MD Mizah

Transkript

MD Mizah
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa
T.C. Ziraat Bankası Müfettişleri Derneği Mizah Bülteni
Genel Denetim
Kitlesi
Esprileri
anlayamazsanız
endişe etmeyin
Dikkat!
Ateş Serbest
Esprilerin tamamı
belden yukarı olsa da
ne olur ne olmaz
Bize Her Yer
Ziraat
e-M LA
MD Mizah
Nisan 2012
5. Sayı
Nisan 2012 / 5. Sayı
Sayfa 1
MD MİZAH BÜLTENİ
Bu sayıda:
Müfettiş Lojmanına Baskın
2
Müfettiş Yardımcısından
Samimi İtiraf
2
Bedelli
3
Dockers ve LCW, Son
Dönemde Yaşanan Krizden
Ziraat Bankası Müfettişleri
Sayesinde Kurtuldu
3
Kentsel Dönüşüm
4
Küçük İdo
4
Teftiş Kurulu’nun 132 Yıllık
Güzel Âdetinin Hikayesi
5
Sahibinden Komando
6
Ayın Röportajı: (Üstadımız)
Başmüfettiş Gadget
7-8
Müfettişin Can Dostu: Yollar
9-10
Edebi Kredi Talebi
11
Ayın Dilekçesi
12
Karikatür Köşesi
13-14
Şaşı Bak Şaşır
15
Dernek Faaliyetleri
16
Nisan 2012 / 5. Sayı
Saygıdeğer Üstatlarımız ve Müfettiş Arkadaşlarımız,
2011 yılında e-mola adı altında minik ve günahsız bir civciv olarak
başladığımız yayın hayatımıza, pişmiş bir piliç olarak son noktayı
koymak üzereyiz.
Hepimizin bildiği üzere 14 Nisan‟da yapılacak olan Genel Kurul (ve
de tabii ki geleneksel balomuz) ile bayrağı -bizden daha yukarılara
taşıyacaklarından hiçbir şüphemizin olmadığı- arkadaşlarımıza
devredecek olmamız hasebiyle bültenimizin bu dönemdeki son
sayısını yayımlamış bulunuyoruz.
Geçtiğimiz dönemde istemeden kırdığımız oldu ise özürlerimizi
kabul etmesini temenni eder, sizlerin engin hoşgörüsüne sığınırız.
Son olarak, bültenimize katkı sağlayan tüm üstat ve dostlarımıza en
içten teşekkürlerimizi sunar, projenin devam ettirilmesi halinde yeni
e-mola ekibine başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
e-mola ekibi
Sayfa 2
MD MİZAH BÜLTENİ
MÜFETTĠġ LOJMANINA BASKIN
Osmanbey‟de komşuların şikayeti üzerine “Müfettiş Ev”e
polis tarafından baskın yapıldı.
Komşuların
uzun
süredir
şüphelendikleri evi polislere
şikayet etmeleri üzerine polisin
sabaha karşı yaptığı baskında
20-25
civarında
Müfettiş
kıskıvrak
ele
geçirildi.
Müfettişlerin
göz
altına
alındıktan sonra polis tarafından lüks otellere yerleştirildiği kamuoyuna bildirildi.
MÜFETTĠġ YARDIMCISINDAN SAMĠMĠ ĠTĠRAF
7 Yıllık MüfettiĢlikten sonra
sinema yönetmeni olarak
görevine devam edeceğini
sanan MüfettiĢ Yardımcısı
hazırlıklara Ģimdiden baĢladı:
Arkadaşları tarafından uyarılan
ve gerçeği anlayan Müfettiş
Yardımcısı yıkıldı. Olay üzerine
“Onca masraf edip o kadar
şapka, atkı ve bilumum sanatsal
aksesuar almıştım, hepsi boş yereymiş. Hele o sanatsal duruş çalışmaları beni öylesine yormuştu ki
gerçekten tamamen yıkıldım ” dedi.
Müfettiş Yardımcılarından Erdi Yola Dergimize yaptığı açıklamada:
“Onu bunu bilmem de atkı güzelmiş, kaça aldınız?” dedi.
Nisan 2012 / 5. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 3
BEDELLĠ...
Facebook profiline eklediği fotoğrafa yaptığı yorumda
askerliği sırasında Cumhurbaşkanı ve Kuvvet Komutanıyla
fotoğraf çektirdiğini iddia eden
Müfettiş İ. KUM‟un bedelli
askerlik yaptığı ortaya çıktı.
DOCKERS VE LCW, SON DÖNEMDE YAġANAN
KRĠZDEN ZĠRAAT BANKASI MÜFETTĠġLERĠ
SAYESĠNDE KURTULDU
Son dönemlerde yaşanan tekstil krizinden en az etkilenen iki firmanın
Dockers ve LCW olduğu açıklandı. Firma yetkilileri, düzenledikleri basın
toplantısında birçok tekstil firmasının ardı ardına battığı krizden nasıl kurtulduklarını anlattılar.
“Şimdi bu kot falan iyice yaygınlaşınca bizim ürünler hepten yalan oldu. Yok yaşlı gösteriyor, yok anca
orta yaşlılar bunları giyer diye diye bizi obezite sınırındaki adamlara mahkum ettiler. Allah, İç Sistemler
Yönetmeliğini çıkaranlardan ve Sımart&Kejıl diye giyim tarzı türetenlerden razı olsun. Bu olaylar çıktıktan sonra bizim sırtımız yere gelmedi. İşin hinliğini de öğrendik. MartNisan geldimiydi, Ziraat Bankası Teftiş Kurulu, bu yönetmeliğin “k” bendi
mi ne varmış, onu illaki uyguluyor.
Toplantı da yazlık bir yerde olacağına
göre takım elbise olmaz. Geriye ne kalıyor, sımart&kejıl . Bunun anlamını
biz de bilmiyoruz, bizim bildiğimiz tek
şey ürettiğimiz pantolanlar-gömleklerayakkkabılar fiyatlarına bakılmaksızın
1-2 gün içerisinde Ziraat Bankası Müfettişleri tarafından kapış kapış alınacak olması. Bu yüzden Mart-Nisan‟da ürünlere % 50 zammı da ekliyoruz. Oooh, kriz bizim neyimize.”
Müşteri paylaşımını nasıl yaptıklarına ilişkin soruya da, “İç harcırah alanlar LCW-Chino, Dış harcırah
alanlar ise Dockers. Bizim ürünlerin çoğu koyu renkli olduğu için kiri de göstermez bunlar. Başkan Yardımcılarının Lacoste giymesi zorunlu olduğu için onlara bir şey diyemiyoruz. Ama bize gelirlerse de yaparız bir şeyler. Sonuçta aynı mal abi, onu da bizim Sultanbeyli‟deki atölyelerde üretiyoruz. Ekstradan
sadece timsah basıyoruz. Timsahı bastık mı, amcaoğlu veriyor 500 kaymeyi. Halbuki bırak baskı
timsahı, canlısı o kadar para etmez” şeklinde cevap vererek toplantıyı bitirdiler.
Nisan 2012 / 5. Sayı
Sayfa 4
MD MİZAH BÜLTENİ
KENTSEL DÖNÜġÜM
Kentsel DönüĢüm Projesi
BaĢlatan Yozgat Belediyesi,
ġehri Komple EskiĢehir'e
TaĢıma Kararı Aldı:
Geçtiğimiz aylarda il genelinde
başlattığı Kentsel Dönüşüm
Projesi'nden umduğunu bulamayan Yozgat Belediyesi, son çare
olarak şehir nüfusunun tamamını Eskişehir'e taşıma kararı aldı.
Belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı kararı bu sabah düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Belediye
Başkanı Sadık Özkesiciler, yaklaşık 3 aydır yürütülen proje sonunda şehrin tamamının yıkılıp yeniden
inşa edilmesi gerektiği sonucuna vardıklarını söyleyerek "Bununla uğraşacağımıza hazır kentsel dönüşmüş bir şehir bulup oraya yerleşmenin daha az masraflı olacağı sonucuna vardık. Havaların biraz düzelmesini bekliyoruz, yollar açılınca yavaş yavaş gideriz artık" ifadelerine yer verdi.
KÜÇÜK ĠDO
SĠLAHLI SALDIRIDA MUCĠZEVĠ BĠR ġEKĠLDE HAYATA TUTUNAN ĠBRAHĠM TATLISES BU SEFER SIRTINDAN BIÇAKLANDI:
ġOV ÇIKIġI ACELE ETTĠ
Müzikte 'İkinci Tatlıses Dönemi' başlıyor! Ünlü türkücü İbrahim
Tatlıses'in en küçük oğlu İdo, babasının yolunda. Önceki akşam
Cem Yılmaz'ın TİM'deki gösterisini izleyen İdo, çıkışta aceleyle
otomobiline binerken görüntülendi. "Babanın yanına mı?" sorusuna
"Hayır stüdyoya yetişeceğim, beni bekliyorlar" yanıtını verdi.
TÜRKÜ ALBÜMÜ DEĞĠL!
İdo, ısrarlı sorular üzerine ağzındaki baklayı çıkardı: "Yaklaşık bir
aydır stüdyo çalışmaları yapıyorum. Amacım albüm çıkarmak."
Genç Tatlıses, "Babandan şarkı alacak mısın?" sorusuna ise şu şaşırtıcı yanıtı verdi: "Hayır. Türkü değil, caz albümü yapıyorum!"
BIYIKLARIM YAKIġMIġ MI?
İdo, bıyıklarını gazetecilere gösterip "Nasıl yakışmış mı, beğendiniz mi?" diye sordu. Olumlu eleştiriler alan İdo'nun keyfi yerine
geldi.
Nisan 2012 / 5. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 5
TEFTĠġ KURULU’NUN 132 YILLIK GÜZEL ÂDETĠNĠN HĠKAYESĠ
Bilindiği üzere kurulumuzda yeni göreve başlayan başkan yardımcıları devresini lüks bir mekâna
(Günaydın ya da Trilye*) yemeğe götürürler. Ancak, bu adet acaba ne süredir devam etmekteydi?
İsmail Yılmaz‟ın Teftiş Kurulu tarihine ilişkin yaptığı araştırmalar kapsamında Süleymaniye El Yazması
Eserler Kütüphanesi‟nde bulduğu, kurulumuzun ilk Üstatlarından Hameşzade Ragıp Efendi‟nin 1913 tarihli kitabı bu âdetin ilk başkan yardımcısından beri uygulanan 132 yıllık bir adet olduğunu gün ışığına
çıkardı. Hameşzade Ragıp Efendi‟nin emekli olduktan sonra 1913 yılında yayınladığı “Teftiş Anılarım”
adlı kitabında yer alan bu fotoğrafın hikâyesi de oldukça ilginç:
“Sene 1880, tetkik odasında İsmail Hakkı Efendi ile beraber rapor tetkik ediyoruz; o zaman daha Şube filan yok, 6 tane Sandığımız var. İsmail Hakkı teftiş tetkike bakıyor, ben de soruşturma raporlarını tetkik
ediyorum. Henüz işler iki tetkikçiyle idare ediliyor. O dönemde daha başkan bile olmadığı için başkan
yardımcısı diye bir unvan zaten yok. Direkt rahmetli Mithat Paşa‟ya bağlıyız. İşler yoğun, iki tetkikçiyle
tüm raporlara yetişmeye çalışıyoruz. Mithat Paşa da rahmetli nasıl disiplinli, her gün geliyor, „Bu gün kaç
rapor tetkik ettiniz‟ diye soruyor, „Gözünüzü seveyim şu tetkik odasının kapısını kapatmayın, kapı kapalı
olunca sürekli geyik yaptığınızı düşünüyor, huylanıyorum‟ diyor. Neyse, demek ki Mithat Paşa tek başına
her işe yetişemeyeceğini anlamış olacak ki 1880 senesinin bahar aylarında ulak geldi, yeni iç sirküler yayımlanmış, bizim devreden Vehbi Hüseyin ile Ali Kamil Efendiler Başkan Yardımcısı olmuşlar. Ulak gittikten beş dakika sonra görevlendirme ve soruşturmadan sorumlu Vehbi Hüseyin Efendi geldi: „Devrem iç
sirküleri okumuşsunuzdur, Ali Kamil ile beraber başkan yardımcısı olduk. Ali Kamil de Niş Sandığı‟nın
teftişini bitirdi, atla yola çıkmış en geç iki güne burada olur, imparatorluğun tüm mekânları ayağınızın tozu olsun, sizi nereye götürelim‟ diye sordu. Biz de bizden sonraki devreleri de düşünerek çıtayı yüksek
tuttuk, bizi Topkapı Sarayı‟nda ağırlayın dedik. O tarihte Topkapı Sarayı‟nın Eflatun Salonu‟nda yüksek
rütbeli bürokratlar misafirlerini ağırlayabiliyorlardı. Rahmetli de ruhu şad olsun bizi kırmadı. Bu fotoğraf
işte Eflatun salonunda yenilen o ilk başkan yardımcısı yemeğinin fotoğrafıdır. Allah gani gani rahmet eylesin sevdiğimi bildiği için yemekte saray usulü fırında kalkan yaptırmış. Kulakları çınlasın İsmail Hakkı
da „Kendi paramızla yiyemiyoruz Hacı‟ deyip Sarayın aşçısına ortaya bir tane ıstakoz yaptırmıştı...”
Bu güzel âdeti 132 yıldır sürdüren tüm başkan yardımcısı üstatlarımızdan vefat edenlerin ruhları şad olsun, hayatta olanlara Allah hayırlı, sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Bu vesileyle 6 Mart tarihi itibariyle
baĢkan yardımcısı olarak atanarak yeni görevlerine başlayan Vehbi Bahadır Yalçın ve Kamil Önder
Üstatlarımızı tebrik eder, görevlerinde yüksek muvaffakiyetler dileriz.
* Günaydın ve Trilye‟nin ardından “vb.” ibaresi özellikle konulmamıştır. Hiçbir zaman da
konulmayacaktır.
Nisan 2012 / 5. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Nisan 2012 / 5. Sayı
Sayfa 6
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 7
AYIN RÖPORTAJI: (ÜSTADIMIZ) BAġMÜFETTĠġ GADGET
Kısaca özgeçmiĢinizi anlatır mısınız?
Fransa‟da doğmuşum. Doğum tarihimi ise tam olarak bilmiyorum. babam beni 1983 yılında nüfusa
kaydettirmiş. Çok zeki bir çocuktum, ayrıca iş teknik derslerinde de çok başarılıydım. Özellikle şapkamdan çıkardığım makas, kerpeten, pense gibi
aletler sayesinde iş teknik dersinden hep 5 almışımdır. Tabi bu şapka mevzusu başıma iş açmadı
değil, bu yüzden müdürden bir iki kere dayak yemişliğim de vardır. Çocukluğumdan beri Bankamızda çalışmak benim için bir hayaldi ve bugün bu
bankada Başmüfettiş olarak çalışmaktan gurur duyuyorum. Bir yeğenim ve bir de sevimli bir köpeğim var.
Üstadımız görevlendirme yazısını okurken
T.C. Ziraat Bankası'nı ve özellikle TeftiĢ Kurulunu tercih etmenizin nedenleri neydi?
Ziraat Bankası benim çocukluk hayalimdi. Hep
faturaları yatırmak için sırada beklerken bu bankada çalışıp, sıra beklemeden faturalarımı yatırmayı
hayal etmişimdir. Teftiş Kurulu‟nu tercih etmemin
sebebi ise yakından tanıdığım, aile dostumuz,
Ziraat Bankası eski Başmüfettişlerinden Müfettiş
Clouseau‟ya olan hayranlığımdır.
Üstadımız yeğeniyle beraber turneye çıkarken
TeftiĢ Kurulu ocağından yetiĢmenin faydalarını
anlatabilir misiniz?
Sizi değişik durumlara karşı hazırlayan bir organizasyon yapımız var. Mesela ben kurula ilk girdiğimde Teftiş Kurulu Başkanı olan sayın üstadımız
Quimby bize görevlerimizi kendi kendisini 15 saniye içinde imha eden mektuplarla verirdi. İnanın bu
uygulama müfettişlerimizin hafızasını inanılmaz bir
şekilde geliştiriyor. İnanılmaz… Kariyer yollarını
hızlı çıkmanız da cabası, mesela ben müfettiş yardımcısı olarak girdim, sonra müfettiş oldum, ardından kıdemli müfettiş ve bugun ise baş müfettişim,
bunun sonunun nereye varacağını açıkçası ben de
çok merak ediyorum.
Nisan 2012 / 5. Sayı
Üstadımız soruĢturmada
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 8
AYIN RÖPORTAJI: BAġMÜFETTĠġ GADGET (DEVAMI)
T.C. Ziraat Bankası TeftiĢ Kurulunda çalıĢmanın zorlukları nelerdir?
Ben kurula katıldığımda çok neşeli ve biraz da sakar bir insandım. Sakar olmam zaman zaman beni
sıkıntıya soktu. Mesela bir gün Tokat Erbaa şubesinde refakatteyken şubeyi yakmıştım. Neyse…
Tabi uzun süreli turne dönemleri de sıkıntıydı. Hiç
arkadaşım ve bir ailem olmamasına rağmen onları
çok özlüyordum.
Üstadımız bir öğle yemeği sonrasında
Hobileriniz var mı? Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz?
Üstadımızın ifade sırasında ikrar ettirdiği an
En büyük hobim her daim şapkamda taşıdığım
alet çantamla ilgilenmek, kollarımı yağlamaktan
da çok hoşlanırım. Ben hiçbir zaman vakit sıkıntısı yaşamadım çünkü beni hep iştirak olarak üstatlarımın yanına gönderdiler. Gerçi bunu da anlamadım ama Başkanlığın da bir bildiği vardır
herhâlde.
Siz genç bir mezun olsanız yine Ziraat Bankası’nı seçer misiniz?
Biraz önce de söylediğim gibi, insanlar da bana
“Ziraat devlet bankası değil mi” diye sorduklarında
duyduğum hazzı hala ilk günkü gibi yaşıyorum.
Dünyaya yine gelsem yine Ziraat‟i seçerdim.
Yeni mezunlara Ziraat Bankası’nı önerir misiniz?
Kesinlikle. Sonuçta Ziraat Bankası‟nda çalışıyorsunuz. Bu bankada çalışırken “devlet bankası ama biz
memur değiliz” dediğimde insanların yüzünde oluşan şaşkınlık ifadesini yeni mezun gençlerimiz de
yaşamalı.
Bize zaman ayırdığınız için çok teĢekkür ederiz.
ÇalıĢma hayatınızda da nice baĢarılar dileriz.
Ben teşekkür ederim. Go-Go-Gadget.
Nisan 2012 / 5. Sayı
Üstadımız genç bir MüfettiĢ Muaviniyken
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 9
MÜFETTĠġĠN CAN DOSTU: YOLLAR
Nisan 2012 / 5. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 10
MÜFETTĠġĠN CAN DOSTU: YOLLAR (DEVAMI)
Nisan 2012 / 5. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 11
EDEBĠ KREDĠ TALEBĠ
Nisan 2012 / 5. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 12
AYIN DĠLEKÇESĠ
Nisan 2012 / 5. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 13
KARĠKATÜR KÖġESĠ
Nisan 2012 / 5. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 14
KARĠKATÜR KÖġESĠ 2
Nisan 2012 / 5. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 15
ġAġI BAK ġAġIR
GERİ ÇEKİLME; Bu metotta önce resme iyice yaklaşın. Gözlerinizi burnunuzun ucuna odaklayın ve
resimden yavaş yavaş uzaklaşın. 10-20 cm. uzaklaştığınızda hafiften bir derinlik yakalayacaksınız. Bundan
sonra o derinliğe odakladığınızda kendinizi resmin o üç boyutlu dünyası içinde bulacaksınız...
YANSIMAYI KULLANMA; Bu metot uygulama açısından en kolay metotlardan biridir. Resme bakarken
ekranın ardında oluşan yansımanıza odaklanın. Bir süre sonra kendi görüntünüze odaklanırken resim
içindeki derinliği de yakalayacaksınız. Bundan sonra o derinliğe odakladığınızda kendinizi resmin o üç
boyutlu dünyası içinde bulacaksınız...
Nisan 2012 / 5. Sayı
Sayfa 16
MD MİZAH BÜLTENİ
DERNEK FAALĠYETLERĠ
MÜFETTĠġLER DERNEĞĠ’NDEN ÇIĞIR AÇACAK BĠR YENĠLĠK DAHA !
Bundan böyle derneğimiz olarak
sabite geçen Müfettişlerimize
hepsi tekdüze raflarda tozlanacak
cam plaketler yerine ilgi alanlarına göre kişiye özgü hediyeler takdim edilecektir.
Bu amaçla, Müfettişlerimizin ilgi
alanları yapılan yoğun çalışmalar
neticesinde tek tek belirlenmiş
olup; ilk uygulama olarak, sabite
geçmese de, Tetkik Müfettişliği
görevine başlayan Müfettiş İlknur
Tereyağoğlu'nun dillere destan
pilates tutkusu sebebiyle kendisine dernek adına “Şişme Zıplayan
Pilates Eşeği” hediye edilmiştir.
Müfettiş İlknur Tereyağoğlu'nun
yeni görevinde başarılarını
temenni ederken kendisine bol
pilatesli günler dileriz...
e-mola Ekibi
Dernek Yönetimi
Dernek Denetim Kurulu
Çağrı KARDEŞ
Ferhat Fahri HAMEŞ
Urkan ÇALIŞKAN
İbrahim ATEŞ
İsaşahan KUM
İsmail YILMAZ
Murat AYDEMİR
Volkan IŞIKHAN
Kamil ÖNDER (Başkan)
Yaşar YOLCU
Vehbi Bahadır YALÇIN
Melih TARHAN
Sezgin KARBUZ
Mustafa Can AĞANER
İlknur TEREYAĞOĞLU (Yedek Üye)
İsmail YILMAZ (Yedek Üye)
İsaşahan KUM (Yedek Üye)
Ferhat Fahri HAMEŞ (Yedek Üye)
Fatma Gülşah KAHRAMAN
Murat AYDEMİR
Ferhat ERDOĞAN
Katkıda Bulunanlar
İlhan YENİAYDIN
İlknur UYSAL
Neslihan KARA SERBEST
Ömer ÇAY
Özgür ARIK
Vehbi Bahadır YALÇIN
Nisan 2012 / 5. Sayı
Onur Kurulu
Atilla MERMER
Mehmet ERTÜRKMEN
Ali KIRBAŞ