GLUTARALDEHİD MEK (Minimal Etkin Konsantrasyon) KONTROLÜ

Transkript

GLUTARALDEHİD MEK (Minimal Etkin Konsantrasyon) KONTROLÜ
S.B.
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GLUTARALDEHİD MEK (Minimal Etkin Konsantrasyon) KONTROLÜ STRİP KULLANIM
TALİMATI
Doküman No:ENF-TL-28
Yayın Tarihi:01.04.2013
Revizyon No:00
Revizyon Tarihi:00
Sayfa No: 1/1
Resim 1 – Striplerin genel görünümü
a) Test edilecek solüsyona 1 saniye daldırılır, gecikmeden çıkarılır, strip ucu bir kağıt havluya 2
saniye süreyle değdirilerek solüsyonun fazlası uzaklaştırılır.
b) Sonra strip bir kağıt havlu üzerine yatırılır.
c) 30 saniye beklenir ve her bir strip üzerinde oluşan renk aşağıdaki resimlerle karşılaştırılır.
Resim 2 – Solüsyona daldırıldıktan sonraki genel görünüm
Resim 3
Resim 4
 Eğer strip, solüsyona daldırıldıktan sonra Resim 3 ve 4 ‘teki gibi bir görünüm elde
ediliyorsa solüsyon aktifliğini kaybediyor demektir ve solüsyon yenilenmelidir.
 Dezenfektanın minimal etkin konsantrasyonunu haftalık olarak strip ile kontrol edip;
“ENF-FR-04 Dezenfektan MEK (Minimal Etkin Konsantrasyon) Takip Formu” ile
kayıt altına alınız.