Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
İngilizce Yazı Becerisi I (ETI101) Ders
Detayları
Ders Adı Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
İngilizce
Yazı
Becerisi I
Güz
ETI101
3
0
0
3
5
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma,
Öğretme Teknikleri Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası
Dersin
Koordinatörü
• Öğr. Gör. Gökçen Hastürkoğlu
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu derste, İngilizce dil yapısı ve sözdizimi ele
alınarak öğrencilerin ileri düzey akademik yazma
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders
paragraf düzeyinden başlayarak öğrencilerin iyi
düzenlenmiş kompozisyonlar yazabilmeleri için
çalışmalar yapılmasını hedeflemektedir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Paragraf yazımı; anlatım, betimleme, karşılaştırma,
tartışma, sebep ve sonuç ilişkisini gösteren
tanımlama, açıklama gibi çeşitli yazı tipleri ile
birlikte bunlara uygun anlatım teknikleri; hatalı ve
mantık dışı cümle yapıları, düzensiz ve eksik
paragraflar oluşturulmasını önlemek için teorik
bilgi.
• İleri akademik yazım becerilerine sahip olmanın
önemini anlamak
• İyi düzenlenmiş paragraflar ve kompozisyonlar
yazabilmek
• Bir kompozisyon taslağı çıkarabilmek ve
düşüncelerini bir kompozisyon oluşturacak şekilde
düzenleyebilmek.
• Akademik yazım becerilerine sahip olmanın çeviri
becerisi edinmek üzerindeki etkisini kavramak
• Farklı kompozisyon türlerinin yazım kuralları
konusunda bilgi sahibi olmak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Giriş
Ön Hazırlık
Ders izlencesi
2
Yazmanın temelleri
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
3
Anlatı paragrafları
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
4
Betimsel paragraflar
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
5
Açıklayıcı paragraflar
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
6
Fikirleri geliştirme ve destekleme
Alıştırmalar
7
Yazının planlanması, taslak
yazılması ve yeniden gözden
geçirme
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
8
Yazının planlanması, taslak
yazılması ve yeniden gözden
geçirme
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
9
Örneklem türü yazı
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
10
Karşılaştırma türü yazı
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
11
Sınıflandırma türü yazı
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
12
İkna edici yazı türü
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
13
Tartışma türü yazı
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
14
Atıfta bulunma ve bilimsel yazı
yazma teknikleri
APA atıf rehberi
15
Atıfta bulunma ve bilimsel yazı
yazma teknikleri
APA atıf rehberi
16
Final Sınavı haftası
Öğretmen tarafından verilen
çalışma notları
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. -
Diğer Kaynaklar: 1. Reid Joy M. The Process of Composition , Prentice
Hall, 1988
2. Smalley Regina L, Ruetten Mary K. Refining
Composition Skills, London, Macmillan, 1990
3. Blanchard Karen, Root Christine, Ready to Write
More , London, longman
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
1
30
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip
olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı
kullanabilme becerisi.
X
2 Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri
saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
X
3 Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan
modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi;
simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi.
X
4 Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi
X
5 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması
yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer
bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
X
6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;
İngilizce’de akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı
dilde daha dil bilgisi.
X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli
yenileme becerisi.
X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
X
10 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları
konularında bilinç; mütercim tercümanlık
uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında
farkındalık.
11 Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve
toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak ve
çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
ECTS/İş Yükü Tablosu
X
X
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
14
5
70
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
1
2
2
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Toplam İş Yükü
150

Benzer belgeler

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizce’de akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi.

Detaylı

Ders Dosyası - Atılım University | Department of Computer Engineering

Ders Dosyası - Atılım University | Department of Computer Engineering 5. C: How to Program, H.M. Deitel, P.J.Deitel, Prentice Hall, 5th Edition, 2006.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları depolama araçları: Teypler, diskler ve CD-ROM. Sıralı ve direk erişim. Girdi/Çıktı araçları ve özellikleri. Yazılım kavramları: Sistem ve uygulama yazılımı. Programlama dilleri ve çeviriciler.

Detaylı