THE SOUNDDOCK® 10 DİJİTAL MÜZİK SİSTEMİ
Sisteminizin kurulumu
1. SoundDock 10 dijital müzik sisteminizi düz, sabit bir
yüzeye yerleştirin.
2. AC güç kablosunun küçük ucunu, cihazın arkasındaki güç
konnektörüne takın.
3. Diğer ucu aktif bir AC (ana kablo) prizine takın.
SoundDock 10 sisteminizden iki kısa ton duymanızın
ardından, kullanıma hazırdır.
DİKKAT: Ürünün havalandırma deliklerini kapamayın. Üst
kısımdaki yuvalar, dahili elektronik devreler için havalandırma
sağlamaktadır ve tıkanmamalıdır.
Not: SoundDock 10 sistemine elle dokunduğunuzda, iPod cihazını
içeren ön yapı gevşek gibi gelebilir. Bu durum normaldir. Sistemin bu
bölümü, iPod cihazınızın çalışması ile karışarak hoparlörün
titreşmesini önlemek için kasıtlı olarak yapılmıştır.
Sistem açık/kapalı ayarı
SoundDock 10 sisteminizi aşağıdaki üç yoldan herhangi biriyle
açabilirsiniz:
• Aygıtı bağlantı yuvasına yerleştirin.
®
• Bose uzaktan kumandasında OFF dışındaki herhangi bir
tuşa basın.
• Takılı cihaz üzerindeki herhangi bir tuşa basın.
SoundDock 10 sistemini kapatmak için, aşağıdakilerden birini
yapın:
•
SoundDock 10 uzaktan kumandasındaki OFF tuşuna basın.
•
Takılı cihazı çıkartın.
The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi
Takılı bir cihazın dinlenmesi
1. iPod cihazınızı bağlantı yuvasına yerleştirin. Bağlantı
yuvası göstergesi, ön panelde parlamaktadır.
Bağlantı yuvası
• Takılı cihazı seçmek için basın.
Kapalı
• Sistemi kapatmak için basın.
Play/Pause (Oynatma/Duraklatma)
• Takılı cihazdaki geçerli parçayı oynatmak veya
duraklatmak için basın.
Volume (Ses) +/• Sesi yükseltmek (+) veya alçaltmak (-) için
basın.
• Hızlı ayarlama yapmak için basılı tutun.
Bağlantı
yuvası
göstergesi
®
2. Sistem fonksiyonlarını kontrol etmek için Bose uzaktan
kumandayı kullanın.
Not: iPod cihazınız her takıldığında SoundDock® 10 dijital müzik
sistemi onu şarj eder.
Not: SoundDock 10 dijital müzik sisteminiz, bir çok iPod modeliyle
uyumlu olan kapsamlı bir bağlantı yuvası adaptörüyle birlikte
gelmektedir. iPod cihazınızla birlikte gelen adaptörü kullanmayı tercih
ederseniz, sayfa 6’daki “Adaptör yuvasını değiştirme”ye bakın.
Oynatma listesi seçme
• Bir sonraki (=▲) veya bir önceki (=▼) oynatma
listesini seçmek için basın.
İleriye atlama
• Bir sonraki parçaya atlamak için bir kez basın.
• Bir parça boyunca ileriye doğru hızlı tarama
yapmak için düğmeyi basılı tutun.
Geriye atlama
• Geçerli parçanın başlangıç kısmına atlamak
için bir kez basın.
• Bir önceki parçanın başlangıç kısmına atlamak
için iki kez basın.
• Bir parça boyunca geriye doğru hızlı tarama
yapmak için düğmeyi basılı tutun.
The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi
Diğer cihazların dinlenmesi
YARDIMCI GİRİŞ konnektörüne, bilgisayar, CD çalar,
televizyon, MP3 çalar veya diğer ses cihazı türlerinin ses
çıkışını bağlayabilirsiniz. YARDIMCI GİRİŞ konnektörü, 3,5
mm stereo kablo fişi kabul eder.
1. Uygun stereo kablosunu kullanarak, ses cihazınızı
YARDIMZI GİRİŞ konnektörüne bağlayın.
Not: YARDIMCI kaynağı seçmek için YARDIMCI GİRİŞ
konnektörüne bir cihaz takılmalıdır.
2. Bose® uzaktan kumandasındaki AUX düğmesine basın.
YARDIMCI GİRİŞ göstergesi, ön panelde parlamaktadır.
YARDIMCI
GİRİŞ
göstergesi
Diz üstü
bilgisayar
3. Ses cihazını açın ve müziği oynatmaya başlayın.
4. Cihazın sesini maksimuma yakın ayarlayın.
3.5mm stereo kablo
(sağlanmamıştır)
Not: SoundDock 10 sistemi, ekstra ses efektleri olmadan en
iyi ses performansını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bağlı
cihazdaki tüm ses efektlerinin kapalı olduğundan emin olun.
The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi
5. Sistem sesini arttırmak veya azaltmak için Bose® uzaktan
kumandasını kullanın.
Kapalı
• Sistemi kapatmak için basın.
AUX
• YARDIMCI GİRİŞ kaynağını seçmek için
basın.
Volume (Ses) +/• Sesi yükseltmek (+) veya alçaltmak (-) için
basın.
• Hızlı ayarlama yapmak için basılı tutun.
Notlar:
• Bose uzaktan kumandası, YARDIMCI GİRİŞE bağlı
cihazları kontrol etmez.
• Siz YARDIMCI GİRİŞE bağlı cihazı dinlerken, takılı iPod
cihazınız şarj olmaya devam edecektir.
Video çıkışının kullanılması
Görüntü kapasitesiyle takılı iPod cihazını oynatırken, VİDEO
ÇIKIŞ konnektörü, televizyonda veya bilgisayar monitöründe
görüntülenebilecek bir kompozit video çıkış sinyali sağlar.
Bu video çıkışını televizyonunuzda veya monitörünüzde
görüntülemek için, standart bir kompozit video kablosu
kullanarak VİDEO ÇIKIŞINI video girişine bağlayın.
Televizyonunuzda doğru video girişini seçtiğinizden emin olun.
Kompozit video
kablosu
(sağlanmamıştır)
VIDEO OUT
VIDEO IN
The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi
Bağlantı yuvası adaptörünün
değiştirilmesi
SoundDock 10 dijital müzik sistemi, bir çok iPod modeliyle
uyumlu yuvası adaptörüyle birlikte gelmektedir.
iPod cihazınıza dahil edilmiş bağlantı yuvası adaptörünü
kullanmayı tercih ederseniz:
1. Güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
2. Adaptörün arka kenarını yukarı kaldırın ve onu bağlantı
yuvasından çıkartın.
Arka kenarı kaldırmak için gerekli kaldıraç gücünü
sağlamak için yuvaya ince metal olmayan bir alet
yerleştirmeniz gerekebilir.
Koruma ve bakım
Düzenli bakım, ürününüzü temizlemeyi ve uzaktan kumanda
pillerini değiştirmeyi kapsamaktadır.
Temizleme
Ürününüzün dış yüzeyini temizlemek için, kuru ve yumuşak bir
bez kullanarak silebilirsiniz. Ayrıca bir elektrik süpürgesini
ızgaralara hafifçe yaklaştırarak toz alma işlemi de
uygulayabilirsiniz.
•
Çözücü, kimyasal maddeler veya sprey kullanmayın.
•
Sistemin açık yerlerine sıvıların dökülmesine veya cisimlerin
düşmesine izin vermeyin.
Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi
Uzaktan kumanda çalışmadığında veya menzili azalmış gibi
göründüğünde, uzaktan kumanda pilini değiştirme zamanıdır.
1. Bozuk para kullanarak, pil kapağını hafifçe saat yönünün
tersine çevirin.
Kullanılmış pili çıkartın ve yenisini yerleştirin (CR2032 veya
DL2032). Pil bilgileri ve güvenlik talimatları için sayfa ii'ye
bakın. Pilin görünürde pozitif (+) sembol ile yassı taraf
yukarı gelecek şekilde konumlandığından emin olun.
3. Kapağı tekrar oturtun ve yerine yerleşene kadar saat
yönünde çevirin.
Sorun giderme
Aşağıdaki sorun giderme tablosu, SoundDock 10 sisteminizle
ilgili çalışma sorunlarını çözmelidir. Ancak, tabloyu
kullanmadan önce, aşağıdakini yapın:
•
iPod cihazınızı yuvadan çıkartın ve yuvanın içerisindeki ve
iPod cihazınızdaki konnektörleri tıkayan bir şey olup
olmadığını kontrol edin. Daha sonra cihazı tekrar
yuvasındaki yerine sıkıca oturtun.
•
iPod cihazınızda en son yazılımın olduğundan emin olun.
Not: iPod cihazınızın dokunma tekerleği üzerinde
dört düğme varsa, SoundDock 10 sistemiyle uyumlu
değildir. Bu model iPod cihazı takılıyken
dinleyebilirsiniz, ancak SoundDock 10 sistemi onu
şart etmez.
The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi
Sorun
Yapılması gerekenler
SoundDock 10 sisteminden hiç •
bir ses duymuyorum.
•
•
•
•
•
•
iPod cihazım şarj olmuyor.
•
•
iPod cihazımda oynatma
•
listelerini gezinemiyorum.
iPod cihazım uzaktan
•
kumandaya yanıt vermiyor.
•
•
•
•
Sistemim hiç bir ayara yanıt
vermiyor.
•
•
Güç kablosunun SoundDock 10 sisteminin arkasına düzgün bir şekilde bağlandığından ve sistemin aktif bir AC
prizine takılı olduğundan emin olun.
Kullandığınız kaynak için uzaktan kumandada kaynak düğmesine (dock veya AUX) basın.
Uzaktan kumanda üzerindeki Play/Pause (Çal/Duraklat) düğmesine basın.
Sistem sesini artırın.
YARDIMCI GİRİŞE bağlı bir cihaz dinliyorsanız, cihazın sesini arttırın.
iPod cihazınızı yuvadan çıkartın, 5 saniye bekleyin ve cihazınızı tekrar yerine oturtun.
Elektrik kablosunu prizden çekip 1 dakika bekleyin ve sistemi sıfırlamak için daha sonra tekrar prize takın.
Güç kablosunun cihazın arkasına düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Sistemin aktif bir AC prizine bağlandığından emin olun.
iPOd cihazınızda oynatma listeleri oluşturduğunuzdan emin olun.
Uzaktan kumanda ve sistem arasında rahat bir erişim olduğundan emin olun.
Temiz kuru bir bez kullanarak, uzaktan kumandanın ön ucundaki ufak lensleri silin.
Uzaktan kumandayı farklı bir yerden çalıştırmayı deneyin. Parlak oda aydınlatmalarından veya güneş ışığından
dolayı müdahale yaşıyor olabilirsiniz.
iPod cihazınızı yuvadan çıkartın, 5 saniye bekleyin ve cihazınızı tekrar yerine oturtun.
Uzaktan kumanda pilinin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun veya eskidiyse yenisiyle değiştirin (sayfa
6’ya bakın).
Elektrik kablosunu prizden çekip 1 dakika bekleyin ve sistemi sıfırlamak için daha
sonra tekrar prize takın.
Bose® Müşteri Hizmetlerine başvurun.
The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi
Müşteri hizmetleri
SoundDock 10 dijital müzik sistemi hakkındaki sorularınız için
yerel Bose yetkili satıcınıza başvurun. Bose ile doğrudan
irtibata geçmek için karton kutu içerisinde verilmiş olan adres
listesine bakın.
Sınırlı garanti
SoundDock 10 dijital müzik sisteminiz devredilebilir bir sınırlı
garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları, ambalajda
yer alan ürün kayıt kartında sunulmuştur. Nasıl kaydedildiği
hakkındaki talimatlar için lütfen karta bakın. Kaydettirmezseniz
sınırlı garanti haklarınız etkilenebilir.
Sınırlı garanti hizmetinden yararlanmak için
yapmanız gerekenler:
Aşağıdaki prosedürleri kullanarak, yetkili bir Bose satıcından
almış olduğunuz satın alma kanıtıyla birlikte ürünü geri
gönderin:
1. http://global.Bose.com’u ziyaret edin veya en yakın
®
yetkili Bose servisi tesisinin konumunu tanımlamak için
yerel yetkili Bose satıcınıza başvurun.
2. Belirtilen geri dönüş ve nakliye talimatları için yetkili servis
tesisine başvurun.
3. Ürünü etiketleyin ve nakliye ücreti ödenmiş şekilde yetkili
servis tesisi tarafından sağlanan adrese gönderin.
4. Gerekli herhangi bir iade onay numarasını kutunun
dışına görünür biçimde yerleştirin.
Bir iade onay numarasına dayanmayan kartonlar,
gerektiği yerde reddedilecektir.
Teknik Bilgiler
Giriş güç değeri
ABD/Kanada:
Uluslararası:
100-120V~50/60Hz, 150W
220-120V~50/60Hz, 150W
100-120V~50/60Hz, 150W
Boyutlar
8.7"Y x 17.0"G x 9.6"D (22.1 cm x 43.2 cm x 24.4 cm)
Ağırlık
18.5 lb (8.4 kg)
©2008 Bose Corporation, The Mountain, Framingham,
MA 01701-9168 USA AM314136 Rev.00

Benzer belgeler

SOUNDDOCK® SERİ III

SOUNDDOCK® SERİ III veya kimi cisimlerin cihazın içine düşmüş olması; cihazın yağmur veya rutubete maruz bırakılmış olması, normal bir şekilde çalışması veya yere düşürülmüş olması gibi durumlarda. Ürünü kendiniz onar...

Detaylı

ev sineması sistemi

ev sineması sistemi EHLİYETLİ PERSONELE DANIŞIN.

Detaylı

ev sineması sistemi

ev sineması sistemi EHLİYETLİ PERSONELE DANIŞIN.

Detaylı