At the core of growing Apples.indd

Transkript

At the core of growing Apples.indd
AT THE CORE OF
Growing Apples
ElmaYETİŞTİRMEK
At the core of growing Apples.indd 75
October - Ekim 2013 | 75
9/27/2013 19:25:05
pple growers enjoy their best crop for a deu yıl soğuk geçen kış ve nemli yaz sayesinA
cade thanks to this year’s cold winter and Bde elma yetiştiricileri 10 yıldan beridir en
damp summer.
iyi ürünü elde ettiler.
One of the most important things to consider
when buying an apple tree for your garden is
its rootstock, says experienced apple growers.
The first thing is to consider how much room
you have and then check what rootstock the
young tree is on. If you have a small space go
for the dwarfing rootstocks like M9 or M27,
while if you have plenty of room you could go
for an M25 rootstock.
Most suburban situations provide good pollen
due to the close proximity of other gardens and
it’s not always necessary to have pollinators if
the bees and other pollinating insects are generous with their visits.
There are some self-fertile varieties but others need a plant partner and you need to take
heed of pollination groups. If you don’t have a
neighbouring apple tree, select two varieties in
the same group or the adjoining group. For instance, group 2 and 4 will pollinate group 3 as
will any others in group 3.
Experts suggest to buy a young tree, between
one and two years old. The rootstock number
should be marked on the label and if it isn’t,
don’t buy, because the rootstock controls the
size of the tree. Any good nursery will tell you
what rootstock the tree is on.
Don’t go for a tree older than two years because
the older the tree, the more risk there is when
you plant it. Young trees tend to grow quicker
than older ones.
Bare-rooted trees should be planted between
the end of November and the beginning of
March, but avoid planting during frosty weather or when the ground is waterlogged. Potgrown trees can in theory be planted at any
time of year, but in summer it will need well
watering and should be treated as if it’s still in
its pot.
If you buy a tree that’s been in a container and
find that it’s potbound when you remove it for
planting, tease the roots open before planting
it out, or the tree’s growth will be stunted.
Apple trees like well-drained, fertile soil in a
sunny spot, but don’t plant them in pure compost , advise the experts.
There are fears for the future
of traditional English apple
varieties, which are in decline
due to a lack of consumer
demand for home-grown
varieties.
Bahçenize ekmek üzere elma fidanı seçerken
dikkat etmeniz gereken en önemli nokta “hangi tür ağaçtan türetildiğidir” diyor tecrübeli
elma yetiştiricileri.
İlk olarak ne kadar alanınız olduğunu belirleyip
yerinize uygun olacak soydan gelen bir fidan
seçmelisiniz. Eğer küçük bir alana sahipseniz
M9 veya M27 gibi cüce familyası ağaçlardan
türetilmiş olanları seçmelisiniz. Fakat oldukça
geniş bir alana sahipseniz M25 familyasından
bir fidan seçebilirsiniz.
Pek çok banliyö komşu bahçelerin yakınlığı
dolayısıyla çiçeklerin tozlaşması ve döllenmesi için iyi koşullar sunar. Bu sayede eğer arılar
ve polen taşıyan uçucular da bol miktardaysa
ağaçların çiçekleri için özel olarak dölleme işlemi yapmanıza gerek kalmaz.
Bazı kendiliğinden verimli çeşitler olmasına
rağmen diğer türler döllenme için başka bir eş
ağaca ihtiyaç duyar. Bu durumda verim sağlayacak dölleme gruplarından yararlanmalısınız.
Eğer yakınlarda başka elma ağacı yoksa aynı
gruptan iki çeşit veya iki benzer gruptan birer
ağaç seçebilirsiniz.
Uzmanlar satın alırken genç bir ağaç seçmenizi öneriyorlar ki, bu da 1-2 yaşında demek oluyor. Ağacın familya numarası etiketinin üzerinde bulunmalıdır, eğer yoksa almayın. Çünkü
ağacın büyüyünce erişeceği boyutu familyası
belirler. Kaliteli fidanlıklar, sattıkları fidanların
hangi familyadan geldiğini mutlaka belirtir.
İki yaşından daha büyük ağaçları almayın çünkü eski ağaçlar daha risklidir. Genç ağaçlar
yaşlı olanlardan daha çabuk gelişir.
Çıplak köklü ağaçlar Kasım ayı sonu ve Mart
ayı başı ekilmelidir, fakat dondurucu hava koşullarında ve yerler çamurlu su doluyken ekimden kaçının. Saksıda büyümüş fidanlar teoride
yılın her zamanı ekilebilir, fakat yazın iyi sulama yapılmalı ve hala daha saksıdaymış gibi
muamele edilmelidir.
Eğer bir konteyner saksı içinde fidan almışsanız ve ekmek için çıkardığınız zaman köklerinin dolanmış olduğunu görürseniz, fidanınızı
dikmeden önce dolaşan kökleri açın aksi takdirde ağacınzın gelişimi olumsuz yönde etkilenir.
Elma ağaçları iyi sulanmış nemli, verimli topraktan ve güneşli yerlerden hoşlanır, fakat salt
organik gübre içine (kompost) ekilmemelidir
şeklinde öğütlüyor uzmanlar.
Ağacı, dikmek için açtığınız çukurun içine
yerleştirin ve boşlukları kazıp çıkardığınız toprağa karıştıracağınız kompostla kapatın. Eğer
ağacınızı salt kompost içine dikerseniz çabucak kurur ve sertleşebilir.
76 | www.propertync.com
At the core of growing Apples.indd 76
9/27/2013 19:25:07
Don’t dig the hole, put the tree in and fill it back
up with compost. Mix some compost with the
soil you’ve dug out. If you plant the tree in pure
compost it will tend to dry out and the compost
might be too strong.
If you have good soil, ideally mix some Compost No 2 or 3 into the soil you’ve dug out and
then fill in the hole, as this will help retain
moisture. Of course, young apple trees will
need staking, but take care how you do it.
All dwarfing trees will need a stake for the
whole of their lives. The more vigorous rootstocks will need to be staked for the first five
years and after that the rootstocks should be
strong enough to hold the tree up.
Put the stake on the windward side of the tree,
so that the wind is blowing the tree away from
the stake.
If all goes well, you should be harvesting your
first fruits in the third year after planting, building up to producing a full crop by the fifth or
sixth year according to specialists.
Easy trees, which tend to be fairly disease resistant and produce good crops, include Red
Falstaff, Red Windsor and Greensleeves, as
well as Egremont Russet, which is good for organic growing.
There are fears for the future of traditional English apple varieties, which are in decline due
to a lack of consumer demand for home-grown
varieties.
Geleneksel İngiliz elma
yetiştiricileri, evde yetiştirilen
türlere olan talebin
azalmasından dolayı İngiliz
elma çeşitlerinin geleceğinden
endişeli.
Eğer kaliteli bir toprağa sahipseniz en ideali
John Innes 2 veya 3 numara gübreyle, kazıp
çıkardığınız toprağı karıştırıp ağacınızı yerleştirdikten sonra çukuru bununla kapatmaktır.
Böylece toprağın nemini korumuş olursunuz.
Tabi ki genç ağaçlar destek dayanağına ihtiyaç
duyarlar, fakat bunu yaparken dikkatli olmalısınız.
Tüm cüce familyasından gelen ağaçlar desteğe
ömürleri boyunca ihtiyaç duyarlar. Daha güçlü
kök familyasından gelen ağaçlar ilk beş yıl boyunca desteğe ihtiyaç duyup sonrasında kökleri gövdeyi taşıyabilecek kadar güçlenir.
Ağacın en çok rüzgar alan tarafına destek yerleştirilmelidir, böylece rüzgar ağacınızı destekten ayırmaz.
Eğer her şey yolunda giderse dikimden üç yıl
sonra ilk meyvelerinizi toplayabilirsiniz, bundan sonra da her geçen yıl artan miktarlarda
olmak üzere beş veya altıncı yılda tam bir mahsul alabilirsiniz diyor uzmanlar.
Bakımı kolay, hastalık ve parazitlere dirençli
ve iyi mahsul veren ağaçlar genellikle organik
üretime yatkın olan Red Falstaff, Red Windsor,
Greensleeves ve Egremont Russt familyasından gelir.
Geleneksel İngiliz elma yetiştiricileri, evde
yetiştirilen türlere olan talebin azalmasından
dolayı İngiliz elma çeşitlerinin geleceğinden
endişeli.
Trendi tersine çevirmek için bir Plant&Protect
(Dik ve Koru) kampanyası başlatılarak halkı bu
October - Ekim 2013 | 77
At the core of growing Apples.indd 77
9/27/2013 19:25:08
To help reverse the trend, a Plant & Protect
campaign has launched to raise awareness and
encourage gardeners to return the English apple to its former glory. In the campaign a range
of English apple trees are offered for the gardeners together with advice on how to grow
them.
Best of the bunch - Sorbus (Rowan)
This deciduous tree comes into its own in
autumn when it bears bunches of bright red
berries and its foliage turns rich red or warm
yellows.
S. aucuparia, the most common variety, is a medium-sized tree which can grow to 15m (50ft)
and produces clusters of creamy-white flowers
in spring followed by the berries in autumn.
Other good varieties include S. commixta,
which is a slightly smaller tree with outstanding autumn foliage colour, as the leaves turn
shades of vivid red, yellow and purple, and S.
sargeniana, a large-leaved, slow-growing variety which takes on brilliant shades of red and
orange in autumn, plus scarlet fruits.
Sorbus should be planted in the sun or dappled
shade in fertile, humus-rich, well-drained soil.
They make beautiful specimen trees.
Good enough to eat - Keep herbs going
through winter
If you’re worried about missing the flavours of
all those home-grown herbs which you used
throughout the summer, there are easy ways to
keep stocked through the winter without going
to the supermarket.
Sow a flowerpot full of basil seed, keeping it on
a warm, sunny windowsill until the seedlings
appear.
Pick the leaves regularly to add to Italian dishes and sow some more in a few weeks’ time to
keep the supply up.
If you’ve grown mint or parsley outdoors in
summer, cut off a clump of it, complete with
roots, and plant into a container of compost
and keep it on a sunny windowsill to keep the
plant going. Alternatively sow a pot or half-tray
of parsley seeds every three months and the
plants will keep growing all year round.
Evergreens such as rosemary and thyme will
keep going through the winter months, so just
snip a bit off when you need it.
Three ways to... Make the best use of a small
garden
1. Create a blend of open and enclosed spaces to blur the boundaries of your plot.
2. Strategically place a mirror or two in the
garden to make an area appear larger.
3. Go for a few large features in a small space
rather than a dozen assorted little ones.
konuda bilinçlendirip bahçe sahiplerini yerli
ağaçları yetiştirerek İngiliz elmasını eski parlak günlerine döndürmek amaçlanıyor. Kampanya kapsamında yetiştiricilere İngiliz elma
ağaçlarından verilerek bakımını nasıl yapacakları anlatılıyor.
Türünün en iyisi- Sorbus (Rowan)
Bu yaprak döken türden olan ağaç sonbaharda
dalları parlak kırmızı renkli meyveleri taşımaya başladığında ve yaprakları zengin kırmızıyla ılık sarı rengine büründüğü zaman kendini
gösterir.
En yaygın tür olan S. aucuparia, orta büyüklükte bir ağaç türü olup boyu 15 m (50 feet)’ye kadar uzayabilir. Bu tür ağaçlar ilkbaharda krem
beyazı rengi çiçeklerle donandıktan sonra,
sonbaharda çiçekler meyveye dönüşür.
Diğer kaliteli türler arasında küçükçe bir tür
olan ve sonbaharda canlı kırmızı, sarı veya
mora dönen yaprak rengiyle dikkat çeken S.
commixta ve geniş yapraklı yavaş gelişen bir
tür olan, sonbaharda parlak kırmızı ve turuncu
gölgelere bürünen ve kırmızı meyvelerle bezenen S. sargeniana vardır.
Sorbus güneşli veya benekli gölgeli bir yerlere verimli, humus bakımından zengin ve iyi
sulanmış toprağa ekilmelidir. Güzel bir süs
bitkisidir.
Bahçede yetişen baharatlık bitkilerinizi kışın
da yetiştirmeye devam edin.
Yaz boyunca yetiştirip kullandığınız bu otsu
bitkilerin kışın aromasını kaybetmesinden
korkuyorsanız, stoğunuzu sürdürüp markete
gitmekten kurtulablirsiniz.
Bir saksıya bolca fesleğen tohumu ekin ve filizler belirene kadar ılık güneşli bir pencere
eşiğine yerleştirin. İtalyan yemeklerinize eklemek üzere yapraklarını toplayabilirsiniz ve
stoğunuzun tükenmemesi için de birkaç hafta
içinde tekrardan bir miktar ekebilirsiniz.
Yazın bahçenizde nane veya maydanoz yetiştiriyorsanız, köklü bir parça çıkarıp bir saksı organik gübre (kompost) içine ekebilirsiniz. Bitkinin yaşaması için onu sürekli olarak güneşli
bir pencere eşiğinde tutun.
Alternatif olarak her üç ayda bir saksı veya tepsiye maydanoz tohumu ekip tüm yıl boyunca
bundan yararlanabilirsiniz.
Biberiye ve kekik gibi her daim yeşil kalan yaprak dökmeyen bitkiler kışın da yaşamını sürdürür ve kullanımınız için uygundur.
Küçük Bir Bahçeyi En İyi Şekilde Kullanmanın 3 Yolu
1. Bahçe tasarımınızın sınırlarını belirgin olmayan hale getirmek için açık ve örülmüş
alanların bir karışımı olarak düzenleyin
2. Alanınızı daha geniş göstermek için stratejik noktalara bir ya da iki ayna yerleştirin
3. Bir sürü küçük aksesuar yerine az miktarda büyük eşya kullanın.
78 | www.propertync.com
At the core of growing Apples.indd 78
9/27/2013 19:25:11