oturum - sosyaldunyasi

Transkript

oturum - sosyaldunyasi
2
OTURUM
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI
2. OTURUM: 12 MAYIS 2012 Saat:14.00
DERS KODU VE ADI
SAYFA
(403) DİL ve ANLATIM – 3
2
(413) TÜRK EDEBİYATI – 3
3
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1
4
(115) DİN KÜL. AHL BİL. – 5
5
(134) TARİH – 4
7
(151) COĞRAFYA – 1
8
(155) COĞRAFYA – 5
9
(164) MATEMATİK – 4
11
(422) FİZİK – 2
12
(431) KİMYA – 1
14
(435) KİMYA – 5
16
(444) BİYOLOJİ – 4
18
(121) FELSEFE – 1
19
(242) İNGİLİZCE – 3
20
(242) İNGİLİZCE ALAN – 3
21
(242) ALMANCA – 3
22
(242) ALMANCA ALAN – 3
23
(242) FRANSIZCA – 3
24
(242) FRANSIZCA ALAN – 3
25
DERS KODU VE ADI
SAYFA
(471) MİLLÎ GÜV. BİL. – 2
26
(208) SOSYOLOJİ – 1
28
(474) İŞ GÜVENLİĞİ – 1
29
(974) GİRİŞİMCİLİK
30
(461) EKONOMİ – 1
32
(493) GEOMETRİ – 3
33
(482) SANAT TARİHİ – 2
34
(497) GEOMETRİ – 7
36
(416) TÜRK EDEBİYATI – 6
37
(426) FİZİK – 6
38
(500) İNGİLİZCE – 6
41
(500) İNGİLİZCE ALAN – 6
42
(500) ALMANCA – 6
43
(500) ALMANCA ALAN – 6
44
(500) FRANSIZCA – 6
45
(500) FRANSIZCA ALAN – 6
46
(492) TRAF. ve İLK YARD. – 2 47
(407) DİL VE ANLATIM – 7
48
(467) MATEMATİK – 7
49
T
DERS KODU VE ADI
SAYFA
(447) BİYOLOJİ – 7
51
(473) ANALİTİK GEO. – 2
52
(613) SEÇ. DİL ve ANLA. – 3 53
(623) SEÇ. TÜRK EDEB. – 3
55
(523) SEÇ. Y. DİL İNG. – 3
56
(523) SEÇ. Y. DİL ALM. – 3
57
(523) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 3
58
(504) SEÇMELİ TARİH – 4
59
(511) FIKIH – 1
60
(712) İSLAM TARİHİ – 2
62
(612) KARŞ. DİN. TAR. – 2
63
(812) KELAM – 2
64
(526) SEÇ. Y. DİL İNG. – 6
66
(526) SEÇ. Y. DİL ALM. – 6
67
(526) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 6
67
(626) SEÇ. TÜRK EDEB. – 6
68
(617) SEÇ. DİL ANLA. – 7
70
NOT: İngilizce Alan - 3, Almanca Alan - 3 ve Fransızca Alan - 3, İngilizce Alan - 6, Almanca Alan - 6 ve
Fransızca Alan - 6 sorularını sadece, alanı Yabancı Dil olan adaylar cevaplayacaklardır.
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturumda 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Sınav başladıktan
sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız,
geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
3. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı
kodlayınız.
4. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
5. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları soru
çözümleri için kullanabilirsiniz.
6. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru
numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
7. Cevaplamaya istediğiniz dersin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman
kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
2. OTURUM
(403) DİL ve ANLATIM – 3
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?
A) Gazetedeki habere göre birçok
tutuklu af kapsamında tahliye
edilerek salıverilecekmiş.
B) Yazar Sait Faik Abasıyanık’ın
doğal güzelliklerini hikâyelerinde anlattığı Burgazada, çöplükten çıkan yangınla büyük
tehlike atlattı.
C) O yıllarda hepimiz tiyatro tutkunuyduk ve çalışmaya susamıştık.
D) Festivalin bu bölümünde müziğin farklı türlerinde adını
duyurmuş sanatçılar sahneye
çıkacak.
2. Aşağıdakilerden hangisi anlatımda bulunması gereken niteliklerden biri değildir?
A) Sözcüklerin doğru seçilmesi
B) Cümlelerin gereği gibi kurulması
C) Duygulara yer verilmemesi
D) Konuda birliğin sağlanması
3. Bir asetat kâğıt üzerine çizilmiş
şekli, görüntülü olarak bir perde veya duvara yansıtan alet,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Video
B) Yazı tahtası
C) Çok yapraklı pano
D) Projeksiyon aleti
4. Aşağıdakilerden hangisi sunumda kullanılan araçlardan
biri değildir?
A) Video
B) Telefon
C) Yazı tahtası
D) Projeksiyon aleti
5. Aşağıdakilerden hangisi bir
sunumun hazırlık aşamasında
yapılması gerekenlerden biri
değildir?
A) Hitap edilecek izleyici hakkında bilgi toplanmalıdır.
B) Sunumda izleyici ile göz teması kurulmalıdır.
C) Sunum sürecinde dağıtılacak
belgelerin hazırlanması gerekir.
D) Sunumu yapılacak konu için
ayrıntılı bir çalışma yapılmalıdır.
6. Aşağıdakilerden hangisi yapılan bir toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını
belirlemek için değerlendirme
yapılırken sorulması gereken
sorulardan biri değildir?
A) Bildiriler bilimsel miydi?
B) Sorun yeterince açıklığa kavuşturuldu mu?
C) Toplantıya çok sayıda izleyici
katıldı mı?
D) Konu ile ilgili yararlı kararlar
alındı mı?
7. Bir toplantıda üyelerden bir ya
da birkaçı tarafından bir sorunun çözümü için başkanlığa
bildirilen görüşe (...) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) önerge
C) panel
B) sunum
D) münazara
10. Anlatımda hiç kimseye benzemeden, öykünmeden biçim
ve içerikte farklı olmaya ne ad
verilir?
A) Bağdaşıklık B) Tutarlılık
C) Özgünlük D) Etkileyicilik
11. • Sözlü iletişimin en başta gelen türüdür.
•Modern iş ortamının bir iletişim prensibidir.
•Bilgisayar, CD, disket, datashow, slayt makineleri, mikrofon, kürsü gibi araçlardan
yararlanılır.
Bu özellikler aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) Panel
C) Toplantı
12. Aşağıdakilerden hangisi toplu
tartışma çeşitlerinden biri değildir?
A) Forum
C) Sunum
A) Panel
C) Toplantı
B) Sunum
D) Tartışma
9. “Bir metinde amacın yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp
bir önerme biçiminde belirmesine (...) denir.” cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) cümle
B) metin
C) paragraf
D) ana düşünce
2
B) Panel
D) Münazara
13. Aşağıdakilerden hangisi anlatılanların, konuşulanların ana sınırlarını belirtme, bir hikâyenin
bütünü veya bir parçasını
kısaltma, bir paragrafın, bir
gazete veya fikir yazısının ana
fikrinin çıkarılmasıdır?
A) Tema
C) Not alma
8. Herhangi bir sorunu çözümlemek amacıyla ilgililerin bir araya gelmesine ne ad verilir?
B) Sunum
D) Tartışma
B) Plan
D) Özet çıkarma
14. Aşağıdakilerden hangisi sunumu yapacak kişinin dikkat
etmesi gerekenlerden biri değildir?
A) Seyircilerle vücut diliyle iletişim
kurmalıdır.
B) Eğlendirmeye yönelik bir görünüm sergilemelidir.
C) Önceden sunum yerini görmeli
ve prova etmelidir.
D) Kullanacağı malzemenin kontrolünü kendisi yapmalıdır.
2. OTURUM
15. Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir?
A) Panelde yarışma havası yoktur.
B) Geniş bir salonda izleyiciler
önünde yapılır.
C) Konuşmacıların söyleyecekleri
bitince, dinleyiciler soru sorabilirler.
D) Bir panelde herkes konuşmacı
olabilir.
16. Aşağıdakilerden hangisi bir
tartışmada konuşmacıların uyması gereken kurallardan biri
değildir?
A) Üstün gelmeye çalışmak
B) Konuşanı ilgiyle dinlemek
C) Tartışma konusu dışına çıkmamak
D) Gerçeği, uygun ve yararlı olanı
bulmaya çalışmak
17. Daha önceden belirlenmiş bir
konuda farklı görüşlere sahip
kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak,
karşı tarafın zayıf noktalarını
aramak için yaptıkları söyleşmeye (...) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sunum
C) tartışma
B) panel
D) toplantı
18. Aşağıdakilerden hangisi sorulan sorular karşısında konuşmacının dikkat etmesi gereken
davranışlardan değildir?
A) Sorulara hâkim olması
B) Soruları izleyicilerin katılımlarıyla tartışmaya açması
C) İlgisiz soruların konu dışı olduklarını belirtmesi
D) Cevabı bilinmeyen sorular için
yetkililerin düşüncesine başvurması
19. Bilgileri yenileyen, pekiştiren,
bir çalışma sonucunu açıklayan
laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan, önemli olay ve
olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir?
A) Sunum
C) Toplantı
5. “Seyran Destanı” aşağıdaki yazarlarımızdan hangisine aittir?
A) Gülten Akın
B) Cahit Külebi
C) Ceyhun Atuf Kansu
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Panel
D) Tartışma
20. Not alma konusunda aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz?
A) Duyulanlardan
B) Okunanlardan
C) Görünenlerden
D) Hayallerden
(413) TÜRK EDEBİYATI – 3
1. Aşağıdakilerden hangisi Batı
Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
bölümlerinden değildir?
A) Fecr-i Ati Edebiyatı
B) Tanzimat Edebiyatı
C) Anonim Halk Edebiyatı
D) Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatı
2. Türk dilinin günümüze ulaşan
en eski belgeleri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Göktürk Yazıtları
C) Oğuz Kağan Destanı
D) Dede Korkut Hikâyeleri
3. Fecr-i Ati Edebiyatı aşağıdaki
dönemlerin hangisini kapsamaktadır?
A) 1911 - 1923
B) 1909 - 1912
C) 1918 - 1922
D) 1923 - 1940
4. Aşağıdakilerden hangisi Türk
boyları arasında eski Türk
şairlerine verilen isimlerden
değildir?
A) Ozan
C) Kopuz
B) Şaman
D) Baksı
3
6. Günümüz halk edebiyatındaki
“koşma”nın ilk biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sagu
C) Koşuk
B) Sav
D) Şarkı
7. Aşağıdakilerden hangisi Orhun
Anıtları için söylenemez?
A) Doğu Göktürklerinin tarihini
anlatır.
B) 18. yy. ortalarına doğru bulunmuştur.
C) 19. yy. sonunda okunmuştur.
D) Günümüzden üç yüzyıl önce
yazılmıştır.
8. Aşağıdakilerden hangisi “Şu
Destanı”nın konusudur?
A) Yunan sitelerinin Troya şehrini
ele geçirmek için giriştikleri
savaşlar
B) Troya Savaşı’ndan sonra ülkesine dönmek isteyen kahramanın on yıl boyunca başından
geçenler
C) Kahramanın ilginç özellikleri,
Büyük İskender’le savaşları,
Balasagun´da kale ve şehir
yaptırması
D) Uruk kralı Gılgamış ile arkadaşı Enkidu’nun ölümsüzlük
otunu aramaları
9. Felek fırsat gözetti
Gizli tuzak uzattı
Beyler beyini şaşırttı
Kaçan nasıl kurtulur
Bu dörtlükteki kişileştirme sanatı aşağıdakilerden hangisiyle
sağlanmıştır?
A) Fırsat gözetme, tuzak hazırlama
özelliklerinin feleğe verilmesi
B) Beylerbeyinin olanlara şaşırması
C) Gelen beladan kurtuluş yolunun olmaması
D) Şaşırtıcı olayların aniden gelişmesi
2. OTURUM
10. Ergenekon destanı aşağıdakilerin hangisi tarafından yazıya
geçirilmiştir?
A) Reşîdüddîn
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Eflatun Cem Güney
D) Ebü´l-Gazi Bahadır Han
11. Etil suvı aka turur
Kaya tübi kaka turur
Balık telim baka turur
Kölüng takı küşerür
Koşuktan alınmış bu dörtlüğün
uyak düzeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) aaaa
C) abab
B) aabb
D) aaab
12. Aşağıdaki destanlardan hangisi
Göktürklere aittir?
A) Bozkurt
C) Şu
B) Göç
D) Manas
13. Türk edebiyatında aşağıdaki
dönemlerin hangisinde Budizm
ve Maniheizm’in etkileri görülmüştür?
A) Dinî · Tasavvufi Halk Edebiyatı
(11. yy. 19. yy.)
B) Klasik Türk Edebiyatı (13. yy.
19. yy.)
C) Sözlü Edebiyat (5. yy. 8. yy.)
D) Yazılı Edebiyat (8. yy. 10. yy.)
14. Aşağıdakilerden hangisi
İslamiyetten sonraki Türk destanlarından değildir?
A) Timur
C) Manas
B) Yaratılış
D) Köroğlu
15. İslamiyet’ten önceki dönemde,
sevilen kimselerin ölümüne
duyulan üzüntüyü ifade eden
şiirlere ne ad verilir?
A) Yuğ
C) Yas
16. “Yoksul kişi eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz.
Varlıklı kişi ise en güzel şeylerde bile kusur bulur; çekinmeden her şeyi söyler.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Açın uykusu gelmez.
B) Aç kurt yavrusunu yer.
C) Aç karın katık istemez.
D) Aç ne yemez, tok ne demez.
17. Alp Er Tunga öldü mü
Geçici dünya kaldı mı
Felek öcünü aldı mı
Şimdi yürek yırtılır
Bu dörtlükte soru sorma sanatından faydalanılmasının amacı
nedir?
A) Alp Er Tunga’nın ölümü hakkında bilgi almak
B) Soru sorarak olanlardan habersiz olduğunu göstermek
C) Ölüm karşısındaki şaşkınlık
duygusunu kuvvetlendirmek
D) Gelişmeleri sırasıyla öğrenmek
18. Aşağıdakilerden hangisi yapma
destanlardan biridir?
A) Şehname B) Manas
C) Ergenekon D) Göç
19. Eski Türkçede “sav” olarak
adlandırılan özlü sözlerin günümüzdeki karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deyim
C) Vecize
B) Atasözü
D) Cümle
20. Aşağıdakilerden hangisi
Türklerin 5 ve 9. yüzyıllar arasında kullandığı alfabelerden
biri değildir?
A) Sogut
C) Uygur
B) Arap
D) Göktürk
B) Sıgıtçı
D) Sagu
4
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1
1. Allah’ın varlığına ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğine
kalben inanmadığı halde, dili ile
inandığını söyleyen kimseleri
Kur’an’ı Kerim aşağıdakilerden
hangisiyle isimlendirmiştir?
A) Mülhid
C) Kâfir
B) Müşrik
D) Münafık
2. Aşağıdakilerden hangisi, kişiyi
bir dini benimsemeye veya bir
yaratıcıya inanmaya yönelten
sebeplerden değildir?
A) İnanmaya ihtiyaç duyması
B) Hayatın anlamını sorgulaması
C) Birtakım fiziksel ihtiyaçlarının
olması
D) Evrendeki düzeni sorgulaması
3. Kur’an’a göre insan hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sınırsız bir iradeye sahiptir.
B) Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.
C) Yaratılış bakımından bazı üstünlüklere sahiptir.
D) Yeryüzündeki diğer varlıklar
insanın hizmetine verilmiştir.
4. “İslam beş şey üzere kuruludur.” (Buharî, İman, 1)
Bu hadisin devamında geçen
ibadetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hac
C) Zekât
B) Kurban
D) Oruç
5. İbadet - temizlik ilişkisi hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Maddi temizlik, tüm ibadetlerin
ön şartıdır.
B) Çevre temizliğine dikkat etmek
de bir ibadettir.
C) Namaz ibadeti, beden temizliğine katkı sağlar.
D) Tövbe etmek, insanı manevî
kirlerden arındırır.
2. OTURUM
6. Namaz kılmak için yerine getirilmesi gereken ön şart aşağıdakilerden hangisidir?
11. “Medine Vesikası” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Namaz vaktinin girmiş olması
B) Abdest almış olmak
C) Kabe’ye yönelmek
D) Niyet etmek
A) Mekkelilerle Medineli Müslümanlar arasında yapılmıştır.
B) Ensar ile muhacirleri kardeşleştirme amacı ile yapılmıştır.
C) Medine’de yaşayan Yahudi
kabilelerine verilen talimatları
içeren bir belgedir.
D) Medine şehir devletinin anayasası niteliğinde bir belgedir.
7. Hz. Muhammed bir hadisinde;
“Ameller (iş ve ibadetler) ... göredir.” buyurmuştur.
Bu hadiste boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kişilere
C) Çevreye B) Ahlaka
D) Niyetlere
8. Aşağıdakilerden hangisi İslam
öncesi Arap toplumunda savaşın haram kabul edildiği aylardan biridir?
A) Recep
C) Ramazan
B) Şaban
D) Şevval
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
Hz. Muhammed’e gelen ilk beş
ayette yer almaz?
A) “Yaratan Rabb’inin adıyla oku.”
B) “İnsana bilmediğini o öğretti.”
C) “Ey örtüsüne bürünmüş yatan!
Kalk ve uyar.”
D) “O, insanı bir kan pıhtısından
yarattı.”
10. Hz. Muhammed İslam dinini
tebliğ etmeye ilk olarak aşağıdaki gruplardan hangisi ile
başlamıştır?
A) Köleler
C) Yoksullar
B) Zenginler
D) Akrabaları
12. “Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak
gönderdik.” (Sebe suresi, 28)
Bu ayette peygamberimizin
şahsında İslam’ın hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
A) Aslını koruduğu
B) Evrensel olduğu
C) Tevhidi esas aldığı
D) Son ilahî din olduğu
13. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in evlatlık edindiği
sahabidir?
A) Hz. Ali
C) Hz. Zeyd
B) Hz. Bilal
D) Hz. Ammar
14. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in hicretten sonra
toplumsal barışa yönelik olarak
yaptığı faaliyetlerden değildir?
A) Ensar ve Muhaciri kardeşleştirmesi
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Medine Vesikası
D) Kâbe hakemliği
15. Aşağıdakilerden hangisi
Kur’an’ın okunmasıyla ilgili bir
kavramdır?
A) Sure
C) Meal
B) Tecvit
D) Ayet
16. Aşağıdakilerden hangisi
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle
ilgili bir kavramdır?
A) Mukabele
C) Hatim
B) Cüz
D) Kıraat
5
17. Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasında toplanmış hâline ne ad
verilir?
A) Sure
C) Mushaf
B) Cüz
D) Vahiy
18. Aşağıdakilerden hangisine
“Müfessir” denir?
A) Kur’an’ı öğretene
B) Kur’an’ı açıklayıp yorumlayana
C) Kur’an’ın tamamını ezberleyene
D) Kur’an’ı kurallarına uygun okuyana
19. Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Hz. Muhammed’in vefatından
sonra yazıya geçirilmiştir.
B) İslam dininin ana kaynağıdır.
C) Günümüze kadar değişikliğe
uğramadan gelmiştir.
D) Bölümler hâlinde indirilmiştir.
20. Aşağıdakilerden hangisi
Kur’an’ı Kerim’i Arapça aslı ile
değil kendi dilimizdeki harflere
göre okunması sonucu karşılaşılacak problemlerden biri
değildir?
A) Ayetlerin anlamının değişmesi
B) Kelimelerin aslının bozulması
C) Arapça bilmeyenlere kolaylık
sağlaması
D) Okuyuştaki güzelliğin bozulması
(115) DİN KÜL. AHL BİL. – 5
1. Aşağıdakilerden hangisi “kader” kavramının sözlük anlamlarından biri değildir?
A) Ölçü
C) Belirleme
B) Miktar
D) Kabul etme
2. OTURUM
2. “Kim hidayet yolunu seçerse,
bunu ancak kendi iyiliği için
seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendine zarar
vermiş olur. Hiçbir günahkâr,
başkasının günah yükünü üstlenmez.” (İsra suresi, 15)
Aşağıdakilerden hangisi bu
ayetten çıkarılabilecek bir yargı
değildir?
A) İnsanın doğru yolu seçmesi
kendi yararınadır.
B) İnsan hem doğru yolu hem de
kötü yolu seçebilecek yetenektedir.
C) Doğruluktan ayrılan kimseler
başkasının günahını da yüklenecektir.
D) İnsan bir başkasının günahından değil, ancak kendi günahından sorguya çekilecektir.
3. Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderiyle ilgili değişmez
özelliklerinden değildir?
A) Özgür irade sahibi olması
B) Başarılı olması
C) Akıl sahibi olması
D) Sorumlu bir varlık olması
4. Bir iş için gerekli olan tüm
hazırlıklar yapıldıktan sonra
Allah’a güvenip, sonucunu
Allah’tan beklemeye ne denir?
A) Kaza
C) Tekvin
B) Kader
D) Tevekkül
5. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal yararlarından
biridir?
A) Birlik beraberliği artırması
B) İnsanın iç huzurunu güçlendirmesi
C) Yardım etme bilincini geliştirmesi
D) Kötü alışkanlıklardan uzak
tutması
6. “Yemin olsun ki, Allah
Resulünde sizin için güzel bir
örnek vardır.” (Ahzab suresi, 21)
Aşağıdakilerden hangisi bu
ayette ifade edilen hususu desteklemektedir?
A) “Ben ancak bir kulum! İnsanım,
sizin gibi yer ve içerim.”
B) “Ben güzel ahlakı tamamlamak
için gönderildim.”
C) “Hoşgörülü davran ki, sana da
hoşgörülü davranılsın.”
D) “Allah beni zorlaştırıcı ve
şaşırtıcı olarak değil, aksine
öğretici ve kolaylaştırıcı olarak
gönderdi.”
7. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Okur - yazar olmak
B) Günah işlememek
C) Akıllı ve zeki olmak
D) Vahyi tebliğ etmek
8. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Aişe’nin Peygamberimizin
ahlakı sorulduğunda verdiği
cevaptır?
A) O’nun ahlakı Kur’an idi.
B) O, yüce bir ahlak üzereydi.
C) O, tüm insanlar için güzel bir
örnekti.
D) O, güzel ahlakı tamamlamak
için gönderilmişti.
9. Cahiliye döneminde Kâbe’nin
tamiratı sırasında Mekkeliler
arasında Hacerü’l-Esved taşının yerine konulması konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.
Onların, bu anlaşmazlığın giderilmesinde Hz. Muhammed’in
hakemliğine razı olmaları onun
daha çok hangi özelliğinden
kaynaklanmıştır?
A) Kararlılığı
B) Güvenilirliği
C) Merhametliliği
D) Kolaylaştırıcılığı
6
10. Şehitlerin ser çeşmesi,
Evliyaların bağrı başı,
Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile
Hüseyin’dir.
Hz. Ali babaları,
Hz. Muhammed’dir dedeleri
Arşın iki gölgeleri Hasan ile
Hüseyin’dir.
Bu şiirin asıl konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah sevgisi
B) Şehitlere saygı
C) Ehli beyt sevgisi
D) Peygamber sevgisi
11. İslam düşüncesinde farklı ekollerin ortaya çıkmasının nedenlerinden birisi de bazı ayetlerin
manasının yoruma açık olmasıdır. Bu durum mezheplerin
ortaya çıkmasının aşağıdaki
sebeplerinden hangisine örnek
gösterilebilir?
A) Kültürel farklılıkların yol açtığı
sebeplere
B) Dinî metinlerden kaynaklanan
sebeplere
C) Sosyal olaylardan kaynaklanan sebeplere
D) Siyasi görüş farklılıklarından
doğan sebeplere
12. Aşağıdakilerden hangisi
Eş’arîliğe ait bir görüştür?
A) Tek başına akıl, iyi ve kötüyü
kavrayabilir.
B) Büyük günah işlemek, kişiyi
dinden çıkarır.
C) Allah, kişiyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle yükümlü kılabilir.
D) Kendisine ilahî tebliğ ulaşmayan kişi, Allah´a inanmakla
yükümlüdür.
2. OTURUM
13.
I- İnsan fiillerini kendi özgür
iradesiyle seçer, Allah yaratır.
Sorumluluk ise insana aittir.
II- Kişinin davranışları imanın
bir parçası değildir.
III- Hanefî mezhebine bağlı
müslümanlar inanç konularında bu mezhebin düşüncelerini benimsemişlerdir.
Hakkında bilgi verilen îtikâdî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mâturidîlik B) Eş’arîlik
C) Mu’tezile
D) İmamiyye
14. Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın
görüşlerinden değildir?
A) Hz. Ali ilk yasal halifedir.
B) İmamet için Kureyş’li olma şartı yoktur.
C) Hz. Ali ve soyundan gelen
imamlar hata yapmazlar.
D) Hz. Ali, Hz. Muhammed’den
sonra insanların en üstündür.
15. Amelî-fıkhî bir mezhep olan
Caferîlik, aşağıdaki mezheplerin
hangisi içerisinde değerlendirilir?
A) Şia
C) Eş’arîlik
B) Mu’tezile
D) Maturîdîlik
16. • Amelî-fıkhî mezheplerden birinin kurucusudur.
•Müsned adlı hadis kitabı ile
tanınmıştır.
•Dini hüküm çıkarmada ayet,
sünnet ve sahabe sözlerini
esas almıştır.
Hakkında bilgi verilen mezhep
imamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammed b. İdris eş-Şafiî
B) Ahmed b. Hanbel
C) Malik b. Enes
D) Ebu Hanife
17. “Eğer yer ile gökte Allah’tan
başka ilahlar olsaydı bunların
ikisinin de düzeni bozulur, yok
olurdu.” (Enbiyâ suresi, 22)
Bu ayette hangi inanç esası
öne çıkmaktadır?
A) İlahî kitap
C) Tevhid
18. Kur’an-ı Kerim yaklaşık kaç yılda nazil olmuştur?
A) 18 B) 20 C) 23 D) 25
19. İslamiyet; nübüvvet ile tanıtılan, Kur’an-ı Kerim’e dayanan,
bireyleri ahirete hazırlayan, son
ve bozulmamış evrensel bir
tevhit dinidir.
Bu tanımda ifade edilen İslam düşüncesinin temel unsurları hangi
seçenekte tam olarak verilmiştir?
A) Nübüvvet ve ahiret
B) Kur’an, ahiret ve tevhit
C) Kur’an, nübüvvet ve ahiret
D) Kur’an, nübüvvet, ahiret ve
tevhit
20. Yangın, sel baskınları, kuraklık,
deprem, salgın hastalık gibi
tabii afetler kader açısından
değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsanın irade ve gücünün dışında gelişir.
B) Korunmak için gereken önlemler alınmalıdır.
C) Bu afetler, Allah’ın takdiri dışında değildir.
D) Tedbirler, tabiî afetlerin zararlarından kurtarmaz.
(134) TARİH – 4
1. Enderun’daki odalarda eğitimini tamamlayan kişilerin bir
göreve tayin edilme usulü, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
A) Fetva
C) İkta
B) Çıkma
D) İfta
2. Osmanlı Devleti’nin, devlet işlerinin ve alınan kararların İslam
hukukuna uygun olup olmadığı
konusunda görüş bildiren görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadıasker B) Defterdar
C) ŞeyhülislamD) Nişancı
B) Nübüvvet
D) Ahiret
7
3. Osmanlı ordusunun aşağıdaki
bölümlerinden hangisinin temeli
toprak yönetimine dayanıyordu?
A) Kapı kulu piyadeleri
B) Tımarlı sipahiler
C) Kapı kulu süvarileri
D) Yardımcı kuvvetler
4. Kanunların saptadığı vergileri yükümlülerden toplama
ve devlet hazinesine aktarma
görevinin açık artırma yoluyla
ve belli şartlarla bazı şahıslara
devredilmesi yöntemidir.
Bu açıklama, Osmanlıda uygulanan aşağıdaki sistemlerden
hangisini tanımlamaktadır?
A) Devşirme sistemi
B) İltizam sistemi
C) Vakıf sistemi
D) Tımar sistemi
5. Aşağıdakilerden hangisi ilmiye
sınıfında yer almaz?
A) Kadı C) Müftü B) İmam
D) Subaşı
6. Osmanlı Devleti’nde halkın ilk
kez padişahla birlikte yönetime
ortak olması, aşağıdakilerden
hangisiyle sağlanmıştır?
A) Kanunuesasi’yle
B) Tanzimat Fermanı’yla
C) Islahat Fermanı’yla
D) Vilayet Nizamnamesi’yle
7. Aşağıdakilerden hangisi
II. Mahmut Dönemi yeniliklerinden değildir?
A) Bakanlıkların kurulması
B) Tımar sisteminin kaldırılması
C) İlk nüfus sayımının yapılması
D) Nizamı Cedit ordusunun kurulması
2. OTURUM
8. Osmanlı kültürünün 1300 - 1700
yılları arasındaki dönemine
verilen isim, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Köprülüler Dönemi
B) Tanzimat Dönemi
C) Neo - Klasik Dönem
D) Klasik Dönem
9. Osmanlı toplumunu oluşturan
aşağıdaki zümrelerden hangisi
yönetenler sınıfında yer almaz?
A) Reaya
C) İlmiye
B) Seyfiye
D) Kalemiye
10. Osmanlıda çarşı ve pazarların
düzeninin sağlanmasından ve
esnaf gruplarının denetlenmesinden sorumlu olan taşra görevlisi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhtesipler
B) Kapan Eminleri
C) Beytülmal Emini
D) Gümrük ve Bâc Eminleri
11. “Çok güzel el yazısı yazan
sanatçı” anlamında kullanılan
kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatip C) Hattat B) Nakkaş
D) Nalbant
12. Aşağıdakilerden hangisi şeri
vergilerden biri değildir?
A) Öşr
C) Cizye
B) Avarız
D) Harac
13. Osmanlı Devleti’nde açılan ilk
banka aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bank-ı Dersaadet
B) Bank-ı Osmanî-i Şahane
C) Ziraat Bankası
D) Bank-ı Osmanî
14. Aşağıdaki dönemlerden hangisinin padişahı III. Ahmet,
sadrazamı da Nevşehirli Damat
İbrahim Paşa’dır?
20. Aşağıdakilerden hangisi,
Osmanlılardaki ilköğretim (ilk
ve orta okullar) kurumlarından
biri değildir?
A) Lale Devri
B) Meşrutiyet Devri
C) Sokullu Devri
D) Köprülüler Devri
15. Osmanlılarda ilk çini atölyesi,
aşağıdaki şehirlerin hangisinde
açılmıştır?
A) Çanakkale B) İnegöl
C) İznik
D) İzmit
16. Osmanlı ordusunda Kapı Kulu
Piyadelerinin hangi ocağı “havan topu ve el bombası” üretimi yapardı?
A) Yeniçeri Ocağı
B) Lağımcı Ocağı
C) Cebeci Ocağı
D) Humbaracı Ocağı
17. Aşağıdakilerden hangisi divanda ilmiye sınıfını temsil eden
üyelerden biridir?
A) Nişancı
B) Defterdar
C) Kadıasker D) Kaptanıderya
18. Nizamı Cedit ordusu hangi
Osmanlı padişahı döneminde
kurulmuştur?
A) III. Selim
B) II. Mahmut
C) II. Abdülhamit
D) II. Mehmet
19. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat
Dönemi meclislerinden olan
Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin
ülkemizin bugünkü yargı sistemindeki adı nedir?
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Anayasa Mahkemesi
8
A) İdadiler
B) İptidailer
C) Rüştiyeler
D) Sıbyan Mektepleri
(151) COĞRAFYA – 1
1.
1
2
10
4
0m
3
200 m
Akarsu
Yukarıdaki izohips haritasında
numaralandırılarak verilen noktalardan hangisinin yükseltisi
daha fazladır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2. Türkiye’de sıcaklık dağılışları
ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Güney kıyıları kuzey kıyılarından daha sıcaktır.
B) Batıdan doğuya gidildikçe ortalama sıcaklıklar düşer.
C) Kıyıdan içerilere gidildikçe
günlük sıcaklık farkları azalır.
D) Yer şekilleri kısa mesafelerde
önemli sıcaklık farklarına neden olur.
3. Toprağın dış kuvvetler tarafından süpürülerek taşınmasına
ne denir?
A) Çığ C) Heyelan
B) Deprem
D) Erozyon
4. Coğrafyanın iklim ve iklim elemanlarını inceleyen dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyocoğrafya
B) Jeomorfoloji
C) Hidroğrafya
D) Klimatoloji
2. OTURUM
5. 32° Doğu meridyeninde yer
alan Alanya’da yerel saat 12:25
iken 41° Doğu meridyeninde
yer alan Mardin’de yerel saat
kaçtır?
A) 11:49
C) 13:01
11. Nem oranının yüksek olduğu
yerlerde hava sıcaklıklarında aşırı
yükselme ve soğuma görülmez.
Aşağıdaki illerden hangisi bu
yerlere örnek gösterilir?
B) 12:36
D) 13:25
6. Aşağıdakilerden hangisi paralellere ait bir özellik değildir?
A) Birbirleri ile kesişmezler.
B) En büyük paralel Ekvatordur.
C) Bütün paralellerin boyu eşittir.
D) Toplam 180 adet olduğu varsayılır.
7. Dünya üzerinde bulunan farklı
iki noktanın yerel saatlerinin
aynı olması neyi gösterir?
A) Ekvatora eşit uzaklıkta olduklarını
B) Aynı boylam üzerinde yer aldıklarını
C) Aynı enlem üzerinde yer aldıklarını
D) Ekvator üzerinde yer aldıklarını
A) Samsun
C) Kütahya
Yukarıda verilenler hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?
B) Malatya
D) Diyarbakır
12.
K
1
2
Ekvator
3
G
21 Haziran Konumu
B) 2
C) 3
A) Neozoik
C) Paleozoik
D) 4
A) Dev kazanı
B) Delta ovası
C) Birikinti konisi
D) Dağ eteği ovası
19. Derin deniz ve okyanus çukurluklarında biriken malzemelerin
(tortullar) yükselerek kıvrım dağlarını oluşturmasına ne denir?
A) Deprem
B) Volkanizma
C) Orojenik hareketler
D) Epirojenik hareketler
13. Aşağıdakilerden hangisi
Tropikal iklimin bitki örtüsüdür?
A) Maki
C) Bozkır
B) Mezozoik
D) Prekambrien
18. Aşağıdakilerden hangisi akarsu
aşındırma şekillerinden biridir?
4
Şekle göre kaç numaralı okla
gösterilen güneş ışını temas
ettiği yüzeyi daha çok ısıtır?
A) 1
17. • Buzul çağı yaşanmıştır.
•İnsanoğlu ortaya çıkmıştır.
•İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.
B) Savan
D) Tundra
20.
8. Yıl boyu yeşil kalabilen kısa
boylu, sert yapraklı, kuraklığa
dayanabilen çalımsı bodur
ağaçlar topluluğuna ne denir?
A) Maki
C) Tundra
B) Orman
D) Çalılık
9. Aşağıdakilerden hangisi sürekli
rüzgârlardan biri değildir?
A) Batı rüzgârları
B) Alize rüzgârları
C) Kutup rüzgârları
D) Muson rüzgârları
10. Yerkürenin hemen üzerinde yer
alan atmosfer tabakasının adı
nedir?
A) Troposfer
C) Termosfer
B) Mezozfer
D) Stratosfer
14. • Yaz ayları sıcak ve kurak kış
ayları yağışlıdır.
•Karakteristik bitki örtüsü kızılçam ve makidir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen
iklim tipi hangisidir?
A) Tundra iklimi
B) Karasal iklim
C) Akdeniz iklimi
D) Okyanusal iklimi
15. Ekvatordan kutuplara doğru
gidildikçe ortalama sıcaklıkların azalması aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
A) Bakıya
B) Enleme
C) Yükseltiye D) Yer şekillerine
Kesitte oluşum aşamaları gösterilen yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menderes
C) Tombolo
B) Falez (Yalıyar)
D) Lagün
(155) COĞRAFYA – 5
1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen biyolojik faktördür?
A) Toprak
C) Yerşekli
B) İklim
D) İnsan
16. Türkiye’de yeryüzünün şekillenmesinde aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin etkisi en azdır?
2. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgeye ne
ad verilir?
A) Dalgaların B) Akarsuların
C) Rüzgârların D) Buzulların
A) Biyom
B) Ekosistem
C) Adaptasyon D) Biyosfer
9
2. OTURUM
3. Çöller için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Canlı türleri bakımından fakir
yerlerdir.
B) Sıcak ve soğuk çöller diye sınıflandırılırlar
C) Nüfus yoğunluğunun yüksek
olduğu alanlardır
D) Ziraat ve hayvancılığın gelişemediği alanlardır.
4. Bir akarsuyun akım miktarını
(debi) belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
9. Aşağıdakilerden hangisi bir
malın üretim,dağıtım ve tüketiminde etkili olan beşeri faktörlerden biridir?
A) Sermaye birikimi
B) Yeryüzü şartları
C) İklim özellikleri
D) Su kaynakları
10. Aşağıdakilerden hangisi belirli
şartlar altında kendini yenileyebilen doğal kaynaklardandır?
A) Petrol
C) Kömür
A) İklim
B) Yer şekli
C) Bitki örtüsü D) Toprak yapısı
5.
I- Elverişli iklim koşulları
II- Hinterlandının geniş olması
III- Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması
Yukarıda verilenlerden hangileri liman şehirlerinin gelişmesinde etkili olur?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
11. Aşağıdaki tarım bitkilerinden
hangisinin ekim alanlarının toplamı daha fazladır?
A) İncir
C) Fındık
B) Kahire
D) New York
7. Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan nüfus politikalarının
ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kentsel nüfus oranını düşürmek
B) Genç nüfus oranını yükseltmek
C) Nüfus artışını kontrol altına
almak
D) Kadın - erkek oranını dengelemek
B) Tütün
D) Buğday
12. Aşağıdaki hayvancılık türlerinden hangisinin Türkiye’deki
üretim alanı daha dardır?
A) Arıcılığın
B) İpek böcekçiliğinin
C) Küçükbaş hayvancılığın
D) Büyükbaş hayvancılığın
6. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin kurulup gelişmesi daha
yenidir?
A) Londra
C) Roma
B) Orman
D) Doğal gaz
13.
I- Metal sanayisinin temel ham
maddesidir.
II- En önemli rezervler Divriği,
Hasançelebi, Hekimhan ve
Kayseri’dedir.
III- Çıkarılan madenler Karabük,
Ereğli, İskenderun, Kırıkkale
ve İzmir’deki fabrikalarda
işlenir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen
madenin adı nedir?
A) Bor
C) Demir
B) Bakır
D) Krom
8. Sıcak hava koşulları aşağıdaki
ürünlerden hangisinin nakliyesini ve dağıtımını daha olumsuz etkilemektedir?
A) Mobilya
B) Akaryakıt
C) Sebze-meyve
D) Süt ve süt ürünleri
10
14. Türkiye arazisi ve kullanım biçimiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Delta ovaları ülkemizin en
önemli tarım alanlarıdır.
B) Orta Anadolu büyükbaş hayvancılığa ayrılmıştır.
C) Turistik tesisler kıyı kesimlerinde yoğunluk kazanmıştır.
D) Maden çıkarma ve işletme
tesisleri çoğunlukla dağlık-engebeli yerlerdedir.
15. Aşağıdakilerden hangisi
Türkiye’nin sanayi bölgelerinden biridir?
A) Trabzon - Rize ve çevresi
B) İstanbul - İzmit ve çevresi
C) Burdur - Isparta ve çevresi
D) Erzurum - Erzincan ve çevresi
16. Aşağıdakilerden hangisi Dünya
üzerinde ilk medeniyetlerin doğduğu yerlerden biri değildir?
A) Nil Deltası
B) İndus Vadisi
C) Mezopotamya
D) Amazon Nehri
17. İstihdama ve diğer sektörlere
olan katkısı dikkate alındığında
aşağıdaki tarım bitkilerinden
hangisinin Türkiye ekonomisindeki öneminin daha fazla olduğu söylenebilir?
A) Pamuk
C) Elma
B) Pirinç
D) İncir
18. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının hedeflerinden biri
değildir?
A) İhracatı azaltmak
B) İstihdamı arttırmak
C) İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
D) Dengeli gelir dağılımı oluşturmak
2. OTURUM
19. Aşağıdakilerden hangisi
Türkiye madenciliğinin sorunlarından biridir?
A) Sanayi sektörünün hızlı gelişmesi
B) Maden çeşitliliğinin fazla olması
C) Madenlerin rezerv bakımından
düşük olması
D) Ülkemizin stratejik madenlerce
zengin olması
20. Aşağıdakilerden hangisi
Türkiye’de yöreler arasında
gelişmişlik farkının fazla olmasının bir sonucudur?
A) İç göç
C) Erozyon 5. sin 325º, cos 165º, tan 245º ve
cot 15º değerlerinin işaretleri
sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) + , - , - , +
B) - , - , + , +
C) - , + , - , +
D) + , - , + , -
A) = 90º
2. ABC dik üçgeninde m (X
B) = 60º 25l 45m ise m _ W
ve m ( X
Ci
kaç derecedir?
A) 30º 34l 14m B) 29º 34l 15m
C) 30º 45l 15m D) 45º 34l 14m
12.
sin 2 25º + 2 tan 25º $ tan 65º + sin 2 65º
6. cos a 3r - x k - cos a r - x k
2
2
ifadesi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) cos 2x B) - 2 cos x
C) sin 2x D) - 2 sin x
A) cos 24º 2 sin 35º 2 sin 57º
B) sin 35º 2 sin 57º 2 cos 24º
C) sin 57º 2 cos 24º 2 sin 35º
D) cos 24º 2 sin 57º 2 sin 35º
8. tan 225º + sin 150º ifadesinin
cos 120º
değeri kaçtır?
B) 75
D) 275
4. tan d 25r n değeri kaçtır?
6
A) 1
C) 2 2
3
D) 3
3
B)
B)
3
2
14. cos a arcsin 2 k ifadesinin değeri
3
kaçtır?
B) 2
15.
C)
5 D) 5
3
2
A
60º
C) 2 3 D) 2 + 3
3
6
B
9.
D)
A) - 15 B) - 8
17
15
8
15
C)
D)
15
17
B) - 3
3
A) - 3 2 C) 3
2
13. r 1 i 1 r ve sin i = 8 oldu2
17
ğuna göre, cos i kaçtır?
A) 3
8
C
Şekildeki ABC üçgeninde
%
m (BAC) = 60º , AB = 6 cm ve
AC = 8 cm olduğuna göre,
BC kaç santimetredir?
3. 1975º nin esas ölçüsü kaç derecedir?
A) 35
C) 175
A) 1
7. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
1. 13 580 saniyelik açı kaç derece,
kaç dakika ve kaç saniyedir?
A) 3º 46l 20m B) 3º 20l 46m
C) 28º 4l 40m D) 46º 28l 4m
A) 1 B) 1 C) 3 D) 3
4
4
2
2
işleminin sonucu kaçtır?
B) Nüfus artışı
D) Orman tahribi
(164) MATEMATİK – 4
11. sin 2a = 2 sin a $ cos a olduğuna
göre, sin 15º $ cos 15º ifadesinin
değeri kaçtır?
Şekildeki ABCD karesinde;
%
m (DAE) = i ve 2 EB = EC
olduğuna göre, tan i kaçtır?
A) 3
C) 1 D) 1
2
3
B) 2
10. y = 5 sin 4x fonksiyonunun periyodu nedir?
A) r B) 4r C) r D) r
5
5
4
2
11
A) 10
C) 37 B) 2 13
D) 3
2. OTURUM
16. A
(422) FİZİK – 2
45º
1. Aşağıdakilerden hangisi doğal
ışık kaynağıdır?
105º
B
Şekildeki ABC üçgeninde
%
%
m (ABC) = 105º , m (BAC) = 45º
ve BC = 4 cm olduğuna göre,
AB kaç santimetredir?
2 2
C) 2 2 A)
B)
2. Saydam ve yarı saydam cisimlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
D) 2 3
n B) 2n
1-n
1 - n2
n2
C) 2n 2 D)
1 - 2n 2
1+n
A)
B)
Saydam
olmayan
cisim
3 C) 2 D) 1
2
2
2
A) % x | x = r + kr, k ! F /
6
r
B) % x | x = + kr, k ! F /
3
C) % x | x = r + kr, k ! F /
4
r
D) % x | x = + kr, k ! F /
2
i
Hava
Cam
r
i ışığın gelme açısı ve r ışığın
kırılma açısı olduğuna göre
aşağıdakilerden hangisinin oranı sabittir?
B) sini/sinr
D) sini/cosr
Perde
7.
Normal
K
nk=3
işlemlerinden hangilerini tek
başına yapmak yeterlidir?
A) % 4r / B) % 3r /
3
2
r
5r
C) % / D) %
2
3 /
3 tan x = 1 denkleminin R’deki
çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
N
A) i/r
C) cosi/sinr
I- Işık kaynağı perdeye yaklaştırılmalı
II- Saydam olmayan cisim ışık
kaynağına yaklaştırılmalı
III- Perde saydam olmayan cisimden uzaklaştırılmalı
19. sin 2 x - 4 sin x + 3 = 0 denkleminin 70, 2rA aralığındaki çözüm
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
20.
6.
3. Şekildeki noktasal ışık kaynağının perdede oluşturduğu gölgenin yarıçapını arttırmak için;
18. cos 34º $ cos 26º - sin 34º $ sin 26º
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
A) 50 B) 40 C) 30 D) 20
A) Saydam - Tahta
B) Yarı saydam - Su
C) Saydam - Bakır levha
D) Yarı saydam - Yağlı kâğıt
3
17. tan 34º = n ise tan68º aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Buna göre, yansıyan ışınla yüzey
arasındaki açı kaç derecedir?
A) Fosfor
B) Gaz lambası
C) Mum alevi D) Akkor lamba
C
4 cm
5. Bir yüzeye gelen ışınla, yansıyan ışın arasındaki açı, gelen
ışının yüzeyle yaptığı açının
dört katıdır.
A) Yalnız I
C) II ve III
L
B) I ve II
D) I, II ve III
4.
Işık şiddeti 200 cd olan şekildeki kaynaktan 200 cm uzaklıktaki
A noktasında oluşan aydınlanma şiddeti kaç lüxtür?
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70
12
Ι ışık ışını K saydam ortamından L saydam ortamına şekildeki gibi kırılarak geçiyor. K ortamının kırılma indisi nk=3 olduğuna göre, L ortamının kırılma
indisi (nL) hangisi olabilir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
2. OTURUM
8.
K
Hava
n =1
11. Prizmaya gönderilen beyaz ışık
demeti, prizmadan çıktıktan
sonra renklere ayrılır.
Göz
20 cm
Hava
n = 5/4
10 cm
Buna göre, en az kırılan ışık
aşağıdakilerden hangisidir?
n 2 = 4/3
20 cm
A) Kırmızı
C) Mavi 1
15 cm
n 3 = 3/2
Kırıcılık indisleri farklı saydam
ortamlara, yüzeyin normaline
yakın doğrultuda K noktasından bakan bir gözlemci, L
noktasındaki cismi kendisinden kaç cm uzaklıkta görür?
(nhava=1)
F
α
M
I
T
α
α F
M
II
α
I- Şekil-1’deki levha beyaz görünür.
II- Şekil-2’deki levha sarı görünür.
III- Şekil-3’teki levha cyan görünür.
9. “Işınlar çok yoğun ortamdan
az yoğun ortama geçerken;
sınır açısından büyük açıyla
geldiğinde, az yoğun ortama
geçemez ve geldiği ortama eşit
açı ile geri döner. Bu olaya tam
yansıma denir.”
A) Çölde serap görülmesi
B) Yağmur yağdığında gökkuşağı
oluşması
C) Su dolu havuzun dibindeki paranın olduğundan daha yakın
görülmesi
D) Yazın sıcak havada asfalt üzerinde su birikintisi varmış gibi
görülmesi
T
mavi
sarı mavi kırmızı
mavi
sarı 0 mavi kırmızı 0 mavi mavi 0
A) 80 B) 65 C) 58 D) 53
Yukarıda verilen bilgiye göre
aşağıdaki olaylardan hangisi
tam yansımaya örnek olamaz?
α
B) Mor
D) Yeşil
12. Dairesel levhalar şekillerdeki
gibi boyanıp, O noktası etrafında hızla döndürülüyorlar;
L
15.
Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
13. Şekildeki düzlem aynaların kesişme açısı 60°dir.
Bu aynalar arasına konulan K
cisminin kaç tane görüntüsü
oluşur?
A) 2
10.
B) 3
α
M
F
III
Yukarıdaki şekillerin hangilerinde çukur aynalara gelen ışınların yansımaları doğru olarak
çizilmiştir? (F: Odak noktası,
M: Merkez)
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
16. Tümsek ayna ile çeşitli deneyler
yapan bir öğrenci, elde ettiği
görüntü ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
K
0
60
T
C) 4
D) 5
A) Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır.
B) Görüntü daima cisimden küçüktür.
C) Görüntü odakla tepe noktası
arasındadır.
D) Sonsuzdaki cismin görüntüsü
merkezde oluşur.
14.
I
II
III
K
1 birim
İkizkenar dik üçgen şeklindeki
tam yansımalı prizmalara gelen
ışınlardan hangilerinin izlediği
yol doğru çizilmiştir?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
A
1 birim
B
Şekildeki birim karelerden oluşan sistemin K noktasından
aynaya bakan bir gözlemci, K-L
duvarından kaç birim görebilir?
A) 5
B) 4
C) 3
13
D) 2
17. İnce kenarlı mercekte cisim
merkezde ise, oluşan görüntünün yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tepe noktası ile odak noktası
arasında
B) Odak noktası ile merkez arasında
C) Merkezde
D) Merkezin dışında
2. OTURUM
18. Kalın kenarlı merceğin asal eksenine paralel olarak gönderilen ışık ışınının izlediği yol aşağıdakilerin hangisinde doğru
çizilmiştir? (f: odak noktası)
19. Odak uzaklıkları birbirine eşit
ince ve kalın kenarlı mercekler
şekildeki gibi yerleştiriliyor.
(431) KİMYA – 1
1. “Maddenin ortak özelliklerinden kütle, ..................”
Yukarıdaki ifadeyi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
tamamlar?
A)
Kalın kenarlı merceğin odak
noktasına gönderilen ışığın
ince kenarlı mercekten çıkışı
aşağıdakilerin hangisinde doğru çizilmiştir?
B)
2f f
f
A)
C)
2f f
2. Aynı koşullarda bulunan iki katı
maddenin aynı cins madde olup
olmadığı aşağıdaki işlemlerden
hangisiyle belirlenemez?
f
A) 20 ºC sudaki çözünürlüklerinin
saptanmasıyla
B) Erime sıcaklıklarının ölçülmesiyle
C) Öz kütlelerinin bulunmasıyla
D) Hacimlerinin bulunmasıyla
B)
D)
2f f
A) madde miktarından bağımsızdır.
B) maddenin miktarı arttıkça artar.
C) miktarı ölçülemeyen bir özelliktir.
D) maddeleri ayırt etmek için kullanılır.
f
C)
3. Şekildeki kapta X, Y ve Z sıvılarının konumları görülmektedir.
2f f
X
Y
Z
f
D)
Bu sıvılar için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
2f f
f
20. Tümsek ayna önündeki bir
mumun görüntüsünün yeri ve
özelliği ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Görüntünün yeri odakla ayna
arasında, görüntü sanaldır.
B) Görüntünün yeri odakla ayna
arasında, görüntü gerçektir.
C) Görüntünün yeri odakta, görüntü sanaldır.
D) Görüntünün yeri odakta, görüntü gerçektir.
14
A) Heterojen karışım oluşturmuştur.
B) Y sıvısı, Z sıvısında çözünmüştür.
C) Birbirinde çözünebilen sıvılardır.
D) Sıvıların öz kütleleri aynıdır.
4. Aşağıdaki madde örneği ve
madde sınıfı eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
Madde örneği Madde Sınıfı
A) Demir
Element
B) Hava
Karışım
C) Ayran
Çözelti
D) Karbon dioksit Saf madde
2. OTURUM
5. Tuz ve su ile hazırlanmış bir
çözelti için, aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Çözeltide üç bileşen vardır.
B) Çözelti sıvı hâldedir.
C) Çözücüsü tuzdur.
D) Çözüneni sudur.
9. Aşağıdaki grafikte X, Y, Z maddelerinin sudaki çözünürlüklerinin basınç ile değişimi görülmektedir:
13. Aşağıda karışım örnekleri ile
bu karışımları bileşenlerine
ayırmak için uygulanan işlemler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
Çözünürlük
Z
X
6. 20 ºC’ta sodyum klorürün sudaki çözünürlüğü 36 g/100 g
sudur. Aynı sıcaklıkta 100 g suda
bazı işlemler uygulanarak 38 g
sodyum klorür çözülüyor. Elde
edilen yeni çözeltinin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşırı doymuş çözelti
B) Doymamış çözelti
C) Seyreltik çözelti
D) Doymuş çözelti
Y
Basınç
Buna göre, verilen maddelerden hangileri gazdır?
A) Yalnız X
C) Y ve Z
B) Yalnız Z
D) X ve Y
10. Maddelerin sınıflandırılmasına
ait şema aşağıda verilmiştir:
Madde
7. 30 ºC’ta 200 g su ile, doymuş
sodyum nitrat çözeltisi hazırlanıyor. Hazırlanan çözelti kaç gramdır? (30 ºC’ta sodyum nitratın
çözünürlüğü 96 g/100 g sudur.)
A) 96
C) 290
B) 156
D) 392
8. Bir katının sudaki çözünürlüğü,
sıcaklık arttıkça artmaktadır. Bu
katıya ait çözünürlük-sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çözünürlük
Sıcaklık
C) Çözünürlük
Sıcaklık
B)
Çözünürlük
Sıcaklık
D)
Çözünürlük
Sıcaklık
Saf maddeler
Elementler
Heterojen
I
....
II
....
Şemada I ve II ile gösterilen
yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
I
A) Bileşikler
B) Bileşikler
C) Homojen
D) Homojen
II
Homojen
Bileşikler
Homojen
Bileşikler
11. Toprak ile karışmış hâlde bulunan tuzu, topraktan ayırmak
için uygulanan işlemlerin sırası, aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Suda çözme, buharlaştırma,
süzme
B) Buharlaştırma, suda çözme,
süzme
C) Suda çözme, süzme, buharlaştırma
D) Süzme, suda çözme, buharlaştırma
12. Havada asılı kalmış toz parçacıklarını havadan ayırmak için
yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süzme
C) Savurma
B) Buharlaştırma
D) Basit damıtma
15
A)
B)
C)
D)
Karışım
örneği
Ayırma
işlemi
Buğday - saman
Zeytinyağı - su
Tuz - su
Kükürt - demir
tozu
Savurma
Süzme
Buharlaştırma
Mıknatıs
yaklaştırma
14. Sıcaklık arttıkça sodyum klorürün sudaki çözünürlüğü az
değişirken potasyum nitratınki
çok değişir.
Bu maddelerle oluşturulan bir
sulu çözeltide maddeleri birbirinden ayırmak için aşağıdaki
yöntemlerden hangisi kullanılır?
A) Süzme
B) Basit damıtma
C) Ayrımsal damıtma
D) Ayrımsal kristallendirme
15. Bir çözelti basit damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılıyor.
Bu çözeltideki çözücü ve çözünenin fiziksel hâli aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Çözücü
Çözünen
A)
Katı
Katı
B)
Sıvı
Katı
C)
Sıvı
Gaz
D)
Gaz
Gaz
16. Etil alkol ve su karışımından
oluşan çözeltiyi bileşenlerine
ayırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Ayrımsal damıtma
B) Ayrımsal kristallendirme
C) Buharlaştırma
D) Süzme
2. OTURUM
17. Bileşiklerin ayrışmasında aşağıdaki hangi yöntem kullanılır?
A) Ayrımsal damıtma ile ayırma
B) Elektriklenme ile ayırma
C) Mıknatıs ile ayırma
D) Isı enerjisi ile ayırma
(435) KİMYA – 5
1. 2CO (g) + O 2 (g) $ 2CO 2 (g) tepkimesinde maddelerin harcanma
ve oluşma hızları arasındaki
ilişki aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
18. Aşağıdakilerden hangisi karışımların bileşenlerine ayrılmasında kullanılan işlemlerden
biri değildir?
19.
I
Su
II
Oksijen
gazı
B) HızCO = 1/2 HızO2 = HızCO2
10
0
2. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde basınç değişiminden
yararlanılarak tepkimenin hızı
belirlenebilir?
A) N 2 (g) + 3H 2 (g) $ 2NH 3 (g)
Hidrojen
gazı
B) NaCl (k) $ Na +(suda) + Cl -(suda)
C) C 2 H 5 OH (s) $ C 2 H 5 OH (suda)
Şemaya göre I ve II’de kullanılan yöntemler aşağıdakilerden
hangisidir?
I
II
A) FizikselFiziksel
B) Fiziksel
Kimyasal
C) Kimyasal
Fiziksel
D) Kimyasal
Kimyasal
D) H 2 (g) + I 2 (g) $ 2HI (g)
3.
2
1
Madde
K →
L →
M →
N →
Ayırma Yöntemi
Mıknatıs ile ayırma
Elektroliz
Süzme
Isı enerjisi ile ayırma
Buna göre, hangi maddeler saf
maddedir?
A) K ve L
C) K ve M
B) M ve N
D) L ve N
Tepkime
koordinatı
Bu tepkimenin ısısı (∆H) kaç
kJ’dür?
A) -50
C) -30
B) -40
D) -10
5. Aşağıda bir tepkimenin mekanizmasına ait basamaklar verilmiştir:
NO (g) + Cl 2 (g) $ NOCl 2 (g) (yavaş)
NOCl 2 (g) + NO (g) $ 2NOCl (g) (hızlı)
Bu tepkimenin hızını aşağıdakilerden hangisi değiştirir?
A) Kaba NOCl 2 eklemek
B) Kaba Cl 2 eklemek
C) Kaptan NOCl çıkarmak
D) Kaptan NOCl 2 çıkarmak
Potansiyel
enerji
4
20. Saf madde veya karışım olduğu
bilinen aşağıdaki maddelere
ayırma yöntemleri uygulanarak
maddeler bileşenlerine ayrılıyor.
90
40
D) HızCO = 2HızO2 = HızCO2
Demir
tozu
Potansiyel
enerji (kJ)
A) HızCO = 2HızO2 = 2HızCO2
C) HızCO = HızO2 = HızCO2
A) Buharlaştırma
B) Suda çözme
C) Elektroliz
D) Süzme
4. Bir tepkimenin potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği
aşağıda verilmiştir:
3
Tepkime
koordinatı
Potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiğinde rakamlarla
gösterilen niceliklerden hangisinin açıklaması doğrudur?
A) 1, tepkimenin entalpisidir.
B) 2, geri tepkimenin aktifleşme
enerjisidir.
C) 3, ileri tepkimenin aktifleşme
enerjisidir.
D) 4, aktifleşmiş kompleksin enerjisidir.
16
6. X (g) + 3Y(g) $ Z (g) + T(g) tepkimesi için hız denklemi,
Hız = k 7XA7YA şeklindedir. Buna
göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Tepkime mekanizmalıdır.
B) Tepkimenin derecesi 2’dir.
C) Tepkime tek basamakta gerçekleşir.
D) X (g) + Y(g) $ Ürün, yavaş basamaktır.
2. OTURUM
7. Aynı koşullarda gerçekleşen tepkimelerin denklemi verilmiştir:
I- Ag +(suda) + Cl - (suda) $ AgCl (k)
2
+4
+3
+3
II- Fe +(suda
)+ Ce (suda) $ Fe (suda)+ Ce (suda)
III- C 3 H 8 (g) + 5O 2 (g) $ 3CO 2 (g)+ 4H 2 O (g)
Bu tepkimelerin hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) I 2 II 2 IIIB) III 2 I 2 II
C) II 2 I 2 IIID) I 2 III 2 II
Tanecik sayısı
8. T1 ve T2 sıcaklığında gerçekleştirilen bir tepkime için, taneciklerin kinetik enerji dağılımını
gösteren grafik verilmiştir:
T2 > T1
T1
T2
Kinetik enerji
10. Denge durumundaki,
$ SO 2 (g) tepkimesi
S (k) + O 2 (g) #
için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Denge homojendir.
B) Sistemin sıcaklığı sabittir.
C) Maddelerin derişimleri sabittir.
D) İleri ve geri tepkime hızları birbirine eşittir.
11. 2XY(g) $
# X 2 (g) + Y2 (g) tepkimesinin normal koşullardaki denge
sabiti 10’dur. Aynı koşullarda
ileri tepkimenin hız sabiti 30
ise geri tepkimenin hız sabiti
kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 10 D) 30
12. Denge durumundaki,
$ 2NH 3 (g) tepkimeN 2 (g) + 3H 2 (g) #
sinin derişim türünden denge
sabiti K d ’nin birimi aşağıdakilerden hangisidir?
2
Grafiğe göre, aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) T1’de tepkime daha hızlıdır.
B) T1’de etkin çarpışma sayısı
daha fazladır.
C) T2’de etkin çarpışma sayısı
daha azdır.
D) T2’de aktifleşme enerjisini
geçen tanecik sayısı daha
fazladır.
9. Aynı koşullarda aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor.
Su
Su
Su
Bir süre sonra bu düzeneklerdeki sistemlerden hangilerinin
dengeye ulaşması beklenir?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
A) _ mol/L i B) mol/L
C)
1
1
D)
2
_ mol/L i
_ mol/L i
13. Denge durumundaki,
$ H 2 (g) + I 2 (g) TH 1 0
2HI (g) #
tepkimesine aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa denge
değişir?
A) Kabın basıncı artırılırsa
B) Kabın hacmi azaltılırsa
C) Katalizör eklenirse
D) Sıcaklık azaltılırsa
14. 2X 2 (g) + Y2 (g) $
# 2X 2 Y(g) tepkimesinin belirli bir sıcaklıktaki denge sabiti 16’dır. Aynı sıcaklıkta
2X 2 Y(g) $
# Y2 (g) + 2X 2 (g) tepkimesinin denge sabitinin değeri
kaçtır?
A) 1 16
C) 2
B) 1
4
D) 4
15.
I- Katı miktarını artırmak
II- Çözeltiyi karıştırmak
III- Katıyı toz hâline getirmek
Yukarıdaki işlemlerden hangileri yapılırsa bir katının sudaki
çözünme hızı artar?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
16. Bir maddenin katı, sıvı ve gaz
hâlleri, düzensizliğin artışına
göre sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) Katı 1 Sıvı 1 Gaz
B) Gaz 1 Sıvı 1 Katı
C) Katı 1 Gaz 1 Sıvı
D) Sıvı 1 Katı 1 Gaz
17. Bazı maddelerin suda çözünme
tepkimeleri verilmiştir:
I- HCl (g) $ H +(suda) + Cl (-suda)
II- N 2 (g) $
# N 2 (suda)
III- C 12 H 22 O 11 (k) $ C 12 H22 O 11 (suda)
Buna göre, hangi tepkimelerdeki sulu çözeltiler elektrik akımını iletmez?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
+
18. AB (k) $
# A (suda) + B (suda) tepkimesinin çözünürlük çarpımı _ K ç i
bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) K ç = 7ABA
B) K ç = 7A + A7B - A
7A + A
C) K ç =
7B - A
D) K ç =
7A + A7B - A
7ABA
19. Çözünürlük tepkimesi,
+2
-2
BaCO 3 (k) $
# Ba (suda) + CO 3 (suda)
şeklinde olan BaCO 3 ’ün oda
sıcaklığındaki çözünürlük çarpımı K ç = 16x10 - 10 ’dur.
Buna göre, BaCO 3 ’ün aynı
sıcaklıktaki çözünürlüğü kaç
mol/L’dir?
A) 16x10 - 10 B) 8x10 - 10
C) 4x10 - 5 D) 2x10 - 5
17
2. OTURUM
20. Bir çözeltide bulunan iyonlardan birini veya bir kaçını çöktürme işlemine ne ad verilir?
A) Çözünürlük çarpımı
B) Seçimli çöktürme
C) Denge sabiti
D) Çözünürlük
(444) BİYOLOJİ – 4
1. Aşağıda, bölünerek üreme hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Eşeyli üreme şeklidir.
B) Hücre, sadece enine bölünebilir.
C) Atasıyla aynı özelliklerini taşıyan birey oluşur.
D) Yavrular, olumsuz çevre şartlarına daha dayanıklıdırlar.
2. Mayoz bölünme sırasında
krossing-over görülmesi, aşağıdakilerden hangisinde etkili
değildir?
A) Yumurta ve spermin birleşmesinde
B) Tür içinde genetik çeşitliliğin
artmasında
C) Çevre koşullarına daha dayanıklı bireylerin oluşmasında
D) Bireyin yaşadığı çevreye uyumunun kolaylaşmasında
3. Aşağıdakilerden hangileri eşeyli üremede görülür?
I- Döllenme
II- Mayoz bölünme
III- Krossing-over
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
4. İnsan gametlerine bakıldığında
hangi heterogami şekli görülür?
A) İzogami
B) Oogami
C) Konjugasyon
D) Partenogenez
5. Bakterilerin antibiyotiklere
karşı direnç kazanmasında
aşağıdaki üreme şekillerinden
hangisi etkilidir?
A) Heterogami
B) Hermafroditizm
C) Konjugasyon
D) Partenogenez
6. Aşağıdakilerden hangileri çiçekteki dişi organın kısımlarındandır?
I- Anter
II- Tepecik
III- Filament
IV- Yumurtalık
A) I ve III
C) I, II ve III
B) II ve IV
D) II, III ve IV
7. Aşağıdakilerden hangisi, sperm
çekirdeğini oluşturur?
A) Sinerjit çekirdekler
B) Antipot çekirdekler
C) Vejetatif çekirdek
D) Generatif çekirdek
8. Aşağıdakilerden hangisi, iç
döllenmede görülen bir özellik
değildir?
A) Çok sayıda gamet oluşturulması
B) Döllenmenin dişi üreme sisteminde gerçekleşmesi
C) Gametlerin olumsuz çevre
şartlarından korunması
D) Döllenmenin gerçekleşmesi
için yardımcı eşey organlarının
gelişmesi
9. Aşağıdakilerden hangisi, insanda dişi üreme sistemi bölümlerinden değildir?
A) Rahim
B) Yumurtalık
C) Seminal kese
D) Döllenme borusu
10. İnsanda aşağıdakilerin hangisinde verilen hormonların her ikisi
de yumurtalıktan salgılanır?
A) FSH - LH
B) Östrojen - LH
C) Progesteron - Östrojen
D) Progesteron - FSH
18
11. Erkeklerde, testislerdeki seminifer tüpleri içinde sperm üretiminin başlamasında aşağıdaki
hormonlardan hangisi etkilidir?
A) LH
B) FSH
C) Testosteron D) Progesteron
12. Aşağıdakilerden hangisi monokotiledon bitkilerin özelliklerindendir?
A) Genellikle yaprak damarları
paraleldir.
B) İletim demetleri arasında kambiyum bulunur.
C) Gövde de iletim demetleri
merkezî bir silindir etrafındadır.
D) Merkezî silindirde içte odun
boruları dışta soymuk boruları
bulunur.
13. Çimlenme sırasında enzimlerin
aktif görev yapabilmesi için
aşağıdakilerden hangileri uygun olmalıdır?
I- Nem
II- Sıcaklık
III- Oksijen
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
14. Aşağıdaki hormonlardan hangisi meyve olgunlaşmasını ve
yaprak dökümünü hızlandırır?
A) Sitokinin
C) Etilen
B) Oksin
D) Giberellin
15. Kuş ve sürüngen yumurtalarını,
balık ve kurbağa yumurtalarından farklı kılan aşağıdaki özellikler için ne söylenebilir?
I- Kuş ve sürüngen yumurtaları
kalın bir kabukla örtülüdür.
II- Balık ve kurbağa yumurtalarında embriyoyu saran
embriyonik örtülerin hepsi
bulunur.
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
2. OTURUM
16. Embriyonik tabakalar, embriyonal gelişimin hangi evresinde
oluşur?
A) Blastula
B) Gastrulasyon
C) Nörilasyon D) Organogenez
17. Aşağıdakilerden hangisi insan
embriyosundaki ektoderm tabakadan oluşur?
A) Kalp
C) Böbrek
B) Omurilik
D) Akciğer
18. Aşağıdakilerden hangileriyle,
özellikle embriyonal gelişimin
ilk üç ayında karşılaşıldığında
embriyoda anormalliklere neden olur?
I- Radyasyon
II- Uyuşturucu madde
III- Kontrolsüz ilaç kullanımı
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
19. Hücre kültürü yöntemi, aşağıdaki bilimsel çalışmaların hangilerinde kullanılır?
I- Kanserlerin aydınlatılmasında
II- Birçok hastalığın tedavisinde
III- Canlıların genetik haritalarının aydınlatılmasında
IV- Mikroorganizmalara karşı
aşı üretilmesinde
A) I ve II
B) III ve IV
C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
20. Aşağıdakilerden hangisi, kanser oluşumuna neden olan iç
faktörlerdendir?
A) Genetik şifre bozukluğu
B) Radyasyon
C) Virüs
D) İlaç
(121) FELSEFE – 1
1. “Özne ile nesne arasındaki ilişkinin sonucunda ortaya çıkan
üründür.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?
A) Varlık
C) Bilgi B) Doğa
D) Yöntem
2. Aşağıdakilerin hangisinde formel bilimler grubunda yer alan
bilimler birlikte verilmiştir?
A) Sosyoloji - Psikoloji
B) Psikoloji - Mantık
C) Matematik - Mantık
D) Fizik - Kimya
3. Aşağıdakilerden hangisi felsefe
bilgisinin özelliklerindendir?
A) Sonuçlarının kesin olması
B) Kişisel ve yaratıcı olması
C) Deneye dayanması
D) Objektif olması
4. Aşağıdakilerden hangisi felsefe
ile sanatın ortak özelliğidir?
A) Hayatı ve insanı yaratıcı bir
zekâ ile yorumlama
B) Eleştiriye kapalı olma
C) Yığılan bir bilgi olma
D) Deneye dayanma
5. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden
değildir?
A) Düzenli ve sistemli olması
B) Gözlem ve deneye dayanması
C) Tüme varım yöntemini kullanması
D) Sonuçlarının kişiden kişiye
değişmesi
6. Genel geçer doğru bilginin
insan için olanaksız olduğunu
ileri süren akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Septisizm B) Empirizm
C) Pozitivizm D) Rasyonalizm
19
7. Bilginin kaynağını, ilkelerini,
yöntemini ve çeşitli dallarını
araştıran felsefe dalı hangisidir?
A) Varlık felsefesi
B) Ahlak felsefesi
C) Bilgi felsefesi
D) Bilim felsefesi
8. “Genel geçer doğru bilgi vardır
ve kaynağı akıldır.” görüşünü
savunan düşünce akımı hangisidir?
A) Rasyonalizm
B) Pozitivizm
C) Empirizm
D) Kritisizm
9. “Gözlem ve deney yoluyla
kazanılan bilgi pozitif bilgidir.
Toplumlar pozitif bilgi aşamasına teolojik ve metafizik evrelerden geçerek gelmiştir.” görüşünü savunan filozof hangisidir?
A) I. Kant
B) J. Locke
C) R. Descartes
D) A. Comte
10. Immanuel Kant, zihinde varlığını kabul ettiği ve deneyden
gelmediğini doğuştan var olduğunu ileri sürdüğü “akıl kalıplarını” aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade eder?
A) Tabula Rasa
B) Aklın kategorileri
C) Aposteriori
D) Akılcılık
11. “Gerçekler, insan yaşamında
işe yarayan ve faydalı olan
şeylerdir. Gerçeklerin değeri
mutlak değil insanlara sağladığı faydadır.” görüşünü savunan
düşünce akımı hangisidir?
A) Kritisizm
B) Pragmatizm
C) Fenomenoloji
D) Analitik felsefe
2. OTURUM
12. Aşağıdakilerden hangisi bilim
felsefesinin ele aldığı konulardan değildir?
A) Bilimin yapısı
B) Bilimde yöntem
C) Bilimsel bilgi
D) Bilginin değeri
13. Bilimsel araştırmanın deney ve
gözleme dayanması gerektiğini
öne süren Francis Bacon, bu
görüşüyle bilimsel yöntemin
hangisi olması gerektiğini savunur?
A) Tümevarım B) Tümdengelim
C) Ön deyi
D) Kıyas
14. “Bilimsel bir yaklaşımın, ele
aldığı olguları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak ve
sorgulamak için doğrudan ve
dolaylı olarak kullandığı tüm
kabuller, inançlar, kurallar, kavramsal ve deneysel araçlardır.”
T. Kuhn’un yukarıda tanımladığı bu kavram hangisidir?
A) Tümdengelim
B) Paradigma
C) Devrim
D) Olgu
15. Bilimsel bilginin özelliklerinden
olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Olgusal olma - Objektif olma
B) Kişisel olma - Sonuçları varsayımlı olma
C) Kişisel olma - Objektif olma
D) Olgusal olma - Sonuçları varsayımlı olma
16. Bilimsel yöntemin aşamalarından olanlar hangisinde birlikte
verilmiştir?
A) Deney - Hipotez
B) Sezgi - Teori
C) Öznellik - Evrensellik
D) Değer yargısı - Bilimsel yasa
17. Aşağıdakilerden hangisi varlık
felsefesinin temel sorularından
değildir?
A) Varlık var mıdır?
B) Varlığın kökeni nedir?
C) Doğru bilginin kaynağı nedir?
D) Evrende bir düzen var mıdır?
18. • Hiçbir şey var değildir.
•Bir şey bir biçimde var olsa
bile o bilinemez.
•Bir şey bir biçimde var olsa
ve bilinse bile bu bilgi başkalarına aktarılamaz.
Yukarıdaki görüşleri öne süren
ve bu görüşleriyle nihilizmin
temsilcilerinden biri olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokritos B) Sokrates
C) Gorgias
D) Platon
19. “Evren sürekli bir değişim, akış
ve oluş halindedir. Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur.”
Yukarıda verilen görüş varlığın
ne olduğu konusundaki yaklaşımlardan hangisine aittir?
A) Varlığı, hem düşünce hem
madde olarak kabul eden yaklaşıma
B) Varlığı, madde olarak kabul
eden yaklaşıma
C) Varlığı, fenomen olarak kabul
eden yaklaşıma
D) Varlığı, oluş olarak kabul eden
yaklaşıma
20. Rene Descartes, varlık anlayışında birbirinden bağımsız
iki töz olduğunu savunur.
Descartes’in öne sürdüğü bu
iki töz aşağıdakilerin hangisinde birlikte yer almıştır?
A) Düşünce - Fenomen
B) Madde - Düşünce
C) Madde - Cisim
D) Cisim - Fenomen
(242) İNGİLİZCE – 3
1 - 18. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. ............ the girls nor the boys
went to the concert.
A) Neither
C) Because
B) Either
D) Although
2. Will you be ............ your car
this afternoon?
A) cutting
C) visiting
B) using
D) studying
3. Tülin has been to Rome. .......... .
A) Nor did we
B) So was Ebru
C) So has Gönül
D) Nor must you
4. Gülçin is fat. ............ is Filiz.
They both want to lose weight.
A) Nor
C) Too
B) Neither
D) So
5. He’ll be cutting the grass in his
garden ............. .
A) in the afternoon
B) at the moment
C) last weekend
D) everyday
6. She is too fat. She wants to ........ .
A) lose weight
B) be an actor
C) go to school
D) wear my shoes
7. Kerem can’t lift the box. Kerem
can’t lift the cupboard, .......... .
A) then
C) either
B) yet
D) too
8. I didn’t watch the news. ............
A) So was Jill.
B) Nor must you.
C) Nor did my brother.
D) Neither will my father.
20
2. OTURUM
9. We will be travelling around the
world .................. .
A) last year
B) every month
C) two days ago
D) next summer
10. We will be .......... through the
European countries next year.
A) travelling
C) writing
B) dreaming
D) building
11. You are putting on weight. You
........................
A) should eat so much.
B) shouldn’t use olive oil.
C) shouldn’t eat fresh fruit.
D) should take more exercise.
12. He drank two bottles of water.
He ............
A) shouldn’t have eaten so much.
B) must have been very thirsty.
C) shouldn’t have driven fast.
D) must be at home then.
13. Ali shouldn’t have .......... his
car in the street.
A) taken
C) parked
B) stolen
D) turned
14. The young man has a big
house and a luxurious car.
....................
A) He must like football then.
B) He must be short-sighted then.
C) He must have a lot of money
then.
D) He must be interested in art
then.
15. He can’t find his watch. He
might have ............ .
A) lost his way
B) run out of petrol
C) gone to the village
D) left it in the bathroom
16. A: Where is Ceren? She isn’t in
her room.
B: I don’t know. ....................
A) She might be in the kitchen.
B) She likes running in the park.
C) She has done her homework.
D) She visited her friends
yesterday.
17. A: ........................
B: Me, too. We should find a
restaurant to eat something.
A) You look serious.
B) I am very hungry.
C) We mustn’t park here.
D) They should get up early.
18. Kadir : Can I move to my new
flat on Monday?
Painter: No. ....................
A) I’ll rent the flat out.
B) It’s too small for you.
C) It’s a very comfortable flat.
D) I won’t have painted it by then.
19. “I went to the wedding party.
My sister went there, too.”
cümlesine anlamca en yakın
seçeneği işaretleyiniz.
A) I and my sister didn’t go to the
wedding party.
B) My sister wanted to go to the
wedding party but I didn’t.
C) I went to the wedding party. So
did my sister.
D) My sister and I went to a
birthday party yesterday.
20. “Aylin doesn’t like horror
movies. Mine doesn’t like horror
movies, either.” cümlesine
anlamca en yakın seçeneği
işaretleyiniz.
A) Aylin and Mine like horror
movies.
B) Neither Aylin nor Mine like
horror movies.
C) Aylin likes horror movies but
Mine doesn’t.
D) Mine likes horror movies but
Aylin doesn’t.
(242) İNGİLİZCE ALAN – 3
1 - 17. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. If you’re going anywhere near
the ............, would you mind
buying me some stamps?
A) plumber’s B) electrician’s
C) post office D) greengrocer’s
2. He’ll have ............ the walls by
the end of the week.
A) caught
C) saved
3. They didn’t go to the concert
and we didn’t go to the concert,
............ .
A) then
C) either
B) too
D) yet
4. I will be ............ to buy a new
house.
A) saving money
B) riding a horse
C) getting on a bus
D) watching television
5. I can’t translate this letter. Nor
can Ceren.
............ Ceren ............ I can
translate this letter.
A) Nor / or
B) Either / or
C) Neither / norD) Nor / nor
6. If we don’t hurry, the film will
have ............. by the time we
arrive at the cinema.
A) directed
C) hidden
B) started
D) read
7. You shouldn’t eat that soup.
It’s .......... .
A) too hot
C) very tasty
21
B) bitten
D) painted
B) wonderful
D) delicious
2. OTURUM
8. My friends are going on holiday
and .........., too.
A) I’m living in Bodrum
B) we are going on holiday
C) she is going to have a rest
D) he is going to fly to London
9. ........................ So did Burak.
A) Murat doesn’t like football.
B) Ceren didn’t watch TV last
night.
C) Ebru washes her face every
morning.
D) Kaan played computer games
yesterday.
10. Ceren will be teaching English
at school all afternoon. She
.................. in the afternoon.
A) won’t be at home
B) won’t be at school
C) will be at the theatre
D) will be at the seaside
11. You shouldn’t wear your blue
jacket for the party. It’s too
............ .
A) old
C) cold
B) far
D) late
12. My mother has just taken an
aspirin. She .......... have a
headache.
A) oughtn’t to B) shouldn’t
C) should
D) must
13. You look tired. You worked a
lot. You .................. .
A) shouldn’t cheat
B) should have a rest
C) shouldn’t sleep early
D) should take your umbrella
14. Gökalp drove too fast and had
an accident. ....................
A) He should have driven slowly.
B) He ought to have helped his
mother.
C) He shouldn’t have gone for a
walk.
D) He oughtn’t to have taken the
medicines.
15. The roads are wet. It must have
............ last night.
A) blown
C) built B) rained
D) frozen
16. A: Are you coming to the
wedding reception next
weekend?
B: I’m afraid I won’t be able to.
..............................
A) She’s surfed the net all day.
B) We met an old friend in the
street.
C) I’ll be driving to Çanakkale
then.
D) He had already done the
housework.
19. Sınavlardan kötü not alan
arkadaşınıza aşağıdakilerden
hangisini tavsiye edersiniz?
A) You should eat more.
B) You should study harder.
C) You shouldn’t walk today.
D) You shouldn’t go to school.
20. “Neither Emine nor Hasan
visited Edirne.” cümlesinin
Türkçe karşılığını işaretleyiniz.
A) Emine ve Hasan Edirne’de
yaşar.
B) Hasan ve Emine tatilde
Edirne’ye gidecek.
C) Hasan Edirne’yi gördü fakat
Emine görmedi.
D) Ne Emine ne de Hasan
Edirne’yi ziyaret etti.
(242) ALMANCA – 3
1 - 17. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Zuerst stellt er den Apparat auf
einen eben- ............ Platzt.
A) -en B) -er C) -em D) -e
17. A: Will you be passing the
chemist’s on your way?
B: Probably.
A: Would you mind getting me
...............?
B: Of course.
2. Er steht ............ und stellt sich
auf ............ Teppich.
A) auf / dem
C) dem / auf
B) auf / den
D) den / auf
A) a magazine B) a ticket
C) two stamps D) an aspirin
18. Your friend Derya is eating
starchy food and putting
on weight day by day. What
should she do?
A) She should practise less.
B) She should stop eating starchy
food.
C) She should get up late in the
morning.
D) She should have butter for
breakfast.
3. Die Blume steht ............ dem
Tisch.
A) am B) auf C) von D) ins
4. Tanja steht ............ der Tür.
A) von
C) vor
5. Er liegt am liebsten ........... Bett.
A) ins B) in
22
B) zwischen
D) vom
C) im D) um
2. OTURUM
6. Peters Mutter kommt ............
dem Wohnzimmer.
A) auf
C) nach
B) aus
D) in
15. ∆: Warum hielt der Polizist dich
an?
◊: ........ er meinen Führerschein
sehen wollte.
A) Weil
C) Denn
B) Damit
D) Als
7. Hans fährt ............ Bahnhof.
A) in
B) zu C) zur D) zum
8. Monika fliegt ............ Köln.
A) auf
C) zur
B) hinter
D) nach
9. Klaus und Hans gehen ............
Freunden.
16. ∆: Ich hätte gern eine harte
Bürste ............ Zähneputzen.
◊: Ja natürlich! Hier bitte!
A) zur
C) zum
B) zu
D) um
17. ∆: Wie spät ist es?
◊: Es ist ............ drei.
A) für
C) auf
B) über
D) um
12. Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag, ............ .
A) Samstag
C) Sonntag
B) Freitag
D) Nachmittag
13. ∆: Wo hängt die Lampe?
◊: Die Lampe hängt ............
dem Tisch.
A) für
C) unten
B) in
D) über
14. ∆: Woher kommen Sie?
◊: Ich komme ............
Deutschland.
A) aus
C) ins
1. Gern, lieber, am ............ .
A) liebsten
C) besten
B) liebste
D) beste
2. Tanja ist dick.
Monika ist dicker.
Petra ist am ............ .
A) dicker
C) dicke
A) von
C) vor
10. Hans geht ........... Walter ins
Kino.
11. Wir geben voll Garantie ............
8 Monate.
1 - 16. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
B) dickste
D) dicksten
3. Petra steht ............ der Tür.
A) zu B) auf C) ins D) aus
A) von B) mit C) um D) zu
(242) ALMANCA ALAN – 3
A) nach für
C) fünf nach
B) vor fünf
D) fünf vor
18. Aşağıdaki sözcüklerden
hangisi çoğul bir isim olarak
verilmiştir?
A) die Zeitung B) das Buch
C) die Lampen D) der Stuhl
19. Aşağıdaki sözcüklerden
hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Schultaschen
B) Bücher
C) Wolkig
D) Hefte
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
Präteritum olarak verilmiştir?
A) Ich fuhr zurück in die Wohnung.
B) Ich habe ihn zu Hause
vergessen.
C) Ich bin in größer Eile gewesen.
D) Ich kann dieses Buch lesen.
B) vom
D) zur
4. Am morgen bleibt Walter lange
............ Bett liegen.
A) im
C) um
B) ins
D) auf
5. Wenn ich reich wäre, würde ich
eine Weltreise ............
A) studieren
C) machen
B) reisen
D) können
6. Hans kann gern im Bett .......... .
A) spazieren gehen
B) liegenbleiben
C) aufmachen
D) zumachen
7. Zeuerst geht er ......... die Küche
und macht sich einen Kaffe.
A) in B) im C) ins D) vom
8. Peter fährt heute ............
Bahnhof.
A) zum
C) zu
23
B) vom
D) um
B) zur
D) vom
2. OTURUM
9. Petra geht ............ Peter ............
Theater.
A) ins / mit
C) um / zu
B) mit / ins
D) bei / mit
10. Mein Vater ist größer ............
meine Mutter.
A) genau
C) so
B) wie
D) als
11. Ich ............ Peter König. Ich
bin 37 Jahre alt, ............ 1990
arbeite ich als Sekretar.
A) heiße / vom B) seit / heiße
C) heiße / seit D) bist / um
12. der Morgen, der Vormittag, der
Mittag, ............ .
A) der Nachittag
B) der Freitag
C) der Abend
D) die Nacht
13. A: Wohin legst du das Buch?
B: Ich lege das Buch ...... Tisch.
A) auf den
C) über der
B) auf dem
D) in das
14. A: Wohin fährt der Bus?
B: Der Bus fährt ............
Deutschland.
A) im
C) nach
B) um
D) ins
15. A: Warum kaufst du ein Buch?
B: Ich kaufe ein Buch, ............
es ............ lesen.
A) von / bis
C) zu / um
B) um / im
D) um/zu
16. A: Woher kommst du?
B: Ich komme ........ Deutschland.
A) zu
C) aus
B) ins
D) nach
17. Aşağıdaki fiillerden hangisinin
çekimi yanlış verilmiştir?
Infinitiv
A) haben
B) sein
C) kommen
D) werden
Präteritum P. Perfekt
hatte
war
kam
wird
gehabt
gewesen
gekommen
gewerden
18. Aşağıdaki sözcüklerden
hangisi anlam bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A) der Sontag
B) dir Mittag
C) der Montag
D) der Mittwoch
A) der Regen B) der Schnee
C) der Wind D) die Sonne
20. Istanbul / als / Größer / ist /
1
2
3
4
Ankara
5
Kurallı bir cümle oluşturunuz.
A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5
B) 1 / 4 / 3 / 2 / 5
C) 5 / 4 / 3 / 2 / 1
D) 3 / 4 / 5 / 1 / 2
(242) FRANSIZCA – 3
1 - 14. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Je n’aime pas les gens ……….
mentent.
B) ou
D) qui
2. Comme il ………. , mon grandpère ne sort pas.
A) neigé
C) neige
A) à la gare
B) au magasin
C) à l’aéroport
D) au restaurant
4. C’est Zara ………. chante cette
chanson.
A) qui
C) dont
B) que
D) donc
5. A: Murat a vingt ans?
B: Non, ……. n’a pas vingt ans.
19. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) que
C) où
3. Je prends mon avion à Antalya
………. .
B) venu
D) plu
24
A) elle
C) tu
B) il
D) ils
6. A: Pierre, tu vois le petit chat
noir?
B: Oui, je ………. vois.
A) te
B) les C) la
D) le
7. A: Est-ce que vous n’aimez pas
les films de Kadir İnanır?
B: Mais si, nous ……….aimons
beaucoup.
A) les
C) la
B) vous
D) te
8. A: Mesut a parlé à son frère?
B: Oui, il ………. a parlé.
A) lui
C) leur
B) le
D) la
9. A: Attendez-vous quelqu’un?
B: Je n’attends ………. .
A) rien C) quelques
B) personne
D) quelque chose
10. A: Je n’aime pas cela.
B: Dis-moi ………. tu aimes,
alors!
A) ce que
C) depuis
B) ce qui
D) pour
2. OTURUM
11. A: Tu as déjà vu ce film?
B: Oui, je l’ai vu .......... .
A) demain
B) après-demain
C) samedi dernier
D) samedi prochain
12. A: Caroline habite à Londres?
B: Oui,elle ………. habite
depuis trois ans.
A) en B) y
A) Depuis quand
B) Qu’est-ce que
C) Beaucoup
D) Parce que
14. A: Serpil veut du café au lait?
B: Oui, elle ………. veut.
B) du
D) en
15. Cümleler sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
(I) J’ai quinze ans. (II) Je
voudrais des correspondants.
(III) Je vois un enfant qui
pleure. (IV) Je peux écrire en
français et en anglais
A) I
B) II
C) III
D) IV
16. Verilen resme göre doğru ifadenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
Mettez votre imperméable, il va
………. .
A) falloir
C) pleuvoir
A) Direksiyonda beni telefonla
arama diyorum.
B) Direksiyon başında telefonla
konuşma diyorum.
C) Araba sürerken asla telefonla
konuşulmaz.
D) Araba sürerken telefonla konuşmazsan sevinirim.
(242) FRANSIZCA ALAN – 3
1 - 20. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Tu es sûr que vous n’avez tué
……….?
A) personne
C) pourquoi
B) par quoi
D) encore
C) au D) à la
13. A: Pourquoi est-ce que tu me
regardes?
B: ………. je t’aime bien.
A) y
C) de la 17. “Je te dis de ne pas téléphoner
au volant.” cümlesinin
Türkçedeki dengini bulunuz.
18. “Can kendileriyle akşam yemeği yememi istedi.” cümlesinin
Fransızcadaki dengini bulunuz.
A) Can m’a demandé de dîner
avec eux.
B) Can me dit de manger un bon
dîner avec lui.
C) Can leur a invité à dîner au
restaurant.
D) Can veut dîner dans un bon
restaurant.
19. “L’Espagne a battu la France
en final de l’Eurobasket.”
cümlesinin edilgen “forme
passive” biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) La France est battue en final
de l’Eurobasket par l’Espagne.
B) La France a été battue en final
de l’Eurobasket par l’Espagne.
C) L’Espagne battra la France en
final de l’Eurobasket.
D) L’Espagne sera battue par la
France en final de l’Eurobasket.
20. “Le roman Le Père Goriot a été
écrit par Balzac.” cümlesinin
etken “forme active” biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balzac avait écrit le roman Le
Père Goriot.
B) Le roman Le Père Goriot sera
écrit par Balzac.
C) Le roman Le Père Goriot est
écrit par Balzac.
D) Balzac a écrit le roman Le
Père Goriot.
2. Les wagons sont tirés ………..
la locomotive.
A) car
C) aux
3. Le fromage a été mangé par
mon frère ………. .
A) demain
B) en 2015
C) aujourd’hui
D) dans dix heures
4. Le journal ………… imprimé
deux jours avant.
A) a été C) va être
25
B) sera
D) être
5. Ni l’un ni ………. n’ont répondu
à temps.
A) l’homme
C) la femme
B) l’autre
D) l’est
6. J’ai réparé la radio ……. notre
voisin m’a donnée hier soir.
A) que
C) où
B) qui
D) quoi
7. Connaissez-vous la fille
qui vous .......... offert des
cadeaux?
A) avez
C) ont
B) faire chaud
D) avoir chaud
B) par
D) plus
B) ai
D) a
2. OTURUM
8. Je fais la queue ……….. vingt
minutes.
A) dans
C) depuis
B) il y a
D) sous
9. Je n’ai rien compris ………. il
parlait plus vite.
A) quelle
C) comme B) bien qu’
D) avec
10. J’ai téléphoné à mes parents
………. je suis arrivé à Ankara.
A) dès que
C) lors de
B) avant que
D) afin de
11. Ils lui demandent : “Rendsnous notre argent!”
Ils lui demandent de leur
rendre ……….. argent.
A) notre
C) mes
B) votre
D) leur
12. Tous les matins, ma grandmère ………… ses vaches.
A) trait
C) traient
B) trayons
D) trais
13. Il ………… dès qu’il a vu le bus.
A) part
C) est parti
B) partira
D) va partir
16. A: Vous voulez combien de
pommes?
B: Je (J’)………. veux un kilo,
s’ il vous plaît.
A) en
C) le
B) les
D) y
17. A: Comprenez-vous le russe?
B: Oui, je ………. comprends.
A) les
C) l’
B) la
D) le
18. A: Cette étudiante est arrivée?
B: Oui, je ………. ai indiqué la
salle de cours.
A) leur
C) y
B) lui
D) en
19. A:………. le professeur a donné
les devoirs aux élèves?
B: Oui, il les leur a donné.
A) Que
C) Quand
B) Est-ce que
D) Qui
20. A: Comment est votre nouvelle
voiture?
B: ……………………………
A) Je suis très émue.
B) Elle est près de la mer.
C) Elle est plus confortable.
D) Il est plus long que le métro.
1. “Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne
çıkarmak amacıyla Atatürk’ün
ortaya koyduğu ilkeler ve yaptığı inkılaplar” olarak tanımlayabileceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasa
B) Çağdaşlaşma
C) Atatürkçülük
D) Atatürk İlkeleri
2. • Türkiye Devleti, bir cumhuriyettir.
•Türkiye Devleti, ülkesi ve
milletiyle bölünmez bir bütündür.
•Dili Türkçedir.
Yukarıda, 1982 Anayasası’nın
değiştirilemez ve değiştirilmesi
teklif dahi edilemez maddelerinden bazıları verilmiştir.
Bu maddelerle aşağıdakilerden
hangisi amaçlanmıştır?
A) Misakımillî sınırlarını genişletmek
B) Demokratik rejimi topluma benimsetmek
C) Devleti ve kurumları çağdaşlaştırmak
D) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
sürekli kılmak
3. Ayrıcalık işareti olan unvanların
kullanılması özellikle aşağıdaki
Atatürk ilkelerinden hangisiyle
çelişir?
14. Lorsqu’il est arrivé ici, il .……..
des lunettes.
A) porte
C) portera
(471) MİLLÎ GÜV. BİL. – 2
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
B) a porté
D) portait
15. Le peintre nous a conseillé:
“Encollez bien les murs!“
4. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisi, Türk milletinin maddi,
manevi ve fikrî yapısını modernleştirmeyi amaçlar?
Le peintre nous a conseillé
…………..
A) Laiklik B) Halkçılık
C) Devletçilik D) Milliyetçilik
A) encoller bien les murs.
B) qu’il encolle bien les murs.
C) de bien encoller les murs.
D) si nous encollons bien les
murs.
26
2. OTURUM
5.
I- Dürüst olmak
II- Askerlik yapmak
III- Hasta ziyaretinde bulunmak
IV- Farklı inançlara sahip insanlara karşı saygılı olmak
Verilenlerden hangileri “vatandaşın, devlete karşı olan sorumluluklarından” biridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I, III ve IV D) II, III ve IV
6. Kurtuluş Savaşı’nda Türk
halkının işgalci güçlere karşı
başkaldırmasını ve girdiği bu
mücadelede başarılı olmasını,
aşağıdakilerden hangisiyle
açıklayabiliriz?
A) Akılcılık
B) Bilimsellik
C) Millî Birlik ve Beraberlik
D) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
7. Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin sağladığı özgürlükleri kötüye kullanmak suretiyle
ülkeyi yıpratan ve istikrarsızlığa düşürmeyi amaçlayan mücadele türüdür?
A) Trafik terörü
B) Sokak kavgaları
C) Düşman saldırıları
D) Terör faaliyetleri
8. Şair Mehmet Akif Ersoy’a millî
bir şiir yazma görevini veren
dönemin Millî Eğitim Bakanı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dr. Rıza Nur
B) Hasan Ali Yücel
C) Mehmet Şükrü Saraçoğlu
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver
9. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanlığı forsunda temsil
edilen 16 Türk devletinden biridir?
A) Memlûkler
B) Harzemşahlar
C) Dulkadiroğluları
D) Karakoyunlu Devleti
10. “Bayrak genişliği ne olursa olsun (....?....) emsali değişmez.”
Yukarıdaki cümlede parantez
içinde boş bırakılan yere Türk
Bayrağı Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) (G) B) (B) C) (L) D) (A)
11. Bir yerin dünya siyaseti açısından önemine ne ad verilir?
A) Yasak Bölge
B) Tampon Bölge
C) Jeopolitik Konum
D) Jeostratejik Konum
12. Aşağıdakilerden hangisi,
Türkiye’nin bütünlüğü için bir
dış tehdit değildir?
A) Yeni bir dünya savaşının çıkması
B) Üniversitedeki öğrenci olayları
C) Komşularımız arasında meydana gelebilecek savaşlar
D) Türkiye aleyhine uluslararası
alanda yapılan olumsuz propagandalar
13. Rumlar, Kıbrıs Adası’nı 21. yüzyılda silah zoru ile aşağıdaki
ülkelerden hangisine ilhak etmeye çalışmışlardır?
A) Rusya C) İsrail B) İtalya
D) Yunanistan
14. Türkiye ile Romanya’yı birbirine komşu yapan coğrafi öge,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz
B) Karadeniz
C) Tuna Nehri
D) Toros Dağları
15. Türkiye’nin aşağıdaki komşularından hangisi “Hatay” ilini
kendi topraklarına ait olduğunu
iddia etmektedir?
A) Irak C) Suriye B) Ermenistan
D) Yunanistan
27
16. Osman Bey tarafından kurulan
Osmanlı İmparatorluğu’nun
tarih sahnesinde kalış süresi,
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1299 - 1922
B) 1399 - 1923
C) 1399 - 1918
D) 1236 - 1878
17. Soykırım suçlarına bakan uluslararası mahkeme, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Adalet Divanı
B) Avrupa Hesap Mahkemesi
C) Uluslararası Ceza Mahkemesi
D) Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi
18. Aşağıdaki, Birleşmiş Milletler
(BM) üyesi ülkelerden hangisinin BM Güvenlik Konseyinde
“veto” hakkı yoktur?
A) Çin C) Fransa B) Rusya
D) Almanya
19. Kısaltması NATO, resmî adı
ise “North Atlantic Treaty
Organization” olan kuruluşun
Türkçe açılımı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kuzey Atlantik İş Birliği
Konseyi
B) Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü
C) Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Antlaşması
D) Türk - Sovyet Dostluk ve
Saldırmazlık Paktı
20. Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin kapsamına girmez?
A) Ulaştırma
B) Haberleşme
C) Seçme - seçilme
D) Sağlık hizmetleri
2. OTURUM
(208) SOSYOLOJİ – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal olay”a örnek olur?
A) Göç
B) Seçim
C) Evlilik
D) II. Dünya Savaşı
5. “Ankara’da lise öğrencilerinin
boş zaman faaliyetleri” ile ilgili
bir araştırmada Ankara’daki
bütün lise öğrencilerine ulaşılıp anket uygulanması güçtür.
Ancak, anket lise öğrencileri
arasından küçük bir gruba uygulanabilir.
Araştırma evreni içinden seçilen bu grup aşağıdakilerden
hangisiyle adlandırılır?
A) Öngörü
C) Örneklem
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin ilkelerinden
değildir?
A) Toplumla ilgili sorunlarla ilgilenmesi
B) Laboratuvar ortamında deney
yapan bir bilim olması
C) Olması gereken ile değil, var
olan ve olabilecek olan ile ilgilenmesi
D) Bilimsel araştırmalarında yanlış ve önyargılı düşüncelerden
uzak durmaya çalışması
3. • Toplumlarda yaşanmış geçmişteki olayları yer ve zaman
bildirerek ve belgelere dayandırarak açıklayan bir bilimdir.
•Gözlenebilir insan ve hayvan
davranışlarını inceleyen bir
bilimdir.
•İnsanın kökenini, biyolojik
özelliklerini, evrimini, ilkel
toplulukları ve kültürlerini inceleyen bir bilimdir.
B) Hipotez
D) Deney
6. Aşağıdakilerden hangisi bilimin
niteliklerinden değildir?
A) Öznel olma
B) Olgusal olma
C) Evrensel olma
D) Genelleyici olma
7. “Kuram ya da yasalara dayanarak gelecekle ilgili tahminde
bulunmadır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram
hangisidir?
A) Nesnellik
C) Öngörü
8.
B) Deneyleme
D) Yöntem
I- Fiziksel çevre
II- Nüfus
III- Kültür
Yukarıda tanımları verilen bilim
dalları, hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumun yapısını belirleyen
ögelerdendir?
A) Psikoloji - Antropoloji - Tarih
B) Antropoloji - Tarih - Psikoloji
C) Tarih - Antropoloji - Psikoloji
D) Tarih - Psikoloji - Antropoloji
A) I ve II
C) I ve III
4. • İleri sürülen varsayımların sınanması aşamasıdır.
•Araştırmacı bazı koşulları
kendisi hazırlar.
•Daha çok doğa bilimlerinde
kullanılır.
Verilenlerin tümü, bilimsel yöntemin aşamalarından hangisine
ait özelliklerdir?
B) II ve III
D) I, II ve III
9. “En az iki kişi arasında belirli
bir zaman sürecinde ve bir
amaca yönelik olarak kurulan
bağdır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram
hangisidir?
A) Toplumsal sapma
B) Toplumsal norm
C) Toplumsal statü
D) Toplumsal ilişki
A) Deneyleme B) Hipotez
C) Kuram
D) Genelleme
28
10.
I- Örfler
II- Adetler
III- Hukuk kuralları
Yukarıda verilenlerden hangisi
ya da hangileri yazılı normlardandır?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) Yalnız III
D) I, II ve III
11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişki çeşitlerinden biri
olan ikincil ilişkilerin özelliklerindendir?
A) Resmî olması
B) Duygusal boyutlu olması
C) Yüz yüze ve samimi olması
D) Biz bilincinin ön planda olması
12. Aşağıdakilerden hangisi toplumların, toprağa yerleşme ile
kazandıkları özelliklerdendir?
A) Yöneten ve yönetilen farklılığının oluşmaması
B) Ekonominin, tarım ve hayvancılığa dayanması
C) Göçebe olarak yaşanması
D) Ortak mülkiyetin olması
13. Aşağıdakilerden hangisi resmî
olmayan toplumsal guruplardandır?
A) Şirket
B) Dernek
C) Siyasi parti
D) Arkadaş grupları
14. Aşağıdakilerden hangisi köy
toplumsal yapısının özelliklerindendir?
A) İkincil toplumsal ilişkilerin hakim olması
B) Geleneksel ilişkilerin egemen
olması
C) Nüfus yapısının heterojen olması
D) İş bölümü ve uzmanlaşmanın
gelişmiş olması
2. OTURUM
15. Fiziksel yakınlıklarına rağmen
aralarında karşılıklı bir ilişki
bulunmayan, yüzeysel ve geçici bir etkileşim içinde bulunan
insan birliktelikleridir.
Yukarıda tanımı verilen kavram
hangisidir?
A) Toplumsal kategori
B) Toplumsal statü
C) Toplumsal yığın
D) Toplumsal grup
16. Aşağıdaki toplumsal grupların
hangisinde bireylerin toplumsal statü ve rolü daha fazlalaşmıştır?
A) Köy C) Belde
B) Kent
D) İlçe
17. Toplumsal tabakalaşma, toplumu oluşturan nüfusun bir ya da
daha fazla ölçütlere göre hiyerarşik olarak sıralanmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu
ölçütlerden değildir?
A) Gelir düzeyi
B) Yaşam biçimi
C) Coğrafi özellik
D) Eğitim seviyesi
18.
I- Kapalı tabakalaşma
II- Yarı kapalı tabakalaşma
III- Açık sınıf tabakalaşması
Kast sistemi, yukarıda verilen
toplumsal tabakalaşma türlerinden hangisine örnek olur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) II ve III
19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareketlilik türlerinden
“yatay hareketliliğe” örnek
olmaz?
A) Bir fabrikatörün yeni bir fabrika
açması
B) Bir kişinin kasaplığı bırakarak
manavlık yapması
C) Bir işçinin bir fabrikadan başka
bir fabrikaya geçip çalışması
D) Bir esnafın akrabasından kalan mirasla marketler zinciri
açması
20. Az gelişmiş toplumlarda, toplumun ekonomik refahı düşük
olduğu için hangi toplumsal
tabaka daha geniştir?
A) Alt tabaka
B) Üst tabaka
C) Orta tabaka
D) Orta ve üst tabaka
(474) İŞ GÜVENLİĞİ – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi meslek eğitiminin amaçlarından biri
değildir?
A) Bireyin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak bilgi, beceri ve
alışkanlıkları kazandırmak
B) Bireyin bir meslek sahibi olmasını garantilemek
C) Bireyin mesleki başarısını artırmak
D) Bireyi bir mesleğe hazırlamak
2. Farklı etmenler nedeniyle organ
ve sistemlerin görev yapamaz
duruma gelmesine ne denir?
A) İş kazası
B) Hastalık
C) Yaralanma D) İncinme
3. Meslek hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın, mesleksel kabul edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) T.C. Sağlık Bakanlığı
B) Uluslararası Çalışma Örgütü
C) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulu
D) T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
4. Cam sektöründe çalışan işçilerde aşağıdaki hastalıklardan
hangisi sık görülür?
A) Katarakt
B) Depresyon
C) İşitme kaybı
D) Nefes darlığı
29
5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya deriyi tahriş etmeyen ancak, bakterilere karşı derinin direncini azaltan kimyasal
tehdittir?
A) Karbonmonoksit
B) Amonyak
C) Siyanür
D) Benzin
6. Endüstri işletmelerindeki iş
makinelerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?
A) Sarı C) Mavi B) Kırmızı
D) Yeşil
7. İnsan sağlığına zarar vermeyecek en üst gürültü düzeyi kaç
desibeldir?
A) 20
8.
B) 40 C) 60
D) 80
I- Işığın iyi yayılmış olması
II- Işığın yeterli şiddette olması
III- Gölge vermeyen bir aydınlatma olması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iyi bir aydınlatma için gerekli unsurlardır?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
9. Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen kirli suları şehir
kanalizasyonuna ya da bunun
olmadığı yerlerde süzme, çürütme çukurlarına ileten boru
sistemine ne ad verilir?
A) Pis su tesisatı
B) Isıtma tesisatı
C) Klima tesisatı
D) Temiz su tesisatı
2. OTURUM
10. • Elektrik besleme hatlarını
fazla yüklerden korur.
• Muhtemel bir kazaya karşı
can güvenliği sağlar.
• Elektrik besleme hatlarını
kısa devre akımlarına karşı
korur.
Yukarıda görevleri belirtilen
elektrik malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kablo
C) Anahtar
B) Priz
D) Sigorta
11. Aşağıdakilerden hangisi ısı
enerjisi elde etmek amacıyla
kullanılan doğal yakıtlardan
biridir?
A) Odun kömürü
B) Fuel oil
C) Linyit
D) Benzin
12. Yüksek yerlerde çalışırken
düşmemek için kullanılan koruyucu araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenlik kemeri
B) Çelik uçlu bot
C) Toz maskesi
D) Yüz siperi
13. Üzerinde çalışma yapılacak
(eğeleme, kesme, kıvırma,
montaj vb.) parçayı sıkıca sabitlemeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matkap
B) Mengene
C) Demir testere
D) Allen anahtar
14. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında genel
olarak bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
15. Aşağıdakilerden hangisi takım
tezgâhları kullanılırken uyulması gereken genel güvenlik
kurallarına göre yanlıştır?
A) Tezgâh çalışırken başından
uzaklaşılmamalı
B) Tezgâhların hareketli kısımlarına yaklaşırken dikkatli olunmalı
C) Kullanılmayan takım ve malzemeler iş masası üzerinde
bırakılmalı
D) Yetkili kişilerin izni alınmadan
malzeme ve makinelere dokunulmamalı
16. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı yinelenen bir nedenle ya da işin
yürütüm koşulları yüzünden
uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, bedensel ya da ruhsal
özürlülük durumuna ne denir?
A) Sakatlık
B) İş kazası
C) Yaralanma
D) Meslek hastalığı
17. Aşağıdakilerden hangisi nikel
ve bileşiklerinin kullanıldığı bir
iş yerinde alınacak tedbirlerden
değildir?
A) Çalışanlara iş elbisesi, eldiven,
ayakkabı ve maske kullandırmak
B) Çalışanların kişisel temizlikleri
için önlemler almak
C) Civaya karşı alerjisi olanları
işe almamak
D) İş yerini çok iyi havalandırmak
18. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan
fiziksel etmenlerden biridir?
A) Sıkı disiplin
B) Aşırı gürültü
C) Virüs ve bakteriler
D) Düzensiz iş saatleri
19. Aşağıdakilerden hangisi iş
kazalarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen
zararlardandır?
A) Kaza nedeniyle üretimde
oluşan kalite bozukluğunun
maliyeti
B) Geçici ve sürekli iş görmezlik
veya ölüm ödenekleri
C) Çalışanlarda meydana gelen
fiziki hasarlar
D) İlk müdahale ve tedavi giderleri
20. Aşağıdakilerden hangisi kaza
ve yaralanmalarda, yaralanmanın ağırlığına göre yapılan sınıflandırma içinde yer almaz?
A) Ölümle biten kazalar
B) Dış beden ve iç organ kazaları
C) Sürekli iş görmezliğe neden
olan kazalar
D) Yirmi günden fazla tedavi gerektiren kazalar
(974) GİRİŞİMCİLİK
1. Mal ve hizmet üretmek için işletmelerde bir araya getirilen
ögelere ne denir?
A) Ham madde
B) Doğal kaynak
C) Üretim faktörleri
D) Üretim gereçleri
2. Pazardaki fırsatları günün şartlarında değerlendiren, ihtiyaç
duyulan mal ve hizmeti başkalarından önce fark edip piyasaya herkesten önce girerek
kendine avantaj sağlayan girişimcilik türüne ne ad verilir?
A) Ticari girişimcilik
B) Fırsat girişimciliği
C) Kamu girişimciliği
D) Yaratıcı girişimcilik
3. Aşağıdakilerden hangisi üretim
faktörlerinden tabiatın bir elemanı değildir?
A) Etkin olmalı
B) İşe uygun olmalı
C) Üretimi engellememeli
D) Fazla bakım gerektirmeli
A) Güneş enerjisi
B) Su kaynakları
C) Makine
D) Arazi
30
2. OTURUM
4. Girişimcilerin üretim elemanlarını bir araya getirip kâr amacıyla
mal ve hizmet üretmek için
oluşturdukları hukuki, mali ve
örgütsel yapılara ne ad verilir?
A) Girişim
C) Büro
B) Yönetim
D) Mağaza
5. Tüketicilerin belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan satın
almak istediği mal ve hizmet
miktarına ne denir?
A) Arz C) Üretim
B) Tüketim
D) Talep
6. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin yerine getirdikleri
işlevlerden değildir?
A) Yeni pazarlar keşfetmek
B) Kamu işlerini düzenlemek
C) Bilinen ürünleri geliştirmek
D) Yeni girdi kaynakları bulmak
7. İşletme kurma sürecinde devlet
teşvikleri ve alınması gereken
izinler, hangi araştırmaları kapsar?
A) Yasal araştırmaları
B) Mali araştırmaları
C) Teknik araştırmaları
D) Ekonomik araştırmaları
8. Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün amaçlarından biri
değildir?
A) Teşvikler hakkında bilgi edinmek
B) Yatırım tutarı hakkında bir fikir
edinmek
C) İşletmenin elde ettiği kârı hesaplamak
D) Kuruluş yerini ve yatırım alanını belirlemek
9. İşletme kurma sürecinde düşük
bir maliyetle yatırım verimliliğinin test edildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
10. İşletmelerin belirli bir dönem
içinde elde ettikleri gelir ve gider arasındaki olumlu farka ne
denir?
A) Kâr C) Ücret
B) Zarar
D) Gelir
11. Aşağıdakilerden hangisi özel
işletmelerin genel amaçlarından biridir?
A) Kâr elde etme
B) Maliyeti düşürme
C) İstihdam sağlama
D) Çalışanlarına uygun ücret
verme
12. İşletmeler aşağıdakilerden
hangisiyle istihdam olanakları
sağlayarak topluma hizmet
ederler?
A) Hedeflerini gerçekleştirmeleri
B) Yeni yatırımlar yapmaları
C) İş güvenliğini sağlamaları
D) Kâr elde etmeleri
13. İşletme yönetimin planlamadan
sonra gelen ikinci işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denetim
B) Koordinasyon
C) Organizasyon
D) Sevk ve idare
14. Satışların arttırılması faaliyetleri hangi işletme etkinlikleri
kapsamında yapılır?
A) Üretim
C) Yönetim
B) Pazarlama
D) Finansman
15. Satış sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satış görüşmesi ve sunuş
B) Alıcıları yakından tanıma
C) Satış sonrası etkinlikler
D) Satışa hazırlık
A) Ekonomik araştırma
B) Yasal araştırma
C) Kesin proje
D) Ön proje
31
16. Aşağıdaki şirketlerin hangisinde şirket alacaklılarına karşı
sorumluluk bakımından iki tür
ortaklık vardır?
A) Komandit şirket
B) Kolektif şirket
C) Limited şirket
D) Adi şirket
17. Aşağıdakilerden hangisi mal
üreten işletmelerin faaliyet
alanlarına örnek olur?
A) İletişim
C) Ulaşım
B) Finans
D) İnşaat
18. Aşağıdaki işletme türlerinden
hangisi işletmelerin faaliyet
konuları bakımından sınıflandırılması içinde yer alır?
A) Özel işletmeler
B) Ticari işletmeler
C) Tarım işletmeleri
D) Kamu işletmeleri
19. Ticaret şirketleri hangi kanunla
düzenlenmiştir?
A) Gelir Kanunu ile
B) Medeni Kanun ile
C) Borçlar Kanunu ile
D) Türk Ticaret Kanunu ile
20. Bir işletmenin kamu işletmesi
sayılabilmesi için sermayesinin
en az % kaçının devlete ait olması gerekir?
A) 25
B) 51 C) 75
D) 100
2. OTURUM
(461) EKONOMİ – 1
1. İhtiyaçları karşılanmalarındaki
şiddet derecesine göre sınıflandırdığımızda, aşağıdakilerden
hangisi lüks ihtiyaçlara örnek
olur?
A) Giyecek
C) Su
B) Ekmek
D) Otomobil
2. İnsan ihtiyacını karşılayan, ancak üretimi için belirli bir emek
gerektirmeyen mallara serbest
mal denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi serbest maldır?
A) Televizyon B) Elbise
C) Hava
D) Ekmek
3. Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi ekonomide
gelir kabul edilmez?
A) Ücret
C) Bağış
B) Faiz
D) Kâr
4. Aşağıdakilerden hangisi üretim
faaliyetidir?
6. Doğa, toprak yapısı ve iklim
etkeniyle tarım ve sanayi üretimini doğrudan etkiler.
Bu açıklamaya göre pamuğun
yeterli ölçüde üretildiği bölgelerde hangi endüstri gelişmiştir?
A) Otomotiv
C) Demir
B) Şeker
D) Tekstil
7. Kooperatiflerin genel ve asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dar gelirlilere yardım etmek
B) Kâr elde ederek devlete vergi
vermek
C) İnsanların konut sahibi olmalarını sağlamak
D) Ortaklarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak
8. Üretim faktörlerinden emeğin
özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zevk için yapılan faaliyetler
emek kabul edilmez.
B) Üretimde kullanılan hayvan
gücü emek kabul edilir.
C) Makinelerin üretimdeki faaliyetleri emek kabul edilmez.
D) İnsanların mal ve hizmet üretmek için yaptıkları faaliyetler
emek kabul edilir.
A) Uçak, tren, otobüs gibi şehirlerarası araçlarla seyahat
edilmesi
B) Kömürün yakılarak termik
santralinde elektrik enerjisi
elde edilmesi
C) Seyahat acentesi ile turistik
geziye çıkılması
D) Evde ısınmak amacıyla doğal
gaz yakılması
9. Aşağıdakilerden hangisi bir
ülkenin ekonomi politikasının
başlıca hedeflerinden olamaz?
5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin termik santrallerinden
biridir?
10. Ekonomi biliminin temelini
ihtiyaçlar oluşturmaktadır.
İnsan ihtiyaçları sürekli ve sınırsız olduğu hâlde, ihtiyaçları
karşılayacak mal ve hizmetler
sınırlıdır. Bundan dolayı ekonominin asıl konusu bu ............
durumudur.
A) Soma
C) Hirfanlı
B) Keban
D) Sarıyar
A) Tam istihdam sağlamak
B) Ekonomik dengeyi sağlamak
C) Büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirmek
D) Yüksek enflasyonu gerçekleştirmek
Bu paragrafta boş bırakılan yere
gelebilecek en uygun seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A) kıtlık
C) talep B) hizmet
D) enflasyon
32
11. Aşağıdakilerden hangisi mal
ve hizmet fiyatının oluşumunda
doğrudan etkilidir?
A) Arz ve talep
B) Kalite ve marka
C) Belirli bir piyasa
D) Satın alma gücü
12. Kanunla veya idari bir kararla
oluşturulan tekele ne ad verilir?
A) Kamu tekeli B) Fiili tekel
C) Yasal tekel D) Sınai tekeli
13. Aşağıdakilerden hangisi millî
gelirin sektörel dağılımını ifade
eder?
A) Üretim faktörlerinin millî gelirden aldıkları paylardır.
B) Millî gelirin ülkenin coğrafi bölgelerine dağılımıdır.
C) Millî gelirin ülkedeki tarım, sanayi ve hizmet gibi ana üretim
kollarına dağılımıdır.
D) Millî gelirin ülke nüfusuna bölünmesiyle kişi başına düşen
millî gelirin hesaplanmasıdır.
14. Faiz üretim faktörlerinden hangisinin geliridir?
A) Girişimcinin B) Sermayenin
C) Tabiatın
D) Emeğin
15. İşçilerin çalışmaları karşılığı aldıkları para miktarı hangi ücreti
oluşturur?
A) Reel ücreti B) Ayni ücreti
C) Akort ücreti D) Nominal ücreti
16. Genellikle toprak sahiplerinin
elde ettiği kiraya ........ adı verildiği gibi, bir ekonomik değerin
değişik nedenlerden dolayı
daha fazla gelir getirmesi de
....... olarak adlandırılır.
Bu ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) ücret
C) kâr
B) rant
D) faiz
2. OTURUM
17. Ülkelerarası millî gelirin karşılaştırılması hangi para birimi ile
yapılmaktadır?
3. Aşağıdakilerden hangisi 7MNA
sembolü ile gösterilir?
A)
A) İngiliz Sterlini
B) Rus Rublesi
C) Japon Yeni
D) ABD Doları
A) 18 B) 72 C) 108 D) 162
B)
C)
10. Şekilde PR ve MN doğruları O noktasında dik kesişmektedir.
D)
18. Millî gelirin ülke nüfusuna bölünmesiyle aşağıdakilerden
hangisi bulunur?
A) Safi millî gelir
B) Gayrisafi yurt içi hasılası
C) Kişi başına düşen millî gelir
D) Millî gelirdeki ücretlerin payı
19. Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden biridir?
A) Değerini koruması
B) Değişim aracı olması
C) Bölünebilir olması
D) Güvenilir olması
20. Hızlı nüfus artışı ülkemizde
hangi ekonomik soruna neden
olmaktadır?
A) İşsizliğe
B) Enflasyona
C) Dış borçlara
D) Verim düşüklüğüne
(493) GEOMETRİ – 3
1. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Düzlemde farklı iki doğruya ait
en çok bir ortak nokta vardır.
B) Düzlemde paralel iki doğru bir
tek noktada kesişir.
C) Bir doğru ile dışında alınan bir
nokta bir tek düzlem belirtir.
D) Kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir.
2. Bir düzlemdeki 12 farklı doğru en
çok kaç farklı noktada kesişir?
A) 24
B) 33
C) 48 D) 66
9. Ölçüsü, bütünleyenin ölçüsünün 9 katına eşit olan açının
ölçüsü kaç derecedir?
4.
P
D
E
F
G
H
S
d
Şekilde verilen d doğrusu
üzerindeki D, E, F, G ve H noktalarına göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
T
C) 7EF + 7GH = # D) 7FH + 7FD = # F -
11.
C
5x+8º
B) - 32
D) - 40
A
12.
E
7. M a - 7 k ve N _ 6 i noktaları ara2
sındaki uzaklık kaç birimdir?
B) 19
4
5
D)
9
8. Ölçüsü 27º 29ʹ 40ʺ olan açının
tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 62º 30ʹ 20ʺ
B) 63º 31ʹ 20ʺ
C) 152º 30ʹ 20ʺ
D) 153º 31ʹ 20ʺ
33
B
A) 20 B) 32 C) 72 D) 108
B) - 16
D) 8
A) 19 2
5
C) 2
3x+12º
O
Şekilde A, O ve B noktaları
%
doğrusaldır. m _ AOC i = 5x + 8º
%
ve m _ BOC i = 3x + 12º olduğu%
na göre, m _ AOC i kaç derecedir?
6. Uç noktalarının koordinatları
A _ - 10 i ve B _ x i olan 7ABA \nın
orta noktasının koordinatı
C _ - 2 i ise x kaçtır?
A) - 18 C) 6
R
%
A) S%
OM ile SON
%
%
B) MOT ile TOR
%
C) T%
OR ile RON
%
%
D) POS
ile SON
B) 7EHA + 7GDA = 7EGA
A) - 24 C) - 36 N
Şekle göre aşağıdaki hangi açılar bütünlerdir?
A) 7DGA + 7FHA = 7FGA
5. A _ x i ve B _ - 12 i noktaları
arasındaki uzaklık 20 birim olduğuna göre, x’in alabileceği
değerlerin toplamı kaçtır?
O
M
F
A
D
50º
C
O
B
Şekilde A, O ve B noktaları
doğrusaldır. 7OC ve 7OF sıra
%
%
ile DOB ve FOA açılarının
%
açıortaylarıdır. m _ EOD i = 50º
%
olduğuna göre, m _ FOC i kaç
derecedir?
A) 95
C) 140
B) 115
D) 150
2. OTURUM
13.
16.
M
L
K
50º
124º E
100º
N
C
D
Şekilde 7LK ' 7NR,
%
m _ LMN i = 50º ve
%
m _ MNR i = 100º olduğuna göre,
%
m _ MLK i kaç derecedir?
Şekilde 7AB ' 7CD ve 7AFA
%
%
BAE\nın, 7FCA ECD\nın açıorta%
yıdır. m _ AEC i = 124º olduğuna
%
göre, m _ AFC i kaç derecedir?
A) 100
C) 130
A) 48 B) 56 C) 62 D) 66
B) 120
D) 150
Y
R
14.
S
17.
F
U
C
Şekilde 7RY ' 7TU ve
%
m _ RST i = 70º olduğuna göre,
%
%
m _ YRS i + m _ STU i kaç derece-
A) 36 B) 54 C) 108 D) 144
K
M
R
E
O
%
%
A) EOK ile LOM
%
%
B) EOK ile ROF
%
%
C) LOM ile MOR
%
%
D) LOM ile ROF
C
A
45º
F
Verilen şekle göre aşağıdaki
hangi iki açı komşu açıdır?
B) 100
D) 110
A
20.
K
L
54º
C
M
B
Verilen şekilde 7LK = 7BA ve
%
7LM = 7BC \tir. m _ ABC i = 54º
%
olduğuna göre, m _ KLM i kaç
derecedir?
18.
L
Şekilde A, O ve D noktaları doğ%
rusaldır. m _ AOB i = 3x + 10º,
%
m _ BOC i = x + 15º ve
%
m _ COD i = 2x + 5º olduğuna
%
göre, m _ BOD i kaç derecedir?
d2
Şekilde d 1 ' d 2 ve d 3 kesendir.
%
m _ EFB i = 36º olduğuna göre,
%
m _ CGH i kaç derecedir?
B) 130
D) 290
15.
D
H
dir?
A) 110
C) 220
D
G
O
A) 95
C) 105
36º
d
B 1
?
T
A
d3
E
A
70º
B
F
C
R
19.
B
A
O
?
105º
E
B
A) 108
C) 144
B) 126
D) 154
(482) SANAT TARİHİ – 2
F
D
Şekilde AB, CD ve EF doğruları O noktasında kesiş%
mektedir. m _ AOF i = 45º ve
%
m _ BOD i = 105º olduğuna göre,
%
m _ COE i kaç derecedir?
1. Avrupa’da Roman sanatı, aşağıdaki hangi yüzyıllar arasında
görülen bir sanat akımıdır?
A) 7 ve 9. yüzyıllar
B) 10 ve 13. yüzyıllar
C) 14 ve 16. yüzyıllar
D) 17 ve 18. yüzyıllar
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60
2. Roman katedrallerinde, kilise
korosunun yer aldığı koro bölümünün altına eklenen yer altı
mezarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kripta
C) Rozet 34
B) Tonoz
D) Odeon
2. OTURUM
3. “Katedrallerin ön cephesinde,
portalin üstünde yer alan daire biçimli, vitraylı pencere ve
bezeme ögesi”ne verilen isim,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rozet C) Kemer 4.
B) Vitray
D) Tonoz
I- Fransa - Notre Dame (Notr
Dam) Katedrali
II- Almanya - Ulm Katedrali
III- Almanya - Spaier (Spayer)
Katedrali
Yukarıda verilen katedrallerden
hangileri Gotik üslubunda yapılmışlardır?
A) Yalnız I C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
5. Aşağıdaki Rönesans ressamlarından hangisi “Köylü Ressam”
lakabıyla tanınır?
A) Tiziano
B) Albrecht Dürer
C) Pieter Brueghel
D) Giotto di Bondone
6. “Bir eserin güzelliği, oranlarındaki uyuma bağlıdır.” diyen
Rönesans mimarı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Donato Bramante
B) Leon Battista Alberti
C) Filippo Brunelleschi
D) Bunarotti Michelangelo
7. • 1476 - 1576 yılları arasında
yaşamış ünlü İtalyan ressamıdır.
•Renkçi anlayışın geliştiği
bir merkez olan Venedik
Okulu’nun kurucularındandır.
•Büyük bir renk ustası ve portre ressamı olan sanatçının
bu alandaki en tanınmış eseri
“Şarlman Karl (V. Charles)’ın
portresidir.
Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
8. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sözcük anlamı “yeniden
doğuş”tur?
A) Rokoko
B) Realizm
C) Rönesans D) Restorasyon
9. • İtalyan Barok heykel sanatının önemli temsilcilerinden
olan sanatçı aynı zamanda
mimar ve ressamdır.
•Yunan mitolojisindeki bir
hikâyeyi canlandırdığı
“Apollon ve Daphne” isimli
heykeli, sanatçının en tanınmış yapıtlarındandır.
Hakkında bilgi verilen sanatçı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lorenzo Bernini
B) Lorenzo Ghiberti
C) Leonardo da Vinci
D) Peter Paul Rubens
13. Barok mimarisinin ünlü İtalyan
temsilcisi olan Francesco
Borromini’nin birlikte çalıştığı
İtalyan sanatçılar, aşağıdakilerin
hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Maderna - Michelangelo
B) Ghiberti - El-Greco
C) Maderna - Bernini
D) Leonardo da Vinci - Bernini
14. • Realizm akımının Fransa’daki
temsilcilerindendir.
•Sanatçı, ressamlığının yanı
sıra hem heykeltıraş hem de
karikatür sanatçısıdır.
•Günlük yaşam üzerine yaptığı
gözlemleri toplumsal konulara dönüştürmüştür.
•Eserlerinde yaşadığı dönemin
politikacılarını, sanatçılarını,
avukat ve yargıçlarını, sıradan insanları gülünç yanları
ile alaylı bir şekilde işlemiştir.
Tanıtılmaya çalışılan sanatçı,
aşağıdakilerden hangisidir?
10. Maniyerizm, aşağıdaki hangi
dönemler arasında geçişi sağlayan bir ara dönem olarak değerlendirilir?
A) Gotik’ten Barok’a
B) Dadaizm’den Pop Art’a
C) Barok’tan Rokoko’ya
D) Rönesans’tan Barok’a
A) William Turner
B) Honore Daumier
C) Francisco Goya
D) Antonio Canova
15. “İzlenimcilik” olarak da bilinen
sanat akımı, aşağıdakilerden
hangisidir?
11. Roma’da bulunan Saint Agnese
(San Agnesi) Kilisesi’nin ünlü
mimarı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borromini
B) Michelangelo
C) Donato Bramante
D) Leonardo da Vinci
A) Realizm
B) Romantizm
C) Ekspresyonizm
D) Empresyonizm
16. Norveç, İsveç gibi Kuzey
Avrupa ülkelerinin bulunduğu
coğrafyaya verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kafkasya
B) Orta Doğu
C) İskandinavya
D) Mezopotamya
12. Fransa’daki Versailles (Versay)
Sarayı, aşağıdaki dönemlerden
hangisinin tanınmış yapılarındandır?
A) Gotik C) Barok B) Roman
D) Neoklasik
17.
I- Pazzi Şapeli
II- Amiens Katedrali
III- Floransa Vaftizhanesi
Yukarıda verilen mimari eserlerden hangileri dinî yapıdır?
A) Tiziano
B) Albrecht Dürer
C) Leonardo da Vinci
D) Giotto di Bondone
A) Yalnız II
C) II ve III
35
B) I ve II
D) I, II ve III
2. OTURUM
18. “Rönesans Dönemi heykelleri
konularını, ....., ..... ve ..... alır.”
Verilen bilgi cümlesinde boş
bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirildiğinde biri
açıkta kalır?
A) İncil C) Budizm
B) Tevrat
D) Mitoloji
19. • 1916’dan bugüne kadar etkisini sürdüren çağdaş sanat
akımlarından biridir.
•Akımın sanatçıları, eserlerinde zıt renkler kullanarak
anlatımı çarpıcı bir boyuta
taşımışlardır.
•Bu akım, bilinçaltından beslenen düşünceleri tuvallere
yansıtmakla ünlüdür.
•Salvador Dali, akımın en
önemli temsilcilerinden biridir.
Hakkında bilgi verilen sanat
akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm B) Dadaizm
C) Kübizm D) Pop Art
20. Fransız Romantiklerinden
Eugene Delacroix (Öjen
Dölakruva), aşağıdaki eserlerinden hangisinde “Fransız
halkının her kesiminden kadın
ve erkeği yürüyüş hâlinde” resimlemiştir?
A) Dante’nin Kayığı
B) Cezayirli Kadınlar
C) Mezarcı ve Hamlet
D) Halka Önderlik Eden Özgürlük
(497) GEOMETRİ – 7
1. Ayrıtları 3 cm, 4 cm ve 6 cm
olan dikdörtgenler prizmasının
cisim köşegeni kaç santimetredir?
A) 16 3 B) 61
C) 6 2 D) 13
2. Bir dik üçgen dik prizmanın
tabanlarının dik kenarlarının
uzunlukları 8 cm ve 15 cm’dir.
Bu prizmanın yüksekliği 18 cm
olduğuna göre, alanı kaç santimetrekaredir?
A) 750
C) 960
B) 840
D) 1080
3. Tabanının bir ayrıtının uzunluğu 6 cm ve yüksekliği 10 cm
olan kare dik prizmanın alanı
kaç santimetrekaredir?
A) 240
C) 312
B) 276
D) 360
4. Bir dikdörtgenler prizmasının a, b, c ayrıtları arasında
1 + 1 + 1 = 2 bağıntısı vardır.
a b c
3
Bu prizmanın alanının hacmine
oranı nedir?
A) 7 B) 5 C) 3 D) 4
3
2
3
2
5. Yüksekliği taban ayrıtlarından
birinin uzunluğunun iki katına
eşit olan kare dik prizmanın
hacmi 128 cm 3 olduğuna göre,
yüksekliği kaç santimetredir?
A) 6
B) 8
C) 10 D) 12
6. Hacmi 343 cm 3 olan bir küpün
yüz köşegenlerinden birinin
uzunluğu kaç santimetredir?
A) 6 6 C) 6 3 B) 7 3
D) 7 2
7. Taban ayrıtlarından birinin
uzunluğu 6 cm ve yüksekliği
8 cm olan eşkenar üçgen dik
prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?
A) 24 3 B) 72 3
C) 216
D) 288
8. Ayrıtlarının uzunlukları 2, 3, 5
sayıları ile orantılı olan dikdörtgenler prizmasının hacmi
810 cm 3 olduğuna göre, alanı
kaç santimetrekaredir?
A) 270
C) 558
9. Cisim köşegeninin uzunluğu
5 3 cm olan küpün alanı kaç
santimetrekaredir?
A) 75
C) 135
B) 125
D) 150
10. Hacmi 18 2 cm 3 olan düzgün
dörtyüzlünün alanı kaç santimetrekaredir?
A) 18
B) 36
C) 18 3 D) 36 3
11. Alanı 128 3 cm 2 olan düzgün
sekizyüzlünün bir ayrıtının
uzunluğu kaç santimetredir?
A) 4 3 C) 8 2 B) 8
D) 6 2
12. Yanal alanı 72r cm 2 olan dik
dairesel silindirin yüksekliği 9 cm
olduğuna göre, hacmi kaç r santimetreküptür?
A) 144
C) 184
B) 172
D) 196
13. Hacmi 448r cm 3 ve yüksekliği
7 cm olan dik dairesel silindirin
taban yarıçapının uzunluğu kaç
santimetredir?
A) 8
36
B) 440
D) 620
B) 7
C) 6
D) 5
2. OTURUM
14. Yanal alanı 240r cm 2 ve ana
doğrusunun uzunluğu 20 cm
olan dik dairesel koninin hacmi
kaç r santimetreküptür?
A) 320
C) 768
B) 476
D) 842
A) 88
C) 114
15. Taban yarıçapının uzunluğu
6 cm ve yüksekliği 8 cm olan dik
dairesel koninin alanı kaç santimetrekaredir? (r yerine 3 alınız.)
A) 288
C) 252
16.
B) 276
D) 240
6
D
C
9
B
Şekildeki ABCD dik yamuğunda 7DAA = 7ABA, DC = 6 cm,
BC = 5 cm ve AB = 9 cm\dir.
Bu yamuğun 7ADA etrafında
360º döndürülmesiyle oluşan
cismin hacmi kaç r santimetreküptür?
A) 108
C) 180
B) 125
D) 228
17. Tabanının bir ayrıtının uzunluğu 16 cm ve yan yüz yüksekliği
10 cm olan kare dik piramidin
hacmi kaç santimetreküptür?
A) 768
C) 512
B) 640
D) 384
B) 5
C) 6
(416) TÜRK EDEBİYATI – 6
1. Fransız edebiyatından çevirilerle ülkemizde mensur şiirin ilk
örneklerini veren sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
2. Aşağıdaki hareketlerden hangisi Millî edebiyat anlayışının
oluşmasında etkili olmuştur?
A) İslamcılık
C) Batıcılık
B) Türkçülük
D) Osmanlıcılık
3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hem Fecr-i Ati hem de Millî
Edebiyat Dönemi içerisinde yer
almıştır?
A) Halide Edip Adıvar
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
4. Aşağıdakilerden hangisi Reşat
Nuri Güntekin’e ait bir eser değildir?
18. Tabanının bir ayrıtının uzunluğu
8 cm ve hacmi 64 cm 3 olan kare
dik piramidin yan yüz yüksekliği
kaç santimetredir?
A) 3
B) 96
D) 128
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Cenap Şahabettin
C) Şinasi
D) Mehmet Rauf
5
A
20. Yarıçapının uzunluğu 8 cm
olan bir küreden kesilen 2 cm
yükseklikteki küre parçasının
hacmi kaç santimetreküptür?
(r yerine 3 alınız.)
D) 10
19. Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan
bir kürenin alanının hacmine
oranı nedir?
A) 1 B) 1 C) 1 D) 2
6
3
2
3
A) Yeşil gece
B) Tanrı Misafiri
C) Mor Salkımlı Ev
D) Dudaktan Kalbe
5. Aşağıdakilerden hangisi parnasizim akımının özelliklerinden
değildir?
A) “Sanat, toplum içindir.” görüşü
ön plandadır.
B) Realizmin şiirdeki karşılığıdır.
C) Duygulardan çok tasvirlere yer
verilir.
D) Biçim ve söyleyiş güzelliği
önemlidir.
37
6. “Ferda” şiiri aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
A) Cenap Şahabettin
B) Ali Ekrem Bolayır
C) Tevfik Fikret
D) Ahmet Haşim
7. Tevfik Fikret’in çocuklar için
kaleme aldığı şiir, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haluk’un Defteri
B) Şermin
C) Rubab-ı Şikeste
D) Rubabın Cevabı
8. Sözcüklerle resim yapan şair,
Fransız parnasyenlerinden etkilendi. Resim ve müziği şiirlerinde birleştiren “Elhan-ı Şita” adlı
şiiriyle ün kazanan şairimiz,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Süleyman Nazif
C) Yahya Kemal Beyaltı
D) Hüseyin Suat
9. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik
roman hangisidir?
A) Eylül
B) Mai ve Siyah
C) Araba Sevdası
D) Aşk-ı Memnu
10. Bir beyaz lerze, bir dumanlı
uçuş
Eçini gaib eyleyen bir kuş gibi kar
Geçen eyyam-ı nevbaharı arar.
...
(Cenap Şahabettin)
Bu dizeler aşağıdaki edebiyat
akımlarından hangisinin temel
niteliğini yansıtır?
A) Realizm
B) Klasizm
C) Romantizm D) Sembolizm
2. OTURUM
11. 19. yüzyılda deneysel bilimlerin
gelişmesiyle ortaya çıkan, insan
ve toplum hayatının bütün oluş
çizgilerini nedenleriyle olduğu
gibi anlatmayı amaçlayan akım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm B) Realizm
C) Parnasizm D) Romantizm
12. Millî Edebiyat ve Cumhuriyet
Dönemi yazarlarımızdandır.
1884 yılında İstanbul’da doğmuştur. Öğretmenlik ve müfettişlik yapan yazar, Kurtuluş
Savaşı yıllarında Anadolu’ya
gelerek Millî Mücadele hareketlerine katıldı. “Sinekli Bakkal”,
“Kalp Ağrısı” eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Halide Edip Adıvar
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Halit Ziya Uşaklıgil
13. Mehmet Rauf’a ait aşağıdaki
eserlerden hangisinin türü, tiyatrodur?
A) Eylül
B) Bir Aşkın Tarihi
C) Sansür
D) Son Emel
14. Batı edebiyatında görülen sone
ve terzarima gibi nazım biçimlerini de kullanan Servet-i Fünun
Döneminin en önemli şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Mehmet Akif
C) Namık Kemal
D) Tevfik Fikret
16. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Sisler ve Hisler - Tahsin Nahit
B) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya
Uşaklıgil
C) Üç Hikâye - Mehmet Rauf
D) Bir Ölünün Defteri - Ahmet
Hikmet Müftüoğlu
17. Aşağıdakilerden hangisi
Türkçülük akımının kültür ve
edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir?
A) Tercüman-ı Ahval
B) Türk Derneği
C) Genç Kalemler
D) Türk Ocağı
1.
d
r
Şekildeki yüklü içi boş iletken
bir kürenin elektrik alanının
uzaklığa göre değişim grafiği
aşağıdakilerden hangisinde
doğru çizilmiştir?
A)
18. Aşağıdakilerden hangisi Millî
Edebiyat akımının temsilcilerindendir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Halide Edip Adıvar
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Mehmet Emin Yurdakul
E
-r
B)
0
r
A) Ziya Osman Saba
B) Faruk Nafız Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behiç Koryürek
-r
C)
20. Türk edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyip dönemlere
ayıran araştırmacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ziya Gökalp
C) Fuat Köprülü
D) Ali Canip Yöntem
38
0
r
d
E
-r
D)
0
r
d
E
-r
B) V. Hugo
D) Tolstoy
d
E
19. Aşağıdakilerden hangisi “Beş
Hececiler” içinde yer almamıştır?
15. Aşağıdaki yazarlardan hangisi
realizm akımının etkisiyle eser
vermemiştir?
A) Standhal
C) Balzac
(426) FİZİK – 6
0
r
d
2. OTURUM
2. Elektrik alanın kuvvet çizgileri
aşağıdaki şekillerin hangisinde
doğru çizilmiştir?
A)
4.
8.
V
+
+
++
+++
+++
+ ++ +
+ +++
++ ++
++ +
++
++
+
-
A
E
+++++++
B)
Şekildeki yüklerin O noktasında oluşturdukları toplam potankq \
n dir?
siyelin değeri kaç d
d
-
E
+
A) 4
C)
E
+
B) 3
C) -3
–
Yüksüz
–––––––
A) 4
-
d
V
q
+3q
r
Küreleri birbirine bağlayan
iletken tel üzerindeki anahtar
kapatılıp açıldığında kürelerin
ortak potansiyeli kaç V olur?
+++++++
+
B) 2
C) 1/2 D) 1/4
I- Levhalar arası uzaklığa (d)
II- Levhalara uygulanan gerilime (V)
III- Levhalar arasına konulan
yük miktarına (q)
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
B) I ve II
D) I, II ve III
Yük(C)
200
50
L
3C
Şekildeki yüklü iki iletken levha
arasındaki q yüküne etki eden
kuvvetin büyüklüğü;
9.
6C
6.
K
A) Yalnız I
C) II ve III
A) Armatürlerin (levhaların) arasındaki gerilim farkına (V)
B) Dielektrik (levhalar arası yalıtkanlık) sabitine _ f i
C) Armatürler (levhalar) arası
uzaklığa (d)
D) Armatürlerin (levhaların) yüzey
alanına (A)
L
K
E
3.
Şekildeki düzlem kondansatörün sığası aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
D) -4
Anahtar
d
Yalıtkan ayaklar
5. Şekildeki L küresinin elektrik
potansiyeli V’dir.
3r
D)
--- - - -- - - -- - - - - -- - - --- -- -- ---
Şekildeki devre parçasında
verilenlere göre K-L arasındaki
eşdeğer sığa kaç C’dir?
A) 2
B) 5
C) 9
D) 13
C=4.10-6F
7.
Şekildeki kondansatörün yükü
q = 12.10 -6 C olduğuna göre,
kondansatörün uçları arasındaki potansiyel kaç Volt’tur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Yük-gerilim (potansiyel) grafiği
şekildeki gibi olan iletken kürenin 50 voltluk gerilim altındaki
enerjisi kaç J’dür?
A) 50 C) 5000
B) 500
D) 50000
10. Şekildeki q1 yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik alan
E kadardır.
q1=+q
d
O
q2=-5q
d
Buna göre, q1 ve q2 yüklerinin
O noktasında oluşturacakları
toplam elektrik alan kaç E olur?
A) 3
39
Potansiyel (V)
B) 4
C) 5
D) 6
2. OTURUM
11. Şekilde verilen devre parçasında, 4 ohmluk direnç üzerinden
10 amperlik akım geçmektedir.
14.
A
2
17. Elektromotor kuvvet kaynağı
için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
2
4
A
B
6
1
8
Buna göre, 8 ohmluk direnç
üzerinden kaç amperlik akım
geçer?
A) 5
12.
B
2
B) 10 C) 15 D) 20
Şekildeki devrede A-B noktaları
arasındaki eşdeğer direnç
kaç ohm’dur?
V
R1=60
A) 4
Buna göre, fırının gücü
kaç watt’tır?
A) 1100
C) 3300
B) 120
D) 480
13. • Aralarında yalıtkan bir ortam
bulunan iki iletkenden oluşan
sisteme kondansatör denir.
•Doğada pozitif (+), negatif (-)
ve nötr olmak üzere üç çeşit
elektrik yükü bulunur.
•Bir devredeki motorun verimi,
alınan enerjinin verilen enerjiye oranı olarak tanımlanır.
•Elektrik devrelerinde değişken direnç elde edilmesi için
reosta kullanılır.
Elektrik akımı bilgisi ile ilgili yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi
doğru olarak açıklanmıştır?
B) 2
D) 10
15. 220 voltluk elektrik kaynağına
bağlı bir fırın üzerinden
15 amperlik akım geçmektedir.
Şekilde verilenlere göre, voltmetre kaç voltu gösterir?
A) 1
C) 8
R2=50
V=220 volt
A) 60 C) 240 B) 6
C) 3
B) 2200
D) 4400
A) Bir iletkende elektrik alan oluşturarak akım geçişini sağlar.
B) Bir iletkende birim zamanda
manyetik alan oluşturarak
akım geçişini sağlar.
C) Bir iletkende birim zamanda
harcanan elektrik enerjisini
ölçer.
D) Bir iletkende açığa çıkan ısı
enerjisini, üzerinden geçen
akım ile ölçer.
18. Aşağıdaki devre, iç dirençleri
önemsiz özdeş üreteçlerden
oluşmaktadır.
K
f1=2V f2=2V f3=2V
L
Buna göre, K-L arasındaki elektromotor kuvveti kaç Volt’tur?
A) 10 B) 8
C) 6
D) 4
19. Aşağıdakilerden hangisi doğru
akım kaynağıdır?
16.
A) Transformatör
B) Kondansatör
C) Termik santral
D) Pil
Yukarıdaki devrede motorun
çalışması engellendiğinde, ana
koldan geçen akım şiddeti kaç
amper olur?
A) 4
B) 5
C) 8
D) 10
20. İç dirençleri önemsiz, emk’leri
10 volt olan iki özdeş üreteç
şekildeki gibi bağlanıyor.
K
L
Buna göre, K-L uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur?
D) 4
A) 5
40
B) 10 C) 20 D) 40
2. OTURUM
(500) İNGİLİZCE – 6
1 - 18. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. In our school, we ............ wear
jeans.
A) must
C) should
B) mustn’t
D) shouldn’t
2. ............ I was leaving home, it
started to rain.
A) When
C) Just as
B) Until
D) Where
3. ............ we had been given the
instructions, the final exam
started.
A) After
C) Then
B) Before
D) Until
4. ............ because I didn’t study
hard enough.
A) I couldn’t pass the enterance
exam
B) I was at the seaside last
summer
C) I overslept and missed the bus
D) I didn’t see you in class
5. We ............ attend all the
lectures given by Prof. Çelik to
be successful last year.
A) didn’t need B) have to
C) must
D) had to
6. Fatih, who ............ for the
government for five years,
enjoys his work.
A) was working
B) has worked
C) is working
D) worked
A) don’t have to
B) shouldn’t
C) need to
D) had to
9. I won ............ to Oxford
University and went there to
study History.
A) a scholarship
B) an instruction
C) a laboratory
D) a ticket
10. English literature is ............ in
my school, not optional.
A) magical
B) compulsory
C) economical
D) unnecessary
11. All teachers should give clear
............ in exams in order to
prevent misunderstanding.
A) money
B) breathe
C) instructions D) scenes
12. If you are a computer
programmer, you should learn
the latest ........... on computers.
A) trends
C) updates
B) supporters
D) movies
13. If I go to a career counsellor,
he will give me some ........... on
how to find a good job.
A) advice
C) chocolate
B) money
D) water
14. My father ............ for a job for
the past two years.
7. We decided to meet at the
cinema at 20:00, but Mert and
Cenk never turned ............ .
A) over
C) out
8. “You ............ listen carefully
and try to pronounce the word
well”, my English teacher says.
B) to
D) up
A) looked
B) in looking
C) was looking
D) has been looking
41
15. It takes years of experience to
become ............ in the subject.
A) a sergeant
B) an instructor
C) a specialist
D) a surgeon
16. It’s a shame that my colleagues
skipped work yesterday.
I wish .............................
A) I had skipped, too.
B) they hadn’t skipped.
C) I had gone with them.
D) they hadn’t been so shy.
17. A: Are you able to speak any
foreign languages?
B: Yes, .................................
A) I will try to learn.
B) I can speak better English.
C) I don’t know anything about
foreign languages.
D) I can speak English and
French.
18. A: ......................................
B: This is a problem which we
have been facing for the
past twenty years.
A) What is your job?
B) Who will get the job?
C) What do you think about
unemployment?
D) When will you graduated from
school?
19. “If he goes on working very
hard, he’ll get a promotion
soon.” cümlesinin Türkçe
karşılığı olan seçeneği
işaretleyiniz.
A) Eğer sıkı çalışmaya devam
ederse yakında terfi alacak.
B) Terfi edebilmesi için çok çalışması gerek.
C) Eğer yakında terfi alırsa çok
çalışacak.
D) Sıkı çalışıyorsan terfi alırsın.
2. OTURUM
20. “Yeni arkadaşlar edinmekten
hoşlanıyorum, özellikle değişik ülkelerden.” cümlesinin
İngilizce karşılığı olan seçeneği
işaretleyiniz.
A) I love my friends especially
from my village.
B) I like making new friends
especially from different
countries.
C) Making new friends especially
different countries is very
important to me.
D) I have many new friends
especially from different
countries.
(500) İNGİLİZCE ALAN – 6
1 - 18. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. The most dangerous scenes in
that film ............ by stunt artist
next month.
A) will be performed
B) was released
C) was created
D) is transferred
2. A documentary is a type of ..... .
A) vehicle
C) film
B) economy
D) music
3. Accoding to psychologists,
............ shouldn’t study more
than eight hours a day.
A) a bird
B) a bridge
C) a wall clock
D) a student
B) in
C) on D) with
7. I am a teacher. I ............ in
several schools so far.
A) taught
C) will teach
B) have taught
D) teach
8. My best friend can play the
piano, but I can’t. I wish ............
A) I could run faster than him.
B) I had learned to play the violin.
C) I could play the piano.
D) I knew a foreign language.
9. The article ............ was about
global warming was really
terrifying.
A) who
C) whose
B) why
D) which
10. His new film will be ............ into
the market next summer.
A) released
C) stayed
B) educated
D) looked
11. Most of the foreign films have
been ............ into Turkish.
A) followed C) penalized
B) dubbed
D) experienced
............ I hadn’t overslept and
missed the bus.
B) shouldn’t
D) mustn’t
5. In our school, boys ............
wear a grey blazer and grey
trousers. It’s a rule.
A) needn’t to
C) have to A) at
12. I overslept and missed the bus.
4. I ............ get up early tomorrow.
I have lots of things to do.
A) need to
C) can
6. Schools end ............ June in
Turkey.
B) don’t have to
D) need to
A) Although
C) If only
B) However
D) Even
13. Two more hospitals ............ in
our city next year.
A) will be opened
B) had been opened
C) have been opened
D) are opened
42
14. He says he can’t concentrate
on his lesson in the ............ of
university, so he is thinking
about moving to a house.
A) canteen
C) cabin
B) airport
D) dormitory
15. I examined a specimen in the
............ for my biology project.
A) laboratory
C) theatre
B) toilet
D) gymnasium
16. A: Do you have a plan for
summer holiday?
B: Well, ............ But I don’t have
enough money.
A) I hope you succeed, whatever
you decide to do.
B) I have only got this one left.
C) I will have to buy a new one.
D) I would travel if I could afford it.
17. A: ...............................
B: The right blend of
experience, leadership and
creativity.
A) Which qualifications are
needed to be a film producer?
B) How do you spend your time
during the breaks?
C) How long do you work each
day approximately?
D) What happens if you don’t
trust a colleague’s ability?
18. A: Why did they cancel the
concert?
B: .................................
A) Of course, you can use my
guitar.
B) Because of the bed weather.
C) I found a job in a shoe factory.
D) The concert hall is empty now.
2. OTURUM
19. “If you don’t deliver the parcels
in time, we will cancel this order.”
ifadesinin Türkçe karşılığı olan
seçeneği işaretleyiniz.
A) Eğer paketler teslim edilmezse
sipariş iptal olur.
B) Siparişler zamanında teslim
edilmez ise paketler iptal edilir.
C) Eğer paketleri zamanında
teslim etmezseniz, bu siparişi
iptal edeceğiz.
D) Siparişleri zamanında teslim
etmezseniz paketleri göndermeyi iptal edeceğiz.
20. “If I had applied for the, job I
would have been accepted.”
ifadesinin Türkçe karşılığı olan
seçeneği işaretleyiniz.
A) İşe kabul edilmek için başvurumu yaptım.
B) Başvurumu yaptığım için işe
kabul edildim.
C) Eğer kabul edilseydim iş için
başvururdum.
D) Eğer iş için başvursaydım kabul edilirdim.
(500) ALMANCA – 6
1 - 15. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Mann müßte hier ein
Krankenhaus ............ .
A) repariert
C) bauen
B) renoviert
D) spielen
4. Das Wetter ............ Ankara ist
schöner als das Wetter ............
İstanbul.
A) vom / vom B) aus / aus
C) von / von D) -s / -s
A) den
C) der
B) das
D) die
3. Wenn ich reich wäre, würde ich
die Kinder mit dem Auto in die
Schule ............ .
A) fahren
C) fliegen
B) gehen
D) wollen
A) in
C) zum
B) nach
D) beim
14. Ich .......... um 06.00 Uhr .......... .
5. Wenn ich Zeit ............, würde
ich einen Brief schreiben.
A) haben
C) hätte
B) hatte
D) habe
6. Ein Fahrrad ist teuer, aber ein
Auto ist ............ .
A) teuerste
C) teuerere
B) teuerer
D) so teuer
7. Wo ist das Rathaus?
Ich weiß nicht, ............ das
Rathaus ist.
A) ob B) wo C) in
8. Das ist die Tasche, ............
alten Dame.
A) ein
C) eine
B) eines
D) einer
9. Sie ging zum Arzt, ............ sie
krank war.
A) weil
C) was
A) habest
C) hättest
B) ob
D) als
B) seiest
D) seien
11. Sie sagte mir, das Auto ............
sehr billig.
A) haben
C) hätte
B) seiet
D) seie
12. München ist so schön ............
Ankara.
A) genau
C) wie
B) als
D) nicht
43
A) bin / aufgestanden
B) habe / stehen
C) sei / gestehen
D) hätte / aufgestanden
15. Hier ............ man nicht rauchen!
A) darf
C) gehen
B) sei
D) wollen
16. Hangisi sözcük diğerlerinden
farklıdır?
A) Apfel
C) Banane
B) Milch
D) Birne
D) wann
10. Man sagt, du ............ reich.
2. Die Moschee, ............ du dort
siehst , ist ein Museum.
13. Mahmut fährt ............ Rize.
17. Aşağıdaki fiillerden hangisinin
çekimi yanlış verilmiştir?
Infinitiv Präteritum
A) haben
hatte
B) sein
war
C) kommen käme
D) werden
wurde
P. Perfect
gehabt
gewesen
gekämmen
geworden
18 - 19. sorularda kurallı bir
cümle oluşturunuz.
18. Obwohl / ich ihn / überall suchte
1
2
3
/ konnte ich ihn / finden / nicht
4
5
6
A) 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 5
B) 1 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6
C) 1 / 4 / 6 / 3 / 2 / 5
D) 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1
19. Hans / trotzt / geht /
1
2
3
des Regens / spazieren
4
5
A) 5 / 4 / 3 / 1 / 2
B) 1 / 2 / 3 / 4 / 5
C) 4 / 5 / 2 / 1 / 3
D) 1 / 3 / 2 / 4 / 5
2. OTURUM
20. Hangi seçenekte verilenler
birbirine benzemektedir?
A) Klein, schön, alt, Hans
B) BMW, lesen, kalt, Walter
C) Monika, Tanja, Petra, Helga
D) Gehen, schreiben, das Buch,
Ford
(500) ALMANCA ALAN – 6
1 - 17. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Der Winter, der Sommer, der
Frühlig ............ .
A) der September
B) der Nachmittag
C) die Jahreszeiten
D) der Herbst
2. Man müsste vor allem mehr
Kindergarten ............ .
A) bauen
C) repariert
B) können
D) renoviert
3. Ich konnte die Prüfung
nicht bestehen, ............ ich
die Fragen nicht richtig
beantwortet habe.
A) damit
C) weil
B) denn
D) als
4. Können Sie mir sagen, ............
dieser Zug nach Köln fährt.
A) wer
C) dass
B) ob
D) zu
5. Ich habe gehört, ............ er aus
Köln zurückgekommen ist.
A) als
C) dass
B) dem
D) ob
6. Ich will Dolmetscherin ............ .
A) worden
C) fahren
7. Ich soll meine Hausaufgaben
............ .
A) worden
C) wollen
B) rauchen
D) machen
8. ............ Hans 10 Jahre alt war,
lebte er in Köln.
A) Als
C) Denn
B) Von
D) Weil
9. Die Frau, ............ hier wohnt, ist
Sportlehrerin.
A) den
C) das
B) der
D) die
10. Können sie mir sagen, ............
die Post ist?
A) wo
C) warum
B) was
D) wann
11. Ich möchte gern eine Villa
............ .
A) nimmt
C) kaufen
B) worden
D) werden
12. Wenn ich ein Telefon hätte,
.......... ich dich sofort an .......... .
A) würde / rufen
B) würden / rufen
C) rufen / würde
D) würdest / sprechen
13. Ich möchte gern .......... trinken.
A) Brot
C) Döner
B) Suppe
D) Mineralwasser
14. ............ ich ihn überall suchte,
konnte ich ihn nicht finden.
A) Wenn
C) Als
B) Obwohl
D) Denn
B) werden
D) spielen
44
15. Das Haus ............ meinem
Freund ist schön.
A) der
C) von
B) -s
D) des
16. Monika ist ............ Tanja.
A) groß als
C) faul
B) fleissiger als
D) schön als
17. Ich habe eine Uhr, das ist
............ Uhr.
A) meine
C) meinen
B) mein
D) meinem
18. Hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) fahrer
C) können
B) müssen
D) wollen
19. Aşağıdakilerin hangisinde
Präteritum cümle kurulmuştur?
A) Ich lese das Buch.
B) Ich fuhr nach İstanbul.
C) Peter ist nach Hause
gekommen.
D) Ich habe die Hausaufgaben
gemacht.
20. Aşağıdaki sıfatlardan hangisinin
çekimi yanlış verilmiştir?
Positiv Komperativ Superlativ
A) schön
schöner
am schönsten
B) viel
vieler
am meisten
C) gut
besser am besten
D) billig
billiger
am billigsten
2. OTURUM
(500) FRANSIZCA – 6
1 - 15. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Le mari de ma fille est mon
……….. .
A) fils
C) père
B) gendre
D) frère
2. L’anglais ………. partout dans
le monde.
A) se rase
C) se parle
B) se gare
D) se trompe
3. Que pouvons-nous faire pour
que Marie ……….. heureuse.
A) est
C) es
B) soit
D) sera
4. …….. à l’heure, je ne t’attendrai
pas.
A) Être
C) Sois
B) Aie
D) Es
5. ……….. vite notre travail; nous
irons nous promener.
A) Finissons
C) Fini
B) Finit
D) Finir
6. La population a …….. réveillée
par le bruit.
A) sera
C) fut
B) est
D) été
7. Un stop est indiqué ……….. le
panneau.
A) par
C) des
9. Lorsque j’aurai obtenu
mon …………, j’entrerai à
l’université.
A) diplôme
C) cartable
B) leçon
D) règle
10. Mon fils a quatre ans, il va
……….. .
A) au lycée
B) au collège
C) à l’université
D) à l’école maternelle
11. Il est difficile ……….. dire adieu
quand on veut rester.
A) à C) de
B) au
D) des
12. Mehmet est professeur de
physique et il a fait ses études
à la faculté de (des) ………. .
A) droit
C) médecine
B) sciences
D) lettres
16. A: Qui est July?
B: Elle est ……… de Nina.
A) le père
B) la tente
C) la nièce
D) la grand-mère
17. Jean est le mari de ………. .
A) Kate
C) Marcel
B) Paul
D) Nina
18. Marcel est .......... de Kate.
13. Ne (N’) ……… arrêtons pas ici!
A) leur
C) elle
B) nous
D) ils
14. ……. mangé tes champignons
à mon retour!
A) Avez
C) Avons
B) As
D) Aie
15. A: Dites-moi ………. vous allez
venir ici?
B: Dans dix jours.
A) quand
C) que
B) qui
D) pourquoi
B) que
D) sans
A) l’oncle
B) le père
C) le beau-père
D) le grand-père
19. “Les gendarmes les ont
surveillés pendant un mois.”
cümlesinde altı çizili zamir
seçenektekilerin hangisinin
yerine kullanılmıştır?
A) Marie
B) Kerem
C) Ayşe et Mert
D) Zeynep et Esra
20. Aşağıdaki cümledeki boşluğa
seçenektekilerden hangisi
getirilemez?
………… le bar a fermé, nous
avons fait quelques pas
ensemble jusqu’à l’arrêt de
bus.
8. Le blessé sera emporté par
l’ambulance ……….. à Ankara.
A) hier
C) en 1990
16 - 18. soruları verilen soy
ağacına göre cevaplayınız.
A) Lorsque
C) Comme
B) demain
D) la veille
45
B) Quand
D) Dès que
2. OTURUM
(500) FRANSIZCA ALAN – 6
1 - 10. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Il a quatre ans, il s’appelle Ali
c’est mon ………. .
A) frère
C) fille
B) nièce
D) femme
2. Nous sommes cinq personnes
dans la famille. Mes parents,
mes deux frères et ma ………
Alice.
A) sœur
C) fils
B) oncle
D) neveu
3. Mon grand-père a trois fils,
mon père et mes deux ………. .
A) tantes
C) oncles
B) camarades
D) sœur
4. On va à …… après le lycée.
A) l’école maternelle
B) l’école primaire
C) le métier
D) l’université
5. Pour être avocat il faut étudier
à la faculté ………. .
A) de médecine
B) des lettres
C) de droit
D) des sciences
8. Demain matin, allons ………. à
l’examen médical.
A) devoir
C) passer
B) fumer
D) domir
A) joue
C) lit
B) poursuit
D) dit
7. Le mari de ma fille est mon
……….... .
A) tante
C) belle-fille
14.
A) Elle n’y va pas seule.
B) Il va à la piscine avec son ami.
C) Vas-y seul, nous n’irons pas
avec toi.
D) Avez-vous du feu s’il vous
plait?
9. A: Où allez-vous ce soir?
B: Nous …..... chez les Dumas.
A) allons
C) allions
B) avons
D) savons
15.
10. A: Quel est le métier de ton
père?
B: ……….....
A) Il est triste
B) Il est malade
C) Il est médecin
D) Il est joyeux
11. “Je me suis marié avec Marie.”
cümlesine anlamca yakın olan
cümle hangisidir?
A) J’ai invité Marie.
B) J’ai connu Marie.
C) J’ai appelé Marie
D) J’ai épousé Marie.
12 - 13. sorularda verilen
cümlenin “forme passive”
hâlini işaretleyiniz.
A) Il est interdit de manger
beaucoup de bonbons.
B) Il ne faut pas manger trop de
bonbons.
C) C’est dangereux de manger
trop de bonbons.
D) Ne mange pas beaucoup de
bonbons.
16 - 17. sorularda verilen
Türkçe cümlenin Fransızca
dengini bulunuz.
16. 1999’da üniversiteyi bitirdim.
A) Je suis sorti de l’université en
1999.
B) En 1999 j’ai commencé à
l’université.
C) Je suis entré à l’université en
1999.
D) En 1999 j’ai été reçu à
l’université.
12. Alain prépare la table.
A) Alain préparera la table.
B) La table est préparée par Alain.
C) La table d’Alain est préparée.
D) Alain devait préparer la table.
13. Ma fille mangera le gâteau.
6. Mon fils ………. ses études aux
Etats-Unis.
14 - 15. sorularda emir
“impératif” cümleleri
işaretleyiniz.
A) Le gâteau avait été mangé par
ma fille.
B) Le gâteau a été mangé par ma
fille.
C) Le gâteau était mangé par ma
fille.
D) Le gâteau sera mangé par ma
fille.
B) gendre
D) beau-père
46
17. İlkokul öğretmenimi çok severdim.
A) J’aimais beaucoup mon oncle.
B) J’aimais beaucoup mon
métier.
C) J’aimais beaucoup mon
enseignant.
D) J’aimais beaucoup mon
instituteur.
2. OTURUM
18 - 20. sorularda verilen
Fransızca cümlenin Türkçe
dengini bulunuz.
3. Motorlu taşıt sürücü kurslarını
denetlemek aşağıdakilerden
hangisinin görevidir?
A) Karayolları Genel Müdürlüğü
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
18. Aujourd’hui c’est l’anniversaire
de mon neveu.
A) Bugün yeğenimin doğum günü.
B) Bugün dayımın ölüm yıldönümü.
C) Bugün oğlumun evlilik yıldönümü.
D) Bugün müdürümün doğum
günü.
19. A condition de faire ses devoirs,
Claude pourra regarder la télé.
A) Derslerini yapmak şartıyla,
Claude televizyon izleyebilir.
B) Televizyon yüzünden Claude
derslerinden geri kalıyor.
C) Artık Claude derslerini televizyondan izleme imkânı buldu.
D) Televizyon izlemeyen
Claude’nin dersleri daha iyi
oldu.
20. N’oubliez pas de fermer la
porte.
A) Çantalar kapının arkasında.
B) Kapıyı kapatmayı unutmayın.
C) Çıkış kapısı yan tarafta.
D) Dış kapıdan çıkmayınız.
(492) TRAF. ve İLK YARD. – 2
1. Sürücü olma şartlarını düzenleyen kanun aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Türk Ceza Kanunu
B) Karayolları Trafik Kanunu
C) Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanunu
D) Polis Vazife ve Salâhiyet
Kanunu
2. Sürücü belgesi sahibi olmadan
motorlu taşıt kullananlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
4.
I- Yaş
II- Öğrenim
III- Eğitim ve sınav
IV- Hükümlü olmama
Sürücü belgesi alacak adaylarda yukarıdaki şartlardan hangileri aranır?
A) I ve II
C) I, II ve III
B) I ve III
D) I, II, III ve IV
5. Kulak-burun-boğaz muayenesine ilişkin esaslara göre aşağıdakilerden hangisine sürücü
belgesi verilmez?
A) Günlük hayatı kısıtlayan denge
problemi bulunanlara
B) İşitme ve konuşma engellilere
C) İşitme cihazı kullananlara
D) İşitme kaybı olanlara
6. Aşağıdakilerden hangisi trafik
kazalarının nedenlerinden değildir?
A) Yola ait kusurlar
B) Araca ait kusurlar
C) Sürücülerin kurallara uymaları
D) Yayaların kural dışı davranmaları
7. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden kaynaklanan trafik
kazası nedenidir?
A) Yol sathında gevşek malzeme
B) Park etmiş araçlara çarpma
C) Araç lastiğinin patlaması
D) Şanzıman-vites arızası
A) Ceza puanı
B) Ağır para cezası
C) Para cezası ve ceza puanı
D) Hafif para cezası ve hafif hapis
cezası
8. Aşağıdakilerden hangisi trafik
kazalarını azaltacak unsurlardan değildir?
A) Araç bakımlarının düzenli yapılması
B) Trafik denetimlerinin artırılması
C) Alkollü olarak araç kullanılması
D) Trafik kurallarına uyulması
9. 2007-2008 yıllarında ülkemizde
meydana gelen trafik kazalarındaki kusurların dağılımına ilişkin oranlar tablodaki gibidir.
Yıllar
Sürücü Yaya
(%)
(%)
Yol
(%)
2007
98,19
1,51
0,08
0,13
0,09
2008
87,47
11,80
0,30
0,26
0,17
Bu verilere göre ülkemizdeki
trafik kazalarına en fazla neden
olan faktör hangisidir?
A) Yol kusurları
B) Araç kusurları
C) Yaya kusurları
D) Sürücü kusurları
10. Trafik kazasını görenlerin aşağıdakilerden hangisini yapması
yanlıştır?
A) Delilleri yok etmesi
B) Yetkililere haber vermesi
C) İkinci bir kaza olmaması için
tedbir alması
D) Kaza yapan aracın kontak
anahtarını kapatması
11. İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaralılara ilaç vermek
B) Olay yerine polis çağırmak
C) Yaralılara iyileştirici tedavi
yapmak
D) Hayat kurtarıcı uygulamalar
yapmak
12. Kan dolaşımındaki yetersizlik
nedeniyle, hayati organlara
özellikle beyne yeterli miktarda
kan gidememesi ve yaşamsal
işlevlerin azalması durumuna
ne denir?
A) Şok
C) Bayılma
47
Yolcu Araç
(%)
(%)
B) Koma
D) Bilinç kaybı
2. OTURUM
13. Aşağıdakilerden hangisi kalp
durmasının belirtilerinden değildir?
19. Aşağıdakilerden hangisi “tek
kişi ile yaralı taşıma” yöntemlerinden değildir?
A) Solunum durması
B) Bilinç kaybı olması
C) Vücut sıcaklığının artması
D) Vücutta morarma olması
14. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtisidir?
A) Bayılma
B) Huzursuzluk
C) Nabız sayısında artma
D) Göğüs bölgesinde hareketsizlik
15. Şok durumunda yapılan ilk yardımın amacı nedir?
A) Hastayı psikolojik olarak rahatlatmak
B) Hastanın fiziksel ihtiyaçlarını
karşılamak
C) Beyne ve hayati organlara giden kan miktarını artırmak
D) Hastanın vücut ısısını düşürmek
16. Karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalan kişiye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından
hangisi yapılmalıdır?
A) Kusturmak
B) Açık havaya çıkarmak
C) Soğuk süt ve su içirmek
D) Bulunduğu ortamda sağlık personelinin gelmesini beklemek
17. Çene ve yüz kırıklarında oluşabilecek en önemli tehlike
nedir?
A) Şişme nedeniyle solunum yollarının tıkanması
B) Yemek yemenin güçleşmesi ya
da olmaması
C) Yutkunmanın yeterli olmaması
D) Yüzde şekil bozukluğu olması
18. Derinin ve dokuların normal
yapısının bozularak işlevlerini
yerine getirememesi hâline ne
denir?
A) Beşik yöntemi
B) Çekme yöntemi
C) İtfaiyeci yöntemi
D) Sedye ile taşıma yöntemi
20.
I- Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
II- Kazalara bağlı ölüm ve yaralanmaları % 40-50 azaltır.
III- Şehir içi trafikte isteğe bağlıdır.
Emniyet kemeri kullanımı ile
ilgili olarak yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II C) II ve III B) I ve III
D) I, II ve III
(407) DİL VE ANLATIM – 7
1. Aşağıdakilerden hangisi otobiyografinin tanımıdır?
A) Bir kimsenin yaşam öyküsünü
kendisinin yazmasıyla oluşan
eserlerdir.
B) Bir eseri, sanatçıyı, dönemi
veya okuyucuyu değerlendirmek amacıyla yazılan yazılardır.
C) Sanatta, bilimde, politikada
veya başka alanlarda tanınmış
kişilerin yaşamlarını anlatan
yazılardır.
D) Bilimsel bir konuyu veya bir
kimsenin yaşamını, kişiliğini,
eserlerini ayrıntılı olarak inceleyen eserlerdir.
2. Roman sanatının ilk başarılı
örneği sayılan ve 17. yüzyılda
kaleme alınan Don Kişot’un
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Homeros
B) Cervantes
C) Henry James
D) Marcel Proust
A) Zehirlenme B) Yaralanma
C) Şok
D) Koma
3. Aşağıdakilerden hangisi Çehov
tarzı hikâyenin özelliklerinden
biri değildir?
A) Hikâye bütün gücünü olaydan
alır.
B) Mekân üzerinde fazla durulmaz.
C) Konuyu sezmek büyük ölçüde
okuyucuya bırakılmıştır.
D) Kahramanları her zaman çevremizde rastladığımız insanlardır.
4. Batı’da masallar üzerine ilk
sistemli araştırmalar kaçıncı
yüzyılda başlamıştır?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20
5. Bir yazarın gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi,
görgü ve izlenimleri anlattığı
yazı türüne ne ad verilir?
A) Masal
C) Hikâye
6. “Boynuz umdum, kulaktan
oldum.” sözüyle ibret dersi veren, kahramanları insan huy ve
ihtiraslarını simgeleyen eşek ve
öküz olan Şeyhî’ye ait fabl aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harname
B) Çarhname
C) Garipname
D) Şikâyetname
7. Küçük, önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güldürücü
B) Zincirlemeli
C) Yalanlamalı
D) Olağanüstü
8. Memduh Şevket Esendal tarafından yazılan “Ayaşlı ile
Kiracıları” adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
C) Masal
48
B) Roman
D) Gezi yazısı
B) Roman
D) Hikâye
2. OTURUM
9. Aşağıdakilerden hangisi halk
hikâyesi değildir?
A) Tahir ile Zühre
B) Yusuf ile Züleyha
C) Sodom ve Gomore
D) Âşık Garip ile Şahsenem
10. Bir tragedyada aşağıdakilerden
hangisine rastlanmaz?
A) Tiradlara
B) Diyaloglara
C) Monologlara
D) Çirkin sözlere
15. Halk arasından seçilmiş tiplerin serüvenlerini konu edinen
masal türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gerçekçi
B) Zincirlemeli
C) Yalanlamalı
D) Olağanüstü
16. Aşağıdakilerden hangisi Türk
masallarının özelliklerinden
değildir?
A) Anlatıcılar genellikle kadınlardır.
B) Sadece bir kültürel kaynaktan
beslenir.
C) Zorluk çekmeden başarıya ve
mutluluğa erişmek mümkün
değildir.
D) Bir masal metninde, halk
edebiyatının diğer türlerinden
örneklere rastlanır.
11. “Kerem ile Aslı” adlı eserin türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatıra
B) Roman
C) Halk hikâyesi
D) Seyahatname
17.
12. Ramazan gecelerinde direklerarası, tiyatrolarıyla olduğu kadar, biz çocuklar için cambazhaneleriyle de şehrin ikinci bir
eğlence mahallesi teşkil eder
ve büyük camiler gökten inmiş
yıldızlar gibi parıldayan mahyalarıyla uzaktan görünürlerdi.
Bu yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyahat yazısı
B) Monografi
C) Deneme
D) Anı
13. Aşağıdakilerden hangisi fabl
türünün Batı’daki temsilcilerinden biri değildir?
A) Ezop
C) Beydeba
B) La Fontaine
D) Hesiodos
14. Biyografi türünde yazılmış
eserler aşağıdakilerden hangisine kaynaklık etmez?
A) Tarih
B) Eleştiri
C) Edebiyat tarihi
D) Halk hikâyeleri
I- Batı romanında sık başvurulan bir anlatım tekniğidir.
II- Bir davranış biçimi ya da
belli bir özelliğin roman boyunca yinelenmesidir.
III- Attila İlhan’ın “Dersaadet’te
Sabah Ezanları” bu teknikle
yazılmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki roman
tekniklerinden hangisine aittir?
A) Montaj
B) Leitmotiv
C) Bilinç akımı
D) Görece zaman anlayışı
18. “Poetika” adlı ünlü eserinde
tragedya ve komedi türlerinden
ilk olarak söz eden ünlü düşünür hangisidir?
A) Ovidius
B) Sophokles
C) Aristotales
D) Parmenides
19. Aşağıdakilerden hangisi karakter komedyası sayılan eserlerden biridir?
A) Cimri (Moliere)
B) Müfettiş (Gogol)
C) Şair Evlenmesi (Şinasi)
D) Yanlışlıklar Komedyası
(Shakespeare)
49
20. Aşağıdakilerden hangisi Eski
Yunan tragedya yazarlarından
biri değildir?
A) Sophokles
B) Aiskhylos
C) Evripides
D) Corneille
(467) MATEMATİK – 7
1. Aşağıdakilerden hangisi bir
fonksiyon belirtir?
A) f: N " N, f (x) = 3x - 5
B) h: Z " Z, h (x) = x 2 + 1
C) g: Z " N, g (x) = 2x - 3
D) k: R " Z, k (x) = x 3 - 2
2. f: A " B, f (x) = - 3x + 2 örten
fonksiyon ve B = _ - 13, 14A olduğuna göre, A kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7- 4, 5 i B) _ - 5, 4A
C) _ - 3, 2A D) 7- 2, 3 i
3. f (x) = 2x 2 - 7x + 3 fonksiyonunun en geniş tanım kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) a - 3, - 3 C , 7- 1, + 3 i
2
3
B) a - , - 1 k
2
C) a - 3, 1 C , 73, + 3 i
2
D) a 1 , 3 k
2
4. f: R " R,
f (x) = (2a - 4) x 2 + (b - 5) x + 3 - c
fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre, a + b + c kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10 D) 11
5. R’den R’ye tanımlanan aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi
tek fonksiyondur?
A)
B)
C)
D)
f (x) = 3x 4 + x 2 - 2
g (x) = - x 2 + 2x
h (x) = 2x 3 - 4x
k (x) = - 3x - 5
2. OTURUM
6. f: R " R, f (x) = 2x - 1 ise
f (3x) ’in f(x) cinsinden ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
9. f (x 2 + 2) = 2x - 1 ise f -1 (1) de3x + 2
ğeri kaçtır?
A) 3 B) 1 C) 3
5
8
A) 3f (x) + 2 B) 6f (x) + 1
C) 2f (x) - 1D) 6f (x) + 3
7.
x
O
A)
–2
f
B)
Şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre,
y = f (x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
C)
y
A)
2
x
O
–1
A) R - # 3, 6 - B) R - # 2, 9 -
10. f: R " R, f (x) = x - 5 + x + 3
fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
y
–1
D) 11
D)
Z
x 1 - 3 ise
] - 2x + 2,
8 , - 3 G x G 5 ise
[
]
2x - 2 ,
x 2 5 ise
\
Z
x 1 - 3 ise
] 2,
[ 8, - 3 G x G 5 ise
]
- 2,
x 2 5 ise
\
Z
] - 2x - 8, x 1 - 3 ise
[ - 8 , - 3 G x G 5 ise
]
2x - 8 , x 2 5 ise
\
Z
x 1 - 3 ise
] - 2,
[ - 8, - 3 G x G 5 ise
]
2,
x 2 5 ise
\
C) # 2, 9 - D) # 3, 6 -
14. f: R " R, f (x) = *
y
11. lim+
2
–1
x"5
C)
tır?
x
O
6 x-5 -x+5
değeri kaç5-x
A) 3
B) 4
12.
y
y
2
–1
C) 5
A) 4
B) 8
x
O
3
O 23
–4
D)
x
O
A) lim - f (x) = 3
x+1
fonksiyonux 2 - 2x - 3
nun süreksiz olduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
15. f (x) =
A) # 1 - B) # 3 -
C) # - 2, 1 - D) # - 1, 3 -
16. lim
x"4
sin (4 - x)
değeri kaçtır?
x 2 - 16
C) 1
B) - 1
8
D) 2
kaçtır?
A) - 3 2
C) 1 2
x
B) - 1
2
D) 3
2
3
18. lim x 2- 27 değeri kaçtır?
x"3 x - 9
A) 6 B) 9 C) 3 D) 3
2
2
19. lim _ x 2 - x - 1 i değeri kaçtır?
x"2
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
x "-1
B) lim f (x) = 3
x " 2+
8. f (x) = log 2 x ve g (x) = 3x + 4
2
olduğuna göre, (gof)(4) değeri
kaçtır?
B) 4
D) 6
Şekildeki f fonksiyonunun grafiğine göre, aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
y
2
–1
1
C) 13 D) 25
_ x - x 2 + 3x + 2 i değeri
17. xlim
"3
f
5
4x + 13, x G 3 ise
ax + 1 , x 2 3 ise
fonksiyonu x = 3 noktasında
sürekli olduğuna göre, a kaçtır?
A) - 4 B)
A) 3
1
fonksiyonux 2 - 9x + 18
nun sürekli olduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
13. f (x) =
C) 5
C) lim f (x) = 5
x"3
D) lim f (x) = 3
x "- 4
ax + b, x 1 2 ise
x - 3b, x H 2 ise
fonksiyonu veriliyor.
lim f (x) = 8 olduğuna göre,
20. f (x) = *
x"2
a + b kaçtır?
D) 6
A) - 3 B) - 2 C) 3
50
D) 7
2. OTURUM
(447) BİYOLOJİ – 7
6.
1. Canlılar dünyasında kimyasal
enerjinin;
I- Sinir sisteminde elektrik
enerjisine dönüşmesi,
II- Kas hücrelerinde mekanik
enerjiye dönüşmesi,
III- Ateş böceğinde ışık enerjisine dönüşmesi
11.
I- O 2
II- CO 2
III- H 2 O
IV- C 6 H 12 O 6
Bir yeşil bitkideki fotosentez
sırasında yukarıdakilerden
hangilerinin miktarında sürekli
azalma olur?
A) I ve II
C) III ve IV
B) II ve III
D) II, III ve IV
olaylarından hangileri görülür?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
7. Bir kloroplastın yapısındaki
klorofil pigmentleri aşağıdakilerin hangisinde, diğerlerine göre
daha çok bulunur?
2. ATP’den bir fosfat kopması sonucu hangi bileşik oluşur?
A) ADP
C) NADP
B) AMP
D) NADPH
3. 2 molekül glikozun, glikolizi
sırasında kaç molekül NAD indirgenir?
A) 2
B) 4
C) 6
A) Stromada
C) İç zarda
8. Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin ışık reaksiyonlarında
görev alan ETS (Elektron taşıma sistemi) elemanlarından
birisi değildir?
5. Glikoliz sonunda oluşan pirüvik asidin etil alkol veya laktik
aside kadar parçalanmasının
asıl yararı nedir?
A) Glikolizin devamı sağlanır.
B) ADP’den ATP elde edilir.
C) Organik moleküller bir araya
toplanır.
D) Organik molekül sentezi hızlanır.
Fotosentezin hızı
X
Yukarıdaki grafikte X yerine,
fotosentez hızını etkileyen
çevresel faktörlerden hangisi
yazılamaz?
A) Sıcaklık
B) Kuvvetli ışık
C) Zayıf ışık
D) CO 2 yoğunluğu
51
B) Yalnız II
D) I, II ve III
12. Oksijenli solunumun bir aşaması olan krebs çemberinde
enzimler yardımıyla ATP üretilmesine ne ad verilir?
A) Fotofosforilasyon
B) Oksidatif fosforilasyon
C) Substrat düzeyinde fosforilasyon
D) Elektron taşıma sistemi (ETS
yolu)
14. Aşağıdakilerden hangisi nükleik asit olarak adlandırılır?
A) RNA
C) Adenin
A) Granada
B) Stromada
C) Dış zarda
D) Tilakoid zarda
10.
A) Yalnız I
C) I ve II
A) 36 B) 38 C) 40 D) 42
9. Fotosentezin karbon tutma reaksiyonları kloroplastın hangi
bölümünde gerçekleşir?
A) Fotofosforilasyon
B) Fermantasyon
C) Dehidrasyon sentezi
D) Aktivasyon enerjisi
Yukarıdakilerden hangileri kloroplast ve mitokondri arasındaki benzerliklerdendir?
13. Oksijenli solunumla 1 molekül
glikozdan toplam kaç molekül
ATP elde edilir?
A) Ferrodoksin
B) Plastokinon
C) Sitokrom
D) Stroma
D) 8
4. Glikoliz sonucunda oluşan
pirüvik asidin oksijensiz koşullarda etil alkol veya laktik aside
kadar parçalanmasına ne ad
verilir?
B) Granada
D) Dış zarda
I- Kendilerine ait DNA, RNA ve
ribozomları vardır.
II- Hücrenin kontrolü altında
kendi kendilerine bölünüp
çoğalabilirler.
III- Kendilerine özgü protein
sentezleyebilirler.
B) Riboz
D) Pirüvik asit
15. Bir DNA’daki toplam nükleotit
sayısını aşağıdaki işlemlerin
hangisiyle bulabiliriz?
A) (A - T) + (G - C)
B) (A + T) - (G - C)
C) A - T - G + C
D) A + T + G + C
2. OTURUM
16.
I- DNA, hücrede yaşamsal
olayları kontrol eder.
II- Hücre, kontrolsüz bölünürse
oluşan hücre kitlesine tümör denir ve hücre kanser
riski taşır.
Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
(473) ANALİTİK GEO. – 2
1. 3x 2 + 4y 2 = 48 elipsinin grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
y
y = 8cosa
O
C)
y
18. Bir canlının protein sentezinde
görev yapan amino asitlerin dizilişi, serin - serin - valin - valin
- trozin - metiyonin şeklindedir.
16
D)
12
6. Denklemi 9x 2 + 10y 2 = 90 olan
elips ile denklemi y = mx + 7
olan doğru birbirlerine teğet
olduğuna göre, m kaç olabilir?
y
12
x
O
16
B) mRNA
D) DNA
20. DNA’dan mRNA sentezlenmesine ne ad verilir?
2. 9x 2 + 16y 2 = 576 elipsinin dış
merkezliği aşağıdakilerden
hangisidir?
B) 7
2
3
D)
2
A) 7 4
C) 1
3. Odaklarından biri F _ - 6, 0 i ve
yedek eksen uzunluğu 16 cm
olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
2
y2
=1
A) x +
100 36
2
y2
=1
B) x +
28 64
2
y
=1
C) x +
100 64
2
2
y2
=1
D) x +
144 256
52
B) 4r C) 9r D) 15r
x
D) 2
19. UAU GUC CCA şeklindeki bir
genetik kod aşağıdakilerin hangisinde bulunmaz?
2
2
y
= 1 elipsinin asal ve
5. x +
64 49
yedek çemberleri arasında
kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) r
Buna göre bu protein sentezinde en az kaç çeşit tRNA görev
yapar?
A) Replikasyon
B) Translasyon
C) Transkripsiyon
D) Genetik şifre
x
4
O
A) tRNA
C) rRNA
y = 8 sin a
y
B) Yalnız II
D) I ve III
C) 4
C) x = 16 cos a
2 3
Yukarıdakilerden hangileri DNA
ve RNA nükleotitlerinde aynı
olan yapılardandır?
A) 12 B) 6
x
4
D) x = 16sina
I- Fosfat grubu
II- 5 C’lu şeker grubu
III- Pirimidin bazları
A) Yalnız I
C) I ve II
y = 2 2 sin a
y = 2 2 cosa
O
B)
17.
A) x = 4 cos a
B) x = 4sina
3
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
4. Denklemi 6x 2 + 12y 2 = 96 olan
elipsin parametrik denklemleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) - 2 C) 1
B) - 1
D) 3
7. 4x 2 + 25y 2 = 200 elipsine üzerindeki P _ - 5, 2 i noktasından
çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
4y - 5x - 33 = 0
2y - 5x - 29 = 0
5y - 2x - 20 = 0
5y - 4x - 30 = 0
8. Bir köşesi A _ 2, 0 i ve dış
merkezliği 4 olan hiperbolün
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15x 2 - y 2 = 60
B) 2x 2 - y 2 = 16
C) 2x 2 - 15y 2 = 120
D) x 2 - 3y 2 = 24
2. OTURUM
9. Asimptotlarından biri y = 1 x
2
olan ve P _ 4, 1 i noktasından geçen hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
2
2
y
=1
A) x 16 25
14. Denklemi y 2 = 20x olan parabolün odak noktalarından
birinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) _ 0, 4 i B) _ 10, 0 i
y
=1
B) x 4
16
B) 2
C) 3
D) 4
(613) SEÇ. DİL ve ANLA. – 3
15. y 2 = 8x parabolüne P _ 2, 4 i noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
2
y2
=1
C) x 9
25
2
y2
=1
D) x 12
3
A) y = 4x - 8 B) y = 2x - 2
C) y = 4x + 2 D) y = x + 2
10. Denklemi x 2 - 3y 2 = 3 olan
merkezil hiperbolünün asimptotlarının Ox ekseni ile pozitif
yönde yaptığı açı kaç derece
olabilir?
A) 90 B) 60 C) 45 D) 30
2
2
y
= 1 hiperbolünün doğ11. x 9
16
rultman çemberlerinden birinin
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
2
A) _ x - 3 i + y 2 = 36
2
B) _ x - 4 i + y 2 = 64
2
C) _ x - 5 i + y 2 = 36
2
D) _ x - 6 i + y 2 = 64
12. y = - 2x + 3 doğrusu y 2 = 2px
parabolüne teğet olduğuna
göre, p kaçtır?
A) - 12 C) 3
A) 1
C) _ 5, 0 i D) _ 0, 20 i
2
2
20. A _ 3, 2, - 4 i noktasının
x + 2y - 2z - 6 = 0 düzlemine
olan uzaklığı kaç birimdir?
B) - 6
D) 9
13. Doğrultman doğrusunun denklemi x + 4 = 0 olan parabolün
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y 2 = 16x B) y 2 = 12x
16. Uzayda A _ - 1, 3, 2 i noktasından
geçen ve P _ 4, - 1, 2 i vektörüne
dik olan düzlemin denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) x - 4y + 5z + 3 = 0
B) 3x + 2y - 4z + 5 = 0
C) 5x + 4y - 4z + 1 = 0
D) 4x - y + 2z + 3 = 0
17. A = _ 1, 2, - 2 i vektörü ile aynı
yönlü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir?
A) a - 1 , - 2 , 2 k
3
3 3
B) a - 1 , - 2 , 2 k
5
5 5
C) a - 1 , - 2 , - 2 k
5
5
5
D) a 1 , 2 , - 2 k
3 3
3
18. Denklemleri
x + 1 = y - 2 = z - 1 ve
5
2
3
x - 4 = y + 8 = z + 4 olan doğr
k
6
rular birbirine paralel olduğuna
göre, k + r kaçtır?
A) 14 B) 19 C) 23 D) 28
C) y 2 = 8x D) y 2 = x
19. Denklemleri x - 2y + 3z - 4 = 0
ve 2x + my + 6z - 4 = 0 olan
düzlemler paralel olduğuna
göre, m kaçtır?
A) - 6 C) - 2 B) - 4
D) - 1
53
1. Aşağıdakilerden hangisi, toplantılarda sorunlara çözüm
aranırken ortaya çıkan karşıt
görüşlerin savunulmasına verilen isimdir?
A) Sunum
B) Tartışma
C) Tanık gösterme
D) Sorun çözümleme
2. Kişinin gruba karşı ürün, değişen şirket politikası veya eğitim
programının bir yönü hakkında
bilgi vermek amacıyla yaptığı
konuşma ve gösterim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panel
C) Sunum
B) Tartışma
D) Açık oturum
3. Duygularımızı, düşüncelerimizi, izlenimlerimizi anlattığımız
cümlelerle başkalarının, değiştirmeden aktardığımız sözlerinden oluşan anlatım şekli, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaylı anlatım
B) Doğrudan anlatım
C) Kişiye göre anlatım
D) Üçüncü kişi anlatımı
4. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından
kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Doğru oturup eğri konuşalım.
B) Ayağıma kara sular indi.
C) Odanın hâlini görünce surat
astı.
D) Bu akşam aç kalmak istemiyorum.
2. OTURUM
5. Dünyada yalnız olmayan ne var
Yer altında ölüler, gökte yıldız
Denizde yelkenliler yalnız
(Ümit Yaşar Oğuzcan)
Bu şiirin teması, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kardeşlik
C) Ölüm
B) Yalnızlık
D) Sabır
6. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A) Bahar gelince kırlar renklendi.
B) Benim kitaptan anladığım bunlardan ibaret.
C) Böylesine kötü yargılara varmak doğru değil.
D) Yazar da bunlara değinmeyi
tercih etmiş.
7. Aşağıdakilerden hangisi yazılı
anlatımda bulunması gereken
özelliklerden değildir?
A) Konuda birliğin sağlanması
B) Sözcüklerin doğru seçilmesi
C) Cümlelerin gereği gibi kurulması
D) Her zaman tek iletişim biçiminin kullanılması
8. Aşağıdakilerin hangisinde
konu sınırlaması yanlış gösterilmiştir?
A) Azerbaycan edebiyatında roman - Bahtiyar Vahapzade’nin
şiirleri - Bahtiyar Vahapzade’nin
şiirlerinde mekân unsuru
B) Servet-i Fünun romanı - Halit
Ziya Uşaklıgil’in romanları “Mai ve Siyah” romanında dil
ve anlatım
C) Tarihî romanlar - Kemal Tahir’in
tarihî romanları - “Devlet Ana”
romanındaki yönetici portreleri
D) Türk romanı - Mithat Cemal
Kuntay’ın Türk edebiyatındaki
yeri - “Üç İstanbul” romanında
kadın karakterleri
9. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir
“yazıcı” olmak için yapılması
gereken çalışmalardan biri değildir?
A) Şiir defteri tutmak
B) Anı defteri tutmak
C) Özlü sözleri derlemek
D) Sözcükleri anlamca yerinde
kullanmak
10. Üyelerden bir ya da birkaçı tarafından bir sorunun çözümü
için başkanlığa bildirilen görüşe ne ad verilir?
A) Genelge
C) Önerge
B) Belge
D) Yönerge
11. Gustave Flaubert “Kimsenin
görmediği ya da söylemediği
bir yazıyı bulmak için olaylara
gerektiği kadar uzunca dikkatli
bakılmalı.” diyerek aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Not alma
B) Özet çıkarma
C) Gözlem yapma
D) Duygulardan faydalanma
12. Tramvayda baktım, kimse ama
hiç kimse görmüyor bu güzelliği. Farkında olan, kendinden
geçen, tedirgin olan bir yüz
yok... Ama diye düşündüm,
güzelliği bulmak için yolculuğa
çıkar, uzaklara giderler.
Bu parçada “kişiye göre” hangi
anlatım biçimi kullanılmıştır?
A) Birinci kişi
B) Üçüncü kişi
C) Dolaylı anlatım
D) Doğrudan anlatım
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Halbuki bu, senede bir kere
olmaktadır.
B) Tarladaki zararlı otlar yolarak
bir yere yığılmalıdır.
C) Onu seven bu ihtiyar, duygulu
bir adamdı.
D) Seni bulmak için her şeyini
feda etti.
54
14. Bilgileri yenileyen, pekiştiren,
bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar ve anket
araştırmalarını sunan, önemli
olay ve olguları dile getirmek
üzere yapılan konuşmalara ne
ad verilir?
A) Açık oturum
B) Tartışma
C) Sunum
D) Münazara
15. Ayaklarım ağırlaştı birden. Toprak yola girmiştim.
Sarıkum’un killi toprağı gene
tabanımın altında birikiyor,
boynumu uzatıyor, beni sallana sendeleye, sancılı sancılı
yürütüyordu. Fener uzaktan
göründü. Deniz turuncu bir ışıltı içinde akıyordu. Yumuşamış
gibi duran fener, göğün yarısı
turuncu, yarısı belirsiz bir maviyle kurşuninin arasında gidip
gelen yumuşaklığına, bir başparmağın hafif bir bastırmasıyla gömülmüştü.
Bu parçaya nasıl bir giriş yapılmıştır?
A) Bir fıkra anlatılmıştır.
B) Soruyla başlanmıştır.
C) Bir alıntıyla girilmiştir.
D) Betimlemelerden yararlanılmıştır.
16. ... Yani, edebiyatın çoğunluğa hitap etmesini istiyorum.
Çoğunluk, okuyup anlamalıdır.
Anlayabilmesi için de edebiyatla kendi meselelerinden bahsedilmesi lazım. Kahramanını
onun içinden seçecek, hayatını
o hayatın içinden alacaktır.
Bu paragrafın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Çağın gerektirdiği sorumlulukları taşıyan bir edebiyat istiyorum.
B) Edebiyatın aydınlara şiir aracılığıyla hitap etmesini istiyorum.
C) Aşk, tabiat gibi konuları işleyen bir edebiyat istiyorum.
D) Edebiyatçıları, halka doğru götüren bir edebiyat istiyorum.
2. OTURUM
17. Biz insanlar, şu etrafımızdaki
cansız şeyler hakkında ne biliyoruz? Yatak odalarımızın bir
tarafında yahut başucumuzda
duran şu komodin, içinde yattığımız şu karyola, üzerinde yemek yediğimiz masalar, duvardaki bir çerçeve, hülasa evimizi
teşkil eden bütün bu şeyler
hakkında bilgilerimizin derecesi nedir? Galiba koca bir sıfır.
Bu parça aşağıdakilerin hangisine örnektir?
A) Cümle
B) Giriş paragrafı
C) Sonuç paragrafı
D) Geliştirme paragrafı
18. “Olup bitenlere bu gözle bakmak, böyle değerlendirmek
gerekir.” cümlesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne eksikliği
B) Özne eksikliği
C) Özne - yüklem uyumsuzluğu
D) Birbiriyle çelişen kelimelerin
birlikte kullanılması
19. Aşağıdakilerden hangisi “toplu
tartışma” çeşitlerinden biridir?
A) Diyalog
C) Panel
B) Sunum
D) Monolog
20. Mert dayanır, namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan aşar
Divan gümbür gümbürlenir
(Köroğlu)
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölüm
C) Ayrılık
B) Dostluk
D) Yiğitlik
(623) SEÇ. TÜRK EDEB. – 3
1. “Şu Destanı”nda aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Balasagun yakınlarında bir şehir kurulmasına
B) Şu adlı kahramanın özelliklerine
C) Büyük İskender’le yapılan savaşlara
D) Yenisey Irmağı’nın yatağının
değiştirilmesine
2. Aşağıdakilerin hangisinde Türk
destanları bir arada verilmiştir?
A) İlyada - Türeyiş - Şu
B) Oğuz - Ramayana - Şehname
C) Türeyiş - Alp Er Tunga - Oğuz
D) Şehname - Oğuz - Odysseia
3. Türkiye’de edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemler
ortaya koyan ilk bilim adamı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevdet Kudret
B) M. Fuat Köprülü
C) Nihat Sami Banarlı
D) Agâh Sırrı Levent
4. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan
“Ateşten Gömlek” adlı eser,
aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A) Peyami Safa
B) Mehmet Rauf
C) Halide Edip Adıvar
D) Reşat Nuri Güntekin
5. Fecr-i Âti Edebiyatı aşağıdaki
dönemlerin hangisini kapsamaktadır?
A) 1911 - 1923 B) 1909 - 1912
C) 1918 - 1922 D) 1923 - 1940
7. Aşağıdakilerden hangisi
Göktürklere ait bir destandır?
A) Bozkurt
B) Türeyiş
C) Alp Er Tunga
D) Oğuz Kağan
8. Etil suvı aka turur
Kaya tübi kaka turur
Balık telim baka turur
Kölüng takı küşerür
Koşuktan alınmış bu dörtlüğün
uyak düzeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) aaaa
C) abab
B) aabb
D) aaab
9. Aşağıdakilerden hangisi Orhun
Anıtları için söylenemez?
A) Günümüzden üç yüzyıl önce
yazılmıştır.
B) 18. yy. ortalarına doğru bulunmuştur.
C) Doğu Göktürklerinin tarihini
anlatır.
D) 19. yy. sonunda okunmuştur.
10. “Bu olaylar sözlü gelenek yoluyla ağızdan ağıza, nesilden
nesile geçer.” açıklaması aşağıdaki destan oluşumu safhalarından hangisine aittir?
A) Yazıya geçme
B) Yayılma
C) Derleme
D) Doğuş
11. İslamiyet’ten önceki dönemde,
sevilen kimselerin ölümüne
duyulan üzüntüyü ifade eden
şiirlere ne ad verilir?
A) Yuğ C) Yas
B) Sıgıtçı
D) Sagu
12. Aşağıdakilerden hangisi “sav”
için söylenebilir?
6. Aşağıdakilerden hangisi Türk
halk edebiyatının bölümlerinden değildir?
A) Anonim
C) Âşık tarzı
B) Dinî-tasavvufi
D) Klasik
55
A) Gözlem ve deneyimlere dayanırlar.
B) Günümüzde deyimlere karşılık
gelirler.
C) Bilimsel olarak doğrulukları
kanıtlanmıştır.
D) Söyleyenleri bellidir.
2. OTURUM
13. “Yoksul kişi eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz.
Varlıklı kişi ise en güzel şeylerde bile kusur bulur; çekinmeden her şeyi söyler.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Açın uykusu gelmez.
B) Aç ne yemez, tok ne demez.
C) Aç kurt yavrusunu yer.
D) Aç karın katık istemez
14. Kalyanamkara ve Papamkara
masalının aslı hangi dile aittir?
A) Çince B) Türkçe
C) Sanskritçe D) Moğolca
15. Uygur metinleri hangi yüzyıllar
arasında yazılmıştır?
A) 11. yy. - 19. yy.
B) 5. yy. - 8. yy.
C) 8. yy. - 10. yy.
D) 13. yy. - 19. yy.
16. İskender de bir öncü kuvvet
göndermişti. Türkler, İskender’in
öncülerini bir gece baskınında
bozguna uğrattılar. Bir Türk,
bir İskender askerini öldürdü.
Ölen bu asker, beline altın dolu
bir kemer bağlamıştı. Bu kemer
parçalandı. Kana bulanmış altınlar yere döküldü. Ertesi gün
Türkler, kanlı altınları gördüler.
Birbirlerine “Altın Kan” dediler.
Bu sözler o çevrede bulunan
bir dağın adı oldu. Bugün oraya
Altun Han deniliyor.
Bu paragraf aşağıdaki destanların hangisinden alınmıştır?
A) Göç
C) Gılgamış
B) Şu
D) Yaratılış
17. Aşağıdaki destanlardan hangisi
Cahit Külebi tarafından yazılmıştır?
A) Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda
B) Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı
C) Çakır’ın Destanı
D) İstiklal Savaşı
18. 17. yüzyılda Toroslarda
Türkmen aşiretleri arasında
yaşamış ünlü halk şairimizdir.
Şiirlerini dörtlük nazım birimiyle saz eşliğinde hece ölçüsüyle
söylenmiştir.
Bu parçada tanıtılan halk şairi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sultan Veled
B) Yunus Emre
C) Karacaoğlan
D) Mevlana
A) Millî Edebiyat
B) Divan Edebiyatı
C) Fecr-i Âti Edebiyatı
D) Servet-i Fünun Edebiyatı
20. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihi alanında araştırma
yapan isimlerden değildir?
A) Mustafa Nihat Özön
B) Vasfi Mahir Kocatürk
C) Şükran Kurdakul
D) Oktay Rifat
(523) SEÇ. Y. DİL İNG. – 3
1 - 20. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Kaan can play neither the
guitar nor the ............ He’s bad
at music.
B) piano
D) game
2. Hakan will be visiting his
village ............ .
A) last month B) nowadays
C) always
D) next week
3. I will have ............ my debt by
June.
A) enjoyed
C) paid A) Too
C) Nor
B) preferred
D) been
56
B) So
D) Either
5. ............. Meral nor Murat can
play the piano.
A) Nor
C) Also
19. Aşağıdakilerden hangisi yerli
kaynaklara yönelinen Türk edebiyatı dönemidir?
A) football
C) chess
4. I can’t drive a car. .............. can
my sister.
B) Either
D) Neither
6. Sevgi will be ............ in her
father’s company this summer.
A) working
C) worked
B) work
D) to work
7. I’m going to ............ to buy a
CD.
A) the doctor
B) the CD shop
C) the post office
D) the railway station
8. I am strong. .......... is my father.
A) So
C) Nor
B) Too
D) Neither
9. Murat is washing his car. Cenk
is washing his car, ............ .
A) either
C) neither
B) nor
D) too
10. She’ll be working on a project
............... .
A) a year ago B) next month
C) last month D) nowadays
11. It’s too cold. ..................
A) You shouldn’t swim now.
B) You ought not eat starchy
food.
C) You ought not cheat in the
exam.
D) You shouldn’t break the plates.
2. OTURUM
12. Derya has got a toothache. She
should see the .......... .
A) policeman B) teacher
C) fireman
D) dentist
13. Don’t forget! You .................. in
the library.
A) can sing
B) can’t read
C) shouldn’t speak
D) should sleep
14. You shouldn’t .......... now. It’s
too cold.
A) speak
C) feel
B) think
D) swim
15. You shouldn’t .............
A) shout in class.
B) brush your teeth.
C) eat healthy foods.
D) study your lesson.
16. Ayşe looks tired. She should
............ .
A) have a rest B) be careful
C) study more D) see a dentist
17. Burak wears glasses. He must
be ............ .
A) young
C) rude B) shortsighted
D) confused
18. A: I’ve got a terrible headache.
B: .............................................
A) You ought to eat fruit.
B) You should study more.
C) You should take an aspirin.
D) You ought to go to bed late.
19. A: She drank two bottles of
water.
B: ...................
A) She goes to school by bus.
B) She watches TV every night.
C) She must have been very
thirsty.
D) She works for a computer
company.
20. A: What shall we do this
weekend?
B: .............................
A) We could go for a picnic.
B) We would buy a train ticket.
C) We played computer games.
D) We have just gone shopping.
(523) SEÇ. Y. DİL ALM. – 3
1 - 14. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Ich heiße Ahmet. Ich bin
20 Jahre alt. Ich arbeite bei
Arçelik. Ich ............ zwei Kinder.
A) habe
C) komme
B) wohne
D) höre
2. Ich arbeite ......... Siemens. Ich
habe 2 Kinder ....... einen Sohn.
A) von / aus
C) in / ins
B) und / bei
D) bei / und
3. Hallo, ich ............ Petra und ich
............ 17 Jahre alt.
A) heißen / sind
B) habe / bist
C) bin / heiße
D) bin / bin
B) sind
D) bin
5. Montag, Dienstag, ............,
Donnerstag, Freitag.
A) Samstag
C) Sonntag
B) Abend
D) Mittwoch
6. A: Wer ist das?
B: Das ............ Ottos Vater.
A) sind
C) bist
A) sind
C) heiße
B) heißen
D) bist
8. A: Sind Sie Herr Müller?
B: Ja, ich ............ Herr Müller.
A) bist
C) bin
B) seid
D) sind
9. A: Wie geht es Ihnen?
B: Danke, ............ .
A) geht
C) gut
B) jung
D) schön
10. A: Sind Sie Frau Klein?
B: Nein, ich bin ....... Frau Klein.
A) keins
C) nicht
B) kein
D) nichts
11. A: Was macht Walter?
B: Walter ............ Klavier und
Tennis.
A) spielt
C) lernst
B) spielen
D) spiele
12. A: Guten Tag! Bist du Fatma?
B: .........., ich bin .......... Fatma.
4. Das ............ zwei Stühle.
A) seid
C) bist
7. A: Wie heißen Sie?
B: Ich ............ Helga Brunner.
B) ist
D) bin
57
A) Ist / ja
C) Ja / kein
B) Nicht / Nein
D) Nein / nicht
13. A: Woher kommst du?
B: Ich komme ............ İstanbul.
A) aus
C) an
B) vom
D) auf
14. A: .....................
B: Das ist Hans.
A) Wer ist das?
B) Wo wohnt Hans?
C) Wie ist dein Name?
D) Woher kommt Hans?
2. OTURUM
15. 10, 20, 30, 40 sayılarının
Almanca yazılışları aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Acht / zwölf / elf / dreissig
B) Zehn / zwanzig / dreissig / vierzig
C) Neu / elf / zwanzig / vierzig
D) Zehn / zwanzig /
dreiunddereissig / elf
(523) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 3
1 - 13. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Aujourd’hui je ………. sens
triste.
A) mes
C) mais
16. Aşağıdakilerden hangisi tekil
isimdir?
A) die Uhr
C) die Stühle
B) die Taschen
D) die Bücher
B) mon
D) me
2. La voiture ………. j’ai achetée
est blanche.
A) où
C) que
B) qui
D) dont
17. Wie spät ist es?
A) Es ist vier Uhr.
B) Es ist drei Uhr.
C) Es ist fünf Uhr.
D) Es ist zwei Uhr.
18 - 19. sorularda kurallı bir
cümle oluşturunuz.
18. İstanbul / Ich / komme / aus / heute
1
2
3
4
5
A) 1 / 2 / 3 / 4 / 5
B) 2 / 3 / 5 / 4 / 1
C) 5 / 4 / 3 / 2 / 1
D) 3 / 2 / 4 / 5 / 1
19. Das / von / das Radio / Hans / ist
1
2
3
4
5
A) 3 / 4 / 5 / 2 / 1
B) 1 / 2 / 3 / 4 / 5
C) 5 / 4 / 3 / 2 / 1
D) 1 / 5 / 3 / 2 / 4
3. ....……. il va à la piscine, il
plonge.
A) Après
C) Dès qu’
4. Je connais ………. jeune
femme qui est infirmière à
l’hopital.
A) cette
C) cet
A) das Buch B) die Kühe
C) der Lehrer D) das Radio
B) ce
D) ces
5. Je ne veux pas marcher
……….. il neige.
A) or
C) donc
B) car
D) par
6. Ma fille n’aime ………. le
fromage ………. la confiture.
A) ne / ne
C) ne / ni
20. Aşağıdaki sözcüklerden
hangisi çoğul bir isimdir?
B) Ce qu’
D) Combien
B) ni / ne
D) ni / ni
7. A: Est-ce qu’il y a quelqu’un ici?
B: Non il n’y a ………. .
A) personne
B) quelque chose
C) quelqu’un
D) rien
58
8. A: Quand partez-vous en
vacances?
B: Nous partons en vacances
………. .
A) en voiture
C) en train
B) en avion
D) en été
9. A: Depuis combien de temps
habitez-vous à Paris?
B: ……….. deux ans.
A) Dedans
C) Depuis
B) Devant
D) Départ
10. A: Pourquoi es-tu resté en
retard?
B: ……….. j’ai raté le bus.
A) Parce que B) Enfin
C) Alors
D) Comme
11. A: Voulez-vous du sel?
B: Non, je n’ ………. veux pas.
A) ai
C) est
B) en
D) et
12. A: Faut-il aller chez le dentiste?
B: Oui, bien sûr, il faut ……….
aller.
A) s’
C) ou
B) au
D) y
13. A: Mes élèves ont fini leurs
devoirs.
B: Qu’est-ce que vous dîtes?
C: ……….
A) Vous disez que vos élèves ont
fini leurs devoirs.
B) Il dit que ses élèves ont fini
leurs devoirs.
C) Tu dis que tes élèves ont fini
leurs devoirs.
D) Je dis que mes élèves ont fini
leurs devoirs.
2. OTURUM
14. “Tu dois aller à la maison”
cümlesinin olumsuz (négative)
hâli hangisidir?
A) Tu ne dois pas aller à la
maison.
B) Il faut que tu ailles à la maison.
C) Quand dois-tu aller aller à la
maison.
D) Va à la maison.
15. “Mon père achète cette
cravate.” cümlesinin (forme
passive) hâli hangisidir?
A) Cette cravate sera achetée par
mon père.
B) Mon père avait acheté une
cravate.
C) Cette cravate est achetée par
mon père.
D) Mon père achètera cette
cravate.
16 - 18. sorularda verilen
Türkçe cümlenin Fransızca
dengini bulunuz.
19 - 20. sorularda verilen
Fransızca cümlenin Türkçe
dengini bulunuz.
19. Chez les turcs, l’hospitalité est
une tradition nationale.
A) Türkiye sağlıkta uluslararası
başarı elde etti.
B) Türkiye’de çok sayıda devlet
hastanesi bulunmaktadır.
C) Türklerde misafirperverlik ulusal bir gelenektir.
D) Türk milletinin değerlerinden
birisi de misafirperverliktir.
20. Nous parlons avec nos amis
devant la porte de la classe.
A) Sınıfın kapısında konuşanlar
bizim arkadaşlarımızdır.
B) Sınıfımızdaki arkadaşlar kapının önünde konuşuyorlar.
C) Kapının önündeki arkadaşlar
bizim sınıfta değiller.
D) Arkadaşlarımızla sınıfın kapısının önünde konuşuyoruz.
16. Geçen sene Fransa’ya gitmiştim.
A) L’an prochain je serais en
France.
B) L’année prochaine je vais aller
en France.
C) J’étais allé en France l’année
dernière.
D) J’irai en France l’année
prochaine.
17. Sinemaya gitmek istemiyorum.
A) Je ne suis pas allé au cinéma.
B) Je ne veux pas aller au
cinéma.
C) Je ne voulais plus aller au
cinéma.
D) Je n’ira jamais au cinéma.
18. O sadece hayatını kazanmak
için çalışıyor.
A) Il travaille seulement pour
gagner sa vie.
B) Il faut travailler pour gagner de
l’argent.
C) Il a travaillé pour être en
bonne santé.
D) Il gagne toujours parce qu’il
travaille.
(504) SEÇMELİ TARİH – 4
1. Osmanlı Devleti’nde “Enderun”
mektebi ile ulaşılmak istenen
amaç, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehzadeleri eğitmek
B) Bilim adamı yetiştirmek
C) Osmanlı ordusuna asker temin
etmek
D) Devlet memuru yetiştirmek
2. Osmanlı Devleti’nde han ve bedestenlerin yaygınlaşmasının
sonucunda, aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Medreselerin çoğalması
B) Ticaretin gelişmesi
C) Fetihlerin artması
D) Pozitif bilimlerin önem kazanması
59
3. “Türkçe, Farsça ve Arapça kelimelerden oluşan Türkçenin,
Arap harfleriyle yazılmış şekli olan ................ ; Osmanlı
Devleti’nin yaklaşık 15. yüzyılın
sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar kullandığı bir yazı
dilidir.”
Yukarıdaki bilgi cümlesinde
boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Felemenkçe
B) Osmanlıca
C) Boşnakça
D) Azerice
4. Osmanlı deniz kuvvetlerinin
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeniçeri Ağası
B) Beylerbeyi
C) Kaptanıderya
D) Subaşı
5. Osmanlı padişahı Yıldırım
Bayezit’in yaptırdığı Anadolu
Hisarı’nı, aşağıdaki mimari dallardan hangisi içinde değerlendirebiliriz?
A) Dinî Mimari
B) Sivil Mimari
C) Askerî Mimari
D) Maket Mimari
6. Sarayda padişahın sofra hizmetlerine bakanlar Enderun’un
hangi odasında bulunurlardı?
A) Has Oda
B) Seferli Odası
C) Hazine Odası
D) Kiler Odası
7. Osmanlı Devleti’nde resmî gazetenin çıkarılmasıyla, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmek istendiği savunulabilir?
A) Matbaacılık sektörünün geliştirilmesi
B) Okuryazar oranının yükseltilmesi
C) Sanatın desteklenmesi
D) Halkın bilgilendirilmesi
2. OTURUM
8. Mimar Sinan’ın çıraklık, kalfalık
ve ustalık dönemlerinde yaptığı
camiler, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Şehzade - Süleymaniye Selimiye
B) Selimiye - Şehzade Süleymaniye
C) Süleymaniye - Şehzade Selimiye
D) Şehzade - Selimiye Süleymaniye
9. Osmanlı toplumundaki beylerbeyleri ve sancakbeyleri hangi
sınıf içinde yer alan görevlilerdir?
A) Seyfiye
C) Kalemiye
B) İlmiye
D) Reaya
10. Osmanlılarda ilk medresenin
hangi padişah tarafından nerede açıldığı, aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I. Murat - Bursa
B) Orhan Bey - Bursa
C) I. Murat - İznik
D) Orhan Bey - İznik
11. Osmanlı Devleti’nde yüksek
rütbeli devlet memuru, bürokrat ve sanatkârlar yetiştiren
eğitim kurumu, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Millî Edebiyat
B) Divan Edebiyatı
C) Tanzimat Edebiyatı
D) Servet-i Fünun Edebiyatı
15. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi, şeyhülislam dairesine eleman yetiştirmek amacı
ile açılmıştır?
A) Bâb-ı Defterdarî
B) Dârülmaârif
C) Bâb-ı Fetva
D) Bâb-ı Âli
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Sened-i İttifak
D) Kanunuesasi
(511) FIKIH – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?
A) Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun
olarak tefsir etmek
B) Adaletli ve huzurlu bir toplum
oluşmasına katkı sağlamak
C) Kişinin kendine, yaratıcısına
ve diğer insanlara karşı hak ve
sorumluluklarını bildirmek
D) İbadetlerin doğru şekilde yapılmasını sağlamak
16. Aşağıdakilerden hangisi
Osmanlı reayasını oluşturan
topluluklar arasında yer almaz?
A) Rumlar B) Vandallar
C) Ermeniler D) Araplar
2. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin asıl konusunu oluşturur?
17. III. Selim Döneminde Kara
Kuvvetlerinin subay ihtiyacını
karşılamak amacıyla açılan okul,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtikadî konularda çözüm üretme çabaları
B) İnsanların iradesiyle yapmış
olduğu eylemlerin hükmünü
belirlemek
C) Dinin kurumsallaşmasına dair
yapılan çalışmalar
D) Dinlerin tarih içindeki gelişim
sürecine dair incelemeler.
A) Mühendishane-i Berrî-i
Hümayun
B) Mühendishane-i Bahrî-i
Hümayun
C) Mızıkayı Hümayun
D) Mekteb-i Harbiye
18. Aşağıdaki İslamî bilimlerden hangisinin alanı “İslam
Hukuku”dur?
12. Aşağıdakilerden hangisi
Osmanlı hükümdarlarının kullandıkları unvanlardan biri değildir?
B) Sultan
D) Han
13. Osmanlı Devleti’nde resim sanatının yasak olması, aşağıdaki
sanat dallarından hangisinin
gelişmesini sağlamıştır?
A) Hat
C) Çini
20. II. Mahmut Döneminde ayanlarla imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
3.
A) Darüşşafaka
B) Darülfünun
C) Medrese
D) Enderun
A) Arslan C) Hakan 14. Aşağıdakilerden hangisi 19.
yüzyılda ortaya çıkan edebiyat
akımlarından biri değildir?
A) Kelam C) Hadis
B) Fıkıh
D) Tefsir
19. Osmanlıda esnafları, zanaatkârları ve işçileri bünyesinde
toplayan örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapı Kulu Örgütü
B) İltizam Sistemi
C) Lonca Teşkilatı
D) Pençik Sistemi
B) Minyatür
D) Tezhip
60
I- Farz kadar kesinlik ifade
etmez.
II- Ahad sünnet (zanni delil) ile
sabittir.
III- İnkâr edilmesi kişiyi dinden
çıkarır.
Bu özelliklerden hangileri
Hanefilik mezhebindeki vacip
kavramına aittir?
A) I, II ve III
C) I ve III
B) Yalnız I
D) I ve II
2. OTURUM
4. “Allah hiç kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü
tutmaz.” (Bakara suresi, 286)
8. Aşağıdakilerden hangisi fıkhî
bir mezheptir?
A) Maturudîlik B) Eşarîlik
C) Caferîlik
D) Haricîlik
Bu ayet fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Helallerde genişlik
B) Mükellefiyette kolaylık
C) Hükümlerde tedricilik
D) Kamu yararının gözetilmesi
6. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel ilkelerinden
“Hükümlerde tedricilik” ilkesine örnek oluşturmaz?
A) Kur’an-ı Kerim’in toplu olarak
bir defada değil de 23 yılda
indirilmesi.
B) İçkinin üç safhada yasaklanması.
C) Miktarı daha önce belirlenmeyen zekâtın, oranının daha
sonra tespit edilmesi
D) Suyu kullanma imkanının bulunmadığı durumlarda teyemmüm yapılabilmesi.
7. Aşağıdaki yargılardan hangisi
din ve yorumu hakkında doğrudur?
A) Din ve dinin yorumu birbirinden ayrılamaz.
B) Dinin kaynağı vahiydir. Yorumu
ise insana aittir.
C) Din indiği coğrafyayla sınırlıdır.
Yorumu ise sınırsızdır.
D) Din kişilere göre farklılık arzeder. Yorumu evrenseldir.
A) Fıkıh usulünce ortaya konan
ilkeler ve yöntemler
B) Fıkıh âlimlerinin yetişmesine
katkıda bulunan ilim adamları
C) Hz. Peygamberin hadisleri ile
sahabe ve tabiûn fetvaları
D) Fakih ve kadıların çözüme
bağladığı davalar
9. Aşağıdakilerden hangisi
Medine döneminde inen ayetler
hakkında yanlış bir bilgidir?
A) Genelde inanç ve ahlaka yönelik hükümleri ihtiva eder.
B) Bireysel alanda önemli düzenlemeler içerir.
C) Toplumu ilgilendiren hükümler
ve yasaklar daha çok bu döneme aittir.
D) Oruç, hac ve zekât gibi temel
ibadetlerle ilgili hükümlere yer
verilmiştir.
5. Aşağıdakilerin hangisinde sarih icma’ın tarifi verilmiştir?
A) Bir konuda açıklanan ortak
görüşe diğer fakihlerin karşı
çıkmamalarıdır.
B) Hz. Muhammed’in ayetlerde
geçen hükümlere ilişkin açıklamalarıdır.
C) Bütün fıkıh bilginlerinin bir
konuda açıkça görüş birliğine
varmalarıdır.
D) Hz. Paygamberden sonra
Medine’de yaşayan sahabilerin
bir konuda görüş birliği etmeleridir.
13. Aşağıdakilerden hangisi Fıkıh
ilmindeki “eser” kavramını ifade eder?
14. • Fıkıhta rey ekolünün temellerini atmıştır.
•Hz. Ali döneminde Kûfe’ye
kadı olarak gönderilmiş ve
burada ilmi faaliyetlerine devem etmiştir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen
sahabi kimdir?
10. Hanefi Mezhebinin kurucusu
Ebu Hanife hakkında aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Taklidi hoş karşılamamıştır.
B) Kıyas’a başvurmuştur.
C) İstihsan’a sıkça başvurmuştur.
D) Tümdengelim metodunu benimsemiştir.
11.
I- Ehli Kitap’tan olan kadınlarla evlilik caiz değildir.
II- Abdestte çıplak ayak üzerine mesh yapılabilir.
III- Öğle ile ikindi, akşam ile
yatsı namazlarını birleştirmek caizdir.
Bu görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?
A) Şâfiîlik C) Câferîlik B) Mâlikîlik
D) Hanbelîlik
12. Aşağıdaki alimlerden hangisi
Ebu Hanife’nin hocalarından
biridir?
A) İmam Züfer
B) İmam-ı Şafi
C) Muhammed b. Hasan eşŞeybanî
D) Hammad b. Süleyman
61
A) Amr b. As
B) Abdullah b. Mes’ûd
C) Zeyd b. Sabit
D) Enes b. Malik
15.
I- Yolcuların dört rekâtlı farz
namazlarını iki rekat olarak
kılması
II- Ölüm tehlikesi geçirenlerin
ölmeyecek kadar murdar
hayvanın etinden yemesi
Verilen bu iki örnek aşağıdaki
kavramlardan hangisine aittir?
A) Azimet
C) Ruhsat
B) Mekruh
D) Mübah
16. • Hüküm çıkarmada sırasıyla
“Kitap, Sünnet, İcma, Sahabe
Kavli”ni esas alır.
•İstishab deliline sıkça başvurur.
•Mezhebin en temel kaynaklarından biri “el-Ümm” adlı
eserdir.
Yukarıda bilgi verilen fıkıh mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şafiîlik
C) Hanbelîlik
B) Caferîlik
D) Hanefîlik
2. OTURUM
17. “Katil mirasçı olamaz” hadisi
esas alınarak, kendisine vasiyette bulunan kişiyi öldüren
bir kimsenin, ona (maktülüne)
mirasçı olamayacağına hükmedilmiştir.
Yukarıdaki hüküm çıkarma işleminde İslam Hukukunun hangi
kaynağına başvurulmuştur?
A) Kıyas
B) İstihsan
C) Sedd-i Zerai
D) Maslahat-ı Mürsele
18. Aşağıdakilerden hangisi temel fıkıh usulü kaidelerinden değildir?
A) Varlığı kesin olan bir şeyin, bir
şüphe sebebiyle yokluğuna
hükmedilemez.
B) Büyük zararların küçük zararlarla giderilmesi esastır.
C) Zaruret durumunda haram haram olarak kalır.
D) Suçu ispat edilinceye kadar
kişi suçsuzdur.
19. Aşağıdakilerden hangisi İslam
dünyasında birden fazla mezhebin varlığının sebebini açıklamaz?
A) Temel iki kaynak olan Kur’an
ve Sünnet’in yoruma açık ifadelerinin olması
B) İçtihatla varılan hükümlerin
Allah’a ve Peygambere ait
olması
C) Tek bir içtihada bağlı hukuk anlayışının tüm insanların ihtiyaç
ve sorunlarını çözememesi
D) Alimlerin fıkhî hüküm çıkarmada farklı yöntemler kullanması
20. Aşağıdakilerden hangisi
Hz. Muhammed’in içtihadına
örnektir?
A) Müellefe-i Kulub’a daha önce
verilen zekâtın kesilmesine karar verilmesi
B) Tebük Seferi’ne katılmak istemeyen münafıklara izin verilmesi
C) Kur’an-ı Kerim’in iki kapak
arasına toplanmasına karar
verilmesi
D) Teravih namazının cemaatle
kılınmasına karar verilmesi
(712) İSLAM TARİHİ – 2
1. Aşağıdaki Emevi halifelerinden hangisinin döneminde
İslamiyet, Maveraünnehir’de
daha çok yayılmıştır?
A) Ömer bin Abdülaziz
B) Süleyman bin Abdülmelik
C) Muaviye bin Ebu Süfyan
D) Abdülmelik bin Mervan
2. Türk ve Arap ordularının
Çinlilere karşı birlikte mücadele
ettikleri savaş, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Talas Savaşı
B) Katvan Savaşı
C) Malazgirt Savaşı
D) Dandanakan Savaşı
3. “Aşağı Türkistan” olarak da
isimlendirilen yerin diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harzem
B) Rumeli
C) Mezopotamya
D) Maveraünnehir
4. Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü
ele geçirmesi hangi haçlı seferinin düzenlenmesine sebep
olmuştur?
A) I. Haçlı Seferi
B) II. Haçlı Seferi
C) III. Haçlı Seferi
D) IV. Haçlı Seferi
5. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Osmanlı mimari eserleri
daha çoktur?
A) Bursa C) Sivas B) Konya
D) Ankara
7. Aşağıdakilerden hangisinin
Anadolu’nun Türkleşmesine ve
İslamlaşmasına katkısı olmamıştır?
A) Ahi Teşkilatının
B) Gezici mutasavvıfların
C) Büyük Selçuklu Devleti’nin
D) Gaznelilerin yaptığı fetihlerin
8. • İsmail Hakkı Bursevi
•Muhammed Hamdi Yazır
•Fahreddin Razi
Yukarıdaki şahsiyetler hangi ilim
alanında meşhur olmuşlardır?
A) Hadis C) Tefsir B) Fıkıh
D) Fizik
9. Abbasi Devleti zamanında
Türklerin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini kaybetmemesi için halife Mutasım’ın ücretli
Türk ordusunu yerleştirmek
amacıyla kurdurduğu şehir,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kûfe C) Samarra B) Herat
D) Bağdat
10. Aşağıdakilerden hangisi,
Avrupalıların Haçlı Seferleri’ni
düzenlemesinin siyasi sebeplerinden biridir?
A) Türkleri Anadolu’dan çıkarmak
B) Kudüs’ü Müslümanlardan geri
almak
C) Doğu ticaret yollarına hâkim
olmak
D) Doğunun zenginliğine sahip
olmak
11. Kur’an’ın okunuş şekillerini ve
güzel okuma yöntemlerini konu
edinen ilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkıh ilmi B) Kıraat ilmi
C) Tefsir ilmi D) Hadis ilmi
6. Balkanlarda İslam dininin yayılmasını sağlayan Türk devleti,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük Selçuklu Devleti
B) Gazneli Devleti
C) Osmanlı Devleti
D) Karahanlı Devleti
62
2. OTURUM
12. “Hadimu’l-harameyni şerifeyn”
unvanını ilk kullanan Osmanlı
padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çelebi Mehmet
B) Fatih Sultan Mehmet
C) Yavuz Sultan Selim
D) Kanuni Sultan Süleyman
13. Aşağıdaki Türk devletlerinden
hangisi Hindistan’da kurulmuştur?
A) Delhi Türk Sultanlığı
B) Tolunoğulları Devleti
C) İhşidiler Devleti
D) Kazan Hanlığı
14. Sahn-ı Seman Medreseleri hangi devlet döneminde açılmıştır?
A) Anadolu Selçuklu Devleti
B) Osmanlı Devleti
C) Karahanlı Devleti
D) Abbasi Devleti
15. Aşağıdakilerden hangisi,
Doğu Avrupa’da kurulan ilk
Müslüman Türk devletidir?
A) Karahanlılar Devleti
B) İdil Bulgar Hanlığı
C) Gazneliler Devleti
D) Harzemşahlar Devleti
16. Kazakistan, bağımsızlığını kazanmadan önce aşağıdaki devletlerden hangisinin egemenliği
altında bulunmakta idi?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Yugoslavya
D) Sovyetler Birliği
18. • Lübnan
•Irak
•Suriye
3. Aşağıdakilerden hangisi
Hıristiyanlıktaki kurban anlayışı
içerisinde yer almaz?
Yukarıdaki devletlerin resmî dili
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farsça C) Urduca B) Arapça
D) Bahasa dili
19. Aşağıdakilerden hangisi
Müslümanların azınlıkta olduğu
Afrika ülkelerinden biridir?
A) Moritanya B) Nijerya
C) Liberya D) Libya
20. Ekonomisi büyük ölçüde petrol
ve hac gelirlerine dayanan ülke,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşik Arap Emirliği
B) Suudi Arabistan
C) Lübnan
D) İran
(612) KARŞ. DİN. TAR. – 2
1. Aşağıda verilenlerden hangisi
üç ilahi din tarafından kabul edilen ortak bir düşünce değildir?
A) Hz. Musa’nın Peygamber olduğu
B) Hz. Musa’ya ilahî kitap verildiği
C) Hz. Musa’ya gönderilen dinin
neshedildiği
D) Hz. Musa’nın İsrailoğullarını
esaretten kurtardığı
2. Aşağıdaki dinlerden hangisinin tanrı inancı İslam’ın tevhid
inancına en yakın olandır?
A) Caynizm
C) Şintoizm
B) Yahudilik
D) Hrıstiyanlık
17. Aşağıdakilerden hangisi sivil
mimariye örnek gösterilebilir?
A) Tabyalar
B) Kaleler
C) Ordugâhlar
D) Kervansaraylar
A) Kurban kavramı, kefaret kavramıyla yakından ilgilidir.
B) Hz. İsa, insanların günahlarının bağışlanması için kurban
edilmiştir.
C) Günahlardan arınmak için hindi kurban edilir ve eti fakirlere
dağıtılır.
D) Paskalya bayramında yapılan
ekmek-şarap ayini kurbanın
yerini almıştır.
4. Aşağıdaki din-tanrı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Taoizm - Vişnu
B) Sihizm - Yahve
C) Şintoizm - Brahma
D) Zerdüştîlîk - Ahura Mazdah
5. Aşağıdaki kitaplardan hangisi
Yeni Ahit’te yer almaz?
A) Barnabas
C) Markos
B) Matta
D) Yuhanna
6. Kur’an-ı Kerim hakkında verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kendisinden önce gönderilen
kitapları doğrulayan son ilahî
kitaptır.
B) Yaklaşık yirmi üç yılda bölüm
bölüm vahyedilmiştir.
C) İslamî kuralların tek kaynağıdır.
D) Bütün insanlar için gönderilmiştir.
7. İlahi dinler hangi peygamberin
dinî geleneğinin temsilcisi olarak kabul edilir?
A) Hz. İsa
C) Hz. Musa
B) Hz. İsmail
D) Hz. İbrahim
8. “Güneş Tanrıçası” olarak bilinen Amaterasu aşağıdaki dinlerden hangisinin tanrısıdır?
A) Hnduizm
C) Budizm
63
B) Şintoizm
D) Konfüçyanizm
2. OTURUM
9. “İsa şöyle dedi: Ben Allah’ın
kuluyum. O bana kitabı verdi ve
beni peygamber olarak seçti.”
(Meryem suresi, 30)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisini reddeder?
A) Tenasüh’ü
B) Peygamberliği
C) Teslis inancını
D) Kutsal kitap inancını
10. Mahabbarata ve Ramayana
destanları olarak bilinen kutsal
metinler aşağıdaki dinlerden
hangisine aittir?
A) Şintoizm
B) Zerdüştilik
C) Hinduizm
D) Konfüçyanizm
11. Dinlerin peygamberlik anlayışı
ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hrıstiyanlıkta peygamberlerin
en büyüğü Hz. İsa’dır.
B) Yahudi inancına göre Hz.
Musa en üstün peygamberdir.
C) İslam’a göre peygamberler
arasında ayrım yapılmaz.
D) Hrıstiyan inancında Hz. Muhammed peygamber olarak
kabul edilmez.
12. Aşağıdaki dinlerin hangisinde
Mehdi-mesih inancı bir inanç
esası olarak yer alır?
A) Caynizm
C) İslamiyet
B) Sihizm
D) Yahudilik
13. Hristiyanlık inancında Teslis’in
aşağıdakilerden hangisi ile idrak edildiği kabul edilmektedir?
A) İman C) Vahiy
B) Akıl
D) Duyular
14. Yahudilere göre Tanrı’nın
Elohim ve Yahova olmak üzere
iki ismi vardır. Elohim onun
gazab yönünü, Yahova ise .?.
yönünü temsil eder.
Soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kudret C) Yaratıcı B) Rahmet
D) İlim
15. Aşağıdakilerden hangisi
Tanah’ın bölümlerinden biridir?
A) Gemera
C) Yuhanna
B) Mişna
D) Neviim
16. Hıristiyanlıkta hac ibadeti için
aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Protestanlar hac ibadetini kabul etmezler.
B) Hac ibadetinin yapılışı İncil’de
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
C) Katolikler, genellikle hac için
Vatikan’a giderler.
D) İlk Hristiyan konsülünde kurban
ve hac ibadeti kaldırılmıştır.
17. Aşağıdaki din ve hac merkezi
eşleştirmelerinden hangisi
doğrudur?
A) Hinduizm – Benares
B) Yahudilik – Tur Dağı
C) Şintoizm - Bodhi Gaya
D) Budizm – İse
18. Roş - Haşana ve Yom Kippur
gibi kutsal günleri olan din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sihizm
B) Yahudilik
C) Zerdüştilik
D) Brahmanizm
19. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar ve Yahudilerin ibadet
yerlerinin ortak yönüdür?
A) Mihraplarının olması
B) Başı açık olarak girilmemesi
C) Resim ve heykelin yer almaması
D) Din adamları olmadan ibadet
edilmemesi
64
20. Yahova Şahitleri aşağıdakilerden hangisini kabul eder?
A) Kan ve organ naklini
B) Armagedon savaşını
C) Millî marş söylemeyi
D) Cennetin varlığını
(812) KELAM – 2
1. Resul ve nebi kavramları hakkında aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur?
A) Nebilere kitap verilmiştir.
B) Her nebi aynı zamanda resuldür.
C) Nebiler kendinden önceki resule tabi olurlar.
D) Nebi kavramı resul kavramından daha kapsamlıdır.
2. Peygamberlerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her peygamber gönderildiği
toplumun dili ile tebliğ yapmıştır.
B) Peygamberler Allah tarafından
seçilmiş insanlardır.
C) İslam’a göre peygamberlere
iman, imanın şartlarındandır.
D) Her peygamberin ismi
Kur’an’da açıkça zikredilmiştir.
3. Hz. Şit’e kaç sahife vahiy gönderilmiştir?
A) 10 B) 30 C) 40 D) 50
4. “Kitap’ta İdris’i de an.
Çünkü o özü-sözü doğru bir
Peygamberdi.”
(Meryem Suresi, 56)
Bu ayette peygamberlerin ortak
sıfatlarından hangisi öne çıkmaktadır?
A) Sıdk
C) Emanet
B) İsmet
D) Fetanet
2. OTURUM
5. Mucize hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberler her istendiğinde
mucize gösterirler.
B) Mucizede, inanmayanlara
meydan okuma vardır.
C) Mucize, peygamberin Allah
tarafından gönderildiğinin kanıtıdır.
D) Mucizeler, insanların benzerini
yapamayacağı olağanüstü
olaylardır.
6. Eski Ahit’in “Mezmurlar” adlı
bölümünde yer alan kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) İncil
B) Zebur
C) Tevrat
D) Suhuf-ı İbrahim
7. Aşağıdakilerin hangisinde
Agnostisizm’in temel görüşü
verilmiştir?
A) Tanrı, varlığın ve âlemin ilk
sebebidir.
B) Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçek bilinemez.
C) Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu tartışmak anlamsızdır.
D) Mutlak hakikat aşkındır ve
bütün evrenin iç ve özel varlığıdır.
8. Sûr’a ikinci kez üflendiğinde
insanların toplanacakları yeri
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haşr
C) Mahşer
B) Ba’s
D) Mizan
9. Aşağıdakilerden hangisi ahiretle ilgili kavramlardan değildir?
A) Yevmü’l-haşr
B) Yevmü’l-ba’s
C) Yevmü’l-arafa
D) Yevmü’l-hurûc
10. “Şimdi oku kitabını, bugün
kendi hesabını kendin görecek
durumdasın.” (İsrâ suresi,14)
Ayette geçen “kitap” kelimesi
ile kastedilen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mizan
B) Amel defteri
C) Levh-i Mahfuz
D) Kur’an-ı Kerim
11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cahiliye dönemi Mekke’li
müşriklerin ilah anlayışını yansıtmaz?
A) Putlar, Allah’a yaklaştıracak ve
onun katında şefaatçi olacaktır.
B) “Allah”, “Aziz” ve “Âlim” isminde bir ilah vardır.
C) Kâbe’nin Rabbi olan yüce bir
ilah vardır.
D) Putlar dışında hiçbir ilah yoktur.
12. Eşariyye, kader konusunda
aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemez?
A) İnsan, kendi fiillerinin kesbedicisidir.
B) Cüz’i irade Allah tarafından
yaratılmıştır.
C) Kulun kötü fiillerinin yaratıcısı
insandır.
D) İnsanın fiili, yaratma yönünden
Allah’a aittir.
13. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.” (Kamer suresi, 49)
Bu ayette vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah insanı iyiye ve doğruya
yönelten emirler ve yasaklar
koymuştur.
B) Allah, toplumların gelecekte
neler yaşayacağını önceden
belirlemiştir.
C) İnsan sorumluluklarını yerine
getirmeli ve tedbirli davranmayı ilke edinmelidir.
D) Allah tüm evreni yaratmış ve
her şeye bir düzen koymuştur.
65
14. Tevekkül kavramı hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kader inancıyla yakından ilişkilidir.
B) İnsanın iradesini kötü yönde
kullanmasını ifade eder.
C) Sözlükte güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek anlamlarına gelir.
D) Bir amaca ulaşmak için gereken her şeyi yapıp, sonucu
Allah’tan beklemektir.
15. • Tanrı vardır ancak onun ilim
ve irade gibi sıfatları yoktur.
•Tanrı vahiy göndermemiştir.
•Ahiret yoktur.
Yukarıda verilen bilgiler hangi
felsefi akımın görüşleridir?
A) Deizm
C) Politeizm
B) Nihilizm
D) Agnostisizm
16. Tenasüh inancı, İslam’ın inanç
esaslarından en çok hangisi ile
çelişir?
A) Ahiret inancı
B) Peygamber inancı
C) Kutsal kitap inancı
D) Kaza ve kader inancı
17. Aşağıdaki alimlerden hangisinin kelamcılık yönü diğerlerine
göre daha ön plandadır?
A) Bursalı İsmail Hakkı
B) İzmirli İsmail Hakkı
C) Erzurumlu İbrahim Hakkı
D) Konyalı Mehmet Vehbi
18. Özgürlükle ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Özgürlük ile irade arasında yakın bir ilişki vardır.
B) Özgür insan, tercih ve fiillerinden sorumlu tutulamaz.
C) İnsan, iyiyi ve güzeli gerçekleştirebilmesi için özgür bırakılmıştır.
D) İnsan, seçimlerine göre eylemde bulunabilme özgürlüğüne
sahiptir.
2. OTURUM
19. “Din ve mezhep, hiçbir zaman
politika malzemesi olarak kullanılamaz.”
Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır?
A) İnsanların politika yapmalarına
B) Dinin vicdanî bir olgu olduğuna
C) Dinî duyguların istismar edilmesine
D) Dinin bir takım politik kurallar
içermesine
20. Aşağıdakilerden hangisi “Din
İçin Özgürlük” kapsamı içerisinde değerlendirilemez?
A) Dinin emir ve yasaklarını bütün
insanlara dayatabilme
B) Dinin temel öğretileri hakkında
bilgi edinebilme
C) Dinin çeşitli yorumlarından birini seçebilme
D) İbadetlerini serbestçe yapabilme
(526) SEÇ. Y. DİL İNG. – 6
1 - 20. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. ............ is a type of film.
A) A comedy
C) A stage
B) A production
D) A stunt man
2. The filming is ............ by the
camera operator.
A) written
C) done
B) eaten
D) seen
3. Cartoons are drawn by teams
of ............ .
A) footballers B) animators
C) drivers
D) producers
4. ............ he had graduated from
school, he found a job.
A) After
C) While
B) Before
D) Until
5. We go our summer house
............ Summer.
A) at
B) on C) by D) in
6. ............ we were watching
television, my father came.
A) When
C) Before
B) While
D) After
7. You ............ smoke here. It’s
forbidden.
A) should
C) mustn’t
B) must
D) shouldn’t
8. I ............ study hard. My
teachers want me to study.
A) have to
C) can’t
B) dont’t have to
D) can
9. Tomorrow is Sunday. We .........
get up early.
A) must
C) shouldn’t
B) have to
D) don’t have to
10. My birthday is on ............ .
A) Christmas
C) 1995
B) Spring
D) 21 st December
11. I read the scenario ............ .
A) now
C) tomorrow
B) next Friday
D) last night
12. ............ I know a foreign
language, but I don’t know.
A) I wish
C) I hope so
B) I think so
D) I mean
13. Kaan ............ carry that heavy
boxes because he is strong.
A) can’t
C) mustn’t
B) can
D) have to
66
14. We saw a film ............ was
about space travel.
A) who
C) which
B) whom
D) whose
15. Here is the place ............ we
celebrated our championship.
A) why
C) whose
B) when
D) where
16. If it rained, ............
A) I would take my umbrella.
B) I will be there in time.
C) I speak two languages.
D) I would have passed my
exam.
17. I get ............ of 20.000 TL a
year.
A) a wage
C) a pet
B) a salary
D) a toy
18. A: Can I deposit my bracelets
in your safe?
B: ........................................
A) Oh, dear. B) Right away.
C) Of course. D) That’s right.
19. A: .................................
B: Yes, Mr Çelik. I’ll bring them
immediately.
A) Could you get me the files on
sales, Mrs Yetkin!
B) Do you prefer working in a
team?
C) I will give you a lift if you like.
D) I gave up smoking.
20. A: ............................
B: Certainly madam. I’ll bring it
straight away.
A) Could you open the window,
please?
B) May I have the bill, please?
C) Do you know who is
unemployed?
D) How many guests will there be
at the party?
2. OTURUM
(526) SEÇ. Y. DİL ALM. – 6
1 - 17. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Januar, Februar, März, April,
............ .
A) Mai
C) August
B) Juli
D) September
2. Ich will gern nach Frankfurt
............ .
A) fliegen
C) machen
B) sehen
D) spielen
3. Ich lege das Heft ............ den
Tisch.
A) über
C) an
B) auf
D) von
4. Der Teppich ist ............ dem
Boden.
A) von C) auf
B) über
D) an
5. Der Sohn bringt ............ Vater
den Hut.
A) dem
C) die
B) das
D) der
9. A: Woher kommst du?
B: Ich komme ........... Frankfurt.
A) vom
C) nach
B) ins
D) aus
10. A: Was ist dein Vater von
Beruf?
B: Mein Vater ist ............ .
A) Hausfrau
C) Arbeiter
B) Ärztin
D) Tierärztin
11. A: ............ heißt du?
B: Ich heiße Petra.
A) Was
C) Wer
B) Wie
D) Warum
12. A: Wie geht es dir?
B: Danke, es geht mir ............ .
A) schlecht
C) kalt
B) gut
D) faul
13. A: Wohin fährt der Zug?
B: Der Zug fährt ........... İstanbul.
A) zur
C) nach
B) vom
D) im
14. A: Wo ist Hans?
B: Hans ist .......... seinem Onkel.
A) in
C) auf
B) vom
D) bei
6. Ich wasche ............ die Hände.
A) ihm
C) sich
B) dir
D) mir
7. Ich glaube, ............ das Wetter
schön wird.
A) als
C) denn
B) damit
D) daß
8. Petra trinkt Cola, ............ sie
Durst hat.
A) denn
C) weil
15. A: ............ gehören die Bücher?
B: Sie gehören dem Freund.
A) Wen
C) Wer
B) Wem
D) Was
16. A: Warum gehst du zum Arzt?
B: ............ ich krank ............. .
A) Als / sind
C) Weil / bin
B) Denn / habe
D) Wenn / ist
17. A: Was möchtest du kaufen?
B: Ich möchte einen blau
............ Mantel kaufen.
A) er
B) en C) e
D) es
18. Aşağıdaki sıfatlardan hangisinin
zıt anlamlısı yanlış verilmiştir?
A) schwarz ◊ weiß
B) schön ◊ schlecht
C) kalt ◊ warm
D) fleißig ◊ groß
19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Peter
C) Maria
B) Petra
D) Tanja
20. Aşağıda verilen sözcüklerden
hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?
A) der Sommer: Kış
B) die Kreuzung: Kavşak
C) die Post: Postahane
D) das Bild: Resim
(526) SEÇ. Y. DİL FRAN. – 6
1 - 18. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. Le frère de mon père est oncle
…………. .
A) ciel
C) paternel
B) pluriel
D) miel
2. Les enfants de ma tante sont
mes ………… .
A) cousins
C) usines
B) cuisines
D) coussins
3. Voilà le mari de ma fille, c’est
mon ……….. .
A) beau-père B) gendre
C) nièce
D) soeur
B) als
D) wenn
67
2. OTURUM
4. Ce roman ….. écrit par V. Hugo.
A) et
C) au
B) eau
D) est
A) lycéens
C) lycéenne
5. Elle …….. condamné à mort
par le dictateur.
A) va
C) ira
B) a été
D) voulu
6. En France on va au collège
après …………… .
A) la faculté
B) le lycée
C) la maternelle
D) l’école primaire
A) le droit
B) les lettres
C) la médecine
D) les sciences
8. …………… -nous vos projets.
B) Envoyer
D) Envoyez
9. …….. te lève …….. au milieu de
la nuit.
A) Ne / pas
C) Quand /tu
B) Elle /d’
D) Pourquoi / toi
10. Nous irons ……….. l’école à
pied.
A) y
B) en C) à
D) où
11. ………. fils fait toujours ses
devoirs.
A) Mais
C) Ma
B) Mes
D) Mon
B) lycéen
D) lycéennes
14. Le quinze juin nous devons
………….. un séminaire.
A) cueillir
C) suivre
B) couvrir
D) bouillir
15. …………… vos leçons jusqu’à
demain.
B) Faites
D) Faire
16. Il achète une voiture pour son
…………. .
A) bleu
C) neveu
B) pneu
D) nouvel
17. Les Dumas ont ………. enfants
Alice, Juliette, Antoinette et
Marianne.
A) huit
C) sept
B) cinq
D) quatre
18. Valérie est la mère de ma
cousine, c’est ma ………. .
A) tante
C) mère
B) oncle
D) belle-fille
19. “Bizimle beraber olmanızdan
çok mutluyuz” cümlesinin
Fransızca dengini bulunuz.
A) Nous sommes très contents
que vous soyez avec nous.
B) Nous voulons vivre avec vous
pour être heureux.
C) Vous nous avez demandé de
vivre ensemble.
D) Nous sommes heureux de
vivre avec vous.
A) Dişçiye gitmekten korkuyorum.
B) Dişçi korkusundan çürük dişlerim çoğaldı.
C) Dişçiden her zaman korkmuşumdur.
D) Mutlaka dişçiye gitmem gerekiyor.
1. Aşağıdakilerden hangisi
Servet-i Fünun sanatçılarından
biri değildir?
A) Cenap Şahabettin
B) Süleyman Nazif
C) Tevfik Fikret
D) Ziya Gökalp
2. Çocuklar için ‘’Şermin’’ adlı bir
şiir kitabı yazan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emin Bülent
B) Tevfik Fikret
C) Tahsin Nahit
D) Mehmet Rauf
3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i
Ati topluluğu sanatçılarından
biri değildir?
A) Emin Bülent
B) Ahmet Haşim
C) Ahmet Samim
D) Ömer Seyfettin
4. Aşağıdakilerden hangisi Millî
Edebiyat akımının temsilcilerinden biridir?
A) Refik Halit Karay
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Suat
D) Tevfik Fikret
5. Aşağıdakilerden hangisi Ziya
Gökalp’e ait bir eser değildir?
A) Kızıl Elma
B) Haluk’un Defteri
C) Malta Mektupları
D) Türkçülüğün Esasları
12. Sandrine est mon ………. .
A) femme
C) fille
20. “Il faut absolument que j’aille
chez le dentiste.” cümlesinin
Türkçe dengini bulunuz.
(626) SEÇ. TÜRK EDEB. – 6
A) Fêtes
C) Fait
7. Pour être médecin il faut
étudier ……….. .
A) Envoyais
C) Envoyé
13. Henri et Hèléne ont quinze ans,
ils sont ………. .
B) épouse
D) mère
68
2. OTURUM
6. Aşağıdakilerden hangisi Yahya
Kemal Beyatlı’nın eserlerinden
biri değildir?
A) Kendi Gök Kubbemiz
B) Aziz İstanbul
C) Eğil Dağlar
D) Safahat
7. Beş cilt olarak yayımlanmış
“Kırk Yıl” isimli anı kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Süleyman Nazif
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
8. Şiirlerinde kapalılığa yer verirken düz yazılarında açıklığa
önem verdi. Özellikle Fransız
sembolist şairlerinden etkilendi. Saf şiirin önemli temsilcileri
içerisinde yer aldı. Sonbahar,
akşam, mehtap, sessizlik, göller, havuzlar vb. konular üzerinde durdu. Şiirlerinde aruz
ölçüsünü kullandı.
Bu paragrafta tanıtılan şair,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Enis Behiç Koryürek
9. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir
anlayışını yansıtmaz?
A) Asıl amaç, şiirde söze önem
vermektir.
B) Bireysel duyarlılıktan çok sosyal temalar tercih edilmelidir.
C) Şiirde sözcüklerin bir ahenk
içinde düzenlenmesi gerekir.
D) Önce ritim sonra da dilin ahenginin sezdirilmesi önemlidir.
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
Mehmet Akif Ersoy’un şiir anlayışını yansıtır?
A) Sanat sanat içindir.
B) Sanat şahsi ve muhteremdir.
C) Her ne demişsem görüp de
söylemişim.
D) Arabî ve Farisî edatları asla
kullanmamalıyız.
11. Aşağıdakilerden hangisi Millî
Edebiyat Döneminin genel
özelliklerinden biri değildir?
A) Dilde sadelik esastır.
B) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C) Halk edebiyatı nazım biçimleri
tercih edilmiştir.
D) Millî kaynaklara yönelinmiş,
halkın sorunları dile getirilmiştir.
12. Paul Verlaine ve Baudelaire’nin
öncüsü olduğu edebiyat akımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parnasizm B) Romantizm
C) Sembolizm D) Realizm
13. Edebiyatımızın en ünlü
hikâyecilerindendir. On yıl kadar süren kısa yazı hayatında
yüz yirmiden fazla hikâye, iki
roman ile makaleler yazdı.
Hikâyelerinde hep olaya önem
verdi. Betimlemelere ve ruh
çözümlemelerine hiç girmedi.
“Efruz Bey”, “Yalnız Efe” ve
“Falaka” adlı eserleriyle tanınan bu yazar, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
14. “Eski Şiirin Rüzgârıyla” adlı
eserin şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Cenap Şehabettin
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
15. Aşağıdakilerden hangisi Cenap
Şahabettin’e ait bir eserdir?
A) Eylül
B) Mai ve Siyah
C) Haluk’un Defteri
D) Avrupa Mektupları
69
16. “Şiirimiz” adıyla Servet-i Fünun
dergisinde yayımladığı uzun
makalesinde, topluluğun sanat
anlayışını ve eleştirilerini dile
getiren sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Ömer Seyfettin
C) Ali Ekrem Bolayır
D) Cenap Şahabettin
17. Halit Ziya Uşaklıgil’in eserlerinden olan bu romanın konusu
Boğaziçi yalılarında, zengin aileler arasında geçmektedir. Eserde
aşktan başka kaygıları olmayan,
Batılı tarzda yaşayan hazır yiyici
kişilerin hayatı anlatılmıştır.
Bu paragrafta tanıtılan eser
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Mai ve Siyah
C) Kırık Hayatlar
D) Ferdi ve Şürekası
18. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet
Rauf’un eserlerinden biridir?
A) Kösem Sultan
B) Kırmızı Fesler
C) Bize Göre
D) Son Emel
19. Aşağıdakilerden hangisi Millî
Edebiyatın amaçlarından biri
değildir?
A) Eserlerde yerli hayatı yansıtmak
B) Aruz ölçüsü yerine hece ölçüsünü kullanmak
C) Türkçeyi yabancı kelimelerle
zenginleştirmek
D) Ulusal kaynaklara dayalı bir
edebiyat ortaya koymak
2. OTURUM
20. Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip sisteme bağladı. Ulusal
edebiyatımızın halk edebiyatı
olduğunu, Türk edebiyatının
Batı edebiyatı ile birleşmesi
gerektiğini savundu. Hece ile
yazdığı şiirlerinde düşünceyi ön
plana aldı. Eserlerinden bazıları “Altın Işık” ve “Türkleşmek
İslamlaşmak Muasırlaşmak”tır.
Bu paragrafta tanıtılan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ahmet Haşim
C) Mehmet Rauf
D) Süleyman Nazif
(617) SEÇ. DİL ANLA. – 7
1. İnsan bilincinin işleyişine uyarak dağınık parçalar hâlinde iç
monologlara yer verilir. James
Joyce’in 1922’de yayımlanan
“Ulysses” adlı romanı bu tekniğin doruklarından sayılmaktadır. Çağdaş Batı romanlarında
kullanılan bu anlatım tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Montaj
B) Leitmotiv
C) Bilinç akımı
D) Görece zaman anlayışı
2. Şeyhî tarafından manzum olarak mizahlı bir dille yazılmıştır.
Kahramanları, insan huy ve
ihtiraslarını simgeleyen eşek ve
öküzlerdir.
Bu paragrafta tanıtılan eser
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bostan
B) Harname
C) Mantıku’t-Tayr
D) Kelile ve Dimne
3. Aşağıdakilerden hangisi masal
derlememiştir?
4. Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri
değildir?
A) Nazımla yazılır.
B) Kişileri, sıradan insanlardır.
C) Erdeme ve ahlaka üstün değer
verilir.
D) Baştan sona kadar ciddi bir
hava içinde geçer.
5. Küçük, önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zincirlemeli
B) Yalanlamalı
C) Olağanüstü
D) Güldürücü
Bu paragrafta Karagöz oyunlarının hangi bölümünden söz
edilmiştir?
B) Fasıl
D) Başlangıç
7. Aşağıdakilerden hangisi dünya edebiyatında fabl türünün
Batı’daki temsilcilerinden biri
değildir?
A) Ezop
C) Beydeba
A) Evripides
C) Corneille
B) Sophokles
D) Aiskhylos
10. Biyografi türünde yazılmış
eserler aşağıdakilerden hangisine kaynaklık etmez?
A) Tarih
B) Eleştiri
C) Edebiyat tarihi
D) Halk hikâyeleri
11. En eski hayvan masalları aşağıdakilerden hangisidir?
6. Karagöz’le Hacivat arasındaki
atışmadan oluşur. Asıl konuyla bağlantısı yoktur. Karagöz
oyunlarının iki ana bölümünden biridir.
A) Bitiş
C) Muhavere
9. Aşağıdakilerden hangisi eski
Yunan tragedya yazarlarından
biri değildir?
B) La Fontaine
D) Hesiodos
8. Roman sanatının ilk başarılı
örneği sayılan ve 17. yüzyılda
yazılan “Don Kişot”un yazarı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Homeros
B) Cervantes
C) Henry James
D) Marcel Proust
A) Ziya Gökalp
B) Tahir Alangu
C) Orhan Veli Kanık
D) Eflatun Cem Güney
70
A) Kelile ve Dimne
B) Mantıku’t-Tayr
C) Harname
D) Mesnevi
12. Ramazan gecelerinde direklerarası tiyatrolarıyla olduğu
kadar biz çocuklar için cambazhaneleriyle de şehrin ikinci bir
eğlence mahallesi teşkil eden
ve büyük camiler gökten inmiş
yıldızlar gibi parıldayan mahyalarıyla uzaktan görünürlerdi.
Bu yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyahat yazısı
B) Monografi
C) Deneme
D) Anı
13. “Şair Evlenmesi” adlı tiyatro
eserinin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şinasi
B) Haldun Taner
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Musahipzade Celal
2. OTURUM
14. “Kerem ile Aslı” adlı eserin türü
nedir?
A) Hatıra
B) Roman
C) Halk hikâyesi
D) Seyahatname
15. Aşağıdakilerden hangisi halk
hikâyeleri ile destanı ayıran bir
özellik değildir?
A) Olayların bir anlatıcı tarafından
anlatılması
B) Toplum katmanları arasındaki
çatışmaların dile getirilmesi
C) Anlatının tümüyle düz yazı olarak sürdürülmesi
D) Olağanüstü ögelerin azaltılması
16. Gazete küpürleri, radyo haberleri, reklamlar ve farklı metinlerin bir araya getirilmesinden
oluşan roman tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Montaj
B) Leitmotiv
C) Bilinç Akımı
D) Görece zaman anlayışı
17. Beş altı dakikaya sığdırılan,
tablolar hâlinde oynanan kısa
müzikli oyunlara verilen ad,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Operet
C) Revü
19. Sokaklar daracık, bildiğimiz
gibi. Ama hepsi büyük yapılarla
donatılmış. Hangi köprünün başında dursanız bir tarih size aynasını gösteriyor. Ve bir bütün
olarak kişiliği, değişikliği olan
bir güzellik bu. Oymalı mermer,
dövme demir, eski balkonlar,
kapı kemerleri ve saraylar, saraylar, saraylar... Arada paslı
yeşil bir kilise kubbesi ya da bir
gondol kanalda, nereye giderler
böyle ağır ağır? Bu gölgeler,
ışıklar, kişiler nerelere yol alırlar? Venedik’te yalnız düş görür
insan, bildiği zamanı unutur,
bildiği zamanı yaşayamaz.
Bu metnin tütü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
B) Hikâye
C) Biyografi
D) Gezi yazısı
20. Dramatik bir eserde başlıca iki
öge vardır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu
ögeler birlikte verilmiştir?
A) Olay ve kişiler
B) Yer ve zaman
C) Kişiler ve yer
D) Zaman ve olay
B) Skeç
D) Bale
18. Roman alanında edebiyatımızın ilk büyük eseri olan “Aşk-ı
Memnu” aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
A) Oğuz Atay
B) Namık Kemal
C) Şemsettin Sami
D) Halit Ziya Uşaklıgil
71
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
12 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 2. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
DİL ve ANLATIM – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
D
B
B
C
A
C
D
C
B
C
D
B
D
A
C
B
A
D
TÜRK EDEBİYATI – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
B
C
A
C
D
C
A
A
D
A
D
B
D
D
C
A
B
B
DİN KÜL. AHLAK BİL. – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
A
B
A
B
D
A
C
D
D
B
C
D
B
B
C
B
A
C
TARİH – 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
d
C
B
D
A
B
A
A
B
C
B
C
A
B
A
B
C
C
D
D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
B
B
D
A
D
D
A
A
C
B
A
A
C
D
C
A
B
A
DİN KÜL. AHLAK BİL. – 5
COĞRAFYA – 5
D
A
C
A
D
D
C
D
A
B
D
B
C
B
B
D
A
A
C
A
COĞRAFYA – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
D
D
C
C
B
A
D
A
A
C
B
C
B
D
A
A
C
B
MATEMATİK – 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
C
D
B
D
D
A
A
D
B
C
A
C
B
C
B
D
C
A
12 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 2. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
FİZİK – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
KİMYA – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
D
B
C
B
A
D
C
C
A
B
D
B
C
D
C
A
B
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
A
C
B
A
D
C
B
A
C
A
B
D
B
A
D
C
B
D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
A
B
C
B
C
A
D
B
A
B
D
D
A
C
A
D
B
C
B
KİMYA – 1
FELSEFE – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
A
D
B
C
B
D
A
C
C
B
A
D
C
A
B
B
D
D
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
C
B
A
D
A
C
A
D
B
B
D
A
B
A
A
C
C
D
B
BİYOLOJİ – 4
İNGİLİZCE ALAN – 3
C
D
C
A
C
B
A
B
D
A
A
D
B
A
B
C
D
B
B
D
İNGİLİZCE – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
C
D
A
A
C
C
D
A
D
B
C
C
D
A
B
D
C
B
ALMANCA – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
B
C
C
B
D
D
A
B
C
B
D
A
A
C
D
C
C
A
12 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 2. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
FRANSIZCA ALAN – 3
ALMANCA ALAN – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
C
A
C
B
A
A
B
D
C
A
A
C
D
C
D
B
D
B
FRANSIZCA – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
C
A
B
D
A
A
B
A
C
B
D
D
C
C
B
A
B
D
A
B
C
A
B
A
D
C
C
A
D
A
C
D
C
A
D
B
B
C
SOSYOLOJİ – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
c
D
A
A
B
C
D
D
B
A
C
B
D
B
C
A
C
D
B
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
B
D
A
C
A
C
D
D
B
A
B
D
B
C
B
C
A
D
A
MİLLÎ GÜVENLİK BİL. – 2
GİRİŞİMCİLİK
C
B
C
A
D
B
A
C
D
A
A
B
C
B
D
A
D
C
D
B
İŞ GÜVENLİĞİ – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
B
C
A
D
A
C
D
A
D
C
A
B
D
C
D
C
B
A
B
EKONOMİ – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
C
B
A
D
D
B
D
A
A
C
C
B
D
B
D
C
B
A
12 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 2. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
GEOMETRİ – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
GEOMETRİ – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
B
C
A
C
A
A
D
A
D
B
C
D
C
C
D
B
A
B
SANAT TARİHİ – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
A
B
C
B
A
C
A
D
A
C
C
B
D
C
D
C
A
D
B
B
C
D
B
D
B
C
D
D
B
A
A
C
A
D
C
B
C
A
FİZİK – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
D
C
A
C
B
A
A
D
B
B
C
D
B
D
A
D
A
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
A
D
A
D
C
B
A
C
D
A
B
C
B
C
B
A
C
D
B
TÜRK EDEBİYATI – 6
İNGİLİZCE ALAN – 6
A
C
D
A
C
B
B
C
D
A
B
C
A
D
A
D
A
B
C
D
İNGİLİZCE – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
A
A
D
B
D
C
A
B
C
C
A
D
C
B
D
C
A
B
ALMANCA – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
D
A
C
C
B
B
D
A
B
D
C
B
A
A
B
C
A
D
C
12 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 2. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
FRANSIZCA ALAN – 6
ALMANCA ALAN – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
A
C
B
C
B
D
A
D
A
C
A
D
B
c
B
A
A
B
B
FRANSIZCA – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
B
C
A
D
A
B
A
D
C
B
B
D
A
D
A
C
C
D
A
A
C
D
C
B
B
C
A
C
D
B
D
C
D
A
D
A
A
B
DİL ve ANLATIM – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
C
D
A
C
B
C
D
A
D
A
C
D
C
B
A
B
D
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
A
C
D
A
B
B
C
D
C
D
C
D
A
B
B
C
A
D
TRAFİK ve İLK YARDIM – 2
MATEMATİK – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
C
D
C
A
B
C
D
A
C
D
A
B
D
B
A
B
D
C
BİYOLOJİ – 7
D
A
B
B
A
B
B
D
B
A
D
C
C
A
D
C
A
C
D
C
ANALİTİK GEOMETRİ – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
C
A
D
A
C
A
D
D
C
A
A
C
D
D
D
A
B
C
12 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 2. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
SEÇMELİ DİL ve ANLATIM – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
B
A
B
A
D
A
D
C
C
A
B
C
D
D
B
A
C
D
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
B
C
B
D
A
D
A
B
D
A
B
C
C
B
A
C
A
D
SEÇ. YAB. DİL İNGİLİZCE – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
C
C
D
A
B
A
D
B
A
D
C
D
A
A
B
C
C
A
SEÇ. YAB. DİL FRANSIZCA – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
SEÇ. YAB. DİL ALMANCA – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
D
B
D
B
C
C
C
C
A
D
A
A
B
A
B
B
D
B
D
C
C
A
B
D
A
D
C
A
B
D
D
A
C
C
B
A
C
D
FIKIH – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
a
B
D
B
C
C
B
C
A
D
C
D
C
B
C
A
A
C
B
B
SEÇMELİ TARİH – 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
B
B
C
C
D
D
A
A
D
D
A
B
B
C
B
A
B
C
C
İSLAM TARİHİ – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
a
A
D
C
A
C
D
C
C
A
B
C
A
B
B
D
D
B
C
B
12 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 2. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
KARŞILAŞ. DİN. TAR. – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
C
D
A
C
D
B
C
C
A
D
A
B
D
B
A
B
C
B
KELAM – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
D
D
A
A
B
B
C
C
B
D
C
D
B
A
A
B
B
C
A
SEÇ. YAB. DİL İNGİLİZCE – 6
A
C
B
A
D
B
C
A
D
D
D
A
B
C
D
A
B
C
A
B
SEÇ. YAB. DİL ALMANCA – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
a
A
B
C
A
D
D
C
D
C
B
B
C
D
B
C
B
D
A
A
SEÇ. YAB. DİL FRANSIZCA – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
A
B
D
B
D
C
D
A
C
D
B
A
C
B
C
D
A
A
D
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
B
D
A
B
D
C
B
B
C
B
C
A
C
D
C
A
D
C
A
SEÇMELİ DİL ANLATIM – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
C
B
A
C
C
B
C
D
A
D
A
C
A
A
B
D
D
A

Benzer belgeler