gastrik bypass nedir? - Prof. Dr. Halil Coşkun

Transkript

gastrik bypass nedir? - Prof. Dr. Halil Coşkun
GASTRİK BYPASS NEDİR? NASIL
KİLO KAYBEDİLİR?
http://www.youtube.com/watch?v=v_LdjT-ch7s
GASTRİK
BYPASS
AMELİYATI
HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?
http://www.youtube.com/watch?v=OnHuXIbnGfs
DOÇ.DR.HALİL COŞKUN – SHOW TV
ANA HABER / BAŞAK ŞEKERPARE
UYKU SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE
OBEZİTE
CERRAHİSİNİN
TEDAVİDEKİ YERİ
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) çok bileşenli etiyolojisi
olan, sık sık gece apne (solunum durması) epizodları oluşumu
ve üst hava yollarında yinelenen güçten düşmelerin neden
olduğu bir hastalıktır. Tanıda gece uykusunun izlenmesinden
kullanılan polisomnografi kullanılmaktadır. Bu sendroma neden
olan faktörlerden biri obezitedir. Obezitenin yaygınlığı son
yıllarda tüm dünyada artış göstermektedir. OSAS hastaların
yaşam kalitesinde ve süresinde ciddi bir azalmaya sebep
olmaktadır.
OSAS’ın morbid obez (VKİ>40 kg/m2) hastalarda görülme sıklığı
yaklaşık %80 dir.VKİ>28 kg/m² üzerindeki obez hastalar ise
risk grubundadırlar. OSAS tedavisinde değişik tedavi
alternatifleri olmakla birlikte obez hastalarda uygulanan
cerrahi teknikler (mide balonu, tüp mide, gastrik bypass ve
duedonal switch) oldukça etkili sonuçlar vermektedir. Obezite
cerrahisinde hastanın diyet alışkanlıkları, yandaş
hastalıkları, yaşam tarzı gibi birçok faktör göz önünde
bulundurularak hastaya en uygun cerrahi tedavi seçeneği
uygulanmalıdır. Cerrahi tedavi kalıcı kilo kaybını sağlayan,
yandaş hastalıkların düzelmesine neden olan ve yaşam süresini
uzatan efektif bir tedavi şeklidir.
Kilodaki %10’luk artışın Apne-Hipopne Indeksi (AHI) de
yaklaşık %32’lik bir artış ile, kilodaki %10’luk bir azalmanın
ise AHI’de %26’lık bir azalma ile ilişkili olduğunu
saptanmıştır. Ortalama %222 fazla kiloya sahip ve şiddetli
apnesi olan hastaların değerlendirildiği bir çalışmada
ameliyattan 6 ay sonra AHI’nin 88.8’den 11.8 olay/saat’e
düştüğü bulunmuştur. Dixon ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir
çalışmada ise obezite cerrahisinden 17 ay sonra fazla kiloda
%50 ± 15’lik azalma, AHI’de 61.6 ± 34’ten 13.4 ± 13 olay/saate
bir düşüş, ek olarak uyku kalitesinde, diurnal uyuklama ve
yaşam kalitesinde büyük bir iyileşme tespit edilmiştir. Diyet
ile kilo vermede başarılı olan hastalardan yalnızca %5-10’u
birkaç yıl boyunca kilolarını korudukları düşünüldüğünde
obezite cerrahisi uzun dönemde son derece etkili bir
yöntemdir.
Obezite cerrahisi, kilonun çok daha düşük seviyelere
düşürülmesinde, uzun vadede kilo kaybının sürdürülmesinde ve
aralarında OSAS’ında bulunduğu yandaş hastalıkların
düzeltilmesinde iyi sonuçların alındığı etkili bir tedavi
seçeneğidir.
Prof. Dr. Halil Coşkun
OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ:
PROF. DR. HALİL COŞKUN
Prof. Dr. Halil COŞKUN
1970′te Samsun’da doğdu. 1986 yılında Samsun 19 Mayıs
Lisesi’ni bitirdi. Tıp öğrenimini 1987-2004 yılları arasında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyarak tamamladı.
Genel Cerrahi Uzmanlığını “Morbid Obezite Tedavisinde
Ayarlanabilir Silikon Mide Bandı Uygulaması” başlıklı teziyle
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD da tamamlayarak Genel
Cerrahi Uzmanı oldu (1995-2000).
Hamburg (Almanya) da European Surgical Enstitutie’de (1999)
ileri düzey Laparoskopik Cerrahi Eğitimi – Bürüksel (Belçika)
da Laparoskopik Ayaralanabilir Silikon Mide Bandı Eğitimi
(2000)
İhtisas yıllarında Hamburg, Almanya’daki European Surgical
Institute de (1999) ileri düzey Laparoskopik Cerrahi Eğitim
Programına katıldı. Uzmanlığı takiben Obezite Cerrahisindeki
deneyimini artırmak için Bürüksel’de Hopital Universitaire St
Pierre de “Laparoscopic Adjustable Silicone Gastric Banding”
eğitim sertifika programına katılarak başarıyla tamamladı
(2001). 2003 yılında Lyon, Fransa’da “Laparoskopik MID-Band”
Eğitim sertifika programına katılarak tamamladı.
Genel Cerrahi Uzmanlığını takiben Obezite Cerrahisindeki
deneyimleri. 120′nin üzerinde uluslararası ve ulusal bilimsel
makale
İlk uluslararası makalesini asistanlığının ilk yılında yazdı.
Obezite Cerrahisi ile ilgili dünyanın en iyi dergisi olarak
kabul edilen Obesity Surgery de orjinal klinik prospektifretrospektif çalışmaları, deneysel çalışmaları, vaka
takdimleri ve editöre mektupları yayınlandı. Bu çalışmalarına
yüksek düzeyde atıflarda bulunuldu.
Cleveland Clinic Faundation, Ohio, USA (2004)
2004 yılında Cleveland Clinic Foundation (ABD) Endokrin
Cerrahisi ve Minimal İnvaziv Cerrahi Departmanında Observer
Fellow olarak Prof. Allan Siperstein ile çalışmalarda bulundu.
Prof. Karl Miller ile Laparoskopik Gastrik Bypass ve Gastrik
Band Ameliyatları (2006)
2006 yılında Obezite Cerrahisinde dünyanın sayılı otörlerinden
biri olarak kabul edilen Prof. Karl Miller’ın düzenlediği
eğitim programına Avusturya, Salzburg Obezite Akademisinde
katılarak başarıyla tamamladı.
Prof. Philip Schauer ile Cleveland Clinic Bariatric Surgery ve
Matabolic Enstitute de Fellow olarak çalışmalar (2007)
2007 yılında American Society of Bariatric Surgery (ASBS)
Başkanı olan Prof. Philip Schauer ve Cleveland Clinic Cerrahi
Endoskopi Direktörü Asist. Prof. Biphand Chand ile
Laparoskopik Gastrik Bypass, Laparoskopik Gastrik Banding
(Mide Bandı), Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ve
ameliyat sonrası endoskopik değerlendirmeler ve invaziv
girişimler konusunda çalışmalarda bulundu.
Metabolic Surgery Master Class Program katılımı (2009-2010)
2010 yılında Paris, Fransa’da Metabolik Cerrahi (Tip 2
Diyabet’in Cerrahi Tedavisi) Master Class programına katılarak
bu alandaki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde
bulundu.
Prof. Francesco Rubino ile Weill Cornel Medical Collage da
Diyabet Cerrahisi Merkezinde çalışmalar (2012)
2012 yılında NewYork Presbyterian Hospital, Weill Cornell
Medical Collage da Prof. Dr. Francesco Rubino ile Diyabet
Cerrahisi ve bu konudaki güncel gelişmeler hakkında
çalışmalarda bulundu.
Prof. Tomasz Rogula ile Cleveland Clinic Bariatric Surgery ve
Matabolic Enstitute de Robotik Bariatrik Cerrahi Eğitim ve
Uygulama çalışmaları (2014)
2014 yılında Cleveland Clinic Bariatric Surgery ve Metabolic
Enstitute de Prof. Tomasz Rogula ile birlikte Robotik
Bariatrik Cerrahi alanında çalışmalarda bulundu.
Çalışma Hayatı
Dr. Coşkun 2009 yılında Üniversitelerarası Kurul Sınavında
başarılı olarak Genel Cerrahi DOÇENT’lik ünvanı almıştır.
2010-2015 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Genel Cerrahi ABD da kurucu Öğretim Üyesi olarak
çalışmıştır. 2016 yılından itibaren Sanko Vakıf Ünv. Tıp Fak.
de kısmi zamanlı Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarda
bulunup aynı zamanda serbest hekimlik yaparak çalışmalarına
devam etmektedir. International Fedaration for the Surgical
Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), The Society of
American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) ve
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği (BMCD) aktif üyesidir.
Dr. Coşkun mesleki deneyimlerini www.halilcoskun.com BLOG
adresinden ve www.bariatriklab.com web sitesi üzerinden
paylaşmaktadır.
Randevu: 0532 054 00 49
Muayenehane Adres: BariatrikLab, Nişantaşı, İstanbul
Maçka Cd. Feza Apt. No:1/3
Nişantaşı / Beşiktaş
Prof. Dr. Halil Coşkun
GASTRİK
BYPASS
AMELİYATI
BEYNİMİZİN BESİNLERE TEPKİ
VERME YOLUNU DEĞİŞTİRİR!
Imperial College London
MRC Klinik Bilimler Merkezi’nin
ortaya koyduğu çalışmaya göre Gastrik Bypass ameliyatı sadece
açlık hissini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda “zevk için
yeme” hissini de aza indirgiyor. Böylelikle bu araştırma,
bypass ameliyatının beynimizin besinlere verdiği tepkileri de
değiştirdiğine yönelik güçlü kanıtlar elde etmiş oldu. GUT
dergisinde yayımlanan araştırma [Obese patients after gastric
bypass surgery have lower brain-hedonic responses to food than
after gastric banding] uzun dönemde gastrik bypass ameliyatı
geçirmiş hastaların neden mide bandı ameliyatı geçirmiş
hastalardan daha fazla kilo kaybettiğinin açıklanmasına
yardımcı olacak nitelikte.
Resim 1: Gastrik bypass ve Mide Bandı cerrahisinden sonra
sonra obez hastalar arasında yüksek kalorili gıdalara karşı
tüm beyin aktivasyonlarının karşılaştırılması.
MRC Klinik Bilimler Merkezi’nden Araştırmayı yöneten Dr Tony
Goldstone açıklamasında konuya “Şu açıkça ispatlanmıştır ki;
gastrik bypass geçiren hastalar, mide bandı geçiren hastalara
oranla daha fazla kilo kaybetmektedir.Bypass esnasında barsak
üzerinde yapılan fiziksel değişikliklerin bir biçimde zevk
için yemek güdüsüne müdahale ettiğini ve bu sonuca
ulaşıldığını düşünüyoruz.” Şeklinde değinmiştir.
“Bu bulgular, farklı bariatrik cerrahi türlerinin yeme
davranışlarını etkilemek konusunda farklı etkileri olduğunu
vurguluyor. Bu da, obezite hastalarının tedavisinde beslenme
alışkanlık ve istekleri dikkate alınarak yöntem seçilmesi ve
yöntem seçimine karar verirken daha kişiselleştirilmiş bir
yaklaşım göstermeye yardımcı olabilecektir. “
İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan önceki çalışmalarda
gastrik bypass ameliyatına tabi olanlar, yüksek yağ oranlı ve
şekerli yiyeceklerden uzaklaşma eğilimine girmişlerdir.
Bununla birlikte hangi farklı türlerdeki kilo kaybı
cerrahilerinin ne türde gıda yönelimi değişikliklerini
etkilediği henüz tam olarak keşfedilmemiştir.
Bunun belirlenmesi obez hastalarda tedavi ve ameliyat yöntemi
seçerken daha kişiselleşmiş bir tedavi/cerrahi seçilmesi için
son derece önemli olacaktır.
MRC nüfus araştırma finanse sistemleri Tıp Kurulu Başkanı
konuya
“İnsanlar sadece açken yemek yemez. Zevk ve
ödüllendirme güdülenmeleri hem ne yediğimizi, hem ne kadar
yediğimizi etkiler.Bu çalışma bizlerin yeme davranışını
denetleme rolümüzün barsak-beyin etkileşiminden etkilendiğini
destekleyen katıtlar sunmaktadır. Bu da gelecekte obezite için
ameliyatsız tedavileri geliştirmekte önemli rol oynayabilir.”
şeklinde değinmiştir.
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ile 83 araştırma gönüllüsü
üzerinde çalışma yapılmıştır.(30 kişi: uzun dönem bypasslı ),
(28 kişi: uzun dönem mide bandı) (25 kişi: ameliyatsız) Bu
kişiler benzer vücut ağırlığına sahiptir. Gastrik bypass ve
mide bandı ameliyatı kontrol gruplarında beynin gıdalara
verdiği tepkide belirgin farklar ortaya çıkmıştır.
Doç. Dr. Halil Coşkun

Benzer belgeler

1.KADAVRA da LAPAROSKOPİK BARİATRİK CERRAHİ

1.KADAVRA da LAPAROSKOPİK BARİATRİK CERRAHİ  Katılımcılara, laparoskopik obezite cerrahisinde diseksiyon, ileri enerji modaliteleri kullanımı, zımbalama, sütürleme, düğümleme yöntemleri gibi teknik becerileri öğretmek ve performanslarını ge...

Detaylı

ramazan ayında oruç: obezite cerrahisi ve durum değerlendirilmesi

ramazan ayında oruç: obezite cerrahisi ve durum değerlendirilmesi başarılı olarak Genel Cerrahi DOÇENT’lik ünvanı almıştır. 2010-2015 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD da kurucu Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 2016 y...

Detaylı