BUSOS 2006-2007 Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

BUSOS 2006-2007 Faaliyet Raporu
Temmuz 2007
Boğaziçi
Üniversitesi
Sosyal Hizmet
Kulübü
Faaliyet Raporu
2006 – 2007
BUSOS 2006 – 2007 Faaliyet Raporu
GİRİŞ
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü olarak 2006-2007 akademik yılında
planlanan ve uygulanan 11 uzun dönemli, 6 kısa dönemli proje ve bir kampanyamızı
geride bıraktık. Sıcak yaz toplantılarında alınan kararlarla her sene yeniden
başlayan serüvenimizde, BUSOS olarak tüm sene her yerdeydik: Pembe Ev
GEM’de, Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’nde, Bahçelievler ve Eyüp
Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Türkan Şoray İlköğretim Okulu’nda, Kabataş
Lisesi’nde, Gepgenç Festival’de, Avrasya Maratonu’nda engelliler ile birlikte; bazen
bir kıraathanede, bazen Sakarya’ya doğru yola çıkan bir otobüste, fasılda, doğa
kampında, saatler süren haftalık proje toplantıları için üniversitenin dört bir yanında..
İnsan hakları sempozyumlarımızdan, kan bağışı kampanyalarımıza, STK
tanıtımlarımızdan, Herkes Farklı Herkes Eşit kampanyamıza nice inandığımız
çalışmayı “hep beraber” gerçekleştirdik. İnandığımız çalışmalara hep beraber dahil
olduk. Boğaziçi Üniversitesi’nin bir STK’sı olduğumuzu aklımızdan çıkarmadık,
öğrenci kulübü olmanın keyfini kulüpteki sayısız dostumuzla çıkardık ve kocaman bir
ekip olduk. Tüm sene aktif şekilde çalışan tüm BUSOS gönüllülerine, kulübümüzün
kurucularına ve kulübün gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm BUSOS
mezunlarına, projelerimizin tüm destekçilerine, işbirliği yaptığımız tüm kişi ve
kurumlara ve emek veren herkese çok teşekkürler.. Her sene büyümeye devam
eden ve çeşitli perspektifler kazanarak birbirinden güzel çalışmaları ortaya çıkaran
kulübümüze gelecek senelerde başarılar diliyorum. Hoşçakalın!
Gözde Durmuş
2006-2007 YK Başkanı
1. KURUMSAL YAPI
•
Vizyon: Ortak sorunlara katılımcı çözümler üretilmesi yoluyla kurulan, insan
temel hak ve özgürlüklerinin sağlandığı ve korunduğu barışçı bir dünyaya
ulaşmak
•
Misyon: Hiçbir siyasi amaç ve maddi çıkar gözetmeksizin üniversite öğrencileri
öncülüğünde sivil toplum bilincini arttırmak yoluyla sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği içerisinde ortak sorunlara çözümler üretmek ve önermek amacıyla
toplumsal duyarlılık projeleri düzenlemek
•
İlkeler:
o Sivil toplumun gücüne inanan
o İnsan haklarına dayanan
o Maddi çıkar ve siyasi amaç gözetmeyen
o Duyarlı ve sorumlu
o Gönüllü
o Katılımcı demokrasiyi yöntem olarak benimseyen
o Şeffaf ve hesap verebilir
o Ekip çalışmasına inanan
o Çözüm odaklı
o Cinsiyet eşitliğini gözeten
o Öncü
o Kişisel gelişime önem veren
•
Yönetim Kurulu
o Gözde Durmuş (Başkan)
o Özcan Demir (Başkan yardımcısı)
o Ceren Şahin (Sayman)
o Ceylan Tokgöz (Yazman)
o Güntülü Tercanlı
o Dicle Uca
o Gökhan Güven
o Murat Kaya
o Müge Olacak
•
Proje Sorumluları
o Nilüfer Ağcakışla (İnsancıl)
o İstem Akalp (Ben de Varım, Engelsiz Hareket Zamanı, STK Tanıtımları)
o Feyza Andaş (6.ÖSS Eğitim Projesi, Herkes Farklı Herkes Eşit)
o Mustafa Bodur (Pembe Çocuklar)
o Tuğçe Canbolat (6.ÖSS Eğitim Projesi, Engelsiz Hareket Zamanı)
o Kudret Çobanlı (İnsancıl)
o Muhammet Demir (Gülen Gözler)
o M. Taner Demir (Küçük Adımlar Büyük Yarınlar)
o Kadir Gürsoy (Çocuk Şenliği)
o Halil Kabadayıoğlu (Bilim BU’rda)
o Nursem Keskin (Gülen Gözler)
o Pınar Keskiner (Ben Büyüyünce)
o
o
o
o
o
o
o
o
Burcu Kıranlar (Ben Büyüyünce)
Meriç Küçük (Pembe Çocuklar)
Firuze Mıhcıoğlu (Herkes Farklı Herkes Eşit, TOG Atak, Kitap Okuyoruz)
Hacer Ocak (Küçük Adımlar Büyük Yarınlar)
Hazal Öztetikler (Gençlerle Yeniden)
İzzet Şengel (Ben Büyüyünce)
Işıkol Yıldırım (Genç Donörler)
Yiğit Yücel (Gülen Gözler)
•
Denetleme Kurulu
o Dilara Demir
o Nilay Şentürk
o Volkan Yılmaz
•
Yapısal değişiklikler: BUSOS 2006-2007 döneminde, programına, uzun dönemli
projelerin yanı sıra, kısa dönemli projeleri de dahil etmiştir. Kısa dönemli
projeler, 1 gün ile 5 gün arası süren etkinliklerdir. Yönetim Kurulu, birimlerin
sorumluluklarını kendi arasında paylaşmıştır. Yönetim Kurulu ile Proje
Sorumluları’nın ortak toplantıları düzenli hale getirilmiştir. İlk olarak İzleme,
Değerlendirme ve İletişim Toplantısı düzenlenmiş ve gönüllüler karar
süreçlerinde aktif rol oynamaya teşvik edilmiştir. Ayrıca, süreç içerisinde oluşan
gelişmeleri takiben bir kampanya başlatılmıştır.
2. PROJELER VE KAMPANYALAR
2.1. Uzun Dönemli Projeler
o Ben Büyüyünce
Projenin tanımı: “SHÇEK’te kalan ilköğretim öğrencilerinin akademik
başarılarını arttırmak ve sosyal becerilerini geliştirmek” amacıyla,
gönüllülere uygun olan günlerde, Eyüp Çocuk Esirgeme Kurumu’nda
kalan 7-12 yaşlarındaki 60 çocuğa, çeşitli sosyal faaliyetler eşliğinde
derslerinde yardımcı olunması ve böylece öğrencilere gelecekle ilgili
olumlu beklentiler kazandırılması.
Proje işleyişi: Yaklaşık 35 gönüllüyü ve 60 çocuğu içeren projede,
gönüllülere uygun günlerde, haftada iki saat boyunca, gönüllüler ile
öğrencilerin eşleştirilmesiyle çeşitli çalışmalar yapıldı.
Proje Sorumluları: Burcu Kıranlar, Pınar Keskiner, İzzet Şengel
Proje takımı: Melisa Akan, Seda Akdemir, Seda Akpınar, Aslı Akun,
Zeynep Aydın, Oya Aytürk, Selin Bakar, Nezihe Bozdoğan, Burcu Doğan,
Nurhan Erdoğan, İrem Erkılıç, Esra Fidan, Sevinç Genç, Esra Görkem,
Zeynep Gültekin, Hasan Karabakal, Burcu Kaya, Sarah Carpenter Kılınç,
Mesude Meydan, Ezgi Özkök, Sümeyra Öztürk, Zeynep Susam, Reha
Şahin, İrem Şen, Zeynep Yaşar, Özge Yıldırım, Kübra Yıldız, Eren
Yılmaz, Orkun Yontar
Eğitmenler: Elif Tunç Özcan, Selda Özen
Süreç:
Ekim: Proje yazımı ve görüşmeler tamamlandı. Proje takımı
oluşturuldu.
Kasım: Eğitim şeklinde gerçekleştirilecek haftalık toplantılar
organize edildi ve süpervizörler eşliğinde eğitimlere başlandı. İlk
ziyaret gerçekleştirildi. Öğrenci-gönüllü eşleştirmeleri yapıldı.
Aralık: Ziyaret ve eğitimlere devam edildi. Çocuklar için yılbaşı
partisi düzenlendi.
Şubat-Mart: Ziyaret ve eğitimlere devam edildi. İlk dönem
sonunda projeden ayrılan gönüllüler yerine yeni gönüllüler
bulundu ve onların da projeye uyumu sağlandı.
Nisan: Ziyaret ve eğitimlere devam edildi. Şenlik hazırlıklarına
başlandı.
Mayıs: Ziyaret ve eğitimlere devam edildi. Öğrencilere projenin
dönem sonunda bittiği ve projenin haziran ayında devam
etmeyeceği duyuruldu. Gönüllü memnuniyeti değerlendirme
anketi uygulandı.
Sonuç olarak, 60 çocukla bire bir iletişim kurularak onların
sosyal, duygusal ve akademik gelişimine katkıda bulunuldu.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 4575 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü
o Onur Umut - Finansbank Yönetim Kurulu Murahhas
Azası
o Ben de Varım
Projenin tanımı: “Şirketlerle sivil toplum kuruluşlarını ortak bir
platformda buluşturup projeler gerçekleştirmelerini sağlamak” amacıyla,
haftalık toplantıları takiben, şirketlerle sivil toplum kuruluşlarının bir
araya getirilmesi ve deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesi.
Proje işleyişi: Yaklaşık 10 gönülllüyü içeren projede, sivil toplum
kuruluşlarına yönelik eğitimler düzenlendi ve projenin tanıtımı yapıldı.
YK Temsilcisi: Ceylan Tokgöz
Proje Sorumlusu: İstem Akalp
Proje takımı: İstem Akalp, Elif Akpınar, Gülizar Atalay, Pınar Cindemir,
Özgün Doğanay, Duygu Eruçman, Firuze Mıhcıoğlu, Merve Onay,
Lütfiye Örge, Ceylan Tokgöz
Süreç:
Kasım: Proje yeni gönüllülere açıldı ve yeni proje takımı
oluşturuldu.
Aralık: İlk eğitim için hazırlıklara başlandı.
Ocak: Eğitimin tarihi ve ayrıntıları kesinleşti. Duyurular yapıldı,
kayıt alındı.
Şubat: 16 Şubat tarihinde Elit İletişim ve Danışmanlık
Şirketi’nden “Etkili Zaman Yönetimi” konulu eğitimle 16
katılımcıya ulaşıldı.
Mart: “Etkili Zaman Yönetimi” konulu eğitimin BUSOS’a
uyarlanması için Akademi birimi ile beraber çalışıldı.
Nisan: Toplantılara devam edildi.
Mayıs: Toplantılara devam edildi. Dönem değerlendirmesi
yapıldı.
Sonuç olarak, bir eğitim düzenlendi ve kulüp yapısına adapte
edildi.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 320 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği
o Genç Donörler
Projenin tanımı: “Üniversite öğrencilerinin sağlık konusunda
duyarlılığını arttırmak” amacıyla, haftalık toplantıları takiben, AIDS ve
ilk yardım hakkında bilgilendirme çalışmaları düzenlenmesi ve üniversite
öğrencilerinin düzenli, gönüllü kan bağışçıları olmalarının,organ bağışı
konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması.
Proje işleyişi: Yaklaşık 15 gönüllüyü içeren projede, bir yerel bir ulusal
olmak üzere iki kan bağışı kampanyası, ilk yardım ve AIDS eğitimleri
düzenlendi.
YK Temsilcisi: Gökhan Güven
Proje Sorumlusu: Işıkol Yıldırım
Proje takımı: Tuğba Akkaya, Aykut Ayyıldız, Kezban Baltacı, Filiz
Carus, Can Demirörs, Gökberk Ergun, Serdar Gümüşkaya, Gökhan
Güven, Muzaffer Kacar, Selvihan Kurt, Elif Met, Canan Odaman, Selin
Tokuz, Işıkol Yıldırım, Bahar Yılmazkara, İbrahim Yükseltan
Süreç:
Ekim: Proje takımı oluşturuldu. “Üniversiteliler Kan Bağışlıyor
Kampanyası Eşgüdüm Toplantısı”na katılım gerçekleştirildi.
Kasım: Toplantılara devam edildi. Kızılay ile görüşmeler
tamamlandı. Kan Bağışı Kampanyası hazırlıkları yapıldı. 1 Aralık
Dünya AIDS günü nedeniyle AIDS eğitimi ve belgesel gösterimi
hazırlıkları yapıldı.
Aralık: Toplantılara devam edildi. 1 Aralık’ta AIDS eğitimi ve
belgesel gösterimi; 18-22 Aralık tarihleri arasında Kan Bağışı
Kampanyası gerçekleştirildi.
Şubat-Mart: Toplantılara devam edildi. Kampanya
değerlendirmesi yapıldı. 3.Ulusal Üniversiteliler Kan Bağışlıyor
Kampanyası hazırlıklarına başlandı. Organ bağışı ve ilk yardım
konularında okulumuzda neler yapılabileceği tartışıldı.
Nisan: Toplantılara devam edildi. 16 Nisan’da Haseki Hastanesi
Organ Bağış Koordinatörü Dr.Hanımşah Alimoğlu’nun katılımıyla
organ bağışı eğitimi düzenlendi.
Mayıs: Toplantılara devam edildi. 14-18 Mayıs tarihleri arasında
3.Ulusal Üniversiteliler Kan Bağışlıyor Kampanyası
gerçekleştirildi. 16 Mayıs tarihinde A2B Bebek Güven Sürücü
Kursu’ndan eğitmenlerin katılımıyla ilk yardım eğitimi düzenlendi.
Sonuç olarak, AIDS, ilk yardım ve organ bağışı eğitimleri ve iki
kan bağışı kampanyası düzenlendi ve 350 ünite kan toplandı.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 500 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Türk Kızılayı
o İstanbul Zeynep Kamil Kan Merkezi
o Anadolu Sağlık Merkezi
o A2B Bebek Güven Sürücü Kursu
o Uyum Gıda
o Saray Muhallebicisi
o Gülen Gözler
Projenin tanımı: “Okul öncesi çağındaki çocukların duygusal ve sosyal
gelişimine katkıda bulunmak ve onları okula hazırlamak” amacıyla,
cumartesi günleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun
Bahçelievler’deki yuvasında, 5 ve 6 yaş grubu çocuklara yönelik
çalışmalar yapılması.
Proje işleyişi: Yaklaşık 50 gönüllüyü ve yaklaşık 40 çocuğu içeren
projede, çocuk gelişimi konusunda eğitimler eşliğinde, geliştirilen
program çerçevesinde ziyaretlerde bulunuldu.
YK Temsilcisi: Güntülü Tercanlı
Proje Sorumlularıi: Muhammet Demir, Nursem Keskin, Yiğit Yücel
Proje takımı: Candan Akçiçek, İlker Aktaş, Sevil Altıparmak, Tuba
Arabacı, Mücella Avcil, Selin Aydoğan, Şeyda Bayındır, Gamze Pelin
Berberoğlu, Begüm Berberoğlu, Şensu Celasun, Ömer Cimem, Ezgi Çebi,
Kemal Çizmeciler, Hatice Dal, Muhammet Demir, Gülüşan Erdoğan,
Munise Emek, Ayşen Girit, Ece Göksedef, Burcu Güre, Kadir Gürsoy,
Suzan Hazer, Gizem İdrisoğlu, Umman İrice, Emine Kaya, Nursem
Keskin, Eren Korkmaz, Seher Köprülüoğlu, Pınar Kütük, Ece Manavoğlu,
Elif Met, Yağmur Mutluay, Pelin Nişancı, Tuğrul Okumuş, Yücel Olcay,
Özge Sarıal, Elif Aybike Semerciöz, Harun Sert, Yağmur Seven, Özden
Sevil, Güntülü Tercanlı, İldem Tigli, Çişe Uluışık, Ebru Ürün, Gizem
Yılmaz, Yiğit Yücel
Eğitmenler: Duygu Arslan, İnci Kabaca, Laleş Kaya, Hatice Kılavuz,
Burcu Oy
Süreç:
Eylül: TOG 8. Gençlik Konseyi’nde proje sunumu yapıldı.
Projenin ön hazırlıkları tamamlanarak Çocuk Esirgeme Kurumu
Müdürü ile görüşme yapıldı, ayrıntılar netleştirildi.
Ekim: Proje danışmanı Prof. Dr. Sevda Bekman ile toplantı
yapıldı. Proje tanıtım toplantısı yapılarak gönüllü ekibi
oluşturuldu, eğitimlere başlandı. Proje için kaynak çalışmaları
yapıldı.
Kasım: Projenin resmi yazışmaları yapıldı. Yuva ziyaretleri
başladı. Bakıcı annelerle Sosyal Hizmet Uzmanı eşliğinde tanışma
toplantısı yapıldı. Zihinsel Eğitim Programı (ZEP) uygulamalarına
başlandı. Eğitimlere devam edildi. Kaynak görüşmeleri yapılarak
projeye bir miktar ayni kaynak sağlandı.
Aralık: Boğaziçi Üniversitesi yuvasından öğretmenler tarafından
oyun eğitimi verildi. Ziyaret ve eğitimlere devam edildi.
Şubat-Mart: Proje sorumlularından birinin yurtdışına gitmesi
üzerine yeni proje sorumlusu seçimi yapıldı. Ziyaret ve eğitimlere
devam edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden düzenli olarak
servis hizmeti alınmaya başlandı. Projeye bir miktar ayni bağış
sağlandı.
Nisan: Ziyaret ve eğitimlere devam edildi. Çocuk Şenliği
projesine 15 çocukla katılındı. Bir oyun evi ile görüşmeler yapıldı.
Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü’nden konuk eğitmen davet
edildi.
Mayıs: Ziyaret ve eğitimlere devam edildi. Levent ve
Ortaköy’deki 2 ayrı oyun evine gezi düzenlendi. Proje
değerlendirme toplantısı yapıldı. Projenin son haftasında yapılan
şenlikle proje bitirildi.
Sonuç olarak, 40 çocukla birebir iletişim kurularak onların sosyal
ve duygusal gelişimine ve okula hazırlanmalarına katkıda
bulunuldu.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 3710 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü
o Anne Çocuk Eğitim Vakfı
o İnsancıl
Projenin tanımı: “İnsan hakları ve demokrasi konusundaki bilinci
arttırmak ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek” amacı ile, haftalık
toplantıları takiben, BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi temel
alınarak, üniversite içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.
Proje işleyişi: Yaklaşık 20 gönüllüyü içeren projede, haftalık toplantıları
takiben, insan hakları sempozyumları organize edildi, insan hakları
ihlalleriyle ilgili gelişmelere cevap verecek paneller ve atölyeler
düzenlendi.
YK Temsilcisi: Dicle Uca
Proje Sorumlusu: Nilüfer Ağcakışla, Kudret Çobanlı
Proje takımı: Nilüfer Ağcakışla, Gizem Akkaya, Tuğba Akkaya, Kudret
Çobanlı, Duygu Doğan, Nilay Erten, Ekin Gençer, Onuray Güney,
Mevlana Gürbulak, Alaz Kılıçarslan, Zeynep Oğuz, Tolga Oral, İpek
Sönmez, Dicle Uca, Hande Soğancılar, Gülnur Şen
Süreç:
Ekim: Proje takımı toplandı. Toplumsal Cinsiyet atölyesi Kudret
Çobanlı ve Dicle Uca tarafından verildi. “Medya taraması”nın alt
yapısı ve içeriği hazırlandı. “5. İnsan Hakları Sempozyumu” planı
oluşturulmaya başlandı.
Kasım: Sempozyum programı son halini aldı; konular
“Başörtüsü” ve “Medya” üzerinden insan haklarını tartışmak üzere
seçildi, panelistler davet edildi. Ay boyunca 12 gönüllü tarafından
6 gazete ayrımcılık içeriği açısından tarandı, tarama sonuçları
haftalık toplantılarda değerlendirildi, medyada kullanılan dile ve
haber şekline dikkat çekildi.
Aralık: “5. İnsan Hakları Sempozyumu” Amargi’den Nilgün
Yurdalan, BÜ Sosyoloji Bölümü’nden Nükhet Sirman, yazar
Yıldız Ramazanoğlu, Bianet’ten Nadire Mater ve İÜ İletişim
Fakültesi’nden Nilüfer Öcel’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Şubat-Mart: “İfade Özgürlüğü Yeniden” paneli Şanar
Yurdatapan, Erol Önderoğlu ve BÜ Tarih Bölümü’nden Edhem
Eldem’in katılımı ile gerçekleşti.
Nisan: İHOP’tan Mazlum-Der, Ulusalararası Af Örgütü ve İnsan
Hakları Derneği’nin temsilcileri ile tanışma toplantısı düzenlendi.
Mayıs: Karanlığı Sorguluyoruz inisiyatifi ile ortaklaşa çıkarılması
düşünülen bülten bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle
çıkarılamadı.
Sonuç olarak, proje takımı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nde
bir sempozyum, bir panel ve üç STK tanıtımı gerçekleştirildi.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 1110 gönüllülük saati üretildi.
o Kitap Düzeltme (Proof Reading)
Projenin tanımı: “Görme engellilerin ders kitaplarına erişimini
sağlamak” amacıyla, ders kitaplarının sesli bilgisayar programında
kullanılmak üzere bilgisayar ortamına aktarılması esnasında oluşan
bozulmaları düzeltme çalışması.
Proje işleyişi: Engelli öğrencilerin ders kitaplarının Yrd. Doç. Dr. Hande
Sart tarafından öğretim görevlilerinden alınarak bilgisayar ortamına
aktarılmasının ardından kitaplar ve cd’ler yapılan duyurular sonrasında
çalışmaya katılmak isteyen gönüllülere ulaştırıldı ve düzeltmelerin takibi
yapıldı.
Proje Sorumlusu: Tuğba Akkaya
Proje takımı: Tuğba Akkaya, Gülizar Atalay, Gözde Durmuş, İbrahim
Sönmez, Güntülü Tercanlı, Ceylan Tokgöz, Meryem Gaye Uysal
Süreç:
Ekim: Projenin duyurusu yapılarak gönüllü ekibi oluşturuldu.
Hande Sart ve gönüllüler ile çalışma hakkında bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
Kasım-Aralık: Bilgisayar ortamına aktarılan kitapların düzeltme
işlemleri yapıldı.
Mart: İkinci dönem kitaplarını düzeltmek üzere duyurular yapıldı.
Nisan- Mayıs: Düzeltilmek üzere alınan iki kitap gönüllülere
ulaştırıldı.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 110 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o B.Ü. Görme Engelliler Teknoloji Merkezi(GETEM)
o Sevim Kırtasiye
o Küçük Adımlar Büyük Yarınlar
Projenin tanımı: “İlköğretim ve lise öğrencilerine sosyal sorumluluk
bilinci aşılamak ve onların sosyal duyarlılık projeleri üretmelerine
yardımcı olmak” amacıyla üniversitelerde okuyan gönüllülerin haftalık
olarak eğitmenlik ve danışmanlık yapması.
Proje işleyişi: 21 gönüllüyü ve hizmet alan olarak toplam 3 okulda
(Türkan Şoray İlköğretim Okulu, Kabataş Erkek Lisesi ve Etiler Anadolu
Otelcilik ve Turizm Lisesi) yaklaşık 90 öğrenciyi içeren projede, TOG
anahtar eğitimleri katılımcıların yaş gruplarına yönelik olarak düzenlendi
ve atölyeler şeklinde uygulandı. Alınan eğitimler sonrasında, öğrenciler
tarafından sosyal sorumluluk projeleri hazırlandı uygulamaya kondu.
YK temsilcisi: Güntülü Tercanlı
Proje Sorumluları: M.Taner Demir, Hacer Ocak
Proje Takımı: Suphi Yalçın Akyol, Gülizar Atalay, Kübra Bal, H. Ece
Cun, Selen Çalık, M. Taner Demir, Özerk Dolanbay, Ali Samet Durgun,
Batuhan Eper, Nazmi Erdoğan, Zuhal Eroğlu, M.Hasan Kılınç, Ela
Kurtçu, Hacer Ocak, Hazal Öztetikler, Emine Şeker, Özge Tekmek,
Güntülü Tercanlı, Burçin Tetik, Ceylan Tokgöz, Seçil Yüksek
Süreç:
Eylül: Proje tanıtım çalışmaları yapıldı.
Ekim: Toplantılar yapılarak yeni gönüllüler belirlendi. Proje
sorumluları Şile’de proje destek eğitimine katıldı.
Kasım: Türkan Şoray İlköğretim Okulu’nda öğrenci ve öğretmen
sunumları yapıldı. Bir yıl önce projede gönüllü olan öğrencilerin
proje basın toplantısına katılımı sağlandı. Yeni gönüllü öğrenciler
ile tanışma oyunları oynandı ve gönüllülük atölyesi yapıldı. Koç
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitim aktarımına gidildi.
Aralık: Veli sunumu yapıldı. Ekip Çalışması ve Proje Yönetimi
atölyeleri yapıldı ve eğitimler tamamlandı. Kulüp kurma
çalışmalarına başlandı ve aktarımlar yapıldı.
Ocak-Şubat: Türkan Şoray İlköğretim Okulu gönüllü öğrencileri
okullarında kulüp kurabilmek için amblem ve isim çalışmalarına
başladı. Kabataş Erkek Lisesi ve Etiler Anadolu Turizm ve
Otelcilik Meslek Lisesi’nde proje tanıtımı yapılarak 2. dönem
projenin bu okullarda da yapılması kararlaştırıldı ve yeni gönüllü
öğrenciler belirlendi.
Mart: Kabataş Erkek Lisesi ve Etiler Anadolu Turizm ve Otelcilik
Meslek Lisesi’nde tanışma etkinlikleri gerçekleştirildi ve
eğitimlere başlandı.
Nisan: Kabataş Erkek Lisesi ve Etiler Anadolu Turizm ve
Otelcilik Meslek Lisesi’nde eğitimler tamamlandı; fakat Etiler
Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde teknik
zorluklardan dolayı proje devam etmedi. Kabataş Erkek Lisesi
kulüp kurma çalışmalarına başladı. Türkan Şoray’da kulüp
kuruldu ve öğrenciler her hafta toplantılar yaparak proje fikirleri
geliştirdiler.
Mayıs: Kabataş Erkek Lisesi’nde bir sosyal sorumluluk kulübü
kuruldu ve yönetim kurulu seçildi, önümüzdeki sene uygulanmak
üzere proje fikirleri oluşturmaya başlandı. Türkan Şoray
İlköğretim Okulu’nda ise proje olarak “Çevre Kirliliği” temalı bir
dergi çıkarılması kabul edildi ve ay sonunda “Dün Küçüktük
Bugün Büyüdük” kulüp adı ile bir dergi çıkarıldı.
Sonuç olarak, iki okulda kulüp kurulma süreci tamamlandı ve
öğrenciler bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 1150 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Toplum Gönüllüleri Vakfı
o Milli Eğitim Bakanlığı
o Yerel Bağışçılar
o 6. ÖSS Eğitim Projesi – Pembe Ev kolu
Projenin tanımı: “Eğitimde fırsat eşitsizliğine karşı köklü çözümler
üretilene dek, var olan koşullar elverdiğince bu eşitsizliğin etkilerini
azaltmak” amacıyla; Cumartesi ve Pazar günleri, Ferit İnal Lisesi, Fevzi
Çakmak Lisesi ve Çavuşbaşı Çok Programlı Lisesi’nde okuyan dersaneye
gidemeyen lise son sınıf öğrencilerine, TOG Pembe Ev GEM’de, ÖSS’ye
hazırlanmalarında yardımcı olacak şekilde konu anlatımları, rehberlik ve
etüt desteği, deneme sınavları imkanları sağlanması.
Proje işleyişi: Yaklaşık 30 gönüllüyü ve hizmet alan olarak yaklaşık
olarak 30 öğrenciyi içeren projede, proje başında belirlenen plan
çerçevesinde her hafta düzenli olarak Pembe Ev GEM’de oluşturulan üç
sınıfta konu anlatımı, etüt ve rehberlik hizmetleri verildi.
YK Temsilcisi: Özcan Demir
Proje Sorumlusu: Feyza Andaş
Proje takımı: Büşra Acar, Feyza Andaş, Gökçen Aslantürk, Sevda
Buzdan, Yalçın Çakmak, Samet Çamoğlu, Ömer Çapraz, Derya Çolak,
Özcan Demir, Yasemin Görür, Hilal Kahraman, Didem Karademir,
Çiğdem Karaman, Hüseyin Kaya, Ajda Keleş, Serdar Korkut, Faik Emre
Koşan, Eda Oktay, Aslı Özbek, Uğur Özgümüştaş, Kübra Özkan, Pınar
Özmen, Sümeyra Öztürk, Alpay Burak Seven, Harun Kürşat Bumin Sert,
Ceren Şengül, R.Didem Taylan, Faik Can Tok, Zafer Uzunhan, Ali Ünlü,
Abidin Uğur Yiğit, Bora Yüce
Süreç:
Ekim-Kasım: Beykoz Kaymakamlığı’ndan izin alınarak projenin
belirlenen okullarda ve Boğaziçi Üniversitesi’nde eş zamanlı
olarak tanıtımı yapılmaya başlandı. Eğitmenler seçildi, seçilen
eğitmenlerle birlikte öğrenciler belirlendi. TOG Beş Anahtar
Eğitimleri, Sınıf Yönetimi ve Ergen İletişimi, Hayat İlgisi
eğitimleri alındı. Derslere ve haftalık toplantılar başlandı.
Aralık: Derslere devam edildi. Deneme sınavı ve veli toplantısı
yapıldı. Etüd sistemi uygulanmaya başladı. Gepgenç Festival’de
Feyza Andaş ve Tuğçe Canbolat tarafından ÖSS Eğitim Projesi
‘‘İyi Örnekler Konferansı’’nda sunuldu.
Ocak: Tatil dönemi olması dolayısıyla özel ders programı
hazırlandı. Öğrencilere sınav korkusunu yenmeleri amacıyla NLP
eğitimleri verildi.
Şubat: Hazırlanan özel ders programını uygulamaya devam edildi.
Eğitmenlere NLP eğitimi verildi. Deneme sınavı uygulandı ve
Üreme Sağlığı Eğitimi verildi. Öğrencilere Proje ve Eğitmen
Değerlendirme Anketi uygulandı.
Mart: Derslere devam edildi. Fas’tan Pembe Ev Gem’e gelen
gönüllülere Feyza Andaş ve Sümeyra Öztürk tarafından ÖSS
Eğitim Projesi’nin sunumu yapıldı. Etüd derslerine devam edildi.
Toplantılar devam etti.
Nisan: Ders programı, etüd dersleri ve toplantılara devam edildi.
Deneme sınavları yapıldı.
Mayıs: Ders programı, etüd dersleri ve toplantılara devam edildi.
Motivasyon artırmak için Pembe Ev Gençlik Kampı düzenlendi.
Ögrencilere hızlandırma programı uygulanmaya başlandı.
Sonuç olarak, proje öğrencileri iki yıllık okullara girişte %95, dört
yıllık okullara girişte %53 başarı elde etti.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 6000 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Toplum Gönüllüleri Vakfı
o Kültür Dersaneleri
o Beykoz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı
o 6. ÖSS Eğitim Projesi – Bilgi Üniversitesi kolu
Projenin tanımı: “Eğitimde fırsat eşitsizliğine karşı köklü çözümler
üretilene dek, var olan koşullar elverdiğince bu eşitsizliğin etkilerini
azaltmak” amacıyla, Cumartesi ve Pazar günleri, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’ndeki öğrencilere, ÖSS’ye
hazırlanmalarında yardımcı olacak şekilde konu anlatımları, rehberlik ve
etüt desteği, deneme sınavları imkanları sağlanması.
Proje işleyişi: Yaklaşık 25 gönüllüyü ve hizmet alan olarak yaklaşık
olarak 30 öğrenciyi içeren projede, proje başında belirlenen plan
çerçevesinde her hafta düzenli olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe
Kampüsü’nde, konu anlatımı, etüt ve rehberlik hizmetleri verildi.
YK Temsilcisi: Ceren Şahin
Proje Sorumlusu: Tuğçe Canbolat
Proje takımı: Kemal Arslan, Gülizar Atalay, İzzettin Boğa, Can Bozdağ,
Tuğçe Canbolat, Hande Çağdaş, Meryem Çalışkan, Gamze Demir,
Kadriye Demirci, Abdurrahman Denktaş, Fatma Dermenci, Sinan Eden,
Gökhan Erayman, Zuhal Eroğlu, Melik Ertuğrul, Ali Güldüren, Fevzi
İşsever, Osman Karademir, Ekin Kurtiç, Özge Küçükakın, Pınar Ongan,
Fulden Özsoylu, Hazal Öztetikler, Çisil Sarısoy, Büşra Subaşı, Ceren
Şahin, Tuğçe Şahin, Dilek Şentürk, Kazım Emre Topçu, Melike Uysal,
Sinem Ümeyiş
Süreç:
Mayıs: Nurhan Yentürk’ün teklifi üzerine projenin ikinci kolunun
Santral İstanbul’da yapılmasına karar verildi.
Mayıs-Eylül: Nurhan Yentürk ve Gençlik Çalışmaları çalışanları
ile görüşmeler tamamlandı. Santral İstanbul açılmayacağı için
proje İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü’ne alındı.
Ekim: Proje tanıtımı ve gönüllü seçimi gerçekleştirildi.
Gönüllülerle yapılan toplantıda program şekillendirildi ve görev
dağılımı yapıldı.
Kasım: Derslere başlandı. Teknik aksaklıklardan dolayı Şişli’de
ikamet eden öğrencilere ulaşılamadı. Ay sonuna doğru gerekli
izinlerin alınmasıyla lise öğrencilerine proje tanıtımı ve mülakatlar
yapıldı.
Aralık: Dersler devam etti. Gepgenç Festival’de Feyza Andaş ve
Tuğçe Canbolat tarafından ÖSS Eğitim Projesi ‘‘İyi Örnekler
Konferansı’’nda sunuldu.
Ocak-Şubat: Dersler devam etti. 3 deneme sınavı uygulandı.
Mart: Derslere devam edildi. Öğrencilere, Eğitmen
Değerlendirme Formu uygulandı. Öğrencilere Helsinki Yurttaşlar
Derneği’nin ‘Kadın Yurttasın El Kitabı: Yasalardaki Haklarımız’
kitabı dağıtıldı. Projenin tanıtımı için TRT GAP’ın ‘Sağlıklı
Gençlik Sağlıklı Gelecek’ programı için röportaj yapıldı.
Öğrencilere TOG eğitmenleri tarafından “Demokrasi ve
Haklarımız” eğitimi verildi.
Nisan: Derslere devam edildi. Bir deneme sınavı uygulandı.
Rehber öğretmen Ahmet Demirdağ tarafından sınav sistemi
hakkında bilgilendirici bir seminer düzenlendi. Nilay Şentürk
yaptığı mülakatlar sonucu 10 öğrenciyle birlikte ‘sınava yönelik
kaygı’ çalışması için grup terapisine başladı. Radyo İnfokarmo’da
proje tanıtımı yapıldı.
Mayıs: Derslere devam edildi.
Sonuç olarak, proje öğrencileri iki yıllık okullara girişte %78, dört
yıllık okullara girişte %61 başarı elde etti.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 2375 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Beşiktaş Final Dergisi Dershaneleri
o İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
o İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi
o Toplum Gönüllüleri Vakfı
o Pembe Çocuklar
Projenin tanımı: “İlköğretim düzeyinde, fırsat eşitsizliği yüzünden
maddi ve özellikle manevi anlamda ihtiyaç sahibi çocukların
özgüvenlerini geliştirecek ortamlar yaratmak, bu doğrultuda hem
kendilerine hem de topluma saygılarını arttırıp, eğitimlerine, sosyal
gelişimlerine ve geleceklerini şekillendirmelerine katkıda bulunmak ve
yaratıcılıklarını, sosyal becerilerini geliştirip hayata daha farklı açılardan
bakabilmelerini sağlamak” amacıyla; hafta içinde, Kavacık’taki ilköğretim
1., 2., 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine, TOG Pembe Ev GEM’de, müfredat
dışı eğitimler verilmesi.
Proje işleyişi: 25 gönüllüyü ve hizmet alan yaklaşık 60 öğrenciyi içeren
projede, proje başında belirlenen plan çerçevesinde her hafta düzenli
olarak Pembe Ev GEM’de hikayeler ve düşünce, dans, drama, İngilizce ve
öğretici oyunlar, resim ve genel kültür içerikli dersler verildi.
YK Temsilcisi: Müge Olacak
Proje Sorumlusu: Mustafa Bodur, Meriç Küçük
Proje takımı: Burcu Aker, Kerem Alkım, Arzu Arat, A.Aykut Ayyıldız,
Tolga Balcı, Mustafa Bodur, Emir Çakar, Hamide Çakır, Burcu Erdem,
Gökberk Ergün, Cansu Gürler, Eda Hızlıer, Gülden Kaygusuz, Meriç
Küçük, Damla Küpçü, Emine Merdin, Yücel Olcay, Aybüke Özgün,
Nagehan Pakdamar, Özge Sarıal, Eda Sarıdoğan, Seval Sönmez, Alper
Taştekin, Nihan Toklu, Ayşem Yorulmaz
Süreç:
Ekim: Öğrenci seçimi ve aile bilgilendirme toplantıları yapıldı.
Ailelere çocuklarıyla ilgili anketler düzenlendi. Proje tanıtımı
gerçekleştirildi ve proje takımı toplandı, yıllık program belirlendi.
Kasım: Gönüllülerin verimini artırmak için çocuklarla iletişim ve
sınıf yönetimi üzerine eğitim düzenlendi. Derslere başlandı.
Aralık: Derslere devam edildi. Müze gezisi yapıldı. Dönem sonu
eğlencesi düzenlendi.
Şubat: Ayrılan ve yeni katılan gönüllülere uygun şekilde ders
programları yeniden düzenlendi.
Mart: Derslere devam edildi. Gönüllülerin NLP eğitimi alması
sağlandı. Çocuk Şenliği hazırlıklarına başlandı.
Nisan: Derslere devam edildi. Çocuk Şenliği’nin
düzenlenmesinde görev alındı. Pembe Ev GEM’in kuruluşunun 10.
yılı sebebiyle düzenlenen Sokak Panayırı’na katılındı.
Mayıs: Dersler bitirildi. Yılsonu proje değerlendirmesi yapıldı.
Sonuç olarak bir yıl boyunca öğrencilere, yaratıcılıklarını ve
sorgulayıcılıklarını arttırmak için müfredat dışı eğitimler verildi,
yeni ufuklar kazandırmak için geziler düzenlendi ve toplu
eğlenceler gerçekleştirildi.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 1680 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Toplum Gönüllüleri Vakfı
o Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
o Sesli Kitap
Projenin tanımı: Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji
Merkezi (GETEM) tarafından, “görme engellilerin kitaplara erişimini
sağlamak” amacıyla gerçekleştirilen, dijital-sesli internet kütüphanesi
oluşturulması.
Proje işleyişi: Proje duyurularının yapılarak, kitap seslendirmek isteyen
gönüllülerin GETEM ile irtibata geçmeleri, sesli kitap okuma kuralları ve
teknik bilgileri içeren kısa bir eğitim almaları, düzenli okuyuculuğa
başlamaları sağlandı.
YK Temsilcisi: Güntülü Tercanlı
Proje takımı: Nazife Duygu Bağcı, Sinan Eden, Şeyma Kara, Emine
Kaya, Ajda Keleş, Özge Küçükakın, Pınar Ongan
Süreç:
Şubat- Mart: Proje tanıtımı için yöntemler geliştirildi. Afiş
hazırlıkları yapıldı. Duyurular e-mail yoluyla yapıldı.
Nisan: Gönüllü ekibi oluşturularak GETEM’de küçük gruplarla
eğitimler yapıldı, gönüllü okuyuculuğa başlandı.
Gönüllülük saati: Projede toplam 80 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o B.Ü. Görme Engelliler Teknoloji Merkezi (GETEM)
o Hazırlık aşamasındaki projeler
Bilim BU’rda: “İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin deneysel
bilimle tanışmaları” amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan projenin
fizibilite çalışmaları yapıldı, proje takımı oluşturuldu ve etkinlik
fikirleri tartışıldı. Proje, teknik zorluklar sebebiyle
gerçekleştirilemedi.
Gençlerle Yeniden: “Gençlerin enerjisiyle Türkiye’de sayıları
giderek artan kahvehaneleri ilk kuruldukları dönemdeki okuma
mekanı ve müdavimlerin arasında kültürel aktarımın olduğu yerler
haline getirmek ve kahvehane içinde yapılacak alternatif aktiviteler
yaratmak” amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan projenin taslak
metni hazırlandı ve proje takımı oluşturuldu. Proje, etkinlik
belirleme sürecinin uzaması sebebiyle, uygulama aşamasına
getirilmekle beraber, gerçekleştirilemedi.
2.2. Kısa Dönemli Projeler
o Engelsiz Hareket Zamanı
Projenin tanımı: “Üniversite öğrencilerinin engellilere olan bakış açısını
değiştirmek, engellilerin gerekli fırsatlar sağlandıgında engelsizler kadar
başarılı olabildiğini üniversite öğrencilerine göstermek” amacıyla,
Boğaziçi Üniversitesi’nde, bilgilendirici bir panel düzenlenmesi.
Proje işleyişi: Çalıştığı alanda başarılı engellilerin, engelliler ve sosyal
sorumluluk konularıyla ilgili engelsizlerin katılımı ile Genç Müteşebbisler
Federasyonu’nun (JCI) Engelsiz Hareket Zamanı projesi kapsamında bir
panel düzenlendi.
YK temsilcisi: Gözde Durmuş, Ceylan Tokgöz
Proje Sorumluları: İstem Akalp, Tuğçe Canbolat
Proje takımı: İstem Akalp, Tuğçe Canbolat, Gözde Durmuş, Ceylan
Tokgöz
Süreç:
Hazırlık süreci
Eylül: JCI’dan gelen teklif üzerine görüşmelere başlandı. Proje
degerlendirilerek panelin okulda yapılmasına karar verildi. Yapılan
görev paylaşımında proje takımının, salon, teknik destek gibi
konularla ilgilenmesi kararı alındı.
Etkinlik süreci
16 Ekim: Boğaziçi Üniversitesi Büyük Toplantı Salonu’nda
gerçekleşen panelden önce engelsizlerin engellileri anlamalarına
yönelik atölye çalışmaları düzenlendi.
Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Ayşe Soysal (BÜ Rektörü), Batuhan
Yalım (JCI Türkiye Başkanı) ve Aydeniz Yıldırım’ın (Hareket
Zamanı Direktörü) yaptığı panele konuşmacı olarak Prof. Dr.
Aytül Çorapçıoğlu (Psikiyatrist), Lokman Ayva (görme engelli
milletvekili), Süleyman Akbulut (Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği Başkan Yrd.), Serkan Erol (engelli gazeteci), Duygu
Dikmenoğlu (sunucu) ve Hasan Gemici (Engellilerden sorumlu
eski Devlet Bakanı) katıldı.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 115 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Genç Müteşebbisler Federasyonu (JCI)
o TOG Atak
Projenin tanımı: “Toplumda engellilere karşı duyarlılık yaratmak”
amacıyla, farklı illerden gönüllülerin katılımıyla, Veysel Vardar Görme
Engelliler İlköğretim Okulu’nda ve Avrasya Maratonu süresince,
engellilerle ortak bilinç oluşturacak ve toplumda duyarlılık yaratacak
etkinlikler gerçekleştirilmesi.
Proje işleyişi: Yaklaşık 70 gönüllünün katılımıyla, gönüllülere
engellilerle iletişim konulu eğitimler verildi, Veysel Vardar Görme
Engelliler İlköğretim Okulu’nda fiziksel iyileştirme çalışmaları yapıldı ve
öğrencilerle atölyeler düzenlendi. Engelsiz Hareket Zamanı projesi
kapsamında Avrasya Maratonu’nda engellilerle birlikte koşuldu.
Proje Sorumlusu: Firuze Mıhcıoğlu
Proje takımı: İstem Akalp, Kemal Arslan, Gülizar Atalay, Aslı Başarır,
Tuğçe Canbolat, Kudret Çobanlı, Pelin Demir, M. Taner Demir, Samet
Durgun, Gözde Durmuş, Gökhan Güven, Nursem Keskin, Halil
Kabadayıoğlu, Murat Kaya, Firuze Mıhcıoğlu, Ayhan Nehirli, Kenan
Önalan,Gökçen Özaslan, Aslı Özbek, Hazal Öztetikçiler, Harun Sert,
Güntülü Tercanlı, Ceylan Tokgöz
Süreç:
Hazırlık süreci
Eylül: Projenin içeriği belirlendi. İlgili kurumlarla görüşmeler
gerçekleştirildi:
Ekim: Toplum Gönüllüleri örgütlenmelerine çağrıda bulunuldu ve
katılımcılar belirlendi. Kaynak çalışmaları tamamlandı.
Etkinlik süreci
3 Kasım: Aytül Çorapçıoğlu ve Halis Kuralay’ın katılımıyla,
Türkiye’de engellilerin yeri ve engelli hakları konularında
söyleşiler düzenlendi.
4 Kasım: Veysel Vardar Görme Engelliler İköğretim Okulu’nda
fiziksel iyileştirme çalışmaları ve öğrencilerle atölyeler yapıldı.
5 Kasım: Genç Müteşebbisler Jaycees Derneği İstanbul Şubesi’nin
gerçekleştirdiği Hareket Zamanı projesi kapsamında, İstanbul
Büyükşehir Belediye’sinin düzenlediği Avrasya Maratonu’nda
engellilerle birlikte koşuldu.
Gönüllülük saati: Etkinlik boyunca 1620 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Toplum Gönüllüleri Vakfı
o Genç Müteşebbisler Federasyonu (JCI)
o Finnspor
o Yerel destekçiler
o Gepgenç Festival
Projenin tanımı: Bilgi Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı
tarafından kurulan Gençlik Çalışmaları Birimi’nin “gençlik alanında
çalışan kişilerin ve kuruluşların bir araya gelerek birbirlerini tanıma ve
birbirlerinden öğrenme sürecine katkı yapmak” amacıyla 5-10 Aralık
günlerinde Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampusunda gerçekleştirdiği
“Herkes Faklı Herkes Eşit Avrupa Gençlik Kampanyası” temalı Gepgenç
Festival kapsamındaki Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı’nın düzenlenmesi
ve organizasyonu.
Proje işleyişi: Yaklaşık 18 gönüllünün dahil olduğu projede; projenin
hazırlık sürecinde aktif rol alındı ve Boğaziçi Üniversitesi’nde tanıtımı
yapıldı; festival süresince tanıtım çalışmaları yürüten 94 STK’nın
katılımıyla oluşturulan STK Fuarı’nın organizasyonu gerçekleştirildi.
YK Temsilcisi: Özcan Demir, Ceren Şahin, Dicle Uca
Proje takımı: Feyza Andaş, Gülizar Atalay, Şeyda Bayındır, Nihal
Çizmecioğlu, Özcan Demir, Zeynep Demirağlı, Ali Samet Durgun,
Hüseyin Karadağ, Eren Korkmaz, Ayhan Nehirli, Hacer Ocak, Merve
Onay, Harun Sert, Ceren Şahin, Tuğçe Şahin, Kazım Emre Topçu, Dicle
Uca, Seda Yücekurt
Süreç:
Hazırlık süreci
Ocak-Eylül: Bilgi Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın
yaptığı çağrıyla beraber organizasyon komitesi kuruldu ve festival
programı belirlendi.
Ekim: Organizasyon komitesince yapılan görev paylaşımıyla,
STK Fuarı düzenlenmesi görevi alındı.
Kasım: Proje takımı oluşturuldu. Çalışma planı ve takvimi
hazırlandı.
Etkinlik süreci
8-9-10 Aralık: Fuar stantlarının kurulması, malzeme kitlerinin
temini, danışma, fuar alanının organizasyonu ve proje sonunda
alanın toplanması, katılımcı veri tabanının oluşturulması
faaliyetleri yürütüldü.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 180 gönüllülük saati üretildi.
o Çocuk Şenliği
Projenin tanımı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
BUSOS’un tüm çocuk projelerindeki çocukları bir araya getirilmesi ve bir
şenlik düzenlenmesi.
Proje işleyişi: Yaklaşık 25 kişilik bir kadro tarafından organize edilip,
yaklaşık 100 gönüllü tarafından uygulamaya konulan projede, çeşitli
atölye çalışmaları yapıldı.
Proje Sorumlusu: Kadir Gürsoy
Proje takımı: Burcu Aker, Hande Akman, Elif Akpınar, Mücella Avcı,
Oya Aytürk, Aslı Başarır, Aydan Bayır, Begüm Berberoğlu, Mustafa
Bodur, Selcen Buğday, Kübra Bulut, Tuğçe Canbolat, Hüseyin Cevizci,
Hamide Çakır, Taner Demir, Duygu Doğan, Elif Dönmez, Elvin Duman,
Ali Samet Durgun, Gözde Durmuş, Gülşen Erdoğan, Nurhan Erdoğan,
Şeyma Erdoğan, Emir Ergun, Hilmi Erkal, Ece Göksedef, Burcu Güzel,
Murat Kaya, Nalan Kaya, Meriç Küçük, Pınar Kütük, Emine Merdin,
Gamze Metin, Pelin Nişancı, Canan Odaman, Fatma Öncel, Ezgi Özkök,
Hazal Öztetikler, Nagehan Pakdamar, Kumru Pınargözü, Harun Sert,
Yağmur Seven, Bahadır Sirkecioğlu, Zeynep Susam, Ceren Şahin, İzzet
Şengel, Güntülü Tercanlı, Burçin Tetik, Demet Tezel, Nihan Toklu,
Ceylan Tokgöz, İpek Tuncer, Serap Yıldız, Eren Yılmaz, Gizem Yılmaz,
Nihan Yılmaz, Mehtap Yücel, Yiğit Yücel
Süreç
Hazırlık süreci
Mart: Organizasyon ekibi; izinler ve ulaşım, yiyecek-içecek,
atölye, kaynak gruplarına ayrıldı.
Nisan: Gerekli izinler, ulaşım olanakları ve yiyecek-içecek tedariki
sağlandı. BUSOS gönüllülerine etkinlik esnasında görev alınması
için duyuru yapıldı.
Etkinlik süreci
22 Nisan: Şenlik alanı düzenlendi. Proje takımları ve hizmet alan
çocuklar şenlik alanına getirildi. Sihirli flüt (tiyatro), nohut ve
kürdandan sekil yapma, takı yapma, bandana boyama, yüz boyama,
anahtarlık yapma, kendi kendini çal (perküsyon), rüzgar gülü yapma
ve origami atölyeleri; sihirbaz gösterisi ve tırmanma duvarı oyunu
etkinlikleri gerçekleştirildi.
Gönüllülük saati: Proje süresince toplam 1250 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Toplum Gönüllüleri Vakfı
o AVEA
o Doğa Okulları
o Yerel destekçiler
o Kitap Okuyoruz
Projenin tanımı: “Toplumdaki kitap okuma oranının düşüklüğüne dikkat
çekmek ve bu konuyu ülke gündemine taşımak” amacıyla, belirlenen bir
tarihte, gönüllülerin katılımıyla, topluma erişilebilecek bir yerde kitap
okuma etkinliği düzenleyerek duyarlılık yaratılması.
Proje işleyişi: İstanbul’da yaklaşık 100 gönüllüyü içeren projede, tüm
Türkiye’de gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında yaklaşık üç saat
süresince kitap okuma eylemi yapıldı.
Proje Sorumlusu: Firuze Mıhcıoglu
Proje takımı: Murat Güner, Firuze Mıhcıoğlu, Aslı Özbek
Süreç:
Hazırlık süreci
Şubat: TOG 9.Gençlik Konseyi’nde, geçen yıl da düzenlenen
kampanyanın tekrarının yapılmasına karar verildi.
Nisan: İstanbul içerisinde toplantılar düzenlendi ve etkinlik
planlanması yapıldı. Hazırlıklar tamamlandı.
Etkinlik süreci
28 Nisan: Taksim Tünel Meydanı’nda etkinlik, toplam 74 kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Gönüllülük saati: Projede toplam 20 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Toplum Gönüllüleri Vakfı
o Sivil Toplum Kuruluşları Tanıtımları
Projenin tanımı: “Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini sivil toplum
kuruluşlarıyla tanıştırmak” amacıyla belirlenen sivil toplum kuruluşlarının
farklı etkinlik ve araçlar yoluyla tanıtım yapmalarının sağlanması.
Proje işleyişi: Yaklaşık 10 gönüllüyü içeren projede, 3 gün boyunca
toplam 12 sivil toplum kuruluşuna, farklı aktivite ve materyallerle,
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çalışmalarından ve etkinliklerinden
bahsetme olanağı sağlandı.
Proje Sorumlusu: İstem Akalp
Proje Takımı: İstem Akalp, Elif Akpınar, Feyza Andaş, Kudret Çobanlı,
Adem Dal, Özcan Demir, Sinan Eden, Gökhan Güven, Aslı Özbek, Harun
Sert, Dicle Uca
Süreç:
Hazırlık süreci
Mart: BUSOS İzleme ve Değerlendirme toplantısında projeyle
ilgili yapılan atölyelerde katılımcıların fikirleri alındı.
Nisan: Gelecek STKlar belirlendi, iletişime geçildi, projenin şekli
kesinleşti, okul içinde ve dışında duyurular yapıldı.
Etkinlik süreci
8-9-10 Mayıs: İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve
Dayanışma Vakfı, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Buğday
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Alternatif Eğitim Derneği,
Uluslararası Af Örgütü, Lambda İstanbul, Hangar Sanat Derneği,
LÖSEV, Greenpeace Türkiye, Kadın Adayları Destekleme ve
Eğitim Derneği, Umut Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı olmak
üzere 12 STKnın katılımıyla proje gerçekleştirildi.
Gönüllülük saati: Projede toplam 90 gönüllülük saati üretildi.
Paydaş ve Destekçiler:
o Yerel destekçiler
2.3. Kampanyalar
o Herkes Farklı Herkes Eşit
Kampanyanın hedefi: Uzun vadede; saygı, hoşgörü ve karşılıklı anlayış
ruhuyla, çeşitlilik ve birlikte yaşam temeline dayalı barış dolu toplumların
oluşumunda gençlerin girişimlerinin desteklemesi; kısa vadede ise ilk önce
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gençlerin farkındalığının arttırılması.
Kampanya sorumlusu: Feyza Andaş, Firuze Mıhcıoğlu
Proje takımı: İstem Akalp, Tuğçe Canbolat, Kudret Çobanlı, Gözde
Durmuş, Harun Sert, Ceren Şahin
Süreç: Kampanya 14-15 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney
Kampüs’te stant kurularak gerçekleştirildi. Stantta katılımcılar “herkesin
farkli herkesin esit” oldugu bir dünyaya ve geleceğe dair dileklerini dilek
ağacını astılar. Bunun yanında, çimlere serilen çarşafa boyalarla
istediklerini yazma imkanı buldular. Etkinliklerde ifade özgürlüğü ve
çeşitlilik kavramları vurgulandı. Ayrıca kampanyanın Türkiye
Koordinatörlüğü tarafından yürütülen “10000 Fotoğraf 10000 Hikaye”
kampanyasının bir parçası olarak katılımcıların fotografları cekildi ve
kampanyanın web sitesi http://www.herkesfarkli-herkesesit.info adresine
eklendi.
Gönüllülük saati: Kampanya süresince toplam 40 gönüllülük saati
üretildi.
3. KURUMSAL FAALİYETLER
3.1. Birimler
İnsan Kaynakları:
Koordinatörler: Gözde Durmuş, Gökhan Güven
Birim takımı: Merve Akgül, Tuna Arabacı, Beyza Bilal, Yasemin
Görür, Harun Sert
Kulüp içerisinde koordinasyonu sağlamak, projelerin ihtiyacı olan
insan kaynakları materyalini hazırlamak, raporları değerlendirmek
ve gönüllü motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla; gönüllü formu
ve üye bilgi formu hazırlandı, tüm üyelere yönelik eğlence
etkinlikleri düzenlendi, 7 projeye performans değerlendirme
anketleri uygulandı, rapor formatları oluşturuldu, motivasyon
mülakatları yapıldı ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli
dökümanlar hazırlandı.
Finans:
Koordinatör: Ceren Şahin
Başlangıç
Harcama Sebebi
Salon mesai ücretleri
Gelir Sebebi
Üye Aidatı
Bağış
Giren
Çıkan
360.00
90.00YTL
Kalan
535.00
300.00
Ulaşım – taşıma
Kırtasiye – fotokopi
İletişim
Hediye
136.00
222.60
9.00
23.00
KABY – borç
Kırtasiye – TOG Atak’tan
geri ödeme
58.00
100.00
Şenlik
600.00
Genel harcamalar (eğlence,avanslar ve
diğer)
204.60
265.50
Şenlik
Ben Büyüyünce – borç
70.00
Gülen Gözler Şenlik
105.00
Özet
Girenler
Çıkanlar
Kalan
Kaynak Geliştirme:
Koordinatörler: Müge Olacak, Ceylan Tokgöz
“İzleme ve Değerlendirme Toplantısı”nda yapılan atölye
çalışmasını takiben, kaynak sağlanması konusunda uyulması
önerilen ilkeler, belirlendi. Kaynak veritabanı oluşturuldu.
1753.00
1325.70
427.30
İç İletişim:
Koordinatör: Güntülü Tercanlı
Etkinlikler, proje toplantılari, eğitimler ve diğer kurumsal
faaliyetler için gereken okul içi yazışmalar yapılarak, salon ve
ulaşım desteği sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer
Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’nden ulaşım desteği alındı.
Salon rezervasyonu, ulaşım ve iletişim bilgileri ile ilgili detaylı bir
rapor hazırlanarak bir sonraki dönemin iç iletişim sorumlusuna
sunuldu.
Dış İletişim:
Koordinatör: Dicle Uca
Proje ve etkinlikler, aralarında kurumsalsosyal.com,
siviltoplum.com gibi internet sitelerinin bulunduğu birçok online
haber portalında etkinliklerini duyuruldu. Kanaltürk’te Duygu
Dikmenoğlu’nun sunduğu “Gel De Katılma” programında “Kürşat
Başar’ la Engelsiz Hareket Zamanı” panelinden görüntülere yer
verildi. Aynı proje Tempo Dergisi, Power FM ve Bugün
Gazetesi’nde de duyuruldu. ÖSS Eğitim Projesi, TGRT FM,
Infokarma FM’de ve Akşam gazetesinde tanıtıldı. Ben de Varım
projesi Naz FM’de tanıtıldı. Kanaltürk’te yayınlanan “Kadınlar
Kulübü” programına konuk olarak katılındı.
Kulübün iletişim veritabanı güncellendi.
Akademi:
Koordinatör: Özcan Demir
Eğitimler:
• 14 Ekim 2006 - Toplum Gönüllüleri Vakfı ile yapılan
projelerin gönüllülerine yönelik gerçekleştirilen ve üç ayrı
paralel oturum şeklinde düzenlenen TOG Mavi Anahtar (Sivil
Toplum ve Gönüllük) Eğitimi 63 gönüllünün katıldı.
• 15 Ekim 2006 – TOG Projelerimizin gönüllülerine açık olarak
Kırmızı Anahtar (Proje Yönetimi) ve Yeşil Anahtar (Ekip
Çalışması) Eğitimleri, Kırmızı Anahtar’a 54, Yeşil Anahtar’a
56 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi.
• 21 Aralık 2006 – Sarı Anahtar (TOG Oryantasyonu)
Eğitimi’ne 17 gönüllümüz katıldı.
• 23-24 Aralık 2006 – TOG Demokrasi ve Haklarımız Projesi
kapsamında düzenlenen Ayrımcılık ve Homofobi temalı
eğitime BUSOS’tan Kemal Arslan katıldı.
• 12-17 Şubat 2007 – Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Sağlık
Okuryazarlığı Eğitmen Eğitimi’ne BUSOS’tan Gamze
Demir ve Özge Tekmek kabul edilerek eğitmen olmaya hak
kazandılar.
• 15 Mart 2007 – Tüm BUSOS gönüllülerine açık düzenlenen
Mavi Anahtar Eğitimi’ne 28 gönüllü katıldı.
• 19 Mart 2007 – Tüm BUSOS gönüllülerine açık düzenlenen
Kırmızı Anahtar Eğitimi’ne 29 gönüllü katıldı.
•
•
•
•
22 Mart 2007 – Tüm BUSOS Gönüllülerine açık olarak
düzenlenen Yeşil Anahtar Eğitimi’ne 30 gönüllü katıldı.
17 Nisan 2007 – Sarı Anahtar Eğitimi’ne 19 gönüllü katıldı.
8 Mayıs 2007 – Ben de Varım Projesi kapsamında düzenlenen
Zaman Yönetimi Eğitimi Özcan Demir tarafından
uyarlanarak BUSOS gönüllüleri için düzenlendi. Eğitime 4
gönüllü katıldı.
14 Kasım 2006 – 8 Haziran 2007 - Bilgi Üniversitesi Sivil
Toplum Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından düzenlenen
Sertifikalı Eğitim Programına BUSOS adına Tuğçe Canbolat
katıldı.
2004-2005 ve 2005-2006 yıllarında Bilgi Üniversitesi Sivil
Toplum Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından düzenlenen
Sertifikalı Eğitim Programları’nı bitiren gönüllülerimizden oluşan
ekip tarafından BUSOS Akademi Eğitim Modülü çalışmalarına
başlandı. Verilecek eğitimler ve içerikleri belirlendi. Eğitim
programının 2007 Yaz Dönemi’nden itibaren sistematik olarak
uygulanması planlanmaktadır.
Yıl boyunca düzenlenen Anahtar Eğitimleri ile toplam 109 farklı
gönüllüye ulaşıldı. 66 gönüllü Mavi-Kırmızı-Yeşil Anahtar
eğitimlerini tamamladı.
Zaman Yönetimi Eğitimi ile ilk defa dışardan bir eğitimin
BUSOS’a aktarımı yapılmış oldu. Zaman Yönetimi Eğitimi’nin
önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanmaktadır.
Bilişim Teknolojileri:
Koordinatör: Murat Kaya
Çeşitli afişlerin hazırlanmasında İnKa’ya teknik destek verilmiş,
kulüp bilgisayarlarındaki arızalar onarılmış ve www.busos.org
sitesi yeniden aktif hale getirilerek sene boyunca gerekli
güncellemeler yapılmıştır.
3.2. Toplum Gönüllüleri Vakfı: TOG ile ortak yürütülen Küçük Adımlar
Büyük Yarınlar, ÖSS Eğitim Projesi Pembe Ev kolu, Pembe Çocuklar, TOG Atak
ve Kitap Okuyoruz projelerinde 100’e yakın gönüllü görev almış, Anahtar
Eğitimleri’ni 66 gönüllü tamamlamıştır. 8. ve 9. TOG Gençlik Konseyleri’ne
BUSOS’u temsilen Murat Kaya ve Firuze Mıhcıoğlu katılmışlardır. Konseylerde,
Gülen Gözler, Küçük Adımlar Büyük Yarınlar ve TOG Atak projelerinin sunumu
yapılmıştır.
3.3. Sabancı Üniversitesi TDP: İstanbul’daki üniversite ve lise öğrencileri
öncülüğünde yapılan sosyal duyarlılık projelerinin paylaşımı, örgütlenmelerin
birbirini tanıması ve ortak sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla
Sabancı Üniversitesi Toplusal Duyarlılık Projeleri Birimi tarafından 5 Mayıs’ta
düzenlenen toplantıya BUSOS’u temsilen Tuğçe Canbolat, Özcan Demir ve Yiğit
Yücel katılmıştır. Toplantıda BUSOS Kulüp yapısı ve gerçekleştirilen projelerin
sunumu yapılmıştır.
3.4. Pembe Ev GEM YK: TOG Pembe Ev Gençlik Hizmet Merkezi’nde iki
proje yürütmekte olan BUSOS’u 2006-2007 döneminde Pembe Ev GEM Yönetim
Kurulu’nda Özcan Demir, Sinan Eden ve Müge Olacak temsil etmiştir. Yönetim
Kurulu toplantılarında projelerin aktarımları ve gelecek planlamaları ile Pembe
Ev’in kurumsal işleri ve onuncu yıl etkinlikleri görüşülmüştür.
3.5. Genel Kurullar: BUSOS bünyesindeki projelerin birbirinden haberdar
edilmesi ve aktarım yapılması amacıyla biri ilk dönem, ikisi ikinci dönemde
olmak üzere üç genel kurul yapılmıştır. Son genel kurulda yapılan seçime göre
2007-2008 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıdaki gibi
olmuştur:
Yönetim Kurulu
Özcan Demir (Başkan)
Ceylan Tokgöz (Başkan yardımcısı)
Tuğçe Canbolat (Sayman)
İstem D. Akalp (Yazman)
M. Taner Demir
Kadir Gürsoy
Mevlana Gürbulak
Firuze Mıhcıoğlu
Alpay Burak Seven
3.6. İzleme, Değerlendirme ve İletişim Toplantısı: 10-11 Mart tarihlerinde,
Sakarya Üniversitesi Uygulama Oteli’nde, yönetim kurulu, proje sorumluları ve
proje gönüllülerinden oluşan 37 kişilik bir ekibin katılımıyla, “kulübün
sürdürülebilirliğini sağlama adına yeni gönüllülerimize kulüp işleyişini, kulübün
vizyon, misyon ve ilkelerini ve bu doğrultuda yapılan çalışmaları aktarmak ve
birlikte değerlendirme yapmak” amacıyla yapılan toplantılarda aşağıdaki sunum
ve atölyeler gerçekleştirilmiştir:
• Toplumsal sorunlara farkındalık atölyesi
• Kulüp duruşu ve ilkelerinin tartışılması
• BUSOS tarihçesi
• Durum analizleri
• Takım çalışması
• BUSOS etik duruşu
• Kısa dönemli projeler
• BUSOS’un geleceği
4. SONUÇ
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, 2006–2007 döneminde, 11
uzun dönemli proje, 6 kısa dönemli proje ve 1 kampanya
gerçekleştirmiştir, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmıştır. Sene
boyunca 249 gönüllüyle çalışmıştır. Bu gönüllülerin 92 tanesi aktif üyelik
kriterlerini (proje haftalık toplantılarına katılmak, genel kurullara katılmak
ve üyelik aidatını ödemiş olmak) yerine getirmiştir. Projelerde 24 925,
kurumsal faaliyetlerinde 4665 olmak üzere toplam 29 590 gönüllülük saati
üretmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü
0212 359 71 34
[email protected]
www.busos.org