GÜNCEL RO-RO HİZMET TARİFESİ 1-Yükleme

Transkript

GÜNCEL RO-RO HİZMET TARİFESİ 1-Yükleme
GÜNCEL RO-RO HİZMET TARİFESİ
1-Yükleme / Boşaltma
Hizmet
Otomobil / Pickup, Cip, Panelvan, Minibüs, Midibüsler ve
5 tona kadar Diğer Tekerlekli veya Paletli Araçlar
(Gümrük Tarife Cetveli 87. Fasıl ve 05. Pozisyonda yer
alan özel amaçlı motorlu karayolu taşıtları hariç)
Otomobil, Pickup, Cip, Panelvan, Midibüsler ve ağırlığı 5
tona kadar Diğer Tekerlekli veya Paletli Araçlar (Müşteri
İmkanları İle)
Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs
Çekici ile birlikte treyler (Dorse)
Çekilerek yüklenen / boşaltılan treyler (dorse) / yer
dorsesi (mafiler) / Römork vb.
5 ton üzeri diğer tekerlekli paletli araçlar ve ağırlığına
bakılmaksızın Gümrük Tarife Cetveli 87. Fasıl ve 05.
Pozisyonda yer alan özel amaçlı motorlu karayolu
taşıtları.
Şifting
Gemi Üzerinde Şifting
Rıhtım Vasıtasıyla Şifting
Liman Sahasında Şifting
Ek Ücretler
İşletmenin kabul etmesi halinde, motoru arızalı
aracın, Hopaport ekipmanları ve sürücüsü
kullanılarak çekme (Tamirat hariç)
IMO’lu Araç (Hizmet fiyatı üzerinden)
Adet Başı Esas Ücret
16,00 $
10,00 $
35,00 $
40,00 $
50,00 $
50,00 $
Yükleme / Tahliye Fiyatının
75%
100%
100%
Adet Başı
Proje Tarifesinden Ücretlendirilir.
20%
2-Terminal
Hizmet
Ro-ro gemileriyle gelen araçların, kantara, x-ray
cihazına, vb. yerlere İşletmece götürülüp, geri
getirilmesi (Sabit ücret)
Adet Başı
30,00 $
3-Ardiye
Adet Başı/Gün Başı
İthal
İhracat/Dahili/Transit
/Tekrarsevk
Otomobil / Pickup, Cip, Panelvan, Minibüs,
Midibüsler ve 5 tona kadar Diğer Tekerlekli
veya Paletli Araçlar (Gümrük Tarife Cetveli
87. Fasıl Pozisyonda yer alan özel amaçlı
motorlu karayolu taşıtları hariç)
0-10 gün arası 5,50 $
3,00 $
Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs
0-10 gün arası 6,00 $
4,00$
Hizmet
Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs
Çekici ile birlikte treyler (Dorse)
Çekilerek yüklenen / boşaltılan Treyler
(Dorse) / Yer Dorsesi (Mafiler) / Römork
vb.
11-20 gün arası 7,50 $
11-20 gün arası 7,50 $
21-30 gün arası 10,00 $
21-30 gün arası 9,50 $
31 gün ve sonrası 13,00 $ 31 gün ve sonrası 13,00 $
1. gün 5,00$
2. gün 10,00$
3. gün ve sonrası 15,00$
1. gün 10,00 $
1. gün 4,00$
2. gün 8,00$
3. gün ve sonrası 10,00$
1. gün 8,00 $
2. gün 15,00 $
2. gün 13,00 $
3. gün ve sonrası 20,00 $ 3. gün ve sonrası 18,00 $
5 ton ve üzeri diğer tekerlekli paletli araçlar
ve ağırlığına bakılmaksızın Gümrük Tarife
Cetveli 87. Fasıl Pozisyonda yer alan özel
amaçlı motorlu karayolu taşıtları
Elektriğe Bağlanan Soğutuculu Araçların /
Treylerlerin Gözetimi
Elektriğe Bağlanan Soğutuculu Araçların /
Treylerlerin Ardiyesi
20,00 $
20,00 $
50,00 $
Ek Ücretler
IMO’lu Araç
Gümrük
10,00 $
Hizmet fiyatı üzerinden
20%
A
Başı
4-Muayene
Hizmet
Tüm araçlar için
Araç Başı
4,00 $
5-DİĞER HİZMETLER
DİĞER HİZMETLER
Araç Aküsüne Elektrik Takviyesi
Otobüs İş makinası vb. Büyük araç lashing
(Malzeme hariç)
Otobüs, iş makinası gibi büyük araç
unlashing
Adet Başı
30,00 $+KDV
10,00 $
10,00 $
Pikap kamyonet vb. küçük araç lashing
(malzeme hariç)
5,00 $
Pikap kamyonet vb. küçük araç unlashing
5,00 $
6-Araç Yıkama
Hizmet
0 - 10 ton
10 - 25 ton
25 - 50 ton
50 ton üzeri
Adet Başı
20,00 $
35,00 $
55,00 $
75,00 $
7-Tartı
Hizmet
Tartılan Eşya/Araç Başına(Boş Dolu)
8-ISPS
Hizmet
Tüm araçlar için
Beher Tartım Başına Esas Ücret
4.00 $/Ton+KDV
Ton
Araç Başı
3,00 $ +KDV
9-Dorse İç Dolum/Boşaltım
Hizmet
Ekipman İle (Forklift v.b.)
İşçi İle
İşçi ve Ekipman İle
Adet Başı
170,00 $+KDV
200,00 $+KDV
200,00 $+KDV
Bu tarife 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle geçerli olacak ve yeni bir duyuruya kadar
uygulamada kalacaktır.
Hopaport,
Fiyat Listesindeki yapacağı değişiklikleri resmi
duyurularla veya Hopaport web sitesi ’ www.hopaport.com.tr ’de yayınlayarak duyuracaktır.