Taahhütname - Türk Telekom

Transkript

Taahhütname - Türk Telekom
Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
(BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“İŞLETMECİ”) S.E.Ç Tarifeye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası’ndan
(“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1.
Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz seçimim çerçevesinde Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin
imzalanması ve Cihaz’ın tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 1. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3.
Kampanya’dan, Özel Şartlar’da yer alan tarife gruplarından (“Tarife Grupları”) birine dahil olmam
kaydıyla ve Özel Şartlar’da yer alan koşullarla yararlanabileceğimi, aksi halde Kampanya’ya dahil
edilmeyeceğimi/Kampanya’dan çıkartılabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi’nden önce;
-
Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
İŞLETMECİ tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
Taahhütname’nin 14. maddesinde ve Özel Şartlar’ın 3. belirtilen Tarife değiştirme koşullarına aykırı
şekilde Tarife değiştirmem,
Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
İşbu Kampanya ve Taahhütname konusu hattım ile birlikte (ilgili kampanya taahhütnamesinde açıkça
izin verilen durumlar hariç olmak üzere) başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam,
İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan
haklardan yararlanamayacağımı, Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını;
seçmiş olduğum pakete ilişkin cayma bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın
gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar
Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin
toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın son faturama yansıtılacağını ve söz konusu
tutarı ödeyeceğimi,
5. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı diğer hat/hatların son ödeme tarihi geçmiş borcunun
bulunmaması önkoşulu ile faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni İŞLETMECİ’nin gönderdiği fatura
aracılığı ile ödeyebilmek için;
-
LG V10 ve Huawei Mate S cihazları ve Sony Xperia XA & Playstation4 ikili teklifi için, İşbu
Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 12 (on iki) aydır bireysel faturalı hat abonesi olmam
ve en az 12 (on iki) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme
-
-
tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapatılmasına neden
olmamam,
LG V10, Huawei Mate S ve Sony Xperia XA & Playstation4 ikili teklifi haricindeki diğer cihazlar için İşbu
Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle, en az 6 (altı) aydır bireysel faturalı hat abonesi olmam ve
en az 6 (altı) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden
itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapatılmasına neden olmamam veya,
Cihaz marka/modeli fark etmeksizin yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer bireysel
faturalı hatlarımın ödeme performansının, kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi
Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk Sorgulaması’nın ve kullanım alışkanlıklarının İŞLETMECİ
tarafından olumlu değerlendirilmesi gerektiğini,
7. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için
her türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
8. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
9. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresince hizmet aldığım tarifenin ücretine Özel Şartlar’da yer alan Tarife
indirim bedellerinin uygulanacağını ve faturama yansıtılacağını; ancak hizmet aldığım tarifede fatura dönemi
içinde tam bir fatura dönemini kapsayan süreden daha az kalmam halinde faturama; Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından belirlenen hizmet ve indirim kıst ücretinin uygulaması ile hesaplanan tutarın yansıtılacağını,
10. Kampanya’dan tercihim olması halinde, Özel Şartlarda belirtilen tutar kadar ön ödemeli şekilde veya eski cep
telefonumun teslimi suretiyle tarafıma ödenmesi gereken tutarın Cihaz Bedelinden mahsup edilmesi suretiyle de
faydalanabileceğimi, Taahhüt Süresi boyunca ödemem gereken Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet
faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri
faturalar aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili
bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde İŞLETMECİ’nin sorumlu olmayacağını ve
İŞLETMECİ’den herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
11. Kampanya’dan eski cep telefonumun teslimi karşılığında belirlenecek tutarın Cihaz Bedelinden mahsup edilmesi
suretiyle faydalanmak istemem durumunda; teslim edeceğim eski telefonun sıfırlanarak hafızasında bulunan
her türlü kişisel verinin silineceğini bildiğimi ve kaybolan verilerden İŞLETMECİ’yi sorumlu
tutamayacağımı,
12. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini, Kampanya’dan ön ödemeli ve/veya eski cep telefonumun teslimi karşılığında belirlenecek tutarın bayi
tarafından Cihaz Bedelinden mahsup edilmesi suretiyle faydalanmam hallerinde, faturada kalan Cihaz Bedeli ve
mahsup edilen ön ödeme ve/veya eski cep telefonu bedelinin ayrı kalemlerde gösterileceğini,
13. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, İŞLETMECİ’nin işbu
Cihaz Kampanyası kapsamında sağlanan Cihaz sayısını hiç biri 36 ay taahhüt süreli olmamak şartıyla
müşteri bazında 2 (iki) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, 36 ay taahhütlü bir cihaz
kampanyasından faydalanmam halinde taahhüt süresince ikinci bir cihaz kampanyasından
faydalanamayacağımı, Başka bir cihaz kampanyası kapsamında taahhüdüm devam ederken 36 ay
taahhütlü cihaz kampanyalarından yararlanma hakkım olmadığını,
14. Kampanya kapsamında Özel Şartlarda Tarife Grupları arasında geçiş yapılabileceği belirtilen Cihazlar
bakımından Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da belirtilen üst tarife gruplarına en çok 3 (üç) kez, alt
tarife gruplarına yalnızca 1 (bir) kez geçebileceğimi ve her fatura döneminde yalnızca 1 kez tarife grupları
arasında geçiş yapılabileceğimi, en alt Tarife Grubu’nun 1 olarak, en üst Tarife Grubu’nun ise 4 olarak Özel
Şartlar’da belirlendiğini,
15. Taahhütname’nin 14. Maddesine uygun olarak tarife değişikliği yapmam halinde; geçiş yaptığım tarihten
itibaren geçiş yaptığım tarifenin indirim tutarlarının geçerli olacağını,
16. Taahhütname’nin 14. maddesi kapsamında yer verilen Tarife geçişlerinde uygulanacak ücretlendirmenin,
tarife değişikliği öncesinde bulunulan tarifenin “Eski tarife” ve tarife değişikliği sonrasında geçilen
tarifenin “Yeni tarife” indirimli fiyatları göz önüne alınmak suretiyle aşağıda belirtildiği şekilde
hesaplanacağını;
Eski tarifede fatura dönemi içinde 15 günden fazla kalındıysa veya tarifedeki faydaların tamamı kullanılmışsa tam
aylık ücret; 15 günden az kalındıysa ve tarifedeki faydaların tamamı kullanılmamışsa gün bazlı ücret yansıtılır.
Yeni tarifede ise kalındığı güne bakılmaksızın, tarifedeki tüm faydaların tamamı kullanılırsa tam aylık ücret,
kullanılmazsa gün bazlı ücret alınır. Gün bazlı ücret tarife bedelinin günlük tutarının (indirimli Aylık
TarifeÜcreti/30), tarifede kalınan gün ile çarpılmasıyla hesaplanır. Tarife geçişi yapıldıktan sonraki ilk faturada
yukarıda belirtilen hesaplamalara göre hem eski tarifenin hem yeni tarifenin ücreti bulunacaktır.
17. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 4.5G
hizmetlerinden yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 4.5G hizmetlerinden
otomatik olarak yararlanacağımı, istediğim zaman IPTAL 4.5G yazıp 5555’e SMS atarak 4.5G servisimi
kapatabileceğimi,
18. 4.5G hızından yararlanabilmek için İŞLETMECİ’nin 4.5G kapsama alanı içerisinde 4.5G servisi ile uyumlu
cihaz ve sim kart ile olmam gerektiğini, 4.5G kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik
gösterebileceğini,
19. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, Paket kullanım miktarından
düşeceğini,
20. Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti
belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan bayi tarafından Cihaz tesliminde verilen fatura ile birlikte ilgili bayiye ya da
Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri üretici
firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
21. İŞLETMECİ tarafından Özel Şartlar’da yer alan ve hizmet aldığım tarife ücretime işbu Kampanya
öncesinde bir indirim sağlanmış olması durumunda, anılan tarife ücretim ile önceden sağlanan tarife
indirimim arasındaki farkın işbu Kampanya’da sağlanacak ve Özel Şartlar’da belirtilen tarife indirim
miktarından düşük olması halinde işbu kampanya kapsamında yalnızca aradaki farkın indirim tutarı
olarak yansıtılacağını,
22. İŞLETMECİ tarafından sunulmakta olan bir cihaz kampanyasından halihazırda yararlanıyor olmam
halinde işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımı,
23. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi İŞLETMECİ’ye bildirmediğim sürece
Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ancak herhangi bir
indirim uygulanmayacağını ve İŞLETMECİ’nin söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak
değişiklik yapabileceğini,
24. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen
KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz
kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu
hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu
vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle İŞLETMECİ tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini,
hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret
ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi
aşağıdaki gibidir.
Hat No
Tarife Grubu ve
Tarife İsmi
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
2. Vestel Venus V3 5070 alan müşterilerimize Vestel V Tab 7010 wifi tablet hediye edilecektir. Tablet
hediyesi 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Vestel V Tab 7010 wifi tablet hediye
kampanyasından aynı TCKN numarası ile sadece bir defa faydalanılabilir.
Vestel V Tab 7010 Seri No
3. Sony Xperia XA ve Playstation4 kampanyasından aynı TCKN numarası ile sadece bir defa faydalanılabilir.
Sony Playstation4 Seri No
4. İşbu Kampanya kapsamında Taahhüt süresi 24 aydır.
5. 1 Ay Cihaz Taksiti Hediye kampanyasından 6 Eylül 2016 tarihinden itibaren LG Stylus 2
kampanyasından faydalananan abonelerimiz yararlanabilir. Bu kampanyadan yararlanan müşteriler,
cihazın aylık temlik bedeli tutarını; kampanya aktivasyonunu takip eden 2. fatura döneminden itibaren
ödemeye başlayacaklar ve cihaz toplam bedelini 24 aylık taahhüt için 23 aylık eşit taksitte
ödeyeceklerdir.
6. Gelir Paylaşım Ortaklık Tarifeleri yalnızca aynı Gelir Paylaşım Ortaklığının tarifeleri arasında olmak
şartıyla işbu taahhütnamedeki koşullara uygun geçiş yapabileceklerdir.
7. İşbu Taahhütname’nin abone tarafından Kampanya süresi sonuna kadar herhangi bir tarihte imzalanarak
Kampanya’ya dahil edilmesi halinde, bu talep aynı zamanda Kampanyaya dahil edilme tarihinden
itibaren 3 fatura dönemi boyunca ücretsiz 100 MB internet paketinden yararlanma talebi anlamına
gelecektir.
8. Yukarıda belirtilen ücretsiz internet tanımlamaları 3 fatura dönemi boyunca her ay otomatik olarak
yapılacaktır. Söz konusu ücretsiz internet kullanım hakkı herhangi bir 3. Kişiye devredilemeyecek, hediye
edilemeyecek ve ilgili fatura dönemi içerisinde kullanılmadığı durumda kalan internet kullanımı bir sonraki
aya devretmeyecektir. Ücretsiz internet kullanımının internet ve wap apn üzerinden yapılan kullanımlar için
geçerli olup yurtdışı kullanımları söz konusu kullanım haklarına dahil değildir. Ücretsiz internet kullanım
hakkının tükenmesinden sonra yapılacak wap apn kullanımları KB başına KDV ve ÖİV dahil 0.00492 KR ile
ücretlendirilecektir. 3 fatura dönemi sonunda 100 MB’lık internet paketi kullanımı sonlanacaktır. Daha
önce herhangi bir cihaz kampanyası ile aylık 100 MB internet hediyesinden faydalanan ve bu paketi
işbu Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi başlamadan önce iptal etmemiş olan müşteriler, bu
kampanya ile söz konusu 3 ay 100 MB internet hediyesinden faydalanamayacaktır.
9. Hediyeler kampanya aktivasyonunun ardından en geç 3 iş günü içerisinde tanımlanacak olup, hediye
sürelerinin bitimine iki gün kala kullanıcılara bilgilendirme SMS’i iletilecektir. Kampanya bitiminde
kullanıcılar aboneliklerini başlatmadıkları takdirde paketler otomatik olarak iptal edilecektir. Hediyeler
başka bir hatta veya kişiye devredilemez. İlgili cihaz kampanyalarına verilecek hediye içerik servislerinin
detayı aşağıda yer almaktadır:
Tivibu Spor: Spor Toto Süper Lig'deki önemli gelişmeler puan durumu ve maç sonuçlarının takip edebildiği
servistir. Iptal etmek için kullanıcıların "IPTAL" yazıp 9040'a göndermeleri yeterlidir.
Türk Telekom Müzik: Cep telefonlarına SMS ile iletilen E-Pin şifresini turktelekommuzik.com ‘a üye girişi
yaparak aktivasyon gerçekleştiren kullanıcılar, bu promosyon kodunu kullandıkları günden itibaren 3 ay süre
ile ücretsiz Türk Telekom Müzik Maxi 250 Paketi üyeliği kazanacaktır. Kullanıcılar paket kapsamında
ttnetmuzik.com’da ve Türk Telekom Müzik mobil uygulamalarında yer alan milyonlarca şarkıyı sınırsız
dinleyebilir, 250 yerli şarkıyı cep telefonlarına, tabletlerine ya da bilgilsayarlarına indirerek dinleyebilir.
Aboneler bu promosyon kodundan yalnızca bir kez faydalanabilir. Türk Telekom Müzik bu promosyonu
istediği an durdurma ya da değiştirme hakkına sahiptir. Paketin ücretsiz kullanıldığı üç ayın sonunda paket
aboneliği otomatik olarak sonlanacaktır.
Google Play: 18 Mart- 18 Nisan 2016 tarihleri arasında Türk Telekom Honor 7 satın alan müşteriler,
Google Play Store üzerinden Türk Telekom Mobil Ödeme ile kullanabilecekleri 50TL’lik indirim kazanırlar.
50TL’lik Google Play Mobil Ödeme indirimi tek seferlik kullanılabilecek olup cihazı satın alan müşterilerin 20
Nisan-20 Mayıs 2016 tarihleri arasındaki ilk Google Play Mobil Ödeme kullanımları için geçerlidir.
Tivibu Spor
Samsung Galaxy J7
3 ay - hediye
TT175
1 ay - hediye
iPhone 5s 16GB
Türk Telekom
Müzik
Google Play
3 ay - hediye
3 ay - hediye
Türk Telekom Honor 7
3 ay - hediye
Türk Telekom K8
3 ay - hediye
General Mobile GM 5 Plus
3 ay - hediye
General Mobile 4G Android One
3 ay - hediye
50 TL’lik Hediye
3 ay - hediye
10. Abone alımına kapatılan tarifelere geçiş yapılamayacaktır. Güncel tarifeler www.avea.com.tr’de yer
almaktadır.
1
Faturalı S.E.Ç. 500 Tarifesi
47
TARİFE GRUBU 1
İçişleri Kamu Midi Tarifesi
2
Elele Konuşalım
48
İçişleri Kamu Maksi Tarifesi
94
Süper 500 4 GB
3
Faturalı Basın
49
İçişleri Kamu Mega Tarifesi
95
Yeni Profesyonel 4GB
4
Aile Hekimliği Tarifesi
50
S.E.Ç. 500 1GB
96
Kamu Mini Ekstra
5
Sınırsız Kamu Tarifesi
51
Esnaf 1200 Tarifesi
97
Bol ve Hızlı 3GB
93
Bol ve Hızlı 5GB
6
Kamu300 Tarifesi
52
Süper Esnaf Tarifesi
98
Ekonomik 2 GB Tarifesi
7
Kamu300 Plus Tarifesi
53
Avantajlı 1 GB Tarifesi
99
Ekonomik 4 GB Tarifesi
8
Süper Kamu Küçük Paket
Tarifesi
54
Esnaf 600 Tarifesi
100
Faturalıda 4 GB Tarifesi
9
Eğitimciler Tarifesi
55
Avantajlı 2 GB Tarifesi
101
Faturalıda 6 GB Tarifesi
10
Avantajlı Kurum Tarifesi
56
Esnaf 300 Tarifesi
102
Fenercell Hediye Tarifesi
11
TBMM Personel Tarifesi
57
Fenercell Sınırsız500
103
GSMobile Hediye Tarifesi
12
Fenercell Muhteşem 25'lik
58
GSMobile Sınırsız500
104
Trabzoncell Hediye Tarifesi
13
Fenercell Muhteşem 35'lik
59
TrabzonCell Sınırsız500
105
İnternetliye Kral 2 GB
14
GSMobile Muhteşem 25'lik
60
BURSASPORCELL Sınırsız500
106
İnternetliye Kral 4 GB
15
GSMobile Muhteşem 35'lik
61
KAFKAFCELL Sınırsız500
107
Fırsat 8 GB Tarifesi
16
TrabzonCell Muhteşem 25'lik
62
Galaxy 500
108
İndirimli Profesyonel 2GB
17
TrabzonCell Muhteşem 35'lik
63
Pekiyi Tarifesi
109
TSK Mini Tarifesi
18
BASİCELL 30'luk Tarifesi
64
S.E.Ç. Full Artı Full 500
110
TSK Maksi Tarifesi
19
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 500
65
Şehire Özel Mini
111
Aile Boyu Tarifesi
20
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 1000
66
Şehire Özel Maksi
112
Süper 750 2GB
21
S.E.Ç. Mesaj Ekle 500
67
Süper 750 3GB
113
Anlaşmalı Kamu Mini Tarifesi
22
S.E.Ç. İnternet Ekle 500
68
Parlamenter Tarife
114
Erişilebilir Cep 2 GB
23
S.E.Ç. Full 500
69
Milletvekili Tarifesi
115
Erişilebilir Cep 4 GB
24
Faturalı S.E.Ç. 750 Tarifesi
(Süper 750 Tarifesi)
70
Fenercell SINIRSIZ 600
116
Süper Fırsat 6GB Tarifesi
25
Kamu Mini Tarife
71
GSMobile SINIRSIZ 600
117
Yeni Yıl 4GB Tarifesi
26
Kamu Midi Tarife
72
TrabzonCell SINIRSIZ 600
118
Faturalıda 4GB Tarifesi
27
Kamu Maksi Tarife
73
BURSASPORCELL SINIRSIZ
600
119
Büyük Fırsat 3GB Tarifesi
28
Kamu Mega Tarife
74
KAFKAFCELL SINIRSIZ 600
120
Faturalıda 6GB Tarifesi
29
Faturalı S.E.Ç. 250
75
GÖZGÖZCELL SINIRSIZ 600
121
İkili 1000 3GB Tarifesi
30
Faturalıya Transfer
76
Şehre Özel 4GB
122
Kolay 4GB Tarifesi
31
S.E.Ç. Emekli 1000
77
Süper 1000 2GB
123
Kolay 6GB Tarifesi
32
Dakika Aktaran Tarife
78
Fenercell Rakipsiz 750
124
Yeni Yıl 6GB Tarifesi
33
İzmir 300+5000
79
GSMobile Rakipsiz 750
125
Fenercell Midi Tarifesi
34
İzmir 600+5000
80
KARTALCELL Rakipsiz 750
126
GSMobile Midi Tarifesi
35
Elele Maksi Tarifesi
81
TrabzonCell Rakipsiz 750 Tarifesi
127
TrabzonCell Midi Tarifesi
36
KafKafCell 750 Tarifesi
82
BURSASPORCELL Rakipsiz 750
128
BURSASPORCELL Midi Tarifesi
37
Bayi Çalışan Tarifesi
83
Üçlü Avantaj 1GB
129
Fenercell Maxi Tarifesi
38
Eşsiz Tarife
84
Üçlü Avantaj 2GB
130
GSMobile Maxi Tarifesi
39
S.E.Ç. Full 2GB
85
Profesyonel 2GB
131
TrabzonCell Maxi Tarifesi
40
Kartalcell 1000 Tarifesi
86
Yeni Yıl 2 GB Tarifesi
132
BURSASPORCELL Maxi Tarifesi
41
Yeni Prime Mini Tarifesi
87
Yeni Yıl 4 GB Tarifesi
133
Fenercell Fırsat 8GB
42
EGM Kamu Mini Tarifesi
88
Yeni Eşsiz Ekstra
134
GSMobile Fırsat 8GB
43
EGM Kamu Midi Tarifesi
89
Eşsiz Ekstra
135
TrabzonCell Fırsat 8GB
44
EGM Kamu Maksi Tarifesi
90
S.E.Ç. Full 4GB
136
BURSASPORCELL Fırsat 8GB
45
EGM Kamu Mega Tarifesi
91
Yeni Avantajlı 2GB
46
İçişleri Kamu Mini Tarifesi
92
Konuşmak Lazım 500 1GB
51
Süper İkili 500
1
Faturalı S.E.Ç. 1000 Tarifesi
26
TARİFE GRUBU 2
Üçlü Avantaj 4GB
2
Faturalı S.E.Ç. 1500 Tarifesi
27
Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi
52
S.E.Ç. 500 2GB
3
Yok Yok Tarifesi
28
Ailece 6GB Tarifesi
53
Bol Kepçe 3GB Tarifesi
4
Konuşkan400
29
Prime Klasik Tarifesi
54
Meşhur Tarife
5
Konuşkan1000
30
S.E.Ç. 500 4GB
55
Yeni Yıl 6 GB Tarifesi
6
8080 Tarifesi
31
S.E.Ç. 1000 1GB
56
Yeni Yıl 8 GB Tarifesi
7
Her Yöne Premium
32
S.E.Ç. 1000 2GB
57
Yeni Yıl 10 GB Tarifesi
8
Kamu1000 Tarifesi
33
S.E.Ç. 1000 4GB
58
Avantajlı 3GB Tarifesi
9
Kamu657 Plus Tarifesi
34
Esnaf Dostu 3000 Tarifesi
59
Kamu Mega Ekstra
10
Kamu1000 Plus Tarifesi
35
Esnaf 2400 Tarifesi
60
Ultra 8GB
11
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 1500
36
Esnaf 5000 Tarifesi
61
Ultra 10GB
12
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 3000
37
Esnaf Dostu 5000 Tarifesi
62
Ultra 12GB
13
S.E.Ç. Full Artı Full 3000
38
Fenercell Forma Tarifesi
63
Bol ve Hızlı 7GB
14
Süper İkili 1000
39
Bol Kepçe 6GB Tarifesi
64
Bol Kepçe 5GB
15
Pro600 4GB
40
Yıldızlı Pekiyi Tarifesi
65
Prime Klasik 10GB
16
Pro1200 4GB
41
Profesyonel 4GB
66
Profesyonel 8GB
17
Kamu HerYöne Özgürlük
42
Galaxy 500 Maxi
67
Bol Kepçe 10GB
18
Pro1200 2GB
43
Galaxy 1500
68
Ailece 15GB Tarifesi
19
Basicell Profesyonel Tarifesi
44
Galaxy 1500 Maxi
69
İnternetliye Kral 6 GB
20
Fenercell Rakipsiz 2000
45
Faturalı S.E.Ç. 3000 Tarifesi
70
İnternetliye Kral 8 GB
21
GSMobile Rakipsiz 2000
46
Kamu657 Tarifesi
71
İnternetliye Kral10 GB
22
KARTALCELL Rakipsiz 2000
47
Süper Kamu Tarifesi
72
Büyük Fenercell Tarifesi
23
TrabzonCell Rakipsiz 2000
48
Akıllı Kamu Tarifesi
73
İndirimli Profesyonel 4GB
24
BURSASPORCELL Rakipsiz
2000
49
HerYöne Kamu Ekstra
74
Anlaşmalı Kamu Maksi Tarifesi
25
Kamu Prestij
50
HerYöne Kamu
75
Prime 15 GB Tarifesi
TARİFE GRUBU 3
1
Her Yöne Özgürlük
3
Prime Midi Tarifesi
2
Prime Mini Tarifesi
4
Prime Maksi Tarifesi
TARİFE GRUBU 4
1
Maksi Tarife
2
Prime Ekstra Tarifesi
11. Cihaz ve Tarife Gruplarına Göre Kampanya Fiyatları:
Cihaz Adı
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy A8
Samsung Galaxy J2
iPhone 5S 16GB
Samsung Galaxy Note 4
LG V10
Sony Xperia M5
Samsung Galaxy J5
TT175
iPad mini 2
Huawei Y6
Huawei G8
Huawei Mate S
Samsung Galaxy A3(2016)
Samsung Galaxy A5(2016)
Samsung Galaxy A7(2016)
LG K10
Türk Telekom Honor 7
Türk Telekom K8
LG X Screen
General Mobile 5 Plus
(veya Dual)
HTC Desire 830
Vestel Venus V3 5070
Sony Xperia XA
Sony Xperia XA+Playstation4
Samsung Galaxy J5(2016)
Samsung Galaxy J7(2016)
LG Stylus 2
İlk ay
Kalan aylar
General Mobile 4G Android
One
Cihaz
Bedeli
(TL)
Aylık Tarife İndirimi (TL)
Tarifeye Ek Ödenecek Bedel (TL)
56
89
36
79
94
122
73
44
53
51
33
74
119
Tarife
grubu 1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Tarife
grubu 2
6
6
6
6
6
6
6
6
8
6
6
6
6
Tarife
grubu 3
16
16
16
16
16
16
16
16
18
16
16
16
16
Tarife
grubu 4
38
38
35
46
41
38
38
38
38
38
32
38
38
Tarife
grubu 1
56
89
43
94
122
73
44
51
51
33
74
119
Tarife
grubu 2
50
83
30
73
88
116
67
38
45
45
27
68
113
Tarife
grubu 3
40
73
20
63
78
106
57
28
35
35
17
58
103
Tarife
grubu 4
18
51
1
33
53
84
35
6
15
13
1
36
81
67
0
6
16
38
67
61
51
29
83
0
6
16
38
83
77
67
45
99
0
6
16
38
99
93
83
61
46
72
34
55
0
2
1
0
6
8
7
6
16
18
17
16
38
38
32
38
46
70
33
55
40
64
27
49
30
54
17
39
8
34
2
17
56
0
6
16
38
56
50
40
18
74
44
67
0
0
0
6
6
6
16
16
16
38
38
38
74
44
67
68
38
61
58
28
51
36
6
29
153
0
6
16
38
153
147
137
115
59
0
6
16
38
59
53
43
21
70
0
58,3
0
0
0
6
6
6
16
16
16
38
38
38
70
0
58,3
64
0
52,3
54
0
42,3
32
0
20,3
33
0
6
16
32
33
27
17
1
Yukarıdaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir. Aylık tarife indirimi müşterinin ödeyeceği aylık
vergiler dahil tarife ücretine göre belirlenmiştir.
Tablodaki fiyatlar kampanyadan Genel Şartlar’ın ilgili “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” Maddesinde
belirtilen, kampanyadan ön ödemeli şekilde ve/veya eski cep telefonunun teslimi suretiyle faydalanılması
dışındaki durumlarda geçerlidir.
Kampanyadan ön ödemeli şekilde ve/veya eski cep telefonunun teslimi suretiyle faydalanılması durumlarında;
Ön ödeme ve/veya Eski cep telefonu bedeli, kampanya kapsamındaki Cihaz Bedelinden mahsup edilecektir. Mahsup
edilen bedeller ve taahhüt süresi boyunca faturaya yansıtılacak kalan cihaz taksiti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Müşteri Tarafından Yapılan Ön Ödeme Bedeli
…. TL
Teslim Edilen Eski Cep Telefonu Bedeli
…. TL
Kampanya İndirimi*
…. TL
Yeni Cihaz Bedelinden Mahsup Edilen Toplam
…. TL
Kalan Bedel İçin Aylık Yeni Cihaz Taksiti**
…. TL
*Yeni cihaz alımlarında, bayiye son 90 gün içerisinde minimum 10 gün İŞLETMECİ şebekesinden sinyal almış, akıllı
olmayan telefon getiren müşterilere, kampanya indirimi sunulacaktır. Müşteriler bu indirimden faydalanmak için
getirdikleri telefonun kullanım durumunun İŞLETMECİ’nin sistem kayıtlarında incelenmesine onay vermiş olacaktır.
Kampanya indirimi sunulan cihaz kampanyalarının güncel listesine www.avea.com.tr üzerinden ulaşılabilir.
**Aylık Cihaz taksitinin devreden küsuratlar şeklinde hesaplanması halinde söz konusu küsuratlar kuruşa yuvarlanır
ve yuvarlanan toplam küsurat ilk faturaya yansıtılır. Örneğin aylık 33,45642 TL cihaz taksiti hesaplanmışsa, kalan
bedel için aylık cihaz taksiti 33,46 TL olarak baz alınır ve fark ilk ay cihaz taksitine yansıtılır.
Seçmiş olduğum cihaz kampanyasından;
Standart Kampanya Teklifiyle Faydalanıyorum
Bu seçenek işaretli ise, Kampanya kapsamında İŞLETMECİ’ye ve İŞLETMECİ dışında başka herhangi bir kişi
veya kuruma ön ödeme yapmadığımı ve eski telefonumu teslim etmediğimi kabul ve beyan ediyorum.
Ön Ödeme Yaparak Faydalanıyorum
Bu seçenek işaretli ise, Kampanya tanımlaması esnasında gönderilen şifre SMS’inde bulunan,
taahhütnamede yukarıda belirtilen ve başarılı kampanya tanımlama evrakında yer alan
_________________________ TL’lik ön ödeme tutarını gördüğümü ve bu tutarın tarafıma teslim edilen cihaz
faturasında ayrı bir kalemde gösterildiğini kabul ve beyan ediyorum.
Eski Telefonumu Vererek Faydalanıyorum
Bu seçenek işaretli ise, Kampanya tanımlaması esnasında gönderilen şifre SMS’inde bulunan,
taahhütnamede yukarıda belirtilen ve başarılı kampanya tanımlama evrakında yer alan
_________________________ TL’lik eski telefonumun bedelini gördüğümü ve bu tutarın tarafıma teslim
edilen cihaz faturasında ayrı bir kalemde gösterildiğini kabul ve beyan ediyorum.
Ad-Soyad :
TC Kimlik No :
İmza:

Benzer belgeler

Taahhütname

Taahhütname yansıtabilir. Kampanya Türkiye’den alınmış ürünler için geçerli olup, Türkiye dışında yararlanılamaz. Kampanya sadece Türkiye il sınırları içerisinde geçerlidir. 9. Hediyeler kampanya aktivasyonunu...

Detaylı

Taahhütname

Taahhütname 6. Sony Xperia XA ve Playstation4 kampanyasından aynı TCKN numarası ile sadece bir defa faydalanılabilir. Sony Playstation4 Seri No

Detaylı

Türk Telekom Hızlı İnternet Kampanyası için Geçerli Tarife Listesi

Türk Telekom Hızlı İnternet Kampanyası için Geçerli Tarife Listesi Türk Telekom Hızlı İnternet Kampanyası için Geçerli Tarife Listesi Faturalı S.E.Ç. 500 Tarifesi Elele Konuşalım Faturalı Basın Aile Hekimliği Tarifesi Sınırsız Kamu Tarifesi Kamu300 Tarifesi Kamu30...

Detaylı

Avealılara Hızlı İnternet Kampanyası için Geçerli Tarife Listesi

Avealılara Hızlı İnternet Kampanyası için Geçerli Tarife Listesi Fenercell Muhteşem 25'lik Fenercell Muhteşem 25'lik Fenercell Muhteşem 35'lik Fenercell Muhteşem 35'lik GSMobile Muhteşem 25'lik GSMobile Muhteşem 25'lik GSMobile Muhteşem 35'lik GSMobile Muhteşem ...

Detaylı

(BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.`nin (“AV

(BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.`nin (“AV kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere, Yukarıda yazılanlar ile ...

Detaylı

Avealılara Hızlı İnternet Kampanyası için Geçerli Tarife Listesi

Avealılara Hızlı İnternet Kampanyası için Geçerli Tarife Listesi Faturalıya Transfer KAFKAFCELL SINIRSIZ 600 Esnaf Dostu 5000 Tarifesi Süper İkili 500 GÖZGÖZCELL SINIRSIZ 600 Fenercell Forma Tarifesi S.E.Ç. Emekli 1000 Şehre Özel 4GB Bol Kepçe 6GB Tarifesi Dakik...

Detaylı

Taahhütname - Türk Telekom

Taahhütname - Türk Telekom 17. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi İŞLETMECİ’ye bildirmediğim sürece Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ve İŞLETMECİ’nin sö...

Detaylı

Taahhütname

Taahhütname kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,

Detaylı

Kampanyadan Yararlanabilen Tarifeler Faturalı Basın Tarifesi

Kampanyadan Yararlanabilen Tarifeler Faturalı Basın Tarifesi ile ücretsiz Türk Telekom Müzik Maxi 250 Paketi üyeliği kazanacaktır. Kullanıcılar paket kapsamında

Detaylı