Faaliyet Raporları Haziran 2015

Transkript

Faaliyet Raporları Haziran 2015
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU
Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet
raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile
tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara
dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak
üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı
denetimden geçmiş ve 31 Temmuz 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet
finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin,
İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı
Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda
yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı
notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı
denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar
hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç
olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde
belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu
sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı
denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm
önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
1
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU
Raporun Dönemi
: 01.01.2015 – 30.06.2015
Ortaklığın Ünvanı
: Tat Gıda Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Müdürlüğü / No
: İstanbul / 96638
İnternet Adresi
: www.tatgida.com
Yönetim Kurulu ve Komiteler :
Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bir sonraki
Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.Yönetim Kurulunda
dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul’da onaylanmak üzere
Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şirketin 25.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun 13.04.2015
tarihli toplantısında Semahat Sevim Arsel Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mustafa Rahmi Koç Yönetim
Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir. Aynı karar ile Yönetim Kurulu Komitelerine üye seçimleri de
yapılmıştır.
Yönetim Kurulu;
Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Genel Müdür/Üye
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Semahat Sevim Arsel
Mustafa Rahmi Koç
Mustafa Vehbi Koç
Mehmet Ömer Koç
Yıldırım Ali Koç
Levent Çakıroğlu
İbrahim Tamer Haşimoğlu
Arif Nuri Bulut
Mansur Özgün
Masahiro Sumitomo
Arzu Aslan Kesimer
Denetimden Sorumlu Komite;
Başkan
: Mansur Özgün
Üye
: Arif Nuri Bulut
Kurumsal Yönetim Komitesi;
Başkan
: Mansur Özgün
Üyeler
: Mehmet Ömer Koç
Ahmet Çağaşan Yılmaz
Risk Yönetimi Komitesi;
Başkan
: Arif Nuri Bulut
Üye
: Yıldırım Ali Koç
Esas Sözleşme Değişikliği
Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
:
Çıkarılmış Menkul Kıymetler
:
2
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU
Yurtiçinde nitelikli yatırımcılara yönelik 50 Milyon TL nominal tutarlı ilk ihraç işlemi, 03.12.2014
tarihli SPK onayına istinaden 26.12.2014 tarihinde 24 ay vadeli, vade sonunda anapara ödemeli ve 6
ayda bir kupon ödemeli olarak %9,6809 sabit faizle gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Hareketleri, Ortaklık Yapısı :
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.-TL ve ödenmiş sermayesi 136.000.000.-TL olup yıl
içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Şirketimiz ile Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı
Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi
29.05.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 29.05.2015 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Şirketimiz
iştiraklerinden Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.000.000 TL'lik sermayesinde sahip olduğumuz
%50 oranındaki beher 1 TL'lik 13.500.000 adet, toplam 13.500.000 TL nominal değerli paylarımızın
tamamı 4.100.000 Euro peşin bedel karşılığında, Polonya'da yerleşik Maspex-Gmw SP. Z O.O. S.P.K
ünvanlı şirkete satılmıştır.
Borsa İstanbul’da 09.08.1993 tarihinden itibaren işlem gören hisse senetlerimizin 2015 yılının
2.çeyreğinde gün sonu kapanışları itibariyle, en düşük değeri 3,68 TL, en yüksek değeri 7,25 TL
olmuştur.
Şirketimizin 136.000.000.- TL sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortaklarımız:
Koç Holding A.Ş.
Hisse Tutarı : 59.364.947,17 TL Hisse Oranı : % 43,65
Sektörel Faaliyetler
:
2015 yılının ilk yarısında, Salça ve Konserve iş kolunda ciro geçen yılın %22 üzerine çıkmış olup, Tat
markasıyla salça, domates ürünleri ve ketçapta pazar lideri konumundadır.
Sek İşletmesi’nde ciro geçen yıla göre %16 büyüme sağlamış, pastörize süt kategorisinde pazar lideri
konumundadır.
Pastavilla İşletmesi’nin cirosu, geçen yıl cirosunun %16,7 gerisinde gerçekleşmiş, mayonez ve premium
makarna kategorilerinde sektörde ikinci marka konumunda bulunmaktadır.
Ürünlerin 2014 ilk yarıyıl - 2015 ilk yarıyıl ciroları karşılaştırıldığında en çok büyüyen kategoriler;
salçada %32, domates ürünlerinde %20, kremada %18, bezelyede % 17, yoğurtta %15, meyve suyu ve
sebzede %14, UHT sütte %9 şeklindedir.
2015 yılının ilk yarısında şirketimiz 448.566.019.-TL ciro ve 103.367.522.-TL brüt kar tutarlarına
ulaşmıştır.
Yatırımlar
:
2015 yılı ilk yarısında yenileme ve modernizasyon kapsamında toplam 7.586.985.-TL yatırım
gerçekleştirilmiştir. 2014 yılının aynı döneminde yapılan yatırımlar 12.269.041.-TL’dir. Üretim bazlı
yatırım harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.
30.06.2015
30.06.2014
Domates Ürünleri ve Konserve
1.203.920
10.696.040
Süt ve Süt Ürünleri
5.848.512
328.612
Et ve Et Ürünleri(*)
882.045
Makarna ve Unlu Mamüller
148.207
333.595
Diğer
386.347
28.749
TOPLAM
7.586.985
12.269.041
(*) Durdurulan faaliyetler içinde sunulmuştur.
3
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU
Mal Üretimine İlişkin Hareketler
Üretim Tesisleri
Mustafakemalpaşa/BURSA
Mustafakemalpaşa/BURSA
Karacabey/BURSA
Torbalı/İZMİR
Bornova/İZMİR
Söke/MANİSA
Üretim (Ton)
:
Ürünler
Domates ürünleri. Konserve. Sos. Reçel
Süt ve Süt Mamülleri. Meyve ve Sebze Suları
Salça. Konserve
Salça
Makarna ve Unlu Mamüller
Süt ve Süt Mamülleri
:
Salça ve Konserve Ürünleri
Salça
Diced ve Soyulmuş Domates
Ketçap.Sebze ve Diger Konserveler
Süt ve Süt Ürünleri
Süt
Meyve Suyu
Krema
Yoğurt
Ayran
Sahlep
Peynir
Diğer
Makarna ve Unlu Mamüller
Makarna
Diğer Yan Ürünler
Net Satışlar
30.06.2014
1.470
24
16.974
466
31
15.564
56.195
7.504
671
24.780
9.254
280
1.272
1.511
54.767
6.055
574
23.530
9.847
0
353
1.655
12.234
7.484
18.743
10.609
:
30.06.2015
TL
Ton
Salça ve Konserve
Ürünleri
Süt ve Süt Ürünleri
Makarna ve Unlu
Mamüller
Toplam
30.06.2015
30.06.2014
TL
Ton
Fark %
TL
Ton
177.799.962
45.445
145.462.866
46.588
22.23
-2.45
242.752.694
96.309
208.821.199
95.237
16.25
1.13
28.013.363
13.132
33.619.568
17.602
-16.68
-25.39
387.903.633 159.427
15.64
-2.85
448.566.019 154.886
4
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU
Şirket Yönetim Kadrosu
:
Tahsili
Arzu Aslan Kesimer
Genel Müdür
Marmara Üniversitesi /
Boğaziçi Üniversitesi
Ekonomi Yüksek
Lisans
1991
1994
23 Yıl
Ahmet Çağaşan Yılmaz
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.
İTÜ /
Koç Üniversitesi MBA
2001
2007
14 Yıl
Ahmet Tekin Özdener
Pazarlama ve Ticari İşler Gn.Md.Yard
Gazi Üniversitesi /
National Üniversitesi
Pazarlama Yüksek
Lisans
1986
1988
25 Yıl
Hakan Turan
Üretimden Sorumlu Gn.Md.Yard.
İTÜ /
Boğaziçi Üniv. Makine
Mühendisliği Yüksek
Lisans
1987
1990
24 Yıl
Sertaç Erenmemişoğlu
İnsan Kaynakları Direktörü
İTÜ /
İTÜ Mühendislik
Yönetimi Yüksek
Lisans
1994
1997
20 Yıl
Personel ve İşçi Hareketleri
:
30.06.2015 tarihi itibariyle personel sayısı
31.12.2014 tarihi itibariyle personel sayısı
Mezuniyet Yılı
Mesleki
İşTecrübesi
Adı ve Görevi
: 1.398
: 1.026
Toplu Sözleşme Uygulamaları
:
Tek-Gıda İş Sendikası ile Şirketimizin 01.01.2015 - 31.12.2016 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi
13.05.2015 tarihinde imzalanmıştır.
Kıdem Tazminatı Yükümüz
:
30.06.2015 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 11.004.753.-TL’dir.
31.12.2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 10.833.747.-TL’dir.
Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar :
Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 50.-TL yardım yapılmıştır.
Merkez Dışı Örgütler:
Yoktur.
Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler :
Şirketimiz ile Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. birleşme işlemi 29.05.2015 tarihinde İstanbul Ticaret
Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 30.06.2015 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi bağlı
ortaklık ve iştirak yoktur.
5

Benzer belgeler

Tat Gıda | Anasayfa

Tat Gıda | Anasayfa 58,15% Çoğunluk Hisselerinin Tat tarafından alınması, GAP bölgesinde domates yetiştiriciliği ve salça üretimine başlanması

Detaylı